Strategia / toiminnan tarkoitus. Jatkuva toiminta. Projektisalkku. Uudet ideat. Annetut kirjaukset. Toimintasuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Strategia / toiminnan tarkoitus. Jatkuva toiminta. Projektisalkku. Uudet ideat. Annetut kirjaukset. Toimintasuunnitelma"

Transkriptio

1

2 Strategia / toiminnan tarkoitus Uudet ideat Annetut kirjaukset Toimintasuunnitelma Projektisalkku Jatkuva toiminta Hallitusohjelma 2012

3 Muuttuva toimintaympäristö Kehittyminen & yhteisöllisyys Korkeakouluvaikuttaminen Jatkuva toiminta Aikataulu Resurssit Prioriteetit 1-PRIORITEETIT: 10 KPL 2-PRIORITEETIT: 17 KPL 3-PRIORITEETIT: 5 KPL

4

5 1.1. Kauppakorkeakoulun tilat Otaniemessä Toimintasuunnitelma 4.1 Kauppakorkeakoulu saa Otaniemestä tilat, jotka tukevat KY:n jäsenistön näkemystä kauppakorkeakoulun tilatarpeista ja mahdollistavat oman alan identiteetin muodostumisen. Toimenpiteet: Vaikutetaan aktiivisesti kampustyöryhmässä ja korostetaan opiskelijanäkökulmaa. Toteutetaan jäsenkysely tilatarpeista. Vaikutetaan päättäjiin tapaamisilla ja kannanotoilla. Tehdään yhteistyötä AYY:n ja Aalto Sounding Boardin kauppakorkeakoulun opiskelijaedustajan kanssa kampusvaikuttamisessa. Dokumentoidaan projektin vaiheet. Osallistutaan Otakaari 1:n kandikeskittymän itseopiskelutilojen kokonaisuuden suunnitteluun ja oppimisympäristön kehittämiseen. Aikataulu: Projekti. Reagoidaan tilaesitykseen helmikuun alussa. Valmistellaan kampuspresentaatio vaikuttamista varten ja tavataan päättäjiä helmikuun lopussa. Toteutetaan jäsenkysely helmikuun lopussa ja käytetään materiaalia hyödyksi vaikuttamisessa. Projektin vaiheita jatketaan huhti- & toukokuun aikana. Reagoidaan huhtikuun lopussa tulevaan tilaesitykseen ja tuodaan KY:n jäsenten näkökulmaa esiin. Vaikutetaan päättäjiin ja reagoidaan esityksiin, kunnes lopullinen tilapäätös on tehty alkusyksyyn mennessä. Prioriteetti: 1 Vastuu: Reunanen Resurssit: Böhm

6 1.1. Kauppakorkeakoulun tilat Otaniemessä Toimintasuunnitelma 4.1 Kauppakorkeakoulu saa Otaniemestä tilat, jotka tukevat KY:n jäsenistön näkemystä kauppakorkeakoulun tilatarpeista ja mahdollistavat oman alan identiteetin muodostumisen. Vaikutettu kampustyöryhmässä aktiivisesti. Vaikutettu päättäjiin esityksillä, jossa korostettu opiskelijanäkökulmaa. Toteutettu jäsenkysely, josta saatua materiaalia käsitellään parhaillaan. Yliopiston hallitus päätti maaliskuussa, että siirtyminen Otaniemeen tapahtuu vasta Tavoitteena valmis suunnitelma kauppakorkeakoulun tiloista syksyn alkuun 2012 mennessä. Prioriteetti: 1 Vastuu: Reunanen Resurssit: Böhm

7 1.2. Strategian viimeistely ja toimeenpano Hyväksytty strategia antaa selkeät suuntaviivat KY:n toiminnan kehittämiselle. Viimeistellyn strategian pohjalta on laadittu sektorikohtaiset keskipitkän aikavälin suunnitelmat. Kehityssuunnitelmien tarkoitus on toimia toiminnanohjauksen apuvälineinä ja päätöksestä kandien siirtymisestä Otaniemeen vuonna 2015 johtuen kehityssuunnitelmilla pyritään saattamaan KY:n toiminta strategian mukaiseen lentoon ja sopeuttamaan toiminta vastaamaan tulevaisuuden muutoksia. Toimenpiteet: Viedään 2011 aloitettu strategiaprosessi loppuun ja tuodaan edustajistolle viimeistelty versio strategiasta hyväksyttäväksi. Kehitetään toimintaa sektoreittain uuden strategian pohjalta tekemällä kehityssuunnitelmat 3 vuoden aikavälille. Tuetaan strategian mukaisten muutosten toteutumista ja jalkautetaan strategiaa suunnitelmallisesti koko KY:n toimintaympäristöön. Aikataulu: Strategiatyön loppuunvienti helmikuun aikana, kehityssuunnitelmat tuodaan muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta edustajiston lähetekeskusteluun toukokuun loppuun mennessä (22.5.). Kehityssuunnitelmat tuodaan edustajiston hyväksyttäviksi syksyn ensimmäiseen kokoukseen. Prioriteetti: 1 Vastuu: Böhm Resurssit: koordinoinnissa ja vastuussa Kemppinen, kehityssuunnitelmissa koko KYH ja KYS sektoreittain

8 1.2. Strategian viimeistely ja toimeenpano Hyväksytty strategia antaa selkeät suuntaviivat KY:n toiminnan kehittämiselle. Viimeistellyn strategian pohjalta on laadittu sektorikohtaiset keskipitkän aikavälin suunnitelmat. Kehityssuunnitelmien tarkoitus on toimia toiminnanohjauksen apuvälineinä ja päätöksestä kandien siirtymisestä Otaniemeen vuonna 2015 johtuen kehityssuunnitelmilla pyritään saattamaan KY:n toiminta strategian mukaiseen lentoon ja sopeuttamaan toiminta vastaamaan tulevaisuuden muutoksia. Strategia hyväksyttiin helmikuussa. Hyväksytyn strategian pohjalta on aloitettu kehityssuunnitelmien tekeminen hallituksen toimesta ja sihteeristön toimesta. Johtuen aikataulukiireistä edustajiston lähetekeskustelua lykätään kuukaudella (22.5.) ja sitä kautta kehityssuunnitelmien hyväksyminen tullaan siirtämään syksyn ensimmäiseen edustajiston kokoukseen. Prioriteetti: 1 Vastuu: Böhm Resurssit: koordinoinnissa ja vastuussa Kemppinen, kehityssuunnitelmissa koko KYH ja KYS sektoreittain

9 1.3. Tutoroinnin & mursukasvatuksen kehityssuunnitelmien laatiminen Toimintasuunnitelma 2.3 Syksyllä 2015 kandiopiskelijoiden siirtyessä Otaniemeen, tutorointi on suunniteltu ja toteutettu KY:n ja Kauppakorkeakoulun toimesta niin, että sekä kauppatieteiden kandit Otaniemessä että maisteriopiskelijat Töölössä saavat omaan opintoalaansa perehdyttävän ja omaan oppilasyhdistykseensä tiiviin siteen luovan tutoroinnin ja mursukasvatuksen, jotta kyltereiden indentiteetti säilyy yksilöllisenä myös uuden kampusratkaisun myötä. Tutoroinnissa voidaan hakea yhteiskäytäntöjä ylioppilaskunnan kanssa, mutta painopiste säilyy myös tulevaisuudessa omassa kylteriyhteisössä. KY:n mursukasvatus tulee olemaan yhä suuremmassa roolissa muuttuvan toimintaympäristön myötä ja sitä tarkastellaan erityisesti kandi-maisteri-erottelua silmällä pitäen. Toimenpiteet: Osallistutaan AYY:ssa muodostettavan tutoroinnin linjapaperin suunnitteluun keväällä Tavataan koulun ja ylioppilaskunnan toimijoita yhteisen konsensuksen löytämiseksi. Luodaan selkeät toimintaperiaatteet ja tulevia vuosia varten, erityisesti huomioon ottaen kandidaattitason opetuksen siirtämisen Otaniemeen vuonna Pidetään yhdessä koulun kanssa yllä vahvaa tahtotilaa mahdollisimman itsenäisesti toteutetusta tutoroinnista. Aikataulu: AYY:n tutoroinnin linjapaperin valmisteluun osallistutaan keväällä Syksyä 2012 varten järjestettävästä tutoroinnista otetaan kaikupintaa syksylle 2012 painottuvaa suunnittelutyötä varten. Prioriteetti: 1 Vastuu: Brotkin Resurssit: Brotkin, KOVA, Ikäheimo, Hemanus

10 1.3. Tutoroinnin & mursukasvatuksen kehityssuunnitelmien laatiminen vuodelle Toimintasuunnitelma 2.3 Syksyllä 2015 kandiopiskelijoiden siirtyessä Otaniemeen, tutorointi on suunniteltu ja toteutettu KY:n ja Kauppakorkeakoulun toimesta niin, että sekä kauppatieteiden kandit Otaniemessä että maisteriopiskelijat Töölössä saavat omaan opintoalaansa perehdyttävän ja omaan oppilasyhdistykseensä tiiviin siteen luovan tutoroinnin ja mursukasvatuksen, jotta kyltereiden indentiteetti säilyy yksilöllisenä myös uuden kampusratkaisun myötä. Tutoroinnissa voidaan hakea yhteiskäytäntöjä ylioppilaskunnan kanssa, mutta painopiste säilyy myös tulevaisuudessa omassa kylteriyhteisössä. KY:n mursukasvatus tulee olemaan yhä suuremmassa roolissa muuttuvan toimintaympäristön myötä ja sitä tarkastellaan erityisesti kandi-maisteri-erottelua silmällä pitäen. KY on ollut mukana vaikuttamassa AYY:lla tehtyyn uusien opiskelijoiden linjapaperiin. Muutoin mursukasvatuksen ja tutoroinnin kehityssuunnitelmien laatiminen painottuu alkuperäisen aikataulun mukaisesti vasta syksylle. Prioriteetti: 1 Vastuu: Brotkin Resurssit: Brotkin, KOVA, Ikäheimo, Hemanus

