HAUKIVEDEN KALASTUSALUEEN KERTOMUS TILIKAUDEN TOIMINNASTA v TOIMINTAVUOSI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAUKIVEDEN KALASTUSALUEEN KERTOMUS TILIKAUDEN TOIMINNASTA v. 2012 27. TOIMINTAVUOSI"

Transkriptio

1 HAUKIVEDEN KALASTUSALUEEN KERTOMUS TILIKAUDEN TOIMINNASTA v TOIMINTAVUOSI 1. YLEISTÄ 1.1 Yleistiedt kalastusalueesta Kalastusalue käsittää Saimaan vesistön sa-alueen Jristen, Varkauden, Rantasalmen ja Savnlinnan kuntien alueella. Järven suurin pituus n n. 80 km ja vesistö sijittuu Vuksen vesistön suurten latvareittien slmukhtaan. Nin 70 % tulvirtaamasta tulee Tappuvirran kautta. Veden viipymä n n. 5,4 kk. Alueella kulkee syväväyliä, jista Savnlinna Varkaus reitti n lähes ympärivutisessa käytössä. 1.2 Pinta-ala Kalastusalueen pinta-ala n nin hehtaaria. Pienvesiä n lukumääräisesti paljn (125 kpl), mutta suhteellisesti pinta-alana vähän (1600 ha). 1.3 Omistajayksiköiden määrä ja laatu Osakaskuntia ja yksityisiä vesialueita kalastusalueessa n yhteensä n.300. Järjestäytymisaste n alhainen jhtuen sakaskuntien vesialueiden hajanaisuudesta ja vähäisestä ksta. Tisaalta järjestäytyneiden ja jssain määrin timivien sakaskuntien suus vesistöpinta-alasta n n ha. 1.4 Osakaskuntien yhdistymiset Kauden aikana mudstettiin Hietavirran sakaskunta, , jhn liittyivät Osiknmäki 3,15,6 (sittain), Repmäki 4-5 yht. rp, Repmäki 4-5 ja Hietavirta sakaskunnat. Uuden sakaskunnan alkutaival n llut enimmäkseen askelmerkkien asettelua. Aktiivisimmat timet vat lleet sallistuminen mnin tavin nrpan sujelusta käytyyn debattiin, mm lehtikirjituksin Maaseudun Tulevaisuuteen. Muutamia muitakin vesialueiden yhdistymisiä n vireillä. 2. HALLINTO 2.1 Kalastusalueen hallitukseen kuuluivat seuraavat yhdeksän jäsentä: Puheenjhtaja Pertti Kuvaja (Ra) Varapuheenjhtaja Saku Sallinen (Sln) Muut jäsenet: Markku Ernen (Ra), Pentti Trpakk (Sln), Markku Likkanen (Va), Niil Pulkkinen (Va), Arv Tlvanen (Ra), Juha Tlvanen (Ra, virkistyskalastajien edustaja) sekä Tarm Tlvanen (Ra, ammattikalastajien edustaja). Kalastusalueen isännöitsijänä timi Rist Salk. Leppävirran Tilikeskus laati kalastusalueen tilinpäätöksen kuluneelta vudelta. Timinnantarkastajina timivat Kalevi Janhunen ja Matti Hukkanen. Varalla Pentti Rppnen ja Matti Tlnen.

2 2/6 Kalastusalueen hallitus kkntui kuusi kertaa. Kalastusalueen yleinen kkus pidettiin Rantasalmen Osuuspankin kkustilassa. Kalastusalueen yleisessä kkuksessa Jrma Tiitinen Etelä-Savn ELY-keskuksesta käytt puheenvurn valttaen kalastuslain muutsten nykytilaa ja tdeten, että vielä se vie aikaa. Mikkelin Kalataluskeskuksen puheenvurn esitti Harry Härkönen keskittyen kalastuslain muutksiin kskien pyydysten merkintää ja kalastuksen valvntaa. Hän kerti, että Etelä-Savn ensimmäinen uuden lain mukainen kalastuksenvalvjien kulutus n Mikkelissä Kalastuksenvalvjien kulutuksia järjestettiin sittemmin eri pulilla Etelä-Sava useita pitkin vutta. 3. TULOT JA MENOT 3.1 Kalastusalueella ei le marahitusta. ELY-keskuksen jakaman timinta-avustuksen varsinaiseen timintaan sitettu suus li yhteensä Edistämismäärärahaa vudelle 2012 saatiin 3500, jnka käyttämiseksi suunniteltiin jak: 1000 nettisivujen kehittämiseen, 1500 hitkalastukseen Phjis-Haukivedelle ja 1000 kalastuksenvalvnnan kehittämiseen. Viehelupa- ja kalastuskrttivarja (< 30 ) jäi kalastusalueen käyttöön yhteensä 2041,67. Lisäksi Itä-Sumen lääninknttrista saatiin palautuksena tilittämättäjääneitä, yli 10 vutta vanhja varja yhteensä 677,94. Vuden 2012 kalastuksenhitmaksuvarjen jak kalaveden mistajille: Haukiveden kalastusalueen suus li Vuden 2010 viehekalastusmaksutuljen jak kalaveden mistajille: Haukiveden kalastusalueen suus li Muita tulja kertyi lähinnä päämatulista, yhteensä Menkhteet: Kulut varsinaisen timinnan salta livat Henkilöstökulut livat 8 000, tilikauden alijäämä li KALASTUS KALASTUSALUEELLA 4.1 VIEHEKALASTUKSEN YHTENÄISLUPA-ALUEET Phjis-Haukiveden viehelupa-alue. Alueen pinta-ala n ha käsittäen 37 vesialuetta ja sitä llaan edelleen kehittämässä ja laajentamassa. Hitkunta n saanut myönteistä palautetta kalastajilta ja sakkailta. Yhteislupaalueen hitkunta n sittautunut timivaksi elimeksi kehittämään alueen kalastusta, valvntaa, lupajärjestelmää ja yhteistimintaa. Lupamaksutulja kertyi kymmenisen tuhatta eura, hieman vähemmän kuin edellisenä vunna, ehkä säistä jhtuen. Rahat jaettiin valtasin sakaskunnille käytettäväksi kalaveden hittimenpiteisiin. Linnasaaren virkistyskalastusalueen viehelupa-alue Pinta-ala n ha. Linnasaaren kansallispuista ympäröivät Saimaan vesialueet. Savnlinnan virkistyskalastusalue Pinta-ala n ha jka jakautuu, Saimaan Haapavedelle ja Pihlajavedelle.

3 4.2 AMMATTIKALASTUS 3/6 Käytännössä alueella timii tällä hetkellä klme ammattimaista kalastajaa lähinnä verkk-, trli- ja nuttakalastusta harjittaen. Alueelle Saksansiltaan sittain KOR-varilla rakennettu kalasatama n llut ammatti- ja virkistyskalastajien yhteiskäytössä. Eteläiseltä Haukivedeltä ainakin muikkusaaliit livat khtuullisia. Kuhakanta n erinmainen. 4.3 MUU KALASTUS Virkistyskalastuksen suus RKTL:n raprtin Sumi kalastaa 2009 Vapaa-ajankalastus kalastusalueilla mukaan Haukiveden kalastusalueella n nyt 6,84 % kk läänin kalastusalueiden suhteellisesta kknaisrasituksesta. Osuus n selvästi pienentynyt edellisestä tutkimuskerrasta. Kuhan suus saaliskalana n lisääntynyt ja myös muikkukanta n parantunut. 5 KALAVESIEN HOITO 5.1 KALASTUSALUEEN MAKSAMAT ISTUTUKSET Kuluneen vuden aikana ei kalastusalueen timesta istutettu kalanpikasia. 5.2 MUUT KALASTUSALUEELLA TAPAHTUNEET ISTUTUKSET StraEnsn, Carelian Caviarin ja Varkauden kaupungin velviteistutukset: istutettu 3 v taimenia, keskipain 640 g Ämmänksken suvantn 1710 kpl Vuriselälle Harjurannan venerampista 1031 kpl Kstnselälle Sikinleukaan 773 kpl. Kestävän kalastuksen ja luntmatkailun kehittämishankkeen kanssa yhteistyössä n istutettu: eväleikattuja, tikkumerkittyjä 2v järvitaimenia kpl ja 2v järvilhia kpl Härmäniemeen. Osakaskunnat vat istuttaneet Haukiveteen kalja myös merkittäviä määriä. Kalastusalueen tietn kirjautuneet kaikki istutukset: Yhteensä kpl Järvilhia Järvitaimenia Kuhia Järvisiikja Istukkaita yht MUUT HOITOTOIMET Kalastusalueen timesta jatkettiin hitkalastusta, jlla pyritään krjaamaan kalakantjen vääristymää ja parantamaan veden laatua. Kuluneena vunna hitkalastettiin Phjis-Haukivedellä Kkklanlahdelta ja Leislahdelta nutalla 3 veta 9,2 tnnia pääasiassa särkiä. Rakennettu isrysä li myös pistkalastuskäytössä, saalis 1,65 tnnia. Raudanvedet-hankeen hitkalastuksen saalis li nutalla kg ja talkrysillä 3 kpl 9550 kg.

