Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4 4 TUTUSTUMISMATKA SYKSYLLÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4 4 TUTUSTUMISMATKA SYKSYLLÄ 2013 4"

Transkriptio

1 Vesilahden nuorisovaltuusto 1 Nuorisovaltuusto AIKA klo PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 2 PUHEENJOHTAJAN VALINTA 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4 4 TUTUSTUMISMATKA SYKSYLLÄ NUVA RY:N KOULUTUS 5 6 LAUTAKUNTATYÖSKENTELYN KEHITTÄMINEN 5 7 JÄSENISTÖN TARKISTAMINEN, VARAJÄSENET LAUTAKUNTIIN 6 8 TAPAHTUMA KULT TOUR-VIIKOILLE 7 9 MUUT ASIAT 7

2 Vesilahden nuorisovaltuusto 2 OSALLISTUJAT LÄSNÄ Nimi Tehtävä Lisätiedot Kreeta Viitala Atte Palonen Salla Laakso Susanna Mäkelä Heta Himanen Sanni Havulinna Iida Ollinpoika POISSA Ulla Mäkelä, Janne Saarinen, Konsta Nuutero, Ida Aula, Emma Kaikkonen MUU Taina Ahonen etsivä nuorisotyöntekijä Jarmo Kiljunen nuoriso-ohjaaja, sihteeri Sari Juuti liikunta- ja nuorisosihteeri ALLEKIRJOITUKSET Varapuheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT 1-9 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Salla Laakso Atte Palonen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Nuorisotila Nurkalla ma

3 Vesilahden nuorisovaltuusto 3 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Hallintosääntö 5 Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 2 PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA Varsinaisen puheenjohtajan ollessa estynyt puheenjohtajaksi valittiin Susanna Mäkelä. Samalla Susanna Mäkelä valittiin nuorisovaltuuston varapuheenjohtajaksi. Sihteeriksi valittiin Jarmo Kiljunen.

4 Vesilahden nuorisovaltuusto 4 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Nuorisovaltuuston kokouksista pidetään pöytäkirjaa. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Nuorisovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Salla Laakso ja Atte Palonen. 4 TUTUSTUMISMATKA SYKSYLLÄ 2013 Lempäälän nuorisovaltuuston kanssa on suunniteltu yhteistä matkaa tutustumaan jonkin toisen kunnan tai kaupungin nuorisovaltuuston toimintaan. Pohditaan matkan ajankohtaa ja matkakohdetta. Arvioidaan kustannuksia ja suunnitellaan matkan sisältöä. Lopullinen päätös matkakohteesta ja matkan ajankohdasta tehdään yhdessä Lempäälän kanssa. Matka toteutetaan yhden päivän matkana. Nuorisovaltuuston budjetissa on riittävästi varaa matkan toteuttamiseen. Kustannukset jaetaan puoliksi Lempäälän kanssa. Jarmo on yhteydessä Lempäälään. Mikäli syksyn aikataulu on liian kiireinen, siirretään matka keväälle Tämä sopii myös Lempäälän nuorisovaltuustolle. Matkakohde pidetään vielä avoinna, yksi vaihtoehto on Jyväskylä, jonka nuorisovaltuustoon on jo alustavasti oltu yhteydessä. Toisena vaihtoehtona esiin nousi Sastamalan nuorisovaltuusto.

5 Vesilahden nuorisovaltuusto 5 5 NUVA RY:N KOULUTUS Keskustellaan, onko koulutukselle tarvetta ja mitä aiheita siinä tulisi käsitellä jos se nähdään tarpeelliseksi. Mietitään koulutuksen ajankohta. Koulutusta pidettiin tarpeellisena. Koulutus pyritään järjestämään syksyn 2013 aikana, yhdessä Lempäälän kanssa. Koulutuspaikkana olisi Vesilahti. Jarmo on yhteydessä Lempäälään sekä suomen Nuorisovaltuustojen Liittoon koulutuksen mahdollisesta ajankohdasta. Ehdotettuja koulutuksen aiheita olivat kunnallinen vaikuttaminen, aloitteiden tekeminen ja tapahtumien järjestäminen. Koulutus tulisi järjestää mielellään iltakoulutuksena arkipäivänä. Koulutuksen järjestäminen ja ajankohta päätetään seuraavassa kokouksessa. 6 LAUTAKUNTATYÖSKENTELYN KEHITTÄMINEN Pohditaan yhdessä, miten lautakuntatyöskentely tällä hetkellä toimii ja miten sitä voisi kehittää. Jatkossa lautakuntien et laittavat nuvan facebook-ryhmään ne lautakuntien kokousten esityslistan asiat, jotka koskevat nuorisovaltuustoa. Näin et voivat kommentoida asiaa ennen lautakuntien kokouksia ja nuorisovaltuuston kanta saadaan paremmin tuotua esiin. Mahdollisuuksien mukaan lautakuntien asioista keskustellaan etukäteen myös kokouksissa. Myös lautakuntien kokousten jälkeen käsitellyt asiat voidaan laittaa facebook-ryhmään tai käsitellä yhdessä kokouksissa. Nuorisovaltuustoa koskettavien asioiden tietoon tuominen on kunkin lautakunnan edustajan vastuulla. Myös lautakunnat voivat antaa nuorisovaltuustolle lausuntopyynnön nuoria koskevista asioista. Heti vuoden 2014 alussa pidetään kunnan päättäjien ja nuorisovaltuuston yhteinen tilaisuus, jossa nuorisovaltuusto toimii koollekutsujana. Tilaisuudessa pohditaan yhdessä lautakuntatyöskentelyn pelisääntöjä ja kehittämisideoita esimerkiksi lautakuntakohtaisissa pienryhmissä. Tavoitteena on saada lautakuntatyöskentelyyn sujuvuutta, saada se molempia osapuolia hyödyttäväksi sekä lisätä yhteistyötä ja vuorovaikutteisuutta. Tavoitteena on, että laaditaan yhteinen sekä lautakuntien iä että

6 Vesilahden nuorisovaltuusto 6 nuorisovaltuuston edustajia koskeva ohjeistus lautakuntatyöskentelyyn (vrt. Sastamala). 7 JÄSENISTÖN TARKISTAMINEN, VARAJÄSENET LAUTAKUNTIIN Tarkistetaan nuorisovaltuuston et. Tehdään ehdotus varaiksi lautakuntiin. Varaiksi ehdotetaan seuraavaa: Sanni Havulinnan varaeksi kunnanvaltuustoon Iida Ollinpoika. Atte Palosen varaeksi liikunta- ja nuorisolautakuntaan Janne Saarinen. Susanna Mäkelän varaeksi kasvatus- ja opetuslautakuntaan Heta Himanen. Iida Ollinpojan varaeksi tekniseen lautakuntaan Sanni Havulinna. Konsta Nuuteron varaeksi rakennus- ja ympäristölautakuntaan Atte Palonen. varaistä tehdään seuraavassa nuorisovaltuuston kokouksessa. Uudet varaet ilmoitetaan lautakuntiin.

7 Vesilahden nuorisovaltuusto 7 8 TAPAHTUMA KULT TOUR VIIKOILLE Keskustellaan, haluaako nuorisovaltuusto tai osa sen istä järjestää tapahtuman / toimintaa Pirkanmaan nuorten kulttuuriviikoille marraskuussa (Kult Tour 13). Kult Tour viikoille ei järjestetä tapahtumaa ainakaan koko nuorisovaltuuston voimin. Yksittäiset et tai pienemmät ryhmät voivat halutessaan järjestää tapahtumia esimerkiksi nuorisotila Nurkalla. 9 MUUT ASIAT Keskustellaan muista esille nousevista asioista. Muita esille nousseita asioita olivat nuorisovaltuuston logo, internetsivujen teko, yhteistyö Tampereen nuorisofoorumin kanssa sekä kannanotto Onkemäen koulun lakkauttamiseen. Nuorisovaltuuston logo Päätettiin, että nuorisovaltuustolle tehdään logo. Kreeta Viitala ja Salla Laakso suunnittelevat logoa ennen seuraavaa kokousta. Suunnitelmat esitetään seuraavassa kokouksessa. Nuorisovaltuuston internet-sivut Vesilahden internet-sivujen nuorten osion yhteyteen tehdään oma nuorisovaltuusto-osio. Sivujen suunnittelu aloitetaan heti, tarvittaessa toteutuksessa käytetään ulkopuolista apua. Ainakin seuraavia osioita mietittiin sivuille: -nuvan esittely, keitä olemme -mitä hoidamme -miten otan yhteyttä -kuvia -aloiteboksi

