Sisällys. Alkusanat. Hyviä lukuhetkiä!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällys. Alkusanat. Hyviä lukuhetkiä!"

Transkriptio

1 Hallitusohjelma 2014

2 Alkusanat Käsissäsi on vuoden 2014 hallitusohjelma. Halusimme jatkaa viime vuonna hyväksi koetulla linjalla ja jaotella hallitusohjelman projekteihin ja jatkuvaan toimintaan. Pidimme hallitusohjelman tiiviinä, jotta jokaisen tavoitteen toteuttamiseen löytyy aikaa. Emme priorisoineet tänä vuonna kirjauksia vaan katsomme tilanteen mukaan, tarvitseeko joku projektinsa kanssa apua ja keneltä apua liikenisi. Projektit eivät siis ole prioriteettijärjestyksessä. Hyviä lukuhetkiä! Sisällys Projektit KY:n tilat Otaniemessä Kauppakorkeakoulun tilat Otaniemessä Toimintakulttuuri ja toiminnan jakautuminen Seminaariprojekti Viestintästrategia KY Forum Edunvalvonta... 7 Jatkuva toiminta... 8 Uudet opiskelijat... 8 Viestintä... 9 Yrityssuhteet Yritysomistus Alumnit Kulttuuri Vapaaehtoiset Koulutuspolitiikka Kansainvälisyys Liikunta ja hyvinvointi... 16

3 Projektit 1. KY:n tilat Otaniemessä Tavoitetila: KY:llä on sen tarpeisiin hyvin vastaavat tilat Otaniemessä syksyllä Tilojen suunnittelu saadaan vuoden 2014 aikana päätökseen. Tilojen suunnittelussa kuullaan monipuolisesti KY:n jäseniä. KY:llä tiedetään, missä tiloissa se toimii pitkällä aikavälillä. Toimenpiteet: Jatketaan tiloihin liittyviä neuvotteluita ja lopputuloksesta riippuen selvitetään myös uusia mahdollisia tiloja. Vuonna 2014 päätetään, missä tiloissa KY toimii pitkällä aikavälillä. Tehdään projektisuunnitelma ja aloitetaan tilojen konkreettinen suunnittelu Otaniemi-työryhmää hyödyntäen. Otaniemi-työryhmä vastaa KY:n jäsenten kuulemisesta tilojen suunnittelussa. Suunnitellaan taloudelliset uudelleenjärjestelyt yhteistyössä KY-säätiön kanssa. Kahdesta tilasta on saatu tarjoukset ja neuvotteluja jatketaan näiden pohjalta. Otaniemi-työryhmä on perustettu ja se on suunnitellut kampus-projektin etenemisen pääpiirteet muun muassa tilojen suunnittelun ja kampusviestinnän osalta. Aikataulu: kevät (tilojen varmistaminen ja projektisuunnitelma), syksy (tilojen suunnittelu), koko vuosi (talous) Heinonen Otaniemi-työryhmä, hallitus, pääsihteeri, säätiö 2. Kauppakorkeakoulun tilat Otaniemessä Tavoitetila: Kauppakorkeakoulun ja KY:n tilat U-siivessä ovat jäsenten etuja palvelevat ja oppimista tukevat.

4 Toimenpiteet:Toimitaan yhteistyössä Kauppakorkeakoulun kanssa tilojen suunnittelussa. Suunnitellaan ja valvotaan KYlän remonttia. Aallon arkkitehtiin on oltu yhteydessä ja tuotu esiin kauppatieteilijöiden tarpeita liittyen muun muassa ryhmätyötilojen kokoon. Aikataulu: koko vuosi Heinonen Juselius, Riipi 3. Toimintakulttuuri ja toiminnan jakautuminen Tavoitetila: KY:n toiminta ja organisaatio on jaettu järkevästi kahdelle kampukselle syksyllä Toimintakulttuuri on jäsenlähtöinen ja avoin. Toimenpiteet: Kartoitetaan nykyisiä toimintoja ja palveluita, ja suunnitellaan toimintojen jakautuminen kahdelle kampukselle. Tarkastellaan kriittisesti vanhoja käytänteitä ja uudistetaan tarvittaessa toimintoja tai palveluita avoimen ja jäsenlähtöisen organisaation varmistamiseksi. Näiden suunnitelmien perusteella luodaan Otaniemi-työryhmälle rajat joiden puitteissa se toimii. Nykyisten toimijoiden, heidän tehtäviensä ja toimijoiden välisten yhteyksien kartoittaminen on aloitettu ja saatetaan päätökseen maaliskuun aikana. Tämän pohjalta aloitetaan muutoksen suunnittelu. Aikataulu: koko vuosi (pääpaino kevät) Myllymäki, Heinonen hallitus, pääsihteeri, säätiö 4. Seminaariprojekti Tavoitetila: Seminaariprojektin lopputulos on uudenlainen ja onnistunut KY-tapahtuma, jonka ohjelma on laadukasta ja kyltereitä kiinnostavaa. Seminaari tarjoaa

