PÄIVÄKOTIVERKKOSELVITYS Porvoon kaupunki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄIVÄKOTIVERKKOSELVITYS Porvoon kaupunki 9.8.2013"

Transkriptio

1 PÄIVÄKOTIVERKKOSELVITYS Porvoon kaupunki Sivistyslautakunta

2 Porvoon päiväkotiverkkoselvitys Sisällysluettelo 1 SELVITYKSEN LAATIMINEN Johdanto Työryhmä Lähtökohta ja työn kulku Käytettyjä käsitteitä ja taustatietoja LÄHTÖTILANNE Varhaiskasvatuksen palvelurakenne Varhaiskasvatuksen vaatimukset päiväkotitiloille Pedagogiset perustelut Toiminnalliset perustelut Nykyinen päiväkotiverkko PÄIVÄHOITOPAIKKOJEN TARVE Päiväkotiverkon meneillään olevat muutokset PÄIVÄKOTIKIINTEISTÖT Rakennuksen nykyinen tekninen kunto, korjausvelka ja perusparannustarve Tilan käyttö, hoitopaikat ja rakennuksen alkuperäinen käyttötarkoitus Käyttökustannukset ja tiloista perittävät sisäiset bruttovuokrat Päiväkotitilat käyttäjän näkökulmasta KEHITTÄMISEHDOTUKSET Päiväkotipaikkojen tarve Päiväkotiverkon kehittämisen periaatteet Toimenpide-ehdotukset päiväkotiverkon kehittämiseksi Toimenpiteiden aikataulu LIITTEET LIITE 1: Porvoon päiväkodit ja koulut LIITE 2: Päiväkotikortit LIITE 3: Päiväkotien tunnuslukuja LIITE 4. Päiväkotien laskennalliset hoitopaikat 8/2013

3 1 SELVITYKSEN LAATIMINEN 1.1 Johdanto Päiväkotiverkkoselvitys koskee Porvoon päiväkotiverkostoa ja tulevien vuosien päiväkotiinvestointien tarpeita. Selvitystä valmisteltiin varhaiskasvatuspalvelujen, toimitilajohdon ja kaupunkikehityksen yhteistyönä. Selvityksessä käytetyt tiedot on kerätty vuosilta 2012 ja 2013 ja ennusteet ulottuvat vuoteen Selvityksessä on huomioitu varhaiskasvatuksen vaatimukset päiväkotitiloille ja kuvattu päiväkotiverkon nykytilanne. Kunnallisten päiväkotikiinteistöjen osalta on koottu perustietoja: valmistusvuosi, kiinteistön alkuperäinen käyttötarkoitus, pinta-ala, kuntoluokka, korjausvelka, bruttovuokra ja hoitopaikkojen määrä. Selvityksen liitteenä on jokaisesta päiväkotikiinteistöstä tehdyt päiväkotikortit, joista löytyy yksityiskohtaista tietoa päiväkodeittain. Porvoon päiväkodeissa järjestetään sekä suomenkielisiä että ruotsinkielisiä varhaiskasvatuspalveluja. Työryhmä on tarkastellut molempien kieliryhmien palveluverkostoa ja selvityksessä on huomioitu myös kaksikielisten perheiden päivähoitohoitopaikkavalintoja. Päiväkotipaikkojen tarvetta tarkasteltiin käyttämällä hyväksi Päivähoidon tarveselvitystä vuosille , jossa otettiin huomioon alle kouluikäisten lasten määrien ja hoitopaikkojen ennusteet vuoteen 2018 asti. Vuonna 2018 päiväkodeissa hoitopaikkoja tulisi olla noin Työryhmä on tehnyt yhteenvedon päiväkotikiinteistöjen peruskorjaamisen ja uudisrakentamisen tarpeista ja laatinut aikataulun tarvittaville toimenpiteille. Päiväkotiverkkoselvityksen valmistelun aikana nousi vahvasti esille päiväkotien sisäilmaongelmat. Työryhmä totesi, että sisäilmaongelmien ilmetessä pyritään välittömiin ratkaisuihin, jolloin päiväkotiverkkoa koskevien toimenpiteiden tärkeysjärjestys voi muuttua. Alueellisesti akuutein tarve päiväkotipaikoista on tällä hetkellä Suomenkylä Kerkkoo suunnassa sekä kaupunkitaajamassa Näsi - Tolkkinen akselilla. Suomenkylän, Näsin, Tolkkisten ja Slätbergetin päiväkodit on suljettu ja niiden tilat on korvattu pääosin tilapäisin järjestelyin. Lisäksi näillä alueilla on ollut suhteessa lapsimäärään vähemmän päiväkotipaikkoja kuin muualla kaupungissa. Lähivuosina ajankohtaiseksi tulee Kevätkummun ja Skaftkärrin alueen päivähoitopaikkojen lisääminen. Kevätkummun alueella päivähoitopaikkojen tarve ennusteiden mukaan kasvaa ja lisäksi Skaftkärrin Toukovuoren ja Kevätlaakson alueiden rakentuminen lisää päiväkotipaikkojen tarvetta alueella. Myös keskustan päiväkoteihin olisi tulijoita enemmän kuin niissä on päivähoitopaikkoja. Selvityksen viidennessä luvussa on esitetty toimenpiteet päiväkotien rakennuskannan kehittämiseksi, minkä perusteella päiväkodit voidaan luokitella välittömiä toimenpiteitä edellyttäviin päiväkoteihin ja uusiin korvaaviin päiväkoteihin. 3

4 1.2 Työryhmä Kaupunginjohtaja 14/2012 nimesi työryhmän päiväkotiverkkoselvitystä varten. Työryhmälle annettiin tehtäväksi selvittää tulevien vuosien päiväkoti-investointien tarpeita ja tehdä niiden priorisointia. Työryhmän jäseniä ovat: Toimitilajohto: Toimitilajohtaja Börje Boström Rakennuspäällikkö Anu Kuusela Vs. suunnittelupäällikkö Markku Partanen alkaen Toimistoisännöitsijä Ville Siljamo alkaen Kaupunkisuunnittelu Yleiskaavoittaja Maija-Riitta Kontio Varhaiskasvatuspalvelut Varhaiskasvatusjohtaja Leila Nyberg, puheenjohtaja Päiväkodinjohtaja Sinikka Troberg Päiväkodinjohtaja Anja Huttunen Sivistystoimi Toimistosihteeri Anne Nieminen, sihteeri Suunnittelija Anne-Charlotte Palmu 1.3 Lähtökohta ja työn kulku Päiväkotiverkkotyöryhmä asetti alkuvaiheessa tavoitteeksi, että työryhmän raportti valmistuu vuoden 2012 loppuun mennessä. Työryhmä päätti jatkaa selvitystyötä vielä kevään 2013 aikana. Lisäksi työryhmän kokoonpanoa on tarkistettu syksyllä ja alkuvuodesta Työryhmä on kokoontunut yhteensä 13 kertaa. Selvityksessä käytetyt tiedot on kerätty pääosin vuonna 2012, joitakin tietoja on vuodelta 2013 ja ennusteet ulottuvat vuoteen Selvitys sisältää päiväkotiverkon nykytilanteen, kiinteistöjen kuntoa ja kiinteistöihin liittyviä kustannuksia sekä alle kouluikäisten lasten ja päivähoitopaikkojen määrien ennusteet seuraavalle viidelle vuodelle. Selvityksessä on esitetty päiväkotikiinteistöjä koskevia kehitysehdotuksia ja investointipriorisointeja. Selvityksen perusteena käytetään laskennallista päiväkotiryhmäkokoa, joka on 21 lasta/ryhmä. Myös pedagogiset perusteet on huomioitu. Hoitopaikkojen tarvetta tarkasteltiin käyttämällä hyväksi Päivähoidon tarveselvitystä vuosille

5 1.4 Käytettyjä käsitteitä ja taustatietoja KÄSITTEET PÄIVÄKOTIKORTEISSA Kiinteistönumero Numerosarja ilmaisee kiinteistön sijainnin esim. kiinteistönumero tarkoittaa, että kiinteistö sijaitsee kaupungissa 638 (Porvoo), kaupunginosa 023 (Hornhattula), siellä kortteli 0348 ja tontti numero Bruttoala brm 2 Rakennuksen bruttopinta-ala eli bruttoala kuvaa koko rakennuksen laajuutta. Bruttoalaan lasketaan kaikki kerrostasoalat riippumatta kerrostason sijainnista ja sen sisältämien huoneiden käyttötarkoituksesta tai huoneet kylmiä vai lämpimiä. Kerrosala kem 2 Kerrosala rakennusoikeudellisena käsitteenä on rakennuksen kerrosten yhteenlaskettu pinta-ala. Kerrosalaan lasketaan yleensä kunkin kerroksen pinta-ala aina ulkoseinien ulkopintaan asti. Rakennusoikeutta laskettaessa kerrosalasta huomioidaan ulkoseinien sisällä oleva pinta-ala ja ulkoseinistä vain se osa, joka on paksuudeltaan enintään 250 mm Huoneistoala hum 2 Huoneistoala on yhtä huoneistoa ympäröivien seinien sisäpintojen mukaan laskettu pinta-ala. Jos huoneistossa on päällekkäisiä kerroksia, lasketaan huoneistoala eri kerrosten summana. Jos katto on vino, lasketaan pinta-alaan mukaan vain se osa jossa huonekorkeus ylittää 160 cm. Huoneistoalaa lasketaan myös väliseinien pinta-alat, paitsi osastoivien ja kantavien seinien alat, portaikon portaan vaakasuora ala, mutta ei porrasaukon alaa sekä kaikki aputilat: saunan, pesuhuoneen, kodinhoitohuoneen ja säilytystilojen alat. Huoneistoalaan ei lasketa lämpöeristämättömiä tiloja, kellarikerroksessa sijaitsevaa varastotilaa, eikä autotallin, teknisen tilan, parvekkeen tai irtaimistovaraston tilaa. Hormeja ja välipohjan aukkoja ei lasketa huoneistoalaan. Rakennusoikeus Tontille määrätään rajat ja niiden kautta pinta-ala. Tonteille annetaan myös rakennusoikeus (kerrosneliömetri), joka määrää sen, kuinka paljon tontille saa rakentaa. Jälleenhankinta-arvo Jälleenhankinta-arvo ilmaisee, kuinka paljon uuden vastaavanlaisen rakennuksen rakentaminen tällä hetkellä maksaisi. Tekninen arvo On rakennuksen tämän hetkinen arvo. Se lasketaan vähentämällä jälleenhankinta-arvosta kulumisen ja vanhenemisen aiheuttama arvon aleneminen (1,75% vuodessa). Kuntoluokka Kuntoluokka on prosenttiluku, joka kuvaa sitä, kuinka suuri rakennuksen tekninen arvo tietyllä hetkellä on verrattuna uuden rakennuksen arvoon (jälleenhankinta-arvoon). Kuntoluokka pienenee rakennuksen kulumisen ja vanhenemisen myötä vuosittain 1,75% jälleenhankinta-arvosta. Kuntoluokkaa nostavat rakennukseen tehdyt investointiluonteiset (arvoa palauttavat) korjaukset. Korjausvelka Korjausvelka kuvaa tekemättä jätettyjä investointiluonteisia korjauksia. Korjausvelkaa katsotaan muodostuvan, kun rakennuksen kuntoluokka laskee alle 75%:n. Korjausvelan määrä kertoo, kuinka paljon rahaa rakennuksen arvoa palauttaviin, eli investointiluonteisiin korjauksiin tulisi panostaa, jotta sen kuntoluokka saataisiin takaisin 75%:n tasolle. 5

6 Peruskorjaustarve Kun rakennuksen kuntoluokka laskee alle 60%:n, katsotaan, että tavanomaiset arvoa palauttavat korjaukset eivät enää riitä, vaan rakennus vaatii perusteellisempaa korjaamista. Tällöin kuntoluokka nostetaan 90%:iin. Perusparannustarve Perusparannustarve syntyy, kun peruskorjauksella ei saavuteta riittävää lopputulosta, vaan tarvitaan myös mm. toiminnallisia muutoksia. Yleensä tämä tarkoittaa, että vanhentuneen rakennuksen taso pyritään nostamaan tämän hetkisen uudisrakentamisen tasoa vastaavaksi. Kuntoluokan tavoitetaso on tällöin 120%. Korjausvastike Korjausvastike on 1,75% vuodessa rakennuksen jälleenhankinta-arvosta. Korjausvastike on yhtä suuri kuin rakennuksen kulumisesta ja vanhenemisesta johtuva arvon lasku. Se on tarkoitettu kattamaan tulevia investointiluonteisia korjauksia. Pääomavuokra = korjausvastike + sijoitetun pääoman tuotto (korko). Sisäinen korko on tällä hetkellä 3,5 % rakennuksen teknisestä arvosta. Ylläpitovuokra Ylläpitovuokra on kiinteistön ylläpidon ja käytön kustannuksiin perustuva vuokra. Bruttovuokra = pääomavuokra + ylläpitovuokra TAUSTATIETOJA Henkilöstömitoitus, joka vaikuttaa lapsiryhmän kokoon päivähoidossa perustuu Päivähoitoasetukseen. Päiväkodissa: yksi työntekijä enintään seitsemää kokopäivähoidossa olevaa kolme vuotta täyttänyttä lasta kohden, resurssikerroin 1,0 yksi työntekijä enintään neljää alle kolmivuotiasta lasta kohden, resurssikerroin 1,75 yksi työntekijä enintään 13 osapäivähoidossa olevaa kolme vuotta täyttänyttä lasta kohden, resurssikerroin 0,65 Perhepäivähoidossa: perhepäivähoidossa voidaan samanaikaisesti hoitaa enintään neljä lasta mukaan lukien perhepäivähoitajan omat lapset, jotka eivät vielä ole perusopetuksessa. Lisäksi voidaan hoitaa osapäivähoidossa yhtä esiopetuksessa tai perusopetuksessa olevaa lasta. Resurssikerroin on 1,0. Erityisen tuen resurssikertoimet Kun päiväkotiryhmässä on erityistä tukea tarvitseva lapsi, se edellyttää henkilöstöltä enemmän työpanosta. Tällöin päiväkotiryhmän kokoa voidaan säädellä laskennallisilla 1,5, 2,0 tai 2,8 resurssikertoimilla. Laskennallinen ryhmäkoko: Päiväkotiryhmän laskennallinen ryhmäkoko on 21 lasta. Lasten määrä ryhmässä on pienempi, jos ryhmässä on alle kolmivuotiaita lapsia tai erityisen tuen tarpeessa olevia lapsia, jolloin on käytetty resurssikertoimia. Laskennallinen hoitopaikkojen määrä: Tarveselvityksessä luvussa 3. päivähoitoresurssit on saatu laskemalla laskennallisten hoitopaikkojen määrä, joka lasketaan hoito- ja kasvatushenkilöstön määrän perusteella, 1 hoitaja x 5,75 lasta. 6

7 2 LÄHTÖTILANNE 2.1. Varhaiskasvatuksen palvelurakenne Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen eri elämänpiireissä tapahtuvaa kasvatuksellista vuorovaikutusta, jonka tavoitteena on edistää lapsen tervettä kasvua, kehitystä ja oppimista. Kunnan järjestämää varhaiskasvatusta lapsi saa perhepäivähoidossa, päiväkodeissa ja avoimissa varhaiskasvatuspalveluissa. Porvoolaisille lapsille tarjotaan päivähoitoa perhepäivähoidossa ja päiväkodeissa. Maaliskuussa 2013 perhepäivähoidossa oli yhteensä 245 lasta. Kunnallisia perhepäivähoitajia oli 50, joilla oli päivähoidossa 194 lasta. Yksityisessä perhepäivähoidossa oli 51 lasta. Päiväkodeissa oli maaliskuussa 2013 yhteensä 2553 lasta, joista kunnallisissa päiväkodeissa oli 2387 lasta ja yksityisissä päiväkodeissa 115 lasta. Päiväkotipalvelut järjestetään ensisijaisesti lähipalveluperiaatteella eli päivähoitopaikka tarjotaan lapsen asuinalueen läheltä. Päivähoitopalveluja järjestetään myös keskittämällä tiettyjä palveluja tiettyihin päiväkoteihin. Näitä keskitettyjä erityispalveluja ovat kielikylpy- ja vuorohoitopalvelut sekä integroidut erityisryhmät sekä avoimet varhaiskasvatuspalvelut. Esiopetusta järjestävät kunnalliset päiväkodit ja esiopetuspalveluja järjestettäessä huomioidaan lasten tuleva lähikoulu. Päiväkodit ja koulut löytyvät liitteestä 1. Avoimia varhaiskasvatuspalveluja järjestetään lähinnä kotona hoidettaville lapsille ja heidän vanhemmilleen. Avoimien varhaiskasvatuspalvelujen toimintamuotoja ovat kerhot, lapsiparkki, perhepuistot, perhekahvilat, perhetyö ja vanhempainryhmät. Tässä selvityksessä ei ole huomioitu avoimien varhaiskasvatuspalvelujen asiakasmääriä eikä niihin liittyviä toimitiloja, jos ne eivät sijaitse kunnallisissa päiväkodeissa. Päivähoidon tarveselvityksessä, joka on osa tätä päiväkotiverkkoselvitystä, on huomioitu sekä kunnallisten että yksityisten päiväkoti- ja perhepäivähoitopaikkojen määrät. Porvoossa järjestetään sekä suomen- että ruotsinkielisiä varhaiskasvatuspalveluja. Päiväkodit ovat joko suomen- tai ruotsinkielisiä tai samassa päiväkodissa voi olla molemmilla kielillä toimivia lapsiryhmiä. Lapsiryhmät ovat yksikielisiä. Kaksikielisten perheiden lasten päivähoitokielen valinta vaikuttaa päivähoitopalvelujen järjestämiseen. Ruotsinkielisessä päivähoidossa olevista lapsista on nykyisin noin 15 % kaksikielisistä perheistä, väestötiedoiltaan suomenkielisiä lapsia. Suurin osa alle kouluikäisistä lapsista on päivähoidossa kunnallisissa päiväkodeissa ja sen vuoksi tässä selvityksessä keskitytään tarkastelemaan kunnallisten päiväkotien nykytilannetta sekä tulevaisuudennäkymiä lähivuosien aikana. 2.2 Varhaiskasvatuksen vaatimukset päiväkotitiloille Varhaiskasvatusympäristö muodostuu fyysisistä, psyykkisistä ja sosiaalisista tekijöistä. Tässä selvityksessä keskitytään päiväkotiin varhaiskasvatuksen fyysisenä toimintaympäristönä, jossa ulkoettä sisätilojen tulee olla terveelliset ja turvalliset sekä esteettiset näkökulmat on huomioitu. 7

8 2.2.1 Pedagogiset perustelut Jokaisella lapsella on oikeus monipuoliseen leikki- ja oppimisympäristöön. Varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmat edellyttävät, että lapset voivat käyttää vaihtelevaa ja tarkoituksenmukaista leikki- ja opetusmateriaalia sekä tietotekniikkaa. Lasten tulee saada leikkiä ja toimia pienryhmätiloissa, liikuntatiloissa sekä hyvin varustetulla, turvallisella piha-alueella. Päivähoidossa lapsella on myös oikeus varhaiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen. Lapsiryhmissä hoito- ja kasvatushenkilöstö tarjoaa lapselle yksilöllistä tukea. Lisäksi muut erityisasiantuntijat, kuten kiertävät erityislastentarhanopettajat, vierailevat säännöllisesti päiväkodeissa. Päivähoidon henkilöstön yhteistyötahoja ovat lisäksi lastenneuvolat, sosiaali- ja terveystoimen erityistyöntekijät sekä koulutuspalvelujen oppilashuolto. Päivähoito, esiopetus ja koulu muodostavat lapsen kehityksen ja kasvatuksen kannalta yhtenäisen jatkumon, jossa entistä tiiviimpi yhteistyö on tarpeen. Oppimisympäristöllä on varhaiskasvatuksessa ratkaiseva merkitys hoidon, kasvatuksen ja opetuksen laadukkaassa toteuttamisessa. Tämä sekä tuen saatavuus toteutuu parhaiten sellaisessa päiväkodissa, jossa on kullekin ikäryhmälle tarkoituksenmukaiset ja riittävät ryhmä- ja pienryhmätilat Toiminnalliset perustelut Varhaiskasvatuksessa lapset ovat iältään 9 ½ kk 6-vuotiaita ja toiminta-aika ajoittuu pääsääntöisesti klo 6-18 välille. Poikkeuksena ovat vuorohoitoa tarjoavat päiväkodit, jotka toimivat iltaisin, viikonloppuisin ja ympärivuorokautisesti. Porvoossa esiopetusta järjestetään päiväkodeissa pääsääntöisesti klo 9-13 välillä ja tämän lisäksi lapset saavat päivähoitoa ennen ja jälkeen esiopetuksen. Päiväkodin toiminta sisältää sekä yksilö-, pienryhmä- että suuryhmätoimintaa. Päivän aikana lapset syövät aamupalan, lounaan ja välipalan. Lapset ulkoilevat vähintään kaksi tuntia päivässä sekä tarvitsevat ikätasonsa mukaisen riittävän ja rauhallisen lepo-/unihetken. Hoito, kasvatus ja opetus kuuluvat lapsen päivähoitopäivään. Mitä pienempi lapsi on, sitä suurempi osa kasvattajan ja lapsen välisestä vuorovaikutuksesta tapahtuu hoitotilanteissa ja sitä enemmän lapsi tarvitsee aikuisen läsnäoloa. Toimintaa ja toimitiloja järjestettäessä huomioidaan lasten ikätaso. Päiväkodin eteis-, wc-, ruokailu- ja lepotilojen kalusteiden on oltava ikätasolle sopivat ja tilat oltava tarkoituksenmukaiset ja muuntelukelpoiset. Varhaiskasvatushenkilöstön työnkuvaan kuuluu paljon yhdessä tehtävää kehittämistyötä. Hoito- ja kasvatushenkilöstö työskentelee yhä enemmän moniammatillisesti. Lasten saama yksilöllinen tuki edellyttää erityistyöntekijöiden osallistumista päiväkotitoimintaan. Esimerkiksi sosiaali- ja terveystoimen henkilöstö järjestää lapselle hoitopäivän aikana yksilö- ja pienryhmätoimintaa. Yhteistyö vanhempien kanssa on jatkuvaa ja yhteisiä tapaamisia järjestetään säännöllisesti päivähoitopaikassa. Näitä tilanteita varten tarvitaan erillisiä kokoontumistiloja. Henkilöstön keskinäinen vuorovaikutus on tärkeää. Lapsiryhmän henkilöstö suunnittelee ja kehittää lapsiryhmän toimintaa. Koko päiväkodin henkilöstö osallistuu säännöllisesti yhteisiin tapaamisiin arvioitaessa ja kehitettäessä varhaiskasvatussuunnitelmaa. Henkilöstöjohtaminen ja pedagoginen johtaminen ovat hyvin tärkeä osa päiväkodin toimintaa. Esimiehen ja henkilöstön välisiä tapaamisia toteutetaan päivittäin. Esimiehellä ja henkilöstöllä tulee tämän vuoksi olla riittävät ja tarkoituksenmukaiset tilat ja työvälineet erillään lapsiryhmien tiloista. 8

9 Päiväkodin tukipalvelut, kiinteistönhoito-, siivous ja ruokapalvelut, ovat tärkeä osa päiväkodin toimintaa. Tukipalveluja järjestettäessä tulee huomioida lapsiryhmien ikärakenne, toiminta-, leikki-, ruokailu- ja lepoajat. Päiväkotitoiminnan suunnittelussa tulee ottaa huomioon lasten ikä ja määrä, lasten äidinkieli, henkilöstön määrä ja tilaratkaisut. Lisäksi kustannustehokkuus ja toiminnan monipuolinen ja joustava järjestely asettavat vaatimuksia päiväkotitiloille. Porvoossa käytetään uusien päiväkotitilojen suunnittelussa ohjeellisena kuuden ryhmän päiväkotia. Parillinen määrä ryhmiä mahdollistaa molempien kieliryhmien toiminnan järjestämisen niin, ettei yksittäinen ryhmä jää erilleen kielen vuoksi. Henkilökunnan joustava käyttö esimerkiksi sijaistamisen yhteydessä on mahdollista, kun on riittävästi samankielistä henkilökuntaa. Erillään toimivien yksittäisten päiväkotiryhmien toiminta on haavoittuvaista. Lakisääteisen henkilöstömitoituksen takaaminen lasten ja henkilöstön poissaolotilanteissa on pienessä yksikössä haastavampaa kuin useamman ryhmän talossa. Kuuden ryhmän päiväkoti tuo kustannustehokkuutta esimerkiksi tukipalveluja järjestettäessä. Ateriapalvelujen kuljetuskustannuksissa saavutetaan merkittäviä kustannussäästöjä, kun kuljetuksia ei tarvitse järjestää moneen pieneen päiväkotiin. 2.3 Nykyinen päiväkotiverkko Nykyinen päiväkotiverkko käsittää 28 kunnallista päiväkotia, jossa oli 2387 lasta päivähoidossa maaliskuussa Päiväkodeista 15 on Porvoo-joen itäpuolella ja niissä on 1173 lasta päivähoidossa ja 13 päiväkodissa joen länsipuolella on 1214 lasta päivähoidossa. Lisäksi neljässä yksityisessä päiväkodissa on yhteensä 114 lasta, joista 63 suomenkielistä ja 51 ruotsinkielistä lasta maaliskuussa Kunnallisista päiväkodeista 13 on suomenkielisiä ja viisi ruotsinkielistä. Kymmenessä päiväkodissa on sekä suomen- että ruotsinkielisiä lapsiryhmiä. Yksi kunnallinen päiväkoti on suljettuna peruskorjauksen ja laajennuksen vuoksi ajalla 8/2012 7/2014. Tämän selvityksen yhteydessä tehtiin kunnallisista päiväkodeista kiinteistökohtaiset päiväkotikortit, jotka löytyvät liitteestä 2. Taulukossa 1. näkyy 0-6-vuotiaiden lasten määrät Porvoon kunnallisissa päiväkodeissa maaliskuussa Taulukossa olevien laskennallisten hoitopaikkojen määrissä on huomioitu resurssikertoimet, joita käytetään alla kolmivuotiaiden ja erityisen tarpeessa olevien lasten kohdalla. Resurssikertoimista tarkemmin luvussa

10 Taulukko vuotiaiden lasten määrät kunnallisissa päiväkodeissa maaliskuussa Maaliskuu 2013 Lapset/ikäryhmät 0 v 1-2 v 3-5 v 6 v - Lasten määrä Laskennalliset hoitopaikat Kunnalliset päiväkodit Bjurböle ja Pellinge gruppis ,5 Eestinmäki Epoo Gammelbacka Haikkoontörmä Hinthaara Hornhattula ja ryhmis Huhtinen Huvikumpu Ilola Kaarenkylä Kartanoniitty Kevättuuli Kissankulma Kulloo Kuutamopolku Mäntykumpu Näsi Omenatarha Pappilanmäki Peippola Puistopäiväkoti Satumäki Slätberget Suomenkylä Tolkkinen/peruskorjauksessa Vaahteramäki Ylä-Haikkoo Yhteensä ,5 10

11 Kuvissa 1 ja 2 näkyy kunnallisten päiväkotien sijainnit Porvoossa. Kuva 1. Päiväkodit Porvoossa 11

12 Kuva 2. Päiväkodit kaupunkitaajamassa 12

13 Kuva 3. Lasten määrä alueittain 13

14 3 PÄIVÄHOITOPAIKKOJEN TARVE Tilastokeskuksen väestöennusteen (10/2012) mukaan Porvoon väestö kasvaa vuoteen 2018 mennessä noin 1800 asukkaalla (kasvu noin 0,5 % / vuosi), mutta päivähoitoikäisten lasten määrä ei kuitenkaan juuri muutu toimintavuoteen mennessä. Vuoden 2011 lopussa vuotiaita lapsia oli Porvoossa Tilastokeskuksen ennusteen mukaan vuoden 2017 lopussa on 0-6 -vuotiaita lapsia vain 38 enemmän eli yhteensä Jos Porvoon väestökasvu on Tilastokeskuksen ennustetta merkittävästi suurempi, noin 1,5 % vuodessa, on 0-6 -vuotiaita lapsia vuoden 2017 lopussa arviolta noin 300 nykyistä enemmän. Nykyisin päivähoitoon tulevien lasten osuus 0-6 -vuotiaista on keskimäärin noin 66 %. Päivähoitoa tarvitsee 0-2 -vuotiaista on noin 35 % ja 3-5 vuotiaista noin 85 %. Esikoulussa 6 -vuotiaista lapsista on 100 %. Näitä samoja prosenttiosuuksia on käytetty arvioitaessa tulevaa päivähoidon tarvetta. Jos vanhempien valinnat päivähoitopalvelujen suhteen muuttuvat lähivuosina oleellisesti nykyisestä, myös päivähoidon tarve muuttuu. Jo 1 % muutos päivähoitoon tulevien lasten osuudessa tarkoittaa lapsen eroa tarvelaskelmissa. Ennusteisiin tuo epävarmuutta myös kaksikielisten kielivalinnat. Päivähoitolain mukaan alle kouluikäisillä lapsilla on subjektiivinen oikeus päivähoitoon. Päivähoitolain tilalle ollaan valmistelemassa uutta varhaiskasvatuslakia, josta odotellaan hallituksen esitystä keväällä Hallitusohjelman mukaisesti myös varhaiskasvatuslaissa säilyy subjektiivinen päivähoito-oikeus, joten nykyinen päivähoito- ja varhaiskasvatusjärjestelmä säilynee Suomessa myös lähivuosina. Tässä selvityksessä on lähdetty siitä, että porvoolaiset alle kouluikäiset lapset käyttävät päivähoitopalveluja samassa mittakaavassa kuin tälläkin hetkellä ja edellä mainittuja prosenttiosuuksia eri ikäluokkien kohdalla voidaan käyttää tässä tarveselvityksessä. Pääosa, noin 72 %, 0-6 -vuotiaista lapsista asuu nykyisin kaupunkitaajamassa. Kylissä ja hajaasutusalueella asuu noin 28 % 0-6 vuotiaisista lapsista. Suurin piirtein sama määrä lapsia asuu Porvoojoen länsipuolella kuin Porvoojoen itäpuolisillakin alueilla. Nykyinen yhdyskuntarakenne muuttuu kokonaisuutena hitaasti. Toisaalta jollakin yksittäisellä pienellä alueella uusien asuntojen rakentaminen saattaa vaikuttaa nopeastikin päivähoitopalvelujen kysyntään. Uusien asukkaiden muuttaminen kunnan eri osiin ja kunnan sisäinen muuttoliike aiheuttaa erityistä epävarmuutta eri alueille tehtyihin ennusteisiin. Nykyiset maankäyttösuunnitelmat eivät kuitenkaan aiheuta huomattavia muutoksia väestönkehityksen painopisteissä vuoteen 2018 mennessä. Tässä selvityksessä päivähoidon resursseilla tarkoitetaan Porvoossa olevissa kunnallisissa päiväkodeissa ja kunnallisessa perhepäivähoidossa olevia päivähoitopaikkoja sekä yksityisiä päivähoitopaikkoja (palvelusetelipäiväkodit ja yksityinen perhepäivähoito). Resursseissa on huomioitu suunnitellut päiväkotiverkon muutokset vuosina Lisäksi on otettu huomioon se, että kunnallisten perhepäivähoitopaikkojen määrä supistunee lähivuosina hoitajien jäädessä eläkkeelle ja uusia perhepäivähoitajia ei saada samaa määrää eläköityvien tilalle. Päivähoitopaikkojen tulevaa tarvetta on tarkasteltu kolmen erilaisen ennusteen avulla. Ennusteissa (Tarve 1 Tarve 3) päivähoitoon tulevien lasten osuus kaikista lapsista on sama kussakin ennusteessa. Päivähoidon resurssit on arvioitu kaikissa vaihtoehdoissa myös saman suuruisiksi. Resurseissa on otettu huomioon päivähoitopalvelujen tarjonta, meneillään olevat muutokset ja taloussuunnitelmassa esitetyt muutokset päiväkotiverkkoon. 14

15 Tarve 1: Tarve 2: Tarve 1 on päivähoitopaikkojen minimitarve. Ennusteessa ovat mukana olemassa olevat lapset nykyistä päivähoidon aluejakoa noudattaen. Lisäksi oletuksena on, että vuosina syntyneiden määrä on kaikilla alueilla sama kuin vuonna Muuttoliikettä ja muutoksia syntyvyydessä ei ole otettu huomioon eikä myöskään kielivalintoja. Ennusteen pohjana on Tilastokeskuksen väestöennuste vuosille Tilastokeskuksen ennustetta ei ole tehty kieliryhmittäin. Tämän vuoksi suomenkielisten ja ruotsinkielisten osuus on arvioitu tässä ennusteessa olemassa olevien lasten ja menneiden lähivuosien muuttoliiketietojen ja syntyvyyden perusteella. Aluejakona tässä on käytetty Porvoonjoen länsi- ja itäpuoliset alueet sekä koko kunta yhteensä. Alueellisessa ennusteessa ovat mukana jo olemassa olevat lapset. Lisäksi siinä on otettu huomioon väestörakenne ja rakentamisen suuntautuminen lähivuosina. Tarve 3: Ennusteen pohjana on tarve-ennuste 2, jota on korjattu kielivalintojen vaikutuksella. Ruotsinkielisessä päivähoidossa olevista lapsista on nykyisin noin 15 % kaksikielisistä perheistä, väestötiedoiltaan suomenkielisiä lapsia. Oletuksena on, että samanlainen kehitys jatkuu vuosina Kaavio vuotiaat Porvoossa ja päivähoidon tarve vuoteen 2018, ennuste ,5 % väestönkasvu, 0-6 vuotiaiden määrän lisäys verrattuna tilastokeskuksen ennusteeseen 0-6 vuotiaat, tilastokeskuksen ennuste 0-6 vuotiaat Tarve 1, ennuste Tarve 2, ennuste Tarve, jos väestönkasvu 1,5%/vuosi Lapsia päivähoidossa 15

16 lapsimäärä/antal barn lapsimäärä/antal barn Kaavio 2. Päivähoidon resurssit ja tarve Porvoossa vuoteen 2018, ennuste Yksityinen päivähoito Kunnallinen perhepäivähoito Kunnallinen päiväkoti tarve 2/behov 2 tarve 1/behov Kaavio 3. Suomenkielisen päivähoidon resurssit ja tarve Porvoossa vuoteen 2018, ennuste Yksityinen päivähoito Kunnallinen perhepäivähoito Kunnallinen päiväkoti tarve tarve 2 tarve 3 16

17 lapsimäärä/antal barn Kaavio 4. Ruotsinkielisen päivähoidon resurssit ja tarve Porvoossa vuoteen 2018, ennuste Privat dagvård Kommunal familjedagvård Kommunalt daghem behov behov 2 behov 3 17

18 3.1 Päiväkotiverkon meneillään olevat muutokset Parhaillaan on meneillään seuraavia muutoksia päiväkotiverkossa: 8/2013 Hinthaaraan uusi elinkaarimallilla rakennettava päiväkoti, nykyiset päiväkotitilat siirtyvät Hinthaaran suomenkielisen koulun käyttöön 8/2013 Päiväkotitoiminta keskeytetään Slätbergetin päiväkodin tiloissa sisäilmaepäilyn johdosta. Kiinteistön elinkaari on päättymässä. Tilojen kunto tarkistetaan ja lopulliset päätökset kiinteistön käytöstä tehdään sen perusteella. 1/2014 Entisen Suomenkylän koulun tilat muutetaan päiväkodiksi, samassa yhteydessä on suunniteltu luovuttavan Suomenkylän päiväkodin tilapäisistä tiloista Huhtisissa. 8/2014 Tolkkisten päiväkodin peruskorjaus ja laajennus (kirjaston tilat päiväkotikäyttöön) valmistuu. 8/2014 Luovutaan ryhmäperhepäivähoitokoti Palleron vuokratiloista, ryhmä muutetaan Gammelbackan päiväkodin päiväkotiryhmäksi. Taloussuunnitelmassa vuosille on lisäksi esitetty seuraavia muutoksia päiväkotiverkkoon: 8/2015 Eestinmäen päiväkodin laajennus ja samassa yhteydessä luovutaan parakkitiloista. 8/2017 Toukovuoren uudisrakennuspäiväkodin käyttöönotto 8/2018 Uusi Mäntykummun päiväkoti valmistuu, samassa yhteydessä luovutaan nykyisen Mäntykummun päiväkodin tiloista Veckjärven päiväkotia käytetään 1/2013 alkaen väistötilana mahdollistamaan peruskorjauksia ja auttamaan akuuteissa tilatarpeissa. Keväällä 2013 ilmenneiden sisäilmaongelmien vuoksi on jouduttu turvautumaan tilapäisiin toimenpiteisiin päiväkotipaikkojen järjestelyissä, joka voi aiheuttaa muutoksia edellä mainittuun yhteenvetoon koskien päiväkotiverkon muutoksia. Perhepäivähoidon muutokset vaikuttavat myös päiväkotiverkkoon. Perhepäivähoitajien määrä vähenee säännöllisesti. Heistä eläkkeelle jää 20 henkilöä vuosina Perhepäivähoidossa on tällä hetkellä noin 200 lasta. 18

19 4 PÄIVÄKOTIKIINTEISTÖT Porvoon kaupungin päiväkotirakennusten tehtävänä on palvella kaupungin ydintoimintoihin kuuluvaa päivähoitoa, ja rakennusten tulee osaltaan tukea päivähoidolle asetettujen tavoitteiden toteuttamista. Porvoon päiväkotien toimitilat poikkeavat toisistaan varsin paljon niin kooltaan, iältään, rakennustekniikaltaan, tilajaoltaan kuin käyttö- ja korjaushistorialtaankin. Päiväkoteja on toukokuussa 2013 kaikkiaan 28 kpl. Vanhin käytössä oleva päiväkotirakennus on 1880-luvulla rakennettu Vaahteramäen ja uusin 2013 käyttöön otettu Omenatarhan päiväkoti. Rakennusten pinta-alat vaihtelevat 76 huoneistoneliöstä 1123 huoneistoneliöön, hoitopaikkojen mitoituksellinen määrä vaihtelee välillä Liite 2 Päiväkodit toimivat pääasiassa omissa itsenäisissä rakennuksissaan, osa päiväkodeista on sijoitettu samaan rakennukseen muiden palvelujen kanssa esimerkiksi sivistyskeskuksissa ja monitoimitalossa. Päiväkodeista ei ole tähän mennessä tehty kaikkia rakennuksia koskevaa yhtenäistä ja kattavaa kuntotutkimusta, jonka mukaisesti niitä voitaisiin arvioida ja vertailla yksilöllisesti niiden rakennusfysikaalisten ominaisuuksien perusteella. Tällainen myös päiväkotirakennuksia koskeva selvitystyö on käynnistetty Porvoon kaupungin kiinteistöstrategiatyöhön liittyen 2013, mutta sen tulokset eivät ole vielä käytettävissä. arviot päiväkotirakennusten kunnosta perustuvat niiden tämän hetkisiin teknisiin arvoihin ja kuntoluokkaan, jolloin tulokset ovat luonteeltaan laskennallisia. Arviomenetelmä ja siihen sisältyvä korjausvelkalaskelma on Suomen kuntien yleisesti käyttämä. Arvot on päivitetty Trellum Oy:n toimesta 2012; kaikki esitetyt kustannukset ovat vuoden 2014 arvioidussa tasossa. Yksittäisten rakennusten käyttökunnon osalta saattaa esiintyä merkittäviä poikkeamia siitä, mitä rakennuksen kunnosta pelkän kuntoluokan perusteella voisi päätellä. Muun muassa suunnitteluja rakennusvirheistä johtuvat vauriot ja ongelmat saattavat aiheuttaa, että kuntoluokaltaan hyvä, suhteellisen uusi rakennus voi olla käyttöarvoltaan ja korjattavuudeltaan tiensä päässä. Esimerkkinä tästä Gammelbackan päiväkoti. Toisaalta kuntoluokaltaan alhainen Puistopäiväkoti on käytettävyydeltään hyvä, ainkin toistaiseksi. Täten kuntoluokka ilmaisee lähinnä rakennuksen käytettävyyden todennäköisen tason. Samalla saadaan käsitys siitä, kuinka paljon rakennukseen on tällä hetkellä sitoutunut pääomaa ja mitä rakennuksen saattaminen jollekin tavoitetasolle (75%, 90% tai 120%) maksaisi. Rakennusten kuntoa, käyttökelpoisuutta ja taloudellisuutta on arvioitu seuraavista tarkastelukulmista: 1. Rakennuksen nykyinen tekninen kunto, korjausvelka ja perusparannustarve. 2. Tilan käyttö, hoitopaikat ja rakennuksen alkuperäinen käyttötarkoitus 3. Käyttökustannukset ja tiloista perittävät sisäiset bruttovuokrat. Näin on pyritty muodostamaan kokonaiskuva siitä, miten hyvin päiväkotien rakennuskanta palvelee päivähoidon nykyisiä ja tulevia tarpeita, mitkä ovat sen kustannukset ja millaisia kehitystoimenpiteitä tulisi tehdä. 19

20 On syytä korostaa, että tämä arvio on puhtaasti teknis-taloudellinen, ja että rakennuksilla ja päivähoidolla on myös muita arvoja ja ominaisuuksia. Johtopäätösten teko vaatii näin ollen kokonaisvaltaista harkintaa, jossa joudutaan punnitsemaan eri arvojen tärkeysjärjestystä. Taulukoissa 2-8 esitetyt tunnusluvut on järjestetty pääsääntöisesti neljään ryhmään omine tunnusväreineen. Ryhmät määräytyvät siten, että keskiarvon molemmin puolin ovat ryhmät, jotka poikkeavat keskiarvosta vähemmän kuin keskihajonta. Keskiarvosta keskihajontaa enemmän poikkeavat luvut muodostavat edelleen omat ryhmänsä. Tunnusväreillä kuvataan, miten ryhmät on arvotettu mitattavien ominaisuuksien suhteen: tummempi vihreä on paras; vaaleampi vihreä on keskiarvoa parempi; keltainen on keskiarvoa huonompi; punainen on heikoin. Lisäksi luvussa 4.4. on tarkasteltu päiväkotitiloja käyttäjän näkökulmasta. 4.1 Rakennuksen nykyinen tekninen kunto, korjausvelka ja perusparannustarve Tekninen kunto kertoo rakennuksen nykyisen (laskennallisen) arvon euroissa. Rakennuksen kuntoluokka kuvaa tämän nykyisen teknisen kunnon suhdetta uuden, ominaisuuksiltaan vastaavan rakennuksen kuntoon ja arvoon. Kuntoluokka kertoo, kuinka paljon rakennuksen arvosta on jäljellä. Rakennuksen arvo alenee tasaisesti ajan ja käytöstä aiheutuvan kulumisen seurauksena. Arvoa voidaan palauttaa tekemällä investointiluonteisia korjauksia tai uusimalla rakennusosia ja teknisiä järjestelmiä. Optimaalisena kuntoluokkana pidetään 75%:a. Kun kuntoluokka laskee tämän alle, katsotaan rakennuksella olevan korjausvelkaa, sillä sellaisia arvoa ylläpitäviä tai palauttavia korjauksia ei ole tehty, joilla kuntoluokka olisi saatu pidettyä 75%:n tasolla. Nämä korjaukset ollaan rakennukselle velkaa. Kun kuntoluokka laskee alle 60%:n eivät normaalit arvoa ylläpitävät investointiluonteiset korjaukset tavallisesti enää riitä, vaan rakennuksessa on tehtävä peruskorjaus. Tällöin kuntoluokka nostetaan 90% tasoon. Koska rakennus on yleensä tässä vaiheessa jo varsin vanha, on järkevämpää tehdä peruskorjauksen sijaan perusparannus, jossa uusitaan myös rakennuksen tilallisia ja käytettävyyteen liittyviä ominaisuuksia. Laskennallinen kuntoluokka on tällöin 120%. Korjausvelan kertyminen on kaikkien Suomen kuntien ongelma, ja se näkyy myös Porvoon päiväkotirakennuksissa. Niiden tekninen kunto on keskimäärin. Hajonta on kuitenkin suhteellisen suuri - johtuen siitä, että rakennukset ovat varsin eri-ikäisiä, eikä vanhemmissa rakennuksissa ole tehty riittävästi kuntoluokkaa parantavia korjausinvestointeja. Kuntoluokaltaan heikoimmat rakennukset ovat teknisen käyttöikänsä lopussa (kuntoluokka 30% tai alle). 20

21 Taulukko 2 KAUPUNGIN OMISTAMIEN PÄIVÄKOTIRAKENNUSTEN KUNTOLUOKAT VUOSINA 2014, 2018 JA 2023 N:o Rakennuksen nimi Valm. hum2 hoitopaikkoja kla 2014 kla 2018 kla 2023 R32 Kulloon päiväkoti % 85 % 76 % 170 Hornhattulan päiväkoti % 84 % 75 % 169 Haikkoontörmän päiväkoti % 75 % 66 % 110 Kevättuulen päiväkoti % 77 % 68 % keskihajonta 113 Satumäen päiväkoti % 67 % 58 % 237 Kuutamopolun päiväkoti % 67 % 58 % 168 Ilolan päiväkoti % 63 % 54 % 126 Pappilanmäen päiväkoti % 62 % 53 % 128 Näsin päiväkoti % 60 % 51 % 136 Kissankulman päiväkoti, rak % 59 % 50 % 137 Kissankulman päiväkoti, rak % 59 % 50 % 142 Epoon päiväkoti % 58 % 49 % 155 Eestinmäen päiväkoti % 57 % 48 % 130 Huhtisen päiväkoti % 55 % 46 % 151 Gammelbackan päiväkoti % 54 % 45 % keskiarvo 139 Veckjärven päiväkoti % 52 % 43 % 145 Peippolan päiväkoti % 47 % 38 % 152 Kaarenkylän päiväkoti % 42 % 33 % 158 Slätbergetin päiväkoti % 42 % 33 % R11 Vaahteramäen päiväkoti % 42 % 33 % 112 Mäntykummun päiväkoti % 39 % 30 % 149 Kartanoniityn päiväkoti % 37 % 28 % 121 Huvikummun päiväkoti, rak % 37 % 28 % keskihajonta 165 Bjurbölen päiväkoti % 35 % 26 % 123 Huvikummun päiväkoti, rak % 32 % 23 % 114 Puistopäiväkoti % 22 % 13 % R34 Pellingin ryhmäperhepäiväkoti % 22 % 13 % KESKIARVO 60 % 53 % 44 % KESKIHAJONTA 17 % 17 % 17 % Kuntoluokka 75% tai suurempi; ei korjausvelkaa Kuntoluokka 60% tai suurempi, mutta alle 75%; korjausvelkaa Kuntoluokka 30% tai suurempi, mutta alle 60%; peruskorjaus- / perusparannustarve Kuntoluokka alle 30%; rakennus on teknisen käyttöikänsä lopussa Elinkaarimallilla toteutetuissa Ylä-Haikkoon, Omenatarhan ja Hinthaaran päiväkodeissa kuntoluokka pidetään sopimuksiin perustuen vähintään 75%:ssa. Peruskorjauksessa olevat Suomenkylän päiväkoti ja Tolkkisten päiväkoti otetaan käyttöön vuoden 2014 aikana, jolloin ne parantavat keskimääräistä kuntoluokkaa. Tämä ei näy yllä olevassa esityksessä. Korjausvelan ja perusparannustarpeen summa on v yhteensä n. 9,9 miljoonaa euroa. Mikäli investointiluonteisia korjauksia ei tehdä, vastaava summa v on n. 15,2 miljoonaan euroa. 21

22 Taulukko 3 PÄIVÄKOTIRAKENNUSTEN KUNTO; KORJAUSVELKA JA PERUSPARANNUSTARVE / HOITOPAIKKA V TASOSSA Taulukko kuvaa, mitä rakennusten kuntoon saattaminen makssa; yli 60% kuntoluokassa olevat rakennuksien kuntoluokka nostetaan 75%:iin ja alle 60% kuntoluokassa oleville tehdään perusparannus, jolloin kuntoluokka nostetaan 120%:iin. N:o Rakennuksen nimi Valm. hum2 hoitopaikkoja euroa / hoitopaikka 110 Kevättuulen päiväkoti korjausvelka 113 Satumäen päiväkoti korjausvelka 237 Kuutamopolun päiväkoti korjausvelka 128 Näsin päiväkoti korjausvelka 126 Pappilanmäen päiväkoti korjausvelka 168 Ilolan päiväkoti korjausvelka keskihajonta 137 Kissankulman päiväkoti, rak perusparannustarve 139 Veckjärven päiväkoti perusparannustarve 152 Kaarenkylän päiväkoti perusparannustarve keskiarvo 142 Epoon päiväkoti perusparannustarve 145 Peippolan päiväkoti perusparannustarve 165 Bjurbölen päiväkoti perusparannustarve R11 Vaahteramäen päiväkoti perusparannustarve 158 Slätbergetin päiväkoti perusparannustarve 149 Kartanoniityn päiväkoti perusparannustarve 130 Huhtisen päiväkoti perusparannustarve 151 Gammelbackan päiväkoti perusparannustarve 112 Mäntykummun päiväkoti perusparannustarve 155 Eestinmäen päiväkoti perusparannustarve 121 Huvikummun päiväkoti, rak perusparannustarve keskihajonta 136 Kissankulman päiväkoti, rak perusparannustarve R34 Pellingin ryhmäperhepäiväkoti perusparannustarve 123 Huvikummun päiväkoti, rak perusparannustarve 114 Puistopäiväkoti perusparannustarve keskiarvo keskihajonta

23 4.2 Tilan käyttö, hoitopaikat ja rakennuksen alkuperäinen käyttötarkoitus Päiväkotirakennusten tilajärjestelyt ovat rakennuskannan moninaisuudesta johtuen erilaiset. Tilojen kyky palvella päivähoitoa, tilojen toimivuus, on useista tekijöistä koostuva kokonaisuus. Siihen vaikuttavat paitsi tilojen yhteiskoko, myös niiden keskinäinen sijoittelu, yksittäisten tilojen mitoitus, käytävien ja aputilojen määrä jne. Kun kysymyksessä ovat hyvin erilaiset rakennukset voidaan näkökulmana pitää myös sitä, kuinka paljon tilaa on kaiken kaikkiaan käytetty jokaista hoitopaikkaa kohti, jolloin mukaan lasketaan kaikki päiväkodin toimintaa palvelevat tilat. Jos tilaa on hyvin paljon hoitopaikkaa kohti, voidaan kysyä, onko tilankäyttö tarkoituksenmukaista tai onko rakennus tilallisilta ominaisuuksiltaan sellainen, että se soveltuu rakennustyyppinä huonosti päivähoidon tarpeisiin. Liian suuret tilat johtavat kalliisiin ylläpito- ja käyttökustannuksiin. Vastaavasti liian ahtaat tilat ovat tietysti toiminnallisesti ongelmalliset. Keskimäärin Porvoon päiväkodeissa on huoneistoalaa n. m2 hoitopaikkaa kohti keskihajonnan ollessa. Viimeksi toteutetuissa, mitoituksellisesti nykyisiä tarpeita vastaavissa päiväkodeissa tilankäyttö on n. m2 huoneistoalaa hoitopaikkaa kohden. 23

24 Taulukko 4 PÄIVÄKOTIRAKENNUSTEN TILANKÄYTTÖ HOITOPAIKKAA KOHDEN N:o Rakennus Valm. hum2 hoitopaikkoja hum2 / hoitopaikka 163 Tolkkisten päiväkoti (peruskorjauksessa) ,3 136 Kissankulman päiväkoti, rak ,2 123 Huvikummun päiväkoti, rak ,0 keskihajonta 155 Eestinmäen päiväkoti ,3 115 Ylä-Haikkoon päiväkoti (elinkaarimalli) ,2 118 Omenatarhan päiväkoti (elinkaarimalli) ,1 170 Hornhattulan päiväkoti ,7 126 Pappilanmäen päiväkoti ,7 119 Hinthaaran päiväkoti (elinkaarimalli) ,6 R34 Pellingin ryhmäperhepäiväkoti ,6 121 Huvikummun päiväkoti, rak ,6 169 Haikkoontörmän päiväkoti ,5 110 Kevättuulen päiväkoti ,5 151 Gammelbackan päiväkoti ,4 114 Puistopäiväkoti ,3 R35 Suomenkylän päiväkoti (peruskorjauksessa) ,0 113 Satumäen päiväkoti ,8 130 Huhtisen päiväkoti ,8 168 Ilolan päiväkoti ,6 112 Mäntykummun päiväkoti ,6 keskiarvo 142 Epoon päiväkoti ,0 152 Kaarenkylän päiväkoti yht ,0 145 Peippolan päiväkoti ,7 R32 Kulloon päiväkoti *) ,7 237 Kuutamopolun päiväkoti *) ,3 165 Bjurbölen päiväkoti ,0 158 Slätbergetin päiväkoti ,6 keskihajonta 128 Näsin päiväkoti ,5 149 Kartanoniityn päiväkoti ,3 R11 Vaahteramäen päiväkoti ,7 139 Veckjärven päiväkoti ,6 137 Kissankulman päiväkoti, rak ,6 keskiarvo 9,5 keskihajonta 1,9 *) luvut eivät sisällä rakennuksen muiden käyttäjien kanssa yhteiskäytössä olevia tiloja. 24

25 Taulukko 5 PÄIVÄKOTIRAKENNUSTEN HOITOPAIKAT N:o Rakennuksen nimi Valm. hum2 hoitopaikkoja 119 Hinthaaran päiväkoti (elinkaarimalli) Pappilanmäen päiväkoti Haikkoontörmän päiväkoti Hornhattulan päiväkoti Ylä-Haikkoon päiväkoti (elinkaarimalli) Omenatarhan päiväkoti (elinkaarimalli) Satumäen päiväkoti Mäntykummun päiväkoti Näsin päiväkoti Peippolan päiväkoti Gammelbackan päiväkoti R32 Kulloon päiväkoti Eestinmäen päiväkoti Kevättuulen päiväkoti Huhtisen päiväkoti Veckjärven päiväkoti R35 Suomenkylän päiväkoti (peruskorjauksessa) Tolkkisten päiväkoti (peruskorjauksessa) ryhmää tai enemmän 114 Puistopäiväkoti vähemmän kuin 4 ryhmää 158 Slätbergetin päiväkoti Bjurbölen päiväkoti Kuutamopolun päiväkoti Huvikummun päiväkoti, rak Epoon päiväkoti Ilolan päiväkoti Kissankulman päiväkoti, rak Kartanoniityn päiväkoti R11 Vaahteramäen päiväkoti Kaarenkylän päiväkoti Huvikummun päiväkoti, rak Kissankulman päiväkoti, rak R34 Pellingin ryhmäperhepäiväkoti

26 Taulukko 6 PÄIVÄKOTIRAKENNUSTEN ALKUPERÄINEN KÄYTTÖTARKOITUS N:o Rakennuksen nimi Valm. hum2 hoitopaikkoja Suunniteltu alun perin päiväkodiksi 110 Kevättuulen päiväkoti kyllä 112 Mäntykummun päiväkoti kyllä 113 Satumäen päiväkoti kyllä 114 Puistopäiväkoti ei 115 Ylä-Haikkoon päiväkoti (elinkaarimalli) kyllä 118 Omenatarhan päiväkoti (elinkaarimalli) kyllä 119 Hinthaaran päiväkoti (elinkaarimalli) kyllä 121 Huvikummun päiväkoti, rak ei 123 Huvikummun päiväkoti, rak ei 126 Pappilanmäen päiväkoti osittain 128 Näsin päiväkoti kyllä 130 Huhtisen päiväkoti kyllä 136 Kissankulman päiväkoti, rak ei 137 Kissankulman päiväkoti, rak ei 139 Veckjärven päiväkoti ei 142 Epoon päiväkoti ei 145 Peippolan päiväkoti osittain 149 Kartanoniityn päiväkoti ei 151 Gammelbackan päiväkoti kyllä 152 Kaarenkylän päiväkoti ei 155 Eestinmäen päiväkoti kyllä 158 Slätbergetin päiväkoti kyllä 163 Tolkkisten päiväkoti (peruskorjauksessa) kyllä 165 Bjurbölen päiväkoti ei 168 Ilolan päiväkoti kyllä 169 Haikkoontörmän päiväkoti kyllä 170 Hornhattulan päiväkoti kyllä 237 Kuutamopolun päiväkoti kyllä R11 Vaahteramäen päiväkoti ei R32 Kulloon päiväkoti kyllä R34 Pellingin ryhmäperhepäiväkoti ei R35 Suomenkylän päiväkoti (peruskorjauksessa) ei 26

27 4.3 Käyttökustannukset ja tiloista perittävät sisäiset bruttovuokrat Päiväkotien maksamat (sisäiset) bruttovuokrat kuvaavat hyvin kiinteistön käytöstä aiheutuvia vuotuisia kokonaiskustannuksia. Niitä arvioitaessa tulee kuitenkin etenkin vanhojen rakennusten osalta huomioida seuraavat seikat: 1. Alhaisen kuntoluokan rakennuksissa pääomavuokraan sisältyvä korko (nyt 3,5 %) on määrältään pieni, ja täten vuokra on alhainen. Tämä johtuu siitä, että korko lasketaan rakennuksen tämän hetkisen teknisen arvon mukaan, eli jäljellä olevasta sitoutuneesta pääomasta Sen vastapuolena on, että tällöin rakennuksella on korjausvelkaa tai perusparannustarvetta, jonka kokonaismäärä ei näy suoraan vuokrassa, mutta on kuitenkin tulevaisuudessa realisoituva kustannus. Nykyisin vuokraan sisältyvä korjausvastike on tarkoitettu korjauskustannusten kattamiseen, mutta vanhemmissa rakennuksissa korjausvelka on pääosin kattamatonta. 2. Käyttökustannukset lämmitysenergian osalta voidaan saada merkittävästikin pienemmiksi kun vanha rakennus peruskorjataan. Tällöin bruttovuokra vastaavasti pienenee energian osalta. 3. Hoito- ja ylläpitokustannukset vaihtelevat vuosittain tehtyjen suoritteiden mukaan. Käyttökustannukset vain lämmityksen, sähkön- ja vedenkulutuksen osalta antavat vertailukelpoisen käsityksen käyttötaloudesta tällä hetkellä ilman bruttovuokriin sisältyviä vaihtelevia eriä ja vuokrissa näkymätöntä peruskorjaustarvetta tai korjausvelkaa. 27

28 Taulukko 7 PÄIVÄKOTIRAKENNUSTEN BRUTTOVUOKRAT 2014 N:o Rakennuksen nimi Valm. hum2 hoitopaikkoja Brvuokra /vuosi Brvuokra /hoitopaikka 110 Kevättuulen päiväkoti Hornhattulan päiväkoti Hinthaaran päiväkoti (elinkaarimalli) *) Omenatarhan päiväkoti (elinkaarimalli) *) Haikkoontörmän päiväkoti keskihajonta 115 Ylä-Haikkoon päiväkoti (elinkaarimalli) *) Kissankulman päiväkoti, rak R32 Kulloon päiväkoti Eestinmäen päiväkoti Kaarenkylän päiväkoti + rivitalo Ilolan päiväkoti Huvikummun päiväkoti, rak Slätbergetin päiväkoti Pappilanmäen päiväkoti keskiarvo 113 Satumäen päiväkoti Gammelbackan päiväkoti R11 Vaahteramäen päiväkoti Kuutamopolun päiväkoti Huhtisen päiväkoti Näsin päiväkoti R34 Pellingin ryhmäperhepäiväkoti Mäntykummun päiväkoti Huvikummun päiväkoti, rak Veckjärven päiväkoti Puistopäiväkoti Peippolan päiväkoti Epoon päiväkoti keskihajonta 165 Bjurbölen päiväkoti Kartanoniityn päiväkoti Kissankulman päiväkoti, rak keskiarvo 1347 keskihajonta 443 *) Elinkaarimallilla toteutettujen päiväkotien vuokrista vähennetty kaupungille takaisin tuloutuvat erät: tontin vuokra ja kiinteistövero 28

29 Taulukko 8 PÄIVÄKOTIRAKENNUSTEN KÄYTTÖKUSTANNUKSIA; LÄMMITYS, SÄHKÖ JA VESI N:o Rakennuksen nimi Valm. hum2 hoitopaikkoja Lämmitys Sähkö Vesi- ja Jvesi ed. yht käyttökustaanukset vuodessa /hoitopaikka 152 Kaarenkylän päiväkoti + rivitalo ,43 R34 Pellingin ryhmäperhepäiväkoti , Eestinmäen päiväkoti , Slätbergetin päiväkoti , Kevättuulen päiväkoti ,63 keskihajonta 136 Kissankulman päiväkoti, rak 1 + rak , Pappilanmäen päiväkoti , Huvikummun päiväkoti, rak , Veckjärven päiväkoti , Ilolan päiväkoti ,18 R11 Vaahteramäen päiväkoti ,03 keskiarvo 170 Hornhattulan päiväkoti , Näsin päiväkoti , Kuutamopolun päiväkoti , Puistopäiväkoti , Gammelbackan päiväkoti , Mäntykummun päiväkoti , Huhtisen päiväkoti , Bjurbölen päiväkoti , Haikkoontörmän päiväkoti , Huvikummun päiväkoti, rak , Satumäen päiväkoti , Peippolan päiväkoti , Kartanoniityn päiväkoti ,81 R32 Kulloon päiväkoti ,56 keskihajonta 118 Omenatarhan päiväkoti (elinkaarimalli) , Ylä-Haikkoon päiväkoti (elinkaarimalli) , Jokilaakson päiväkoti (elinkaarimalli) , Epoon päiväkoti ,43 keskiarvo 240,62 keskihajonta 92,81 29

Kråkö skola, Sannäs skola, Grännäs skola. Toiminta tapahtuu kahdessa rakennuksessa, mutta esimerkiksi ruokailu järjestetään päärakennuksessa.

Kråkö skola, Sannäs skola, Grännäs skola. Toiminta tapahtuu kahdessa rakennuksessa, mutta esimerkiksi ruokailu järjestetään päärakennuksessa. Bjurbölen päiväkoti 8.4.2013 Kråköntie 24, 06200 Porvoo Kiinteistönumero: 63840400010041 Tontin pintaala (m 2 ): 2133 583 507 2 1910 44 Jälleenhankintaarvo: 12482 10586 299 100 485 784 3 63 Kråkö skola,

Lisätiedot

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kh TAe2017 TS 2018 TS 2019 SIVISTYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kh TAe2017

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kh TAe2017 TS 2018 TS 2019 SIVISTYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kh TAe2017 TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kh TAe2017 TS 2018 TS 2019 SIVISTYSTOIMI Toimintatuotot 11 650 959 10 782 700 10 938 300 10 938 300 10 938 300 Myyntituotot 2 242 524 1 926 300 2 041 300 2 041 300 2 041

Lisätiedot

TOLKKISTEN ELINKAARIHANKE

TOLKKISTEN ELINKAARIHANKE TOLKKISTEN ELINKAARIHANKE SIVISTYSLAUTAKUNTA Kaupunginhallitus valitsi kokouksessaan 5.10.2015 ( 281) Lemminkäinen talo Oy:n elinkaarihankkeiden palvelutuottajaksi. Palvelusopimus Porvoon kaupungin ja

Lisätiedot

Selvitys Raision kaupungin päivähoidosta syksyllä 2015

Selvitys Raision kaupungin päivähoidosta syksyllä 2015 29.10.2015 Selvitys Raision kaupungin päivähoidosta syksyllä 2015 Sivistysjohtaja Matti Sivonen Päivähoidon johtaja Päivi Rantanen Päiväkodinjohtaja Satu Ojala Päiväkodit Raisiossa on syksyllä 2015 toiminnassa

Lisätiedot

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015 Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Varhaiskasvatus tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä

Lisätiedot

KOULUVERKKOSELVITYSTYÖRYHMÄN VÄLIKATSAUS 2016

KOULUVERKKOSELVITYSTYÖRYHMÄN VÄLIKATSAUS 2016 KOULUVERKKOSELVITYSTYÖRYHMÄN VÄLIKATSAUS 2016 KOULUVERKKOSELVITYSTYÖRYHMÄN VÄLIKATSAUS Kouluverkkoselvitys on osa sivistysverkkoselvitystä, joka valmistuu syksyllä 2016 Tämän välikatsauksen tarkoituksena

Lisätiedot

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen:

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: RT-ohjekortti RT 12-10277 Rakennuksen pinta-alat (1985) Kerrosalan laskeminen, Ympäristöopas 72 (2000) RAKENNUSALA: Rakennusala on se alue tontilla,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 34. Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Mattila, puh Virpi Leino, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 34. Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Mattila, puh Virpi Leino, puh 29.10.2015 Sivu 1 / 1 4640/03.00.00/2015 34 Päiväkotien henkilöstömitoitusta koskeva päivähoitoasetuksen muutos Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Mattila, puh. 09 816 23022 Virpi Leino, puh. 046 877 1846

Lisätiedot

Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea

Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea Liite 23 Opetus- ja kasvatusltk 27.11.2014 Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea Kuntaliitto (Lahtinen & Selkee) on vuonna 2014 tehnyt selvityksen varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011

Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 Päivähoidon Kuusikko-vertailu 2011 Päivähoitoikäiset (10kk 6v) ikäryhmittäin 31.12.2011 Kuusikon kunnissa sekä muutos

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 221

Espoon kaupunki Pöytäkirja 221 16.12.2015 Sivu 1 / 1 4640/2015 03.00.00 221 Päiväkotien henkilöstömitoitusta koskeva päivähoitoasetuksen muutos Valmistelijat / lisätiedot: Titta Tossavainen, puh. 09 816 23300 Jaana Suihkonen, puh. 09

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman mukainen hoito, kasvatus ja opetus - vuorohoidon erityispiirteet huomioon

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman mukainen hoito, kasvatus ja opetus - vuorohoidon erityispiirteet huomioon OHOI Osaamista vuorohoitoon Henkilöstökoulutus 7.3.2016 Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman mukainen hoito, kasvatus ja opetus - vuorohoidon erityispiirteet huomioon tuula.dahlblom@jamk.fi Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus

Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus Iitin kunta Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus 1 1 Työsuunnitelmaa ohjaava lait ja asetukset Laki ja asetus lasten päivähoidosta Perusopetuslaki, esiopetus Päivähoidon ohjaaja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 (5) 123 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Lasten päiväkoti Yliskylän uudisrakennuksen tarveselvityksen ja hankesuunnitelman hyväksymiseksi HEL 2016-002292

Lisätiedot

Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen

Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen Juvan kunta 10.2.2016 12.2.2016 Page 1 Toimeksiantona määritellä toimitilojen tarve Kunnanjohtaja perusti marraskuussa työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelut ja kustannukset vuonna 2014 (päivitetty 17.6.2015)

Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelut ja kustannukset vuonna 2014 (päivitetty 17.6.2015) Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelut ja kustannukset vuonna 2014 (päivitetty 17.6.2015) Päivähoitoikäisten (10kk 6v) lasten määrän muutos vuosina 2010 2014, kun vuosi 2010=1 1,140 1,120

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN ILTAKOULU KAUPUNGINHALLITUS

SIVISTYSLAUTAKUNNAN ILTAKOULU KAUPUNGINHALLITUS 3.3.2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN ILTAKOULU 3.3.2016 KAUPUNGINHALLITUS 2.5.2016 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 0-6-vuotiaiden lasten määrä 2000-2014 Lapsia hoitomuodoittain 2011-2014 Perhepäivähoidon määrä 2010-2015 Yksityisen

Lisätiedot

Polvijärven päivähoito tarjoaa monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut

Polvijärven päivähoito tarjoaa monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut Polvijärven päivähoito tarjoaa monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut Varhaiskasvatuspalvelumme tarjotaan Kirkonkylällä päiväkoti Peukaloisessa sekä Rukkitien ryhmäperhepäiväkodissa. Sotkumassa toimivat

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Yksityisen hoidon tuen kuntalisä alkaen. Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta Yksityisen hoidon tuen kuntalisä alkaen. Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta 16 02.03.2016 tuen kuntalisä 1.8.2016 alkaen Sivistyslautakunta 02.03.2016 16 Lakia lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta muutetaan 1.8.2016 alkaen. Muutokset koskevat pääosin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. 13 Osaamisen kehittäminen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa henkilöstön koulutustasoa nostamalla

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. 13 Osaamisen kehittäminen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa henkilöstön koulutustasoa nostamalla 06.06.2013 Sivu 1 / 1 2608/01.03.00/2013 13 Osaamisen kehittäminen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa henkilöstön koulutustasoa nostamalla Valmistelijat / lisätiedot: Titta Tossavainen, puh. (09) 816

Lisätiedot

Selvitys varhaiskasvatuspalveluiden toimintojen järjestämiseksi Koivulehto II:n valmistuttua

Selvitys varhaiskasvatuspalveluiden toimintojen järjestämiseksi Koivulehto II:n valmistuttua Selvitys varhaiskasvatuspalveluiden toimintojen järjestämiseksi Koivulehto II:n valmistuttua 2 1 Muhoksen varhaiskasvatuksen hoitopaikat Toukokuussa 2014 on kunnallisessa varhaiskasvatuksessa ollut yhteensä

Lisätiedot

LUHTIKYLÄN PÄIVÄKOTI LUHTIKIN TARVESELVITYS

LUHTIKYLÄN PÄIVÄKOTI LUHTIKIN TARVESELVITYS LUHTIKYLÄN PÄIVÄKOTI LUHTIKIN TARVESELVITYS Orimattilan kaupunki Varhaiskasvatuspalvelut Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, 20.9.2016 TEKIJÄT Luhtikylän päiväkoti Luhtikin tarveselvityksen tekemisestä

Lisätiedot

SISÄISEN VUOKRAN JÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN

SISÄISEN VUOKRAN JÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN SISÄISEN VUOKRAN JÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN 1.2.2016 TYÖRYHMÄ Tehtäväksianto - Valmistella vaihtoehtoja sisäisen vuokran järjestelmän kehittämiseksi nykyisen järjestelmän pohjalta tai kokonaan uusilla perusteilla

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelut. (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska)

Varhaiskasvatuspalvelut. (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska) Varhaiskasvatuspalvelut (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska) Puheenvuoron sisältö Peruspalvelukuntayhtymä Kallion esittelyä Varhaiskasvatuspalveluiden esittelyä Kehittämistyö varhaiskasvatuspalveluissa

Lisätiedot

Toimintakate

Toimintakate KONSERNIHALLINTO YHTEENSÄ Toimintatuotot*) 49 044 356 50 548 400 54 268 400 54 418 400 54 418 400 Myyntituotot 5 896 589 7 881 200 7 858 800 7 858 800 7 858 800 Maksutuotot 2 437 106 2 377 600 2 401 300

Lisätiedot

ITÄINEN PÄIVÄKOTIVERKKO 10.9.2012. Anna-Liisa Sairanen, Tuija Kauppinen ja Paula Kokkonen

ITÄINEN PÄIVÄKOTIVERKKO 10.9.2012. Anna-Liisa Sairanen, Tuija Kauppinen ja Paula Kokkonen ITÄINEN PÄIVÄKOTIVERKKO 10.9.2012 Anna-Liisa Sairanen, Tuija Kauppinen ja Paula Kokkonen Itäinen päiväkotiverkko Nykyinen tilanne: Nojanmaan päiväkoti: 78 hp Miekkoniemen päiväkoti: 66 hp, joista noin

Lisätiedot

Varhaiskasvatuslain ja lasten päivähoidosta annetun asetuksen muutokset päivähoidossa

Varhaiskasvatuslain ja lasten päivähoidosta annetun asetuksen muutokset päivähoidossa Kasvatus- ja opetuslautakunta 14 27.01.2016 Kaupunginhallitus 51 08.02.2016 Kaupunginvaltuusto 17 17.02.2016 Varhaiskasvatuslain ja lasten päivähoidosta annetun asetuksen muutokset päivähoidossa 1242/05.10.00/2013

Lisätiedot

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityn päiväkodissa toimii 3-5-vuotiaiden ryhmä Peilivuori ja 1-4 vuotiaiden ryhmä Salasaari. Molemmissa ryhmissä toimitaan montessoripedagogiikan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 6/2014 1 (6) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/4 29.04.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 6/2014 1 (6) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/4 29.04.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 6/2014 1 (6) Päätettävä tässä kokouksessa 4 Varhaiskasvatuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi lasten päivähoidosta annetun

Lisätiedot

VASTAUS SILJA METSOLAN VALTUUSTOALOITEESEEN KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄSTÄ

VASTAUS SILJA METSOLAN VALTUUSTOALOITEESEEN KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄSTÄ Sivistyslautakunta 56 31.05.2017 VASTAUS SILJA METSOLAN VALTUUSTOALOITEESEEN KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄSTÄ SIVLK 31.05.2017 56 Valmistelija: varhaiskasvatusjohtaja Leila Nyberg, leila.nyberg@porvoo.fi; 0400

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT HYVINVOINTILAUTAKUNTA VARHAISKASVATUSPALVELUT TUOTE YKSIKKÖ HINTA MÄÄRÄ YHT. Päiväkotihoito Päiväkotihoito 0-2 vuotiaalle lapselle hpv 63,17 13 200 833

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI- JA KOULUVERKKO

PÄIVÄKOTI- JA KOULUVERKKO PÄIVÄKOTI- JA KOULUVERKKO 18.5.2012/ 10.9.2012/28.11.2012 Anna-Liisa Sairanen, Tuija Kauppinen ja Paula Kokkonen Itäinen päiväkotiverkko Nykyinen tilanne: Nojanmaan päiväkoti: 78 hp Miekkoniemen päiväkoti:

Lisätiedot

PÄIVITTÄNYT Mariannika Auvinen Päiväkodin johtaja 044 417 5320 mariannika.auvinen@sulkava.fi

PÄIVITTÄNYT Mariannika Auvinen Päiväkodin johtaja 044 417 5320 mariannika.auvinen@sulkava.fi PÄIVITTÄNYT Mariannika Auvinen Päiväkodin johtaja 044 417 5320 mariannika.auvinen@sulkava.fi Vanhemmille Tämä opas on tarkoitettu avuksi Teille hakiessanne lapsellenne päivähoitopaikkaa. Oppaassa kerrotaan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13 10.02.2016 Sivu 1 / 1 522/2016 02.05.00 13 Muutokset lasten yksityisten hoidon tukea koskevaan lainsäädäntöön sekä niiden vaikutus Espoon yksityisen hoidon tuen järjestelyihin ja kuntalisään Valmistelijat

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN PÄIVÄHOIDON PALVELUVERKKOSELVITYS 2009-2010 -> VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUSTOIMEN PALVELUVERKKOSELVITYS

JOENSUUN KAUPUNGIN PÄIVÄHOIDON PALVELUVERKKOSELVITYS 2009-2010 -> VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUSTOIMEN PALVELUVERKKOSELVITYS 2.11.2010 JOENSUUN KAUPUNGIN PÄIVÄHOIDON PALVELUVERKKOSELVITYS 2009-2010 -> VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUSTOIMEN PALVELUVERKKOSELVITYS Tarve selvitykselle kuntaliitoksista -> Tietoa kokonaisuudesta Muuttunut

Lisätiedot

Kajaanin varhaiskasvatus SK

Kajaanin varhaiskasvatus SK Kajaanin varhaiskasvatus 2014- SK 15.05.2014 Valtakunnalliset suuntaukset 2013- Varhaiskasvatuksen tulevaisuuden tarpeiden arviointia vaikeuttaa: Valmistelussa laki varhaiskasvatuksesta. Lakiesitys tulee

Lisätiedot

RATKAISUVALLAN DELEGOINTI SUOMENKIELISEN VARHAIS- KASVATUKSEN JA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN VIRANHALTIJOILLE

RATKAISUVALLAN DELEGOINTI SUOMENKIELISEN VARHAIS- KASVATUKSEN JA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN VIRANHALTIJOILLE Ratkaisuvallan delegointi suomenkielisen 3.1.1 1 (6) RATKAISUVALLAN DELEGOINTI SUOMENKIELISEN VARHAIS- KASVATUKSEN JA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN VIRANHALTIJOILLE RATKAISUVALLAN DELEGOINTI SUOMENKIELISEN

Lisätiedot

Jyväskylän varhaiskasvatuspalvelut. Maija-Riitta Anttila Kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus-, opetus- ja kulttuuriasiantuntijaryhmä 23.10.

Jyväskylän varhaiskasvatuspalvelut. Maija-Riitta Anttila Kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus-, opetus- ja kulttuuriasiantuntijaryhmä 23.10. Jyväskylän varhaiskasvatuspalvelut Maija-Riitta Anttila Kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus-, opetus- ja kulttuuriasiantuntijaryhmä 23.10.2013 28.10.2013 Tietoja pähkinänkuoressa 0-6 - vuo(aita n. 11 300

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN TILA-ASIAT TAUSTASELVITYSTÄ KH 20.04.2015

VARHAISKASVATUKSEN TILA-ASIAT TAUSTASELVITYSTÄ KH 20.04.2015 VARHAISKASVATUKSEN TILA-ASIAT TAUSTASELVITYSTÄ KH 20.04.2015 KOKONAISTILANNE PÄIVÄHOITO Lasten määrän ennustetaan kasvavan 0-6 -vuotiaita + 282 = 5,5 % vuoteen 2017/2018 mennessä!! Jos 60 % tulee palvelun

Lisätiedot

VASTAUS SILJA METSOLAN VALTUUSTOALOITEESEEN KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄSTÄ

VASTAUS SILJA METSOLAN VALTUUSTOALOITEESEEN KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄSTÄ VASTAUS SILJA METSOLAN VALTUUSTOALOITEESEEN KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄSTÄ 1072/31/2016 SIVLK 31.05.2017 56 Valmistelija: varhaiskasvatusjohtaja Leila Nyberg, leila.nyberg@porvoo.fi; 0400 295708 Kotihoidontuen

Lisätiedot

Inarin kunta Rakennuskannan korjausvelkalaskenta

Inarin kunta Rakennuskannan korjausvelkalaskenta Inarin kunta Rakennuskannan korjausvelkalaskenta 4.7.2017 FCG KONSULTOINTI OY 4.7.2017 RAPORTTI 2 (6) Sisällys Sivu 1. Tausta ja tavoite... 3 2. Toimeksiannon sisältö ja toteutus... 3 3. Toimitilakannan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. 24 Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 (Kuusikko-raportti)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. 24 Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 (Kuusikko-raportti) 31.10.2012 Sivu 1 / 1 4537/05.01.00/2012 24 Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 (Kuusikko-raportti) Valmistelijat / lisätiedot: Tossavainen Titta,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lasten kehityksen, kasvun ja oppimisen tuen järjestäminen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lasten kehityksen, kasvun ja oppimisen tuen järjestäminen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa 16.02.2017 Sivu 1 / 1 652/2017 00.01.02.02 27 Lasten kehityksen, kasvun ja oppimisen tuen järjestäminen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Mattila, puh. 09 816 23022

Lisätiedot

[Tiedoston otsikko] VARHAISKASVATUSPALVELUJEN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA

[Tiedoston otsikko] VARHAISKASVATUSPALVELUJEN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA Paimion kaupunki [Tiedoston otsikko] VARHAISKASVATUSPALVELUJEN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA Varhaiskasvatuspalvelut 2015 1 1. Johdanto Varhaiskasvatuspalvelujen edelleen kasvaneen kysynnän vuoksi on taloussuunnitelmassa

Lisätiedot

Varhaiskasvatus ja johtaminen vaikeaako?

Varhaiskasvatus ja johtaminen vaikeaako? Varhaiskasvatus ja johtaminen vaikeaako? Kuntatalo 10.9.2015 Jarkko Lahtinen Kuntaliitto Twitter: #kuntamarkkinat Voimmeko onnistua? Onnistuminen on asenne. Se on avoimuutta uusille ideoille, halukkuutta

Lisätiedot

Ajankohtaista Suomenkielisistä koulutuspalveluista Syksy 2017

Ajankohtaista Suomenkielisistä koulutuspalveluista Syksy 2017 Ajankohtaista Suomenkielisistä koulutuspalveluista Syksy 2017 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå Jari Kettunen Koulutusjohtaja Suomenkielisen koulutusjaosto TEHTÄVÄT Hallintosäännön mukaan koulutusjaostot:

Lisätiedot

KARHUKUNTIEN OMISTAMIEN RAKENNUSTEN TEKNISTEN JA JÄLLEENHANKINTA-ARVOJEN MÄÄRITYS V. 2012 SEKÄ OMAISUUDEN TUNNUSLUKUJEN VERTAILU PORIN KAUPUNKI

KARHUKUNTIEN OMISTAMIEN RAKENNUSTEN TEKNISTEN JA JÄLLEENHANKINTA-ARVOJEN MÄÄRITYS V. 2012 SEKÄ OMAISUUDEN TUNNUSLUKUJEN VERTAILU PORIN KAUPUNKI KARHUKUNTIEN OMISTAMIEN RAKENNUSTEN TEKNISTEN JA JÄLLEENHANKINTA-ARVOJEN MÄÄRITYS V. 212 SEKÄ OMAISUUDEN TUNNUSLUKUJEN VERTAILU PORIN KAUPUNKI Harri Isoniemi 12.12.212 Sisällys 1. RAKENNUSTEN ARVOT JA

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen tilatarveselvitys 2017 alkaen RA

Varhaiskasvatuksen tilatarveselvitys 2017 alkaen RA 1 Varhaiskasvatuksen tilatarveselvitys 2017 alkaen RA 23.8.2016 1. Varhaiskasvatuksen tilanne syksyllä 2016 Päivähoitopaikat ovat käytössä syksyllä 2016 lähes sataprosenttisesti, vain muutamia hajapaikkoja

Lisätiedot

Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetuksen info-ilta 11.2.2014

Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetuksen info-ilta 11.2.2014 Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetuksen info-ilta 11.2.2014 TV/11.2.2014 Järvenpäässä annetaan maksutonta esiopetusta kunnallisissa ja ostopalveluna yksityisissä päiväkodeissa. (700 h/v) Esiopetukseen

Lisätiedot

Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari Jyväskylä Marja-Liisa

Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari Jyväskylä Marja-Liisa Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari 21.9.2016 Jyväskylä Marja-Liisa Keski-Rauska, KT ylitarkastaja (varhaiskasvatus) Länsi-

Lisätiedot

Suomenkielinen koulutusjaosto. Porvoon kaupungin esiopetussuunnitelma / päivitetty

Suomenkielinen koulutusjaosto. Porvoon kaupungin esiopetussuunnitelma / päivitetty Suomenkielinen koulutusjaosto Porvoon kaupungin esiopetussuunnitelma 1.8.2016 / päivitetty 1.8.2017 Paikalliseen esiopetussuunnitelmaan tehdyt muutokset Koko suunnitelmassa muutettu Laadukkaan varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015 Tehtäväalue: 209150 Varhaiskasvatus Tehtäväalueen palveluajatus: Varhaiskasvatus käsittää lasten päivähoidon, esiopetuksen ja koululaisten iltapäiväkerhotoiminnan. Päivähoidon tarkoituksena on tarjota

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 67

Espoon kaupunki Pöytäkirja 67 28.04.2016 Sivu 1 / 1 1887/2016 05.10.00 67 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen palveluverkkotarkastelu 2016-2026 Valmistelijat / lisätiedot: Titta Tossavainen, puh. 09 816 23300 Anne Peltonen, puh. 050

Lisätiedot

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI 015-177 901 (JOHTAJA) 044-794 5046 ( JOHTAJA) 015-228 615 (HEINÄHATUT) 015-228 616 (VILTTITOSSUT) 044-7945372 (PÄIVÄKOTI) SANNAN PÄIVÄKODIN VASU Talon

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 21

Espoon kaupunki Pöytäkirja 21 17.02.2016 Sivu 1 / 1 522/2016 02.05.00 21 Muutokset lasten yksityisten hoidon tukea koskevaan lainsäädäntöön sekä niiden vaikutus Espoon yksityisen hoidon tuen järjestelyihin ja kuntalisään Valmistelijat

Lisätiedot

Varhaiskasvatus Helsingissä

Varhaiskasvatus Helsingissä Varhaiskasvatus Helsingissä Lasten varhaiskasvatus on hoitoa, kasvatusta ja opetusta, jotka nivoutuvat toisiinsa. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on hyvinvoiva lapsi, jolla on hyvät kasvun, oppimisen ja

Lisätiedot

Päiväkoti- ja Kouluverkko. Toinen luonnos

Päiväkoti- ja Kouluverkko. Toinen luonnos Päiväkoti- ja Kouluverkko Toinen luonnos 6.11.2009 Sipoon kunnan kasvustrategiassa varaudutaan 35 000 uuteen asukkaaseen vuoteen 2025 mennessä. Kaavoitusohjelman mukaiset asukasmäärälisäykset ja palveluiden

Lisätiedot

VUOROVAIKUTUS JA KIINTYMYSSUHDE

VUOROVAIKUTUS JA KIINTYMYSSUHDE Varhaiskasvatus VUOROVAIKUTUS JA KIINTYMYSSUHDE Lapsen ja vanhemman välinen vuorovaikutus ja kiintymyssuhde vahvistuvat parhaiten, kun perhe viettää aikaa yhdessä. Pienelle lapselle riittävät kotona saadut

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysyksikkö 19.6.2012. Selvitys lasten kotihoidon tuen sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisistä sekä palvelusetelistä

Sosiaali- ja terveysyksikkö 19.6.2012. Selvitys lasten kotihoidon tuen sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisistä sekä palvelusetelistä Sosiaali- ja terveysyksikkö 19.6.2012 Selvitys lasten kotihoidon tuen sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisistä sekä palvelusetelistä Kuntaliitto selvitti keväällä 2012, kuinka monessa Manner-Suomen kunnassa

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS tilivelvollinen päivähoidonjohtaja Virpi Kataja. Varhaiskasvatuspalvelut

VARHAISKASVATUS tilivelvollinen päivähoidonjohtaja Virpi Kataja. Varhaiskasvatuspalvelut VARHAISKASVATUS tilivelvollinen päivähoidonjohtaja Virpi Kataja Varhaiskasvatuspalvelut Esiopetus 3915 Henkilökohtaiset avustajat 3200 Esiopetus Keskuskoulu 3216 Esiopetus Kino 3920 Kiertävä erityislastentarhanopettaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3857/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3857/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2017 1 (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta 36 17.5.2017 186 Asianro 3857/10.03.02.01/2017 Maaningan uuden päiväkodin hankesuunnitelma Päätöshistoria Kasvun ja oppimisen lautakunta

Lisätiedot

Kontiolahden varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelma

Kontiolahden varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelma Kontiolahden varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelma 2017-2018 Opetushallitus määräsi 18.10.2016 uusista varhaiskasvatussuunnitelman perusteista 1.8.2015 voimaan tulleen varhaiskasvatuslain mukaisesti. Joensuun

Lisätiedot

1. JOHDANTO NYKYTILAN KUVAUS Lasten määrä alueella Yksikköjen nykytilanne TOIMINNAN TAVOITTEIDEN MÄÄRITTELY...

1. JOHDANTO NYKYTILAN KUVAUS Lasten määrä alueella Yksikköjen nykytilanne TOIMINNAN TAVOITTEIDEN MÄÄRITTELY... Sisällys 1. JOHDANTO...3 2. NYKYTILAN KUVAUS...4 2.1 Lasten määrä alueella...4 2.2 Yksikköjen nykytilanne...4 3. TOIMINNAN TAVOITTEIDEN MÄÄRITTELY...5 3.1 Mitoitus...5 3.2 Toiminnan erityisvaatimukset

Lisätiedot

Hoito, kasvatus ja pedagogiikka vuorohoidossa

Hoito, kasvatus ja pedagogiikka vuorohoidossa Hoito, kasvatus ja pedagogiikka vuorohoidossa OHOI- Osaamista vuorohoitoon Varhaiskasvatuslaki (2015) ja pedagogiikka Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen,

Lisätiedot

Muutoksenhaku Oikaisuvaatimusohje, varhaiskasvatuslautakunta Päätösehdotus

Muutoksenhaku Oikaisuvaatimusohje, varhaiskasvatuslautakunta Päätösehdotus Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 (5) 4 Päiväkoti Särjen peruskorjausta korvaavan hankkeen tarveselvityksen hyväksyminen HEL 2017-000185 T 10 06 00 Päätös Käsittely päätti hyväksyä tarveselvityksen

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA. 1. Johdanto

KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA. 1. Johdanto 1 KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA 1. Johdanto Liikelaitoksen tehtävänä on vastata kaupungin omistuksessa tai hallinnassa olevista toimitiloista ja yritystiloista ja niihin välittömästi liittyvistä

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014 Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset Kevät 2014 Laatukysely 2014 Rovaniemen varhaiskasvatuspalveluissa laatua arvioitiin uudistetun laatukyselyn avulla. Kyselyn uudistamisella haluttiin kohdentaa

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN TILA-ASIAT TAUSTASELVITYSTÄ KH 13.04.2015

VARHAISKASVATUKSEN TILA-ASIAT TAUSTASELVITYSTÄ KH 13.04.2015 VARHAISKASVATUKSEN TILA-ASIAT TAUSTASELVITYSTÄ KH 13.04.2015 KOKONAISTILANNE Lasten määrän ennustetaan kasvavan 0-6 -vuotiaita + 282 = 5,5 % vuoteen 2017/2018 mennessä!! Jos 60 % tulee palvelun piiriin

Lisätiedot

TIEDOKSI PERHEPÄIVÄHOITO

TIEDOKSI PERHEPÄIVÄHOITO TIEDOKSI PERHEPÄIVÄHOITO Perhepäivähoito on hoitajan kodissa, pienessä ryhmässä tapahtuvaa päivähoitoa. Perhepäivähoito tarjoaa lapselle kodinomaisen ja yksilöllisen kasvuympäristön, jossa lapsella on

Lisätiedot

TILASTA TILAAN - päiväkotien palveluverkon suunnittelu. Carola Harju 31.5.2012

TILASTA TILAAN - päiväkotien palveluverkon suunnittelu. Carola Harju 31.5.2012 TILASTA TILAAN - päiväkotien palveluverkon suunnittelu Carola Harju 31.5.2012 Lasten päivähoidon stuualueen organisaatio 31.12.2012 asti Sosiaalilautakunta Lapsi- ja perhejaosto Sosiaalijohtaja Paavo Voutilainen

Lisätiedot

OPETUSALAN JOHTAMISEN FOORUMI - Johtaminen muuttuvassa toimintaympäristössä

OPETUSALAN JOHTAMISEN FOORUMI - Johtaminen muuttuvassa toimintaympäristössä OPETUSALAN JOHTAMISEN FOORUMI - Johtaminen muuttuvassa toimintaympäristössä 14.06.2012 Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhdentyminen; Pedagogisen toiminnan strateginen kehittäminen Opetustoimen johtaja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 307. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 307. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 2393/05.10.01/2014 307 Valtuustoaloite perhepäivähoidon kehittämisestä (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Leena Heikkinen, puh. 050 331 6638 Jaana Suihkonen,

Lisätiedot

LUONNOS : TOLKIS SKOLAN JA PÄIVÄKODIN RAKENTAMINEN

LUONNOS : TOLKIS SKOLAN JA PÄIVÄKODIN RAKENTAMINEN LUONNOS 12.5.2016: TOLKIS SKOLAN JA PÄIVÄKODIN RAKENTAMINEN Valmistelu ja lisätiedot: toimitilajohtaja Börje Boström, 040-5804131, borje.bostrom@porvoo.fi projektipäällikkö Tony Lökfors, 040-5449037 tony.lokfors@porvoo.fi

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuspalvelut Varhaiskasvatuspalvelut Graafinen ohjeisto Päiväkotihoito Kemin päiväkodit tarjoavat lapsiperheille yksilöllistä, korkeatasoista ja monipuolista varhaiskasvatusta. Toiminta on sekä tavoitteellista, että

Lisätiedot

Proomupuiston päiväkodin laajennuksen hankesuunnitelma

Proomupuiston päiväkodin laajennuksen hankesuunnitelma 1 Perusturvalautakunta 3.9.2008 Kunnanhallitus 6.10.2008 Proomupuiston päiväkodin laajennuksen hankesuunnitelma JOHDANTO Yleistä Kirkonkylän alueen päivähoidon tilatarpeista on käyttäjähallintokunnan toimesta

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO

LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO LAPUAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistietoa varhaiskasvatussuunnitelmasta 2. Taustaa varhaiskasvatussuunnitelmalle 2.1 Varhaiskasvatuksen sisältöä ohjaavat

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

Liite 1, Palvelukuvaus 1 (6) 3766/ / HANKINNAN TAUSTA

Liite 1, Palvelukuvaus 1 (6) 3766/ / HANKINNAN TAUSTA Liite 1, Palvelukuvaus 1 (6) 3766/02.08.00/2012 8.11.2012 1. HANKINNAN TAUSTA Espoon Kaupunki hakee tällä hankinalla yksityisiä päivähoitopalvelujen tuottajia kahteen päiväkotiin. Palveluntuottajia haetaan

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin lausunto varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön uudistamistyöryhmän esityksistä

Jyväskylän kaupungin lausunto varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön uudistamistyöryhmän esityksistä JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Lausunto Varhaiskasvatuspalvelut 1.7.2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö Lausuntopyyntönne 15.4.2014 (OKM/81/040/2012) Jyväskylän kaupungin lausunto varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelujen asiakaskysely

Varhaiskasvatuspalvelujen asiakaskysely Varhaiskasvatuspalvelujen asiakaskysely Tuusulan kunnassa toteutetaan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laadunarviointikyselyt pääsääntöisesti kerran vuodessa. Kyselyt ajoittuivat 2013 viikoille 13

Lisätiedot

PÄIVITTÄNYT Mariannika Auvinen Vs. Päivähoidon johtaja

PÄIVITTÄNYT Mariannika Auvinen Vs. Päivähoidon johtaja PÄIVITTÄNYT Mariannika Auvinen Vs. Päivähoidon johtaja 044 417 5320 paivahoidonjohtaja@sulkava.fi Vanhemmille Tämä opas on tarkoitettu avuksi Teille hakiessanne lapsellenne päivähoitopaikkaa. Oppaassa

Lisätiedot

OAJ:n linjaukset lapsiryhmien muodostamisesta päiväkodissa alkaen

OAJ:n linjaukset lapsiryhmien muodostamisesta päiväkodissa alkaen 1 (5) OAJ:n linjaukset lapsiryhmien muodostamisesta päiväkodissa 1.8.2015 alkaen Varhaiskasvatuslain ensimmäinen vaihe tulee voimaan 1.8.2015. Laissa on vahvistettu varhaiskasvatuksen tavoitteita ja muita

Lisätiedot

Rakennusten terveys- ja talousvaikutukset. DI Olavi Holmijoki Rakennusfoorumi 2.6.2015 Rakennustietosäätiö

Rakennusten terveys- ja talousvaikutukset. DI Olavi Holmijoki Rakennusfoorumi 2.6.2015 Rakennustietosäätiö Rakennusten terveys- ja talousvaikutukset DI Olavi Holmijoki Rakennusfoorumi 2.6.2015 Rakennustietosäätiö YM:n, STM:n ja Suomen Kuntaliiton rahoittama projekti Rakennusten ylläpidon ja korjausten terveysja

Lisätiedot

HANKESELVITYS PÄIVÄKOTI LISÄTARKASTELU

HANKESELVITYS PÄIVÄKOTI LISÄTARKASTELU HANKESELVITYS PÄIVÄKOTI LISÄTARKASTELU Harri Apell Tekninen johtaja Ruovedentie 30 34600 Ruovesi. Sivu 2/9 RUOVEDEN KUNNAN PÄIVÄKOTITILAN HANKESELVITYKSEN SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMEKSIANTO...3 2. toteutusvaihtoehto

Lisätiedot

PPH tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivät

PPH tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivät PPH tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivät 20.3.2015 Helsinki Jarkko Lahtinen Päivähoitoa lukuina (2013) Vuonna 2013 0-6 vuotiaista lapsia 424 402 Päivähoidossa yhteensä 229 127 lasta Kokopäivähoidossa oli

Lisätiedot

[VARHAISKASVATUKSEN PALVELUVERKKO ]

[VARHAISKASVATUKSEN PALVELUVERKKO ] 2015 Lohjan kaupunki Varhaiskasvatus [VARHAISKASVATUKSEN PALVELUVERKKO ] luonnos 6.2.2015 1. Lakisääteisyys, tehtävät ja toimintamuodot... 2 2. Ajankohtaisia muutoksia... 2 3. Varhaiskasvatuksen nykytila...

Lisätiedot

27.5.2015. OAJ:n linjaukset lapsiryhmien muodostamisesta päiväkodissa 1.8.2015 alkaen

27.5.2015. OAJ:n linjaukset lapsiryhmien muodostamisesta päiväkodissa 1.8.2015 alkaen 1 (5) OAJ:n linjaukset lapsiryhmien muodostamisesta päiväkodissa 1.8.2015 alkaen Varhaiskasvatuslain ensimmäinen vaihe tulee voimaan 1.8.2015. Tämä linjaus on voimassa 1.8 alkaen siihen asti kunnes uuden

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen, kehityksen ja oppimisen tuen suunnitelma 2017

Varhaiskasvatuksen, kehityksen ja oppimisen tuen suunnitelma 2017 Varhaiskasvatuksen, kehityksen ja oppimisen tuen suunnitelma 2017 Sisällys 1. Sastamalan varhaiskasvatuspalvelu... 2 2. Perhepalveluverkosto ja lapsihuoltotyöryhmät... 3 3. Kehityksen ja oppimisen tukea

Lisätiedot

Loimaan linja Keskusta-alueen päivähoitoselvitys 2015

Loimaan linja Keskusta-alueen päivähoitoselvitys 2015 Loimaan linja Keskusta-alueen päivähoitoselvitys 2015 Koulutuslautakunta 27.4.2015 Kaupunginhallitus 11.5.2015 1. Keskusta-alueen päivähoidon nykytilanne 1 Päiväkodit ym. päivähoitopaikat keskusta-alueella

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (7) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (7) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/216 1 (7) 25 Helsingin kaupungin päättämä varhaiskasvatuksen laajuus ja yksityisen hoidon tuen Helsinki-lisä 1.8.216 alkaen HEL 216-2236 T 2 5 1 Päätös päätti, että yksityisen

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma

Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma 22.6.2015 Varhaiskasvatus Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma www.nurmijarvi.fi Avoimen varhaiskasvatuksen esimies Kirsi Viitanen 040 317 4066 kirsi.viitanen@nurmijarvi.fi

Lisätiedot

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Hyvää hoitoa vuorotta! Amurinlinna on ympärivuorokauden auki oleva päiväkoti. Tarjoamme hoitoa lapsille, joiden vanhemmat tekevät

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSTRATEGIA VUOTEEN 2020

MUHOKSEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSTRATEGIA VUOTEEN 2020 MUHOKSEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSTRATEGIA VUOTEEN 2020 2 SISÄLLYS 1 STRATEGIAN TAVOITTEET 3 1.1 Taustaa ja lähtökohdat strategiatyölle 3 1.2 Varhaiskasvatuksen valtakunnalliset reunaehdot 5 2 VARHAISKASVATUKSEN

Lisätiedot

HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012

HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 PÄIVÄKOTIMME TOIMINTA-AJATUS: tarjoamme hyvällä ammattitaidolla laadukasta varhaiskasvatusta alle 6 -vuotiaille lapsille meillä lapsella on mahdollisuus

Lisätiedot

Asiakasraati Hannamaija Väkiparta

Asiakasraati Hannamaija Väkiparta Asiakasraati 16.2.2016 Hannamaija Väkiparta 24.2.2016 Varhaiskasvatuslaki Voimassa 1.8.2015 alkaen Varhaiskasvatuksen määrittely: Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista

Lisätiedot

Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa

Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa Tulot asukkaita/hpv /as/hpv yht. /kk Asukkailta perittävät vuokrat 15 550 8 250 KELA:n enimmäisvuokra Asukkaiden sähkömaksut 15 20 300 voidaan

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN RAJOITUSTEN PURKAMINEN, ALOITE. Esittelymateriaali

VARHAISKASVATUKSEN RAJOITUSTEN PURKAMINEN, ALOITE. Esittelymateriaali VARHAISKASVATUKSEN RAJOITUSTEN PURKAMINEN, ALOITE Esittelymateriaali 31.10.2017 Tuusulan kunta tarjoaa kaikille lapsille tasavertaisen ja yhtäläisen oikeuden varhaiskasvatukseen. Nykyisessä tilanteessa

Lisätiedot

Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkotimme sijaitsee Pispalan harjulla vanhassa puutalossa. Talo pihapiireineen tarjoaa kauniin ja kodinomaisen toimintaympäristön lapsille. Päiväkodissamme

Lisätiedot

Asianro 308/ / Palvelusetelin käyttöönotto päivähoidossa

Asianro 308/ / Palvelusetelin käyttöönotto päivähoidossa Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 308/12.01.06/2012 120 Palvelusetelin käyttöönotto päivähoidossa Tiivistelmä Kaupunginhallitus on kokouksessaan 20.8.2012 303 päättänyt pyytää sivistyslautakunnalta

Lisätiedot