1) PANKKIEN TILITAPAHTUMAMAKSUT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1) PANKKIEN TILITAPAHTUMAMAKSUT"

Transkriptio

1 1) PANKKIEN TILITAPAHTUMAMAKSUT Soveltuuko kulutusluottoja koskeva KSL 7 luku (pankkiluotto) vuonna 1993 kyllä Millainen käytäntö sivuuttaa OikTL 1 luvun säännökset? Pankkikäytäntö voi synnyttää sopimuksia, mutta voiko asiakas tietää siitä (tietoisuus yleensä sitovuusperusteena koronnostotapaukset KKO:ssa)? Kustannusvastaavuus ei riitä perimisen oikeusperusteeksi Edellytysopin kynnys ei ylity tällä tavoin (liikeriski)

2 Luottoehdot tulevat velkakirjan osana osapuolia sitoviksi Sopimusta tulkitaan kuitenkin laatijan vahingoksi Tarkoitetaanko viivästyneen maksun perimistä Pankki muuttanut yksipuolisesti käytäntöään, mikä ei sido A:ta Peritty summa ei ole aivan vähäinen A ei ole reklamoinut mikä merkitys olisi voinut havaita tiliotteesta ei ole puhdas liikesuhde KSL 7:11 Mitä kulutusluottosopimuksessa on mainittava luoton myöntämiseen liittyvät maksut, korot, ja muut kustannukset

3 2) TENTTITAPAUS 1992 PANKKIKRIISIN SYVÄNTEESSÄ Ratkaisu nykyisen lainsäädännön mukaan KSL 7:1.3 yksityishenkilön asuntoluottoon soveltuu KSL 7 L (kulutusluotot) Onko lisävakuudesta lauseke luottosopimuksessa. Tämä edellytyksenä kulutusluottosuhteessa. Onko yllättävä tai ankara ehto sovittelu Liiketoimintariski vakuuden arvioinnissa Miten vaikuttaa luotonsaantiin? - Työttömyys vaikutus viivästyskoron sovitteluun (KorkoL 11 ) Kulutusluoton viivästyminen KSL 7:16 voidaan eräännyttää luotto ennenaikaisesti

4 1 kk laiminlyönti usean viivästyserän osuus 5 % luotosta laiminlyönti Sosiaalinen suorituseste voi vapauttaa [intressipunninta] Onko pankki informoinut takaajaa (TakausL 12 ) takauksen sovittelu, jos täti voi osoittaa kausaaliyhteyden erehtymiseen Oikeuserehdyksen relevanssi OikTL30 Onko pankki perustellussa vilpittömässä mielessä? [selonotto] pätemättömyys Onko toissijainen takaus [ei mainittu omavelkaiseksi] On täytetakaus (Takauslaki 3 ) Asunto-osakkeet ovat asuntoluoton vakuutena Tallettajan suoja ei vaikuta ehtoihin

5 3) VELAKSIANTOSITOUMUS EDULLISIN EHDOIN [KORKOTASO VAIHTELEE] LUOTONSAAJA SITOUTUNUT EHTOIHIN Ei ole pääsopimusta edellyttävä esisopimus (yksipuolinen) Ei ole lahjanlupaus, vaikka ehdot edullisia (vrt. verolain ¾ - sääntö) Liikesuhteen jatkuvuus luottosuhteen pysyvyyden edellytyksenä Edellytysoppi molempien osapuolten mieltämien edellytysten näkökulmasta. Voi johtaa sovitteluun tai olla itsenäinen pätemättömyysperuste (Pöyhönen 1988) Luottosopimus konsensuaalisopimus (ei vaadi reaalisuoritusta) KKO 1991:43 Sopimus asuntoluoton saamisesta Mikä oli positiivisen sopimusintressin korvaus (mm. muuttokustannukset)

6 Oliko luotonsaaja antanut oikeita tietoja (OikTL 30 ) Luottamussuhde KKO 1994:9 Luoton markkinointi lehdessä Tässä oikeustapauksessa osapuolina liikemiehet (ei KSL 7 luku) Siksi sopimus ilmeisesti pätevä Sovittelukynnys korkea - olojen muutos (rauenneet edellytykset) ei riittävä Voiko vakuuksia vaatia jälkikäteen? Ei (ei ole lisävakuus) B voi vaatia luontoissuoritusta tai vahingonkorvausta (Ehtojen heikkeneminen, sopimuksentekokulut, luoton saamisen viivästyskulut) Korvaava suoritus Sopimusehtojen huonontumisesta korvaus

7 4) VELKAKIRJA 1 Väite ennen luovutusta tapahtuneesta lakkaamisesta maksun johdosta heikko väite (VKL 15 ) Velkakirjassa määrättynä aikana tehtävän lyhennyksen suorittamiseen voi vedota myös bona fide olevaa luovutuksensaajaa vastaan, jolle vk suorituksen eräännyttyä luovutetaan X (luovutuksensaaja) ei saa väitesuojaa erääntyneiden maksujen osalta (vuosittaiset erääntyneet)

8 VELKAKIRJA 2 Velkakirjan tunnusmerkit: yksipuolisuus, ehdottomuus, abstraktisuus VKL ja väitesuojasäännökset eivät koske dokumenttia, joka on riippuvainen kausasta Tässä velkasuhteen olemassaolo riippuu kaustasta Jos A on maksanut velan autokaupasta, velkasuhdetta ei ole (ei mitään väitesuojaa)

9 VELKAKIRJA 3 Vanhentumisväite VKL 17 :n mukaan vahva väite (tehokas bona fide luovutuksensaajaa vastaan) Velka vanhenee 3 v. erääntymisestä Merkitystä ei vk:n päiväyksellä Todistustaakka vanhentumisesta velallisella. Vanhentuu, kun ei katkaistu Jos ei pysty näyttämään vanhentumista, esille kysymys valeasiakirjasta. Jos X on vilpittömässä mielessä valeasiakirjaluonteesta, A maksuvelvollinen

10 5) KAKSI ASIAA: Toimivallan ylitys toimeksiantovaltuutuksessa Saantosuoja vk:n osalta Toimeksiantovaltuutus (OikTL 11.2 ) Tertius (L-saaja C) ei saa bona fides suojaa; sopimus ei pätevä VKL 14 : Luovutuksensaajan vilpittömän mielen syntyminen. Koskeeko luovutuslegitimaatio myös valtuutettuna esiintyvää ja hänen osaltaan sekä toimivaltaa että kelpoisuutta?

11 Oppikirja: Suojaa vajaavaltaisuudesta, edustusvallan puuttumisesta ja konkurssista aiheutuvat, oikeustoimikelpoisuuden rajoituksena ilmenevät virheet; Selonottovelvollisuus käsittää kuitenkin sen, onko syytä uskoa valtuutuksen olevan oikea ja riittävän laaja Tavallinen vk Ei sovelleta saantosuojaa C ei saa pitää vk:aa Velkakirjaoikeudellinen tarkastelu ei muuta sitä, mikä on oikeustoimiopillinen analyysi Panttaus: Luovutussäännökset soveltuvat myös vk:n panttaukseen (VKL 10 )

12 JUOKSEVA VELKAKIRJA B A C omistaja valtuutettu siirronsaaja Kysymys omistusoikeudesta Sai luovuttaa vain pantiksi Saannossa (C) on kompetenssivirhe

13 6. KYSYMYS PALJOLTI SAAMISEN LAKKAAMISESTA; MYÖS VELKAKIRJAOIKEUTTA Yhtymys eli konfuusio B:n velka lakkaa C:n ja D:n osuus mk:aan (yhteisvastuu) Kuittaus Yleiset edellytykset (samanlaatuisuus; perimiskelpoisuus, vastakkaisuus / C:n vastasaatavan vanhentuneisuus Ovatko olleet vanhentumattomina päällekkäisiä Testamentinsaaja ei ole paremmassa asemassa kuin aikaisempi velkoja. (Ei luovutusta inter vivos) Mahdollisesti kuitattavissa

14 Vanhentuminen Vanhentuminen koskee velkakirjasaatavia 3 v. erääntymisestä tai oikeusperusteen synnystä 10 v. Onko sidonnaisuus alkanut , jolloin olisi vanhentunut ilman katkaisutointa Velkakirjan allekirjoitus ehkä vain valmistelutoimi. Jos velkakirja on luovutettu A:lle , D:n sidonnaisuus alkoi vasta tuolloin

15 7) mk:n MAKSU SIJAIS- SUORITUKSENA B vapautuisi velasta A:lle. Kyseessä valmisteleva toimi; maksu olisi tapahtunut vasta, kun B olisi C:n suorituksen johdosta vapautunut vk:sta Datio solvendi causa, ei datio in solutum Syntyykö väitesuojaa? Oli mahdollista tehdä perusteväite Autokaupan pätemättömyys tai peitellyn takauksen pätemättömyys Jos voi näyttää toteen väitteensä, ei maksuvelvollisuutta B:n maksuvaatimus edellyttää autokaupan pätevyyttä. B perui sopimuksen maksutavasta

16 Mikäli A ei myönnä vk:n olevan pätemätön, C:llä kaksi velkojaa: maksutalletus Jos C jo maksanut vk:n, ei uutta maksua B:lle, ellei pitänyt tietää pätemättömyydestä

17 8) DEBENTUURILAINA: VKL 34 A:n vaatimus X:ää kohtaan Jos maksu ennen erääntymistä muulle kuin pääsitoumuksen haltijalle, velallinen ei saa VKL 19 :n maksusuojaa Tässä pankki maksoi erääntymisen jälkeen ja oli ilmeisesti bona fide. Vaatimus ei menesty A:n vaatimus B:tä kohtaan A:n ja B:n välillä talletussopimus (KK 12 luku) B tuottamusperusteisessa korvausvastuussa A:lle (ekskulpaatio) Vaatimus menestyy

18 A:n vaatimus C:tä kohtaan Kun C hankkinut maksuliput yli kuukausi ennen erääntymistä, hän ei saa VKL 23.3 :n mukaan saantosuojaa C ei ole VKL 27 :n johdosta suojattu A:n vaatimuksilta vaikka olisi bona fide C:llä vahingonkorvaus- tai perusteettoman edun palautusvastuu A:lle Vaatimus menestyy B ja C solidaarisessa vastuussa A:lle. Viimekätisessä vastuussa B

19 9) KOMBINOIDUSTI MAKSUVÄLINEITÄ JA VELVOITEOIKEUTTA A:n ja B:n sopimus vuokranmaksusta on laillinen. Myös määräaikainen sopimus on luvallinen. VKL 7 : Velallisella on optio-oikeus, kun ulkomaan maksuväline Tämä voidaan sulkea pois efektiivilausekkeella Velvoitteen sisältönä nimenomaisesti tietty määrä ulkomaan valuuttaa Tässä saattoi valita Muunto eräpäivän tai maksupäivän mukaan Viivästyksessä uhri voi valita itselleen edullisemman kurssin

20 A ei ole viivästynyt; siksi hän voi valita olisi tullut suorittaa mk A voi vaatia perusteetonta etua 200 mk IndRajL ei koske kertasuoritusta optio-oikeuksin Tilimaksu edellyttää tavalla tai toisella saatua suostumusta; AsHVL:n mukaan on aina oikeus tilimaksuun (AsHVL 35 ) Milloin maksu tapahtunut Lähtökohta viemävelkaperiaate Rahan oltava velkojan disponoitavissa eräpäivänä Erityisnormeissa vaihtelevia ratkaisuja AsHVL:ssa vuokralaiselle edullinen vaihtoehto: riittää kun suoritus tapahtunut eräpäivänä ei vaadita maksun saapumista perille

21 10) VÄÄRENNETTY VK VKL 9 A vastaa D:lle pääsääntöisesti siirtämänsä velkakirjan pätevyydestä Väärennös B vapautuu VKL 17 :n mukaan maksuvelvollisuudesta A on siirtänyt D:lle pätemättömän vk:n (olennaista, onko D in concreto pätevä velkoja) A:n on saatettava D asemaan, jossa tämä olisi ollut, jos vk olisi ollut pätevä Mutta kun B maksukyvyttömäksi todettu, ei syntynyttä vahinkoa