5 opettavia kokemuksia osallistujille. Tapahtuma tavoittaa entistä laajemman joukon KY:n jäseniä ja kiinnostaa myös maisteriopiskelijoita. Toimenpiteet: Rekrytoidaan alkuvuodesta työryhmä, joka toimii yhteistyössä relevanttien sektoreiden kanssa ja on raportointivastuussa hallitukselle. Laaditaan projektisuunnitelma. Otetaan vaikutteita ulkomaisten yliopistojen vastaavista seminaareista. Tarkastellaan seminaarin onnistumista loppuvuodesta, päätetään jatkosta ja testamentoidaan projektin kulku tulevia vuosia varten. Aikataulu: koko vuosi Mieskonen ja työryhmän puheenjohtaja hallitus, työryhmä, myyntikoordinaattori, kulttuurisihteeri Työryhmä on valittu ja se on päässyt hyvin alkuun tapahtuman konseptin luonnissa muun muassa ulkomaisia seminaareja analysoimalla. Teema ja seminaarin sisältö alkavat hahmottua ja paikkavaihtoehtoja on kartoitettu. Tapahtuman ajankohtaa pohditaan uudelleen marras- ja tammikuun välillä. Yritysyhteistyön suunnittelu on aloitettu yrityssuhdesektorin kanssa. 5. Viestintästrategia Tavoitetila: Viestintästrategia ohjaa KY:n viestintää kaikilla sektoreilla. Viestintästrategia ammentaa KY:n strategiasta tärkeiksi koettuja arvoja. Viestintästrategia yhtenäistää KY:n viestintää tukeakseen yksi ja yhtenäinen KY - ajattelutapaa. KY:n eri viestintäkanavien käyttö on selkeää, ja KY on viestijänä edelläkävijä verrattuna muihin opiskelijayhteisöihin. Toimenpiteet: Pohditaan mihin suuntaan KY:n viestintää halutaan viedä ja millainen fokus sillä tulisi olla. Etsitään KY:n strategiasta keskeisimpiä aiheita, joiden tulisi näkyä KY:n viestinnässä sekä keskustellaan säätiön kanssa viestinnän työnjaosta KY:n sisällä. Pohditaan printtijulkaisujen merkitystä ja hyöty/kustannus-suhdetta, sosiaalisen median kanavia ja niiden tarkoitusta sekä kywebin roolia viestinnässä. Selkeytetään näiden viestintäkanavien käyttöä. Apuna käytetään viime vuonna tehtyä viestintäkyselyä.

6 Aikataulu: kevät Soini tiedottaja, säätiö, VEE Viestintästrategia on aloitettu projektisuunnitelman luomisella. Viestinnän nykytilan kartoitus on loppusuoralla. Kartoitusta on tehty mm. keskustelemalla sektoreiden kanssa sekä nostamalla aihe KY Forumiin. Vastausten pohjalta siirrytään miettimään viestinnän tavoitteita. 6. KY Forum Tavoitetila: KY Forum on kaikille KY:n jäsenille avoin, helposti lähestyttävä ja tuttu kanava tuoda ideoita ja näkemyksiä esille. KY Forum mahdollistaa KY:n resurssien ja jäsenistön ideoiden kohtaamisen. KY:llä on aktiivisessa käytössä reaaliaikainen ja sähköinen kehitysideakanava/palautejärjestelmä. Toimenpiteet: Pohditaan alkuvuodesta, miten tavoitetaan mahdollisimman suuri osa jäsenistöä helposti ja selkeällä tyylillä. Panostetaan erityisesti viestintään ja tuodaan KY Forum jäsenten lähelle esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Kehitetään konseptia jatkuvasti vuoden aikana. Harkitaan KY Forumin palaute- ja projektiosioiden eriyttämistä toisistaan ja yhtenä vaihtoehtona mietitään projektisivun avaamista kywebiin. Keskitytään sähköiseen toimintaan, mutta mietitään myös fyysisen forumin tarpeellisuutta. Kartoitetaan ja harkitaan mahdollisuutta lanseerata KY:n mobiilisovellus (työnimi KY-App). Aikataulu: koko vuosi (erityisesti kevät) Mieskonen hallitus, AD, IT-koordinaattori, tiedottaja KY Forumin tärkeimmiksi kanaviksi valittiin Facebookin KY Kanava ja Maanantaiposti. Eriyttämisen sijaan palaute- ja projektiosiot on yhdistetty samaan palautelomakkeeseen. Uuden projektisivun avaamisen sijasta on päätetty uudistaa Hae -sivuilta löytyvää projektiosiota, jonka päivittäminen riippuu sivuston kokonaisuudistamisen aikataulusta. Fyysinen foorumi ei toistaiseksi ole harkinnan alla.

7 7. Edunvalvonta Tavoitetila: KY:llä ja Kauppakorkeakoululla on oppimiskeskeisyyteen tähtäävä kulttuuri, johon kuuluu oppimista tukevia kannustimia. Kauppakorkeakoulun opiskelijat tietävät Learn It! -tuen olemassaolosta, tietävät mihin sitä käytetään ja osaavat hyödyntää sitä omien opintojensa täydentämiseksi. Toimenpiteet: Selvitetään ja kootaan esimerkkejä vastaavista oppimista ja opiskelua edistävien projektien tukimuodoista sekä niiden tuloksista muissa yliopistoissa, kuten Helsingin yliopistossa. Niihin pohjaten ideoidaan ja muodostetaan raamit KY-säätiön pilottihankkeelle Learn It!. Tiedotetaan jäsenistöä Learn It! -tuesta ja avataan jatkuva haku. Käsitellään tukihakemukset niiden saapuessa ja muodostetaan ehdotukset tuen saavista projekteista säätiön hallituksen päätettäväksi. Pilotin tulosten pohjalta pohditaan, tarvitaanko muitakin keinoja edistää oppimiskeskeisyyteen tähtäävää kulttuuria. Aikataulu: helmikuu (haun avaaminen, raamien suunnittelu), maalis-marraskuu (hakemusten käsittely ja seuranta) Riipi Juselius, kerhosihteeri, säätiö Raamit Learn It! -tuen myöntämiselle on muodostettu ja haku on avattu helmikuussa. Tuen markkinointi on aloitettu sosiaalisessa mediassa ja sitä jatketaan säännöllisesti. Lisäksi selvitetään, miten vastaavia tukia markkinoidaan muissa yliopistoissa.

