riskien arvioiminen käsityöopetuksessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "riskien arvioiminen käsityöopetuksessa"

Transkriptio

1 Vaarojen tunnistaminen ja riskien arvioiminen käsityöopetuksessa III valtakunnalliset Käsityönopetuksen työturvallisuus -koulutuspäivät Tampere JSohlo/Työsuojelu/Oulu 1

2 JSohlo/Työsuojelu/Oulu 2

3 Vaarojen tunnistamisen t i tarkoitus 1.Tunnistaa ja kirjata työpaikan vaarat,,puutteet ja kuormitustekijät. 2. Selvittää toimenpiteet havaittujen vaarojen ja kuormitustekijöiden poistamiseksi tai pienentämiseksi JSohlo/Työsuojelu/Oulu 3

4 Käsityötilojen kohteiden tarkastelun perusidea! Onko jokin työ, työpiste tai työtehtävä jostain syystä vaarallinen tai liian kuormittava? Puuttuuko jotain? Ei. Emme tiedä. Kyllä! Miksi? Ei toimenpiteitä. Lisäselvityksiäpiteitä. Toimen- Kenen Kuka tekee? Vastuulla? JSohlo/Työsuojelu/Oulu 4

5 Teknisen työn opetustilojen vaarojen tunnistaminen ja riskin arviointi Kohdekohtainen tarkastelu perusteluineen JSohlo/Työsuojelu/Oulu 5

6 TARKASTUSLISTA TEKNISEN TYÖN KONEIDEN JA OPETUSTILOJEN KÄYTTÖÖNOTTOA VARTEN Koulun nimi: Päiväys: Läsnä: Arvioinnin kohde Kunnossa/ ei toimenpiteitä Emme tiedä/ lisäselvitys Korjattavaa Riskitaso Kuvaus puutteista/ Lisäselvitystarve Toimenpide-ehdotus/ Vastuullinen toimija A. Koneet ja laitteet 1.Asiakirjat ja merkinnät - CE-merkintä koneissa -vaatimustenmukaisuus vakuutukset - käyttö- ja huolto-ohjeet hj suomenkielellä llä - turvallisuusohjeet 2. Liikkuvien osien suojaus - suojainten yhteys toimintaan (mikrokytkimet) - hiomakoneet - porakoneet ( kara ) - höylät - sahat -sorvit - mekaaniset laitteet yms JSohlo/Työsuojelu/Oulu 6

7 A. Tapaturman vaaratekijät/ Koneet ja laitteet A1. Asiakirjat ja merkinnät - CE -merkintä koneissa - vaatimustenmukaisuusvakuutus, - käyttö- ja huolto-ohjeet suomeksi (ruotsiksi) - turvallisuusohjeet A2. Liikkuvien osien suojaus - suojainten yhteys toimintaan (mikrokytkinvalvonta) - porakoneet (karasuoja) - sorvit - vannesahat - nauhahiomakoneet - oiko- ja tasohöylät - mekaaniset laitteet (esim. levyn pyöristyslaite) A3.Konekohtaiset hallintalaitteet - terän/kurson pysähtymisaika max. 10 s (mekaaninen / sähköinen jarrutus) - pysäytyselimen ensisijaisuus - värikoodit (musta valkoinen) - tunnistusmerkinnät hallintalaitteissa (0-1; käynnistys-pysäytys) A4. Energiansyötön ohjaus - ohjaustaulu: sijainti, lukitus - konekohtainen ohjaus - tilakohtainen ohjaus A5. Hätäpysäytyspainikkeet - konekohtaiset k t hätäpysäyttimetä tti t - tilakohtaiset hätäpysäyttimet JSohlo/Työsuojelu/Oulu 7

8 A2. Liikkuvien osien suojaus Käyttöasetus 6 Jos on vaara koskettaa työvälineen liikkuvia osia, mikä voisi johtaa tapaturmiin, t nämä osat on varustettava suojuksin tai laittein, jotka estävät pääsyn vaaravyöhykkeelle JSohlo/Työsuojelu/Oulu 8

9 A3 Konekohtaiset hallintalaitteet Käyttöasetus t 8 ja 10 Työvälineen käynnistäminen ei saa olla mahdollista muuten kuin käyttämällä ällä tietoisesti t i siihen tarkoitukseen varattua hallintaelintä työvälineessä on oltava hallintaelin sen pysäyttämiseksi i täydellisesti ja turvallisesti JSohlo/Työsuojelu/Oulu 9