4 4/6 6 SEURANTA Hitkalastuksen saalisjakaumalla pyritään seuraamaan kalakannan kehitystä ja erityisesti kuhan luntaisen lisääntymisen tehkkuutta. Hitkalastuksen ja trlauksen yhteydessä tehtyjen havaintjen perusteella näyttää siltä, että kuha lisääntyy luntaisesti edelleen hyvin Haukivedellä. 7 KALASTUKSEN VALVONTA Kalastuksen valvnnan kehittämiseksi käynnistettiin yhteistyöneuvttelut Metsähallituksen kanssa. Oke Herranen teki Metsähallituksen henkilöiden kanssa yhteisvalvntaa. Kalastusalueen valan tehneet valvjat: Pertti Anttnen, Esa Asikainen, Esk Auvinen, Reij Herranen, Antti Hämäläinen, Helge Halnen, Ksti Kiiskinen, Markku Likkanen, Olavi Lumme, Pekka Niiranen, Martti Rppnen, Pentti Rppnen, Pertti Rvam, Sakari Sallinen, Arv Tlvanen ja Jarm Väisänen timivat kalastuksenvalvjina syyskuun lppuun saakka. Kalastuslain uudistamisen myötä kuluneena vunna käynnistyi ELY-keskuksen timesta kalastuksenvalvjakulutus ja kalastuksenvalvjille tuli lakisääteinen valvjakrtin surittamisvelvite. Haukiveden kalastusalueella n jukk krtin surittaneita: Teuv Asikainen, Rein Ernen, Ilp Häyrynen, Ksti Kiiskinen, Jukka Niiranen, Niil Pulkkinen, Raim Pylkkänen, Jukka Tlvanen ja Tarm Tlvanen, mutta heitä ei le vielä valtuutettu valvjiksi mia sakaskuntiaan laajemmalle alueelle. 8 MUU TOIMINTA Vunna 2012 kalastusalueen pulesta nimettiin Saimaannrppastrategian seurantaryhmään Tarja Lötjönen ja Markku Auvinen. Kalastusalue sallistuu E-Savn ELY-keskuksen vetämään Kestävän vapaa-ajankalastuksen, kalastus- ja luntmatkailun edistäminen sekä vaelluskalakantjen elvyttäminen hankkeeseen. Ilmitettiin hankkeelle tiedksi mm, että ainakin Hapnlahden kanavan suulla GPS-mastn luna levan veneenlaskupaikan WC-puute aiheuttaa häiriötä rannan lähiasukkaille. Tuettiin Pyyvilän sakaskuntaa, kun se tti kantaa Saimaa Hliday Prnsalmen lmakeskuksen tuntumaan vesialueelle haettua talven aikaista mttriliikennekielta vastaan. Ilmitettiin kalastusalueen kannaksi yksiselitteisesti, että vesialueiden mistajien jäällä liikkumista mttriajneuvin ei saa kieltää. Annettiin lausunt kalastuslakiin tehdyn lisäyksen, pykälä 8 a, jssa säädetään kalastusmatkailuyrittäjien lupakäytännöstä, käytännön timien tteuttamiseen: Tulkitsemme, että ELY-keskuksen myöntämä kalastusmatkailuyrittäjän lupa antaa luvan saaneelle kalastusmatkailuyrittäjän statuksen. Varsinaista kalastusta varten yrittäjä tarvitsee vesialueen mistajan myöntämän luvan. Hyvänä käytännön esimerkkinä haluamme esitellä Phjis- Haukiveden yhteislupa-alueella (16000 ha) j käytössä leva lupamenettelyn, kalastusmatkailuyrittäjän lupa maksaa 100 /vene/kausi. Matkailuyrittäjän edellytetään pitävän saaliskirjanpita. Otettiin kielteinen kanta lunnnsujelijiden ehdtukseen verktuskielln jatkamisesta nrppaalueilla ja laadittiin vastine. Kalastusalueen kanta myös tiedtettiin medialle.