22 erääntyneen maksun kuittaus A vastaa D:lle siirtämänsä vk:n pätevyydestä. Jos B saa kuittauksen osalta maksusuojan, on D:lle siirretty pätemätön vk. VKL 9 :n mukainen vastuu (edellyttäen, että kaikki vaatimukset täyttyvät) Onko B lyhentänyt velkaansa kuittaamalla ennen velkakirjan luovutusta D:lle? Soveltuuko VKL 16 vai 18

23 VKL 16 Kuittaus D:tä sitova, jos - eräpäivä vk:ssa - luovutus eräpäivän jälkeen D ei voi olettaa, ettei vk:aan merkittyä aikataulua olisi noudatettu: koskee myös kuittausmahdollisuutta D:llä ei liioin VKL 9.1 :n vilpittömän mielen vaatimusta VKL 18 Kuittaus luovutuksen jälkeen Jos (uusi) velkoja tietoinen kuittauksesta, ei kaupanvastuu (VKL 9.1 ) toteudu

24 erääntyneen velan osa VKL 9.2 (vastuu velallisen maksukyvystä) Ei ilman eri sitoumusta (huom. kuitenkin OikTL 30 :n mahdollisuus) A ei vastaa D:lle velkakirjan suorittamisesta --- D voi valvoa perussuhteesta johtuvan saatavan C:n konkurssissa

25 11) ULKOMAAN VALUUTTA VK:ssa Velallisella valintaoikeus valuuttaan, mikäli ei ole viivästynyt Efektiivilauseke valintaoikeutta ei ole => suoritettava kruunuissa, ellei velkoja hyväksy markkoja ---- Jos suorittaa väärälle velkojalle, viivästys suhteessa oikeaan velkojaan A) Tavallinen vk - Onko maksu luovutuksen jälkeen luovuttajalle pätevä? (VKL 29 ) On, jos velallinen bona fide luovutuksesta (Denuntiaation merkitys) Vk:n hallinnalla ei merkitystä

26 - Maksu L-saajalle (VKL 30 ) pätevä, jos vetoaa luovutukseen ja maksaja bona fide, ellei vahvaa pätemättömyysperustetta Tässä ei tietoa, onko luovutuksessa pätemättömyysperustetta B) Juokseva vk - Jos vk:aa ei esitetä tai maksusta anneta kuittia, voi kieltäytyä maksusta (VKL 21 ) - Jos suorittaa haltijalle, saa bona fide suojan Jos velkojasta epäselvyyttä, viivästyksen välttää tallettamalla maksun ulosotonhaltijalle

27 12) SISÄLSIKÖ VK MÄÄRÄYKSIÄ ERÄÄNTYMI- SESTÄ; ELLEI MÄÄRÄYSTÄ, MAKSETTAVA VAADITTAESSA (VKL 5.1 ) Tässä tapauksessa saattoi vaatia milloin tahansa Jos oli erääntymisehto, sitä noudatettava; jos sidottu sopimusrikkomukseen, voi olla kohtuuton (OikTL 36 ) Jos on kulutusluotto, ei voisi erääntyä tässä tilanteessa (KSL 7:16) Viivästyskorko korkolain mukaan yleensä riippumaton tuottamuksesta Yhteiskunnallisilla solidaarinen vastuu Merkitystä ei sillä, mihin tarkoitukseen luotto oli otettu ei poista vastuuta eikä muuta osavastuuksi Velkasitoumus on voitu antaa vakuustarkoituksessa Tässä velkasuhteen kausa on täyttynyt myös C:n osalta (tuli kiinteistön hyväksi) Kun valuuttaväite virheellinen, ei väitesuoja aktualisoidu

28 Suojaan vaikuttaisi - velkakirjan laatu - luovutus (inter vivos vai perhesaanto) - Y:n vilpitön mieli (läheissuhde aiheuttaa helposti mala fide -presumption Velallisten keskinäinen suhde: Se, joka maksanut yli oman osuutensa, saa regressin muita kohtaan (VKL 2.2 ) Osuuksien suuruus riippuu velallisten välisistä tosiasiallisista suhteista. A:n lopullinen osuus 2/3 B:n lopullinen osuus 1/3 C:n lopullinen osuus 0

29 13) C SITOUTUNUT YHTEISVASTUUSEEN (VKL 2.1 ) A ja C alkuperäisiä velkasuhteen osapuolia. C:llä rajoittamaton väitteidenteko-oikeus (VKL 1 ) C:n sitoumuksen kausana kauppasopimus jos C voi osoittaa, että kauppahintavelka mk, vain tämä maksettava C:n kuittausoikeus ei perustu VKL 18 ja 28 :n soveltamiseen (vastasaatava kohdistuisi velkakirjan luovuttajaan) saatavat ovat vastakkaiset A voi tehdä perusteväitteitä väite vk:n kokonaispätemättömyydestä on aiheeton A allekirjoittanut vakuustarkoituksessa; ei pitänytkään saada valuuttaa Tilanne toisin, jos D ei ole saanut rahaa. faktoissa epätietoisuutta Jos A voi osoittaa, että D sai vain mk, C:n kuittausoikeus rajoittuu tähän Laissa ei määräystä siitä, millaisella kynällä allekirjoitettava

30 14) Velkoja 1 Velkoja 2 Velkoja 3 B C D Velkakirjan luonne B:n merkintä vk:ssa ei ole prokurasiirto (siirto perittäväksi) Yritys muuntaa vk tavalliseksi vk:ksi Juoksevan vk:n muunto (VKL 12 ) muunnon on merkintänä tehtävä velallinen tai hänen on se hyväksyttävä; Tässä tapauksessa vk on yhä haltijavk. D on oikea velkoja (suhteessa velalliseen) (VKL 13.1 ) A (velallinen) E (edunvalvoja)

31 - Vahvat väitteet juoksevissa vk:ssa VKL 17 :ssä; mm. se, että vk on holhottavan tai sieluntoiminnaltaan häiriintyneen antama. Luettelo ei tyhjentävä - A oli ilmeisesti täyttä ymmärrystä vailla jo vk:aa annettaessa; E (= A) ei ole maksuvelvollinen Vrt. kuitenkin pätemättömyysastetta OikTL 33 :ään perustuva väite olisi heikko väite eli E maksuvelvollinen --- Jos D ei voi periä vk:aa, voi kääntyä saantomiesten puoleen lähinnä C, viime kädessä A:han palauten Peruste: VKL 9 kaupanvastuu (C / B) Perusteeton etu (A)

32 Kuittaus Vaatimus tarkoittaa VKL 18 :n väitettä, ei väitettä jo tapahtuneesta kuittauksesta (VKL 15 ) I Vaarantuuko A:n vastasaamisen periminen B:ltä ja tiesikö D ilmeisesti tästä? ei ole näin (luultavasti) Yleisten kuittausedellytysten on myös täytyttävä (ilmeisesti täyttyvät) II Jos pääsaatava ja vastasaatava perustuivat samaan oikeussuhteeseen ja D tästä tietoinen, olisi kuittausmahdollisuus. Näin ei ilmeisesti ole

33 15) TAVALLINEN VK Vastike voidaan antaa ulkopuolisellekin henkilölle tai takaajaksi kirjoittautuneelle Vastikeväite on tehokas vain, mikäli Valuuttaväite Vastiketta ei ole suoritettu sovitulla eli kausan edellyttämällä tavalla - Onko ilmaisuerehdys (OikTL 32 ) eli olivatko A ja C kirjoittaneet nimensä vääriin paikkoihin paperilla? Ilmaisuerehdys on heikko pätemättömyysperuste; tiesikö B tai olisiko pitänyt tietää (mahdollisesta erehdyksestä)? Ilmaisu sitoisi oikaistussa muodossa A katsottaisiin takaajaksi C katsottaisiin päävelalliseksi A:n vastuu olisi TakL mukaan vanhentunut OikTL 33 ei sovellu tapaukseen (tunnusmerkistö ei täyty)

34 Haltijavk (a) Jos lyhennys suoritettu ennen vk:n siirtoa, kyseessä B:n väitesuoja - Maksuväite yleensä heikko (VKL 15.1 ). B:n vilpitön mieli estää väitteen tehon - Jos maksusta tehty vk:aan merkintä, jota ei ole voitu helposti poistaa, ja merkintä poistettu, maksuun voidaan vedota B:n vilpittömästä mielestä huolimatta (VKL 15.3 ) - Määräaikaislyhennystä koskeva väite on VKL 16 :n mukaan vahva (b) - Jos C lyhensi velkaa siirron jälkeen, tarkasteltava velallisen maksusuojaa Maksu ehkä tehty väärälle velkojalle (X) siten, että velallinen vapautunut suoritusvelvollisuudesta VKL 20 : Jos erääntynyt maksu, ja C ja A bona fide velkojanvaihdoksessa Päävelallinen ei aina saa käyttää takaajan väitettä; A:n väite koski päävelkaa on myös A:n oma väite Väite sallittu C:n poissaolo ei näin vaikuta

35 16) a) Ei huolimattomuutta ryöstötilanteessa Onko ilmoitettu asianmukaisesti? Sairaalahoito tietynlainen force majeure Ks. myös KSL 7:19 ei vastanne b) Kortin hallinta ei sellaisenaan valtuuta haltijaa Säilytys ollut huolimatonta (ks. KKO 1924 II 69) eikä katoamisilmoitusta Kortti olisi pitänyt palauttaa KSL 7:19 vastaa

36 c) Ehto ankarasta vastuusta ei sido KSL 7:19 ja 7:20 Huom. myös yleiset valtuutusta koskevat normit ja periaatteet Tuottamusarvostelu: Kortti palautettu, ilmoitettu yhtiölle mutta onko se väärä henkilötaho? (vrt. KKO 1983 II 72) Muissa kuin kulutusluotoissa ankara vastuu sinänsä luvallinen, mutta OikTL 36 voi tulla sovellettavaksi

37 17) ELETÄÄN VUOTTA 1993 OMAVELKAINEN TAKAUS Voidaan vaatia takaajalta velan eräännyttyä Ilmaisu vuodeksi 1992 tulkinnanvarainen Vastuu 1992 syntyneistä veloista vai vaatimukset esitettävä vuonna 1992 Jos hyväksytään jälkimmäinen vaihtoehto, C:n vaatimus on myöhässä --- Takaaja voi tehdä päävelkaa koskevia väitteitä Velkoja C eikä X Oy Väärennösväite kääntää todistustaakan C:n tulisi näyttää nimikirjoitus oikeaksi (aidoksi) Väitesuojaa C ei voisi saada, vaikka X Oy:n saaminen A:lta olisi siirretty juoksevan vk:n nojalla

38 B saattaa olla vastuussa siitä, että A on antanut jonkun muun käyttää luottokorttiaan Takaus tässä laaja: A:n veloista C:lle Takaajan suorittama defensiivinen kuittaus (vastasaatava velkojalta) yleisten kuittausedellytysten mukaan (TakausL 27 ) B:n vastasaatava C:n B:lle aikanaan antama mk:n takaussitoumus C:n ja B:n saatavat samanlaatuisia ja vastakkaisia Onko B:n saatava perimiskelpoinen (C:n takausvelka vanhentunut) Oliko takaus vanhentunut yleisen 3 vuoden vanhentumisen perusteella (VanhL 4 ) vai takausta koskevan 3 v:n perusteella (TakausL 19 ). Ei kuittausoikeutta

39 18) LUOTTOKORTTIYHTEISÖ A KORTINHALTIJAT = KATESUHDE A:n lunastettava ostotodisteet jäsenyrityksiltä; kortinhaltijat ovat velvollisia maksamaan A:lle luoton korkoineen ja kuluineen määräajan jälkeen B sitoutunut hyväksymään A:n luottokortit maksuvälineiksi huoltamoillaan A velvollinen lunastamaan B:ltä ostotositteet ja kantamaan luottotappion vaaran ostajien maksukyvystä B:n ja kortinhaltijain välillä ei ole pysyvää sidonnaisuutta - Jos ei toisin sovittu, A ei voi vaatia B:ltä tositteita Rahoitusjärjestely ei tarkoita sitä, että A saa väkisin tyrkyttää luottoa B:lle; Kyse ei olisi todellisesta vastuun ottamisesta; B menettäisi korttisaatavansa A perisi suoritukset kortinhaltijoilta, mutta B ei saisi konkurssivalvonnassa juuri mitään etuoikeudettomana velkojana Siis mikä on perimistehtävän ja rahoitusvastuun funktio Vrt. KL Analogia; B velvollinen antamaan tositteet käteissuoritusta vastaan

