Sisällys. Alkusanat. Hyviä lukuhetkiä!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällys. Alkusanat. Hyviä lukuhetkiä!"

Transkriptio

1 Hallitusohjelma 2014

2 Alkusanat Käsissäsi on vuoden 2014 hallitusohjelma. Halusimme jatkaa viime vuonna hyväksi koetulla linjalla ja jaotella hallitusohjelman projekteihin ja jatkuvaan toimintaan. Pidimme hallitusohjelman tiiviinä, jotta jokaisen tavoitteen toteuttamiseen löytyy aikaa. Emme priorisoineet tänä vuonna kirjauksia vaan katsomme tilanteen mukaan, tarvitseeko joku projektinsa kanssa apua ja keneltä apua liikenisi. Projektit eivät siis ole prioriteettijärjestyksessä. Hyviä lukuhetkiä! Sisällys Projektit KY:n tilat Otaniemessä Kauppakorkeakoulun tilat Otaniemessä Toimintakulttuuri ja toiminnan jakautuminen Seminaariprojekti Viestintästrategia KY Forum Edunvalvonta... 7 Jatkuva toiminta... 8 Uudet opiskelijat... 8 Viestintä... 9 Yrityssuhteet Yritysomistus Alumnit Kulttuuri Vapaaehtoiset Koulutuspolitiikka Kansainvälisyys Liikunta ja hyvinvointi... 16

3 Projektit 1. KY:n tilat Otaniemessä Tavoitetila: KY:llä on sen tarpeisiin hyvin vastaavat tilat Otaniemessä syksyllä Tilojen suunnittelu saadaan vuoden 2014 aikana päätökseen. Tilojen suunnittelussa kuullaan monipuolisesti KY:n jäseniä. KY:llä tiedetään, missä tiloissa se toimii pitkällä aikavälillä. Toimenpiteet: Jatketaan tiloihin liittyviä neuvotteluita ja lopputuloksesta riippuen selvitetään myös uusia mahdollisia tiloja. Vuonna 2014 päätetään, missä tiloissa KY toimii pitkällä aikavälillä. Tehdään projektisuunnitelma ja aloitetaan tilojen konkreettinen suunnittelu Otaniemi-työryhmää hyödyntäen. Otaniemi-työryhmä vastaa KY:n jäsenten kuulemisesta tilojen suunnittelussa. Suunnitellaan taloudelliset uudelleenjärjestelyt yhteistyössä KY-säätiön kanssa. Kahdesta tilasta on saatu tarjoukset ja neuvotteluja jatketaan näiden pohjalta. Otaniemi-työryhmä on perustettu ja se on suunnitellut kampus-projektin etenemisen pääpiirteet muun muassa tilojen suunnittelun ja kampusviestinnän osalta. Aikataulu: kevät (tilojen varmistaminen ja projektisuunnitelma), syksy (tilojen suunnittelu), koko vuosi (talous) Heinonen Otaniemi-työryhmä, hallitus, pääsihteeri, säätiö 2. Kauppakorkeakoulun tilat Otaniemessä Tavoitetila: Kauppakorkeakoulun ja KY:n tilat U-siivessä ovat jäsenten etuja palvelevat ja oppimista tukevat.

4 Toimenpiteet:Toimitaan yhteistyössä Kauppakorkeakoulun kanssa tilojen suunnittelussa. Suunnitellaan ja valvotaan KYlän remonttia. Aallon arkkitehtiin on oltu yhteydessä ja tuotu esiin kauppatieteilijöiden tarpeita liittyen muun muassa ryhmätyötilojen kokoon. Aikataulu: koko vuosi Heinonen Juselius, Riipi 3. Toimintakulttuuri ja toiminnan jakautuminen Tavoitetila: KY:n toiminta ja organisaatio on jaettu järkevästi kahdelle kampukselle syksyllä Toimintakulttuuri on jäsenlähtöinen ja avoin. Toimenpiteet: Kartoitetaan nykyisiä toimintoja ja palveluita, ja suunnitellaan toimintojen jakautuminen kahdelle kampukselle. Tarkastellaan kriittisesti vanhoja käytänteitä ja uudistetaan tarvittaessa toimintoja tai palveluita avoimen ja jäsenlähtöisen organisaation varmistamiseksi. Näiden suunnitelmien perusteella luodaan Otaniemi-työryhmälle rajat joiden puitteissa se toimii. Nykyisten toimijoiden, heidän tehtäviensä ja toimijoiden välisten yhteyksien kartoittaminen on aloitettu ja saatetaan päätökseen maaliskuun aikana. Tämän pohjalta aloitetaan muutoksen suunnittelu. Aikataulu: koko vuosi (pääpaino kevät) Myllymäki, Heinonen hallitus, pääsihteeri, säätiö 4. Seminaariprojekti Tavoitetila: Seminaariprojektin lopputulos on uudenlainen ja onnistunut KY-tapahtuma, jonka ohjelma on laadukasta ja kyltereitä kiinnostavaa. Seminaari tarjoaa

5 opettavia kokemuksia osallistujille. Tapahtuma tavoittaa entistä laajemman joukon KY:n jäseniä ja kiinnostaa myös maisteriopiskelijoita. Toimenpiteet: Rekrytoidaan alkuvuodesta työryhmä, joka toimii yhteistyössä relevanttien sektoreiden kanssa ja on raportointivastuussa hallitukselle. Laaditaan projektisuunnitelma. Otetaan vaikutteita ulkomaisten yliopistojen vastaavista seminaareista. Tarkastellaan seminaarin onnistumista loppuvuodesta, päätetään jatkosta ja testamentoidaan projektin kulku tulevia vuosia varten. Aikataulu: koko vuosi Mieskonen ja työryhmän puheenjohtaja hallitus, työryhmä, myyntikoordinaattori, kulttuurisihteeri Työryhmä on valittu ja se on päässyt hyvin alkuun tapahtuman konseptin luonnissa muun muassa ulkomaisia seminaareja analysoimalla. Teema ja seminaarin sisältö alkavat hahmottua ja paikkavaihtoehtoja on kartoitettu. Tapahtuman ajankohtaa pohditaan uudelleen marras- ja tammikuun välillä. Yritysyhteistyön suunnittelu on aloitettu yrityssuhdesektorin kanssa. 5. Viestintästrategia Tavoitetila: Viestintästrategia ohjaa KY:n viestintää kaikilla sektoreilla. Viestintästrategia ammentaa KY:n strategiasta tärkeiksi koettuja arvoja. Viestintästrategia yhtenäistää KY:n viestintää tukeakseen yksi ja yhtenäinen KY - ajattelutapaa. KY:n eri viestintäkanavien käyttö on selkeää, ja KY on viestijänä edelläkävijä verrattuna muihin opiskelijayhteisöihin. Toimenpiteet: Pohditaan mihin suuntaan KY:n viestintää halutaan viedä ja millainen fokus sillä tulisi olla. Etsitään KY:n strategiasta keskeisimpiä aiheita, joiden tulisi näkyä KY:n viestinnässä sekä keskustellaan säätiön kanssa viestinnän työnjaosta KY:n sisällä. Pohditaan printtijulkaisujen merkitystä ja hyöty/kustannus-suhdetta, sosiaalisen median kanavia ja niiden tarkoitusta sekä kywebin roolia viestinnässä. Selkeytetään näiden viestintäkanavien käyttöä. Apuna käytetään viime vuonna tehtyä viestintäkyselyä.