8 Jatkuva toiminta Uudet opiskelijat Tavoitetila: 93 % uusista opiskelijoista liittyy KY:n jäseniksi. Erityisesti maisterit on saavutettu paremmin ja kaikki uudet opiskelijat tuntevat itsensä yhdenvertaisiksi ja tasa-arvoisiksi. Tutorointi on laadukasta ja tutortoimikunta on onnistunut tapa järjestää tutorointi. Syksyllä 2015 kahdella kampuksella tapahtuvan tutoroinnin suunnitelmat ovat selkeät. Mursukasvastus jatkuu luontevasti myös keväälle. Toimenpiteet: Panostetaan erityisesti maisteriopiskelijoiden jäsenrekrytointiin: kehitetään orientaatioviikon maisterimursuiltaa eteenpäin niin, että mukana on sellaisia tahoja, jotka kiinnostavat maisteriopiskelijoita. KY:n jäsenyydessä korostetaan niitä asioita, jotka tuottavat maisteriopiskelijoille eniten lisäarvoa, ja muun muassa tulevaa KY:n seminaaria voidaan käyttää apuna maisteriopiskelijoiden sitouttamiseksi osaksi KY:tä. Tutortoimikunnan työskentelyssä ollaan mukana aktiivisesti ja KYnäkökulma sekä KY:lle tärkeät asiat, kuten opiskelijoiden tasa-arvoisuus ja Otaniemeen muutto ovat merkittävässä osassa tutorointia järjestettäessä. Syksyllä tarkastellaan toiminnan tuloksia ja mietitään kehityskohteita tulevaa vuotta varten. Otaniemen suunnitelmat tehdään yhdessä Kauppakorkeakoulun, tutortoimikunnan ja AYY:n kanssa. Mursukasvatuksen osalta mietitään keinoja sen jatkamiseksi keväälle, esimerkiksi uuden mursutapahtuman muodossa. Soini tutortoimikunta, Lehtonen, Juselius, kerhosihteeri Tutortoimikunta toimii hyvin ja oma-aloitteisesti. Tutorhakuun tuli tänäkin vuonna reilusti hakemuksia. AYY:n kanssa on kehitetty yhdessä heidän tutorkoulutuksiaan paremmin kyltereiden tarpeita vastaaviksi.

9 Viestintä Tavoitetila: KY:n toiminta on jäsenistölle avointa ja päätöksenteosta viestitään läpinäkyvästi. Otaniemeen siirtymiseen liittyvä tieto on jäsenistölle helppo löytää. Kaksikielisellä viestinnällä on selkeät käytännöt. Julkaisuissa on otettu suomi ja englanti huomioon niin, että ne palvelevat hyvin kohderyhmäänsä. Viestintävaliokunta VEE:n rooli KY:n sektoreiden tapahtumamarkkinoinnissa on vahva, ja toimiminen valiokunnassa koetaan mielekkäänä ja motivoivana. Toimenpiteet: KY:n viestinnässä kerrotaan niin päätöksenteosta kuin toimiston arjestakin jäsenistölle mahdollisimman avoimesti, ja mietitään eri mahdollisuuksia tämän toteuttamiseksi käytännössä. Kywebin kampussivusto päivitetään ajan tasalle ja tuodaan jäsenille näkyväksi. Siirtymisestä Otaniemeen viestitään aktiivisesti ja siinä toimitaan yhteistyössä koulun kanssa. Vuoden aikana luodaan kaksikielisyydelle hyvät raamit, joista käy selkeästi ilmi milloin käytetään mitäkin kieltä. Julkaisujen osalta otetaan huomioon hyöty/kustannus -suhde ja pohditaan mahdollisuuksia tehdä julkaisuja kaksikielisenä. VEEläisiä kannustetaan osallistumaan alusta asti aktiivisesti tapahtumamarkkinoinnin suunnitteluun. Vuoden aikana panostetaan hyvään ryhmähenkeen sekä monipuolisiin ja mielekkäisiin projekteihin, joissa on mahdollisuus käyttää luovuutta erilaisissa tilanteissa. Soini Heinonen, IT-koordinaattori, VEE, Otaniemi-työryhmä, tiedottaja, AD Hallitusblogi ja päätöstiedote on otettu uusiksi sisällöiksi kywebiin. Lisäksi edustajistolle lähetetään aamukoulujen asialistat ja kokousten esityslistat. Näiden tarkoituksena on tuoda KY:n päätöksenteko ja toimisto lähemmäksi jäseniä. Otaniemi-työryhmä on aloittanut kampussivuston suunnittelun yhdessä viestintäsektorin kanssa. VEE on osallistunut tapahtumamarkkinoinnin suunnitteluun projektien alusta asti. Täysin uudenlaisena projektina VEE järjestää oman tapahtuman, CV-photoshootin.

