VALTAKUNNALLINEN ERIKOISLÄÄKÄRIKUULUSTELU NEUROLOGIA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALTAKUNNALLINEN ERIKOISLÄÄKÄRIKUULUSTELU NEUROLOGIA"

Transkriptio

1 VALTAKUNNALLINEN ERIKOISLÄÄKÄRIKUULUSTELU NEUROLOGIA ARVOSTELUPERUSTEET 0-6 pistettä/kysymys 36 pistettä hyväksymisraja 18 pistettä mikäli kaksi 0-vastausta, kuulustelu hylätään, vaikka kokonaispistemäärä ylittäisikin 18 pistettä Kävelyn säätely 2. Muistioireisen potilaan aivojen kuvantaminen 3. Dystoniat 4. Neurosarkoidoosi 5. Aivojen mikrovuodot 6. Aivovammapotilaan kuntoutussuunnitelman laatiminen Vasta-aineiden merkitys perifeerisissä neurologisissa sairauksissa 2. Uudet antikoagulantit aivoinfarktin estohoidossa 3. Parkinsonin taudin myöhäisvaiheen hoito 4. MS-taudin immunologisen hoidon riskit 5. Narkolepsia 6. Aivovammapotilaan haitta-asteen arviointi ja kuntoutussuunnitelma Selkäytimen oireyhtymät ja niiden paikallistaminen 2. Eteisvärinäpotilaan aivoverenkiertohäiriön primaari- ja sekundaaripreventio 3. Naisen epilepsia 4. Autoimmuunit enkefaliitit 5. Perinnölliset polyneuropatiat 6. Neurologisen potilaan kuntoutussuunnitelma Keskushermoston tautien immunologiset mekanismit 2. Nuoren ihmisen dementia 3. Aivoinfarktin endovaskulaarinen hoito 4. Neuroborrelioosi 5. Syväaivostimulaation aiheet ja vasta-aiheet neurologissa sairauksissa 6. Oikeustoimikelpoisuuden arviointi Virtsarakon toiminnan säätely 2. Otsa-ohimolohkon rappeumat 3. Status epileptikuksen käypä hoito 4. Immuunivälitteiset neuropatiat 5. Aivoverenkierron häiriön aiheuttamat kiputilat 6. Haittavaikutusten ilmoittaminen Toiminnanohjauksen säätely 2. Alzheimerin taudin biologiset merkit 3. Trigeminaaliset autonomiset päänsäryt 4. Immunosuppressiopotilaan keskushermostoinfektiot 5. Aivoverenvuodon akuutin vaiheen hoito 6. Aivokuoleman toteaminen ja elinsiirrot 1

2 Kävelyn säätely 2. Varhaisen Alzheimerin taudin diagnostiikka 3. Myoklonusepilepsiat 4. MS-potilaan toimintakykyyn rajoittavat tekijät 5. Polyradikuliitin erotusdiagnostiikka 6. Lääketutkimuksen tulosten kriittinen (evidence-based) arviointi Silmänliikkeiden säätely 2. Myastenia graviksen hoito 3. Vaikeahoitoisen epilepsian hoitolinjat 4. Idiopaattisen Parkinsonin taudin erotusdiagnostiikka 5. Lääkkeellinen sekundaaripreventio aivoinfarktin jälkeen 6. Kuolevan potilaan hoito Tasapainon säätely 2. Parkinson-dementia. 3. MS-taudin erotusdiagnostiikka 4. Invasiiviset hoidot iskeemissä aivoverenkiertosairauksissa 5. Tiamiinin puutokseen liittyvät neurologiset oireyhtymät 6. Edunvalvonnan tarpeen arviointi Prefrontaalisen aivokuoren toiminta ja tehtävät 2. Aivojen pienten suonten tauti 3. Fokuksen paikantaminen paikallisalkuisessa epilepsiassa 4. Dopamiiniagonistien käyttö neurologisissa sairauksissa 5. Sydänpysähdyspotilaan neurologisen ennusteen arviointi 6. Potilasvahingon määritelmä ja arviointi Tasapainon säätely 2. Basilaaritromboosin diagnoosi ja hoito 3. Alzheimerin taudin hoito 4. Spontaani intrakraniaalinen hypotensio 5. DNA-tutkimukset kliinisessä neurologisessa diagnostiikassa 6. Aivokuoleman toteaminen Silmänliikkeiden ja katseen kohdistamisen neurologia. 2. Kaulavaltimoiden dissektoitumat. 3. Non-konvulsiivinen status epilepticus. 4. Neuromyelitis optica. 5. Sattumalöydökset aivojen kuvantamisessa. 6. Oikeudellisen toimintakyvyn selvittäminen dementoituvalla potilaalla Spastisuuden patofysiologia 2. Aivojen sinustromboosi 3. Natalitsumabi ja sen käyttö neurologiassa 4. Inkluusiokappalemyosiitti 5. Kuvantamistutkimukset akuutissa aivoverenkiertohäiriössä 6. Ajokortti ja neurologiset sairaudet Neglect-oireisto 2. Aivoverenkiertohäiriön riskin arviointi TIA-potilaalla 3. Parkinsonin taudin ei-motoriset oireet 4. Posterior reversible encephalopathy syndrome (PRES) 5. Valkean aineen muutokset aivojen magneettikuvassa 6. Potilaan oikeudet lainsäädännön mukaan 2

3 REM-uni ja sen häiriöt 2. Kognitio alkavissa muistihäiriösairauksissa 3. Parkinsonin taudin ei-motoriset oireet 4. Aivoinfarktin liuotushoito 5. Epilepsialääkkeet ja hormonaalinen toiminta 6. Ammatillinen kuntoutus neurologiassa Myasthenia graviksen patofysiologia 2. Aivoinfarktin riskitekijät ja preventio 3. Epilepsia, raskaus ja synnytys 4. Progressiivinen multifokaalinen leukoenkefalopatia (PML) 5. Multisysteemiatrofia 6. Aivokuolema Muistin mekanismit 2. Primaaristi yleistyvän ja paikallisalkuisen epilepsian välinen erotusdiagnostiikka 3. Kardiogeeninen aivoembolia 4. Varhainen MS-tauti 5. Essentiaalinen vapina 6. Oikeustoimikelpoisuus neurologisissa sairauksissa Veriaivoesteen rakenne ja toiminta 2. Dementiapotilaan käytösoireet 3. Epilepsian kirurginen hoito 4. Neuroleptien aiheuttamat neurologiset oirekuvat 5. Basilaaritromboosin hoito 6. Kuntoutussuunnitelma neurologiassa Emootioiden toiminnallinen neuroanatomia 2. Neuromyelitis optica 3. Subaraknoidaalivuodon komplikaatioiden ehkäisy ja hoito 4. Epilepsia ja autonomisen hermoston häiriöt 5. Stimulaationhoidot Parkinsonin taudissa 6. Ajokykyarvio neurologisissa sairauksissa Migreenin patofysilogia 2. Henkilötietolaki lääkärin työssä 3. Aivoiskemian varhaismerkit aivojen kuvantamistutkimuksissa 4. Deliriumin diagnostiikka ja hoito 5. Neuropaattisen kivun hoito 6. Myelinolyysi Kantasolututkimus ja neurologiset taudit 2. Ilmoitus ja salassapitovelvollisuus neurologiassa 3. Aivoinfarktin komplikaatioiden ehkäisy ja hoito 4. Alkoholin käyttöön liittyvät epileptiset kohtaukset ja niiden hoito 5. Kuvantamistutkimukset demyelinoivissa sairauksissa 6. Levottomat jalat oireyhtymä Aivojen muistitoimintojen mekanismit 2. Kiireettömään hoitoon pääsyn kriteerit neurologiassa 3. Autonomisen hermoston häiriöt aivoinfarktin yhteydessä 4. Epilepsialääkkeen valinnassa huomioitavat seikat 5. Infektiot dementian aiheuttajina 6. Perinnöllinen Parkinsonin tauti 3

4 Muistin neurobiologia 2. Epilepsia ja nainen 3. Idiopaattinen intrakraniaalinen hypertensio (pseudotumor cerebri) 4. Parkinsonin taudin lääkehoidon sivuvaikutukset ja interaktiot 5. Aivovaskuliitin tutkimukset 6. Aivokuolema Aivojen mielihyvämekanismit 2. Parkinsonismin erotusdiagnostiikka 3. Meningeaalinen karsinomatoosi 4. Lääkkeet aivoinfarktin sekundaaripreventiossa 5. Lihastautien tutkimusmenetelmät 6. Neurologisten sairauksien vaikutus ajokykyyn Otsalohkon merkitys kognitiossa 2. Nuori aivoinfarktipotilas 3. Tehohoitoneuromyopatia (critical illness neuromyopathy) 4. Epilepsian kirurginen hoito 5. Mitä merkitsevät multippelit valkean aineen muutokset aivojen magneettikuvassa? 6. Dementiapotilaan tarvitsemat lääkärinlausunnot Kortikaaliset migraatiohäiriöt 2. Lievä kognitiivinen heikentyminen 3. Wernicken enkefalopatia 4. Aivovammojen jälkitilojen arviointi 5. Antikoagulantit akuutissa iskeemisessä aivoinfarktissa 6. Nuoruusiän myokloninen epilepsia Neurogeneesi aikuisen hippokampuksessa 2. Verenpaine ja veren sokeri aivoinfarktin yhteydessä 3. Krooninen inflammatorinen demyelinoiva polyneuropatia 4. Aivojen amyloidiangiopatia 5. Konvulsiivinen status epileptikus: syyt, hoito ja ennuste 6. Kortikobasaalinen degeneraatio Hermosolusiirrot neurologisten sairauksien hoidossa 2. Hepaattinen enkefalopatia 3. Kognitiiviset häiriöt ja ajokortti 4. Myotoniat 5. Trombolyysi akuutissas aivoinfarktissa 6. Lewyn kappale-dementia Hormonierityksen hermostollinen säätely 2. Motoneuronitautien geneettinen tausta 3. Keskushermostovaskuliitin erotusdiagnostiikka 4. Mitokondriotautien disgnostiikka 5. Polyradikuliitin akuuttihoito 6. Ajokyvyn arvio tajunnanhäiriökohtauksia saavilla potilailla Vireystason säätely 2. Aivojen kuvantaminen dementoivien sairauksien erotusdiagnostiikassa 3. Myasteniapotilaan kriisit ja niiden hoito 4. MS-taudin patogeneesi 5. Autonomiset neuropatiat 6. Laki potilaan oikeuksista 4