6 Aikataulu: kevät Soini tiedottaja, säätiö, VEE Viestintästrategia on aloitettu projektisuunnitelman luomisella. Viestinnän nykytilan kartoitus on loppusuoralla. Kartoitusta on tehty mm. keskustelemalla sektoreiden kanssa sekä nostamalla aihe KY Forumiin. Vastausten pohjalta siirrytään miettimään viestinnän tavoitteita. 6. KY Forum Tavoitetila: KY Forum on kaikille KY:n jäsenille avoin, helposti lähestyttävä ja tuttu kanava tuoda ideoita ja näkemyksiä esille. KY Forum mahdollistaa KY:n resurssien ja jäsenistön ideoiden kohtaamisen. KY:llä on aktiivisessa käytössä reaaliaikainen ja sähköinen kehitysideakanava/palautejärjestelmä. Toimenpiteet: Pohditaan alkuvuodesta, miten tavoitetaan mahdollisimman suuri osa jäsenistöä helposti ja selkeällä tyylillä. Panostetaan erityisesti viestintään ja tuodaan KY Forum jäsenten lähelle esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Kehitetään konseptia jatkuvasti vuoden aikana. Harkitaan KY Forumin palaute- ja projektiosioiden eriyttämistä toisistaan ja yhtenä vaihtoehtona mietitään projektisivun avaamista kywebiin. Keskitytään sähköiseen toimintaan, mutta mietitään myös fyysisen forumin tarpeellisuutta. Kartoitetaan ja harkitaan mahdollisuutta lanseerata KY:n mobiilisovellus (työnimi KY-App). Aikataulu: koko vuosi (erityisesti kevät) Mieskonen hallitus, AD, IT-koordinaattori, tiedottaja KY Forumin tärkeimmiksi kanaviksi valittiin Facebookin KY Kanava ja Maanantaiposti. Eriyttämisen sijaan palaute- ja projektiosiot on yhdistetty samaan palautelomakkeeseen. Uuden projektisivun avaamisen sijasta on päätetty uudistaa Hae -sivuilta löytyvää projektiosiota, jonka päivittäminen riippuu sivuston kokonaisuudistamisen aikataulusta. Fyysinen foorumi ei toistaiseksi ole harkinnan alla.

7 7. Edunvalvonta Tavoitetila: KY:llä ja Kauppakorkeakoululla on oppimiskeskeisyyteen tähtäävä kulttuuri, johon kuuluu oppimista tukevia kannustimia. Kauppakorkeakoulun opiskelijat tietävät Learn It! -tuen olemassaolosta, tietävät mihin sitä käytetään ja osaavat hyödyntää sitä omien opintojensa täydentämiseksi. Toimenpiteet: Selvitetään ja kootaan esimerkkejä vastaavista oppimista ja opiskelua edistävien projektien tukimuodoista sekä niiden tuloksista muissa yliopistoissa, kuten Helsingin yliopistossa. Niihin pohjaten ideoidaan ja muodostetaan raamit KY-säätiön pilottihankkeelle Learn It!. Tiedotetaan jäsenistöä Learn It! -tuesta ja avataan jatkuva haku. Käsitellään tukihakemukset niiden saapuessa ja muodostetaan ehdotukset tuen saavista projekteista säätiön hallituksen päätettäväksi. Pilotin tulosten pohjalta pohditaan, tarvitaanko muitakin keinoja edistää oppimiskeskeisyyteen tähtäävää kulttuuria. Aikataulu: helmikuu (haun avaaminen, raamien suunnittelu), maalis-marraskuu (hakemusten käsittely ja seuranta) Riipi Juselius, kerhosihteeri, säätiö Raamit Learn It! -tuen myöntämiselle on muodostettu ja haku on avattu helmikuussa. Tuen markkinointi on aloitettu sosiaalisessa mediassa ja sitä jatketaan säännöllisesti. Lisäksi selvitetään, miten vastaavia tukia markkinoidaan muissa yliopistoissa.

8 Jatkuva toiminta Uudet opiskelijat Tavoitetila: 93 % uusista opiskelijoista liittyy KY:n jäseniksi. Erityisesti maisterit on saavutettu paremmin ja kaikki uudet opiskelijat tuntevat itsensä yhdenvertaisiksi ja tasa-arvoisiksi. Tutorointi on laadukasta ja tutortoimikunta on onnistunut tapa järjestää tutorointi. Syksyllä 2015 kahdella kampuksella tapahtuvan tutoroinnin suunnitelmat ovat selkeät. Mursukasvastus jatkuu luontevasti myös keväälle. Toimenpiteet: Panostetaan erityisesti maisteriopiskelijoiden jäsenrekrytointiin: kehitetään orientaatioviikon maisterimursuiltaa eteenpäin niin, että mukana on sellaisia tahoja, jotka kiinnostavat maisteriopiskelijoita. KY:n jäsenyydessä korostetaan niitä asioita, jotka tuottavat maisteriopiskelijoille eniten lisäarvoa, ja muun muassa tulevaa KY:n seminaaria voidaan käyttää apuna maisteriopiskelijoiden sitouttamiseksi osaksi KY:tä. Tutortoimikunnan työskentelyssä ollaan mukana aktiivisesti ja KYnäkökulma sekä KY:lle tärkeät asiat, kuten opiskelijoiden tasa-arvoisuus ja Otaniemeen muutto ovat merkittävässä osassa tutorointia järjestettäessä. Syksyllä tarkastellaan toiminnan tuloksia ja mietitään kehityskohteita tulevaa vuotta varten. Otaniemen suunnitelmat tehdään yhdessä Kauppakorkeakoulun, tutortoimikunnan ja AYY:n kanssa. Mursukasvatuksen osalta mietitään keinoja sen jatkamiseksi keväälle, esimerkiksi uuden mursutapahtuman muodossa. Soini tutortoimikunta, Lehtonen, Juselius, kerhosihteeri Tutortoimikunta toimii hyvin ja oma-aloitteisesti. Tutorhakuun tuli tänäkin vuonna reilusti hakemuksia. AYY:n kanssa on kehitetty yhdessä heidän tutorkoulutuksiaan paremmin kyltereiden tarpeita vastaaviksi.

9 Viestintä Tavoitetila: KY:n toiminta on jäsenistölle avointa ja päätöksenteosta viestitään läpinäkyvästi. Otaniemeen siirtymiseen liittyvä tieto on jäsenistölle helppo löytää. Kaksikielisellä viestinnällä on selkeät käytännöt. Julkaisuissa on otettu suomi ja englanti huomioon niin, että ne palvelevat hyvin kohderyhmäänsä. Viestintävaliokunta VEE:n rooli KY:n sektoreiden tapahtumamarkkinoinnissa on vahva, ja toimiminen valiokunnassa koetaan mielekkäänä ja motivoivana. Toimenpiteet: KY:n viestinnässä kerrotaan niin päätöksenteosta kuin toimiston arjestakin jäsenistölle mahdollisimman avoimesti, ja mietitään eri mahdollisuuksia tämän toteuttamiseksi käytännössä. Kywebin kampussivusto päivitetään ajan tasalle ja tuodaan jäsenille näkyväksi. Siirtymisestä Otaniemeen viestitään aktiivisesti ja siinä toimitaan yhteistyössä koulun kanssa. Vuoden aikana luodaan kaksikielisyydelle hyvät raamit, joista käy selkeästi ilmi milloin käytetään mitäkin kieltä. Julkaisujen osalta otetaan huomioon hyöty/kustannus -suhde ja pohditaan mahdollisuuksia tehdä julkaisuja kaksikielisenä. VEEläisiä kannustetaan osallistumaan alusta asti aktiivisesti tapahtumamarkkinoinnin suunnitteluun. Vuoden aikana panostetaan hyvään ryhmähenkeen sekä monipuolisiin ja mielekkäisiin projekteihin, joissa on mahdollisuus käyttää luovuutta erilaisissa tilanteissa. Soini Heinonen, IT-koordinaattori, VEE, Otaniemi-työryhmä, tiedottaja, AD Hallitusblogi ja päätöstiedote on otettu uusiksi sisällöiksi kywebiin. Lisäksi edustajistolle lähetetään aamukoulujen asialistat ja kokousten esityslistat. Näiden tarkoituksena on tuoda KY:n päätöksenteko ja toimisto lähemmäksi jäseniä. Otaniemi-työryhmä on aloittanut kampussivuston suunnittelun yhdessä viestintäsektorin kanssa. VEE on osallistunut tapahtumamarkkinoinnin suunnitteluun projektien alusta asti. Täysin uudenlaisena projektina VEE järjestää oman tapahtuman, CV-photoshootin.

