Sisällys. Alkusanat. Hyviä lukuhetkiä!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällys. Alkusanat. Hyviä lukuhetkiä!"

Transkriptio

1 Hallitusohjelma 2014

2 Alkusanat Käsissäsi on vuoden 2014 hallitusohjelma. Halusimme jatkaa viime vuonna hyväksi koetulla linjalla ja jaotella hallitusohjelman projekteihin ja jatkuvaan toimintaan. Pidimme hallitusohjelman tiiviinä, jotta jokaisen tavoitteen toteuttamiseen löytyy aikaa. Emme priorisoineet tänä vuonna kirjauksia vaan katsomme tilanteen mukaan, tarvitseeko joku projektinsa kanssa apua ja keneltä apua liikenisi. Projektit eivät siis ole prioriteettijärjestyksessä. Hyviä lukuhetkiä! Sisällys Projektit KY:n tilat Otaniemessä Kauppakorkeakoulun tilat Otaniemessä Toimintakulttuuri ja toiminnan jakautuminen Seminaariprojekti Viestintästrategia KY Forum Edunvalvonta... 7 Jatkuva toiminta... 8 Uudet opiskelijat... 8 Viestintä... 9 Yrityssuhteet Yritysomistus Alumnit Kulttuuri Vapaaehtoiset Koulutuspolitiikka Kansainvälisyys Liikunta ja hyvinvointi... 16

3 Projektit 1. KY:n tilat Otaniemessä Tavoitetila: KY:llä on sen tarpeisiin hyvin vastaavat tilat Otaniemessä syksyllä Tilojen suunnittelu saadaan vuoden 2014 aikana päätökseen. Tilojen suunnittelussa kuullaan monipuolisesti KY:n jäseniä. KY:llä tiedetään, missä tiloissa se toimii pitkällä aikavälillä. Toimenpiteet: Jatketaan tiloihin liittyviä neuvotteluita ja lopputuloksesta riippuen selvitetään myös uusia mahdollisia tiloja. Vuonna 2014 päätetään, missä tiloissa KY toimii pitkällä aikavälillä. Tehdään projektisuunnitelma ja aloitetaan tilojen konkreettinen suunnittelu Otaniemi-työryhmää hyödyntäen. Otaniemi-työryhmä vastaa KY:n jäsenten kuulemisesta tilojen suunnittelussa. Suunnitellaan taloudelliset uudelleenjärjestelyt yhteistyössä KY-säätiön kanssa. Kahdesta tilasta on saatu tarjoukset ja neuvotteluja jatketaan näiden pohjalta. Otaniemi-työryhmä on perustettu ja se on suunnitellut kampus-projektin etenemisen pääpiirteet muun muassa tilojen suunnittelun ja kampusviestinnän osalta. Aikataulu: kevät (tilojen varmistaminen ja projektisuunnitelma), syksy (tilojen suunnittelu), koko vuosi (talous) Heinonen Otaniemi-työryhmä, hallitus, pääsihteeri, säätiö 2. Kauppakorkeakoulun tilat Otaniemessä Tavoitetila: Kauppakorkeakoulun ja KY:n tilat U-siivessä ovat jäsenten etuja palvelevat ja oppimista tukevat.

4 Toimenpiteet:Toimitaan yhteistyössä Kauppakorkeakoulun kanssa tilojen suunnittelussa. Suunnitellaan ja valvotaan KYlän remonttia. Aallon arkkitehtiin on oltu yhteydessä ja tuotu esiin kauppatieteilijöiden tarpeita liittyen muun muassa ryhmätyötilojen kokoon. Aikataulu: koko vuosi Heinonen Juselius, Riipi 3. Toimintakulttuuri ja toiminnan jakautuminen Tavoitetila: KY:n toiminta ja organisaatio on jaettu järkevästi kahdelle kampukselle syksyllä Toimintakulttuuri on jäsenlähtöinen ja avoin. Toimenpiteet: Kartoitetaan nykyisiä toimintoja ja palveluita, ja suunnitellaan toimintojen jakautuminen kahdelle kampukselle. Tarkastellaan kriittisesti vanhoja käytänteitä ja uudistetaan tarvittaessa toimintoja tai palveluita avoimen ja jäsenlähtöisen organisaation varmistamiseksi. Näiden suunnitelmien perusteella luodaan Otaniemi-työryhmälle rajat joiden puitteissa se toimii. Nykyisten toimijoiden, heidän tehtäviensä ja toimijoiden välisten yhteyksien kartoittaminen on aloitettu ja saatetaan päätökseen maaliskuun aikana. Tämän pohjalta aloitetaan muutoksen suunnittelu. Aikataulu: koko vuosi (pääpaino kevät) Myllymäki, Heinonen hallitus, pääsihteeri, säätiö 4. Seminaariprojekti Tavoitetila: Seminaariprojektin lopputulos on uudenlainen ja onnistunut KY-tapahtuma, jonka ohjelma on laadukasta ja kyltereitä kiinnostavaa. Seminaari tarjoaa

5 opettavia kokemuksia osallistujille. Tapahtuma tavoittaa entistä laajemman joukon KY:n jäseniä ja kiinnostaa myös maisteriopiskelijoita. Toimenpiteet: Rekrytoidaan alkuvuodesta työryhmä, joka toimii yhteistyössä relevanttien sektoreiden kanssa ja on raportointivastuussa hallitukselle. Laaditaan projektisuunnitelma. Otetaan vaikutteita ulkomaisten yliopistojen vastaavista seminaareista. Tarkastellaan seminaarin onnistumista loppuvuodesta, päätetään jatkosta ja testamentoidaan projektin kulku tulevia vuosia varten. Aikataulu: koko vuosi Mieskonen ja työryhmän puheenjohtaja hallitus, työryhmä, myyntikoordinaattori, kulttuurisihteeri Työryhmä on valittu ja se on päässyt hyvin alkuun tapahtuman konseptin luonnissa muun muassa ulkomaisia seminaareja analysoimalla. Teema ja seminaarin sisältö alkavat hahmottua ja paikkavaihtoehtoja on kartoitettu. Tapahtuman ajankohtaa pohditaan uudelleen marras- ja tammikuun välillä. Yritysyhteistyön suunnittelu on aloitettu yrityssuhdesektorin kanssa. 5. Viestintästrategia Tavoitetila: Viestintästrategia ohjaa KY:n viestintää kaikilla sektoreilla. Viestintästrategia ammentaa KY:n strategiasta tärkeiksi koettuja arvoja. Viestintästrategia yhtenäistää KY:n viestintää tukeakseen yksi ja yhtenäinen KY - ajattelutapaa. KY:n eri viestintäkanavien käyttö on selkeää, ja KY on viestijänä edelläkävijä verrattuna muihin opiskelijayhteisöihin. Toimenpiteet: Pohditaan mihin suuntaan KY:n viestintää halutaan viedä ja millainen fokus sillä tulisi olla. Etsitään KY:n strategiasta keskeisimpiä aiheita, joiden tulisi näkyä KY:n viestinnässä sekä keskustellaan säätiön kanssa viestinnän työnjaosta KY:n sisällä. Pohditaan printtijulkaisujen merkitystä ja hyöty/kustannus-suhdetta, sosiaalisen median kanavia ja niiden tarkoitusta sekä kywebin roolia viestinnässä. Selkeytetään näiden viestintäkanavien käyttöä. Apuna käytetään viime vuonna tehtyä viestintäkyselyä.

6 Aikataulu: kevät Soini tiedottaja, säätiö, VEE Viestintästrategia on aloitettu projektisuunnitelman luomisella. Viestinnän nykytilan kartoitus on loppusuoralla. Kartoitusta on tehty mm. keskustelemalla sektoreiden kanssa sekä nostamalla aihe KY Forumiin. Vastausten pohjalta siirrytään miettimään viestinnän tavoitteita. 6. KY Forum Tavoitetila: KY Forum on kaikille KY:n jäsenille avoin, helposti lähestyttävä ja tuttu kanava tuoda ideoita ja näkemyksiä esille. KY Forum mahdollistaa KY:n resurssien ja jäsenistön ideoiden kohtaamisen. KY:llä on aktiivisessa käytössä reaaliaikainen ja sähköinen kehitysideakanava/palautejärjestelmä. Toimenpiteet: Pohditaan alkuvuodesta, miten tavoitetaan mahdollisimman suuri osa jäsenistöä helposti ja selkeällä tyylillä. Panostetaan erityisesti viestintään ja tuodaan KY Forum jäsenten lähelle esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Kehitetään konseptia jatkuvasti vuoden aikana. Harkitaan KY Forumin palaute- ja projektiosioiden eriyttämistä toisistaan ja yhtenä vaihtoehtona mietitään projektisivun avaamista kywebiin. Keskitytään sähköiseen toimintaan, mutta mietitään myös fyysisen forumin tarpeellisuutta. Kartoitetaan ja harkitaan mahdollisuutta lanseerata KY:n mobiilisovellus (työnimi KY-App). Aikataulu: koko vuosi (erityisesti kevät) Mieskonen hallitus, AD, IT-koordinaattori, tiedottaja KY Forumin tärkeimmiksi kanaviksi valittiin Facebookin KY Kanava ja Maanantaiposti. Eriyttämisen sijaan palaute- ja projektiosiot on yhdistetty samaan palautelomakkeeseen. Uuden projektisivun avaamisen sijasta on päätetty uudistaa Hae -sivuilta löytyvää projektiosiota, jonka päivittäminen riippuu sivuston kokonaisuudistamisen aikataulusta. Fyysinen foorumi ei toistaiseksi ole harkinnan alla.

7 7. Edunvalvonta Tavoitetila: KY:llä ja Kauppakorkeakoululla on oppimiskeskeisyyteen tähtäävä kulttuuri, johon kuuluu oppimista tukevia kannustimia. Kauppakorkeakoulun opiskelijat tietävät Learn It! -tuen olemassaolosta, tietävät mihin sitä käytetään ja osaavat hyödyntää sitä omien opintojensa täydentämiseksi. Toimenpiteet: Selvitetään ja kootaan esimerkkejä vastaavista oppimista ja opiskelua edistävien projektien tukimuodoista sekä niiden tuloksista muissa yliopistoissa, kuten Helsingin yliopistossa. Niihin pohjaten ideoidaan ja muodostetaan raamit KY-säätiön pilottihankkeelle Learn It!. Tiedotetaan jäsenistöä Learn It! -tuesta ja avataan jatkuva haku. Käsitellään tukihakemukset niiden saapuessa ja muodostetaan ehdotukset tuen saavista projekteista säätiön hallituksen päätettäväksi. Pilotin tulosten pohjalta pohditaan, tarvitaanko muitakin keinoja edistää oppimiskeskeisyyteen tähtäävää kulttuuria. Aikataulu: helmikuu (haun avaaminen, raamien suunnittelu), maalis-marraskuu (hakemusten käsittely ja seuranta) Riipi Juselius, kerhosihteeri, säätiö Raamit Learn It! -tuen myöntämiselle on muodostettu ja haku on avattu helmikuussa. Tuen markkinointi on aloitettu sosiaalisessa mediassa ja sitä jatketaan säännöllisesti. Lisäksi selvitetään, miten vastaavia tukia markkinoidaan muissa yliopistoissa.

8 Jatkuva toiminta Uudet opiskelijat Tavoitetila: 93 % uusista opiskelijoista liittyy KY:n jäseniksi. Erityisesti maisterit on saavutettu paremmin ja kaikki uudet opiskelijat tuntevat itsensä yhdenvertaisiksi ja tasa-arvoisiksi. Tutorointi on laadukasta ja tutortoimikunta on onnistunut tapa järjestää tutorointi. Syksyllä 2015 kahdella kampuksella tapahtuvan tutoroinnin suunnitelmat ovat selkeät. Mursukasvastus jatkuu luontevasti myös keväälle. Toimenpiteet: Panostetaan erityisesti maisteriopiskelijoiden jäsenrekrytointiin: kehitetään orientaatioviikon maisterimursuiltaa eteenpäin niin, että mukana on sellaisia tahoja, jotka kiinnostavat maisteriopiskelijoita. KY:n jäsenyydessä korostetaan niitä asioita, jotka tuottavat maisteriopiskelijoille eniten lisäarvoa, ja muun muassa tulevaa KY:n seminaaria voidaan käyttää apuna maisteriopiskelijoiden sitouttamiseksi osaksi KY:tä. Tutortoimikunnan työskentelyssä ollaan mukana aktiivisesti ja KYnäkökulma sekä KY:lle tärkeät asiat, kuten opiskelijoiden tasa-arvoisuus ja Otaniemeen muutto ovat merkittävässä osassa tutorointia järjestettäessä. Syksyllä tarkastellaan toiminnan tuloksia ja mietitään kehityskohteita tulevaa vuotta varten. Otaniemen suunnitelmat tehdään yhdessä Kauppakorkeakoulun, tutortoimikunnan ja AYY:n kanssa. Mursukasvatuksen osalta mietitään keinoja sen jatkamiseksi keväälle, esimerkiksi uuden mursutapahtuman muodossa. Soini tutortoimikunta, Lehtonen, Juselius, kerhosihteeri Tutortoimikunta toimii hyvin ja oma-aloitteisesti. Tutorhakuun tuli tänäkin vuonna reilusti hakemuksia. AYY:n kanssa on kehitetty yhdessä heidän tutorkoulutuksiaan paremmin kyltereiden tarpeita vastaaviksi.

