Arvioinnin rooli hankkeessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Arvioinnin rooli hankkeessa"

Transkriptio

1 Innovatiivisuus ei auta, jos hanketyön tuloksia ei oteta käyttöön Leonardo da Vinci Hankkeen laadunhallinta & arviointi Kv-toiminta on keino koulutuksen ja sen laadun kehittämiseen Miten varmistetaan hankkeen mahdollisimman hyvä vaikuttavuus? Hankkeen päätoiminnot laadukkaasti Jokaisen päätoiminnon osalta: suunnittelu, toteutus, arviointi, käytäntöjen parantaminen Päätoiminto = työpaketti, jonka sisällä Suunnittelu: selkeät tavoitteet, työnjako, työtavoista sopiminen, aikataulutus. Pohjana hakemus, siihen tarkennuksia? Toteutus: tehdään sovittua/hankesuunnitelman mukaista työtä Arviointi: työpaketin tavoitteiden toteutumisen ja laadun arviointi, esim. työn etenemisen seuranta, rahojen käytön seuranta, aikataulun seuranta, työpaketin tulosten laadun ja käytettävyyden arviointi, yhteistyön sujuvuuden arviointi, tulosten levittämiskäytäntöjen osuvuuden arviointi Käytäntöjen parantaminen: esim. tulosten käytettävyyden parantaminen, hankkeen johtoryhmän päätökset hankkeen suuntaamisesta uudella tavalla, oman organisaation työprosessien hiominen jne. Arvioinnin rooli hankkeessa Tukee hankkeen toimintaa, johtamista ja tavoitteiden saavuttamista Tuottaa aineistoa päätöksentekoon Parantaa tulosten ja tuotteiden laatua Mahdollistaa keskustelun hankkeesta ja toiminnoista partneriryhmässä Tuo esille vahvuudet ja kehittämiskohteet Tuottaa tietoa hankkeen vaikuttavuudesta

2 Arviointia tulisi tehdä koko hankkeen elinkaaren ajan (aikataulutus!) hankkeen lopussa toteutettu arviointi tuottaa tietoa, mutta sitä ei ehditä hyödyntää osana hankkeen toimintaa ja tuotteiden kehittämistä Arviointisuunnitelma Määritelty alustavasti hakemuksessa Arviointi suhteessa hankkeen tavoitteisiin Resurssit Mitä arvioidaan? Määriteltävä arvioinnin kohteet kaikkea ei voi eikä kannata arvioida Prosessien & tulosten/tuotteiden arviointi Esimerkiksi: Projektin toiminnot, työsuunnitelman eteneminen Kokoukset Levitys Tuotteet Projektin johtaminen Partneriyhteistyö, yhteydenpito Vaikuttavuus! Miksi ko. arviointikohteet valittu? Kuka ja miten? Kuka osallistuu arviointiin? Sisäinen arviointi ja/tai ulkoinen arviointi? Loppukäyttäjät, sidosryhmät jne? Arviointimenetelmät Millä tavalla arviointitietoa kerätään? Lomakkeet, haastattelut, havainnointi, reflektointi jne jne? Millaista tietoa kerätään (laadullinen, määrällinen)? Arviointitiedon hyödyntäminen? Miten kerättyä tietoa hyödynnetään osana kehittämistyötä ja hankkeen toimintaa? Miten arviointitieto käsitellään? Arviointitiedon saatavuus partnereille, loppukäyttäjille, omalle organisaatiolle jne. Tiedon hyödyntäminen myös levityksessä ja tulosten markkinoinnissa?