10 Yrityssuhteet Tavoitetila: Arvosta viestiminen yritysten suuntaan toimii hyvin ja on proaktiivista. Jäsenet tietävät miten he hyötyvät KY:n yritysyhteistyöstä. Uusmyyntiä on kasvatettu ja olemassa olevien suhteiden kehittämiseen on panostettu. KY:n toimijoiden yrityssuhdetoiminta on ristiriidatonta. Sales Academylla on vahva rooli ja brändi KY:n yrityssuhdesektorilla. atalentin kanssa tehtävä yhteistyö hyödyttää molempia entistäkin paremmin. Toimenpiteet: Panostetaan yritysyhteistyön tuottaman arvon viestimiseen sekä yrityksille että jäsenille. Sales Academyssa pilotoidaan uutta työnjakoa. Tutkitaan uusien projektien toteuttamismahdollisuuksia ja toteutetaan jäsenetujärjestelmän remontti. Tavoitellaan jäsenetusopimuksista kirjallisia suullisten sijaan. Sales Academy järjestää vähintään yhden isomman myyntihenkisen tapahtuman. Career Catalogue -projekti toteutetaan tuottoisasti. Koulutetaan eri yrityssuhdetoimijoita, jotta vältetään ristiriitoja ja pelisäännöt ovat selvät kaikille. Etsitään uusia synergiaetuja atalentin kanssa. Mononen myyntikoordinaattori, Sales Academy, AD, tiedottaja Sales Academyn ensimmäinen tapahtuma Banking Night järjestetään 2.4. Sales Academy on aloittanut jäsenetuneuvottelut uusien ja vanhojen yhteistyöyritysten kanssa ja sopimuspohja on valmis. Valiokunta on myös osallistunut yrityssuhdetoimijoiden koulutuksiin. Yrityssuhdesektorilla on tarkennettu toimijoille pelisääntöjä tapaamalla jaostoja ja ainejärjestöjä. Myyntikoordinaattorin kanssa kartoitetaan jatkuvasti uusia yhteistyömahdollisuuksia eri yritysten kanssa. Yritysomistus Tavoitetila: KY:llä on omistajuusstrategia atalentia varten. KY:n edustajat atalentin hallituksessa ovat ammattitaitoisia ja pelaavat hyvin yhteen. Omistajatahojen välillä on ymmärrys toisten toiminnasta ja tavoitteista. atalentin hallituksen KY:n edustajien ja omistajaohjausvastaavan välillä on toimiva yhteistyö.

11 Toimenpiteet: Tehdään KY:lle omistajuusstrategia atalentia varten, joka ilmaisee KY:n tahtotilan ja selkeyttää päätöksentekosuhteita varsinkin hallituksen ja edustajiston välillä. Pyritään edistämään yhteistyötä eri omistajatahojen välillä perustamalla työryhmä omistajien ja atalentin hallituksen edustajista. Etsitään KY:lle uusi opiskelijaedustaja atalentin hallitukseen. atalentin hallitus ja KY:n omistajaohjausvastaava viestivät mutkattomasti ja jatkuvasti. Mononen hallitus, edustajisto KY:llä on omistajuusstrategia, josta ilmenevät KY:n jatkuvat linjat ja tahtotila, sekä sisäiset pelisäännöt. Omistajatahot tapaavat toisensa maaliskuun aikana atalentin hallituksen puheenjohtajan johdolla. Tapaamisen on tarkoitus johtaa parempaan yhteistyöhön ja kommunikaatioon omistajien välillä. atalentin hallitukseen on valittu KY:n edustajat tulevalle vuodelle. Alumnit Tavoitetila: Alumnitoimintaa on kehitetty edellisestä vuodesta. Vuoden 2014 aikana on luotu hallituksen mentorointiohjelma, joka pystytään ottamaan käyttöön uudelle hallitukselle. Uudistetun kunniavaltuuskunnan rooli on selkeä ja se toimii hyvin. Kunniavaltuuskunnalla on vahva rooli näkemysten ja neuvojen antajana. Toimenpiteet: Kehitetään alumnitoimintaa osallistumalla mm. Homecoming Daytapahtuman järjestelyihin koulun kanssa yhteistyössä. Tiivistetään senioriraadin kanssa tehtävää yhteistyötä. Mentorointiohjelman luonti aloitetaan keväällä benchmarkkaamalla ylioppilaskuntien hallituksia, joissa mentorointi on käytössä. Hyödynnetään parhaimpia käytäntöjä KY:n mentorointiohjelmaa suunniteltaessa. Tavataan uusia kunniavaltuuskunnan jäseniä alkuvuoden aikana ja panostetaan kunniavaltuuskunnan kokousten valmisteluun. Mononen Myllymäki, pääsihteeri, kulttuurisihteeri

12 Homecoming Dayn järjestelyt etenevät aikataulussa. Kesäkuntis on tapahtuman virallinen jatkopaikka, ja sinne tavoitellaan paljon alumniosallistujia. Inspektorin roolin palauttamista on pohdittu, ja seuraavaksi selvitetään miten rooli toimii SHS:llä. Kunniavaltuuskunnan uudet jäsenet tavataan maalis-huhtikuussa. Kulttuuri Tavoitetila: Kulttuurin tavoitteena on tuoda KY:läiset yhteen ja luoda kohtaamisia. KY tarjoaa kulttuurin kautta vastapainoa opiskeluille ja saa jäsenistön identifioitumaan KY:läisiksi. Perinteitä vaalitaan, mutta luodaan myös uutta. Maisteriopiskelijoiden tarpeet on kartoitettu ja tehty toimenpiteitä näihin tarpeisiin vastaamiseksi. Erityisen fokuksen alla ovat maisteriopiskelijat ja suuret koko jäsenistöä koskettavat tapahtumat. Otaniemeen siirtymisen suunnittelu on aloitettu kulttuurisektorilla. Toimenpiteet: Järjestetään jäsenistön erilaisiin tarpeisiin suunnattuja tapahtumia. Kartoitetaan tarvetta uusille tapahtumille kyselyn kautta ja kehitetään entisestään nykyisiä. Pyritään erityisesti panostamaan merkittäviin tapahtumiin, jotka nostattavat KY-henkeä, kuten KY:n vappuun sekä Otamursut tapahtumaan syksyllä. Ideoidaan KY:n kulttuurin toimintaa kahdella kampuksella ja suunnitellaan Otaniemeen muuttoon liittyvä tapahtuma. Vuoden aikana järjestetään ainakin seuraavat tapahtumat: Vuosijuhla 1.3. Kevään lauluilta Hukkaputki Wappukulkue ja kuntis Valmistu jo! lauluilta III-kierros Boston night Lokakuu Lokakuu

13 Syksyn lauluilta Otamursut Marraskuu Marraskuu Näiden lisäksi järjestetään myös kuntailtoja ja korkeakulttuuritapahtumia. Lehtonen kulttuurisihteeri, KUVA, vuosijuhlatoimikunta, hallitus Kulttuurin tapahtumat ovat edenneet aikataulussa ja suunnitelmien mukaan. Alkuvuodesta Vuosijuhlakuntis ja KY:n 103. Vuosijuhla olivat molemmat onnistuneita. KY-henkeä nostatetaan tekemällä kaikki vapun tapahtumat kokoava vappuvideo. KY on ilmaissut näkemyksensä AYY:n kulttuurin tahtotila projektiin. Vapaaehtoiset Tavoitetila: KY:n yhdistyksissä, valiokunnissa, jaostoissa ja työryhmissä toimiminen koetaan palkitsevaksi. Palautteenanto KY:n vapaaehtoistoimijoille on jatkuvaa. Vapaaehtoiset saavat tukea kahdella kampuksella toimimiseen. Toimenpiteet: Annetaan palautetta, huomioidaan ja arvostetaan KY:n eri vapaaehtoisten toimintaa. Järjestetään jaostoille oma jaostopäivä keväällä. Kannustetaan jäsenistöä kerhotoimintaan sekä palkitaan kerhotoimijoita kiitosillassa. Kerhojen profiilia nostetaan ja tuodaan niitä paremmin esiin syksyllä, jotta ne olisivat realistinen vaihtoehto jaostoissa toimimiselle. Lisäksi hallituksen alaisia työryhmiä kehitetään ja tuodaan niille enemmän näkyvyyttä. Hallituksen alaisten työryhmien rekrytointiin panostetaan ja ollaan vahvasti mukana projektien alkuvaiheessa tukemassa työryhmiä. Autetaan vapaaehtoisia suunnittelemaan toimintansa kahdella kampuksella ja tuetaan heitä mahdollisissa muutoksissa. Lehtonen hallitus, kerhosihteeri, kulttuurisihteeri Alkuvuodesta suurin fokus oli hallituksen alaisten työryhmien rekrytoinnissa. Jaostojen kanssa on käyty molemminpuolisia keskusteluja kiittämisestä ja arvostuksesta sekä toiveista toimintaan liittyen. Jaostoille järjestetään toukokuun alussa jaostopäivä kiitokseksi työstään KY:llä. KY-

14 Subille ja NESU-KY:lle järjestettiin lisätilaa kellarista. Kerhoille tehdään yhteinen kerhohuone nykyisen tuolivaraston paikalle. Koulutuspolitiikka Tavoitetila: Kauppakorkeakoulun opiskelijoiden mielipiteet otetaan huomioon heitä koskevissa päätöksissä sekä korkeakoulun että yliopiston tasolla. Kauppakorkeakoulu viestii opiskelijoilleen entistä paremmin opiskeluun liittyvistä asioista. Opiskelijat tietävät oikeat kanavat keskustella edunvalvonnasta ja käyttävät niitä aktiivisesti. KY:n edunvalvonta on kattavaa ja se osallistaa hallituksen jäsenten ja ainejärjestöjen lisäksi yksittäisiä opiskelijoita. Halloped-toiminta koetaan KY:llä ja Kauppakorkeakoulun opiskelijoiden keskuudessa houkuttelevana ja arvostettavana vaikuttamismahdollisuutena. Jatkuva ja kaksisuuntainen palautteen antaminen on luonnollinen osa opiskelijoiden ja opettajan välistä vuorovaikutusta. Toimenpiteet: Tiedotetaan säännöllisesti jäsenistölle Aalto-yliopiston sekä Kauppakorkeakoulun tärkeiden hallintoelinten kokouksista ja niissä tehdyistä päätöksistä sekä keskusteluista. Selvitetään KY:n jäsenistön mielipiteitä aktiivisesti mm. rohkaisemalla keskustelua Kylterit äänessä kauppiksella -ryhmässä ja toimitaan niiden mukaisesti. Seurataan uudistetun korkeakouluvaliokunnan toimintaa ja juurrutetaan sen asema KY:n edunvalvonnassa. Toteutetaan ainakin seuraavat perinteiset projektit: vuoden opettajan valinta, kympanjointi, Kehitä! -palautekampanja ja varjo-opinto-opas. KY:n halloped-vastaava tapaa säännöllisesti Kauppakorkeakoulun hallinnon työryhmissä istuvia opiskelijaedustajia. Selvitetään ja hyödynnetään Aallon muissa korkeakouluissa olevia toimivia halloped-toiminnan käytäntöjä. Viedään mursukursseilta hyvää palautetta saaneet Viestinviejä-palauteryhmät ainejärjestöjen kautta ylempien vuosikurssien kursseille. Järjestetään ainejärjestöjen koulutuspäivä, jossa perehdytetään ainejärjestötoimijat eri sektoreilla toimimiseen. Riipi, Juselius

15 KOVA, kerhosihteeri Kylterit äänessä Kauppiksella-ryhmässä on aktiivisesti herätelty keskustelua ja yleinen edunvalvonnan tilannepäivitys julkaistaan kuukausittain. Vuoden opettaja 2014 on valittu, kympanjointivastaava on nimetty valiokunnan sisältä ja kevään Kehitä!-kampanja toteutetaan maaliskuun lopulla. Myös viime syksyn Kehitä!-kyselyn vastaukset on analysoitu ja saatuja kehitysideoita viedään eteenpäin. Ainejärjestöjen koulutuspäivä järjestetään useana eri workshop-tilaisuutena sektoreittain huhtikuun aikana. Kansainvälisyys Tavoitetila: Kansainväliset viikot ovat Kauppakorkeakoulun opiskelijoiden keskuudessa tunnettuja ja suosittuja, ja ulkomaiden kv-viikoille on runsaasti hakijoita. Myös Helsingin kv-viikko on tuttu jäsenistölle ja kv-viikkotiimiin on reilusti halukkaita. Hallituksen kansainvälisen vastaavan resurssit on kohdistettu edunvalvontaan. Kansainvälistä edunvalvontaa tehdään KY:llä ja Kauppakorkeakoululla aktiivisesti ja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. KAUTE:n tukea freemover-vaihtoon pystyy hyödyntämään nykyistä useampi Kauppakorkeakoulun opiskelija, mutta tuki on myös rahallisesti merkittävä. Toimenpiteet: Kehitetään uusia tapoja tavoittaa kansainvälisyydestä kiinnostuneita Kauppakorkeakoulun opiskelijoita ja markkinoida heille kv-viikkoja. Perustetaan mm. sähköpostilista, jonka avulla tiedotetaan ajankohtaisista kvviikkohauista kiinnostuneita ja aikaisemmin kv-viikoille hakeneita. Annetaan kv-viikkotiimin vastuulle Helsingin kv-viikon järjestämisen lisäksi ulkomaisten kv-viikkohakujen hakemusten pisteyttäminen ja hakijoiden valinta. Hallituksen kansainvälisistä asioista vastaava ja KY-Sub pitävät tiiviisti yhteyttä ja välittävät toisilleen tietoa kv-edunvalvontaan liittyvistä asioista. KY-Sub:n kautta mm. selvitetään aktiivisesti vaihto-opiskelijoiden mielipiteitä kouluun ja opintoihin liittyvissä asioissa, joiden perusteella kvvastaava ryhtyy tarvittaviin toimiin. KAUTE:n tuen myöntämiskriteerit mietitään uusiksi KY:ltä muodostettavan ryhmän voimin yhdessä KAUTE:n asiamiehen kanssa. Juselius kv-viikkotiimi, KAUTE-tiimi

16 KAUTE:n asiamiestä on tavattu. Kv-vastaavan, kerhosihteerin ja KY-säätiön hallituksen edustajan muodostama ryhmä on laatinut KAUTE:n freemoverapurahan myöntämiselle uuden kriteeristön. Helsingin kv-viikkotyöryhmä on valittu ja aloittanut toimintansa. Päävastaavan kanssa on sovittu työryhmän roolista ulkomaisten kv-viikkohakemusten pisteyttämisessä. Liikunta ja hyvinvointi Tavoitetila: Liikunta- ja hyvinvointisektorin tapahtumat ovat edellisiä vuosia odotetumpia, maineikkaampia ja näkyvämpiä. AYY:n ja KY:n välinen yhteistyömalli on selkeä. Yhteistyö Aalto-yliopiston liikunta- ja hyvinvointitoimijoiden kanssa on onnistunutta ja Voi Hyvin Aallossa -viikko on hyvä kokonaisuus. Liikuntakerhot täydentävät luontevasti sektorin omaa toimintaa. Otaniemeen siirtymisen realiteetit ovat kerhoille selvät. Liikuntatutoroinnin tulevaisuutta on aidosti pohdittu ja jatkosuunnitelmat seuraavalle vuodelle ovat selkeät. Toimenpiteet: Nostetaan valiokunnan tapahtumien profiilia laadulla ja tehokkaammalla viestinnällä luomalla uusia ja kehittämällä olemassaolevia tapahtumia. Erityisen tarkastelun kohteeksi otetaan mursuille suunnattu syksyn tapahtuma ja noteerataan KYCCin kymmenes vuosi. Huomioidaan sektorin tapahtumatarjonnassa myös kokonaisvaltainen hyvinvointi valiokunnan haluamalla tavalla. Luodaan toimivat suhteet AYY:n liikuntasektoriin ja ajetaan aktiivisesti toimivien mallien kehittämistä. Ylläpidetään läheisiä välejä Aallon toimijoiden kanssa. Selkiytetään Voi Hyvin Aallossa -viikon keskinäistä vastuunjakoa AYY:n ja Aallon kanssa tulevia vuosia varten. Mietitään keinoja osallistaa liikuntakerhoja sektorin toimintaan esimerkiksi tapahtumayhteistyöllä ja muin keinoin. Tuetaan kerhoja etenkin Otaniemeen jakautumisen näkökulmasta. Tutkitaan liikuntatutoroinnin käytänteitä muissa Aallon korkeakouluissa ja Suomen yliopistoissa, ja pohditaan konseptin jatkoa KY:llä. Mikäli liikuntatutorointia päätetään jatkaa, panostetaan viestintään ja koordinoidaan toimintaa aktiivisesti sekä varmistetaan toimivien käytänteiden jatko tulevina vuosina. Mieskonen LiHy, kerhosihteeri, tutortoimikunnan päävastaava

17 Valiokunta toteuttaa entistä suurempia tapahtumia ja vuoden aikana järjestetään kolme uutta tapahtumaa, joissa myös hyvinvointi on huomioitu. Yhteydenpito AYY:n liikuntasektorin kanssa on onnistunut vaihtelevasti, mutta yhteistyön suunnittelu on aloitettu hallitustasolla. Liikuntakerhoja on lähestytty yhteistyöehdotuksilla. Lukuvuoden liikuntatutoreilta on pyydetty palautetta liikuntatutoroinnin onnistumisesta ja AYY:n kanssa on keskusteltu käytänteen jatkosta ja kehittämisestä koko yliopiston tasolla.

KYE 7/2013 ti 15. lokakuuta 2013

KYE 7/2013 ti 15. lokakuuta 2013 KYE 7/2013 ti 15. lokakuuta 2013 Ehdotettu rakenne Sisältöjen läpikäynti Prosessin loppuunvienti Johdanto Kaikkeen toimintaan vaikuttavat taustatekijät Toimintasuunnitelman tarkoitus jne. Projektit Organisaatio

Lisätiedot

Opiskelijakunta OSAKO VIESTINTÄSTRATEGIA 2015 2017

Opiskelijakunta OSAKO VIESTINTÄSTRATEGIA 2015 2017 Opiskelijakunta OSAKO VIESTINTÄSTRATEGIA 2015 2017 Viestintästrategian rooli Opiskelijakunta OSAKOssa viestintä ymmärretään osaksi kaikkea opiskelijakunnan toimintaa. OSAKO viestii erityisesti rekrytoidakseen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014 Prosessiteekkarit ry.

Toimintasuunnitelma 2014 Prosessiteekkarit ry. Toimintasuunnitelma 2014 Prosessiteekkarit ry. 1. Johdanto Prosessiteekkarit (myöh. yhdistys) on vuonna 2012 perustettu teekkariyhdistys, jonka tarkoituksena on yhdistää Kemian tekniikan korkeakoulun opiskelijoita,

Lisätiedot

Strategia / toiminnan tarkoitus. Jatkuva toiminta. Projektisalkku. Uudet ideat. Annetut kirjaukset. Toimintasuunnitelma

Strategia / toiminnan tarkoitus. Jatkuva toiminta. Projektisalkku. Uudet ideat. Annetut kirjaukset. Toimintasuunnitelma Strategia / toiminnan tarkoitus Uudet ideat Annetut kirjaukset Toimintasuunnitelma Projektisalkku Jatkuva toiminta Hallitusohjelma 2012 Muuttuva toimintaympäristö Kehittyminen & yhteisöllisyys Korkeakouluvaikuttaminen

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

VIESTINTÄ- STRATEGIA. JYYn viestinnän periaatteet

VIESTINTÄ- STRATEGIA. JYYn viestinnän periaatteet VIESTINTÄ- STRATEGIA Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY Johdanto Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan viestintästrategia määrittelee, millaista JYYn viestinnän tulee olla, jotta se tukee ylioppilaskunnan

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan suunta

Ylioppilaskunnan suunta Ylioppilaskunnan suunta -työryhmä 12.5.2016 Ylioppilaskunnan suunta AYY yhteiskunnallisena vaikuttajana Tavoite: AYY:n vaikuttaminen on tavoitteellista, pitkäjänteistä ja proaktiivista Tavoite: AYY:n jäsenet

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 1. Johdanto Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry edustaa lähes 140 000 ammattikorkeakouluopiskelijaa. Vuonna 2013 SAMOKilla

Lisätiedot

Johdanto. Strategia on hyväksytty edustajiston kokouksessa 15.4.2010.

Johdanto. Strategia on hyväksytty edustajiston kokouksessa 15.4.2010. STRATEGIA 2015 Johdanto Strategian tarkoitus on ohjata ylioppilaskunnan toimintaa ja päätöksentekoa. Ylioppilaskunnan toimijat vaihtuvat useasti, joten keskeiset tavoitteet ja toimintatavat on syytä kirjata

Lisätiedot

Edustajiston koulutus 14.1.2014. Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö

Edustajiston koulutus 14.1.2014. Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö Edustajiston koulutus 14.1.2014 Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö 46 Ylioppilaskunta Yliopiston opiskelijoiden keskuudessa on ylioppilaskunta, jolla on itsehallinto. Ylioppilaskunnan tarkoituksena

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012

JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012 JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012 19.3.2012 SISÄLLYS: 1. Viestinnän tavoitteet ja periaatteet 2. JKY:n hallituksen viestinnälliset vastuualueet 3. JKY:n viestintäkanavat 4. Viestintäsuunnitelman

Lisätiedot

3.12. Uuden edustajiston järjestäytymiskokous Itsenäisyyspäivän soihtukulkue

3.12. Uuden edustajiston järjestäytymiskokous Itsenäisyyspäivän soihtukulkue Sivu 1 / 5 EDUSTAJISTON MARRASKUUN KOKOUS Aika: Keskiviikko 25.11.2015 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista 267 Kokouksen avaaminen 268 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 269 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta / edustajiston päätöskäsittely 25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 PAINOPISTE: UUDET OPISKELIJAT TAVOITTEET: AALTOON ON KIVA TULLA OPISKELEMAAN JA OPPIMAAN. VASTAANOTTO

Lisätiedot

Hyväksytty edustajiston kokouksessa 4/2012 (21.3.2012) STRATEGIA 2017

Hyväksytty edustajiston kokouksessa 4/2012 (21.3.2012) STRATEGIA 2017 Hyväksytty edustajiston kokouksessa 4/2012 (21.3.2012) STRATEGIA 2017 1 Johdanto Strategian tarkoitus on ohjata ylioppilaskunnan toimintaa ja päätöksentekoa. Ylioppilaskunnan toimijat vaihtuvat useasti,

Lisätiedot

Strategia / toiminnan tarkoitus. Jatkuva toiminta. Projektisalkku. Uudet ideat. Annetut kirjaukset. Toimintasuunnitelma

Strategia / toiminnan tarkoitus. Jatkuva toiminta. Projektisalkku. Uudet ideat. Annetut kirjaukset. Toimintasuunnitelma Strategia / toiminnan tarkoitus Uudet ideat Annetut kirjaukset Toimintasuunnitelma Projektisalkku Jatkuva toiminta Hallitusohjelma 2012 Muuttuva toimintaympäristö Kehittyminen & yhteisöllisyys Korkeakouluvaikuttaminen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Pörssin Alumnit ry www.porssinalumnit.fi Yleistä Yleistoiminta Jäsenhankinta Kokoukset Opinto ja koulutustoiminta JSBE:n luennot Helsingissä Yritysvierailut/ esittelyt Yhteistoiminta Jyväskylän yliopiston

Lisätiedot

NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015

NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015 NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015 Nastapartion päätavoitteet vuonna 2015 Vahva lippukunta Tukea ja koulutusta kohdennetaan erityisesti yhdistystoiminnan kannalta tärkeimpiin tehtäviin. Pestikulttuuri

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 2012 Mites se tehdään? Edarin kokous 12. lokakuuta 2011 Ville Poikolainen Tällä hetkellä strategisempaa ohjausta tekee hallitus muun keskustoimiston ohella. Ohjaavimmat dokumentit laki, säännöt, Aalto-linja

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan toimintasuunnitelma 2012

Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan toimintasuunnitelma 2012 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan toimintasuunnitelma 2012 Numerot otsikoiden edessä tarkoitaa prioriteettiä 1 = tärkeä, 2 = melko tärkeä Edunvalvonta 1 Luodaan METKAlle poliittinen ohjelma

Lisätiedot

Yhteistyösopimus. eli yhteisymmärrys ylioppilaskunnan ja yhdistyksen työnjaosta

Yhteistyösopimus. eli yhteisymmärrys ylioppilaskunnan ja yhdistyksen työnjaosta Yhteistyösopimus eli yhteisymmärrys ylioppilaskunnan ja yhdistyksen työnjaosta Tähän asiakirjaan kirjataan Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (AYY) ja sen piirissä toimivan erityisaseman yhdistyksen Inkubio