9 Viestintä Tavoitetila: KY:n toiminta on jäsenistölle avointa ja päätöksenteosta viestitään läpinäkyvästi. Otaniemeen siirtymiseen liittyvä tieto on jäsenistölle helppo löytää. Kaksikielisellä viestinnällä on selkeät käytännöt. Julkaisuissa on otettu suomi ja englanti huomioon niin, että ne palvelevat hyvin kohderyhmäänsä. Viestintävaliokunta VEE:n rooli KY:n sektoreiden tapahtumamarkkinoinnissa on vahva, ja toimiminen valiokunnassa koetaan mielekkäänä ja motivoivana. Toimenpiteet: KY:n viestinnässä kerrotaan niin päätöksenteosta kuin toimiston arjestakin jäsenistölle mahdollisimman avoimesti, ja mietitään eri mahdollisuuksia tämän toteuttamiseksi käytännössä. Kywebin kampussivusto päivitetään ajan tasalle ja tuodaan jäsenille näkyväksi. Siirtymisestä Otaniemeen viestitään aktiivisesti ja siinä toimitaan yhteistyössä koulun kanssa. Vuoden aikana luodaan kaksikielisyydelle hyvät raamit, joista käy selkeästi ilmi milloin käytetään mitäkin kieltä. Julkaisujen osalta otetaan huomioon hyöty/kustannus -suhde ja pohditaan mahdollisuuksia tehdä julkaisuja kaksikielisenä. VEEläisiä kannustetaan osallistumaan alusta asti aktiivisesti tapahtumamarkkinoinnin suunnitteluun. Vuoden aikana panostetaan hyvään ryhmähenkeen sekä monipuolisiin ja mielekkäisiin projekteihin, joissa on mahdollisuus käyttää luovuutta erilaisissa tilanteissa. Soini Heinonen, IT-koordinaattori, VEE, Otaniemi-työryhmä, tiedottaja, AD Hallitusblogi ja päätöstiedote on otettu uusiksi sisällöiksi kywebiin. Lisäksi edustajistolle lähetetään aamukoulujen asialistat ja kokousten esityslistat. Näiden tarkoituksena on tuoda KY:n päätöksenteko ja toimisto lähemmäksi jäseniä. Otaniemi-työryhmä on aloittanut kampussivuston suunnittelun yhdessä viestintäsektorin kanssa. VEE on osallistunut tapahtumamarkkinoinnin suunnitteluun projektien alusta asti. Täysin uudenlaisena projektina VEE järjestää oman tapahtuman, CV-photoshootin.

10 Yrityssuhteet Tavoitetila: Arvosta viestiminen yritysten suuntaan toimii hyvin ja on proaktiivista. Jäsenet tietävät miten he hyötyvät KY:n yritysyhteistyöstä. Uusmyyntiä on kasvatettu ja olemassa olevien suhteiden kehittämiseen on panostettu. KY:n toimijoiden yrityssuhdetoiminta on ristiriidatonta. Sales Academylla on vahva rooli ja brändi KY:n yrityssuhdesektorilla. atalentin kanssa tehtävä yhteistyö hyödyttää molempia entistäkin paremmin. Toimenpiteet: Panostetaan yritysyhteistyön tuottaman arvon viestimiseen sekä yrityksille että jäsenille. Sales Academyssa pilotoidaan uutta työnjakoa. Tutkitaan uusien projektien toteuttamismahdollisuuksia ja toteutetaan jäsenetujärjestelmän remontti. Tavoitellaan jäsenetusopimuksista kirjallisia suullisten sijaan. Sales Academy järjestää vähintään yhden isomman myyntihenkisen tapahtuman. Career Catalogue -projekti toteutetaan tuottoisasti. Koulutetaan eri yrityssuhdetoimijoita, jotta vältetään ristiriitoja ja pelisäännöt ovat selvät kaikille. Etsitään uusia synergiaetuja atalentin kanssa. Mononen myyntikoordinaattori, Sales Academy, AD, tiedottaja Sales Academyn ensimmäinen tapahtuma Banking Night järjestetään 2.4. Sales Academy on aloittanut jäsenetuneuvottelut uusien ja vanhojen yhteistyöyritysten kanssa ja sopimuspohja on valmis. Valiokunta on myös osallistunut yrityssuhdetoimijoiden koulutuksiin. Yrityssuhdesektorilla on tarkennettu toimijoille pelisääntöjä tapaamalla jaostoja ja ainejärjestöjä. Myyntikoordinaattorin kanssa kartoitetaan jatkuvasti uusia yhteistyömahdollisuuksia eri yritysten kanssa. Yritysomistus Tavoitetila: KY:llä on omistajuusstrategia atalentia varten. KY:n edustajat atalentin hallituksessa ovat ammattitaitoisia ja pelaavat hyvin yhteen. Omistajatahojen välillä on ymmärrys toisten toiminnasta ja tavoitteista. atalentin hallituksen KY:n edustajien ja omistajaohjausvastaavan välillä on toimiva yhteistyö.

11 Toimenpiteet: Tehdään KY:lle omistajuusstrategia atalentia varten, joka ilmaisee KY:n tahtotilan ja selkeyttää päätöksentekosuhteita varsinkin hallituksen ja edustajiston välillä. Pyritään edistämään yhteistyötä eri omistajatahojen välillä perustamalla työryhmä omistajien ja atalentin hallituksen edustajista. Etsitään KY:lle uusi opiskelijaedustaja atalentin hallitukseen. atalentin hallitus ja KY:n omistajaohjausvastaava viestivät mutkattomasti ja jatkuvasti. Mononen hallitus, edustajisto KY:llä on omistajuusstrategia, josta ilmenevät KY:n jatkuvat linjat ja tahtotila, sekä sisäiset pelisäännöt. Omistajatahot tapaavat toisensa maaliskuun aikana atalentin hallituksen puheenjohtajan johdolla. Tapaamisen on tarkoitus johtaa parempaan yhteistyöhön ja kommunikaatioon omistajien välillä. atalentin hallitukseen on valittu KY:n edustajat tulevalle vuodelle. Alumnit Tavoitetila: Alumnitoimintaa on kehitetty edellisestä vuodesta. Vuoden 2014 aikana on luotu hallituksen mentorointiohjelma, joka pystytään ottamaan käyttöön uudelle hallitukselle. Uudistetun kunniavaltuuskunnan rooli on selkeä ja se toimii hyvin. Kunniavaltuuskunnalla on vahva rooli näkemysten ja neuvojen antajana. Toimenpiteet: Kehitetään alumnitoimintaa osallistumalla mm. Homecoming Daytapahtuman järjestelyihin koulun kanssa yhteistyössä. Tiivistetään senioriraadin kanssa tehtävää yhteistyötä. Mentorointiohjelman luonti aloitetaan keväällä benchmarkkaamalla ylioppilaskuntien hallituksia, joissa mentorointi on käytössä. Hyödynnetään parhaimpia käytäntöjä KY:n mentorointiohjelmaa suunniteltaessa. Tavataan uusia kunniavaltuuskunnan jäseniä alkuvuoden aikana ja panostetaan kunniavaltuuskunnan kokousten valmisteluun. Mononen Myllymäki, pääsihteeri, kulttuurisihteeri

12 Homecoming Dayn järjestelyt etenevät aikataulussa. Kesäkuntis on tapahtuman virallinen jatkopaikka, ja sinne tavoitellaan paljon alumniosallistujia. Inspektorin roolin palauttamista on pohdittu, ja seuraavaksi selvitetään miten rooli toimii SHS:llä. Kunniavaltuuskunnan uudet jäsenet tavataan maalis-huhtikuussa. Kulttuuri Tavoitetila: Kulttuurin tavoitteena on tuoda KY:läiset yhteen ja luoda kohtaamisia. KY tarjoaa kulttuurin kautta vastapainoa opiskeluille ja saa jäsenistön identifioitumaan KY:läisiksi. Perinteitä vaalitaan, mutta luodaan myös uutta. Maisteriopiskelijoiden tarpeet on kartoitettu ja tehty toimenpiteitä näihin tarpeisiin vastaamiseksi. Erityisen fokuksen alla ovat maisteriopiskelijat ja suuret koko jäsenistöä koskettavat tapahtumat. Otaniemeen siirtymisen suunnittelu on aloitettu kulttuurisektorilla. Toimenpiteet: Järjestetään jäsenistön erilaisiin tarpeisiin suunnattuja tapahtumia. Kartoitetaan tarvetta uusille tapahtumille kyselyn kautta ja kehitetään entisestään nykyisiä. Pyritään erityisesti panostamaan merkittäviin tapahtumiin, jotka nostattavat KY-henkeä, kuten KY:n vappuun sekä Otamursut tapahtumaan syksyllä. Ideoidaan KY:n kulttuurin toimintaa kahdella kampuksella ja suunnitellaan Otaniemeen muuttoon liittyvä tapahtuma. Vuoden aikana järjestetään ainakin seuraavat tapahtumat: Vuosijuhla 1.3. Kevään lauluilta Hukkaputki Wappukulkue ja kuntis Valmistu jo! lauluilta III-kierros Boston night Lokakuu Lokakuu