8 Vesilahden nuorisovaltuusto 8 -mitä on tehty -mitä tulossa/suunnitteilla -lautakuntien et -kokousten pöytäkirjat -kuinka pääsen nuvaan, jos olen kiinnostunut toiminnasta Internet-sivujen lisäksi nuorisovaltuuston facebook-sivua ryhdytään päivittämään ahkerammin. Alustavasti tästä vastaa Janne Saarinen. Pohditaan lisäksi myös muiden sosiaalisen median sovellusten hyödynnettävyyttä. Yhteistyö Tampereen nuorisofoorumin ja muiden Pirkanmaan nuorisovaltuustojen kanssa Vesilahden nuorisovaltuusto haluaa olla mukana tekemässä yhteistyötä. Jarmo ilmoittaa asiasta eteenpäin. Tampereen nuorisofoorumi järjestää syksyn 2013 aikana ainakin yhden yhteisen tapaamisen. Tapaamisen tarkoituksena on pohtia nuvien yhteistyötä ja tulevaisuuden näkymiä. Yhteistyö on tarkoitus kohdentaa erityisesti Tampereen alueen kuntaliitosselvitykseen. Tapaamiseen osallistuvat nuvan et päätetään myöhemmin, kun tilaisuuden ajankohta selviää. Kannanotto Onkemäen koulun lakkauttamiseen Todettiin, että nuorisovaltuusto voisi tehdä kyselyn Onkemäkityöryhmälle ennen kannanoton laatimista, jolloin olisi enemmän faktatietoa mihin pohjata. Kannanotto tehdään seuraavassa nuorisovaltuuston kokouksessa. Atte Palonen poistui kokouksesta klo Heta Himanen poistui kokouksesta klo SEURAAVA KOKOUS Seuraava kokous pidetään lokakuussa, tarkempi ajankohta päätetään ja ilmoitetaan myöhemmin.

9 Vesilahden nuorisovaltuusto 9 KOKOUKSEN PÄÄTÖS Puheenjohtaja Susanna Mäkelä päätti kokouksen klo

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 25 2 PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA 25 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 26

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 25 2 PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA 25 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 26 23 Nuorisovaltuusto 23.1.2014 AIKA 23.1.2014 klo 16.30 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 25 2 PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 2 KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA 46

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 2 KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA 46 44 Nuorisovaltuuston järjestäytymiskokous 25.11.2014 AIKA 25.11.2014 klo 17.00 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 2 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Nuorisovaltuuston kokous 7.4.2015. Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 65 2 KOKOUKSEN AVAUS 65

Nuorisovaltuuston kokous 7.4.2015. Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 65 2 KOKOUKSEN AVAUS 65 64 Nuorisovaltuuston kokous 7.4.2015 AIKA 7.4.2015 klo 16.30 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 65 2 KOKOUKSEN AVAUS 65 3

Lisätiedot

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA Vesilahden kunta Tilinpäätös 2014 1 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA KIRJASTOTOIMI TALOUS 1000 TP 2013 TA 2014 TA-muutos TA-yhteensä TOT 2014 Poikkeama Tot-% Toimintatulot 5,1 5,5 0,0 5,5 5,1 0,5 91,8 Toimintamenot

Lisätiedot

Julia Helle Roosa Sokka, poistui klo 20:40. Nenna Kaunisto, poistui klo 18:47. Antti Kropsu

Julia Helle Roosa Sokka, poistui klo 20:40. Nenna Kaunisto, poistui klo 18:47. Antti Kropsu Espoon kaupunki Pöytäkirja Nuorisovaltuusto 14.03.2012 Sivu 1 / 26 Kokoustiedot Aika 14.03.2012 keskiviikko klo 17:00-20:45 tauko 18.47-19.07. Paikka Espoon valtuustosali, Espoonkatu 5 Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Otsikko Sivu 13 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 14 14 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 15

Otsikko Sivu 13 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 14 14 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 15 Liikunta- ja nuorisolautakunta 21.5.2014 AIKA ke 21.5.2014 klo 18.00 20.05 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 14 14 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Nuorisovaltuusto 24.01.2013 Sivu 1 / 25

Nuorisovaltuusto 24.01.2013 Sivu 1 / 25 Espoon kaupunki Pöytäkirja Nuorisovaltuusto 24.01.2013 Sivu 1 / 25 Kokoustiedot Aika 24.01.2013 torstai klo 17:00-17:00 Paikka Valtuustosali, Espoonkatu 5 Saapuvilla olleet jäsenet Sampsa Pietilä Cecilia

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2015 1/16

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2015 1/16 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2015 1/16 Nuorisovaltuusto Aika 07.04.2015 klo 17:15-18:15 Paikka Vääksyn nuorisotalo Käsitellyt asiat Asia Sivu 38 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Hyvinvointilautakunta 10.02.2015 AIKA 10.02.2015 klo 18:00 19.40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 35. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Samola Riitta JHTT, BDO Audiator Oy, sihteeri

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 35. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Samola Riitta JHTT, BDO Audiator Oy, sihteeri LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 35 Tarkastuslautakunta AIKA 12.05.2015 klo 17:30-21:07 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Lohenoja Pertti puheenjohtaja Hagfors Kari varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

-Liedon nuva 27.3.15. Pöytäkirjat vuosi 2012 27.1 17.2 24.3 13.4 24.4 15.5 19.6 22.8 26.9 30.10 20.11 18.12

-Liedon nuva 27.3.15. Pöytäkirjat vuosi 2012 27.1 17.2 24.3 13.4 24.4 15.5 19.6 22.8 26.9 30.10 20.11 18.12 Liedon nuorisovaltuusto Pöytäkirja -Liedon nuva 27.3.15 Pöytäkirjat vuosi 2012 27.1 17.2 24.3 13.4 24.4 15.5 19.6 22.8 26.9 30.10 20.11 18.12 LIEDON NUORISOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Aika: 27.1.2012 klo 19.00

Lisätiedot

Suomen Vanhempainliitto 2012 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN

Suomen Vanhempainliitto 2012 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN 1 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN 1913 Koti-lehti 2 Koti ja koulu Vanhemmat käykööt usein lastensa opettajain luona ja opettajat myös sikäli kun voivat vanhempien luona tiedustelemassa ja antamassa

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Pöytäkirja 7/2010 1 LAPINJÄRVEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA 2009-2012 5.10.2010 33 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4

SISÄLLYSLUETTELO. Pöytäkirja 7/2010 1 LAPINJÄRVEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA 2009-2012 5.10.2010 33 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 7/2010 1 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 33 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 34 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 4 35 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO- JA TALOUSKATSAUS 4 36 PORLAMMIN YLÄASTEEN JA LUKION

Lisätiedot

Puolue ry pöytäkirja 3/14. Hallituksen kokous. Aika: 3.2.2014 klo 17.00-20.00. Paikka: Ylä-Ruth. Läsnä: Topi-Veli Arpiainen (pj)

Puolue ry pöytäkirja 3/14. Hallituksen kokous. Aika: 3.2.2014 klo 17.00-20.00. Paikka: Ylä-Ruth. Läsnä: Topi-Veli Arpiainen (pj) Puolue ry pöytäkirja 3/14 Hallituksen kokous Aika: 3.2.2014 klo 17.00-20.00 Paikka: Ylä-Ruth Läsnä: Topi-Veli Arpiainen (pj) Joonas Majava (sihteeri) Sonja Kuvaja Essi Tarkiainen Noora Luukka Miia Pietilä

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Elinkeinolautakunta Nro 2 23.2.2015 6. Henkilökohtaiset varajäsenet:

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Elinkeinolautakunta Nro 2 23.2.2015 6. Henkilökohtaiset varajäsenet: KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 2 23.2.2015 6 Kokousaika 23.2.2015 klo 19.00-20.35 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi

Lisätiedot

Kurikan kaupungin hallintosääntö

Kurikan kaupungin hallintosääntö Kurikan kaupungin hallintosääntö Hyväksytty 20.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011 1 Luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään päätöksenteko- ja

Lisätiedot

Changemakerin jäsenkokous 7.4.2013 klo 9.00

Changemakerin jäsenkokous 7.4.2013 klo 9.00 Changemakerin jäsenkokous 7.4.2013 klo 9.00 Poukaman leirikeskus, Kuopio Paikalla: Janne Eronen, Noora Hytönen, Ulla-Sisko Jauhiainen, Tiina Keinänen, Johanna Kesti, Marika Latva-Kyyny, Leena Mehtätalo,

Lisätiedot

Päätös: Dokumentin muotoiluasetuksia ja ulkonäköä muutetaan edustavammaksi.

Päätös: Dokumentin muotoiluasetuksia ja ulkonäköä muutetaan edustavammaksi. Riihimäen kaupunki PÖYTÄKIRJA 01/2009 Kulttuuri- ja vapaa-aikakeskus Nuorisovaltuusto 13.1.2009 NUORISOVALTUUSTON KOKOUS Aika tiistaina 13.1.2009 kello 17.00 19.20 Paikka nuorisokeskus Monari, Uudenmaankatu

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 102

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 102 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 102 Alueyhteistyön ja elinvoiman valiokunta 20.11.2014 AIKA 20.11.2014 klo 13:15-15:35 PAIKKA Hirsikunnas, kokoustila KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 25.2.2013 klo 17.00 18.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, valtuustosali LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka Tommi varapuheenjohtaja Kallela Sanna jäsen Kanto

Lisätiedot

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 28.5.1997 28 Voimaantulo: 1.7. 1997 Muutos: Kaupunginvaltuusto 26.3.2009 14 Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt

Lisätiedot

Edustajiston pöytäkirja kokous 26.4.2012

Edustajiston pöytäkirja kokous 26.4.2012 PÖYTÄKIRJA Edustajiston kokous 5/2012 Paikka: Kokous järjestetään videoyhteydellä seuraavista saleista: Joensuun kampus: Bor 101 Kuopion kampus: MD 2012 Savonlinnan kampus: B 304 Aika: 26.4.2012 kello

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 25.3.2014 18:30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 25.3.2014 18:30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KVALT, 25.3.2014 18:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Kokouksen avaus, nimenhuuto ja valtuutettujen poissaoloesteet ja varajäsenten kutsuminen... 2 2 Pöytäkirjan tarkastus ja pitäminen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Pöytäkirja 6/2010 1 LAPINJÄRVEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA 2009-2012 7.9.2010 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3

SISÄLLYSLUETTELO. Pöytäkirja 6/2010 1 LAPINJÄRVEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA 2009-2012 7.9.2010 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 6/2010 1 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 26 PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA 3 27 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 3 28 HALLINTO- JA TALOUSKATSAUS 4 29 VASTUUNALAISEN

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 27.6.2013 klo 12.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu 218 219

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 8/2008 1 (22)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 8/2008 1 (22) 1 (22) Aika: 25.8.2008 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 120 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 121 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 122 Kokouksen

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2 Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Sisällysluettelo Yleiset määräykset... 2 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt... 2 2 Valtuustoryhmän muodostaminen... 2 3 Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 10/2007 1 (26)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 10/2007 1 (26) 1 (26) Aika: 15.10.2007 klo 10.00 12.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 150 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 151 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 152

Lisätiedot

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisella tavalla koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisella tavalla koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2015 VANHUSNEUVOSTO AIKA 19.01.2015 klo 15.00 PAIKKA Punojanportti VANHUSNEUVOSTO Lindeman Aarre, puheenjohtaja Huuskonen Riitta-Liisa Mäkelä Maija Grönberg Heleena, poissa Koskinen Sakari

Lisätiedot