NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2014"

Transkriptio

1 Virastopäällikön katsaus Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja lähes poikkeusetta hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet ovat toteutumassa. Tavoitteiden toteutumisen tarkastelua tehtäväalueittain on arvioitu kunkin tehtäväalueen kohdalla erikseen. Ympäristöviraston kaikkien lautakuntien osalta määrärahat näyttävät tässä vaiheessa riittävän. Toimintakate koko ympäristövirastossa (ml. taseyksiköt) kuuden kuukauden jälkeen on n. 0,4 M huonompi, kuin vuoden 2013 vastaavana ajankohtana. Tämä johtuu pääosin siitä, että maankäyttösopimusten 2,1 M tuotoista 2/3 osaa tuloutuu suunnitelman mukaan loppuvuoden 2014 aikana, kun vuonna 2013 ne olivat tässä vaiheessa jo pääosin tuloutuneet. Rakentamisen valvonnassa ja neuvonnassa lupamäärät ovat edelleen laskeneet. Lupa-asioita on tullut vireille 80 % viimevuotiseen vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Rakentamisen volyymi on laskenut samoin, ollen 60 % viimevuotiseen vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Tällä on vaikutusta tehtäväalueen tulonmuodostukseen, mutta tilannetta kompensoi vuoden 2014 alussa käyttöönotetut taksankorotukset. 1

2 Ympäristönsuojelun tehtäväalueella on jouduttu esittämään toimintamenoihin euron lisämääräraha sekä toimintatuloihin euron tuloarvion lisäystä vuoden 2014 talousarvioon. Määräraha tarvitaan Särkänsalmeen uponneen hinaaja-aluksen nostamiseen, purkamiseen ja purkujätteen käsittelyyn. Menojen nettolisäys on euroa. Toimintatulot muodostuvat hankkeeseen liittyvästä valtionavustuksen maksuosuudesta. Joukkoliikenteen osalta valtionavun suuruutta ei vielä ole tiedossa. Tämä saattaa vaikuttaa viraston käyttötalouteen. FÖLI:n mukaisen liikenteen kustannukset realisoituvat vasta 1.7. jälkeen. Naantalin kaupungin maksuosuuteen vaikuttaa lisäksi mm. toteutuvat matkustajamäärät, jonka kehitystä tullaan seuraamaan kuukausittain. Kaukolämpöverkoston vuokratuotot toteutuvat talousarvion mukaan, mutta osakassähkön nettotuottotavoite ei näytä toteutuvan ja siltä osin tullaan tekemään tarvittavat määrärahan ja tuloarvion muutosesitykset, siten että ko. toiminnan osalta varaudutaan nollatulokseen. Vesihuoltolaitos on pyrkinyt pitämää taksat talousarviotavoitteen saavuttamisen edellyttämällä tasolla strategisten tavoiteasetannan mukaisesti korottamalla kaupunginvaltuuston päätöksellä vesimaksun verotonta hintaa 10 senttiä ja jätevesimaksua 18 senttiä. Samalla valtuusto päätöksessään totesi, että vesihuoltolaitoksen käyttökatetavoite tulee alittumaan vuonna 2014 noin euroa. Tämän perusteella tullaan esittämään vesihuoltolaitoksen talousarvioon muutosta. Veden myynti ja jäteveden laskutus ovat samalla tasolla, kuin vuonna 2013 vastaavana aikana, joten yllätyksiä tältäkään osin ei ole odotettavissa. Investoinnit Ympäristöviraston investointihankkeiden osalta ei ole tässä vaiheessa tiedossa olevia kustannusten ylitystarpeita. Hankeryhmälle Irtaimen omaisuuden hankinta kohdistuu kaluston myyntituloja konekeskuksen leasingsopimukseen siirtymisen johdosta arviolta euroa, tältä osin tullaan esittämään tuloarvion muutosta. Tilapalveluiden merkittävin investointikohden vuoden 2014 aikana on aluepelastuslaitoksen paloaseman rakentaminen Luolalan alueelle Vanton eritasoliittymän läheisyyteen. Hanke on on edennyt aikataulun mukaisesti ja määrärahojen puitteissa ja valmistuu marraskuun alkuun mennessä Yhdyskuntatekniikan merkittävin investointi vuoden 2014 aikana on Humaliston aluerakentaminen. Tämä hanke tullee toteutumaan noin euroa alle siihen varattujen määrärahojen. Hankkeen lopullinen kustannustilanne selviää vastaanoton jälkeen tehtävässä taloudellisessa loppuselvityksessä. Tilapalvelujaoston esityksestä tekninen lautakunta esitti kaupunginhallitukselle ja valtuustolle, että valtuustosalin äänentoisto- ja valtuustojärjestelmän uusiminen yhdistetään toteutettavaksi vuonna 2015 ja ko. hankkeesta säästyvä määräraha käytetään kaupungintalon sälekaihdinmuutostyön lisärahoitukseen. Investointiosan talousarvion muutosesitykset käsitellään teknisessä lautakunnassa sitä mukaan, kun hankkeet ja niihin liittyvät taloudelliset loppuselvitykset valmistuvat. Henkilöstökulut Ympäristöviraston henkilöstökulut ovat toteutuneet puolen vuoden tarkastelun pohjalta lähes talousarvion mukaan. Viraston henkilökulujen toteutuma ilman taseyksiköitä oli 49 % ja Tilalaitoksen 47 % ja Vesihuoltolaitoksen 46 %. Henkilöstökulujen vertailua edelliseen vuoteen viraston osalta vaikeuttaa henkilöstösiirrot taseyksiköistä (tilalaitos ja vesihuoltolaitos) palvelukeskukseen ja toisaalta varhaiskasvatuksesta ateria- ja siivouspalveluihin. 2

3 Sijaisten palkkauskuluissa on kasvua edellisestä vuodesta ateria- ja siivouspalveluissa, joissa kuitenkin molemmissa henkilöstökulut kokonaisuudessaan ovat toteutuneet lähes tarkalleen 50 %. Sijaisia on jouduttu ottamaan äitiysloma- ja vuorotteluvapaasijaisiksi. Muilta osin sijaisten käyttö on pääosin vähentynyt virastossa vuoteen 2013 verrattuna. Liikuntapaikoissa ja konekeskuksessa henkilöstökulujen kohdalla on saavutettu säästöä lumettoman alkuvuoden vuoksi. Konekeskuksessa henkilöstömenojen säästyminen on vaikuttanut vastaavasti heikentävästi tulomuodostukseen. Palvelustrategin mukaiset hankkeet Rakennuslautakunnan palvelustrategia hankkeena on kehittää sähköistä asiakasrajapintaa ja seudullisten tukipalvelujen käyttöä. Sähköinen rakennuslupamenettely on käytössä ja seudullisten tukipalveluiden käyttö etenee. Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan tehtävänä oli asemakaavan työprosessin analyysi ja kehittäminen. Loppuraportti on valmistunut ja käsitelty kaupunginhallituksessa Teknisen lautakunnan hankkeet ovat toteutuneet seuraavasti: 1. Vierasvenetoimintojen uusi tuottamistapa: Vanhankaupungin osalta tarjouspyyntö ja menettelytavat on hyväksytty huhtikuun 2014 teknisessä lautakunnassa ja tarjoukset saadaan elokuun alkupuolella. Tavoitteena on, että uusi tuottamistapa on käytössä kesällä Selvitys leasing-kaluston käyttöön siirtymisestä: Käyttöönotto tapahtuu syksyn 2014 aikana. Käyttöönotto päätös on tehty ja sopimukset allekirjoitettu 3. Selvitys ateria- ja siivouspalvelujen ulkoistamisesta: Projektityöryhmä on aloittanut työnsä Työryhmä on kokoontunut kuusi kertaa. Asiaa on käsitelty tilapalvelujaostossa ja teknisessä lautakunnassa. Projektin vaiheesta on pidetty yleisötilaisuuksia henkilöstölle. Työ etenee siten, että loppuraportti on tarkoitus käsitellä tilapalvelujaostossa ja teknisessä lautakunnassa lokakuun 2014 aikana. 4. Selvitetään mikä osuus kiinteistöhoidosta voitaisiin ulkoistaa: Kts. edellinen 5. Seudulliseen vesihuollon jakeluyhtiöön liittyminen: Selvitys on käynnissä ja yhtiö mahdollisesti aloittaa toimintansa vuoden 2016 alussa. Tavoiteorganisaatio 2015 Tavoiteorganisaatiota on käsitelty teknisessä lautakunnassa ja tilapalvelujaostossa , kaavoitus- ja ympäristölautakunnassa ja rakennuslautakunnassa Erillisiä kehittämispolkuja palvelustrategia hankkeiden lisäksi ei ole valittu Kimmo Suonpää tekninen johtaja 3

4 PALVELUKESKUS Virastoon kohdistuvien palvelustrategian kehittämishankkeita on ohjattu ja tilapalveluiden kehittämishankkeiden toteutusvaihetta on esitelty tilajaostossa. Viraston tavoiteorganisaatiomallin 2015 rakentaminen on käynnissä. Seutuhankkeiden kehitystyössä ja kuntaliitosselvitystyössä viraston tehtäväalueiden osalta ollaan oltu mukana. Toimintamenot ja tulot ovat toteutuneet ensimmäisellä vuosipuoliskolla talousarvion mukaisesti, eikä tiedossa ole oleellisia poikkeamia talousarvion tavoitteista. 11

5 PELASTUSTOIMI Strategiset tavoitteet ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti. Toimintamenot ja tulot ovat toteutuneet ensimmäisellä vuosipuoliskolla talousarvion mukaisesti, eikä tiedossa ole oleellisia poikkeamia talousarvion tavoitteista. 12

6 LIIKENNEVÄYLÄT JA VENESATAMAT Vanhankaupungin vieras- ja kotivenesataman ylläpidon ulkoistamisen tarjouspyyntövaihe päättyy Päätökset venesataman jatkotoiminnasta tehdään vuoden 2014 aikana. Katuvalaistuksen uusiminen etenee teknisen lautakunnan hyväksymän vuoden 2014 katuvalaistusohjelman mukaisesti. Liikenneturvallisuutta parantavia toimenpiteitä toteutetaan painottaen erityisesti kevyttä liikennettä. Väylien ylläpito suoritetaan hoitoluokituksen mukaisesti. Henkilöstö osallistuu ajankohtaisiin täydennyskoulutuksiin (mm. Rakentamisen tiedonantovelvollisuus, hankintakoulutus) Toiminta etenee hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti. Toimintamenot ja tulot ovat toteutuneet ensimmäisellä vuosipuoliskolla talousarvion mukaisesti. 13

7 Investointiosan toteutuminen Investointihankkeet etenevät pääsääntöisesti lautakunnassa hyväksytyn työohjelman mukaisesti. Tammistontien jatkeen rakentamisesta on säästymässä noin euroa. TEKNISEN LAUTAKUNNAN INVESTOINNIT 2014 TA TA-muutos toteutunut erotus käyttö-% MANNERHEIMINKADUN KATUKALUSTEET, vuosikohde , ,00 31,9% KULTARANTA-PORHONKALLIO JK+PP-TIE, ( ) ,44 742,56 96,3% TAMMISTONTIEN JATKE, vuosikohde , ,51 68,4% RYMÄTTYLÄN KESKUSTAN KEHITTÄMINEN, vuosikohde , ,70 0,3% VILULUODONOJAN AURINKOTIEN SILTOJEN UUSIMINEN ( ) , ,16 44,1% LIIKENNEVÄYLIEN PÄÄLLYSTYS, vuosikohde , ,66 96,1% KATUVALAISTUS, vuosikohde , ,00 0,0% Katuvalaistuksen saneeraus (elohopealamppujen vaihto) , ,00 0,0% Tekla katuvalaistus, elohopeahöyrylamppujen varastoon hankinta , ,00 0,0% PERUSKORJAUKSET JA LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN, vuosikohde , ,32 23,5% Kevyenliikenteen raitiston täydentäminen, mm. Kreivinkadun jk , ,00 59,0% Vanhojen asemakaava-alueiden saneeraus , ,00 0,0% Fleminginkadun ja Nunnak. Liittymä ,00 0,0% Liikenneturvallisuuden / esteettömyyden parannustoimenpiteet , ,66 23,8% Rymättylän matonpesupaikan viemäröinti , ,66 57,4% Varusteet ja laitteet, nopeusnäytöt 3 kpl ,00-53,00 100,5% SUUNNITTELU, vuosikohde , ,23 9,9% LAITURIT JA VENESATAMAT, vuosikohde , ,78 91,8% Laituripaalujen ja ankkuroinnin uusintaa , ,00 42,0% Kotisatamalaiturin uusinta, Karvetti ,72 478,28 99,0% Kailon sillan kaiteiden korjaus ,50-506,50 105,1% SATAMAN ERIKOISKULJETUSREITIN MUUTOKSET, vuosikohde , ,76 35,3% Yhteenveto aluekohteiden toteutumasta esitetään vesihuollon tehtäväalueen investointien toteutuman jälkeen. 14

8 VIHERYKSIKKÖ Viherluokituksen 3-alueilla on siirrytty ostopalveluiden jäteastioiden tyhjennyksessä sekä jätöspussiautomaattien hoidossa. Viheralueiden hoito toteutuu viherluokituksen tason mukaisesti. Toiminta etenee hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti. Toimintamenot ja tulot ovat toteutuneet ensimmäisellä vuosipuoliskolla talousarvion mukaisesti. Investointiosan toteutuminen Investointihankkeet etenevät pääsääntöisesti lautakunnassa hyväksytyn työohjelman mukaisesti. Fleminginkadut vihertyöt ja Mäntylänrinteen leikkipuiston rakentaminen ajoittuu syyskaudelle. TEKNISEN LAUTAKUNNAN INVESTOINNIT 2014 TAmuutos toteutunut TA erotus käyttö-% VIHERALUEET, vuosikohde , ,98 44,4% Katualueiden vihertyöt , ,52 68,9% Fleminginkadun vihertyöt ,00 0,0% Leikkikenttien saneeraus, leikkivälineiden hankinta , ,22 0,6% Puistokäytävätien roska-astiat , ,00 0,0% Kalevanniemen puiston leikki- ja kuntoilualue , ,19 65,8% Matkailijanpuiston lammen ruoppaus , ,05 91,6% 15