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Yleistä Fiskars kyläseuran toiminta tukeutuu yhdistyksen sääntöihin ja vuosittain vahvistettavaan toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Aalto-yliopiston kauppatieteiden ylioppilaat ry:n hallituksen järjestäytymiskokous 1/2017

Aalto-yliopiston kauppatieteiden ylioppilaat ry:n hallituksen järjestäytymiskokous 1/2017 Aalto-yliopiston kauppatieteiden ylioppilaat ry:n hallituksen järjestäytymiskokous 1/2017 Aika: Perjantai 16.12.2016 klo 12.10 12.27 Paikka: KY-talo, Pieni puoli Läsnä: Jyri Heimo Hallituksen puheenjohtaja

Lisätiedot

1 YLEISTÄ 2 ORGANISAATIO. Jäsenet

1 YLEISTÄ 2 ORGANISAATIO. Jäsenet 1 YLEISTÄ Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (myöhemmin O Diako) on Diakonia-ammattikorkeakoulun (myöhemmin Diak) sitoutumaton opiskelijoiden etujärjestö, opiskelijakunta. O Diakon tarkoitus

Lisätiedot

FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013. FSA:n vuosikokous 2.5.2013

FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013. FSA:n vuosikokous 2.5.2013 FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013 FSA:n vuosikokous 2.5.2013 TOIMINTASUUNNITELMAN PÄÄLINJAT Vuoden 2013 toimintasuunnitelma keskittyy: Jäsenlähtöisen toiminnan aktivoimiseen* FSA:n toiminnasta

Lisätiedot

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Tukiliiton toimintaan vaikuttavia muutoksia 1. Valtion ja kuntien talous kiristyy. Taloudellisuus

Lisätiedot

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta ja sen palvelut

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta ja sen palvelut Aalto-yliopiston ylioppilaskunta ja sen palvelut Osa kolmikantaa Opiskelijat Professorit Yliopistoyhteisö Henkilökunta Opiskelijatoiminnan yhteisöt Ylioppilaskunta Korkeakoulujärjestö Kilta Ainejärjestö

Lisätiedot

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 1( 9) 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Hyväksytty edustajiston kokouksessa 05/2012 2( 9) Yleistä Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (HAMKO) on lakisääteinen, julkisoikeudellinen

Lisätiedot

OUBS esittely. 30.11 edustajiston kokous

OUBS esittely. 30.11 edustajiston kokous OUBS esittely 30.11 edustajiston kokous menu 1. Millainen on OUBS ja mitä se tekee 2. Mistä rahaa tulee ja minne sitä menee 3. Hallitus ehdottaa jatkosta 1) Millainen on OUBS? OUBSin studio on Otaniemessä.

Lisätiedot

Hallitusohjelmapäivitykset KYE 10/2012

Hallitusohjelmapäivitykset KYE 10/2012 Hallitusohjelmapäivitykset KYE 10/2012 Menu 1/2 1.1 Kauppakorkeakoulun tilat Otaniemessä 1.2 Strategian viimeistely ja toimeenpano 1.3 Tutoroinnin & mursukasvatuksen kehityssuunnitelmien laatiminen 2.1

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

Faron sopimuksen suositukset

Faron sopimuksen suositukset Faron sopimuksen suositukset Kohti kestävää kulttuuriperintötyötä Tässä tekstissä kerrotaan, mitä Faron sopimus tarkoittaa Suomelle. Sopimuksen hyötyjä ovat esimerkiksi: - Kaikki ihmiset voivat vaikuttaa

Lisätiedot

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia VIESTINTÄSTRATEGIA 16.4.2010 Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta Viestintästrategia Suvantokatu 6, 80100 Joensuu 050 341 6346 PL 1627 (Yliopistonranta 3), 70211 KUOPIO 044 576 8419 PL 86 (Kuninkaankartanonkatu

Lisätiedot

Opiskelukykyhanke. Yliopiston kehittäminen ja johtaminen

Opiskelukykyhanke. Yliopiston kehittäminen ja johtaminen Opintojen eteneminen ja opintotukiuudistus Opiskelukykyhanke Korkeakoulujen opintoolojen parantaminen Linjataan opintojen kuormittavuudesta Vaikutetaan aktiivisesti tulevaan tutkintorakenneuudistukseen

Lisätiedot

Edustajiston koulutus Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö

Edustajiston koulutus Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö Edustajiston koulutus 27.1.2016 Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö 46 Ylioppilaskunta Yliopiston opiskelijoiden keskuudessa on ylioppilaskunta, jolla on itsehallinto. Ylioppilaskunnan tarkoituksena

Lisätiedot

KOTIRUKKANEN työryhmä yhteistyön lisäämiseksi asumisyksiköissä

KOTIRUKKANEN työryhmä yhteistyön lisäämiseksi asumisyksiköissä KOTIRUKKANEN työryhmä yhteistyön lisäämiseksi asumisyksiköissä Mitä Kotirukkasella tavoitellaan? Kotirukkasen avulla tiivistetään yhteistyötä asumisyksikön työntekijöiden, asukkaiden ja läheisten välillä.

Lisätiedot

Viestintä- strategia

Viestintä- strategia Viestintästrategia Viestinnän tehtävä on auttaa yliopiston strategisten linjausten toteutumista tukemalla ja tekemällä näkyväksi tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja johtamista.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2009. Yleistä

TOIMINTASUUNNITELMA 2009. Yleistä 1(5) TOIMINTASUUNNITELMA 2009 Yleistä (Tamko) on Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) opiskelijoiden edunvalvonta- ja palvelujärjestö. Opiskelijoita TAMKissa edustaa opiskelijakunta. HALLINTO Opiskelijakunnan

Lisätiedot

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ Studentum.fi:n tutkimus koulutukseen hakeutumisesta keväällä 2013 TIETOA TUTKIMUKSESTA Studentum.fi Studentum.fi aloitti toimintansa vuoden

Lisätiedot

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Kepan globaalikasvatusverkostolle teetettyyn kyselyyn vastasi määräajassa 32 toimijaa. Pyyntö vastata kyselyyn lähetettiin verkostoon kuuluvien toimijoiden

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Toimintasuunnitelma 2011 YLEISTÄ Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan toiminnasta vastaavat hallitus, edustajisto ja opiskelijakunnan palkkaamat työntekijät. Opiskelijakunnan aatteellinen toiminta

Lisätiedot

LAPSET MUKANA SOS- LAPSIKYLÄN SIJAISHUOLTOA KEHITTÄMÄSSÄ. Sari Carlsson Yhteiskehittämispäivä Turku

LAPSET MUKANA SOS- LAPSIKYLÄN SIJAISHUOLTOA KEHITTÄMÄSSÄ. Sari Carlsson Yhteiskehittämispäivä Turku LAPSET MUKANA SOS- LAPSIKYLÄN SIJAISHUOLTOA KEHITTÄMÄSSÄ Sari Carlsson Yhteiskehittämispäivä 1.9.2017 Turku SOS- LAPSIKYLÄ VAHVISTAA LASTEN OSALLISUUTTA SOS- Lapsikylässä on vahvistettu lasten osallisuutta

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa

ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa OPStuki 2016 TYÖPAJA 3 Rauma 23.9.2015 Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luku 4.2. Arviointi opetuksen ja oppimisen tukena Opetushallituksen esiopetuksen

Lisätiedot

Ainejärjestöjen kansainvälisyyskoulutus. 2.2.2013 Jaana Romppainen, JYYn hallituksen kv-vastaava

Ainejärjestöjen kansainvälisyyskoulutus. 2.2.2013 Jaana Romppainen, JYYn hallituksen kv-vastaava Ainejärjestöjen kansainvälisyyskoulutus 2.2.2013 Jaana Romppainen, JYYn hallituksen kv-vastaava Kv-opiskelijat yliopistossamme Toukokuussa 2012 JY:ssa opiskeli 1117 ulkomaalaista opiskelijaa 92 eri maasta

Lisätiedot

Tutoroinnin kick-off. KY Yläkertsi 14.4.

Tutoroinnin kick-off. KY Yläkertsi 14.4. Tutoroinnin kick-off KY Yläkertsi 14.4. Kick-offin ohjelma Terveiset KY:n puheenjohtajalta Tutoroinnin henkilöt esittäytyvät Erilaisia tutorryhmiä Tulevat koulutukset ja tapahtumat Vaihtaritutorit omaan

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Johdanto Tämän toimintasuunnitelman on valmistellut Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Kommentteja ja esityksiä

Lisätiedot

Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut. Pekka Linna,

Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut. Pekka Linna, Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut Pekka Linna, 2.9.2014 Yhteistyöryhmän perustaminen Opintohallinnon ja tietohallinnon verkostot päättivät 3.6.2014 perustaa yhteistyöryhmän tukemaan

Lisätiedot

Euroopan vapaaehtoistoiminnan vuosi 2011 Vapaaehtoisena vaikutat

Euroopan vapaaehtoistoiminnan vuosi 2011 Vapaaehtoisena vaikutat Euroopan vapaaehtoistoiminnan vuosi 2011 Vapaaehtoisena vaikutat 1 Lähtökohdat EU:n teemavuosi kaikissa jäsenmaissa EU:n tavoitteet Euroopan laajuinen viestintäkampanja Volunteering in the European Union-tutkimus

Lisätiedot

Kustannusvaikuttavuuden vertaissparraus. Luonnos toimintamalliksi

Kustannusvaikuttavuuden vertaissparraus. Luonnos toimintamalliksi Kustannusvaikuttavuuden vertaissparraus Luonnos toimintamalliksi Mikä on kustannusvaikuttavuuden vertaissparraus malli? SOSTEn organisoima ja järjestöille suunnattu vuoden kestävä, yhteisöllinen kehittämiskokonaisuus,

Lisätiedot

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja HALLINNON MUUTTUVA ROOLI JA UUDET TOIMINTATAVAT TULEVAISUUDEN KUNTA INNOSTAA TOIMIMAAN Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja www.vaala.fi

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella. Toimenpiteitä kuvataan tavoitteiden yhteydessä. Tässä esityksessä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Partiolippukunta Vihterä ry Toimintasuunnitelma 2016 Mahdollistamme alueen lapsille ja nuorille laadukasta ja mielekästä partiotoimintaa Yleistä toiminnasta Partiolippukunta Vihterä ry:n tarkoituksena

Lisätiedot

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi OPPILASKUNTAKANSIO www.sastamalannuoret.fi 2015-2016 SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi Sisällys OSALLISUUS JA VAIKUTTAMINEN... 2 Yhteisökasvatuksen ja osallisuuden periaatteet... 2 Oppilaskuntaosallisuus...

Lisätiedot

KY:N STRATEGIA 2012 2017

KY:N STRATEGIA 2012 2017 HELSINGIN KAUPPATIETEIDEN YLIOPPILAAT KY:N STRATEGIA 2012 2017 Hyväksyttäväksi edustajiston juhlakokouksessa 21. helmikuuta 2012. Johdanto Vuosina 2007 2011 KY:n toimintakentässä on tapahtunut suuria muutoksia,

Lisätiedot

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kyselyn taustaa - Toiveet ja tarpeet yhteistyön tiivistämiseen ja yhteiseen toimintamalliin

Lisätiedot

Kumppanuus ohjelma. Tampereen kaupungin ja tamperelaisten hyvinvointialan järjestöjen yhteistyön kehittäminen

Kumppanuus ohjelma. Tampereen kaupungin ja tamperelaisten hyvinvointialan järjestöjen yhteistyön kehittäminen Kumppanuus 2020 -ohjelma Tampereen kaupungin ja tamperelaisten hyvinvointialan järjestöjen yhteistyön kehittäminen Mikä on Kumppanuus 2020 -ohjelma? Tampereen kaupungin ja Kumppanuustalo Artteli ry:n yhdessä

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

Selostus valtuustoaloitteeseen opiskelijoiden yhteisöllisyyden lisäämisestä oppilaitoksissa

Selostus valtuustoaloitteeseen opiskelijoiden yhteisöllisyyden lisäämisestä oppilaitoksissa Selostus 1 (5) Selostus valtuustoaloitteeseen opiskelijoiden yhteisöllisyyden lisäämisestä oppilaitoksissa Koulutuskuntayhtymän opiskelijakunta Pyro ja kuntayhtymän edustajat ovat kartoittaneet nykyisen

Lisätiedot

KOULUTUS JÄRJESTÖJEN KV-VASTAAVILLE. Järjestökoulutus 12.2.2014

KOULUTUS JÄRJESTÖJEN KV-VASTAAVILLE. Järjestökoulutus 12.2.2014 KOULUTUS JÄRJESTÖJEN KV-VASTAAVILLE Järjestökoulutus 12.2.2014 Koulutuksen sisältö Kansainvälisyys yliopistossa ja ylioppilaskunnassa Miten kansainvälisyys tällä hetkellä näkyy ainejärjestöissä? Kvvastaavana

Lisätiedot

Huippuyksikköohjelmien viestintä

Huippuyksikköohjelmien viestintä Huippuyksikköohjelmien viestintä 14.12.2011 Riitta Tirronen 1 1 Suomen Akatemian viestinnän tavoitteet viestiä aktiivisesti tutkijoille, tiedeyhteisölle ja päättäjille toiminnastaan keskeisenä tieteellisen

Lisätiedot

Raamisopimuksen lähetekeskustelu. Preliminary discussion for the framework agreement with Aalto University

Raamisopimuksen lähetekeskustelu. Preliminary discussion for the framework agreement with Aalto University Raamisopimuksen lähetekeskustelu Preliminary discussion for the framework agreement with Aalto University Keskustelun tavoitteet / Purpose of the Discussion Esitellä raamisopimus edustajistolle / introduce

Lisätiedot

Strategiaprojekti - AYY vuonna 2020

Strategiaprojekti - AYY vuonna 2020 Strategiaprojekti - AYY vuonna 2020 Projektisuunnitelma edarille Ville Poikolainen Agenda Yleistä strategiasta Tämän vuoden strategiarutistus Mites se tehdään? Loppusanat 2 Yleistä strategiasta (I) Mitä

Lisätiedot

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Hankkeessa on lukuisia toimijoita: tutkimusorganisaatioita, rahoittajia ja välittäjäorganisaatioita, joiden roolit ja työn tulokset tulee saada sopivalla tavalla

Lisätiedot

A B C. Avoimen hallinnon ja LOGO

A B C. Avoimen hallinnon ja LOGO Kokei le!?! A B C Avoimen hallinnon ja vuoropuhelun edistäjä LOGO Otakantaa.fi on oikeusministeriön kehittämä avoimen valmistelun vuorovaikutuskanava. Ota käyttöön päätöksenteon valmistelun ja johtamisen

Lisätiedot

Tilanne opiskelijakeskuksen kanssa

Tilanne opiskelijakeskuksen kanssa Opiskelijakeskus Tilanne opiskelijakeskuksen kanssa Uudet toimijat valittu Hallituksessa opiskelijakeskuksesta vastaa Noora Tanska (yhteisö) ja Emma Savela (kiinteistö) Lisäksi projektista vastuussa pääsihteeri,

Lisätiedot

Osallisuus matkalla Lapin maakuntaan & uudessa maakunnassa. Lapin maakuntauudistuksen esivalmistelun ajatelmia Huhtikuu 2017

Osallisuus matkalla Lapin maakuntaan & uudessa maakunnassa. Lapin maakuntauudistuksen esivalmistelun ajatelmia Huhtikuu 2017 Osallisuus matkalla Lapin maakuntaan & uudessa maakunnassa Lapin maakuntauudistuksen esivalmistelun ajatelmia Huhtikuu 2017 Maakuntauudistuksella luodaan maahamme nykyaikainen ja kustannustehokas, kaikkia

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

KY:n toiminta Tutorkoulutus Aalto-yliopiston kauppatieteiden ylioppilaat

KY:n toiminta Tutorkoulutus Aalto-yliopiston kauppatieteiden ylioppilaat KY:n toiminta Tutorkoulutus 19.8.2017 KY lyhyesti Perustettu vuonna 1911 Jäseniä 3300 kolmella kampuksella (Töölö, Otaniemi ja Mikkeli) Vuosibudjetti 1,6 miljoonaa euroa Omaisuus n. 50 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Yhdistysohjelman toimenpide -ehdotukset

Yhdistysohjelman toimenpide -ehdotukset Yhdistysohjelma Yhdistysohjelman toimenpide -ehdotukset TOIMINTA 1. Yhdistyksen perustoimintaa ja ohjelmaa rakennetaan rohkeasti uudelleen Yhdistyksen toiminta on jäsenlähtöistä ja se näyttäytyy raikkaana

Lisätiedot

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto. Sisällys

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto. Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto Sisällys 1 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto Yleistä tutkimuksesta 2 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia 2015-2019 Visio METKA on Suomen suurin ja vaikuttavin opiskelijakunta niin taloudellisin kuin toiminnallisin mittarein mitattuna.

Lisätiedot

Projektipäällikkö Olli Vesterinen

Projektipäällikkö Olli Vesterinen Projektipäällikkö Olli Vesterinen OSAAMISEN JA KOULUTUKSEN KÄRKIHANKE 1 Uusi peruskoulu -ohjelma on osa Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin -kärkihanketta Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015. Plan of Action 2015 Lauri Lehtoruusu 27.11.2014

Toimintasuunnitelma 2015. Plan of Action 2015 Lauri Lehtoruusu 27.11.2014 Toimintasuunnitelma 2015 Plan of Action 2015 Lauri Lehtoruusu 27.11.2014 YHTEISÖN KAMPUS: EDUNVALVONTA COMMUNITY S CAMPUS: ADVOCACY Varmistetaan Otaniemeen rakennuspaikat 500 uudelle asunnolle Aallon kulunvalvontajärjestelmä

Lisätiedot

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA Kiinteistöstrategia Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA 19.3. 2013 Pekka Luoto Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry Neuvontapalvelut

Lisätiedot

Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012. Minna Karvonen 11.12.2012

Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012. Minna Karvonen 11.12.2012 Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012 Minna Karvonen 11.12.2012 Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: kansallista perustaa Hallitusohjelman kirjaukset: kirjastojen kehittäminen

Lisätiedot

Kouluttajia seuroihin miksi?

Kouluttajia seuroihin miksi? JOJOILU 7.10.2014 Kouluttajia seuroihin miksi? Vaikuttavuus Osaaminen seuran asioiden paras osaaminen seurassa Jatkuva tuki Piiri-seura vuoropuhelu Uusien ihmisten innostaminen uusiin rooleihin seuroissa

Lisätiedot

Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku

Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Sivu 1/5 Pöytäkirja 8/2016 Aika: 25. helmikuuta 2016 klo 10.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Riina Lumme, puheenjohtaja Miika Tiainen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Vihreä lista. Edusta jistovaalit 2017 VAALIOHJELMA

Vihreä lista. Edusta jistovaalit 2017 VAALIOHJELMA Vihreä lista Edusta jistovaalit 2017 VAALIOHJELMA Ylioppilaskunta edustaa yliopiston opiskelijoita ja on siten merkittävä yhteiskunnallinen ja poliittinen vaikuttaja niin yliopistolla ja opiskelukaupungissa

Lisätiedot

puheenjohtaja /sihteeri Kevätkokous Päätösten vahvistaminen hallitus maalis-huhtikuu 300 yhdistyksen jäsenet

puheenjohtaja /sihteeri Kevätkokous Päätösten vahvistaminen hallitus maalis-huhtikuu 300 yhdistyksen jäsenet Järjestötoiminta Edustajistovaalit - sähköinen tiedotus jäsenille vaaleista - mahd. yhdistyksen ehdokkaan oma alasivu yhdistyksen sivuilla Avustetaan yhdistyksen jäsentä vaalityössä tiedottamalla asiasta/mainostamalla

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella vuosikokouksessa käsittelyn helpottamiseksi. Toimenpiteitä kuvataan

Lisätiedot

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät TiVoLin viestintä Seuran www-sivujen päivitysvastaavat Seuratoiminnan työryhmä Projektien työryhmät Johtokunta: pj, sihteeri, rahastonhoitaja, toimialavastaavat Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät Valmentajat,

Lisätiedot

TALOUSARVIOVERTAILU. Tilikausi 1.1. - 31.12.2013 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. -1 506,01 -2 200,00. -2 123,81 320005 EPJ Palkkio 0,00 -750,00

TALOUSARVIOVERTAILU. Tilikausi 1.1. - 31.12.2013 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. -1 506,01 -2 200,00. -2 123,81 320005 EPJ Palkkio 0,00 -750,00 Sivu 1(5) Varsinainen toiminta Luottamushenkilötoiminta Edustajisto 320000 Kokouskulut -1 506,01-2 20 693,99 68,5-2 123,81 320005 EPJ Palkkio -75 75-55 320010 Matkustus ja päivärahat -70 70-134,68 320020

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2017

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2017 VIESTINTÄSUUNNITELMA 2017 Turun Cheerleadingseura Smash ry SISÄLLYS 1 VIESTINNÄN TAVOITTEET JA KOHDERYHMÄT... 3 2 VIESTINNÄN VÄLINEET JA TYÖKALUT... 4 2.1 Sähköposti... 4 2.2 Seuran Facebook-ryhmä... 4

Lisätiedot

Pedagoginen mentorointi (4 op)

Pedagoginen mentorointi (4 op) Pedagoginen mentorointi (4 op) 2012 Esittelyt ja alkutunnelmia Kuka olen, mistä ja millaisesta opistosta tulen ja mitä siellä teen työkseni? Tuntemukset tällä hetkellä/odotukset tälle koulutukselle? Miten

Lisätiedot

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. Yleistä 2014 on Petra-taloyhtiötoiminnassa starttitoiminnan ja osallistavan kehittämisen vuosi. Projektin toimintaa jatketaan kaikissa Petra taloissa. Lisäksi

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 1 Toimintasuunnitelma 2014 TOIMINNAN PÄÄTAVOITE: Lastentarhanopettajien merkityksen esiin nostaminen yhteiskunnassa YHDISTYS: 1. Vaikuttaa jäsenistönsä asemaa koskevaan päätöksentekoon, työolosuhteisiin

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTUTKIMUS 2017 Parikkalan kunta. Jani Listenmaa, Hanna Aho

HENKILÖSTÖTUTKIMUS 2017 Parikkalan kunta. Jani Listenmaa, Hanna Aho HENKILÖSTÖTUTKIMUS 2017 Parikkalan kunta Jani Listenmaa, Hanna Aho Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa Parikkalan kunnan henkilöstön hyvinvointia ja jaksamista, työyhteisön tilaa

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan viestintästrategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan viestintästrategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan viestintästrategia Hyväksytty edustajiston kokouksessa 25.10.2017 Viestintästrategia 1. Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta (Tamy) ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Juho Tiili, Markus Aho, Jarkko Peltonen ja Päivi Viitaharju n koulutusyksikössä opetusta toteutetaan siten, että saman opintokokonaisuuden opintojaksot

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Toimintasuunnitelma 2011 1 Sitoumus Itämeren tilan parantamiseksi Itämerihaaste on Turun ja Helsingin kaupunkien yhteinen aloite Itämeren tilan parantamiseksi. Itämerihaaste julkistettiin kesäkuussa 2007.

Lisätiedot

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen!

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Käyttöönoton vaiheet Yrityksen liiketoimintatavoitteet Yhteisöllisen toimintatavan käyttöalueet Työkalut Hyödyt yritykselle Hyödyt ryhmälle Hyödyt itselle Miten

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPPATIETEIDEN YLIOPPILAAT RY:N (KY) EDUSTAJISTON VAALIN MAINONTAMÄÄRÄYKSET

HELSINGIN KAUPPATIETEIDEN YLIOPPILAAT RY:N (KY) EDUSTAJISTON VAALIN MAINONTAMÄÄRÄYKSET Keskusvaalilautakunta 2013 HELSINGIN KAUPPATIETEIDEN YLIOPPILAAT RY:N (KY) EDUSTAJISTON VAALIN MAINONTAMÄÄRÄYKSET I Yleiset määräykset 1 Soveltamisala Näitä määräyksiä sovelletaan KY:n edustajiston vaalissa

Lisätiedot