Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat."

Transkriptio

1 Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt muutokset ja toisesta määrärahasta tehdyt siirrot. Määräraha on toimielintä ja tilivelvollista sitova eikä sitä saa ylittää ilman kaupunginvaltuuston lupaa paitsi siinä tapauksessa, että sitovuus on tehtäväalueen selostusosassa määritelty toisin tai määrärahaa on toimielimen päätöksellä muutettu siten kuin näissä määräyksissä on määrätty." ,2 Investointiosassa määrärahat jaetaan päätöksellisesti kahteen ryhmään: hankemäärärahoihin eli kohteisiin, joille valtuusto myöntää kokonaismäärärahan riippumatta siitä, mille vuosille toteutuminen käytännössä jaksottuu ja vuosikohdemäärärahat, millä tarkoitetaan sitovia määrärahoja, jotka on käsiteltävä uudestaan, mikäli suunniteltu toteuttamisvuosi ei päde. Kummassakin vaihtoehdossa määrärahan muutokset käsitellään normaaliin tapaan. Investointiosan määrärahoihin liittyviä sitovuustasomääräyksiä voidaan lisäksi esittää investointiosassa. Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Suunnitelman mukaisia poistoja ei käsitellä talousarviossa määrärahana, koska niissä ei ole kysymys rahan käytöstä. Poistojen esittämistä tilinpäätöksessä sitovat kuitenkin valtuuston hyväksymät poistosuunnitelman perusteet. Poistoero, suunnitelman ylittävä poisto sekä varausten ja rahastojen muutokset ovat tuloksen käsittelyeriä, eivät määrärahoja eivätkä tuloarvioita. Niiden käsittely tilinpäätöksessä sisältyy kaupunginhallituksen toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tekemään esitykseen tilikauden tuloksen käsittelystä. TOIMINTAKERTOMUS 209

2 Yhteensä TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 2013 Talousarvio TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Toimintatulot Myyntitulot , ,19 Maksutulot , ,93 Tuet ja avustukset , ,14 Vuokratulot , ,44 Muut toimintatulot , ,99 Valmistus omaan käyttöön , ,00 Toimintamenot 0,00 Henkilöstömenot , ,63 Palvelujen ostot , ,14 Aineet, tarvikkeet ja 0,00 tavarat , ,63 Avustukset muille , ,92 Vuokrat , ,36 Muut toimintamenot , ,65 Toimintakate , ,64 Verotulot , ,13 Valtionosuudet , ,00 Rahoitustulot ja -menot: Korkotulot , ,87 Korkotulot kunnalta 4 736, ,93 Muut rahoitustulot , ,39 Korkomenot , ,14 Kunnalle maksetut korot , ,13 Korvaus peruspääomasta , ,41 Muut rahoitusmenot , ,90 Vuosikate , ,46 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset , ,75 poistot Kertaluonteiset poistot , ,14 Satunnaiset erät Satunnaiset tulot ,00 0,00 Satunnaiset menot , ,77 Tilikauden tulos , ,12 Poistoeron lisäys(-) tai vähennys(+) , ,01 Varausten lisäys(-) tai vähennys(+) ,00 0,00 Rahastojen lisäys(-) tai vähennys(+) 0 0 0,00 0,00 Tilikauden ylijäämä/alijäämä , ,13 * = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma TOIMINTAKERTOMUS 210

3 Kaupunki TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 2013 **) Talousarvio TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Toimintatulot Myyntitulot , ,68 Maksutulot , ,93 Tuet ja avustukset , ,14 Vuokratulot , ,44 Muut toimintatulot , ,40 Valmistus omaan käyttöön , ,00 Toimintamenot Henkilöstömenot , ,77 Palvelujen ostot , ,49 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,74 Avustukset , ,92 Vuokrat , ,36 Muut toimintamenot , ,37 Toimintakate , ,14 Verotulot , ,13 Valtionosuudet , ,00 Rahoitustulot ja -menot: Korkotulot , ,93 Muut rahoitustulot , ,45 Korkomenot , ,14 Muut rahoitusmenot , ,82 Vuosikate , ,61 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset , ,09 poistot Kertaluonteiset poistot , ,42 Satunnaiset erät Satunnaiset tulot ,00 0,00 Satunnaiset menot , ,77 Tilikauden tulos , ,89 Poistoeron lisäys(-) tai vähennys(+) ,00 0,00 Varausten lisäys(-) tai vähennys(+) ,00 0,00 Rahastojen lisäys(-) tai vähennys(+) ,00 0,00 Tilikauden ylijäämä/alijäämä , ,89 * = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma ** = ml. sis.erät myös taseyksiköt TOIMINTAKERTOMUS 211

4 Tilalaitos TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 2013 **) Talousarvio TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Liikevaihto Myyntitulot , ,63 Myynnin oikaisuerät , ,26 Liikevaihto , ,89 Valmistus omaan käyttöön Liiketoim. muut tuotot , , , ,17 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,25 Palvelujen ostot , ,44 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,48 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,03 Muut henkilöstösivuk , ,24 Henkilöstökorvaukset , ,54 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk.poistot , ,59 Kertaluonteiset poistot , ,84 Liiketoiminnan muut kulut , ,41 Liikeylijäämä(-alijäämä) , ,97 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot kunnalta , ,93 Muut korkotuotot , ,09 Muut rahoitustuotot , ,68 Kunnalle maksetut korot , ,30 Korvaus peruspääomasta , ,94 Muut rahoituskulut , ,17 Ylijäämä(alij.) ennen satunn , ,68 Satunnaiset tuotot/kulut Satunnaiset tuotot 0 0 0,00 0,00 Satunnaiset kulut 0 0 0,00 0,00 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia , ,68 Poistoeron lisäys tai vähennys , ,09 Vapaaeht.varausten lis./väh ,00 0,00 Tilikauden ylijäämä/alijäämä , ,59 * = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma ** = ml. peruskunnan erät TOIMINTAKERTOMUS 212