3 Esimerkki 1 Internal evaluation plan. Assessment and feedback methods are f. ex.: survey, observation, reflection Internal evaluation: supporting the development work done during the project. Work method is peer assessment (review). WPs include process-based assessment (work tasks, achievements, quality) Impact: qualitative and quantitative methods Assessment results: available to all on wiki spaces. Development groups: handle the results and experiences gathered from testing and makes suggestions on development areas Esimerkki 2 Monitoring and Evaluation Plan. Aim to determine whether the project is proceeding as planned, it is meeting its objectives and meeting the timeline. Tool: Quality Assurance Manual. Process Evaluation (internal evaluation): to assess initial and ongoing project activities and improve the process (6 milestones). Evaluation aspects: project management and structure, initial situation, products, working methods, feedback at the development stage, testing of the products. Peer evaluation will be used to monitor and assess project progress. Outcome evaluation: external evaluation at interim and final stages of the project Pohdintaan Mitkä ovat arvioinnin tavoitteet? Milloin arvioidaan? Mitä arvioidaan? Millaisia menetelmiä käytetään? Kuka vastaa ja osallistuu arviointiin? Miten arvioinnin tuloksia käsitellään ja hyödynnetään? Esimerkkejä työkaluista ja menetelmistä Laatukäsikirja Itsearvioinnin toteuttaminen Vertaisarvioinnin toteuttaminen Raportoinnin työkalut Johtamisen seurantajärjestelmät Testauksen toteuttaminen Palautteen kerääminen, analysointi ja tuloksista tiedottaminen sekä käyttöönotto

4 Tulosten laadun ja käytettävyyden arviointi Tarvitaan testausta käyttäjillä Mihin testaus tarkalleen kohdistetaan? Kuinka usein testataan? Miten ja kuka toteuttaa testauksen? Kenellä paras asiantuntemus? Kollegat? Kaikki partnerit omalta osaltaan? Miten palaute kerätään ja käsitellään? Vertaisarviointi LdV-hankkeissa (1) Ulkoisen arvioinnin muoto, osa hankkeen laadunhallintaa Tukee hankkeiden vaikuttavuutta ja tulosten käytettävyyttä pitkällä aikavälillä ( sustainalibity ) CIMO on kehittänyt ja luonut työkalut yhdessä OPH:n kanssa CIMO järjestää koulutusta Ensimmäiset TOI-hankkeet vertaisarvioivat marraskuussa 2010 Vertaisarviointi LdV-hankkeissa (2) Vertaisarvioijat ovat mukaan kutsuttuja, oppilaitoksen ulkopuolisia henkilöitä työskentelevät vastaavassa ympäristössä -> TOI-hankkeen vetäjä ovat arvioitavan aihepiirin asiantuntijoita ja ammattilaisia ovat riippumattomia arvioivat vastaavalla organisaatiotasolla olevien henkilöiden toimintaa vierailevat kohdeoppilaitoksessa sitä arvioidessaan Vertaisarvioinnin vähimmäisvaatimuksena että Käy läpi koulutuksen Tekee itsearvioinnin jonka pohjalta vertaisarviointi toteutetaan Mitä etuja vertaisarvioinnista? Ulkopuolinen näkemys toiminnasta: tuo esille omat vahvuudet, hyvät käytännöt, kehittämiskohteet ja heikkoudet Rakentava ja kriittinen palaute kollegoilta Mahdollisuus saada neuvoja ja kuulla vertaisarvioijien hyvistä käytännöistä Mahdollisuus oppia yhdessä vertaisarvioijien kanssa Lisää sidosryhmien vastuunottoa Verkostoituminen ja yhteistyö Suhteellisen edullinen tapa saada ulkoinen arviointiraportti hankkeen laadusta

5 Miten vertaisarviointi etenee? CIMON järjestämä koulutus 1,5 päivää Valmentaa käyttämään arviointimenetelmää, valmiit työkalut Tarjotaan TOI- ja mahdollisesti DOI -hankkeille Koulutuksen käyneet hankkeet sopivat keskinäisestä vertaisarvioinnista Sovitaan kulujen korvaamisesta Sovitaan aikataulusta Miten vertaisarviointi etenee? Arvioinnin tilaava hanke Kokoaa sisäisen arviointiryhmän joka tekee hyvissä ajoin itsearvioinnin (raportti toimitetaan vertaisarvioijille) laatii ohjelman (1,5-2 päivää) ja kokoaa vertaisarviointiryhmän (4 hlöä) Vastaanottaa ryhmän ja huolehtii käytännön järjestelyistä Vastaanottaa palautteen ja varmistaa että sen pohjalta kehitetään toimintaa Miten vertaisarviointi etenee? Arviointiryhmä Tutustuu huolellisesti hankkeen toimittamaan materiaaliin (hakemus tai sen osia, itsearviointi, ym.) Tapaa edeltävänä iltana ja sopii haastattelujen sisällöstä ja toteuttamisesta Tekee haastattelut mkl. Sidosryhmien edustajat, ja käy organisaation tiloissa tutustumassa Laatii raportin käynnin päätteeksi sekä antaa siitä suullisen palautteen paikanpäällä Linkkejä Eurooppalaisen vertaisarvioinnin opas Survival Kit Managing Multilateral Projects in the Lifelong Learning Programme UK:n toimiston opas Understanding Achievements An Evaluation Handbook for Everyone Involved in the LLP programme ectiontitle=publications Hollannin toimiston Evaluation Strategies

Ajankohtaista ammatillisen koulutuksen laadunhallinnasta sekä hyvien käytäntöjen siirrosta

Ajankohtaista ammatillisen koulutuksen laadunhallinnasta sekä hyvien käytäntöjen siirrosta LATTE -hankkeen päätösseminaari 9.12.2010 Rovaniemellä City Hotel, Joiku-kabinetti, Pekankatu 9 96200 Rovaniemi Ajankohtaista ammatillisen koulutuksen laadunhallinnasta sekä hyvien käytäntöjen siirrosta

Lisätiedot

KORKEAKOULUJEN LAATUJÄRJESTELMIEN AUDITOINTIKÄSIKIRJA VUOSIKSI 2015 2018

KORKEAKOULUJEN LAATUJÄRJESTELMIEN AUDITOINTIKÄSIKIRJA VUOSIKSI 2015 2018 KORKEAKOULUJEN LAATUJÄRJESTELMIEN AUDITOINTIKÄSIKIRJA VUOSIKSI 2015 2018 Julkaisut 2015:1 KORKEAKOULUJEN LAATUJÄRJESTELMIEN AUDITOINTIKÄSIKIRJA VUOSIKSI 2015 2018 kansallinen koulutuksen arviointikeskus

Lisätiedot

Vertaisarvioinnit työvälineenä kaupunkien ilmastotyössä

Vertaisarvioinnit työvälineenä kaupunkien ilmastotyössä Vertaisarvioinnit työvälineenä kaupunkien ilmastotyössä Koostanut: Sakari Saarinen, Itämeren kaupunkien liiton ympäristökomissio 9.3.2010 1 Vertaisarvioinnin käytäntöjä Vertaisarvionnissa (Peer review)

Lisätiedot

Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011 2017. Korkeakoulujen arviointineuvoston

Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011 2017. Korkeakoulujen arviointineuvoston Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011 2017 Korkeakoulujen arviointineuvoston julkaisuja 14:2012 Korkeakoulujen arviointineuvosto finheec@minedu.fi, +358 2953 30072 PL 133

Lisätiedot

ULKOA OSTETUT SISÄISEN TARKASTUKSEN PALVELUT

ULKOA OSTETUT SISÄISEN TARKASTUKSEN PALVELUT ULKOA OSTETUT SISÄISEN TARKASTUKSEN PALVELUT Ohjeita Sisäiset tarkastajat ry Ammatillisten asioiden toimikunta 8.12.2014 Sisällys 1. IIA:N AMMATILLISEN OHJEISTUKSEN VAATIMUKSET... 3 2. YLEISTÄ ULKOA HANKITTUJEN

Lisätiedot

Laadukkaan työelämälähtöisen koulutuksen suunnittelu ja toteutus

Laadukkaan työelämälähtöisen koulutuksen suunnittelu ja toteutus Laadukkaan työelämälähtöisen koulutuksen suunnittelu ja toteutus Opas korkeakoulujen työelämälähtöisen täydennyskoulutuksen järjestäjille Työelämälähtöinen täydennyskoulutus Opas työpaikkaohjaajille ja