5 Virtsarakon toimintahäiriöt ja niiden tutkiminen 2. Vaskulaarinen dementia 3. Basilaaritromboosin diagnostiikka ja hoito 4. Epilepsialääkkeiden kognitiiviset vaikutukset 5. Botuliinin vaikutusmekanismit ja käyttöaiheet 6. Laki lääkinnällisestä ja ammatillisesta kuntoutuksesta neurologiaan soveltaen Selkäytimen oireyhtymät ja niiden paikallistaminen 2. Kaulavaltimoahtautumien leikkaushoidon aiheet 3. Näyttöön perustuva migreenin lääkehoito 4. Parkinsonin taudin tilanvaihteluiden synty ja hoito 5. Neuropaattinen kipu 6. Vammaispalvelulain soveltaminen neurologiassa Hermolihasliitoksen rakenne ja toiminta 2. Alzheimerin taudin genetiikka 3. Sydämen läppäviat ja aivoembolia 4. Porfyrioiden neurologia 5. Parkinsonlääkkeiden psyykkiset sivuvaikutukset 6. Kivuliaat oftalmoplegiat 7. Huumeintoksikaatioiden neurologiset taudinkuvat 8. Botuliinin käyttö neurologiassa Huumeiden vaikutusmekanismit aivoissa 2.Hippocampuksen rakenne ja toiminta 3.Iskeemisen aivovaurion akuutin vaiheen kuvantamislöydökset 4.MELAS 5.Diabetekseen liittyvät neuropatiat 6.Maligni neuroleptioireyhtymä 7.Myogeenisen ja neurogeenisen pareesin erotusdiagnostiikka 8.Dopamiiniagonistit Parkinsonin taudin hoidossa Vestibulaarijärjestelmän toiminta 2. Autonomisen hermoston häiriöiden tutkiminen 3. Aivoinfarktin liuotushoito 4. Haurashermo-oireyhtymä 5. APO-E polymorfismi ja Alzheimerin tauti 6. Vasta-aiheiset lääkkeet myasthenia graviksessa 7. Raskaus ja aivoverenkiertohäiriöt 8. Nonkonvulsiivinen status epilepticus ja sen hoito Aivoveriesteen ja aivolikvoriesteen rakenne ja toiminta 2. Toistojaksomutaatiot neurologiassa 3. Geeniterapian nykytilanne neurologiassa 4. Aivohermojen neuropatiat 5. Akuutti serotoniinioireyhtymä 6. Lihastautien aiheuttamat sydänkomplikaatiot 7. Lakunaariset oireyhtymät 8. Oikeustoimikelpoisuus neurologisissa sairauksissa 5

6 Motoriikan sentraalinen säätely 2. Nielemisvaikeudet neurologisissa sairauksissa 3. Soluprotektio aivoverenkiertohäiriöissä 4. Lewyn kappale tauti 5. Parkinsonin taudin lääkehoitoon liittyvät myöhäisongelmat 6. EEG:n pitkäaikaisrekisteröinti 7. Immunologiset hoidot neurologiassa 8. Hengityshalvauspotilaan hoidon järjestely Regeneraatio keskushermostossa 2. Neurologiset paraneoplastiset syndroomat 3. Lihasdystrofiat 4. Aivokuoleman diagnostiikka 5. Neurologiset systeemiatrofiat 6. Keskushermostoinfektioiden diagnostiikka 7. Estrogeenit ja hermosto 8. Neurologiset sairaudet ja ajokyky Emootioiden säätely 2. MS-taudin patogeneesi 3. Huumeiden aiheuttamat neurologiset komlikaatiot 4. Periytyvät dementiat 5. Aivokasvainten uudet hoitomahdollisuudet 6. Lihastautien diagnostiikka 7. Antikoagulanttihoito neurologiassa 8. Kalliiden neurologisten lääkkeiden erityiskorvattavuutta koskevat ohjeet Hermosolukuoleman mekanismit 2. Ionikanavataudit 3. Immuunivälitteiset neuropatiat 4. Psykiatriset ja käyttäytymisoireet dementiassa 5. Status epilepticus 6. Magneettispekrtoskopia neurologisissa sairauksissa 7. Uudet Parkinsonin taudin lääkket 8. Neurologisen potilaan kuntoutussuunnitelma Ääreishermoston rakenne 2. Aivoverenvuotojen etiopatogeneesi 3. HIV-infektion keskushermostoilmentymät 4. Kasvokivut 5. CADASIL 6. Aivojen funktionaalinen magneettikuvaus 7. Epilepsian kirurginen hoito 8. Yleiset työkyvyn arvioinnin periaatteet 6

Käypä hoito -suositus. Muistisairaudet

Käypä hoito -suositus. Muistisairaudet Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Societas Gerontologica Fennican, Suomen Neurologisen Yhdistyksen, Suomen Psykogeriatrisen Yhdistyksen ja Suomen Yleislääketieteen Yhdistyksen

Lisätiedot

KÄSITTEITÄ MUISTISAIRAAN POTILAAN TUTKIMUS- JA HOITOPOLKU. muistioire kognitiiviset oireet lievä kognitiivinen heikentyminen dementia omatoimisuus

KÄSITTEITÄ MUISTISAIRAAN POTILAAN TUTKIMUS- JA HOITOPOLKU. muistioire kognitiiviset oireet lievä kognitiivinen heikentyminen dementia omatoimisuus MUISTISAIRAAN POTILAAN TUTKIMUS- JA HOITOPOLKU Salon Muistiyhdistys r.y. 22.9.2009 Pertti Andelmin KÄSITTEITÄ muistioire kognitiiviset oireet lievä kognitiivinen heikentyminen dementia omatoimisuus käytösoireet

Lisätiedot

Aivoperäisten sairauksien vaikutukset ja kustannukset työelämässä. Maija Haanpää Neurologi, dosentti Ylilääkäri Etera 2.9.2014

Aivoperäisten sairauksien vaikutukset ja kustannukset työelämässä. Maija Haanpää Neurologi, dosentti Ylilääkäri Etera 2.9.2014 Aivoperäisten sairauksien vaikutukset ja kustannukset työelämässä Maija Haanpää Neurologi, dosentti Ylilääkäri Etera 2.9.2014 Työelämä Kognitiivinen vaatimustaso lisääntynyt Helppoja töitä ei enää ole

Lisätiedot

Aivot ja alkoholi. Keijo Koivisto, ylilääkäri, ta-johtaja Seinäjoen keskussairaala, neurologian ty, kta

Aivot ja alkoholi. Keijo Koivisto, ylilääkäri, ta-johtaja Seinäjoen keskussairaala, neurologian ty, kta Aivot ja alkoholi Keijo Koivisto, ylilääkäri, ta-johtaja Seinäjoen keskussairaala, neurologian ty, kta Kyllä sitä viinaa menee! Alkoholijuomien kokonaiskulutus vuosina 1960 2006 (stakes) VIINANJUONTI KASVUSSA

Lisätiedot

MUISTISEMINAARI. 23.9.2011, Huhtamäkisali, Alavus Tarja Lindholm, geriatri

MUISTISEMINAARI. 23.9.2011, Huhtamäkisali, Alavus Tarja Lindholm, geriatri MUISTISEMINAARI 23.9.2011, Huhtamäkisali, Alavus Tarja Lindholm, geriatri KÄYPÄ HOITO-SUOSITUKSET JA ALUEELLINEN MUISTISAIRAUKSIEN HOITOMALLI MIKÄ IHMEEN KÄYPÄ HOITO? Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

Lisätiedot

Asiakaslähtöinen muistisairaiden hoito haaste vanhustyön johtamisessa. Geriatri Riitta Matero

Asiakaslähtöinen muistisairaiden hoito haaste vanhustyön johtamisessa. Geriatri Riitta Matero Asiakaslähtöinen muistisairaiden hoito haaste vanhustyön johtamisessa Rovaniemi 12.6.2012 Geriatri Riitta Matero Muistisairaudet ja niiden hoito Muistioireiden esiintyvyys Kansallinen muistiohjelma 2012

Lisätiedot

Työikäisten harvinaisemmat muistisairaudet 12.10.2011. Anne Remes Neurologian dosentti, kliininen opettaja Oulun yliopisto

Työikäisten harvinaisemmat muistisairaudet 12.10.2011. Anne Remes Neurologian dosentti, kliininen opettaja Oulun yliopisto Työikäisten harvinaisemmat muistisairaudet 12.10.2011 Anne Remes Neurologian dosentti, kliininen opettaja Oulun yliopisto Luonteen muuttuminen Kognition muuttuminen FTD: Frontotemporaalinen dementia Muu

Lisätiedot

Muistisairauksien lääkehoito. Risto Vataja Ylilääkäri, neurologian ja psykiatrian erikoislääkäri HUS Kellokosken sairaala

Muistisairauksien lääkehoito. Risto Vataja Ylilääkäri, neurologian ja psykiatrian erikoislääkäri HUS Kellokosken sairaala Muistisairauksien lääkehoito Risto Vataja Ylilääkäri, neurologian ja psykiatrian erikoislääkäri HUS Kellokosken sairaala Muistisairaudet: määrittelyä Dementian tilalle suositellaan termiä muistisairaus

Lisätiedot

1(3) Timo Erkinjuntti Soveltava neurologian professori HYKS neurologian klinikka AIVOTERVEYS HAASTEENA MUISTI JA TIEDONKÄSITTELY

1(3) Timo Erkinjuntti Soveltava neurologian professori HYKS neurologian klinikka AIVOTERVEYS HAASTEENA MUISTI JA TIEDONKÄSITTELY 1(3) Timo Erkinjuntti Soveltava neurologian professori HYKS neurologian klinikka AIVOTERVEYS HAASTEENA MUISTI JA TIEDONKÄSITTELY Muistin ja tiedonkäsittelyn kannalta keskeisiä ovat verenkierron ja hermoston

Lisätiedot

PARESTESIA OIREDIAGNOOSINA NEUROLOGIAN POLIKLINIKALLA

PARESTESIA OIREDIAGNOOSINA NEUROLOGIAN POLIKLINIKALLA PARESTESIA OIREDIAGNOOSINA NEUROLOGIAN POLIKLINIKALLA Korkeaniemi Ilpo Syventävien opintojen tutkielma Neurologian laitos/oulun yliopisto Lokakuu 2013 Ohjaaja: neur.el. Ansakorpi Hanna Parestesiat ovat

Lisätiedot

Väestötutkimusten mukaan Suomessa arvioidaan

Väestötutkimusten mukaan Suomessa arvioidaan Väestötutkimusten mukaan Suomessa arvioidaan olevan 85 000 keskivaikeasti tai vaikeasti dementoitunutta ja 35 000 lievästi dementoitunutta henkilöä (1). Dementian esiintyvyys on ollut 65 69-vuotiaiden

Lisätiedot

TYÖIKÄISTEN MUISTISAIRAUDET. Juha Rinne, Neurologian erikoislääkäri ja dosentti Professori PET-keskus, TYKS

TYÖIKÄISTEN MUISTISAIRAUDET. Juha Rinne, Neurologian erikoislääkäri ja dosentti Professori PET-keskus, TYKS TYÖIKÄISTEN MUISTISAIRAUDET Juha Rinne, Neurologian erikoislääkäri ja dosentti Professori PET-keskus, TYKS MITÄ MUISTI ON? Osatoiminnoista koostuva kyky tallentaa mieleen uusia asioita ja tarvittaessa

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN ERIKOISLÄÄKÄRIKUULUSTELU REUMATOLOGIA

VALTAKUNNALLINEN ERIKOISLÄÄKÄRIKUULUSTELU REUMATOLOGIA VALTAKUNNALLINEN ERIKOISLÄÄKÄRIKUULUSTELU REUMATOLOGIA ARVOSTELUPERUSTEET 0-6 pistettä/kysymys 36 pistettä hyväksymisraja 18 pistettä ei yhtään 0-vastausta 12.10.2012 1. Nivelreuman hoitoon käytettävien

Lisätiedot

Milloin, mitä ja kuinka kauan lääkitystä Alzheimerin tautiin?

Milloin, mitä ja kuinka kauan lääkitystä Alzheimerin tautiin? Näin hoidan Kimmo Määttä ja Timo Strandberg Milloin, mitä ja kuinka kauan lääkitystä Alzheimerin tautiin? Alzheimerin tauti on tavallisin vanhuusiän dementian muoto, ja sen etiologia on monitekijäinen.