10 Yrityssuhteet Tavoitetila: Arvosta viestiminen yritysten suuntaan toimii hyvin ja on proaktiivista. Jäsenet tietävät miten he hyötyvät KY:n yritysyhteistyöstä. Uusmyyntiä on kasvatettu ja olemassa olevien suhteiden kehittämiseen on panostettu. KY:n toimijoiden yrityssuhdetoiminta on ristiriidatonta. Sales Academylla on vahva rooli ja brändi KY:n yrityssuhdesektorilla. atalentin kanssa tehtävä yhteistyö hyödyttää molempia entistäkin paremmin. Toimenpiteet: Panostetaan yritysyhteistyön tuottaman arvon viestimiseen sekä yrityksille että jäsenille. Sales Academyssa pilotoidaan uutta työnjakoa. Tutkitaan uusien projektien toteuttamismahdollisuuksia ja toteutetaan jäsenetujärjestelmän remontti. Tavoitellaan jäsenetusopimuksista kirjallisia suullisten sijaan. Sales Academy järjestää vähintään yhden isomman myyntihenkisen tapahtuman. Career Catalogue -projekti toteutetaan tuottoisasti. Koulutetaan eri yrityssuhdetoimijoita, jotta vältetään ristiriitoja ja pelisäännöt ovat selvät kaikille. Etsitään uusia synergiaetuja atalentin kanssa. Mononen myyntikoordinaattori, Sales Academy, AD, tiedottaja Sales Academyn ensimmäinen tapahtuma Banking Night järjestetään 2.4. Sales Academy on aloittanut jäsenetuneuvottelut uusien ja vanhojen yhteistyöyritysten kanssa ja sopimuspohja on valmis. Valiokunta on myös osallistunut yrityssuhdetoimijoiden koulutuksiin. Yrityssuhdesektorilla on tarkennettu toimijoille pelisääntöjä tapaamalla jaostoja ja ainejärjestöjä. Myyntikoordinaattorin kanssa kartoitetaan jatkuvasti uusia yhteistyömahdollisuuksia eri yritysten kanssa. Yritysomistus Tavoitetila: KY:llä on omistajuusstrategia atalentia varten. KY:n edustajat atalentin hallituksessa ovat ammattitaitoisia ja pelaavat hyvin yhteen. Omistajatahojen välillä on ymmärrys toisten toiminnasta ja tavoitteista. atalentin hallituksen KY:n edustajien ja omistajaohjausvastaavan välillä on toimiva yhteistyö.

11 Toimenpiteet: Tehdään KY:lle omistajuusstrategia atalentia varten, joka ilmaisee KY:n tahtotilan ja selkeyttää päätöksentekosuhteita varsinkin hallituksen ja edustajiston välillä. Pyritään edistämään yhteistyötä eri omistajatahojen välillä perustamalla työryhmä omistajien ja atalentin hallituksen edustajista. Etsitään KY:lle uusi opiskelijaedustaja atalentin hallitukseen. atalentin hallitus ja KY:n omistajaohjausvastaava viestivät mutkattomasti ja jatkuvasti. Mononen hallitus, edustajisto KY:llä on omistajuusstrategia, josta ilmenevät KY:n jatkuvat linjat ja tahtotila, sekä sisäiset pelisäännöt. Omistajatahot tapaavat toisensa maaliskuun aikana atalentin hallituksen puheenjohtajan johdolla. Tapaamisen on tarkoitus johtaa parempaan yhteistyöhön ja kommunikaatioon omistajien välillä. atalentin hallitukseen on valittu KY:n edustajat tulevalle vuodelle. Alumnit Tavoitetila: Alumnitoimintaa on kehitetty edellisestä vuodesta. Vuoden 2014 aikana on luotu hallituksen mentorointiohjelma, joka pystytään ottamaan käyttöön uudelle hallitukselle. Uudistetun kunniavaltuuskunnan rooli on selkeä ja se toimii hyvin. Kunniavaltuuskunnalla on vahva rooli näkemysten ja neuvojen antajana. Toimenpiteet: Kehitetään alumnitoimintaa osallistumalla mm. Homecoming Daytapahtuman järjestelyihin koulun kanssa yhteistyössä. Tiivistetään senioriraadin kanssa tehtävää yhteistyötä. Mentorointiohjelman luonti aloitetaan keväällä benchmarkkaamalla ylioppilaskuntien hallituksia, joissa mentorointi on käytössä. Hyödynnetään parhaimpia käytäntöjä KY:n mentorointiohjelmaa suunniteltaessa. Tavataan uusia kunniavaltuuskunnan jäseniä alkuvuoden aikana ja panostetaan kunniavaltuuskunnan kokousten valmisteluun. Mononen Myllymäki, pääsihteeri, kulttuurisihteeri

