Palveluliikelaitosten johtokunta Sivu 1 / 36. Kokoustiedot. Aika keskiviikko klo 17:05-19:40.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palveluliikelaitosten johtokunta. 11.06.2014 Sivu 1 / 36. Kokoustiedot. Aika 11.06.2014 keskiviikko klo 17:05-19:40."

Transkriptio

1 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 1 / 36 Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 17:05-19:40 Paikka Virastopiha 2 B Saapuvilla olleet jäsenet Johanna Horsma, puheenjohtaja Marita Backman, saapui klo Seppo Huhta, saapui klo Miia Lönnqvist, saapui klo Liisa Kivekäs Kari Kuusisto Teemu Leppänen, saapui klo Juhani Mäntylä Pirkko Sillanpää Satu Soini Päivi Salli Sauli Solhagen Muut saapuvilla olleet Mauri Suuperko Minna Ahola Anu Hilpi Kari Sirviö Auli Hackman Maija Lehtinen Petteri Mussalo Jukka Kilpi Kari Nikola Kirsi Remes Katariina Kaukonen liiketoimintajohtaja toimitusjohtaja toimitusjohtaja toimitusjohtaja toimitusjohtaja toimitusjohtaja toimitusjohtaja kaupunginhallituksen edustaja henkilöstön edustaja hallinto- ja kehittämisjohtaja sihteeri

2 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 2 / 36 Allekirjoitukset Johanna Horsma puheenjohtaja Katariina Kaukonen sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: Kari Kuusisto Pöytäkirjan nähtävänäolo julkipannun kuulutuksen mukaan on pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä osoitteessa Virastopiha 2 B, Espoon keskus.

3 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 3 / 36 Käsitellyt asiat Pykälä Liitteet Otsikko Sivu 52 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 53 Pöytäkirjan tarkastajan valinta Selvitys tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa esitettyihin havaintoihin 55 2 Johtokunnan alaisten liikelaitosten investointiesitykset 11 vuosille Espoo Catering -liikelaitoksen talouden tilannekatsaus tilanteesta 57 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen talouden 15 tilannekatsaus tilanteesta 58 5 Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen talouden 18 tilannekatsaus tilanteesta 59 6 Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitoksen talouden 21 tilannekatsaus tilanteesta 60 7 Espoo Logistiikka -liikelaitoksen talouden tilannekatsaus tilanteesta 61 8 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talouden 27 tilannekatsaus tilanteesta 62 9 Talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman (TATU) 31 toimenpiteiden valmistelu johtokunnan alaisissa liikelaitoksissa 63 Johtokunnan alaisten viranhaltijoiden päätökset 34

4 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 4 / Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Päätösehdotus Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Selostus Johtokunta on kutsuttu koolle puheenjohtajan allekirjoittamalla päivätyllä johtokunnan jäsenille toimitetulla kokouskutsulla. Päätös Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 5 / Pöytäkirjan tarkastajan valinta Päätösehdotus Päätös Pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan Kari Kuusisto. Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Kari Kuusisto.

6 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 6 / / / Selvitys tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa 2013 esitettyihin havaintoihin Valmistelijat / lisätiedot: Kirsi Remes, puh Krister Portman, puh Päätösehdotus Liiketoimintajohtaja Mauri Suuperko Johtokunta 1 merkitsee tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen tiedoksi 2 antaa kaupunginhallitukselle selostusosan selvityksenä arviointikertomuksessa esitettyihin havaintoihin 3 kehottaa Palveluliiketoimen liikelaitoksia huomioimaan seuraavassa talousarviovalmistelussa arviointikertomuksessa esitetyt havainnot. Päätös Liite Selostus Johtokunta: esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 1 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2013 Tarkastuslautakunnan tehtävänä on Kuntalain 71 :n mukaisesti arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet kunnassa ja kuntakonsernissa. Arviointikertomus on tarkastuslautakunnan käsitys siitä, kuinka kaupunginhallitus ja muut kaupungin viranomaiset ovat onnistuneet valtuuston tahdon toteuttamisessa. Valtuusto on kokouksessaan velvoittanut kaupunginhallituksen pyytämään johtokunnalta selvitykset ja kuvaukset toimenpiteistä, joihin on ryhdytty tai on ryhdyttävä arviointikertomuksessa esitettyjen epäkohtien korjaamiseksi. Kaupunginhallitus on pyytänyt a antamaan selvityksensä havainnoista mennessä.

7 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 7 / 36 Lisäksi valtuusto antoi tehtäväksi huomioida seuraavassa talousarviovalmistelussa ja tilinpäätöksen laadinnassa vuoden 2013 arviointikertomuksessa esitetyt havainnot. Palveluliiketoimelle oli vuodelle 2013 asetettu yhteensä 8 tulostavoitetta. Toimialan liikelaitoksilla on omat tuloskortit, joista tulokset on yhdistetty toimialan tuloskorttiin. Tarkastuslautakunnan arvion mukaan kahden palvelujen järjestämistä koskevan tulostavoitteen toteutumista ei voitu arvioida. Kuten arviointikertomuksessa todetaan, toimialalla ei ole suoranaisesti sähköiset palvelut ohjelmassa tehtäviä tai toimenpiteitä esteettömyyssuunnitelmassa. Toimintojen sähköistämistä toteutetaan aktiivisesti ja mm. koko kaupunkia hyödyttävien sähköisten HRlomakkeiden projekti on käynnissä. Tarkastuslautakunnan havainnot ja suositukset on seuraavassa esitetty kursiivilla ja sen jälkeen vastaus vakiotekstinä. Palvelujen keskittäminen palveluliiketoimen toimialalle ja tuotteistaminen sekä tuotteiden hinnoittelu ovat edenneet ja tulleet läpinäkyvämmiksi vuonna Hintavertailua yksityisten palveluntuottajien tarjoamiin laadultaan vastaavantasoisiin palveluihin on edistettävä. (s. 44) Toimialan liikelaitokset ja tulosyksiköt seuraavat aktiivisesti yksityisten palvelutuottajien vastaavaa palvelutarjontaa ja hinnoittelua. Seuranta on luonteva osa toimintaa, sillä liikelaitokset ja tulosyksiköt ostavat palveluja suoraan yrityksiltä. Osassa palveluja ostopalvelut ovat taloudellisempi ratkaisu esim. koulujen siivouspalvelut ja osassa taas oma tuotanto on edullisempaa kuten auto- ja konepalvelujen kuorma-autot. Yksityisiltä yrityksiltä on joidenkin liikelaitosten alalta erittäin vaikea saada vertailukelpoisia hintatietoja. Näiden osalta vertailua tehdään lähinnä muiden kuntien, kuntayhtymien sekä valtiohallinnon toimijoiden kesken. Ongelmia ja

8 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 8 / 36 haasteita vertailuun aiheuttavat mm. yksityisten yritysten ja kaupungin liikelaitosten hoitamien kohteitten ja tuottamien palvelujen erilaisuus sekä kaupungin ja yksityisten yritysten erilainen henkilöstöpolitiikka ja työehtosopimukset. Samoin kaupungin liikelaitos on sidottu käyttämään kaupungin toimitiloja sekä samoja tietojärjestelmiä ja muita sisäisiä palveluja kuin peruskaupunki, yksityisellä vapaammat kädet. Toimitilavuokrat ovat pääsääntöisesti kalliimpia kaupungin tiloissa. Ostopalvelujen käyttö ja kentän työn tehostamisvaateet edellyttävät myös tehostettua valvontaa, jolloin valvontakustannukset kasvavat. Toimialan palvelutuotteita ja hinnoittelua on avattu konserniesikunnan ja toimialojen edustajille vuosittain pidettävissä kehityskokouksissa. Lisäinfoja ja tapaamisia on pidetty tarpeen vaatiessa. Joiltakin osin yksiköiden laskutus on läpilaskutusta esim. Titania työvuorojen suunnittelu- ja seurantaratkaisu ja työterveyden ostopalveluissa mm. laboratoriopalvelut. Hintavertailua pyritään edelleen edistämään. Palveluliiketoimen liikelaitosten hinnoittelua tulee tarkentaa, jottei tuotannosta kerry peruskaupungille palautettavaa ylijäämää. (s. 44) Kunnalliset liikelaitokset toimivat liiketaloudellisten periaatteiden mukaisesti. Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeen mukaan tehtävä katsotaan liiketaloudellisin periaattein hoidetuksi silloin, kun tehtävän tulojen on tarkoitus kattaa sen suorittamisesta aiheutuvat menot. Toiminnan tulisi olla kannattavaa siten, että asiakasmaksut ja mahdollisesti erikseen saatavat tuet kattaisivat tehtävän kustannukset. Liikelaitoksen on katettava tuloksellaan myös investoinnit ja toiminnan kehittäminen. Liikelaitosten tulee olla tavoitteellisia ja synnyttää ylijäämää, jolloin kaupungille vastaavasti syntyy säästöjä kulujen pienentyessä. Suunnitelmatalous ei toteuta liiketaloudellisia periaatteita. Hinnoittelua on vuosittain tarkennettu, mutta tavoitteena olevasta tuottavuuden noususta johtuen ylijäämää on syntynyt. Hinnoittelua tarkennetaan kustannuksia vastaavasti ja kustannuksia pyritään edelleen optimoimaan. Tilakeskus- liikelaitoksen ja Espoo Kiinteistöpalvelujen toimintoja tulee tarkistaa päällekkäisyyksien vuoksi. Päällekkäiset toiminnot ovat lähinnä korjaustöiden kilpailuttaminen, rakennuttaminen ja valittujen urakoitsijoiden töiden valvonta ja laadun seuranta. Näiden toimintojen ja niiden vastuiden selkeyttäminen liittyy kaupungin kokonaistaloudellisuuteen ja on tarkoitus tehdä 2014 vuoden aikana osana TATU - ohjelmaa. Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitoksen sekä kaupungin tarpeisiin soveltuvan tuotannonohjausjärjestelmän hankinta on valmisteltava pikaisesti. Tekninen ja ympäristötoimi hankki tekemällään päätöksellä Digia Oy:ltä toiminnanohjausjärjestelmän. Hankittavaa toiminnanohjausjärjestelmää tulee käyttämään Espoon kaupungin Tilakeskus, Katu- ja Viherpalvelut, Espoo Kiinteistöpalvelut ja Espoo Kaupunkitekniikka. Lisäksi ulkopuolisilla urakoitsijoilla