5 Vesihuoltolaitos TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 2013 **) Talousarvio TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Liikevaihto Myyntitulot , ,20 Myynnin oikaisuerät ,42-23,42 Liikevaihto , ,62 Valmistus omaan käyttöön Liiketoim. muut tuotot , , , ,75 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,36 Palvelujen ostot , ,91 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,54 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,56 Muut henkilöstösivuk , ,10 Henkilöstökorvaukset , ,43 Poistot ja arvonalentumiset 0,00 Suunnitelman muk.poistot , ,07 Kertaluonteiset poistot , ,88 Liiketoiminnan muut kulut , ,39 Liikeylijäämä(-alijäämä) , ,59 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot kunnalta 0 0 0,00 0,00 Muut korkotuotot , ,15 Muut rahoitustuotot , ,26 Kunnalle maksetut korot , ,83 Korvaus peruspääomasta , ,47 Muut rahoituskulut ,75-56,75 Ylijäämä(alij.) ennen satunn , ,53 Satunnaiset tuotot/kulut Satunnaiset tuotot 0 0 0,00 0,00 Satunnaiset kulut 0 0 0,00 0,00 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia , ,53 Poistoeron lisäys tai vähennys , ,92 Vapaaeht.varausten lis./väh ,00 0,00 Tilikauden ylijäämä/alijäämä , ,61 * = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma ** = ml. peruskunnan erät TOIMINTAKERTOMUS 213

6 Yhteensä TALOUSARVION INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 2013 Talousarvio TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Investoinnit, yleinen Oma rakentaminen , ,06 Rakennuttaminen ja muut investointimenot , ,52 Käyttöomaisuuden osto Inv.menot yht , ,58 Käyttöomaisuuden myynti , ,13 Muut investointitulot Inv.tulot yht , ,13 Investoinnit, sosiaali- ja terveys Oma rakentaminen Rakennuttaminen ja muut investointimenot , ,54 Käyttöomaisuuden osto Inv.menot yht , ,46 Käyttöomaisuuden myynti Rahoitusosuudet Muut investointitulot Inv.tulot yht. Investoinnit, sivistys Oma rakentaminen Rakennuttaminen ja muut investointimenot , ,49 Käyttöomaisuuden osto Inv.menot yht , ,51 Käyttöomaisuuden myynti Rahoitusosuudet Muut investointitulot Inv.tulot yht. Investoinnit, ympäristö Oma rakentaminen , ,04 Rakennuttaminen ja muut investointimenot , ,51 Käyttöomaisuuden osto Inv.menot yht , ,55 Käyttöomaisuuden myynti , ,32 Rahoitusosuudet , ,00 Muut investointitulot , ,12 Inv.tulot yht , ,44 TOIMINTAKERTOMUS 214

7 Investoinnit, satama Oma rakentaminen , ,25 Rakennuttaminen ja muut investointimenot , ,08 Inv.menot yht , ,67 Käyttöomaisuuden myynti Rahoitusosuudet Muut investointitulot Inv.tulot yht. Investointimenot yht , ,49 Investointitulot yht , ,57 Investoinnit, netto , ,08 TOIMINTAKERTOMUS 215

8 Kaupunki TALOUSARVION INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 2013 Talousarvio TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Investoinnit, yleinen Oma rakentaminen ,06 Rakennuttaminen ja muut investointimenot ,52 Käyttöomaisuuden osto Inv.menot yht , ,58 Käyttöomaisuuden myynti , ,13 Muut investointitulot Inv.tulot yht , ,13 Investoinnit, sosiaali- ja terveys Oma rakentaminen Rakennuttaminen ja muut investointimenot , ,54 Käyttöomaisuuden osto Inv.menot yht , ,46 Käyttöomaisuuden myynti Rahoitusosuudet Muut investointitulot Inv.tulot yht. Investoinnit, sivistys Oma rakentaminen Rakennuttaminen ja , ,49 muut investointimenot , ,51 Käyttöomaisuuden osto Inv.menot yht , ,51 Käyttöomaisuuden myynti Rahoitusosuudet Muut investointitulot Inv.tulot yht. 0 Investoinnit, ympäristö Oma rakentaminen , ,38 Rakennuttaminen ja muut investointimenot , ,26 Käyttöomaisuuden osto Inv.menot yht , ,64 Käyttöomaisuuden myynti , ,15 Rahoitusosuudet ,00 Muut investointitulot , ,66 Inv.tulot yht , ,81 TOIMINTAKERTOMUS 216

9 Investoinnit, satama Oma rakentaminen , ,25 Rakennuttaminen ja muut investointimenot , ,08 Inv.menot yht , ,67 Käyttöomaisuuden myynti Rahoitusosuudet Muut investointitulot Inv.tulot yht. Investointimenot yht , ,58 Investointitulot yht , ,94 Investoinnit, netto , ,36 * = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma luvut bruttolukuja TOIMINTAKERTOMUS 217

10 Tilalaitos TALOUSARVION INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 2013 Talousarvio TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Investoinnit, tilalaitos Oma rakentaminen , ,01 Rakennuttaminen ja muut investointimenot , ,36 Käyttöomaisuuden osto Inv.menot yht , ,37 Käyttöomaisuuden myynti , ,11 Rahoitusosuudet Muut investointitulot Inv.tulot yht , ,11 Investointimenot yht , ,37 Investointitulot yht , ,11 Investoinnit, netto , ,26 * = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma luvut bruttolukuja TOIMINTAKERTOMUS 218

11 Vesihuoltolaitos TALOUSARVION INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 2013 Talousarvio TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Investoinnit, vesihuoltolaitos Oma rakentaminen , ,65 Rakennuttaminen ja muut investointimenot , ,89 Käyttöomaisuuden osto Inv.menot yht , ,46 Käyttöomaisuuden myynti , ,06 Rahoitusosuudet ,00 Muut investointitulot , ,46 Inv.tulot yht , ,52 Investointimenot yht , ,46 Investointitulot yht , ,52 Investoinnit, netto , ,98 * = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma luvut bruttolukuja TOIMINTAKERTOMUS 219

12 Yhteensä TALOUSARVION RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 2013 Toiminnan ja investointien rahavirta Talousarvio Ta-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Tulorahoitus Vuosikate , ,46 Satunnaiset erät , ,77 Tulorahoituksen korjauserät , ,13 Investoinnit Investointimenot , ,63 Rahoitusosuudet ,00 0,00 investointimenoihin Pysyv.vastaav.luovutustuotot , ,14 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,33 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten 0 0,00 lisäykset muille , ,96 Antolainasaamisten 0 vähennykset muilta ,00 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen 0 lisäys Pitkäaikaisten lainojen , ,08 vähennys Lyhytaikaisten lainojen , ,00 muutos 0 Oman pääoman muutokset , ,00 Muut maksuvalmiuden muutoks , ,05 Rahavarojen muutos , ,66 * = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma Toimintakertomuksessa esitetään toteutumisvertailu talousarvion rahoitusosasta. Talousarvion rahoitusosa ja sen toteutumis-vertailu saattavat sisältää sisäisiä tuloja ja menoja (mm. vesihuoltolaitos ja tilalaitos).. Sitovia eriä rahoitusosassa ovat antolainojen lisäys ja vieraan pääoman vähennys. Siirtoja oman pääoman sisällä tai siirtoja tuloslaskelman ja oman pääoman tase-erien kesken tai vapaaehtoisten varausten muutoksia ei merkitä rahoitusosaan. TOIMINTAKERTOMUS 220

13 Kaupunki TALOUSARVION RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 2013 Toiminnan ja investointien rahavirta Talousarvio Ta-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Tulorahoitus Vuosikate , ,61 Satunnaiset erät , ,77 Tulorahoituksen korjauserät , ,40 Investoinnit Investointimenot **) , ,08 Rahoitusosuudet 0 0 0,00 0,00 investointimenoihin Pysyvien vast. luovutustulot , ,24 Toiminnan ja investointien rahav , ,76 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset muille , ,00 Antolainasaamisten vähennykset muilta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen , ,99 lisäys Pitkäaikaisten lainojen , ,08 vähennys Lyhytaikaisten lainojen 0 0 0,00 muutos , ,00 Oman pääoman muutokset , ,00 Muut maksuvalmiuden muutoks , ,32 Rahavarojen muutos , ,01 * = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma ** = investointimenoista vähennetty muut investointitulot TOIMINTAKERTOMUS 221

14 Tilalaitos TALOUSARVION RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 2013 Toiminnan ja investointien rahavirta Talousarvio Ta-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Tulorahoitus Liikeylijäämä(-alijäämä) , ,81 Poistot ja arvonalentumiset , ,09 Rahoitustuotot ja -kulut , ,29 Satunnaiset erät 0 0 0,00 0,00 Muut tulorahoituksen korjauserät , ,34 Investoinnit Investointimenot , ,37 Rahoitusosuudet investointimen ,00 Pysyvien vastaavien luovutustulot , ,45 Rahoituksen rahavirta , ,31 Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset muille ,38 Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen väh ,02 Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähenn. Kunnalta saatujen lyhytaikaisten lainojen muut ,00 Muilta saatujen lyhytaikaisten lainojen muutos 0 0,00 Oman pääoman muutokset Peruspääoman muutos 0 0,00 Liittymismaksujen muutos 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Vaihto-omaisuuden muutos 0 0 0,00 0,00 Pitkäaikaisten saamisten muutokset kunnalta 0 0 0,00 0,00 Pitkäaikaisten saamisten muutokset muilta 0 0 0,00 0,00 Lyhytaikaisten saamisten muutokset kunnalta , ,00 Lyhytaikaisten saamisten muutokset muilta , ,10 Korottomien velkojen muutos , ,16 Rahavarojen muutos , ,25 TOIMINTAKERTOMUS 222

15 Vesihuoltolaitos TALOUSARVION RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 2013 Toiminnan ja investointien rahavirta Talousarvio Ta-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Tulorahoitus Liikeylijäämä(-alijäämä) , ,59 Poistot ja arvonalentumiset , ,19 Rahoitustuotot ja -kulut , ,94 Satunnaiset erät 0 0 0,00 0,00 Muut tulorahoituksen korjauserät , ,61 Investoinnit Investointimenot , ,92 Rahoitusosuudet investointimen ,00 0,00 Pysyvien vastaavien luovutustulot , ,45 Rahoituksen rahavirta , ,74 Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset muille , ,58 Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen väh ,00 Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähenn. Kunnalta saatujen lyhytaikaisten lainojen muut , ,16 Muilta saatujen lyhytaikaisten lainojen muutos 0 0,00 0,00 Oman pääoman muutokset Peruspääoman muutos 0 0,00 Liittymismaksujen muutos 0 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset , ,35 Vaihto-omaisuuden muutos 0 0 0,00 0,00 Pitkäaikaisten saamisten muutokset kunnalta 0 0 0,00 0,00 Pitkäaikaisten saamisten muutokset muilta 0 0 0,00 0,00 Lyhytaikaisten saamisten muutokset kunnalta 0 0 0,00 Lyhytaikaisten saamisten muutokset muilta 0 0 0,00 0,00 Korottomien velkojen muutos , ,00 Rahavarojen muutos , ,51 TOIMINTAKERTOMUS 223

16 YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN SITOVIEN ERIEN TOTEUTUMISVERTAILUSTA, ML. TILALAITOS, VESIHUOLTOLAITOS Sitovuus määrärahatasolla M ä ä r ä r a h a t TA2013+MRM Toteutunut Erotus Käyttö % TA2013+MRM Toteutunut Erotus Käyttö % KÄYTTÖTALOUSOSA KESKUSVAALILAUTAKUNTA Vaalit TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastustoimi ,44 80, ,00 KAUPUNGINVALTUUSTO Kaupunginvaltuusto , ,49 77, , ,00 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto , ,70 94, , ,54 120,8 Asiahallinto , ,28 90, , ,52 232,6 Sisäiset toimistopalvelut , ,81 81, , ,38 72,9 Tietohallinto , ,09 97, , ,19 96,7 Rahatoimi , ,46 88, ,12-292,88 100,0 Hankintatoimi ja keskusvarasto , ,67 104, , ,67 108,4 Käyttöom. myyntivoitto/-tappio , ,79 70, , ,50 112,7 Järjestelyerät , , ,00 100,0 KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO Kaupunkisuunnittelu , ,23 72,3 YLEISJAOSTO Henkilöstöhallinto , ,09 92, , ,25 119,7 Palkkahallinto , ,55 97, ,00-773,00 99,8 Työllistämistoiminta , ,85 95, , ,42 108,0 SAARISTOLAUTAKUNTA Saaristoasiat , ,81 92, , ,88 880,1 SOSIAALILAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveystoimen hallinto , ,69 95, , ,01 103,9 Terveyspalvelut , ,24 97, , ,00 84,6 Kuntoutus , ,38 86, , ,28 105,6 Suun terveydenhuolto , ,41 95, , ,51 101,9 Ympäristöterveydenhuolto , ,00 106,9 Aikuisten psykososiaaliset palvelut , ,49 101, , ,36 94,0 Erikoissairaanhoito , ,78 99,6 Lapsiperheiden sosiaalityö , ,95 100, , ,79 136,7 Aikuissosiaalityö , ,43 100, , ,47 108,4 Vammaispalvelut , ,52 100, , ,97 146,6 Hoito- ja vanhuspalvelut , ,78 100, , ,40 100,6 KOULUTUSLAUTAKUNTA Sivistystoimen hallinto ,15 868,85 99, ,68 226,68 100,4 Varhaiskasvatus , ,92 99, , ,90 101,6 Varhaiskavatuksen tukitoimet , ,55 96,1 Perusopetus , ,62 100, , ,16 102,0 Toisen asteen koulutus , ,71 99, , ,62 106,7 Oppilashuolto , ,36 106, , ,00 63,4 Vapaa sivistystyö , ,00 97, , ,46 103,7 KULTTUURILAUTAKUNTA Kulttuuripalvelut , ,14 97, , ,55 103,9 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Vapaa-aikapalvelut , ,31 96, , ,63 118,6 TOIMINTAKERTOMUS 224

17 YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN SITOVIEN ERIEN TOTEUTUMISVERTAILUSTA, ML. TILALAITOS, VESIHUOLTOLAITOS Sitovuus määrärahatasolla M ä ä r ä r a h a t TA2013+MRM Toteutunut Erotus Käyttö % TA2013+MRM Toteutunut Erotus Käyttö % RAKENNUSLAUTAKUNTA Rakentamisen valv. ja neuv , ,29 95, , ,03 89,1 KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLTK Ympäristönsuojelu , ,96 96, , ,91 287,6 Asemakaavoitus , ,67 97, , ,75 102,6 Maanmittaus , ,30 86, , ,71 98,1 TEKNINEN LAUTAKUNTA Palvelukeskus , ,45 96, ,00 100,0 Pelastustoimi , ,87 101,0 Liikenneväylät ja venesatamat , ,75 93, , ,68 104,2 Viheryksikkö , ,37 89, ,27 844,27 100,3 Liikuntapaikat , ,54 93, , ,39 83,6 Joukkoliikenne , ,20 90, , ,00 64,0 Kaukolämpölaitos , ,09 111, , ,39 105,2 Konekeskus , ,85 103, , ,49 94,9 Ruokapalvelut , ,45 96, , ,37 97,9 Siivouspalvelut , ,90 96, , ,92 99,8 SATAMALAUTAKUNTA Satamalaitos , ,51 84, , ,26 99,0 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ Tilalaitos, Vesihuoltolaitos pl , ,91 98, , ,23 100,6 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tilalaitos , ,19 96, , ,91 99,0 TEKNINEN LAUTAKUNTA Vesihuoltolaitos , ,03 101, , ,75 95,9 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ Tilalaitos, Vesihuoltolaitos ml , ,07 98, , ,43 99,8 Erotus-sarakkeessa olevat miinusmerkkiset luvut ovat määrärahaylityksiä, joita kaupunginvaltuusto ei ole hyväksynyt ja jotka esitetään hyväksyttäviksi osana tilinpäätöstä. TOIMINTAKERTOMUS 225

18 YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN SITOVIEN ERIEN TOTEUTUMISVERTAILUSTA, ML. TILALAITOS, VESIHUOLTOLAITOS Sitovuus määrärahatasolla M ä ä r ä r a h a t TA2013+MRM Toteutunut Erotus Käyttö % TA2013+MRM Toteutunut Erotus Käyttö % INVESTOINTIOSA KAUPUNGINHALLITUS Tietohallinto -tietoliikenneverkko ,06 39,94 99,7 -konesalipalvelut , ,00 87,5 -sähköisen asiakaspalvelun ratkaisut ,00 -sähköinen työpöytä, kohde , ,00 66,7 Rahatoimi -ohjelmalisenssit 1 600, ,00 Maanosto -maanosto , ,84 196,7 -rakennusten hankintameno , ,20 -Kummeli , ,48 -myydyn tai muuten poistetun omaisuuden kirjanpitoarvojen tuloutus , ,41 461,1 -rakennusten myynti , , ,3 YLEISJAOSTO Henkilöstöhallinto, kohde ,00 Henkilöstöhallinto, kohde ,00 Henkilöstöhallinto, kohde ,00 SOSIAALILAUTAKUNTA Lautakunnan kohteet: Röntgenkuvien katselujärjestelmä päivitys ,00 524,00 98,8 Soten ohjelmistohankinnat / päivitykset ,01 275,99 99,2 Virtu päätelaitteiden lunastus ,00 Suuhygienistin hoitohuone , ,47 77,6 INR-laite, laboratorio ,00 100,0 KOULUTUSLAUTAKUNTA Koulukaluston uusinta , ,64 93,5 Kultarannan koulu, irtaimistohankinnat , ,20 86,2 KULTTUURILAUTAKUNTA Pääkirjaston nykyaikaistaminen , ,67 KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Asemakaavan pohjakartat , ,00 58,7 Irtain omaisuus , ,02 92, ,04-974,96 92,5 TEKNINEN LAUTAKUNTA Kunnallistekniikka Tekla maa- ja vesialueet 2 786, ,69 Kultaranta-Porhonkallio JK+PP-tie , ,04 104,9 Kuparivuoren jäähalli Viluluodonojan Aurinkotien siltojen uusiminen , ,65 45,0 Sataman erikoiskulj.reitin muutokset , ,25 14,8 Seudullisen joukkoliikenteen maksujärj hankinta , ,20 93,1 Liikenneväylien päällystys , ,08 99,4 Katuvalaistus ,80 152,20 99,8 Peruskorj ja liikenneympäristön parantaminen , ,33 81,3 Suunnittelu , ,39 56,4 Laiturit ja venesatamat , ,80 97,8 Viheralueet , ,64 72,1 Liikuntapaikat ,43 64,57 99,9 Irtain omaisuus , ,87 84,1 Ateriapalvelut , ,97 94,9 TOIMINTAKERTOMUS 226

19 YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN SITOVIEN ERIEN TOTEUTUMISVERTAILUSTA, ML. TILALAITOS, VESIHUOLTOLAITOS Sitovuus määrärahatasolla M ä ä r ä r a h a t TA2013+MRM Toteutunut Erotus Käyttö % TA2013+MRM Toteutunut Erotus Käyttö % Aluekohteet (sis.vesihuollon)* Itä-Immanen , ,40 96,8 Itä-Tammisto , ,61 82,5 Heinäinen , ,74 90,7 Niemeämätön uusi alue , ,37 94,7 Humalisto , ,05 80,7 Pirttiluoto-Karjaluoto , ,97 172,1 Kukolanvainio ent.haijainen , ,47 108,6 Soiniemi, Välskärinkuja , ,02 62,9 SATAMALAUTAKUNTA Rakennustoimikunnan alaiset: Roro-lariturin nro27 yläramppi , ,35 94,3 Roro-laituri nro , ,01 98,7 Samalautakunnan päätöksin: Matkustajaterminaali , ,79 131,4 Muut investoinnit satamaltk päätöksin , ,10 35,2 INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ Tilalaitos, Vesihuoltolaitos pl , ,26 109, , ,86 854,0 TILALAITOS Luolalan paloasema , ,49 81,4 Maijamäen koulu, kohde ,36 398,64 99,6 Maijamäen koulu, kohde , ,59 27,9 Maijamäen koulu, kohde , ,42 70,6 Kaupungintalo, kohde , ,00 106,0 Terveyskeskus (hammashoitolamuutos 2) Kultarannan koulurakennus , ,73 98,7 Kuparivuoren jäähalli, KH ,77 Päiväkodit ja koulut , ,07 82,2 Muut palvelukiinteistöt , ,90 95,2 Ulkoiset toimitilat ,00 Laitehankinnat ja irtaimisto , ,53 98,2 Käyttöomaisuuden osto, osakkeet/osuudet ,00 100,0 Käyttomaisuuden osto, rakennukset , ,86 362,8 Käyttöoamaisuuden myynti, rakennukset 9 132, ,98 Käyttöomaisuuden myynti, osakkeet/osuudet , ,02 Käyttöomaisuus, kuljetusvälineet 48,11-48,11 12,11 12,11 TULOT Tilalaitoksen investoinnit yhteensä , ,60 101, , ,11 VESIHUOLTOLAITOS Verkosto,Taattinen-Rymättylä , ,84 96, ,00 100,0 Verkosto , ,59 94,7 Saariston vesihuolto , ,36 97,4 Suunnittelu , ,58 80,0 Käyttöomaisuudet myynti, rakennukset , ,17 126,8 TULOT Vesihuoltolaitoksen investoinnit yhteensä , ,37 96, , ,17 109,1 INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos ml , ,49 104, , ,80 277,0 Erotus-sarakkeessa olevat miinusmerkkiset luvut ovat määrärahaylityksiä, joita KV ei ole käsitellyt mennessä. * = Aluekohteet ovat yksittäin sitovia - tässä laskelmassa kukin kohde tarkastelllaan kokonaisuutena ja siksi esim. alueen vesihuoltomäärärahat sisältyvät tähän kohtaan eikä vesihuoltoon, koska tämä on sitovuustarkastelu. TOIMINTAKERTOMUS 227

20 YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN SITOVIEN ERIEN TOTEUTUMISVERTAILUSTA, ML. TILALAITOS, VESIHUOLTOLAITOS Sitovuus määrärahatasolla M ä ä r ä r a h a t TA2013+MRM Toteutunut Erotus Käyttö % TA2013+MRM Toteutunut Erotus Käyttö % TULOSLASKELMAOSA Verotulot , ,13 101,1 Valtionosuudet , ,00 100,4 Korkotuotot , ,87 285,8 Muut rahoitustuotot , ,02 87,3 Korkomenot , ,14 47,4 Muut rahoitusmenot , ,90 60,0 Satunnaiset erät Satunnaiset kulut , ,77 Satunnaiset tuotot TULOSLASKELMA YHTEENSÄ , ,27 52, , ,98 101,1 RAHOITUSLASKELMAOSA Antolainauksen muutokset Antolainauksen muutos (lisäys+) , ,96 Antolainas. Vähennys ,00 RAHOITUS YHTEENSÄ , , ,00 MÄÄRÄRAHAT JA TULOARVIOT YHTEENSÄ , ,12 98, , ,69 101,3 SITOVAT MÄÄRÄRAHAT JA TULOARVIOT YHTEENSÄ , ,12 98, , ,69 101,3 KÄSITTELEMÄTTÖMÄT YLITYKSET TULOJEN ALITUKSET KÄYTTÖTALOUSOSA KÄYTTÖTALOUSOSA Käyttötalous,pl.Tilalaitos,vesihuolto ,63 Käyttötalous,pl.Tilalaitos,vesihuolto ,98 Tilalaitos Tilalaitos ,91 Vesihuoltolaitos ,03 Vesihuoltolaitos Käyttötalous yhteensä ,66 Käyttötalous yhteensä ,89 INVESTOINTIOSA INVESTOINTIOSA Investoinnit,pl.Tilalaitos,vesihuolto ,79 Investoinnit,pl.Tilalaitos,vesihuolto -974,96 Tilalaitos, investoinnit ,97 Tilalaitos, investoinnit ,11 Vesihuolto, investoinnit Vesihuolto, investoinnit Investoinnit yhteensä ,76 Investoinnit yhteensä ,15 Tuloslaskelma ,77 Tuloslaskelma ,02 Rahoituslaskelma ,96 Rahoituslaskelma Myöntämättömät ylitykset ,15 Tulojen alitukset ,76 TOIMINTAKERTOMUS 228

21 YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN SITOVIEN ERIEN TOTEUTUMISVERTAILUSTA, ML. TILALAITOS, VESIHUOLTOLAITOS Sitovuus määrärahatasolla M ä ä r ä r a h a t TA2013+MRM Toteutunut Erotus Käyttö % TA2013+MRM Toteutunut Erotus Käyttö % TEHTÄVÄALUE Määräraha Toteutunut Ylitys Hyväksytty ylitys Käsittelemätön ylitys KV Muu päätös Hankintatoimi ja keskusvarasto , , ,67 Ympäristöterveydenhuolto , , ,00 Aikuisten psykososiaaliset palvelut , , ,49 Lapsiperheiden sosiaalityö , , ,95 Aikuissosiaalityö , , ,43 Vammaispalvelut , , ,52 Hoito- ja vanhuspalvelut , , ,78 Perusopetus , , ,62 Oppilashuolto , , ,36 Pelastustoimi , , , ,87 Kaukolämpölaitos , , , ,09 Konekeskus , , , ,85 Vesihuoltolaitos , , , ,97 INVESTOINTIOSA Rahatoimi / ohjelmalisenssit 1 600, , ,00 Maanosto , , , ,16 1) Maanosto / rakennusten hankintameno , , ,20 Kummeli , , ,48 2) Kultaranta-Porhonkallio JK+PP-tie , ,04 Pirttiluoto-Karjaluoto , ,97 Kukolanvainio ent.haijainen , ,47 Matkustajaterminaali , ,79 Tilalaitos / Kaupungintalo, kohde , ,00 Tilalaitos /Käyttomaisuuden osto, rakennukset , ,48 588,62 3) Tilalaitos /Käyttöomaisuus, kuljetusvälineet 48,11-48,11-48,11 TULOSLASKELMAOSA Satunnaiset kulut , , ,77 4) RAHOITUS Antolainauksen muutos (lisäys+) , , ,96 5) , ,42 Määrärahojen ylitysten hyväksymiset, mikäli ei hyväksytty KV ) Toteuma sisältää euron kirjauksen, jolla Irja Östermanin perinnön maaomaisuus on kirjattu kaupungin taseeseen. Kyseessä ei siten ollut kauppa eikä siitä aiheutunut kaupungille menoa eikä kassatapahtumaa. Omaisuuden vasta-arvo sisältyy tase-erien muutokseen rahoituslaskelman kohdassa "Muut maksuvalmiuden muutokset" (HUOM kaksi kauppaa). Määrärahan varsinainen käyttö oli ,84 euroa, joten tosiasiassa määrärahan käyttö pysyi talousarvion puitteissa. Määrärahan varsinainen käyttö oli ,84 euroa, joten tosiasiassa määrärahan käyttö pysyi talousarvion puitteissa. 2) Velkuan Palvelukiinteistöt Oy:n purkamisen johdosta Kummeli siirtyi kaupungille ja siirrettiin Tilalaitokselle. 3) KV myöntänyt määrärahat seuraaviin hankintoihin: vesihuoltolaitokselta Koivukumpu asuinrakennus, kaupungilta teollisuushalli, Luonnonmaa ja asuirakennus Soininen. Lisäksi valtuusto päätöksellä Kummelin osakekanta siirtyi kaupungin haltuun ja yhtiön purkamisen yhteydessä tilalaitoksen haltuun siirrettiin Kummelin rakennus. Tästä siirrosta ei tehty erikseen määrärahavarausta. 4) Kummelin liiketoimintasiirrosta ja Velkuan Palvelukiinteistöt Oy:n osakkeiden ostamista aiheutuneita kuluja. KV ) Palautuskelpoisten littymismaksujen lisäys. Ei talousarviossa. TOIMINTAKERTOMUS 229

22 TULOSLASKELMA, YHTEENSÄ Toimintatuotot Myyntituotot , ,61 Maksutuotot , ,75 Tuet ja avustukset , ,72 Vuokratuotot , ,39 Muut tuotot , , , ,45 Valmistus omaan käyttöön , ,77 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,44 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,47 Muut henkilösivukulut , ,54 Henkilöstökorvaukset , ,43 Palvelujen ostot , ,13 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,77 Avustukset , ,85 Vuokrat , ,38 Muut toimintakulut , , , ,43 Toimintakate , ,16 Verotulot , ,69 Valtionosuudet , ,00 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot , ,50 Muut rahoitustuotot , ,66 Korkokulut , ,27 Muut rahoituskulut , , , ,94 Vuosikate , ,47 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,34 Kertaluonteiset poistot , , , ,36 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot ,00 Satunnaiset kulut , , , ,99 Tilikauden tulos , ,90 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) , ,45 Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) Tilikauden yli-/alijäämä , ,45 TULOSLASKELMA 230

23 TULOSLASKELMA, KAUPUNKI Toimintatuotot Myyntituotot , ,63 Maksutuotot , ,75 Tuet ja avustukset , ,72 Vuokratuotot , ,26 Muut tuotot , , , ,72 Valmistus omaan käyttöön , ,77 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,30 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,78 Muut henkilösivukulut , ,23 Henkilöstökorvaukset , ,02 Palvelujen ostot , ,05 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,03 Avustukset , ,85 Vuokrat , ,76 Muut toimintakulut , , , ,03 Toimintakate , ,54 Verotulot , ,69 Valtionosuudet , ,00 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot , ,52 Muut rahoitustuotot , ,24 Korkokulut , ,40 Muut rahoituskulut , , , ,98 Vuosikate , ,87 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,76 Kertaluonteiset poistot , , , ,79 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot ,00 Satunnaiset kulut , , , ,99 Tilikauden tulos , ,67 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) Tilikauden yli-/alijäämä , ,67 TULOSLASKELMA 231

24 TULOSLASKELMA, TILALAITOS Liikevaihto Myyntituotot , ,08 Myynnin oikaisuerät , ,27 Liikevaihto , ,81 Liiketoiminnan muut tuotot , , , ,34 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,59 Palvelujen ostot , , , ,90 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,11 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,20 Muut henkilösivukulut , ,52 Henkilöstökorvaukset 8 727, , , ,08 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,71 Kertaluontoiset poistot , ,25 Liiketoiminnan muut kulut Vuokrat , ,92 Muut , , , ,04 Liikeyli./alijäämä , ,61 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot kunnalta 4 736, ,13 Muut korkotuotot 4 085, ,99 Muut rahoitustuotot 1 653, ,80 Korvaus peruspääomasta , ,94 Kunnalle maksetut korkokulut , ,89 Muut rahoituskulut , ,71-168, ,47 Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä , ,14 Satunnaiset erät Satunnaiset kulut Yli-/alijäämä ennen varauksia ,32 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) , ,47 Tilikauden yli-/alijäämä , ,61 TULOSLASKELMA 232

25 TULOSLASKELMA, VESIHUOLTOLAITOS Liikevaihto Myyntituotot , ,37 Myynnin oikaisuerät -23, ,10 Liikevaihto , ,27 Liiketoiminnan muut tuotot 9 388, , , ,32 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,41 Palvelujen ostot , , , ,35 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,03 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,49 Muut henkilösivukulut , ,79 Henkilöstökorvaukset 6 339, , , ,65 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,87 Muut lisäpoistot , , , ,86 Liiketoiminnan muut kulut Vuokrat , ,20 Muut , , , ,26 Liikeyli./alijäämä , ,80 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 2 150,21 296,59 Muut rahoitustuotot 4 617, ,03 Korvaus peruspääomasta , ,47 Kunnalle maksetut korkokulut , ,71 Muut rahoituskulut -56, ,94-266, ,57 Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä , ,37 Satunnaiset erät Satunnaiset kulut Yli-/alijäämä ennen varauksia , ,37 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 6 121, ,98 Tilikauden yli-/alijäämä , ,39 TULOSLASKELMA 233

26 RAHOITUSLASKELMA, YHTEENSÄ Toiminnan ja investointien rahavirta Toiminnan rahavirta Vuosikate , ,47 Satunnaiset erät , ,99 Tulorahoituksen korjauserät , , , ,58 Investointien rahavirta Investointimenot , ,30 Rahoitusosuudet investointimenoihin , ,00 Pysyv.vastaavien hyödykkeiden luovutustulot , , , ,06 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,48 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset , ,67 Antolainasaamisten vähennykset 0, , , ,67 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,00 0,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunta/taseyks. 0,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys , ,08 Kunnalta saatujen lyhytaik.lainojen muutos 0,00 0,00 Lyhytaikaisten lainojen muutos , , , ,92 Oman pääoman muutokset ,00 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset , ,55 Vaihto-omaisuuden muutos , ,11 Pitkäaikaisten saamisten muutos kunta/taseyks. 0,00 Pitkäaikaisten saamisten muutos , ,26 Lyhytaikaisten saamisten muutos kunnalta 0,00 0,00 Lyhytaikaisten saamisten muutos muilta , ,18 Lyhytaik.velkojen muutos kunnalle 0,00 Korott.lyhyt-ja pitkäaik. velkojen muutos , , , ,83 Rahoituksen rahavirta , ,08 Rahavarojen muutos , ,60 Rahavarojen muutos Rahavarat , ,02 Rahavarat , , , ,60 RAHOITUSLASKELMA 234

27 RAHOITUSLASKELMA, KAUPUNKI Toiminnan ja investointien rahavirta Toiminnan rahavirta Vuosikate , ,87 Satunnaiset erät , ,99 Tulorahoituksen korjauserät , , , ,76 Investointien rahavirta Investointimenot , ,48 Rahoitusosuudet investointimenoihin 0,00 0,00 Pysyv.vastaavien hyödykkeiden luovutustulot , , , ,24 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,00 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset , ,00 Antolainasaamisten vähennykset 0, ,00 0, ,00 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,00 0,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunta/taseyks. Pitkäaikaisten lainojen vähennys , ,08 Lyhytaikaisten lainojen muutos taseyksiköille , ,00 Lyhytaikaisten lainojen muutos , , , ,92 Oman pääoman muutokset ,00 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset , ,55 Vaihto-omaisuuden muutos , ,11 Pitkäaikaisten saamisten muutos kunta/taseyks ,02 Pitkäaikaisten saamisten muutos , ,26 Lyhytaikaisten saamisten muutos kunta/taseyks , ,03 Lyhytaikaisten saamisten muutos , ,61 Lyhytaik.velkojen muutos taseyksiköiltä Korott. lyhyt-ja pitkäaik. velkojen muutos , , , ,48 Rahoituksen rahavirta , ,40 Rahavarojen muutos , ,40 Rahavarojen muutos Rahavarat , ,10 Rahavarat , , , ,40 RAHOITUSLASKELMA 235

28 RAHOITUSLASKELMA, TILALAITOS Toiminnan ja investointien rahavirta Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä , ,61 Poistot ja arvonalentumiset , ,71 Rahoitustuotot ja -kulut , ,47 Muut tulorahoituksen korjauserät , , ,85 Investointien rahavirta Investointimenot , ,59 Rahoitusosuudet investointimenoihin 0,00 0,00 Pysyv.vastaavien hyödykkeiden luovutustulot , ,92 0, ,59 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,26 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset ,38 0,00 Antolainasaamisten vähennykset 0, ,38 0,00 0,00 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,00 0,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunta/taseyks ,02 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 0,00 Kunnalta saatujen lyhytaik.lainojen muutos 0,00 Lyhytaikaisten lainojen muutos 0, ,02 0,00 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Pitkäaikaisten saamisten muutos kunta/taseyks. Pitkäaikaisten saamisten muutos Lyhytaikaisten saamisten muutos kunnalta , ,00 Lyhytaikaisten saamisten muutos muilta , ,70 Lyhytaik.velkojen muutos kunnalle , ,72 Korott.pitkä-ja lyhytaik.velkojen muutos , , , ,65 Rahoituksen rahavirta , ,65 Rahavarojen muutos , ,61 Rahavarojen muutos Rahavarat , ,61 Rahavarat , , ,61 RAHOITUSLASKELMA 236

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama ulkoisten ja sisäisten menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Liite Kh 92 Kangasalan kunta n kolmannesvuotisseuranta Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Kh 16.6. Kangasala Kolmannesvuosiseuranta Sisällysluettelo

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 RAHOITUSOSA

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 RAHOITUSOSA TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä Kaupunginhallitus 10.11.2014 TP13 TA14 TPE14 TE-ehd15 TA15 TS16 TS17 TS18 TOIMINTATUOTOT ulk. 54 938 394 54 714 021 54 278 135 49 982 333 48 746 164 46 636 204 48 026 075

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 Kaupunginhallitus 4.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO Asukasluvun kehitys 2 Työttömyysasteen

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 2010

NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 2010 Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama ulkoisten ja sisäisten menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856 00005000 TEKNINEN LAUTAKUNTA (02) 3001 Myyntituotot 1.378.970 927.932,06 67,3 790.178,08 137.753,98 551.426,83 1.341.605 1.479.359 1.367.510 3200 Maksutuotot 88.390 44.446,24 50,3 41.542,63 2.903,61 10.489,55

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 31.5.2015 Väestö 0,00 Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.448, josta Lieksassa 12.052, Nurmeksessa 8.049 ja Valtimolla 2.347 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.111. Toukokuussa Nurmeksen

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat RAHOITUSOSA RAHOITUSOSA n rahoitusosaan kootaan käyttötalous-tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta). Lisäksi rahoitusosaan

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016 YPÄJÄN KUNTA Sivu 1 001000 Vaalit 3001 Myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3001 Myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3 800 100,0 4 4 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -3 500 100,0-4

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

Talousarvion 2015 laadinnan ohjelukujen hyväksyminen

Talousarvion 2015 laadinnan ohjelukujen hyväksyminen Kaupunginhallitus 248 02.06.2014 Saaristolautakunta 13 10.06.2014 Talousarvion 2015 laadinnan ohjelukujen hyväksyminen 461/02.02.00/2014 KH 248 Kaupunginkamreeri Juha Heinonen: Taloussuunnitelman 2015-2018

Lisätiedot

NAANTALI ESITTÄÄ JO VUODESTA 1443

NAANTALI ESITTÄÄ JO VUODESTA 1443 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Suomen kansantalouden ja julkisen talouden kehityksen asettamat lähtökohdat kaupungin vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2015 2018 taloussuunnitelman laatimiselle ja toimeenpanolle

Lisätiedot

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen Kuntien välinen Netto- Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys muuttoliike maahan-

Lisätiedot

Turun Kiinteistöpalveluliikelaitoksen tilinpäätös

Turun Kiinteistöpalveluliikelaitoksen tilinpäätös Turun Kiinteistöpalveluliikelaitoksen tilinpäätös Sisällysluettelo Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen 2. Henkilöstö 3. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ Talousarvion 2012 muutosesitys

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ Talousarvion 2012 muutosesitys HSY Yhteensä x 1 000 euroa (ilman sisäisiä eriä) Tukip.aih. Muut TOIMINTATULOT 310 476 321 895 0 0 321 895 Myyntituotot 302 555 314 286 7 1 004 315 297 Kuntaosuudet 3 571 3 370 0 0 3 370 Muut tuotot 4

Lisätiedot

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Turun seudun kuntien taloudesta Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Tulorahoituksen riittävyys selvityksen lähtötilanteessa Tuloslaskelmien yhdistelmä* Koko maa

Lisätiedot

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1.10.2015 10:28:39

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1.10.2015 10:28:39 Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1.10.2015 10:28:39 Muut suoritt. myyntituotot -425-180 -400 122,2-400 -400 Yleishallinnon maksut Tuet

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

Hattula - Hämeenlinna Janakkala

Hattula - Hämeenlinna Janakkala Hattula - Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden nykytilatarkastelua 5.2.2014 Riitta Ekuri 5.2.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.7.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.7.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.7.2015 Heinäkuun lopussa vuosikate +1,562 milj. (297.000 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.7.2015 oli Danske Bankilta 6,0 milj., korko % 0,05. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Talouspalvelut liikelaitos jakaantuu hankintapalvelut -palveluyksikköön sekä

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät 15.2.2012 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Talousnäkymät maailmalla ja Suomessa Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2012 Laitos Julkaisu- ajankohta BKT muutos

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat. Talousarvion 2004 rahoituslaskelma

RAHOITUSOSA. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat. Talousarvion 2004 rahoituslaskelma 151 RAHOITUSOSA 152 153 RAHOITUSOSA Talousarvion rahoitusosaan kootaan käyttötalous-, tuloslaskelma - ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS

JOROISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS JOROISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS TILINPÄÄTÖS 2013 Vesihuoltolaitos Tilinpäätös 2013 2 VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA V. 2013 Yleistä Vesihuoltolaitos käsittää vesi- ja viemärilaitosten toiminnan kirkonkylässä

Lisätiedot

TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen) TA 2014 2014 TA 2014

TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen) TA 2014 2014 TA 2014 PYHÄJOEN KUNTA TALOUSARVION MUUTOKSET 2014 Kunnanhallitus 8.12.2014 Valtuusto 17.12.2014 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2014 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate 115 TULOSLASKELMAOSA Toimintakate Toimintakate kuvaa toimintakulujen ja -tuottojen välistä erotusta, joka kunnallistaloudessa on aina miinusmerkkinen, koska verotulot ja valtionosuudet esitetään tuloslaskelmassa

Lisätiedot

Talousarviomuutos 2015

Talousarviomuutos 2015 Kunnanhallitus 232 30.11.2015 Valtuusto 50 07.12.2015 Talousarviomuutos 2015 362/02.02.02/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 232 Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate 130 TULOSLASKELMAOSA Toimintakate Toimintakate kuvaa toimintakulujen ja -tuottojen välistä erotusta, joka kunnallistaloudessa on aina miinusmerkkinen, koska verotulot ja valtionosuudet esitetään tuloslaskelmassa

Lisätiedot

Oulun kaupunkikonsernin tilinpäätösanalyysi 2009

Oulun kaupunkikonsernin tilinpäätösanalyysi 2009 Oulun kaupunkikonsernin tilinpäätösanalyysi 2009 Versio : 16.12.2010 B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Oulun kaupunki 2005-2009 Oulun kaupunkikonserni 2009 Oulun kaupunkikonserni - yhteenveto 15.12.2010

Lisätiedot

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Talouden seuranta. Toukokuu 2014 Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO

ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO TASEKIRJA 2012 Sivu 2. Talousarvion toteutuminen 31.12.2012 1-13 3. Tuloslaskelma 31.12.2012 14 4. Rahoituslaskelma 15 5. Tase 31.12.2012 16 6. Liitetiedot 17-21 7. Maakuntahallituksen

Lisätiedot

Tilinp. Ed.TA TA Muutos 2013 2014 2015 %

Tilinp. Ed.TA TA Muutos 2013 2014 2015 % NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 1 10001410 H a l l i n t o 10014110 Varsinainen hallinto 141110 Kaupunginhallitus MYYNTITUOTOT 662,11 662,11 HENKILÖSTÖKULUT -229.103,14-275.327,00-358.765,00 30,3 PALVELUJEN OSTOT

Lisätiedot

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu 1/5 113 Osaprosessi: 600 SOTE-HALLINTO Myyntituotot 25 400 Maksutuotot 130 000 Tuet ja avustukset 3 800 Muut toimintatuotot 733 300 YHTEENSÄ 892 500 Palkat ja palkkiot -484 400 Eläkekulut -94 400 Muut

Lisätiedot