12 Homecoming Dayn järjestelyt etenevät aikataulussa. Kesäkuntis on tapahtuman virallinen jatkopaikka, ja sinne tavoitellaan paljon alumniosallistujia. Inspektorin roolin palauttamista on pohdittu, ja seuraavaksi selvitetään miten rooli toimii SHS:llä. Kunniavaltuuskunnan uudet jäsenet tavataan maalis-huhtikuussa. Kulttuuri Tavoitetila: Kulttuurin tavoitteena on tuoda KY:läiset yhteen ja luoda kohtaamisia. KY tarjoaa kulttuurin kautta vastapainoa opiskeluille ja saa jäsenistön identifioitumaan KY:läisiksi. Perinteitä vaalitaan, mutta luodaan myös uutta. Maisteriopiskelijoiden tarpeet on kartoitettu ja tehty toimenpiteitä näihin tarpeisiin vastaamiseksi. Erityisen fokuksen alla ovat maisteriopiskelijat ja suuret koko jäsenistöä koskettavat tapahtumat. Otaniemeen siirtymisen suunnittelu on aloitettu kulttuurisektorilla. Toimenpiteet: Järjestetään jäsenistön erilaisiin tarpeisiin suunnattuja tapahtumia. Kartoitetaan tarvetta uusille tapahtumille kyselyn kautta ja kehitetään entisestään nykyisiä. Pyritään erityisesti panostamaan merkittäviin tapahtumiin, jotka nostattavat KY-henkeä, kuten KY:n vappuun sekä Otamursut tapahtumaan syksyllä. Ideoidaan KY:n kulttuurin toimintaa kahdella kampuksella ja suunnitellaan Otaniemeen muuttoon liittyvä tapahtuma. Vuoden aikana järjestetään ainakin seuraavat tapahtumat: Vuosijuhla 1.3. Kevään lauluilta Hukkaputki Wappukulkue ja kuntis Valmistu jo! lauluilta III-kierros Boston night Lokakuu Lokakuu

13 Syksyn lauluilta Otamursut Marraskuu Marraskuu Näiden lisäksi järjestetään myös kuntailtoja ja korkeakulttuuritapahtumia. Lehtonen kulttuurisihteeri, KUVA, vuosijuhlatoimikunta, hallitus Kulttuurin tapahtumat ovat edenneet aikataulussa ja suunnitelmien mukaan. Alkuvuodesta Vuosijuhlakuntis ja KY:n 103. Vuosijuhla olivat molemmat onnistuneita. KY-henkeä nostatetaan tekemällä kaikki vapun tapahtumat kokoava vappuvideo. KY on ilmaissut näkemyksensä AYY:n kulttuurin tahtotila projektiin. Vapaaehtoiset Tavoitetila: KY:n yhdistyksissä, valiokunnissa, jaostoissa ja työryhmissä toimiminen koetaan palkitsevaksi. Palautteenanto KY:n vapaaehtoistoimijoille on jatkuvaa. Vapaaehtoiset saavat tukea kahdella kampuksella toimimiseen. Toimenpiteet: Annetaan palautetta, huomioidaan ja arvostetaan KY:n eri vapaaehtoisten toimintaa. Järjestetään jaostoille oma jaostopäivä keväällä. Kannustetaan jäsenistöä kerhotoimintaan sekä palkitaan kerhotoimijoita kiitosillassa. Kerhojen profiilia nostetaan ja tuodaan niitä paremmin esiin syksyllä, jotta ne olisivat realistinen vaihtoehto jaostoissa toimimiselle. Lisäksi hallituksen alaisia työryhmiä kehitetään ja tuodaan niille enemmän näkyvyyttä. Hallituksen alaisten työryhmien rekrytointiin panostetaan ja ollaan vahvasti mukana projektien alkuvaiheessa tukemassa työryhmiä. Autetaan vapaaehtoisia suunnittelemaan toimintansa kahdella kampuksella ja tuetaan heitä mahdollisissa muutoksissa. Lehtonen hallitus, kerhosihteeri, kulttuurisihteeri Alkuvuodesta suurin fokus oli hallituksen alaisten työryhmien rekrytoinnissa. Jaostojen kanssa on käyty molemminpuolisia keskusteluja kiittämisestä ja arvostuksesta sekä toiveista toimintaan liittyen. Jaostoille järjestetään toukokuun alussa jaostopäivä kiitokseksi työstään KY:llä. KY-

14 Subille ja NESU-KY:lle järjestettiin lisätilaa kellarista. Kerhoille tehdään yhteinen kerhohuone nykyisen tuolivaraston paikalle. Koulutuspolitiikka Tavoitetila: Kauppakorkeakoulun opiskelijoiden mielipiteet otetaan huomioon heitä koskevissa päätöksissä sekä korkeakoulun että yliopiston tasolla. Kauppakorkeakoulu viestii opiskelijoilleen entistä paremmin opiskeluun liittyvistä asioista. Opiskelijat tietävät oikeat kanavat keskustella edunvalvonnasta ja käyttävät niitä aktiivisesti. KY:n edunvalvonta on kattavaa ja se osallistaa hallituksen jäsenten ja ainejärjestöjen lisäksi yksittäisiä opiskelijoita. Halloped-toiminta koetaan KY:llä ja Kauppakorkeakoulun opiskelijoiden keskuudessa houkuttelevana ja arvostettavana vaikuttamismahdollisuutena. Jatkuva ja kaksisuuntainen palautteen antaminen on luonnollinen osa opiskelijoiden ja opettajan välistä vuorovaikutusta. Toimenpiteet: Tiedotetaan säännöllisesti jäsenistölle Aalto-yliopiston sekä Kauppakorkeakoulun tärkeiden hallintoelinten kokouksista ja niissä tehdyistä päätöksistä sekä keskusteluista. Selvitetään KY:n jäsenistön mielipiteitä aktiivisesti mm. rohkaisemalla keskustelua Kylterit äänessä kauppiksella -ryhmässä ja toimitaan niiden mukaisesti. Seurataan uudistetun korkeakouluvaliokunnan toimintaa ja juurrutetaan sen asema KY:n edunvalvonnassa. Toteutetaan ainakin seuraavat perinteiset projektit: vuoden opettajan valinta, kympanjointi, Kehitä! -palautekampanja ja varjo-opinto-opas. KY:n halloped-vastaava tapaa säännöllisesti Kauppakorkeakoulun hallinnon työryhmissä istuvia opiskelijaedustajia. Selvitetään ja hyödynnetään Aallon muissa korkeakouluissa olevia toimivia halloped-toiminnan käytäntöjä. Viedään mursukursseilta hyvää palautetta saaneet Viestinviejä-palauteryhmät ainejärjestöjen kautta ylempien vuosikurssien kursseille. Järjestetään ainejärjestöjen koulutuspäivä, jossa perehdytetään ainejärjestötoimijat eri sektoreilla toimimiseen. Riipi, Juselius