40 19) TAKAUKSESTA VOIDAAN SOPIA SUULLISESTI; ALLEKIRJOITUKSEN PUUTE EI VAIKUTA PÄTEVYYTEEN jälkeen C:llä ei ole vapaata peruutusoikeutta. Ks. kuitenkin OikTL 39 Lakikirjassa olevat KKO-ratkaisut Ratkaiseva ajankohta, jolloin valuutta luovutetaan päävelalliselle peruuttamismahdollisuus on voinut olla avoin Erityisenä asianhaarana voi olla väärien tietojen antaminen käyttötarkoituksesta (petollinen viettely) Täytetakaus aiheuttaa vastuun vain määrästä, jota ei saada esinevakuudesta Ei ole asuntoluotto; ei tarvitse olla täytetakaus; ei täytetakaus, vaikka viitattu as-osakkeisiin Ilmoituksella voi olla silti se vaikutus, että sovelletaan esinevakuusedellytyssääntöjä

41 Riippuu olosuhteista, edellyttääkö takauksen pätevyys reaalivakuuden olemassaoloa Jos arvo vähäinen, petollinen viettely kysytään pankin vilpitöntä mieltä -TakausL 12 Pankin tiedonantovelvollisuus. Onko velallisen taloudesta kerrottu riittävästi? Jos laiminlyönti, kausaalisuus täyttyy takausta sovitellaan

42 20) OMAVELKAINEN YHTEISTAKAUS SOLIDAARINEN JA ENSISIJAINEN VASTUU Kolmen takaajan edellytys relevantti. Vaaran kantaa yleensä velkoja. Koskiko tiettyä henkilöä? Jos kyseessä OikTL 39 (ks. KKO 1969 II 83), koko takaussitoumus olisi voitu peruuttaa eli sitomattomuus kumppanuusedellytyksen puuttumisen vuoksi Tässä ei liene tällainen poikkeustapaus Edellytysopin sovellus velkoja tiesi tai tämän olisi pitänyt tietää edellytyksestä - laajemmin kuin yleensä sopimusoikeudessa - mitä ilmenee luottoasiakirjasta A:n ja mahdollisesti X:n vastuu vähenee takautumisoikeuden vähenemisen määrällä (4.000 mk) Vrt. takauslaki 31 ; regressin jakautuminen normaalisti

43 Prokuristilla kelpoisuus edustaa päämiestä pääsääntöisesti kaikessa liikkeen hoitamisessa Takaus on yhteydessä liiketoimintaan, ei saa olla oy:n tarkoituksen vastainen Tässä ei luultavasti palvele oy:n tarkoitusta A:n vastuu putoaa 4.000:een Takaus erillisessä asiakirjassa Takaajien vastuu säilyy in dubio uudistettaessa päävelkaa, ellei ehtoja muuteta Tässä takaus voimassa

44 21) OMAVELKAISESSA TAKAUKSESSA TAKAAJA VASTUUSSA VELAN ERÄÄNNYTTYÄ Ei tarvitse ensin realisoida panttia, ellei takauslain 3.2 asuntoluotto Sopimuslojaliteetti: onko pantti helposti realisoitavissa ja millaista omaisuutta takaaja joutuisi realisoimaan? Pantista luopuminen TakausL 18 Velallisen antamaa vakuutta ei saa vapauttaa, vaan on olemassa takaajan hyväksi Takaaja vapautuu siltä osin kuin vakuudella oli arvoa Erilliset takaukset aiheuttavat solidaarisen vastuun Kukin vastaa vain omasta osuudestaan, jos yksi vapautettu TakausL 18

45 Takaus vanhenee 3 vuodessa päävelan erääntymisestä (TakL 19) Vk:n eräpäivä Alkup. vanh. aika Uuden ep:n mukaan olisi takaus vanhentunut Maksuajan pidentäminen A:n ja B:n sopimuksin ei sinänsä vapauttanut C:tä Kun sopimus tehtiin vasta lokakuussa 2000 (päävelan eräännyttyä), vanhentuminen on alkanut kulua C pääsisi vapaaksi

46 22) OMAVELKAINEN TAKAUS; SUORITUSTA VOI VAATIA TAKAAJALTA SAMALLA KUIN VELALLISELTA Takaajalla samat väitteet kuin velallisella, vaikka velallinen olisi luopunut niistä B voi vastustaa, vaikka A hyväksyi Takausta ei ole siirretty vaan vk tällöin takaus seuraa vk:aa Uusi velkoja voi saada väitesuojaa myös takaajan väitteiltä Juoksevia vk:ja koskevat säännöt soveltuvat (tässä) myös takaukseen (tässä haltijavk) Väärennösväite on vahva väite myös juoksevissa vk:ssa (pankin vilpitön mieli ei vaikuta); VKL 17 Tod. taakka nimikirjoituksen aitoudesta velkojalla; takaajan esitettävä vastanäyttöä Olennaista, että B sai väärennöksestä tiedon vasta sitouduttuaan takaukseen Voi yrittää tähän vedota

47 Luoton käyttötarkoituksella on sinänsä merkitystä Jos petollinen viettely (OikTL 30 ) velallisen ja takaajan välillä, velkojan osalta vilpittömän mielen suoja VKL 15 estää pätemättömyyteen vetoamisen Y-pankkiin nähden edellyttäen, että vilpittömän mielen väite on oikea Kuittausvaatimus: Defensiivinen kuittaus velalliselta (eikä takaajalta) olevalla vastasaatavalla sallittu TakausL 27

48 23) SITOUMUS VELKOJALLE TAKAAJAN JA VELALLISEN PROBLEMATIIKKA VOI KUITENKIN HEIJASTUA VELKOJAAN Ehkä antanut liioiteltuja tietoja tulevista liiketoimista B silti liian kevytmielinen mennessään takaukseen? Vekselivastuun väistäminen ei aiheuta petollista viettelyä Käyttötarkoitus C:n kannalta vilpitön mieli suojaa (OikTL 33 ) Takaaja voi vedota velalliseen Takaaja voi vedota velkojaan, jos tiesi tai olisi pitänyt tietää tästä (OikTL 30 ) Nyt C:n vilpitön mieli suojaa Luottotiedot Ei ole ollut takauksen ehto mutta edellytys C on voinut lähteä siitä, että vaatimus on täyttynyt; tiedot vain välitetty

49 Merkitystä ei ole sillä, mikä on saamistodiste, kun vk:aa ei ole siirretty Vilpittömän mielen arviointi sen ajankohdan mukaan, jolloin pankissa tehtiin luottopäätös ( ) Kuitenkin OikTL 39 Merkitystä sillä, mitä tiesi, kun valuuttaa ei vielä ollut myönnetty Kysymys yleispanttauksen sitovuudesta täyttääkö TakausL 5 vaatimuksen? Aika- ja e-katto Voidaan periä vakuuden arvosta sen mukaan, millainen takaussitoumus Voidaan ehkä sovitella sen mukaan, onko tiennyt, miten takaus palvelee B:n tavoitteita TakausL 7 ( Muut olosuhteet takausta annettaessa ) Luotonantajan tiedonantovelvollisuus

50 24) Vastatakaus: takaajan regressin vakuudeksi annettu takaus Kun vastatakaus on tässä omavelkainen, takaaja voi vedota vastatakaukseen heti oman suorituksen tehtyään Vastatakaus oli annettu A:lle Vastatakaus ei näin ole D:n hyväksi, kun vastatakaajalta ei suostumusta takaajan vaihdokseen (sitoumuksen tulkinta) Jos vastatakaus kuitenkin voimassa myös D:n hyväksi, (joutuu maksamaan vain mk eli D:n maksaman määrän Velkakirjojen osalta vaatimus on ennenaikainen: D ei ollut lyhentänyt velkaa vaan oli antanut lisävakuuden B:n perillisten väittämä perusteeton: velvollisuus hankkia takaajan kuoltua uusi takaaja koski (takauksen raukeamisen uhalla) vain laillista takausta vanhan lain mukaan

51 25) OMAVELKAINEN TAKAUS VOI OLLA MÄÄRÄAIKAINEN JA KOSKEA MÄÄRÄSUMMAA Kuolema ei lakkauta velkaa eikä takausta Ei liioin eräännytä (PK 21:10) Miten pitkä on luottokortin maksuaika (A:n ja L:n sopimus) Jos päävelka ei erääntynyt, vaade takaajaa kohtaan on ennenaikainen - Takaaja voi käyttää päävelallisen väitteitä Väärennösväite ei välttämättä ratkaise A:n eikä B:n maksuvelvollisuutta Onko A ostanut huonekalut on ratkaisevaa ja onko hän valtuuttanut toisen (kuten C:n) käyttämään korttiaan - Hinnanalennus; onko reklamaatiota Ostaja ilmeisesti menettänyt oikeutensa (yli 3 kk). Jos olisi vielä avoinna, myös B voisi reklamoida

52

53 L on samassa asemassa kuin X oy vaikka hintasaatava olisi siirretty L.lle Tavallisen vk:n siirto ei tuota väitesuojaa Kulutustavaran kaupassa ei väitesuojalauseke ole pätevä Mistä takaus annettu (KSL 7:13 7:20) B ei vastuussa C:n luottokorttiveloista; takaus ei siirry päävelallisen kuollessa kuolinpesän velkojalle On kuitenkin mahdollista, että A on eläessään luovuttanut kortin tällöin on A:n velka

54 26) Takaus kassanhoitajan mahdollisesta kassavajauksesta - Päävelka edellyttää rikollista toimintaa; onko takaus hyvän tavan vastainen ja siten pätemätön; tähän voitaneen vedota - Petollinen viettely (OikTL 30 ) Onko A vilpillisessä mielessä Todistustaakka pätemättömyydestä B:llä - Jos takauskumppanuusedellytys nimenomainen ehto, takaaja ei vastuussa, jos ehto ei toteudu. Edellytysopilla operoiminen mahdollista, mutta velkojan on tunnettava tämä edellytys. Jos voidaan tähän vedota vähenee regressin putoamisen suhteessa ehto pätemättömyys (Tentissä ) TakL 19. Vanhentuminen

55 27) E Alaikäinen ei voi velvoittautua takaukseen on tosin voinut täysi-ikäisenä hyväksyä takauksen B Riski takaajan alaikäisyyden vaikutuksista velkojalla D:n vastuu putoaa mk:aan ellei tiennyt kassatakaajan alaikäisyyttä A KKO 1968 II 85 edellytti toisen henkilön antavan samanlaisen takauksen Ei kahta kanssatakaajaa eikä ketään nimenomaista henkilöä A:n vastuu supistuu siihen määrään, johon kanssatakauskin ulottuu Riski E:n takauksesta velkojalla 1 2 B voi vaatia mk joko A:lta tai D:ltä A vastaa mk:sta D:n kanssa, jos D tiesi E:n alaikäisyydestä Voiko A vapautua kanssatakausedellytyksen raukeamisen vuoksi kokonaan

56 28) Tenttipäivä Onko pääsaatava vanhentunut? Jos on, ei takaajakaan vastuussa 10 v. katkaisematonta vanh. aikaa - A:n maksukyvyttömyys Jos on ollut esim. konkurssi, jossa pääsaatava valvottu ennen , pääsaatava ei ole vanhentunut - Vanhentuminen voidaan katkaista tunnustamalla velka vk:n laskeminen uudelleen liikkeelle Takaaja vapautuu vastuusta, kun vk palautuu velalliselle Liikkeellelasku elpymisongelma

57 Elpyykö takaajan suoritus Onko vk:ssa ehtoja Juokseva vk takaus voi elpyä Tavallinen vk ei elvy Onko itse takaussitoumus vanhentunut Joulukuussa 87 tapahtunut vaatimus on katkaissut vanhentumisen Onko maksukyvyttömyys todettu Jos on, takaus vanhentunut Onko eräpäivä omavelkaisessa Jos on, takaus on vanhentunut

58 29) Kun annettu molemmat vakuudet, pantti ensisijainen, jos täytetakaus asuntoluottotilanne (lain 3 ) sopimuslojaliteetti Jos pantit eivät arvottomia, niistä luopuminen rajoittaa B:n vastuuta (TakausL 18.2 ) A:n kuolema ei sinänsä vaikuta A:n takaussitoumukseen Tilanne toinen, jos A:n oikeudenomistajat pyrkineet vapautumaan vastuusta ja velkojat laiminlyöneet valvonnan Kp haettu konkurssiin

59 B:n vastuu puolittuu Yleispanttauslauseke Ei vastuuta B:lle, jos A:lle myönnettyjä luottoja ei käytetty yhteisten yritysten tarpeisiin. Kysymys yleispanttaussitoumuksen sisällöstä PK 21:4 Millaisesta takauksesta perilliset vastaavat

60 30) - A ei voi vaatia mitään vastatakaajalta (ei sopimussuhdetta) Maksukyvyttömyyspohdinnalla ei merkitystä - C voi tehdä perusteväitteen Ei ehkä tuntenut kausaa Vk:aa ei annettu rikoksen vuoksi eikä A tehnyt suoritusta ilmaiseksi Väite hylätään - Kun ei täytetakaus, ei lähtökohtaisesti voi vaatia pantin realisointia Entä sopimuslojaliteetti mitä takaaja joutuisi myymään

61 - Takaajan oikeus velkojan vakuuksiin Saa ehdottoman subrogaation päävelallisen myöntämiin vakuuksiin myös niihin, joista ei tiennyt takaukseen mennessään tai jotka annettiin vasta takauksen jälkeen Takauksen määrä vähenee palautetun vakuuden määrällä - Väite takauksen määrästä Jos voi näyttää väitteen toteen, se menestyy (sopijapuolten suhde) - avositoumus - ilmaisuerehdys (OikTL 32.1 )

62 33) a b c Takaus Velkojan tulisi vaatia maksua takauksen voimassaoloaikana. TakL 19.2 Jäljennöksen lähettäminen ei pidennä voimassaoloaikaa perintä myöhässä 3 v. erityinen vanhentumisaika käynnisti Tämä vanhentuminen huomioon ex officio Muotovaatimusväite väärä Vekselitakaus (aval) vekselioikeudellisia vaikutuksia Voidaan antaa normaali takaus vekselistä Hyväksyjän allekirjoitus ei kuulu vekselin muotovaatimuksiin Allekirjoituksen selvyys ei vaatimus

63 d Vekseli protestoitava 2 arkipäivän kuluessa erääntymisestä: takautumisoikeus asettajaan ja siirtäjiin Ei ilmene, mikä viikonpäivä oli eräpäivä Protestin laiminlyönti Hyväksyjä B jää yhä vekselivastuuseen X on siten takausvastuussa --- C on joka tapauksessa vapautunut vanhentumisen vuoksi e Hyväksyjään ei ole vanhentunut Defensiivinen kuittaus sallittu myös velalliselta olevalta vastasaamisella. TakausL 27.2 Vrt. LuottolaitosL 54 jos ei voisi ulosmitata, ei yksityishenkilön tilivaroja voi kuitata UL 4:6 palkan ja eläkkeen ulosmittaus

64 34) VEKSELISAAMINEN VANHENTUU 3 vuodessa 1 vuodessa hyväksyjään ep:stä siirtäjään asettajaan protestista B ja X vapaat vekselivastuusta A:n sitoumus vanhentui Mikä ajankohta lähemmin talvella 1984? Jos vekselisaaminen vanhentunut, VeksL 74 perusteettoman edun palautus B ei voi olla palautusvastuussa Onko X hyödynsaaja? Kyllä Velkomusprosessi, jossa Z:lla todistustaakka

65 36) VeksL 1 34 Mainittava sen nimi, jonka maksettava se on Kun maksaja hyväksyy maksukehotuksen, hänestä tulee hyväksyjä (päävelallinen) Hyväksyminen ei silti muotovaatimus Nimen merkitseminen maksavaksi ei synnytä vekselivastuuta X ei vastuussa Vekseli-sana muotovaatimusta, ei otsikointi Protestin ottamista ei tarvita hyväksymättä jättämisen vuoksi Protesti maksamatta jättämisen vuoksi vaikuttaa takautumisvastuuseen Myös asettaja vastuussa

66 37) UUDEN VEKSELIN MUOTOMÄÄRÄYS ITSENÄISEN ARVIOINNIN KOHTEENA Rahalajin puuttumista koskeva huomautus aiheuttaa vekselin pätemättömyyden Jos ep oli to, pe tai la protesti on oikein suoritettu Väite valuutan saamatta jäämisestä perusväite (VeksL 17 ) A voi tehdä pankkia vastaan väitteen valuutan osalta Muotovirheen vuoksi dokumentti on vekselinä pätemätön Vekseli on kuitenkin A:n osalta saatavan osoittaja Vanha vekseli menettänyt tehonsa Takaaja D ei vastuussa velasta, joka syntynyt takaussitoumuksen päättymisen jälkeen

67 42) ONKO ASIAKIRJA VK kirjallinen rahamääräinen allekirjoitettu - Sana velkakirja korvaa maksulupauksen Täydentämisenvarainen vk Rahalaji tulkinnan avulla Tulkinta laatijan vahingoksi Sitoutuneelle edullisempi tulkinta Kansalaisuus + asiakirjan kieli Laatimispaikan valuutta Tuomioistuimella ratkaisupakko Kiistikö B allekirjoituksen Velkojalla todistustaakka Humalatila ei yleensä vaikuta Oikeustoimikelvottomuus OikTLK33

68 Onko humalatila vaikuttanut velkasitoumuksen antamiseen - Väite vk:n väärästä sisällöstä - Vanhentumisväite Täydentäminen virheellisesti Erhekirjoitus (OikTL 32.1 ) Velallisen näytettävä väitteensä puhe tai kausa ei ole Mitään ei ilmene vk:sta Mikä on vanhentumisaika? Todistustaakka vanhentumisesta B:llä Jos A väittää katkaisseensa vanhentumisen, tästä todistustaakka

69 43) I II Takaaja maksoi velkojan työntekijälle Vastatakaaja maksoi alkup. takaajalle ---- Yleistakaus ollut maksuaikana voimassa Lain spesiaalinormit eivät katkaisseet maksuvelvollisuutta - Perimissiirto ei aiheuta väitesuojaa

70 Takaajan tekemään maksuun liittyvä vk:n siirto takaajalle ei ole tyyppiinsä puolesta saanto, johon väitesuoja voisi liittyä (vk A C) Koskeeko sääntö myös vk-luovutusta ensitakaajan ja vastatakaajan välisessä siirrossa? On takaukseen perustuvaa luovutusta B voi myönteisen vastauksen perusteella esittää vastikeväitteen D:tä kohtaan Jos D voi esittää näyttöä, velkomus hyväksytään. Ei väitesuojaa - X:llä ollut vk:n ja valtakirjan perusteella perimislegitimaatio. Palautumisvaatimus hylätään

71 44) VK:N ALLEKIRJOITUS Vanhentunut syyskuussa -01 Vanhentumista ei huomioon Ex officio; väitettä ei tehty I (silloinen laki). Miten nykyisin? A:n väite vk:n kausasta Jos voi näyttää väitteen toteen, velkomus hylätään Ei väitesuojaa, koska ei vk:n siirtoa II Onko lisätty nolla vai täydentänyt vk:n sopimuksenvastaisesti määrä voi alentua - Vk:n hävittämisellä ei itsenäistä merkitystä; ei merkitsisi jo syntyneen velkasuhteen lakkaamista C:n väite ei totta, koska vk X:llä - B:n ilmoitus tarkoittaa avositoumuksen antamista

72 - B:n alaikäisyys vapauttaa hänet, mutta ratkaiseva ajankohta on vk:n antohetki velkojalle; voitu antaa myöhemmin - A ja B rinnakkaisvelallisia A:lla ei oikeutta luovuttaa vk:aa velkojalla. Väite menestyy OikTL 35.1 Siirronsaaja voisi saada vilpittömän mielen suojan

73 45) A LUOTTOA B:lle EP C toissijainen takaus D omavelkainen takaus E takaus F takaus E maksoi mk takautumisoikeus - B (TakausL 28 ) Ei ole maksanut ennenaikaisesti eikä siten menettänyt regressiä - Täysimääräinen takautumisoikeus (TakausL 31 ) C:tä ja D:tä kohtaan aikaisempi takaus eri asiakirja

74 E ja F rinnakkaistakaajia Sama asiakirja luo olettaman yhtäläisestä vastuusta Voi vaatia F:ltä mk:aan regressiä --- C toissijainen takaaja C:n takaus erääntyy vasta, kun B:n maksukyvyttömyys on todettu C ja D velvolliset maksamaan aikaisempina takaajina koko E:n maksaman määrän E on maksanut alle oman osuutensa; ei vielä tällä perusteella saa regressiä F:ää kohtaan Nyt vastuussa B ja D -

75 46) - B ei vetoa velan pätemättömyyteen (ei kiistä velkaa) Maksukyvyttömyys ei vapauttamisperuste geld muss mann haben Ylivoimainen este vapautusperuste sopimussuhteessa KorkoL 10.2 C:n takaussitoumus täyttää (yleis)takauksen tunnusmerkistön ja on luonteeltaan toissijainen B:n maksukyvyttömyyttä ei ole todettu (TakL 21 )

76 A voi ajaa kannetta samanaikaisesti B:tä ja C:tä kohtaan (TakL 36 ) Tuomio voi kohdistua C:hen ehdollisesti C:n maksettava, kun B:n maksukyvyttömyys todettu ulosmittauksessa tai muutoin Yleistakaus ( kaikki velat ) Ei nykylain (TakL 5 ) mukaan mitätön, vaikka ei mkylärajaa eikä aikarajoitusta Koskee kuitenkin vain päävelkoja, joiden myöntämisen yhteydessä takaus on annettu tai jotka syntyneet sitä ennen ja olivat takaajan tiedossa

77 Ko velka ei ole takauksen piirissä Vastatakauksen perusteella ei päävelkoja voi vaatia mitään (suojaa C:tä) Oikeuserehdyksellä ei siksi tässä merkitystä Jos C olisi ollut takausvastuussa ja D joutunut maksamaan C:lle, olisi tullut esiin informoimisvelvollisuus (TakL 12 )

78 47) Takaajan regressioikeus - Humalatilaväite Voi olla oikeustoimikelvottomuutta merkitsevä, yleensä ei Onko OikTL 30 (petollinen viettely) OikTL 31 (kiskominen) OikTL 33 (kunnianvastaisuus ja arvottomuus Ei voi tehdä vastikeväitettä (vk:aan merkitty vastike saatu)

79 - Vk siirretty C:lle Väitesuoja heikkoihin ja vahvoihin väitteisiin - Vk luovutettu inter vivos Entä C:n bona fide luovutus lahjana lähisukulaiselle Jos C saa väitesuojan, se ulottuu myös X:n (takaajan) väitteisiin, koska takaus juoksevassa vk:ssa Tällöin X olisi ollut maksuvelvollinen C:lle X:llä olisi regressioikeus B:hen Jos C ei saa väitesuojaa, X on maksanut olemattoman velan. Tällöin hänellä ei ole regressioikeutta B:hen Olisiko B:n tullut valistaa X:ää tehottomuustilanteesta - Olisiko takaajan ennen maksua tullut tiedustella B:ltä pätevyystilannetta?

80 48) - Onko pätevää päävelkaa A:n ja B:n välillä? Jos on, voidaan hakea heti omavelkaiselta takaajalta - B aiheutti vahingon - työpaikalla - työnantajalle - virheellä tai laiminlyönnillä aiheutuiko työssä näkökohtia: arkipäivä, ei lomakausi Jos vahinko vapaa-ajalla, B vastaa täysimääräisesti - Jos vahinko työssä tehtynä, sovelletaan VahL 4:1.3 TSL 12.1:ssä viittaus VahL 4:1:een

81 Työntekijän korvausvelvollisuus työnantajalle Mikä harkitaan kohtuulliseksi huomioon ottaen... Lievä tuottamus ei korvausta Tahallisuus täysi korvaus, ellei erityistä syytä Ilmeistä, ettei lievä tuottamus Takausvastuu siis olemassa, koska ainakin jonkinasteinen pätevä päävelka Takausvastuuseen voidaan mennä jo syntyneestä rikosvahingosta (vahingonteko) Onko B:tä aiheettomasti painostettu. Irtisanomiseen on ollut perusteensa

82 Oliko takausvastuu painostusketjun tulos Ei sinänsä vaikutusta, ettei B palaa työpaikkaan Edellytysopillista kantavuutta mukana, mutta B on itse irtisanoutunut B:n maksuvelvollisuus vahingon syntymisestä Erääntyy vaadittaessa sekä velalliseen että takaajaan Kun vahinko kohdistui työn antajaan eikä sivulliseen, ei kanavointisääntöä - 21 v. kulunut eikä reklamoitu väitteidentekomahdollisuus

83 KorkoL 4.3 (11 % korko) - Ei sovittu viivästyskorosta - Maksimina vaadittu määrä - Koronmaksun alkaminen Jos tahallinen vahinko, alkaa vahingon tapahtumisesta (tämä mahdollista) Jos ei-tahallinen vahinko, KorkoL 7 (erityistä selvitystä vaativa asia) 30 p esittämisestä vrk (Milloin vaatimus kohdistettiin takaajaan)

84 49) MAKSUSUOJA TAV. VK:n + HALTIJA VK:n SIIRTOTILANTEESSA Takaaja maksoi haltijavk:n VKL 19.1 maksusuoja (bona fides) Koskeeko myös takaajan maksua (ilmeisesti) Säännöt omavelkaisessa ja toissijaisessa takauksessa (oli erääntynyt) TakL 26.1 Takaajalle maksusuoja Ei luultavasti tiennyt ongelmista Velallinen maksoi tavallisen vk:n Maksajalle bf-suoja

85 Suoja ei ulotu siihen, että luovutusta rasittaa vahva pätemättömyysperuste Riippuu siitä, oliko pakottaminen lievää (OikTL 29 ) vai törkeää (OikTL 28 ) - Pätemättömyys perimisvaltakirjaa laadittu [ - Jos B joutuu maksamaan uudelleen, voi vaatia maksua takaisin X:ltä ]

86 50) 1. TakausL 16 - Olisiko valvonta johtanut jako-osaan konkurssissa - Todistustaakka valvonnan laiminlyömisen vaikutuksista velkojalla 2. Takaus Ilman takaajan suostumusta voidaan sopia vain vähäisistä takaajan asemaan vaikuttavia muutoksia - Tässä ei voi sanoa, soveltuuko maksuajan lykkäämiseen eli vanheniko takaus 3. Esinevakuus ei ollut takauksen edellytys tai ehto Kun ei olisi ollut velallisen antama pantti, takaajalla olisi ollut siihen kohdistuva oikeus vain niin sovittaessa 4. Edellytysopin ulottuvuudet Oliko velkoja bona fide (oikeus) erehdyksestä

87 Petollisesta viettelystä Jos mala fide, voi seurata pätemättömyys Luotonantajalla kuluttajatakauksessa tiedonantovelvollisuus (TakausL 12 ) Onko tässä kuluttajatakaus? Käsittää myös oikeusvaikutusten selvittelyn Kirjainsymbolit viittaavat siihen, ettei ole luotonantaja Jos ei ole kuluttajatakaus, sovellettavaksi tulee yleinen siviilioikeudellinen tiedonantovelvollisuus. Siihen ei säännönmukaisesti kuulu oikeuserehdyksen poistamista Voiko velkojan passiivisuus johtaa OikTL 33 :n soveltamiseen?

88 51) TAVALLISET VK:t VK N:o 1 VKL 27 Luovutuksensaajalla ei väitesuojaa. C:n asema = B:llä Velallisen näytettävä tavaran kelvottomuus VK N:o 2 VKL 27 Luovutuksensaaja ei saa väitesuojaa, ellei toisin ole säädetty. Ks. OikTL 34 Valeasiakirjan siirronsaajan vilpitöntä mieltä suojataan Tässä näyttää vilpittömän mielen suoja toteutuvan VK N:o 3 Kuittaustilanteeseen soveltuu VKL 28. Velallisella on kuittausoikeus paitsi - hankkinut vastasaatavan saatuaan tiedon luovutuksesta - vastasaaminen erääntyy em. ajan jälkeen ja myöhemmin kuin velkakirja

89 52) ONKO KYSEESSÄ PETOLLINEN VIETTELY Vaikuttiko valheellinen tieto takaajan asemaan (Luotto ei tuonut reaalista lisää velallisen varallisuuteen) Heikko pätemättömyysper. - oliko tavaratalo bona fide - tietoisuus samastuu D:n tiedoisuuden kanssa D perimissiirron saaja Arvioitava OikTL 39 :n valossa tiedonsaantihetken myöhennystä (KKO 1962 II 107)

90 53) I TakL 20 Entisen sijaan tullut takaus vapauttaa aikaisemman, jos yksityistakaaja Omistiko kolmanneksen yrityksestä (TakL 2 ) Tuliko uusi takaus entisen tilalle (TakL 20 ) II Ks. KKO 1992:114 Riski siitä, että vakuuden realisointi peräytyy oikeudellisen virheen vuoksi takaajalla III TakL 27 Defensiivinen kuittaus sallittu, kun velkojana vastasaamisen osalta velallinen (vrt. Ruotsin HD)

91 55) - ALUKSI VELKASUHTEEN PÄTEVYYS VELKOJA JA VELALLISEN VÄLILLÄ LOPUKSI KYSYMYS KAUPANVASTUUSTA - Tav. velkakirja Luovutus ei tuota luovutuksensaajalle parempaa oikeutta kuin oli luovuttajalla 1. Alaikäisyys LK: pätemätön Voiko pätevöityä Hyväksyminen täysi-ikäisenä Koronmaksu 2. Valuuttaväite yleensä tehokas Jos oli tarkoitus antaa rahat toiselle, ei voi tehdä väitettä 3. Tulokseton ulosmittaus näyttö varattomuudesta Kaupanvastuu (VKL 9 ) Ei voi vedota pätemättömyysperusteeseen, jos tiesi tai olisi pitänyt tietää

92 - Luovuttaja vastaa L-saajalle saamisen pätevyydestä, ei velallisen maksukyvystä. Jos lahja, kaupanvastuu ei sovellu - Kaupanvastuu voisi koskea em. varauksin alaikäisyyttä tai valuutan luovuttamista - Velallinen maksukyvytön Tällöin ei luovuttajakaan olisi saanut mitään perityksi eikä kaupanvastuuta

93 56) TAKAUS EDELLYTTÄÄ PÄTEVÄÄ PÄÄVELKAA Rikosperusteinen korvausvastuu voi olla takauksen päävelkana Millainen painostus on ollut ja miten se pätemättömyytenä rasittaa (heikko vai vahva pp.) - Perimiskulut kuuluvat takausvastuun piiriin vain, jos niin sovitaan. Ei tässä - Läheistakaus millainen harkintakyky Tässä ei sovitteluun viittaavaa Ei liioin kuluttajatakausta ja sen sovittelua tiedonantovirheen vuoksi - Jos takaaja ei maksanut omilla varoillaan, ei synny regressiä Ei selviä tässä - Regressistä voi luopua. Välienselvittely ei tässä ehkä sitä, mutta se on mahdollista, vaikkei ositusta

94 57) 1. Allekirjoitusvaatimus ei ole laissa. Tavanomainen oikeus On ainakin suullinen velaksianto Vahvistavat tekijät: takaus + valuutan anto 2. Tahdonilmaisu tulkinnanvarainen KKO 1962 II 49 Suorituslupaus Tulevasta velaksiannosta ei yleensä tällaista dokumenttia 3. Päiväys ei kuulu muotovaatimuksiin Euromääräisyys. Miten kauan voinut olla Kellastuminen; miten vanha dokumentti vanhentumista ajatellen 4. Onko joku muu saanut valuutan?

95 58) - Onko takaajan maksettava epävarma saatava TakL 29. Päävelallinen kiistänyt velan ilman riittävää näyttöä. Takaaja saa regressin. Ei merkitystä, vaikka vastasaatava ja kuittaustilanne myöhemmin vahvistettu. - Takaajalla ei ole oikeutta ulkopuolisen antamaan panttiin - Takaajien keskinäiset suhteet TakausL 31.2 Aikaisemmalta takaajalta saa kaiken maksamansa Ei saa enempää kuin on vaatinut Koskeeko epävarman saatavan maksamista koskeva sääntö (TakL 29 ) myös takaajien välistä suhdetta (ilmeisesti)

96 59) VKL 2 (REGRESSIOIKEUS) - Yhteisvastuu, ellei muusta sovittu - Oikeus vaatia muilta pääluvun mukaista osuutta, ellei muusta sovittu - Onko pätevä velkasuhde Valuuttaväite ei välttämättä tehokas - Onko B hyötynyt muita enemmän onko regressi pääluvun mukaista Avioliitoissa erillisvarallisuus Ei ole konfuusio Jälkitasaus (VKL 2.2 ) a Joku ilmeisesti maksukyvytön b Jonkun oleskelupaikka tuntematon c Maksua ei kuukaudessa esitetystä vaatimuksesta Ei ilmeistä maksukyvyttömyyttä Tulokseton ulosmittausyritys / konkurssi) 1 kk ei kulunut vaatimuksesta - Onko oleskelupaikka tuntematon?

Takausehdot 1 (6) Luonnollinen henkilö takaajana. Käytössä 23.3.2011 alkaen.

Takausehdot 1 (6) Luonnollinen henkilö takaajana. Käytössä 23.3.2011 alkaen. Takausehdot 1 (6) Luonnollinen henkilö takaajana Käytössä 23.3.2011 alkaen. 1. Takausvastuun laajuus ja takauskäsitteet 1.1. Takaus tarkoittaa sitoumusta, jolla sitoumuksen antaja (takaaja) ottaa vastatakseen

Lisätiedot

LUOTTOSUHDE 18.3.2015

LUOTTOSUHDE 18.3.2015 LUOTTOSUHDE 18.3.2015 Valinnainen opintojakso, 7 op 1. a: Koron korottaminen ja b: lisäkorko ( 2. Velan periminen. (Saarnilehto, Kivi ym) 3. Korkeimman oikeuden ratkaisussa 2013:72 on kysymys muun ohessa

Lisätiedot

Yksityisoikeudellisen saatavan vanhentumisaika ja vanhentumisen katkaiseminen

Yksityisoikeudellisen saatavan vanhentumisaika ja vanhentumisen katkaiseminen Yksityisoikeudellisen saatavan vanhentumisaika ja vanhentumisen katkaiseminen Kuntamarkkinat 2015 / Lakiklinikka Joonas Jännäri lakimies Tyypilliset yksityisoikeudelliset saatavat kunnissa Tyypillisiä

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki (jäljempänä Luotonantaja) PL 40, Haapavesi Y-tunnus:

Haapaveden kaupunki (jäljempänä Luotonantaja) PL 40, Haapavesi Y-tunnus: LUOTTOSOPIMUS 1. OSAPUOLET Haapaveden kaupunki (jäljempänä Luotonantaja) PL 40, 86601 Haapavesi Y-tunnus: 0184872-4 Haapaveden Vesi Oy (jäljempänä Luotonottaja) Perustettava yhtiö 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET. Velvoiteoikeus pakollinen aineopintotentti, ON-täydennystentti

MALLIVASTAUKSET. Velvoiteoikeus pakollinen aineopintotentti, ON-täydennystentti MALLIVASTAUKSET Velvoiteoikeus 1.7.2004 pakollinen aineopintotentti, ON-täydennystentti 2 Tehtävä 1 (Aurejärvi) Kun A osti B Oy:ltä puutavaraa loma-asuntoa varten, kyseessä oli KSL 5 luvun mukainen kulutustavaran