11 Kehittyminen & yhteisöllisyys

12 2.1. Sähköinen toimintaympäristö kyweb 3.0 Toimintasuunnitelma 1.1 Toimivat ja selkeät nettisivut ovat valmiina uusien mursujen aloittaessa. Jäsen löytää nettisivuilta tietoa helposti ja nopeasti. Toimenpiteet: Toteutetaan nettisivuprojekti yhdessä Solid Angle Oy:n kanssa. Suunnitellaan sivuston rakenne ja sisältö jäsenlähtöisesti. Aikataulu: - Helmikuu: projektisuunnitelma valmiina - CHECK - Helmi-huhtikuu: sisällöntuotantoa, rakenteen ja graafisen ilmeen suunnittelua - Touko-kesäkuu: teknistä toteutusta, testikäyttöä, sisällönsyöttöä ja käyttökoulutusta - Heinäkuu: sivut toimivat ja käytössä. Prioriteetti: 1 Vastuu: Havu Resurssit: tiedottaja, AD, web- ja atk-tukihenkilö, koko hallitus

13 2.1. Sähköinen toimintaympäristö kyweb 3.0 Toimintasuunnitelma 1.1 Toimivat ja selkeät nettisivut ovat valmiina uusien mursujen aloittaessa. Jäsen löytää nettisivuilta tietoa helposti ja nopeasti. Projektin aikataulutus ja resursointi tehty. Sivujen rakenne ja sivukartta lyöty täysin lukkoon Solid Anglen kanssa. Sisällöntuotanto valmis, ja lähes kaikki sisältö on toimitettu Solid Anglelle. Graafinen suunnittelu meneillään Solid Anglen päässä, seuraavaksi SA aloittaa teknisen toteutuksen. Suunnitellaan yhdistyksille viestimistä ja aletaan viestiä projektista myös jäsenistön suuntaan. Prioriteetti: 1 Vastuu: Havu Resurssit: tiedottaja, AD, web- ja atk-tukihenkilö, koko hallitus

14 2.2. Sähköinen toimintaympäristö jäsenrekisteri Toimintasuunnitelma 1.1 Helppokäyttöinen, ry:tä, säätiötä ja kaikkia KY:n toimijaryhmiä palveleva jäsenrekisteri on valmis uusien mursujen aloittaessa. Uusi jäsenrekisteri tulee helpottamaan ja parantamaan syksyn jäsenrekrytointiprosessia sekä tarjoamaan KY:n toimijaryhmille uusia työkaluja mm. hallinnoinnin ja tapahtumajärjestämisen osalta. Uusi jäsenrekisteri kannustaa jäseniä käyttämään sitä aktiivisesti. Toimenpiteet: Toteutetaan yhdessä KY-säätiön ja Avoine Oy:n kanssa räätälöity jäsenrekisteri. Synkronisoidaan uusi jäsenrekisteri toimimaan saumattomasti uusien nettisivujen yhteydessä. Aikataulu: - Helmi-huhtikuu: projektin aloitus ja workshop-työskentely - Toukokuu: jäsenrekisterin koodaus toukokuussa - Kesäkuu: jäsenrekisterin testikäyttö ja viimeistely - Heinäkuu: jäsenrekisteri on valmis ja käytössä. - Sähköinen äänestysjärjestelmä lisätään rekisteriin keväällä Prioriteetti: 1 Vastuu: Böhm Resurssit: Havu, säätiön asiamies

15 2.3. Jäsenstrategian ja jäsenohjesäännön laatiminen Käytössä on selkeät ja jäsennellyt kriteerit sille, kuka voi olla KY:n jäsen ja kuka ei. Toimenpiteet: Laaditaan workshop-työskentelyn kautta jäsenstrategia ja liitetään se meneillään olevaan strategiatyöhön. Jäsenstrategian pohjalta työstetään jäsenohjesääntö. Aikataulu: touko-kesäkuu Prioriteetti: 3 Vastuu: Havu Resurssit: Böhm, pääsihteeri

16 2.4. Tehdään päätös KY:n lähtemisestä mukaan yritystoimintaan Toimintasuunnitelma 1.8 Mikäli selvitystyön tuloksena yritystoimintaan mukaan lähteminen koetaan KY:llä järkeväksi, tulee KY harjoittamaan jäsenilleen hyödyllistä ja taloudellisesti kannattavaa aatteellista yritystoimintaa. Toimenpiteet: Selvitetään yritystoimintaan lähtemisen edellytykset, riskit ja mahdollisuudet perusteellisesti. Tehdään päätös yritystoimintaan mukaan lähtemisestä. Aikataulu: Selvitysmiehen palkkaus tammikuussa. Selvitystyö valmis toukokuussa. Päätös yritystoimintaan mukaan lähtemisestä ennen syksyä. Prioriteetti: 1 Vastuu: Saukkonen Resurssit: Jauhiainen, Böhm, Kemppinen

17 2.4. Tehdään päätös KY:n lähtemisestä mukaan yritystoimintaan Toimintasuunnitelma 1.8 Mikäli selvitystyön tuloksena yritystoimintaan mukaan lähteminen koetaan KY:llä järkeväksi, tulee KY harjoittamaan jäsenilleen hyödyllistä ja taloudellisesti kannattavaa aatteellista yritystoimintaa. Selvitysmies on selvittänyt aktiivisesti mahdollisuutta lähteä mukaan rekrybisnekseen atalent nimisen yrityksen osaomistajana. Työ on sisältänyt paljon taustatyötä, ja selvitysmies on aktiivisesti tavannut atalent:n toimitusjohtajaa. Edustajstolle on viety tilannekatsaus maaliskuun edustajiston kokouksessa. atalentin kanssa on järjestetty omistajatapaaminen, jossa paikalla olivat KY:n edustajina puheenjohtaja, pääsihteeri, varapuheenjohtaja ja selvitysmies. Seuraavaksi KY tekee konkreettisen tarjouksen edustajiston lähetekeskustelun pohjalta. Päätös mahdollisesta yritystoimintaan mukaan lähtemisestä tullaan tekemään edustajiston kevään viimeisessä kokouksessa. Prioriteetti: 1 Vastuu: Saukkonen Resurssit: Jauhiainen, Böhm, Kemppinen

18 2.5. KY:n yhdistyskentän ja vapaaehtoisorganisaation kehittäminen Toimintasuunnitelma 1.5 & 3.2 Yhdistykset ja muut vapaaehtoistoimijat muodostavat hyvin koordinoidun kokonaisuuden. Vapaaehtoistoimijaryhmät antavat entistä suuremman panoksen KY:n toimintaan ja järjestävät itsenäisesti suuren osan tapahtumatarjonnasta hyödyntäen KY:n tarjoamia palveluita ja puitteita. Vapaaehtoistoimijat kokevat itsensä tärkeäksi osaksi KY:tä ja tehtävänsä mielekkäiksi. Ymmärretään KY:n vapaaehtoistoiminnan kasvatustehtävä. Toimenpiteet: Yhdistysrekisterin päivitys viedään loppuun. Uuden kerhosihteerin aloittaessa rekisteri on ajan tasalla. Koordinoidaan yhdistysten tapahtumatarjontaa ja tuetaan toimijoita huomattavasti nykytilannetta enemmän niin konkreettisesti neuvomalla kuin sparraamallakin. Luodaan kerhotoimijan ABC-opas tukemaan uusia KY-toimijoita. Järjestetään kiitosiltoja ja kehitetään vaihtoehtoisia palkitsemistapoja valiokunnille, kerhoille, jaostoille, työryhmille ja kaikille tärkeille vapaaehtoistoimijoille. Aikataulu: Tammi-Helmikuu Yhdistysrekisterin päivitys - CHECK Maalis-Huhtikuu Kerhojen aseman selkeyttäminen ja yhtenäistäminen Huhti-Kesäkuu Kerhotoimijan ABC:n luominen Loppuvuosi on jatkuvaa toimintaa. Prioriteetti: 2 Vastuu: Hemanus Resurssit: Kerhosihteeri, Kulttuurisihteeri, Reunanen (liikuntakerhojen osalta)

19 2.5. KY:n yhdistyskentän ja vapaaehtoisorganisaation kehittäminen Toimintasuunnitelma 1.5 & 3.2 Yhdistykset ja muut vapaaehtoistoimijat muodostavat hyvin koordinoidun kokonaisuuden. Vapaaehtoistoimijaryhmät antavat entistä suuremman panoksen KY:n toimintaan ja järjestävät itsenäisesti suuren osan tapahtumatarjonnasta hyödyntäen KY:n tarjoamia palveluita ja puitteita. Vapaaehtoistoimijat kokevat itsensä tärkeäksi osaksi KY:tä ja tehtävänsä mielekkäiksi. Ymmärretään KY:n vapaaehtoistoiminnan kasvatustehtävä. Yhdistysrekisteri on päivitetty ajan tasalle. Kerhosihteeri on aloittanut työnsä helmimaaliskuun vaihteessa ja ollut aktiivisesti yhteydessä yhdistyksiin. Kerhosihteeri on muun muassa luonut toimivia toimintatapoja kerhosektorille, sparraillut kerhotoimijoita, auttanut uusia yhdistyksiä alkuun, ollut mukana säätiön toiminta-avustustoimikunnassa, siivonnut kerhokaappeja ja teettänyt uusia avaimia kadonneiden tilalle. Prioriteetti: 2 Vastuu: Hemanus Resurssit: Kerhosihteeri, Kulttuurisihteeri, Reunanen (liikuntakerhojen osalta)