15 KOVA, kerhosihteeri Kylterit äänessä Kauppiksella-ryhmässä on aktiivisesti herätelty keskustelua ja yleinen edunvalvonnan tilannepäivitys julkaistaan kuukausittain. Vuoden opettaja 2014 on valittu, kympanjointivastaava on nimetty valiokunnan sisältä ja kevään Kehitä!-kampanja toteutetaan maaliskuun lopulla. Myös viime syksyn Kehitä!-kyselyn vastaukset on analysoitu ja saatuja kehitysideoita viedään eteenpäin. Ainejärjestöjen koulutuspäivä järjestetään useana eri workshop-tilaisuutena sektoreittain huhtikuun aikana. Kansainvälisyys Tavoitetila: Kansainväliset viikot ovat Kauppakorkeakoulun opiskelijoiden keskuudessa tunnettuja ja suosittuja, ja ulkomaiden kv-viikoille on runsaasti hakijoita. Myös Helsingin kv-viikko on tuttu jäsenistölle ja kv-viikkotiimiin on reilusti halukkaita. Hallituksen kansainvälisen vastaavan resurssit on kohdistettu edunvalvontaan. Kansainvälistä edunvalvontaa tehdään KY:llä ja Kauppakorkeakoululla aktiivisesti ja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. KAUTE:n tukea freemover-vaihtoon pystyy hyödyntämään nykyistä useampi Kauppakorkeakoulun opiskelija, mutta tuki on myös rahallisesti merkittävä. Toimenpiteet: Kehitetään uusia tapoja tavoittaa kansainvälisyydestä kiinnostuneita Kauppakorkeakoulun opiskelijoita ja markkinoida heille kv-viikkoja. Perustetaan mm. sähköpostilista, jonka avulla tiedotetaan ajankohtaisista kvviikkohauista kiinnostuneita ja aikaisemmin kv-viikoille hakeneita. Annetaan kv-viikkotiimin vastuulle Helsingin kv-viikon järjestämisen lisäksi ulkomaisten kv-viikkohakujen hakemusten pisteyttäminen ja hakijoiden valinta. Hallituksen kansainvälisistä asioista vastaava ja KY-Sub pitävät tiiviisti yhteyttä ja välittävät toisilleen tietoa kv-edunvalvontaan liittyvistä asioista. KY-Sub:n kautta mm. selvitetään aktiivisesti vaihto-opiskelijoiden mielipiteitä kouluun ja opintoihin liittyvissä asioissa, joiden perusteella kvvastaava ryhtyy tarvittaviin toimiin. KAUTE:n tuen myöntämiskriteerit mietitään uusiksi KY:ltä muodostettavan ryhmän voimin yhdessä KAUTE:n asiamiehen kanssa. Juselius kv-viikkotiimi, KAUTE-tiimi

16 KAUTE:n asiamiestä on tavattu. Kv-vastaavan, kerhosihteerin ja KY-säätiön hallituksen edustajan muodostama ryhmä on laatinut KAUTE:n freemoverapurahan myöntämiselle uuden kriteeristön. Helsingin kv-viikkotyöryhmä on valittu ja aloittanut toimintansa. Päävastaavan kanssa on sovittu työryhmän roolista ulkomaisten kv-viikkohakemusten pisteyttämisessä. Liikunta ja hyvinvointi Tavoitetila: Liikunta- ja hyvinvointisektorin tapahtumat ovat edellisiä vuosia odotetumpia, maineikkaampia ja näkyvämpiä. AYY:n ja KY:n välinen yhteistyömalli on selkeä. Yhteistyö Aalto-yliopiston liikunta- ja hyvinvointitoimijoiden kanssa on onnistunutta ja Voi Hyvin Aallossa -viikko on hyvä kokonaisuus. Liikuntakerhot täydentävät luontevasti sektorin omaa toimintaa. Otaniemeen siirtymisen realiteetit ovat kerhoille selvät. Liikuntatutoroinnin tulevaisuutta on aidosti pohdittu ja jatkosuunnitelmat seuraavalle vuodelle ovat selkeät. Toimenpiteet: Nostetaan valiokunnan tapahtumien profiilia laadulla ja tehokkaammalla viestinnällä luomalla uusia ja kehittämällä olemassaolevia tapahtumia. Erityisen tarkastelun kohteeksi otetaan mursuille suunnattu syksyn tapahtuma ja noteerataan KYCCin kymmenes vuosi. Huomioidaan sektorin tapahtumatarjonnassa myös kokonaisvaltainen hyvinvointi valiokunnan haluamalla tavalla. Luodaan toimivat suhteet AYY:n liikuntasektoriin ja ajetaan aktiivisesti toimivien mallien kehittämistä. Ylläpidetään läheisiä välejä Aallon toimijoiden kanssa. Selkiytetään Voi Hyvin Aallossa -viikon keskinäistä vastuunjakoa AYY:n ja Aallon kanssa tulevia vuosia varten. Mietitään keinoja osallistaa liikuntakerhoja sektorin toimintaan esimerkiksi tapahtumayhteistyöllä ja muin keinoin. Tuetaan kerhoja etenkin Otaniemeen jakautumisen näkökulmasta. Tutkitaan liikuntatutoroinnin käytänteitä muissa Aallon korkeakouluissa ja Suomen yliopistoissa, ja pohditaan konseptin jatkoa KY:llä. Mikäli liikuntatutorointia päätetään jatkaa, panostetaan viestintään ja koordinoidaan toimintaa aktiivisesti sekä varmistetaan toimivien käytänteiden jatko tulevina vuosina. Mieskonen LiHy, kerhosihteeri, tutortoimikunnan päävastaava

17 Valiokunta toteuttaa entistä suurempia tapahtumia ja vuoden aikana järjestetään kolme uutta tapahtumaa, joissa myös hyvinvointi on huomioitu. Yhteydenpito AYY:n liikuntasektorin kanssa on onnistunut vaihtelevasti, mutta yhteistyön suunnittelu on aloitettu hallitustasolla. Liikuntakerhoja on lähestytty yhteistyöehdotuksilla. Lukuvuoden liikuntatutoreilta on pyydetty palautetta liikuntatutoroinnin onnistumisesta ja AYY:n kanssa on keskusteltu käytänteen jatkosta ja kehittämisestä koko yliopiston tasolla.

vuosikertomus lorem ipsum i 3

vuosikertomus lorem ipsum i 3 vuosikertomus lorem ipsum i 3 4 i lorem ipsum Sisällys 4. 6. 8. 10. 12. 18. 20. 22. 24. 26. 28. 30. Pääsihteerin tervehdys KY ry Edustajisto Puheenjohtajalta Työvuoden tilinpäätös Sektorit Koulutuspolitiikka

Lisätiedot

Kädet ilmaan 2011. Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista

Kädet ilmaan 2011. Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista Kädet ilmaan 2011 Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista Kädet ilmaan 2011 Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista (eli hallitusohjelma vuodelle 2011) Hallitusohjelma on toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Ylioppilaskuntien yhdistymistä koskevien työryhmämietintöjen tulokset. osaraporttien sisältö teemoittain koostettuna kommentointimateriaaliksi

Ylioppilaskuntien yhdistymistä koskevien työryhmämietintöjen tulokset. osaraporttien sisältö teemoittain koostettuna kommentointimateriaaliksi Ylioppilaskuntien yhdistymistä koskevien työryhmämietintöjen tulokset osaraporttien sisältö teemoittain koostettuna kommentointimateriaaliksi Alumnisuhteet 1/2 2 Päätavoitteena tuottaa mahdollisimman suuri

Lisätiedot

JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011

JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011 JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011 1 2 3ERITYISASIAT (91) 4 5Eduskuntavaalit 2011 - UUSI 6Eduskuntavaalit käydään jälleen keväällä 2011. Vaaleihin on valmistauduttava hyvin ja ehdokkaisiin 7on vaikutettava

Lisätiedot

6-7. mikä on ky? mukaan ky-toimintaan 58-60. opinnot kauppakorkeakoulussa. Opiskelijan arki ja hyvinvointi 64-67. Puheenjohtajan tervehdys

6-7. mikä on ky? mukaan ky-toimintaan 58-60. opinnot kauppakorkeakoulussa. Opiskelijan arki ja hyvinvointi 64-67. Puheenjohtajan tervehdys 3 4-5 Puheenjohtajan tervehdys 1 2 6-7 35 8 9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-23 24-25 26-27 28-29 30-31 32-34 Mitä KY tekee? Ketkä KY:llä toimivat? KY:n organisaatio Mitä hyötyä on KY:n jäsenyydestä?

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2013

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2013 sivu 1/15 1 2 3 4 5 6 Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodeksi 2013 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Vuoden 2013 pääteemat... 2 1. Organisaatio...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 SISÄLLYS Uudet opiskelijat... 4 Tavoitteet:... 4 Aaltoon on kiva tulla opiskelemaan ja oppimaan. Vastaanotto ja tutorointi tukee yhteisöllisyyttä, oppimista, opintoihin kiinnittymistä

Lisätiedot

AYY:n organisaatiomuistio. Johtoryhmä

AYY:n organisaatiomuistio. Johtoryhmä AYY:n organisaatiomuistio Johtoryhmä Muistio pohjautuen KY:n, TKY:n ja TOKYO:n eri sektoreilla kevään 2009 aikana käytyihin organisaatiokeskusteluihin. [13.10.2009] Sisällysluettelo Alkusanat... 5 1 Hallinto...

Lisätiedot

ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1

ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1 ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1 sisällys 1. Tervetuloa KY:lle! 4 1.1 Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry KY 5 1.2 ky-säätiö 7 1.3 Yleistä

Lisätiedot

Hallitusohjelma 2013 - Talous ja utopia

Hallitusohjelma 2013 - Talous ja utopia Hallitusohjelma 2013 - Talous ja utopia 1 Pa a sektori Dipolin tilanteeseen löydetään ratkaisu. Kevään aikana osallistutaan pääsihteerin rekrytointiin sekä tehdään ylioppilaskunnan johtamisjärjestelmien

Lisätiedot

Yhteinen organisaatiomuistio Koordinaattorit 6.7.2009

Yhteinen organisaatiomuistio Koordinaattorit 6.7.2009 Yhteinen organisaatiomuistio KY, TOKYO, TKY Muistio ylioppilaskuntien eri sektoreilla kevään 2009 aikana käytyjen organisaatiokeskustelujen tuloksista Koordinaattorit 6.7.2009 Sisällysluettelo 1 Hallinto...

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

INTOA KUHMOON. Kuhmon IntoStation -projektitoimintakeskuksen hankesuunnitelma

INTOA KUHMOON. Kuhmon IntoStation -projektitoimintakeskuksen hankesuunnitelma INTOA KUHMOON Kuhmon IntoStation -projektitoimintakeskuksen hankesuunnitelma Kuhmon kaupunki TIIVISTELMÄ Kuhmon kaupunki haluaa vahvasti panostaa nuoriinsa, antaa heille erilaisia mahdollisuuksia kehittää

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 2014 TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Sisällys Sisällys... 2 1. Pääsektori... 7 1.1. Toimijat... 7 1.2. Toimintasuunnitelman mukaiset projektit... 7 1.3. Henkilöstö... 8 1.4. Muuta... 9 Yliopisto...

Lisätiedot

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Hämeen Partiopiiri ry Maaliskuu 2013 Kysymykset & kommentit: loistolippukunta@hp.partio.fi Tässä ohjeessa kerrotaan, mitä Loisto-laatutyökalu lippukunnalle

Lisätiedot

Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016

Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016 Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016 Sisällysluettelo 1 MAASEUTUVERKOSTO... 3 1.1 Maaseutuverkoston toiminnan tavoitteet... 3 1.2 Toiminnassa näkyvät teemat... 4 1.3 Uuden ohjelmakauden

Lisätiedot

Optimi ry Toimintasuunnitelma 2014

Optimi ry Toimintasuunnitelma 2014 Optimi ry Toimintasuunnitelma 2014 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ 2 2 TALOUS 3 3 KOULUTUSPOLITIIKKA 3 4 YRITYSSUHTEET 4 5 JUHLAT 5 5.1 Vuosijuhlat 5 5.2 Kyltereiden syyscocktailit 5 6 TAPAHTUMAT JA LIIKUNTA

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015

Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty Suomen Lukiolaisten Liiton liittokokouksessa 15.11.2014 Toimintasuunnitelma 2015 1. EDUNVALVONTA 1.1 Valtakunnallinen edunvalvonta 1 Liitto vaikuttaa lukiokoulutukseen ja ylioppilastutkinnon

Lisätiedot

Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry. Toimintakertomus

Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry. Toimintakertomus Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry Toimintakertomus 1.1. 31.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 YHDISTYKSEN TOIMINTA... 3 1.1 Yhdistyksen kokoukset... 3 1.2 Hallitus... 4 1.3 Yhteistyö... 4 1.3.1 Suomen Ekonomiliitto

Lisätiedot

Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013

Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013 1 Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013 Hyväksytty Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007 2013 seurantakomiteassa 11.12.2007. 2 Viestintästrategia

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 1 Sisällys 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS... 4 2. TOIMINNAN ARVOT... 4 3. SÄÄTIÖN VISIO VUOTEEN 2015... 5 4. TOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

FOKUS RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

FOKUS RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 FOKUS RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Perustasolla lähellä jokaista yhteiskuntatieteiden opiskelijaa toimii ainejärjestö Fokus. Fokuksen toiminnan lähtökohtana on opiskelijoiden etujen johdonmukainen

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 2015

VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 2015 1. Johdanto 1 2. Viestinnän perusviesti ja arvot 1 3. Viestinnän nykytila ja haasteet 2 4. Viestinnän tavoitteet ja tehtävät 3 5. Kohti tavoitetilaa 4 Sisäinen viestintä: Organisaatio- ja jäsenviestintä

Lisätiedot

Työmieli-hankkeen arviointiraportti

Työmieli-hankkeen arviointiraportti Työmieli-hankkeen arviointiraportti ajanjaksolta: huhtikuu 2010 - toukokuu 2011 Hanna Hannukainen Sisällys 1. Aluksi... 2 2. Työmieli-hanke lyhyesti... 3 3. Arvioinnin lähtökohdat ja arvioinnin kokonaisuus...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Suomen Partiolaisten vaalit 2012

Suomen Partiolaisten vaalit 2012 Suomen Partiolaisten vaalit 2012 EHDOKASESITTELYT TIEDOKSI JÄSENKOKOUSDELEGAATIOILLE Ehdokastilanne 18.10. EHDOLLA PUHEENJOHTAJAKSI HEIDI JOKINEN JUHO TOIVOLA EHDOLLA VARAPUHEENJOHTAJAKSI LAURI MUPPE HILANDER

Lisätiedot