NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2014"

Transkriptio

1 Virastopäällikön katsaus Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja lähes poikkeusetta hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet ovat toteutumassa. Tavoitteiden toteutumisen tarkastelua tehtäväalueittain on arvioitu kunkin tehtäväalueen kohdalla erikseen. Ympäristöviraston kaikkien lautakuntien osalta määrärahat näyttävät tässä vaiheessa riittävän. Toimintakate koko ympäristövirastossa (ml. taseyksiköt) kuuden kuukauden jälkeen on n. 0,4 M huonompi, kuin vuoden 2013 vastaavana ajankohtana. Tämä johtuu pääosin siitä, että maankäyttösopimusten 2,1 M tuotoista 2/3 osaa tuloutuu suunnitelman mukaan loppuvuoden 2014 aikana, kun vuonna 2013 ne olivat tässä vaiheessa jo pääosin tuloutuneet. Rakentamisen valvonnassa ja neuvonnassa lupamäärät ovat edelleen laskeneet. Lupa-asioita on tullut vireille 80 % viimevuotiseen vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Rakentamisen volyymi on laskenut samoin, ollen 60 % viimevuotiseen vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Tällä on vaikutusta tehtäväalueen tulonmuodostukseen, mutta tilannetta kompensoi vuoden 2014 alussa käyttöönotetut taksankorotukset. 1

2 Ympäristönsuojelun tehtäväalueella on jouduttu esittämään toimintamenoihin euron lisämääräraha sekä toimintatuloihin euron tuloarvion lisäystä vuoden 2014 talousarvioon. Määräraha tarvitaan Särkänsalmeen uponneen hinaaja-aluksen nostamiseen, purkamiseen ja purkujätteen käsittelyyn. Menojen nettolisäys on euroa. Toimintatulot muodostuvat hankkeeseen liittyvästä valtionavustuksen maksuosuudesta. Joukkoliikenteen osalta valtionavun suuruutta ei vielä ole tiedossa. Tämä saattaa vaikuttaa viraston käyttötalouteen. FÖLI:n mukaisen liikenteen kustannukset realisoituvat vasta 1.7. jälkeen. Naantalin kaupungin maksuosuuteen vaikuttaa lisäksi mm. toteutuvat matkustajamäärät, jonka kehitystä tullaan seuraamaan kuukausittain. Kaukolämpöverkoston vuokratuotot toteutuvat talousarvion mukaan, mutta osakassähkön nettotuottotavoite ei näytä toteutuvan ja siltä osin tullaan tekemään tarvittavat määrärahan ja tuloarvion muutosesitykset, siten että ko. toiminnan osalta varaudutaan nollatulokseen. Vesihuoltolaitos on pyrkinyt pitämää taksat talousarviotavoitteen saavuttamisen edellyttämällä tasolla strategisten tavoiteasetannan mukaisesti korottamalla kaupunginvaltuuston päätöksellä vesimaksun verotonta hintaa 10 senttiä ja jätevesimaksua 18 senttiä. Samalla valtuusto päätöksessään totesi, että vesihuoltolaitoksen käyttökatetavoite tulee alittumaan vuonna 2014 noin euroa. Tämän perusteella tullaan esittämään vesihuoltolaitoksen talousarvioon muutosta. Veden myynti ja jäteveden laskutus ovat samalla tasolla, kuin vuonna 2013 vastaavana aikana, joten yllätyksiä tältäkään osin ei ole odotettavissa. Investoinnit Ympäristöviraston investointihankkeiden osalta ei ole tässä vaiheessa tiedossa olevia kustannusten ylitystarpeita. Hankeryhmälle Irtaimen omaisuuden hankinta kohdistuu kaluston myyntituloja konekeskuksen leasingsopimukseen siirtymisen johdosta arviolta euroa, tältä osin tullaan esittämään tuloarvion muutosta. Tilapalveluiden merkittävin investointikohden vuoden 2014 aikana on aluepelastuslaitoksen paloaseman rakentaminen Luolalan alueelle Vanton eritasoliittymän läheisyyteen. Hanke on on edennyt aikataulun mukaisesti ja määrärahojen puitteissa ja valmistuu marraskuun alkuun mennessä Yhdyskuntatekniikan merkittävin investointi vuoden 2014 aikana on Humaliston aluerakentaminen. Tämä hanke tullee toteutumaan noin euroa alle siihen varattujen määrärahojen. Hankkeen lopullinen kustannustilanne selviää vastaanoton jälkeen tehtävässä taloudellisessa loppuselvityksessä. Tilapalvelujaoston esityksestä tekninen lautakunta esitti kaupunginhallitukselle ja valtuustolle, että valtuustosalin äänentoisto- ja valtuustojärjestelmän uusiminen yhdistetään toteutettavaksi vuonna 2015 ja ko. hankkeesta säästyvä määräraha käytetään kaupungintalon sälekaihdinmuutostyön lisärahoitukseen. Investointiosan talousarvion muutosesitykset käsitellään teknisessä lautakunnassa sitä mukaan, kun hankkeet ja niihin liittyvät taloudelliset loppuselvitykset valmistuvat. Henkilöstökulut Ympäristöviraston henkilöstökulut ovat toteutuneet puolen vuoden tarkastelun pohjalta lähes talousarvion mukaan. Viraston henkilökulujen toteutuma ilman taseyksiköitä oli 49 % ja Tilalaitoksen 47 % ja Vesihuoltolaitoksen 46 %. Henkilöstökulujen vertailua edelliseen vuoteen viraston osalta vaikeuttaa henkilöstösiirrot taseyksiköistä (tilalaitos ja vesihuoltolaitos) palvelukeskukseen ja toisaalta varhaiskasvatuksesta ateria- ja siivouspalveluihin. 2

3 Sijaisten palkkauskuluissa on kasvua edellisestä vuodesta ateria- ja siivouspalveluissa, joissa kuitenkin molemmissa henkilöstökulut kokonaisuudessaan ovat toteutuneet lähes tarkalleen 50 %. Sijaisia on jouduttu ottamaan äitiysloma- ja vuorotteluvapaasijaisiksi. Muilta osin sijaisten käyttö on pääosin vähentynyt virastossa vuoteen 2013 verrattuna. Liikuntapaikoissa ja konekeskuksessa henkilöstökulujen kohdalla on saavutettu säästöä lumettoman alkuvuoden vuoksi. Konekeskuksessa henkilöstömenojen säästyminen on vaikuttanut vastaavasti heikentävästi tulomuodostukseen. Palvelustrategin mukaiset hankkeet Rakennuslautakunnan palvelustrategia hankkeena on kehittää sähköistä asiakasrajapintaa ja seudullisten tukipalvelujen käyttöä. Sähköinen rakennuslupamenettely on käytössä ja seudullisten tukipalveluiden käyttö etenee. Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan tehtävänä oli asemakaavan työprosessin analyysi ja kehittäminen. Loppuraportti on valmistunut ja käsitelty kaupunginhallituksessa Teknisen lautakunnan hankkeet ovat toteutuneet seuraavasti: 1. Vierasvenetoimintojen uusi tuottamistapa: Vanhankaupungin osalta tarjouspyyntö ja menettelytavat on hyväksytty huhtikuun 2014 teknisessä lautakunnassa ja tarjoukset saadaan elokuun alkupuolella. Tavoitteena on, että uusi tuottamistapa on käytössä kesällä Selvitys leasing-kaluston käyttöön siirtymisestä: Käyttöönotto tapahtuu syksyn 2014 aikana. Käyttöönotto päätös on tehty ja sopimukset allekirjoitettu 3. Selvitys ateria- ja siivouspalvelujen ulkoistamisesta: Projektityöryhmä on aloittanut työnsä Työryhmä on kokoontunut kuusi kertaa. Asiaa on käsitelty tilapalvelujaostossa ja teknisessä lautakunnassa. Projektin vaiheesta on pidetty yleisötilaisuuksia henkilöstölle. Työ etenee siten, että loppuraportti on tarkoitus käsitellä tilapalvelujaostossa ja teknisessä lautakunnassa lokakuun 2014 aikana. 4. Selvitetään mikä osuus kiinteistöhoidosta voitaisiin ulkoistaa: Kts. edellinen 5. Seudulliseen vesihuollon jakeluyhtiöön liittyminen: Selvitys on käynnissä ja yhtiö mahdollisesti aloittaa toimintansa vuoden 2016 alussa. Tavoiteorganisaatio 2015 Tavoiteorganisaatiota on käsitelty teknisessä lautakunnassa ja tilapalvelujaostossa , kaavoitus- ja ympäristölautakunnassa ja rakennuslautakunnassa Erillisiä kehittämispolkuja palvelustrategia hankkeiden lisäksi ei ole valittu Kimmo Suonpää tekninen johtaja 3

4 PALVELUKESKUS Virastoon kohdistuvien palvelustrategian kehittämishankkeita on ohjattu ja tilapalveluiden kehittämishankkeiden toteutusvaihetta on esitelty tilajaostossa. Viraston tavoiteorganisaatiomallin 2015 rakentaminen on käynnissä. Seutuhankkeiden kehitystyössä ja kuntaliitosselvitystyössä viraston tehtäväalueiden osalta ollaan oltu mukana. Toimintamenot ja tulot ovat toteutuneet ensimmäisellä vuosipuoliskolla talousarvion mukaisesti, eikä tiedossa ole oleellisia poikkeamia talousarvion tavoitteista. 11

5 PELASTUSTOIMI Strategiset tavoitteet ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti. Toimintamenot ja tulot ovat toteutuneet ensimmäisellä vuosipuoliskolla talousarvion mukaisesti, eikä tiedossa ole oleellisia poikkeamia talousarvion tavoitteista. 12

6 LIIKENNEVÄYLÄT JA VENESATAMAT Vanhankaupungin vieras- ja kotivenesataman ylläpidon ulkoistamisen tarjouspyyntövaihe päättyy Päätökset venesataman jatkotoiminnasta tehdään vuoden 2014 aikana. Katuvalaistuksen uusiminen etenee teknisen lautakunnan hyväksymän vuoden 2014 katuvalaistusohjelman mukaisesti. Liikenneturvallisuutta parantavia toimenpiteitä toteutetaan painottaen erityisesti kevyttä liikennettä. Väylien ylläpito suoritetaan hoitoluokituksen mukaisesti. Henkilöstö osallistuu ajankohtaisiin täydennyskoulutuksiin (mm. Rakentamisen tiedonantovelvollisuus, hankintakoulutus) Toiminta etenee hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti. Toimintamenot ja tulot ovat toteutuneet ensimmäisellä vuosipuoliskolla talousarvion mukaisesti. 13

7 Investointiosan toteutuminen Investointihankkeet etenevät pääsääntöisesti lautakunnassa hyväksytyn työohjelman mukaisesti. Tammistontien jatkeen rakentamisesta on säästymässä noin euroa. TEKNISEN LAUTAKUNNAN INVESTOINNIT 2014 TA TA-muutos toteutunut erotus käyttö-% MANNERHEIMINKADUN KATUKALUSTEET, vuosikohde , ,00 31,9% KULTARANTA-PORHONKALLIO JK+PP-TIE, ( ) ,44 742,56 96,3% TAMMISTONTIEN JATKE, vuosikohde , ,51 68,4% RYMÄTTYLÄN KESKUSTAN KEHITTÄMINEN, vuosikohde , ,70 0,3% VILULUODONOJAN AURINKOTIEN SILTOJEN UUSIMINEN ( ) , ,16 44,1% LIIKENNEVÄYLIEN PÄÄLLYSTYS, vuosikohde , ,66 96,1% KATUVALAISTUS, vuosikohde , ,00 0,0% Katuvalaistuksen saneeraus (elohopealamppujen vaihto) , ,00 0,0% Tekla katuvalaistus, elohopeahöyrylamppujen varastoon hankinta , ,00 0,0% PERUSKORJAUKSET JA LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN, vuosikohde , ,32 23,5% Kevyenliikenteen raitiston täydentäminen, mm. Kreivinkadun jk , ,00 59,0% Vanhojen asemakaava-alueiden saneeraus , ,00 0,0% Fleminginkadun ja Nunnak. Liittymä ,00 0,0% Liikenneturvallisuuden / esteettömyyden parannustoimenpiteet , ,66 23,8% Rymättylän matonpesupaikan viemäröinti , ,66 57,4% Varusteet ja laitteet, nopeusnäytöt 3 kpl ,00-53,00 100,5% SUUNNITTELU, vuosikohde , ,23 9,9% LAITURIT JA VENESATAMAT, vuosikohde , ,78 91,8% Laituripaalujen ja ankkuroinnin uusintaa , ,00 42,0% Kotisatamalaiturin uusinta, Karvetti ,72 478,28 99,0% Kailon sillan kaiteiden korjaus ,50-506,50 105,1% SATAMAN ERIKOISKULJETUSREITIN MUUTOKSET, vuosikohde , ,76 35,3% Yhteenveto aluekohteiden toteutumasta esitetään vesihuollon tehtäväalueen investointien toteutuman jälkeen. 14

8 VIHERYKSIKKÖ Viherluokituksen 3-alueilla on siirrytty ostopalveluiden jäteastioiden tyhjennyksessä sekä jätöspussiautomaattien hoidossa. Viheralueiden hoito toteutuu viherluokituksen tason mukaisesti. Toiminta etenee hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti. Toimintamenot ja tulot ovat toteutuneet ensimmäisellä vuosipuoliskolla talousarvion mukaisesti. Investointiosan toteutuminen Investointihankkeet etenevät pääsääntöisesti lautakunnassa hyväksytyn työohjelman mukaisesti. Fleminginkadut vihertyöt ja Mäntylänrinteen leikkipuiston rakentaminen ajoittuu syyskaudelle. TEKNISEN LAUTAKUNNAN INVESTOINNIT 2014 TAmuutos toteutunut TA erotus käyttö-% VIHERALUEET, vuosikohde , ,98 44,4% Katualueiden vihertyöt , ,52 68,9% Fleminginkadun vihertyöt ,00 0,0% Leikkikenttien saneeraus, leikkivälineiden hankinta , ,22 0,6% Puistokäytävätien roska-astiat , ,00 0,0% Kalevanniemen puiston leikki- ja kuntoilualue , ,19 65,8% Matkailijanpuiston lammen ruoppaus , ,05 91,6% 15

9 LIIKUNTAPAIKAT Liikuntaolosuhteita on kehitetty parantamalla Haijaisten ja Rymättylän kuntoratoja sekä ylläpitämällä liikuntapaikkoja hyvällä laatutasolla. Jäähallien lauhdelämmön hyödyntäminen on otettu käyttöön jäähallien jääkauden alkaessa elokuun alussa. Henkilökunta on osallistunut alan täydennyskoulutuksiin. Jäähallien tulo ja menorakenteesta laaditaan yhteenveto syksyn aikana. Toiminta etenee hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti. Toimintamenot ja tulot ovat toteutuneet ensimmäisellä vuosipuoliskolla talousarvion mukaisesti. Investointiosan toteutuminen Investointihankkeet etenevät pääsääntöisesti lautakunnassa hyväksytyn työohjelman mukaisesti. Porhonkallion uimarannan laajennusta ja peruskorjausta ei toteutettu ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Alueen toimija on laittanut vireille poikkeamispäätöshakemuksen kelluvan palvelurakennuksen sijoittamisesta LV-alueelle. Uimarannan laajennukseen varattu euron määräraha jäänee käyttämättä. TEKNISEN LAUTAKUNNAN INVESTOINNIT 2014 TA toteutunut erotus käyttö-% LIIKUNTAPAIKAT, vuosikohde , ,62 43,6% Ulkoilureittien perusparantaminen ja kehittäminen, mm Haijainen , ,71 108,3% Ulkoilureittien kuntoiluvälineiden hankinta , ,00 0,0% Porhonkallion uimarannan laajennus ja peruskorjaus , ,10 0,1% Nunnalahden uimalaiturin uusinta ,00 600,00 98,0% Rymättylän kuntoradan peruskorjaus , ,23 51,4% 16

10 JOUKKOLIIKENNE Naantalin sisäinen joukko- ja palveluliikenteen kilpailutus on käynnissä tarjousten jättöpäivän ollessa Seudullinen joukkoliikenne FÖLI on aloittanut liikenteen harjoittamisen alkaen. Toiminta etenee hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti. Toimintamenot ovat toteutuneet ensimmäisellä vuosipuoliskolla talousarvion mukaisesti. FÖLin mukaisen liikenteen kustannukset realisoituvat vasta 1.7. jälkeen. Naantalin kaupungin maksuosuuteen vaikuttaa mm. toteutuneet matkustajamäärät. Tulojen toteutumisesta eli valtionavustusten suuruudesta ei vielä ole tietoa eivätkä valtion avustuksen maksatukset Turun seudullisen joukkoliikenneviranomaisen kautta ole vielä toteutuneet. Investointiosan toteutuminen Seudullisen rahastusjärjestelmän hankinta on käynnissä. Vuoden 2014 osalta kustannukset painottuvat loppuvuoteen. TEKNISEN LAUTAKUNNAN INVESTOINNIT 2014 TA toteutunut erotus käyttö-% SEUDULLISEN JOUKKOLIIKENTEEN MAKSU- JÄRJESTELMÄN HANKINTA ( ) , ,59 4,2% 17

11 KAUKOLÄMPÖ JA ENERGIAHUOLTO Sähkön kilpailutus on tarjouspyyntövaiheessa. Samalla neuvotellaan Naantalin Energia Oy:n kanssa osuussähkön vuokraamisesta. Tehtäväalueen tuotot muodustavat kaukolämpöverkoston vuokratuotosta (31 %) ja osakassähkön myynnin tuotoista (69 %). Vastaavasti toimintakuluista pääosa (98 %) on osakasskähkön hankintakuluja. Kaukolämpöverkoston vuokratuotot toteutuvat talousarvion mukaan, mutta osakassähkön nettotuottotavoite ei toteudu ja siltä osin joudutaan tekemään määrärahan ja tuloarvion muutokset, siten että ko. toiminnan osalta varaudutaan nollatulokseen. 18

12 KONEKESKUS Leasing-kaluston hankinnasta on tehty päätökset ja autojen käyttöön luovutus tapahtuu kesän ja syksyn 2014 aikana. Katujen kunnossapidossa on noudatettu hoitoluokitusta. Poikkeuksellisen vähäluminen alkuvuosi vähensi aurauksen tarvetta oleellisesti. Toiminta etenee hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti. Tulot eivät ole toteutuneet arvioidun mukaisesti, koska vähäluminen alkuvuosi vähensi aurauksen tarvetta, joten esimerkiksi vuoteen 2013 verrattaessa muut myyntitulot ovat noin euroa alhaisemmat alkuvuonna Henkilö- ja pakettiautokaluston myynnistä on arvioitu saatavan myyntivoittoa. Nykyinen autokalusto myydään syksyn aikana Leaseplanin myyntikanavan kautta, jolloin tästä saatavat tulot kirjautuvat vasta loppuvuodesta. Investointiosan toteutuminen TEKNISEN LAUTAKUNNAN INVESTOINNIT 2014 TA toteutunut erotus käyttö-% IRTAIN OMAISUUS, vuosikohde , ,32 87,6% Taajamatraktori talvihoitovarusteilla ja harjalaitteella, , ,00 95,6% Suurteholeikkuri , ,00 56,3% Kelaleikkuri , ,32 92,0% Kaluston myynti Leaseplanille, kirjanpitoarvon tuloutus , ,53 19

13 ATERIAPALVELUT Toiminta toteutuu taloussuunnitelmassa 2014 esitettyjen tavoitteiden ja perustelujen mukaisesti ensimmäisen puolivuotiskauden perusteella. Keskeisenä tavoitteena on ollut ruokalistojen kehittäminen eri-ikäisille asiakkaille laadittujen suomalaisten ravitsemussuositusten mukaisiksi. Tavoitteina on ollut lisäksi omavalvonnan kehittäminen sekä elintarvike- ja laitehankintojen seutukuntayhteistyöhön osallistuminen. Ateriapalveluiden toimintakulut ja toimintatuotot ovat toteutuneet likimäärin talousarvion mukaisesti. Tehtäväalueen toimintakatteen odotetaan toteutuvan talousarvion mukaisena. 20

14 Investointiosan toteutuminen Suunnitellut hankkeet toteutuvat talousarvion mukaisesti. Laitehankinnat tehdään pääosin seutuhankintasopimuksen perusteella. TEKNISEN LAUTAKUNNAN INVESTOINNIT 2014 TA toteutunut erotus käyttö-% ATERIAPALVELUT , ,00 0,0% Keittiötilojen kalusteiden, koneiden ja laitteiden äkillinen uushankinta , ,00 0,0% Kaupungintalon keittiö, astianpesukone , ,00 0,0% Kaupungintalon keittiö, kiineiden kylmiöiden uusiminen , ,00 0,0% Maijamäen kouun keittiö, monitoimiuuni , ,00 0,0% Taimon koulun keittiö, astianpesukone , ,00 0,0% 21

15 SIIVOUSPALVELUT Toiminta toteutuu taloussuunnitelmassa 2014 esitettyjen tavoitteiden ja perustelujen mukaisesti vuoden ensimmäisen puolivuotiskauden toteutuman perusteella. Siivouspalveluiden keskeinen tavoite on ollut kokonaistaloudellisesti edullisimmalla tavalla tuotettu siivouspalvelu. Sairauspoissaolojen arvioidaan vähenevän selvästi kuluvan vuoden aikana, joten henkilöstön hyvinvointiin tehdyt panostukset näyttävät toimivan. Palvelun laadunvalvontaan ja kustannusseurantaan on kiinnitetty kuluvana vuonna erityisesti huomiota. Päiväkotien siivous- ja ateriapalveluiden tilapalvelujen vastuulla olevien tehtävien yhdistäminen tehokkaiksi kokonaisuuksiksi saatetaan loppuun tänä vuonna. Siivouspalveluiden toimintakulut ja -tuotot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti alkuvuonna. Tehtäväalueen toimintakatteen odotetaan toteutuvan talousarvion mukaisena. 22

16 TILALAITOS Toiminta toteutuu taloussuunnitelmassa 2014 esitettyjen tavoitteiden ja perustelujen mukaisesti vuoden ensimmäisen puolivuotiskauden toteutuman perusteella. Tilalaitoksen keskeisenä tavoitteena on rakennettujen kiinteistöjen kustannustehokas hoito ja isännöinti sekä omistajaohjauksen osalta toiminnan kehittäminen. Lisäksi tavoitteena on kiinteistöjen energiataloudellisuuden kehittäminen ja monipuolisen yhteistyön kehittäminen käyttäjien ja isännöinnin välillä. 23

17 Tilalaitoksen toimintakulut ja tuotot ovat toteutuneet likimäärin talousarvion mukaisesti. Tehtäväalueen toimintakatteen odotetaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Kiinteistöjen myyntiponnistelut ovat käynnissä. Hankalan suhdanteen takia on pieni riski, että asetettuja myyntitavoitteita ei saavuteta. Investointiosan toteutuminen Suunnitellut hankkeet toteutuvat pääosin talousarvion mukaisesti. TEKNISEN LAUTAKUNNAN INVESTOINNIT 2014 TA toteutunut erotus käyttö-% TILALAITOS MENOT , ,34 73,1% RAKENUSTOIMIKUNTIEN KOHTEET: LUOLALAN PALOASEMA , ,42 77,1% HANKEKOHTAISESTI SITOVAT: MAIJAMÄEN KOULU, kohde 6, ( ) , ,36 59,5% KAUPUNGINTALO, kohde 1, ( ) , ,10 10,9% KUPARIVUOREN JÄÄHALLIT, KH ( ) , ,48 33,6% PÄIVÄKODIT JA KOULUT, vuosikohde , ,75 56,6% Merimaskun koulu , ,56 80,3% Karvetin koulu , ,19 65,0% Keskustan päiväkodin vesikattorakenteiden osittainen peruskorjaus , ,00 0,0% KUMMELI, KH ( ) , ,48 41,9% LAITEHANKINNAT JA IRTAIMISTO, vuosikohde , ,75 74,7% kohteet: Maijamäki, lämmönvaihtimen ja automatiikan päivittäminen , ,25 112,1% Viheryksikön varikko, taloautomatiikka ,00 0,0% 24

18 VESIHUOLTOLAITOS Vesihuoltolaitos on pyrkinyt pitämää taksat talousarviotavoitteen saavuttamisen edellyttämällä tasolla strategisten tavoiteasetannan mukaisesti korottamalla kaupunginvaltuuston päätöksellä pykälä 25 vesimaksun verotonta hintaa 10 senttiä ja jätevesimaksua 18 senttiä. Samalla valtuusto päätöksessään totesi, että vesihuoltolaitoksen käyttökatetavoite tulee alittumaan vuonna 2014 noin euroa. Vesihuollon seudulliseen jakeluyhtiöön tähtäävä selvitys jatkuu ja Naantalin vesihuoltolaitos on tässä selvitystyössä mukana. Vesihuoltolaitoksen käyttökatetavoite tulee alittumaan vuonna 2014 noin euroa. 25

19 Investointiosan toteutuminen TEKNISEN LAUTAKUNNAN INVESTOINNIT 2014 TA toteutunut erotus käyttö-% VESIHUOLTOLAITOS MENOT , ,62 42,4% Siirto aluekohteista VESIHUOLTO , ,50 49,4% SANEERAUS, Presidentinkatu - Opintie vesijohto, vuosikohde , ,97 46,4% VERKOSTO, Tammistontien jatke, vuosikohde Tammistontien jatke ja Vantontien väistötila viemäri , ,16 49,9% VERKOSTO, Rymättylän keskusta, vuosikohde , ,00 0,0% VERKOSTO, vuosikohde , ,60 29,6% Saneeraus, mm. Kirjalan Kirkkotie vesijohto , ,96 35,1% viemäri , ,31 25,7% Kaukovalvonta vesijohto , ,00 0,0% viemäri , ,83 42,9% Toiminta-alueen verkoston täydennykset vesijohto , ,31 13,2% viemäri , ,19 53,0% Vesijohtoverkoston huolto- ja mittauskaivojen rakentaminen , ,00 0,0% Pumpaamoiden sähkökeskusten uusinta , ,00 0,0% Radioluentajärjestelmä, /vesihuoltoon vesijohto , ,00 199,4% viemäri , ,00 0,0% SUUNNITTELU, vuosikohde , ,39 60,5% vesijohto , ,04 71,3% viemäri , ,35 53,3% Yhteenveto aluekohteiden toteutumasta esitetään vesihuollon tehtäväalueen investointien toteutuman jälkeen. 26

20 ALUEKOHTEIDEN INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN Investointiosan toteutuminen Humaliston kunnallistekniikan rakentamisesta on säästymässä noin euroa. Tähän liittyvät määrärahamuutosesitykset tullaa tekemään siinä vaiheessa, kun työ on suoritettu, vastaanotettu ja taloudellinen loppuselvitys on tehty. Tässä esityksessä tullaan huomioimaan, että Kopenkadun ja Humalistontien viimeistelytöihin tarvitaan määrärahaa jatkovuosille ALUEKOHTEET TA toteutunut erotus käyttö-% KATUALUEET , ,28 24,0% PUISTOT JA LEIKKIALUEET , ,00 0,0% VESIHUOLTO , ,50 49,4% MENOT YHT , ,78 30,2% LUOLALA , ,00 0,0% KATUALUEET ,00 0,0% VESIHUOLTO , ,00 ITÄ-IMMANEN , ,44 111,2% VESIHUOLTO , ,44 KESKUSTAKORTTELIT , ,19 17,2% KATUALUEET , ,69 20,3% PUISTOT JA LEIKKIALUEET ,00 0,0% VESIHUOLTO , ,50 17,9% MÄNTYLÄNRINNE , ,00 0,0% PUISTOT JA LEIKKIALUEET ,00 0,0% NIMEÄMÄTÖN UUSI ALUE , ,00 0,0% KATUALUEET ,00 0,0% VESIHUOLTO , ,00 0,0% HUMALISTO , ,37 40,1% KATUALUEET , ,29 31,2% VESIHUOLTO , ,08 83,1% PIRTTILUOTO - KARJALUOTO , ,82 0,2% KATUALUEET , ,82 0,3% VESIHUOLTO , ,00 0,0% NAAVAKUJA , ,00 0,0% KATUALUEET ,00 0,0% VESIHUOLTO , ,00 0,0% KUKOLAN TEOLLISUUSALUE , ,38 39,7% KATUALUEET , ,02 1,9% VESIHUOLTO , ,36 58,5% PORHONKALLIO JA VIRPIN AK , ,46 3,2% KATUALUEET , ,00 6,3% VESIHUOLTO , ,00 0,0% LAMMASLUOTO , ,00 0,0% KATUALUEET ,00 0,0% VESIHUOLTO , ,00 0,0% 27

Talousarvio 2014, toiminnan raportointi. Tammi - huhtikuu

Talousarvio 2014, toiminnan raportointi. Tammi - huhtikuu Talousarvio 2014, toiminnan raportointi Tammi - huhtikuu SISÄLLYS Tulosennuste 1 Yleinen 3-4 Sosiaali- ja terveystoimi 5-8 Sivistystoimi 9-10 Ympäristövirasto 11-13 Satama 14-15 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1.1. - 30.6.2015 SISÄLLYS Tulosennuste 1 Yleinen 2-20 Sosiaali- ja terveystoimi 21-36 Sivistystoimi 37-48 Ympäristövirasto 49 68 Vahinkotilasto 69-70 Naantalin Energia Oy

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1.1. 30.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO Kaupunginjohtajan katsaus 1-2 Tulosennuste 3-4 Yleishallinto 5-22 virastopäällikön katsaus 5 Sosiaali- ja terveysvirasto 23-40 virastopäällikön

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 65 Naantalin vanhan kaupungin pienvenesataman käyttöoikeussopimus 3

Sisällysluettelo. 65 Naantalin vanhan kaupungin pienvenesataman käyttöoikeussopimus 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1 Tekninen lautakunta 20.08.2014 Sisällysluettelo Sivu 65 Naantalin vanhan kaupungin pienvenesataman käyttöoikeussopimus 3 66 Teknisen lautakunnan talouden ja toteutuman

Lisätiedot

Naantalin kaupunki. Palvelustrategia 2014-2016

Naantalin kaupunki. Palvelustrategia 2014-2016 Naantalin kaupunki Palvelustrategia 2014-2016 Palvelustrategia 2014-2016 1. Johdanto 2. Palvelustrategiatyön tavoitteet Käsitellessään talousarviota vuodelle 2012 kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 135 Teknisen lautakunnan käyttötalouden käyttösuunnitelmat vuodelle 2014 3

Sisällysluettelo. 135 Teknisen lautakunnan käyttötalouden käyttösuunnitelmat vuodelle 2014 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 Tekninen lautakunta 18.12.2013 Sisällysluettelo Sivu 135 Teknisen lautakunnan käyttötalouden käyttösuunnitelmat vuodelle 2014 3 136 Teknisen lautakunnan vuoden 2014

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.8.2013

Osavuosikatsaus 1.1. 31.8.2013 Osavuosikatsaus 1.1. 31.8.2013 Kaupunginhallitus 30.9.2013 www.ylojarvi.fi 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivut Ylöjärven kaupunkistrategian tavoitteiden toteutuminen 31.8.2013 1 Väestö- ja työttömyyden kehitys 11

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Arviointikertomuksessa 2013 esitettyjä 1 huomioita ja niihin saadut selvitykset

Naantalin kaupunki Arviointikertomuksessa 2013 esitettyjä 1 huomioita ja niihin saadut selvitykset Naantalin kaupunki Arviointikertomuksessa 2013 esitettyjä 1 Toiminnalliset tavoitteet ja niiden arviointi (s. 4) Toista valtuustokautta käytössä ollut Maisema-malli on yhä kehitysvaiheessa. Kaupungin työntekijät

Lisätiedot

Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 31.8.2014

Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 31.8.2014 Osavuosikatsaus 31.08.2014 2 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS ALKUVUOTEEN 2014 3 YLEINEN TALOUDELLINEN KATSAUS 5 VÄESTÖ 6 TYÖTTÖMYYS 6 TULOSLASKELMA 8 TULOSLASKELMAN ANALYSOINTI 8 Toimintatuotot

Lisätiedot

Iin kunnan väliraportti 31.7.2014. Julkaistu 25.9.2014

Iin kunnan väliraportti 31.7.2014. Julkaistu 25.9.2014 Iin kunnan väliraportti 31.7.2014 Julkaistu 25.9.2014 2 Iin kunnan väliraportointi 31.7.2014 Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 16.12.2014 talousarvion :ssä 140. Talousarviossa on hyväksytty kunnan toiminnalliset

Lisätiedot

Riihenmäen alakoulun suunnittelu on käynnistetty. Hanke valmistuu vuoden 2016 aikana. Alustava hankesuunnitelman mukainen kustannusarvio on 11,4 M.

Riihenmäen alakoulun suunnittelu on käynnistetty. Hanke valmistuu vuoden 2016 aikana. Alustava hankesuunnitelman mukainen kustannusarvio on 11,4 M. 70 Tekniset palvelut Toimialajohtajan katsaus Ehnroosin koulun sisäilmaongelmat ja Saaren koulun vesivuoto ovat aiheuttaneet lisätöitä ja myös tarvetta talousarviomuutokseen. Elinkaarihankkeen kilpailullisen

Lisätiedot

Tekniset palvelut / Tekninen lautakunta

Tekniset palvelut / Tekninen lautakunta Tekniset palvelut / Tekninen lautakunta Toiminnan kuvaus Teknisten palvelujen palvelualueella huolehditaan kunnan omista toimitilatarpeista ja kunnan omistamien kiinteistöjen kunnossapidosta sekä liikenneverkon,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus I Tammi-kesäkuu 2014

Osavuosikatsaus I Tammi-kesäkuu 2014 Tammi-kesäkuu 2014 Tammi-kesäkuu 2014 SISÄLLYS 1 Yleiskatsaus talouden toteutumisesta 1 2 Talousarvion- ja suunnitelman rakenne ja sitovuus sekä tilivelvolliset 2-3 3 Käyttötalousosan toteutuminen 4-69

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 42 Kaupunginhallituksen vuoden 2014 talousarvion yhteydessä tekemä pöytäkirjamerkintä Taimon rannan veneiden talvisäilytysalueesta 3

Sisällysluettelo. 42 Kaupunginhallituksen vuoden 2014 talousarvion yhteydessä tekemä pöytäkirjamerkintä Taimon rannan veneiden talvisäilytysalueesta 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Tekninen lautakunta 21.05.2014 Sisällysluettelo Sivu 42 Kaupunginhallituksen vuoden 2014 talousarvion yhteydessä tekemä pöytäkirjamerkintä Taimon rannan veneiden

Lisätiedot

KOTKAN KAUPUNGIN STRATEGIAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN

KOTKAN KAUPUNGIN STRATEGIAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN KOTKAN KAUPUNGIN STRATEGIAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2010 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma ja ennuste... 1 Talousarvion toteutuminen toimielimittäin ja ennuste. 2 Tuloslaskelma... 4 Verotilitykset

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 2/2014 1.1.-30.6.2014

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 2/2014 1.1.-30.6.2014 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 2/2014 1.1.-30.6.2014 Kh:n käsittely 18.8.2014 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-4 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.6.2014 5 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta.

Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta. -3, KV 25.9.2014 18:30 Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto 25.9.2014

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 2/2014 1.1.-30.6.2014

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 2/2014 1.1.-30.6.2014 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 2/2014 1.1.-30.6.2014 Kh:n käsittely 18.8.2014 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-4 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.6.2014 5 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

Iin kunnan taloustiedote. Väliraportointi 31.7.2013 Julkaistu 12.9.2013

Iin kunnan taloustiedote. Väliraportointi 31.7.2013 Julkaistu 12.9.2013 Iin kunnan taloustiedote Väliraportointi 31.7.2013 Julkaistu 12.9.2013 Tasainen toteutuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Jou 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 %

Lisätiedot

VUODEN 2013 TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2013

VUODEN 2013 TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2013 VUODEN 2013 TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2013 KH - STS 29.5.2013 YLEINEN OSA Tämä osavuosikatsaus on laadittu noudattaen 1.1.2013 voimaan astunutta organisaatiorakennetta. Taloudellinen tilanne

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 2/2013 1.1.-30.6.2013

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 2/2013 1.1.-30.6.2013 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 2/2013 1.1.-30.6.2013 Kh:n käsittely 19.8.2013 Kv:n käsittely 26.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-4 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.6.2013 5 Käyttötalousosan

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.4.2014

Kajaanin kaupunki TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.4.2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.4.2014 Kaupunginhallitus 27.5.2014 SISÄLLYSLUETTELO KAJAANIN KAUPUNGIN TALOUS JA HENKILÖSTÖ 1.1. 30.4.2014... 1 Talous...1 VEROTULOT 2012 2014... 9 Verotulot...9

Lisätiedot

Lopen kunta TALOUSARVIO 2011 I OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.

Lopen kunta TALOUSARVIO 2011 I OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4. Lopen kunta I OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4. 1 1. TALOUDEN TOTEUTUMISEN YLEISKATSAUS tilanne 30.4., 1 000 15 000 11 000 7 000 3 000-1 000 Tuotot Kulut Vuosikate Tilikauden tulos 2007 2 695 13 110 505 162 2008

Lisätiedot

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (29) Tekninen lautakunta 03.03.2015. Kokoustiedot. Aika 03.03.2015 tiistai klo 18:00-20:10

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (29) Tekninen lautakunta 03.03.2015. Kokoustiedot. Aika 03.03.2015 tiistai klo 18:00-20:10 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (29) Kokoustiedot Aika 03.03.2015 tiistai klo 18:00-20:10 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Jarmo Rosama, puheenjohtaja Jonni Moislahti, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1. Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1. Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Tekninen lautakunta 11.08.2015 AIKA 11.08.2015 klo 17:15-22:25 PAIKKA Teknisen toimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/2013 Tammi-huhtikuu

Osavuosikatsaus 1/2013 Tammi-huhtikuu valtuusto10.6.2013 Osavuosikatsaus 1/2013 Tammi-huhtikuu Riihikallion päiväkoti aloitti toimintansa uusissa tiloissa 3.1.2013. Päiväkoti Pellava tarjoaa hoitopaikan 136 lapselle. Osavuosikatsaus I/2013

Lisätiedot

Iin kunnan väliraportti 31.7.2015. Julkaistu 9.9.2015

Iin kunnan väliraportti 31.7.2015. Julkaistu 9.9.2015 Iin kunnan väliraportti 31.7.2015 Julkaistu 9.9.2015 2 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7 % 75,0

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI Tarkastuslautakunta

SAVONLINNAN KAUPUNKI Tarkastuslautakunta SAVONLINNAN KAUPUNKI Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS 2012 3.6.2013 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA... 2 1.1 Tehtävät ja toiminnan tarkoitus sekä tavoitteet... 2 1.2 Kokoonpano... 2 1.3 Toimintamuodot

Lisätiedot

Sisältö TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI 1/2009

Sisältö TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI 1/2009 TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI 1/ 2 Sisältö TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI 1/ 1. Talouskatsaus... 3 2. Taulukko-osa... 4 2.1. Tuloslaskelma... 4 2.2. Toimialojen käyttötalous... 5 2.3.

Lisätiedot