vuosikertomus lorem ipsum i 3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "vuosikertomus lorem ipsum i 3"

Transkriptio

1 vuosikertomus lorem ipsum i 3

2 4 i lorem ipsum Sisällys Pääsihteerin tervehdys KY ry Edustajisto Puheenjohtajalta Työvuoden tilinpäätös Sektorit Koulutuspolitiikka Kansainväliset asiat ja alumnit Kulttuuri Liikunta ja hyvinvointi Yrityssuhteet Viestintä Muut Jaostot Kylteri-lehti Seniorikilta Kunniavaltuuskunta KY-säätiö KY 25 vuotta sitten Talous KY edustaa Henkilökunta

3 6 i lorem pääsihteerin ipsum tervehdys pääsihteerin tervehdys i 7 Pääsihteerin tervehdys KY:läinen opiskelija on aikaansaava, avoin yhteistyölle, kansainvälinen ja pragmaattinen käytännön näkökulmasta asioita tarkasteleva. Jos teemme työmme oikein, KY:n organisaatiosta voi sanoa samaa. y hdistys-säätiömuotoisen KY:n toiminta alkaa viimein pyöriä, alkoi pääsihteerin tervehdys KY:n edellisessä vuosikertomuksessa. KY:n ylioppilaskunta-ajan päättyminen kaksi vuotta aiemmin puhalsi silloin voimakkaita muutoksen puuskia. Tänään voin puolestani todeta, että tämän vuosikymmenen KY-toiminta alkaa viimein vakiintua. Itse kirjoitan päättyneestä vuodesta, jonka aikana KY:n toimistoa luotsasi suurimmalta osin pääsihteerinä Susanna Kemppinen. Palasin tälle toimistolle lähes viiden vuoden tauon jälkeen työelämää nähneenä, mutta suurinta osaa KY:n muutoksista omin silmin näkemättä. Näiden vuosien aikana tehty KY:n uudelleenrakennus yhdistykseksi kertoo omaa tarinaansa siitä, millainen KY:läinen on ytimessään. Yhdistyksen ja säätiön aikakauteen hypättiin tilanteessa, jossa henkilöstöresursseja ei ollut entisessä määrin. Resurssien käyttöä piti priorisoida ja osa toiminnasta jätettiinkin sivummalle. Osan taas nuori Aalto-yliopiston ylioppilaskunta otti luonnollisesti harteilleen. Ennen pitkää KY nousi taas panostamaan sille tärkeisiin tehtäviin, kuten kerhojen palveluun. Joistakin tehtävistä, kuten Kauppakorkeakoulun opintoasioiden edunvalvonnasta, se taas ei koskaan hellittänyt otettaan. Sielunmaisemaa ja sattumia Nykymuotoinen KY ottaa suurta roolia yliopisto- ja opiskelijajärjestökentässä. Se tahtoo kylterien muokkaavan niitä päätöksiä, jotka määräävät opiskelijoiden elämästä ja opintiestä. Tähän edunvalvonnan maailmaan, jossa on jatkuvasti paljon meneillään, se tahtoo panostaa. Hidastempoisempaan, välillisempään sosiaalipolitiikkaan KY ei keskity enää menneiden aikojen tapaan. Keskittymiskohteiden valinta on yksityiskohtineen osin sattumaa, osin tarinaa KY:n perusluonteesta. KY panosti esimerkiksi ympäristöasioihin vuoden 2008 aikana ja saavutti tuloksia, jotka elävät toiminnan rakenteissa ympäristöystävällisempänä KY-talona. Silloinen KY panosti myös avoimempaan tiedonkulkuun, ja sen tärkeys taas elää KYtoimijoiden mielissä. KY:n viime vuosien historia on täynnä toistuvaa teemaa pragmaattisuudesta ja kansainvälisyydestä. Aalto-yliopiston kasvukipujenkin aikana sen edustajat on löytänyt neuvottelupöydistä barrikadien sijaan. Kansainvälisyyttä KY on näyttänyt ohjaamalla resurssejaan jäsentensä auttamiseen kohti vaihto-opintoja. KY on jäsentensä näköinen Opiskelijayhdistys olisi voinut valita toisinkin ja keskittyä toiminnassaan täysin erilaisiin asioihin. KY kenties ei olisi voinut valita toisin, sillä tehdyt ratkaisut kertovat sen kulttuurista ja jäsenistä yhden opiskelijasukupolven mittaisen ja näköisen tarinan. Vuonna 2013 KY tekee taas ratkaisuja syvällä harkinnalla, tekemisen palolla, avoimella mielellä ja vahvalla itsekunnioituksella. Juuri näistä syistä se tuntuu minulle tutulta. Pekka Lampinen, pääsihteeri

4 8 i lorem ipsum ky ry i 9 Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry Mikä on KY? Jäsenistö noin 3300 jäsentä Edustajisto Edustajisto on KY:n ylin päättävä elin. Se koostuu 30 varsinaisesta jäsenestä ja varajäsenistä, jotka valitaan joka toinen vuosi vaaleilla jäsenistön joukosta. KY:n edustajisto toimii myös KY-säätiön hallintoneuvostona. h elsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry (KY) on rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, ammatillisia, taloudellisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opintoihin liittyviä pyrkimyksiään. Yhdistyksestä käytetään lyhennettä KY. KY tukee henkisesti tai aatteellisesti jäsentensä opiskelua, opintojen edellytyksiä ja tulevaa uraa sekä toimii edunvalvojana koulutuspoliittisissa asioissa. KY:n tarkoituksena on kehittää ja ylläpitää kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä sekä edistää opiskelijoiden vaihto-opiskelua. KY järjestää erilaisia kulttuuri- ja liikuntatapahtumia, tukee taloudellisesti opiskelijoiden keskuudessa järjestettävää harrastustoimintaa sekä harjoittaa tiedotustoimintaa kohderyhmänsä keskuudessa. KY edistää opiskelijoiden ja yritysmaailman sekä opiskelijoiden ja opintonsa päättäneiden kohtaamista sekä pyrkii nostamaan kauppatieteitä opiskelevien arvostusta ja tunnettuutta ympäröivässä yhteiskunnassamme. KY:n jäseneksi voivat liittyä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa kauppatieteellistä tutkintoa suorittavat opiskelijat. Vuoden 2012 päätteeksi jäseniä oli noin Syksyllä 2012 aloittaneista opiskelijoista 95 prosenttia liittyi yhdistyksen jäseniksi. Hallitus 6 10 jäsenen hallitus vastaa KY:n toiminnasta ja käyttää yleistä hallinta- ja toimeenpanovaltaa. Kulttuurivaliokunta Korkeakouluvaliokunta Viestintävaliokunta Liikunta- ja hyvinvointivaliokunta Jaostot - KUJ - NESU - KY-Sub Sales Academy International committee Kerhot Ainejärjestöt Probba (Mikkelin yksikkö) Sihteeristö ja KY:n toimisto KY:n sihteerit sekä toimiston muut työntekijät pyörittävät KY:n arkea, hallintoa sekä auttavat mm. jäsenasioissa. Pääsihteeri toimii KY:n toimiston esimiehenä. Hallinto - hallintopäällikkö - isäntä - taloussihteeri Sihteerit - AD - atk-/web-koordinaattori - kulttuurisihteeri - myyntikoordinaattori - tiedottaja - kerhosihteeri Seniorikilta Seniorikiltaan voivat kuulua KY:n entiset jäsenet. Killan tehtävänä on toimia jäsentensä yhdyssiteenä sekä tukea ja edistää KY:n toimintaa. Kunniavaltuuskunta Kunniavaltuuskunta koostuu KY:n kunniajäsenistä. Sen tehtävänä on seurata KY:n toimintaa ja toimia neuvoa-antavana elimenä. KY-säätiö Helsingin kauppatieteiden ylioppilaiden säätiössä ylintä päätösvaltaa käyttää hallitus, ja toimintaa ohjaa ja valvoo säätiön hallintoneuvosto. Säätiön asiamies vastaa säätiön käytännön toiminnan pyörittämisestä. Säätiö jakaa mm. apurahoja vaihtoon lähtijöille ja tukee KY:n toimintaa.

5 10 i lorem ipsum edustajisto i 11 Edustajistolla suurten linjojen vuosi Edustajiston puheenjohtajisto 2012 Iina Näsman puheenjohtaja Tuuli Karppinen 1. varapuheenjohtaja Lauri Wahlroos 2. varapuheenjohtaja KY:n edustajiston ja KY-säätiön hallintoneuvoston vuosi 2012 sisälsi monta isoa päätöstä: strategian ja kehityssuunnitelmien hyväksymisen, atalent-yrityskaupan sekä uuden pääsihteerin valitsemisen. Lisäksi Otaniemi-hanke oli jatkuvasti esillä keskusteluissa. e dustajisto järjestäytyi joulukuussa 2011 ja varsinainen toimikausi alkoi vuoden 2012 alusta. Vuosi aloitettiin koulutusmökillä Karjalohjalla, ja syksyn alussa pidettiin myös säätiöaiheinen koulutusilta. Syksyllä edustajisto hyväksyi yhdistyksen vuoden 2013 talousarvion ja toimintasuunnitelman sekä vahvisti säätiön puolelta samat dokumentit. Syksyllä perustettiin hallitustenvalintatyöryhmä toteuttamaan henkilövalintojen valmistelu. Projekti päättyi syksyllä, kun edustajisto valitsi yhdistykselle hallituksen sekä säätiön hallitukselle uuden puheenjohtajan, uudet opiskelijajäsenet ja yhden uuden asiantuntijajäsen. Omaisuuslahjoitusasia puhutti säännöllisesti tänäkin vuonna, etenkin kun vuoden 2011 lopuksi AYY:n hallitus päätti aloittaa siviiliriitaprosessin lahjoituksista. Prosessin jatkumista tullaan seuraamaan tarkasti myös ensi vuonna. Strategian ja kehityssuunnitelmien hyväksyminen Strategiaa varten oli tehty jo todella hyvä työ vuonna 2011, joten pohja oli helppo viimeistellä. Strategiaa myllättiin omassa iltakoulussa helmikuussa ja se hyväksyttiin yksimielisesti edustajiston juhlakokouksessa vuosijuhlaviikolla. Strategian pohjalta edustajisto halusi tehdä kehityssuunnitelmat sekä yhdistykselle että säätiölle. Kehityssuunnitelmaprosessit olivat strategiaa enemmän hallitusvetoisia, ja edustajisto osallistui kommentoimalla ja keskustelemalla aiheesta järjestetyssä iltakoulussa sekä kokouksissa. Kehityssuunnitelmatkin hyväksyttiin syksyn aikana, joten tämän vuoden aikana saatiin kasaan vahva paketti toiminnan strategista ohjaamista varten. Rekryfirmahanke Yksi vuoden isoimpia päätöksiä oli jo muutaman vuoden ajan haaveiltu KY:n paluu yrityssuhdemaailmaan. Paluu sai edustajistolta siunauksensa, ja yhdistys osti osuuden atalent-rekrytointiyrityksestä. Ostoa selvitettiin vuoden aikana tarkasti ja hankkeen selvitysmies sekä hallituksen yrityssuhdevastaava raportoivat hankkeen etenemisestä aktiivisesti edustajistolle. Otaniemi-hanke Vuoden aikana seurattiin myös aktiivisesti hallituksen toimia Otaniemeen muuton edistämiseksi. Edustajisto oli erityisen kiinnostunut Kauppakorkeakoulun tulevista opetustiloista Otaniemessä sekä mahdollisesta opiskelijakeskushankkeesta. Näiden etenemisestä raportoitiin edustajistolle säännöllisesti, vaikkakin konkreettiset askeleet jäivät odottamaan ensi vuotta. Pääsihteerin vaihtuminen Juhlakokouksessa vahvistettiin pääsihteerin optiovuosi, sillä edustajisto oli erittäin tyytyväinen pääsihteerin tekemään työhön. Pääsihteeri sai kuitenkin kevään aikana onnellisia uutisia ja ilmoitti kevään päätteeksi jäävänsä äitiysvapaalle lokakuun aikana. Edustajisto perusti pääsihteerinvalintatyöryhmän valmistelemaan uuden pääsihteerin valinnan. Työryhmä kokoontui kesän aikana aktiivisesti, ja prosessi saatiinkin hienosti loppuun syksyn alussa, kun työryhmä esitti yksimielisesti tehtävään valittavaksi KTM Pekka Lampista. Edustajisto hyväksyi Lampisen valinnan, ja hänen toimikautensa jatkuu vuoden 2014 elokuulle. Työryhmät ja toimikunnat Hallintoneuvoston puolella toimivat totuttuun tapaan sekä toiminta-avustus- että stipendi- ja apurahatoimikunta, joihin valittiin jäsenet vuoden alussa. Toimikuntien toiminnassa havaittiin kehittämisen paikkoja ja kehitystyö aloitettiin vuoden lopulla. Kevään aluksi perustettiin sääntötyöryhmä, sillä jo edellisellä edustajiston kaudella oli huomattu useita päivitystarpeita sekä yhdistyksen että säätiön säännöissä. Työryhmä työskenteli kiitettävästi läpi vuoden ja toi muutoksia kokouksiin keskusteltaviksi ja hyväksyttäviksi. Edustajisto perusti alkuvuodesta Otaniemi-työryhmän, joka kuitenkin lakkautettiin jo maaliskuussa Aalto-yliopiston päättäessä uuden ajan kandiopiskelijoiden Otaniemeen siirtymiselle. Lisäksi perustettiin työryhmä selvittämään mahdollista Mursumatrikkelin toteuttamista. Työryhmä selvitti toteutusmahdollisuuksia ja raportoi niistä hallitukselle. Mursumatrikkeli aiotaan toteuttaa ensi vuonna hallituksen toimesta. AYY-työryhmä toimi jälleen tänä vuonna raportoiden ylioppilaskunnan kuulumisia edustajistolle. Edustajiston ja hallintoneuvoston sisäinen toiminta Edustajistoryhmät ithink, Sinivihreät, Kauppiksen Porvarit sekä Force Majeure valitsivat heti alkuvuodesta puheenjohtajat itselleen. Edustajistossa jatkettiin viime vuonna aloitettua käytäntöä, jossa ryhmien puheenjohtajat vastaavat ryhmän kokoamisesta kokouksiin. Ryhmät toimivat vuoden aikana vaihtelevasti, joten ryhmien toiminnan aktivointi onkin hyvä kehityskohde tulevalle vuodelle. Vuoden aikana jatkettiin edustajiston oman Facebookryhmän hyödyntämistä tiedottamisessa ja keskustelun herättelyssä. Kanava onkin osoittanut sähköpostilistaa paremmaksi viestintäkanavaksi. Vuoden lopulla toteutettiin edustajistokysely, jonka perusteella toimintaa voidaan ensi vuonna vielä ennestään parantaa. Edustajiston toive oman lauluillan järjestämiseen kuultiin, ja vuoden lopulla koottiin hupityöryhmä valmistelemaan ja toteuttamaan edustajiston vuoden huipentumaksi pikkujoululauluilta. Iina Näsman, edustajiston puheenjohtaja 2012

6 12 i lorem ipsum puheenjohtajalta i 13 Sanoista tekoihin Vuotta 2012 voisi kuvata toisaalta kehityksen, toisaalta opetuksen vuodeksi. Tammikuussa hallitus loi toimintasuunnitelman pohjalta itselleen kunnianhimoisen hallitusohjelman, joka osoittautui erittäin haastavaksi, mutta lopulta toteutuskelpoiseksi. Hallitusohjelmaan kirjattiin massiivisia uudistushankkeita, joista osa toteutettiin vieläpä suunniteltua laajempina. y hdentoista kuukauden aikana KY:lle luotiin muun muassa uusi strategia, kolmevuotinen kehityssuunnitelma, uudet nettisivut ja jäsenrekisteri. Vaikutustyö tutkintouudistuksen eteen ja Otaniemen infrastruktuurin parantamiseksi Kauppakorkeakoulun tilojen osalta rytmitti hallituksen arkea ympäri vuoden. Myös selvitystyö yritystoimintaan lähtemisestä ja neuvottelut atalentin kanssa kestivät lopulta yli puoli vuotta ja yhteistyömallien suunnittelu jatkui aina vuoden loppuun asti. Näin jälkikäteen voinkin todeta, että vuosi 2012 vaati hallitukselta todellista itsensä ylittämistä ja laaja-alaista näkemystä KY:n ja Aalto-yliopiston toimintakentistä. Kevään puolivälissä aikataulu Kauppakorkeakoulun kandiopetuksen siirtymisestä tarkentui. Kauppatieteiden kandidaattiohjelman tarvitsemat tilat Otaniemessä saadaan valmiiksi joulukuussa 2014 ja kandidaattiopiskelijat aloittavat opintonsa Otaniemessä aiemmasta aikataulusta poiketen syksyllä Tämän aikataulutarkennuksen jälkeen KY aloitti keväällä keskustelut uudesta opiskelijakeskuksesta Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan ja Teknologföreningenin kanssa. Opiskelijakeskushankkeen osalta suunnittelu- ja selvitystyötä Otaniemen kampuskehityksen ja kaavoitusmahdollisuuksien osalta jatkettiin yhdessä Aalto-yliopistokiinteistöjen ja Aalto-yliopiston kanssa koko syksyn ajan. Vuonna 2015 koittava kaksinapaisuus tuo KY:n jälleen kerran uusien haasteiden äärelle. Organisaatiossamme on onneksi kokemusta suurista muutoksista ja kuten Aalto-yliopiston muodostamisessa, myös tämän haasteen kanssa osaamme olla proaktiivisia. Pohjatyö on tehty. Huolimatta vuoden massiivisista projekteista KY:n normaalia jatkuvaa toimintaa pystyttiin ylläpitämään vallan hyvin. Kiitos kehityssuunnitelman, myös normaali toiminta pääsi suurennuslasin alle vuoden aikana. Strategisen pohdinnan yhteydessä ja tulevien kolmen vuoden painopistealueita punnittaessa hallitus ja sihteeristö pääsivät analysoimaan kriittisesti eri sektoreiden roolia ja tulevaisuutta. Vaikka ke- hityssuunnitelma ei sisälläkään pohdintaa eri sektoreiden kehittämisestä, jäi prosessin varrelta paljon käyttökelpoista materiaalia KY:n jatkuvan toiminnan kehittämiseen. Isot samanaikaiset projektit pakottivat ajoittain hallituksen ja sihteeristön toimimaan äärirajoillaan. Toimijoiden motivointi ja ohjaus arjen keskellä, kun samaan aikaan keskityttiin useampaan laajamittaiseen projektiin, oli haastavaa mutta samalla opettavaa. Samaan aikaan kun KY:lle luotiin ylivuotisia toiminnanohjauksellisia työkaluja, luotiin myös arjen toimintojen ohjaukseen uusia malleja. Viikoittaisia rutiineita uudistettiin ja joistain vanhoista toimintatavoista luovuttiin. Näin jälkikäteen ajateltuna alkuvuodesta luotu hallitusohjelma oli omiaan pakottamaan hallituksen ja sihteeristön tarkastelemaan toimintakulttuuriamme kriittisesti. Näin kehityssuunnitelmaan löydettiin juuri niitä vastauksia, joilla KY:stä tehdään ketterämpi, kevyempi ja mukautuvampi. Tulevana vuonna massiivisia uudistusprojekteja ei tule olemaan yhtä montaa kuin vuonna Tämä tarjoaa KY:lle toivottavasti mahdollisuuden keskittyä enemmän jatkuvaan toimintaan ja olla vielä vahvemmin mukana Aalto-tason ja toisaalta valtakunnallisen tason keskustelussa ja vakiinnuttamaan asemaansa molemmilla kentillä. Tuleva vuosi 2013 tulee tarjoamaan KY-toimijoille paljon oppimiskokemuksia, kun painopiste siirtyy kaksinapaisen KY:n valmisteluun. Vaikka isot toimintaympäristön muutokset ovat omiaan vakavoittamaan toiminnan luonnetta, tulee KY selvittämään tämänkin muutoksen pilke silmäkulmassa ja hymyssä suin. Uusi yhdistys säätiömuotoinen KY on viimeistään vuoden 2012 aikana vakiinnuttanut sisäisen toimintakulttuurinsa ja piirtänyt itselleen selkeät askelmerkit tuleville vuosille. Kiitokset kaikille vuoden 2012 toimijoille ajatuksistanne, ajastanne ja panoksestanne KY:n eteen. KY ei ole työ, se on elämäntapa KY on ihmiset. Sauli Böhm, hallituksen puheenjohtaja

7 14 i lorem ipsum lorem ipsum i 15 Työvuoden tilinpäätös Vuoden 2012 aikana KY:n hallitus kokousti 46 kertaa, teki päätöksiä aamukoulussa yli 40 kertaa ja osallistui 11 edustajiston kokoukseen. Työteliään vuoden päätteeksi Sauli, Aku, Heta ja Mikkomatti kertovat hallituksen suurimmista onnistumisista.

8 16 i työvuoden tilinpäätös työvuoden tilinpäätös i 17 Heta: Uudistimme Kywebin täysin Aku-Jaakko: Teimme historiallisen yrityskaupan a jatus KY:n nettisivujen uudistuksesta alkoi itää jo vuonna Vuosien saatossa vanhoille sivuille oli kasaantunut valtava määrä tietoa, joka oli hankalasti järjestely ja josta osa ei ollut enää ajankohtaista ylioppilaskunta-ajan jäätyä taakse. Lisäksi sivujen ylläpito ja päivittäminen oli kohtuuttoman työlästä. Sivuilla ilmeni jatkuvasti erilaisia ongelmia, sillä sivut toimivat teknisesti äärirajoillaan. Kokonaan uusien sivujen tekeminen tuli siis ajankohtaiseksi. Syksyllä 2011 edellinen hallitus teki pohjatyötä ja uusien sivujen konsepti alkoi hahmottua. Vuoden 2012 alkaessa sivujen toteuttajaksi oli valittu suunnittelutoimisto Solid Angle ja Kyweb 3.0 -projekti saattoi alkaa. Sivuston oli tarkoitus valmistua heinäkuun alussa. Vaikka KY:n koko toimisto osallistui sivujen uudistamiseen, projektia aktiivisesti vetäneeseen työryhmään kuului viestintävastaava, tiedottaja, web- ja atk-tukihenkilö sekä AD. Alkuvuodesta keskityimme sivujen suunnitteluun yhdessä suunnittelutoimiston kanssa. Pohdimme, mitä KY: jäsenet haluavat nettisivuilta löytää, mitä emme ainakaan halua sivuille ja mikä taas on must-have? Palaveerasimme useaan otteeseen suunnittelutoimiston kanssa ja järjestimme aamukouluihin workshop-työskentelyä, jotta koko hallitus ja sihteeristö saivat sanansa sanottua suunnitteluvaiheessa. Suunnittelutyö oli onneksi jo aloitettu edellisenä vuonna, joten aivan nollasta ei tarvinnut lähteä liikkeelle. Helmikuussa sivujen rakenne ja rautalankamalli oli valmis entistä jäsenlähtöisempi ja selkeämpi sivusto alkoi hahmottua. Alkukeväästä aloitimme projektin työteliäimmän vaiheen, sisällöntuotannon. Silloisilla nettisivuilla oli suuri määrä staattista tietoa, jota piti karsia ja muokata, mutta myös täysin uutta sisältöä piti tuottaa. Hallitus ja sihteeristö tuottivat tekstiä ja kuvia, minkä jälkeen sisältöä muokattiin paremmin verkkoon sopivaksi. Sisällöntuotantovaihe vei yli kuukauden, ja huhtikuussa sivujen valmis sisältö luovutettiin suunnittelutoimistolle. Alkoi tekninen toteutus sekä graafisen ilmeen suunnittelu. Yleisilmeeltään sivujen haluttiin olevan modernit ja selkeät pientä leikkimielisyyttä unohtamatta. Suunnittelutoimisto työskenteli sivuston teknisen toteutuksen kanssa loppukevään. Kahden viikon intensiivisen sisällönsyötön jälkeen sivut näkivät päivänvalon heinäkuun alussa. Tarkoituksenamme oli, että uudet opiskelijat pääsevät käyttämään heti opintiensä alusta asti KY:n uusittua nettisivustoa, ja tässä tavoitteessa myös pysyttiin. Nykyinen Kyweb on edeltäjäänsä kevyempi ja sivuilla on helpompi navigoida. Tarkoitus on, että olennainen tieto löytyy helposti ja nopeasti. Nykyinen sivusto myös tarjoaa englanninkielisille opiskelijoille aikaisempaa kattavammin tietoa KY:stä, sillä sivut on rakennettu tukemaan kaksikielistä viestintää. Kokonaisuudessaan projekti oli haastava laajuutensa vuoksi, mutta jokainen projektiin osallistunut voi varmasti katsella ilolla yhteistä tuotosta uuden ajan Kywebiä. dustajistosta lähtenyt halu selvittää KY:n mahdollisuudet lähteä jälleen mukaan yritystoimintaan huipentui KY:n kannalta historialliseen päätökseen kun allekirjoitimme kauppakirjan 25 prosentin omistusosuuden hankkimisesta Aalto-yliopiston opiskelijoille ja vastavalmistuneille töitä välittämästä atalent Recruiting Oy:stä. Tällä päätöksellä KY on jälleen mukana markkinaehtoisessa liiketoiminnassa 21 vuoden tauon jälkeen. Keskustelua KY:n lähtemisestä mukaan atalentin toimintaan käytiin jo ensimmäisen kerran kesällä 2011, joten ostopäätös ei ollut hetken mielijohteesta tehty ratkaisu. Vuonna 2011 pitkälti silloisen myyntikoordinaattorin Teemu Mäen vapaaehtoistyönä aloittamaa uurastusta jatkettiin asiaan- kuuluvin resurssein, kun palkkasimme myyntikoordinaattori Mikko Jauhiaisen toimimaan hankkeen selvitysmiehenä. Koko kevään kestänyt selvitystyö vakuutti meidät siirtymään neuvottelupöytään Prodeko ry:n ja Prodekon Alumni ry:n kanssa. Hyvässä hengessä ja yhteisten tavoitteiden pohjalta käydyt neuvottelut huipentuivat elokuun lopulla, jolloin pääsimme yhteisymmärrykseen kaupan ehdoista. Pitkään kestänyt projekti johti KY:n kannalta ideaalin lopputulokseen. Olemme nyt mukana yritystoiminnassa, joka hyödyttää jäsenistöämme tarjoamalla ammatillisesti kehittäviä työmahdollisuuksia aina ensimmäisen vuoden mursuista vastavalmistuneisiin työelämän tulevaisuudenlupauksiin.

9 18 i työvuoden tilinpäätös työvuoden tilinpäätös i 19 Sauli: Teimme KY:lle kehityssuunnitelman Mikkomatti: Olimme mukana päättämässä kauppiksen tiloista Otaniemessä K Y:llä on lähivuosina taklattavana suuria haasteita, joissa pärjäämiseksi tarvitaan vahvaa visiota, yhteisiä päämääriä ja koviakin päätöksiä. KY:n toiminnanohjaus on ottanut viimeisen 1,5 vuoden aikana isoja harppauksia, kun KY:lle on luotu käytännönläheisiä toiminnanohjauksen työkaluja. Viimeisin niistä on luomamme kehityssuunnitelma vuosille Jatkoimme KY:llä vuonna 2011 aloitettua strategiatyötä isoin harppauksen heti vuoden 2012 alusta lähtien. Edustajisto hyväksyi juhlakokouksessaan helmikuussa KY:n uuden strategian. Tämän strategian roolina on näyttää suuntaa KY:n toimintaan vuosille ja tukea toiminnan ohjauksen kehittymistä pitkäjänteiseksi ja tavoitteelliseksi. Hallituksemme aloitti uuden strategian pohjalta työstämään kehityssuunnitelmaa. Suunnitelma kuvaa, mitä KY:n strategian edellyttämiä kehityshankkeita ja muutoksia KY:llä tulee tehdä vuosien aikana. Syyskuussa kehityssuunnitelma hyväksyttiin edustajiston kokouksessa. Suunnitelma tarjoaa kehitysehdotuksia niihin KY-toiminnan osa-alueisiin, joiden koetaan tarvitsevan pidemmän tähtäimen toiminnanohjausta seuraavina kolmena vuotena. Kehityssuunnitelmassa ei ole tarkoitus kääntää jokaista kiveä, vaan siis ainoastaan ne, jotka sitä kipeimmin lähivuosina tarvitsevat. Kehityssuunnitelmaprosessi oli hallitukselle ennen kaikkea opettava. Suunnitelman rakenne ja sisältö elivät koko prosessin ja dokumentin käytettävyys ehdittiinkin puolen vuoden aikana kyseenalaistamaan useamman kerran. Hallituksemme saavutti yhteistyössä sihteeristön, alumnien ja edustajiston kanssa lopulta kiitettävän lopputuloksen kehityssuunnitelman käytettävyyden ja toiminnanohjauksellisen roolin osalta. Yhdistys ja säätiö tekivät prosessin aikana tuloksellista yhteistyötä KY:n hallinnon kehittämisessä ja taloudenhoidon pidemmän tähtäimen suunnittelussa. Kehityssuunnitelmien tekeminen itsessään oli elintärkeää ajatellen seuraavia kolmea vuotta, koska se pakotti koko organisaation keskusteluun ja valintojen äärelle. Koko vuoden kestänyt strategiatyö rikastuttikin KY:n arjen keskustelukulttuuria. Vaikka valmiita vastauksia kehityssuunnitelma ei tarjoakaan, osoittaa se tulevien vuosien toimijoille suunnan ja tarjoaa toiminnan painopisteet. Pohjatyö on nyt tehty, kylteritoiminnan mahdollistaminen alkakoon. v uoden 2011 kesällä Aalto-yliopisto päätti, että Otaniemeen kahdella vuodella. Kandit aloittavatkin opintonsa Otaniemessä vuoden 2015 syksyllä. Päätös mahdollistaa kauppatieteiden kandiopetus siirtyy kokonaisuudessaan Otaniemen kampukselle. Päätöksestä lähtien KY:llä ollaan osallistuttu Otaniemen kampuk- kandikeskuksesta ja oli siksi mielestämme oikea. Alkusyk- Kauppakorkeakoululle paremmat tilat Otakaari 1:n tulevasta sen kehittämiseen Töölön kampuksen uudelleensuunnittelun systä esitelty tilojen pohjaratkaisu tyydytti sekä Kauppakorkeakoulua että yliopistoa ja tilojen konkreettinen suunnittelu ohella loppuvuodesta perustettu Kauppiksen kampustyöryhmä lähti heti alkuvuodesta ratkomaan ongelmaa Otanie- Syksyllä yliopisto perusti kampustyöryhmän myös Töölön jatkuu vuoden 2013 aikana. men puuttuvista tiloista. Vaikutimme työryhmän päätöksiin tilojen kehittämistä varten. Työryhmän tehtävänä oli osaltaan valmistautua kandien siirtymiseen ja suunnitella tilojen tuomalla esiin opiskelijoiden näkökulmaa ja kauppatieteiden opiskelun ominaispiirteitä. Otimme vahvan roolin taataksemme erityisesti itseopiskelu- ja ryhmätyötilojen riittävyy- kampuksesta entistä viihtyisämpi ja houkuttelevampi paik- tiivistämistä. Samalla tavoitteena oli tehdä nykyisestä Töölön den myös Otaniemen kampuksella. Otimme selvää opiskelijoiden näkemyksistä teettämällä tilakyselyn ja saatuja viihtyvyyden ja monikäyttöisyyden lisäämisen suunnitteluun ka viettää aikaa. Osallistuimme erityisesti nykyisten tilojen tuloksia käytettiin hyödyksi tiloja suunnitellessa. ja teimme yhteistyötä korkeakoulun henkilökunnan kanssa. Keväällä yliopisto päätti lykätä opiskelijoiden siirtymistä

10 20 i lorem ipsum Sektorit KY:n hallitus 2012 Sauli Böhm puheenjohtaja Aku-Jaakko Saukkonen varapuheenjohtaja, yrityssuhteet ja talous Laura Brotkin koulutuspolitiikka Heta Havu viestintä ja jäsenasiat Miro Hemanus kulttuuri Pauliina Ikäheimo koulutuspolitiikka Mikko Kaivola kansainväliset asiat ja alumnit Mikkomatti Reunanen liikunta- ja hyvinvointiasiat, kampus

11 22 i koulutuspolitiikka koulutuspolitiikka i 23 Korkeakouluvaliokunta KOVA 2012 Laura Brotkin puheenjohtaja Jussi Kaistinen varapuheenjohtaja Noora Haraholma Liisa Itkonen Maria Monikainen Moona Savela Tiina Snäkin Riikka Ylitalo Markus Helaniemi (elokuuhun asti) Laura Brotkin, koulutuspoliittinen vastaava Pauliina Ikäheimo, koulutuspoliittinen vastaava Koulutuspolitiikka Kohti maailmanluokkaa projekti kerrallaan Vuonna 2012 KY:n koulutuspoliittisella sektorilla painittiin suurten muutosprosessien kanssa. Ainejärjestöjen edunvalvonnallisen roolin vakauttaminen ja entisestään kasvattaminen sekä tutkintouudistusprosessit ovat olleet vuoden tärkeimpiä projekteja. Vuoden 2012 alussa Aallon kauppakorkeakoulun dekaanin saappaisiin astunut Ingmar Inkku Björkman lähti heti ensimmäisistä työpäivistään alkaen virtaviivaistamaan Kauppakorkeakoulun strategian toteuttamista ja hallintoa. KY:n perinteikäs, vahva yhteistyö Kauppakorkeakoulun johdon kanssa jatkui. Keskustelua käytiin tärkeistä opiskelijoita koskettavista asioista aktiivisesti vuoden ympäri ja isojakin projekteja startattiin yhteisvoimin. Toistuvina teemoina keskusteluissa olivat muun muassa akateemisen yhteisön kehittäminen tiiviimmäksi sekä opintojen ohjaus kauppakorkeakoululla. Uuden dekaanin, kuten myös tottakai KY:n, tärkeä tavoite oli nostaa opetuksen laa- dun tasaisuutta keskittymällä tarkempaan laadunvalvontaan ja palautejärjestelmiin. Ainejärjestöille uutta tukea edunvalvontaan Aalto-yliopiston opiskelijayhdistyskentän rakenteiden vuosia jatkuneessa myllerryksessä KY:n ainejärjestöt nostivat profiiliaan aktiivisina edunvalvojina. KY:n koulutuspoliittinen sektori tervehti muutosta ilolla ja pyrki tukemaan ainejärjestöjä entistä vahvemmin. Vuoden 2012 aikana ainejärjestöt saivat käyttöönsä työtilan KY-talon toisesta kerroksesta, ja vuoden 2013 alussa ainejärjestöt saavat myös suuremmat vapaa-ajan tilat omaan käyttöönsä. KY kävi vuoden aikana aktiivisesti keskustelua AYY:n kanssa ylioppilaskunnan alla olevista yhdistysrakenteista ja miten ne tulisi parhaiten ottaa huomioon edunvalvontaa koordinoitaessa. Ainejärjestöt kutsuttiin kiltojen tavoin mukaan ylioppilaskunnan opintoasioita käsitteleviin ryhmiin. Myös KY:n koposektori tarjosi ainejärjestöille aiempaa enemmän koulutusta ja tukea laitosyhteistyöhön ja korkeakoululla vaikuttamiseen. Kohti uusia tutkintoja KY:n koposektorin vuosi 2012 keskittyi vahvasti uusiin kandidaatin ja maisterin tutkintoihin vaikuttamiseen. Maisteritutkinnon uudistuksesta vastuu annettiin pitkälti ainejärjestöille, heitä kuitenkin prosessissa tukien ja kannustaen. Kandidaatin tutkinnon osalta KY oli mukana kanditutkinnon uudistustyöryhmässä, jossa työ jatkunee myös keväällä Tutkinnot ovat kuitenkin vuoden 2012 loppuun mennessä erittäin hyvällä mallilla ja pääpiirteissään valmiit. Uudet tutkinnot antavat opiskelijalle vapaammat kädet omien opintokokonaisuuksien luomiseen ja esimerkiksi Aalto-tason poikkitieteellisyyden mahdollisuuksia halutaan lisätä. Kandidaatin tutkintoa vietiin yleistieteellisempään suuntaan, jolloin se takaa laajoilla perusopinnoillaan vankan pohjan myöhemmille erikoistumisopinnoille. Rakenteellisen uudistustyön ohella kiinnitettiin myös erityistä huomiota uusien opetus- ja opiskelutapojen kehittämiselle ja opiskelukulttuurin muutokselle. Tutorointia sekä muita valiokuntaprojekteja Korkeakouluvaliokunta KOVA toteutti vuonna 2012 tuttuun tapaan kympanjointia ja mentorointia. Lisäksi valiokunta järjesti keväällä ja syksyllä Kehitä! -palautekampanjan ja palkitsi Vuoden opettajan KY:n 101. vuosijuhlassa. Vuoden työteliäin ja aikaa vievin valiokunnan projekti oli ehdottomasti tutorointi, johon koko valiokunta paneutui täysillä. Tutoroinnista saatiinkin hyvää palautetta niin koululta kuin mursuilta, mutta projekti vaatii selvästi hiomista jatkossa niin KY:n keskinäisen vastuunjaon, kuin KY:n ja koulun välisen työnjaon ja viestimisen suhteen. Laura Brotkin ja Pauliina Ikäheimo

12 24 i kansainväliset asiat ja alumnit kansainväliset asiat ja alumnit i 25 Intervational committee 2012 Mikko Kaivola puheenjohtaja Mai Phuong Dung Laura Honkanen Rilana Riikkinen Pauliina Roponen Leeyoung Song Christian Zischler Matti Inkinen KY-Sub pj Kansainväliset asiat ja alumnit Mikko Kaivola, kansainvälisten- ja alumniasioiden vastaava Tulevaisuuteen valmistautumista Vuoden 2012 aikana kansainvälisellä sektorilla katseet luotiin tulevaisuuteen, unohtamatta kuitenkaan nykyhetkeä. Ulkomaalaisten opiskelijoiden mielikuvia KY:stä selvitettiin kyselyn avulla ja kaksikielisyyteen kiinnitettiin huomiota viestinnässä. Toisaalta sektorin valiokunnan roolia ja mielekkyyttä mietittäessä päädyttiin sen lakkauttamiseen. Kansainvälisyys tänään ja huomenna Kansainvälisyys ja suhtautuminen ulkomaalaisiin opiskelijoihin nousivat puheenaiheeksi vuoden aikana KY:llä. Vuoden aikana pyrittiin selvittämään ulkomaalaisten jäsenten suurimpia ongelmia KY:n toiminnassa heille suunnatun kyselyn avulla. Näin luotiin pohjaa tulevaisuudelle, jossa esille nousseisiin ongelmakohtiin voitaisiin puuttua paremmin. Edustajiston hyväksymässä kehityssuunnitelmassa kansainvälisyys nostettiinkin omaksi osa-alueekseen tulevien vuosien toiminnan painopisteissä. Vuoden 2012 aikana Kauppakorkeakoululla tehtiin päätös, jonka mukaan vuodesta 2013 lähtien kandivaiheen opiskelijoiden sisäänotossa ei enää oteta uusia ulkomaalaisia tutkinto-opiskelijoita englanninkielisen perusopetuksen päättyessä. Tämä on luonnollisesti päätös, joka vaikuttaa myös KY:n kansainvälisen sektorin toimintaan. Tulevaisuuteen katsomisen lisäksi vuoden aikana pyrittiin edelleen keskittymään kaksikielisen viestinnän parantamiseen. Viestinnän osalta suurin kehitysaskel tapahtui uuden Kywebin myötä, josta löytyy nykyisin kaikki staattinen tieto KY:stä suomen lisäksi myös englanniksi. International Committeen viimeinen vuosi? KY:n kansainvälisten asioiden komitea, International Committee, toimi 2012 toista vuottaan. Valiokunnan tavoitteina pysyivät viime vuonna luodut linjat jäsenistön kansainvälistymisestä sekä ulkomaalaisten opiskelijoiden edunvalvonnasta KY:llä ja koululla. Valiokunnassa toimi vuoden aikana viisi ulkomaalaista ja kaksi suomalaista sekä KY-Subin puheenjohtaja mandaattipaikalla. Vuoden aikana järjestetyt tapahtumat pyrkivät tuomaan ulkomaalaisia tutkinto-opiskelijoita ja suomalaisia opiskelijoita yhteen. Valiokunnan tavoittavuus jäsenistön keskuudessa, sekä roolin epäselvyys organisaatiossa johtivat kuitenkin siihen, että kulunut vuosi jäi toistaiseksi International Committeen viimeiseksi. Samalla kuitenkin päätettiin, että ensi vuoden aikana pyritään luomaan valiokunnan tilalle jokin korvaava foorumi, joka vastaa paremmin ulkomaalaisten opiskelijoiden tarpeisiin ja toimii luonnollisena osana KY:n organisaatiota. Kv-viikkojen suosion kasvu jatkui Helsingin kansainvälinen viikko järjestettiin perinteisesti lokakuussa. Viikkoa toteuttamaan valittiin maaliskuussa yhdeksän hengen työryhmä, jonka lisäksi hieman yli 20 kylteriä osallistui viikon järjestämiseen majoittamalla vieraita. Myös ulkomailla järjestetyt kv-viikot kiinnostivat jäsenistöä ja hakijoiden määrä kasvoi verrattuna aikaisempiin vuosiin. KY osallistui toisena vuonna peräkkäin International Week Coordinating Organizationin eli IWCO:n vuosiseminaarissa, jossa luotiin linjoja toiminnan kehittämiselle. Lähivuosien tavoitteeksi otettiin nykyisen 25 jäsenkaupungin määrän kasvattaminen sekä toiminnan laajentaminen myös Amerikan mantereelle. Pohjaa tulevaisuudelle Vuoden aikana KY:llä otettiin pieniä askelia eteenpäin kansainvälisyydessä, vaikka ulkopuolisen silmissä viime vuosien kehitys sektorilla saattoi näyttää pysähtyvän. Monet vuoden aikana tehdyt päätökset luovat pohjaa tulevaisuuden toimijoille ja pyrkivät antamaan entistä selkeämpiä suuntaviivoja toiminnalle lähivuosina. Mikko Kaivola

13 26 i kulttuuri kulttuuri i 27 Kulttuurivaliokunta 2012 Miro Hemanus puheenjohtaja Matias Alhanen Anni Laurikka Joni Lehtelä Linda Löfbacka Taru Palamaa Anssi Panula Pinja Ruonala Petri Vilpponen Laura Vuorelma Mikael Paani NESU-KY pj Marko Salonen KUJ pj Vuosijuhlatoimikunta 2012 Saana Mäkijärvi puheenjohtaja Markus Helaniemi Miro Hemanus Katariina Laine Suvi Pitkänen Karita Troberg Karri Tuominen Riikka Ylitalo Miro Hemanus, kulttuurivastaava Kulttuuri Kylterihengen ja -perinteiden vuosi KY:n kulttuurivuosi 2012 tarjosi onnistuneita tapahtumia sekä monimuotoisia elämyksiä ja kokemuksia laidasta laitaan. Vaikka KY100-juhlavuosi olikin jo takanapäin, ei pelätystä sataskrapulasta ollut kuluneen vuoden tapahtumien tiimellyksessä tietoakaan. Päinvastoin, juhlavuoden antama lisävauhti jaksoi kantaa läpi kalenterivuoden Vuosijuhla ja vappu kevään kirkkaimmat tähdet Yhteisöllisyyden turvaaminen, KY-perinteiden jatkuminen sekä opiskelujen vastapainon takaaminen alkoi alkuvuodesta vauhdilla. Ennen kuin kulttuurivaliokunta oli ehtinyt kissaa sanoa, olivat KY:läiset tanssineet Speksi- bändin tahtiin kalenterivuoden aloittaneessa Back to school -kuntiksessa sekä juhlineet Vuosijuhlakuntista Apulannan säestämänä Apol- lossa. KY:n kulttuurivuoden kruununjalokivi oli tietenkin 101. vuosijuhla Wanhassa Satamassa helmikuussa. Vuosijuhla oli unohtumaton ilta perinteisin ja arvokkain menoin. Vuosijuhlista alkoi kulttuurivaliokunta KUVA:n kevät, jonka aikana kylterit pääsivät nauttimaan perinteisestä lauluillasta, kansallisbaletin ja -teatterin tarjonnasta ja Hukkaputken poikkitieteellisyydestä. Kevät sai arvoisensa päätöksen, kun juhlakansa nautti aurinkoisesta säästä wappuaattona kotoisella Pohjoisella Rautatiekadulla ja Boston Promenaden keikalla kellarissa. Ylioppilaslakit päässä suunnattiin kohti Kaivohuonetta ja Jukka Poika & Explosion Bandin keikkaa. Sää suosi myös vappupäivänä Ulliksella ja kesälomien viettoon päästiin mahtavissa fiiliksissä: paljon värei ja mieluiten pinkkii, kylmii väreit ja kylmempää drinkkii. Mursukasvatusta ja monimuotoista kulttuuritarjontaa Ennen kuin kurssit alkoivat syksyn osalta ja uudet mursut astuivat taloon, kokoontuivat kulttuurinnälkäiset viettämään kesäkuntista Le Bonkin kattoterassille. Seuraavaksi mursut olivatkin jo astuneet yhteisöömme KUJ:n avustuksella toteutetun perinteisen Mursujaispäivän myötä. Mursut vetivät uudet dollarinvihreät niskaan Helsingin kansainvälisellä viikolla, jossa tapahtumia riitti haalarimerkkien ompeluun keskittyneestä Pimp My Haalarista III-kierros -kaljaralliin. Lauantainen Boston Night kruunasi viikon, kun klassikkoravintola Palacen hulppeissa puitteissa Boston Promenade soitti aina yhtä hyvän keikan. Illan päätteeksi nähtiin ilotulitus Eteläsataman yllä. Kulttuurivuoden suurin kolaus koettiin syksyllä, kun KUVA:n suurella vaivalla uudistama ja suunnittelema kulttuurimatka Tukholmaan jouduttiin perumaan liian vähäisen kysynnän vuoksi. Loppusyksyyn kuului kuitenkin menestystarinoita, kun KUVA:n järjestämät reissut stand-upiin ja Kansallisoopperaan onnistuivat erinomaisesti. Syksyn lauluilta oli kohdistettu varttuneemmille kyltereille, ja tapahtuma vastasikin vanhempien opiskelijoiden kulttuuritapahtumakysyntään. Lauluillan jälkeen KYL viihdytti alumnikuntiksessa entisiä ja nykyisiä KY:läisiä. Kuntailtoja järjestettiin vuoden aikana lisäksi monia muitakin ympäri Helsingin kantakaupungin ravintoloita. Kerhosektorin uudelleensynty ja tärkeä sidosryhmäyhteistyö Sidosryhmäyhteistyötä tehtiin vuoden varrella paljon. Sektorin sisäistä yhteistyötä NESU-KY:n ja KUJ:n kanssa tapahtui läpi vuoden kunniakkaasti. Kulttuurivaliokunnan ja Teekkarijaoston yhteiset päivät olivat omiaan rakentamaan siltoja Otaniemeen. Lisäksi tapaamisia ja tapahtumia oli AAVA:n ja SHS:n kanssa. Keväällä alkoi KY:n vapaaehtoiskentän vahvistuminen. Täysipäiväisen kerhosihteerin aloitettua helmi-maaliskuun vaihteessa kerhot, jaostot ja muut toimijaryhmät ovat saaneet merkittävästi aiempaa konkreettisempaa tukea toiminnan pyörittämiseen ja kehittämiseen. Vuoden aikana toimintansa aloittaneita uusia yhdistyksiä on useita, ja vanhempienkin kerhojen aktiivisuus on ollut hienoa seurattavaa. Miro Hemanus

14 28 i liikunta ja hyvinvointi liikunta ja hyvinvointi i 29 Liikunta- ja hyvinvointivaliokunta LIHY 2012 Mikkomatti Reunanen puheenjohtaja Petri Harvala Aimo Järvinen Niina Kuusisto Eerika Marmo Suvi Mäkinen Saila Nurkka Suvi Pitkänen Sanna Unkuri Tuukka Väisänen Liikunta ja hyvinvointi Monimuotoista vaikuttamista kyltereiden hyväksi KY:n vahva tahto vaikuttaa jäsenistön hyvinvointiin on säilynyt sosiaalipoliittisten vastuiden päätyttyäkin. Se on johtanut monimuotoisen vaikuttamiskentän löytämiseen. Jäsenistön hyvinvointiin panostetaan KY:llä sidosryhmä- ja työryhmävaikuttamisen kautta sekä järjestämällä koko jäsenistöä liikuttavia tapahtumia. Sidosryhmät hyvinvointia kehittämässä Vuonna 2012 KY:llä tunnistettiin monta paikallista sidosryhmää, joiden toiminnan nähtiin edistävän kylterien hyvinvointia. Toiminta sidosryhmien kanssa oli monipuolista ja tarpeisiin räätälöityä. Osan kanssa yhteistyö oli pienimuotoista yhteydenpitoa, kun taas toisten sidosryhmien kanssa tavattiin aktiivisesti ja kehitettiin yhteistyötä. Tavoite sidosryhmien kanssa oli yhteinen Kauppakorkeakoulun opiskelijoiden hyvinvointiin vaikuttaminen. Valiokunta tapahtumatarjonnan takana Opiskelijoille näkyvin osa sektorin toimintaa ovat kymmenhenkisen Liikunta- ja hyvinvointivaliokunnan LiHyn toteuttamat sporttiset ja hyvinvointia edistävät tapahtumat. Vuoden 2012 aikana tapahtumatarjontaa muokattiin maltillisesti ja kehitettiin vastaamaan entistä paremmin kysyntään. Perusidea kuitenkin säilyi ja tapahtumissa korostettiin edelleen liikunnan yhteisöllisyyttä ja hauskanpitoa yli ankaran suorittamisen. Vuonna 2011 lanseeratut hyvinvointi-illat vakiinnutettiin KY:n tapahtumatarjontaan. Iltoja järjestettiin vuoden aikana kolme ja teemoja oli laidasta laitaan unensaamisesta seksiin. Tapahtumatarjontaan vuoden aikana kuului myös katsomoihin kyltereitä kerännyt KY SHS-lätkämatsi, mursuja alkusyksystä liikuttaneet Mursumestaruuskilpailut ja Kylterisoudut sekä vanhempiakin opiskelijoita liikkumaan kannustanut syysvaellus Ruotsin Abiskoon. Perinteiset hyvinvointiviikot kokivat uudistuksen, kun yhteistyötä tehtiin aiempaa enemmän AYY:n ja Aalto-yliopiston kanssa. Valiokunnan suurin ja näkyvin tapahtuma oli toukokuussa järjestetty KY City Challenge, joka kokosi jälleen lähes 150 Mikkomatti Reunanen, liikunta- ja hyvinvointivastaava seikkailunhaluista kilpailijaa kahden päivän koetukseen. Kilpailijat pääsivät seikkailukilpailun aikana muun muassa kiihdyttämään vauhtiaan köysiliussa ja laskeutumaan köyden varassa Helsingin toiseksi korkeimmasta toimistotalosta Sitran tornista. Mikkomatti Reunanen

15 30 i yrityssuhteet yrityssuhteet i 31 Sales Academy 2012 Aku-Jaakko Saukkonen puheenjohtaja Tiina Hissa Iiro Kormi Sampo Satama Otso Takala Hermanni Vanha-Jaakkola Yrityssuhteet Aku-Jaakko Saukkonen, yrityssuhdevastaava Yrityssuhteiden strategia sanoista tuloksiksi Vuonna 2012 KY:n yrityssuhdesektorilla tehtiin historiaa. Ostimme osuuden opiskelijoille töitä välittävästä atalent Recruiting Oy:stä, solmimme kolme uutta yhteistyökumppanuutta kasvattaen yrityssuhdetuottoja yli kymmenellä prosentilla, sekä loimme tyhjästä Sales Academystä KY:n valiokuntaskenen kirkkaimman tähden. Historiallinen yrityskauppa Edustajistosta lähtenyt halu selvittää KY:n mahdollisuudet lähteä jälleen mukaan yritystoimintaan eskaloitui vuoden aikana KY:n kannalta historialliseen päätökseen: päivämäärällä KY allekirjoitti kauppakirjan 25 prosentin omistusosuuden hankkimisesta Aalto-yliopiston opiskelijoille ja vastavalmistuneille töitä välittämästä atalent Recruiting Oy:stä. Tällä päätöksellä KY oli jälleen mukana markkinaehtoisessa liiketoiminnassa 21 vuoden tauon jälkeen. Keskustelut KY:n lähtemisestä mukaan atalentin toimin- taan käytiin ensimmäisen kerran kesällä 2011, joten ostopäätös ei suinkaan ollut tehty hetken mielijohteessa. Vuonna 2011 pitkälti silloisen myyntikoordinaattorin Teemu Mäen vapaaehtoistyönä aloittamaa uurastusta jatkettiin asiaankuuluvin resurssein, kun uusi myyntikoordinaattori Mikko Jauhiainen täyspäiväistettiin toimimaan puolipäiväisesti myös hankkeen selvitysmiehenä. Koko kevään kestänyt selvitystyö vakuutti KY:n siirtymään neuvottelupöytään kohdeyrityksen omistajien, Prodeko ry:n ja Prodokon Alumni ry:n kanssa. Hyvässä hengessä ja yhteisten tavoitteiden pohjalta käydyt neuvottelut päättyivät elokuun lopulla, jolloin pääsimme yhteisymmärrykseen kaupan ehdoista. Pitkään kestänyt projekti johti KY:n kannalta ideaalin lopputulokseen: olemme nyt mukana yritystoiminnassa, joka hyödyttää koko jäsenistöämme tarjoamalla ammatillisesti kehittäviä työmahdollisuuksia aina ensimmäisen vuoden mursuista vastavalmistuneisiin. Asiakassuhteet toiminnan keskiössä Myös yrpän business as usual, eli yritysyhteistyö, jatkoi jo parin vuoden ajan kestänyttä nousukiitoaan. Mikon ja syksyllä aloittaneen uuden myyntikoordinaattori Niko Isojärven voimin KY:n yritysyhteistyö otti aimo harppauksen eteenpäin asiakassuhteiden johtamisessa. Yhdeksi yritysyhteistyön onnistumisen mittariksi otettiin yrityskumppaneiden tyytyväisyys ja niiden vaalimiseen käytettiin tietoisesti suhteessa enemmän aikaa kuin uusmyynnin tekemiseen. Tämä osoittautui erittäin hyväksi valinnaksi, ja saimmekin jatkettua yhtä vaille jokaista yhteistyökumppanuutta myös vuodelle Tämä osoittaa, että KY koetaan mielekkäänä ja hyödyllisenä yhteistyötahona, jonka kautta yritys saa realisoitua hyötyjä työnantajamielikuvansa parantamisessa ja parhaiden talenttien rekrytoimisessa. Myyntiargumenttimme KY on paras tapa tavoittaa kauppakorkeakoulun opiskelijat todistettiin tänäkin vuonna paikkansa pitäväksi. Eikä se uusmyyntikään ihan huonosti mennyt vuoden aikana solmimme uusia yhteistyökumppanuuksia yhteensä kolmen mielenkiintoisen yrityksen kanssa. Vivat academia! Ehkä jopa koko vuoden suurin haaste oli sektorin valiokuntatoiminnan uudelleenorganisointi kuinka jo vuosikausia sakanneeseen koneeseen saataisiin uutta puhtia, jotta se tarjoaisi valiokuntalaisille mielekästä tekemistä ja toisi KY:n toimintaan lisäarvoa? Ratkaisuksi keksittiin valiokunnan koon radikaali pienentäminen viiteen henkilöön. Valiokuntalaisille annettiin vapaus muokata Sales Academyn ensimmäisestä vuodesta juuri sellainen, mikä heistä parhaalta tuntuu. Mahtavien akatemialaisten kanssa uudistimmekin KY:n jäsenetuportfoliota ja siitä viestimistä ennen näkemättömällä tavalla, sekä järjestimme KY:n jäsenille historian ensimmäisen myyntiin keskittyneen Sales Night -tapahtuman. Uudistumisen vuosi 2012 oli KY:n yrityssuhteiden osalta enemmän kuin onnistunut, ja tästä on hyvä jatkaa vuodelle Uudistumisen sijaan nyt pääosassa on hyväksi havaittujen toimintatapojen vakiinnuttaminen, jotta ne eivät jäisi vain hetken huumaksi. Aku-Jaakko Saukkonen

16 32 i viestintä viestintä i 33 Viestintävaliokunta 2012 Heta Havu puheenjohtaja Outi Broman Nelli Huikari Salla Koivu Taru Kuusisto Iida Lehikoinen Miia Martikainen Pilvi Paakkarinen Iiro Vaniala Ilkka Vertanen Heta Havu, viestintävastaava Viestintä Viestinnän harppauksia ja lapsenaskelia Viestintäsektorin vuosi täyttyi verkkosivuuudistuksesta, avoimuuden edistämisestä ja laadukkaista julkaisuista. Viestintävaliokunta Vee täydensi ansiokkaasti viestinnän toimintakenttää tapahtumamarkkinoinnin osalta. Uuden Kywebin aika Viestinnän vuotta leimasi vahvasti verkkosivuprojekti Kyweb 3.0. Kywebin uudistaminen oli osa sähköisen toimintaympäristön uudistusta, johon kuului myös uusi jäsenrekisteri sekä Google Apps -verkkotyökalujen käyttöönotto. Uusien verkkosivujen tuloon oli valmistauduttu jo edellisvuonna alustavalla suunnittelulla ja sivujen toteuttajan kilpailutuksella. Sivuja lähdettiin työstämään isolla vaihteella heti vuodenvaihteen jälkeen toteuttajaksi valitun Solid Anglen kanssa. Uusien nettisivujen lähtökohtana oli jäsenlähtöisyys. Sivuille pyrittiin löytämään vain jäsenelle kaikista olennaisin sisältö ja vanhasta Kywebistä tehtiinkin karsintaa. Uuden Kywebin haluttiin myös tukevan kahdella kielellä viestimistä entistä paremmin. Sivurakenteen, sisällön ja ulkoasun suunnittelun sekä lopulta teknisen toteutusvaiheen kautta Kyweb 3.0 näki päivänvalon heinäkuun alussa. Koko toimistoa koskettanut projekti oli haastava puolen vuoden rupeama, jonka tuloksena KY:n virtuaalinen näyteikkuna on moderni, selkeä ja jäseniä entistä paremmin palveleva. Toiminnasta ja arjesta viestimistä Suuren nettisivuprojektin ohella KY:n viestintäsektorilla pyrittiin tekemään yhdistyksemme toiminnasta yhä avoimempaa ja läpinäkyvämpää. Avoimuus sekä aktiivisesti ja passiivisesti viestiminen ovat kirjattuna KY:n uuteen strategiaankin. KY:n toimintaa avattiin jäsenistölle ja ulkomaailmalle niin arkisen aherruksen kuin suurien projektienkin osalta erilaisin keinoin. Blogikirjoitukset, jäsenviestit, pienemmät ja isommat uutiset ja tiedotteet sekä sosiaalisessa mediassa näkyminen olivat osa tätä kavalkadia. Kaiken kaikkiaan KY:n jokapäiväisestä toiminnasta viestimisessä otettiin vuoden 2012 aikana pieniä edistysaskelia aktiivisempaan suuntaan. Kehityssuunta oli oikea, ja toivottavasti sillä pysytään jatkossakin. Perinteistä painettua sanaa KY näkyi edellisvuosien tapaan ulospäin myös erilaisten painettujen julkaisujen muodossa. Suurimpina projekteina tällä saralla erottuivat tänäkin vuonna vuosikertomus sekä uusille opiskelijoille postitettava KY-Opas. Tiedottajan johdolla molempia työstettiin suurella omistautumisella ja pieteetillä. Vaikka sähköinen viestintä näytteleekin enenevissä määrin pääosaa KY:nkin tiedotuksessa ja viestinnässä, voidaan KY:llä olla ylpeitä taidokkaasti toimitetuista printtijulkaisuista. Niistä pääsivät jälleen nauttimaan niin KY:n jäsenet kuin sidosryhmätkin. Veen taidonnäytteiden vuosi Viestintävaliokunta Vee oli vuonna 2012 täynnä lahjakkaita ja kekseliäitä viestijöitä. Yhdeksänhenkinen valiokunta kartutti taitojaan ihailtavasti vuoden aikana niin videoeditoinnin kuin valokuvauksenkin saralla. Selkeä kehityskohta valiokunnan osalta liittyy valiokunnan yhteisöllisyyden tunteeseen. Veen itsenäiset työskentelytavat tarvitsevat rinnalleen poikkeuksellisen aktiivista ryhmäytymistä koko vuoden ajan. Veeläiset loivat laadukasta markkinointimateriaalia erilaisiin tapahtumiin; erityisenä kruununjalokivenä voitaneen mainita KY City Challengin markkinointi, joka todella meni niin sanotusti nappiin. Veeläiset kokeilivat taitojaan myös tekstiilisuunnittelun puolella, kun uusi KY-tuote, KY-kaulahuivi, tarvitsi arvoisensa designin. Heta Havu

17 34 i lorem ipsum lorem ipsum i 35 Muut

18 36 i jaostot kylteri-lehti i 37 Jaostot Kylteri KY-Sub KY-Subin vuosi 2012 oli toimintaa täynnä. Vuoteen kuuluivat perinteiset matkat Lappiin, Pietariin, Tukholmaan sekä mökkireissu Kiljavalle. Vaihtarit kävivät subilaisten kanssa myös Porvoossa ja Nuuksion kansallispuistossa. Keväällä toteutettiin MP3-experiment AYY:n Mosaicin kanssa ja syksyllä biletettiin Laser partyissa. Toimintaa väritti innostunut tekemisen meininki ja perinteisten välitenttiviikon bileiden sijaan KY-Sub järjestikin syksyllä historiansa ensimmäiset ja onnistuneet sitsit. Vuoden tavoitteena oli kaventaa kuilua vaihto-opiskelijoiden ja suomalaisten opiskelijoiden välillä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi on paljon työtä vielä edessä. Vuoden toinen tavoite oli viestinnän tehostaminen ja KY-Subin näkyvyyden parantaminen KY:llä. Tässä projektissa pääsimme mukavasti alkuun. Kulttuurijaosto KUJ eli Kulttuurijaosto on vuonna 2012 totuttuun tapaan näkynyt ja vaikuttanut vahvasti KY:llä. Kaikki KUJ:n hallituksen 24 jäsentä ovat antaneet oman panoksensa kokonaisuuteen, ja vuosi onkin ollut ikimuistoinen jokaiselle. Vuoden aikana KY:n jäsenet ovat saaneet nauttia KUJ:n korkealaatuisista tapahtumista, kuten Puurojuhlakuntiksesta, Premantasta, Silliksistä, sekä kaikkien aikojen kävijämäärät rikkoneesta Club Lagoonista. KUJ:n vuoden jalokivi, Mursujaiset, oli menestys, johon ulkomaalaiset tutkinto-opiskelijat otettiin ensimmäistä kertaa mukaan seuraamaan kuuluisaa Mursujais-showta. Vuosi on ollut menestyksekäs ja voin ylpeänä todeta KUJ:n onnistuneen erinomaisesti tehtävässään palvella jäseniä. NESU-KY Marko Salonen, KUJ puheenjohtaja 2012 NESU-KY järjesti kuluneen vuoden aikana perinteiseen tapaan huikeita sitsejä sekä useita muita opiskelijatapahtumia, joissa viihtyivät Helsingin kyltereiden lisäksi kauppatieteiden opiskelijat muualta Suomesta ja ulkomailtakin. Keväällä suosituimpiin tapahtumiin kuuluivat Herrareiden lisäksi erittäin suositut poikkitieteelliset Jersey Shore -sitsit sekä tyylikkäät Wuosijuhlawiikon sitsit. Syksyn kohokohtia olivat Dammarit ja lähes kolmensadan hengen Harkkasitsit. Syksyllä NESU-KY selvästi kiinnosti mursuja, sillä lähes kolmannes kävi ensimmäisissä yleiskokouksissa. Vuoden 2013 NESU-mursumäärä tuleekin olemaan ennätyksellisen suuri! Kiitokset tästä vuodesta KY:lle, yhteistyötä tehneille yrityksille sekä tietenkin omille toimijoille! p rofiiliaan nostanut Kylteri-lehti piti paikkansa haluttuna ja laadukkaana kylterilehtenä. Lehti ilmestyi vuoden 2012 aikana kuusi kertaa. Yhden numeron painos oli 1200 kappaletta. Kylteriä jaeltiin Töölön kampuksella ja lehti postitettiin myös KY:n Seniorikillan jäsenille. Kylterin päätoimittajana aloitti vuoden alusta KY:n entinen tiedottaja Tiina-Mari Haka. Hakan johdossa Kylterin toimituksen kädenjälki ilahdutti lukijoita neljän ensimmäisen numeron ajan, minkä lisäksi alkuvuodesta herätettiin myös Kylterin nettisivua uudella tavalla henkiin kevyemmän verkkosisällön avulla. Hakan jätettyä päätoimittajan pestin alkusyksystä lehden loppuvuoden ilmestymisaikataulu venyi. Vuoden viidennen numeron virkaa tekeväksi päätoimittajaksi hälytettiin tiedottaja Markus Helaniemi. Samaan aikaan avattiin uuden päätoimittajan haku. Marraskuussa KY:n hallitus valitsi Kylterin johtoon vuodelle 2013 toisen vuoden opiskelijan Stella Kallionpään, joka päätoimitti myös vuoden 2012 viimeisen numeron. Lehden laadun takaamiseksi hallitus päätti tulevana vuonna vähentää numeroiden määrän kuudesta viiteen. Lisäksi päätoimittajan palkkio vaihdettiin kuukausipalkkiosta numerokohtaiseksi palkkioksi. Vaiheikkaasta vuodesta huolimatta Kylteri pysyi mielenkiintoisena ja kysyttynä julkaisuna. Laura Ketola, KY-Sub viestintävastaava 2012 Mikael Paani, NESU-KY puheenjohtaja 2012

19 38 i seniorikilta kunniavaltuuskunta i 39 Seniorikilta Vahva sataykkönen Seniorikilta jatkoi vuonna 2012 perinteisten tapahtumien järjestämistä. Lisäksi päätettiin aloittaa uusi perinne eli seniorien kulttuurimatka, joka tällä kertaa suuntautui Tallinnaan. eniorikillan vuosi alkoi osallistumisella KY:n s 101-vuotisjuhlaan, jossa puheenjohtaja myönsi Senioristipendin Joonas Turuselle. Stipendillä Kilta halusi kiittää Joonasta hänen aktiivisesta työstään KY:n sidosryhmien parissa sekä erityisesti KY:n etujen valvomisesta AYY:n edustajistossa. Kilta jatkoi kuukausittaisten alumnikaljojen järjestämistä. Loppuvuodesta päätimme kehittää tapahtumaa ja jatkossa järjestää alumnikaljoja hieman harvemmin ja mahdollisuuksien mukaan liittää niitä sellaisten KY-tapahtumien yhteyteen, joihin myös seniorit on kutsuttu. Kiltalaiset osallistuivat KY-Speksin alumninäytökseen Perinteisempinä Seniorikillan tapahtumina järjestettiin kevätretki ja vuosijuhla. Kevätretki järjestettiin illallisristeilynä Helsingin edustalla. Erityiskiitosta osallistujilta saatiin laadukkaista ja poliittisesti korrekteista juonnoista ja lauluesityksistä risteilyn aikana. Killan vuosikokousta ja -juhlaa vietettiin KY:n Yläkertsillä. Vuosikokouksen puheenjohtajana toimi Juha Levo. Alumnikuntista juhlittiin Virgin Oilissa, jossa saatiin nauttia paitsi hyvästä seurasta, myös KYL:n upeista esityksistä. Kilta päätti aloittaa uuden kulttuurimatkaperinteen, joka aikataulusyistä siirtyi alkuvuoteen Kulttuurimatka suuntautui Tallinnaan katsomaan Pähkinänsärkijä- balettia, jonka jälkeen nautittiin kultturellin kostea illallinen Killalla oli jäseniä marraskuun lopussa noin 250. Raati piti vuoden aikana kuusi virallista kokousta. Killan jäsenmaksua ei kerätty vuonna 2012 ja vuosikokouksessa päätettiin, että alkuvuonna 2013 kerättävän jäsenmaksun suuruus on 20 euroa. Olli Tolkki, Seniorikillan puheenjohtaja Olli Tolkki, Seniorikillan puheenjohtaja Seniorikillan raati vuonna 2012 Olli Tolkki puheenjohtaja Minna Martikainen varapuheenjohtaja Maria Holopainen Katariina Juvonen Mikko Manninen Anni Rein Pekka Juusela Maija Helikari Kasper Stenbäck Sauli Böhm KY:n edustaja Mikko Kaivola KY:n edustaja Susanna Kemppinen KY:n pääsihteeri Kunniavaltuuskunta k unniavaltuuskunta kokoontui vuoden 2012 aikana kaksi kertaa. Kevätkokouksessa Kunniavaltuuskunta merkitsi tiedoksi yhdistyksen ja säätiön tilinpäätökset vuodelta Lisäksi merkittiin tiedoksi yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan antama katsaus KY ry:n toiminnasta. Kunniavaltuuskunta toivoi tilannepäivitystä kampusasian edistymisestä ja kauppakorkeakoulun graduate school -kehityksestä jatkossakin. Kokouksessa nostettiin myös esille alustava kansainvälisen markkinoinnin kehitysmaahanke. Sääntömääräisessä syyskokouksessa joulukuussa Kunniavaltuuskunnan puheenjohtajaksi vuodelle 2013 valittiin Vuorineuvos Jukka Härmälä ja varapuheenjohtajaksi KTM Olle Koskinen. Kunniavaltuuskunta käytti nimeämisoikeuttaan ja Kunniavaltuuskunnan syyskokous nimesi KY-säätiön hallituksen asiantuntijäseneksi kaudelle Harri Tillin. Kokouksessa merkittiin tiedoksi yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan Sauli Böhmin antama katsaus KY ry:n toimintaan. Säätiön hallituksen puheenjohtaja Antti Melander esitteli säätiön kuulumiset sekä yhdistyksen varapuheenjohtaja Saukkonen kertoi KY:n liittymisestä mukaan yritystoimintaan. Lisäksi säätiön asiamies esitteli omaisuuskiistojen nykytilan. Kokouksessa merkittiin myös tiedoksi käyty keskustelu kunniavaltuuskunnan roolista ja onniteltiin kunniavaltuuskunnan jäsentä Pentti Keijolaa 95-vuotismerkkipäivän johdosta.

20 40 i lorem ipsum lorem ipsum i 41 KY-säätiö kylteritoiminnan tukena Helsingin kauppatieteiden ylioppilaiden säätiö (KY-säätiö) on perustettu vuonna 2008 ja aloittanut toimintansa tammikuussa Säätiön tarkoituksena on edistää Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa opiskelevien yhteiskunnallisia, sosiaalisia, ammatillisia ja henkisiä sekä opiskeluun, opintoihin ja opiskelijaelämään liittyviä pyrkimyksiä ja toimia opiskelijoiden yhdyssiteenä. KY-säätiö toteuttaa tarkoitustaan muun muassa tukemalla taloudellisesti opiskelijoiden harrastustoimintaa, kulttuurija liikuntatapahtumia sekä opiskelua ja opiskelun edellytyksiä. Säätiön hallitus vuonna 2012 Säätiön asioissa ylintä päätösvaltaa käyttää suurimmaksi osin säätiön hallitus. KY-säätiön hallitus vastaa säätiön toiminnasta ja edustaa säätiötä. Hallitus koostuu opiskelija- ja asiantuntijajäsenistä, puheenjohtajan ollessa aina opiskelija. Opiskelijajäsenet Antti Melander puheenjohtaja Aamer Chaichee Niklas Huotari Matti Parpala Heini Toivanen Sauli Böhm KY ry:n puheenjohtaja Asiantuntijajäsenet Eeva Grannenfelt Veijo Laakso Atro Mäkilä Jarkko Soikkeli Harri Tilli Tapani Väljä

KYE 7/2013 ti 15. lokakuuta 2013

KYE 7/2013 ti 15. lokakuuta 2013 KYE 7/2013 ti 15. lokakuuta 2013 Ehdotettu rakenne Sisältöjen läpikäynti Prosessin loppuunvienti Johdanto Kaikkeen toimintaan vaikuttavat taustatekijät Toimintasuunnitelman tarkoitus jne. Projektit Organisaatio

Lisätiedot

Aalto-yliopiston kauppatieteiden ylioppilaat ry:n hallituksen järjestäytymiskokous 1/2017

Aalto-yliopiston kauppatieteiden ylioppilaat ry:n hallituksen järjestäytymiskokous 1/2017 Aalto-yliopiston kauppatieteiden ylioppilaat ry:n hallituksen järjestäytymiskokous 1/2017 Aika: Perjantai 16.12.2016 klo 12.10 12.27 Paikka: KY-talo, Pieni puoli Läsnä: Jyri Heimo Hallituksen puheenjohtaja

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 LIITE 1 TOKYO ry Toimintasuunnitelma 2010 Yleistä Yhdistyksen nimi on Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistys käyttää nimestään lyhennettä TOKYO. Yhdistyksen

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta ja sen palvelut

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta ja sen palvelut Aalto-yliopiston ylioppilaskunta ja sen palvelut Osa kolmikantaa Opiskelijat Professorit Yliopistoyhteisö Henkilökunta Opiskelijatoiminnan yhteisöt Ylioppilaskunta Korkeakoulujärjestö Kilta Ainejärjestö

Lisätiedot

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010 JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Iloisin mielin kohti tulevaa vuotta 2011 Joulukuu 2010 Näin joulun alla on hyvä pysähtyä

Lisätiedot

Kokous oli kutsuttu koolle ajoissa ja paikalla oli päätösvaltainen määrä hallituslaisia. Todettiin kokous täten päätösvaltaiseksi.

Kokous oli kutsuttu koolle ajoissa ja paikalla oli päätösvaltainen määrä hallituslaisia. Todettiin kokous täten päätösvaltaiseksi. Informaatioverkostojen kilta Athene ry Hallituksen kokous 10/2013, 21.3.2013 klo 11.15 @T-talo Paikalla: Emmi Peltonen, Vesa Laakso, Otso Hannula, Tiitu Lahti, Lotta Ahonen, Pietari Keskinen, Sofia Ahanen,

Lisätiedot

Edustajiston koulutus Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö

Edustajiston koulutus Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö Edustajiston koulutus 27.1.2016 Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö 46 Ylioppilaskunta Yliopiston opiskelijoiden keskuudessa on ylioppilaskunta, jolla on itsehallinto. Ylioppilaskunnan tarkoituksena

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola SIL2020 Strategia Avainhenkilöpäivät 26.10.2014 Eila Pohjola Keskustelun tavoite Käydä avointa keskustelua liiton toiminnasta, sen kehittämisestä sekä lajitoimikuntien toiveista liittyen SIL 2020 strategiaan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

TTER-työryhmän toiminta

TTER-työryhmän toiminta TTER-työryhmän toiminta Taustaa Haluttiin varmistaa, että ei ole esteitä sille että TTER tukee koko aaltokenttää Tarkistaa, että säännöt vastaavat nykytoimintaa Päivittää säännöt nykyhetkeen vastaaviksi

Lisätiedot

P-klubin palautekysely 2012

P-klubin palautekysely 2012 P-klubin palautekysely 2012 P-klubi keräsi toiminnastaan jälleen vuoden 2012 keväällä palautetta, jotta jatkossa yhdistystä voitaisiin kehittää entistä enemmän palvelemaan jäsenistönsä toiveita. Klubikyselyyn

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Pörssin Alumnit ry www.porssinalumnit.fi Yleistä Yleistoiminta Jäsenhankinta Kokoukset Opinto ja koulutustoiminta JSBE:n luennot Helsingissä Yritysvierailut/ esittelyt Yhteistoiminta Jyväskylän yliopiston

Lisätiedot

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Finlands FN-Ungdom UN Youth of Finland Strategia 2016-2018 Suomen YK-nuoret ry on poliittisesti sitoutumaton valtakunnallinen nuorisojärjestö, jonka tehtävänä on tiedottaa

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

Sosiaalinen arviointi Louhelassa. Synnöve Sternberg 2016

Sosiaalinen arviointi Louhelassa. Synnöve Sternberg 2016 Sosiaalinen arviointi Louhelassa Synnöve Sternberg 2016 Mistä lähdimme Louhela oli mukana Näky-hankkeissa 2008-2014, joissa lähdettiin liikkeelle sosiaalisen tilinpidon menetelmästä ja päästiin sosiaaliseen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 EPSILON RY

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 EPSILON RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017 EPSILON RY 1 YLEISTÄ Yhdistyksen toiminta tulee jatkumaan vuonna 2015 hyväksyttyjen sääntöjen mukaan. Epsilon ry:n tärkeimpänä tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä,

Lisätiedot

Puhuja? Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelu CSC:n palvelut CSC JA PALVELUT. Avointen yliopistojen neuvottelupäivät Soile Pylsy, CSC

Puhuja? Avoinyliopisto.fi -verkkopalvelu CSC:n palvelut CSC JA PALVELUT. Avointen yliopistojen neuvottelupäivät Soile Pylsy, CSC -verkkopalvelu CSC:n palvelut Avointen yliopistojen neuvottelupäivät 12.-13.10.2011 Soile Pylsy, CSC CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd. Puhuja? Soile Pylsy, asiantuntija

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS. EETANET RY. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Järjestökatu POSTITOIMIPAIKKA

TOIMINTAKERTOMUS. EETANET RY. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Järjestökatu POSTITOIMIPAIKKA 1 TOIMINTAKERTOMUS 2 Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS...1 1. Katsaus edellisvuoteen...3 2. Edunvalvonta...4 2.1 Edunvalvonnan päätavoitteen toteutuminen...4 2.2. Edunvalvonnan sekundaarinen tavoite...5

Lisätiedot

Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen. Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9.

Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen. Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9. Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9.2016 Esityksen sisältö Pari sanaa Eläketurvakeskuksesta Strategiatyö vaihe

Lisätiedot

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 Aika: Maanantai 29.8.2011 klo 18.00 Paikka: Vähä-Heikkilän yksikön ruokala Läsnä: Katrine Arbol-Lilleberg (saapui klo 18.35), Mia Enlund, Sanna Ketonen-Oksi,

Lisätiedot

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1 Johdanto Tämän toimintasuunnitelman on valmistellut Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Valmistelussa

Lisätiedot

1 YLEISTÄ 2 ORGANISAATIO. Jäsenet

1 YLEISTÄ 2 ORGANISAATIO. Jäsenet 1 YLEISTÄ Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (myöhemmin O Diako) on Diakonia-ammattikorkeakoulun (myöhemmin Diak) sitoutumaton opiskelijoiden etujärjestö, opiskelijakunta. O Diakon tarkoitus

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella. Toimenpiteitä kuvataan tavoitteiden yhteydessä. Tässä esityksessä

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen

Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen Lajin urheilutoiminnan kehittäminen yleistä työkalusta taustalle LUONNOS 7.10.2016 toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämiseen kuvaa 5

Lisätiedot

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä.

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä. TÄSSÄ TOIMINNAN SEURANNAN RAPORTISSA SEURATAAN KUUKAUSITTAIN ENONTEKIÖN KEHITYS OY TÄRKEIMPIÄ TOIMIA, SEKÄ KATSOTAAN SEURAAVAN KUUKAUDEN JO SOVITTUJA TEEMOJA. RAPORTTI LAADITAAN KUUKAUSITTAIN JA ESITETÄÄN

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 1 Toimintasuunnitelma 2017 Jyväskylän Yrittäjät 2 Toimintasuunnitelma 2017 SISÄLLYS TOIMINTASUUNNITELMA 2017... 3 1. JYVÄSKYLÄN YRITTÄJIEN ARVOPOHJA... 3 1.1 Arvot... 3 1.2 Missio...

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ

TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ TYY tekee Turun yliopistosta parhaan mahdollisen paikan opiskella, opiskelijoista hyvinvoivia ja opiskeluajasta ikimuistoisen. VISIO Ihanteiden TYY on opiskelijoiden avoin ja

Lisätiedot

4. Yhdistyksen tilillä on n 600e ja käteiskassa koululla n. 112,90. Myyjäisistä tuli 75,70. Tilanne tammikuussa 15.1.2013.

4. Yhdistyksen tilillä on n 600e ja käteiskassa koululla n. 112,90. Myyjäisistä tuli 75,70. Tilanne tammikuussa 15.1.2013. Vallilan vanhemmat-yhdistyksen kokous 02.04.2013 Aika: Tiistai 02.04.2013 klo 18.00 Paikka: Vallilan koulun opettajanhuone 1. Läsnä Opettaja Sami Paavola Annu Kilpeläinen (3A) Anu Vauramo (6A) Kati Lounema

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220.

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. 1 2 3 4 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry TOIMINTAKERTOMUS 1.7.2013 30.6.2014 YLEISTÄ Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. Toimintaa

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot

Puhe Jyväskylän yliopiston avajaisissa 7.9.2011

Puhe Jyväskylän yliopiston avajaisissa 7.9.2011 Puhe Jyväskylän yliopiston avajaisissa 7.9.2011 Antti Yli-Tainio Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Tervetuliaissanat Arvoisa rehtori, hyvät opiskelijatoverit ja henkilökunnan edustajat, Haluan toivottaa

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Hyvää huomenta ja tervetuloa

Hyvää huomenta ja tervetuloa Hyvää huomenta ja tervetuloa POP Oppilashuollon laadun ja palvelurakenteen kehittämisohjelma 20.5.2009 Ritva Järvinen Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen yksikön päällikkö Terveisiä Opetushallituksesta

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Aika 22.01. 2010, kello 9:00 16:00 Paikka Finanssialan keskusliitto, Bulevardi 28 Paikalla Martti From TIEKE, pj Ari Pulkkinen Agentit, ohjelmistotalotyöryhmä pj Pirjo Ilola

Lisätiedot

Strategia toimintaa ohjaamassa

Strategia toimintaa ohjaamassa Strategia toimintaa ohjaamassa Akavan Erityisalat ry on kulttuurin, hallinnon ja liike-elämän asiantuntija- ja esimiestehtävissä toimivien etujärjestö. AKAVAN ERITYISALOJEN TOIMINTA-AJATUS Tässä esitteessä

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Ammattina hyvinvointi Tiedotuslehti Lehden toimitus: Levikki: Kohderyhmä: Merja Patokoski Vesa Vento 200 kpl Opetustoimen henkilöstö, pois lukien

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt 1 Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Äänekoski ja toiminta-alueena

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET 2013 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HALLINTOMALLI PÄÄTÖKSENTEON VUODENKIERTO

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET 2013 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HALLINTOMALLI PÄÄTÖKSENTEON VUODENKIERTO Kokousaika Keskiviikko 24.4. klo 17 Kokouspaikka Lempoisten srk-talo, pieni sali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 KOKOUKSEN AVAUS VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET

Lisätiedot

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Miksi tuutoriksi hakeuduttiin?... 4 3. Tuutorin tehtävien arvioiminen... 5 4. Väittämien toteutuminen... 7 5. Miten

Lisätiedot

Aika: Keskiviikko klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. 143 Kokouksen avaus. 144 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Aika: Keskiviikko klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. 143 Kokouksen avaus. 144 Laillisuus ja päätösvaltaisuus EDUSTAJISTON JOULUKUUN KOKOUS Aika: Keskiviikko 10.12.2014 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista 143 Kokouksen avaus 144 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 145 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

3 Osakunnan kanta-alueita ovat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat.

3 Osakunnan kanta-alueita ovat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat. OULUN ETELÄ- JA KESKIPOHJALAINEN OSAKUNTA RY:n SÄÄNNÖT I LUKU YHDISTYKSEN KOTIPAIKKA, TARKOITUS JA ALUE 1 Yhdistyksen, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä osakunta, nimi on Oulun Etelä- ja Keskipohjalainen

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

JOPE. Tutkimus- ja kehittämiskysymykset olivat:

JOPE. Tutkimus- ja kehittämiskysymykset olivat: Lomake C1 HANKKEEN LOPPURAPORTTI - YHTEENVETO Hankkeen numero 1080107 Työsuojelurahaston valvoja Ilkka Tahvanainen Raportointikausi 1.5-1.12.2009 Arvio hankkeen toteutumisesta Hankkeen nimi lyhyesti JOPE

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet kuntoutuksen ja työhyvinvoinnin erikoislehti Työhyvinvoinnin vuosikymmenet Työyhteisö keskeisessä roolissa: SAIRAUSPOISSAOLOT PUOLITTUIVAT VERVE 1965-2015 Palvelujärjestelmän MONIMUTKAISUUS HÄMMENTÄÄ TYÖKYKYJOHTAMINEN

Lisätiedot

Koponeuvosto. Palautteen hyödyntäminen Inari ja Joni

Koponeuvosto. Palautteen hyödyntäminen Inari ja Joni Koponeuvosto Palautteen hyödyntäminen 16.2.2017 Inari ja Joni Esittäytyminen nimi, mitä tekee, ainejärjestö ja oppiaine Inari, TYYn hallituksen kopo, Fobia, psykologia Joni, TYYn kopoasiantuntija, P-klubi,

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 EPSILON RY 1 YLEISTÄ Yhdistyksen toiminta tulee jatkumaan vuoden 2015 sääntöjä 2 ja 3 mukaillen. Epsilon ry:n tärkeimpänä tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, tukea

Lisätiedot

KEMISTIKILTA Ry 1 (4) VUOSIKOKOUS Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta PL Espoo FAX (09)

KEMISTIKILTA Ry 1 (4) VUOSIKOKOUS Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta PL Espoo FAX (09) KEMISTIKILTA Ry 1 (4) VUOSIKOKOUS Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta PÖYTÄKIRJA Aika: 11.2.2009 16:16 Paikka: Kemian tekniikan rakennuksen luentosali Ke 2 Läsnäolijat: Liite 1 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Emännäntie 3-5 G 90 p. 045-1241080 www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMAN TÄYDENNYS VUODELLE 2015 1. Toimintasuunnitelman täydennyksen perustelut 2. Verkostoituminen

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta.

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. ELÄKELIITON HÄMEEN YHDISTYS ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016. 1. Tausta

SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016. 1. Tausta SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016 1. Tausta SASKin historian ensimmäinen henkilöstöstrategia oli laadittu vuosiksi 2009 2011. Henkilöstöön liittyviä asioita oli linjattu aikaisemminkin erilaisissa dokumenteissa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Toimintasuunnitelma 2012 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Yleistä Yhdistyksen tehtävänä on lisätä työpajatoiminnan tunnettavuutta Keski- Suomessa ja edistää työpajojen välistä yhteistyötä. Yhdistyksen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus SÄÄNNÖT: Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus 1 nimi: Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan killaksi, nimi on Kemiantekniikan Kilta ry. 2 Kotipaikka Killan kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

Lisätiedot

ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 6/2016. AIKA: , klo 13:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B

ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 6/2016. AIKA: , klo 13:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 24.3.2016 HALLITUKSEN KOKOUS 6/2016 AIKA: 30.3.2016, klo 13:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B Jakelu: Hallituksen jäsenet: Elias Rauhala, hallituksen

Lisätiedot

Suomen Changemakerin säännöt

Suomen Changemakerin säännöt Suomen Changemakerin säännöt Hyväksytty jäsenkokouksessa 6.10.2012 1 Tavoitteet ja yleiset toimintaperiaatteet A) Tavoite Suomen Changemaker on nuorten vaikuttamisverkosto, jonka tavoitteena on globaali

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry. SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6.

TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry. SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6. TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6.2015) Yhdistyksen nimi on Tampereen teknillisen yliopiston henkilöstöyhdistys

Lisätiedot

Green Net Finland ry. Toimintasuunnitelma Green Net Finland ry, Elannontie 3, VANTAA Y-tunnus

Green Net Finland ry. Toimintasuunnitelma Green Net Finland ry, Elannontie 3, VANTAA Y-tunnus Green Net Finland ry Toimintasuunnitelma 2016 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Green Net Finlandin missio... 3 3 Green Net Finlandin visio 2020... 3 4 Green Net Finlandin toimintaympäristö... 3 5 Green Net Finlandin

Lisätiedot

TEAM FINCHEVAL RY TOIMINTALINJA 2015

TEAM FINCHEVAL RY TOIMINTALINJA 2015 1 TEAM FINCHEVAL RY 2 JOHDANTO Toimintalinja on laadittu Suomen Ratsastajainliiton seurakehittämisohjelman mukaisesti vuodelle 2015. Toimintalinjasta käy ilmi asioita, jotka ovat seurallemme tärkeitä ja

Lisätiedot

Toimintakertomus

Toimintakertomus Pörssin Alumnit ry www.porssinalumnit.fi Toimintakertomus 10.12.2014 31.12.2015 Toimintakertomus 10.12.2014 31.12.2015 YLEISTÄ HALLITUS YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ Kokoukset Yhdistyksen jäsenet

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia.

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia. LIITE 4 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry on OAJ:n Ammatilliset Opettajat OAO ry:n jäsenyhdistys ja Opetusalan Ammattijärjestö

Lisätiedot

Avoin yliopisto-opetus kohti vuotta 2018. Mervi Varja

Avoin yliopisto-opetus kohti vuotta 2018. Mervi Varja Avoin yliopisto-opetus kohti vuotta 2018 Mervi Varja AVOIMEN YLIOPISTO-OPETUKSEN VALTAKUNNALLINEN STRATEGIA 2014 2018 Pohjana nykyinen strategia vuosille 2010 2013 Foorumin yhteinen työskentely kesäkuun

Lisätiedot

KAKSIPORTAISEN TUTKINNON ERILAISET RAKENNEMALLIT Työpaja 24.9.2003. Paasitorni. Pj. Asko Karjalainen.

KAKSIPORTAISEN TUTKINNON ERILAISET RAKENNEMALLIT Työpaja 24.9.2003. Paasitorni. Pj. Asko Karjalainen. KAKSIPORTAISEN TUTKINNON ERILAISET RAKENNEMALLIT Työpaja 24.9.2003. Paasitorni. Pj. Asko Karjalainen. YLEISTÄ Työpajassa pohdittiin erilaisia mahdollisuuksia joita koulutusta suunnittelevilla yksiköillä

Lisätiedot

Merenkulkija 4/2013. Espoon Merenkulkijat ry www.espoonmerenkulkijat.net. Sisältö:

Merenkulkija 4/2013. Espoon Merenkulkijat ry www.espoonmerenkulkijat.net. Sisältö: Espoon Merenkulkijat ry www.espoonmerenkulkijat.net Merenkulkija 4/2013 Sisältö: Johtokunnan yhteystiedot Kommodorin palsta Tärkeät päivämäärät Sähkönkäyttö talviaikana Talvisäilytys ja pukkiaitaus Talvisäilytysmaksut

Lisätiedot

MA2 MA3. opiskelijasta huolehtiminen opiskelijalle vaikutusmahdollisuuksien tarjoaminen

MA2 MA3. opiskelijasta huolehtiminen opiskelijalle vaikutusmahdollisuuksien tarjoaminen MA2 MA3 opiskelijasta huolehtiminen opiskelijalle vaikutusmahdollisuuksien tarjoaminen Dia 3 MA2 46 MA3 2 Ylioppilaskunta Yliopiston opiskelijoiden keskuudessa on ylioppilaskunta, jolla on itsehallinto.

Lisätiedot

Digitarinat. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: Oppiminen on yhteispeliä

Digitarinat. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: Oppiminen on yhteispeliä Digitarinat Oppiminen on yhteispeliä Qr-koodi Youtube soittolistaan: Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUS

Lisätiedot

Puheenjohtaja Tukiainen kertoi Kiitossitsien ja Kevätkauden päättäjäisten järjestettävän Kaivohuoneella.

Puheenjohtaja Tukiainen kertoi Kiitossitsien ja Kevätkauden päättäjäisten järjestettävän Kaivohuoneella. PYKÄLÄ RY Opintovaliokunnan kokous 3/2015 AIKA: 15.4.2015 klo 19.00 PAIKKA: LÄSNÄ: Pykälän ry:n toimisto Mannerheimintie 3 B, 5.kerros Asta Tukiainen, puheenjohtaja Laura Linnove, varapuheenjohtaja Tiia

Lisätiedot

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 1( 9) 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Hyväksytty edustajiston kokouksessa 05/2012 2( 9) Yleistä Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (HAMKO) on lakisääteinen, julkisoikeudellinen

Lisätiedot

Projektiyhdistys ry. SÄÄNNÖT 13.1.2016 Sivu 1 / 6 SÄÄNNÖT. 1 Nimi

Projektiyhdistys ry. SÄÄNNÖT 13.1.2016 Sivu 1 / 6 SÄÄNNÖT. 1 Nimi Sivu 1 / 6 Projektiyhdistys ry SÄÄNNÖT 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Projektiyhdistys ry, ruotsiksi Projektföreningen rf, ja sen kotipaikka on Helsinki. Kansainvälisissä yhteyksissä yhdistys voi käyttää epävirallista

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON ETELÄSUOMALAISEN OSAKUNNAN VIRKAILIJA- JA TOIMIKUNTAOHJESÄÄNTÖ. I luku KURAATTORI

HELSINGIN YLIOPISTON ETELÄSUOMALAISEN OSAKUNNAN VIRKAILIJA- JA TOIMIKUNTAOHJESÄÄNTÖ. I luku KURAATTORI HELSINGIN YLIOPISTON ETELÄSUOMALAISEN OSAKUNNAN VIRKAILIJA- JA TOIMIKUNTAOHJESÄÄNTÖ I luku KURAATTORI 1 Kuraattorin tehtävänä on, sen lisäksi mitä osakunnan säännöissä ja muissa ohjesäännöissä on määrätty:

Lisätiedot

Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Toimintasuunnitelma 2015 Edunvalvonta Strateginen

Lisätiedot

Esityslistaa muokattiin. Ops-asiat lisättiin kohtaan 6. Tämän jälkeen esityslista hyväksyttiin.

Esityslistaa muokattiin. Ops-asiat lisättiin kohtaan 6. Tämän jälkeen esityslista hyväksyttiin. Nefa-Jyväskylä Ry. Esityslista Historian ja etnologian laitos 6/2014 Historica PL 35 40014 Jyväskylän yliopisto nefa-hallitus@lists.jyu.fi 7.5.2014 Hallituksen kokous Aika: 7.5.2014 Klo 16.00 Paikka: Yliopiston

Lisätiedot

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia 2015-2019 Visio METKA on Suomen suurin ja vaikuttavin opiskelijakunta niin taloudellisin kuin toiminnallisin mittarein mitattuna.

Lisätiedot

Miten strategiatyö vaikuttaa Allianssin toimintaan? Strategiatyön kulku ja roolit sekä strategian menestyksellinen toteutus.

Miten strategiatyö vaikuttaa Allianssin toimintaan? Strategiatyön kulku ja roolit sekä strategian menestyksellinen toteutus. Miten strategiatyö vaikuttaa Allianssin toimintaan? Strategiatyön kulku ja roolit sekä strategian menestyksellinen toteutus. Mitä strategia tarkoittaa? Kuka tarvitsee strategiaa? Strategiatyön tavoitteet

Lisätiedot

Tvt:n opetuskäytön koulutuksen ja tuen suunnittelu opetushenkilökunnalle Esimerkki TieVie-koulutuksessa tehdystä kehittämishankkeesta

Tvt:n opetuskäytön koulutuksen ja tuen suunnittelu opetushenkilökunnalle Esimerkki TieVie-koulutuksessa tehdystä kehittämishankkeesta Tvt:n opetuskäytön koulutuksen ja tuen suunnittelu opetushenkilökunnalle Esimerkki TieVie-koulutuksessa tehdystä kehittämishankkeesta Niina Oikarinen niina.oikarinen@oulu.fi Alustuksen aiheet Kehittämishanke

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot