Konehankinta ajankohtainen muista arvioida työturvallisuusriskit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Konehankinta ajankohtainen muista arvioida työturvallisuusriskit"

Transkriptio

1 Konehankinta ajankohtainen muista arvioida työturvallisuusriskit Nordic Food & Nordic Pack Toimialapäällikkö Jukka Soukkanen Elintarviketeollisuusliitto ry

2 Elintarviketeollisuuden, teollisuuden ja kaikkien toimialojen työpaikkatapaturmien taajuus Tapaturmataajuus: vahinkojen lukumäärän miljoonaa työntuntia kohden Lähteet: Tapaturmavakuutuslaitosten liitto (TVL) ja Työturvallisuuskeskus TTK Elintarvike teollisuus Teollisuus Kaikki toimialat

3 Tapaturmapoissaolot prosentteina teollisuuden työntekijöillä eräillä aloilla vuonna 2012 Lähde: EK:n Työaikakatsaus ,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 Elintarvike Energia Tekstiili Teknologia Kemia Puu Paperi Rakentaminen 3

4 Palkansaajien työpaikkatapaturmat eräillä teollisuuden sekä kaivostoiminnan ja louhinnan toimialoilla vuonna 2013 Kaivostoiminta ja louhinta Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus Kumi- ja muovituotteiden valmistus Metallien jalostus Muiden ei-metallisten tuotteiden valmistus Sahatavaran, puutuotteiden valmistus ym. Elintarvikkeiden valmistus Muiden koneiden ja laitteiden valmistus Metallituotteiden valmistus Muut teollisuudenalat yhteensä Lähteenä käytetty Työtapaturmat tilastojulkaisua 2014, Tapaturmavakuutuslaitosten liitto (TVL) 4

5 Sairaus- ja tapaturmapoissaoloprosentti elintarviketeollisuudessa 2012* Työntekijöiden sairauspoissaolot teoreettisesta säännöllisestä työajasta 7,9 %* Työterveyslaitoksen arvioin mukaan tuki- ja liikuntaelinsairauksien osuus elintarvikealan sairauspoissaoloista on % Työntekijöiden tapaturmapoissaoloprosentti 0,6 %* (Eri teollisuuden aloilla toimihenkilöiden sairaus- ja tapaturmapoissaoloprosentti 2,0 %) *EK:n työaikakatsaus

6 Koneiden käytössä tapahtuvat tapaturmat eivät ole yleisiä Koneen käyttöön liittyvien tapaturmien määrä elintarviketeollisuudessa on vähäinen, mutta kuten muuallakin teollisuudessa kyseisillä tapaturmilla on suuri todennäköisyys muodostua vakaviksi Vakavia tapaturmia on aiheutunut mm. kosketuksesta koneen liikkuvaan työkaluun tai liikkuvaan koneen osaan, kiinni jääminen liikkuvaan koneenosaan... tahaton käynnistyminen ym. 6

7 Elintarviketeollisuudentuotantoprosesseille tyypillisiä piirteitä Korkeat elintarvikehygieeniset vaatimukset Korkeat laatuvaatimukset Tuotantoprosesseissa käsitellään (mahdollisesti saman työvuoron aikana): erilaisia raaka-aineita valmistetaan erilaisia tuotteita erilaiset pakkaukset ym. Tuotantoprosessien muutokset eri tuotteille ja uusille tuoteryhmille Uusia koneita käytössä olevien yhteyteen Syntyykö koneyhdistelmä? Konedirektiivin soveltamisopas kohta 38 Koneyhdistelmät: ec-2nd _fi.pdf 7

8 Tuotantoprosessien piirteistä johtuen Nostoja Käsityötä Eräillä aloilla paljon vaihe- ja poimintatyötä, Pinsettiote Leikkaavat käsityövälineet Fyysistä voimaa vaativia työvaiheita, siirtoja Koneiden ja linjastojen säädöt Koneiden ja linjastojen pesut märkiä pintoja, Kuumia esineitä, kuumia nesteitä Ym. Jopa useita kertoja työvuoron aikana 8

9 Miten keskeiset säädökset kohdistuvat koneen valmistajaan ja miten puolestaan työnantajaan (ja koneen asentajaan) *Laki eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta 1016/2004 (konelaki), *VNa koneiden turvallisuudesta 400/2008 (koneasetus), - Direktiivi 2006/42/EY (konedirektiivi) *Sähköturvallisuuslaki ja asetus, KTM:n päätös sähkölaitteiden turvallisuudesta - Pienjännitedirektiivi (2006/95/EY) *Vna sähkölaitteiden ja laitteistojen sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta 1466/2007(EMC-direktiivi 2004/108 EY) *ym. Valmistaja Koneen asennus- ja käyttöönottovaihe Koneen, työvälineen tai muun laitteen asentajan velvollisuudet (Työturvallisuuslaki 58 ja 7 ) *Työturvallisuuslaki 738/2002, *Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta 403/2008 (käyttöturva-asetus) *ym. Työnantaja Suunnittelu, normien mukainen valmistus, riskien arviointi, käyttöohjeet, vaatimustenmukaisuusvakuutus jne. Koneen valinta, käyttöönotto, vaarojen selvittäminen, käyttö ja käytön valvonta, kunnossapito jne. 9

10 Sopimusjärjestely Koneen valmistajaa / toimittajaa koskeva sääntely - konelaki - koneasetus - ym. Sopimus Työnantajaa koskeva sääntely - työturvallisuuslaki - käyttöturva-asetus - ym. 10 Valmistaja Sopimussuhteen sääntely - pakottavat normit* - Sopimusehdot* - kauppatapa, osapuolten käytäntö ym. - kauppalaki, oikeustoimilaki ym. Työnantaja

11 Työnantajan eräistä keskeisistä koneisiin liittyvistä työturvallisuusvelvoitteista työturvallisuuslain ja käyttöturvaasetuksen mukaan (fyysisiin riskeihin liittyen) Pääsyä koneen vaara-alueelle rajoitettava Työvälineen valinta ja sijoittaminen Sopiva kyseiseen työhön ja työolosuhteisiin Noudatetaan valmistajan ohjeita Tarvittaessa täydennettävä, päivitettävä ja jopa uusittava Vaaran arviointi ja poistaminen Huomiota mm. sähkön, automaattisten toimintojen, liikkuvien osien vaaroihin, vaarallisten osien liikkeen ennen vaara-aluetta pysäyttävät laitteet Toimintakunnon varmistaminen Koneen elinkaaren ajan 11

12 Työnantajan eräistä keskeisistä koneisiin liittyvistä työturvallisuusvelvoitteista työturvallisuuslain ja käyttöturvaasetuksen mukaan (fyysisiin riskeihin liittyen) Suojaukset ja turvalaitteet Varoituslaitteet ja merkinnät Hallintalaitteet ja ohjausjärjestelmät Työvälineen käynnistäminen Työvälineen pysäyttäminen ja hätäpysäytys Energialähteestä irrottaminen Kunnossapitotyön turvallisuus Sääolot Erityiset pätevyysvaatimukset 12

13 Vaatimustenmukaisuusolettama Konelaki 8 : Teknisen laitteen katsotaan olevan sitä koskevien vaatimusten mukainen, jos valmistaja on antanut vaatimustenmukaisuudesta asianmukaisen vakuutuksen ja tehnyt laitteeseen sitä koskevan merkinnän tai laitteen vaatimustenmukaisuus on muutoin osoitettu siten kuin 5 :ssä säädetään. 13

14 Koneasetus eli valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta (400/2008) asettaa yksityiskohtaisia vaatimuksia koneen valmistajalle Suunnitella ja valmistaa kone sitä koskevien turvallisuusvaatimusten mukaisesti Tekniset tiedot (tiedosto) Riskien arviointi Käyttöohje CE-merkintä Koneen tarvittavat merkinnät Vaatimustenmukaisuusvakuutus Lähteitä: Konedirektiivin soveltamisopas: ec-2nd _fi.pdf Koneturvallisuus, Koneiden tekniset vaatimukset ja vaatimustenmukaisuus, Työsuojeluhallinto

15 Koneasetuksen eräitä koneen valmistajalle asettamia vaatimuksia Valaistus; koneessa, jos yleisvalaistus ei riitä s.8 (1060) Ergonomia, istuimet s.9 (1061) Käyttöpaikka eli mistä konetta käytetään, ohjaamo s.9 (1061) Ohjausjärjestelmät s.10 (1062) mm. ei saa käynnistyä odottamattomasti, koneen pysähtymistä ei voi estää jos pysäytyskäsky on jo annettu Ohjauslaitteet s. 11 (1062) Käynnistäminen s.12 (1063) Pysäyttäminen s.12 (1063) Hätäpysäytys, nopeasti käytettävissä s.1064 Koneyhdistelmä s.13 (1064) Pysäytinohjaimet hätäpysäyttimet mukaan lukien pysäyttävät myös kytketyt laitteet, jos niiden toimintojen jatkuminen voi aiheuttaa vaaraa Esim. kun linjastolle sijoitetaan uusi kone Tehosyötön häiriöt, kone ei saa käynnistyä odottamattomasti s.14 (1065) Vakaus s.14 (1065) Rikkoutumisriski (esim. liikkuvan työkalun rikkoutuminen) s.15 ( ) Liikkuvista osista aiheutuva riski (voimansiirron ja prosessin liikkuvat osat) s ( ) Suojukset s

16 Jos valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta koskee koneen valmistajaa, niin miksikäs meidän työpaikalla siitä mitään tarvitsisi tietää? Voitaisiinko koneen valmistajille asetettuja vaatimuksia hyödyntää työpaikalla esim.: suunniteltaessa uuden koneen hankintaa työpaikalle (projekti- ja rakennesuunnitelmissa) sopimusehdoissa (osapuolten yhteinen ymmärrys, vastuut eri toimittajien osalta) tehtäessä työpaikalla vaarojen selvittämistä ja arviointia tarkkailtaessa työpaikan työturvallisuustasoa perehdyttäessä (esim. häiriötapaukset) ym.? 16

17 Työnantajan työturvallisuus- ja koneen valmistajan konesäädöksistä johdettu listaus esim. suunnittelun avuksi tai riskien arviointiin (fyysiset riskit) Seuraava listaus ei ole tyhjentävä Näkökulma tässä on painottunut mekaanisiin riskeihin 17

18 Työnantajan työturvallisuus- ja koneen valmistajan konesäädöksistä johdettu listaus esim. suunnittelun avuksi tai riskien arviointiin (fyysiset riskit) Kone on asianmukaisesti CE-merkitty ja siitä on annettu vaatimustenmukaisuusvakuutus, josta ilmenevät minkä normien mukaan kone on valmistettu Tekninen tiedosto, jolla osoitetaan vaatimustenmukaisuus esim. viranomaiselle: piirustukset, kuvaus riskien arvioinnin menetelmistä, kuvaus suojaustoimenpiteistä jne. Kone on työhön ja työ- ja sääolosuhteisiin sopivia ja tarkoituksenmukainen. Koneen käytöstä ei vaaraa sillä työskentelevälle tai muille työpaikalla oleville Toimintakunnon varmistaminen koneen elinkaaren ajan Toimintakunnon seuraaminen ja testaus Seikkaperäiset valmistajan käyttö-, hoito-, puhdistus- ja huolto-ohjeet. Ohjeet työntekijöiden saatavilla ja ymmärrettävissä (suomeksi/ruotsiksi). Tarvittaessa täydennettävä. Mahdolliset varoituksen väärinkäytöstä. Perehdyttämisohjeet perustuvat suurelta osin näihin 18

19 Työnantajan työturvallisuus- ja koneen valmistajan konesäädöksistä johdettu listaus esim. suunnittelun avuksi tai riskien arviointiin (fyysiset riskit) Riittävästi tilaa, koneen käyttöpaikka (ohjaamo), työasento, ergonomia, valaistus Koneen vakaus Oikea asennus Hallintalaitteet ja ohjausjärjestelmät, ohjaus- ja turvalaitteiden virheetön toiminta Tarpeelliset suojalaitteet, varoituslaitteet ja merkinnät (myös varoitusmerkinnät) Työvälineen käynnistäminen, pysäyttäminen ja hätäpysäytys Tehosyötön häiriöt, kone ei saa käynnistyä odottamattomasti Energialähteestä irrottaminen 19

20 Työnantajan työturvallisuus- ja koneen valmistajan konesäädöksistä johdettu listaus esim. suunnittelun avuksi tai riskien arviointiin (fyysiset riskit) Koneyhdistelmät Pysäytinohjaimet hätäpysäyttimet mukaan lukien pysäyttävät myös kytketyt koneet, jos niiden toimintojen jatkuminen voi aiheuttaa vaaraa Esim. kun linjastolle sijoitetaan uusi kone Pääsyä koneen tai työvälineen vaara-alueelle on rajoitettava niiden rakenteen, sijoituksen, suojusten tai turvalaitteiden avulla tai muulla sopivalla tavalla Huomiota mm. sähkön, automaattisten toimintojen, liikkuvista osista aiheutuvaa riskiin (voimansiirron ja prosessin liikkuvat osat) Rikkoutumisriski (esim. liikkuvan työkalun rikkoutuminen) Kunnossapitotyön turvallisuus. Huolto-, säätö-, korjaus-, puhdistus-, häiriö- ja poikkeustilanteisiin on varauduttava työn turvalliseksi suorittamiseksi. Näitä toimenpiteitä koskevat ohjeet Erityiset käyttäjän pätevyysvaatimukset 20

21 Kiitos 21

Uuden konedirektiivin keskeiset turvallisuusvaatimukset teollisuuskoneille

Uuden konedirektiivin keskeiset turvallisuusvaatimukset teollisuuskoneille Sundcon Oy MUISTIO 24.2.2010 Uuden konedirektiivin keskeiset turvallisuusvaatimukset teollisuuskoneille Rajaukset Suomalainen valmistaja. Tavaranvalmistuskoneet ja koneyhdistelmät (esimerkiksi kiinteästi

Lisätiedot

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojelujulkaisuja 91 Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN 978-952-479-093-2 ISSN 1455-4011 Multiprint Oy, Tampere 2009 ESIPUHE Valtioneuvoston asetus työvälineiden

Lisätiedot

Tekn. lis. Matti Sundquist, Sundcon Oy Uusi konedirektiivi 2006/42/EY ja käsitteet kone, osittain valmis kone sekä koneyhdistelmät

Tekn. lis. Matti Sundquist, Sundcon Oy Uusi konedirektiivi 2006/42/EY ja käsitteet kone, osittain valmis kone sekä koneyhdistelmät kirjoittaja: otsikko: julkaisupäivä: 22.6.2009 Tekn. lis. Matti Sundquist, Sundcon Oy Uusi konedirektiivi 2006/42/EY ja käsitteet kone, osittain valmis kone sekä koneyhdistelmät HUOM: Voit kommentoida

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) - korvaa ns. käyttöpäätöksen 856/1998 - voimaan 1.1.

Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) - korvaa ns. käyttöpäätöksen 856/1998 - voimaan 1.1. Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) - korvaa ns. käyttöpäätöksen 856/1998 - voimaan 1.1.2009 Jukka Tamminen TSP-Safetymedia Oy Koneen elinkaari Laki

Lisätiedot

Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta

Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta Sisältö Esipuhe.... 3 Ohjeen sisällöstä.... 3 Mikä on trukki ja kuljettaja?... 4 Trukkiliikennettä koskevat työturvallisuuslainsäädännön määräykset....

Lisätiedot

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto Työsuojelujulkaisuja 57 Koneturvallisuus Säädökset ja soveltaminen Työsuojeluhallinto Tampere 2007 ISSN 1455-4011 ISBN 978-952-479-059-8 Multiprint Oy, Tampere 2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. KONEISIIN SOVELLETTAVAT

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2008. Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta

Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2008. Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta Page 1 of 54 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2008» 400/2008 400/2008 Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2008 Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta Valtioneuvoston päätöksen

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 16. Koneturvallisuus. Koneiden tekniset vaatimukset ja vaatimustenmukaisuus TYÖSUOJELUHALLINTO

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 16. Koneturvallisuus. Koneiden tekniset vaatimukset ja vaatimustenmukaisuus TYÖSUOJELUHALLINTO Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 16 Koneturvallisuus Koneiden tekniset vaatimukset ja vaatimustenmukaisuus TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2008 ISBN 978-952-479-084-0 ISSN 1456-257X Multiprint 2008 Lukijalle Euroopan

Lisätiedot

Työsuojeluhallinto. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 22. Koneen maahantuonti. Ohjeita maahantuojalle, jakelijalle, ostajalle ja rahoittajalle

Työsuojeluhallinto. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 22. Koneen maahantuonti. Ohjeita maahantuojalle, jakelijalle, ostajalle ja rahoittajalle Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 22 Työsuojeluhallinto Koneen maahantuonti Ohjeita maahantuojalle, jakelijalle, ostajalle ja rahoittajalle Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 22 Koneen maahantuonti Ohjeita maahantuojalle,

Lisätiedot

HUOM: Voit kommentoida uusimpia julkaistuja artikkeleita osoitteessa: http://www.metsta.fi/ipubs/html/machinery/news/00-02-00.html

HUOM: Voit kommentoida uusimpia julkaistuja artikkeleita osoitteessa: http://www.metsta.fi/ipubs/html/machinery/news/00-02-00.html kirjoittaja: Tekn. lis. Matti Sundquist, Sundcon Oy otsikko: Uusi konedirektiivi 2006/42/EY ja koneen valmistajan tehtävät julkaisupäivä: 27.5.2009 (päivitetty 22.6.2009) HUOM: Voit kommentoida uusimpia

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 16. Koneturvallisuus. Koneen vaarojen arvioinnista CE-merkintään TYÖSUOJELUHALLINTO

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 16. Koneturvallisuus. Koneen vaarojen arvioinnista CE-merkintään TYÖSUOJELUHALLINTO Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 16 Koneturvallisuus Koneen vaarojen arvioinnista CE-merkintään TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2007 ISBN 978-952-479-068-0 ISSN 1456-257X Multiprint Oy, Tampere 2007 LUKIJALLE

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 16. Koneturvallisuus. Koneen vaarojen arvioinnista CE-merkintään TYÖSUOJELUHALLINTO

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 16. Koneturvallisuus. Koneen vaarojen arvioinnista CE-merkintään TYÖSUOJELUHALLINTO Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 16 Koneturvallisuus Koneen vaarojen arvioinnista CE-merkintään TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2005 ISBN 952-479-022-X ISSN 1456-257X PK-paino Oy Tampere 2005 LUKIJALLE K oneita

Lisätiedot

KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi

KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi Liite 15 Työsuojeluosasto 10.8.2011 2. versio KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi Meritullinkatu 8, Helsinki PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1998L0037 FI 07.12.1998 001.002 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 98/37/EY, annettu 22 päivänä

Lisätiedot

TURVALLISUUDEN HUOMIOINTI NOSTO- APUVÄLINEIDEN SUUNNITTELUSSA JA KÄYTÖSSÄ

TURVALLISUUDEN HUOMIOINTI NOSTO- APUVÄLINEIDEN SUUNNITTELUSSA JA KÄYTÖSSÄ 21.6.2004 TURVALLISUUDEN HUOMIOINTI NOSTO- APUVÄLINEIDEN SUUNNITTELUSSA JA KÄYTÖSSÄ Tekijät: Tilaaja: Mika Yli-Marttila, Jorma Järvenpää, Pekka Kivinen, Vesa Hämäläinen ja Heikki Marjamäki Työsuojelurahasto

Lisätiedot

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002)

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) tuli voimaan 1.1.2003. Lailla kumotaan vuodelta 1958 oleva vanha työturvallisuuslaki (299/58) siihen tehtyine muutoksineen. Vanhan

Lisätiedot

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta...

Lisätiedot

TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Turva-automaatio prosessiteollisuudessa

TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Turva-automaatio prosessiteollisuudessa TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Prosessilaitosten ja prosessien

Lisätiedot

Uuden konedirektiivin/ asetuksen edellyttämät dokumentit

Uuden konedirektiivin/ asetuksen edellyttämät dokumentit Sundcon Oy MUISTIO 16.11.2009 Uuden konedirektiivin/ asetuksen edellyttämät dokumentit Rajaukset 1. Suomalainen valmistaja. 2. Tavaranvalmistuskoneet ja koneyhdistelmät (esimerkiksi kiinteästi asennetut

Lisätiedot

Henkilönostojen turvallisuuden varmistaminen

Henkilönostojen turvallisuuden varmistaminen TYÖTURVALLISUUSTIEDOTE Henkilönostojen turvallisuuden varmistaminen Tapaturmavakuutuslaitosten liitto Sosiaali- ja terveysministeriö / työsuojeluosasto Julkaisijat: Tapaturmavakuutuslaitosten liitto, Sosiaali-

Lisätiedot

Koneturvallisuuden standardit

Koneturvallisuuden standardit Koneturvallisuuden standardit Standardeilla turvallisuutta www.sfs.fi 1 Koneturvallisuuden standardit käsittelevät koneiden sekä niissä olevien järjestelmien, laitteiden ja toisinaan myös komponenttien

Lisätiedot

Koneturvallisuuden standardit

Koneturvallisuuden standardit Koneturvallisuuden standardit Standardeilla turvallisuutta www.sfs.fi 1 Koneturvallisuuden standardit käsittelevät koneiden sekä niissä olevien järjestelmien, laitteiden ja toisinaan myös komponenttien

Lisätiedot

Juhani Jurvanen VALMISTUSSOLUN UUDISTAMINEN

Juhani Jurvanen VALMISTUSSOLUN UUDISTAMINEN Juhani Jurvanen VALMISTUSSOLUN UUDISTAMINEN Tekniikka ja liikenne 2010 2 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä Juhani Jurvanen Opinnäytetyön nimi Valmistussolun

Lisätiedot

Tekninen opas nro 2. EU-direktiivit ja nopeussäädetyt PDS-käytöt

Tekninen opas nro 2. EU-direktiivit ja nopeussäädetyt PDS-käytöt Tekninen opas nro 2 EU-direktiivit ja nopeussäädetyt PDS-käytöt 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 7 Oppaan tarkoitus... 7 Oppaan käyttö... 8 Vastuut ja toimenpiteet... 8 Tarkistusruudut... 8 Viittaukset...

Lisätiedot

Turvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät

Turvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät LIIKENNEVIRASTON TURVALLISUUSKOORDINAATTORIEN KOULUTUS 28.10.2011 Turvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät Simo Sauni 1 LÄHTÖKOHTA Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 2 (205/2009)

Lisätiedot

Tuotteen turvallisuuden varmistamisen työkalupakki

Tuotteen turvallisuuden varmistamisen työkalupakki Tuotteen turvallisuuden varmistamisen työkalupakki Turvallisen tuotteen kehittämiseksi Turvallisuuden suunnitteluun ja arviointiin 22.2.2000 Jouni Kivistö-Rahnasto Matti Vuori AUTOMAATIO Sisällysluettelo

Lisätiedot

MATTI JÄÄSKÖ NOSTOTURVALLISUUDEN VARMISTAMINEN TUOTEKEHITYS- PROSESSISSA. Diplomityö

MATTI JÄÄSKÖ NOSTOTURVALLISUUDEN VARMISTAMINEN TUOTEKEHITYS- PROSESSISSA. Diplomityö MATTI JÄÄSKÖ NOSTOTURVALLISUUDEN VARMISTAMINEN TUOTEKEHITYS- PROSESSISSA Diplomityö Tarkastaja: professori Jouni Kivistö- Rahnasto Tarkastaja ja aihe hyväksytty Teknisten tieteiden tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Koneturvallisuus. Uusi konedirektiivi ja sitä vastaava koneasetus. Soveltamisohjeita. Matti Sundquist, Sundcon Oy www.sundcon.fi

Koneturvallisuus. Uusi konedirektiivi ja sitä vastaava koneasetus. Soveltamisohjeita. Matti Sundquist, Sundcon Oy www.sundcon.fi Koneturvallisuus Uusi konedirektiivi ja sitä vastaava koneasetus Soveltamisohjeita Matti Sundquist, Sundcon Oy www.sundcon.fi matti.sundquist@sundcon.fi Uuden menettelyn mukaisia direktiivejä MD: Uusi

Lisätiedot

KONEYRITTÄJÄN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT

KONEYRITTÄJÄN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT KONEYRITTÄJÄN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT Näkökulmana seuraavat alat: energia, maarakennus, metsänparannus, puunhankinta versio 5.0 1 Lukijalle Käsissäsi on koneyrittäjille valmisteltu turvallisuustehtävien opas,

Lisätiedot

Ei kahleet vaan turva ja ohjeet

Ei kahleet vaan turva ja ohjeet Ei kahleet vaan turva ja ohjeet Riskienhallinnan perusvaatimukset Sisällysluettelo Riskienhallinta hyödyllistä ja lakisääteistä...3 Yrityksen perustaminen...4 Kirjanpito...8 Tuotevastuu ja tuoteturvallisuus...10

Lisätiedot