5 5/6 Annettiin lausunt kskien suunnitelmaa Vuksen ja Kymijen-Sumenlahden vesienhidsta. Kalastusalue jatki yhteistyötä RKTL:n kanssa kalakannan ja hitkalastuksen vaikutusten tutkimiseksi. Kalastusalue tuki aikaisempien vusien tapaan Rantasalmella järjestettyä nurten rantangintakilpailua antamalla määrärahan järjestelykuluihin ja palkintjen hankkimiseen. Tapahtumaan sallistui 15 nurta. Kilpanginnan järjesti Rantasalmen Kalaveikt ry. Kalastusalue sallistui myös pilkkiparkkien aurauskustannuksiin. Kalastusalueen internet-sivustt timivat tiedn lähteinä Haukiveden asiista kiinnstuneille. Sivujen site n Sivuille tarjttavien karttjen kehittämiseksi tehtiin töitä maanmittauslaitksen Tum Perkn kanssa. Kalastusalueen pulesta töitä teki sivujen ylläpitäjä, Halkeama Ky. Sivuilla li vuden 2012 aikana 2532 kävijää. Kalastusalueen edustajat sallistuivat Mikkelin kalataluskeskuksen timintaan ja saimaannrpan sujeluhjelman laadintaan, sekä livat mukana valtakunnallisilla kalastusaluepäivillä. Edellä mainittujen lisäksi pidettiin yllä sakaskuntarekisteriä. Kalastusalueella vat vimassa seuraavat kalastusrajitukset: Liite 1.

6 6/6 Haukiveden kalastusalueen kkuksen tekemä PÄÄTÖS KALASTUSRAJOITUKSISTA HAUKIVEDEN KALASTUSALUEELLA ajalle Perustelut ja päätös: Haukiveden kalastusalueen vunna 2006 hyväksytyn Käyttö- ja hitsuunnitelman susituksen (s. 28), MMM:n Järvilhistrategian, Saimaannieriän timenpidehjelman (Kala- ja riistahallinnn julkaisu 80/2006) ja kalastuslain 37 :n sekä RKTL:n antamien susitusten (Kuhan verkkpyynti sisävesillä) njalla kalastusalueen kkus n tehnyt seuraavat päätökset Haukiveden vesialueen järvilhi-, saimaannieriä- ja kuhakantjen säilyttämiseksi ja elvyttämiseksi: 1. Määräaikainen kielt verkkjen, jiden slmuväli n mm käyttämisestä yli 10 metrin syvyisillä selkävesillä. Rajitus n vimassa saakka. Ammattikalastusrekisteriin kuuluvilla ammattikalastajilla n mahdllisuus kalastaa k vesialueilla myös mm:n verkilla saakka. 2. Määräaikainen, vusittain tistuva ( ) pintakalastuskielt yli 10 metrin syvyisillä selkävesillä, jilla kielletään verkkkalastus. Päätös sallii syvemmällä kuin 3 metriä levat verkt. Päätös n vimassa saakka. Kalastusalueella vimassa levat muut rajitukset 1. Järvilhen ja järvitaimenen alamitan nstaminen 50 senttimetriin. Päätös n vimassa tistaiseksi kk kalastusalueen vesialueella. 3. Kuhan alamitan nstaminen 40 senttimetriin. Päätös n vimassa tistaiseksi kk kalastusalueen vesialueella. 4. Saimaannieriän alamitan nstaminen 60 senttimetriin. Päätös n vimassa tistaiseksi kk kalastusalueen vesialueella. Lisätietja antaa Haukiveden kalastusalueen isännöitsijä:

6. Esitetään vuoden 2012 toimintakertomus Isännöitsijä esitteli toimintakertomuksen pääkohdat. Toimintakertomus hyväksyttiin.

6. Esitetään vuoden 2012 toimintakertomus Isännöitsijä esitteli toimintakertomuksen pääkohdat. Toimintakertomus hyväksyttiin. VUOSIKOKOUS Aika: 3.4.2013 klo 9 Paikka: Rantasalmen Osuuspankin kokoushuone, Rantasalmi 1. Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Pertti Kuvaja avasi kokouksen ja toivotti osallistujat ja kokousesitelmöitsijät

Lisätiedot

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLINEN YMPÄRISTÖTOIMI SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLISEN YMPÄRISTÖTOIMEN JULKAISUJA 16 Virta Riikka, Laine

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja TIIVISTELMÄ Outkaira tuttamhan ry n ktiseutunsa kehittämisestä kiinnstuneiden ihmisten mudstama maaseudun kehittämisyhdistys, jta kutsutaan myös timintaryhmäksi. Yhdistyksen nimestä käytetään puhekielessä

Lisätiedot

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin EUrPan TilinTarkaSTUSTUmiiSTUin VUSikErTmUS EU:n TalUSarVi VarainhiTVUDEllE 2007 TiEDTE Sisältää tietja myös Eurpan kehitysrahastja kskevasta vusikertmuksesta JOHDANTO Eurpan tilintarkastustumiistuin

Lisätiedot

KITTILÄN KYLÄHANKKEEN OPINTOMATKA - VUOLLERIM 15.-16.6.2013

KITTILÄN KYLÄHANKKEEN OPINTOMATKA - VUOLLERIM 15.-16.6.2013 KITTILÄN KYLÄHANKKEEN OPINTOMATKA - VUOLLERIM 15.-16.6.2013 MATKARAPORTTI LAUANTAI 15.6.2013 Matkalle lähdettiin lauantaina hjelman mukaisesti kl 9 lauantaiaamuna Kittilän kunnantallta. Matkaseurueeseen

Lisätiedot

1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS

1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAKERTOMUS 2006 1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS 1.1. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja ihmisikeudellinen työ Pr-tukipiste ry n yhdistys, jka seuraa sekä kansallista että kansainvälistä prstituutiplitiikkaa

Lisätiedot

TIedOTe. varainhoitovuodelta 2010. vuosikertomukset. varainhoitovuoden 2010 vuosikertomusten esittely ja vuosikertomuksia koskevat selvitykset

TIedOTe. varainhoitovuodelta 2010. vuosikertomukset. varainhoitovuoden 2010 vuosikertomusten esittely ja vuosikertomuksia koskevat selvitykset euroopan TILINTARKAsTusTuOMIOIsTuIN TIedOTe varainhitvuden 2010 vusikertmusten esittely ja vusikertmuksia kskevat selvitykset vuosikertomukset varainhoitovuodelta 2010 VUOSIKERTOMUS 2010 TIEDOTE 1 LUKIJALLE

Lisätiedot

Muistio. Kollaja-hankkeen ympäristövaikutusten arviointi. Seurantaryhmän 2. kokous. Päivämäärä ja paikka

Muistio. Kollaja-hankkeen ympäristövaikutusten arviointi. Seurantaryhmän 2. kokous. Päivämäärä ja paikka Muisti Asia/prjekti Aihe Päivämäärä ja paikka PVO-Vesivima Oy Kllaja-hankkeen ympäristövaikutusten arviinti Seurantaryhmän 2. kkus pe 14.3.2008 Pudasjärvi Kehittämiskeskus Phjantähti Aika Kl 10.00-13.40

Lisätiedot

KYYVEDEN KALASTUSALUE KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2015

KYYVEDEN KALASTUSALUE KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2015 KYYVEDEN KALASTUSALUE KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2015 ANTTI VAIKKINEN 2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...1 A. PERUSTIETO-OSA 2. KALASTUSALUEEN KUVAUS...2 2.1 ALUEEN KUVAUS...2 2.2 VESISTÖKUVAUS...2

Lisätiedot

MUSEOVIRASTON TILINPÄÄTÖS

MUSEOVIRASTON TILINPÄÄTÖS MUSEOVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2014 SISÄLLYS 1. Timintakertmus 3 1.1. Jhdn katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 6 1.2.1 Timinnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus... 6 1.2.2 Siirt- ja sijitusmenjen vaikuttavuus...

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET

TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET Sumen Lins-liitt ry TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET Kuvernöörineuvst n kkuksessaan 16.11.2012 hyväksynyt nämä hjeet, jtka sitvat Lins-liitt ry:n hallitusta, timialja, työryhmiä, pääsihteeriä ja liitn työntekijöitä.

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN TEATTERIYHDISTYS RY VUOSIKERTOMUS 2014 1 Joensuun Kaupunginteatteri Rantakatu 20 80100 Joensuu

POHJOIS-KARJALAN TEATTERIYHDISTYS RY VUOSIKERTOMUS 2014 1 Joensuun Kaupunginteatteri Rantakatu 20 80100 Joensuu POHJOIS-KARJALAN TEATTERIYHDISTYS RY VUOSIKERTOMUS 2014 1 Jensuun Kaupunginteatteri Rantakatu 20 80100 Jensuu Phjis-Karjalan teatteriyhdistys Ry:n tarkituksena n edistää ja kehittää näyttämötaidetta timialueellaan.

Lisätiedot

Marjatta Kaurala. Mitä kuuluu vangin läheisille? Sosiaalisen tilanteen kartoitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ

Marjatta Kaurala. Mitä kuuluu vangin läheisille? Sosiaalisen tilanteen kartoitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Marjatta Kaurala Mitä kuuluu vangin läheisille? Ssiaalisen tilanteen kartitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Mnisteita 3/2009 Marjatta Kaurala: Mitä kuuluu vangin läheisille?

Lisätiedot

TERVEYDENSUOJELUN VALVONNAN TOTEUTUMINEN 2014 Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo ja Sipoo

TERVEYDENSUOJELUN VALVONNAN TOTEUTUMINEN 2014 Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo ja Sipoo TERVEYDENSUOJELUN VALVONNAN TOTEUTUMINEN 2014 Askla, Lapinjärvi, Lviisa, Prnainen, Prv ja Sip Sisältö innehåll 1 Yleistä... 1 2 Elintarvikevalvnta... 5 3 Talusveden valvnta... 9 4 Asuntjen ja ilmitusvelvllisten

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sote -hanke. Väliraportti 19.1.2015

Pohjois-Karjalan sote -hanke. Väliraportti 19.1.2015 Phjis-Karjalan ste -hanke Väliraprtti 19.1.2015 Sisällys 1 Jhdant... 2 2 Väliraprtin rakenne ja sisältö yleisesti... 3 3 Hankesuunnitelmassa kirjatut tavitteet... 3 4 Asukaslähtöistä tutantmallia kskevat

Lisätiedot

Aika: 18.3.2015 klo 10 Paikka: Rantasalmen Osuuspankin kokoushuone, Rantasalmi

Aika: 18.3.2015 klo 10 Paikka: Rantasalmen Osuuspankin kokoushuone, Rantasalmi VUOSIKOKOUS Aika: 18.3.2015 klo 10 Paikka: Rantasalmen Osuuspankin kokoushuone, Rantasalmi 1. Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Pertti Kuvaja avasi kokouksen ja toivotti osallistujat ja kokousesitelmöitsijät

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA JT 4/2008. Järjestelytoimikunta. Halikon kunnanvirasto, valtuustosali. Aika 26.2.2008 klo 8.30 9.35. Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA JT 4/2008. Järjestelytoimikunta. Halikon kunnanvirasto, valtuustosali. Aika 26.2.2008 klo 8.30 9.35. Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja PÖYTÄKIRJA JT 4/2008 Järjestelytimikunta Paikka Halikn kunnanvirast, valtuustsali Aika 26.2.2008 kl 8.30 9.35 Läsnä Nummental Juhani puheenjhtaja Pölönen Päivi varapuheenjhtaja Björkqvist Anders jäsen

Lisätiedot

Kollaja-hankkeen ympäristövaikutusten arviointi. Tytti Tuppurainen, Pohjois-Pohjanmaan liitto, seurantaryhmän

Kollaja-hankkeen ympäristövaikutusten arviointi. Tytti Tuppurainen, Pohjois-Pohjanmaan liitto, seurantaryhmän Muisti Asia/prjekti Aihe Päivämäärä ja paikka PVO-Vesivima Oy Kllaja-hankkeen ympäristövaikutusten arviinti Seurantaryhmän 4. kkus t 26.9.2008 Pudasjärvi Kehittämiskeskus Phjantähti Aika Kl 10.00-13.00

Lisätiedot

RASVANKI-VIRMASVEDEN KALASTUSALUE

RASVANKI-VIRMASVEDEN KALASTUSALUE - 1 - RASVANKI-VIRMASVEDEN KALASTUSALUE RASVANKI-VIRMASVEDEN KALASTUSALUE Käyttö- ja hoitosuunnitelma III Pohjois-Savon Kalatalouskeskus ry 2007 - 2 - - 3 - Yhteystiedot: Rasvanki-Virmasveden kalastusalue

Lisätiedot

PALOSAAREN KAMPUSALUEEN KANSALAISRAATI JA KEHITTÄMISKÄVELY 24. 25.11. JA 27.11.2014 Loppuraportti

PALOSAAREN KAMPUSALUEEN KANSALAISRAATI JA KEHITTÄMISKÄVELY 24. 25.11. JA 27.11.2014 Loppuraportti PALOSAAREN KAMPUSALUEEN KANSALAISRAATI JA KEHITTÄMISKÄVELY 24. 25.11. JA 27.11.2014 Lppuraprtti JOHDANTO Uusi paikallisuus hanke järjesti Vaasan kampusalueen kehittämisestä yhdistetyn kansalaisraadin ja

Lisätiedot

Takon Soutajat ry Toimintasuunnitelma 2014

Takon Soutajat ry Toimintasuunnitelma 2014 Takn Sutajat ry Timintasuunnitelma 2014 1 Takn Sutajat ry Timintasuunnitelma 2014 1.YLEISTÄ... 2 2.SEURAN JOHTO... 3 3.VALMENNUSTOIMINTA... 4 4.JUNIORI- JA NUORISOTOIMINTA... 5 5.KALUSTOTOIMINTA... 6 5.1

Lisätiedot

5 2013 25.10.2013. Korjaushanke haltuun - kiertue Kouvolassa 5.11. ja Lappeenrannassa 11.11. Kiinteistömessut 13.11.

5 2013 25.10.2013. Korjaushanke haltuun - kiertue Kouvolassa 5.11. ja Lappeenrannassa 11.11. Kiinteistömessut 13.11. 5 2013 25.10.2013 Krjaushanke haltuun - kiertue Kuvlassa 5.11. ja Lappeenrannassa 11.11. - Eväitä nnistuneeseen krjaushankkeeseen s. 2 Kiinteistömessut 13.11. Ilmittaudu messumatkalle Helsingin Messukeskukseen,

Lisätiedot

Kokemäenjoen kalakantojen hoito-ohjelma Seurantaryhmän 2. kokous

Kokemäenjoen kalakantojen hoito-ohjelma Seurantaryhmän 2. kokous Muisti 1 (6) Pvm 23.5.2007 Dnr Kkemäenjen kalakantjen hit-hjelma Seurantaryhmän 2. kkus Aika: 14.3.2007 kl 10 Paikka: Huittisten kaupungintal, valtuustsali Läsnä: Osanttajalista, liite 1 Asialista 1. Kkuksen

Lisätiedot

Nilakan kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma III

Nilakan kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma III Nilakan kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma III Pohjois-Savon Kalatalouskeskus 2011 - 2 - Yhteystiedot: Nilakan kalastusalue 2011 Hallituksen pj. Seppo Sistonen Paanaslahdentie 14, 72530 Säviäntaipale,

Lisätiedot

Seutu- ja yhdystiet tienpidon suunnittelussa

Seutu- ja yhdystiet tienpidon suunnittelussa Seutu- ja yhdystiet tienpidn suunnittelussa Esiselvitys Tiehallinnn selvityksiä 30/2003 Seutu- ja yhdystiet tienpidn suunnittelussa Esiselvitys Tiehallinnn selvityksiä 30/2003 TIEHALLINTO Helsinki 2003

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS joka koskee 01.09.2014 päivättyä kaavakarttaa

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS joka koskee 01.09.2014 päivättyä kaavakarttaa RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS jka kskee 01.09.2014 päivättyä kaavakarttaa TIMMERVIKENIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (MAN- DALINTIE JA MANDALINPOLKU) Ranta-asemakaavan ehdtus kskee Lviisan kaupungin Pernajan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2014

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2014 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 HHyväksytty hallituksessa 26.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2014 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA 2014 2 Sisällysluettel Jhdant 3 1. Avaintavitteet

Lisätiedot

Hyvinvointi ja turvallisuussuunnitelma

Hyvinvointi ja turvallisuussuunnitelma Etelä Pirkanmaa Hyvinvinti ja turvallisuussuunnitelma 6.11.2013 Akaan kaupunki Valkeaksken kaupunki Urjalan kunta Sisällysluettel: 1. Tausta ja tavitteet... 3 2. Kehityskuva Etelä Pirkanmaan hyvinvinti

Lisätiedot

s. 8 s. 10-11 s. 16 Porin kaupungin henkilöstölehti 1 2013 Tuulivoimaa lisää. Myös koulutusta Poriin. Henkilöstöpalvelut Hotelli Otavassa. Työn ääniä.

s. 8 s. 10-11 s. 16 Porin kaupungin henkilöstölehti 1 2013 Tuulivoimaa lisää. Myös koulutusta Poriin. Henkilöstöpalvelut Hotelli Otavassa. Työn ääniä. Prin kaupungin henkilöstölehti 1 2013 www.pri.fi/karhunpalvelus Tuulivimaa lisää. Myös kulutusta Priin. s. 8 Henkilöstöpalvelut Htelli Otavassa. Työn ääniä. s. 10-11 Tv-humristi Mielenrauha Prin bussissa.

Lisätiedot

Kaija Rensujeff. "Uusia mahdollisuuksia ja pieniä läpimurtoja!"* - taitelijat vuoden 2000 kyselytutkimuksessa ja väestölaskennassa

Kaija Rensujeff. Uusia mahdollisuuksia ja pieniä läpimurtoja!* - taitelijat vuoden 2000 kyselytutkimuksessa ja väestölaskennassa Kaija Rensujeff "Uusia mahdllisuuksia ja pieniä läpimurtja!"* - taitelijat vuden 2000 kyselytutkimuksessa ja väestölaskennassa Työpapereita - Wrking Papers 42 Taiteen keskustimikunta - Arts Cuncil f Finland

Lisätiedot