Matalan koron vaikutukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Matalan koron vaikutukset 20.3.2014"

Transkriptio

1 Matalan koron vaikutukset Missä voitot missä riskit missä ratkaisut

2 Luottamuksen lisääminen finanssimarkkinoihin Euroopan vakausmekanismin rakentaminen Pankkiunoinin (SSM, SRM ja yhteinen talletussuoja) perustaminen EKP:n korkopäätökset Rakenteelliset muutokset Euroopassa Lyhyen ja pitkän tähtäimen kasvutavoite Valtionvelkakirjojen vakaus Yritysten taseiden kasvattaminen Yksityishenkilöiden ylivelkaantumisen vähentäminen Luottamuksen lisääminen Suomessa Julkisentalouden kestävyysvajeen ratkaiseminen Mahdollisten luokitusmuutosten vaikutus finanssisektorin varainhankinnan kustannuksiin Riittävien pääomien varmistaminen ja taseiden vahvistaminen Läpinäkyvyyden lisääminen Stressitestit Terveiden liiketoimintakäytäntöjen varmistaminen 1

3 Suomi-Salaman laskuperuste

4 Korot ja inflaatio 3

5 Matalien korkojen uhkakuvia Entisestään alenevat korot Matalan korkotason jatkuminen pitkään Korkotason nopea nousu Vanhojen hyvätuottoisten korkoinstrumenttien uudelleensijoitusriski Vaihtoehtoisten sijoitusmarkkinoiden riskienhallinnan epäonnistuminen Vastuuvelan aliarvostaminen Epälikvidien sijoitusten yliarvostaminen Siirtyminen SII:een tapahtuu hankalassa sijoitusympäristössä 4

6 Henkivakuutusyhtiöiden sijoitusjakaumat 2008 ja

7 LTGA-vakuutusten sijoitusjakauma (EIOPA) 6

8 Henkivakuutusyhtiöiden vakavaraisuuden kehitys Vakavaraisuuden tunnusluvut 6 30% 5 25% 4 20% 3 15% 2 10% 1 5% % Vakavaraisuusasema Riskiperusteinen vakavaraisuusasema Vakavaraisuusaste (oikea) Lähde: Finanssivalvonta. 7

9 Alenevat korot vakuutusyhtiöille Vastuuvelan kasvu markkinaehtoisissa laskelmissa Korkotuottojen lasku ja korkoinstrumenttien arvon nousu Taseen hallinta erilaisissa laskelmissa (FAS/IFRS/SII) Vaihtoehtoisten sijoituskohteiden etsiminen kehittyvät markkinat vähemmän likvidit sijoituskohteet Tunnetaanko näiden sijoituskohteiden riskit? 8

10 Korkokäyrien volatiilisuus ongelma Omnibus II:ssa sovittu mm. vastaavuuskorjaus volatiliteettikorjaus siirtymäsäännökset Eivät poista kaikkea korkokäyrän volatiilisuutta 9

11 Smith-Wilson-käyrä herkkä muutoksille - sininen käyrä Euro spot -korko LLP 20 v 40 v LLP - punainen käyrä 15 v + 50 bps, 20 v 20 bps 10

12 Pitkään jatkuva matala korkotaso Finanssimarkkinoiden häiriöiden vaikutukset yrityksiin ja yksityishenkilöihin Tartuntariskit Sekä julkisen talouden että yksityishenkilöiden velkaantuneisuus Investointien pieneneminen ja työttömyys vaikuttavat vakuutusyhtiöiden ja yleisesti finanssimarkkinoiden tuottoihin Veroperustan laajentaminen Mahdollisia tulevia riskejä ei ehkä havaita elettäessä matalassa korkotasossa Korkovaateen täyttäminen haasteellista Vahinkovakuutusyhtiöiden riskiliikkeen negatiivisuutta ei voi kompensoida positiivisella sijoitustuotolla 11

13 Korkotason nopea nousu Finanssimarkkinoille häiriöitä Osakkeiden arvojen lasku Bondien arvojen lasku ja tuottojen kasvu Nopea nousu voi myös hidastaa makrotaloutta Yritysrahoituksen vaarantuminen Yksityishenkilöiden velkojen maksun vaarantuminen Suojausinstrumenttien oikeellisuus? Markkinaehtoisen vastuuvelan lasku Mahdollisesti siirtymistä vakuutussäästämisestä muihin kilpaileviin sijoituskohteisiin 12

14 Henkivakuutusyhtiöiden perustekorkoisen osuus vastuuvelasta 100,0 % 90,0 % 80,0 % 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % ,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % Henki- Aktia Liv-Alandia Duo Suomiyhtiö Henki- Tapiola Kaleva Mandatum Henki- Nordea OPHV Henki- Fennia 13

15 Vakuutusehtojen muuttaminen Vakuutussopimuslain 20 a oikeudesta muuttaa vakuutusmaksua ja muita sopimusehtoja mainittava vakuutusehdoissa (myös vakuutukset ennen VSL-muutosta) vakuutussopimuksen sisältö ei saa muuttua olennaisesti alkuperäiseen sopimukseen verrattuna erityistä syytä yleisen vahinkokehityksen muutoksen vuoksi erityistä syytä yleisen korkotason muutoksen vuoksi muut kuin mainitut syyt eivät oikeuta muutokseen (esim. vakavaraisuuden vaarantuminen tai lakimuutokset) Koskee kuluttajan ja kuluttajaan rinnastettavien vakuutuksia Ryhmävakuutuksissa sovelletaan, VSL 20 a :ää, jos muuta ei ole sovittu. Ei kuitenkaan voida sopia vakuutettua sitovasti lain säännöksiä huonommista ehdoista. Luonnos Finanssivalvonnan kannanotoksi henkivakuutussopimusten ehtojen muuttamisesta Ollut lausunnolla 14

16 Tietojen antaminen vapaaehtoiset järjestelyt Korostetaan tasapuolista, ei harhaanjohtavaa ja oikeaa tietojen antamista Sekä sijoitussidonnaisen että perustekorkoisen vakuutuksen edut ja haitat Vaihtoehtojen tulee tosiasiallisesti olla vakuutuksenottajan käytettävissä Tanska Vain vapaaehtoiset järjestelyt Tulee antaa laskelma markkinaehtoisesta vastuusta ennen ja jälkeen. Suositellaan vakuutuksenottajalle korvausta perustekorkoisuuden menetyksestä. 15

17 Tanskan oikeusasiamies puuttunut markkinointiin 16

18 Tietojen antaminen yksipuoliset järjestelyt Tiedot muutoksesta Tieto vakuutuksenottajan oikeudesta irtisanoa vakuutus. Suositus muutoksen perusteet muutokseen oikeuttava vakuutusehtojen kohta muutoksen sisältö niin selkeästi, että heidän on saamiensa tietojen perusteella mahdollista arvioida muutoksen vaikutusta heidän vakuutussopimuksiinsa mahdollisuus saattaa asia Vakuutuslautakunnan tai yleisen tuomioistuimen käsiteltäväksi.

19 Muuttamisen edellytykset Muutoksen on oltava Huomattava Yllättävä eli ei ole voitu ennakolta ottaa huomioon tavanomaisessa riskinmäärityksessä Lyhytkestoiset huomattavatkaan muutokset eivät oikeuta muuttamiseen Huomioon sopimuksen tekemisen jälkeen tapahtunut vahinkokehitys tai korkotason muutos. 18

20 Muutoksen olennaisuuden arviointi Otettava huomioon Kaikkien niiden muutosten vaikutukset sopimuksen sisältöön, jotka tehdään yhdellä kertaa tai hyvin lyhyellä ajalla, Vakuutuksen luonne vakuutuksen irtisanottavuus se, onko kyseessä yksilöllinen vai ryhmävakuutus vakuutuksen verokohtelu mahdollisessa irtisanomistilanteessa Vertailtava Markkinoiden korkotasoa Sopimuksen tekohetken korkotasoa

21 Esimerkkejä olennaisista muutoksista Vakuutuksenottajalle jo kertynyttä etuutta ja sille luvattua laskuperustekorkoa heikennetään Laskuperustekorkoinen vakuutus muutetaan sijoitussidonnaiseksi vakuutukseksi Vakuutuksenottajalta otetaan pois oikeus siirtää laskuperustekorkoisessa osassa muutoshetkellä olevia vakuutussäästöjä sopimuksen laskuperustekorkoisen ja sijoitussidonnaisen osan välillä Muutoksessa puututaan muuhun asiakkaan valintamahdollisuuteen, jota on markkinoinnissa erityisesti korostettu.

22 Muita suosituksia Vahinkokehityksen parantuessa tai korkotason noustessa sopimusmuutoksia tulisi tarkastella uudestaan. Ei tulisi vähentää takaisinosto-arvosta takaisinostosanktiota. Finanssivalvonnalle etukäteen ilmoitus

23 EIOPA:n lausunto pitkään jatkuvan matalan korkotason aiheuttamista toimista vakuutusalan valvonnassa EIOPA yhdessä kansallisten valvojien kanssa tulee tehostamaan matalan koron vaikutusten seurantaa. Tavoitteena on ylläpitää jatkuvasti ajantasaista kokonaiskuvaa vakuutussektorin tilanteesta sekä yhtiöiden vakavaraisuuden että systeemisten riskien varalta. Valvojien tulee osaltaan edistää yhteistyössä yksittäisten toimijoiden kanssa tarvittavien ratkaisujen löytymistä ja varmistaa tarvittaessa näiden toteuttaminen riittävän ajoissa vakuutettujen etujen turvaamiseksi. Erityistä huomiota tulee kiinnittää myös vakuutuksenottajien tasapuoliseen kohteluun. 22

24 Fivaan tullut EIOPA:sta kolme kyselyä Yhden kyselyn osalta päätettiin kysyä yhtiöiltä kommentteja: yhtiöillä erilaisia strategioita (suojaukset, MA-järjestelyt, sijoitusprofiilit) yhtiöt selviytyvät useita vuosia nykyisellä korkotasolla tähän vaikuttanut jo käytössä olleet ennakoivan valvonnan säännökset ongelmat eri tasolla kuin Keski-Euroopassa (unit linked osuus suurempi) varautumisia useissa yhtiöissä tehty laskemalla FAS-diskonttokorkoja ja varautumalla pitkäikäisyysriskiin Muuten on kommentoitu mm. markkinakäytäntöjä ja perustekorkoisten sijoitusten muuttamista sijoitussidonnaisiksi Suomalainen vakuutusmarkkina muuttui jo ennen matalan korkotason kautta 23

25 Matalan koron stressitesti Kevään stressitestiin lisätty matalan koron stressitesti Mukana matalan koron stressi (Japani-skenaario) 24

26 Mitkä näistä kengistä ovat kalleimmat? 25

27 Matala korko tulee kalliiksi Brian Atwood 600 $ Christian Louboutin Manolo Blahnik 3095 $ Alexander McQueen 4600 $ Louis Vuitton $ 1985 $ 26

Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta

Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta Kannanotto 1/2013 1 (5) Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta 1 Yleistä 2 Säädöstausta Henkivakuutusyhtiöt solmivat asiakkaidensa kanssa pääsääntöisesti

Lisätiedot

Selvitys henkivakuutusyhtiöiden kohtuusperiaatteen toteutumisesta vuosina 2008 ja 2009

Selvitys henkivakuutusyhtiöiden kohtuusperiaatteen toteutumisesta vuosina 2008 ja 2009 1 (24) Tässä selvityksessä kerromme seuraavista aiheista: Selvityksen keskeinen sisältö 1 Taustaa 2 Kohtuusperiaate 3 yhtiöiden ylijäämä ja sen käyttö 6 Lisäetujen jakamista koskevat tavoitteet ja niiden

Lisätiedot

Selvitys henkivakuutusyhtiöiden kohtuus periaatteen toteutumisesta vuonna 2011

Selvitys henkivakuutusyhtiöiden kohtuus periaatteen toteutumisesta vuonna 2011 Sivu 1 (26) Sisällysluettelo Selvityksen keskeinen sisältö 1 Taustaa 2 yhtiöiden ylijäämä ja sen käyttö 3 Lisäetujen jakamista koskevat tavoitteet ja niiden toteutuminen 10 Liitteet 20 1 Selvityksen keskeinen

Lisätiedot

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 1/2013

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 1/2013 Sivu 1 (43) Tässä julkaisussa kerromme seuraavista aiheista: Finanssisektorin vahva kokonaiskuva peittää alleen perusliiketoimintojen heikentyneen kannattavuuden 1 Matala korkotaso ja talouskasvun hidastuminen

Lisätiedot

Eläkesäästäminen. Eläkesäästäminen. Vakuutus- ja rahoitusneuvonta www.fine.fi. Sivu 1

Eläkesäästäminen. Eläkesäästäminen. Vakuutus- ja rahoitusneuvonta www.fine.fi. Sivu 1 Eläkesäästäminen Eläkesäästäminen Tässä oppaassa käsitellään verotuettua eläkesäästämistä. Oppaan tiedot perustuvat 1.1.2014 voimassa olevaan lainsäädäntöön. Tarkoituksena on antaa eläkesäästämisestä kiinnostuneille

Lisätiedot

Ehdotus vakuutussopimuslain uudistamiseksi

Ehdotus vakuutussopimuslain uudistamiseksi LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2007:10 Ehdotus vakuutussopimuslain uudistamiseksi Lausuntotiivistelmä OIKEUSMINISTERIÖN LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2007:10 Ehdotus vakuutussopimuslain uudistamiseksi Lausuntotiivistelmä

Lisätiedot

Eläkesäästäminen 2011

Eläkesäästäminen 2011 Eläkesäästäminen Eläkesäästäminen 2011 Tässä oppaassa käsitellään verotuettua eläkesäästämistä. Oppaan tarkoituksena on antaa eläkesäästämisestä kiinnostuneille yksityishenkilöille yleistä tietoa pitkäaikaissäästämissopimuksista

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYKSET JA OHJEET KOSKIEN FINANSSIPALVELUJEN ASIAKASSOPIMUKSIA

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYKSET JA OHJEET KOSKIEN FINANSSIPALVELUJEN ASIAKASSOPIMUKSIA 1 (15) LAUSUNTO Nina Väänänen 11.6.2013 Finanssivalvonnalle Lausuntopyyntö 3/2013-2.5.2013 FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYKSET JA OHJEET KOSKIEN FINANSSIPALVELUJEN ASIAKASSOPIMUKSIA Finanssivalvonta on pyytänyt

Lisätiedot

VAHINGONKORVAUS- JA VAKUUTUSOIKEUS 5311609 5 OP VAKUUTUSOIKEUS 11/17/11 VAKUUTUSOIKEUDEN KESKEISET LÄHTÖKOHDAT

VAHINGONKORVAUS- JA VAKUUTUSOIKEUS 5311609 5 OP VAKUUTUSOIKEUS 11/17/11 VAKUUTUSOIKEUDEN KESKEISET LÄHTÖKOHDAT VAHINGONKORVAUS- JA VAKUUTUSOIKEUS 5311609 5 OP Syksy 2011 Onerva-Aulikki Suhonen onerva-aulikki. suhonen @uef.fi VAKUUTUSOIKEUS VAKUUTUSOIKEUDEN KESKEISET LÄHTÖKOHDAT Käsittää sekä yksityisoikeuteen,

Lisätiedot

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 1/2014

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 1/2014 Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 1/214 1 (44) Finanssisektorin tila kokonaisuutena kohtuullisen hyvä 1 Finanssisektori kohtaa kasvavia riskejä toimintaympäristössään 4 Pankit ylläpitivät tulostasoaan

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN JÄRJESTÄMINEN SUOMESSA 1

FINANSSIVALVONNAN JÄRJESTÄMINEN SUOMESSA 1 FINANSSIVALVONNAN JÄRJESTÄMINEN SUOMESSA 1 1 Muistion on laatinut johtokunnan asettama Suomen Pankin sisäinen työryhmä Esa Ojanen (pj), Arno Lindgren, Juha Tarkka ja Kimmo Virolainen. Sihteereinä ovat

Lisätiedot

Vakuutuksenantajan tiedonantovelvollisuus säästöhenki- ja eläkevakuutussopimuksissa

Vakuutuksenantajan tiedonantovelvollisuus säästöhenki- ja eläkevakuutussopimuksissa Vakuutuksenantajan tiedonantovelvollisuus säästöhenki- ja eläkevakuutussopimuksissa Ruohonen, Tiina 2012 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää Vakuutuksenantajan tiedonantovelvollisuus säästöhenki-

Lisätiedot

SÄÄSTÖ- JA SIJOITUSVAKUUTUSTEN VALINTAOPAS

SÄÄSTÖ- JA SIJOITUSVAKUUTUSTEN VALINTAOPAS Kuluttajien vakuutustoimisto on 1.1.2009 alkaen Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Porkkalankatu 1 00180 Helsinki Puh. (09) 6850 120 Faksi (09) 6850 1220 1.7.2008 SÄÄSTÖ- JA SIJOITUSVAKUUTUSTEN VALINTAOPAS

Lisätiedot

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 1/2012

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 1/2012 1 (4) Tässä julkaisussa kerromme seuraavista aiheista: Suomen finanssisektorilta edellytetään edelleen hyvää varautumista riskeihin 1 Toimintaympäristö edelleen epävakaa 4 Euroalueen velkakriisi heijastuu

Lisätiedot

Sijoitusvakuutus. Tuoteseloste. Voimassa 1.1.2013 alkaen

Sijoitusvakuutus. Tuoteseloste. Voimassa 1.1.2013 alkaen Sijoitusvakuutus Tuoteseloste Voimassa 1.1.2013 alkaen Sijoitusvakuutus sopii hyvin sekä omasta että läheisten taloudellisesta turvasta huolehtimiseen, kertyneiden varojen pitkäaikaiseen sijoittamiseen

Lisätiedot

SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND

SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND 94 SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND WORKING PAPERS ISSN 0781-4410 SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS The Actuarial Society of Finland 94 Airio, Tony Henkivakuutusosakeyhtiö Duon valmistautuminen

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014

Toimintakertomus 2014 Toimintakertomus 2014 Sisältö Finanssivalvonta lyhyesti... 2 Johtajan katsaus... 3 Strategia... 6 Toimintaympäristö ja valvottavien taloudellinen tila... 7 Riskiperusteisesti kohdennettu valvonta ja sääntely

Lisätiedot

Yleiset Sopimusehdot. www.if.fi. ehdot voimassa 1.1.2011 alkaen YL 1. Sisällysluettelo

Yleiset Sopimusehdot. www.if.fi. ehdot voimassa 1.1.2011 alkaen YL 1. Sisällysluettelo Yleiset Sopimusehdot ehdot voimassa 1.1.2011 alkaen YL 1 www.if.fi Sisällysluettelo 1 Eräiden vakuutussopimuksessa käytettyjen termien merkitys............................ 2 2 Sopimuksen tekeminen ja voimassa

Lisätiedot

Private Sijoitusvakuutus

Private Sijoitusvakuutus Private Sijoitusvakuutus Tuoteseloste Voimassa 1.1.2014 alkaen Vakuutusmuoto Private Sijoitusvakuutus on sijoitussidonnainen säästöhenkivakuutus. Vakuutuksen säästösumma maksetaan vakuutusajan päättyessä

Lisätiedot

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit. Lehdistötilaisuus 2.4.2012

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit. Lehdistötilaisuus 2.4.2012 Valvottavien taloudellinen tila ja riskit Lehdistötilaisuus 2.4.2012 Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 2.4.2012 Suomen finanssisektorin toimintaympäristö Euroopan velkakriisi

Lisätiedot

ELÄKESÄÄSTÄMINEN NYT JA TULEVAISUUDESSA MITÄ LAKI PITKÄAIKAISSÄÄSTÄMISESTÄ TUO TULLESSAAN?

ELÄKESÄÄSTÄMINEN NYT JA TULEVAISUUDESSA MITÄ LAKI PITKÄAIKAISSÄÄSTÄMISESTÄ TUO TULLESSAAN? Kauppatieteellinen tiedekunta Talouden ja yritysjuridiikan laitos Rahoitus 26.11.2009 ELÄKESÄÄSTÄMINEN NYT JA TULEVAISUUDESSA MITÄ LAKI PITKÄAIKAISSÄÄSTÄMISESTÄ TUO TULLESSAAN? Kandidaatintutkielma Marjo

Lisätiedot

FINANSSIPALVELUIDEN JA TUOTTEIDEN MARKKINOINTI MÄÄRÄYKSET JA OHJEET. FK:n keskeisimmät kommentit ovat seuraavat:

FINANSSIPALVELUIDEN JA TUOTTEIDEN MARKKINOINTI MÄÄRÄYKSET JA OHJEET. FK:n keskeisimmät kommentit ovat seuraavat: FINANSSIPALVELUIDEN JA TUOTTEIDEN MARKKINOINTI MÄÄRÄYKSET JA OHJEET Finanssivalvonnan lausuntopyyntö 14.11.2012 FIVA 6/01.00/2012 Finanssivalvonta (FIVA) on pyytänyt Finanssialan Keskusliitolta (FK) lausuntoa

Lisätiedot

SIJOITUSSIDONNAISTEN SÄÄSTÖHENKIVAKUUTUSTEN KÄYTETTÄVYYS JA VERTAILTAVUUS SIJOITTAJAN NÄKÖKULMASTA

SIJOITUSSIDONNAISTEN SÄÄSTÖHENKIVAKUUTUSTEN KÄYTETTÄVYYS JA VERTAILTAVUUS SIJOITTAJAN NÄKÖKULMASTA TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamistieteiden laitos SIJOITUSSIDONNAISTEN SÄÄSTÖHENKIVAKUUTUSTEN KÄYTETTÄVYYS JA VERTAILTAVUUS SIJOITTAJAN NÄKÖKULMASTA Vakuutustiede Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2015 Tekijä:

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014 Yleiset sopimusehdot perustuvat vakuutussopimuslakiin (543/94). Vakuutussopimukseen sovelletaan myös sellaisia vakuutussopimuslain säännöksiä, joita ei jäljempänä ole esitetty. Vakuutussopimuksen yleiset

Lisätiedot

Selvitys liikennevakuutuksen kannattavuudesta 2002 2011

Selvitys liikennevakuutuksen kannattavuudesta 2002 2011 Sivu 1 (16) Sisällysluettelo Yleistä 1 Taustaa 1 Maksutulon kehitys 2 Markkinaosuudet 3 Asiakasryhmäkohtaiset tunnusluvut 4 Liikennevakuutuksen tulos 6 Tunnusluvut 13 Liitteet 14 Yleistä Finanssivalvonta

Lisätiedot

Finanssialan sääntelyuudistusten taloudellisista vaikutuksista *

Finanssialan sääntelyuudistusten taloudellisista vaikutuksista * Kansantaloudellinen aikakauskirja 107. vsk. 4/2011 Finanssialan sääntelyuudistusten taloudellisista vaikutuksista * Veli-Matti Mattila Pääekonomisti Finanssialan Keskusliitto 1. Johdanto Yhdysvaltain asuntorahoitusmarkkinoilta

Lisätiedot

Henkivakuutuksia eri tarpeisiin. Sijoitus-Invest 14. 15.11.2012

Henkivakuutuksia eri tarpeisiin. Sijoitus-Invest 14. 15.11.2012 Henkivakuutuksia eri tarpeisiin Sijoitus-Invest 14. 15.11.2012 Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 14.11.2012 Finanssivalvonta Suomen rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen

Lisätiedot

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2011

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2011 1 (4) Tässä julkaisussa kerromme seuraavista aiheista: Varauduttava velkakriisin aiheuttamien ongelmien pitkittymiseen 1 Reaalitalouden ja pääomamarkkinoiden riskit kasvaneet 4 Euroopan velkakriisi ja

Lisätiedot

HENKIVAKUUTUSYHTIÖN SIJOITUS- TOIMINTA JA MARKKINARISKIEN HALLITSEMINEN SOLVENSSI II - VAKAVARAISUUSKEHIKOSSA

HENKIVAKUUTUSYHTIÖN SIJOITUS- TOIMINTA JA MARKKINARISKIEN HALLITSEMINEN SOLVENSSI II - VAKAVARAISUUSKEHIKOSSA HENKIVAKUUTUSYHTIÖN SIJOITUS- TOIMINTA JA MARKKINARISKIEN HALLITSEMINEN SOLVENSSI II - VAKAVARAISUUSKEHIKOSSA Liiketaloustiede, laskentatoimen ja rahoituksen pro gradu -tutkielma Laatija: Sara Kuntanen

Lisätiedot

TUOTESELOSTE 27.10.2014. Turvan Henkikulta. Kuolemanvaravakuutus

TUOTESELOSTE 27.10.2014. Turvan Henkikulta. Kuolemanvaravakuutus 27.10.2014 TUOTESELOSTE Turvan Henkikulta Kuolemanvaravakuutus 2 Ota vakuutus: pääset nauttimaan omistajan eduista ja oikeuksista Yrityksen on oltava taloudellisesti kannattava. Me emme tee tässä asiassa

Lisätiedot