Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat."

Transkriptio

1 Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt muutokset ja toisesta määrärahasta tehdyt siirrot. Määräraha on toimielintä ja tilivelvollista sitova eikä sitä saa ylittää ilman kaupunginvaltuuston lupaa paitsi siinä tapauksessa, että sitovuus on tehtäväalueen selostusosassa määritelty toisin tai määrärahaa on toimielimen päätöksellä muutettu siten kuin näissä määräyksissä on määrätty." ,2 Investointiosassa määrärahat jaetaan päätöksellisesti kahteen ryhmään: hankemäärärahoihin eli kohteisiin, joille valtuusto myöntää kokonaismäärärahan riippumatta siitä, mille vuosille toteutuminen käytännössä jaksottuu ja vuosikohdemäärärahat, millä tarkoitetaan sitovia määrärahoja, jotka on käsiteltävä uudestaan, mikäli suunniteltu toteuttamisvuosi ei päde. Kummassakin vaihtoehdossa määrärahan muutokset käsitellään normaaliin tapaan. Investointiosan määrärahoihin liittyviä sitovuustasomääräyksiä voidaan lisäksi esittää investointiosassa. Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Suunnitelman mukaisia poistoja ei käsitellä talousarviossa määrärahana, koska niissä ei ole kysymys rahan käytöstä. Poistojen esittämistä tilinpäätöksessä sitovat kuitenkin valtuuston hyväksymät poistosuunnitelman perusteet. Poistoero, suunnitelman ylittävä poisto sekä varausten ja rahastojen muutokset ovat tuloksen käsittelyeriä, eivät määrärahoja eivätkä tuloarvioita. Niiden käsittely tilinpäätöksessä sisältyy kaupunginhallituksen toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tekemään esitykseen tilikauden tuloksen käsittelystä. TOIMINTAKERTOMUS 209

2 Yhteensä TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 2013 Talousarvio TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Toimintatulot Myyntitulot , ,19 Maksutulot , ,93 Tuet ja avustukset , ,14 Vuokratulot , ,44 Muut toimintatulot , ,99 Valmistus omaan käyttöön , ,00 Toimintamenot 0,00 Henkilöstömenot , ,63 Palvelujen ostot , ,14 Aineet, tarvikkeet ja 0,00 tavarat , ,63 Avustukset muille , ,92 Vuokrat , ,36 Muut toimintamenot , ,65 Toimintakate , ,64 Verotulot , ,13 Valtionosuudet , ,00 Rahoitustulot ja -menot: Korkotulot , ,87 Korkotulot kunnalta 4 736, ,93 Muut rahoitustulot , ,39 Korkomenot , ,14 Kunnalle maksetut korot , ,13 Korvaus peruspääomasta , ,41 Muut rahoitusmenot , ,90 Vuosikate , ,46 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset , ,75 poistot Kertaluonteiset poistot , ,14 Satunnaiset erät Satunnaiset tulot ,00 0,00 Satunnaiset menot , ,77 Tilikauden tulos , ,12 Poistoeron lisäys(-) tai vähennys(+) , ,01 Varausten lisäys(-) tai vähennys(+) ,00 0,00 Rahastojen lisäys(-) tai vähennys(+) 0 0 0,00 0,00 Tilikauden ylijäämä/alijäämä , ,13 * = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma TOIMINTAKERTOMUS 210

3 Kaupunki TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 2013 **) Talousarvio TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Toimintatulot Myyntitulot , ,68 Maksutulot , ,93 Tuet ja avustukset , ,14 Vuokratulot , ,44 Muut toimintatulot , ,40 Valmistus omaan käyttöön , ,00 Toimintamenot Henkilöstömenot , ,77 Palvelujen ostot , ,49 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,74 Avustukset , ,92 Vuokrat , ,36 Muut toimintamenot , ,37 Toimintakate , ,14 Verotulot , ,13 Valtionosuudet , ,00 Rahoitustulot ja -menot: Korkotulot , ,93 Muut rahoitustulot , ,45 Korkomenot , ,14 Muut rahoitusmenot , ,82 Vuosikate , ,61 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset , ,09 poistot Kertaluonteiset poistot , ,42 Satunnaiset erät Satunnaiset tulot ,00 0,00 Satunnaiset menot , ,77 Tilikauden tulos , ,89 Poistoeron lisäys(-) tai vähennys(+) ,00 0,00 Varausten lisäys(-) tai vähennys(+) ,00 0,00 Rahastojen lisäys(-) tai vähennys(+) ,00 0,00 Tilikauden ylijäämä/alijäämä , ,89 * = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma ** = ml. sis.erät myös taseyksiköt TOIMINTAKERTOMUS 211

4 Tilalaitos TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 2013 **) Talousarvio TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Liikevaihto Myyntitulot , ,63 Myynnin oikaisuerät , ,26 Liikevaihto , ,89 Valmistus omaan käyttöön Liiketoim. muut tuotot , , , ,17 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,25 Palvelujen ostot , ,44 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,48 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,03 Muut henkilöstösivuk , ,24 Henkilöstökorvaukset , ,54 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk.poistot , ,59 Kertaluonteiset poistot , ,84 Liiketoiminnan muut kulut , ,41 Liikeylijäämä(-alijäämä) , ,97 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot kunnalta , ,93 Muut korkotuotot , ,09 Muut rahoitustuotot , ,68 Kunnalle maksetut korot , ,30 Korvaus peruspääomasta , ,94 Muut rahoituskulut , ,17 Ylijäämä(alij.) ennen satunn , ,68 Satunnaiset tuotot/kulut Satunnaiset tuotot 0 0 0,00 0,00 Satunnaiset kulut 0 0 0,00 0,00 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia , ,68 Poistoeron lisäys tai vähennys , ,09 Vapaaeht.varausten lis./väh ,00 0,00 Tilikauden ylijäämä/alijäämä , ,59 * = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma ** = ml. peruskunnan erät TOIMINTAKERTOMUS 212

5 Vesihuoltolaitos TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 2013 **) Talousarvio TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Liikevaihto Myyntitulot , ,20 Myynnin oikaisuerät ,42-23,42 Liikevaihto , ,62 Valmistus omaan käyttöön Liiketoim. muut tuotot , , , ,75 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,36 Palvelujen ostot , ,91 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,54 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,56 Muut henkilöstösivuk , ,10 Henkilöstökorvaukset , ,43 Poistot ja arvonalentumiset 0,00 Suunnitelman muk.poistot , ,07 Kertaluonteiset poistot , ,88 Liiketoiminnan muut kulut , ,39 Liikeylijäämä(-alijäämä) , ,59 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot kunnalta 0 0 0,00 0,00 Muut korkotuotot , ,15 Muut rahoitustuotot , ,26 Kunnalle maksetut korot , ,83 Korvaus peruspääomasta , ,47 Muut rahoituskulut ,75-56,75 Ylijäämä(alij.) ennen satunn , ,53 Satunnaiset tuotot/kulut Satunnaiset tuotot 0 0 0,00 0,00 Satunnaiset kulut 0 0 0,00 0,00 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia , ,53 Poistoeron lisäys tai vähennys , ,92 Vapaaeht.varausten lis./väh ,00 0,00 Tilikauden ylijäämä/alijäämä , ,61 * = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma ** = ml. peruskunnan erät TOIMINTAKERTOMUS 213

6 Yhteensä TALOUSARVION INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 2013 Talousarvio TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Investoinnit, yleinen Oma rakentaminen , ,06 Rakennuttaminen ja muut investointimenot , ,52 Käyttöomaisuuden osto Inv.menot yht , ,58 Käyttöomaisuuden myynti , ,13 Muut investointitulot Inv.tulot yht , ,13 Investoinnit, sosiaali- ja terveys Oma rakentaminen Rakennuttaminen ja muut investointimenot , ,54 Käyttöomaisuuden osto Inv.menot yht , ,46 Käyttöomaisuuden myynti Rahoitusosuudet Muut investointitulot Inv.tulot yht. Investoinnit, sivistys Oma rakentaminen Rakennuttaminen ja muut investointimenot , ,49 Käyttöomaisuuden osto Inv.menot yht , ,51 Käyttöomaisuuden myynti Rahoitusosuudet Muut investointitulot Inv.tulot yht. Investoinnit, ympäristö Oma rakentaminen , ,04 Rakennuttaminen ja muut investointimenot , ,51 Käyttöomaisuuden osto Inv.menot yht , ,55 Käyttöomaisuuden myynti , ,32 Rahoitusosuudet , ,00 Muut investointitulot , ,12 Inv.tulot yht , ,44 TOIMINTAKERTOMUS 214

7 Investoinnit, satama Oma rakentaminen , ,25 Rakennuttaminen ja muut investointimenot , ,08 Inv.menot yht , ,67 Käyttöomaisuuden myynti Rahoitusosuudet Muut investointitulot Inv.tulot yht. Investointimenot yht , ,49 Investointitulot yht , ,57 Investoinnit, netto , ,08 TOIMINTAKERTOMUS 215

8 Kaupunki TALOUSARVION INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 2013 Talousarvio TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Investoinnit, yleinen Oma rakentaminen ,06 Rakennuttaminen ja muut investointimenot ,52 Käyttöomaisuuden osto Inv.menot yht , ,58 Käyttöomaisuuden myynti , ,13 Muut investointitulot Inv.tulot yht , ,13 Investoinnit, sosiaali- ja terveys Oma rakentaminen Rakennuttaminen ja muut investointimenot , ,54 Käyttöomaisuuden osto Inv.menot yht , ,46 Käyttöomaisuuden myynti Rahoitusosuudet Muut investointitulot Inv.tulot yht. Investoinnit, sivistys Oma rakentaminen Rakennuttaminen ja , ,49 muut investointimenot , ,51 Käyttöomaisuuden osto Inv.menot yht , ,51 Käyttöomaisuuden myynti Rahoitusosuudet Muut investointitulot Inv.tulot yht. 0 Investoinnit, ympäristö Oma rakentaminen , ,38 Rakennuttaminen ja muut investointimenot , ,26 Käyttöomaisuuden osto Inv.menot yht , ,64 Käyttöomaisuuden myynti , ,15 Rahoitusosuudet ,00 Muut investointitulot , ,66 Inv.tulot yht , ,81 TOIMINTAKERTOMUS 216

9 Investoinnit, satama Oma rakentaminen , ,25 Rakennuttaminen ja muut investointimenot , ,08 Inv.menot yht , ,67 Käyttöomaisuuden myynti Rahoitusosuudet Muut investointitulot Inv.tulot yht. Investointimenot yht , ,58 Investointitulot yht , ,94 Investoinnit, netto , ,36 * = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma luvut bruttolukuja TOIMINTAKERTOMUS 217

10 Tilalaitos TALOUSARVION INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 2013 Talousarvio TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Investoinnit, tilalaitos Oma rakentaminen , ,01 Rakennuttaminen ja muut investointimenot , ,36 Käyttöomaisuuden osto Inv.menot yht , ,37 Käyttöomaisuuden myynti , ,11 Rahoitusosuudet Muut investointitulot Inv.tulot yht , ,11 Investointimenot yht , ,37 Investointitulot yht , ,11 Investoinnit, netto , ,26 * = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma luvut bruttolukuja TOIMINTAKERTOMUS 218

11 Vesihuoltolaitos TALOUSARVION INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 2013 Talousarvio TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Investoinnit, vesihuoltolaitos Oma rakentaminen , ,65 Rakennuttaminen ja muut investointimenot , ,89 Käyttöomaisuuden osto Inv.menot yht , ,46 Käyttöomaisuuden myynti , ,06 Rahoitusosuudet ,00 Muut investointitulot , ,46 Inv.tulot yht , ,52 Investointimenot yht , ,46 Investointitulot yht , ,52 Investoinnit, netto , ,98 * = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma luvut bruttolukuja TOIMINTAKERTOMUS 219

12 Yhteensä TALOUSARVION RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 2013 Toiminnan ja investointien rahavirta Talousarvio Ta-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Tulorahoitus Vuosikate , ,46 Satunnaiset erät , ,77 Tulorahoituksen korjauserät , ,13 Investoinnit Investointimenot , ,63 Rahoitusosuudet ,00 0,00 investointimenoihin Pysyv.vastaav.luovutustuotot , ,14 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,33 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten 0 0,00 lisäykset muille , ,96 Antolainasaamisten 0 vähennykset muilta ,00 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen 0 lisäys Pitkäaikaisten lainojen , ,08 vähennys Lyhytaikaisten lainojen , ,00 muutos 0 Oman pääoman muutokset , ,00 Muut maksuvalmiuden muutoks , ,05 Rahavarojen muutos , ,66 * = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma Toimintakertomuksessa esitetään toteutumisvertailu talousarvion rahoitusosasta. Talousarvion rahoitusosa ja sen toteutumis-vertailu saattavat sisältää sisäisiä tuloja ja menoja (mm. vesihuoltolaitos ja tilalaitos).. Sitovia eriä rahoitusosassa ovat antolainojen lisäys ja vieraan pääoman vähennys. Siirtoja oman pääoman sisällä tai siirtoja tuloslaskelman ja oman pääoman tase-erien kesken tai vapaaehtoisten varausten muutoksia ei merkitä rahoitusosaan. TOIMINTAKERTOMUS 220

13 Kaupunki TALOUSARVION RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 2013 Toiminnan ja investointien rahavirta Talousarvio Ta-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Tulorahoitus Vuosikate , ,61 Satunnaiset erät , ,77 Tulorahoituksen korjauserät , ,40 Investoinnit Investointimenot **) , ,08 Rahoitusosuudet 0 0 0,00 0,00 investointimenoihin Pysyvien vast. luovutustulot , ,24 Toiminnan ja investointien rahav , ,76 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset muille , ,00 Antolainasaamisten vähennykset muilta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen , ,99 lisäys Pitkäaikaisten lainojen , ,08 vähennys Lyhytaikaisten lainojen 0 0 0,00 muutos , ,00 Oman pääoman muutokset , ,00 Muut maksuvalmiuden muutoks , ,32 Rahavarojen muutos , ,01 * = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma ** = investointimenoista vähennetty muut investointitulot TOIMINTAKERTOMUS 221

14 Tilalaitos TALOUSARVION RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 2013 Toiminnan ja investointien rahavirta Talousarvio Ta-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Tulorahoitus Liikeylijäämä(-alijäämä) , ,81 Poistot ja arvonalentumiset , ,09 Rahoitustuotot ja -kulut , ,29 Satunnaiset erät 0 0 0,00 0,00 Muut tulorahoituksen korjauserät , ,34 Investoinnit Investointimenot , ,37 Rahoitusosuudet investointimen ,00 Pysyvien vastaavien luovutustulot , ,45 Rahoituksen rahavirta , ,31 Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset muille ,38 Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen väh ,02 Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähenn. Kunnalta saatujen lyhytaikaisten lainojen muut ,00 Muilta saatujen lyhytaikaisten lainojen muutos 0 0,00 Oman pääoman muutokset Peruspääoman muutos 0 0,00 Liittymismaksujen muutos 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Vaihto-omaisuuden muutos 0 0 0,00 0,00 Pitkäaikaisten saamisten muutokset kunnalta 0 0 0,00 0,00 Pitkäaikaisten saamisten muutokset muilta 0 0 0,00 0,00 Lyhytaikaisten saamisten muutokset kunnalta , ,00 Lyhytaikaisten saamisten muutokset muilta , ,10 Korottomien velkojen muutos , ,16 Rahavarojen muutos , ,25 TOIMINTAKERTOMUS 222

15 Vesihuoltolaitos TALOUSARVION RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 2013 Toiminnan ja investointien rahavirta Talousarvio Ta-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Tulorahoitus Liikeylijäämä(-alijäämä) , ,59 Poistot ja arvonalentumiset , ,19 Rahoitustuotot ja -kulut , ,94 Satunnaiset erät 0 0 0,00 0,00 Muut tulorahoituksen korjauserät , ,61 Investoinnit Investointimenot , ,92 Rahoitusosuudet investointimen ,00 0,00 Pysyvien vastaavien luovutustulot , ,45 Rahoituksen rahavirta , ,74 Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset muille , ,58 Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen väh ,00 Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähenn. Kunnalta saatujen lyhytaikaisten lainojen muut , ,16 Muilta saatujen lyhytaikaisten lainojen muutos 0 0,00 0,00 Oman pääoman muutokset Peruspääoman muutos 0 0,00 Liittymismaksujen muutos 0 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset , ,35 Vaihto-omaisuuden muutos 0 0 0,00 0,00 Pitkäaikaisten saamisten muutokset kunnalta 0 0 0,00 0,00 Pitkäaikaisten saamisten muutokset muilta 0 0 0,00 0,00 Lyhytaikaisten saamisten muutokset kunnalta 0 0 0,00 Lyhytaikaisten saamisten muutokset muilta 0 0 0,00 0,00 Korottomien velkojen muutos , ,00 Rahavarojen muutos , ,51 TOIMINTAKERTOMUS 223

16 YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN SITOVIEN ERIEN TOTEUTUMISVERTAILUSTA, ML. TILALAITOS, VESIHUOLTOLAITOS Sitovuus määrärahatasolla M ä ä r ä r a h a t TA2013+MRM Toteutunut Erotus Käyttö % TA2013+MRM Toteutunut Erotus Käyttö % KÄYTTÖTALOUSOSA KESKUSVAALILAUTAKUNTA Vaalit TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastustoimi ,44 80, ,00 KAUPUNGINVALTUUSTO Kaupunginvaltuusto , ,49 77, , ,00 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto , ,70 94, , ,54 120,8 Asiahallinto , ,28 90, , ,52 232,6 Sisäiset toimistopalvelut , ,81 81, , ,38 72,9 Tietohallinto , ,09 97, , ,19 96,7 Rahatoimi , ,46 88, ,12-292,88 100,0 Hankintatoimi ja keskusvarasto , ,67 104, , ,67 108,4 Käyttöom. myyntivoitto/-tappio , ,79 70, , ,50 112,7 Järjestelyerät , , ,00 100,0 KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO Kaupunkisuunnittelu , ,23 72,3 YLEISJAOSTO Henkilöstöhallinto , ,09 92, , ,25 119,7 Palkkahallinto , ,55 97, ,00-773,00 99,8 Työllistämistoiminta , ,85 95, , ,42 108,0 SAARISTOLAUTAKUNTA Saaristoasiat , ,81 92, , ,88 880,1 SOSIAALILAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveystoimen hallinto , ,69 95, , ,01 103,9 Terveyspalvelut , ,24 97, , ,00 84,6 Kuntoutus , ,38 86, , ,28 105,6 Suun terveydenhuolto , ,41 95, , ,51 101,9 Ympäristöterveydenhuolto , ,00 106,9 Aikuisten psykososiaaliset palvelut , ,49 101, , ,36 94,0 Erikoissairaanhoito , ,78 99,6 Lapsiperheiden sosiaalityö , ,95 100, , ,79 136,7 Aikuissosiaalityö , ,43 100, , ,47 108,4 Vammaispalvelut , ,52 100, , ,97 146,6 Hoito- ja vanhuspalvelut , ,78 100, , ,40 100,6 KOULUTUSLAUTAKUNTA Sivistystoimen hallinto ,15 868,85 99, ,68 226,68 100,4 Varhaiskasvatus , ,92 99, , ,90 101,6 Varhaiskavatuksen tukitoimet , ,55 96,1 Perusopetus , ,62 100, , ,16 102,0 Toisen asteen koulutus , ,71 99, , ,62 106,7 Oppilashuolto , ,36 106, , ,00 63,4 Vapaa sivistystyö , ,00 97, , ,46 103,7 KULTTUURILAUTAKUNTA Kulttuuripalvelut , ,14 97, , ,55 103,9 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Vapaa-aikapalvelut , ,31 96, , ,63 118,6 TOIMINTAKERTOMUS 224

17 YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN SITOVIEN ERIEN TOTEUTUMISVERTAILUSTA, ML. TILALAITOS, VESIHUOLTOLAITOS Sitovuus määrärahatasolla M ä ä r ä r a h a t TA2013+MRM Toteutunut Erotus Käyttö % TA2013+MRM Toteutunut Erotus Käyttö % RAKENNUSLAUTAKUNTA Rakentamisen valv. ja neuv , ,29 95, , ,03 89,1 KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLTK Ympäristönsuojelu , ,96 96, , ,91 287,6 Asemakaavoitus , ,67 97, , ,75 102,6 Maanmittaus , ,30 86, , ,71 98,1 TEKNINEN LAUTAKUNTA Palvelukeskus , ,45 96, ,00 100,0 Pelastustoimi , ,87 101,0 Liikenneväylät ja venesatamat , ,75 93, , ,68 104,2 Viheryksikkö , ,37 89, ,27 844,27 100,3 Liikuntapaikat , ,54 93, , ,39 83,6 Joukkoliikenne , ,20 90, , ,00 64,0 Kaukolämpölaitos , ,09 111, , ,39 105,2 Konekeskus , ,85 103, , ,49 94,9 Ruokapalvelut , ,45 96, , ,37 97,9 Siivouspalvelut , ,90 96, , ,92 99,8 SATAMALAUTAKUNTA Satamalaitos , ,51 84, , ,26 99,0 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ Tilalaitos, Vesihuoltolaitos pl , ,91 98, , ,23 100,6 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tilalaitos , ,19 96, , ,91 99,0 TEKNINEN LAUTAKUNTA Vesihuoltolaitos , ,03 101, , ,75 95,9 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ Tilalaitos, Vesihuoltolaitos ml , ,07 98, , ,43 99,8 Erotus-sarakkeessa olevat miinusmerkkiset luvut ovat määrärahaylityksiä, joita kaupunginvaltuusto ei ole hyväksynyt ja jotka esitetään hyväksyttäviksi osana tilinpäätöstä. TOIMINTAKERTOMUS 225

18 YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN SITOVIEN ERIEN TOTEUTUMISVERTAILUSTA, ML. TILALAITOS, VESIHUOLTOLAITOS Sitovuus määrärahatasolla M ä ä r ä r a h a t TA2013+MRM Toteutunut Erotus Käyttö % TA2013+MRM Toteutunut Erotus Käyttö % INVESTOINTIOSA KAUPUNGINHALLITUS Tietohallinto -tietoliikenneverkko ,06 39,94 99,7 -konesalipalvelut , ,00 87,5 -sähköisen asiakaspalvelun ratkaisut ,00 -sähköinen työpöytä, kohde , ,00 66,7 Rahatoimi -ohjelmalisenssit 1 600, ,00 Maanosto -maanosto , ,84 196,7 -rakennusten hankintameno , ,20 -Kummeli , ,48 -myydyn tai muuten poistetun omaisuuden kirjanpitoarvojen tuloutus , ,41 461,1 -rakennusten myynti , , ,3 YLEISJAOSTO Henkilöstöhallinto, kohde ,00 Henkilöstöhallinto, kohde ,00 Henkilöstöhallinto, kohde ,00 SOSIAALILAUTAKUNTA Lautakunnan kohteet: Röntgenkuvien katselujärjestelmä päivitys ,00 524,00 98,8 Soten ohjelmistohankinnat / päivitykset ,01 275,99 99,2 Virtu päätelaitteiden lunastus ,00 Suuhygienistin hoitohuone , ,47 77,6 INR-laite, laboratorio ,00 100,0 KOULUTUSLAUTAKUNTA Koulukaluston uusinta , ,64 93,5 Kultarannan koulu, irtaimistohankinnat , ,20 86,2 KULTTUURILAUTAKUNTA Pääkirjaston nykyaikaistaminen , ,67 KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Asemakaavan pohjakartat , ,00 58,7 Irtain omaisuus , ,02 92, ,04-974,96 92,5 TEKNINEN LAUTAKUNTA Kunnallistekniikka Tekla maa- ja vesialueet 2 786, ,69 Kultaranta-Porhonkallio JK+PP-tie , ,04 104,9 Kuparivuoren jäähalli Viluluodonojan Aurinkotien siltojen uusiminen , ,65 45,0 Sataman erikoiskulj.reitin muutokset , ,25 14,8 Seudullisen joukkoliikenteen maksujärj hankinta , ,20 93,1 Liikenneväylien päällystys , ,08 99,4 Katuvalaistus ,80 152,20 99,8 Peruskorj ja liikenneympäristön parantaminen , ,33 81,3 Suunnittelu , ,39 56,4 Laiturit ja venesatamat , ,80 97,8 Viheralueet , ,64 72,1 Liikuntapaikat ,43 64,57 99,9 Irtain omaisuus , ,87 84,1 Ateriapalvelut , ,97 94,9 TOIMINTAKERTOMUS 226

19 YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN SITOVIEN ERIEN TOTEUTUMISVERTAILUSTA, ML. TILALAITOS, VESIHUOLTOLAITOS Sitovuus määrärahatasolla M ä ä r ä r a h a t TA2013+MRM Toteutunut Erotus Käyttö % TA2013+MRM Toteutunut Erotus Käyttö % Aluekohteet (sis.vesihuollon)* Itä-Immanen , ,40 96,8 Itä-Tammisto , ,61 82,5 Heinäinen , ,74 90,7 Niemeämätön uusi alue , ,37 94,7 Humalisto , ,05 80,7 Pirttiluoto-Karjaluoto , ,97 172,1 Kukolanvainio ent.haijainen , ,47 108,6 Soiniemi, Välskärinkuja , ,02 62,9 SATAMALAUTAKUNTA Rakennustoimikunnan alaiset: Roro-lariturin nro27 yläramppi , ,35 94,3 Roro-laituri nro , ,01 98,7 Samalautakunnan päätöksin: Matkustajaterminaali , ,79 131,4 Muut investoinnit satamaltk päätöksin , ,10 35,2 INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ Tilalaitos, Vesihuoltolaitos pl , ,26 109, , ,86 854,0 TILALAITOS Luolalan paloasema , ,49 81,4 Maijamäen koulu, kohde ,36 398,64 99,6 Maijamäen koulu, kohde , ,59 27,9 Maijamäen koulu, kohde , ,42 70,6 Kaupungintalo, kohde , ,00 106,0 Terveyskeskus (hammashoitolamuutos 2) Kultarannan koulurakennus , ,73 98,7 Kuparivuoren jäähalli, KH ,77 Päiväkodit ja koulut , ,07 82,2 Muut palvelukiinteistöt , ,90 95,2 Ulkoiset toimitilat ,00 Laitehankinnat ja irtaimisto , ,53 98,2 Käyttöomaisuuden osto, osakkeet/osuudet ,00 100,0 Käyttomaisuuden osto, rakennukset , ,86 362,8 Käyttöoamaisuuden myynti, rakennukset 9 132, ,98 Käyttöomaisuuden myynti, osakkeet/osuudet , ,02 Käyttöomaisuus, kuljetusvälineet 48,11-48,11 12,11 12,11 TULOT Tilalaitoksen investoinnit yhteensä , ,60 101, , ,11 VESIHUOLTOLAITOS Verkosto,Taattinen-Rymättylä , ,84 96, ,00 100,0 Verkosto , ,59 94,7 Saariston vesihuolto , ,36 97,4 Suunnittelu , ,58 80,0 Käyttöomaisuudet myynti, rakennukset , ,17 126,8 TULOT Vesihuoltolaitoksen investoinnit yhteensä , ,37 96, , ,17 109,1 INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos ml , ,49 104, , ,80 277,0 Erotus-sarakkeessa olevat miinusmerkkiset luvut ovat määrärahaylityksiä, joita KV ei ole käsitellyt mennessä. * = Aluekohteet ovat yksittäin sitovia - tässä laskelmassa kukin kohde tarkastelllaan kokonaisuutena ja siksi esim. alueen vesihuoltomäärärahat sisältyvät tähän kohtaan eikä vesihuoltoon, koska tämä on sitovuustarkastelu. TOIMINTAKERTOMUS 227

20 YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN SITOVIEN ERIEN TOTEUTUMISVERTAILUSTA, ML. TILALAITOS, VESIHUOLTOLAITOS Sitovuus määrärahatasolla M ä ä r ä r a h a t TA2013+MRM Toteutunut Erotus Käyttö % TA2013+MRM Toteutunut Erotus Käyttö % TULOSLASKELMAOSA Verotulot , ,13 101,1 Valtionosuudet , ,00 100,4 Korkotuotot , ,87 285,8 Muut rahoitustuotot , ,02 87,3 Korkomenot , ,14 47,4 Muut rahoitusmenot , ,90 60,0 Satunnaiset erät Satunnaiset kulut , ,77 Satunnaiset tuotot TULOSLASKELMA YHTEENSÄ , ,27 52, , ,98 101,1 RAHOITUSLASKELMAOSA Antolainauksen muutokset Antolainauksen muutos (lisäys+) , ,96 Antolainas. Vähennys ,00 RAHOITUS YHTEENSÄ , , ,00 MÄÄRÄRAHAT JA TULOARVIOT YHTEENSÄ , ,12 98, , ,69 101,3 SITOVAT MÄÄRÄRAHAT JA TULOARVIOT YHTEENSÄ , ,12 98, , ,69 101,3 KÄSITTELEMÄTTÖMÄT YLITYKSET TULOJEN ALITUKSET KÄYTTÖTALOUSOSA KÄYTTÖTALOUSOSA Käyttötalous,pl.Tilalaitos,vesihuolto ,63 Käyttötalous,pl.Tilalaitos,vesihuolto ,98 Tilalaitos Tilalaitos ,91 Vesihuoltolaitos ,03 Vesihuoltolaitos Käyttötalous yhteensä ,66 Käyttötalous yhteensä ,89 INVESTOINTIOSA INVESTOINTIOSA Investoinnit,pl.Tilalaitos,vesihuolto ,79 Investoinnit,pl.Tilalaitos,vesihuolto -974,96 Tilalaitos, investoinnit ,97 Tilalaitos, investoinnit ,11 Vesihuolto, investoinnit Vesihuolto, investoinnit Investoinnit yhteensä ,76 Investoinnit yhteensä ,15 Tuloslaskelma ,77 Tuloslaskelma ,02 Rahoituslaskelma ,96 Rahoituslaskelma Myöntämättömät ylitykset ,15 Tulojen alitukset ,76 TOIMINTAKERTOMUS 228

21 YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN SITOVIEN ERIEN TOTEUTUMISVERTAILUSTA, ML. TILALAITOS, VESIHUOLTOLAITOS Sitovuus määrärahatasolla M ä ä r ä r a h a t TA2013+MRM Toteutunut Erotus Käyttö % TA2013+MRM Toteutunut Erotus Käyttö % TEHTÄVÄALUE Määräraha Toteutunut Ylitys Hyväksytty ylitys Käsittelemätön ylitys KV Muu päätös Hankintatoimi ja keskusvarasto , , ,67 Ympäristöterveydenhuolto , , ,00 Aikuisten psykososiaaliset palvelut , , ,49 Lapsiperheiden sosiaalityö , , ,95 Aikuissosiaalityö , , ,43 Vammaispalvelut , , ,52 Hoito- ja vanhuspalvelut , , ,78 Perusopetus , , ,62 Oppilashuolto , , ,36 Pelastustoimi , , , ,87 Kaukolämpölaitos , , , ,09 Konekeskus , , , ,85 Vesihuoltolaitos , , , ,97 INVESTOINTIOSA Rahatoimi / ohjelmalisenssit 1 600, , ,00 Maanosto , , , ,16 1) Maanosto / rakennusten hankintameno , , ,20 Kummeli , , ,48 2) Kultaranta-Porhonkallio JK+PP-tie , ,04 Pirttiluoto-Karjaluoto , ,97 Kukolanvainio ent.haijainen , ,47 Matkustajaterminaali , ,79 Tilalaitos / Kaupungintalo, kohde , ,00 Tilalaitos /Käyttomaisuuden osto, rakennukset , ,48 588,62 3) Tilalaitos /Käyttöomaisuus, kuljetusvälineet 48,11-48,11-48,11 TULOSLASKELMAOSA Satunnaiset kulut , , ,77 4) RAHOITUS Antolainauksen muutos (lisäys+) , , ,96 5) , ,42 Määrärahojen ylitysten hyväksymiset, mikäli ei hyväksytty KV ) Toteuma sisältää euron kirjauksen, jolla Irja Östermanin perinnön maaomaisuus on kirjattu kaupungin taseeseen. Kyseessä ei siten ollut kauppa eikä siitä aiheutunut kaupungille menoa eikä kassatapahtumaa. Omaisuuden vasta-arvo sisältyy tase-erien muutokseen rahoituslaskelman kohdassa "Muut maksuvalmiuden muutokset" (HUOM kaksi kauppaa). Määrärahan varsinainen käyttö oli ,84 euroa, joten tosiasiassa määrärahan käyttö pysyi talousarvion puitteissa. Määrärahan varsinainen käyttö oli ,84 euroa, joten tosiasiassa määrärahan käyttö pysyi talousarvion puitteissa. 2) Velkuan Palvelukiinteistöt Oy:n purkamisen johdosta Kummeli siirtyi kaupungille ja siirrettiin Tilalaitokselle. 3) KV myöntänyt määrärahat seuraaviin hankintoihin: vesihuoltolaitokselta Koivukumpu asuinrakennus, kaupungilta teollisuushalli, Luonnonmaa ja asuirakennus Soininen. Lisäksi valtuusto päätöksellä Kummelin osakekanta siirtyi kaupungin haltuun ja yhtiön purkamisen yhteydessä tilalaitoksen haltuun siirrettiin Kummelin rakennus. Tästä siirrosta ei tehty erikseen määrärahavarausta. 4) Kummelin liiketoimintasiirrosta ja Velkuan Palvelukiinteistöt Oy:n osakkeiden ostamista aiheutuneita kuluja. KV ) Palautuskelpoisten littymismaksujen lisäys. Ei talousarviossa. TOIMINTAKERTOMUS 229

22 TULOSLASKELMA, YHTEENSÄ Toimintatuotot Myyntituotot , ,61 Maksutuotot , ,75 Tuet ja avustukset , ,72 Vuokratuotot , ,39 Muut tuotot , , , ,45 Valmistus omaan käyttöön , ,77 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,44 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,47 Muut henkilösivukulut , ,54 Henkilöstökorvaukset , ,43 Palvelujen ostot , ,13 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,77 Avustukset , ,85 Vuokrat , ,38 Muut toimintakulut , , , ,43 Toimintakate , ,16 Verotulot , ,69 Valtionosuudet , ,00 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot , ,50 Muut rahoitustuotot , ,66 Korkokulut , ,27 Muut rahoituskulut , , , ,94 Vuosikate , ,47 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,34 Kertaluonteiset poistot , , , ,36 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot ,00 Satunnaiset kulut , , , ,99 Tilikauden tulos , ,90 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) , ,45 Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) Tilikauden yli-/alijäämä , ,45 TULOSLASKELMA 230

23 TULOSLASKELMA, KAUPUNKI Toimintatuotot Myyntituotot , ,63 Maksutuotot , ,75 Tuet ja avustukset , ,72 Vuokratuotot , ,26 Muut tuotot , , , ,72 Valmistus omaan käyttöön , ,77 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,30 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,78 Muut henkilösivukulut , ,23 Henkilöstökorvaukset , ,02 Palvelujen ostot , ,05 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,03 Avustukset , ,85 Vuokrat , ,76 Muut toimintakulut , , , ,03 Toimintakate , ,54 Verotulot , ,69 Valtionosuudet , ,00 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot , ,52 Muut rahoitustuotot , ,24 Korkokulut , ,40 Muut rahoituskulut , , , ,98 Vuosikate , ,87 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,76 Kertaluonteiset poistot , , , ,79 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot ,00 Satunnaiset kulut , , , ,99 Tilikauden tulos , ,67 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) Tilikauden yli-/alijäämä , ,67 TULOSLASKELMA 231

24 TULOSLASKELMA, TILALAITOS Liikevaihto Myyntituotot , ,08 Myynnin oikaisuerät , ,27 Liikevaihto , ,81 Liiketoiminnan muut tuotot , , , ,34 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,59 Palvelujen ostot , , , ,90 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,11 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,20 Muut henkilösivukulut , ,52 Henkilöstökorvaukset 8 727, , , ,08 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,71 Kertaluontoiset poistot , ,25 Liiketoiminnan muut kulut Vuokrat , ,92 Muut , , , ,04 Liikeyli./alijäämä , ,61 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot kunnalta 4 736, ,13 Muut korkotuotot 4 085, ,99 Muut rahoitustuotot 1 653, ,80 Korvaus peruspääomasta , ,94 Kunnalle maksetut korkokulut , ,89 Muut rahoituskulut , ,71-168, ,47 Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä , ,14 Satunnaiset erät Satunnaiset kulut Yli-/alijäämä ennen varauksia ,32 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) , ,47 Tilikauden yli-/alijäämä , ,61 TULOSLASKELMA 232

25 TULOSLASKELMA, VESIHUOLTOLAITOS Liikevaihto Myyntituotot , ,37 Myynnin oikaisuerät -23, ,10 Liikevaihto , ,27 Liiketoiminnan muut tuotot 9 388, , , ,32 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,41 Palvelujen ostot , , , ,35 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,03 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,49 Muut henkilösivukulut , ,79 Henkilöstökorvaukset 6 339, , , ,65 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,87 Muut lisäpoistot , , , ,86 Liiketoiminnan muut kulut Vuokrat , ,20 Muut , , , ,26 Liikeyli./alijäämä , ,80 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 2 150,21 296,59 Muut rahoitustuotot 4 617, ,03 Korvaus peruspääomasta , ,47 Kunnalle maksetut korkokulut , ,71 Muut rahoituskulut -56, ,94-266, ,57 Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä , ,37 Satunnaiset erät Satunnaiset kulut Yli-/alijäämä ennen varauksia , ,37 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 6 121, ,98 Tilikauden yli-/alijäämä , ,39 TULOSLASKELMA 233

26 RAHOITUSLASKELMA, YHTEENSÄ Toiminnan ja investointien rahavirta Toiminnan rahavirta Vuosikate , ,47 Satunnaiset erät , ,99 Tulorahoituksen korjauserät , , , ,58 Investointien rahavirta Investointimenot , ,30 Rahoitusosuudet investointimenoihin , ,00 Pysyv.vastaavien hyödykkeiden luovutustulot , , , ,06 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,48 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset , ,67 Antolainasaamisten vähennykset 0, , , ,67 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,00 0,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunta/taseyks. 0,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys , ,08 Kunnalta saatujen lyhytaik.lainojen muutos 0,00 0,00 Lyhytaikaisten lainojen muutos , , , ,92 Oman pääoman muutokset ,00 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset , ,55 Vaihto-omaisuuden muutos , ,11 Pitkäaikaisten saamisten muutos kunta/taseyks. 0,00 Pitkäaikaisten saamisten muutos , ,26 Lyhytaikaisten saamisten muutos kunnalta 0,00 0,00 Lyhytaikaisten saamisten muutos muilta , ,18 Lyhytaik.velkojen muutos kunnalle 0,00 Korott.lyhyt-ja pitkäaik. velkojen muutos , , , ,83 Rahoituksen rahavirta , ,08 Rahavarojen muutos , ,60 Rahavarojen muutos Rahavarat , ,02 Rahavarat , , , ,60 RAHOITUSLASKELMA 234

27 RAHOITUSLASKELMA, KAUPUNKI Toiminnan ja investointien rahavirta Toiminnan rahavirta Vuosikate , ,87 Satunnaiset erät , ,99 Tulorahoituksen korjauserät , , , ,76 Investointien rahavirta Investointimenot , ,48 Rahoitusosuudet investointimenoihin 0,00 0,00 Pysyv.vastaavien hyödykkeiden luovutustulot , , , ,24 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,00 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset , ,00 Antolainasaamisten vähennykset 0, ,00 0, ,00 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,00 0,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunta/taseyks. Pitkäaikaisten lainojen vähennys , ,08 Lyhytaikaisten lainojen muutos taseyksiköille , ,00 Lyhytaikaisten lainojen muutos , , , ,92 Oman pääoman muutokset ,00 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset , ,55 Vaihto-omaisuuden muutos , ,11 Pitkäaikaisten saamisten muutos kunta/taseyks ,02 Pitkäaikaisten saamisten muutos , ,26 Lyhytaikaisten saamisten muutos kunta/taseyks , ,03 Lyhytaikaisten saamisten muutos , ,61 Lyhytaik.velkojen muutos taseyksiköiltä Korott. lyhyt-ja pitkäaik. velkojen muutos , , , ,48 Rahoituksen rahavirta , ,40 Rahavarojen muutos , ,40 Rahavarojen muutos Rahavarat , ,10 Rahavarat , , , ,40 RAHOITUSLASKELMA 235

28 RAHOITUSLASKELMA, TILALAITOS Toiminnan ja investointien rahavirta Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä , ,61 Poistot ja arvonalentumiset , ,71 Rahoitustuotot ja -kulut , ,47 Muut tulorahoituksen korjauserät , , ,85 Investointien rahavirta Investointimenot , ,59 Rahoitusosuudet investointimenoihin 0,00 0,00 Pysyv.vastaavien hyödykkeiden luovutustulot , ,92 0, ,59 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,26 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset ,38 0,00 Antolainasaamisten vähennykset 0, ,38 0,00 0,00 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,00 0,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunta/taseyks ,02 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 0,00 Kunnalta saatujen lyhytaik.lainojen muutos 0,00 Lyhytaikaisten lainojen muutos 0, ,02 0,00 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Pitkäaikaisten saamisten muutos kunta/taseyks. Pitkäaikaisten saamisten muutos Lyhytaikaisten saamisten muutos kunnalta , ,00 Lyhytaikaisten saamisten muutos muilta , ,70 Lyhytaik.velkojen muutos kunnalle , ,72 Korott.pitkä-ja lyhytaik.velkojen muutos , , , ,65 Rahoituksen rahavirta , ,65 Rahavarojen muutos , ,61 Rahavarojen muutos Rahavarat , ,61 Rahavarat , , ,61 RAHOITUSLASKELMA 236

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 2010

NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 2010 Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama ulkoisten ja sisäisten menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 LIITTEET

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 LIITTEET LIITTEET AVUSTUKSET TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto 1 41 000 41 000 41 000 41 000 KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO Kaupunkisuunnittelu 2 1 414 1 414 1 414 1 414 SAARISTOLAUTAKUNTA Saaristoasiat

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

AVUSTUKSET TA2010 HK2011 KJ2011 TA2011

AVUSTUKSET TA2010 HK2011 KJ2011 TA2011 AVUSTUKSET TA2010 HK2011 KJ2011 TA2011 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto 1 71 000 81 000 81 000 81 000 KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO Kaupunkisuunnittelu 2 1 000 1 400 1 400 1 400 YLEISJAOSTO Henkilöstöhallinto 3

Lisätiedot

Talousarvio 2014, toiminnan raportointi. Tammi - huhtikuu

Talousarvio 2014, toiminnan raportointi. Tammi - huhtikuu Talousarvio 2014, toiminnan raportointi Tammi - huhtikuu SISÄLLYS Tulosennuste 1 Yleinen 3-4 Sosiaali- ja terveystoimi 5-8 Sivistystoimi 9-10 Ympäristövirasto 11-13 Satama 14-15 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Joensuu-Kontiolahti sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen taseyksikön erillistilinpäätös 2013

Joensuu-Kontiolahti sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen taseyksikön erillistilinpäätös 2013 Joensuu-Kontiolahti sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen taseyksikön erillistilinpäätös 2013 Joensuu-Kontiolahti sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Joensuu ja Kontiolahti

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2013

OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2013 LEPPÄVIRRAN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2013 (KH 3.6.2013) Yleiskatsaus Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Käyttötalouden yhteenveto Investoinnit Kunnanhallitukseen / -valtuustoon nähden sitova määrärahataso

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

Turun Kiinteistöpalveluliikelaitoksen tilinpäätös

Turun Kiinteistöpalveluliikelaitoksen tilinpäätös Turun Kiinteistöpalveluliikelaitoksen tilinpäätös Sisällysluettelo Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen 2. Henkilöstö 3. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja

Lisätiedot

talousarvio muutokset

talousarvio muutokset 204 11.1 TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN 11.1.1 Kaupunki ja taseyksiköt (pl. Liikelaitokset) Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama talousarvio muutokset muutosten jälkeen Toimintatulot

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI VUODEN 2010 TALOUSARVIO. Perustelut Yleisperustelut Käyttötalous Tuloslaskelma Investoinnit Rahoituslaskelma

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI VUODEN 2010 TALOUSARVIO. Perustelut Yleisperustelut Käyttötalous Tuloslaskelma Investoinnit Rahoituslaskelma ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI VUODEN 2010 TALOUSARVIO Perustelut Yleisperustelut Käyttötalous Tuloslaskelma Investoinnit Rahoituslaskelma Sitovuusmääräykset Käyttötalous Investoinnit Käyttötalous / investoinnit

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNNAN TALOUSARVION TOTEUTUMA 30.9.2014

KUHMOISTEN KUNNAN TALOUSARVION TOTEUTUMA 30.9.2014 KUHMOISTEN KUNNAN TALOUSARVION TOTEUTUMA 30.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto 1 Tuloslaskelma 2 Tuloslaskelman toteutumatietoja 3 Rahoituslaskelma 8 Rahoituslaskelman toteutumatietoja 9 Käyttötalouden

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009 Vakka-Suomen Veden johtokunta 17.2.2010 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2. VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate 115 TULOSLASKELMAOSA Toimintakate Toimintakate kuvaa toimintakulujen ja -tuottojen välistä erotusta, joka kunnallistaloudessa on aina miinusmerkkinen, koska verotulot ja valtionosuudet esitetään tuloslaskelmassa

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate 130 TULOSLASKELMAOSA Toimintakate Toimintakate kuvaa toimintakulujen ja -tuottojen välistä erotusta, joka kunnallistaloudessa on aina miinusmerkkinen, koska verotulot ja valtionosuudet esitetään tuloslaskelmassa

Lisätiedot

Julkisyhteisön laskentatoimen toiminnan ja talouden käsitteitä

Julkisyhteisön laskentatoimen toiminnan ja talouden käsitteitä Julkisyhteisön laskentatoimen toiminnan ja talouden käsitteitä Kunnan ja Yrityksen tuloslaskelman rakenne ja sisältö Suomen Museoliitto 6.10.2009 Maija Sumi Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Käyttötalousosa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2010

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2010 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2010 Vakka-Suomen Veden johtokunta 17.2.2011 Kaupunginhallitus 28.3.2011 Kaupunginvaltuusto 14.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2011

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2011 UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS Uudenkaupungin Sataman johtokunta 21.2.2012 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2. UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 TÄYTÄNTÖÖNPANO

TALOUSARVION 2013 TÄYTÄNTÖÖNPANO 33 KÄYTTÖTALOUSOSA 34 35 TALOUSARVION 2013 TÄYTÄNTÖÖNPANO Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvio on muita kaupungin toimielimiä sitova toimintaohje. Kaupunginvaltuuston päättämät tehtävät, sitovat tavoitteet

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ 3 KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö Helsinki 14.9.1999 YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

Lisätiedot