9 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 9 / 36 tulee olla tarpeen mukainen liittymä järjestelmään. Ulkopuolisia urakoitsijoita käytetään sekä tilaaja- että tuottajatasolla. Järjestelmäarkkitehtuuri tukee Espoon kaupungin liikelaitosten vaihtoehtoisia tulevaisuuden näkymiä. Näin ollen yksiköiden ja niihin liittyvien järjestelmäosien järjestelmämoduulien on oltava helposti erotettavissa omiksi järjestelmikseen. Lisäksi hankittu järjestelmä tukee yksiköiden operatiivista kehittämistä, ja sen sisältämiä osia/moduuleita pystytään ottamaan käyttöön ilman järjestelmän uudelleen konfigurointia. Järjestelmän tuoman kokonaishyödyn on neljän vuoden ajalta laskettu olevan noin 7,2 milj. euroa ja tuovan taloudellista hyötyä jo ensimmäisenä käyttöönottovuotena. Järjestelmän käyttöönottoa valmistellaan parhaillaan ja on tarkoitus, että ohjelmisto testataan syksyllä ja otetaan tuotantokäyttöön Järjestelmällä vähennetään manuaalista kirjaamista, helpotetaan laskujen tiliöintiä, laskutusta ja tuotannon suunnittelua ja edistetään resurssien tehokasta käyttöä. Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen ja toimialojen välinen työnjako on selkiytynyt, mutta siinä on edelleen tunnistettu epäselvyyksiä ja päällekkäisyyksiä. Lähes kaikkien liikelaitoksen asiakkaiden kanssa on tehty vastuunjakotaulukot joissa työnjako on sovittu varsin yksityiskohtaisesti. Prosesseja kehitetään jatkuvasti ja vastuut saattavat hieman muuttua samalla. Päällekkäisyyksiä karsitaan sitä mukaa kun löydetään selkeämpiä toimintamalleja. Liikelaitoksen ja toimialojen välillä käydään jatkuvaa keskustelua toiminnan tehostamiseksi. Kaupungin ostolaskujen käsittelyjärjestelmää on kehitettävä ja tuotevalikoimaa lisättävä yhteistyössä järjestelmän käyttäjien kanssa. Ostolaskujen käsittelyjärjestelmän uusimisen tarve on tiedostettu. Uusiminen lykkääntyi TATU-säästöjen vuoksi vuodella eteenpäin. Nykyistä järjestelmää kehitetään mahdollisuuksien mukaan myös kuluvana vuonna. Espoon kaupungilla on menossa sähköisen tilaamisen lisäämisprojekti, jonka tavoitteena on nostaa sähköisten tilausten lukumäärä yli 75 % vuoden 2012 tasosta (3 %) valtuustokauden aikana. Sähköiseen tilaamiseen ollaan muun muassa ottamassa käyttöön uutta käyttöliittymää (pilottina Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos). Uusi käyttöliittymä selkeyttää sähköistä tilaamista sekä monipuolistaa tilauskäytäntöjä (mm. usein toistuvat tilaukset, ostoskori, monipuolisemmat hakutoiminnot). Uuden käyttöliittymän käyttöä laajennetaan tiiviisti yhdessä sisäisten asiakkaiden kanssa. Laajentaminen tehdään asiakkaittain asiakkaan tarpeista lähtien. Tilaaja-tuottajamallin kattava arviointi ja yhtenäisesti esitetyt tavoitteet mallin kehittämiseksi puuttuvat. Tilaaja-tuottajamallin toimivuutta on arvioitava mallin soveltamisesta saatujen kokemusten pohjalta sekä arvioitava, onko mallilla saavutettu tavoiteltuja hyötyjä. (s.49) Espoon nykyisistä tilaaja-tuottaja mallin eri muodoista ja niiden toimivuudesta on käyty keskustelua Palveluliiketoimen ja tilaajatoimialojen kesken mm. kehityskokouksissa. Saatujen kokemusten pohjalta kokonaistaloudellisesti tehokkain ja toimivin malli näyttäisi olevan keskitetyn tuotannon toimintamalli, jota sovelletaan Espoo Catering -liikelaitoksessa, Espoo Logistiikka -liikelaitoksessa, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos -liikelaitoksessa ja Kaupunkitietopalveluissa.

10 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 10 / 36 Valtuuston hyväksymä Talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman ohjelmasuunnitelma sisältää omistaja-tilaaja-tuottaja -roolien ja nykyisen toimintamallin arvioinnin ja sopimisen jatko-kehittämisen kohteista ja aikataulusta. Arviointi tehdään vuonna Espoo Kaupunkitekniikka- ja Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitoksissa käytössä olevassa monituottajamallissa tilaajan on arvioitava palvelun hankintatapa koko kaupungin kannalta kokonaistaloudellisesti ja huomioitava mallin riskit kaupungin omalle tuotannolle. Vaikutukset on ennakoitava hyvissä ajoin, jotta tuottaja voi varautua omassa toiminnassaan muutoksiin. Liikelaitokset pyrkivät tehostamaan tilaaja-tuottajamallia. Se on tehtävä yhdessä muiden toimialojen ja konserniesikunnan kanssa. Tilaaja- tuottajamalli on erityisesti tuottajan kannalta selventänyt palvelujen kokonaiskustannuksien läpinäkyvyyttä. Ongelmana on ollut se, että tarjottaviin palveluihin ei ole järjestelmien ontumisen vuoksi saatu mukaan kaikkia yleiskustannuksia ja siksi yleiskustannukset on jouduttu joissain palveluissa laskuttamaan erikseen. Usein tilaaja on arvostellut näitä yleiskustannuksia, jotka suurimmaksi osaksi ovat henkilöstö- ja tilakustannuksia, jotka ovat täysin riippumattomia tilaaja- tuottajamallista. Henkilöstökulut ja tilakustannukset eivät katoaisi, vaikka mallia ei olisikaan käytössä, ne on jonkun aina maksettava. Espoo Kiinteistöpalvelujen yleiskustannuksista on karsittu kaikki ylimääräinen ja yleiskustannusprosentti onkin laskenut huomattavasti vuoden 2010 liikelaitostamisen jälkeen. Liikelaitoksen keskimääräinen yleiskuluprosentti on tällä hetkellä noin 8,3 %. Tuottajalla on kaksi mahdollisuutta tuottaa tilaajan ostamia palveluja. Tuottaja voi toteuttaa palvelut omilla työntekijöillään tai ostaa palveluja yksityisiltä palvelujen tuottajilta. Ostopalvelujen hankinta on tuottajalle mahdollisuus tasata resurssipulaa tai suuria tilausmääriä ja tasoittaa näin oman tuotannon määrää. Lisäksi tuottajalla tulee olla mahdollisuus valita mitä töitä teetetään omilla ja mitä ostetaan tehokkuuden ja osaamisen maksimoimiseksi. Tuottaja on organisoitunut niin, että riippumatta palvelutuotannon mallista hankinta, valvonta ja laaduntarkkailu toteutuvat hyvin. Tilaajan ulkoistaessa toimintaa, ongelmaksi tulee kaksinkertainen resursointi. Kaksinkertaista resursointia on havaittu olevan kilpailutuksessa, tuotannon ja laadun valvonnassa. Ongelmaa myös aiheuttaa se, että tilaaja ei voi tuntea tuottajan henkilöstöresurssia ja sen tulevia muutoksia ja huomioida niitä kilpailuttaessaan. Ulkoistaminen saattaa vaikuttaa radikaalistikin palvelujen kustannuksiin tuottajan henkilöstön jäädessä alityöllistetyiksi. Muita ongelmia on työnjaon epäselvyydet, vakanssien täytöt, omien työntekijöiden työllisyys. Moniomatuotantomallissa operatiivinen toteutus on jaettu konserniesikuntaan, toimi-alojen esikuntiin ja liikelaitoksiin. Moniomatuotantomallia soveltavien yksiköiden tehtävissä havaittavat päällekkäisyydet tulee poistaa. (s. 49) Toimialalla on havaittu sama ongelma ja palveluliiketoimen liikelaitokset tukevat asian saattamista tarkastuslautakunnan esittämään suuntaan. Tiedoksi

11 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 11 / / / Johtokunnan alaisten liikelaitosten investointiesitykset vuosille Valmistelijat / lisätiedot: Krister Portman, puh Päätösehdotus Liiketoimintajohtaja Mauri Suuperko Johtokunta ehdottaa, että kaupunginhallitus saattaa valtuuston päätettäväksi liitteen mukaiset liikelaitosten investointisuunnitelmat suunnitelmakaudelle Päätös Liite Selostus Johtokunta: esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 2 Investointisuunnitelmat Palveluliiketoimen toimialan johtokuntien johtosäännön 5 :n mukaan johtokunnan tehtävänä on tehdä esitys liikelaitoksen investoinneista ja pitkävaikutteisista menoista, joita ei voida kattaa liikelaitoksen omalla tulorahoituksella. Investoinneista päättää valtuusto kaupungin taloussuunnitelman yhteydessä. Investointien suunnitelmakauden investointeja koskevat esitykset on toimitettava kaupunginhallitukselle mennessä. Investointiesityksiin budjetoidaan aineettomat investoinnit, kiinteät laitteet, yli euroa maksavat pitkävaikutteiset koneet ja laitteet sekä uusien toimitilojen ensikertainen kalustaminen. Liikelaitosten investoinnit perustuvat sisäisten asiakkaiden tilaamista palveluista aiheutuviin vaatimuksiin. Tiedoksi

12 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 12 / / / Espoo Catering -liikelaitoksen talouden tilannekatsaus tilanteesta Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh Päätösehdotus Toimitusjohtaja Minna Ahola Johtokunta merkitsee Espoo Catering -liikelaitoksen talouden tilannekatsauksen tiedoksi. Päätös Liite Selostus Johtokunta: esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 3 Tuloslaskelma Palveluliiketoimen toimialan johtokuntien johtosäännön 5 :n mukaan johtokunnan tehtävänä on huolehtia toiminnan tulosten ja talousarvion toteutumisen seurannasta sekä toiminnan tuottavuuden ja vaikuttavuuden edistämisestä. Talousarvion sitovuutta ja seurantaa sekä noudattamista koskevien Espoon kaupungin sisäisten ohjeiden mukaan tulostavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden sekä toiminnan seurannan tavoitteena on antaa päättäjille sekä toiminnan johtamisesta eri tasoilla vastaaville riittävä ja ajantasainen tieto asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta ja tulojen toteutumisesta. Seurannan tulee antaa pohjatiedot korjaavien toimenpiteiden tekemiseen. Liikelaitoksien seurantaa suorittavat viranhaltijat, toimialat, johtokunnat, kaupunginhallitus sekä valtuusto. Johtokuntien tulee säännöllisesti käsitellä tuloarvioiden, tulostavoitteiden ja niihin olennaisesti vaikuttavien toimintojen kehittymistä ja toteutumista. Käsittelyn tulee tapahtua heinäkuun ja lokakuun tilanteiden lisäksi vähintään kerran keväällä. Raporteissa käsitellään myös mahdolliset korjaavat toimenpiteet. 1. Toimintakatsaus Keskeisin tavoite on toiminnan sopeuttaminen haastavaan taloudelliseen tilanteeseen. Ateriamaksujen hintojen nousu kattaa palkankorotukset, kuljetusten nousut ja muut toiminnalliset muutokset. Muiden kustannusten indeksinousut katetaan aloitetuilla sopeutustoimenpiteillä.