Lisätiedot

HANKETYÖSKENTELY VALTIOVARAINMINISTERIÖSSÄ 17/2003

HANKETYÖSKENTELY VALTIOVARAINMINISTERIÖSSÄ 17/2003 HANKETYÖSKENTELY VALTIOVARAINMINISTERIÖSSÄ 17/2003 HANKETYÖSKENTELY VALTIOVARAINMINISTERIÖSSÄ Hanketyön seurantaryhmän loppuraportti 17/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ TYÖRYHMÄ- MUISTIOITA VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

Työpaikalla tapahtuva oppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa

Työpaikalla tapahtuva oppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Päivi Tynjälä Anu Räisänen Veikko Määttä Keijo Pesonen Antti Kauppi Petri Lempinen Rabbe Ede Manu Altonen Risto Hietala Työpaikalla tapahtuva oppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Arviointiraportti

Lisätiedot

ORGANISAATIO- RAKENNE

ORGANISAATIO- RAKENNE ORGANISAATIO- RAKENNE TIETOJA TEKIJÖISTÄ ovat Managing Urban Europe-25 -projektin tuote. Projektia rahoitti osittain Euroopan komission ympäristöasioiden pääosasto. Projektia koordinoi Itämeren kaupunkien

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

Report. Available in LSE Research Online: May 2013. 2005 The Authors

Report. Available in LSE Research Online: May 2013. 2005 The Authors Hannu Nieminen, Salli Hakala, Hannele Huhtala, Leif Aberg, Thomas Slatis and Johanna Tarviainen VISA - valtionhallinnon viestinnän seurantaja arviointijärjestelmä, osa I Report Original citation: Nieminen,

Lisätiedot

Kaarlo Kärkkäinen LÄHTÖTILA-ANALYYSIT JA LAADUNHALLINTA- OHJELMIEN VERTAILU

Kaarlo Kärkkäinen LÄHTÖTILA-ANALYYSIT JA LAADUNHALLINTA- OHJELMIEN VERTAILU 1 Kaarlo Kärkkäinen LÄHTÖTILA-ANALYYSIT JA LAADUNHALLINTA- OHJELMIEN VERTAILU Opinnäytetyö Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu Sähkötekniikka Tammikuu 2008 2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ ABSTRACT LYHENTEET 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Se on kompromissin tulos

Se on kompromissin tulos Suomen Akatemian julkaisuja 3/06 Se on kompromissin tulos Suomen Akatemian yhteisrahoitteiset tutkimusohjelmat neuvotteluina: Rahoittajien näkökulma Laura Valkeasuo Suomen Akatemian julkaisuja 3/06 Se

Lisätiedot

Hanna Moilanen & Paula Mäkeläinen Kokonaisuudesta irrallaan oleva hanke ei jää elämään Hyvinvointihankkeiden vaikutusten arviointi

Hanna Moilanen & Paula Mäkeläinen Kokonaisuudesta irrallaan oleva hanke ei jää elämään Hyvinvointihankkeiden vaikutusten arviointi Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 68 Hanna Moilanen & Paula Mäkeläinen Kokonaisuudesta irrallaan oleva hanke ei jää elämään Hyvinvointihankkeiden vaikutusten arviointi Hanna Moilanen & Paula Mäkeläinen

Lisätiedot

Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa

Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Heinonen, Marko 2009 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Marko Heinonen Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen

Lisätiedot

ILONEN NAINE SOITTA JA KYSYY VOINKO OTTAA KEIKAN, SE RIITTÄÄ SAAMAAN MUT ILOISEKSI

ILONEN NAINE SOITTA JA KYSYY VOINKO OTTAA KEIKAN, SE RIITTÄÄ SAAMAAN MUT ILOISEKSI Opinnäytetyö (AMK) Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaalipalvelutyö 2013 Anna-Mari Brask ILONEN NAINE SOITTA JA KYSYY VOINKO OTTAA KEIKAN, SE RIITTÄÄ SAAMAAN MUT ILOISEKSI tyytyväisyyskysely Avustajakeskuksen

