Hallitusohjelmapäivitykset KYE 10/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallitusohjelmapäivitykset KYE 10/2012"

Transkriptio

1 Hallitusohjelmapäivitykset KYE 10/2012 Menu 1/2 1.1 Kauppakorkeakoulun tilat Otaniemessä 1.2 Strategian viimeistely ja toimeenpano 1.3 Tutoroinnin & mursukasvatuksen kehityssuunnitelmien laatiminen 2.1 Sähköinen toimintaympäristö kyweb Sähköinen toimintaympäristö jäsenrekisteri 2.3 Jäsenstrategian ja jäsenohjesäännön laatiminen 2.4 Tehdään päätös KY:n lähtemisestä mukaan yritystoimintaan 2.5 KY:n yhdistyskentän ja vapaaehtoisorganisaation kehittäminen 2.6 Sales Academy tulee toimimaan myyntihenkisyyden edistäjänä 2.7 Koordinoidaan KY:n yrityssuhdetoimintaa 2.8 Kansainvälinen KY 2.9 Korkeakoulusektorin uudelleenjärjestely ja tasapainottaminen Menu 2/2 3.1 Keskeisten Kauppakorkeakoulun uudistusten suunnittelun loppuun vieminen 3.2 Ainejärjestöjen integrointi KY:hyn ja niiden tukeminen edunvalvonnassa 3.3 Opintokysely kanditason opiskelijoille tilatarpeisiin ja kandiuudistukseen liittyen 3.4 Opintojen ohjauksen ja opettajatutoroinnin parantaminen 4.2 Yhteistyö KY-Säätiön kanssa 4.3 Kylterikulttuurin vaaliminen 4.4 Kylteri-lehti 4.5 Tiedotustoiminta 4.6 Jäsenrekrytointi 4.7 Yhteistyö HEKO:n ja SEFE:n kanssa 4.8 Kasvatetaan yritysyhteistyön tuottoja 4.9 Liikunta- ja hyvinvointitapahtumat ja niiden kehittäminen 4.10 Jäsenistön hyvinvointiin vaikuttaminen 4.11 International Committeen toiminnan kehittäminen 4.12 Tutorointi vuonna Korkeakouluvaliokunnan projektien toteuttaminen 4.14 Alumnitoiminta 4.16 KY Lounge

2 1.1. Kauppakorkeakoulun tilat Otaniemessä Kauppakorkeakoulu saa Otaniemestä tilat, jotka tukevat KY:n jäsenistön näkemystä kauppakorkeakoulun tilatarpeista ja mahdollistavat oman alan identiteetin muodostumisen. Vastuu: Reunanen Resurssit: Böhm Yhdessä keväällä tulleen päätöksen kauppakorkeakoulun kandien siirtymisestä Otaniemeen alkaen 2015 syksystä tehtiin päätös kauppiksen kandiopetuksen keskittämisestä Otakaari 1:n U-siipeen. KY:n ja Kauppakorkeakoulun yhdessä määrittelemien tilatarpeiden - jotka ottivat huomioon opiskelijoiden sekä opettajien tarpeet ja kauppakorkeakoulussa opiskelun perusluonteen - pohjalta oli tarpeenmukaiset tilat helpohko sovittaa U-siipeen kaikkia osapuolia tyydyttävällä tavalla. Syksyllä kauppakorkeakoulu hyväksyi arkkitehtitoimiston esityksen Otakaari 1:n U-siiven kauppikselle suunnattujen tilojen osalta. Konkreettinen tila-suunnittelu jatkuu vuonna 2013 perustettavassa työryhmässä, jossa KY:n tulee olla mukana Strategian viimeistely ja toimeenpano Hyväksytty strategia antaa selkeät suuntaviivat KY:n toiminnan kehittämiselle. Viimeistellyn strategian pohjalta on laadittu sektorikohtaiset keskipitkän aikavälin suunnitelmat. Kehityssuunnitelmien tarkoitus on toimia toiminnanohjauksen apuvälineinä ja päätöksestä kandien siirtymisestä Otaniemeen vuonna 2015 johtuen kehityssuunnitelmilla pyritään saattamaan KY:n toiminta strategian mukaiseen lentoon ja sopeuttamaan toiminta vastaamaan tulevaisuuden muutoksia. Vastuu: Böhm Resurssit: Pääsihteeri, kehityssuunnitelmissa KYH ja KYS sektoreittain Strategia hyväksyttiin helmikuussa. Hyväksytyn strategian pohjalta aloitettiin kehityssuunnitelmien tekeminen hallituksen ja sihteeristön toimesta. KY:n kehityssuunnitelma viimeisteltiin yhteistyössä edustajiston kanssa alkusyksystä ja hyväksyttiin edustajiston kokouksessa Prosessi itsessään oli ennakoitua haastavampi ja nimenomaan kaikkien toimijaryhmien osallistaminen osoittautui yhdenlaiseksi oppimiskokemukseksi. Prosessin osalta jäi kehitettävää, mutta lopputulos kokoaa yhteen ytimekkäästi ne tahtotilat ja kehityskohteet, jotka ovat omiaan selkeyttämään tulevaisuuden askelmerkkejä. Hyväksytyn kehityssuunnitelman toiminnanohjauksellinen rooli on selkeä ja siitä pystytään johtamaan tulevien vuosien toimintasuunnitelmiin askel askeleelta projekteja, joita toteuttamalla KY pystyy juoksemaan kohti strategian asettamaa tavoitetilaa, muuttuva toimintaympäristö huomioiden.

3 1.3. Tutoroinnin & mursukasvatuksen kehityssuunnitelmien laatiminen Syksyllä 2015 kandiopiskelijoiden siirtyessä Otaniemeen, tutorointi on suunniteltu ja toteutettu KY:n ja Kauppakorkeakoulun toimesta niin, että sekä kauppatieteiden kandit Otaniemessä että maisteriopiskelijat Töölössä saavat omaan opintoalaansa perehdyttävän ja omaan oppilasyhdistykseensä tiiviin siteen luovan tutoroinnin ja mursukasvatuksen, jotta kyltereiden indentiteetti säilyy yksilöllisenä myös uuden kampusratkaisun myötä. Tutoroinnissa voidaan hakea yhteiskäytäntöjä ylioppilaskunnan kanssa, mutta painopiste säilyy myös tulevaisuudessa omassa kylteriyhteisössä. KY:n mursukasvatus tulee olemaan yhä suuremmassa roolissa muuttuvan toimintaympäristön myötä ja sitä tarkastellaan erityisesti kandi-maisteri-erottelua silmällä pitäen. Vastuu: Brotkin Resurssit: KOVA, Ikäheimo, Hemanus Projektissa lähdettiin liikkeelle laajemman kuvan hahmottamisesta ja ensi vuoden toimintasuunnitelmaan tämä kokonaisuus on nostettu kokonaisvaltaisena projektina (mursukasvatus+tutorointi+jäsenrekryt ointi). Tutoroinnin ja mursukasvatuksen osalta on tehty kehitystyötä jo tämän vuoden tutorointiin liittyen ja lisäksi yhdessä tutorvastaavien, koulun sekä tutorkoordinaattorin kanssa on työstetty kehitysideoita seuraaville vuosille. Lisäksi KY pääsee olemaan enemmän osallisena tutorkoordinaattorin rekrytointiprosessissa tänä syksynä. Tutoroinnista ja mursukasvatuksesta ei kuitenkaan ole tehty vielä tämän vuoden puolella yksityiskohtaista kehityssuunnitelmaa, osittain johtuen siitä, että muutto Otaniemeen siirtyi muutamalla vuodella. Seuraavan kahden vuoden aikana seurataan, miten kampusasiat etenevät niin tilojen kuin toiminnan suhteen ja tarkastellaan uusia opiskelijoita kokonaisuutena Otaniemeen siirtymisen lähestyessä. Pääpaino suunnittelussa on nyt ja jatkossa kandi-maisteri-erottelussa sekä heidän erityistarpeiden tunnistamisessa.

4 2.1. Sähköinen toimintaympäristö kyweb 3.0 Toimivat ja selkeät nettisivut ovat valmiina uusien mursujen aloittaessa. Jäsen löytää nettisivuilta tietoa helposti ja nopeasti. Vastuu: Havu Resurssit: tiedottaja, AD, web- ja atk-koordinaattori, hallitus Aikataulu kokonaisuudessaan piti. Sisällöntuotanto, graafinen ilme ja sivurakenne viimeisteltiin huhtikuun loppuun mennessä. Toukokuussa pallo siirtyi enemmän Solid Anglelle, kun tekninen toteutus alkoi. Sisällönsyöttö kesäkuussa osoittautui ennakoitua haastavammaksi vaiheeksi, johon osallistuivat aktiivisesti tiedottaja, kerhosihteeri, Havu sekä Böhm. Sisällönsyötön osalta myös aikataulu venyi, vaikka valmista tulikin ajoissa. Sivut julkaistiin aiotun mukaisesti heinäkuun alussa ennen uusien opiskelijoiden aloittamista. Heti julkaisun jälkeen uudesta kywebistä viestittiin jäsenille mm. Kylterissä julkaistun jutun, tiedotteen ja jäsenviestin muodossa. Sekä toimistoa että yhdistyksiä on koulutettu ja ohjeistettu uuden kywebiin käyttöön, mutta käytänteissä on vielä kehittämistä. Pienempää hiomista jatkettiin loppukesän ajan, ja sille on tarvetta edelleen, kun sivustoon tutustutaan päivittäisen käytön myötä yhä tarkemmin ja sen myötä uusia tarpeita nousee esiin Sähköinen toimintaympäristö jäsenrekisteri Helppokäyttöinen, ry:tä, säätiötä ja kaikkia KY:n toimijaryhmiä palveleva jäsenrekisteri on valmis uusien mursujen aloittaessa. Uusi jäsenrekisteri tulee helpottamaan ja parantamaan syksyn jäsenrekrytointiprosessia sekä tarjoamaan KY:n toimijaryhmille uusia työkaluja mm. hallinnoinnin ja tapahtumajärjestämisen osalta. Uusi jäsenrekisteri kannustaa jäseniä käyttämään sitä aktiivisesti. Vastuu: Böhm Resurssit: Havu, kerhosihteeri, tiedottaja, säätiön asiamies Uuden jäsenrekisterin synnyttäminen toimi malliesimerkkinä tulevia sukupolvia ajatellen siinä, että niin sanottuihin avaimet käteen -periaatteella toi-miviin yrityksiin kannattaa suhtautua jatkossa varauksella ja budjetoida IT-projektille aina hieman ns. ylimiehitystä ja toisaalta lisäaikaa. Uutta jäsenrekisteriä on hiottu nyt koko alkusyksy ja projekti on saatettu suunnitellussa laajuudessaan päätökseen. Kyseinen rekisteri mahdollistaa toimintojen ja lisätyökalujen kehittämisen mikäli KY:llä koetaan sille tulevaisuudessa olevan tarvetta. Säätiölle tarkoitettua apurahajärjestelmää päästään kokeilemaan ensimmäisen kerran kevään 2013 toiminta-avustushakujen yhteydessä. Kerhosihteeri toimii jatkossa yhteyshenkilönä palveluntarjoajan suuntaan ja koordinoi järjestelmän käyttöä KY:n päässä pääkäyttäjän ominaisuudessa.

5 2.3. Jäsenstrategian ja jäsenohjesäännön laatiminen Käytössä on selkeät ja jäsennellyt kriteerit sille, kuka voi olla KY:n jäsen ja kuka ei. Prioriteetti: 3 Vastuu: Havu Resurssit: Böhm, pääsihteeri Tämä projekti tulee siirtymään tarkempien päätösten ja linjanvetojen osalta vuodelle Jäsenstrategian osalta järjestettiin workshop, jossa pureuduttiin nykyisiin sääntöihin ja jonka tuloksena saatiin koottua suuntaa-antavia ohjenuoria tulevaisuuden toimintaa varten. Taustamateriaalin kartuttamiseksi on kontaktoitu vanhoja jäsenvastaavia ja pääsihteereitä. Aukottoman/täydellisen jäsenohjesäännön ja jäsenstrategian laatiminen siirtynee ensi vuodelle Tehdään päätös KY:n lähtemisestä mukaan yritystoimintaan Mikäli selvitystyön tuloksena yritystoimintaan mukaan lähteminen koetaan KY:llä järkeväksi, tulee KY harjoittamaan jäsenilleen hyödyllistä ja taloudellisesti kannattavaa aatteellista yritystoimintaa. Vastuu: Saukkonen Resurssit: Jauhiainen, Böhm, Kemppinen Selvitysmies jatkoi toimessaan kesäkuun alkuun asti, josta lähtien projektissa mukana olivat hallitusvastaavan johdolla vielä puheenjohtaja ja pääsihteeri. Kesän aikana KY teki uuden ostotarjouksen, jonka pohjalta löydettiin molempia osapuolia tyydyttävä kompromissi elokuun lopulla. Lainopilliset asiat saatiin hoidettua syyskuun loppuun mennessä, ja niin kauppakirja kuin osakassopimuskin olivat edustajiston tahdon mukaisia. KY solmi kauppakirjan 25 % omistajuuden hankkimiseksi atalent Recruiting Oy:stä KY:n edustajat atalentin hallitukseen nimitettiin Projekti vietiin siis kunnialla maaliin asti ja KY palasi juurilleen tekemään jäsenistönsä hyvinvointia kasvattavaa aatteellista liiketoimintaa.

6 2.5. KY:n yhdistyskentän ja vapaaehtoisorganisaation kehittäminen Yhdistykset ja muut vapaaehtoistoimijat muodostavat hyvin koordinoidun kokonaisuuden. Vapaaehtoistoimijaryhmät antavat entistä suuremman panoksen KY:n toimintaan ja järjestävät itsenäisesti suuren osan tapahtumatarjonnasta hyödyntäen KY:n tarjoamia palveluita ja puitteita. Vapaaehtoistoimijat kokevat itsensä tärkeäksi osaksi KY:tä ja tehtävänsä mielekkäiksi. Ymmärretään KY:n vapaaehtoistoiminnan kasvatustehtävä. Vastuu: Hemanus Resurssit: Kerhosihteeri, Kulttuurisihteeri, Reunanen (liikuntakerhojen osalta) Yhdistysrekisteri on ajantasalla, ja kerhot ovat löytäneet oman asemansa kerhosihteerin työpanoksen avulla. KY-toimijan ABC luotiin kesällä kerhotoimijoiden avuksi. Opas on kaksijakoinen: toinen puolikas auttaa käytännön KY-asioissa, ja toinen puoli keskittyy yleiseen yhdistystoiminnan, ja ry:n hallituksen vastuun selkeyttämiseen. Kerhojen rooli on kasvanut merkittävästi, ja kerhosihteerin jatkuva yhteydenpito ja neuvominen on koettu kerhotoimijoiden mielestä todella merkitykselliseksi Sales Academy tulee toimimaan myyntihenkisyyden edistäjänä Sales Academyn tunnettuus on jäsenten piirissä vahva, ja se mielletään haluttuna ja mielekkäänä tapana osallistua KY:n toimintaan. Sales Academy viestii tekemisistään aktiivisesti, ja tuottaa jäsenille hyötyä jäsenetujen ja myyntiin liittyvien tapahtumien muodossa. Sales Academy toiminnallaan alleviivaa myynnin merkitystä jokaisen kylterin työkalupakissa, ja jäsenistö ymmärtää sen tärkeyden. Vastuu: Saukkonen Resurssit: Sales Academy Sales Academyn toimintaa supistettiin määrällisesti, ja syksyn suuresta tapahtumasta luovuttiin - valiokunta keskittyi tekemään harvat ja valitut asiat huolella. Valiokunnan viestintäkanavan kautta tavoitetaan tällä hetkellä lähes kolmannes koko KY:n jäsenistöstä. Valiokunta on kehittänyt myös karttasovelluksen ja mobiilioptimoidun nettisivun jäseneduista, jotka ovat osoittautuneet erittäin suosituiksi. Syksyllä järjestettiin historian ensimmäinen Sales Night, jonka paikat täyttyivät alle 1,5 tunnissa. Loppusyksystä Sales Academy myös lanseerasi KY:lle uuden jäsentuotteen, KY-kaulahuivit. Sales Academyn toiminta on vuoden ajan keskittynyt jäsenetuihin ja niistä viestimiseen. Toiminta on elänyt vuoden kuluessa vahvasti ja valiokunnalle on löydetty oman paikka KY:llä ja sen toimintaa voidaan nyt viedä vielä askel eteenpäin ensi vuonna nyt rakennetun vankan pohjan ansiosta.

7 2.7. Koordinoidaan KY:n yrityssuhdetoimintaa KY:n yrityssuhdetoiminta vapaaehtoistoimijoita myöten on järjestelmällistä, tavoitehakuista ja mielekästä. KY:n yrityssuhdesektorin toimijoilla on hyvät valmiudet ja hyvä tietotaso yrityssuhteiden hoidosta, ja heitä sparrataan parempiin suorituksiin vuoden mittaan. Toimijat ymmärtävät myyntiarvon tapahtumissaan, ja osaavat kohdistaa energiansa oikeisiin asioihin. Vastuu: Saukkonen Resurssit: Myyntikoordinaattori, Sales Academy Projektia ei toteuteta vuonna 2012, sillä sitä ei koettu ajankohtaiseksi eikä tarpeeksi hyödylliseksi Kansainvälinen KY Ulkomaalaiset KY:n jäsenet nähdään tärkeänä osana yhteisöä ja heidän mahdollisuuksia osallistua toimintaan parannetaan. KY tukee suomalaisten jäsentensä kansainvälistymistä. Vastuu: Kaivola Resurssit: International Committee, HIW-työryhmä, Havu (viestintä), Saukkonen (yrityssuhteet), kerhosihteeri (selvitys) Kansainvälisyys nousi esille vuoden aikana useaan otteeseen keskusteluissa niin edustajistossa kuin yksittäisten jäsenten antaman palautteen kautta. Vuoden aikana otettiin askelia eteenpäin kansainvälisten opiskelijoiden paremmassa huomioinnissa toiminnassa. Kv-opiskelijoille tehtiin kysely heidän näkemyksistään KY:stä, vaikka vastaajien määrä jäi harmittavan matalaksi saatiin tästä hyvää tietoa sektorin kehittämiseen. Uusi kyweb tarjoaa saman staattisen tiedon jäsenille myös englanniksi ja tarjoaa hyvän pohjan KY:n tiedon levittämiseksi ulkomaalaisille opiskelijoille. Kansainvälisyys nostettiin omaksi osakseen kehityssuunnitelmaa ja toimintasuunnitelmaa. Helsingin kv-viikko järjestettiin, mutta yrityssuhdetukien puute aiheutti ongelmia tapahtuman budjetin kanssa. Ongelmat otettiin huomioon budjetoinnissa vuodelle Ulkomaalaisille kv-viikoille oli paljon hakijoita, ongelmana kuitenkin kevään ruuhka viikkojen osalta ja hakijoiden keskittyminen tiettyihin viikkoihin.

8 2.9. Korkeakoulusektorin uudelleenjärjestely ja tasapainottaminen Korkeakoulusektori on järjestetty uudelleen niin, että rakenne tukee tehtyä keskipitkän aikavälin suunnitelmaa ja KY:n uutta strategiaa. Halloped-toiminnan ympärille on muodostettu aktiivinen vapaaehtoisorganisaatio. Vastuu: Ikäheimo Resurssit: hallitus Sektorin rakenteissa on tehty muutoksia vuoden 2012 aikana: kahden hallitusvastaavan työnjakoa on tarkennettu ja ainejärjestöjen edunvalvontaa tekeviä toimijoita on otettu mukaan AYY:n organisoimiin opintoasioita käsitteleviin toimiryhmiin ja pohdittu KY:n tarjoaman koulutuksen ja tuen sisältöä. Tulevien vuosien tavoitetilat sektorin osalta on kirjattu kattavasti KY:n kehityssuunnitelmaan. Lisäksi vuodelle 2013 ollaan luomassa loppuvuoden aikana aiempaa tarkempi vuosikello sektorilla toimivien vapaaehtoisten (aj:t,hallopedit) tukemiseksi. Ylioppilaskunnan kanssa jatketaan keskustelua halloped-toiminnan näkyvyydestä vuonna Keskeisten Kauppakorkeakoulun uudistusten loppuun vieminen Uudessa kandiohjelmassa opiskelijoiden intressit ja tahtotilat toteutuvat, ja uudet mursut pääsevät aloittamaan syksyllä 2013 laadukkaan ohjelman parissa, ja siitä seuraava siirtymävaihe toteutuu sujuvasti. Tavoitteena ovat järkevämmät peruskurssit, parempi liikkuvuus aineiden ja koulujen välillä sekä suurempi valinnaisuuden määrä. Laadukas tutkinto vie Kauppakorkeakoulua kohti vuoden 2020 tavoitetta olla Euroopan 10 parhaan kauppakorkeakoulun joukossa. Kehitetään Kauppakorkeakoulun valintakäytänteitä, jotta ne mittaavat ja tukevat olennaisia asioita. Vastuu: Brotkin Resurssit: hallitus Tutkinnon uudistustyötä on tehty läpi vuoden, ja työskentelyä on jatkettu syksyllä kandiohjausryhmässä. Syksyn aikana on päätetty kandin ja maisterin tavoitteet ja konkreettisemmat osaamistavoitteet KAAKissa. Tutkintosääntö ja siirtymäsäännöt tulevat päätettäväksi vielä tämän vuoden aikana. Peruskurssityöryhmä on paneutunut peruskurssikokonaisuuteen, mm. ensimmäisen vuoden ajoitukseen ja peruskurssien vetäjien coachaamiseen. Kandiohjausryhmässä on tuotu pinnalle kokonaan uudenlaista ajattelutapaa oppimiseen ja opettamiseen liittyen - toiveissa että opetus- ja oppimiskulttuuri kehittyvät radikaalisti tutkintojen uudistuessa. Tätä kuin myös erikoistumisalueiden viimeistelytyötä kurssitasolla tullaan jatkamaan kevään mittaan.

9 3.2. Ainejärjestöjen integrointi KY:hyn ja niiden tukeminen edunvalvonnassa Ainejärjestöt ovat aktiivisesti mukana KY:n korkeakoulusektorin edunvalvontatyössä erityisesti maisteriohjelmien kehitykseen keskittyen. Ainejärjestöt tekevät itsenäistä ja oma-aloitteista yhteistyötä laitosten kanssa. Jokaisessa ohjelmaryhmässä istuu ainejärjestön nimittämä opiskelijaedustaja. Ainejärjestöjen toimijat tuntevat toistensa toimintaa ja vertailevat aktiivisesti toimintatapoja ja käytänteitä. Ainejärjestöissä toimii myös ulkomaalaisia opiskelijoita ja ainakin englanninkielisten ohjelmien ensisijainen kieli on englanti. Vastuu: Ikäheimo Resurssit: Kaivola Ainejärjestöjen puheenjohtajien tapaamisia on edelleen pidetty n. kuukauden välein, syksyn aikana keskusteltu mm. jatkuvuudesta edunvalvonnan ja muun toiminnan suhteen hallitusten vaihtuessa ja vaihdettu kokemuksia vuoden aikana järjestetyistä tapahtumista ja tehdystä laitosyhteistyöstä. Ainejärjestöjen työtila on varusteltu kokouskäyttöä varten ja vuodenvaihteessa ainejärjestöt saavat käyttöönsä lisää tilaa vapaata käyttöä varten (nykyinen AIESEC:n tila). Koulun johdon ja laitosjohtajien kanssa on sovittu, että syksystä 2013 alkaen uusien tutkintojen myötä ainejärjestöt saavat valtuudet nimittää edustajansa maisteriohjelmien ohjausryhmiin. Ylioppilaskunnan kanssa on sovittu, että ainejärjestöjen puheenjohtajat otetaan mukaan kiltojen puheenjohtajista koostuvaan Neuvostoon. Ainejärjestöjen opintovastaavat ovat syksystä 2012 alkaen kuuluneet AYY:n Opintoneuvostoon Opintokysely kanditason opiskelijoille tilatarpeisiin ja kandiuudistukseen liittyen Tehdystä opintokyselystä saadaan merkittävää hyötyä edunvalvontatyöhön kampusasioihin ja kandiuudistukseen liittyen. Kyselyn vastausaineisto on koostettu kattavaksi raportiksi josta on hyötyä em. asioissa myös tulevina vuosina. Vastuu: Ikäheimo Resurssit: Brotkin, Reunanen, KOVA Kysely toteutettiin suunnitelmasta poiketen kaikille Helsingin yksikössä kanditutkintonsa suorittaneille tai sitä parhaillaan suorittaville opiskelijoille. Palkintoina arvottiin ipad-tabletti ja 50kpl elokuvalippuja. Vastauksia saatiin 472kpl. Vastausten pohjalta laadittiin yhteenveto ja toimitettiin vastauksista koostetut taulukot kandiohjelmavastaavalle ja opintotoimistolle. Kyselyä on hyödynnetty lisäksi kauppiksen uuden laatukomitean työssä, erityisesti opetuksen laadun kehitykseen ja palauteprosessiin liittyvissä asioissa. Kyselyn tuloksia on esitelty lisäksi loppukeväästä kauppakorkeakoulun johtoryhmälle.

10 3.4. Opintojen ohjauksen ja opettajatutoroinnin parantaminen Opiskelijat saavat läpi opintojen helposti lähestyttävää opintojen ohjausta, joka auttaa muun muassa kurssisuunnittelussa, opintojen suuntaamisessa, mahdollisissa ongelmatilanteissa sekä kandin ja maisterin tutkintojen suunnittelussa ja suorittamisessa. Tärkeässä asemassa on henkilökohtainen kontakti koulun henkilökuntaan ja omaan tiedeyhteisöön. Opettajatutorointi nähdään oleellisena ja luonnollisena osana opiskelua, ja se hyödyttää sekä opiskelijaa että professoria. Tiedostetaan, että tavoitteiden saavuttaminen tulee viemään pidempään kuin yhden vuoden, joten projektin jatkuvuus taataan ensi syksynä toimintasuunnitelman osana. Vastuu: Brotkin Resurssit: Brotkin, Ikäheimo Opettajatutoroinnin konseptia on hiottu ja ideoitu varadekaanin sekä opintotoimiston kanssa, ja aihe on ollut keskusteluissa läpi vuoden. Opettajatutoroinnista ja opintojen ohjaamisesta keskusteluun KAAK:n kokouksessa joulukuussa. Todettiin yhdessä dekanaatin kanssa, että tämä kehitysprojekti vaatii laajempaa keskustelua tutkinnon uudistuksen yhteydessä sekä opetus- ja oppimiskulttuurin kehittämiseen liittyen. Työ opettajatutoroinnin parissa jatkuu siis keväällä mm. kandiohjausryhmässä, jatkuvuus taataan toimintasuunnitelman ja perehdytyksen kautta. Ensi syksyksi on tulossa linjauksia maistereiden ohjelmaan tutustuttamiseen, ja sitä kautta opintojen ohjauksen käynnistämiseen liittyen Yhteistyö KY-Säätiön kanssa Kokeilemalla ja kehittämällä uusia toimintamalleja on saavutettu paras mahdollinen yhteistyömalli ry:n ja säätiön välille. Arkeen liittyvät toimintatavat ovat vakiintuneet ja vuoropuhelu ry:n ja säätiön välillä on jatkuvaa. Hallinnolliset vastuut on jaettu selkeästi ja perustellusti ja molemmat pystyvät käyttämään resurssejaan tehokkaasti. Yhteistyö on selkeää myös jäsenen näkökulmasta. Vastuu: Böhm, pääsihteeri Yhdistyksen ja säätiön yhteistyötä on arvioitu kriittisesti läpi vuoden. Yhteistyön kehittäminen säätiön kanssa muodostui yhdeksi tärkeäksi osa-alueeksi sekä ry:n että säätiön kehityssuunnitelmissa. Nykyisen organisaatiorakenteen ja päätöksentekoprosessien analysoinnin kautta on löydetty entistä paremmat yhteistyöhön kannustavat raamit. Yhdistyksen ja säätiön välille on rakennettu vuosikello, jota tullaan jalostamaan ensi vuoden aikana. Säätiön toimikuntarakennetta on uudistettu tuomalla enemmän yhdistyksen asiantuntemusta ja ääntä säätiön päätöksenteon tukemiseksi. Omaisuuskiistan resursointia on selkeytetty ja ohjattu isosti säätiön suuntaan. Vahvasti yhdistyksen ja säätiön yhteistyöhön liittyen, vuoden 2013 budjetoinnin yhteydessä työstetään pidempiaikaiset talousraamit, joiden noudattamiseen sitoutuu sekä yhdistys että säätiö.

11 4.3. Kylterikulttuurin vaaliminen Vaalitaan kylterikulttuurin ydinkohtia ja yhteisöllisyyttä. KY tarjoaa laadukkaita ja jäsenistölleen mieleenpainuvia sekä virkistäviä kulttuurikokemuksia opintojen ohessa. Entistä useampi jäsen tuntee kuuluvansa kylteriyhteisöön ja pitää yhteisöllisyyttä merkittävänä. Vastuu: Hemanus Resurssit: Kulttuurisihteeri, Kulttuurivaliokunta, Vuosijuhlatoimikunta KY on vuonna 2012 toteuttanut lukuisia onnistuneita kulttuuritapahtumia. Tapahtumatarjonta on edistänyt yhteisöllisyyttä sekä vaalinut perinteitä. Kaik-ki järjestetyt tapahtumat ovat onnistuneet hyvin, ja kävijämäärät ovat olleet kiitettäviä. Kulttuurimatka jäi järjestämättä heikon kysynnän vuoksi, ja puu-rojuhlakuntis on vielä järjestämättä. Kokonaisuudessaan kulttuuritarjonta on kuitenkin ollut onnistunutta Kylteri-lehti Säilytetään Kylteri-lehden suosio kauppakorkeakoulun opiskelijoiden keskuudessa niin lukijoiden kuin avustajienkin osalta. Kylteri on kiinnostava, kekseliäs ja juttujen taso on korkea. Kylterillä on opiskelijajulkaisuna hyvä maine ja se tunnetaan myös KY:n ulkopuolella Tiedotustoiminta KY tavoittaa jäsenensä monipuolisen viestinnän kautta. Jäsen saa ja löytää helposti tietoa KY:stä, tapahtumista ja ajankohtaisista asioista. Pyritään tavoittamaan yhä suurempi osa jäsenistöstä, myös englanninkielisten opiskelijoiden joukosta. KY:n ja AYY:n viestintäsektorit toimivat yhteistyössä. Vastuu: Havu Resurssit: tiedottaja, viestintävaliokunta, Kaivola (englanninkielinen viestintä) KY-Opas julkaistiin onnistuneesti. Vuosikertomuksen teko on aloitettu tiedottajan johdolla. Kywebiä on päivitetty tarpeen mukaan ja uuden kywebin käyttöön liittyen mm. yhdistyksiä ja työryhmiä on ohjeistettu. Kywebiin on tuotettu ajankohtaista sisältöä uuden kywebin mahdollisuuksia hyödyntäen. Viestintävaliokunta on hoitanut suurimman osan vuoden projekteistaan, mutta suurempia projekteja on vielä käynnissä, mm. KY 102-vuosijuhlat ja ulkkarimatrikkeli. Valiokunta osallistui syksyllä myös uuden KY-tuotteen, KY-huivin suunnitteluun. Prioriteetti: 3 Vastuu: Havu Resurssit: Kylterin päätoimittaja, AD, tiedottaja Viidettä numeroa odotetaan painosta, kuudennen työstäminen alkaa yhteistyössä uuden ja vanhan päätoimittajan kanssa. Syksyllä toimituksen aika on kulunut pitkälti itse toimitustyöhön, joten Kylterin nettisivut ja tempaukset ovat jääneet vähemmälle huomiolle.

12 4.6. Jäsenrekrytointi Saadaan 95 % kauppakorkeakoulun uusista opiskelijoista liittymään KY:n jäseniksi. Vastuu: Havu Resurssit: Brotkin, Böhm, Kaivola, AD Toteutettiin projekti onnistuneesti. Aikataulu piti, ja syyskuun loppuun mennessä uusista opiskelijoista hieman yli 95% oli liittynyt jäseneksi. Yhteistyö koulun opintotoimiston kanssa toimi hyvin. Kandimursut tavoitettiin ja rekrytointiin verrattain helposti, mutta maisterimursujen tavoittaminen osoittautui hankalaksi aikataulullisista syistä. Lukuisia projektin parannusehdotuksia on kerätty ylös ensi vuotta varten. Hankaluuksia aiheutti uusien jäsenten hyväksymiseen liittyvät muutokset koulun ja AYY:n välisissä tietosuojasopimuksista. Panostetaan projektin testamentointiin ensi vuoden jäsenvastaavaa varten Yhteistyö HEKO:n ja SEFE:n kanssa Tehdään yhteistyötä HEKO:n ja SEFE:n kanssa osallistumalla keskusteluun ja pitämällä vaikutuskanavat auki. Tiedostetaan Kylteripuheenjohtajien verkoston asema. Prioriteetti: 3 Vastuu: Hemanus Resurssit: Böhm KY:n yhteistyön laajuus HEKO:n ja SEFE:n suuntaan on vaihdellut vuoden mittaan. KY on ottanut vahvasti osaa SEFE:n strategiatyön, ja vaikuttanut mm. opiskelijoiden äänivaltakysymyksessä. Ay-liikeen uudistaminen on osoittautunut haastavaksi ja mahdollisuutta uusien vaikutuskanavien löytämiseksi on kartoitettu. Opiskelijat, kylterit, ovat ajaneet läpi vuoden vaikuttamismahdollisuuksien ja toisaalta sitouttamisen puolesta SEFE:n edunvalvontakenttään. Kansallisella tasolla kyltereiden vuotta 2012 kuvaa poikkeuksellisen kova halu uudenlaiseen järjestäytymiseen ja kansallisen aseman vahvistamiseen. KY:llä on ollut vahva rooli kansallisen tason keskustelussa, nimenomaan kylterikentän osalta.

13 4.8. Kasvatetaan yritysyhteistyön tuottoja KY:n harjoittama yritysyhteistyö on koko Suomen opiskelijakentällä tuottoisinta ja yrityksille eniten lisäarvoa tuottavaa. KY:n aatteelliseen toimintaan käytetystä rahamäärästä huomattava osa tulee yritysyhteistyön kautta. Vastuu: Saukkonen Resurssit: Myyntikoordinaattori, Sales Academy KY menetti atalent -kaupan johdosta yhden Gold -yhteistyökumppaneistaan, sekä kesällä Gold -yhteistyö HYPO-pankin kanssa päättyi heidän yhteistyöstä kokemansa hyödyn jäätyä haluttua pienemmäksi. Kevään lopulla KY solmi kuitenkin yhden uuden yhteistyökumppanuuden. Uusmyyntiin ei ole syksyllä juurikaan panostettu, vaan tärkeämmäksi on koettu nykyisten yhteistyökumppanuuksien vaaliminen ja niiden arvon maltillinen kasvattaminen. Yritysyhteistyön tuotot on onnistuttu pienistä takaiskuista huolimatta saatu pidettyä euroa budjetoitua korkeampana, eurossa. Kuumia liidejä on tällä hetkellä kourallinen, ja tulevaisuuden näkymät yritysyhteistyön saralla ovat edelleen hyvin positiiviset Liikunta- ja hyvinvointitapahtumat ja niiden kehittäminen KY:n jäsenet ovat tyytyväisiä tarjontaan ja kokevat LiHy-tapahtumat itselleen tärkeiksi ja osaksi KY:n kulttuuria. KY City Challenge on suurta osaa jäsenistö kiinnosta tapahtuma, josta hyötyy KY, sidosryhmät ja yhteistyökumppanit. Vastuu: Reunanen Resurssit: Liikunta- ja hyvinvointivaliokunta, KYCC työryhmä. Toteutetut tapahtumat ovat onnistuneet keskimäärin erittäin hyvin. Hietsupäivän konseptia järkevöitettiin ja tapahtuma brändättiin uudestaan mursumestaruuskilpailuksi. Hyvinvointiviikot toteutettiin yhdessä Aalto-yliopiston ja AYY:n kanssa. KY-SHS -lätkämatsi toteutetaan aikatauluhaasteiden vuoksi vasta joulukuussa. Hyvinvointiiltojen vähäisehkön kiinnostuksen vuoksi niitä päätettiin järjestää budjetoidun neljän sijasta kolme Jäsenistön hyvinvointiin vaikuttaminen Opiskelijoiden ääni tulee kuuluviin työryhmissä ja saadaan aikaan positiivisia muutoksia jäsenistön hyvinvointiin vaikuttavissa asioissa. Vastuu: Reunanen Vuoden aikana toteutettiin 3 hyvinvointi-iltaa sekä yhteistyössä Aalto-yliopiston ja AYY:n kanssa hyvinvointiviikot keväällä ja syksyllä. Sidosryhmäyhteistyötä hyvinvoinnin saralla on vaalittu (AYY, Unisport, YTHS, etc.) ja viestitty jäsenille tietoa palvelutarjonnasta kywebin kautta. Aallon ravintolatoimikuntaan on välitetty opiskelijanäkökulmaa palveluiden takaamiseksi.

14 4.11. International Committeen toiminnan kehittäminen International Committee tarjoaa ulkomaalaisille KY:n jäsenille helpon ja mielekkään tavan päästä mukaan toimintaan. International Committee järjestää tapahtumia pitäen ensisijaisesti KY:n kansainvälisest jäsenet mielessään. Vastuu: Kaivola Resurssit: International Committee International Committee toimi 2012 toista vuotta ja muutaman vakiintuneen tapahtuman (Each 1 Teach 1, Running Dinner) lisäksi vuoden aikana pyrittiin ideoimaan uusia tapahtumia. Syksyn osalta tapahtumat jäivät järjestämättä kevään huonon menestyksen sekä suuren osan valiokunnan jäsenistä lähdettyä vaihtoon. Valiokunnan tapahtumat tavoittivat valitettavan pienen määrän opiskelijoita ja varsinkin suomalaisten osallistujien määrän jäädessä pieneksi ei idea suomalaisten ja ulkomaalaisten opiskelijoiden yhteentuomisesta toteutunut. Valiokunnan rooli ei tarjonnut jäsenilleen mielekästä tekemistä ja se on tavoittanut hyvin marginaalisen osan jäsenistöä, joten sen jatkamista 2013 ei nähty järkevänä. Vuonna 2013 pyritään etsimään korvaava ja parempi foorumi ulkomaalaisten opiskelijoiden äänen kuulumiseksi KY:llä Tutorointi vuonna 2012 Syksyllä 2012 aloittavat uudet opiskelijat saavat laadukkaan, opintoihin sekä opiskelijayhteisöön perehdyttävän tutoroinnin, joka vastaa oikeisiin tietotarpeisiin. Tutorointi on koko vuoden kestävää, vaikkakin erityisesti orientaatioviikon sisältöön panostetaan ja sitä järkeistetään. Erityishuomiota kiinnitetään eri ryhmien (kandi-/maisteri-/ulkomaiset opiskelijat) edustajien yhdistämiseen. Vastuu: Brotkin Resurssit: Brotkin, korkeakouluvaliokunta, Kaivola (kansainväliset opiskelijat) Tutorointi on järjestetty korkeakouluvaliokunnan toimesta yhteistyössä opintotoimiston sekä tutorkoordinaattorin kanssa. Kokonaisuudessaan projekti oli onnistunut ja tutoroinnista sekä orientaatioviikosta saatu palaute on ollut kaiken kaikkiaan hyvää. Myös kv-integraatio maistereiden kohdalla on koettu lähtökohtaisesti hyväksi uudistukseksi, vaikkakin se vaatii vielä erityis-huomiota tulevaisuudessa. Tutorointiprojekti tuotti jonkin verran odotettua enemmän työtä hallitusvastaavalle, joten jatkossa kiinnitettäneen enemmän huomiota KY:n keskinäiseen vastuunjakoon. Myös koulun ja KY:n välistä tehtävänjakoa on selkiytettävä.

15 4.13. Korkeakouluvaliokunnan projektien toteuttaminen Korkeakouluvaliokunnan vuonna 2012 toteuttamat projektit ovat mielekkäitä, täyttävät jäsenistön tarpeita ja edesauttavat heidän opintojaan. Vastuu: Brotkin Resurssit: Ikäheimo, korkeakouluvaliokunta KOVA on toteuttanut kaikki sille suunnitellut projektit aikataulussa, poislukien te lat, jotka jätettiin syksyltä pois tutorointi-projektin kuormitta-vuuden takia. Uutena lisäyksenä seurantaryhmän organisoinnissa on käytetty resurssina ja vetäjänä valiokunnan jäsentä Alumnitoiminta Alumnit nähdään voimavarana, jota nykyiset KY:n jäsenet sekä KY voivat hyödyntää toiminnassaan. Myös alumnit hyötyvät yhteistyöstä ja näkevät sen mielekkäänä. Prioriteetti: 3 Vastuu: Kaivola Vuoden aikana KY:n seniorikillan jäsenille lähetettiin killan jäsenkirjeen mukana ajankohtaisia kuulumisia siitä mitä KY:llä tapahtuu, mukana toimitettiin lisäksi myös uusi strategia sekä kehityssuunnitelma. Alumnivastaava on pitänyt tämän lisäksi yhteyttä aktiivisesti seniorikillan raadin ja sen puheenjohtajan kanssa. Kauppakorkeakoulun alumnikoordinaattoria tavattiin vuoden aikana ja tätä kautta saatiin tietoa koululla ajankohtaisista alumniasioista, tätä kautta alumnivastaava osallistui myös yhteen koko yliopiston alumnitoimijoita yhteen tuoneeseen workshoppiin. Loppuvuodesta on mietitty jatkuvuustoimikunnan herättämistä uudelleen kampus-projektiin liittyen KY Lounge KY Lounge on Helsingin kauppatieteiden ylioppilaiden säätiön tarjoama palvelu Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijoille. KY Loungen toimintaa ohjaa isännistö sekä ohjausryhmä. KY Loungen isännistönä toimii avoimella haulla valittu 3-10 henkilön ryhmä. Ryhmän valinnasta vastaa ohjausryhmä. Isännistön tehtävänä on vastata KY Loungen päivittäisestä toiminnasta, määritellä toiminnan suuntaviivat yhteistyössä ohjausryhmän kanssa ja seurata omalta osaltaan KY Loungen taloutta. KY Loungen ohjausryhmänä toimii Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry:n hallitus, jonka tehtävänä on isännistön valinnan lisäksi valvoa KY Loungen toimintaa sekä vastata KY Loungen käytössä olevien tilojen tarkoituksenmukaisesta käytöstä, valmistella KY-säätiön hallitukselle budjettiesitys KY Loungen kuluista talousarvion valmistelun yhteydessä yhteistyössä isännistön kanssa ja seurata KY Loungen taloutta sekä varmistaa, että tiloja käytetään KY-säätiön tarkoituksen mukaisesti. Ohjausryhmä valitsee isännistön vuosittain lukuvuodeksi kerrallaan. Prioriteetti: 3 Vastuu: Hemanus (hakuprosessi, yhteyshenkilö), pääsihteeri, hallintopäällikkö Ensimmäinen Lounge Team valittiin lukuvuodeksi hoitamaan tilan päivittäistä toimintaa ja kehittämään tilankäyttöä. Tila KY-talon neljännessä kerroksessa on jo nyt hienossa kunnossa ja kiinnostaa jäseniä päivästä toiseen kiitettävästi. Tulevaisuudessa on kuitenkin tarve kasvattaa tilaa ja kehittää uusia käyttötarkoituksia tyhjillään oleville tiloille. Lounge Team vaihtuu osittain aina puolivuosittain, jotta jatkuvuus turvataan, ja mahdollisuus hakea Teamiin on mahdollisimman monella. Säätiön ja yhdistyksen sisäinen tehtäväjako on selkeytynyt ja yhteiset erinomaiset toimintamallit on otettu onnistuneesti käyttöön.

Strategia / toiminnan tarkoitus. Jatkuva toiminta. Projektisalkku. Uudet ideat. Annetut kirjaukset. Toimintasuunnitelma

Strategia / toiminnan tarkoitus. Jatkuva toiminta. Projektisalkku. Uudet ideat. Annetut kirjaukset. Toimintasuunnitelma Strategia / toiminnan tarkoitus Uudet ideat Annetut kirjaukset Toimintasuunnitelma Projektisalkku Jatkuva toiminta Hallitusohjelma 2012 Muuttuva toimintaympäristö Kehittyminen & yhteisöllisyys Korkeakouluvaikuttaminen

Lisätiedot

Strategia / toiminnan tarkoitus. Jatkuva toiminta. Projektisalkku. Uudet ideat. Annetut kirjaukset. Toimintasuunnitelma

Strategia / toiminnan tarkoitus. Jatkuva toiminta. Projektisalkku. Uudet ideat. Annetut kirjaukset. Toimintasuunnitelma Strategia / toiminnan tarkoitus Uudet ideat Annetut kirjaukset Toimintasuunnitelma Projektisalkku Jatkuva toiminta Hallitusohjelma 2012 Muuttuva toimintaympäristö Kehittyminen & yhteisöllisyys Korkeakouluvaikuttaminen

Lisätiedot

KYE 7/2013 ti 15. lokakuuta 2013

KYE 7/2013 ti 15. lokakuuta 2013 KYE 7/2013 ti 15. lokakuuta 2013 Ehdotettu rakenne Sisältöjen läpikäynti Prosessin loppuunvienti Johdanto Kaikkeen toimintaan vaikuttavat taustatekijät Toimintasuunnitelman tarkoitus jne. Projektit Organisaatio

Lisätiedot

Sisällys. Alkusanat. Hyviä lukuhetkiä!

Sisällys. Alkusanat. Hyviä lukuhetkiä! Hallitusohjelma 2014 Alkusanat Käsissäsi on vuoden 2014 hallitusohjelma. Halusimme jatkaa viime vuonna hyväksi koetulla linjalla ja jaotella hallitusohjelman projekteihin ja jatkuvaan toimintaan. Pidimme

Lisätiedot

Edustajiston koulutus 14.1.2014. Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö

Edustajiston koulutus 14.1.2014. Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö Edustajiston koulutus 14.1.2014 Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö 46 Ylioppilaskunta Yliopiston opiskelijoiden keskuudessa on ylioppilaskunta, jolla on itsehallinto. Ylioppilaskunnan tarkoituksena

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan suunta

Ylioppilaskunnan suunta Ylioppilaskunnan suunta -työryhmä 12.5.2016 Ylioppilaskunnan suunta AYY yhteiskunnallisena vaikuttajana Tavoite: AYY:n vaikuttaminen on tavoitteellista, pitkäjänteistä ja proaktiivista Tavoite: AYY:n jäsenet

Lisätiedot

ISYY:n JÄRJESTÖPÄIVÄ Ainejärjestöjen kv-vastaavat. Järjestökoulutus 11.2.2014

ISYY:n JÄRJESTÖPÄIVÄ Ainejärjestöjen kv-vastaavat. Järjestökoulutus 11.2.2014 ISYY:n JÄRJESTÖPÄIVÄ Ainejärjestöjen kv-vastaavat Järjestökoulutus 11.2.2014 Keskustelun teemoja Kansainvälisyys yliopistossa ja ylioppilaskunnassa Miten kansainvälisyys tällä hetkellä näkyy ainejärjestöissä?

Lisätiedot

Ainejärjestöjen kansainvälisyyskoulutus. 2.2.2013 Jaana Romppainen, JYYn hallituksen kv-vastaava

Ainejärjestöjen kansainvälisyyskoulutus. 2.2.2013 Jaana Romppainen, JYYn hallituksen kv-vastaava Ainejärjestöjen kansainvälisyyskoulutus 2.2.2013 Jaana Romppainen, JYYn hallituksen kv-vastaava Kv-opiskelijat yliopistossamme Toukokuussa 2012 JY:ssa opiskeli 1117 ulkomaalaista opiskelijaa 92 eri maasta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014 Prosessiteekkarit ry.

Toimintasuunnitelma 2014 Prosessiteekkarit ry. Toimintasuunnitelma 2014 Prosessiteekkarit ry. 1. Johdanto Prosessiteekkarit (myöh. yhdistys) on vuonna 2012 perustettu teekkariyhdistys, jonka tarkoituksena on yhdistää Kemian tekniikan korkeakoulun opiskelijoita,

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

KOULUTUS JÄRJESTÖJEN KV-VASTAAVILLE. Järjestökoulutus 12.2.2014

KOULUTUS JÄRJESTÖJEN KV-VASTAAVILLE. Järjestökoulutus 12.2.2014 KOULUTUS JÄRJESTÖJEN KV-VASTAAVILLE Järjestökoulutus 12.2.2014 Koulutuksen sisältö Kansainvälisyys yliopistossa ja ylioppilaskunnassa Miten kansainvälisyys tällä hetkellä näkyy ainejärjestöissä? Kvvastaavana

Lisätiedot

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta ja sen palvelut

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta ja sen palvelut Aalto-yliopiston ylioppilaskunta ja sen palvelut Osa kolmikantaa Opiskelijat Professorit Yliopistoyhteisö Henkilökunta Opiskelijatoiminnan yhteisöt Ylioppilaskunta Korkeakoulujärjestö Kilta Ainejärjestö

Lisätiedot

Johdanto. Strategia on hyväksytty edustajiston kokouksessa 15.4.2010.

Johdanto. Strategia on hyväksytty edustajiston kokouksessa 15.4.2010. STRATEGIA 2015 Johdanto Strategian tarkoitus on ohjata ylioppilaskunnan toimintaa ja päätöksentekoa. Ylioppilaskunnan toimijat vaihtuvat useasti, joten keskeiset tavoitteet ja toimintatavat on syytä kirjata

Lisätiedot

Aalto-yliopiston kauppatieteiden ylioppilaat ry:n hallituksen järjestäytymiskokous 1/2017

Aalto-yliopiston kauppatieteiden ylioppilaat ry:n hallituksen järjestäytymiskokous 1/2017 Aalto-yliopiston kauppatieteiden ylioppilaat ry:n hallituksen järjestäytymiskokous 1/2017 Aika: Perjantai 16.12.2016 klo 12.10 12.27 Paikka: KY-talo, Pieni puoli Läsnä: Jyri Heimo Hallituksen puheenjohtaja

Lisätiedot

Strategiatyön toimintasuunnitelma 2013

Strategiatyön toimintasuunnitelma 2013 Strategiatyön toimintasuunnitelma 2013 Strategiatyöryhmä 18.2.2013 HUOM! Tämän toimintasuunnitelman on tarkoitus kuvata strategiatyöryhmän työtä ja tavoitteita, ei vielä itse strategiaprosessin yksityiskohtia.

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

Suunnitelmallisuus ja organisoituminen 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Suunnitelmallisuus ja organisoituminen 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Itsearviointi -9, toukokuu Suunnitelmallisuus ja organisoituminen % % % % % % % 7 % 8 % 9 % % Projektille on selkeästi osoitettavissa oleva tarve Projekti reagoi riittävän nopeasti toimintaympäristössä

Lisätiedot

Yhteistyösopimus. eli yhteisymmärrys ylioppilaskunnan ja yhdistyksen työnjaosta

Yhteistyösopimus. eli yhteisymmärrys ylioppilaskunnan ja yhdistyksen työnjaosta Yhteistyösopimus eli yhteisymmärrys ylioppilaskunnan ja yhdistyksen työnjaosta Tähän asiakirjaan kirjataan Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (AYY) ja sen piirissä toimivan erityisaseman yhdistyksen Inkubio

Lisätiedot

Edustajiston koulutus Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö

Edustajiston koulutus Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö Edustajiston koulutus 27.1.2016 Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö 46 Ylioppilaskunta Yliopiston opiskelijoiden keskuudessa on ylioppilaskunta, jolla on itsehallinto. Ylioppilaskunnan tarkoituksena

Lisätiedot

KANSAINVÄLISTYMISEN YHDISTYSOPAS

KANSAINVÄLISTYMISEN YHDISTYSOPAS KANSAINVÄLISTYMISEN YHDISTYSOPAS Kansainvälisyys on aina jollain tavalla osa koko yhdistyskentän toimintaa. Kun yhdistys pitää kansainvälisyyttä tärkeänä arvona ja kansainvälisiä opiskelijoita potentiaalisina

Lisätiedot

OPINTOKYSELY 2014. Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely

OPINTOKYSELY 2014. Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely OPINTOKYSELY 2014 Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely Inkubio on saanut ensimmäiset uuden kandidaattiohjelman mukaiset opiskelijat fuksien myötä ja korkeakoulun päässä sorvataan paraikaa maisteriuudistusta.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ayye iltakoulu

Toimintasuunnitelma ayye iltakoulu Toimintasuunnitelma 2011 ayye iltakoulu 3.11.2010 Agenda Rooli Sisältö Prosessi Toiminta vuonna 2011 Rooli Suunnitelma ylioppilaskunnan toiminnasta vuoden aikana Edustajisto hyväksyy vuoden lopussa seuraavan

Lisätiedot

MITÄ OHJAAMOT OVAT YHTEISKUNNALLISESTI - TULKINTOJA Erilaisia yrityksiä määrittää ja vaikuttaa 1. nuorten palvelujen integraatio yksi ovi, yksi

MITÄ OHJAAMOT OVAT YHTEISKUNNALLISESTI - TULKINTOJA Erilaisia yrityksiä määrittää ja vaikuttaa 1. nuorten palvelujen integraatio yksi ovi, yksi MITÄ OHJAAMOT OVAT YHTEISKUNNALLISESTI - TULKINTOJA Erilaisia yrityksiä määrittää ja vaikuttaa 1. nuorten palvelujen integraatio yksi ovi, yksi luukku, monialainen tieto ja tuki 2. nuorten työmahdollisuuksien

Lisätiedot

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Hyvä hetki ajattelutavan muutokselle ESR-tuen avulla päästiin kehittämään

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015. Plan of Action 2015 Lauri Lehtoruusu 27.11.2014

Toimintasuunnitelma 2015. Plan of Action 2015 Lauri Lehtoruusu 27.11.2014 Toimintasuunnitelma 2015 Plan of Action 2015 Lauri Lehtoruusu 27.11.2014 YHTEISÖN KAMPUS: EDUNVALVONTA COMMUNITY S CAMPUS: ADVOCACY Varmistetaan Otaniemeen rakennuspaikat 500 uudelle asunnolle Aallon kulunvalvontajärjestelmä

Lisätiedot

Omaisuuskysymys 23.11.2011 AYYE

Omaisuuskysymys 23.11.2011 AYYE Omaisuuskysymys 23.11.2011 AYYE Sisällys Vuoden aikana tapahtunutta Tahtotilan kirkastus Ymmärryksen rakentaminen Sovinnon hakeminen PRH, Hao Arkisto Missä ollaan nyt ja mitä seuraavaksi tehdään? Tämän

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

KY:N STRATEGIA 2012 2017

KY:N STRATEGIA 2012 2017 HELSINGIN KAUPPATIETEIDEN YLIOPPILAAT KY:N STRATEGIA 2012 2017 Hyväksyttäväksi edustajiston juhlakokouksessa 21. helmikuuta 2012. Johdanto Vuosina 2007 2011 KY:n toimintakentässä on tapahtunut suuria muutoksia,

Lisätiedot

Opiskelijakunta OSAKO VIESTINTÄSTRATEGIA 2015 2017

Opiskelijakunta OSAKO VIESTINTÄSTRATEGIA 2015 2017 Opiskelijakunta OSAKO VIESTINTÄSTRATEGIA 2015 2017 Viestintästrategian rooli Opiskelijakunta OSAKOssa viestintä ymmärretään osaksi kaikkea opiskelijakunnan toimintaa. OSAKO viestii erityisesti rekrytoidakseen

Lisätiedot

AYY TALOUSARVION LÄHETEKESKUSTELU

AYY TALOUSARVION LÄHETEKESKUSTELU 1 AYY TALOUSARVION LÄHETEKESKUSTELU AYYE 4/2009 15.10.2009 LÄHETEKESKUSTELUN RAKENNE Perusfaktoja talousarviosta Yleisiä periaatteita Sektorikohtainen käsittely Organisaatio Hallinto AYY:lle siirtyvät

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola SIL2020 Strategia Avainhenkilöpäivät 26.10.2014 Eila Pohjola Keskustelun tavoite Käydä avointa keskustelua liiton toiminnasta, sen kehittämisestä sekä lajitoimikuntien toiveista liittyen SIL 2020 strategiaan

Lisätiedot

Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä. Maija Innola 17.11.2010

Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä. Maija Innola 17.11.2010 Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä Maija Innola 17.11.2010 Ulkomaisten opiskelijoiden määrä kasvanut suomalaisissa korkeakouluissa Vuonna 2009 ulkomaisia

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Raportti: Viestinnän nykytilan selvitys. Pauliina Juhola / Katja Nieminen

Raportti: Viestinnän nykytilan selvitys. Pauliina Juhola / Katja Nieminen Raportti: Viestinnän nykytilan selvitys Pauliina Juhola / Katja Nieminen Kyselyn toteuttaminen Kohderyhmänä ekspertit (EuroSkills 2012, WorldSkills 2013) lajipäälliköt valmentajat lajivastaavat yhteensä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 2012 Mites se tehdään? Edarin kokous 12. lokakuuta 2011 Ville Poikolainen Tällä hetkellä strategisempaa ohjausta tekee hallitus muun keskustoimiston ohella. Ohjaavimmat dokumentit laki, säännöt, Aalto-linja

Lisätiedot

Työpajojen ja verkko-osallistujien havainnot ja muutosehdotukset reformin teemoista kesäkuussa 2016

Työpajojen ja verkko-osallistujien havainnot ja muutosehdotukset reformin teemoista kesäkuussa 2016 Työpajojen ja verkko-osallistujien havainnot ja muutosehdotukset reformin teemoista kesäkuussa 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö Opetushallitus Raportti 30.6.2016 Janne Jauhiainen ja Anu Valtari / Fountain

Lisätiedot

JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012

JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012 JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012 19.3.2012 SISÄLLYS: 1. Viestinnän tavoitteet ja periaatteet 2. JKY:n hallituksen viestinnälliset vastuualueet 3. JKY:n viestintäkanavat 4. Viestintäsuunnitelman

Lisätiedot

JYKYS ry:n ALUMNITOIMINNAN STRATEGIA Tavoitteet ja keinot abista alumniksi elinikäiseksi oppijaksi

JYKYS ry:n ALUMNITOIMINNAN STRATEGIA Tavoitteet ja keinot abista alumniksi elinikäiseksi oppijaksi JYKYS ry:n ALUMNITOIMINNAN STRATEGIA Tavoitteet ja keinot abista alumniksi elinikäiseksi oppijaksi Jyväskylän yliopiston alumnit JYKYS ry:n kehitys g Jyväskylän korkeakoulun ja yliopiston seniorit ry

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 LIITE 1 TOKYO ry Toimintasuunnitelma 2010 Yleistä Yhdistyksen nimi on Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistys käyttää nimestään lyhennettä TOKYO. Yhdistyksen

Lisätiedot

- Invalidiliiton valtuuston kevätkokouksessa hyväksytyt toimintasuunnitelman

- Invalidiliiton valtuuston kevätkokouksessa hyväksytyt toimintasuunnitelman YHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN syksy 2017 ohje Yleistä Yhdistyksen mallisääntöjen mukaan yhdistyksen hallituksen on valmisteltava toimintasuunnitelma ja talousarvio syyskokoukseen, joka on

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI. Esittelyaineisto

Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI. Esittelyaineisto Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI Esittelyaineisto Boardmanin BOARD MAPPING HALLITUSARVIOINTI Board Mapping -hallitusarviointi auttaa hallitusta arvioimaan omaa toimintaansa ja kehittämään sitä

Lisätiedot

Huomisen tiennäyttäjä

Huomisen tiennäyttäjä Huomisen tiennäyttäjä 75 huomisen tiennäyttäjä HUOMISEN TIENNÄYTTÄJÄ SKAL on jäsentensä näköinen ja arvostat niitä. Järjestömme valvoo kokoinen, maanteiden tavaraliikenteessä toimivien yritysten ja kuljetusyrittäminen

Lisätiedot

Tilanne opiskelijakeskuksen kanssa

Tilanne opiskelijakeskuksen kanssa Opiskelijakeskus Tilanne opiskelijakeskuksen kanssa Uudet toimijat valittu Hallituksessa opiskelijakeskuksesta vastaa Noora Tanska (yhteisö) ja Emma Savela (kiinteistö) Lisäksi projektista vastuussa pääsihteeri,

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

Toimijaryhmäohjesääntö

Toimijaryhmäohjesääntö 1 Toimijaryhmäohjesääntö 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Ohjesäännön tarkoitus on selkeyttää TuKYn ja toimijaryhmien välinen

Lisätiedot

vuosikertomus lorem ipsum i 3

vuosikertomus lorem ipsum i 3 vuosikertomus lorem ipsum i 3 4 i lorem ipsum Sisällys 4. 6. 8. 10. 12. 18. 20. 22. 24. 26. 28. 30. Pääsihteerin tervehdys KY ry Edustajisto Puheenjohtajalta Työvuoden tilinpäätös Sektorit Koulutuspolitiikka

Lisätiedot

KY:n toiminta Tutorkoulutus Aalto-yliopiston kauppatieteiden ylioppilaat

KY:n toiminta Tutorkoulutus Aalto-yliopiston kauppatieteiden ylioppilaat KY:n toiminta Tutorkoulutus 19.8.2017 KY lyhyesti Perustettu vuonna 1911 Jäseniä 3300 kolmella kampuksella (Töölö, Otaniemi ja Mikkeli) Vuosibudjetti 1,6 miljoonaa euroa Omaisuus n. 50 miljoonaa euroa

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 EPSILON RY 1 YLEISTÄ Yhdistyksen toiminta tulee jatkumaan vuoden 2015 sääntöjä 2 ja 3 mukaillen. Epsilon ry:n tärkeimpänä tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, tukea

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Emännäntie 3-5 G 90 p. 045-1241080 www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMAN TÄYDENNYS VUODELLE 2015 1. Toimintasuunnitelman täydennyksen perustelut 2. Verkostoituminen

Lisätiedot

Pedagogisen johtamisen katselmus

Pedagogisen johtamisen katselmus Pedagogisen johtamisen katselmus Pedagogisen johtamisen katselmuksen lomakkeen täyttöohje: Pedagogista katselmusta käytetään pedagogisen johtamisen arvioinnin ja kehittämisen työkaluna. Arviointi on hyvä

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Viestintä- strategia

Viestintä- strategia Viestintästrategia Viestinnän tehtävä on auttaa yliopiston strategisten linjausten toteutumista tukemalla ja tekemällä näkyväksi tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja johtamista.

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNGIN PALVELUALUEUUDISTUS. Tsr/R.Tajakka

KUOPION KAUPUNGIN PALVELUALUEUUDISTUS. Tsr/R.Tajakka KUOPION KAUPUNGIN PALVELUALUEUUDISTUS Tsr/R.Tajakka 1 1) PALVELUALUEUUDISTUKSEN TAUSTAT JA TAVOITTEET 2 Mitkä ovat uudistuksen tavoitteet? Asiakkaan (ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden) näkökulman entistäkin

Lisätiedot

Parempi työelämä uudelle sukupolvelle

Parempi työelämä uudelle sukupolvelle Parempi työelämä uudelle sukupolvelle strategia 2013 2016 1 Kannen kuva: Samuli Siirala ISBN 978-952-5628-61-6 2 Visio: Parempi työelämä uudelle sukupolvelle Akavan opiskelijat ovat olemassa jotta uusi

Lisätiedot

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa 7.3.2012 Tomi Halonen Ohjauksen kokonaisuus ja välineet Politiikkaohjaus Hallitusohjelma Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma Säädösohjaus

Lisätiedot

KY:N STRATEGIA 2012 2017

KY:N STRATEGIA 2012 2017 KY:N STRATEGIA 2012 2017 Hyväksytty edustajiston juhlakokouksessa 21. helmikuuta 2012. Johdanto Vuosina 2007 2011 KY:n toimintakentässä on tapahtunut suuria muutoksia, jotka vaikuttavat sekä lähitulevaisuudessa

Lisätiedot

Kouluttajia seuroihin miksi?

Kouluttajia seuroihin miksi? JOJOILU 7.10.2014 Kouluttajia seuroihin miksi? Vaikuttavuus Osaaminen seuran asioiden paras osaaminen seurassa Jatkuva tuki Piiri-seura vuoropuhelu Uusien ihmisten innostaminen uusiin rooleihin seuroissa

Lisätiedot

Hyväksytty edustajiston kokouksessa 4/2012 (21.3.2012) STRATEGIA 2017

Hyväksytty edustajiston kokouksessa 4/2012 (21.3.2012) STRATEGIA 2017 Hyväksytty edustajiston kokouksessa 4/2012 (21.3.2012) STRATEGIA 2017 1 Johdanto Strategian tarkoitus on ohjata ylioppilaskunnan toimintaa ja päätöksentekoa. Ylioppilaskunnan toimijat vaihtuvat useasti,

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Toimintasuunnitelma 2011 YLEISTÄ Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan toiminnasta vastaavat hallitus, edustajisto ja opiskelijakunnan palkkaamat työntekijät. Opiskelijakunnan aatteellinen toiminta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelman lähetekeskustelu. Preliminary Discussion of the Plan of Action 2015 Lauri Lehtoruusu AYYE 10/

Toimintasuunnitelman lähetekeskustelu. Preliminary Discussion of the Plan of Action 2015 Lauri Lehtoruusu AYYE 10/ Toimintasuunnitelman lähetekeskustelu Preliminary Discussion of the Plan of Action 2015 Lauri Lehtoruusu AYYE 10/2014 5.11.2014 Pääteemojen ideointia toimistolla Edarin workshop 24.9 Edustajiston linjakeskustelu

Lisätiedot

SIL 2020 STRATEGIA. Palvelut. v.1.0 12.10.2015

SIL 2020 STRATEGIA. Palvelut. v.1.0 12.10.2015 LUOTTAMUKSELLINEN SIL 2020 STRATEGIA v.1.0 12.10.2015 SIL2020 Strategia- ja Sääntömuutostyöryhmä Table of Contents: 1 Yleistä... 3 1.1 Strategiaprosessi... 3 2 Tavoiteasettelu... 4 2.1 Strateginen tavoite...

Lisätiedot

Strategiaprojekti - AYY vuonna 2020

Strategiaprojekti - AYY vuonna 2020 Strategiaprojekti - AYY vuonna 2020 Projektisuunnitelma edarille Ville Poikolainen Agenda Yleistä strategiasta Tämän vuoden strategiarutistus Mites se tehdään? Loppusanat 2 Yleistä strategiasta (I) Mitä

Lisätiedot

Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista

Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista Irma Garam, CIMO Kv kevätpäivät Lahti 22.5.2012 Jun- 12 Selvitys: Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja

Lisätiedot

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Kepan globaalikasvatusverkostolle teetettyyn kyselyyn vastasi määräajassa 32 toimijaa. Pyyntö vastata kyselyyn lähetettiin verkostoon kuuluvien toimijoiden

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ

TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ TYY tekee Turun yliopistosta parhaan mahdollisen paikan opiskella, opiskelijoista hyvinvoivia ja opiskeluajasta ikimuistoisen. VISIO Ihanteiden TYY on opiskelijoiden avoin ja

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Koonti työpajatyöskentelyistä Edustajiston kokouksessa Lahdessa

Koonti työpajatyöskentelyistä Edustajiston kokouksessa Lahdessa Edustajiston kokouksessa Lahdessa 21.03.2015 Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto kokoontui vuoden 2015 ensimmäiseen kasvokkaintapaamiseen Lahdessa 21.03.2015. Kokouksen lisäksi paikalla olleet edustajat

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan (JYY) lausunto Opiskelijoiden Liikuntaliiton (OLL) liittokokouksen ennakkomateriaaleista

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan (JYY) lausunto Opiskelijoiden Liikuntaliiton (OLL) liittokokouksen ennakkomateriaaleista Lausunto Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta (JYY) 4.10.2013 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan (JYY) lausunto Opiskelijoiden Liikuntaliiton (OLL) liittokokouksen ennakkomateriaaleista Jyväskylän

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 1. Toiminnan tarkoitus Kuopion Yrittäjät ry toimii valtakunnallisen yrittäjäjärjestön paikallisena edunvalvojana Kuopiossa. Kuopion Yrittäjät tekee työtä pienten ja keskisuurten

Lisätiedot

Kriittinen menestystekijä Tavoite 2015 Mittari Vastuu Aikataulu ja raportointi

Kriittinen menestystekijä Tavoite 2015 Mittari Vastuu Aikataulu ja raportointi 1 Strategia vuosille 2013 2017 Tarkistetut tavoitteet 2015 Missio: Neuvoston tehtävä on tukea ja kehittää yliopistokirjastoja tutkimusta ja opetusta edistävinä asiantuntijaorganisaatioina. Neuvosto on

Lisätiedot

Hankkeen viestintäsuunnitelma

Hankkeen viestintäsuunnitelma Ydinosaajat Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa (S20136) 15. elokuuta 2016 / 1 Hankkeen viestintäsuunnitelma 1. Hankkeen kuvaus Ydinosaajat-hankkeessa luodaan malli koulutusorganisaatioiden

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään 8.5.2014 MARJUKKA LAINE, TYÖTERVEYSLAITOS 0 Verkoston lähtökohta ja tehtävät Hallitusohjelma 2011: Perustetaan Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Ensimmäisen opiskeluvuoden merkitys Koulutuspäivä 28.5.2012 Minna Kaartinen-Koutaniemi

Ensimmäisen opiskeluvuoden merkitys Koulutuspäivä 28.5.2012 Minna Kaartinen-Koutaniemi Ensimmäisen opiskeluvuoden merkitys Koulutuspäivä 28.5.2012 Minna Kaartinen-Koutaniemi Erilaiset opiskelijaryhmät Uudet uudet Vanhat uudet, esim. alan vaihtajat Maisterivaiheen uudet Maisterivaiheen vanhat

Lisätiedot

Yhteenveto Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. kuntaryhmän itsearvioinnista

Yhteenveto Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. kuntaryhmän itsearvioinnista 1 Yhteenveto Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. kuntaryhmän itsearvioinnista Luumäki, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale (EKSOTE), Kouvola, Lahti, Pieksämäki, Valkeakoski Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. ryhmän

Lisätiedot

Matkalla maailmankansalaiseksi kansainvälinen toimintakyky osaamistavoitteena

Matkalla maailmankansalaiseksi kansainvälinen toimintakyky osaamistavoitteena Matkalla maailmankansalaiseksi kansainvälinen toimintakyky osaamistavoitteena Kaisa Kurki Kansainväliset asiat, Tampereen yliopisto Korkeakoulujen kansainvälisten asioiden hallinnon kevätpäivät, Lahti

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTUTKIMUS 2017 Parikkalan kunta. Jani Listenmaa, Hanna Aho

HENKILÖSTÖTUTKIMUS 2017 Parikkalan kunta. Jani Listenmaa, Hanna Aho HENKILÖSTÖTUTKIMUS 2017 Parikkalan kunta Jani Listenmaa, Hanna Aho Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa Parikkalan kunnan henkilöstön hyvinvointia ja jaksamista, työyhteisön tilaa

Lisätiedot

Kv-opiskelijahaku murroksessa yhteistyötä ja toimivia käytäntöjä etsimässä

Kv-opiskelijahaku murroksessa yhteistyötä ja toimivia käytäntöjä etsimässä Kv-opiskelijahaku murroksessa yhteistyötä ja toimivia käytäntöjä etsimässä Korkeakoulujen kansainvälisten asioiden kevätpäivät Vaasa 9.5.2017 Riikka Vanhanen, FINNIPS-verkoston koordinaattori Aiheet Haku

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Inkubion opintokysely 2015 * Required

Inkubion opintokysely 2015 * Required Inkubion opintokysely 2015 * Required 1. Sukupuoli * Mies Nainen 2. Vuosikurssi * 1 After the last question in this section, skip to question 5. 2 After the last question in this section, skip to question

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 1. Johdanto Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry edustaa lähes 140 000 ammattikorkeakouluopiskelijaa. Vuonna 2013 SAMOKilla

Lisätiedot

ITSEARVIOINTI JA LAADUNHALLINTA HAAPAJÄRVEN KÄYTÄNTEITÄ. Sivistysjohtaja Veijo Tikanmäki

ITSEARVIOINTI JA LAADUNHALLINTA HAAPAJÄRVEN KÄYTÄNTEITÄ. Sivistysjohtaja Veijo Tikanmäki ITSEARVIOINTI JA LAADUNHALLINTA HAAPAJÄRVEN KÄYTÄNTEITÄ Sivistysjohtaja Veijo Tikanmäki HAAPAJÄRVEN LUKIO Lukiolaiset vastaavat asiakastyytyväisyyskyselyyn joulukuussa ja toukokuussa. Kyselyyn on yhdistetty

Lisätiedot

NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015

NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015 NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015 Nastapartion päätavoitteet vuonna 2015 Vahva lippukunta Tukea ja koulutusta kohdennetaan erityisesti yhdistystoiminnan kannalta tärkeimpiin tehtäviin. Pestikulttuuri

Lisätiedot

Nykytilan määrittely: SWOT

Nykytilan määrittely: SWOT Strategia 2018-2021 Johdanto Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKOn strategia on laadittu vuonna 2017 aiemman strategiakauden päättyessä. Strategia on laadittu vuosille 2018-2021. Lähtökohtana

Lisätiedot

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko Kysymykset 1. 1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko OHJAUKSEN TOIMINTAPOLITIIKKA ALUEELLISELLA TASOLLA Alueellisesti tulisi määritellä tahot, joita tarvitaan alueellisten ohjauksen palvelujärjestelyjen

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto. Sisällys

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto. Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto Sisällys 1 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto Yleistä tutkimuksesta 2 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Tukiliiton toimintaan vaikuttavia muutoksia 1. Valtion ja kuntien talous kiristyy. Taloudellisuus

Lisätiedot

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2011 Helena Collin/Ari Kurlin

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2011 Helena Collin/Ari Kurlin RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2011 Helena Collin/Ari Kurlin Sisältö 1. Johdanto...2 2. Miksi tuutoriksi hakeuduttiin?...3 3. Tuutorin tehtävien arvioiminen...4 4. Väittämien toteutuminen...5 5.

Lisätiedot

Kuopion Yrittäjien strategia

Kuopion Yrittäjien strategia Kuopion Yrittäjien strategia 2018-2020 ARVOT Ohjaavat päätöksen tekoa Rohkeus Luotettavuus Uusiutumiskyky TOIMINNAN TARKOITUS, MISSIO Miksi olemme olemassa? Pidämme yritysten puolta ja yrittäjistä huolta

Lisätiedot

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia 2015-2019 Visio METKA on Suomen suurin ja vaikuttavin opiskelijakunta niin taloudellisin kuin toiminnallisin mittarein mitattuna.

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 EPSILON RY

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 EPSILON RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017 EPSILON RY 1 YLEISTÄ Yhdistyksen toiminta tulee jatkumaan vuonna 2015 hyväksyttyjen sääntöjen mukaan. Epsilon ry:n tärkeimpänä tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä,

Lisätiedot