20 2.6. Sales Academy tulee toimimaan myyntihenkisyyden edistäjänä Toimintasuunnitelma 2.6. Sales Academyn tunnettuus on jäsenten piirissä vahva, ja se mielletään haluttuna ja mielekkäänä tapana osallistua KY:n toimintaan. Sales Academy viestii tekemisistään aktiivisesti, ja tuottaa jäsenille hyötyä jäsenetujen ja myyntiin liittyvien tapahtumien muodossa. Sales Academy toiminnallaan alleviivaa myynnin merkitystä jokaisen kylterin työkalupakissa, ja jäsenistö ymmärtää sen tärkeyden. Toimenpiteet: Luodaan Sales Academylle jäsentensä näköinen toimintasuunnitelma vuodelle Määritellään vastuualueet tarkasti valiokunnan sisällä, yhden jäsenen toimiessa viestintävastaavana. Luodaan tehokas viestintäkanava myynnistä kiinnostuneille jäsenille ja viestitään tätä kautta Sales Academyn tekemisistä. Tehdään yhteistyötä Kauppakorkeakoulun ja yritysmaailman kanssa. Järjestetään keväällä ja syksyllä myyntiin keskittynyt tapahtuma Sales Night konseptilla. Järjestetään syksyllä massiivinen tapahtuma, joka näkyy ja kuuluu Aallon kaikille toimijoille. Aikataulu: Toimintasuunnitelma valmis helmikuun alussa. Ensimmäinen Sales Night maalis-huhtikuussa. Järjestetään kesällä tervehenkinen workshop-viikonloppu, jossa arvioidaan kriittisesti valiokunnan toimintaa ja tavoitteiden saavuttamista. Toinen Sales Night järjestetään lokakuussa, ja Syksyn Suuri marraskuussa. Prioriteetti: 2 Vastuu: Saukkonen Resurssit: Sales Academy

21 2.6. Sales Academy tulee toimimaan myyntihenkisyyden edistäjänä Toimintasuunnitelma 2.6. Sales Academyn tunnettuus on jäsenten piirissä vahva, ja se mielletään haluttuna ja mielekkäänä tapana osallistua KY:n toimintaan. Sales Academy viestii tekemisistään aktiivisesti, ja tuottaa jäsenille hyötyä jäsenetujen ja myyntiin liittyvien tapahtumien muodossa. Sales Academy toiminnallaan alleviivaa myynnin merkitystä jokaisen kylterin työkalupakissa, ja jäsenistö ymmärtää sen tärkeyden. Nimettiin viestintävastaavaksi Tiina Hissa. Perustettiin helmikuun lopulla KY Sales Channel, joka viestii aktiivisesti KY:n jäseneduista. Kanava on saavuttanut suuren suosion, ja sille on selvästi ollut kysyntää. Maaliskuussa arvioitiin valiokunnan kesken omaa toimintaa, ja päätettin kevään osalta keskittyä jäsenetuihin ja aktiiviseen viestintään. Järjestetään toukokuussa Karjala kisastudio yhteistyössä Hartwallin kanssa. Prioriteetti: 2 Vastuu: Saukkonen Resurssit: Sales Academy

22 2.7. Koordinoidaan KY:n yrityssuhdetoimintaa KY:n yrityssuhdetoiminta vapaaehtoistoimijoita myöten on järjestelmällistä, tavoitehakuista ja mielekästä. KY:n yrityssuhdesektorin toimijoilla on hyvät valmiudet ja hyvä tietotaso yrityssuhteiden hoidosta, ja heitä sparrataan parempiin suorituksiin vuoden mittaan. Toimijat ymmärtävät myyntiarvon tapahtumissaan, ja osaavat kohdistaa energiansa oikeisiin asioihin. Toimenpiteet: Luodaan yrityssuhdetoiminnan linjapaperi ja koulutetaan vapaaehtoistoimijat tämän pohjalta. Nimetään Sales Academysta vastuuhenkilö, joka vastaa jaostojen, ainejärjestöjen ja kerhojen yrityssuhdetoimijoiden sparrauksesta. Luodaan yrityssuhdetietokanta, ja ylläpidetään sitä. Aikataulu: Vastuuhenkilö Sales Academysta nimetty helmikuussa. Linjapaperi valmis syyskuun lopussa. Yrityssuhdetietokanta pilotoitu ja käyttövalmis lokakuussa. Prioriteetti: 2 Vastuu: Saukkonen Resurssit: Myyntikoordinaattori, Sales Academy

23 2.8. Kansainvälinen KY Toimintasuunnitelma 3.3 Ulkomaalaiset KY:n jäsenet nähdään tärkeänä osana yhteisöä ja heidän mahdollisuuksia osallistua toimintaan parannetaan. KY tukee suomalaisten jäsentensä kansainvälistymistä. Toimenpiteet: Kyweb-uudistuksen yhteydessä englanninkielisyys otetaan huomioon nykyistä paremmin. KVvastaava pyrkii yhteistyössä yrityssuhdevastaavan kanssa luomaan parempia mahdollisuuksia ulkomaalaisten opiskelijoiden ja yritysten edustajien kohtaamisille. Suomalaisten opiskelijoiden kansainvälistymistä tuetaan lähettämällä opiskelijoita kv-viikoille ja järjestämällä Helsingin kvviikko. Syksyn aikana tehdään selvitys ulkomaalaisten jäsenten KY-toimintaan osallistumisen parantamisesta. Aikataulu: - Elokuu: kv-vastaavan johdolla tehdään selvitys KY:n jaostojen, yhdistysten sekä ainejärjestöjen osalta kansainvälisten jäsenten osallistumismahdollisuuksien nykytilasta sekä mahdollisuuksista tilanteen parantamiseksi. - Syyskuu: selvityksen tulokset kootaan ja niistä raportoidaan. - Lokakuu Helsinki International Week Prioriteetti: 2 Vastuu: Kaivola Resurssit: International Committee, HIW-työryhmä, Havu (viestintä), Saukkonen (yrityssuhteet), kerhosihteeri (selvitys)

24 2.8. Kansainvälinen KY Toimintasuunnitelma 3.3 Ulkomaalaiset KY:n jäsenet nähdään tärkeänä osana yhteisöä ja heidän mahdollisuuksia osallistua toimintaan parannetaan. KY tukee suomalaisten jäsentensä kansainvälistymistä. Kyweb-uudistusta on lähdetty toteuttamaan ja uudessa kywebissä kaikki staattinen tieto on saatavilla myös englanniksi. Solmittu yritysyhteistyösopimus jossa kansainvälisyys on keskeisessä roolissa. Helsingin kv-viikon työryhmä valittiin maaliskuussa ja viikon ajankohdaksi on sovittu viikko 41 lokakuussa. Selvityksen aikataulua aikaistetaan, koska sitä käytetään myös kansainvälisyys osa-alueen kehityssuunnitelman pohjana. Prioriteetti: 2 Vastuu: Kaivola Resurssit: International Committee, HIW-työryhmä, Havu (viestintä), Saukkonen (yrityssuhteet), kerhosihteeri (selvitys)

25 2.9. Korkeakoulusektorin uudelleenjärjestely ja tasapainottaminen Toimintasuunnitelma 2.5 Korkeakoulusektori on järjestetty uudelleen niin, että rakenne tukee tehtyä keskipitkän aikavälin suunnitelmaa ja KY:n uutta strategiaa. Halloped-toiminnan ympärille on muodostettu aktiivinen vapaaehtoisorganisaatio. Toimenpiteet: Pohditaan sektorin tulevaisuutta eri näkökulmista ja muodostetaan suuntaviivat tulevalle rakenteelle. Tuotetaan yksityiskohtainen kirjallinen suunnitelma sektorin toiminnasta, mikä tukee tehtyä keskipitkän aikavälin sektorikohtaista suunnitelmaa ja KY:n uutta strategiaa. Pohditaan erityisesti korkeakouluvaliokunnan ja hallopedien toimintaa. Arvioidaan sektorin vaikutusmahdollisuuksia eri tahojen (Aalto, Kauppakorkeakoulu, laitokset) osalta. Aikataulu: - elokuu-lokakuu Prioriteetti: 2 Vastuu: Ikäheimo Resurssit: hallitus

26

27 3.1. Keskeisten Kauppakorkeakoulun uudistusten suunnittelun loppuun vieminen Toimintasuunnitelma 2.1 Uudessa kandiohjelmassa opiskelijoiden intressit ja tahtotilat toteutuvat, ja uudet mursut pääsevät aloittamaan syksyllä 2013 laadukkaan ohjelman parissa, ja siitä seuraava siirtymävaihe toteutuu sujuvasti. Tavoitteena ovat järkevämmät peruskurssit, parempi liikkuvuus aineiden ja koulujen välillä sekä suurempi valinnaisuuden määrä. Laadukas tutkinto vie Kauppakorkeakoulua kohti vuoden 2020 tavoitetta olla Euroopan 10 parhaan kauppakorkeakoulun joukossa. Kehitetään Kauppakorkeakoulun valintakäytänteitä, jotta ne mittaavat ja tukevat olennaisia asioita. Toimenpiteet: Osallistutaan kandityöryhmän toimintaan ja tavataan dekanaattia aiheen parissa. Opiskelijoiden näkemyksiä haetaan aktiivisesti esimerkiksi keväällä toteutettavan opintokyselyn kautta. Ollaan mukana myös valintatyöryhmässä. Aikataulu: - Helmikuu: valitaan kandiohjelman vetäjä, lyödään lukkoon rakenne, erikoistumisalueet ja sivuainekokonaisuudet CHECK - Maaliskuu: työstetään perusopintoja, kandiohjelman osaamistavoitteita, kieliopintojen ja menetelmäopintojen kokonaisuuksien kokonaisuuksia sekä capstonea CHECK - Huhti- ja toukokuu: em. kokonaisuuksien työstöä jatketaan yksityiskohtaisemmin, määritellään erikoistumisalueiden ja sivuainekokonaisuuksien osaamistavoitteet - Syksy: Yksityiskohtaisempi työstäminen, muun muassa kurssikokonaisuuksien osalta (laitosten ohjelmaryhmillä suurempi rooli) Prioriteetti: 1 Vastuu: Brotkin Resurssit: hallitus

28 3.1. Keskeisten Kauppakorkeakoulun uudistusten suunnittelun loppuun vieminen Toimintasuunnitelma 2.1 Uudessa kandiohjelmassa opiskelijoiden intressit ja tahtotilat toteutuvat, ja uudet mursut pääsevät aloittamaan syksyllä 2013 laadukkaan ohjelman parissa, ja siitä seuraava siirtymävaihe toteutuu sujuvasti. Tavoitteena ovat järkevämmät peruskurssit, parempi liikkuvuus aineiden ja koulujen välillä sekä suurempi valinnaisuuden määrä. Laadukas tutkinto vie Kauppakorkeakoulua kohti vuoden 2020 tavoitetta olla Euroopan 10 parhaan kauppakorkeakoulun joukossa. Kehitetään Kauppakorkeakoulun valintakäytänteitä, jotta ne mittaavat ja tukevat olennaisia asioita. Hallituksen kopo-vastaavat ovat osallistuneet kandityöryhmän työskentelyyn kevään aikana. Itse työ tutkinnon uudistuksen parissa tulee luultavasti jatkumaan vielä syksyn puolella tiukan aikataulun takia, kuitenkin tuolloin pääasiassa laitosten omissa ohjelmaryhmissä. Tutkinnosta on lyöty lukkoon rakenne, ja kandityöryhmä on työstänyt perusopintojen kokonaisuutta, osaamistavoitteita, menetelmä- ja kieliopintoja sekä capstone-kurssikokonaisuutta. Näitä varten on tehty KY:n päässä benchmarkkausta muihin huippukauppakorkeakouluihin, ja lisäksi pohjaa työlle on haettu myös opintokyselystä. Prioriteetti: 1 Vastuu: Brotkin Resurssit: hallitus

29 3.2. Ainejärjestöjen integrointi KY:hyn ja niiden tukeminen edunvalvonnassa Toimintasuunnitelma 2.2 Ainejärjestöt ovat aktiivisesti mukana KY:n korkeakoulusektorin edunvalvontatyössä erityisesti maisteriohjelmien kehitykseen keskittyen. Ainejärjestöt tekevät itsenäistä ja oma-aloitteista yhteistyötä laitosten kanssa. Jokaisessa ohjelmaryhmässä istuu ainejärjestön nimittämä opiskelijaedustaja. Ainejärjestöjen toimijat tuntevat toistensa toimintaa ja vertailevat aktiivisesti toimintatapoja ja käytänteitä. Ainejärjestöissä toimii myös ulkomaalaisia opiskelijoita ja ainakin englanninkielisten ohjelmien ensisijainen kieli on englanti. Toimenpiteet: Pidetään ainejärjestöjen puheenjohtajien neuvoston kokous 10 kertaa vuoden aikana ainejärjestöjen ja korkeakoulusektorin yhteydenpidon varmistamiseksi. Koulutetaan puheenjohtajia ja opintovastaavia edunvalvontaan liittyvissä asioissa ja neuvotaan käytännön asioissa laitosyhteistyöhön liittyen. Annetaan ainejärjestöjen käyttöön työtila KY-talosta. Keskustellaan aktiivisesti sektorin strategiasta ja ainejärjestöjen roolista siinä nyt ja tulevaisuudessa. Pidetään erilliset koulutukset ainakin seuraavista aiheista: KV-asiat, Otaniemeen siirtyminen, jatkuvuus ainejärjestötoiminnassa. Pidetään ainejärjestöjen (laulu)ilta keväällä ja syksyllä. Aikataulu: AJPJ-kokoukset koko vuosi, 1. koulutus ja laitoskierrokset helmi-maaliskuu, lauluillat kevät ja syksy, koulutukset syksy Prioriteetti: 2 Vastuu: Ikäheimo Resurssit: Kaivola

30 3.2. Ainejärjestöjen integrointi KY:hyn ja niiden tukeminen edunvalvonnassa Toimintasuunnitelma 2.2 Ainejärjestöt ovat aktiivisesti mukana KY:n korkeakoulusektorin edunvalvontatyössä erityisesti maisteriohjelmien kehitykseen keskittyen. Ainejärjestöt tekevät itsenäistä ja oma-aloitteista yhteistyötä laitosten kanssa. Jokaisessa ohjelmaryhmässä istuu ainejärjestön nimittämä opiskelijaedustaja. Ainejärjestöjen toimijat tuntevat toistensa toimintaa ja vertailevat aktiivisesti toimintatapoja ja käytänteitä. Ainejärjestöissä toimii myös ulkomaalaisia opiskelijoita ja ainakin englanninkielisten ohjelmien ensisijainen kieli on englanti. Ainejärjestöjen puheenjohtajia on koulutettu edunvalvonta-asioihin liittyen, erityisesti keskittyen tutkintouudistukseen. Neljässä järjestetyssä AJPJ-kokouksessa on keskusteltu ainejärjestöjen roolista KY:llä, niiden edunvalvontatyöstä, yrityssuhdetoiminnasta ja tapahtumanjärjestämisestä. Laitosyhteistyö on saatu vahvasti käyntiin lähes kaikkien laitosten kanssa. Laitoskierrokset tehty Viestin, Pisteen ja Accountingin kanssa. Ohjelmaryhmistä keskusteltu aktiivisesti ja osaan opiskelijaedustajat jo nimitetty. Ainejärjestöille on luovutettu avaimet ja kulkukortit KY-talolle. Ainejärjestöjen työhuonetta suunnitellaan. Ainejärjestöjen risteily järjestetty 4.4. Prioriteetti: 2 Vastuu: Ikäheimo Resurssit: Kaivola

31 3.3. Opintokysely kanditason opiskelijoille tilatarpeisiin ja kandiuudistukseen liittyen Toimintasuunnitelma 2.4 Tehdystä opintokyselystä saadaan merkittävää hyötyä edunvalvontatyöhön kampusasioihin ja kandiuudistukseen liittyen. Kyselyn vastausaineisto on koostettu kattavaksi raportiksi josta on hyötyä em. asioissa myös tulevina vuosina. Toimenpiteet: Toteutetaan laaja opintokysely kanditason opiskelijoille kartuttamaan opiskelijoiden tarpeita ja toiveita uusiin opiskelutiloihin ja opintouudistukseen liittyen. Aikataulu: helmi-maaliskuu Prioriteetti: 2 Vastuu: Ikäheimo Resurssit: Brotkin, Reunanen, KOVA

32 3.3. Opintokysely kanditason opiskelijoille tilatarpeisiin ja kandiuudistukseen liittyen Toimintasuunnitelma 2.4 Tehdystä opintokyselystä saadaan merkittävää hyötyä edunvalvontatyöhön kampusasioihin ja kandiuudistukseen liittyen. Kyselyn vastausaineisto on koostettu kattavaksi raportiksi josta on hyötyä em. asioissa myös tulevina vuosina. Kysely toteutettu suunnitelmasta poiketen kaikille Helsingin yksikössä kanditutkintonsa suorittaneille tai sitä parhaillaan suorittaville opiskelijoille. Palkintoina arvottu ipad-tabletti ja 50kpl elokuvalippuja. Kysely pidetty auki 2 viikkoa helmi-maaliskuussa. Vastauksia saatu 472kpl. Vastausten pohjalta laadittu yhteenveto ja toimitettu vastauksista koostetut taulukot kandiohjelmavastaavalle ja opintotoimistolle. Prioriteetti: 2 Vastuu: Ikäheimo Resurssit: Brotkin, Reunanen, KOVA

33 3.4. Opintojen ohjauksen ja opettajatutoroinnin parantaminen Toimintasuunnitelma 2.3 Opiskelijat saavat läpi opintojen helposti lähestyttävää opintojen ohjausta, joka auttaa muun muassa kurssisuunnittelussa, opintojen suuntaamisessa, mahdollisissa ongelmatilanteissa sekä kandin ja maisterin tutkintojen suunnittelussa ja suorittamisessa. Tärkeässä asemassa on henkilökohtainen kontakti koulun henkilökuntaan ja omaan tiedeyhteisöön. Opettajatutorointi nähdään oleellisena ja luonnollisena osana opiskelua, ja se hyödyttää sekä opiskelijaa että professoria. Tiedostetaan, että tavoitteiden saavuttaminen tulee viemään pidempään kuin yhden vuoden, joten projektin jatkuvuus taataan ensi syksynä toimintasuunnitelman osana. Toimenpiteet: Tavataan opintotoimistoa ja opinnoista vastaavaa varadekaania, ja ollaan koululla vaikuttamassa opintojen ohjauksen laadun paranemiseen. Aktivoidaan professoreita opettajatutorointiin kehittämiseen. Haetaan argumenteille ja vaateille tukea keväällä toteutettavasta opintokyselystä ja palautepäivästä. Aikataulu: Opiskelijapalautetta kerätään keväällä opintokyselystä ja palautepäivästä, opintojen ohjausta ja opettajatutoroinnin kehittämistä suunnitellaan erityisesti syksyllä, tutoroinnin kehityssuunnittelun ohella. Prioriteetti: 2 Vastuu: Brotkin Resurssit: Brotkin, Ikäheimo

34 3.4. Opintojen ohjauksen ja opettajatutoroinnin parantaminen Toimintasuunnitelma 2.3 Opiskelijat saavat läpi opintojen helposti lähestyttävää opintojen ohjausta, joka auttaa muun muassa kurssisuunnittelussa, opintojen suuntaamisessa, mahdollisissa ongelmatilanteissa sekä kandin ja maisterin tutkintojen suunnittelussa ja suorittamisessa. Tärkeässä asemassa on henkilökohtainen kontakti koulun henkilökuntaan ja omaan tiedeyhteisöön. Opettajatutorointi nähdään oleellisena ja luonnollisena osana opiskelua, ja se hyödyttää sekä opiskelijaa että professoria. Tiedostetaan, että tavoitteiden saavuttaminen tulee viemään pidempään kuin yhden vuoden, joten projektin jatkuvuus taataan ensi syksynä toimintasuunnitelman osana. Opintokysely toi selvästi esille, että varsinkin opettajatutorointia opintojen ohjauksen osana on kehitettävä, tämä myös tiedostetaan opintotoimiston päässä, jonka kanssa asiasta on löydetty konsensus. Lisäksi asiasta on keskusteltu dekanaatin kanssa. Asia on herättänyt myös vilkasta keskustelua Kauppiksen strategiatyön ohessa. Opettajatutoroinnin ja opintojen ohjauksen kehittäminen on tiiviisti yhteydessä tutkinnon uudistukseen, joten sen työstäminen on vielä alkuvaiheessa. Prioriteetti: 2 Vastuu: Brotkin Resurssit: Brotkin, Ikäheimo

35

36 4.1. Omaisuuslahjoitusasia Toimintasuunnitelma 1.2 Omaisuuskiista ei vaikuta jäsenten palvelutarjontaan. Päävastuu omaisuuslahjoitusasiassa on siirtynyt säätiölle helmikuun loppuun mennessä. Toimenpiteet: KY panostaa tarvittavan määrän taloudellisia ja työresursseja KY:n toimintaedellytysten turvaamiseen ja kyltereiden etujen puolustamiseen. Säätiön ja ry:n välillä sovitaan työnjaosta. Aikataulu: Koordinointi ja vetovastuu omaisuuslahjoitusasiasta siirretty säätiölle helmikuun aikana. Toimitettu yhdistyksen vastaus AYY:n asiakirjatiedusteluun. Tilannetta seurataan aktiivisesti. Prioriteetti: 1 Vastuu: Böhm, Kemppinen

37 4.2. Yhteistyö KY-Säätiön kanssa Toimintasuunnitelma 1.6 Kokeilemalla ja kehittämällä uusia toimintamalleja on saavutettu paras mahdollinen yhteistyömalli ry:n ja säätiön välille. Arkeen liittyvät toimintatavat ovat vakiintuneet ja vuoropuhelu ry:n ja säätiön välillä on jatkuvaa. Hallinnolliset vastuut on jaettu selkeästi ja perustellusti ja molemmat pystyvät käyttämään resurssejaan tehokkaasti. Yhteistyö on selkeää myös jäsenen näkökulmasta. Toimenpiteet: Arvioidaan kriittisesti tämän hetken toimintamalleja. Otetaan yhteistyömallissa huomioon myös yllättävät ja ennalta arvaamattomat muutokset. Yhteistyön kehittäminen säätiön kanssa tulee osaksi sekä ry:n että säätiön kehityssuunnitelmia, joista mm. nykyisen organisaatiorakenteen kriittisen analysoinnin kautta pyritään luomaan parempaan yhteistyöhön kannustavat raamit. Aikataulu: Toukokuun loppuun mennessä yhteistyö ry:n ja säätiön välillä on saatu vakiinnutettua, etenkin hallinnon osalta. Prioriteetti: 2 Vastuu: Böhm, Kemppinen

38 4.3. Kylterikulttuurin vaaliminen Toimintasuunnitelma 3.1 Vaalitaan kylterikulttuurin ydinkohtia ja yhteisöllisyyttä. KY tarjoaa laadukkaita ja jäsenistölleen mieleenpainuvia sekä virkistäviä kulttuurikokemuksia opintojen ohessa. Entistä useampi jäsen tuntee kuuluvansa kylteriyhteisöön ja pitää yhteisöllisyyttä merkittävänä. Toimenpiteet: Järjestetään nykykylteriä kiinnostavia kulttuuritapahtumia. Arvioidaan ja kehitetään tapahtumatarjontaa ja muututaan jäsenistön tarpeiden mukana. Aikataulu (alustava): Tammikuu Back-to-school -kuntis - CHECK Helmikuu Vuosijuhlakuntis - CHECK Helmikuu Vuosijuhla - CHECK Maaliskuu Korkeakulttuuriviikko - CHECK Maaliskuu Kevään lauluilta - CHECK Huhtikuu Hukkaputki +kuntis - CHECK Huhtikuu Wappu Elokuu Kesäkuntis Syyskuu Mursujaiset Syys-Lokakuu Kulttuurimatka Lokakuu III-kierros +kuntis Lokakuu Boston Night Marraskuu Syksyn korkeakulttuuriviikko Marraskuu Syksyn lauluilta Marraskuu Kuntis Joulukuu Puurojuhlakuntis Prioriteetti: 1 Vastuu: Hemanus Resurssit: Kulttuurisihteeri, Kulttuurivaliokunta, Vuosijuhlatoimikunta

39 4.3. Kylterikulttuurin vaaliminen Toimintasuunnitelma 3.1 Vaalitaan kylterikulttuurin ydinkohtia ja yhteisöllisyyttä. KY tarjoaa laadukkaita ja jäsenistölleen mieleenpainuvia sekä virkistäviä kulttuurikokemuksia opintojen ohessa. Entistä useampi jäsen tuntee kuuluvansa kylteriyhteisöön ja pitää yhteisöllisyyttä merkittävänä. Laadukkaita tapahtumia on toteutettu alkuvuodesta useita. Vuosijuhlatoimikunta toteutti arvokkaan ja hienon vuosijuhlan helmikuun lopussa. Hallitusvastaava, kulttuurisihteeri ja kulttuurivaliokunta ovat toteuttaneet yllä olevan listan mukaisesti tapahtumia korkealla tasolla. Kulttuurisektorin jaostot ja muut yhdistykset ovat kantaneet omat kortensa kekoon ja tapahtumatarjonta on kokonaisuudessaan ollut alkuvuodesta erinomaista. Ollaan suunniteltu kulttuuritoiminnan suuntaviivoja ja mietitty mahdollisia kehityskohtia. Prioriteetti: 1 Vastuu: Hemanus Resurssit: Kulttuurisihteeri, Kulttuurivaliokunta, Vuosijuhlatoimikunta

40 4.4. Kylteri-lehti Toimintasuunnitelma 3.4 Säilytetään Kylteri-lehden suosio kauppakorkeakoulun opiskelijoiden keskuudessa niin lukijoiden kuin avustajienkin osalta. Kylteri on kiinnostava, kekseliäs ja juttujen taso on korkea. Kylterillä on opiskelijajulkaisuna hyvä maine ja se tunnetaan myös KY:n ulkopuolella. Toimenpiteet: Julkaistaan Kylteriä kuudesti vuonna Toteutetaan pieniä tempauksia kauppakorkeakoululla aina uuden numeron ilmestyessä. Lähetetään lehteä tärkeimmille sidosryhmille. Julkaistaan pienempiä juttuja Kylterin nettisivuilla. Aikataulu: Tasaisesti läpi vuoden. Prioriteetti: 3 Vastuu: Havu Resurssit: Kylterin päätoimittaja, AD, tiedottaja

41 4.4. Kylteri-lehti Toimintasuunnitelma 3.4 Säilytetään Kylteri-lehden suosio kauppakorkeakoulun opiskelijoiden keskuudessa niin lukijoiden kuin avustajienkin osalta. Kylteri on kiinnostava, kekseliäs ja juttujen taso on korkea. Kylterillä on opiskelijajulkaisuna hyvä maine ja se tunnetaan myös KY:n ulkopuolella. Kaksi Kylteriä ilmestynyt, kolmas työn alla. Kylteristä on saatu runsaasti positiivista palautetta ja innokkaita lehden tekijöitä riittää. Kolmatta numeroa painetaan suurempi määrä, ja sitä lähetetään kesällä uusille mursuille. Kylterin nettisivuille on tuotettu tasaisesti materiaalia; mm. kuntisgalluppeja, reportaaseja, arvosteluita. Prioriteetti: 3 Vastuu: Havu Resurssit: Kylterin päätoimittaja, AD, tiedottaja

42 4.5. Tiedotustoiminta Toimintasuunnitelma 1.3 KY tavoittaa jäsenensä monipuolisen viestinnän kautta. Jäsen saa ja löytää helposti tietoa KY:stä, tapahtumista ja ajankohtaisista asioista. Pyritään tavoittamaan yhä suurempi osa jäsenistöstä, myös englanninkielisten opiskelijoiden joukosta. KY:n ja AYY:n viestintäsektorit toimivat yhteistyössä. Toimenpiteet: Päivitetään viestintäkanavien käyttöohjeita, jotta viestintä säilyy selkeänä ja johdonmukaisena. Päivitetään aktiivisesti kywebiä sekä suomen- että englanninkielisellä puolella. Pidetään yhteyttä AYY:n viestintätoimijoihin. Toimitetaan vuosittaiset julkaisut, kuten KY-opas ja vuosikertomus. Hyödynnetään viestintävaliokuntaa voimavarana tapahtumamarkkinoinnin osalta. Pohditaan lisäksi viestintävaliokunnan roolia viestintäsektorin osana ja pyritään kehittämään sen toimintaa ja sisäisiä toimintatapoja. Aikataulu: Tasaisesti läpi vuoden Prioriteetti: 2 Vastuu: Havu Resurssit: tiedottaja, viestintävaliokunta, Kaivola (englanninkielinen viestintä)

43 4.5. Tiedotustoiminta Toimintasuunnitelma 1.3 KY tavoittaa jäsenensä monipuolisen viestinnän kautta. Jäsen saa ja löytää helposti tietoa KY:stä, tapahtumista ja ajankohtaisista asioista. Pyritään tavoittamaan yhä suurempi osa jäsenistöstä, myös englanninkielisten opiskelijoiden joukosta. KY:n ja AYY:n viestintäsektorit toimivat yhteistyössä. Kywebiä päivitetty myös wikin osalta ja uusimpia tiedotteita ja tapahtumia päivitetään säännöllisesti. Valiokunta hoitanut hyvin jo suurimman osan kevään projekteista, vaikka suurimmat ovat meneillään paraikaa. Vuosikertomus tullut painosta ja jaettu jo eteenpäin. KY-Oppaan tekemistä aloitettu. AYY:n viestintävastaavaa tavattu kahdesti, loppukevääksi sovittu isompi KY-AYY-viestintämiitti. Lisäksi on tavattu koulun viestintäpäällikköä ja tiedottajaa. Viestintävaliokunnan kehittämiselle on jäänyt harmittavan vähän aikaa. Prioriteetti: 2 Vastuu: Havu Resurssit: tiedottaja, viestintävaliokunta, Kaivola (englanninkielinen viestintä)

44 4.6. Jäsenrekrytointi Saadaan 95 % kauppakorkeakoulun uusista opiskelijoista liittymään KY:n jäseniksi. Toimenpiteet: Suunnitellaan ja toteutetaan tehokas jäsenrekrytointikampanja. Viestitään uusille opiskelijoille siitä, mikä KY on ja miksi sen jäseneksi kannattaa liittyä. Aikataulu: - Liittymislomake maistereille kesäkuun postituksessa (opintotoimiston kautta) - Liittymislomake kandeille heinäkuun postituksessa (opintotoimiston kautta) - Rekrytointikampanjan suunnittelu toukokuu - Rekrytointikampanja toteutus elo-syyskuu Prioriteetti: 2 Vastuu: Havu Resurssit: Brotkin, Böhm, Kaivola, AD

45 4.7. Yhteistyö HEKO:n ja SEFE:n kanssa Tehdään yhteistyötä HEKO:n ja SEFE:n kanssa osallistumalla keskusteluun ja pitämällä vaikutuskanavat auki. Tiedostetaan Kylteripuheenjohtajien verkoston asema. Toimenpiteet: Ollaan aktiivisesti mukana keskustelussa ja vaikutetaan niin HEKO:ssa kuin SEFE:ssäkin. Otetaan tarpeen tullen kantaa KY:tä kiinnostaviin aiheisiin. Aikataulu: Jatkuva toiminta Prioriteetti: 3 Vastuu: Hemanus Resurssit: Böhm

46 4.7. Yhteistyö HEKO:n ja SEFE:n kanssa Tehdään yhteistyötä HEKO:n ja SEFE:n kanssa osallistumalla keskusteluun ja pitämällä vaikutuskanavat auki. Tiedostetaan Kylteripuheenjohtajien verkoston asema. Ollaan oltu yhteydessä HEKO:on ja SEFE:en aktiivisesti alkuvuonna. Hallitus on ollut vierailulla SEFE:llä tammikuussa ja HEKO:n ja KY ry:n hallitukset ovat tavanneet helmikuussa. Hemanus on ollut alkuvuodesta mukana HEKO:n hallituksen kokouksissa tuomassa opiskelijanäkökulmaa ja viemässä KY:n terveisiä. Hemanus on myös mukana HEKO:n apurahatyöryhmässä sekä kulttuuritoimikunnassa ja Böhm on käynyt keskustelua KPV:ssä. Tämän lisäksi pääsihteeri on ollut mukana SEFE:n strategiatyönteossa. Prioriteetti: 3 Vastuu: Hemanus Resurssit: Böhm, Kemppinen

47 4.8. Kasvatetaan yritysyhteistyön tuottoja Toimintasuunnitelma 1.4 KY:n harjoittama yritysyhteistyö on koko Suomen opiskelijakentällä tuottoisinta ja yrityksille eniten lisäarvoa tuottavaa. KY:n aatteelliseen toimintaan käytetystä rahamäärästä huomattava osa tulee yritysyhteistyön kautta. Toimenpiteet: Myydään aktiivisesti KY:tä yrityksille ja kehitetään uusia yhteistyömuotoja. Pidetään kiinni nykyisistä yhteistyökumppanuuksista ja kasvatetaan niiden arvoa kehittämällä olemassa olevia yhteistyötapoja. Solmitaan vuoden aikana kolme uutta vähintään Gold tasoista yhteistyökumppanuutta. Aikataulu: Keväällä kehitetään uusia yhteistyökonsepteja yrityksille ja solmitaan uusia yhteistyökumppanuuksia. Syksyllä panostetaan uusmyyntiin ja olemassa olevien sopimusten uusimiseen. Prioriteetti: 1 Vastuu: Saukkonen Resurssit: Myyntikoordinaattori, Sales Academy

48 4.8. Kasvatetaan yritysyhteistyön tuottoja Toimintasuunnitelma 1.4 KY:n harjoittama yritysyhteistyö on koko Suomen opiskelijakentällä tuottoisinta ja yrityksille eniten lisäarvoa tuottavaa. KY:n aatteelliseen toimintaan käytetystä rahamäärästä huomattava osa tulee yritysyhteistyön kautta. Tämän vuoden puolella on solmittu yksi Gold sopimus ja yksi Silver sopimus. Uusien sopimusten johdosta budjetoidut yrityssuhdetuotot päivitettiin euroa korkeammiksi tälle vuodelle kuin oli alunperin budjetoitu. Prioriteetti: 1 Vastuu: Saukkonen Resurssit: Myyntikoordinaattori, Sales Academy

49 4.9. Liikunta- ja hyvinvointitapahtumat ja niiden kehittäminen Toimintasuunnitelma 3.6 KY:n jäsenet ovat tyytyväisiä tarjontaan ja kokevat LiHy-tapahtumat itselleen tärkeiksi ja osaksi KY:n kulttuuria. KY City Challenge on suurta osaa jäsenistö kiinnosta tapahtuma, josta hyötyy KY, sidosryhmät ja yhteistyökumppanit. Toimenpiteet: Arvioidaan kriittisesti nykyistä tapahtumatarjontaa ja niiden kohtaamista jäsenistön kysyntään. Mietitään aidosti tapahtumien mahdollistamista muiden tahojen järjestettäväksi. Reagoidaan saatuihin tuloksiin ja tarpeen vaatiessa uudistetaan tapahtumatarjontaa. Suunnitellaan ja toteutetaan järjestettävät tapahtumat timanttisesti. Aikataulu (alustava tapahtumakalenteri): Helmikuu: Hyvinvointi-ilta 1 - CHECK Maaliskuu: Hyvinvointiviikko - CHECK Huhtikuu: Hyvinvointi-ilta 2 - CHECK Toukokuu: KY City Challenge Elokuu: Hietsupäivä Syyskuu: KY Syysvaellus, Kylterisoudut Lokakuu: Hyvinvointiviikko, KY-SHS Lätkämatsi Marraskuu: Hyvinvointi-ilta 3 Joulukuu: Hyvinvointi-ilta 4 Prioriteetti: 2 Vastuu: Reunanen Resurssit: Liikunta- ja hyvinvointivaliokunta, KYCC työryhmä.

50 4.9. Liikunta- ja hyvinvointitapahtumat ja niiden kehittäminen Toimintasuunnitelma 3.6 KY:n jäsenet ovat tyytyväisiä tarjontaan ja kokevat LiHy-tapahtumat itselleen tärkeiksi ja osaksi KY:n kulttuuria. KY City Challenge on suurta osaa jäsenistö kiinnosta tapahtuma, josta hyötyy KY, sidosryhmät ja yhteistyökumppanit. Aloitettu sektorin kehityssuunnitelman työstö, jossa arvioidaan kriittisesti tapahtumatarjontaa. Tänä vuonna alustavaan tapahtumakalenteriin ei suuria muutoksia. Tehty yhteistyötä AYY:n kanssa hyvinvointiviikossa ja vastuuta viikosta siirretään heidän päähän. Järjestettävät tapahtumat ovat onnistuneet hyvin. Prioriteetti: 2 Vastuu: Reunanen Resurssit: Liikunta- ja hyvinvointivaliokunta, KYCC työryhmä.

51 4.10. Jäsenistön hyvinvointiin vaikuttaminen Toimintasuunnitelma 3.6 Opiskelijoiden ääni tulee kuuluviin työryhmissä ja saadaan aikaan positiivisia muutoksia jäsenistön hyvinvointiin vaikuttavissa asioissa. Toimenpiteet: Osallistutaan työryhmiin ja tuodaan opiskelijanäkökulmaa esille. Autetaan tarpeen mukaan sidosryhmiä tavoittamaan KY:n jäsenistöä paremmin hyvinvointiin liittyvissä asioissa ja välittämään tietoa palveluistaan. Aikataulu: Jatkuva toiminta. Prioriteetti: 2 Vastuu: Reunanen

52 4.10. Jäsenistön hyvinvointiin vaikuttaminen Toimintasuunnitelma 3.6 Opiskelijoiden ääni tulee kuuluviin työryhmissä ja saadaan aikaan positiivisia muutoksia jäsenistön hyvinvointiin vaikuttavissa asioissa. Osallistuttu ravintolatoimikunnan (Aalto) toimintaan ja tuotu esiin opiskelijanäkökulmaa. Tavattu korkeakoulun hyvinvointi-henkilöitä ja oltu heihin yhteydessä. Aktiivisesti välitetty sidosryhmien tietoa jäsenistölle erityisesti kywebin kautta. Toteutettu hyvinvointitapahtumia. Prioriteetti: 2 Vastuu: Reunanen

53 4.11. International Committeen toiminnan kehittäminen International Committee tarjoaa ulkomaalaisille KY:n jäsenille helpon ja mielekkään tavan päästä mukaan toimintaan. International Committee järjestää tapahtumia pitäen ensisijaisesti KY:n kansainvälisest jäsenet mielessään. Toimenpiteet: Järjestetään viime vuonna hyvin onnistuneet tapahtumat uudestaan ja pyritään kehittämään tapahtumatarjontaa vuoden aikana. Uutena tapahtumana aloitetaan KY Career Afternoon tapahtumien sarja, joka keskittyy ulkomaalaisten opiskelijoiden uramahdollisuuksien parantamiseen. Syksyn aikana valiokunnan sisältä muodostetaan ryhmä pohtimaan tulevaisuuden tapahtumatarjontaa ja tapahtumien tavoittavuutta. Aikataulu: Alustava aikataulu jo suunniteltujen tapahtumien osalta: Tammikuu KY Career Afternoon - CHECK Helmikuu-Huhtikuu Each 1 Teach 1 - CHECK Maaliskuu Running Dinner - CHECK Lokakuu Running Dinner Prioriteetti: 2 Vastuu: Kaivola Resurssit: International Committee

54 4.11. International Committeen toiminnan kehittäminen International Committee tarjoaa ulkomaalaisille KY:n jäsenille helpon ja mielekkään tavan päästä mukaan toimintaan. International Committee järjestää tapahtumia pitäen ensisijaisesti KY:n kansainvälisest jäsenet mielessään. Tapahtumat onnistuivat järjestelyiden osalta, mutta osallistujamäärät ja varsinkin suomalaisten osallistujien määrä on ollut vähäistä. Uutena tapahtumana ollut KY Career Afternoon keräsi positiivista palautetta ja vastaavia tapahtumia toivottiin lisää osallistujilta kerätyssä kirjallisessa palautteessa. Prioriteetti: 2 Vastuu: Kaivola Resurssit: International Committee

55 4.12. Tutorointi vuonna 2012 Toimintasuunnitelma 2.3 Syksyllä 2012 aloittavat uudet opiskelijat saavat laadukkaan, opintoihin sekä opiskelijayhteisöön perehdyttävän tutoroinnin, joka vastaa oikeisiin tietotarpeisiin. Tutorointi on koko vuoden kestävää, vaikkakin erityisesti orientaatioviikon sisältöön panostetaan ja sitä järkeistetään. Erityishuomiota kiinnitetään eri ryhmien (kandi- /maisteri-/ulkomaiset opiskelijat) edustajien yhdistämiseen. Toimenpiteet: Tutorointi suunnitellaan ja toteutetaan korkeakouluvaliokunnan tutorvastaavien toimesta tiiviissä yhteistyössä koulun ja tutorkoordinaattorin kanssa. Myös ylioppilaskunnan kanssa tehdään töitä, jotta löydetään parhaat käytänteet ja synergiaedut yliopistoa ja ylioppilaskuntaan tutustuttamisessa. Aikataulu: Tutoroinnin suunnittelu aloitetaan helmikuussa, Tutor-haku pidetään helmi-maaliskuun vaihteessa ja tutorkoulutuksia keväällä ja kesällä. Prioriteetti: 2 Vastuu: Brotkin Resurssit: Brotkin, korkeakouluvaliokunta, Kaivola (kansainväliset opiskelijat)

56 4.12. Tutorointi vuonna 2012 Toimintasuunnitelma 2.3 Syksyllä 2012 aloittavat uudet opiskelijat saavat laadukkaan, opintoihin sekä opiskelijayhteisöön perehdyttävän tutoroinnin, joka vastaa oikeisiin tietotarpeisiin. Tutorointi on koko vuoden kestävää, vaikkakin erityisesti orientaatioviikon sisältöön panostetaan ja sitä järkeistetään. Erityishuomiota kiinnitetään eri ryhmien (kandi- /maisteri-/ulkomaiset opiskelijat) edustajien yhdistämiseen. Tutor-vastaavat on valittu ja he ovat tehneet tiivistä yhteistyötä koulun tutorkoordinaattorin kanssa. Tutor-haku järjestettiin maaliskuussa ja uusia tutoreita valittiin 92 kpl. Tutoreille on järjestetty ensimmäinen kick-off, AYY:n koulutukset ja keväällä järjestetään vielä tutor-sitsit ja laitoskierros. Myös syksyn koulutuksia on jo suunniteltu pitkälle, samoin kuin orientaatioviikkoa yhdessä koulun opintotoimiston kanssa. Kaikki maisteritason opiskelijat on päätetty integroida keskenään, näin ollen on vain englannin-kielisiä maisteritutor-ryhmiä. Kuitenkin myös kanditason opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus päästä kansainväliseen tutor-ryhmään. Prioriteetti: 2 Vastuu: Brotkin Resurssit: Brotkin, korkeakouluvaliokunta, Kaivola (kansainväliset opiskelijat)

57 4.13. Korkeakouluvaliokunnan projektien toteuttaminen Korkeakouluvaliokunnan vuonna 2012 toteuttamat projektit ovat mielekkäitä, täyttävät jäsenistön tarpeita ja edesauttavat heidän opintojaan. Toimenpiteet & aikataulu: - Kehitä!-palautekampanja huhtikuussa - CHECK - Kympanjointi (painottuu syksyyn koulutuksineen ja rekrytointeineen) - Tutorointi (kevät-kesä-syksy) - Mentorointi (läpi vuoden, ei vaadi kuitenkaan meidän osalta paljoa panostusta) - Vuoden opettajan palkitseminen (helmikuu) - CHECK - Te toja (syksy) Lisäksi korkeakouluvaliokunta toimii resurssina varjo-opinto-oppaan kokoamisessa ja opinto-/kampuskyselyn suunnittelussa, näistä vastuu kuitenkin Ikäheimolla. Prioriteetti: 2 Vastuu: Brotkin Resurssit: Brotkin, Ikäheimo, korkeakouluvaliokunta

58 4.13. Korkeakouluvaliokunnan projektien toteuttaminen Korkeakouluvaliokunnan vuonna 2012 toteuttamat projektit ovat mielekkäitä, täyttävät jäsenistön tarpeita ja edesauttavat heidän opintojaan. Vuoden opettaja-äänestys järjestettiin helmikuussa, ja opettaja palkittiin yhdistyksen vuosijuhlissa. Uusi kympanjointivastaava, samoin kuin mentorointivastaava on perehdytetty toimintaan ja tehtäviin, ja kyseiset projektit etenevät omalla tahdillaan, viime vuoden mentoroinnin lopputilaisuus järjestetään toukokuussa ja uudet mentoroitavat valitaan kesällä. Kehitä!-kampanja yhdessä KYhvien kanssa järjestetään viikolla 16. Tutorointia varten on valittu tutor-vastaavat ja he toimivat tiiviisti yhdessä koulun tutorkoordinaattorin kanssa. Uudet tutorit on valittu, ja heille on järjestetty kickoff-tilaisuus, AYY:n tutorkoulutukset ja sitsit. Keväällä lisäksi tulossa laitoskierros. Prioriteetti: 2 Vastuu: Brotkin Resurssit: Brotkin, Ikäheimo, korkeakouluvaliokunta

59 4.14. Alumnitoiminta Toimintasuunnitelma 3.5 Alumnit nähdään voimavarana, jota nykyiset KY:n jäsenet sekä KY voivat hyödyntää toiminnassaan. Myös alumnit hyötyvät yhteistyöstä ja näkevät sen mielekkäänä. Toimenpiteet: Alumnivastaava vastaa yhteydenpidosta seniorikillan raadin ja KY ry:n hallituksen välillä. Alumnivastaava pitää yhteyttä Kauppakorkeakoulun alumnivastaavan kanssa. Loppuvuodesta pohditaan mahdollisia kehityskohteita alumnitoiminnassa. Aikataulu: Lokakuun ja marraskuun aikana hallituksen alumnivastaava pyrkii käymään aktiivista keskustelua Kauppakorkeakoulun alumnivastaavan kanssa alumnitoiminnan kehittämisestä yhdessä. Prioriteetti: 3 Vastuu: Kaivola

60 4.14. Alumnitoiminta Toimintasuunnitelma 3.5 Alumnit nähdään voimavarana, jota nykyiset KY:n jäsenet sekä KY voivat hyödyntää toiminnassaan. Myös alumnit hyötyvät yhteistyöstä ja näkevät sen mielekkäänä. Alumnivastaava on käynyt Seniorikillan raadin kokouksissa. Huhtikuun aikana seniorikillan jäsenille lähetetään ensimmäisen jäsenkirjeen mukana KY:n ensimmäiset KY:n kuulumiset sekä uusi strategia. Kauppakorkeakoulun alumnikoordinaattorin kanssa on tähän mennessä tavattu kerran tämän vuoden yhteistyösuunnittelun merkeissä. Kauppakorkeakoulu on uuden strategiansa kautta panostamassa alumnityöhön ja KY tulee osallistumaan aktiivisesti tuohon keskusteluun. Prioriteetti: 3 Vastuu: Kaivola

Strategia / toiminnan tarkoitus. Jatkuva toiminta. Projektisalkku. Uudet ideat. Annetut kirjaukset. Toimintasuunnitelma

Strategia / toiminnan tarkoitus. Jatkuva toiminta. Projektisalkku. Uudet ideat. Annetut kirjaukset. Toimintasuunnitelma Strategia / toiminnan tarkoitus Uudet ideat Annetut kirjaukset Toimintasuunnitelma Projektisalkku Jatkuva toiminta Hallitusohjelma 2012 Muuttuva toimintaympäristö Kehittyminen & yhteisöllisyys Korkeakouluvaikuttaminen

Lisätiedot

Hallitusohjelmapäivitykset KYE 10/2012

Hallitusohjelmapäivitykset KYE 10/2012 Hallitusohjelmapäivitykset KYE 10/2012 Menu 1/2 1.1 Kauppakorkeakoulun tilat Otaniemessä 1.2 Strategian viimeistely ja toimeenpano 1.3 Tutoroinnin & mursukasvatuksen kehityssuunnitelmien laatiminen 2.1

Lisätiedot

Sisällys. Alkusanat. Hyviä lukuhetkiä!

Sisällys. Alkusanat. Hyviä lukuhetkiä! Hallitusohjelma 2014 Alkusanat Käsissäsi on vuoden 2014 hallitusohjelma. Halusimme jatkaa viime vuonna hyväksi koetulla linjalla ja jaotella hallitusohjelman projekteihin ja jatkuvaan toimintaan. Pidimme

Lisätiedot

vuosikertomus lorem ipsum i 3

vuosikertomus lorem ipsum i 3 vuosikertomus lorem ipsum i 3 4 i lorem ipsum Sisällys 4. 6. 8. 10. 12. 18. 20. 22. 24. 26. 28. 30. Pääsihteerin tervehdys KY ry Edustajisto Puheenjohtajalta Työvuoden tilinpäätös Sektorit Koulutuspolitiikka

Lisätiedot

HALLITUKSEN PÄIVITYKSET EDUSTAJISTON KOKOUKSEEN 7/2010 (29.9.2010)

HALLITUKSEN PÄIVITYKSET EDUSTAJISTON KOKOUKSEEN 7/2010 (29.9.2010) HALLITUKSEN PÄIVITYKSET EDUSTAJISTON KOKOUKSEEN 7/2010 (29.9.2010) Edustajiston kokouksen 6/2010 esitetystä toivomuksesta valmiit tai vain vähäisiä toimenpiteitä loppuvuonna vaativat kirjaukset on koottu

Lisätiedot

LUNASTETAAN AALLON LUPAUKSET YHDESSÄ YLIOPISTON KANSSA

LUNASTETAAN AALLON LUPAUKSET YHDESSÄ YLIOPISTON KANSSA LUNASTETAAN AALLON LUPAUKSET YHDESSÄ YLIOPISTON KANSSA Uusi yliopistolaki, uusi yliopisto ja uusi ylioppilaskunta muodostavat ainutlaatuisen mahdollisuuden nostaa oppimiskulttuuri ja opiskeluolot uudelle,

Lisätiedot

Kädet ilmaan 2011. Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista

Kädet ilmaan 2011. Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista Kädet ilmaan 2011 Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista Kädet ilmaan 2011 Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista (eli hallitusohjelma vuodelle 2011) Hallitusohjelma on toimintasuunnitelman

Lisätiedot

sisällys Kansainvälisyys Kulttuuri Viestintä Kylteri-lehti Jaostot Seniorikilta Kunniavaltuuskunta KY 50 vuotta sitten

sisällys Kansainvälisyys Kulttuuri Viestintä Kylteri-lehti Jaostot Seniorikilta Kunniavaltuuskunta KY 50 vuotta sitten sisällys 4. 6. 8. 10. 12. 13. 14. 18. 20. 24. 26. 28. Pääsihteerin tervehdys KY ry Edustajisto Strategiatyö Puheenjohtajalta Varapuheenjohtajalta KY100 Mikä on KY? KY-säätiö Koulutuspolitiikka Liikunta

Lisätiedot

AYY:N HALLITUSOHJELMA 2015

AYY:N HALLITUSOHJELMA 2015 5 VUODEN JÄLKEEN 5 NAISTA. 5 MIESTÄ. 55 PROJEKTIA. AYY:N HALLITUSOHJELMA 2015 JOHDANTO Tämä on AYY:n vuoden 2015 työn jäsentämiseksi laadittu hallitusohjelma. Toimintasuunnitelmassa linjatut tavoitteet

Lisätiedot

JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011

JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011 JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011 1 2 3ERITYISASIAT (91) 4 5Eduskuntavaalit 2011 - UUSI 6Eduskuntavaalit käydään jälleen keväällä 2011. Vaaleihin on valmistauduttava hyvin ja ehdokkaisiin 7on vaikutettava

Lisätiedot

Ylioppilaskuntien yhdistymistä koskevien työryhmämietintöjen tulokset. osaraporttien sisältö teemoittain koostettuna kommentointimateriaaliksi

Ylioppilaskuntien yhdistymistä koskevien työryhmämietintöjen tulokset. osaraporttien sisältö teemoittain koostettuna kommentointimateriaaliksi Ylioppilaskuntien yhdistymistä koskevien työryhmämietintöjen tulokset osaraporttien sisältö teemoittain koostettuna kommentointimateriaaliksi Alumnisuhteet 1/2 2 Päätavoitteena tuottaa mahdollisimman suuri

Lisätiedot

6-7. mikä on ky? mukaan ky-toimintaan 58-60. opinnot kauppakorkeakoulussa. Opiskelijan arki ja hyvinvointi 64-67. Puheenjohtajan tervehdys

6-7. mikä on ky? mukaan ky-toimintaan 58-60. opinnot kauppakorkeakoulussa. Opiskelijan arki ja hyvinvointi 64-67. Puheenjohtajan tervehdys 3 4-5 Puheenjohtajan tervehdys 1 2 6-7 35 8 9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-23 24-25 26-27 28-29 30-31 32-34 Mitä KY tekee? Ketkä KY:llä toimivat? KY:n organisaatio Mitä hyötyä on KY:n jäsenyydestä?

Lisätiedot

Yhteinen organisaatiomuistio Koordinaattorit 6.7.2009

Yhteinen organisaatiomuistio Koordinaattorit 6.7.2009 Yhteinen organisaatiomuistio KY, TOKYO, TKY Muistio ylioppilaskuntien eri sektoreilla kevään 2009 aikana käytyjen organisaatiokeskustelujen tuloksista Koordinaattorit 6.7.2009 Sisällysluettelo 1 Hallinto...

Lisätiedot

AYY:n organisaatiomuistio. Johtoryhmä

AYY:n organisaatiomuistio. Johtoryhmä AYY:n organisaatiomuistio Johtoryhmä Muistio pohjautuen KY:n, TKY:n ja TOKYO:n eri sektoreilla kevään 2009 aikana käytyihin organisaatiokeskusteluihin. [13.10.2009] Sisällysluettelo Alkusanat... 5 1 Hallinto...

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN

TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN toimintakertomus 2011 SISÄLLYS Johdanto Organisaatio Alayhdistykset Kansainvälisyys Kaupunkisuhteet Kehitysyhteistyö Koulutuspolitiikka Liikunta Opiskelijaperinteet Sosiaalipolitiikka

Lisätiedot

KONKREETTINEN ONNELLISUUDEN UUDISTUS, RAHAAKIN AJATELTU.

KONKREETTINEN ONNELLISUUDEN UUDISTUS, RAHAAKIN AJATELTU. KONKREETTINEN ONNELLISUUDEN UUDISTUS, RAHAAKIN AJATELTU. AYYH:HALLITUSOHJELMA: PÄÄSEKTORI Aikaa ihmisille ja ystäville. AYY:ssä edistetään hyviä ihmissuhteita ja panostetaan yhdessäoloon. Sidosryhmätyöskentely

Lisätiedot

Warrantti ry:n toimintasuunnitelma 2014. 1. Johdanto... 3. 2. Jäsenpalvelutoiminta... 3. 2.1. Alumnivastaava... 3. 2.2. Kv-vastaava...

Warrantti ry:n toimintasuunnitelma 2014. 1. Johdanto... 3. 2. Jäsenpalvelutoiminta... 3. 2.1. Alumnivastaava... 3. 2.2. Kv-vastaava... Warrantti ry Toimintasuunnitelma 2014 1. Johdanto... 3 2. Jäsenpalvelutoiminta... 3 2.1. Alumnivastaava... 3 2.2. Kv-vastaava... 3 3. Jaosto- ja kerhotoiminta... 4 3.1. Kulttuuri- ja Projektijaosto...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 SISÄLLYS Uudet opiskelijat... 4 Tavoitteet:... 4 Aaltoon on kiva tulla opiskelemaan ja oppimaan. Vastaanotto ja tutorointi tukee yhteisöllisyyttä, oppimista, opintoihin kiinnittymistä

Lisätiedot

ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1

ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1 ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1 sisällys 1. Tervetuloa KY:lle! 4 1.1 Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry KY 5 1.2 ky-säätiö 7 1.3 Yleistä

Lisätiedot

TTYY:n viestintäsuunnitelma 2015-2018 Sisällys

TTYY:n viestintäsuunnitelma 2015-2018 Sisällys TTYY:n viestintäsuunnitelma 2015-2018 Sisällys TTYY:n viestintäsuunnitelma 2015-2018... 1 Sisällys... 1 1. TTYY ja toiminnan tavoitteet... 2 1.1. TTYY:n viestinnän periaatteita... 2 1.2. TTYY:n suhde TTY:n

Lisätiedot

TOIMINTA- SUUNNITELMA

TOIMINTA- SUUNNITELMA TOIMINTA- SUUNNITELMA 2014 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY Erityisasiat Sähköinen äänestys Jyväskylän yliopisto uusii opiskelijarekisterinsä Joren. Rekisterin vaihtuessa uuteen järjestelmään,

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2013

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2013 sivu 1/15 1 2 3 4 5 6 Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2013 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Vuoden 2013 pääteemat... 2 1. Organisaatio...

Lisätiedot

Optimi ry Toimintasuunnitelma 2014

Optimi ry Toimintasuunnitelma 2014 Optimi ry Toimintasuunnitelma 2014 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ 2 2 TALOUS 3 3 KOULUTUSPOLITIIKKA 3 4 YRITYSSUHTEET 4 5 JUHLAT 5 5.1 Vuosijuhlat 5 5.2 Kyltereiden syyscocktailit 5 6 TAPAHTUMAT JA LIIKUNTA

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2012

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2012 1 2 3 sivu 1/16 1 2 Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Vuoden pääteema: Opiskelukulttuuri ja yliopistoyhteisö...2 1. Organisaatio...2

Lisätiedot

Edunvalvonta: Yhteisön kampus

Edunvalvonta: Yhteisön kampus TOIMINTASUUNNITELMAN 2015 TAUSTAPAPERI (raamisopimusprojektit merkattu punaisella otsikolla) Edunvalvonta: Yhteisön kampus Otaniemen palvelutarjonnan kartoitus ja tiekartta Selvitetään Otaniemen palveluiden

Lisätiedot

Optimi ry Toimintasuunnitelma 2013

Optimi ry Toimintasuunnitelma 2013 Optimi ry Toimintasuunnitelma 2013 2 (8) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Talous... 4 3 Koulutuspolitiikka... 4 4 Yrityssuhteet... 4 5 Juhlat... 5 5.1 Vuosijuhlat... 5 5.2 Kyltereiden syyscocktailit...

Lisätiedot

19.10.2011 1 (1) AYY:n arvot, linjapaperit ja kielistrategia

19.10.2011 1 (1) AYY:n arvot, linjapaperit ja kielistrategia SYL-liittokokous KOKOELMA 19.10.2011 1 (1) AYY:n arvot, linjapaperit ja kielistrategia AYY:n arvopaperi Linjapaperi Aalto-yliopistosta Linjapaperi opintotuesta Linjapaperi Aalto-yliopiston kansainvälistymisestä

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2010

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2010 VUODEN 2010 ERITYISASIOITA Student Life konseptin kehitys, UUSI Opiskelukyvyllä tarkoitetaan opiskelijan kokonaisvaltaista hyvinvointia,

Lisätiedot

Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry. Toimintakertomus

Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry. Toimintakertomus Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry Toimintakertomus 1.1. 31.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 YHDISTYKSEN TOIMINTA... 3 1.1 Yhdistyksen kokoukset... 3 1.2 Hallitus... 4 1.3 Yhteistyö... 4 1.3.1 Suomen Ekonomiliitto

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTTAMIS- SUUNNITELMA

TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTTAMIS- SUUNNITELMA TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTTAMIS- SUUNNITELMA 2014 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY Erityisasiat Sähköinen äänestys Kuvaus: JYYn sähköinen äänestysjärjestelmä tehdään toimimaan yhdessä Jyväskylän

Lisätiedot