Lisätiedot

LUOTTO- JA MAKSUVÄLINEET Heikki Halila. Oikeustapaukset

LUOTTO- JA MAKSUVÄLINEET Heikki Halila. Oikeustapaukset LUOTTO- JA MAKSUVÄLINEET Heikki Halila Oikeustapaukset 1. Ylilääkäri A oli ottanut kesällä 1989 B-pankista 50.000 mk:n määräisen autolainan. Tuolloin sovittiin lainan hoitamisesta automaattisesti A:n tililtä

Lisätiedot

T A K A U S S I T O U M U S

T A K A U S S I T O U M U S T A K A U S S I T O U M U S Sivu 1 (6) Takauksen saaja Danske Bank Oyj Takaaja Kankaanpään kaupunki 01335961 Velallinen PSSV Palvelut Oy Päävelka Sopimuksen numero FI35 8116 7710 0328 54 Pääoma EUR 5 000

Lisätiedot

Vanhan kansan velkaviisautta

Vanhan kansan velkaviisautta Vanhan kansan velkaviisautta Velka on veli ottaessa ja veljen poika maksaessa Ei ole rahassa, se on nahassa, joka on verassa, se on velassa Ei vatsa velkaa salli Koira velatta elää Velasta ei pääse maksamatta

Lisätiedot

Velvoiteoikeus. Keskeistä lainsäädäntöä. Velvoite

Velvoiteoikeus. Keskeistä lainsäädäntöä. Velvoite Velvoiteoikeus Keskeistä lainsäädäntöä Velkakirjalaki (622/1947) Korkolaki (633/1982) Laki velan vanhentumisesta (728/2003) Velvoiteoikeudellinen lainsäädäntö on monin paikoin dispositiivistä. Poikkeuksena

Lisätiedot

YKSITYISHENKILÖ. takaajana OIKEUSMINISTERIÖ KULUTTAJAVIRASTO SUOMEN PANKKIYHDISTYS RAHOITUSTARKASTUS

YKSITYISHENKILÖ. takaajana OIKEUSMINISTERIÖ KULUTTAJAVIRASTO SUOMEN PANKKIYHDISTYS RAHOITUSTARKASTUS YKSITYISHENKILÖ takaajana OIKEUSMINISTERIÖ KULUTTAJAVIRASTO SUOMEN PANKKIYHDISTYS RAHOITUSTARKASTUS 2 3 Mikä on takaus 4 Yksityistakaajan suoja 5 Pankilla on velvollisuus antaa tietoja 6 Takaajan oma vastuukyky

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET. Velvoiteoikeus pakollinen aineopintotentti, ON-täydennystentti

MALLIVASTAUKSET. Velvoiteoikeus pakollinen aineopintotentti, ON-täydennystentti MALLIVASTAUKSET Velvoiteoikeus 14.4.2004 pakollinen aineopintotentti, ON-täydennystentti 2 Tehtävä 1 (Aurejärvi) Esisopimus ei merkitse samaa kuin Letter of intent. Ks. Hemmo I s. 253-261. Asiakirjan otsikko

Lisätiedot

YRITYSKIINNITYKSEN PANTTAUSSOPIMUS

YRITYSKIINNITYKSEN PANTTAUSSOPIMUS YRITYSKIINNITYKSEN PANTTAUSSOPIMUS 1. PANTINANTAJA Keski-Suomen Valokuituverkot Oy (y-tunnus: 2556709-7), osoite: Tuurinkyläntie 2, 63610 Tuuri (jäljemäpänä Pantinantaja ) 2. PANTINSAAJAT 1) kunta 2) kunta

Lisätiedot

SISÄLLYS ALKUSANAT 5 LYHENTEITÄ 15 1 JOHDANTO 19

SISÄLLYS ALKUSANAT 5 LYHENTEITÄ 15 1 JOHDANTO 19 SISÄLLYS ALKUSANAT 5 LYHENTEITÄ 15 1 JOHDANTO 19 2 MAKSU 23 2.1 Yleistä 23 2.2 Maksusuoritus oikealle taholle 24 2.3 Maksusuorituksen kohdentaminen 29 2.4 Velallisen kohdentamisoikeus ulosotossa 31 2.5

Lisätiedot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot 1 (6) Vientisaatavatakuun yleiset ehdot Viejän ulkomaiselta ostajalta olevien saatavien kattaminen 15.4.2008 Vientisaatavatakuun perusteella viejällä on oikeus saada korvausta Finnveralta takuusopimuksen

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET Velvoiteoikeus pakollinen aineopintotentti

MALLIVASTAUKSET Velvoiteoikeus pakollinen aineopintotentti MALLIVASTAUKSET Velvoiteoikeus 15.9.2003 pakollinen aineopintotentti Muita kuin assistentille sähköisesti toimitettuja mallivastauksia ei ole julkaistu tässä. Niitä voi etsiä laitoksen aulasta tai ao.

Lisätiedot

9. Saantosuojasta. 9.1 Saantosuoja irtaimeen omaisuuteen

9. Saantosuojasta. 9.1 Saantosuoja irtaimeen omaisuuteen 9. Saantosuojasta 9.1 Saantosuoja irtaimeen omaisuuteen 9.2 Saantosuoja kiinteään omaisuuteen 9.3 Nautintasuoja kiinteään omaisuuteen 9.1 Saantosuoja irtaimeen omaisuuteen KK 11:4 ja 12:4: lainansaaja

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET Velvoiteoikeus pakollinen aineopintotentti

MALLIVASTAUKSET Velvoiteoikeus pakollinen aineopintotentti MALLIVASTAUKSET Velvoiteoikeus 5.7.2005 pakollinen aineopintotentti Muita kuin assistentille sähköisesti toimitettuja mallivastauksia ei ole julkaistu tässä. Niitä voi etsiä laitoksen aulasta tai ao. opettajalta.

Lisätiedot

Lainan nro: LAINAHAKEMUS. Saap...2016. A. R. Winterin rahaston lainahakemus. Lainan hakijat. Nimi: Henk.tunnus: S-posti:

Lainan nro: LAINAHAKEMUS. Saap...2016. A. R. Winterin rahaston lainahakemus. Lainan hakijat. Nimi: Henk.tunnus: S-posti: LAINAHAKEMUS Saap...2016 Lainan nro: A. R. Winterin rahaston lainahakemus Lainan hakijat Tiedot hakijasta: Tilan tai toimipaikan nimi: RNo tai y-tunnus: Toiminnan laatu: Lainan tarkoitus (käytä tarvittaessa

Lisätiedot

Yleinen velvoiteoikeus

Yleinen velvoiteoikeus Yleinen velvoiteoikeus 9.3.2007 Vastaustilaa kysymyksissä nro 1-3 on yksi sivu, ellei kysymyksen kohdalla ole toisin sanottu. Kysymyksen nro. 4 vastaustila on rajoitettu kysymyspapereissa varattuun tilaan.

Lisätiedot

YLEINEN VELVOITEOIKEUS (200201) 17.12.2009 MALLIVASTAUKSET

YLEINEN VELVOITEOIKEUS (200201) 17.12.2009 MALLIVASTAUKSET 1 YLEINEN VELVOITEOIKEUS (200201) 17.12.2009 MALLIVASTAUKSET 2 TEHTÄVÄ 1 A:n eläkevakuutus on sinänsä irtisanottavissa (VSL 12 ), mutta irtisanomisen oikeusvaikutuksia on rajoitettu VSL 13.3:ssa siten,

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET. Yleinen velvoiteoikeus pakollinen aineopintotentti

MALLIVASTAUKSET. Yleinen velvoiteoikeus pakollinen aineopintotentti MALLIVASTAUKSET Yleinen velvoiteoikeus 19.9.2005 pakollinen aineopintotentti 2 Tehtävä 1 (Saarikoski) Tehtävän ydinkysymys on, onko A:lle aiheutunut korvauskelpoista taloudellista vahinkoa, kun hän on

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 181/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aravalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan omistusaravalainan siirtoa kunnalle koskevaa aravalain säännöstä

Lisätiedot

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11.

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11.2015 1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot Luotonantaja: Yhteisötunnus: Osoite: Puhelin: Sähköpostiosoite: Faksinumero: Internetosoite: Lainasto

Lisätiedot

Kansainvälistyvät perhesuhteet

Kansainvälistyvät perhesuhteet Kansainvälistyvät perhesuhteet Juha Auvinen asianajaja, varatuomari, LL. M. Eur. Yleisiä huomioita avioliittolaki, perintökaari, kansainväliset sopimukset (EU, Pohjoismaat) kansainvälinen yksityisoikeudellinen

Lisätiedot

Yleinen velvoiteoikeus

Yleinen velvoiteoikeus Vastaustilaa kysymyksissä nro 1-3 on yksi sivu, ellei kysymyksen kohdalla ole toisin sanottu. Kysymyksen nro. 4 vastaustila on rajoitettu kysymyspapereissa varattuun tilaan. Sivun oikeaan laitaan on jätettävä

Lisätiedot

PANKKIOIKEUS. Sakari Wuolijoki Mika Hemmo

PANKKIOIKEUS. Sakari Wuolijoki Mika Hemmo PANKKIOIKEUS Sakari Wuolijoki Mika Hemmo TALENTUM Helsinki 2013 2., uudistettu painos Copyright Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-1636-1 Kannen suunnittelu: Mika Petäjä Kannen toteutus: Outi

Lisätiedot

Legaatinsaajan. oikeusasemasta. Tapani Lohi

Legaatinsaajan. oikeusasemasta. Tapani Lohi Legaatinsaajan oikeusasemasta Tapani Lohi TALENTUM Helsinki 2011 2011 Talentum Media Oy ja Tapani Lohi Kansi: Outi Pallari Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1500-5 Kariston Kirjapaino Oy 2011 pääpiirteittäin

Lisätiedot

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot Luotonantaja: Yhteisötunnus: Osoite: Puhelin: Sähköpostiosoite: Faksinumero: Internetosoite: Lainasto Oy 2382033-5

Lisätiedot

Yleinen velvoiteoikeus Mallivastaukset. Tehtävä 1 (Norio-Timonen)

Yleinen velvoiteoikeus Mallivastaukset. Tehtävä 1 (Norio-Timonen) Yleinen velvoiteoikeus 15.3.2010 Mallivastaukset Tehtävä 1 (Norio-Timonen) Tapauksessa on kysymys pelastamisvelvollisuudesta, pelastamiskustannusten korvaamisesta ja samastamisesta. Vakuutustapahtuman

Lisätiedot

KUNNAN MYÖNTÄMÄÄ TAKAUSTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET JA SUOSITELTAVAT KÄYTÄNNÖT

KUNNAN MYÖNTÄMÄÄ TAKAUSTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET JA SUOSITELTAVAT KÄYTÄNNÖT 1 (7) KUNNAN MYÖNTÄMÄÄ TAKAUSTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET JA SUOSITELTAVAT KÄYTÄNNÖT Tässä muistiossa määritellään ne keskeiset periaatteet, joihin tukeutuen kaupungille esitettyjä takauspyyntöjä voidaan yleisellä

Lisätiedot

Yleinen velvoiteoikeus 26.10.2007

Yleinen velvoiteoikeus 26.10.2007 Vastaustilaa kysymyksissä nro 1-3 on yksi sivu, ellei kysymyksen kohdalla ole toisin sanottu. Kysymyksen nro. 4 vastaustila on rajoitettu kysymyspapereissa varattuun tilaan. Sivun oikeaan laitaan on jätettävä

Lisätiedot

Velat osituksessa erityiskysymyksiä - takaus ja välitilan velat Siviilioikeuden dos., OikN Pertti Välimäki Dispositio 1. takaukset osituksessa 2. välitilanaikaiset keskinäiset velat Lähteet Takaus: Välimäki:

Lisätiedot

Takauksen saamisen edellytyksiä

Takauksen saamisen edellytyksiä Konvertointitakaus 868/2008 (HE 136/2008 vp) Voimaantulo 1.1.2009 Hyväksymisvaltuus valtion talousarviossa (2009: takausvastuun enimmäismäärä 1 miljardi ) Valtiokonttori päättää lainan hyväksymisestä takauslainaksi

Lisätiedot

Yleinen velvoiteoikeus kesätentti

Yleinen velvoiteoikeus kesätentti Yleinen velvoiteoikeus kesätentti 14.8.2007 Vastaustilaa kysymyksissä nro 1-3 on yksi sivu, ellei kysymyksen kohdalla ole toisin sanottu. Kysymyksen nro. 4 vastaustila on rajoitettu kysymyspapereissa varattuun

Lisätiedot

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan.

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan. YLEISIÄ OHJEITA VALTUUTETULLE Seuraavat ohjeet perustuvat edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain (648/2007) säännöksiin sellaisina kuin ne lain voimaan tullessa 1.11.2007 olivat. Valtuutetun on oma-aloitteisesti

Lisätiedot

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli')

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli') SOPIMUS VUOKRASOPIMUKSEN SIIRROSTA 1. SOPIJAPUOLET 1.1. Turun Teknologiakiinteistöt Oy (Y-tunnus: 2349955-3) Tykistökatu 6 B, Biocity 20520 Turku (jäljempänä 'Teknologiakiinteistöt') 1.2. Turun Yliopisto

Lisätiedot

Luotto-oikeus. Luottotyypit, perintäprosessit ja takaisinsaanti. Marja-Leena Niemi

Luotto-oikeus. Luottotyypit, perintäprosessit ja takaisinsaanti. Marja-Leena Niemi Luotto-oikeus Luottotyypit, perintäprosessit ja takaisinsaanti Marja-Leena Niemi TALENTUM Helsinki 2014 Talentum Media Oy ja Marja-Leena Niemi ISBN 978-952-14-2082-5 ISBN 978-952-14-2083-2 Kansi: Lauri

Lisätiedot

Kunnalle lahjoitetut kiinteistöt ja niiden käyttö

Kunnalle lahjoitetut kiinteistöt ja niiden käyttö Kunnalle lahjoitetut kiinteistöt ja niiden käyttö Kunnalle kiinteistön lahjoittamiseen sovellettava säännöstö Maakaaren (540/1995) 4. luvun 2 :n mukaisesti kiinteistön lahjaa koskevat soveltuvin osin kiinteistön

Lisätiedot

Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus

Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus PÄÄTÖS PSAVI/2457/05.11.05/2013 2.6.2014 ASIA ILMOITTAJA Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus Xxxxxx Xxxxxxxx ILMOITUKSEN SISÄLTÖ Xxxxxx Xxxxxx poika Xxxxxx XXxxxx asui vuokralla

Lisätiedot

Velvoiteoikeus 15.9.2003

Velvoiteoikeus 15.9.2003 Velvoiteoikeus 15.9.2003 Vastaustilaa on yksi sivu kysymyksissä nro. 1 5. Kysymyksen nro. 6 vastaustila on rajoitettu kysymyspapereissa varattuun tilaan. Sivun oikeaan laitaan on jätettävä yhden ruudun

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 340. Laki. korkolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 3 päivänä toukokuuta 2002

SISÄLLYS. N:o 340. Laki. korkolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 3 päivänä toukokuuta 2002 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä toukokuuta 2002 N:o 340 348 SISÄLLYS N:o Sivu 340 korkolain muuttamisesta... 2739 341 elinkeinonharjoittajien välisten sopimusehtojen sääntelystä

Lisätiedot

Kaupunginhallitus liite nro 11 (1/10) 1 SOPIMUS KORVAUKSEN MAKSAMISESTA LUONNOS Osapuolet. Sopimuksen tausta ja tarkoitus

Kaupunginhallitus liite nro 11 (1/10) 1 SOPIMUS KORVAUKSEN MAKSAMISESTA LUONNOS Osapuolet. Sopimuksen tausta ja tarkoitus Kaupunginhallitus 17.8.2015 liite nro 11 (1/10) 1 SOPIMUS KORVAUKSEN MAKSAMISESTA LUONNOS 7.8.2015 Osapuolet 1. Äänekosken kaupunki Hallintokatu 4, 44100 Äänekosken 2. Rakennusliike Porrokki Oy (Y-tunnus:

Lisätiedot

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404)

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1(5) Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1. Sopimuksen tarkoitus Tällä sopimuksella sovitaan perintäpalveluista ja sitä koskevista toimenpiteistä. Sopimus toimii myös valtuutuksena perintäpalveluiden

Lisätiedot

Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering AB ("EFF") on myöntänyt pääomalainan Super Rye Oy:lle tässä sopimuksessa esitetyin ehdoin.

Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering AB (EFF) on myöntänyt pääomalainan Super Rye Oy:lle tässä sopimuksessa esitetyin ehdoin. PÄÄOMALAINASOPIMUS Velallinen Super Rye Oy Y-tunnus 1234567-0 Velan määrä 2.000.000,00 euroa Velan numero 1010700 Sopimuksen päivämäärä 1.8.2012 1 OSAPUOLET JA JOHDANTO Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET. Yleinen velvoiteoikeus

MALLIVASTAUKSET. Yleinen velvoiteoikeus MALLIVASTAUKSET Yleinen velvoiteoikeus 9.3.2007 2 Tehtävä 1 (Saarikoski) Rikastumiskieltoperiaatteen kannalta on kyseenalaista, voidaanko A:n B:lle maksamaa hinnanalennusta 4.000 pitää A:lle aiheutuneena

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN VUOKRA-ASUNNOT OY PYYNTÖ 02.06.2014 Keskustie 5, 01900 NURMIJÄRVI

NURMIJÄRVEN VUOKRA-ASUNNOT OY PYYNTÖ 02.06.2014 Keskustie 5, 01900 NURMIJÄRVI Kh 9.6.2014 175 NURMIJÄRVEN VUOKRA-ASUNNOT OY PYYNTÖ 02.06.2014 Keskustie 5, 01900 NURMIJÄRVI NURMIJÄRVEN KUNTA Kunnanhallitus / kunnanvaltuusto Keskustie 2, 01900 NURMIJÄRVI KUNNAN OMAVELKAINEN TAKAUS

Lisätiedot

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan varainsiirtoverolain (931/1996) 47 49, sellaisina kuin ne ovat, 47 laissa 876/2012 sekä 48 ja 49 laissa 526/2010, muutetaan

Lisätiedot

Laki maakaaren muuttamisesta

Laki maakaaren muuttamisesta LUONNOS 5.10.2015 Rinnakkaistekstit Laki maakaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan maakaaren (540/1995) 6 luvun :n 2 momentti, 9 a luvun 10 :n 2 momentti ja 15 :n 1 momentti, 15

Lisätiedot

SISÄLLYS ALKUSANAT 5 LYHENTEET 15 1 JOHDANTO 17. 1.1 Yleistä 17. 1.2 Velkajärjestelylain mukaisista käsitteistä 21

SISÄLLYS ALKUSANAT 5 LYHENTEET 15 1 JOHDANTO 17. 1.1 Yleistä 17. 1.2 Velkajärjestelylain mukaisista käsitteistä 21 SISÄLLYS ALKUSANAT 5 LYHENTEET 15 1 JOHDANTO 17 1.1 Yleistä 17 1.2 Velkajärjestelylain mukaisista käsitteistä 21 2 VELKAJÄRJESTELYN EDELLYTYKSET, ESTYMINEN JA ESTEET 25 2.1 Velkajärjestelyn edellytykset

Lisätiedot

VENEKAUPAN MYYNTIEHDOT 2007

VENEKAUPAN MYYNTIEHDOT 2007 1 VENEKAUPAN MYYNTIEHDOT 2007 1. Kaupan kohde Näitä sopimusehtoja sovelletaan veneiden, moottorien ja venetarvikkeiden kauppaan. Kaupan kohteesta käytetään jäljempänä nimitystä vene. Uusi runkonumerolla

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET Siviilioikeus 11.4.2003 aineopintotentti, ON-täydennystentti

MALLIVASTAUKSET Siviilioikeus 11.4.2003 aineopintotentti, ON-täydennystentti MALLIVASTAUKSET Siviilioikeus 11.4.2003 aineopintotentti, ON-täydennystentti Verkossa julkaistaan vain assistentille sähköisessä muodossa toimitetut mallivastaukset. Muut vastaukset ovat liitteenä. 2 Tehtävä

Lisätiedot

Vuokra- ja vastikesaatavien perintä

Vuokra- ja vastikesaatavien perintä Päivitetty 03/2013 Isännöintiliiton yritysjäsenille ja paikallisyhdistysten henkilöjäsenille Vuokra- ja vastikesaatavien perintä Tässä ohjeessa perehdytään vuokra- ja vastikesaatavien perintään. Vuokra-

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1999 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 361 370. Laki. N:o 361. takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1999 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 361 370. Laki. N:o 361. takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 361 370 SISÄLLYS N:o Sivu 361 Laki takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta... 949 362 Laki kauppakaaren 10 luvun muuttamisesta...

Lisätiedot

Velvoiteoikeus

Velvoiteoikeus Velvoiteoikeus 25.2.2005 Vastaustilaa on yksi sivu kysymyksissä nro. 1 5. Kysymyksen nro. 6 vastaustila on rajoitettu kysymyspapereissa varattuun tilaan. Sivun oikeaan laitaan on jätettävä yhden ruudun

Lisätiedot

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013 Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013 Loppukuulustelu II 8.5.2013 Mallivastaukset Tehtävä 1 Tapauksessa piti laskea rintaperillisten lakiosat ja selvittää, mitä kunkin lakiosasta vielä

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT. 1. Luotonantajan henkilöllisyys ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT. 1. Luotonantajan henkilöllisyys ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista Sivu 1 (5) VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Osoite Internet-osoite Danske Bank Oyj Hiililaiturinkuja 2, 00100 Helsinki www.danskebank.fi

Lisätiedot

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot Luotonantaja: Yhteisötunnus: Osoite: Puhelin: Sähköpostiosoite: Faksinumero: Internetosoite: Lainasto Oy 2382033-5

Lisätiedot

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti.

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti. Tiedot lainasta 1.1 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Finnoonportti (Y-tunnus 2611697-6) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Lainanjärjestäjä ) palvelussa rahoittajille

Lisätiedot

Velkojan tulee olla ammattitaitonsa puolesta ammattimainen sijoittaja.

Velkojan tulee olla ammattitaitonsa puolesta ammattimainen sijoittaja. 1. SOPIMUS MULTIFIRE PÄÄOMALAINAN EHDOISTA SOPIJAPUOLET Velkoja Sijoittaja X (123456 1234) ( Yritys X ) Kotipolku 1 a 2 12345 Rahala Velallinen Hedgehog Oy 1920825 8 Vesannontie 9 A 00510 Helsinki 040

Lisätiedot

Hevoskaupan juridiikka

Hevoskaupan juridiikka Hevoskaupan juridiikka Yleistä Hevonen on irtain esine Virhe hevosessa vaikeampi nähdä kuin tavanomaisessa tavarassa (esim. auto) Myyjän tiedonantovelvollisuus Ostajan selonottovelvollisuus Sovellettava

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET Siviilioikeus aineopintotentti, ON-täydennystentti

MALLIVASTAUKSET Siviilioikeus aineopintotentti, ON-täydennystentti MALLIVASTAUKSET Siviilioikeus 10.5.2002 aineopintotentti, ON-täydennystentti Verkossa julkaistaan vain assistentille sähköisessä muodossa toimitetut mallivastaukset. Muut vastaukset ovat liitteenä. 2 Tehtävä

Lisätiedot

Hevoskaupan juridiikka

Hevoskaupan juridiikka Hevoskaupan juridiikka Yleistä Hevonen on irtain esine Virhe hevosessa vaikeampi nähdä kuin tavanomaisessa tavarassa (esim. auto) Myyjän tiedonantovelvollisuus Ostajan tiedonottovelvollisuus 1 Sovellettava

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot

Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen. Vesa Puisto Lakimies

Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen. Vesa Puisto Lakimies Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen Vesa Puisto Lakimies 3.5.2016 Taustaksi Asumisoikeusasuminen on eräänlainen omistus- ja vuokra-asumisen välimuoto Asumisoikeusasumista

Lisätiedot

SOVINTOSOPIMUS. LUONNOS /JP (myös kiinteistökauppa)

SOVINTOSOPIMUS. LUONNOS /JP (myös kiinteistökauppa) LUONNOS 24.5.2016/JP (myös kiinteistökauppa) SOVINTOSOPIMUS 1. Osapuolet a) Nurmijärven kunta (y-tunnus 9014643-2, kunta ) PL 37 01901 Nurmijärvi b) Ville Paasonen (ht) 100 Woodland Avenue 07901 Summit

Lisätiedot

Rahoitusvakuuslaki. EDUSKUNNAN VASTAUS 121/2003 vp. Hallituksen esitys rahoitusvakuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Päätös.

Rahoitusvakuuslaki. EDUSKUNNAN VASTAUS 121/2003 vp. Hallituksen esitys rahoitusvakuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Päätös. EDUSKUNNAN VASTAUS 121/2003 vp Hallituksen esitys rahoitusvakuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä rahoitusvakuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi

Lisätiedot

Päätös. Laki. kansaneläkelain muuttamisesta

Päätös. Laki. kansaneläkelain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 20/2004 vp Hallituksen esitys eräiden toimeentuloturvaa koskevien lakien takaisinperintäsäännösten muuttamiseksi Asia Hallitus on vuoden 2003 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun 1 b :n 4 momentin kumoamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan / luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Osoite Puhelinnumero Sähköpostiosoite Faksinumero Internet-osoite Lindorff

Lisätiedot

N:o 789. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot. 1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot

N:o 789. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot. 1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot 2640 N:o 789 Liite 1 Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Luotonvälittäjä [Nimi] [Nimi] * Luotonantajalle valinnainen

Lisätiedot

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja Avioehto Marica Twerin/Maatalouslinja Avio-oikeus Avioliiton solmimisella ei ole vaikutusta puolisoiden omistusoikeuteen. Yhteisesti hankittu omaisuus tai yhteisesti taatut velat ovat yhteisiä. Avio-oikeudella

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT. 1. Luotonantajan henkilöllisyys ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT. 1. Luotonantajan henkilöllisyys ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista Sivu 1 (5) VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Osoite Internet-osoite Danske Bank Oyj Hiililaiturinkuja 2, PL 1561, 00075 DANSKE

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan / luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Puhelinnumero Sähköpostiosoite Faksinumero Internet-osoite Luotonvälittäjä

Lisätiedot

YRITYSLAINAN YLEISET LAINAEHDOT

YRITYSLAINAN YLEISET LAINAEHDOT 1 / 5 YRITYSLAINAN YLEISET LAINAEHDOT 1. MÄÄRITELMÄT Lainakustannuksilla tarkoitetaan Lainanantajan tiedossa olevien, lainasuhteen johdosta Lainansaajan maksettavaksi tulevien korkojen, nostoprovisioiden

Lisätiedot

Velan vanhentuminen. ALMA TALENT 2016 Helsinki

Velan vanhentuminen. ALMA TALENT 2016 Helsinki Velan vanhentuminen Tuula Linna Ari Saarnilehto ALMA TALENT 2016 Helsinki Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-2339-0 ISBN 978-952-14-2340-6

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan / luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Puhelinnumero Sähköpostiosoite Faksinumero Internet-osoite Luotonvälittäjä

Lisätiedot

INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT

INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT 1. SOPIMUKSEN SISÄLTÖ Määräaikaistalletus on sopimuksessa määriteltyjen ehtojen mukaisesti avattu talletustili. Yhdistys maksaa talletustilille korkoa talletusajan päättyessä,

Lisätiedot

Yrityksen sopimukset käytännössä Valinnainen kurssi

Yrityksen sopimukset käytännössä Valinnainen kurssi Yrityksen sopimukset käytännössä Valinnainen kurssi 1 Yrityksen sopimukset käytännössä, valinnainen kurssi Kuulustelu 22.4.2015 1. Yritys A valmisti lastinkäsittelyjärjestelmiä. Se oli kehittänyt lastinkäsittelyjärjestelmän,

Lisätiedot

LUOVUTUSSOPIMUS. KOUVOLAN KAUPUNGIN ja KAAKKOIS-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N välillä [ ]

LUOVUTUSSOPIMUS. KOUVOLAN KAUPUNGIN ja KAAKKOIS-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N välillä [ ] LUOVUTUSSOPIMUS KOUVOLAN KAUPUNGIN ja KAAKKOIS-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N välillä [] SOPIMUS [1] LUOVUTUSSOPIMUS 1 Siirron osapuolet 1.1 Luovuttaja Kouvolan kaupunki (y-tunnus xxxx) (jäljempänä Kouvola)

Lisätiedot

Näytesivut. 5.1 Yleistä

Näytesivut. 5.1 Yleistä 5 VELAN VANHENTUMINEN 5.1 Yleistä Velkojan tulee käyttää saamisoikeuttaan lain mukaisessa määräajassa. Jos velkoja on passiivinen, saaminen vanhentuu ja lakkaa sen jälkeen, kun lainmukainen määräaika on

Lisätiedot

1a) Vakuutussopimuksen edunsaajamääräyksen tekeminen, muuttaminen ja raukeaminen (4 p.) (Norio-Timonen: Vakuutussopimuslain pääkohdat s.

1a) Vakuutussopimuksen edunsaajamääräyksen tekeminen, muuttaminen ja raukeaminen (4 p.) (Norio-Timonen: Vakuutussopimuslain pääkohdat s. Yleisen velvoiteoikeuden tentti 16.12.2011 Tehtävä 1 mallivastaus 1a) Vakuutussopimuksen edunsaajamääräyksen tekeminen, muuttaminen ja raukeaminen (4 p.) (Norio-Timonen: Vakuutussopimuslain pääkohdat s.

Lisätiedot

Vastuuvakuutukset ja kulotus

Vastuuvakuutukset ja kulotus Vastuuvakuutukset ja kulotus Vakuutukset. Rahastot. Pankki. Pekka Kokko 11.11.2009 Mitä vastuuriskillä tarkoitetaan? Riski siitä, että yritys tai yhteisö joutuu kantamaan seuraamukset toimintansa tuotteensa

Lisätiedot

Käyttölaina 2.000,00 EUR. Danske Bank A/S, Suomen sivuliike

Käyttölaina 2.000,00 EUR. Danske Bank A/S, Suomen sivuliike VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Osoite Internet-osoite www.danskebank.fi 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista Luottotyyppi

Lisätiedot

YLEISET VASTATAKUUEHDOT VAKUUDENANTAJA

YLEISET VASTATAKUUEHDOT VAKUUDENANTAJA 1 (7) 10.12.2001 YLEISET VASTATAKUUEHDOT VAKUUDENANTAJA 1. Määrittelyt Näitä yleisiä vastatakuuehtoja sovelletaan, ellei niistä joiltain osin ole takuuasiakirjassa tai muutoin kirjallisesti toisin sovittu

Lisätiedot

Tapauksessa on kyse vakuutussopimuslain pakottavuudesta, vakuutuksenantajan tiedonantovelvollisuudesta sekä suojeluohjeiden noudattamisesta.

Tapauksessa on kyse vakuutussopimuslain pakottavuudesta, vakuutuksenantajan tiedonantovelvollisuudesta sekä suojeluohjeiden noudattamisesta. Tehtävä 1/ Mäenpää / Velvoiteoikeus 10.3.2011 Mallivastaus Alla oleva mallivastaus on yksityiskohtaisempi kuin mitä vaadittiin täyden pistehyvityksen saamiseen. Arvostelussa kiinnitettiin huomiota lisäksi

Lisätiedot

SOPIMUS KORKEASAAREN ELÄINTARHATOIMINNAN LUOVUTUKSESTA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖLLE HELSINGIN KAUPUNGIN KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖN

SOPIMUS KORKEASAAREN ELÄINTARHATOIMINNAN LUOVUTUKSESTA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖLLE HELSINGIN KAUPUNGIN KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖN SOPIMUS KORKEASAAREN ELÄINTARHATOIMINNAN LUOVUTUKSESTA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖLLE HELSINGIN KAUPUNGIN JA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖN välillä [. päivänä kuuta 2017] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan / luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Puhelinnumero Sähköpostiosoite Internet-osoite Luotonvälittäjä Puhelinnumero

Lisätiedot

Maatilan sopimukset. Lihatilan talous hanke, ProAgria 27.11.2014 Olavi Kuja-Lipasti

Maatilan sopimukset. Lihatilan talous hanke, ProAgria 27.11.2014 Olavi Kuja-Lipasti Maatilan sopimukset Lihatilan talous hanke, ProAgria 27.11.2014 Olavi Kuja-Lipasti Kirjallisten sopimusten tarve lisääntynyt Liikesuhteet ovat lisääntyneet ja monimutkaistuneet, vain dokumentoitu tieto

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET. Yleinen velvoiteoikeus 28.1.2008

MALLIVASTAUKSET. Yleinen velvoiteoikeus 28.1.2008 MALLIVASTAUKSET Yleinen velvoiteoikeus 28.1.2008 2 Tehtävä 1 (Romberg) Säädöksen tunnistaminen: vakuutussopimuslaki ja liikennevakuutuslaki Säädöksen soveltaminen: tunnistaa henkilö- ja omaisuusvahingon

Lisätiedot

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2711996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maaseutuelinkeinolain 27 :n, porotalouslain 41 a :n ja luontaiselinkeinolain 46 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään.

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään. TARJOUS, asunto-osake Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. 1. Kaupantekopäivä Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään. 2. Kaupan

Lisätiedot

Maanvuokra. Maatalouslinja / Marica Twerin

Maanvuokra. Maatalouslinja / Marica Twerin Maanvuokra Maanvuokra Rakennetun viljelmän voi vuokrata (asuin- ja talousrakennukset) enintään 25 vuodeksi. Jos vuokrasopimuksessa ei ole mainittu aikaa, sopimus katsotaan tehdyksi 2 vuodeksi. Sopimus

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET Kauppaoikeus 12.5.2004 pakollinen aineopintotentti, täydennystentit

MALLIVASTAUKSET Kauppaoikeus 12.5.2004 pakollinen aineopintotentti, täydennystentit MALLIVASTAUKSET Kauppaoikeus 12.5.2004 pakollinen aineopintotentti, täydennystentit Muita kuin assistentille sähköisesti toimitettuja mallivastauksia ei ole julkaistu tässä. Niitä voi etsiä laitoksen aulasta

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA

OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA Tämä osakassopimus (jäljempänä Sopimus) on solmittu seuraavien osapuolten välillä: 1. Helsingin kaupunki (Y-tunnus 0201256-6),

Lisätiedot

Taiteilijan sopimus- ja vastuukysymyksistä. 15.1.2016 lakimies Anna Nousiainen, Suomen Taiteilijaseura

Taiteilijan sopimus- ja vastuukysymyksistä. 15.1.2016 lakimies Anna Nousiainen, Suomen Taiteilijaseura Taiteilijan sopimus- ja vastuukysymyksistä 15.1.2016 lakimies Anna Nousiainen, Suomen Taiteilijaseura Kun luovutetaan tavaraa tai palvelua korvausta vastaan, on selvitettävä: Kenen tai minkä kanssa järjestän

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 KH&I-YSE 2000 26.1.2000 1(6) KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 1 Soveltamisala Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kiinteistönhoidossa ja kiinteistöjen isännöinnissä toimeksisaajan

Lisätiedot

Y m p ä r i s t ö v a h i n k o v a s t u u s o p i m u k s e n u l k o p u o l e l l a

Y m p ä r i s t ö v a h i n k o v a s t u u s o p i m u k s e n u l k o p u o l e l l a Y m p ä r i s t ö v a h i n k o v a s t u u s o p i m u k s e n u l k o p u o l e l l a 22.11.2011 S Y S : n s y y s k o k o u s K a r i M a r t t i n e n P a r t n e r A s i a n a j o t o i m i s t o

Lisätiedot