NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2014"

Transkriptio

1 Virastopäällikön katsaus Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja lähes poikkeusetta hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet ovat toteutumassa. Tavoitteiden toteutumisen tarkastelua tehtäväalueittain on arvioitu kunkin tehtäväalueen kohdalla erikseen. Ympäristöviraston kaikkien lautakuntien osalta määrärahat näyttävät tässä vaiheessa riittävän. Toimintakate koko ympäristövirastossa (ml. taseyksiköt) kuuden kuukauden jälkeen on n. 0,4 M huonompi, kuin vuoden 2013 vastaavana ajankohtana. Tämä johtuu pääosin siitä, että maankäyttösopimusten 2,1 M tuotoista 2/3 osaa tuloutuu suunnitelman mukaan loppuvuoden 2014 aikana, kun vuonna 2013 ne olivat tässä vaiheessa jo pääosin tuloutuneet. Rakentamisen valvonnassa ja neuvonnassa lupamäärät ovat edelleen laskeneet. Lupa-asioita on tullut vireille 80 % viimevuotiseen vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Rakentamisen volyymi on laskenut samoin, ollen 60 % viimevuotiseen vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Tällä on vaikutusta tehtäväalueen tulonmuodostukseen, mutta tilannetta kompensoi vuoden 2014 alussa käyttöönotetut taksankorotukset. 1

2 Ympäristönsuojelun tehtäväalueella on jouduttu esittämään toimintamenoihin euron lisämääräraha sekä toimintatuloihin euron tuloarvion lisäystä vuoden 2014 talousarvioon. Määräraha tarvitaan Särkänsalmeen uponneen hinaaja-aluksen nostamiseen, purkamiseen ja purkujätteen käsittelyyn. Menojen nettolisäys on euroa. Toimintatulot muodostuvat hankkeeseen liittyvästä valtionavustuksen maksuosuudesta. Joukkoliikenteen osalta valtionavun suuruutta ei vielä ole tiedossa. Tämä saattaa vaikuttaa viraston käyttötalouteen. FÖLI:n mukaisen liikenteen kustannukset realisoituvat vasta 1.7. jälkeen. Naantalin kaupungin maksuosuuteen vaikuttaa lisäksi mm. toteutuvat matkustajamäärät, jonka kehitystä tullaan seuraamaan kuukausittain. Kaukolämpöverkoston vuokratuotot toteutuvat talousarvion mukaan, mutta osakassähkön nettotuottotavoite ei näytä toteutuvan ja siltä osin tullaan tekemään tarvittavat määrärahan ja tuloarvion muutosesitykset, siten että ko. toiminnan osalta varaudutaan nollatulokseen. Vesihuoltolaitos on pyrkinyt pitämää taksat talousarviotavoitteen saavuttamisen edellyttämällä tasolla strategisten tavoiteasetannan mukaisesti korottamalla kaupunginvaltuuston päätöksellä vesimaksun verotonta hintaa 10 senttiä ja jätevesimaksua 18 senttiä. Samalla valtuusto päätöksessään totesi, että vesihuoltolaitoksen käyttökatetavoite tulee alittumaan vuonna 2014 noin euroa. Tämän perusteella tullaan esittämään vesihuoltolaitoksen talousarvioon muutosta. Veden myynti ja jäteveden laskutus ovat samalla tasolla, kuin vuonna 2013 vastaavana aikana, joten yllätyksiä tältäkään osin ei ole odotettavissa. Investoinnit Ympäristöviraston investointihankkeiden osalta ei ole tässä vaiheessa tiedossa olevia kustannusten ylitystarpeita. Hankeryhmälle Irtaimen omaisuuden hankinta kohdistuu kaluston myyntituloja konekeskuksen leasingsopimukseen siirtymisen johdosta arviolta euroa, tältä osin tullaan esittämään tuloarvion muutosta. Tilapalveluiden merkittävin investointikohden vuoden 2014 aikana on aluepelastuslaitoksen paloaseman rakentaminen Luolalan alueelle Vanton eritasoliittymän läheisyyteen. Hanke on on edennyt aikataulun mukaisesti ja määrärahojen puitteissa ja valmistuu marraskuun alkuun mennessä Yhdyskuntatekniikan merkittävin investointi vuoden 2014 aikana on Humaliston aluerakentaminen. Tämä hanke tullee toteutumaan noin euroa alle siihen varattujen määrärahojen. Hankkeen lopullinen kustannustilanne selviää vastaanoton jälkeen tehtävässä taloudellisessa loppuselvityksessä. Tilapalvelujaoston esityksestä tekninen lautakunta esitti kaupunginhallitukselle ja valtuustolle, että valtuustosalin äänentoisto- ja valtuustojärjestelmän uusiminen yhdistetään toteutettavaksi vuonna 2015 ja ko. hankkeesta säästyvä määräraha käytetään kaupungintalon sälekaihdinmuutostyön lisärahoitukseen. Investointiosan talousarvion muutosesitykset käsitellään teknisessä lautakunnassa sitä mukaan, kun hankkeet ja niihin liittyvät taloudelliset loppuselvitykset valmistuvat. Henkilöstökulut Ympäristöviraston henkilöstökulut ovat toteutuneet puolen vuoden tarkastelun pohjalta lähes talousarvion mukaan. Viraston henkilökulujen toteutuma ilman taseyksiköitä oli 49 % ja Tilalaitoksen 47 % ja Vesihuoltolaitoksen 46 %. Henkilöstökulujen vertailua edelliseen vuoteen viraston osalta vaikeuttaa henkilöstösiirrot taseyksiköistä (tilalaitos ja vesihuoltolaitos) palvelukeskukseen ja toisaalta varhaiskasvatuksesta ateria- ja siivouspalveluihin. 2

3 Sijaisten palkkauskuluissa on kasvua edellisestä vuodesta ateria- ja siivouspalveluissa, joissa kuitenkin molemmissa henkilöstökulut kokonaisuudessaan ovat toteutuneet lähes tarkalleen 50 %. Sijaisia on jouduttu ottamaan äitiysloma- ja vuorotteluvapaasijaisiksi. Muilta osin sijaisten käyttö on pääosin vähentynyt virastossa vuoteen 2013 verrattuna. Liikuntapaikoissa ja konekeskuksessa henkilöstökulujen kohdalla on saavutettu säästöä lumettoman alkuvuoden vuoksi. Konekeskuksessa henkilöstömenojen säästyminen on vaikuttanut vastaavasti heikentävästi tulomuodostukseen. Palvelustrategin mukaiset hankkeet Rakennuslautakunnan palvelustrategia hankkeena on kehittää sähköistä asiakasrajapintaa ja seudullisten tukipalvelujen käyttöä. Sähköinen rakennuslupamenettely on käytössä ja seudullisten tukipalveluiden käyttö etenee. Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan tehtävänä oli asemakaavan työprosessin analyysi ja kehittäminen. Loppuraportti on valmistunut ja käsitelty kaupunginhallituksessa Teknisen lautakunnan hankkeet ovat toteutuneet seuraavasti: 1. Vierasvenetoimintojen uusi tuottamistapa: Vanhankaupungin osalta tarjouspyyntö ja menettelytavat on hyväksytty huhtikuun 2014 teknisessä lautakunnassa ja tarjoukset saadaan elokuun alkupuolella. Tavoitteena on, että uusi tuottamistapa on käytössä kesällä Selvitys leasing-kaluston käyttöön siirtymisestä: Käyttöönotto tapahtuu syksyn 2014 aikana. Käyttöönotto päätös on tehty ja sopimukset allekirjoitettu 3. Selvitys ateria- ja siivouspalvelujen ulkoistamisesta: Projektityöryhmä on aloittanut työnsä Työryhmä on kokoontunut kuusi kertaa. Asiaa on käsitelty tilapalvelujaostossa ja teknisessä lautakunnassa. Projektin vaiheesta on pidetty yleisötilaisuuksia henkilöstölle. Työ etenee siten, että loppuraportti on tarkoitus käsitellä tilapalvelujaostossa ja teknisessä lautakunnassa lokakuun 2014 aikana. 4. Selvitetään mikä osuus kiinteistöhoidosta voitaisiin ulkoistaa: Kts. edellinen 5. Seudulliseen vesihuollon jakeluyhtiöön liittyminen: Selvitys on käynnissä ja yhtiö mahdollisesti aloittaa toimintansa vuoden 2016 alussa. Tavoiteorganisaatio 2015 Tavoiteorganisaatiota on käsitelty teknisessä lautakunnassa ja tilapalvelujaostossa , kaavoitus- ja ympäristölautakunnassa ja rakennuslautakunnassa Erillisiä kehittämispolkuja palvelustrategia hankkeiden lisäksi ei ole valittu Kimmo Suonpää tekninen johtaja 3

4 PALVELUKESKUS Virastoon kohdistuvien palvelustrategian kehittämishankkeita on ohjattu ja tilapalveluiden kehittämishankkeiden toteutusvaihetta on esitelty tilajaostossa. Viraston tavoiteorganisaatiomallin 2015 rakentaminen on käynnissä. Seutuhankkeiden kehitystyössä ja kuntaliitosselvitystyössä viraston tehtäväalueiden osalta ollaan oltu mukana. Toimintamenot ja tulot ovat toteutuneet ensimmäisellä vuosipuoliskolla talousarvion mukaisesti, eikä tiedossa ole oleellisia poikkeamia talousarvion tavoitteista. 11

5 PELASTUSTOIMI Strategiset tavoitteet ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti. Toimintamenot ja tulot ovat toteutuneet ensimmäisellä vuosipuoliskolla talousarvion mukaisesti, eikä tiedossa ole oleellisia poikkeamia talousarvion tavoitteista. 12

6 LIIKENNEVÄYLÄT JA VENESATAMAT Vanhankaupungin vieras- ja kotivenesataman ylläpidon ulkoistamisen tarjouspyyntövaihe päättyy Päätökset venesataman jatkotoiminnasta tehdään vuoden 2014 aikana. Katuvalaistuksen uusiminen etenee teknisen lautakunnan hyväksymän vuoden 2014 katuvalaistusohjelman mukaisesti. Liikenneturvallisuutta parantavia toimenpiteitä toteutetaan painottaen erityisesti kevyttä liikennettä. Väylien ylläpito suoritetaan hoitoluokituksen mukaisesti. Henkilöstö osallistuu ajankohtaisiin täydennyskoulutuksiin (mm. Rakentamisen tiedonantovelvollisuus, hankintakoulutus) Toiminta etenee hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti. Toimintamenot ja tulot ovat toteutuneet ensimmäisellä vuosipuoliskolla talousarvion mukaisesti. 13

7 Investointiosan toteutuminen Investointihankkeet etenevät pääsääntöisesti lautakunnassa hyväksytyn työohjelman mukaisesti. Tammistontien jatkeen rakentamisesta on säästymässä noin euroa. TEKNISEN LAUTAKUNNAN INVESTOINNIT 2014 TA TA-muutos toteutunut erotus käyttö-% MANNERHEIMINKADUN KATUKALUSTEET, vuosikohde , ,00 31,9% KULTARANTA-PORHONKALLIO JK+PP-TIE, ( ) ,44 742,56 96,3% TAMMISTONTIEN JATKE, vuosikohde , ,51 68,4% RYMÄTTYLÄN KESKUSTAN KEHITTÄMINEN, vuosikohde , ,70 0,3% VILULUODONOJAN AURINKOTIEN SILTOJEN UUSIMINEN ( ) , ,16 44,1% LIIKENNEVÄYLIEN PÄÄLLYSTYS, vuosikohde , ,66 96,1% KATUVALAISTUS, vuosikohde , ,00 0,0% Katuvalaistuksen saneeraus (elohopealamppujen vaihto) , ,00 0,0% Tekla katuvalaistus, elohopeahöyrylamppujen varastoon hankinta , ,00 0,0% PERUSKORJAUKSET JA LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN, vuosikohde , ,32 23,5% Kevyenliikenteen raitiston täydentäminen, mm. Kreivinkadun jk , ,00 59,0% Vanhojen asemakaava-alueiden saneeraus , ,00 0,0% Fleminginkadun ja Nunnak. Liittymä ,00 0,0% Liikenneturvallisuuden / esteettömyyden parannustoimenpiteet , ,66 23,8% Rymättylän matonpesupaikan viemäröinti , ,66 57,4% Varusteet ja laitteet, nopeusnäytöt 3 kpl ,00-53,00 100,5% SUUNNITTELU, vuosikohde , ,23 9,9% LAITURIT JA VENESATAMAT, vuosikohde , ,78 91,8% Laituripaalujen ja ankkuroinnin uusintaa , ,00 42,0% Kotisatamalaiturin uusinta, Karvetti ,72 478,28 99,0% Kailon sillan kaiteiden korjaus ,50-506,50 105,1% SATAMAN ERIKOISKULJETUSREITIN MUUTOKSET, vuosikohde , ,76 35,3% Yhteenveto aluekohteiden toteutumasta esitetään vesihuollon tehtäväalueen investointien toteutuman jälkeen. 14

8 VIHERYKSIKKÖ Viherluokituksen 3-alueilla on siirrytty ostopalveluiden jäteastioiden tyhjennyksessä sekä jätöspussiautomaattien hoidossa. Viheralueiden hoito toteutuu viherluokituksen tason mukaisesti. Toiminta etenee hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti. Toimintamenot ja tulot ovat toteutuneet ensimmäisellä vuosipuoliskolla talousarvion mukaisesti. Investointiosan toteutuminen Investointihankkeet etenevät pääsääntöisesti lautakunnassa hyväksytyn työohjelman mukaisesti. Fleminginkadut vihertyöt ja Mäntylänrinteen leikkipuiston rakentaminen ajoittuu syyskaudelle. TEKNISEN LAUTAKUNNAN INVESTOINNIT 2014 TAmuutos toteutunut TA erotus käyttö-% VIHERALUEET, vuosikohde , ,98 44,4% Katualueiden vihertyöt , ,52 68,9% Fleminginkadun vihertyöt ,00 0,0% Leikkikenttien saneeraus, leikkivälineiden hankinta , ,22 0,6% Puistokäytävätien roska-astiat , ,00 0,0% Kalevanniemen puiston leikki- ja kuntoilualue , ,19 65,8% Matkailijanpuiston lammen ruoppaus , ,05 91,6% 15

9 LIIKUNTAPAIKAT Liikuntaolosuhteita on kehitetty parantamalla Haijaisten ja Rymättylän kuntoratoja sekä ylläpitämällä liikuntapaikkoja hyvällä laatutasolla. Jäähallien lauhdelämmön hyödyntäminen on otettu käyttöön jäähallien jääkauden alkaessa elokuun alussa. Henkilökunta on osallistunut alan täydennyskoulutuksiin. Jäähallien tulo ja menorakenteesta laaditaan yhteenveto syksyn aikana. Toiminta etenee hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti. Toimintamenot ja tulot ovat toteutuneet ensimmäisellä vuosipuoliskolla talousarvion mukaisesti. Investointiosan toteutuminen Investointihankkeet etenevät pääsääntöisesti lautakunnassa hyväksytyn työohjelman mukaisesti. Porhonkallion uimarannan laajennusta ja peruskorjausta ei toteutettu ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Alueen toimija on laittanut vireille poikkeamispäätöshakemuksen kelluvan palvelurakennuksen sijoittamisesta LV-alueelle. Uimarannan laajennukseen varattu euron määräraha jäänee käyttämättä. TEKNISEN LAUTAKUNNAN INVESTOINNIT 2014 TA toteutunut erotus käyttö-% LIIKUNTAPAIKAT, vuosikohde , ,62 43,6% Ulkoilureittien perusparantaminen ja kehittäminen, mm Haijainen , ,71 108,3% Ulkoilureittien kuntoiluvälineiden hankinta , ,00 0,0% Porhonkallion uimarannan laajennus ja peruskorjaus , ,10 0,1% Nunnalahden uimalaiturin uusinta ,00 600,00 98,0% Rymättylän kuntoradan peruskorjaus , ,23 51,4% 16

10 JOUKKOLIIKENNE Naantalin sisäinen joukko- ja palveluliikenteen kilpailutus on käynnissä tarjousten jättöpäivän ollessa Seudullinen joukkoliikenne FÖLI on aloittanut liikenteen harjoittamisen alkaen. Toiminta etenee hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti. Toimintamenot ovat toteutuneet ensimmäisellä vuosipuoliskolla talousarvion mukaisesti. FÖLin mukaisen liikenteen kustannukset realisoituvat vasta 1.7. jälkeen. Naantalin kaupungin maksuosuuteen vaikuttaa mm. toteutuneet matkustajamäärät. Tulojen toteutumisesta eli valtionavustusten suuruudesta ei vielä ole tietoa eivätkä valtion avustuksen maksatukset Turun seudullisen joukkoliikenneviranomaisen kautta ole vielä toteutuneet. Investointiosan toteutuminen Seudullisen rahastusjärjestelmän hankinta on käynnissä. Vuoden 2014 osalta kustannukset painottuvat loppuvuoteen. TEKNISEN LAUTAKUNNAN INVESTOINNIT 2014 TA toteutunut erotus käyttö-% SEUDULLISEN JOUKKOLIIKENTEEN MAKSU- JÄRJESTELMÄN HANKINTA ( ) , ,59 4,2% 17

11 KAUKOLÄMPÖ JA ENERGIAHUOLTO Sähkön kilpailutus on tarjouspyyntövaiheessa. Samalla neuvotellaan Naantalin Energia Oy:n kanssa osuussähkön vuokraamisesta. Tehtäväalueen tuotot muodustavat kaukolämpöverkoston vuokratuotosta (31 %) ja osakassähkön myynnin tuotoista (69 %). Vastaavasti toimintakuluista pääosa (98 %) on osakasskähkön hankintakuluja. Kaukolämpöverkoston vuokratuotot toteutuvat talousarvion mukaan, mutta osakassähkön nettotuottotavoite ei toteudu ja siltä osin joudutaan tekemään määrärahan ja tuloarvion muutokset, siten että ko. toiminnan osalta varaudutaan nollatulokseen. 18

12 KONEKESKUS Leasing-kaluston hankinnasta on tehty päätökset ja autojen käyttöön luovutus tapahtuu kesän ja syksyn 2014 aikana. Katujen kunnossapidossa on noudatettu hoitoluokitusta. Poikkeuksellisen vähäluminen alkuvuosi vähensi aurauksen tarvetta oleellisesti. Toiminta etenee hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti. Tulot eivät ole toteutuneet arvioidun mukaisesti, koska vähäluminen alkuvuosi vähensi aurauksen tarvetta, joten esimerkiksi vuoteen 2013 verrattaessa muut myyntitulot ovat noin euroa alhaisemmat alkuvuonna Henkilö- ja pakettiautokaluston myynnistä on arvioitu saatavan myyntivoittoa. Nykyinen autokalusto myydään syksyn aikana Leaseplanin myyntikanavan kautta, jolloin tästä saatavat tulot kirjautuvat vasta loppuvuodesta. Investointiosan toteutuminen TEKNISEN LAUTAKUNNAN INVESTOINNIT 2014 TA toteutunut erotus käyttö-% IRTAIN OMAISUUS, vuosikohde , ,32 87,6% Taajamatraktori talvihoitovarusteilla ja harjalaitteella, , ,00 95,6% Suurteholeikkuri , ,00 56,3% Kelaleikkuri , ,32 92,0% Kaluston myynti Leaseplanille, kirjanpitoarvon tuloutus , ,53 19

13 ATERIAPALVELUT Toiminta toteutuu taloussuunnitelmassa 2014 esitettyjen tavoitteiden ja perustelujen mukaisesti ensimmäisen puolivuotiskauden perusteella. Keskeisenä tavoitteena on ollut ruokalistojen kehittäminen eri-ikäisille asiakkaille laadittujen suomalaisten ravitsemussuositusten mukaisiksi. Tavoitteina on ollut lisäksi omavalvonnan kehittäminen sekä elintarvike- ja laitehankintojen seutukuntayhteistyöhön osallistuminen. Ateriapalveluiden toimintakulut ja toimintatuotot ovat toteutuneet likimäärin talousarvion mukaisesti. Tehtäväalueen toimintakatteen odotetaan toteutuvan talousarvion mukaisena. 20

14 Investointiosan toteutuminen Suunnitellut hankkeet toteutuvat talousarvion mukaisesti. Laitehankinnat tehdään pääosin seutuhankintasopimuksen perusteella. TEKNISEN LAUTAKUNNAN INVESTOINNIT 2014 TA toteutunut erotus käyttö-% ATERIAPALVELUT , ,00 0,0% Keittiötilojen kalusteiden, koneiden ja laitteiden äkillinen uushankinta , ,00 0,0% Kaupungintalon keittiö, astianpesukone , ,00 0,0% Kaupungintalon keittiö, kiineiden kylmiöiden uusiminen , ,00 0,0% Maijamäen kouun keittiö, monitoimiuuni , ,00 0,0% Taimon koulun keittiö, astianpesukone , ,00 0,0% 21

15 SIIVOUSPALVELUT Toiminta toteutuu taloussuunnitelmassa 2014 esitettyjen tavoitteiden ja perustelujen mukaisesti vuoden ensimmäisen puolivuotiskauden toteutuman perusteella. Siivouspalveluiden keskeinen tavoite on ollut kokonaistaloudellisesti edullisimmalla tavalla tuotettu siivouspalvelu. Sairauspoissaolojen arvioidaan vähenevän selvästi kuluvan vuoden aikana, joten henkilöstön hyvinvointiin tehdyt panostukset näyttävät toimivan. Palvelun laadunvalvontaan ja kustannusseurantaan on kiinnitetty kuluvana vuonna erityisesti huomiota. Päiväkotien siivous- ja ateriapalveluiden tilapalvelujen vastuulla olevien tehtävien yhdistäminen tehokkaiksi kokonaisuuksiksi saatetaan loppuun tänä vuonna. Siivouspalveluiden toimintakulut ja -tuotot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti alkuvuonna. Tehtäväalueen toimintakatteen odotetaan toteutuvan talousarvion mukaisena. 22

16 TILALAITOS Toiminta toteutuu taloussuunnitelmassa 2014 esitettyjen tavoitteiden ja perustelujen mukaisesti vuoden ensimmäisen puolivuotiskauden toteutuman perusteella. Tilalaitoksen keskeisenä tavoitteena on rakennettujen kiinteistöjen kustannustehokas hoito ja isännöinti sekä omistajaohjauksen osalta toiminnan kehittäminen. Lisäksi tavoitteena on kiinteistöjen energiataloudellisuuden kehittäminen ja monipuolisen yhteistyön kehittäminen käyttäjien ja isännöinnin välillä. 23

17 Tilalaitoksen toimintakulut ja tuotot ovat toteutuneet likimäärin talousarvion mukaisesti. Tehtäväalueen toimintakatteen odotetaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Kiinteistöjen myyntiponnistelut ovat käynnissä. Hankalan suhdanteen takia on pieni riski, että asetettuja myyntitavoitteita ei saavuteta. Investointiosan toteutuminen Suunnitellut hankkeet toteutuvat pääosin talousarvion mukaisesti. TEKNISEN LAUTAKUNNAN INVESTOINNIT 2014 TA toteutunut erotus käyttö-% TILALAITOS MENOT , ,34 73,1% RAKENUSTOIMIKUNTIEN KOHTEET: LUOLALAN PALOASEMA , ,42 77,1% HANKEKOHTAISESTI SITOVAT: MAIJAMÄEN KOULU, kohde 6, ( ) , ,36 59,5% KAUPUNGINTALO, kohde 1, ( ) , ,10 10,9% KUPARIVUOREN JÄÄHALLIT, KH ( ) , ,48 33,6% PÄIVÄKODIT JA KOULUT, vuosikohde , ,75 56,6% Merimaskun koulu , ,56 80,3% Karvetin koulu , ,19 65,0% Keskustan päiväkodin vesikattorakenteiden osittainen peruskorjaus , ,00 0,0% KUMMELI, KH ( ) , ,48 41,9% LAITEHANKINNAT JA IRTAIMISTO, vuosikohde , ,75 74,7% kohteet: Maijamäki, lämmönvaihtimen ja automatiikan päivittäminen , ,25 112,1% Viheryksikön varikko, taloautomatiikka ,00 0,0% 24

18 VESIHUOLTOLAITOS Vesihuoltolaitos on pyrkinyt pitämää taksat talousarviotavoitteen saavuttamisen edellyttämällä tasolla strategisten tavoiteasetannan mukaisesti korottamalla kaupunginvaltuuston päätöksellä pykälä 25 vesimaksun verotonta hintaa 10 senttiä ja jätevesimaksua 18 senttiä. Samalla valtuusto päätöksessään totesi, että vesihuoltolaitoksen käyttökatetavoite tulee alittumaan vuonna 2014 noin euroa. Vesihuollon seudulliseen jakeluyhtiöön tähtäävä selvitys jatkuu ja Naantalin vesihuoltolaitos on tässä selvitystyössä mukana. Vesihuoltolaitoksen käyttökatetavoite tulee alittumaan vuonna 2014 noin euroa. 25

19 Investointiosan toteutuminen TEKNISEN LAUTAKUNNAN INVESTOINNIT 2014 TA toteutunut erotus käyttö-% VESIHUOLTOLAITOS MENOT , ,62 42,4% Siirto aluekohteista VESIHUOLTO , ,50 49,4% SANEERAUS, Presidentinkatu - Opintie vesijohto, vuosikohde , ,97 46,4% VERKOSTO, Tammistontien jatke, vuosikohde Tammistontien jatke ja Vantontien väistötila viemäri , ,16 49,9% VERKOSTO, Rymättylän keskusta, vuosikohde , ,00 0,0% VERKOSTO, vuosikohde , ,60 29,6% Saneeraus, mm. Kirjalan Kirkkotie vesijohto , ,96 35,1% viemäri , ,31 25,7% Kaukovalvonta vesijohto , ,00 0,0% viemäri , ,83 42,9% Toiminta-alueen verkoston täydennykset vesijohto , ,31 13,2% viemäri , ,19 53,0% Vesijohtoverkoston huolto- ja mittauskaivojen rakentaminen , ,00 0,0% Pumpaamoiden sähkökeskusten uusinta , ,00 0,0% Radioluentajärjestelmä, /vesihuoltoon vesijohto , ,00 199,4% viemäri , ,00 0,0% SUUNNITTELU, vuosikohde , ,39 60,5% vesijohto , ,04 71,3% viemäri , ,35 53,3% Yhteenveto aluekohteiden toteutumasta esitetään vesihuollon tehtäväalueen investointien toteutuman jälkeen. 26

20 ALUEKOHTEIDEN INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN Investointiosan toteutuminen Humaliston kunnallistekniikan rakentamisesta on säästymässä noin euroa. Tähän liittyvät määrärahamuutosesitykset tullaa tekemään siinä vaiheessa, kun työ on suoritettu, vastaanotettu ja taloudellinen loppuselvitys on tehty. Tässä esityksessä tullaan huomioimaan, että Kopenkadun ja Humalistontien viimeistelytöihin tarvitaan määrärahaa jatkovuosille ALUEKOHTEET TA toteutunut erotus käyttö-% KATUALUEET , ,28 24,0% PUISTOT JA LEIKKIALUEET , ,00 0,0% VESIHUOLTO , ,50 49,4% MENOT YHT , ,78 30,2% LUOLALA , ,00 0,0% KATUALUEET ,00 0,0% VESIHUOLTO , ,00 ITÄ-IMMANEN , ,44 111,2% VESIHUOLTO , ,44 KESKUSTAKORTTELIT , ,19 17,2% KATUALUEET , ,69 20,3% PUISTOT JA LEIKKIALUEET ,00 0,0% VESIHUOLTO , ,50 17,9% MÄNTYLÄNRINNE , ,00 0,0% PUISTOT JA LEIKKIALUEET ,00 0,0% NIMEÄMÄTÖN UUSI ALUE , ,00 0,0% KATUALUEET ,00 0,0% VESIHUOLTO , ,00 0,0% HUMALISTO , ,37 40,1% KATUALUEET , ,29 31,2% VESIHUOLTO , ,08 83,1% PIRTTILUOTO - KARJALUOTO , ,82 0,2% KATUALUEET , ,82 0,3% VESIHUOLTO , ,00 0,0% NAAVAKUJA , ,00 0,0% KATUALUEET ,00 0,0% VESIHUOLTO , ,00 0,0% KUKOLAN TEOLLISUUSALUE , ,38 39,7% KATUALUEET , ,02 1,9% VESIHUOLTO , ,36 58,5% PORHONKALLIO JA VIRPIN AK , ,46 3,2% KATUALUEET , ,00 6,3% VESIHUOLTO , ,00 0,0% LAMMASLUOTO , ,00 0,0% KATUALUEET ,00 0,0% VESIHUOLTO , ,00 0,0% 27

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-syyskuu 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-syyskuu 2014 Virastopäällikön katsaus Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja lähes

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2016 Ympäristövirasto. Ympäristöviraston tammi - elokuun 2016 toimintaraportti. Toiminnan toteutuminen:

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2016 Ympäristövirasto. Ympäristöviraston tammi - elokuun 2016 toimintaraportti. Toiminnan toteutuminen: NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2016 Ympäristövirasto Ympäristöviraston tammi - elokuun 2016 toimintaraportti Toiminnan toteutuminen: Ympäristöviraston toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015 Virastopäällikön katsaus Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja lähes

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015 Virastopäällikön katsaus Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja lähes poikkeusetta hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet

Lisätiedot

Rakentamisen valvonta- ja neuvonta: Rakennusvalvonnan toiminta ja talous toteutuvat suunnitellusti.

Rakentamisen valvonta- ja neuvonta: Rakennusvalvonnan toiminta ja talous toteutuvat suunnitellusti. NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Ympäristöviraston virastopäällikkö Ympäristöviraston tammi - huhtikuun 2015 toimintaraportti Henkilöstökulut Viraston toiminnassa, määrärahojen käytössä ja tuloarvioiden

Lisätiedot

(NAANTALIN KAUPUNKI) Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin,

(NAANTALIN KAUPUNKI) Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin, Naantalin Kaupunki ( Y M P Ä R I S T Ö (50000005) ) 18 0000.00 18 0000.00 16 0000.00 16 0000.00 14 0000.00 14 0000.00 12 0000.00 12 0000.00 1000.00 1000.00 8 0000.00 8 0000.00 6 0000.00 6 0000.00 4 0000.00

Lisätiedot

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti n tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-syyskuu 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-syyskuu 2014 Virastopäällikön katsaus Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja lähes

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2017 Ympäristövirasto. Ympäristöviraston tammi - huhtikuun 2017 toimintaraportti

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2017 Ympäristövirasto. Ympäristöviraston tammi - huhtikuun 2017 toimintaraportti n tammi - huhtikuun 2017 toimintaraportti Viraston talousarvio toteutuu tämän hetken tiedon mukaan pääosin suunnitellun mukaisesti niin toiminnallisten tavoitteiden kuin talouden osalta. Seuraavassa on

Lisätiedot

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti n tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN INVESTOINTIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017

TEKNISEN LAUTAKUNNAN INVESTOINTIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 1 pl. aluekohteet, vesihuoltolaitos ja tilalaitos ja ateriapalvelut 2 700 200 YHDYSKUNTATEKNIIKKA AURIKOTIEN JA VENEVALKAMATIEN KIERTOLIITTYMÄ, 2016-2017 952118 Voutilainen 345 000 Kiertoliittymä ns. Kylpylän

Lisätiedot

(NAANTALIN KAUPUNKI) Tilalaitos, toteutumavertailu, 14.5.2014

(NAANTALIN KAUPUNKI) Tilalaitos, toteutumavertailu, 14.5.2014 NAANTALIN TILALAITOS ( T I L A L A I T O S (00000006) ) Tilalaitos, toteutumavertailu, 14.5.2014 12 000 12 000 100 100 8 000 8 000 6 000 6 000 4 000 4 000 2 000 2 000 0114 0214 0314 0414 0513 0613 0713

Lisätiedot

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti n tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti

Lisätiedot

KASSAVARAT YHTEENSÄ 1 813 510 2 370 137 2 701 717 1 300 874 2 943 244 1 863 409 5 416 269 1 096 892 1 188 260 1 726 281

KASSAVARAT YHTEENSÄ 1 813 510 2 370 137 2 701 717 1 300 874 2 943 244 1 863 409 5 416 269 1 096 892 1 188 260 1 726 281 MAKSUVALMIUSSELVITYS KAUPUNGINHALLITUKSELLE 2009 KAUPUNKI YHTEENSÄ (ml VHL) EUROA 2009 KASSA- JA RAHOITUSASEMA 31.12. 31.01.2009 28.2. 31.3. 30.4. 31.5. 30.6. 31.7. 31.8. 30.9. Kassavarat (heti käytettävissä)

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Keskushallinnon talousarvion muutosesitykset

Naantalin kaupunki Keskushallinnon talousarvion muutosesitykset Naantalin kaupunki Keskushallinnon talousarvion 2016 1 muutosesitykset KÄYTTÖTALOUS Hallinto Menoylitykset: Asiantuntijapalkkiot ylittyvät 230 000 euroa. Ylitys aiheutuu välimiesoikeudenkäyntikuluista

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2015

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 30 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2015 Asianro 248/02.06.01/2016 Hallintopäällikkö Anne Rantala 2.3.2016: Teknisen lautakunnan vuoden 2015 tilinpäätös on valmisteltu

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan vuoden 2015 määrärahan ylitykset

Teknisen lautakunnan vuoden 2015 määrärahan ylitykset Naantalin kaupunki Ote pöytäkirjasta 1 Tekninen lautakunta 7 27.01.2016 Teknisen lautakunnan vuoden 2015 määrärahan ylitykset Tekninen lautakunta 27.01.2016 7 Talouspäällikkö Pirjo Kankaristo 19.1.2016:

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 25 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014 Asianro 279/02.06.01/2015 Vs. hallintopäällikkö Sami Koskikallio 25.2.2015: Teknisen lautakunnan vuoden 2014 tilinpäätös on valmisteltu

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖVIRASTO 2013

YMPÄRISTÖVIRASTO 2013 YMPÄRSTÖVRASTO 2013 RAKENNUSLAUTAKUNTA KAAVOTUS- JA YMPÄRSTÖLAUTAKUNTA TEKNNEN LAUTAKUNTA RAKENNUSTOMKUNNAT Voi esitellä YMPÄRSTÖVRASTO Tekninen johtaja TLAPALVELUJAOSTO 15 ja 16 13 ja 14 Johtoryhmä PALVELUKESKUS

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Liite 1 60

Kasvatus- ja opetuslautakunta Liite 1 60 Kasvatus- ja opetuslautakunta 30.11.2017 Liite 1 60 Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 10/ 2017, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon Johdon TULOSLASKELMA JA TP 2016 TA Lokakuu

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2017 Tekniset palvelut

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2017 Tekniset palvelut Teknisten palveluiden raportti tammi-kesäkuu 2017 Tekninen johtaja Kimmo Suonpää: Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tulosalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella

Lisätiedot

VAKANSSILUETTELO TALOUSARVIO 2014

VAKANSSILUETTELO TALOUSARVIO 2014 VAKANSSILUETTELO TALOUSARVIO TOIMIELIN TEHTÄVÄALUE V=virka, T=toimi, TP=tuntip. 31.12.2013 MUUTOKSET 31.12. V T TP YHT. V T TP YHT. V T TP YHT. TEKNINEN LAUTAKUNTA PALVELUKESKUS Paikkatietosuunnittelija

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Verotulojen toteutuminen ja ennuste

Verotulojen toteutuminen ja ennuste Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 316 Talousarvion toteutuminen 31.10.2015 Asianro 60/02.02.02/2015 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain lokakuun

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 194 559

Kaupunginvaltuusto 194 559 Keskusvirasto Talousarvion 2015 määrärahojen ja tuloarvioiden muutosesitykset 1 varsinaisen TA:n määräraha/tuloarvio, eur Vaalit 54 579 Kokonaismenot alittuvat 5000 eurolla. Alitus muodostuu pääosin henkilöstökuluissa

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 Rahatoimisto 21.12.2012 Katsaus on laadittu 30.11.2012 tilanteesta. Katsaukseen sisältyvä ennuste poikkeaa elokuun osavuosikatsauksessa esitetystä ennusteesta toimintatulojen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Toteutuminen

Tekninen lautakunta Toteutuminen Tekninen lautakunta Toteutuminen 31.4.2016 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla on Tekninen lautakunta. Lautakunnan sitovuustalolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 23.10.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 116 Teknisen lautakunnan vuoden 2013 syyskuun seurantaraportti ja käyttösuunnitelman tarkistaminen kiinteiden rakenteiden ja laitteiden (94)

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 30 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013 Asianro 191/02.06.01/2014 Tiivistelmä Teknisen lautakunnan talouden sopeutustoimenpiteet sisältävä talousarvio toteutui laaditun

Lisätiedot

INVESTOINNIT, YHTEENVETO

INVESTOINNIT, YHTEENVETO INVESTOINNIT, YHTEENVETO Kunta ilman liikelaitosta Kunta mukaan lukien Sipoon Vesi muutokset Tot-% Osasto Laajennusinvestoinnit, uudet kaava-alueet -5 835-5 835-2 893 49,6-4 310 Laajennusinvestoinnit,

Lisätiedot

Tilaajan viesti tuottajalle Henkilöstömenoista on karsittu 14 000 euroa. Eläköityvän toimistosihteerin tilalle ei esitetä rekrytointia.

Tilaajan viesti tuottajalle Henkilöstömenoista on karsittu 14 000 euroa. Eläköityvän toimistosihteerin tilalle ei esitetä rekrytointia. TEKNINEN LAUTAKUNTA 97 Palvelu:Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Marja Kynsijärvi 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013 Tilausraportti

Lisätiedot

Talousarvio. Tot vuoden alusta

Talousarvio. Tot vuoden alusta Toimiala Vastuuhenkilö Tekniikka ja ympäristöpalvelut Tekninen johtaja Hannu Tylli Muutettu talousarvio Tekniikka ja ymp.palvelut TP 2016 Talousarvio Ta-muutos Tot vuoden alusta Poikkeama Tot-% muutettu

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos

INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos KAUPUNKI YHTEENSÄ TA13 MRM TOTEUTUNUT YLI -/ALLE + MENOT 13 312 096-2 598 756 11 215 100,26-501 760,07 VALTIONOSUUDET 500 000-170 000 330

Lisätiedot

Valtuustotaso TP2014 TA2015 Tot Tot% Tekninen lautakunta. yhteensä -301 089-323 720-192 814 59,56

Valtuustotaso TP2014 TA2015 Tot Tot% Tekninen lautakunta. yhteensä -301 089-323 720-192 814 59,56 Talousarvion toteutuma 1.1. 31.8.2015 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi, ruokahuolto-/ siivouspalvelut, sekä Jokilaaksojen Pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Netto Varaudutaan asemakaavoitettavien maa-alueiden hankintoihin. Tuotot koostuvat maa-alueiden myynnistä.

Netto Varaudutaan asemakaavoitettavien maa-alueiden hankintoihin. Tuotot koostuvat maa-alueiden myynnistä. Investoinnit KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT Kiinteä omaisuus Kiinteistö- ja ympäristötekniikka (6411) Maa- ja metsätilat Kulut Tuotot -20 +27 0 +11-20 +27 Netto +7 +11 +7 Varaudutaan asemakaavoitettavien maa-alueiden

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LIITTEET

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LIITTEET NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 LIITTEET NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 AVUSTUKSET TA2016 TE2017 KJ2017 TA2017 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto 1 41 000

Lisätiedot

Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu

Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu 2014 TULOSALUETARKASTELU Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu Palkat ja palkkiot 308 466 313 273-4 807 Henkilöstösivukulut 138 813 112 192 26 621 Teknisen lautakunnan luottamushenkilöiden

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/ KÄYTTÖTALOUS

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/ KÄYTTÖTALOUS KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2016 1 KÄYTTÖTALOUS LISÄTIETOJA: Käyttötalouden toimintatuotot ja kulut kirjautuvat toiminnan kausipainotteisuudesta johtuen vaihtelevasti eri tilikausilla.

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN TOIMENPIDE-EHDOTUS TUOTTAVUUDEN JA TEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI Tilapalveluiden osio

TEKNISEN LAUTAKUNNAN TOIMENPIDE-EHDOTUS TUOTTAVUUDEN JA TEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI Tilapalveluiden osio TEKNISEN LAUTAKUNNAN TOIMENPIDE-EHDOTUS TUOTTAVUUDEN JA TEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI Tilapalveluiden osio 1 Sisällys 1. Johdanto... 2 1.1. Ateriapalvelut... 2 1.2. Siivouspalvelut... 4 1.3. Tilalaitos...

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Teknisen palvelukeskuksen toteuma

Teknisen palvelukeskuksen toteuma Teknisen palvelukeskuksen toteuma 2016 25.1.2017 Menot Tulot ULKOISET toteuma Erotus toteuma Erotus Hallinto- ja maankäyttö 830 340,00 707 010,00 123 330,00 Hallinto- ja maankäyttö 151 060,00 126 504,00

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

NAANTALI esittää - jo vuodesta 1443

NAANTALI esittää - jo vuodesta 1443 AATALI esittää - jo vuodesta 1443 KAUPUGIJOHTAJA KATAU Vuoden 2012 talousarvio toteutui huomattavasti huonompana kuin alun perin budjetoitiin. Alkuperäisen talousarvion mukainen alijäämä oli 3,16 miljoonaa

Lisätiedot

INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos

INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 213-216 N YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos TOIMIELINTEN EHDOTUSTEN YHTEENVETO Kauden bruttoinvestoinnit 46 538 8 Kauden nettoinvestoinnit 45 38 8 MENOT

Lisätiedot

2.4 Investointien toteutuminen

2.4 Investointien toteutuminen 2.4 Investointien toteutuminen 110 TEKNINEN LAUTAKUNTA TALONRAKENNUS 3010 Terveyskeskus Investointimenot -150 000 0-150 000-68 309,46-81 690,54 Netto -150 000 0-150 000-68 309,46-81 690,54 Toteuma: peruskorjauksen

Lisätiedot

Talousarviomuutos 2015

Talousarviomuutos 2015 Kunnanhallitus 232 30.11.2015 Valtuusto 50 07.12.2015 Talousarviomuutos 2015 362/02.02.02/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 232 Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 171. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 171. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 17.11.2015 Sivu 1 / 1 171 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 lokakuun kuukausiraportti (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 15.02.2017 Sivu 1 / 1 451/2017 02.02.01.00 13 Teknisen lautakunnan ennakkotilinpäätös 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Kim Jarner, puh. 040 738 5830 Petri Vainio, puh. 050 590 8678

Lisätiedot

NAANTALI ESITTÄÄ JO VUODESTA 1443

NAANTALI ESITTÄÄ JO VUODESTA 1443 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Suomen kansantalouden ja julkisen talouden kehityksen asettamat lähtökohdat kaupungin vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2015 2018 taloussuunnitelman laatimiselle ja toimeenpanolle

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

1000 Arvopaperit Menot -22 401,13-3 150 0 0 0 Rahoitusosuudet 0,00 0 0 0 0 Käyttöomaisuuden myynti 0,00 0 0 0 0 Netto -22 401,13-3 150 0 0 0

1000 Arvopaperit Menot -22 401,13-3 150 0 0 0 Rahoitusosuudet 0,00 0 0 0 0 Käyttöomaisuuden myynti 0,00 0 0 0 0 Netto -22 401,13-3 150 0 0 0 TP TA TA TS TS 2014 2_2015 2016 2017 2018 1000 Arvopaperit Menot -22 401,13-3 150 0 0 0 Netto -22 401,13-3 150 0 0 0 2000 Kiinteä omaisuus Menot -1 876 780,01-500 000-500 000-500 000-500 000 Käyttöomaisuuden

Lisätiedot

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA Tekninen johtaja 11.2.2015 VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO HALLINTO JA TOIMISTO ESEEN HALLINTO JA TOIMISTO KUULUVAT YKSIKÖT IT-YKSIKKÖ RUOKAHUOLTO

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion investointien käyttösuunnitelma

Vuoden 2015 talousarvion investointien käyttösuunnitelma Tekninen lautakunta 225 09.12.2014 Tekninen lautakunta 13 27.01.2015 Vuoden 2015 talousarvion investointien käyttösuunnitelma 160/02.02.00/2014 TEKLA 09.12.2014 225 Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2016 Kklk ] Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/3.

Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2016 Kklk ] Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/3. Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE Kklk 11.10.] Laatija: AT tilivuosi /3. ennuste KAUPUNGINKIRJASTO Talous 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/3. ENN tulot/tili Myyntituotot

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä

Lisätiedot

Käyttösuunnitelmat 2015

Käyttösuunnitelmat 2015 Naantalin kaupunki Tekninen lautakunta 17.12.2014 Käyttösuunnitelmat 2015 Yhteenveto: PALVELUKESKUS Suonpää Kimmo -824 965 472 740-352 225 PELASTUSTOIMI Suonpää Kimmo -1 484 859 0-1 484 859 LIIKENNEVÄYLÄT

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 Rahatoimisto 9.8.2012 Kaupungin käyttötalouden toimintatuloista oli heinäkuun lopussa kertynyt 4,7 miljoonaa euroa eli 42 % budjetoidusta määrästä. Toimintamenoihin oli heinäkuun

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2017 2/YMPLA 24.5.2017 Katsausajankohtaa vastaavan käyttötalouden toteuman tulisi tasaisen kertymän mukaan olla 33,3 %. Kokonaisuutena ympäristölautakunnan käyttötalous

Lisätiedot

1000 Arvopaperit Menot , Rahoitusosuudet 0, Käyttöomaisuuden myynti 0, Netto ,

1000 Arvopaperit Menot , Rahoitusosuudet 0, Käyttöomaisuuden myynti 0, Netto , TP TA TA TS TS 2015 2_2016 2017 2018 2019 1000 Arvopaperit Menot -23 211,44-890 000 0 0 0 Netto -23 211,44-890 000 0 0 0 2000 Kiinteä omaisuus Menot -77 000,00 0-500 000-500 000-500 000 Käyttöomaisuuden

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 64. Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 64. Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 249/02.02.02/2015 64 Ympäristölautakunnan seurantaraportti I / 2015 Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Tarja Söderman, puh. 050 330

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 Kaupunginhallitus 4.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO Asukasluvun kehitys 2 Työttömyysasteen

Lisätiedot

Naantalin kaupungin ylläpitämät venepaikat

Naantalin kaupungin ylläpitämät venepaikat Naantalin kaupungin ylläpitämät venepaikat Laiturit sijoittuvat 18 eri kohteeseen Laitureiden kirjanpitoarvo on noin 300 000 1 000 vuokrattavaa venepaikkaa (noin 25 kelluvaa laituria) Taimo, Karvetti,

Lisätiedot

Talousarvion 2015 laadinnan ohjelukujen hyväksyminen

Talousarvion 2015 laadinnan ohjelukujen hyväksyminen Kaupunginhallitus 248 02.06.2014 Saaristolautakunta 13 10.06.2014 Talousarvion 2015 laadinnan ohjelukujen hyväksyminen 461/02.02.00/2014 KH 248 Kaupunginkamreeri Juha Heinonen: Taloussuunnitelman 2015-2018

Lisätiedot

Miehikkälän vammaisoppilaiden ja ap/ip-toiminnan valtionosuus vähennetään vasta loppulaskussa.

Miehikkälän vammaisoppilaiden ja ap/ip-toiminnan valtionosuus vähennetään vasta loppulaskussa. Osavuosikatsaus 1-8/2017 40 Sivistystoimi / Virolahden kirjanpito Siv.ltk 26.9.2017 69 LIITE 40 Sivistyslautakunta Sivistystoimen toteutumaan 1-8/2017 perustuvaa kustannusten tasausta Virolahden ja Miehikkälän

Lisätiedot

Perustiedot, talous Tulos/Tuotot (tulos-%) Perustiedot, talous Tulos/Tuotot (tulos-%) Perustiedot, talous Tulos/Tuotot (tulos-%)

Perustiedot, talous Tulos/Tuotot (tulos-%) Perustiedot, talous Tulos/Tuotot (tulos-%) Perustiedot, talous Tulos/Tuotot (tulos-%) KUNTATIEDOT KUNTATIEDOT Asemakaava-alueen asukkaat Ominaisuustiedot Asemakaava-alueen asukkaat Pinta-ala Ominaisuustiedot Pinta-ala Maapinta-ala Ominaisuustiedot Maapinta-ala Asemakaava-alue Ominaisuustiedot

Lisätiedot

TOIMENPIDE-EHDOTUS TUOTTAVUUDEN JA TEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI TILAPALVELUISSA

TOIMENPIDE-EHDOTUS TUOTTAVUUDEN JA TEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI TILAPALVELUISSA TOIMENPIDE-EHDOTUS TUOTTAVUUDEN JA TEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI TILAPALVELUISSA Kaupunginhallitus on 3.11.2015 395 talousarvion käsittelyn yhteydessä tehnyt seuraavan pöytäkirjamerkinnän: Teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

Talousarvio ja taloussuunnitelma 2016-2018

Talousarvio ja taloussuunnitelma 2016-2018 Asra 8.9.2015 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2016-2018 Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta Rakennusvalvonta Sivu 2 TP 2014 TA+muutokset 2015 TA 2016 2017 2018 Toimintatuotot 319 908 404 100 354 000

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ki/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ki/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 1 (5) 227 Rakennusviraston seurantaraportit ja talousarvion toteutumisennusteet vuodelta 2012 HEL 2012-006514 T 02 02 01 Päätös päätti merkitä seurantaraportin ja

Lisätiedot

900005 Muiden kiinteistöjen korjaukset 2014 2015 2016 yhteensä MENOT -48 000-48 000 TULOT 0 NETTO -48 000 0 0-48 000

900005 Muiden kiinteistöjen korjaukset 2014 2015 2016 yhteensä MENOT -48 000-48 000 TULOT 0 NETTO -48 000 0 0-48 000 INVESTOINTIOSA VUOSILLE 2014-2016 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 900137 Varikon varastokatos MENOT -81 000-81 000 NETTO 0 0-81 000-81 000 Rakennetaan lisää varastotilaa kunnan omaan käyttöön (ns. 120 neliön

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459:

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 10 Asianro 144/02.02.02/2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja strategiapalvelu

Lisätiedot

INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. vesihuoltolaitos

INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. vesihuoltolaitos INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. vesihuoltolaitos KAUPUNGINVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ MÄÄRÄRAHA MENOT 14 004 000-2 179 000 11 825 000 10 250 448,42 1 574 551,58 VALTIONOSUUDET 252 000-252 000 0 83 150,00-83 150,00

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI. Tekninen lautakunta. Tilinpäätös 2014

NAANTALIN KAUPUNKI. Tekninen lautakunta. Tilinpäätös 2014 NAANTALIN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Tilinpäätös 2014 18.3.2015 TEKNINEN LAUTAKUNTA, ML. TILALAITOS JA VESIHUOLTO (toimielimen informaatiosivu) KÄYTTÖTALOUS TP2013 TA2014 TA-MUUTOS TOTEUTUNUT EROTUS

Lisätiedot

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta.

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta. Toiminta-ajatus Ilomantsin rakennettu ympäristö on hyvin hoidettu ja viihtyisä. Sisäisille asiakkaille annettavilla palveluilla tuetaan kunnan peruspalveluiden tuottamista. Toiminta-ajatus tulosalueittain

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 97. Toimiala: Tekninen palvelukeskus

TEKNINEN LAUTAKUNTA 97. Toimiala: Tekninen palvelukeskus TEKNINEN LAUTAKUNTA 97 Palvelu: johto Vastuuhenkilö: Mika Grönvall / / TEKNISEN TOIMEN HALLINTO Lautakunnan kokoukset, kpl kpl 11 10 10 10 100 100 Hallinnon kulut yhteensä -635338-599027 -590600-510000

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 39/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ki/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 39/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ki/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 39/2016 1 (5) 479 Rakennusviraston vuoden 2016 talousarviosta käyttämättä jäävien investointimäärärahojen ylitysesitys HEL 2016-013363 T 02 02 00 Esitys esitti kaupunginhallitukselle

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginvaltuusto AVUSTUKSET TA2011 TE2012 KJ2012 TA2012

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginvaltuusto AVUSTUKSET TA2011 TE2012 KJ2012 TA2012 AVUSTUKSET TA2011 TE2012 KJ2012 TA2012 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto 1 85 000 71 000 71 000 71 000 KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO Kaupunkisuunnittelu 2 1 400 1 400 1 400 1 400 YLEISJAOSTO Henkilöstöhallinto 3

Lisätiedot

Talousarvio 2016 TILAPALVELUT

Talousarvio 2016 TILAPALVELUT 2016 TILAPALVELUT TILAPALVELUJAOSTO 9.9.2015 JA 23.9.2015 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2019 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Ateriapalvelut Vastuuhenkilö: kiinteistöpäällikkö

Lisätiedot

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3 Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3 Alkuper. Ta-muutos Ta + muutos talousarvio yhteensä 7000 Tekninen toimisto 3198 Muut myyntituotot 0-7 700-7 700 * Muut suoritt.

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen ylitysoikeus

Teknisen lautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen ylitysoikeus Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 21 12.2.2013 Asianro 183/02.02.00/2013 105 Teknisen lautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen ylitysoikeus Päätöshistoria Tekninen lautakunta 12.2.2013

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1. SITOVUUDEN MÄÄRITTELY Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvion käyttötalousosassa on asetettu kunnan

Lisätiedot

Talousarviomuutokset vuodelle 2014

Talousarviomuutokset vuodelle 2014 Miehikkälän kunnanhallitus 157 10.11.2014 Miehikkälän kunnanvaltuusto 29 17.11.2014 Talousarviomuutokset vuodelle 2014 87/04.041/2013 Khall 10.11.2014 157 Hallintosäännön 11 :n mukaan talousarvioon tehtävät

Lisätiedot

Valmistus omaan käyttöön

Valmistus omaan käyttöön KÄYTTÖSUUNNITELMA / Tekninen hallinto Tekninen hallinnon tavoitteena on avustaa tulosalueiden henkilöstöä saavuttamaan kunnan strategian tavoitteet. Tekninen hallinto vastaa kunnan rakennuskohteiden suunnittelusta

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion investointihankkeiden määrärahakorotukset, hankkeiden loppuunsaattamisen rahoitus

Vuoden 2017 talousarvion investointihankkeiden määrärahakorotukset, hankkeiden loppuunsaattamisen rahoitus Tekninen lautakunta 25 28.02.2017 Kaupunginhallitus 104 03.04.2017 Kaupunginvaltuusto 56 26.04.2017 Kaupunginhallitus 138 08.05.2017 Kaupunginvaltuusto 67 17.05.2017 Vuoden 2017 talousarvion investointihankkeiden

Lisätiedot