Lisätiedot

LIIKETOIMINTA- PROSESSIEN KEHITTÄMINEN

LIIKETOIMINTA- PROSESSIEN KEHITTÄMINEN Digia Konsultointipalvelut LIIKETOIMINTA- PROSESSIEN KEHITTÄMINEN Palvelukuvaus Liiketoimintaprosessien kehittäminen Palvelukuvaus 2 LIIKETOIMINTAPROSESSIEN KEHITTÄMINEN Palvelun yleiskuvaus Liiketoimintaprosessien

Lisätiedot

Oppimisen arviointi ja erityistä tukea tarvitsevat oppilaat

Oppimisen arviointi ja erityistä tukea tarvitsevat oppilaat ARVIOINTI INKLUSIIVISISSA OPPIMISYMPÄRISTÖISSÄ FI Oppimisen arviointi ja erityistä tukea tarvitsevat oppilaat Tämän artikkelin tavoitteena on esittää yhteenveto kehittämiskeskuksen Arviointi inklusiivisissa

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen laadun kehittäminen. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2011:8

Oppisopimuskoulutuksen laadun kehittäminen. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2011:8 Oppisopimuskoulutuksen laadun kehittäminen Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2011:8 Oppisopimuskoulutuksen laadun kehittäminen Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita

Lisätiedot

Asiakaspalautetiedon hallinta osana laatujärjestelmää perusterveydenhuollossa

Asiakaspalautetiedon hallinta osana laatujärjestelmää perusterveydenhuollossa Asiakaspalautetiedon hallinta osana laatujärjestelmää perusterveydenhuollossa Hannu Tervonen Pro gradu -tutkielma Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto Kuopion yliopisto Terveyshallinnon ja -talouden

Lisätiedot

Raili Hakala AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN VAIKUTUS OPETUSJÄRJESTELYIHIN JA OPETUSMENETELMIIN VAIN HYVIÄ AJATUKSIA VAI TODELLISTA TOIMINNAN MUUTOSTA?

Raili Hakala AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN VAIKUTUS OPETUSJÄRJESTELYIHIN JA OPETUSMENETELMIIN VAIN HYVIÄ AJATUKSIA VAI TODELLISTA TOIMINNAN MUUTOSTA? Raili Hakala AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN VAIKUTUS OPETUSJÄRJESTELYIHIN JA OPETUSMENETELMIIN VAIN HYVIÄ AJATUKSIA VAI TODELLISTA TOIMINNAN MUUTOSTA? Opetushallitus ja tekijä Taitto: Tmi Eija Högman ISBN

Lisätiedot

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Hämeen Partiopiiri ry Maaliskuu 2013 Kysymykset & kommentit: loistolippukunta@hp.partio.fi Tässä ohjeessa kerrotaan, mitä Loisto-laatutyökalu lippukunnalle

Lisätiedot

Tajua Mut! -toimintamalli lasten ja nuorten tukena

Tajua Mut! -toimintamalli lasten ja nuorten tukena Sitran selvityksiä 83 Tajua Mut! -toimintamalli lasten ja nuorten tukena Kyllä mua saa auttaa! Ketään ei jätetä! Joulukuu 2014 Sitra 2014 Sitran selvityksiä 83 ISBN 978-951-563-894-6 (nid.) ISBN 978-951-563-895-3

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto 2 Sisällys 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA

Lisätiedot

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0 Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS versio 1.0 2 Hyvä arvioija, tämä arvioijan perehdytysmateriaali on valmistunut kolmen oppilaitoksen yhteistyönä Opetushallituksen osarahoittamassa LATU laadukas

Lisätiedot

Työnantajan menetelmät osaamisen kartoittamiseen ja analysointiin - strateginen osaamisen johtaminen

Työnantajan menetelmät osaamisen kartoittamiseen ja analysointiin - strateginen osaamisen johtaminen Kopsu hankkeen seminaari 27.3.2012 Kuopio Arttu Puhakka / koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate Työnantajan menetelmät osaamisen kartoittamiseen ja analysointiin - strateginen osaamisen johtaminen Sisältö

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot