Vertaisarviointiraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vertaisarviointiraportti"

Transkriptio

1 Ammatillisen koulutuksen järjestäjän/ammatillisen oppilaitoksen nimi Vuosi Vertaisarvioijien nimet Laatija: Toimitettu: Päivämäärä, versionumero

2 Sisällysluettelo Päivittäkää sisällysluettelo! 1. Yleistiedot Kuvaus ammatillisen koulutuksen järjestäjästä Yhteenveto: Kuvaus ammatillisen koulutuksen järjestäjästä Yhteenveto: Missio ja perustehtävä Yhteenveto: Laadunvarmistus ja hallinta sekä kehittämistoimet Vertaisarvioinnin toteuttaminen Vertaisarvioinnin tavoitteet ja tarkoitus Vertaisarviointiryhmä Tiedon ja tietolähteiden keräystavat Arviointialueiden arviointi Arviointialue 1: Nimeä arviointialue tähän Arviointialue 2: Nimeä arviointialue tähän Arviointialue 3 jne Yleisarvio (yhteenveto arviointialueiden arvioinneista) Liitteet Vertaisarviointikäynnin ohjelma Ohjeet haastatteluille ja havainnoinneille jne Peer Review Tool-box_08 2 / 10

3 1. Yleistiedot Vihje: Päivittäkää tarvittaessa itsearviointiraportin vastaava kohta, muutoin sama kuin itsearviointiraportissa. 1) Yhteystiedot arvioitavasta ammatillisen koulutuksen järjestäjästä/ ammatillisesta oppilaitoksesta Nimi Osoite Puhelin, faksi ja sähköposti Yhteyshenkilöt Nimi Yhteystiedot (sähköposti) Johtaja/rehtori Vertaisarvioinnin yhteyshenkilö Muut yhteyshenkilöt 2) Alkutilanne, esim. aiemmat arvioinnit ja kansalliset laatuvaatimukset) ja päätös toteuttaa vertaisarviointi (milloin ja kenen toimesta) 3) Vertaisarvioinnin tavoitteet ja tarkoitus 4) Vertaisarvioinnin toteutustapa yksittäinen vertaisarviointi kahdenkeskinen vertaisarviointi vertaisarviointi verkostossa 5) Vertaisarvioinnin toteuttaminen arvioitavassa oppilaitoksessa (kirjataan vastuuhenkilöt ja heidän tehtävät) 6) Toimintasuunnitelma ja aikataulut Toiminto Itsearviointi Itsearviointiraportti (viimeistään 1 kk ennen arviointikäyntiä) Vertaisarviointikäynnin valmistelu Vertaisarviointikäynti Vertaisarviointiraportti Kehittämissuunnitelma Aikataulu ja määräpäivät Peer Review Tool-box_08 3 / 10

4 7) Vertaisarvioinnin laajuus/kohdentuminen koko organisaatio osa organisaatiota (täsmennä, esim. mitkä osastot mukana tai mitä koulutuksia koskee): 8) Arviointialueet 8.1) Vertaisarviointiin liittyvät erityiskysymykset vertaisarvioijille 9) t Vertaisarviointiryhmän koordinoija Erityistehtävät Arvioinnin asiantuntija Vertaisarviointiryhmän kansainvälinen jäsen Tasa-arvoasiantuntija Nimi Organisaatio Sähköposti 10) Vertaisarvioijien allekirjoitukset Peer Review Tool-box_08 4 / 10

5 2. Kuvaus ammatillisen koulutuksen järjestäjästä Kuvauksen tulee olla yhtenevä itsearviointiraportissa olevan kuvauksen kanssa ja enintään yhden sivun mittainen. 2.1 Yhteenveto: Kuvaus ammatillisen koulutuksen järjestäjästä Enintään 0.5 sivua 2.2 Yhteenveto: Missio ja perustehtävä Enintään 0.5 sivua 2.3 Yhteenveto: Laadunvarmistus ja hallinta sekä kehittämistoimet Enintään 0.5 sivua Peer Review Tool-box_08 5 / 10

6 3. Vertaisarvioinnin toteuttaminen 3.1 Vertaisarvioinnin tavoitteet ja tarkoitus Enintään sivua 3.2 Vertaisarviointiryhmä t: Vertaisarviointiryhmän koordinoija Erityistehtävät Arvioinnin asiantuntija Vertaisarviointiryhmän kansainvälinen jäsen Tasa-arvoasiantuntija Nimi Organisaatio Sähköposti Vihje: Kopioikaa tiedot kappaleesta Tiedon ja tietolähteiden keräystavat Enintään sivua Liitteeksi vertaisarviointikäynnin ohjelma. Peer Review Tool-box_08 6 / 10

7 4. Arviointialueiden arviointi* *Indikaattori/kriteerikäsitteet eurooppalaisen vertaisarviointimenettelyn mukaisia ja eroaa kansallisissa kriteeristöissä käytetystä- Tässä kappaleessa kuvataan vertaisarvioinnin tulokset tekstimuodossa (taulukkoja tms. voi käyttää täydentämään tekstiä). Kukin arviointialue ja indikaattori arvioidaan erikseen (enintään 1 sivu/indikaattori) Määrittääkseen tiettyä arviointialuetta, kuvauksen tulee liittyä ko. arviointialueen indikaattoriin (ja mikäli mahdollista siihen kuuluviin arviointikriteereihin). Tämä on yksi keskeisiä asioita kuvauksessa. Mahdolliset, ammatillisen koulutuksen järjestäjän/ammatillisen oppilaitoksen määrittämät erityiset arviointikysymykset tulee sisällyttää ao. arviointialueisiin. Suosituksia arviointimenettelyyn: 1. Kaiken oleellisen arviointikäynnillä haastatteluissa, havainnoimalla tms. tavalla saadun tiedon merkitys tulee käsitellä suhteessa 1) arviointialueeseen ja 2) indikaattoriin. Tämän jälkeen tulokset analysoidaan ja ryhmitellään vahvuuksiksi ja parantamisalueiksi. Aina ei ole helppo määrittää, kumpaan ryhmään tulos kuuluu ja vertaisarvioijilla voi olla tästä eri näkemyksiä. Eroavaisuudet näkemyksissä tulee huomioida ja keskustellen saavuttaa konsensus asiasta. 2. Vahvuudet ja parantamisalueet tulee esittää indikaattoreittain. 3. Tämän jälkeen arvioidaan koko arviointialue perustuen indikaattorikohtaisiin vahvuuksiin ja parantamisalueisiin. Myös tietolähteet ja näyttö asiasta kirjataan lyhyesti. 4. Tulokset, jotka eivät sisälly sovittuihin vertaisarvioinnin arviointialueisiin voidaan sisällyttää arviointiin, jos asiasta on etukäteen sopimuksessa sovittu. 5. Jos ammatillisen koulutuksen järjestäjä/ammatillinen oppilaitos on pyytänyt ehdotuksia tai suosituksia, nämä voidaan liittää arviointiin. 6. Kun kaikki arvioinnin kohteena olleet arviointialueet on arvioitu kohdissa kuvatuilla tavoilla, laaditaan kokonaisarvio arvioinnin kohteena olleista arviointialueista, annetaan suullinen palaute ja laaditaan vertaisarviointiraportti. Peer Review Tool-box_08 7 / 10

8 4.1 Arviointialue 1: Nimeä arviointialue tähän Indikaattori 1: Nimeä indikaattori Vahvuudet ja parantamisalueet (jos mahdollista viitataan myös indikaattorin arviointikriteereihin ja tietolähteisiin) Indikaattori 2: Nimeä indikaattori Vahvuudet ja parantamisalueet (jos mahdollista viitataan myös indikaattorin arviointikriteereihin ja tietolähteisiin) Indikaattori 3 jne. Koko arviointialueen 1 arvio (Sanallinen arvio arviointialueen vahvuuksista ja parantamisalueista perustuen indikaattoreiden keskeisiin tuloksiin. Myös tietolähteet ja näytöt on hyvä tuoda esiin lyhyesti) 4.2 Arviointialue 2: Nimeä arviointialue tähän Indikaattori 1: Nimeä indikaattori Vahvuudet ja parantamisalueet (jos mahdollista viitataan myös indikaattorin arviointikriteereihin ja tietolähteisiin) Indikaattori 2: Nimeä indikaattori Vahvuudet ja parantamisalueet (jos mahdollista viitataan myös indikaattorin arviointikriteereihin ja tietolähteisiin) Indikaattori 3 jne. Peer Review Tool-box_08 8 / 10

9 Koko arviointialueen 2 arvio (Sanallinen arvio arviointialueen vahvuuksista ja parantamisalueista perustuen indikaattoreiden keskeisiin tuloksiin. Myös tietolähteet ja näytöt on hyvä tuoda esiin lyhyesti) 4.3 Arviointialue 3 jne. Pohtikaa etukäteen tarkkaan, haluatteko todella arvioida enemmän kuin kaksi arviointialuetta? 4.4 Yleisarvio (yhteenveto arviointialueiden arvioinneista) Yleisarvio vertaisarvioinnin kohteena olleista arviointialueista. Enintään sivua Vahvuudet Parantamisalueet Yleisarvio 5. Liitteet Liittäkää oleelliset vertaisarviointiin liittyvät dokumentit, kuten vertaisarviointikäynnin ohjelma, ohjeet haastatteluille ja havainnoinnille jne. Peer Review Tool-box_08 9 / 10

10 5.1 Vertaisarviointikäynnin ohjelma 5.2 Ohjeet haastatteluille ja havainnoinneille jne. Vihje: Poistakaa nämä keltaiset vihjelaatikot vertaisarviointiraportin viimeistelyvaiheessa, raporttia on näin selkeämpi ja helpompi lukea. Peer Review Tool-box_08 10 / 10