13 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 13 / 36 Kaikkien asiakasryhmien ruokalistoja on muutettu halvemmiksi ja niitä varaudutaan muuttamaan edelleen, mikäli taloudellinen tilanne edellyttää korjaavia toimenpiteitä. Biojätemäärää vähennetään ja yhdessä espoolaisessa alakoulussa kokeillaan tähderuoan myyntiä. Lisäksi selvitetään mahdollisuus myydä tähderuokaa lounasravintolassa. Lomatoimintaa tehostetaan ja loma-aikana kesä-elokuussa työvoimanvuokrauspalveluja ostetaan vain akuuteissa tilanteissa. Kaikkien tilien käyttö on arvioitu siten, että varaudutaan vain toimintaan suoranaisesti liittyviin kuluihin. Tyhy- toimintaan ja kertapalkitsemiseen sekä muuhun kuin lakisääteiseen koulutukseen ei ole tässä vaiheessa varausta. Keskuskeittiön ruokatuotantoa varten on jatkettu reseptien testaamista ja arvioitu eri raaka-aineiden soveltuvuutta cook & chill -valmistukseen. Kuntien ja erityisterveydenhoidon yhteinen työryhmä on jatkanut allergioista johtuvien erityisruokavalioiden selvittämistä. Tavoitteena on vähentää tarpeettomien erityisruokavalioiden määrää ja kustannuksia. Kokonaisvaltainen erityisruokavalioprosessien uudistaminen ja tarkentaminen on aloitettu. Asiakaspalvelun periaatteet otettiin käyttöön ja niiden toteutumista seurataan systemaattisesti. Ympäristöpassin suorittaneiden määrä on 187 (vuoden alussa 156). Kestävät Hankinnat hankkeeseen liittyen sopimus- ja tilaajaasiakkaille tehdyn arvokyselyn tulosten mukaan pidettiin tärkeimpänä elintarvikkeiden kotimaisuutta. Etelä-Suomen aluehallintoviraston päivittäistavarahuollon varautumis- ja jatkuvuussuunnitteluohje laadittiin huhtikuussa. Suunnitelmassa kuvattiin ruokahuollon järjestäminen vakavien häiriötilanteiden, kuten pandemian, sähkö-, maksuliikenne-, liikenne- tai elintarvikkeiden laajan toimituskatkon aikana. 2. Talous 2.1 Tuotot Liikevaihdon arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. 2.2 Kulut Sopeutustoimenpiteiden vuoksi materiaalien ja palvelujen toteuma on pienempi kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana, vaikka asiakasmäärät ja elintarvikehinnat ovat nousseet. Kesäkuussa alkavan uuden tukkusopimuksen arvioidaan nostavan elintarvikkeiden hintoja ja kustannusten nousut tarkentuvat syksyllä.

14 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 14 / 36 Henkilöstökulujen arvioidaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti. Rekrytointivaikeuksien vuoksi henkilöstömäärän arvioidaan pysyvän nykyisellä tasolla ja sairauspoissaoloja pyritään vähentämään edelleen. Liiketoiminnan muissa kuluissa sisäiset vuokrat ovat maksettavien kohteiden tarkistuksista johtuen edellisestä vuodesta lisääntyneet. 2.3 Tulos Tuloksen arvioidaan sopeuttamistoimenpiteiden johdosta olevan muutetun talousarvion mukaisesti 0,6 milj. euroa ylijäämäinen. 2.4 Investoinnit Investointien, euroa, arvioidaan toteutuvan sitovan tulostavoitteen ja talousarvion mukaisesti. 3. Henkilöstö Henkilöstömäärä huhtikuun lopussa oli 481 henkilöä, kuusi henkilöä edellisvuotta pienempi. Liikelaitoksen henkilöstöasioista päättävät esimiehet ovat osallistuneet Palveluliiketoimen Esimiehen sujuva arki- teematapaamisiin. Turvakävelyt tehtiin alkuvuonna Puolarmetsän ravintokeskuksessa, Aurorakodissa, Saarnilaakson koulussa, Hösmärin päiväkodissa ja Kalajärven palvelukeskuksessa. Liikelaitoksesta on osallistuttu toimialan yhteisiin prosessiryhmiin. Maahanmuuttajataustaisten henkilöiden rekrytoinnin helpottamiseksi laadittiin yhteistyössä Vantaan Vantin, Palmian, Kauniaisten kaupungin ja Seuren kanssa kielitaidon arviointityökalu cateringalalle. Tarkistetut työn vaativuuden arvioinnit niihin liittyvine tasokuvauksineen laadittiin alkuvuonna. Esimiehille järjestettiin tammikuussa omana toimintana koulutus esimiestyön vahvistamiseksi. Uusitut kehityskeskustelulomakkeet otettiin käyttöön maaliskuussa. Tiedoksi

15 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 15 / / / Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen talouden tilannekatsaus tilanteesta Valmistelijat / lisätiedot: Anne Leino, puh Päätösehdotus Toimitusjohtaja Auli Hackman Johtokunta merkitsee Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen talouden tilannekatsauksen tiedoksi. Päätös Liite Selostus Johtokunta: esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 4 Tuloslaskelma Palveluliiketoimen toimialan johtokuntien johtosäännön 5 :n mukaan johtokunnan tehtävänä on huolehtia toiminnan tulosten ja talousarvion toteutumisen seurannasta sekä toiminnan tuottavuuden ja vaikuttavuuden edistämisestä. Talousarvion sitovuutta ja seurantaa sekä noudattamista koskevien Espoon kaupungin sisäisten ohjeiden mukaan tulostavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden sekä toiminnan seurannan tavoitteena on antaa päättäjille sekä toiminnan johtamisesta eri tasoilla vastaaville riittävä ja ajantasainen tieto asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta ja tulojen toteutumisesta. Seurannan tulee antaa pohjatiedot korjaavien toimenpiteiden tekemiseen. Liikelaitoksien seurantaa suorittavat viranhaltijat, toimialat, johtokunnat, kaupunginhallitus sekä valtuusto. Johtokuntien tulee säännöllisesti käsitellä tuloarvioiden, tulostavoitteiden ja niihin olennaisesti vaikuttavien toimintojen kehittymistä ja toteutumista. Käsittelyn tulee tapahtua heinäkuun ja lokakuun tilanteiden lisäksi vähintään kerran keväällä. Raporteissa käsitellään myös mahdolliset korjaavat toimenpiteet. 1. Toimintakatsaus Liikelaitoksen toiminta on käynnistynyt alkuvuonna pääosin toimintasuunnitelman mukaisesti. Yhdeksi keskeiseksi tavoitteeksi on noussut talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman päätöksen mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen.

16 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 16 / 36 Asiakasyhteistyön suunnitelma vuodelle 2014 on tehty. Kevään aikana on järjestetty esimiesinfoja, palvelujen markkinointitilaisuus sekä kehityskokous. Kehityskokouksessa on käyty läpi asiakaspalautteet, palvelutarjonta sekä toimialojen esitykset toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista palvelukysyntään. Vuonna 2013 aloitettu suunnitelma palvelutuotannon manuaaliprosesseista sähköisiksi tarkistetaan 06/2014 mennessä. Contact Center on otettu käyttöön työterveyspalveluissa 2/2014. Takaisinsoittoa ei ole vielä kytketty, mutta se on valmisteilla. Palvelussuhdepalveluissa Contact Centerin toiminnallisuus päivitetään ennen kesää. Koulutuksen hallintajärjestelmän hankintaa ollaan selvittämässä. Rekrytointijärjestelmän uudistaminen tänä vuonna ei toteudu johtuen uuden järjestelmän kustannusnoususta. Työterveydenhuollossa on valmisteltu kevään aikana kelakorvaushakemus vuodelta Talous 2.1 Tuotot Liikevaihdon ennustetaan hieman alittavan talousarvion. Liiketoiminnan muissa tuotoissa on budjetoitu 2,0 milj. euroa kelakorvausta työterveyshuollon kustannuksista. Päätös v korvauksesta ja arvio kuluvan vuoden korvauksesta saadaan vasta loppuvuodesta. Tulojen ennustetaan alittavan talousarvion 0,1 milj. euroa. 2.2 Kulut Materiaalien ja palvelujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti, toteuma on 29 % ja laskua edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan on 9 %. Henkilöstömenojen toteuma on 30 % ja niiden ennustetaan alittavan talousarvion 0,1 milj. euroa. Henkilöstökulut ovat 5 % ja työvoimanvuokraus 11 % alhaisemmat kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana. Liiketoiminnan muiden kulujen toteuma on 33 % ja niiden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. 2.3 Tulos Valtuusto on päättänyt talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman (TATU) mukaisesti liikelaitoksen vuoden 2014 tuloksen pitää olla 0,4 milj. euroa parempi. Muutetun talousarvion tulos on 0,5 milj. euroa ja sen ennustetaan toteutuvan. TATU -toimenpiteet talousarvioon tehdään nostamalla liiketoiminnan muita tuottoja 0,1 milj. euroa, koska vuoden 2012 kelakorvauspäätös oli 0,1 milj. euroa suurempi kuin tuloarvio. Henkilöstökuluja vähennetään 0,1 milj. euroa ja palvelujen ostoja ja muita kuluja 0,2 milj. euroa. 2.4 Investoinnit Nykyisen rekrytointijärjestelmän vaihtamisessa uuteen ei ole edetty alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Investointivarauksella oli tarkoitus varautua uuden järjestelmän käyttöönoton vaatimiin

17 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 17 / 36 järjestelmämuutoksiin. Suunnitteilla olleen uuden järjestelmän hinta vaikutti siihen, ettei järjestelmän vaihtoa toteuteta tänä vuonna. Asia harkitaan uudestaan vuoden 2015 investointiohjelman yhteydessä. Työajanseuranta- ja työvuorosuunnitelmajärjestelmät kehittäminen käynnistyy syksyllä. Investoinneista ennustetaan säästyvän euroa. 3. Henkilöstö Henkilöstömäärä (vakituiset + määräaikaiset) on 74, joka on 12 vähemmän kuin viimevuoden vastaavana ajankohtana. Muutokseen ovat vaikuttaneet ERP -järjestelmätukitoimintojen siirto talouspalveluihin ja yhden henkilön siirtyminen takaisin tietotekniikkapalveluihin. Työterveyspalveluissa on henkilöstöä kuusi (6) vähemmän, mutta vakansseja tulee täytettäväksi myöhemmin tänä vuonna. Työterveyspalveluissa on ollut haussa työterveyshuollon erikoislääkärin ja työterveyslääkärin virat, joiden hakuaika päättyi huhtikuun lopussa. Työkykyindeksikysely toteutettiin ensimmäistä kertaa ja seuranta toteutetaan loppuvuodesta. Henkilöstön jatkuva osaamisen kehittämisen suunnitelma on otettu käyttöön 2014 lukien. Tiedoksi

18 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 18 / / / Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen talouden tilannekatsaus tilanteesta Valmistelijat / lisätiedot: Sisko Rantamäki, puh Päätösehdotus Toimitusjohtaja Anu Hilpi Johtokunta merkitsee Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen talouden tilannekatsauksen tiedoksi. Päätös Liite Selostus Johtokunta: esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 5 Tuloslaskelma Palveluliiketoimen toimialan johtokuntien johtosäännön 5 :n mukaan johtokunnan tehtävänä on huolehtia toiminnan tulosten ja talousarvion toteutumisen seurannasta sekä toiminnan tuottavuuden ja vaikuttavuuden edistämisestä. Talousarvion sitovuutta ja seurantaa sekä noudattamista koskevien Espoon kaupungin sisäisten ohjeiden mukaan tulostavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden sekä toiminnan seurannan tavoitteena on antaa päättäjille sekä toiminnan johtamisesta eri tasoilla vastaaville riittävä ja ajantasainen tieto asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta ja tulojen toteutumisesta. Seurannan tulee antaa pohjatiedot korjaavien toimenpiteiden tekemiseen. Liikelaitoksien seurantaa suorittavat viranhaltijat, toimialat, johtokunnat, kaupunginhallitus sekä valtuusto. Johtokuntien tulee säännöllisesti käsitellä tuloarvioiden, tulostavoitteiden ja niihin olennaisesti vaikuttavien toimintojen kehittymistä ja toteutumista. Käsittelyn tulee tapahtua heinäkuun ja lokakuun tilanteiden lisäksi vähintään kerran keväällä. Raporteissa käsitellään myös mahdolliset korjaavat toimenpiteet. 1. Toimintakatsaus Espoo Kaupunkitekniikalle on asetettu talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelma TATU:n mukaiset kolme tavoitetta. 1) Maanvastaanottotulot kasvavat 0,4 milj. euroa. Vastaanottohinnat on suunniteltu uudelleen ja niitä korotetaan lähtien. Vastaanottotoiminta on erittäin vilkasta, 4/2014 maata on vastaanotettu

19 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 19 / m3, kun viime vuonna samaan aikaan se oli m3. 2) Palveluiden ostot vähenevät 0,630 milj. euroa. Huhtikuun loppuun mennessä palveluiden ostot ovat vähentyneet 32 % yhteensä 2,5 milj. euroa. 3) Henkilöstökulut supistuivat 0,126 milj. euroa. Henkilöstökulut ovat vähentyneet alku-vuodesta 11 %. Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen keskeisiä tavoitteita ovat: 1) Henkilöstö ja -koneresurssien käytön tehostaminen. Huhtikuun lopun tilanteessa liikelaitoksen koneresurssien yhteiskäyttö, eli konepankki etenee suunnitelmallisesti. Rakentamisessa konepankki on jo käytössä. Tietokonepohjainen koneohjaus on pilotti-hankkeena käytössä kaivinkoneissa Nöykkiössä ja Tammitiellä. Kehittämishankkeena on käynnistetty opinnäytetyönä kaivinkoneiden tehokkuuden ja tuottavuuden mittaaminen. 2) Hankeseuranta on käytössä ja sitä kehitetään edelleen. 3) Tilaus ja tarjousjärjestelmä, tilaaja-tuottajatoimien eriyttäminen. Tuotannonohjausjärjestelmää ja siinä yhteydessä myös tilaus ja tarjousjärjestelmää kehitetään yhdessä Tytin ja Espoo Kiinteistöpalvelut - liikelaitoksen kanssa. Kaupunkitekniikka on kehittänyt oman lisätilausjärjestelmän joka toimii Sharepointissa. Tilaaja tuottaja toimien erityttämiseksi liikelaitos on tuotteistanut ylläpitopalveluita vastaamaan yksityisen sektorin tarjoamia palveluita. 2. Toiminnan haasteet Tilauskannan pienenemisestä johtuen ja koska liikelaitos ei saanut erillistä tilausta poikkeusolosuhteisiin, runsaisiin lumisateisiin, viranomaisluontoisiin tehtäviin Katuylläpito on käynnistänyt neuvottelut 10 Logistiikka -liikelaitokselta vuokratun työkoneen vuokrasopimuksen irtisanomisesta kesken sopimuskauden. Tekninen keskus on suunnitellut vähentävänsä edelleen tilauskantaa Espoo Kaupunki-tekniikalta ja Tekninen lautakunta on päättänyt kolmannen alueurakan kilpailutuksesta yksityiselle sektorille urakan alkaessa kesällä Kilpailutuksen seurauksena ylläpidon osalta on vaarana toteutua kaksinkertainen resursointi. Liikelaitoksessa on erittäin hyvä ylläpidon substanssiosaaminen ja aluetuntemus, kyky kilpailuttaa ja hankkia ostopalveluja sekä suorittaa kohteiden valvonta. Ulkoistamisen johdosta liikelaitoksesta tulee 30 henkilöä siirtää kaupungin sisällä muihin tehtäviin. Myös Tilakeskus liikelaitos valmistelee yhden kiinteistöhoitoalueen uloskilpailuttamisen. Tällä toimenpiteellä on suora vaikutus Kaupunkitekniikka liikelaitoksen pihan hoitotöihin ja henkilöstöresursseihin. Tilakeskus on suunnitellut tilaavansa vuoden 2015 alusta kaikki pihatyöt Kiinteistöpalvelut -liikelaitokselta, jolloin Espoo Kaupunkitekniikka siirtyy pihojen ylläpidossa Kiinteistöpalveluiden alihankkijaksi. Vielä ei ole tiedossa tarvitseeko Kiinteistöpalvelut liikelaitos lisäresursseja tilaamisen organisoimiseksi. Molemmilla liikelaitoksella on myös yleiskustannukset jolloin veloitus niiltä osin kaksinkertaistuu. 3. Talous

20 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 20 / 36 Haasteina ovat tilauskannan pieneneminen, toimitilojen suuri vuokrankorotus n. 0,7 milj. euroa, kalustojen irtisanomisista tulevat sopimussakot sekä TATU tavoitteet. Kaupunkitekniikassa ennustetaan, ettei kaikkia tavoitteita, TATU 1,1 milj. euroa sekä aikaisempi tulostavoite 1 %, saavuteta, vaan liikevaihto tulee muutetusta talousarviosta supistumaan 1 milj. euroa. Vuoden 2014 tuloksen ennustetaan kuitenkin olevan ylijäämäinen 0,6 miljoonaa euroa. 3.1 Tuotot Toiminnan tuotot huhtikuun lopun tilanteessa ovat 12,6 milj. euroa, joka on muutetusta talousarviosta 23 %. Huhtikuun ennusteessa tulojen arvioidaan alittuvan muutetusta talousarviosta 1 milj. euroa. 3.2 Kulut Toiminnan kulut ovat 13,75 milj., joka on muutetusta talousarviosta 22 %. Menojakauma on seuraavanlainen; henkilöstömenot 4,8 milj. euroa 31 %, palvelujenostot 5,3 milj. euroa 20 %, aineet ja tarvikkeet 3,7 milj. euroa 31 % sekä muut kulut 2,2 milj. euroa 32 %. 3.3 Tulos Liikelaitoksen tulos on alijäämäinen 1,1 milj. euroa. Rakentamisen vilkastuessa kauden alussa kulut kertyvät tuloihin verrattuna etupainotteisesti. 3.4 Investoinnit Investointien ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti ja olevan vuoden lopussa enintään 0,330 milj. euroa. 4. Henkilöstö TVA-kartoitukset ovat käynnissä. Turvakävelyitä on suoritettu mm. Laaksolahden alueella. Kesätyöntekijöitä on palkattu aiempia vuosia vähemmän, johtuen taloudellisesta tilanteesta. Henkilöstömäärä on 323 vakinaista ja 28 määräaikaista henkilöä. Tiedoksi

21 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 21 / / / Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitoksen talouden tilannekatsaus tilanteesta Valmistelijat / lisätiedot: Päivi Turunen, puh Päätösehdotus Toimitusjohtaja Maija Lehtinen Johtokunta merkitsee Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitoksen talouden tilannekatsauksen tiedoksi. Päätös Liite Selostus Johtokunta: esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 6 Tuloslaskelma Palveluliiketoimen toimialan johtokuntien johtosäännön 5 :n mukaan johtokunnan tehtävänä on huolehtia toiminnan tulosten ja talousarvion toteutumisen seurannasta sekä toiminnan tuottavuuden ja vaikuttavuuden edistämisestä. Talousarvion sitovuutta ja seurantaa sekä noudattamista koskevien Espoon kaupungin sisäisten ohjeiden mukaan tulostavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden sekä toiminnan seurannan tavoitteena on antaa päättäjille sekä toiminnan johtamisesta eri tasoilla vastaaville riittävä ja ajantasainen tieto asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta ja tulojen toteutumisesta. Seurannan tulee antaa pohjatiedot korjaavien toimenpiteiden tekemiseen. Liikelaitoksien seurantaa suorittavat viranhaltijat, toimialat, johtokunnat, kaupunginhallitus sekä valtuusto. Johtokuntien tulee säännöllisesti käsitellä tuloarvioiden, tulostavoitteiden ja niihin olennaisesti vaikuttavien toimintojen kehittymistä ja toteutumista. Käsittelyn tulee tapahtua heinäkuun ja lokakuun tilanteiden lisäksi vähintään kerran keväällä. Raporteissa käsitellään myös mahdolliset korjaavat toimenpiteet. 1. Toimintakatsaus Keskeinen tavoite on sopeuttaa toimintaa TATU tavoitteiden mukaiseksi. Jokaisessa palveluyksikössä keskitytään menojen karsimiseen ja seurataan tarkkaan taloustilanteen kehitystä.

22 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 22 / 36 Espoo Kiinteistöpalvelut - ja Tilakeskus liikelaitos on pitänyt Sivistystoimen (14.4) ja Sosiaali- ja terveystoimen (15.5) ja kanssa yhteiset kehityskokoukset, joissa on käsitelty kiinteistöasioita käyttäjien, tilojen omistajan ja palvelujen tuottajan näkökulmasta. Kunnossapidon vuosikorjauksiin ja perusparannuksiin on käytetty 5,2 milj. euroa, joka on 24,7 %. Vuosikorjaustöitä on tehty 240 kpl ja aloitettu 329. Perusparannustöitä on tehty 5 ja aloitettu 40. Lisätöitä on tehty kpl. Kunnossapidossa valmistellaan Laaksolahden tukikohdasta luopumista ja tukikohdan keskittämistä Mikkelään. Siivouspalvelujen siivouskilpailutus on julkaistu Hilmassa. Aula- ja turvallisuuspalvelut päivitti Virastotalo 3:een pelastussuunnitelman, joka on jaettu kaikille kohteessa työskenteleville. Tavoitteena on pitää poistumisharjoitus ja järjestää alkusammutuskalustokoulutusta kaikille kohteen työntekijöille. Kiinteistönhoitopalveluissa on otettu käyttöön uusi omavalvontajärjestelmä, jolla valvotaan omien kiinteistönhoitokohteiden laatua ja sen kehittymistä. Lisäksi osa yksikön työnjohdosta on osallistunut Tilakeskuksen järjestämään auditointipäivään. Tuotannon tuessa valmistellaan vuosisopimusten ja urakoiden kilpailuttamista sekä urakkasopimusten keskittämistä Hankintapalveluihin. Tuotannonohjausjärjestelmän käyttöönottoa valmistellaan yhteistyössä Teknisen ja ympäristötoimen kanssa. Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitos on mukana Espoon sairaalahankkeeseen liittyvässä Sosiaali- ja terveystoimen ohjausryhmässä sekä Matinkylän palvelutorihankkeessa. 2. Talous Tuloksen arvioidaan alittuvan 0,7 milj. euroa johtokunnan hyväksymän käyttösuunnitelman ja TATU-säästöjen mukaisesta tulostavoitteesta, joka on 2,3 milj. euroa. Syynä alitukseen on Tilakeskus liikelaitoksen alentamat sopimushinnat kunnossapidossa 0,3 milj. euroa ja kiinteistönhoidossa 0,4 milj. euroa. Espoon kiinteistöpalvelut -liikelaitoksen osalta valtuuston hyväksymä talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelma (TATU) tarkoittaa sitä, että liikelaitoksen tuloksen pitää olla 1,7 milj. euroa parempi alkuperäiseen talousarvioon verrattuna. Tuloksen ennustetaan olevan 1,1 milj. euroa parempi. Tatu-säästöt tehdään palvelujen ostoissa 1,329 milj. euroa sekä henkilöstökuluissa 0,395 milj. euroa. Tatu-budjettimuutokset tehtiin siivouspalveluihin 0,43 milj. euroa, kiinteistöhoidossa 0,4 milj. euroa, aula- ja turvallisuuspalveluissa 0,1 milj. euroa sekä kunnossapidossa 0,794 milj. euroa Kaikkien palveluyksiköiden tilanne on positiivinen ja tulot ja menot ovat budjetin mukaiset. vahinkoja on laskuttamatta euroa sekä vuosikorjaustöitä euroa ja perusparannustöitä euroa, laskutus tehdään toukokuussa.

23 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 23 / Tuotot Toiminnan tuotot ovat 16,3 milj. euroa, joka on 30 % budjetoidusta. Tulojen arvioidaan alittuvan 0,7 milj. euroa 2.2 Kulut Toiminnan kulut ovat 16,09 milj. euroa, joka on 31,2 % muutetusta talousarviosta. Tasainen käyttö olisi 33,3 %. Aineita ja tarvikkeita on käytetty 0,740 milj. eurolla, joka on 9 % enemmän kuin edellisenä vuotena. Kunnossapidon, kiinteistönhoidon ja siivouspalvelujen käyttöaineet ja tarvikkeet ovat ylittäneet noin 3% tasaisen käytön. Palvelujen ostoihin on käytetty 7,7 milj. euroa, joka on sama kuin edellisenä vuotena. Henkilöstökulut ovat olleet 6,9 milj, euroa, joka on -1,5 % pienempi edelliseen vuoteen verrattuna. Vuokria on maksettu 0,68 milj. euroa, joka on + 6,5 % enemmän kuin edellisenä vuotena. Menojakauma on seuraava: henkilöstömenot 43,8%, palvelujen ostot 47,7%, aineet ja tarvikkeet 4,6 %, vuokrat 3,8 % sekä muut menot 0,06 %. 2.3 Tulos Tulos on ylijäämäinen 0,08 milj. euroa. Tuloksen ennustetaan kuitenkin olevan vuodelle ,7 milj. euroa ylijäämäinen koska suurimmat vuosikorjaukset ja perusparannukset tehdään kesän aikana. 3. Henkilöstö Liikelaitoksen esimiehet ovat osallistuneet Palveluliiketoimen neljään ensimmäiseen Esimiehen sujuva arki- teematapaamiseen. Henkilöstömäärä 30.4 (vakituiset ja määräaikaiset) on 651, joka on 10 vähemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Työllistettyjä on ollut 5, edellisenä vuotena 4. Kesätyöntekijöitä on tulossa yhteensä 58, joiden lisäksi työllistettäviä on 5. Tiedoksi

24 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 24 / / / Espoo Logistiikka -liikelaitoksen talouden tilannekatsaus tilanteesta Valmistelijat / lisätiedot: Outi Toivonen, puh Päätösehdotus Toimitusjohtaja Kari Sirviö Johtokunta merkitsee Espoo Logistiikka -liikelaitoksen talouden tilannekatsauksen tiedoksi. Päätös Liite Selostus Johtokunta: esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 7 Tuloslaskelma Palveluliiketoimen toimialan johtokuntien johtosäännön 5 :n mukaan johtokunnan tehtävänä on huolehtia toiminnan tulosten ja talousarvion toteutumisen seurannasta sekä toiminnan tuottavuuden ja vaikuttavuuden edistämisestä. Talousarvion sitovuutta ja seurantaa sekä noudattamista koskevien Espoon kaupungin sisäisten ohjeiden mukaan tulostavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden sekä toiminnan seurannan tavoitteena on antaa päättäjille sekä toiminnan johtamisesta eri tasoilla vastaaville riittävä ja ajantasainen tieto asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta ja tulojen toteutumisesta. Seurannan tulee antaa pohjatiedot korjaavien toimenpiteiden tekemiseen. Liikelaitoksien seurantaa suorittavat viranhaltijat, toimialat, johtokunnat, kaupunginhallitus sekä valtuusto. Johtokuntien tulee säännöllisesti käsitellä tuloarvioiden, tulostavoitteiden ja niihin olennaisesti vaikuttavien toimintojen kehittymistä ja toteutumista. Käsittelyn tulee tapahtua heinäkuun ja lokakuun tilanteiden lisäksi vähintään kerran keväällä. Raporteissa käsitellään myös mahdolliset korjaavat toimenpiteet.

25 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 25 / Toimintakatsaus Liikelaitoksen tavoitteena on sopeuttaa toimintaa niin, että talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman (TATU) mukaiset tavoitteet tullaan saavuttamaan. Kuljetus- ja materiaalipalvelut yksikön järjestämien vammaispalvelulain mukaisten matkojen määrä on kasvanut kpl neljän kuukauden aikana verrattuna vuoteen Jos kehitys jatkuu samana, tulee kyseisten kuljetusten ostot ja toisaalta liikevaihto kasvamaan. Yhden kuljetuksen keskimääräinen hinta on 30. Kuljetus- ja materiaalipalveluissa on käynnissä vammaisten ja vanhusten ryhmäkuljetuskilpailutus. Lisäksi yksikön retkikuljetusten tilausmäärät kasvoivat koulujen ja päiväkotien tilatessa lasten lukukauden lopun retkiä. Kuljetus- ja materiaalipalvelut yksikön käyttötarvikelogistiikan uuden toimintamallin käyttöönottoprojekti etenee aikataulussa. Liikelaitoksessa käytössä oleva ATKSLA-ohjelmistoa laajennettiin painatuspalveluiden myyntilaskutukseen. 2. Talous Liikelaitoksen tuloksen arvioidaan toteutuvan valtuuston hyväksymän talouden tasapainotus- ja tuottavuus ohjelman mukaan. Logistiikka -liikelaitoksen osalta tämä tarkoittaa sitä, että tuloksen pitää olla 0,1 milj. euroa alkuperäistä talousarviota parempi. Investointien arvioidaan toteutuvan 2,6 milj. euron suuruisena. 2.1 Tuotot Liikevaihdon toteuma 1-4/2014 on 9,3 milj. euroa. Alkuvuoden toteuman perusteella liikevaihdon arvioidaan alittavan talousarvion 1,0 milj. euroa johtuen uusista koulu- ja varhaiskasvatuksen halvemmista kuljetussopimuksista. Todellista tilauskuljetusten volyymia on vaikea arvioida, koska aiemmin toimialalla on käytetty muitakin kuin halvimpia toimittajia. Myös liiketoiminnan muut tuotot jakaantuvat epätasaisesti kuukausitta sen mukaan, miten poistetun irtaimiston myynnit vuoden aikana tapahtuvat. 2.3 Kulut Materiaalien ja palvelujen ostojen toteuma 1 4/2014 on 6,6 milj. euroa. Ennusteessa asiakaskuljetusten ostoista on siirretty 9 milj. euroa avustuksiin. Nämä vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset pitää käsitellä avustuksina, jotta kaupungin kirjanpidosta saadaan selville avustusten määrä tilastointia varten. Liikelaitoksen ennusteessa kokonaismenoihin tällä ei ole vaikutusta. Aineiden ja tarvikkeiden ostojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Koko vuoden poistojen määrä arvioidaan olevan 2,7 milj. euroa. Talousarvion mukainen poistojen määrä on 2,8 milj. euroa.

26 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 26 / 36 Logistiikka -liikelaitoksen rakennuksen siirto Tilakeskus -liikelaitokselle on käsitelty sekä sisäisenä avustuksena että poistoeron muutoksena, jolloin tulosvaikutusta ei ole. Kirjattu summa on ,04 euroa. Huomioidaan ennusteen luvuissa 05/ Tulos Tilikauden tulos ennustetaan olevan 0,2 milj. euroa ylijäämäinen. 2.5 Investoinnit Investointien toteuma 1-4/2014 on 0,6 milj. euroa. Koko vuoden investointien toteuman arvellaan olevan 0,2 milj. euroa budjetoitua pienempi. Tämä johtuu siitä, että asiakkaat ovat varovaisia investoimaan uuteen kalustoon. Kalustotarpeen epävarmuus johtuu kaupunkitasoisesta linjauksesta siirtää alueurakoita ostopalveluun. Auto- ja konepalvelut -palveluyksikkö on määritellyt hankinnoissa noudatettavat investointiperiaatteet. Harmaan talouden torjuntamalli on käytössä. Hankinnoissa on huomioitu kestävän kehityksen periaatteet. 3. Henkilöstö Vakituisen henkilöstön määrässä ei ole tapahtunut muutoksia huhtikuussa. Liikelaitoksen henkilöstömäärä on 50. Auto- ja konepalveluissa aloitti työharjoittelija huhtikuun alussa. Auto- ja konepalveluiden sekä kuljetus- ja materiaalipalveluiden henkilöstö on osallistunut kuljettajan ammattipätevyys-koulutuksiin, tulityökorttikoulutuksiin, tie- ja työturvakoulutuksiin ja SPR Ea1- koulutukseen sekä ennakoivan ja taloudellisen ajotavan koulutuksiin. Tiedoksi

27 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 27 / / / Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talouden tilannekatsaus tilanteesta Valmistelijat / lisätiedot: Seija Rupponen, puh Päätösehdotus Toimitusjohtaja Petteri Mussalo Johtokunta merkitsee Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talouden tilannekatsauksen tiedoksi. Päätös Liite Selostus Johtokunta: esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 8 Tuloslaskelma Palveluliiketoimen toimialan johtokuntien johtosäännön 5 :n mukaan johtokunnan tehtävänä on huolehtia toiminnan tulosten ja talousarvion toteutumisen seurannasta sekä toiminnan tuottavuuden ja vaikuttavuuden edistämisestä. Talousarvion sitovuutta ja seurantaa sekä noudattamista koskevien Espoon kaupungin sisäisten ohjeiden mukaan tulostavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden sekä toiminnan seurannan tavoitteena on antaa päättäjille sekä toiminnan johtamisesta eri tasoilla vastaaville riittävä ja ajantasainen tieto asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta ja tulojen toteutumisesta. Seurannan tulee antaa pohjatiedot korjaavien toimenpiteiden tekemiseen. Liikelaitoksien seurantaa suorittavat viranhaltijat, toimialat, johtokunnat, kaupunginhallitus sekä valtuusto. Johtokuntien tulee säännöllisesti käsitellä tuloarvioiden, tulostavoitteiden ja niihin olennaisesti vaikuttavien toimintojen kehittymistä ja toteutumista. Käsittelyn tulee tapahtua heinäkuun ja lokakuun tilanteiden lisäksi vähintään kerran keväällä. Raporteissa käsitellään myös mahdolliset korjaavat toimenpiteet. 1. Toimintakatsaus Huhtikuussa liikelaitoksen toiminnan painopisteinä ovat olleet TATUsäästöjen vaikutusten arviointi, talousarviokehyksen valmistelu, sähköisten palveluiden projektit sekä tulostavoitteiden saavuttamisen varmistaminen. TATU-säästöt (0,363 milj. euroa) on kohdistettu henkilöstökuluihin (0,054 milj. euroa) ja prosessien automatisointien lykkäämiseen (tietojärjestelmien

28 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 28 / 36 kehittäminen 0,309 milj. euroa). Henkilöstökulujen säästö muodostuu varhe- ja elme-maksujen vähennyksenä, jotka konserniesikunta kirjaa kuluvähennyksenä. Matkanhallintaprosessin kehittämättä jättämisen (säästö 0,110 milj. euroa) vaikutus Talouspalveluiden henkilöstösuunnitelmaan ensi vuodelle on tässä vaiheessa arvioitu 1,5 2 henkilötyövuotta. Ostolaskujärjestelmän uusimatta jättämisen (säästö 0,150 milj. euroa) vaikutus henkilöstösuunnitelmaan on arvioitu olevan noin 3 4 henkilötyövuotta ja palkanlaskentajärjestelmän kehittämisen viivästyttäminen aiheuttanee noin 2 4 henkilötyövuoden säästön siirtymisen eteenpäin vähintään puolella vuodella. Tänä vuonna tehtävät TATU-säästöt kasvattavat ensi vuoden kehystä arviolta noin 0,250 0,400 milj. euroa Talouspalvelujen osalta. Toimialojen osalta säästöjen vaikutuksia emme ole ehtineet arvioida. Liikelaitoksen puhelinpalveuiden siirtyminen uusiin Contact Center ratkaisuihin päätettiin lykätä pääsiäisen yli toukokuuhun. Sisäiset palvelut aloittivat toiminnan uudessa ympäristössä toukokuun ensimmäisellä viikolla ja ulkoiset palvelut siirtyvät uuteen ratkaisuun maanantaina Ostamisen siirtämistä sähköiseen järjestelmään on jatkettu testaamalla ja kehittämällä konserniesikunnan hankinnan ohjaus-yksiön hankkimaa TILDA tietojärjestelmää. Järjestelmä on osoittautunut merkittävästi keskeneräisemmäksi, kuin mitä Konsernihallinnon Hankinnan ohjaus yksikkö antoi ymmärtää luovuttaessaan järjestelmän Hankintapalveluille käyttöönotettavaksi. Länsi-Uudenmaan Pelastuslaitos aloittaa järjestelmän ensimmäisenä pilottikäyttäjänä heti, kun järjestelmä on saatu toimimaan riittävän hyvin Espoon toimintaympäristössä. 2. Talous Espoon Kaupunginvaltuusto päätti talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman hyötytavoitteet ja linjaukset. Espoo Talouspalvelut liikelaitoksen kohdalla sopeutustarve on 0,363 milj. euroa joka tulee toteuttaa ulkoisia kuluja pienentämällä. Liikelaitoksen tulostavoite kasvoi samalla summalla. Ensimmäisen neljän kuukauden perusteella liikelaitos tulee saavuttamaan sekä liikevaihtotavoitteensa että uuden tulostavoitteensa. 2.1 Tuotot Tuottojen osalta ennuste on pysynyt maaliskuun lopussa tehdyn ennusteen mukaisena. Liikevaihdon odotetaan olevan 10,285 milj. euroa ja ylittävän alkuperäisen talousarvion 0,298 milj. euroa. Ylitys johtuu liikelaitokseen siirrettyjen uusien palvelujen tuomasta lisälaskutuksesta. Muiden tuottojen odotetaan olevan 0,200 milj. euroa ja toteutuvan alkuperäisen talousarvion mukaisena. Olemme pyytäneet verottajalta arvonlisäverotuksesta tulkintaa sijaismaksajana toimimisesta. Mikäli verottaja päätyy ratkaisussaan kanssamme samaan lopputulokseen, voimme mahdollisesti saada laskennallista arvonlisäveron palautusta vuosilta arviolta noin 0,2 0,3 milj. euroa. Koska meillä ei ole vielä verottajan kantaa asiaan, emme ole kirjanneet näitä mahdollisia tuottoja ennusteeseen.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talouden tilannekatsaus tilanteesta

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talouden tilannekatsaus tilanteesta 11.06.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 61 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talouden tilannekatsaus 30.4.2014 tilanteesta Valmistelijat / lisätiedot: Seija Rupponen, puh. 043 825 1527 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Selvitys tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa 2013 esitettyihin havaintoihin

Espoon kaupunki Pöytäkirja Selvitys tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa 2013 esitettyihin havaintoihin 11.06.2014 Sivu 1 / 1 357/00.01.03/2014 54 Selvitys tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa 2013 esitettyihin havaintoihin Valmistelijat / lisätiedot: Kirsi Remes, puh. 043 824 9071 Krister Portman,

Lisätiedot

Johanna Horsma, puheenjohtaja Marita Backman Veikko Granqvist Liisa Kivekäs Kari Kuusisto Teemu Leppänen Pirkko Sillanpää Satu Soini Sauli Solhagen

Johanna Horsma, puheenjohtaja Marita Backman Veikko Granqvist Liisa Kivekäs Kari Kuusisto Teemu Leppänen Pirkko Sillanpää Satu Soini Sauli Solhagen Espoon kaupunki Pöytäkirja 22.01.2015 Sivu 1 / 15 Kokoustiedot Aika 22.01.2015 torstai klo 9:05-11:55 Paikka Scandic Plaza Hotel, Turku Saapuvilla olleet jäsenet Johanna Horsma, puheenjohtaja Marita Backman

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 70. Valmistelijat / lisätiedot: Outi Toivonen, puh. 043 825 4836 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 70. Valmistelijat / lisätiedot: Outi Toivonen, puh. 043 825 4836 etunimi.sukunimi@espoo.fi 20.08.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 70 Espoo Logistiikka -liikelaitoksen seurantaraportti tilanteesta 31.7.2014 Valmistelijat / lisätiedot: Outi Toivonen, puh. 043 825 4836 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 71. 71 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen seurantaraportti tilanteesta 31.7.2014

Espoon kaupunki Pöytäkirja 71. 71 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen seurantaraportti tilanteesta 31.7.2014 20.08.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 71 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen seurantaraportti tilanteesta 31.7.2014 Valmistelijat / lisätiedot: Seija Rupponen, puh. 043 825 1527 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Sokos Hotel Tapiola Garden, Tapionaukio 3, Espoo

Sokos Hotel Tapiola Garden, Tapionaukio 3, Espoo Espoon kaupunki Pöytäkirja 16.12.2015 Sivu 1 / 18 Kokoustiedot Aika 16.12.2015 keskiviikko klo 17:00-19:35 Paikka Sokos Hotel Tapiola Garden, Tapionaukio 3, Espoo Saapuvilla olleet jäsenet Johanna Horsma,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Valmistelijat / lisätiedot: Outi Toivonen, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Valmistelijat / lisätiedot: Outi Toivonen, puh 19.11.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 101 Espoo Logistiikka -liikelaitoksen tilannekatsaus Valmistelijat / lisätiedot: Outi Toivonen, puh. 043 825 4836 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 85. Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh. 043 824 6511 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 85. Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh. 043 824 6511 etunimi.sukunimi@espoo.fi 19.08.2015 Sivu 1 / 1 249/02.02.02/2015 85 Espoo Catering -liikelaitoksen seurantaraportti tilanteesta 31.7.2015 Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh. 043 824 6511 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 19. 19 Palveluliikelaitosten johtokunnan alaisten liikelaitosten talouskatsaus 1.1. - 31.3.2012

Espoon kaupunki Pöytäkirja 19. 19 Palveluliikelaitosten johtokunnan alaisten liikelaitosten talouskatsaus 1.1. - 31.3.2012 26.04.2012 Sivu 1 / 1 1525/02.02.02/2012 19 johtokunnan alaisten liikelaitosten talouskatsaus 1.1. - 31.3.2012 Valmistelijat / lisätiedot: Hagerlund Pirkko, puh. (09) 816 22290 Mikkonen Jarkko, puh. (09)

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 12.02.2014 Sivu 1 / 1 675/02.06.01/2014 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 Valmistelijat / lisätiedot: etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Kokoushotelli Meripuisto, Tyrskyvuori 4, Kivenlahti, 02320 Espoo

Kokoushotelli Meripuisto, Tyrskyvuori 4, Kivenlahti, 02320 Espoo Espoon kaupunki Pöytäkirja 12.12.2012 Sivu 1 / 13 Kokoustiedot Aika 12.12.2012 keskiviikko klo 17:00-17:50 Paikka Kokoushotelli Meripuisto, Tyrskyvuori 4, Kivenlahti, 02320 Espoo Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 05.03.2015 Sivu 1 / 14

Tarkastuslautakunta 05.03.2015 Sivu 1 / 14 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 05.03.2015 Sivu 1 / 14 Kokoustiedot Aika 05.03.2015 torstai klo 15:00-18:50 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla olleet jäsenet Paula Viljakainen,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 82. 82 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talousarvio 2015 ja taloussuunnitelmat 2015-2017 sekä talouden tilannekatsaus

Espoon kaupunki Pöytäkirja 82. 82 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talousarvio 2015 ja taloussuunnitelmat 2015-2017 sekä talouden tilannekatsaus 24.09.2014 Sivu 1 / 1 1775/02.02.00/2014 82 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talousarvio 2015 ja taloussuunnitelmat 2015-2017 sekä talouden tilannekatsaus Valmistelijat / lisätiedot: Seija Rupponen,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 18. Valmistelijat / lisätiedot: Seija Rupponen, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 18. Valmistelijat / lisätiedot: Seija Rupponen, puh 11.02.2015 Sivu 1 / 1 18 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös ja tilannekatsaus Valmistelijat / lisätiedot: Seija Rupponen, puh. 043 825 1527 etunimi.sukunimi@espoo.fi 517/02.02.01/2015

Lisätiedot

Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. kerros

Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. kerros Espoon kaupunki Pöytäkirja 12.02.2014 Sivu 1 / 10 Kokoustiedot Aika 12.2.2014 keskiviikko klo 17:54-19:50 Paikka Lautakuntien kokoushuone, os. Kamreerintie 3 B, 12. kerros Saapuvilla olleet jäsenet Tiina

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 64. Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 64. Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 249/02.02.02/2015 64 Ympäristölautakunnan seurantaraportti I / 2015 Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Tarja Söderman, puh. 050 330

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh 23.09.2015 Sivu 1 / 1 96 Espoo Catering -liikelaitoksen tilannekatsaus Pirkko Hagerlund, puh. 043 824 6511 ehdotus Toimitusjohtaja Minna Ahola Käsittely Toimitusjohtaja Minna Aholan estyneenä ollessa asian

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1 1525/02.02.02/2012 63 Ympäristölautakunnan seurantaraportti I/2012 Valmistelijat / lisätiedot: Nyyssönen Tuija, puh. (09) 816 24811 Soini Sari, puh. (09) 816 24830

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. 77 Espoo Catering -liikelaitoksen talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 sekä talouden tilannekatsaus

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. 77 Espoo Catering -liikelaitoksen talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 sekä talouden tilannekatsaus 24.09.2014 Sivu 1 / 1 1775/02.02.00/2014 77 Espoo Catering -liikelaitoksen talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 sekä talouden tilannekatsaus Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 66

Espoon kaupunki Pöytäkirja 66 25.09.2013 Sivu 1 / 1 1978/02.02.00/2013 66 Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitoksen toimintasuunnitelma- ja talousarvioesitys vuodelle 2014, taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 125. Valtuusto 10.09.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 125. Valtuusto 10.09.2012 Sivu 1 / 1 Valtuusto 10.09.2012 Sivu 1 / 1 2936/02.05.00/2012 Kaupunginhallitus 251 27.8.2012 125 Valtuustokysymys Espoo Cateringin perimistä maksuista Valmistelijat / lisätiedot: Ahola Minna, puh. (09) 816 22270

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 300. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 300. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 300 Vuoden 2014 syyskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. 046 877 3025 Pekka Heikkinen,

Lisätiedot

TATU toimenpiteet johtokunnan alaisissa liikelaitoksissa. Palveluliikelaitosten johtokunta 11.6.2014

TATU toimenpiteet johtokunnan alaisissa liikelaitoksissa. Palveluliikelaitosten johtokunta 11.6.2014 TATU toimenpiteet johtokunnan alaisissa liikelaitoksissa Palveluliikelaitosten johtokunta 11.6.2014 PALIN tarkoituksena on osallistua Espoon TATU-ohjelmaan valmistelemalla siihen seuraavia asioita: 1.

Lisätiedot

Riitta Björklund kaupunkitarkastaja, sihteeri

Riitta Björklund kaupunkitarkastaja, sihteeri Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 29.01.2015 Sivu 1 / 11 Kokoustiedot Aika 29.01.2015 torstai klo 16:00-19:35 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla olleet jäsenet Paula Viljakainen,

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 9. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 9. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 09.03.2016 Sivu 1 / 9 Kokoustiedot Aika 09.03.2016 keskiviikko klo 14:00-17:30 Paikka Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros Saapuvilla

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 194. Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 194. Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 194 Vuoden 2013 toukokuun kuukausiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Pekka Heikkinen, puh. (09) 816 22354

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58 15.04.2015 Sivu 1 / 1 1118/00.01.00/2015 58 Lausunto suunnitelmaan Espoon apuvälipalvelujen organisoinnista HUSapuvälinekeskukseen Valmistelijat / lisätiedot: Miia Loisa-Turunen, puh. 050 325 3252 Liisa

Lisätiedot

Paikka Valtuustotalo, vihreän liiton ryhmähuone, Espoonkatu 5

Paikka Valtuustotalo, vihreän liiton ryhmähuone, Espoonkatu 5 Espoon kaupunki terveyslautakunnan sosiaali- ja Pöytäkirja 17.08.2016 Sivu 1 / 10 Kokoustiedot Aika 17.08.2016 keskiviikko klo 17:00-19:40 Paikka Valtuustotalo, vihreän liiton ryhmähuone, Espoonkatu 5

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan kokoustilat, Virastopiha 2 C, 1. krs.

Teknisen lautakunnan kokoustilat, Virastopiha 2 C, 1. krs. Espoon kaupunki Tilakeskus - liikelaitoksen Pöytäkirja 24.09.2012 Sivu 1 / 13 Kokoustiedot Aika 24.09.2012 maanantai klo 17:00-19:20 Paikka Teknisen lautakunnan kokoustilat, Virastopiha 2 C, 1. krs. Saapuvilla

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. 68 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. 68 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä 20.05.2015 Sivu 1 / 1 1959/10.03.02/2012 68 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä Valmistelijat / lisätiedot: Reijo Ahtiainen, puh. 050 365 3809

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 26.11.2014 Sivu 1 / 13

Tarkastuslautakunta 26.11.2014 Sivu 1 / 13 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 26.11.2014 Sivu 1 / 13 Kokoustiedot Aika 26.11.2014 keskiviikko klo 16:00-19:55 Tauko klo 18.40-18.45 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla

Lisätiedot

Paikka Espoo Logistiikka -liikelaitos, Mankkaan toimipiste, Orionintie 24, 02200 Espoo

Paikka Espoo Logistiikka -liikelaitos, Mankkaan toimipiste, Orionintie 24, 02200 Espoo Espoon kaupunki Pöytäkirja 08.03.2012 Sivu 1 / 20 Kokoustiedot Aika 08.03.2012 torstai klo 17:05-19:30 Neuvottelutauko klo 18.27-18.39 Paikka Espoo Logistiikka -liikelaitos, Mankkaan toimipiste, Orionintie

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 97. Ympäristölautakunta 14.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 97. Ympäristölautakunta 14.11.2013 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 14.11.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 97 Ympäristölautakunnan seurantaraportti 10/2013 Valmistelijat / lisätiedot: Sari Soini, puh. (09) 816 24830 Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 128. Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 1. 128 Vuoden 2012 maaliskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet

Espoon kaupunki Pöytäkirja 128. Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 1. 128 Vuoden 2012 maaliskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 1 1525/02.02.02/2012 128 Vuoden 2012 maaliskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Valmistelijat / lisätiedot: Jyrkkä Maria, puh. (09) 816 83136 Heikkinen

Lisätiedot

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Talouspalvelut liikelaitos jakaantuu hankintapalvelut -palveluyksikköön sekä

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs.

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs. Espoon kaupunki Pöytäkirja 17.03.2014 Sivu 1 / 9 Kokoustiedot Aika 17.03.2014 maanantai klo 9:00-10:35 Paikka kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs. Saapuvilla olleet jäsenet Seppo Sonkeri, puheenjohtaja

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs.

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs. Espoon kaupunki Pöytäkirja 27.01.2014 Sivu 1 / 10 Kokoustiedot Aika 27.01.2014 maanantai klo 8:00-9:35 Paikka kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs. Saapuvilla olleet jäsenet Seppo Sonkeri, puheenjohtaja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 88. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 88. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 25.09.2014 Sivu 1 / 1 1775/02.02.00/2014 88 Ympäristölautakunnan esitys talousarvioksi vuodelle 2015 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2015-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Sari Soini,

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 29.03.2012 Sivu 1 / 12

Tarkastuslautakunta 29.03.2012 Sivu 1 / 12 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 29.03.2012 Sivu 1 / 12 Kokoustiedot Aika 29.03.2012 torstai klo 17:30-21:15 tauko klo 20.32-20.42 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 28.02.2013 Sivu 1 / 12 Kokoustiedot Aika 28.02.2013 torstai klo 17:30-21:05 tauko klo 19.36-19.46 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla

Lisätiedot

TKL:n kokoushuone, Jokipohjantie 24, Tampere. 25 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

TKL:n kokoushuone, Jokipohjantie 24, Tampere. 25 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat Tampere Pöytäkirja 4/2016 1 (12) Aika 14.12.2016, klo 08:05-09:45 Paikka TKL:n kokoushuone, Jokipohjantie 24, 33800 Tampere Käsitellyt asiat 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 24 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Kylämajan asukastalo, Matinkatu 7, 02230 Espoo

Kylämajan asukastalo, Matinkatu 7, 02230 Espoo Espoon kaupunki terveyslautakunnan perhe- ja Pöytäkirja 01.11.2012 Sivu 1 / 9 Kokoustiedot Aika 01.11.2012 torstai klo 17:30-19:30 Paikka Kylämajan asukastalo, Matinkatu 7, 02230 Espoo Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 07.05.2012 Sivu 1 / 7

Tarkastuslautakunta 07.05.2012 Sivu 1 / 7 Espoon kaupunki Kokouskutsu Tarkastuslautakunta 07.05.2012 Sivu 1 / 7 Kokoustiedot Aika 07.05.2012 maanantai klo 17:30 Paikka Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 02770 Espoo, 1. kerros Lisätietoja

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. 6 Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. 6 Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 12.02.2014 Sivu 1 / 1 677/02.06.01/2014 6 Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 Valmistelijat / lisätiedot: Päivi Turunen, puh. 050 526 2159 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

14 Talouden toteutuminen 30.6.2015 / tukipalvelulautakunta. 15 Talousarvio 2016 / käyttötalous / tukipalvelulautakunta

14 Talouden toteutuminen 30.6.2015 / tukipalvelulautakunta. 15 Talousarvio 2016 / käyttötalous / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 3/2015 1 (9) Aika 11.08.2015, klo 17:30-18:16 Paikka Kunnantalo, teknisen johtajan huone Käsitellyt asiat 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan tarkastus 14 Talouden

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. Kaupunginhallitus 09.01.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. Kaupunginhallitus 09.01.2012 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 09.01.2012 Sivu 1 / 1 13 Lautakuntien ja jaostojen sekä viranhaltijoiden päätökset Päätösehdotus Kaupunginjohtaja: - Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirja (Henkilöstöasiat) 33 / 21.12.2011

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Sivistyslautakunta 27.10.2015. Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Sivistyslautakunta 27.10.2015. Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 75 76 77 78 79 80 81 82 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9.

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9. KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Liikelaitosten johtokunta 24.9.2014 1 Liikelaitokset Vastuuhenkilö Toimielin Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Liikelaitosten johtokunta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 8. 8 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013

Espoon kaupunki Pöytäkirja 8. 8 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 12.02.2014 Sivu 1 / 1 679/02.06.01/2014 8 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 Valmistelijat / lisätiedot: Seija Rupponen, puh. 043 825 1527 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-17:00 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 50. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 50. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 21.05.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 50 Teknisen lautakunnan vuoden 2014 huhtikuun seurantaraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen,

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

ESPOO CATERING -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

ESPOO CATERING -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO CATERING -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO CATERING -LIIKELAITOS Toiminta Järjestämme laadukkaita ja kilpailukykyisiä catering-palveluita sisäisten asiakkaidemme tarpeisiin

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lausunto kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveystoimen vuosien investointiohjelmasta.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lausunto kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveystoimen vuosien investointiohjelmasta. 18.09.2013 Sivu 1 / 1 3929/02.02.00/2013 90 Lausunto kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveystoimen vuosien 2014-2018 investointiohjelmasta. Valmistelijat / lisätiedot: Riikka Nikulainen, puh. (09)

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2013 1 (8) Pelastuslautakunta PEK/6 15.10.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2013 1 (8) Pelastuslautakunta PEK/6 15.10.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2013 1 (8) 119 Pelastuslaitos, talousarvion toteutumisennuste III-2013 ja ylitysesitys HEL 2013-012527 T 02 02 01 Päätös Käyttötalousennuste Investoinnit Lautakunta päätti

Lisätiedot

Palveluliikelaitosten johtokunta. 12.02.2014 Sivu 1 / 37. Kokoustiedot. Aika 12.02.2014 keskiviikko klo 17:05-19:10. Virastopiha 2 B, 1.

Palveluliikelaitosten johtokunta. 12.02.2014 Sivu 1 / 37. Kokoustiedot. Aika 12.02.2014 keskiviikko klo 17:05-19:10. Virastopiha 2 B, 1. Espoon kaupunki Pöytäkirja 12.02.2014 Sivu 1 / 37 Kokoustiedot Aika 12.02.2014 keskiviikko klo 17:05-19:10 Paikka Virastopiha 2 B, 1. krs Saapuvilla olleet jäsenet Johanna Horsma, puheenjohtaja Marita

Lisätiedot

Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti

Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti TALOUDEN TOTEUTUMISEN RAPORTOINTI TEKNINEN TOIMI Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti Eurotavoitteen

Lisätiedot

Roosaliinan päiväkoti, os. Huvilinnanpiha 4, 02600 Espoo

Roosaliinan päiväkoti, os. Huvilinnanpiha 4, 02600 Espoo Espoon kaupunki Pöytäkirja 03.10.2013 Sivu 1 / 10 Kokoustiedot Aika 03.10.2013 torstai klo 18:10-19:45 Paikka Roosaliinan päiväkoti, os. Huvilinnanpiha 4, 02600 Espoo Saapuvilla olleet jäsenet Tiina Thure-Toivanen,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 14

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 14 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 27.11.2014 Sivu 1 / 14 Kokoustiedot Aika 27.11.2014 torstai klo 17:00-20:05 Paikka Valtuustotalo, perussuomalaisten ryhmähuone Saapuvilla olleet jäsenet Paula

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 11. Anja Kurki, puheenjohtaja René Blomster Heikki Leivonen Marjut Lindroos Jouko Pirttimäki

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 11. Anja Kurki, puheenjohtaja René Blomster Heikki Leivonen Marjut Lindroos Jouko Pirttimäki Keskusvaalilautakunta 08.06.2016 Sivu 1 / 11 Kokoustiedot Aika 08.06.2016 keskiviikko klo 16:00-17:05 Paikka Asemakuja 2 C, kokoushuone Kotka, 3. kerros Saapuvilla olleet jäsenet Anja Kurki, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (10) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoushuone, 2.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (10) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoushuone, 2. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-16:10 Paikka Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoushuone, 2. krs (Suurmestar) Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Ilkka

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 25.03.2013 Sivu 1 / 1 613/02.06.01/2013 101 Vuoden 2012 tilinpäätös ja tuloksen käsittely (kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Vesa Kananen, puh. (09)

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Valtuuston kokous Fullmäktiges sammanträde

Valtuuston kokous Fullmäktiges sammanträde Valtuuston kokous Fullmäktiges sammanträde 1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet 2 2. Pöytäkirjan tarkastajien valinta Val

Lisätiedot

ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Tuotamme HR- asiantuntija- ja työterveyspalveluja toimintayksiköille, esimiehille

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 89. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 89. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 24.09.2014 Sivu 1 / 1 1775/02.02.00/2014 89 Teknisen lautakunnan esitys talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2015-2017 käyttötalouden osalta (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 11.3.2015 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 11.3.2015 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 11.3.2015 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 14. Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh. 043 824 6511 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 14. Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh. 043 824 6511 etunimi.sukunimi@espoo.fi 11.02.2015 Sivu 1 / 1 517/02.02.01/2015 13 Espoo Catering -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös ja tilannekatsaus Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh. 043 824 6511 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO VALTUUSTOLLE LOKAKUUN 2011 KUUKAUSIRAPORTISTA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO VALTUUSTOLLE LOKAKUUN 2011 KUUKAUSIRAPORTISTA LAUSUNTO 1 Tarkastuslautakunta 1.12.2011 TARKASTUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO VALTUUSTOLLE LOKAKUUN 2011 KUUKAUSIRAPORTISTA Lausunto on laadittu kaupunginhallituksen 28.11.2011 kokouksen esityslistan liitteinä

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen ylitysoikeus

Teknisen lautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen ylitysoikeus Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 21 12.2.2013 Asianro 183/02.02.00/2013 105 Teknisen lautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen ylitysoikeus Päätöshistoria Tekninen lautakunta 12.2.2013

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2013. Aika: Keskiviikko 10.4.2013 klo 12.00 14.00. Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelin talo

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2013. Aika: Keskiviikko 10.4.2013 klo 12.00 14.00. Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelin talo 1. Kokoustiedot Aika: Keskiviikko 10.4.2013 klo 12.00 14.00 Paikka: Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelin talo Pykälä Sivu 18 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 4 Pöytäkirjan tarkastus 20 5

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Palveluliikelaitosten johtokunta. 24.09.2014 Sivu 1 / 38. Kokoustiedot. Aika 24.09.2014 keskiviikko klo 17:05-19:10. Virastopiha 2 B, 1.

Palveluliikelaitosten johtokunta. 24.09.2014 Sivu 1 / 38. Kokoustiedot. Aika 24.09.2014 keskiviikko klo 17:05-19:10. Virastopiha 2 B, 1. Espoon kaupunki Pöytäkirja 24.09.2014 Sivu 1 / 38 Kokoustiedot Aika 24.09.2014 keskiviikko klo 17:05-19:10 Paikka Virastopiha 2 B, 1. krs Saapuvilla olleet jäsenet Johanna Horsma, puheenjohtaja, saapui

Lisätiedot

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida

Lisätiedot

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(8) Varastokatu 2 87100 KAJAANI Hallituksen kokous 11.5.2007 nro 4/2007

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(8) Varastokatu 2 87100 KAJAANI Hallituksen kokous 11.5.2007 nro 4/2007 Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(8) KOKOUSAIKA Perjantai 11.5.2007 kello 13.00 14.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun Jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87100 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015. koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133, jari.kettunen@porvoo.

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015. koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133, jari.kettunen@porvoo. Kaupunginhallitus 182 01.06.2015 ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015 597/11.110/2015 KH 01.06.2015 182 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Vuoden 2014 talousarvio ja taloussuunnitelma , sosiaali- ja terveystoimi

Espoon kaupunki Pöytäkirja Vuoden 2014 talousarvio ja taloussuunnitelma , sosiaali- ja terveystoimi 30.10.2013 Sivu 1 / 1 1978/02.02.00/2013 104 Vuoden 2014 talousarvio ja taloussuunnitelma 2014-2016, sosiaali- ja terveystoimi Valmistelijat / lisätiedot: Maija Havo, puh. (09) 816 23013 Aulis Majuri,

Lisätiedot

22 Talousarvion toteutuminen / I kolmannesvuosiraportti / tukipalvelulautakunta

22 Talousarvion toteutuminen / I kolmannesvuosiraportti / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (9) Aika 25.05.2016, klo 17:00-17:28 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Pyhä Käsitellyt asiat 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 20 Pöytäkirjan tarkastus 21 Koivisto-Rissanen

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY

ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY VALTUUSTO 20.5.2013 Ritva Erkama Kausien 2005-2008 sekä 2009-2012 tarkastuslautakunnan puheenjohtaja KAUPUNGIN TALOUS JA TUOTTAVUUS Kaupungin haasteina: menojen kasvaminen

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (7) Tarkastuslautakunta. Paikka Kuopion Energia Oy:n johtokunnan huone, Snellmaninkatu 25

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (7) Tarkastuslautakunta. Paikka Kuopion Energia Oy:n johtokunnan huone, Snellmaninkatu 25 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (7) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-16:55 Paikka Kuopion Energia Oy:n johtokunnan huone, Snellmaninkatu 25 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 92. Kaupunginhallitus 07.03.2016 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 92. Kaupunginhallitus 07.03.2016 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 07.03.2016 Sivu 1 / 1 863/2016 02.05.05 92 VR-Yhtymä Oy:n omistamien Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n osakkeiden lunastaminen Valmistelijat / lisätiedot: Eva Elston-Hämäläinen, puh.

Lisätiedot

Jokioisten kunta Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunta 25.5.2016. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Jokioisten kunta Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunta 25.5.2016. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Jokioisten kunta Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunnan kokous Aika keskiviikko klo 9.00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia Otsikko 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 Tarkastuslautakunta 2013-2016 28.09.2015 AIKA 28.09.2015 18:00-19:35 PAIKKA Lautakuntien huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 34 23 TILINTARKASTAJAN

Lisätiedot