Lisätiedot

TYÖIKÄISTEN MUISTIHÄIRIÖT JA SAIRAUDET TYÖTERVEYSHUOLLON HAASTEENA

TYÖIKÄISTEN MUISTIHÄIRIÖT JA SAIRAUDET TYÖTERVEYSHUOLLON HAASTEENA Opinnäytetyö (YAMK) Kuntoutuksen koulutusohjelma 2010 Heli Hussi TYÖIKÄISTEN MUISTIHÄIRIÖT JA SAIRAUDET TYÖTERVEYSHUOLLON HAASTEENA Kartoitus työterveyshuollon valmiuksista tunnistaa ja hoitaa muistihäiriöitä

Lisätiedot

OPINTOJAKSOKUVAUKSET. I-vuosikurssi. JOHDANTO (3 kv / 4 op)

OPINTOJAKSOKUVAUKSET. I-vuosikurssi. JOHDANTO (3 kv / 4 op) OPINTOJAKSOKUVAUKSET I-vuosikurssi JOHDANTO (3 kv / 4 op) Jakson tavoitteena on antaa tietoa korkeakoululaitoksesta ja erityisesti Tampereen yliopiston lääketieteellisestä tiedekunnasta ja lääketieteen

Lisätiedot

NUORTEN AIKUISTEN ISKEEMISEN AIVOINFARKTIN YHTEYS MIGREENIIN. the Helsinki Young Stroke Registry

NUORTEN AIKUISTEN ISKEEMISEN AIVOINFARKTIN YHTEYS MIGREENIIN. the Helsinki Young Stroke Registry NUORTEN AIKUISTEN ISKEEMISEN AIVOINFARKTIN YHTEYS MIGREENIIN the Helsinki Young Stroke Registry Yvonn Kraemer Tutkielma Lääketieteen koulutusohjelma Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Lääketieteen

Lisätiedot

Kouvolan seudun Muisti ry / Levonen Tarja

Kouvolan seudun Muisti ry / Levonen Tarja MUISTISAIRAUS, mitä se on? sairaus, joka heikentää sekä muistia että muita tiedonkäsittelyn alueita Kielelliset toiminnot Näönvarainen hahmottaminen Toiminnanohjaus Muistisairaudet johtavat useimmiten

Lisätiedot

Muistisairauksien hyvät hoitokäytännöt. 10.3.2008 Geriatrian erikoislääkäri Katri Laitinen

Muistisairauksien hyvät hoitokäytännöt. 10.3.2008 Geriatrian erikoislääkäri Katri Laitinen Muistisairauksien hyvät hoitokäytännöt 10.3.2008 Geriatrian erikoislääkäri Katri Laitinen Muistisairauksien hyvät hoitokäytännöt Suomalainen asiantuntijasuositus Suomen Alzheimer-tutkimusseuran kokoama

Lisätiedot

Joka kolmas 65-v. ilmoittaa muistioireita Suomessa 120 000 hlöä, joilla kognitiivinen toiminta on lievästi heikentynyt 35 000 lievästä

Joka kolmas 65-v. ilmoittaa muistioireita Suomessa 120 000 hlöä, joilla kognitiivinen toiminta on lievästi heikentynyt 35 000 lievästä MUISTISAIRAUDET Joka kolmas 65-v. ilmoittaa muistioireita Suomessa 120 000 hlöä, joilla kognitiivinen toiminta on lievästi heikentynyt 35 000 lievästä dementiaoireesta kärsivää 95 000 vähintään keskivaikeasta

Lisätiedot

Alkoholidementia Silja Runsten, psyk el

Alkoholidementia Silja Runsten, psyk el Alkoholidementia Silja Runsten, psyk el Ikää ääntyneiden alkoholin käytöstä Muisti ja dementia Alkoholi ja kognitio Alkoholidementia diagnoosi oirekuva hoito ja sen haasteet Ikää ääntyneet ja alkoholi

Lisätiedot

Aikuinen ja epilepsia

Aikuinen ja epilepsia Aikuinen ja epilepsia Reetta Kälviäinen 1 2 Aikuinen ja epilepsia 7. uudistettu painos 2010 Kirjoittaja: Reetta Kälviäinen, professori, neurologian erikoislääkäri Julkaisija: Epilepsialiitto Oppaan julkaisemista

Lisätiedot

VINTTI KIRKKAANA -asiaa alkoholin vaikutuksista muistiin ja aivoterveyteen sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille

VINTTI KIRKKAANA -asiaa alkoholin vaikutuksista muistiin ja aivoterveyteen sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille VINTTI KIRKKAANA -asiaa alkoholin vaikutuksista muistiin ja aivoterveyteen sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille Muistisairaudet alkoholin varjossa -projekti 2011 2013 1 Lukijalle Salon Muistiyhdistys

Lisätiedot

NV NEUROLOGISET VAMMAISJÄRJESTÖT

NV NEUROLOGISET VAMMAISJÄRJESTÖT NV NEUROLOGISET VAMMAISJÄRJESTÖT ADHD-liitto ry Aivoliitto ry Aivovammaliitto ry Autismi- ja Aspergerliitto ry Epilepsialiitto ry Lihastautiliitto ry Muistiliitto ry Suomen CP-liitto ry Suomen Migreeniyhdistys

Lisätiedot

Miksi muisti pätkii? Anne Remes, Professori, ylilääkäri. Neurologian klinikka, Itä- Suomen Yliopisto KYS, Neurokeskus 14.3.2014

Miksi muisti pätkii? Anne Remes, Professori, ylilääkäri. Neurologian klinikka, Itä- Suomen Yliopisto KYS, Neurokeskus 14.3.2014 Miksi muisti pätkii? Anne Remes, Professori, ylilääkäri Neurologian klinikka, Itä- Suomen Yliopisto KYS, Neurokeskus 14.3.2014 Sidonnaisuudet LT, dosen6i, neurologian erikoislääkäri, lääkärikoulu6ajan

Lisätiedot

Neuropsykiatrisen potilaan tutkiminen

Neuropsykiatrisen potilaan tutkiminen Neuropsykiatria Risto Vataja, Taina Nybo ja Riitta Mäntylä Neuropsykiatrisen potilaan tutkiminen Aivosairauksiin liittyy tavallisesti neurologisia, psykiatrisia ja kognitiivisia oireita, joiden yksityiskohtainen

Lisätiedot

Neuropaattisen kivun hoito-opas

Neuropaattisen kivun hoito-opas NEUROPAATTISEN KIVUN HOITO-OPAS 3 Neuropaattisen kivun hoito-opas Kirjoittaja Maija Haanpää Dosentti, neurologi, kipukonsultti, kivunhoidon ja kuntoutuksen erityispätevyys HYKS, Neurokirurgian klinikka

Lisätiedot

Lapsi ja. epilepsia. Kai Eriksson Eija Gaily Pirjo Hyvärinen Pirkko Nieminen Leena Vainionpää

Lapsi ja. epilepsia. Kai Eriksson Eija Gaily Pirjo Hyvärinen Pirkko Nieminen Leena Vainionpää Lapsi ja epilepsia Kai Eriksson Eija Gaily Pirjo Hyvärinen Pirkko Nieminen Leena Vainionpää 1 Lapsi ja epilepsia 3. uudistettu painos, 2013 Kirjoittajat Kai Eriksson, dosentti, lastenneurologian erikoislääkäri

Lisätiedot

LYHYT KATSAUS TAVALLISIMPIIN MUISTISAIRAUKSIIN

LYHYT KATSAUS TAVALLISIMPIIN MUISTISAIRAUKSIIN 04.03.2014 Ulla Vuori Terveydenhoitaja, muistikoordinaattori LYHYT KATSAUS TAVALLISIMPIIN MUISTISAIRAUKSIIN Taustaa: Vuosittain noin 13 500 yli 64-vuotiasta henkilöä sairastuu muistisairauteen Lievästä

Lisätiedot

Dementiapotilaan äkillisen sekavuusoireyhtymän hoito

Dementiapotilaan äkillisen sekavuusoireyhtymän hoito Jouko Laurila Kaisu Pitkälä Terhi Rahkonen Dementiapotilaan äkillisen sekavuusoireyhtymän hoito opas lääkäreille ja hoitohenkilökunnalle Julkaisija ja tilaukset: Suomen dementiahoitoyhdistys Arkadiankatu

Lisätiedot