10 A3. Hallintalaitteiden merkinnät Käynnissä/ Valmius Käynnistys Pysäytys Hätäseis JSohlo/Työsuojelu/Oulu 10

11 A. Tapaturman vaaratekijät/ 1. Koneet ja laitteet A6. Koneiden sijoittelu - suoja-aluemerkinnät - takaiskualueet - kulkureitit - käyttöoikeudet (esto ohjaustaulusta) A7. Vakavoittaminen - kiinnittäminen alustaansa - tukevuus A8. Huoltotyöt ( vastuut) - kunnossapito-ohjelma - konekohtaiset huoltokirjat - tarkastusvälit A9. Sähköturvallisuus - johdotus ja suojaus - vedonpoistot A10. Käytön opastus oppilaat/sijaiset - konekohtainen riskinarviointi - varoituskilvet - käytönopastuskilvet - turvallisuusohjeet - käyttöoikeuskilvet A11. Muu JSohlo/Työsuojelu/Oulu 11

12 A7. Vakavoittaminen Käyttöasetus 2 Työväline ja sen osat on vakavoitettava kiinnittämällä tai muilla keinoin, jos se on työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden vuoksi tarpeen JSohlo/Työsuojelu/Oulu 12

13 A9. Sähköturvallisuus Sähkölaitteista, sähkön käytöstä ja staattisesta sähköstä johtuvan vaaran tulee olla mahdollisimman vähäinen. Työturvallisuuslaki (738/2002) 39 2 mom. Sähkölaitteet ja -laitteistot on suunniteltava, rakennettava, valmistettava ja korjattava niin sekä niitä on huollettava ja käytettävä niin, että: 1) niistä ei aiheudu kenenkään hengelle, terveydelle tai omaisuudelle vaaraa; Sähköturvallisuuslaki (410/1996) 5 1 mom. 1. kohta JSohlo/Työsuojelu/Oulu 13

14 B. Tapaturman vaaratekijät Työtilat ja työskentelyolosuhteet B1.Oppilasryhmäkoko B4. Ensiapuvälineet - työskentelypisteiden määrä - ensiapukoulutus/valmius - etäisyydet toistaan ja laitteista - varustus - kulkutiet - hätäensiapuohjeet B2. Henkilösuojaimet - välinehuolto - sijainti - hätäilmoitusjärjestelmä - määrä B5.Tulityöt - ikäluokkaan sopivuus - turvallisuus - valvontasuunnitelma /tilamäärittely - huolto j - B3. Siisteys ja järjestys Suojalaitteet (verhot etc.) - tapaturmavaarat - Suojaimet (maskit, käsineet) - poistumistiet - siivousmahdollisuus - pintamateriaalit - viihtyvyys (palamattomuus) - kaasujen kohdepoistot JSohlo/Työsuojelu/Oulu 14

15 B3. Siisteys ja järjestys Käsityön työturvallisuusopas s.44 Työpaikalla on huolehdittava turvallisuuden ja terveellisyyden edellyttämästä järjestyksestä ja siisteydestä. Siivoaminen ei saa aiheuttaa haittaa TtL JSohlo/Työsuojelu/Oulu 15

16 B. Tapaturman vaaratekijät Työtilat ja työskentelyolosuhteet B6. Kaasulaitteet - sijainti (kaasukeskus) - palo- ja pelastus- sekä varoitusmerkinnät - laitehuolto B7. Palo-ja räjähdysvaara - Atex -asiakirjat - sähkölaitteet (sijainti ja luokitus) - palokuormat - poistumistiet - poistumissuunnitelma - poistumisharjoitukset B8. Alkusammutuskalusto - jauhesammuttimet - sammutuspeitteet - hätäsuihkut - turvakäsineet B9. Ohjeet ja varoitustaulut - kaasut - ensiapukaapit p - hätäsuihku - alkusammutusvälineet - hätäpoistumisreitit - meluntorjunta - Hätäilmoitusohje B10. Työtilan pintamateriaalit - kestävyys - liukkaus - palamattomuus - myrkyttömyys y yy B11. Vaaratilanneilmoitukset - ohjeistus ja koulutus - seuranta JSohlo/Työsuojelu/Oulu 16

17 C. Fysikaaliset kuormitustekijät t kijät C1. Koneiden ja laitteiden melu - osastointi - kotelointi ti - suojautuminen C2. Valaistus - yleisvalaistus - konekohtainen - kohdevalaistus C3. Ilmanvaihto - yleisilmanvaihto il iht - kohdepoistot - maalikaapit - maalaushuone/kaappi - vaarallisten aineiden säilytys ja käsittely - muovintyöstö C4. Puu- ja metallipölyn poisto - purunpoistojärjestelmä (pintavahti) - hiontapölynpoisto - metallipölynpoisto C5. Lämpöolosuhteet - lämpötila - vetoisuus JSohlo/Työsuojelu/Oulu 17

18 C3. Ilmanvaihto Työpaikalla tulee olla riittävästi kelvollista hengitysilmaa, Työpaikan ilmanvaihdon tulee olla riittävän tehokas ja tarkoituksen- k mukainen TtL 33 Tn-tilojen ilmanvaihdon tulee olla järjestetty teknisesti erillään muusta ilmastointijärjestelmästä i ijä j l ä ä JSohlo/Työsuojelu/Oulu 18

19 D. Kemialliset ja biologiset vaarat D1. Kemikaalien säilytys ja käyttö - Ongelmajätteet (sijoitus ja käsittely) - erittely (saostuserottimet) - käytön opastus D3. Työskentelytilan turvallisuus ja terveellisyys - sisäilman laatu (yläpölyt, kosteusvauriot, yleinen siivoustaso) D2. Kemiallisille tekijöille altistumisen ehkäisy - kemikaaliluettelo - riskinarviointi JSohlo/Työsuojelu/Oulu 19

20 D. Ruumiillinen kuormittuminen (ergonomia) E1. Työskentelypisteet - sijainti - etäisyydet - mitoitus E2. Kulkutiet - turvallisuus - sijainti - tasoerot E3. Työasennot - työtasojen korkeudet - istuinkorkeudet E4. Työvälineet, koneet ja laitteet - mitoitus - ergonomia E5. Työskentelytila - pinta-ala - korkeus - läpinäkyvyys JSohlo/Työsuojelu/Oulu 20

21 F. Henkinen kuormittuminen F1. Työrauha F3. Valvonta - oppilasryhmien koostumus - näkyvyys tiloissa, välitön - erityistä tukea vaativat valvonta konetyöskentelyssä oppilaat - sosiaaliset tilat - avustajien määrä - toimintaohjeet oppilaille (esim. välituntien aikana) F2. Perehdyttäminen - työturvallisuusopas F4. Työaika - yleisohjeet tilan käytöstä - tuntimäärät (jaksaminen) - työhön opastus - työn suunnittelu (vaikutusmahdollisuudet työaikaan, perehdytyksestä (oppilaat, ryhmäkokoon etc.) - kirjallinen vakuutus sijaiset) F5. Lukitusjärjestelmä - poistumis ja - vastuut, käyttöoikeudet sisäänsuojautumisohjeet j - omaisuudenhallinta JSohlo/Työsuojelu/Oulu 21

22 F5. Lukitusjärjestelmät Turvallisesta opiskeluympäristöstä on ensi sijassa koulutuksen järjestäjä (kunta tms.), mutta myös koulun toiminnasta vastaava rehtori ja viime kädessä opetuksen käytännön toteuttamisesta vastaava opettaja, KTT opas TtL 12 määrittelee työympäristön suunnittelulle vaatimukset JSohlo/Työsuojelu/Oulu 22

23 Toimenpiteet riskien pienentämiseksi Teknisiä toimenpiteitä,, kuten teknisten puutteiden korjaaminen, uudet laite- tai työtilaratkaisut, suojusten tai turvalaitteiden kehittäminen, varmistus- ja hälytysjärjestelmät j t l ät tai huollon ja kunnossapidon parannukset. Organisaation toimintaan liittyviä toimenpiteitä, kuten yhteisistä pelisäännöistä sopiminen, toimintaohjeiden laatiminen, valvonnan tai seurannan kehittäminen, tiedonkulun ja työnsuunnittelun parantaminen tai vastuista sopiminen. Kirjaa toimenpiteet niin, että voisit ottaa ne sellaisenaan vuosittaiseen toimintasuunnitelmaan JSohlo/Työsuojelu/Oulu 23

24 Toimenpiteet riskien pienentämiseksi Yksilöiden toimintamahdollisuuksia parantavia toimenpiteitä, kuten uusien työvälineiden, työvaatetuksen tai henkilösuojainten hankinta, ohjeistus, perehdyttäminen ja koulutus, uudet työaika- tai työparijärjestelyt. Varo näitä! Huolellisuus lli ja tarkkaavaisuus Ohjeiden noudattaminen Oikeat työtavat Varovaisuus ja maltti Ammattitaito JSohlo/Työsuojelu/Oulu 24

25 Toimenpiteiden kirjaamisesta Riskien arvioinnin tärkeimpiä osia: Haetaan oikeita ja konkreettisia parannuskohteita. Riskien arvioinnin hyöty ja vaikuttavuus kiteytyvät toimenpiteisiin! Joka riskille ei ole PAKKO keksiä toimenpidettä. Myös nykyistä varautumista kannattaa kuvata. Kaikki toimenpiteet eivät ole samanarvoisia tai yhtä kiireellisiä! Lopullinen lista toteutettavista toimenpiteistä hahmottuu kaikkien arviointien ja yhteenvetojen jälkeen JSohlo/Työsuojelu/Oulu 25

26 Työturvallisuuslain velvoitteet (Käsityön työturvallisuusopas, lisäsivu 2009) Käsityön opetuksen järjestäjällä tulee olla hallussaan ajantasaiset tiedot turvallisuus- ja terveysvaaroista sekä niiden merkityksestä k tä oppilaiden id turvallisuudelle Käsityön opetuksen harjoitustöissä on omat ominaispiirteensä ja vaaratekijänsä, jotka tulee mahdollisimman tarkkaan selvittää ja pitää ajan tasalla Työnantajan tulee järjestää mahdollisuus ilmoittaa kirjallisesti haitoista ja puutteellisuuksista sekä antaa palaute toimenpiteistä, mihin se on ryhtynyt JSohlo/Työsuojelu/Oulu 26

27 VNA työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta 403/2008 (lisäsivu 2009) Asetus edellyttää järjestelmällistä konekohtaista turvallisuuden tarkastelua ja koneiden turvallisuudesta on huolehdittava koko niiden käytön ajan Asetusta sovelletaan koneen, välineen ja muun teknisen laitteen sekä niiden yhdistelmän käyttöön ja tarkastamiseen myös oppilaan harjoitustöissä Asetus antaa ohjeita käyttöön, asennukseen, valintaan, työpaikkaan, perehdyttämiseen, huoltoon, turvamerkintöihin, suojaukseen, hallintalaitteisiin, käynnistämiseen ja pysäyttämiseen sekä energiansyöttöön. (esim. koneilla tulee olla kunnossapito- ohjelma --- koneiden huoltokirjat, huoltovälit, huoltosuunnitelma etc..) JSohlo/Työsuojelu/Oulu 27

28 VNA työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta 403/2008 (lisäsivu 2009) Työvälineissä tulee olla hallintalaite sen pysäyttämiseksi täydellisesti ja turvallisesti. Hallintalaitteiden tulee sijaita vaara-alueiden ulkopuolella ja ne tulee suojata tahattoman käytön mahdollisuudelta Käynnistäminen ei saa olla mahdollista muuten kuin hallintalaitteen kautta. Konekohtaista hätäpysäytintä ei saa käyttää hallintalaitteena. Peruskouluympäristön kaikissa oppilaan käyttöön tarkoitetuissa koneissa ja laitteissa tulee olla konekohtainen hätäpysäytin. Hätäpysäytintä ei saa käyttää koneen hallintalaitteena JSohlo/Työsuojelu/Oulu 28

29 TN-tilojen turvallisuudesta AVI:n työsuojelun vastuualueen näkökulmasta (lisäsivu 2009) Koulussa saa käyttää vain hyväksyttyjä sähkölaitteita Koneiden ja sähkölaitteiden ohjaus toteutetaan keskitetysti lukittavasta opettajan käytössä olevasta tilasta Koneturvallisuussyistä voi olla tarpeen kytkeä koneet verkkoon konekohtaisesti (suojaetäisyyksien päällekkäisyys), jotta niiden käyntiä voidaan hallita Kiinteät koneet on varustettava lukittavin turvakytkimin, lukkiutumattomin käynnistimin ja pysäyttimin, konekohtaisin hätäpysäyttimin, alijännitesuojin, lämpörelein ja moottorijarruin JSohlo/Työsuojelu/Oulu 29

30 TN-tilojen turvallisuudesta AVI:n työsuojelun vastuualueen näkökulmasta (lisäsivu 2009) TN- tilat on varustettava tilakohtaisin hätäpysäyttimin. Ne kytketään siten että kaikista koneista, laitteista ja pistorasioista voidaan katkaista jännite (myös moottorijarrujen tulee kytkeytyä toimintaan) Koneen turvallisuuteen vaikuttavan suojavarusteen tulee olla toimintakuntoinen ja kaikissa olosuhteissa toimiva. Ryhmäkoon turvallista suuruutta arvioitaessa tulee huomioida oppilasaines. Erityisoppilaiden integrointi ryhmään vaikuttaa ryhmäkokoa pienentävästi Ryhmäkokoon vaikuttaa myös tilan aiheuttamat vaatimukset: valvonnan mahdollisuus, ilmamäärät, työskentelyn t turvallisuus, työpaikkojen määrä. ä Ryhmäkoko tulee suunnitella niin, että opettaja voi valvoa oppilaita kaikissa tilanteissa JSohlo/Työsuojelu/Oulu 30

31 Opetuksen järjestelyt ja opettajaa koskeva k ohjeistus Käsityön työturvallisuusoppaan uusittu lisäsivu TN-tiloissa saavat opetusta antaa vain sellaiset opettajat, jotka hallitsevat aineen opetuksen ja työskentelyn käytössä ä olevilla koneilla ja laitteilla ill Muutoin on oppilasryhmälle tällöin järjestettävä muuta opetusta Oppilasryhmää ei missään tapauksessa saa jättää työskentelemään omin päin varsinkaan koneilla ja laitteilla Opettajan on opetuksen aikana varmistettava, että oppilaalla riittävä valmius kulloinkin opetuksessa käytettävien työkalujen laitteiden ja koneiden käyttöön JSohlo/Työsuojelu/Oulu 31

Riskinarvioinnin kautta turvallisuuden hallintaan. Oulun opetustoimen malli luoda käsityönopetukseen turvallisuuskulttuuria Tampere 24.-25.

Riskinarvioinnin kautta turvallisuuden hallintaan. Oulun opetustoimen malli luoda käsityönopetukseen turvallisuuskulttuuria Tampere 24.-25. Riskinarvioinnin kautta turvallisuuden hallintaan Oulun opetustoimen malli luoda p käsityönopetukseen turvallisuuskulttuuria Tampere 24.-25.2008 Turvallisuus osana strategiaa Johdon sitoutuminen yleisen

Lisätiedot

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta...

Lisätiedot

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002)

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) tuli voimaan 1.1.2003. Lailla kumotaan vuodelta 1958 oleva vanha työturvallisuuslaki (299/58) siihen tehtyine muutoksineen. Vanhan

Lisätiedot

Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas

Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 1 Sisällys 1. Johdanto... 4 2. Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta... 6 2.1 Lainsäädäntöperusta...

Lisätiedot

HIUS- JA KAUNEUDENHOITOALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

HIUS- JA KAUNEUDENHOITOALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2012:15 HIUS- JA KAUNEUDENHOITOALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS HIUS- JA KAUNEUDENHOITOALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2012:15 Opetushallitus

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

SOSIAALI- JA TERVEYSLAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS SOSIAALI- JA TERVEYSLAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta... 4 2.1 Lainsäädäntöperusta...

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2014:1 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2014:1 ISBN 978-952-13-5720-6 (nid.) ISBN 978-952-13-5721-3 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Oppaat ja käsikirjat 2012:16 MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

Oppaat ja käsikirjat 2012:16 MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2012:16 MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:16 ISBN 978-952-13-5385-7 (nid.) ISBN 978-952-13-5386-4 (pdf)

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS KONEPAJASSA Työnjohtajan näkökulmasta

TYÖTURVALLISUUS KONEPAJASSA Työnjohtajan näkökulmasta LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Konetekniikan osasto BK10A0400 Kandidaatintyö ja seminaari TYÖTURVALLISUUS KONEPAJASSA Työnjohtajan näkökulmasta Lappeenrannassa 28.3.2008 Marko

Lisätiedot

Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta

Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta Sisältö Esipuhe.... 3 Ohjeen sisällöstä.... 3 Mikä on trukki ja kuljettaja?... 4 Trukkiliikennettä koskevat työturvallisuuslainsäädännön määräykset....

Lisätiedot

Työsuojelu kiteytetysti. Kiinteistöpalveluala

Työsuojelu kiteytetysti. Kiinteistöpalveluala Työsuojelu kiteytetysti Kiinteistöpalveluala Sisältö Kiinteistöpalvelualan työsuojelu... 4 Työturvallisuus työpaikalla... 5 Työnantajalla huolehtimisvelvoite... 5 Työturvallisuus yhteisellä työpaikalla...

Lisätiedot

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojelujulkaisuja 91 Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN 978-952-479-093-2 ISSN 1455-4011 Multiprint Oy, Tampere 2009 ESIPUHE Valtioneuvoston asetus työvälineiden

Lisätiedot

OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA

OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2.1 Lainsäädäntöperusta... 3 2.2 Vastuunjako työturvallisuudesta... 4 2.3 Tapaturma, ilmoittamisvelvoite

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) - korvaa ns. käyttöpäätöksen 856/1998 - voimaan 1.1.

Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) - korvaa ns. käyttöpäätöksen 856/1998 - voimaan 1.1. Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) - korvaa ns. käyttöpäätöksen 856/1998 - voimaan 1.1.2009 Jukka Tamminen TSP-Safetymedia Oy Koneen elinkaari Laki

Lisätiedot

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki Timo Koskinen, Anne Mironen Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus Uusi työturvallisuuslaki 1 Taitto Mikko Huttunen Paino Valkealan Painokarelia 2003 ISBN 951-714-222-6 2 Sisällys Uusi

Lisätiedot

VESI- JA YMPÄRISTÖHUOLLON OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

VESI- JA YMPÄRISTÖHUOLLON OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS VESI- JA YMPÄRISTÖHUOLLON OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2013:6 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2013:6 ISBN 978-952-13-5545-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5546-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Oppaat ja käsikirjat 2013:6 VESI- JA YMPÄRISTÖHUOLLON OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

Oppaat ja käsikirjat 2013:6 VESI- JA YMPÄRISTÖHUOLLON OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2013:6 VESI- JA YMPÄRISTÖHUOLLON OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2013:6 ISBN 978-952-13-5545-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5546-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Turvallisuuden hallinta työpaikalla Työpaikan auditointi HALMERI- menetelmällä

Turvallisuuden hallinta työpaikalla Työpaikan auditointi HALMERI- menetelmällä LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO 1 CS20A0550 TURVALLISUUSJOHTAMINEN Harjoitustyö kevät 2013 Turvallisuuden hallinta työpaikalla Työpaikan auditointi HALMERI- menetelmällä Kevät 2013 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN

Lisätiedot

Aalto-yliopiston Kemian tekniikan korkeakoulu TYÖTURVALLISUUS OPPILAITOKSESSA

Aalto-yliopiston Kemian tekniikan korkeakoulu TYÖTURVALLISUUS OPPILAITOKSESSA Aalto-yliopiston Kemian tekniikan korkeakoulu TYÖTURVALLISUUS OPPILAITOKSESSA Versio 7.5 13.04.2015 Aalto-yliopiston Kemian tekniikan korkeakoulu TYÖTURVALLISUUS OPPILAITOKSESSA Toimittanut: Kimmo Karinen

Lisätiedot

Työturvallisuuslaki (738/2002)

Työturvallisuuslaki (738/2002) Työturvallisuuslaki (738/2002) Lain tarkoitus ja soveltamisala Lain 1 :ssä on säännös lain tarkoituksesta. Sen mukaan lain tarkoituksena on työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi parantaa

Lisätiedot

Markus Suni TYÖTURVALLISUUSTIEDOT JA TAIDOT PERUSKOULUN JÄLKEEN

Markus Suni TYÖTURVALLISUUSTIEDOT JA TAIDOT PERUSKOULUN JÄLKEEN Markus Suni TYÖTURVALLISUUSTIEDOT JA TAIDOT PERUSKOULUN JÄLKEEN Opettajien kokemuksia opiskelijoiden teknisen työn työturvallisuustiedoista ja -taidoista ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Filosofinen tiedekunta Kasvatustieteen

Lisätiedot

PIENYRITYKSEN. työturvallisuus ja työterveysriskien hallinta

PIENYRITYKSEN. työturvallisuus ja työterveysriskien hallinta PIENYRITYKSEN työturvallisuus ja työterveysriskien hallinta Työterveyslaitos TTL-Kirjakauppa Topeliuksenkatu 41 a A 00250 Helsinki puh. 030 4742 543 faksi (09) 4775 071 www.ttl.fi/verkkokauppa Työterveyslaitos

Lisätiedot

TURVALLISUUDEN HALLINTA RAKENNUSTYÖMAALLA

TURVALLISUUDEN HALLINTA RAKENNUSTYÖMAALLA Itä-Suomen läänin rakennusalan työturvallisuuden motivointi- ja koulutushanke TURVALLISUUDEN HALLINTA RAKENNUSTYÖMAALLA Toiminnallinen työturvallisuuskansio pienille ja keskisuurille rakennusyrityksille

Lisätiedot

Lasitusalan työsuojelu

Lasitusalan työsuojelu Lasitusalan työsuojelu Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, lasikeraamisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Jorma Hyvönen Taitto: Pen & Pen Oy Paino: Painojussit Oy 1. painos 2009 ISBN

Lisätiedot

Miten huolehtia turvallisuudesta vieraassa työpaikassa

Miten huolehtia turvallisuudesta vieraassa työpaikassa Miten huolehtia turvallisuudesta vieraassa työpaikassa Jukka Tamminen jukka.tamminen@finnsafe.net jukka.tamminen@barona.fi TSP-Safetymedia Oy 29.10.2009 Jukka Tamminen TSP-Safetymedia Oy 1 Yhteisten vaarojen

Lisätiedot

Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011

Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011 Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011 Kaukolämpö Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Energiateollisuus ry 2011 ET-kaukolämpökansio

Lisätiedot

UUSI TYÖTURVALLISUUSLAKI (738 / 2002) REHTORIN / MUUN ESIMIEHEN SEKÄ OPETTAJAN KANNALTA

UUSI TYÖTURVALLISUUSLAKI (738 / 2002) REHTORIN / MUUN ESIMIEHEN SEKÄ OPETTAJAN KANNALTA UUSI TYÖTURVALLISUUSLAKI (738 / 2002) REHTORIN / MUUN ESIMIEHEN SEKÄ OPETTAJAN KANNALTA www.finlex.fi, katso myös Euroopan työterveellisyys ja turvallisuusvirasto http://fi.osha.eu.int Vuoden 2003 alusta

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma

Työsuojelun toimintaohjelma Työsuojelun toimintaohjelma Ohjeita työnantajalle Työsuojelun toimintaohjelma Työsuojeluasioiden hoitaminen on tärkeää, jotta työt sujuisivat häiriöittä. Hyvin hoidetusta työsuojelusta seuraa henkilöstön

Lisätiedot

KONEYRITTÄJÄN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT

KONEYRITTÄJÄN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT KONEYRITTÄJÄN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT Näkökulmana seuraavat alat: energia, maarakennus, metsänparannus, puunhankinta versio 5.0 1 Lukijalle Käsissäsi on koneyrittäjille valmisteltu turvallisuustehtävien opas,

Lisätiedot

työssäoppimisen TYÖSUOJELU LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNOSSA MONISTE 2/2008

työssäoppimisen TYÖSUOJELU LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNOSSA MONISTE 2/2008 työssäoppimisen TYÖSUOJELU LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNOSSA MONISTE 2/2008 Opetushallitus ja tekijät Taitto: Eija Högman ISBN 978-952-13-3580-8 (nid.) ISBN 978-952-13-3581-5 (pdf) ISSN 1237-6590 Edita Prima

Lisätiedot