9 LIIKUNTAPAIKAT Liikuntaolosuhteita on kehitetty parantamalla Haijaisten ja Rymättylän kuntoratoja sekä ylläpitämällä liikuntapaikkoja hyvällä laatutasolla. Jäähallien lauhdelämmön hyödyntäminen on otettu käyttöön jäähallien jääkauden alkaessa elokuun alussa. Henkilökunta on osallistunut alan täydennyskoulutuksiin. Jäähallien tulo ja menorakenteesta laaditaan yhteenveto syksyn aikana. Toiminta etenee hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti. Toimintamenot ja tulot ovat toteutuneet ensimmäisellä vuosipuoliskolla talousarvion mukaisesti. Investointiosan toteutuminen Investointihankkeet etenevät pääsääntöisesti lautakunnassa hyväksytyn työohjelman mukaisesti. Porhonkallion uimarannan laajennusta ja peruskorjausta ei toteutettu ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Alueen toimija on laittanut vireille poikkeamispäätöshakemuksen kelluvan palvelurakennuksen sijoittamisesta LV-alueelle. Uimarannan laajennukseen varattu euron määräraha jäänee käyttämättä. TEKNISEN LAUTAKUNNAN INVESTOINNIT 2014 TA toteutunut erotus käyttö-% LIIKUNTAPAIKAT, vuosikohde , ,62 43,6% Ulkoilureittien perusparantaminen ja kehittäminen, mm Haijainen , ,71 108,3% Ulkoilureittien kuntoiluvälineiden hankinta , ,00 0,0% Porhonkallion uimarannan laajennus ja peruskorjaus , ,10 0,1% Nunnalahden uimalaiturin uusinta ,00 600,00 98,0% Rymättylän kuntoradan peruskorjaus , ,23 51,4% 16

10 JOUKKOLIIKENNE Naantalin sisäinen joukko- ja palveluliikenteen kilpailutus on käynnissä tarjousten jättöpäivän ollessa Seudullinen joukkoliikenne FÖLI on aloittanut liikenteen harjoittamisen alkaen. Toiminta etenee hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti. Toimintamenot ovat toteutuneet ensimmäisellä vuosipuoliskolla talousarvion mukaisesti. FÖLin mukaisen liikenteen kustannukset realisoituvat vasta 1.7. jälkeen. Naantalin kaupungin maksuosuuteen vaikuttaa mm. toteutuneet matkustajamäärät. Tulojen toteutumisesta eli valtionavustusten suuruudesta ei vielä ole tietoa eivätkä valtion avustuksen maksatukset Turun seudullisen joukkoliikenneviranomaisen kautta ole vielä toteutuneet. Investointiosan toteutuminen Seudullisen rahastusjärjestelmän hankinta on käynnissä. Vuoden 2014 osalta kustannukset painottuvat loppuvuoteen. TEKNISEN LAUTAKUNNAN INVESTOINNIT 2014 TA toteutunut erotus käyttö-% SEUDULLISEN JOUKKOLIIKENTEEN MAKSU- JÄRJESTELMÄN HANKINTA ( ) , ,59 4,2% 17

11 KAUKOLÄMPÖ JA ENERGIAHUOLTO Sähkön kilpailutus on tarjouspyyntövaiheessa. Samalla neuvotellaan Naantalin Energia Oy:n kanssa osuussähkön vuokraamisesta. Tehtäväalueen tuotot muodustavat kaukolämpöverkoston vuokratuotosta (31 %) ja osakassähkön myynnin tuotoista (69 %). Vastaavasti toimintakuluista pääosa (98 %) on osakasskähkön hankintakuluja. Kaukolämpöverkoston vuokratuotot toteutuvat talousarvion mukaan, mutta osakassähkön nettotuottotavoite ei toteudu ja siltä osin joudutaan tekemään määrärahan ja tuloarvion muutokset, siten että ko. toiminnan osalta varaudutaan nollatulokseen. 18

12 KONEKESKUS Leasing-kaluston hankinnasta on tehty päätökset ja autojen käyttöön luovutus tapahtuu kesän ja syksyn 2014 aikana. Katujen kunnossapidossa on noudatettu hoitoluokitusta. Poikkeuksellisen vähäluminen alkuvuosi vähensi aurauksen tarvetta oleellisesti. Toiminta etenee hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti. Tulot eivät ole toteutuneet arvioidun mukaisesti, koska vähäluminen alkuvuosi vähensi aurauksen tarvetta, joten esimerkiksi vuoteen 2013 verrattaessa muut myyntitulot ovat noin euroa alhaisemmat alkuvuonna Henkilö- ja pakettiautokaluston myynnistä on arvioitu saatavan myyntivoittoa. Nykyinen autokalusto myydään syksyn aikana Leaseplanin myyntikanavan kautta, jolloin tästä saatavat tulot kirjautuvat vasta loppuvuodesta. Investointiosan toteutuminen TEKNISEN LAUTAKUNNAN INVESTOINNIT 2014 TA toteutunut erotus käyttö-% IRTAIN OMAISUUS, vuosikohde , ,32 87,6% Taajamatraktori talvihoitovarusteilla ja harjalaitteella, , ,00 95,6% Suurteholeikkuri , ,00 56,3% Kelaleikkuri , ,32 92,0% Kaluston myynti Leaseplanille, kirjanpitoarvon tuloutus , ,53 19

13 ATERIAPALVELUT Toiminta toteutuu taloussuunnitelmassa 2014 esitettyjen tavoitteiden ja perustelujen mukaisesti ensimmäisen puolivuotiskauden perusteella. Keskeisenä tavoitteena on ollut ruokalistojen kehittäminen eri-ikäisille asiakkaille laadittujen suomalaisten ravitsemussuositusten mukaisiksi. Tavoitteina on ollut lisäksi omavalvonnan kehittäminen sekä elintarvike- ja laitehankintojen seutukuntayhteistyöhön osallistuminen. Ateriapalveluiden toimintakulut ja toimintatuotot ovat toteutuneet likimäärin talousarvion mukaisesti. Tehtäväalueen toimintakatteen odotetaan toteutuvan talousarvion mukaisena. 20

14 Investointiosan toteutuminen Suunnitellut hankkeet toteutuvat talousarvion mukaisesti. Laitehankinnat tehdään pääosin seutuhankintasopimuksen perusteella. TEKNISEN LAUTAKUNNAN INVESTOINNIT 2014 TA toteutunut erotus käyttö-% ATERIAPALVELUT , ,00 0,0% Keittiötilojen kalusteiden, koneiden ja laitteiden äkillinen uushankinta , ,00 0,0% Kaupungintalon keittiö, astianpesukone , ,00 0,0% Kaupungintalon keittiö, kiineiden kylmiöiden uusiminen , ,00 0,0% Maijamäen kouun keittiö, monitoimiuuni , ,00 0,0% Taimon koulun keittiö, astianpesukone , ,00 0,0% 21

15 SIIVOUSPALVELUT Toiminta toteutuu taloussuunnitelmassa 2014 esitettyjen tavoitteiden ja perustelujen mukaisesti vuoden ensimmäisen puolivuotiskauden toteutuman perusteella. Siivouspalveluiden keskeinen tavoite on ollut kokonaistaloudellisesti edullisimmalla tavalla tuotettu siivouspalvelu. Sairauspoissaolojen arvioidaan vähenevän selvästi kuluvan vuoden aikana, joten henkilöstön hyvinvointiin tehdyt panostukset näyttävät toimivan. Palvelun laadunvalvontaan ja kustannusseurantaan on kiinnitetty kuluvana vuonna erityisesti huomiota. Päiväkotien siivous- ja ateriapalveluiden tilapalvelujen vastuulla olevien tehtävien yhdistäminen tehokkaiksi kokonaisuuksiksi saatetaan loppuun tänä vuonna. Siivouspalveluiden toimintakulut ja -tuotot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti alkuvuonna. Tehtäväalueen toimintakatteen odotetaan toteutuvan talousarvion mukaisena. 22

16 TILALAITOS Toiminta toteutuu taloussuunnitelmassa 2014 esitettyjen tavoitteiden ja perustelujen mukaisesti vuoden ensimmäisen puolivuotiskauden toteutuman perusteella. Tilalaitoksen keskeisenä tavoitteena on rakennettujen kiinteistöjen kustannustehokas hoito ja isännöinti sekä omistajaohjauksen osalta toiminnan kehittäminen. Lisäksi tavoitteena on kiinteistöjen energiataloudellisuuden kehittäminen ja monipuolisen yhteistyön kehittäminen käyttäjien ja isännöinnin välillä. 23

17 Tilalaitoksen toimintakulut ja tuotot ovat toteutuneet likimäärin talousarvion mukaisesti. Tehtäväalueen toimintakatteen odotetaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Kiinteistöjen myyntiponnistelut ovat käynnissä. Hankalan suhdanteen takia on pieni riski, että asetettuja myyntitavoitteita ei saavuteta. Investointiosan toteutuminen Suunnitellut hankkeet toteutuvat pääosin talousarvion mukaisesti. TEKNISEN LAUTAKUNNAN INVESTOINNIT 2014 TA toteutunut erotus käyttö-% TILALAITOS MENOT , ,34 73,1% RAKENUSTOIMIKUNTIEN KOHTEET: LUOLALAN PALOASEMA , ,42 77,1% HANKEKOHTAISESTI SITOVAT: MAIJAMÄEN KOULU, kohde 6, ( ) , ,36 59,5% KAUPUNGINTALO, kohde 1, ( ) , ,10 10,9% KUPARIVUOREN JÄÄHALLIT, KH ( ) , ,48 33,6% PÄIVÄKODIT JA KOULUT, vuosikohde , ,75 56,6% Merimaskun koulu , ,56 80,3% Karvetin koulu , ,19 65,0% Keskustan päiväkodin vesikattorakenteiden osittainen peruskorjaus , ,00 0,0% KUMMELI, KH ( ) , ,48 41,9% LAITEHANKINNAT JA IRTAIMISTO, vuosikohde , ,75 74,7% kohteet: Maijamäki, lämmönvaihtimen ja automatiikan päivittäminen , ,25 112,1% Viheryksikön varikko, taloautomatiikka ,00 0,0% 24

18 VESIHUOLTOLAITOS Vesihuoltolaitos on pyrkinyt pitämää taksat talousarviotavoitteen saavuttamisen edellyttämällä tasolla strategisten tavoiteasetannan mukaisesti korottamalla kaupunginvaltuuston päätöksellä pykälä 25 vesimaksun verotonta hintaa 10 senttiä ja jätevesimaksua 18 senttiä. Samalla valtuusto päätöksessään totesi, että vesihuoltolaitoksen käyttökatetavoite tulee alittumaan vuonna 2014 noin euroa. Vesihuollon seudulliseen jakeluyhtiöön tähtäävä selvitys jatkuu ja Naantalin vesihuoltolaitos on tässä selvitystyössä mukana. Vesihuoltolaitoksen käyttökatetavoite tulee alittumaan vuonna 2014 noin euroa. 25

19 Investointiosan toteutuminen TEKNISEN LAUTAKUNNAN INVESTOINNIT 2014 TA toteutunut erotus käyttö-% VESIHUOLTOLAITOS MENOT , ,62 42,4% Siirto aluekohteista VESIHUOLTO , ,50 49,4% SANEERAUS, Presidentinkatu - Opintie vesijohto, vuosikohde , ,97 46,4% VERKOSTO, Tammistontien jatke, vuosikohde Tammistontien jatke ja Vantontien väistötila viemäri , ,16 49,9% VERKOSTO, Rymättylän keskusta, vuosikohde , ,00 0,0% VERKOSTO, vuosikohde , ,60 29,6% Saneeraus, mm. Kirjalan Kirkkotie vesijohto , ,96 35,1% viemäri , ,31 25,7% Kaukovalvonta vesijohto , ,00 0,0% viemäri , ,83 42,9% Toiminta-alueen verkoston täydennykset vesijohto , ,31 13,2% viemäri , ,19 53,0% Vesijohtoverkoston huolto- ja mittauskaivojen rakentaminen , ,00 0,0% Pumpaamoiden sähkökeskusten uusinta , ,00 0,0% Radioluentajärjestelmä, /vesihuoltoon vesijohto , ,00 199,4% viemäri , ,00 0,0% SUUNNITTELU, vuosikohde , ,39 60,5% vesijohto , ,04 71,3% viemäri , ,35 53,3% Yhteenveto aluekohteiden toteutumasta esitetään vesihuollon tehtäväalueen investointien toteutuman jälkeen. 26

20 ALUEKOHTEIDEN INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN Investointiosan toteutuminen Humaliston kunnallistekniikan rakentamisesta on säästymässä noin euroa. Tähän liittyvät määrärahamuutosesitykset tullaa tekemään siinä vaiheessa, kun työ on suoritettu, vastaanotettu ja taloudellinen loppuselvitys on tehty. Tässä esityksessä tullaan huomioimaan, että Kopenkadun ja Humalistontien viimeistelytöihin tarvitaan määrärahaa jatkovuosille ALUEKOHTEET TA toteutunut erotus käyttö-% KATUALUEET , ,28 24,0% PUISTOT JA LEIKKIALUEET , ,00 0,0% VESIHUOLTO , ,50 49,4% MENOT YHT , ,78 30,2% LUOLALA , ,00 0,0% KATUALUEET ,00 0,0% VESIHUOLTO , ,00 ITÄ-IMMANEN , ,44 111,2% VESIHUOLTO , ,44 KESKUSTAKORTTELIT , ,19 17,2% KATUALUEET , ,69 20,3% PUISTOT JA LEIKKIALUEET ,00 0,0% VESIHUOLTO , ,50 17,9% MÄNTYLÄNRINNE , ,00 0,0% PUISTOT JA LEIKKIALUEET ,00 0,0% NIMEÄMÄTÖN UUSI ALUE , ,00 0,0% KATUALUEET ,00 0,0% VESIHUOLTO , ,00 0,0% HUMALISTO , ,37 40,1% KATUALUEET , ,29 31,2% VESIHUOLTO , ,08 83,1% PIRTTILUOTO - KARJALUOTO , ,82 0,2% KATUALUEET , ,82 0,3% VESIHUOLTO , ,00 0,0% NAAVAKUJA , ,00 0,0% KATUALUEET ,00 0,0% VESIHUOLTO , ,00 0,0% KUKOLAN TEOLLISUUSALUE , ,38 39,7% KATUALUEET , ,02 1,9% VESIHUOLTO , ,36 58,5% PORHONKALLIO JA VIRPIN AK , ,46 3,2% KATUALUEET , ,00 6,3% VESIHUOLTO , ,00 0,0% LAMMASLUOTO , ,00 0,0% KATUALUEET ,00 0,0% VESIHUOLTO , ,00 0,0% 27

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-syyskuu 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-syyskuu 2014 Virastopäällikön katsaus Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja lähes

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015 Virastopäällikön katsaus Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja lähes

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015 Virastopäällikön katsaus Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja lähes poikkeusetta hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-syyskuu 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-syyskuu 2014 Virastopäällikön katsaus Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja lähes

Lisätiedot

(NAANTALIN KAUPUNKI) Tilalaitos, toteutumavertailu, 14.5.2014

(NAANTALIN KAUPUNKI) Tilalaitos, toteutumavertailu, 14.5.2014 NAANTALIN TILALAITOS ( T I L A L A I T O S (00000006) ) Tilalaitos, toteutumavertailu, 14.5.2014 12 000 12 000 100 100 8 000 8 000 6 000 6 000 4 000 4 000 2 000 2 000 0114 0214 0314 0414 0513 0613 0713

Lisätiedot

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti n tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti

Lisätiedot

KASSAVARAT YHTEENSÄ 1 813 510 2 370 137 2 701 717 1 300 874 2 943 244 1 863 409 5 416 269 1 096 892 1 188 260 1 726 281

KASSAVARAT YHTEENSÄ 1 813 510 2 370 137 2 701 717 1 300 874 2 943 244 1 863 409 5 416 269 1 096 892 1 188 260 1 726 281 MAKSUVALMIUSSELVITYS KAUPUNGINHALLITUKSELLE 2009 KAUPUNKI YHTEENSÄ (ml VHL) EUROA 2009 KASSA- JA RAHOITUSASEMA 31.12. 31.01.2009 28.2. 31.3. 30.4. 31.5. 30.6. 31.7. 31.8. 30.9. Kassavarat (heti käytettävissä)

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

YMPÄRISTÖVIRASTO 2013

YMPÄRISTÖVIRASTO 2013 YMPÄRSTÖVRASTO 2013 RAKENNUSLAUTAKUNTA KAAVOTUS- JA YMPÄRSTÖLAUTAKUNTA TEKNNEN LAUTAKUNTA RAKENNUSTOMKUNNAT Voi esitellä YMPÄRSTÖVRASTO Tekninen johtaja TLAPALVELUJAOSTO 15 ja 16 13 ja 14 Johtoryhmä PALVELUKESKUS

Lisätiedot

VAKANSSILUETTELO TALOUSARVIO 2014

VAKANSSILUETTELO TALOUSARVIO 2014 VAKANSSILUETTELO TALOUSARVIO TOIMIELIN TEHTÄVÄALUE V=virka, T=toimi, TP=tuntip. 31.12.2013 MUUTOKSET 31.12. V T TP YHT. V T TP YHT. V T TP YHT. TEKNINEN LAUTAKUNTA PALVELUKESKUS Paikkatietosuunnittelija

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 30 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013 Asianro 191/02.06.01/2014 Tiivistelmä Teknisen lautakunnan talouden sopeutustoimenpiteet sisältävä talousarvio toteutui laaditun

Lisätiedot

Tilaajan viesti tuottajalle Henkilöstömenoista on karsittu 14 000 euroa. Eläköityvän toimistosihteerin tilalle ei esitetä rekrytointia.

Tilaajan viesti tuottajalle Henkilöstömenoista on karsittu 14 000 euroa. Eläköityvän toimistosihteerin tilalle ei esitetä rekrytointia. TEKNINEN LAUTAKUNTA 97 Palvelu:Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Marja Kynsijärvi 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013 Tilausraportti

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Toteutuminen

Tekninen lautakunta Toteutuminen Tekninen lautakunta Toteutuminen 31.4.2016 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla on Tekninen lautakunta. Lautakunnan sitovuustalolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 194 559

Kaupunginvaltuusto 194 559 Keskusvirasto Talousarvion 2015 määrärahojen ja tuloarvioiden muutosesitykset 1 varsinaisen TA:n määräraha/tuloarvio, eur Vaalit 54 579 Kokonaismenot alittuvat 5000 eurolla. Alitus muodostuu pääosin henkilöstökuluissa

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu

Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu 2014 TULOSALUETARKASTELU Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu Palkat ja palkkiot 308 466 313 273-4 807 Henkilöstösivukulut 138 813 112 192 26 621 Teknisen lautakunnan luottamushenkilöiden

Lisätiedot

INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos

INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 213-216 N YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos TOIMIELINTEN EHDOTUSTEN YHTEENVETO Kauden bruttoinvestoinnit 46 538 8 Kauden nettoinvestoinnit 45 38 8 MENOT

Lisätiedot

INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos

INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos KAUPUNKI YHTEENSÄ TA13 MRM TOTEUTUNUT YLI -/ALLE + MENOT 13 312 096-2 598 756 11 215 100,26-501 760,07 VALTIONOSUUDET 500 000-170 000 330

Lisätiedot

Valtuustotaso TP2014 TA2015 Tot Tot% Tekninen lautakunta. yhteensä -301 089-323 720-192 814 59,56

Valtuustotaso TP2014 TA2015 Tot Tot% Tekninen lautakunta. yhteensä -301 089-323 720-192 814 59,56 Talousarvion toteutuma 1.1. 31.8.2015 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi, ruokahuolto-/ siivouspalvelut, sekä Jokilaaksojen Pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

NAANTALI ESITTÄÄ JO VUODESTA 1443

NAANTALI ESITTÄÄ JO VUODESTA 1443 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Suomen kansantalouden ja julkisen talouden kehityksen asettamat lähtökohdat kaupungin vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2015 2018 taloussuunnitelman laatimiselle ja toimeenpanolle

Lisätiedot

Käyttösuunnitelmat 2015

Käyttösuunnitelmat 2015 Naantalin kaupunki Tekninen lautakunta 17.12.2014 Käyttösuunnitelmat 2015 Yhteenveto: PALVELUKESKUS Suonpää Kimmo -824 965 472 740-352 225 PELASTUSTOIMI Suonpää Kimmo -1 484 859 0-1 484 859 LIIKENNEVÄYLÄT

Lisätiedot

Talousarviomuutos 2015

Talousarviomuutos 2015 Kunnanhallitus 232 30.11.2015 Valtuusto 50 07.12.2015 Talousarviomuutos 2015 362/02.02.02/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 232 Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ki/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ki/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 1 (5) 227 Rakennusviraston seurantaraportit ja talousarvion toteutumisennusteet vuodelta 2012 HEL 2012-006514 T 02 02 01 Päätös päätti merkitä seurantaraportin ja

Lisätiedot

INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. vesihuoltolaitos

INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. vesihuoltolaitos INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. vesihuoltolaitos KAUPUNGINVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ MÄÄRÄRAHA MENOT 14 004 000-2 179 000 11 825 000 10 250 448,42 1 574 551,58 VALTIONOSUUDET 252 000-252 000 0 83 150,00-83 150,00

Lisätiedot

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA Tekninen johtaja 11.2.2015 VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO HALLINTO JA TOIMISTO ESEEN HALLINTO JA TOIMISTO KUULUVAT YKSIKÖT IT-YKSIKKÖ RUOKAHUOLTO

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 Kaupunginhallitus 4.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO Asukasluvun kehitys 2 Työttömyysasteen

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion investointien käyttösuunnitelma

Vuoden 2015 talousarvion investointien käyttösuunnitelma Tekninen lautakunta 225 09.12.2014 Tekninen lautakunta 13 27.01.2015 Vuoden 2015 talousarvion investointien käyttösuunnitelma 160/02.02.00/2014 TEKLA 09.12.2014 225 Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 Rahatoimisto 9.8.2012 Kaupungin käyttötalouden toimintatuloista oli heinäkuun lopussa kertynyt 4,7 miljoonaa euroa eli 42 % budjetoidusta määrästä. Toimintamenoihin oli heinäkuun

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Talousarvion 2015 laadinnan ohjelukujen hyväksyminen

Talousarvion 2015 laadinnan ohjelukujen hyväksyminen Kaupunginhallitus 248 02.06.2014 Saaristolautakunta 13 10.06.2014 Talousarvion 2015 laadinnan ohjelukujen hyväksyminen 461/02.02.00/2014 KH 248 Kaupunginkamreeri Juha Heinonen: Taloussuunnitelman 2015-2018

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 64. Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 64. Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 249/02.02.02/2015 64 Ympäristölautakunnan seurantaraportti I / 2015 Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Tarja Söderman, puh. 050 330

Lisätiedot

1000 Arvopaperit Menot -22 401,13-3 150 0 0 0 Rahoitusosuudet 0,00 0 0 0 0 Käyttöomaisuuden myynti 0,00 0 0 0 0 Netto -22 401,13-3 150 0 0 0

1000 Arvopaperit Menot -22 401,13-3 150 0 0 0 Rahoitusosuudet 0,00 0 0 0 0 Käyttöomaisuuden myynti 0,00 0 0 0 0 Netto -22 401,13-3 150 0 0 0 TP TA TA TS TS 2014 2_2015 2016 2017 2018 1000 Arvopaperit Menot -22 401,13-3 150 0 0 0 Netto -22 401,13-3 150 0 0 0 2000 Kiinteä omaisuus Menot -1 876 780,01-500 000-500 000-500 000-500 000 Käyttöomaisuuden

Lisätiedot

Talousarvio 2016 TILAPALVELUT

Talousarvio 2016 TILAPALVELUT 2016 TILAPALVELUT TILAPALVELUJAOSTO 9.9.2015 JA 23.9.2015 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2019 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Ateriapalvelut Vastuuhenkilö: kiinteistöpäällikkö

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 97. Toimiala: Tekninen palvelukeskus

TEKNINEN LAUTAKUNTA 97. Toimiala: Tekninen palvelukeskus TEKNINEN LAUTAKUNTA 97 Palvelu: johto Vastuuhenkilö: Mika Grönvall / / TEKNISEN TOIMEN HALLINTO Lautakunnan kokoukset, kpl kpl 11 10 10 10 100 100 Hallinnon kulut yhteensä -635338-599027 -590600-510000

Lisätiedot

Talousarvio ja taloussuunnitelma 2016-2018

Talousarvio ja taloussuunnitelma 2016-2018 Asra 8.9.2015 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2016-2018 Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta Rakennusvalvonta Sivu 2 TP 2014 TA+muutokset 2015 TA 2016 2017 2018 Toimintatuotot 319 908 404 100 354 000

Lisätiedot

Talousarviomuutokset vuodelle 2014

Talousarviomuutokset vuodelle 2014 Miehikkälän kunnanhallitus 157 10.11.2014 Miehikkälän kunnanvaltuusto 29 17.11.2014 Talousarviomuutokset vuodelle 2014 87/04.041/2013 Khall 10.11.2014 157 Hallintosäännön 11 :n mukaan talousarvioon tehtävät

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen ylitysoikeus

Teknisen lautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen ylitysoikeus Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 21 12.2.2013 Asianro 183/02.02.00/2013 105 Teknisen lautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen ylitysoikeus Päätöshistoria Tekninen lautakunta 12.2.2013

Lisätiedot

900005 Muiden kiinteistöjen korjaukset 2014 2015 2016 yhteensä MENOT -48 000-48 000 TULOT 0 NETTO -48 000 0 0-48 000

900005 Muiden kiinteistöjen korjaukset 2014 2015 2016 yhteensä MENOT -48 000-48 000 TULOT 0 NETTO -48 000 0 0-48 000 INVESTOINTIOSA VUOSILLE 2014-2016 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 900137 Varikon varastokatos MENOT -81 000-81 000 NETTO 0 0-81 000-81 000 Rakennetaan lisää varastotilaa kunnan omaan käyttöön (ns. 120 neliön

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI. Tekninen lautakunta. Tilinpäätös 2014

NAANTALIN KAUPUNKI. Tekninen lautakunta. Tilinpäätös 2014 NAANTALIN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Tilinpäätös 2014 18.3.2015 TEKNINEN LAUTAKUNTA, ML. TILALAITOS JA VESIHUOLTO (toimielimen informaatiosivu) KÄYTTÖTALOUS TP2013 TA2014 TA-MUUTOS TOTEUTUNUT EROTUS

Lisätiedot

Tekniset palvelut Joensuussa. Tekninen virasto/ Anu Näätänen

Tekniset palvelut Joensuussa. Tekninen virasto/ Anu Näätänen Tekniset palvelut Joensuussa Tekninen virasto/ Anu Näätänen TOIMINTA-ALUE maapinta-ala 2382 km 2 asukasluku 73305 (31.12.2010) JOENSUU 2009 : Joensuu + Eno + Pyhäselkä Henkilöstö kuntaliitoksessa: Tekninen

Lisätiedot

TOIMIELIN TEHTÄVÄALUE

TOIMIELIN TEHTÄVÄALUE TOIMIELIN TEHTÄVÄALUE 31.12.2014 31.12.2015 V=virka, T=toimi, TP=tuntip. V T TP YHT. V T TP YHT. V T TP YHT. TEKNINEN LAUTAKUNTA PALVELUKESKUS Paikkatietosuunnittelija 1 1 0 1 0 0 1 Talouspäällikkö 1 1

Lisätiedot

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3 Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3 Alkuper. Ta-muutos Ta + muutos talousarvio yhteensä 7000 Tekninen toimisto 3198 Muut myyntituotot 0-7 700-7 700 * Muut suoritt.

Lisätiedot

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma Vesihuoltolaitoksen johtokunta 4 19.01.2011 Vesihuoltolaitoksen johtokunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2011 2/02.02.02/2010 VESI 4 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Tekniset hallintopalvelut Esimies: Toimistopäällikkö Esa Kähärä

TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Tekniset hallintopalvelut Esimies: Toimistopäällikkö Esa Kähärä RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Rakennustark. Rauno Kuokkanen Henkilöstömäärä 2.75 2.75 2.75 0.0 0.0 * vakituiset 2.75 2.75 2.75 Rakennusluvat 165 165 165 0 0.0 Toimenpideluvat 71 80 80 0 0.0 Ilmoitusluvat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 97. Ympäristölautakunta 14.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 97. Ympäristölautakunta 14.11.2013 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 14.11.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 97 Ympäristölautakunnan seurantaraportti 10/2013 Valmistelijat / lisätiedot: Sari Soini, puh. (09) 816 24830 Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459:

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 10 Asianro 144/02.02.02/2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja strategiapalvelu

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1. SITOVUUDEN MÄÄRITTELY Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvion käyttötalousosassa on asetettu kunnan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 50. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 50. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 21.05.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 50 Teknisen lautakunnan vuoden 2014 huhtikuun seurantaraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen,

Lisätiedot

Tiedoksi lautakunnalle Savukosken lämpölaitoksen energiamaksun korottaminen Talousarvion toteutuminen tammi-lokakuu 2015 Muut asiat

Tiedoksi lautakunnalle Savukosken lämpölaitoksen energiamaksun korottaminen Talousarvion toteutuminen tammi-lokakuu 2015 Muut asiat SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 24.11.2015 klo 18.00 19.30 Paikka Savukosken kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t 27 28 29 30 Tiedoksi lautakunnalle Savukosken lämpölaitoksen

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Talousarvio 2015. Tekla 1.10.2014, versio 2

Tekninen lautakunta Talousarvio 2015. Tekla 1.10.2014, versio 2 Tekninen lautakunta Talousarvio 2015 Tekla 1.10.2014, versio 2 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Palvelukeskus Vastuuhenkilö: Kimmo Suonpää Toiminnan luonne: Tukitoiminto Budjettirahoitteinen

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 194. Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 194. Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 194 Vuoden 2013 toukokuun kuukausiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Pekka Heikkinen, puh. (09) 816 22354

Lisätiedot

Palvelustrategian kiinteistönhoidon painopistehanke

Palvelustrategian kiinteistönhoidon painopistehanke Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 37 15.10.2014 Tekninen lautakunta 96 29.10.2014 Kaupunginhallitus 435 10.11.2014 Palvelustrategian kiinteistönhoidon painopistehanke 35/00.01.02/2013 TILAJAOS 37

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen 31.8.2014

Talousarvion toteutuminen 31.8.2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 304 Talousarvion toteutuminen 31.8.2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Talousjohtaja Heli Lähteenmäki 29.9.2014: Liitteenä on koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain elokuun

Lisätiedot

2 Tekpa / Maan osto 150 150 200 200 2 Kiinteä omaisuus yhteensä 150 150 200 200

2 Tekpa / Maan osto 150 150 200 200 2 Kiinteä omaisuus yhteensä 150 150 200 200 INVESTOINNIT 115 13. INVESTOINNIT Menot Inv:n Luvut 1000 eurona laatu Kohteen nimi 2014 2015 2016 2017 1 Keskusvirasto/Teollisuuskylän osakepääoma 0 100 0 0 1 Keskusvirasto/Terveysasema osakepääoma 0 0

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Kiinteä omaisuus Tulot Menot Nettomeno

Kiinteä omaisuus Tulot Menot Nettomeno Kiinteä omaisuus Tulot 10 000 10 000 10 000 10 000 Menot 15 000 15 000 15 000 15 000 Nettomeno -5 000-5 000-5 000-5 000 Irtain omaisuus Menot 0 62 000 30 000 30 000 Nettomeno 0-62 000-30 000-30 000 Talonrakennus

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Raportin laatija: Janne Teeriaho Teknisen toimen johto Toimialajohtaja: Janne Teeriaho

Tekninen lautakunta Raportin laatija: Janne Teeriaho Teknisen toimen johto Toimialajohtaja: Janne Teeriaho 1216 181 31 PUOLIVUOTISRAPORTTI AJALTA 216-3.216 Tekninen lautakunta Raportin laatija: Janne Teeriaho 181-Teknisen toimen johto Toimialajohtaja: Janne Teeriaho Ta 216+ Toteutuma Toteut.-% Ennuste Ennuste-%

Lisätiedot

Muutosesitys yleisjaoston vuoden 2014 talousarvioon

Muutosesitys yleisjaoston vuoden 2014 talousarvioon KH - Yleisjaosto 3 13.01.2014 Kaupunginhallitus 34 20.01.2014 Kaupunginvaltuusto 7 24.02.2014 KH - Yleisjaosto 74 22.09.2014 Kaupunginhallitus 391 06.10.2014 Muutosesitys yleisjaoston vuoden 2014 talousarvioon

Lisätiedot

Käyttösuunnitelmat 2014

Käyttösuunnitelmat 2014 Naantalin kaupunki Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 4.12.2013 Käyttösuunnitelmat 2014 Yhteenveto: ATERIAPALVELUT Alm Pekka -4 388 565 4 571 434 SIIVOUSPALVELU Alm Pekka -2 334 988 2 501 587 TILALAITOS

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELU, ASEMAKAAVOITUS JA MAANMITTAUS

YMPÄRISTÖNSUOJELU, ASEMAKAAVOITUS JA MAANMITTAUS YMPÄRISTÖNSUOJELU, ASEMAKAAVOITUS JA MAANMITTAUS KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 24.9.2015 Toimielin: KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Ympäristönsuojelu Vastuuhenkilö: Ympäristöpäällikkö

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1 1525/02.02.02/2012 63 Ympäristölautakunnan seurantaraportti I/2012 Valmistelijat / lisätiedot: Nyyssönen Tuija, puh. (09) 816 24811 Soini Sari, puh. (09) 816 24830

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lausunto kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveystoimen vuosien investointiohjelmasta.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lausunto kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveystoimen vuosien investointiohjelmasta. 18.09.2013 Sivu 1 / 1 3929/02.02.00/2013 90 Lausunto kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveystoimen vuosien 2014-2018 investointiohjelmasta. Valmistelijat / lisätiedot: Riikka Nikulainen, puh. (09)

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto/ OKa TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI VUODELTA 2008

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto/ OKa TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI VUODELTA 2008 HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto/ OKa TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI VUODELTA 28 Kslk 5.3.29 2 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO 3 2. TALOUSARVIO 3 2.1. Toimintamenot

Lisätiedot

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan.

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan. TEKNISEN TOIMEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen hallinto Vastuuhenkilö: Rakennusmestari Tehtävän toiminta-ajatus: Teknisen toimeen sijoittuvan teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Tuotot-Kulut 30.10.2013 08:03 TA 2014 / Lautakunta vaihe /LTK 2014 Kustannuspaikka 40-4 Tekniikka ja ympäristöpalvelut TA 2013 LTK 2014 Tot%

Tuotot-Kulut 30.10.2013 08:03 TA 2014 / Lautakunta vaihe /LTK 2014 Kustannuspaikka 40-4 Tekniikka ja ympäristöpalvelut TA 2013 LTK 2014 Tot% Tuotot-Kulut 30.10.2013 08:03 TA 2014 / Lautakunta vaihe /LTK 2014 Kustannuspaikka 40-4 Tekniikka ja ympäristöpalvelut TA 2013 LTK 2014 Tot% 4000 (Tekninen lautakunta) Kulut -663 680-8 790 1 4001 Luott.henkilöiden

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

OMISTAJUUDEN MERKITYS INFRASTRUKTUURI- JA TILAPALVELUISSA. Tampereen yliopisto 8.10.2010 Harri Juhola

OMISTAJUUDEN MERKITYS INFRASTRUKTUURI- JA TILAPALVELUISSA. Tampereen yliopisto 8.10.2010 Harri Juhola OMISTAJUUDEN MERKITYS INFRASTRUKTUURI- JA TILAPALVELUISSA Tampereen yliopisto 8.10.2010 Harri Juhola Tekninen toimiala Kunnan järjestämät palvelut Palvelut, joista kunnan on huolehdittava Vapaaehtoiset

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 Rahatoimisto 28.8.2014 Katsaus on laadittu 31.7.2014 tilanteesta. Kaupungin toimintatulot- ja menot ovat edelleen toteutuneet jokseenkin suunnitellusti. Käyttötalouden toimintakatteen

Lisätiedot

INVESTOINTIOSA NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA

INVESTOINTIOSA NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginhallitus hyväksyi 4.11.2014 yksimielisesti kaupunginjohtajan investointisuunnitelmaehdotuksen taloussuunnitelmakaudelle 2015 2018. KAUPUNGINHALLITUKSEN INVESTOINTIEHDOTUKSEN YHTEENVETO TA15 TS16

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama ulkoisten ja sisäisten menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 300. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 300. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 300 Vuoden 2014 syyskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. 046 877 3025 Pekka Heikkinen,

Lisätiedot

Talousarvio 2011 muutokset / II

Talousarvio 2011 muutokset / II Talousarvio 2011 muutokset / II Yhtymävaltuusto 29.11.2011 Talousarvion 2011 muutokset / valtuusto (ulkoinen ja sisäinen) TA 2011 KS I 2011 KS II 2011 Muutos TA:oon Muutos % Kuntayhtymä Menot 1 709 000

Lisätiedot

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Kaupunginvaltuusto 9.11.2015 Liite 2 104 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 9.11.2015 Talousarvion 2016 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely

Lisätiedot

EUR Kustannus- Ed. vuosien Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Alitus-/ Käyttö Tot. yhteensä

EUR Kustannus- Ed. vuosien Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Alitus-/ Käyttö Tot. yhteensä INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 31.12.2013 008110 Inv/Kiinteä omaisuus 7010 INVESTOINTIMENOT -550.000-550.000-539 258,53-10 741,47 98,0 7020 INVESTOINTITULOT 490.000 490.000 181 292,87 308 707,13 37,0 7030

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Naantalin kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma E23614 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/8)

AIRIX Ympäristö Oy Naantalin kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma E23614 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/8) KEHTTÄMSTOMENPTEET Liite (1/8) KEHTTÄMSTOMENPTEET 2010-2020 Vedenhankinta ja -jakelu Vesijohtoverkoston saneeraus Kustannusarvio n vesijohtoverkoston automatiikka ja kaukovalvonta Särkänsalmi-Taattinen-

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Someron kaupunginvaltuustolle TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 1. 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Käyttösuunnitelmat 2016

Käyttösuunnitelmat 2016 menot tulot kate Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 2.12.2015 Käyttösuunnitelmat 2016 menot tulot kate Yhteenveto: ATERIAPALVELUT Alm Pekka -4 339 495 4 455 029 115 534 SIIVOUSPALVELU Alm Pekka -2

Lisätiedot

Talousarvio 2016 TILAPALVELUT

Talousarvio 2016 TILAPALVELUT Talousarvio 2016 TILAPALVELUT TILAPALVELUJAOSTO 9.9.2015 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Ateriapalvelut Vastuuhenkilö: kiinteistöpäällikkö Pekka Alm Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen

Lisätiedot

PELASTUSLAUTAKUNTA ESITYSLISTA PEK/

PELASTUSLAUTAKUNTA ESITYSLISTA PEK/ PELASTUSLAUTAKUNTA ESITYSLISTA PEK/5 1 5 INVESTOINTIMÄÄRÄRAHOJEN YLITYSESITYKSET VUODELLE 2009 Pel 2009-4 EHDOTUS Lautakunta päättänee esittää kaupunginhallitukselle, että vuodelta 2008 säästyneistä, käyttämättä

Lisätiedot

Teknisen toimen kuluerien kirjaamisprosessin tarkastelu ja tarvittaessa korjaaminen.

Teknisen toimen kuluerien kirjaamisprosessin tarkastelu ja tarvittaessa korjaaminen. 1 TEKNINEN TOIMI TEKNINEN LAUTAKUNTA 500 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO JA PELASTUSTOIMI Vastuuhenkilö: vs. hallintopäällikkö Janne Myntti Teknisen toimen kuluerien kirjaamisprosessin tarkastelu ja tarvittaessa

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 214 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI Kslk 24.2.215 2 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO 3 2. TALOUSARVIO 3 2.1. Toimintamenot

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvioesitys on 4.998.400 (ulkoiset menot, ilman poistoja).

Vuoden 2016 talousarvioesitys on 4.998.400 (ulkoiset menot, ilman poistoja). Ympäristölautakunta 126 13.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2016 353/22.220/2015 Ympäristölautakunta 126 Menot Vuoden 2016 talousarvioesitys on 4.998.400 (ulkoiset menot, ilman

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 RAHOITUSOSA

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 RAHOITUSOSA TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä Kaupunginhallitus 10.11.2014 TP13 TA14 TPE14 TE-ehd15 TA15 TS16 TS17 TS18 TOIMINTATUOTOT ulk. 54 938 394 54 714 021 54 278 135 49 982 333 48 746 164 46 636 204 48 026 075

Lisätiedot

Laskutusjakso 3 kuukautta, paitsi suurkuluttajille 1 kuukausi

Laskutusjakso 3 kuukautta, paitsi suurkuluttajille 1 kuukausi 1 12.4.2016 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 31.3.2016 A. Talous Käyttötalous 1 000 Tot 3/2015 TA 2016 Tot 3/2016 % ta:sta Muutos 15-16 Muutos % Tuotot 3 479 15 478 3 601 23,3 122 3,4 Kulut -1 435-7 581-1 628 21,5-193

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot