Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat."

Transkriptio

1 Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt muutokset ja toisesta määrärahasta tehdyt siirrot. Määräraha on toimielintä ja tilivelvollista sitova eikä sitä saa ylittää ilman kaupunginvaltuuston lupaa paitsi siinä tapauksessa, että sitovuus on tehtäväalueen selostusosassa määritelty toisin tai määrärahaa on toimielimen päätöksellä muutettu siten kuin näissä määräyksissä on määrätty." ,2 Investointiosassa määrärahat jaetaan päätöksellisesti kahteen ryhmään: hankemäärärahoihin eli kohteisiin, joille valtuusto myöntää kokonaismäärärahan riippumatta siitä, mille vuosille toteutuminen käytännössä jaksottuu ja vuosikohdemäärärahat, millä tarkoitetaan sitovia määrärahoja, jotka on käsiteltävä uudestaan, mikäli suunniteltu toteuttamisvuosi ei päde. Kummassakin vaihtoehdossa määrärahan muutokset käsitellään normaaliin tapaan. Investointiosan määrärahoihin liittyviä sitovuustasomääräyksiä voidaan lisäksi esittää investointiosassa. Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Suunnitelman mukaisia poistoja ei käsitellä talousarviossa määrärahana, koska niissä ei ole kysymys rahan käytöstä. Poistojen esittämistä tilinpäätöksessä sitovat kuitenkin valtuuston hyväksymät poistosuunnitelman perusteet. Poistoero, suunnitelman ylittävä poisto sekä varausten ja rahastojen muutokset ovat tuloksen käsittelyeriä, eivät määrärahoja eivätkä tuloarvioita. Niiden käsittely tilinpäätöksessä sisältyy kaupunginhallituksen toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tekemään esitykseen tilikauden tuloksen käsittelystä. TOIMINTAKERTOMUS 209

2 Yhteensä TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 2013 Talousarvio TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Toimintatulot Myyntitulot , ,19 Maksutulot , ,93 Tuet ja avustukset , ,14 Vuokratulot , ,44 Muut toimintatulot , ,99 Valmistus omaan käyttöön , ,00 Toimintamenot 0,00 Henkilöstömenot , ,63 Palvelujen ostot , ,14 Aineet, tarvikkeet ja 0,00 tavarat , ,63 Avustukset muille , ,92 Vuokrat , ,36 Muut toimintamenot , ,65 Toimintakate , ,64 Verotulot , ,13 Valtionosuudet , ,00 Rahoitustulot ja -menot: Korkotulot , ,87 Korkotulot kunnalta 4 736, ,93 Muut rahoitustulot , ,39 Korkomenot , ,14 Kunnalle maksetut korot , ,13 Korvaus peruspääomasta , ,41 Muut rahoitusmenot , ,90 Vuosikate , ,46 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset , ,75 poistot Kertaluonteiset poistot , ,14 Satunnaiset erät Satunnaiset tulot ,00 0,00 Satunnaiset menot , ,77 Tilikauden tulos , ,12 Poistoeron lisäys(-) tai vähennys(+) , ,01 Varausten lisäys(-) tai vähennys(+) ,00 0,00 Rahastojen lisäys(-) tai vähennys(+) 0 0 0,00 0,00 Tilikauden ylijäämä/alijäämä , ,13 * = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma TOIMINTAKERTOMUS 210

3 Kaupunki TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 2013 **) Talousarvio TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Toimintatulot Myyntitulot , ,68 Maksutulot , ,93 Tuet ja avustukset , ,14 Vuokratulot , ,44 Muut toimintatulot , ,40 Valmistus omaan käyttöön , ,00 Toimintamenot Henkilöstömenot , ,77 Palvelujen ostot , ,49 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,74 Avustukset , ,92 Vuokrat , ,36 Muut toimintamenot , ,37 Toimintakate , ,14 Verotulot , ,13 Valtionosuudet , ,00 Rahoitustulot ja -menot: Korkotulot , ,93 Muut rahoitustulot , ,45 Korkomenot , ,14 Muut rahoitusmenot , ,82 Vuosikate , ,61 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset , ,09 poistot Kertaluonteiset poistot , ,42 Satunnaiset erät Satunnaiset tulot ,00 0,00 Satunnaiset menot , ,77 Tilikauden tulos , ,89 Poistoeron lisäys(-) tai vähennys(+) ,00 0,00 Varausten lisäys(-) tai vähennys(+) ,00 0,00 Rahastojen lisäys(-) tai vähennys(+) ,00 0,00 Tilikauden ylijäämä/alijäämä , ,89 * = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma ** = ml. sis.erät myös taseyksiköt TOIMINTAKERTOMUS 211

4 Tilalaitos TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 2013 **) Talousarvio TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Liikevaihto Myyntitulot , ,63 Myynnin oikaisuerät , ,26 Liikevaihto , ,89 Valmistus omaan käyttöön Liiketoim. muut tuotot , , , ,17 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,25 Palvelujen ostot , ,44 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,48 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,03 Muut henkilöstösivuk , ,24 Henkilöstökorvaukset , ,54 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk.poistot , ,59 Kertaluonteiset poistot , ,84 Liiketoiminnan muut kulut , ,41 Liikeylijäämä(-alijäämä) , ,97 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot kunnalta , ,93 Muut korkotuotot , ,09 Muut rahoitustuotot , ,68 Kunnalle maksetut korot , ,30 Korvaus peruspääomasta , ,94 Muut rahoituskulut , ,17 Ylijäämä(alij.) ennen satunn , ,68 Satunnaiset tuotot/kulut Satunnaiset tuotot 0 0 0,00 0,00 Satunnaiset kulut 0 0 0,00 0,00 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia , ,68 Poistoeron lisäys tai vähennys , ,09 Vapaaeht.varausten lis./väh ,00 0,00 Tilikauden ylijäämä/alijäämä , ,59 * = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma ** = ml. peruskunnan erät TOIMINTAKERTOMUS 212

5 Vesihuoltolaitos TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 2013 **) Talousarvio TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Liikevaihto Myyntitulot , ,20 Myynnin oikaisuerät ,42-23,42 Liikevaihto , ,62 Valmistus omaan käyttöön Liiketoim. muut tuotot , , , ,75 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,36 Palvelujen ostot , ,91 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,54 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,56 Muut henkilöstösivuk , ,10 Henkilöstökorvaukset , ,43 Poistot ja arvonalentumiset 0,00 Suunnitelman muk.poistot , ,07 Kertaluonteiset poistot , ,88 Liiketoiminnan muut kulut , ,39 Liikeylijäämä(-alijäämä) , ,59 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot kunnalta 0 0 0,00 0,00 Muut korkotuotot , ,15 Muut rahoitustuotot , ,26 Kunnalle maksetut korot , ,83 Korvaus peruspääomasta , ,47 Muut rahoituskulut ,75-56,75 Ylijäämä(alij.) ennen satunn , ,53 Satunnaiset tuotot/kulut Satunnaiset tuotot 0 0 0,00 0,00 Satunnaiset kulut 0 0 0,00 0,00 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia , ,53 Poistoeron lisäys tai vähennys , ,92 Vapaaeht.varausten lis./väh ,00 0,00 Tilikauden ylijäämä/alijäämä , ,61 * = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma ** = ml. peruskunnan erät TOIMINTAKERTOMUS 213

6 Yhteensä TALOUSARVION INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 2013 Talousarvio TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Investoinnit, yleinen Oma rakentaminen , ,06 Rakennuttaminen ja muut investointimenot , ,52 Käyttöomaisuuden osto Inv.menot yht , ,58 Käyttöomaisuuden myynti , ,13 Muut investointitulot Inv.tulot yht , ,13 Investoinnit, sosiaali- ja terveys Oma rakentaminen Rakennuttaminen ja muut investointimenot , ,54 Käyttöomaisuuden osto Inv.menot yht , ,46 Käyttöomaisuuden myynti Rahoitusosuudet Muut investointitulot Inv.tulot yht. Investoinnit, sivistys Oma rakentaminen Rakennuttaminen ja muut investointimenot , ,49 Käyttöomaisuuden osto Inv.menot yht , ,51 Käyttöomaisuuden myynti Rahoitusosuudet Muut investointitulot Inv.tulot yht. Investoinnit, ympäristö Oma rakentaminen , ,04 Rakennuttaminen ja muut investointimenot , ,51 Käyttöomaisuuden osto Inv.menot yht , ,55 Käyttöomaisuuden myynti , ,32 Rahoitusosuudet , ,00 Muut investointitulot , ,12 Inv.tulot yht , ,44 TOIMINTAKERTOMUS 214

7 Investoinnit, satama Oma rakentaminen , ,25 Rakennuttaminen ja muut investointimenot , ,08 Inv.menot yht , ,67 Käyttöomaisuuden myynti Rahoitusosuudet Muut investointitulot Inv.tulot yht. Investointimenot yht , ,49 Investointitulot yht , ,57 Investoinnit, netto , ,08 TOIMINTAKERTOMUS 215

8 Kaupunki TALOUSARVION INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 2013 Talousarvio TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Investoinnit, yleinen Oma rakentaminen ,06 Rakennuttaminen ja muut investointimenot ,52 Käyttöomaisuuden osto Inv.menot yht , ,58 Käyttöomaisuuden myynti , ,13 Muut investointitulot Inv.tulot yht , ,13 Investoinnit, sosiaali- ja terveys Oma rakentaminen Rakennuttaminen ja muut investointimenot , ,54 Käyttöomaisuuden osto Inv.menot yht , ,46 Käyttöomaisuuden myynti Rahoitusosuudet Muut investointitulot Inv.tulot yht. Investoinnit, sivistys Oma rakentaminen Rakennuttaminen ja , ,49 muut investointimenot , ,51 Käyttöomaisuuden osto Inv.menot yht , ,51 Käyttöomaisuuden myynti Rahoitusosuudet Muut investointitulot Inv.tulot yht. 0 Investoinnit, ympäristö Oma rakentaminen , ,38 Rakennuttaminen ja muut investointimenot , ,26 Käyttöomaisuuden osto Inv.menot yht , ,64 Käyttöomaisuuden myynti , ,15 Rahoitusosuudet ,00 Muut investointitulot , ,66 Inv.tulot yht , ,81 TOIMINTAKERTOMUS 216

9 Investoinnit, satama Oma rakentaminen , ,25 Rakennuttaminen ja muut investointimenot , ,08 Inv.menot yht , ,67 Käyttöomaisuuden myynti Rahoitusosuudet Muut investointitulot Inv.tulot yht. Investointimenot yht , ,58 Investointitulot yht , ,94 Investoinnit, netto , ,36 * = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma luvut bruttolukuja TOIMINTAKERTOMUS 217

10 Tilalaitos TALOUSARVION INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 2013 Talousarvio TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Investoinnit, tilalaitos Oma rakentaminen , ,01 Rakennuttaminen ja muut investointimenot , ,36 Käyttöomaisuuden osto Inv.menot yht , ,37 Käyttöomaisuuden myynti , ,11 Rahoitusosuudet Muut investointitulot Inv.tulot yht , ,11 Investointimenot yht , ,37 Investointitulot yht , ,11 Investoinnit, netto , ,26 * = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma luvut bruttolukuja TOIMINTAKERTOMUS 218

11 Vesihuoltolaitos TALOUSARVION INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 2013 Talousarvio TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Investoinnit, vesihuoltolaitos Oma rakentaminen , ,65 Rakennuttaminen ja muut investointimenot , ,89 Käyttöomaisuuden osto Inv.menot yht , ,46 Käyttöomaisuuden myynti , ,06 Rahoitusosuudet ,00 Muut investointitulot , ,46 Inv.tulot yht , ,52 Investointimenot yht , ,46 Investointitulot yht , ,52 Investoinnit, netto , ,98 * = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma luvut bruttolukuja TOIMINTAKERTOMUS 219

12 Yhteensä TALOUSARVION RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 2013 Toiminnan ja investointien rahavirta Talousarvio Ta-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Tulorahoitus Vuosikate , ,46 Satunnaiset erät , ,77 Tulorahoituksen korjauserät , ,13 Investoinnit Investointimenot , ,63 Rahoitusosuudet ,00 0,00 investointimenoihin Pysyv.vastaav.luovutustuotot , ,14 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,33 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten 0 0,00 lisäykset muille , ,96 Antolainasaamisten 0 vähennykset muilta ,00 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen 0 lisäys Pitkäaikaisten lainojen , ,08 vähennys Lyhytaikaisten lainojen , ,00 muutos 0 Oman pääoman muutokset , ,00 Muut maksuvalmiuden muutoks , ,05 Rahavarojen muutos , ,66 * = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma Toimintakertomuksessa esitetään toteutumisvertailu talousarvion rahoitusosasta. Talousarvion rahoitusosa ja sen toteutumis-vertailu saattavat sisältää sisäisiä tuloja ja menoja (mm. vesihuoltolaitos ja tilalaitos).. Sitovia eriä rahoitusosassa ovat antolainojen lisäys ja vieraan pääoman vähennys. Siirtoja oman pääoman sisällä tai siirtoja tuloslaskelman ja oman pääoman tase-erien kesken tai vapaaehtoisten varausten muutoksia ei merkitä rahoitusosaan. TOIMINTAKERTOMUS 220

13 Kaupunki TALOUSARVION RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 2013 Toiminnan ja investointien rahavirta Talousarvio Ta-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Tulorahoitus Vuosikate , ,61 Satunnaiset erät , ,77 Tulorahoituksen korjauserät , ,40 Investoinnit Investointimenot **) , ,08 Rahoitusosuudet 0 0 0,00 0,00 investointimenoihin Pysyvien vast. luovutustulot , ,24 Toiminnan ja investointien rahav , ,76 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset muille , ,00 Antolainasaamisten vähennykset muilta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen , ,99 lisäys Pitkäaikaisten lainojen , ,08 vähennys Lyhytaikaisten lainojen 0 0 0,00 muutos , ,00 Oman pääoman muutokset , ,00 Muut maksuvalmiuden muutoks , ,32 Rahavarojen muutos , ,01 * = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma ** = investointimenoista vähennetty muut investointitulot TOIMINTAKERTOMUS 221

14 Tilalaitos TALOUSARVION RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 2013 Toiminnan ja investointien rahavirta Talousarvio Ta-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Tulorahoitus Liikeylijäämä(-alijäämä) , ,81 Poistot ja arvonalentumiset , ,09 Rahoitustuotot ja -kulut , ,29 Satunnaiset erät 0 0 0,00 0,00 Muut tulorahoituksen korjauserät , ,34 Investoinnit Investointimenot , ,37 Rahoitusosuudet investointimen ,00 Pysyvien vastaavien luovutustulot , ,45 Rahoituksen rahavirta , ,31 Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset muille ,38 Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen väh ,02 Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähenn. Kunnalta saatujen lyhytaikaisten lainojen muut ,00 Muilta saatujen lyhytaikaisten lainojen muutos 0 0,00 Oman pääoman muutokset Peruspääoman muutos 0 0,00 Liittymismaksujen muutos 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Vaihto-omaisuuden muutos 0 0 0,00 0,00 Pitkäaikaisten saamisten muutokset kunnalta 0 0 0,00 0,00 Pitkäaikaisten saamisten muutokset muilta 0 0 0,00 0,00 Lyhytaikaisten saamisten muutokset kunnalta , ,00 Lyhytaikaisten saamisten muutokset muilta , ,10 Korottomien velkojen muutos , ,16 Rahavarojen muutos , ,25 TOIMINTAKERTOMUS 222

15 Vesihuoltolaitos TALOUSARVION RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 2013 Toiminnan ja investointien rahavirta Talousarvio Ta-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Tulorahoitus Liikeylijäämä(-alijäämä) , ,59 Poistot ja arvonalentumiset , ,19 Rahoitustuotot ja -kulut , ,94 Satunnaiset erät 0 0 0,00 0,00 Muut tulorahoituksen korjauserät , ,61 Investoinnit Investointimenot , ,92 Rahoitusosuudet investointimen ,00 0,00 Pysyvien vastaavien luovutustulot , ,45 Rahoituksen rahavirta , ,74 Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset muille , ,58 Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen väh ,00 Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähenn. Kunnalta saatujen lyhytaikaisten lainojen muut , ,16 Muilta saatujen lyhytaikaisten lainojen muutos 0 0,00 0,00 Oman pääoman muutokset Peruspääoman muutos 0 0,00 Liittymismaksujen muutos 0 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset , ,35 Vaihto-omaisuuden muutos 0 0 0,00 0,00 Pitkäaikaisten saamisten muutokset kunnalta 0 0 0,00 0,00 Pitkäaikaisten saamisten muutokset muilta 0 0 0,00 0,00 Lyhytaikaisten saamisten muutokset kunnalta 0 0 0,00 Lyhytaikaisten saamisten muutokset muilta 0 0 0,00 0,00 Korottomien velkojen muutos , ,00 Rahavarojen muutos , ,51 TOIMINTAKERTOMUS 223

16 YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN SITOVIEN ERIEN TOTEUTUMISVERTAILUSTA, ML. TILALAITOS, VESIHUOLTOLAITOS Sitovuus määrärahatasolla M ä ä r ä r a h a t TA2013+MRM Toteutunut Erotus Käyttö % TA2013+MRM Toteutunut Erotus Käyttö % KÄYTTÖTALOUSOSA KESKUSVAALILAUTAKUNTA Vaalit TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastustoimi ,44 80, ,00 KAUPUNGINVALTUUSTO Kaupunginvaltuusto , ,49 77, , ,00 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto , ,70 94, , ,54 120,8 Asiahallinto , ,28 90, , ,52 232,6 Sisäiset toimistopalvelut , ,81 81, , ,38 72,9 Tietohallinto , ,09 97, , ,19 96,7 Rahatoimi , ,46 88, ,12-292,88 100,0 Hankintatoimi ja keskusvarasto , ,67 104, , ,67 108,4 Käyttöom. myyntivoitto/-tappio , ,79 70, , ,50 112,7 Järjestelyerät , , ,00 100,0 KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO Kaupunkisuunnittelu , ,23 72,3 YLEISJAOSTO Henkilöstöhallinto , ,09 92, , ,25 119,7 Palkkahallinto , ,55 97, ,00-773,00 99,8 Työllistämistoiminta , ,85 95, , ,42 108,0 SAARISTOLAUTAKUNTA Saaristoasiat , ,81 92, , ,88 880,1 SOSIAALILAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveystoimen hallinto , ,69 95, , ,01 103,9 Terveyspalvelut , ,24 97, , ,00 84,6 Kuntoutus , ,38 86, , ,28 105,6 Suun terveydenhuolto , ,41 95, , ,51 101,9 Ympäristöterveydenhuolto , ,00 106,9 Aikuisten psykososiaaliset palvelut , ,49 101, , ,36 94,0 Erikoissairaanhoito , ,78 99,6 Lapsiperheiden sosiaalityö , ,95 100, , ,79 136,7 Aikuissosiaalityö , ,43 100, , ,47 108,4 Vammaispalvelut , ,52 100, , ,97 146,6 Hoito- ja vanhuspalvelut , ,78 100, , ,40 100,6 KOULUTUSLAUTAKUNTA Sivistystoimen hallinto ,15 868,85 99, ,68 226,68 100,4 Varhaiskasvatus , ,92 99, , ,90 101,6 Varhaiskavatuksen tukitoimet , ,55 96,1 Perusopetus , ,62 100, , ,16 102,0 Toisen asteen koulutus , ,71 99, , ,62 106,7 Oppilashuolto , ,36 106, , ,00 63,4 Vapaa sivistystyö , ,00 97, , ,46 103,7 KULTTUURILAUTAKUNTA Kulttuuripalvelut , ,14 97, , ,55 103,9 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Vapaa-aikapalvelut , ,31 96, , ,63 118,6 TOIMINTAKERTOMUS 224

17 YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN SITOVIEN ERIEN TOTEUTUMISVERTAILUSTA, ML. TILALAITOS, VESIHUOLTOLAITOS Sitovuus määrärahatasolla M ä ä r ä r a h a t TA2013+MRM Toteutunut Erotus Käyttö % TA2013+MRM Toteutunut Erotus Käyttö % RAKENNUSLAUTAKUNTA Rakentamisen valv. ja neuv , ,29 95, , ,03 89,1 KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLTK Ympäristönsuojelu , ,96 96, , ,91 287,6 Asemakaavoitus , ,67 97, , ,75 102,6 Maanmittaus , ,30 86, , ,71 98,1 TEKNINEN LAUTAKUNTA Palvelukeskus , ,45 96, ,00 100,0 Pelastustoimi , ,87 101,0 Liikenneväylät ja venesatamat , ,75 93, , ,68 104,2 Viheryksikkö , ,37 89, ,27 844,27 100,3 Liikuntapaikat , ,54 93, , ,39 83,6 Joukkoliikenne , ,20 90, , ,00 64,0 Kaukolämpölaitos , ,09 111, , ,39 105,2 Konekeskus , ,85 103, , ,49 94,9 Ruokapalvelut , ,45 96, , ,37 97,9 Siivouspalvelut , ,90 96, , ,92 99,8 SATAMALAUTAKUNTA Satamalaitos , ,51 84, , ,26 99,0 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ Tilalaitos, Vesihuoltolaitos pl , ,91 98, , ,23 100,6 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tilalaitos , ,19 96, , ,91 99,0 TEKNINEN LAUTAKUNTA Vesihuoltolaitos , ,03 101, , ,75 95,9 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ Tilalaitos, Vesihuoltolaitos ml , ,07 98, , ,43 99,8 Erotus-sarakkeessa olevat miinusmerkkiset luvut ovat määrärahaylityksiä, joita kaupunginvaltuusto ei ole hyväksynyt ja jotka esitetään hyväksyttäviksi osana tilinpäätöstä. TOIMINTAKERTOMUS 225

18 YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN SITOVIEN ERIEN TOTEUTUMISVERTAILUSTA, ML. TILALAITOS, VESIHUOLTOLAITOS Sitovuus määrärahatasolla M ä ä r ä r a h a t TA2013+MRM Toteutunut Erotus Käyttö % TA2013+MRM Toteutunut Erotus Käyttö % INVESTOINTIOSA KAUPUNGINHALLITUS Tietohallinto -tietoliikenneverkko ,06 39,94 99,7 -konesalipalvelut , ,00 87,5 -sähköisen asiakaspalvelun ratkaisut ,00 -sähköinen työpöytä, kohde , ,00 66,7 Rahatoimi -ohjelmalisenssit 1 600, ,00 Maanosto -maanosto , ,84 196,7 -rakennusten hankintameno , ,20 -Kummeli , ,48 -myydyn tai muuten poistetun omaisuuden kirjanpitoarvojen tuloutus , ,41 461,1 -rakennusten myynti , , ,3 YLEISJAOSTO Henkilöstöhallinto, kohde ,00 Henkilöstöhallinto, kohde ,00 Henkilöstöhallinto, kohde ,00 SOSIAALILAUTAKUNTA Lautakunnan kohteet: Röntgenkuvien katselujärjestelmä päivitys ,00 524,00 98,8 Soten ohjelmistohankinnat / päivitykset ,01 275,99 99,2 Virtu päätelaitteiden lunastus ,00 Suuhygienistin hoitohuone , ,47 77,6 INR-laite, laboratorio ,00 100,0 KOULUTUSLAUTAKUNTA Koulukaluston uusinta , ,64 93,5 Kultarannan koulu, irtaimistohankinnat , ,20 86,2 KULTTUURILAUTAKUNTA Pääkirjaston nykyaikaistaminen , ,67 KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Asemakaavan pohjakartat , ,00 58,7 Irtain omaisuus , ,02 92, ,04-974,96 92,5 TEKNINEN LAUTAKUNTA Kunnallistekniikka Tekla maa- ja vesialueet 2 786, ,69 Kultaranta-Porhonkallio JK+PP-tie , ,04 104,9 Kuparivuoren jäähalli Viluluodonojan Aurinkotien siltojen uusiminen , ,65 45,0 Sataman erikoiskulj.reitin muutokset , ,25 14,8 Seudullisen joukkoliikenteen maksujärj hankinta , ,20 93,1 Liikenneväylien päällystys , ,08 99,4 Katuvalaistus ,80 152,20 99,8 Peruskorj ja liikenneympäristön parantaminen , ,33 81,3 Suunnittelu , ,39 56,4 Laiturit ja venesatamat , ,80 97,8 Viheralueet , ,64 72,1 Liikuntapaikat ,43 64,57 99,9 Irtain omaisuus , ,87 84,1 Ateriapalvelut , ,97 94,9 TOIMINTAKERTOMUS 226

19 YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN SITOVIEN ERIEN TOTEUTUMISVERTAILUSTA, ML. TILALAITOS, VESIHUOLTOLAITOS Sitovuus määrärahatasolla M ä ä r ä r a h a t TA2013+MRM Toteutunut Erotus Käyttö % TA2013+MRM Toteutunut Erotus Käyttö % Aluekohteet (sis.vesihuollon)* Itä-Immanen , ,40 96,8 Itä-Tammisto , ,61 82,5 Heinäinen , ,74 90,7 Niemeämätön uusi alue , ,37 94,7 Humalisto , ,05 80,7 Pirttiluoto-Karjaluoto , ,97 172,1 Kukolanvainio ent.haijainen , ,47 108,6 Soiniemi, Välskärinkuja , ,02 62,9 SATAMALAUTAKUNTA Rakennustoimikunnan alaiset: Roro-lariturin nro27 yläramppi , ,35 94,3 Roro-laituri nro , ,01 98,7 Samalautakunnan päätöksin: Matkustajaterminaali , ,79 131,4 Muut investoinnit satamaltk päätöksin , ,10 35,2 INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ Tilalaitos, Vesihuoltolaitos pl , ,26 109, , ,86 854,0 TILALAITOS Luolalan paloasema , ,49 81,4 Maijamäen koulu, kohde ,36 398,64 99,6 Maijamäen koulu, kohde , ,59 27,9 Maijamäen koulu, kohde , ,42 70,6 Kaupungintalo, kohde , ,00 106,0 Terveyskeskus (hammashoitolamuutos 2) Kultarannan koulurakennus , ,73 98,7 Kuparivuoren jäähalli, KH ,77 Päiväkodit ja koulut , ,07 82,2 Muut palvelukiinteistöt , ,90 95,2 Ulkoiset toimitilat ,00 Laitehankinnat ja irtaimisto , ,53 98,2 Käyttöomaisuuden osto, osakkeet/osuudet ,00 100,0 Käyttomaisuuden osto, rakennukset , ,86 362,8 Käyttöoamaisuuden myynti, rakennukset 9 132, ,98 Käyttöomaisuuden myynti, osakkeet/osuudet , ,02 Käyttöomaisuus, kuljetusvälineet 48,11-48,11 12,11 12,11 TULOT Tilalaitoksen investoinnit yhteensä , ,60 101, , ,11 VESIHUOLTOLAITOS Verkosto,Taattinen-Rymättylä , ,84 96, ,00 100,0 Verkosto , ,59 94,7 Saariston vesihuolto , ,36 97,4 Suunnittelu , ,58 80,0 Käyttöomaisuudet myynti, rakennukset , ,17 126,8 TULOT Vesihuoltolaitoksen investoinnit yhteensä , ,37 96, , ,17 109,1 INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos ml , ,49 104, , ,80 277,0 Erotus-sarakkeessa olevat miinusmerkkiset luvut ovat määrärahaylityksiä, joita KV ei ole käsitellyt mennessä. * = Aluekohteet ovat yksittäin sitovia - tässä laskelmassa kukin kohde tarkastelllaan kokonaisuutena ja siksi esim. alueen vesihuoltomäärärahat sisältyvät tähän kohtaan eikä vesihuoltoon, koska tämä on sitovuustarkastelu. TOIMINTAKERTOMUS 227

20 YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN SITOVIEN ERIEN TOTEUTUMISVERTAILUSTA, ML. TILALAITOS, VESIHUOLTOLAITOS Sitovuus määrärahatasolla M ä ä r ä r a h a t TA2013+MRM Toteutunut Erotus Käyttö % TA2013+MRM Toteutunut Erotus Käyttö % TULOSLASKELMAOSA Verotulot , ,13 101,1 Valtionosuudet , ,00 100,4 Korkotuotot , ,87 285,8 Muut rahoitustuotot , ,02 87,3 Korkomenot , ,14 47,4 Muut rahoitusmenot , ,90 60,0 Satunnaiset erät Satunnaiset kulut , ,77 Satunnaiset tuotot TULOSLASKELMA YHTEENSÄ , ,27 52, , ,98 101,1 RAHOITUSLASKELMAOSA Antolainauksen muutokset Antolainauksen muutos (lisäys+) , ,96 Antolainas. Vähennys ,00 RAHOITUS YHTEENSÄ , , ,00 MÄÄRÄRAHAT JA TULOARVIOT YHTEENSÄ , ,12 98, , ,69 101,3 SITOVAT MÄÄRÄRAHAT JA TULOARVIOT YHTEENSÄ , ,12 98, , ,69 101,3 KÄSITTELEMÄTTÖMÄT YLITYKSET TULOJEN ALITUKSET KÄYTTÖTALOUSOSA KÄYTTÖTALOUSOSA Käyttötalous,pl.Tilalaitos,vesihuolto ,63 Käyttötalous,pl.Tilalaitos,vesihuolto ,98 Tilalaitos Tilalaitos ,91 Vesihuoltolaitos ,03 Vesihuoltolaitos Käyttötalous yhteensä ,66 Käyttötalous yhteensä ,89 INVESTOINTIOSA INVESTOINTIOSA Investoinnit,pl.Tilalaitos,vesihuolto ,79 Investoinnit,pl.Tilalaitos,vesihuolto -974,96 Tilalaitos, investoinnit ,97 Tilalaitos, investoinnit ,11 Vesihuolto, investoinnit Vesihuolto, investoinnit Investoinnit yhteensä ,76 Investoinnit yhteensä ,15 Tuloslaskelma ,77 Tuloslaskelma ,02 Rahoituslaskelma ,96 Rahoituslaskelma Myöntämättömät ylitykset ,15 Tulojen alitukset ,76 TOIMINTAKERTOMUS 228

21 YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN SITOVIEN ERIEN TOTEUTUMISVERTAILUSTA, ML. TILALAITOS, VESIHUOLTOLAITOS Sitovuus määrärahatasolla M ä ä r ä r a h a t TA2013+MRM Toteutunut Erotus Käyttö % TA2013+MRM Toteutunut Erotus Käyttö % TEHTÄVÄALUE Määräraha Toteutunut Ylitys Hyväksytty ylitys Käsittelemätön ylitys KV Muu päätös Hankintatoimi ja keskusvarasto , , ,67 Ympäristöterveydenhuolto , , ,00 Aikuisten psykososiaaliset palvelut , , ,49 Lapsiperheiden sosiaalityö , , ,95 Aikuissosiaalityö , , ,43 Vammaispalvelut , , ,52 Hoito- ja vanhuspalvelut , , ,78 Perusopetus , , ,62 Oppilashuolto , , ,36 Pelastustoimi , , , ,87 Kaukolämpölaitos , , , ,09 Konekeskus , , , ,85 Vesihuoltolaitos , , , ,97 INVESTOINTIOSA Rahatoimi / ohjelmalisenssit 1 600, , ,00 Maanosto , , , ,16 1) Maanosto / rakennusten hankintameno , , ,20 Kummeli , , ,48 2) Kultaranta-Porhonkallio JK+PP-tie , ,04 Pirttiluoto-Karjaluoto , ,97 Kukolanvainio ent.haijainen , ,47 Matkustajaterminaali , ,79 Tilalaitos / Kaupungintalo, kohde , ,00 Tilalaitos /Käyttomaisuuden osto, rakennukset , ,48 588,62 3) Tilalaitos /Käyttöomaisuus, kuljetusvälineet 48,11-48,11-48,11 TULOSLASKELMAOSA Satunnaiset kulut , , ,77 4) RAHOITUS Antolainauksen muutos (lisäys+) , , ,96 5) , ,42 Määrärahojen ylitysten hyväksymiset, mikäli ei hyväksytty KV ) Toteuma sisältää euron kirjauksen, jolla Irja Östermanin perinnön maaomaisuus on kirjattu kaupungin taseeseen. Kyseessä ei siten ollut kauppa eikä siitä aiheutunut kaupungille menoa eikä kassatapahtumaa. Omaisuuden vasta-arvo sisältyy tase-erien muutokseen rahoituslaskelman kohdassa "Muut maksuvalmiuden muutokset" (HUOM kaksi kauppaa). Määrärahan varsinainen käyttö oli ,84 euroa, joten tosiasiassa määrärahan käyttö pysyi talousarvion puitteissa. Määrärahan varsinainen käyttö oli ,84 euroa, joten tosiasiassa määrärahan käyttö pysyi talousarvion puitteissa. 2) Velkuan Palvelukiinteistöt Oy:n purkamisen johdosta Kummeli siirtyi kaupungille ja siirrettiin Tilalaitokselle. 3) KV myöntänyt määrärahat seuraaviin hankintoihin: vesihuoltolaitokselta Koivukumpu asuinrakennus, kaupungilta teollisuushalli, Luonnonmaa ja asuirakennus Soininen. Lisäksi valtuusto päätöksellä Kummelin osakekanta siirtyi kaupungin haltuun ja yhtiön purkamisen yhteydessä tilalaitoksen haltuun siirrettiin Kummelin rakennus. Tästä siirrosta ei tehty erikseen määrärahavarausta. 4) Kummelin liiketoimintasiirrosta ja Velkuan Palvelukiinteistöt Oy:n osakkeiden ostamista aiheutuneita kuluja. KV ) Palautuskelpoisten littymismaksujen lisäys. Ei talousarviossa. TOIMINTAKERTOMUS 229

22 TULOSLASKELMA, YHTEENSÄ Toimintatuotot Myyntituotot , ,61 Maksutuotot , ,75 Tuet ja avustukset , ,72 Vuokratuotot , ,39 Muut tuotot , , , ,45 Valmistus omaan käyttöön , ,77 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,44 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,47 Muut henkilösivukulut , ,54 Henkilöstökorvaukset , ,43 Palvelujen ostot , ,13 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,77 Avustukset , ,85 Vuokrat , ,38 Muut toimintakulut , , , ,43 Toimintakate , ,16 Verotulot , ,69 Valtionosuudet , ,00 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot , ,50 Muut rahoitustuotot , ,66 Korkokulut , ,27 Muut rahoituskulut , , , ,94 Vuosikate , ,47 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,34 Kertaluonteiset poistot , , , ,36 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot ,00 Satunnaiset kulut , , , ,99 Tilikauden tulos , ,90 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) , ,45 Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) Tilikauden yli-/alijäämä , ,45 TULOSLASKELMA 230

23 TULOSLASKELMA, KAUPUNKI Toimintatuotot Myyntituotot , ,63 Maksutuotot , ,75 Tuet ja avustukset , ,72 Vuokratuotot , ,26 Muut tuotot , , , ,72 Valmistus omaan käyttöön , ,77 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,30 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,78 Muut henkilösivukulut , ,23 Henkilöstökorvaukset , ,02 Palvelujen ostot , ,05 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,03 Avustukset , ,85 Vuokrat , ,76 Muut toimintakulut , , , ,03 Toimintakate , ,54 Verotulot , ,69 Valtionosuudet , ,00 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot , ,52 Muut rahoitustuotot , ,24 Korkokulut , ,40 Muut rahoituskulut , , , ,98 Vuosikate , ,87 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,76 Kertaluonteiset poistot , , , ,79 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot ,00 Satunnaiset kulut , , , ,99 Tilikauden tulos , ,67 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) Tilikauden yli-/alijäämä , ,67 TULOSLASKELMA 231

24 TULOSLASKELMA, TILALAITOS Liikevaihto Myyntituotot , ,08 Myynnin oikaisuerät , ,27 Liikevaihto , ,81 Liiketoiminnan muut tuotot , , , ,34 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,59 Palvelujen ostot , , , ,90 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,11 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,20 Muut henkilösivukulut , ,52 Henkilöstökorvaukset 8 727, , , ,08 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,71 Kertaluontoiset poistot , ,25 Liiketoiminnan muut kulut Vuokrat , ,92 Muut , , , ,04 Liikeyli./alijäämä , ,61 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot kunnalta 4 736, ,13 Muut korkotuotot 4 085, ,99 Muut rahoitustuotot 1 653, ,80 Korvaus peruspääomasta , ,94 Kunnalle maksetut korkokulut , ,89 Muut rahoituskulut , ,71-168, ,47 Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä , ,14 Satunnaiset erät Satunnaiset kulut Yli-/alijäämä ennen varauksia ,32 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) , ,47 Tilikauden yli-/alijäämä , ,61 TULOSLASKELMA 232

25 TULOSLASKELMA, VESIHUOLTOLAITOS Liikevaihto Myyntituotot , ,37 Myynnin oikaisuerät -23, ,10 Liikevaihto , ,27 Liiketoiminnan muut tuotot 9 388, , , ,32 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,41 Palvelujen ostot , , , ,35 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,03 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,49 Muut henkilösivukulut , ,79 Henkilöstökorvaukset 6 339, , , ,65 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,87 Muut lisäpoistot , , , ,86 Liiketoiminnan muut kulut Vuokrat , ,20 Muut , , , ,26 Liikeyli./alijäämä , ,80 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 2 150,21 296,59 Muut rahoitustuotot 4 617, ,03 Korvaus peruspääomasta , ,47 Kunnalle maksetut korkokulut , ,71 Muut rahoituskulut -56, ,94-266, ,57 Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä , ,37 Satunnaiset erät Satunnaiset kulut Yli-/alijäämä ennen varauksia , ,37 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 6 121, ,98 Tilikauden yli-/alijäämä , ,39 TULOSLASKELMA 233

26 RAHOITUSLASKELMA, YHTEENSÄ Toiminnan ja investointien rahavirta Toiminnan rahavirta Vuosikate , ,47 Satunnaiset erät , ,99 Tulorahoituksen korjauserät , , , ,58 Investointien rahavirta Investointimenot , ,30 Rahoitusosuudet investointimenoihin , ,00 Pysyv.vastaavien hyödykkeiden luovutustulot , , , ,06 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,48 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset , ,67 Antolainasaamisten vähennykset 0, , , ,67 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,00 0,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunta/taseyks. 0,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys , ,08 Kunnalta saatujen lyhytaik.lainojen muutos 0,00 0,00 Lyhytaikaisten lainojen muutos , , , ,92 Oman pääoman muutokset ,00 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset , ,55 Vaihto-omaisuuden muutos , ,11 Pitkäaikaisten saamisten muutos kunta/taseyks. 0,00 Pitkäaikaisten saamisten muutos , ,26 Lyhytaikaisten saamisten muutos kunnalta 0,00 0,00 Lyhytaikaisten saamisten muutos muilta , ,18 Lyhytaik.velkojen muutos kunnalle 0,00 Korott.lyhyt-ja pitkäaik. velkojen muutos , , , ,83 Rahoituksen rahavirta , ,08 Rahavarojen muutos , ,60 Rahavarojen muutos Rahavarat , ,02 Rahavarat , , , ,60 RAHOITUSLASKELMA 234

27 RAHOITUSLASKELMA, KAUPUNKI Toiminnan ja investointien rahavirta Toiminnan rahavirta Vuosikate , ,87 Satunnaiset erät , ,99 Tulorahoituksen korjauserät , , , ,76 Investointien rahavirta Investointimenot , ,48 Rahoitusosuudet investointimenoihin 0,00 0,00 Pysyv.vastaavien hyödykkeiden luovutustulot , , , ,24 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,00 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset , ,00 Antolainasaamisten vähennykset 0, ,00 0, ,00 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,00 0,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunta/taseyks. Pitkäaikaisten lainojen vähennys , ,08 Lyhytaikaisten lainojen muutos taseyksiköille , ,00 Lyhytaikaisten lainojen muutos , , , ,92 Oman pääoman muutokset ,00 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset , ,55 Vaihto-omaisuuden muutos , ,11 Pitkäaikaisten saamisten muutos kunta/taseyks ,02 Pitkäaikaisten saamisten muutos , ,26 Lyhytaikaisten saamisten muutos kunta/taseyks , ,03 Lyhytaikaisten saamisten muutos , ,61 Lyhytaik.velkojen muutos taseyksiköiltä Korott. lyhyt-ja pitkäaik. velkojen muutos , , , ,48 Rahoituksen rahavirta , ,40 Rahavarojen muutos , ,40 Rahavarojen muutos Rahavarat , ,10 Rahavarat , , , ,40 RAHOITUSLASKELMA 235

28 RAHOITUSLASKELMA, TILALAITOS Toiminnan ja investointien rahavirta Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä , ,61 Poistot ja arvonalentumiset , ,71 Rahoitustuotot ja -kulut , ,47 Muut tulorahoituksen korjauserät , , ,85 Investointien rahavirta Investointimenot , ,59 Rahoitusosuudet investointimenoihin 0,00 0,00 Pysyv.vastaavien hyödykkeiden luovutustulot , ,92 0, ,59 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,26 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset ,38 0,00 Antolainasaamisten vähennykset 0, ,38 0,00 0,00 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,00 0,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunta/taseyks ,02 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 0,00 Kunnalta saatujen lyhytaik.lainojen muutos 0,00 Lyhytaikaisten lainojen muutos 0, ,02 0,00 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Pitkäaikaisten saamisten muutos kunta/taseyks. Pitkäaikaisten saamisten muutos Lyhytaikaisten saamisten muutos kunnalta , ,00 Lyhytaikaisten saamisten muutos muilta , ,70 Lyhytaik.velkojen muutos kunnalle , ,72 Korott.pitkä-ja lyhytaik.velkojen muutos , , , ,65 Rahoituksen rahavirta , ,65 Rahavarojen muutos , ,61 Rahavarojen muutos Rahavarat , ,61 Rahavarat , , ,61 RAHOITUSLASKELMA 236

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama ulkoisten ja sisäisten menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Liite Kh 92 Kangasalan kunta n kolmannesvuotisseuranta Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Kh 16.6. Kangasala Kolmannesvuosiseuranta Sisällysluettelo

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 RAHOITUSOSA

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 RAHOITUSOSA TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä Kaupunginhallitus 10.11.2014 TP13 TA14 TPE14 TE-ehd15 TA15 TS16 TS17 TS18 TOIMINTATUOTOT ulk. 54 938 394 54 714 021 54 278 135 49 982 333 48 746 164 46 636 204 48 026 075

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 Kaupunginhallitus 4.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO Asukasluvun kehitys 2 Työttömyysasteen

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA RAHOITUSOSA

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA RAHOITUSOSA NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP15 TA16 TPE16** TE17 TA17 TS18 TS19 TS20 TOIMINTATUOTOT 47 252

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 37 TULOSSUUNNITELMA 38 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP11 TA12 KV TPE12 8kk TEehd13 KH13 TS14 TS15 TS16 1 000 eur TOIMINTATUOTOT ulk. 34 719 49 980 48 329 921 53 226 334 52 796 334 52 485 489 55 667 199 53 680 543 Myyntituotot

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015 Tilanteessa 30.6.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 2.228.300 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 181.900 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 2010

NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 2010 Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama ulkoisten ja sisäisten menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856 00005000 TEKNINEN LAUTAKUNTA (02) 3001 Myyntituotot 1.378.970 927.932,06 67,3 790.178,08 137.753,98 551.426,83 1.341.605 1.479.359 1.367.510 3200 Maksutuotot 88.390 44.446,24 50,3 41.542,63 2.903,61 10.489,55

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 31.5.2015 Väestö 0,00 Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.448, josta Lieksassa 12.052, Nurmeksessa 8.049 ja Valtimolla 2.347 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.111. Toukokuussa Nurmeksen

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat RAHOITUSOSA RAHOITUSOSA n rahoitusosaan kootaan käyttötalous-tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta). Lisäksi rahoitusosaan

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016 YPÄJÄN KUNTA Sivu 1 001000 Vaalit 3001 Myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3001 Myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3 800 100,0 4 4 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -3 500 100,0-4

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan

Lisätiedot