13 Syksyn lauluilta Otamursut Marraskuu Marraskuu Näiden lisäksi järjestetään myös kuntailtoja ja korkeakulttuuritapahtumia. Lehtonen kulttuurisihteeri, KUVA, vuosijuhlatoimikunta, hallitus Kulttuurin tapahtumat ovat edenneet aikataulussa ja suunnitelmien mukaan. Alkuvuodesta Vuosijuhlakuntis ja KY:n 103. Vuosijuhla olivat molemmat onnistuneita. KY-henkeä nostatetaan tekemällä kaikki vapun tapahtumat kokoava vappuvideo. KY on ilmaissut näkemyksensä AYY:n kulttuurin tahtotila projektiin. Vapaaehtoiset Tavoitetila: KY:n yhdistyksissä, valiokunnissa, jaostoissa ja työryhmissä toimiminen koetaan palkitsevaksi. Palautteenanto KY:n vapaaehtoistoimijoille on jatkuvaa. Vapaaehtoiset saavat tukea kahdella kampuksella toimimiseen. Toimenpiteet: Annetaan palautetta, huomioidaan ja arvostetaan KY:n eri vapaaehtoisten toimintaa. Järjestetään jaostoille oma jaostopäivä keväällä. Kannustetaan jäsenistöä kerhotoimintaan sekä palkitaan kerhotoimijoita kiitosillassa. Kerhojen profiilia nostetaan ja tuodaan niitä paremmin esiin syksyllä, jotta ne olisivat realistinen vaihtoehto jaostoissa toimimiselle. Lisäksi hallituksen alaisia työryhmiä kehitetään ja tuodaan niille enemmän näkyvyyttä. Hallituksen alaisten työryhmien rekrytointiin panostetaan ja ollaan vahvasti mukana projektien alkuvaiheessa tukemassa työryhmiä. Autetaan vapaaehtoisia suunnittelemaan toimintansa kahdella kampuksella ja tuetaan heitä mahdollisissa muutoksissa. Lehtonen hallitus, kerhosihteeri, kulttuurisihteeri Alkuvuodesta suurin fokus oli hallituksen alaisten työryhmien rekrytoinnissa. Jaostojen kanssa on käyty molemminpuolisia keskusteluja kiittämisestä ja arvostuksesta sekä toiveista toimintaan liittyen. Jaostoille järjestetään toukokuun alussa jaostopäivä kiitokseksi työstään KY:llä. KY-

14 Subille ja NESU-KY:lle järjestettiin lisätilaa kellarista. Kerhoille tehdään yhteinen kerhohuone nykyisen tuolivaraston paikalle. Koulutuspolitiikka Tavoitetila: Kauppakorkeakoulun opiskelijoiden mielipiteet otetaan huomioon heitä koskevissa päätöksissä sekä korkeakoulun että yliopiston tasolla. Kauppakorkeakoulu viestii opiskelijoilleen entistä paremmin opiskeluun liittyvistä asioista. Opiskelijat tietävät oikeat kanavat keskustella edunvalvonnasta ja käyttävät niitä aktiivisesti. KY:n edunvalvonta on kattavaa ja se osallistaa hallituksen jäsenten ja ainejärjestöjen lisäksi yksittäisiä opiskelijoita. Halloped-toiminta koetaan KY:llä ja Kauppakorkeakoulun opiskelijoiden keskuudessa houkuttelevana ja arvostettavana vaikuttamismahdollisuutena. Jatkuva ja kaksisuuntainen palautteen antaminen on luonnollinen osa opiskelijoiden ja opettajan välistä vuorovaikutusta. Toimenpiteet: Tiedotetaan säännöllisesti jäsenistölle Aalto-yliopiston sekä Kauppakorkeakoulun tärkeiden hallintoelinten kokouksista ja niissä tehdyistä päätöksistä sekä keskusteluista. Selvitetään KY:n jäsenistön mielipiteitä aktiivisesti mm. rohkaisemalla keskustelua Kylterit äänessä kauppiksella -ryhmässä ja toimitaan niiden mukaisesti. Seurataan uudistetun korkeakouluvaliokunnan toimintaa ja juurrutetaan sen asema KY:n edunvalvonnassa. Toteutetaan ainakin seuraavat perinteiset projektit: vuoden opettajan valinta, kympanjointi, Kehitä! -palautekampanja ja varjo-opinto-opas. KY:n halloped-vastaava tapaa säännöllisesti Kauppakorkeakoulun hallinnon työryhmissä istuvia opiskelijaedustajia. Selvitetään ja hyödynnetään Aallon muissa korkeakouluissa olevia toimivia halloped-toiminnan käytäntöjä. Viedään mursukursseilta hyvää palautetta saaneet Viestinviejä-palauteryhmät ainejärjestöjen kautta ylempien vuosikurssien kursseille. Järjestetään ainejärjestöjen koulutuspäivä, jossa perehdytetään ainejärjestötoimijat eri sektoreilla toimimiseen. Riipi, Juselius

15 KOVA, kerhosihteeri Kylterit äänessä Kauppiksella-ryhmässä on aktiivisesti herätelty keskustelua ja yleinen edunvalvonnan tilannepäivitys julkaistaan kuukausittain. Vuoden opettaja 2014 on valittu, kympanjointivastaava on nimetty valiokunnan sisältä ja kevään Kehitä!-kampanja toteutetaan maaliskuun lopulla. Myös viime syksyn Kehitä!-kyselyn vastaukset on analysoitu ja saatuja kehitysideoita viedään eteenpäin. Ainejärjestöjen koulutuspäivä järjestetään useana eri workshop-tilaisuutena sektoreittain huhtikuun aikana. Kansainvälisyys Tavoitetila: Kansainväliset viikot ovat Kauppakorkeakoulun opiskelijoiden keskuudessa tunnettuja ja suosittuja, ja ulkomaiden kv-viikoille on runsaasti hakijoita. Myös Helsingin kv-viikko on tuttu jäsenistölle ja kv-viikkotiimiin on reilusti halukkaita. Hallituksen kansainvälisen vastaavan resurssit on kohdistettu edunvalvontaan. Kansainvälistä edunvalvontaa tehdään KY:llä ja Kauppakorkeakoululla aktiivisesti ja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. KAUTE:n tukea freemover-vaihtoon pystyy hyödyntämään nykyistä useampi Kauppakorkeakoulun opiskelija, mutta tuki on myös rahallisesti merkittävä. Toimenpiteet: Kehitetään uusia tapoja tavoittaa kansainvälisyydestä kiinnostuneita Kauppakorkeakoulun opiskelijoita ja markkinoida heille kv-viikkoja. Perustetaan mm. sähköpostilista, jonka avulla tiedotetaan ajankohtaisista kvviikkohauista kiinnostuneita ja aikaisemmin kv-viikoille hakeneita. Annetaan kv-viikkotiimin vastuulle Helsingin kv-viikon järjestämisen lisäksi ulkomaisten kv-viikkohakujen hakemusten pisteyttäminen ja hakijoiden valinta. Hallituksen kansainvälisistä asioista vastaava ja KY-Sub pitävät tiiviisti yhteyttä ja välittävät toisilleen tietoa kv-edunvalvontaan liittyvistä asioista. KY-Sub:n kautta mm. selvitetään aktiivisesti vaihto-opiskelijoiden mielipiteitä kouluun ja opintoihin liittyvissä asioissa, joiden perusteella kvvastaava ryhtyy tarvittaviin toimiin. KAUTE:n tuen myöntämiskriteerit mietitään uusiksi KY:ltä muodostettavan ryhmän voimin yhdessä KAUTE:n asiamiehen kanssa. Juselius kv-viikkotiimi, KAUTE-tiimi

16 KAUTE:n asiamiestä on tavattu. Kv-vastaavan, kerhosihteerin ja KY-säätiön hallituksen edustajan muodostama ryhmä on laatinut KAUTE:n freemoverapurahan myöntämiselle uuden kriteeristön. Helsingin kv-viikkotyöryhmä on valittu ja aloittanut toimintansa. Päävastaavan kanssa on sovittu työryhmän roolista ulkomaisten kv-viikkohakemusten pisteyttämisessä. Liikunta ja hyvinvointi Tavoitetila: Liikunta- ja hyvinvointisektorin tapahtumat ovat edellisiä vuosia odotetumpia, maineikkaampia ja näkyvämpiä. AYY:n ja KY:n välinen yhteistyömalli on selkeä. Yhteistyö Aalto-yliopiston liikunta- ja hyvinvointitoimijoiden kanssa on onnistunutta ja Voi Hyvin Aallossa -viikko on hyvä kokonaisuus. Liikuntakerhot täydentävät luontevasti sektorin omaa toimintaa. Otaniemeen siirtymisen realiteetit ovat kerhoille selvät. Liikuntatutoroinnin tulevaisuutta on aidosti pohdittu ja jatkosuunnitelmat seuraavalle vuodelle ovat selkeät. Toimenpiteet: Nostetaan valiokunnan tapahtumien profiilia laadulla ja tehokkaammalla viestinnällä luomalla uusia ja kehittämällä olemassaolevia tapahtumia. Erityisen tarkastelun kohteeksi otetaan mursuille suunnattu syksyn tapahtuma ja noteerataan KYCCin kymmenes vuosi. Huomioidaan sektorin tapahtumatarjonnassa myös kokonaisvaltainen hyvinvointi valiokunnan haluamalla tavalla. Luodaan toimivat suhteet AYY:n liikuntasektoriin ja ajetaan aktiivisesti toimivien mallien kehittämistä. Ylläpidetään läheisiä välejä Aallon toimijoiden kanssa. Selkiytetään Voi Hyvin Aallossa -viikon keskinäistä vastuunjakoa AYY:n ja Aallon kanssa tulevia vuosia varten. Mietitään keinoja osallistaa liikuntakerhoja sektorin toimintaan esimerkiksi tapahtumayhteistyöllä ja muin keinoin. Tuetaan kerhoja etenkin Otaniemeen jakautumisen näkökulmasta. Tutkitaan liikuntatutoroinnin käytänteitä muissa Aallon korkeakouluissa ja Suomen yliopistoissa, ja pohditaan konseptin jatkoa KY:llä. Mikäli liikuntatutorointia päätetään jatkaa, panostetaan viestintään ja koordinoidaan toimintaa aktiivisesti sekä varmistetaan toimivien käytänteiden jatko tulevina vuosina. Mieskonen LiHy, kerhosihteeri, tutortoimikunnan päävastaava

17 Valiokunta toteuttaa entistä suurempia tapahtumia ja vuoden aikana järjestetään kolme uutta tapahtumaa, joissa myös hyvinvointi on huomioitu. Yhteydenpito AYY:n liikuntasektorin kanssa on onnistunut vaihtelevasti, mutta yhteistyön suunnittelu on aloitettu hallitustasolla. Liikuntakerhoja on lähestytty yhteistyöehdotuksilla. Lukuvuoden liikuntatutoreilta on pyydetty palautetta liikuntatutoroinnin onnistumisesta ja AYY:n kanssa on keskusteltu käytänteen jatkosta ja kehittämisestä koko yliopiston tasolla.

KYE 7/2013 ti 15. lokakuuta 2013

KYE 7/2013 ti 15. lokakuuta 2013 KYE 7/2013 ti 15. lokakuuta 2013 Ehdotettu rakenne Sisältöjen läpikäynti Prosessin loppuunvienti Johdanto Kaikkeen toimintaan vaikuttavat taustatekijät Toimintasuunnitelman tarkoitus jne. Projektit Organisaatio

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

3.12. Uuden edustajiston järjestäytymiskokous Itsenäisyyspäivän soihtukulkue

3.12. Uuden edustajiston järjestäytymiskokous Itsenäisyyspäivän soihtukulkue Sivu 1 / 5 EDUSTAJISTON MARRASKUUN KOKOUS Aika: Keskiviikko 25.11.2015 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista 267 Kokouksen avaaminen 268 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 269 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Pörssin Alumnit ry www.porssinalumnit.fi Yleistä Yleistoiminta Jäsenhankinta Kokoukset Opinto ja koulutustoiminta JSBE:n luennot Helsingissä Yritysvierailut/ esittelyt Yhteistoiminta Jyväskylän yliopiston

Lisätiedot

Faron sopimuksen suositukset

Faron sopimuksen suositukset Faron sopimuksen suositukset Kohti kestävää kulttuuriperintötyötä Tässä tekstissä kerrotaan, mitä Faron sopimus tarkoittaa Suomelle. Sopimuksen hyötyjä ovat esimerkiksi: - Kaikki ihmiset voivat vaikuttaa

Lisätiedot

1 YLEISTÄ 2 ORGANISAATIO. Jäsenet

1 YLEISTÄ 2 ORGANISAATIO. Jäsenet 1 YLEISTÄ Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (myöhemmin O Diako) on Diakonia-ammattikorkeakoulun (myöhemmin Diak) sitoutumaton opiskelijoiden etujärjestö, opiskelijakunta. O Diakon tarkoitus

Lisätiedot

Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut. Pekka Linna,

Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut. Pekka Linna, Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut Pekka Linna, 2.9.2014 Yhteistyöryhmän perustaminen Opintohallinnon ja tietohallinnon verkostot päättivät 3.6.2014 perustaa yhteistyöryhmän tukemaan

Lisätiedot

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 1( 9) 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Hyväksytty edustajiston kokouksessa 05/2012 2( 9) Yleistä Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (HAMKO) on lakisääteinen, julkisoikeudellinen

Lisätiedot

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA Kiinteistöstrategia Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA 19.3. 2013 Pekka Luoto Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry Neuvontapalvelut

Lisätiedot

Aalto-yliopiston kauppatieteiden ylioppilaat ry:n hallituksen järjestäytymiskokous 1/2017

Aalto-yliopiston kauppatieteiden ylioppilaat ry:n hallituksen järjestäytymiskokous 1/2017 Aalto-yliopiston kauppatieteiden ylioppilaat ry:n hallituksen järjestäytymiskokous 1/2017 Aika: Perjantai 16.12.2016 klo 12.10 12.27 Paikka: KY-talo, Pieni puoli Läsnä: Jyri Heimo Hallituksen puheenjohtaja

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Partiolippukunta Vihterä ry Toimintasuunnitelma 2016 Mahdollistamme alueen lapsille ja nuorille laadukasta ja mielekästä partiotoimintaa Yleistä toiminnasta Partiolippukunta Vihterä ry:n tarkoituksena

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta ja sen palvelut

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta ja sen palvelut Aalto-yliopiston ylioppilaskunta ja sen palvelut Osa kolmikantaa Opiskelijat Professorit Yliopistoyhteisö Henkilökunta Opiskelijatoiminnan yhteisöt Ylioppilaskunta Korkeakoulujärjestö Kilta Ainejärjestö

Lisätiedot

Ympärivuotisen opiskelun edistäminen keskustelutilaisuus Johtaja Hannu Sirén

Ympärivuotisen opiskelun edistäminen keskustelutilaisuus Johtaja Hannu Sirén Ympärivuotisen opiskelun edistäminen keskustelutilaisuus 17.4.2015 Johtaja Hannu Sirén Mitä ympärivuotisen opiskelun edistämisellä tarkoitetaan? Korkeakoulupoliittisena tavoitteena ollut jo pitkään, että

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia 2015-2019 Visio METKA on Suomen suurin ja vaikuttavin opiskelijakunta niin taloudellisin kuin toiminnallisin mittarein mitattuna.

Lisätiedot

Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä

Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Valtiosihteeri Heljä Misukka 8.12.2010 Helsinki Tuottava ja uudistuva Suomi- Digitaalinen agenda vv. 2011-2020

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella. Toimenpiteitä kuvataan tavoitteiden yhteydessä. Tässä esityksessä

Lisätiedot

Valintajaksot, valintamenettely ja haun avautuminen maaseutuohjelmassa

Valintajaksot, valintamenettely ja haun avautuminen maaseutuohjelmassa Valintajaksot, valintamenettely ja haun avautuminen maaseutuohjelmassa Frami 9.4.2015 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Hanna Mäkimantila 2.4.2015 Hakujen avautuminen maaseutuohjelmassa on jatkuva haku haku

Lisätiedot

Projektipäällikkö Olli Vesterinen

Projektipäällikkö Olli Vesterinen Projektipäällikkö Olli Vesterinen OSAAMISEN JA KOULUTUKSEN KÄRKIHANKE 1 Uusi peruskoulu -ohjelma on osa Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin -kärkihanketta Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi OPPILASKUNTAKANSIO www.sastamalannuoret.fi 2015-2016 SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi Sisällys OSALLISUUS JA VAIKUTTAMINEN... 2 Yhteisökasvatuksen ja osallisuuden periaatteet... 2 Oppilaskuntaosallisuus...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Juho Tiili, Markus Aho, Jarkko Peltonen ja Päivi Viitaharju n koulutusyksikössä opetusta toteutetaan siten, että saman opintokokonaisuuden opintojaksot

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku

Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Sivu 1/5 Pöytäkirja 8/2016 Aika: 25. helmikuuta 2016 klo 10.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Riina Lumme, puheenjohtaja Miika Tiainen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Edustajiston koulutus Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö

Edustajiston koulutus Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö Edustajiston koulutus 27.1.2016 Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö 46 Ylioppilaskunta Yliopiston opiskelijoiden keskuudessa on ylioppilaskunta, jolla on itsehallinto. Ylioppilaskunnan tarkoituksena

Lisätiedot

TUUTOROINTI. Järjestökoulutus

TUUTOROINTI. Järjestökoulutus TUUTOROINTI Järjestökoulutus 11.2.2014 SESSION KUVAUS Mitä tuutorointi on? Miksi tuutorointiin ja tuutoreihin kannattaa panostaa? Miten tuutorointi liittyy ainejärjestöihin? Mitä tuutorivastaavien tulee

Lisätiedot

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 TYÖRYHMÄN NIMI: SUUNTA Laajasalon tiimi (Itäinen perhekeskus, Helsinki) pvm: jolloin täytetty työryhmän kanssa KEHITTÄMISTEHTÄVÄN NIMI 1) Asiakassuunnitelman

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kyselyn taustaa - Toiveet ja tarpeet yhteistyön tiivistämiseen ja yhteiseen toimintamalliin

Lisätiedot

Lasten ja nuorten osallisuuden niveltäminen osaksi kaupungin toimintaa

Lasten ja nuorten osallisuuden niveltäminen osaksi kaupungin toimintaa 6. TAVOITTEET, TOIMENPITEET JA VASTUUTAHOT 1 Toimenpide-ehdotukset ovat syntyneet jyväskyläläisille lapsille ja nuorille tehtyjen alkukartoitusten, Jyväskylän kaupungin palvelualueille tehtyjen kyselyjen

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

Harkitsetko kehittämishanketta - 10 hyvää vinkkiä suunnitteluun. Seija Sukula Kehittämispäällikkö Kela

Harkitsetko kehittämishanketta - 10 hyvää vinkkiä suunnitteluun. Seija Sukula Kehittämispäällikkö Kela Harkitsetko kehittämishanketta - 10 hyvää vinkkiä suunnitteluun Seija Sukula Kehittämispäällikkö Kela 21.1.2015 Kelan rooli Kelalla lakisääteinen velvollisuus kehittää kuntoutusta Suomen merkittävimpiä

Lisätiedot

RATKAISUJA HAASTEISIIN

RATKAISUJA HAASTEISIIN RATKAISUJA HAASTEISIIN EduFuturan Nopeat startit 2017 Aiheet Haku Rahoitus Johtoryhmän linjaus 18.1.2017 EduFutura Jyväskylä muodostaa tunnustetuilla kärkialoilla Suomeen merkittävän oppimisen, tutkimuksen,

Lisätiedot

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa.

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI 4.5 Paikallisesti päätettävät asiat Toimintakulttuuri

Lisätiedot

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella Johtaja Hannu Sirén 12.10.2011 Hallitusohjelma Elinikäisen oppimisen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut ovat tarjolla kaikille yhden luukun periaatteen

Lisätiedot

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan ja -viraston sisäisen ja ulkoisen viestinnän linjaukset. Suunnitelma on otettu käyttöön tarkastusjohtajan päätöksellä 28.12.2015

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. Yleistä 2014 on Petra-taloyhtiötoiminnassa starttitoiminnan ja osallistavan kehittämisen vuosi. Projektin toimintaa jatketaan kaikissa Petra taloissa. Lisäksi

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS 2016 Maakunnan viestintäryhmä Varsinais-Suomen liitto YDINVIESTIT Suodatamme

Lisätiedot

OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA. Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku.

OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA. Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku. 1 OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku.fi/nuoriso 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä avustuksista 2. Mihin tarkoituksiin

Lisätiedot

Kysely Kansalaisareenan vapaaehtoisille

Kysely Kansalaisareenan vapaaehtoisille Kysely Kansalaisareenan vapaaehtoisille Kansalaisareena 2016 Järjestöasiantuntija Jokke Reimers Yleistä Kyselyn nimi Kysely Kansalaisareenan vapaaehtoisille Kyselyn vastausaika 1.12. 11.12.2015 Vastuuhenkilö

Lisätiedot

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Finlands FN-Ungdom UN Youth of Finland Strategia 2016-2018 Suomen YK-nuoret ry on poliittisesti sitoutumaton valtakunnallinen nuorisojärjestö, jonka tehtävänä on tiedottaa

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010 JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Iloisin mielin kohti tulevaa vuotta 2011 Joulukuu 2010 Näin joulun alla on hyvä pysähtyä

Lisätiedot

Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin

Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin Heli Rantanen, projektipäällikkö heli.k.rantanen@hel.fi 6Aika Avoin asiakkuus ja osallisuus Helsingin kaupunki HELSINKI 310 ASIAKASPALVELUMALLI KÄYTTÄJÄ-

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

M-Teamin strategia

M-Teamin strategia M-Teamin strategia 2014-2018 25.8.2014 Toimintaympäristön muutostekijät M-Teamin strategia Salibandyliiton strategia Yhteisöllisyys, vapaaehtoistyö ja seurauskollisuus Kilpailu kunnallisista liikuntapaikoista

Lisätiedot

KY:N STRATEGIA 2012 2017

KY:N STRATEGIA 2012 2017 HELSINGIN KAUPPATIETEIDEN YLIOPPILAAT KY:N STRATEGIA 2012 2017 Hyväksyttäväksi edustajiston juhlakokouksessa 21. helmikuuta 2012. Johdanto Vuosina 2007 2011 KY:n toimintakentässä on tapahtunut suuria muutoksia,

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 Kasva urheilijaksi tilaisuus 2.2.2016 Jukka Karvinen Liikunnallisen elämäntavat

Lisätiedot

Kouluyhteistyö. Eeva Ahtee Hyvä vapaa-aika -hanke Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus

Kouluyhteistyö. Eeva Ahtee Hyvä vapaa-aika -hanke Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus Kouluyhteistyö Eeva Ahtee Hyvä vapaa-aika -hanke Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus Hyvä vapaa-aika -hanke Helsingissä Hankkeen tavoitteena on: Saada tietoa laadukkaan vapaaajan vaikutuksesta nuoren

Lisätiedot

Ajankohtaista ammattikoulutuksen laadunhallinnasta

Ajankohtaista ammattikoulutuksen laadunhallinnasta Kansallinen laatuverkosto 3-2012 Keuda 12.10. 2012 klo 9.00-15.00 Ajankohtaista ammattikoulutuksen laadunhallinnasta Opetusneuvos Opetusneuvos Opetushallitus Email: leena.koski@oph.fi KESU 85. Vahvistetaan

Lisätiedot

Opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyö. Valmistelevan työryhmän ehdotus. Pekka Linna,

Opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyö. Valmistelevan työryhmän ehdotus. Pekka Linna, Opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyö. Valmistelevan työryhmän ehdotus Pekka Linna, 3.6.2014 Yhteistyöryhmän perustaminen Perustetaan yhteistyöryhmä tukemaan opintohallinnon ja tietohallinnon vastuualueita

Lisätiedot

Oppilaiden luontainen energisyys halutaan nähdä voimavarana, joka oikein kanavoituna tuottaa sekä hyviä oppimistuloksia että koulussa viihtymistä.

Oppilaiden luontainen energisyys halutaan nähdä voimavarana, joka oikein kanavoituna tuottaa sekä hyviä oppimistuloksia että koulussa viihtymistä. Siilinjärvi Hankkeessa mukana alakoulu Siilinlahti ja yläkoulu Ahmo Haasteena kehittää kahden ison koulun (n. 1200 oppilasta) liikunnallista toimintakulttuuria ja yhteistyötä Liikuntamyönteisen kasvun

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 EPSILON RY 1 YLEISTÄ Yhdistyksen toiminta tulee jatkumaan vuoden 2015 sääntöjä 2 ja 3 mukaillen. Epsilon ry:n tärkeimpänä tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, tukea

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty :n syyskokouksessa 25.11.2016 Sivu 2 / 10 Sisällysluettelo Järjestötoiminta... 3 Edunvalvonta...

Lisätiedot

Wikittelyä ja viestintää. Case Eläketurvakeskus. Tietopäivät 3.6.2009. Sannamari Ollikkala verkkopalvelusuunnittelija, Eläketurvakeskus

Wikittelyä ja viestintää. Case Eläketurvakeskus. Tietopäivät 3.6.2009. Sannamari Ollikkala verkkopalvelusuunnittelija, Eläketurvakeskus Wikittelyä ja viestintää Intranet tietojohtamisen välineenä Case Eläketurvakeskus Tietopäivät 3.6.2009 Sannamari Ollikkala verkkopalvelusuunnittelija, Eläketurvakeskus Eläketurvakeskus Eläketurvakeskus

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Toimintasuunnitelma 2012 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Yleistä Yhdistyksen tehtävänä on lisätä työpajatoiminnan tunnettavuutta Keski- Suomessa ja edistää työpajojen välistä yhteistyötä. Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksien jäsenlehdet nyt ja tulevaisuudessa

Yhdistyksien jäsenlehdet nyt ja tulevaisuudessa Yhdistyksien jäsenlehdet nyt ja tulevaisuudessa Ursan kerhoseminaari Artjärvi 2.-4.2.2007 Harri Haukka harri.haukka@pp.inet.fi Tämän esitelmän idea? Tarkoitus ei ole, että allekirjoittanut kertoo mitä

Lisätiedot

SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016. 1. Tausta

SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016. 1. Tausta SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016 1. Tausta SASKin historian ensimmäinen henkilöstöstrategia oli laadittu vuosiksi 2009 2011. Henkilöstöön liittyviä asioita oli linjattu aikaisemminkin erilaisissa dokumenteissa

Lisätiedot

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns.

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. Avustukset jäsenyhdistyksille v.2017 - Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. toimintatonnit Järjestöpäivät 5.2.2017 1 Invalidiliiton hankeavustukset

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Aika: Keskiviikko klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. 143 Kokouksen avaus. 144 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Aika: Keskiviikko klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. 143 Kokouksen avaus. 144 Laillisuus ja päätösvaltaisuus EDUSTAJISTON JOULUKUUN KOKOUS Aika: Keskiviikko 10.12.2014 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista 143 Kokouksen avaus 144 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 145 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Digitalisaatiostrategia valmistelutilanne 2/2016

Digitalisaatiostrategia valmistelutilanne 2/2016 Digitalisaatiostrategia valmistelutilanne 2/2016 Juhani Korhonen, VM/JulkICT JUHTA 17.2.2015 JulkICT-osasto Strategian valmistelun taustaa Nykytila: useita strategioita ja linjauksia viesti ja tavoitetila

Lisätiedot

LAPIN SOTE TUOTANTOALUEEN ASIAKASPROSESSEJA VALMISTELEVIEN TYÖRYHMIEN TYÖSKENTELYPROSESSI

LAPIN SOTE TUOTANTOALUEEN ASIAKASPROSESSEJA VALMISTELEVIEN TYÖRYHMIEN TYÖSKENTELYPROSESSI LAPIN SOTE TUOTANTOALUEEN ASIAKASPROSESSEJA VALMISTELEVIEN TYÖRYHMIEN TYÖSKENTELYPROSESSI luonnos 18.5.15 AN/RR Työryhmätyöskentelyn tavoite Luoda asiakaslähtöiset ja yhdenvertaiset integroidut sosiaali

Lisätiedot

Opiskelijavalinnan vuosikello 2013-2014

Opiskelijavalinnan vuosikello 2013-2014 Opiskelijavalinnan vuosikello 2013-2014 Aika Opintohallinto Viestintä / markkinointi Vastuu Tammikuu 2013 Yleiset valintaperusteet vuodelle 2014 Opintopalvelujohtaja, koulutusneuvosto Maaliskuu 2013 Kevään

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 1 Toimintasuunnitelma 2017 Jyväskylän Yrittäjät 2 Toimintasuunnitelma 2017 SISÄLLYS TOIMINTASUUNNITELMA 2017... 3 1. JYVÄSKYLÄN YRITTÄJIEN ARVOPOHJA... 3 1.1 Arvot... 3 1.2 Missio...

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA Käsitelty ohjausryhmässä Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä.

OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA Käsitelty ohjausryhmässä Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä. OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA 2016 2019 Käsitelty ohjausryhmässä 22.11.2016 Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä. Sisältö 1. Viestintä sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 LIITE 1 TOKYO ry Toimintasuunnitelma 2010 Yleistä Yhdistyksen nimi on Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistys käyttää nimestään lyhennettä TOKYO. Yhdistyksen

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

Tavoite 1: Ilo elää ihmisissä Kestävää ja uudistuvaa kansalaistoimintaa

Tavoite 1: Ilo elää ihmisissä Kestävää ja uudistuvaa kansalaistoimintaa Miun yhistys toimeenpanosuunnitelma 2015-2017 Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta JANE Käsitelty ja täydennetty JANEn kokouksessa 6.10.2015 (Aikaisemmat vaiheet: JANEn kokouksen 28.8.2015 Learning

Lisätiedot

FinELib-konsortio uudistuu. Arja Tuuliniemi STKS / Tietoaineistoseminaari: RETHINKING

FinELib-konsortio uudistuu. Arja Tuuliniemi STKS / Tietoaineistoseminaari: RETHINKING FinELib-konsortio uudistuu Arja Tuuliniemi STKS / Tietoaineistoseminaari: RETHINKING 11.3.2013 Konsortion toiminnan perusteet Yhteiset toimintaperiaatteet, palvelusopimukset, lisensiointiperiaatteet Strategia

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a MAAHANMUUTTOVIRASTON Strateg a 2013 2017 VISIO 2017 Maahanmuutosta kansalaisuuteen johtava asiantuntija, yhteistyökumppani ja palveluosaaja. Maahanmuuttovirasto on johtava toimija oleskeluluvan käsittelystä

Lisätiedot

KY:N STRATEGIA 2012 2017

KY:N STRATEGIA 2012 2017 KY:N STRATEGIA 2012 2017 Hyväksytty edustajiston juhlakokouksessa 21. helmikuuta 2012. Johdanto Vuosina 2007 2011 KY:n toimintakentässä on tapahtunut suuria muutoksia, jotka vaikuttavat sekä lähitulevaisuudessa

Lisätiedot

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1 Johdanto Tämän toimintasuunnitelman on valmistellut Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Valmistelussa

Lisätiedot

VERKKO-OPISTO Sähköinen kokous

VERKKO-OPISTO Sähköinen kokous VERKKO-OPISTO Sähköinen kokous Timo Reko timo.reko@msl.fi Sähköinen kokous Yhdistyksen hallitus voi halutessaan järjestää kokouksensa myös sähköisesti. Sähköinen kokous sopii erityisesti sellaisiin kokouksiin,

Lisätiedot

Innokylä Uudistuvat lähipalvelut

Innokylä Uudistuvat lähipalvelut Innokylä Uudistuvat lähipalvelut 12.9.2012 Mira Sillanpää Asukasagentti, Uudistuva kylä kaupungissa hanke Hämeenlinna Näkökulmana Uutta ajattelutapaa palvelujen järjestämiseen Lähellä tapahtuva toiminta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus toiminta-aika Tavoite Perheiden kokonaisvaltaisen auttamismallien kehittäminen ja verkostomaisen

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI. Esittelyaineisto

Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI. Esittelyaineisto Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI Esittelyaineisto Boardmanin BOARD MAPPING HALLITUSARVIOINTI Board Mapping -hallitusarviointi auttaa hallitusta arvioimaan omaa toimintaansa ja kehittämään sitä

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1 Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa 29.3. klo 12.00 Kuntavaalit

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017 Raisio KASVUN PAIKKA TULEVIEN VUOSIEN HENKILÖSTÖHALLINNOLLISIA HAASTEITA Niukat taloudelliset resurssit Henkilöstön eläköityminen Henkilöstön saatavuus ja

Lisätiedot

Kesätyökysely työnantajille Suomen lasten ja nuorten säätiö & Taloudellinen tiedotustoimisto

Kesätyökysely työnantajille Suomen lasten ja nuorten säätiö & Taloudellinen tiedotustoimisto Kesätyökysely työnantajille 2012 Suomen lasten ja nuorten säätiö & Taloudellinen tiedotustoimisto Tutkimuksen toteutus Mitä tutkittiin? Tavoitteena selvittää työnantajien käytäntöjä kesätyöntekijöiden

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

TORI-verkkohaastattelun tulokset. Ohjausryhmän kokous Kari Pessi

TORI-verkkohaastattelun tulokset. Ohjausryhmän kokous Kari Pessi TORI-verkkohaastattelun tulokset Ohjausryhmän kokous 19.12.2012 Kari Pessi Tavoitteet TORI-verkkohaastattelu 1. Selvittää tulevan ICT-palvelukeskuksen palvelujen tuottajien ja palveluiden käyttäjien näkemyksiä

Lisätiedot

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa Verkkokyselyn purku Keski-Suomen Järjestöareena 7.9.2012 Kyselyn vastaajat

Lisätiedot

Taloyhtiöstrategia: mikä, miksi ja miten. Pekka Harjunkoski T&K asiantuntija Isännöintiliitto

Taloyhtiöstrategia: mikä, miksi ja miten. Pekka Harjunkoski T&K asiantuntija Isännöintiliitto Taloyhtiöstrategia: mikä, miksi ja miten Pekka Harjunkoski T&K asiantuntija Isännöintiliitto Kuinka hyvin hallituksissa tiedetään, mitä asukkaat odottavat ja tarvitsevat? Tehdäänkö päätöksiä tämän tiedon

Lisätiedot

Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke

Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke 1.3.2015 31.10.2017 Viestintäsuunnitelma Jessica Fagerström Satu Raatikainen 15.9.2015 Päivitetty 4.12.2015 Parempi Arki-hankkeen tausta, tavoitteet ja organisaatio

Lisätiedot

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 1. Koulutus- ja opetussuunnittelu, aliprosessit 1. Korkeakoulun koulutusvastuiden strateginen suunnittelu 2. Koulutuksen

Lisätiedot