SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 04/2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 04/2014"

Transkriptio

1 AIKA Tiistai kello PAIKKA Microkadun kampuksen B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Technopolis Microkatu 1, Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen Olavi Martikainen, Toini Juvosen varahenkilö Antti Kivelä, poistui klo 18.45, 9:n aikana. Juha Koivula Riitta Korhonen, puheenjohtaja Martti Lamberg Matti Notko Pauli Ruotsalainen Elina Vepsäläinen POISSA Toini Juvonen MUUT LÄSNÄ OLLEET Päivi Diov Aleksi Eskelinen Olli Helanterä Matti Kartano Anna Olkkonen Mervi Vidgren Ahti Huotari hallinto- ja henkilöstöpäällikkö, pöytäkirjanpitäjä yhtymävaltuuston puheenjohtaja talousjohtaja yhtymävaltuuston 1. varapuheenjohtaja yhtymävaltuuston 2. varapuheenjohtaja esittelijä / kuntayhtymän johtaja pykälien 14 ja 15 käsittelyn ajan KÄSITELLYT ASIAT Pykälä Liite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 3 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 4 kpl SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N PERUSTAMINEN 6 JOHTAVASSA ASEMASSA TOIMIVIEN PALKKAUKSEN MÄÄRÄYTYMISEN PERUSTEET 7 KOULUTUSVASTUUJOHTAJAN TEHTÄVÄ, PALVELUSSUHTEEN EHDOTJA TEHTÄVÄN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN 8 KEHITTÄMISPÄÄLLIKÖN TEHTÄVÄ, PALVELUSSUHTEEN EHDOTJA TEHTÄVÄN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN 9 HALLINTO- JA HENKILÖSTÖJOHTAJAN TEHTÄVÄ JA PALVELUSSUHTEEN EHDOT Sivu 1

2 10 TALOUSJOHTAJAN TEHTÄVÄÄN VALITSEMINEN ALKAEN 11 3 kpl SAVONIAN KUOPION OPISTOTIEN JA IISALMEN HAUKISAARENTIEN OPPILAITOSKIINTEISTÖJEN RUOKAPALVELUJEN HANKINTA 12 1 kpl SAVONIAN TOIMITILOJEN STRATEGINEN SUUNNITTELU JA TILOJEN KÄYTÖN OPTIMOINTI 13 3 kpl ENERGIATEKNIIKAN TUTKIMUSHALLIN URAKOITSIJAVALINTA 14 2 kpl TILAMUUTOS- JA KORJAUSTYÖT OPISTOTIEN KAMPUKSELLA 15 1 kpl TILAMUUTOSTYÖT MICROKADUN KAMPUKSEN TILOISSA 16 EUROPAN 12 -ARKKITEHTUURIKILPAILUN TULOKSET 17 SAVONIAN EDUSTAJA KIINTEISTÖ-OY TECHNOPOLIS MICROKATU 1 HALLITUKSEEN 18 2 kpl SAVONIAN TIETOTURVAPOLITIIKKA JA TIETOTURVAN VASTUUNJAKO 19 1 kpl TALOUSHALLINON TIETOJÄRJESTELMIEN MUUTOKSET YHTIÖITTÄMISEN JOHDOSTA 20 MUUTOKSET TILINKÄYTTÖVALTUUKSIIN SAVONIAN POHJOIS-SAVON OSUUSPANKISSA OLEVAAN SIPENDITILIIN 21 MUUTOS VUODEN 2014 TALOUSARVION TSTA 2014 TIETOHALLINNON INVESTOINTIOSAAN 22 INVESTOINTIOSAN MUUTOS TSTA 2014:ÄÄN TIETOHALLINNON INVESTOINTEIHIN: OPISKELIJAHALLINTOJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMISEEN 23 INVESTOINTIVARAUKSEN MUUTOS TEKNOLOGIA- JA YMPÄRISTÖALAN OSAAMISALUEEN KUOPION YKSIKÖN INVESTOINTIOSAAN OTTO-OIKEUDEN ALAISET PÄÄTÖKSET 25 MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT 26 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Sivu 2

3 Allekirjoitukset Riitta Korhonen Päivi Diov Olli Helanterä puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä pöytäkirjanpitäjä :t 1 5, Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu kokouspaikalla heti kokouksen päättymisen jälkeen. Juha Koivula pöytäkirjantarkastaja Matti Notko pöytäkirjantarkastaja Sivu 3

4 1 KOKOUKSEN AVAUS Yhtymähallituksen puheenjohtaja Riitta Korhonen avaa kokouksen. Päätös Kokous todettiin avatuksi. Sivu 4

5 2 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus hyväksyy kokouksen työjärjestyksen. Päätös Yhtymähallitus hyväksyi kokouksen työjärjestyksen, niin että pykälät 14 ja 15 käsitellään pykälän 4 jälkeen. Sivu 5

6 3 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kuntayhtymän hallintosäännön 2 :n mukaan toimielin pitää kokouksen päättämänään aikana ja paikassa. Edelleen säännön 2 :n mukaan kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Yhtymähallitus päätti (6 ) kokouksessa kevätkauden 2014 kokousajankohdistaan. Tämän kokouksen kutsu ja esityslista on lähetetty kokouskutsun mukaisella jakelulla Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kuntayhtymän johtajan esitys Päätös Yhtymähallitus toteaa 1) kokoukseen osallistuvat henkilöt 2) kokouksen laillisuuden 3) kokouksen päätösvaltaisuuden. Todettiin. Sivu 6

7 4 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus valitsee kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Juha Koivula ja Matti Notko. Päätös Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Juha Koivula ja Matti Notko. Sivu 7

8 5 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N PERUSTAMINEN Jäsenkuntia on pyydetty päivätyssä pyyntökirjeessä esittämään mennessä kannanottonsa yhtiöittämiseen liittyvissä asioissa koskien jäsenkunnan tahtotilaa lähteä Savonia-ammattikorkeakoulu Oy: n osakkaaksi ja sitoutua yhtiöittämisen päätöksenteon aikatauluun siten, että kaikissa jäsenkunnissa asia päätetään mennessä. Kiuruvesi, Kuopio, Iisalmi ja Varkaus ovat kannanottonaan ilmoittaneet tahtotilansa lähteä Savonia-ammattikorkeakoulu Oy:n osakkaaksi ja sitoutuneet esitettyyn aikatauluun. OKM:ltä tulleen ohjeen mukaisesti kaikkien kuntayhtymänä toimivien ammattikorkeakoulujen tulee hakea toimilupaa osakeyhtiölle mennessä. Toimiluvan saamisen edellytyksenä on, että Savonia-ammattikorkeakoulu aloittaa osakeyhtiönä lukien. Yhtymävaltuusto on käsitellyt Lapinlahden kunnan ilmoituksen (Ote Lapinlahden kunnan valtuuston pöytäkirjasta ( 5) erota kuntayhtymän jäsenyydestä ja päättänyt palauttaa Lapinlahden kunnalle peruspääomaa perussopimuksen mukaisen enimmäismäärän. Lapinlahden kunnanvaltuusto käsittelee omalta osaltaan peruspääoman palautusta koskevan päätöksen kunnanvaltuuston toukokuun kokouksessa. Kiuruveden, Kuopion, Iisalmen ja Varkauden kaupunginhallitukset ovat käsitelleet luonnoksen osakassopimukseksi ja ehdotuksen perussopimuksen muutokseksi. Kaikki edellä mainitut jäsenkunnat ovat mennessä ilmoittaneet kantanaan, että ne voivat hyväksyä Savoniaammattikorkeakoulun osakeyhtiön muodostamisen osakassopimuksen periaatteiden pohjalta. Osakassopimuksessa hyväksyttyjen periaatteiden ja yhtymävaltuuston (4 ) päätöksen mukaisesti yhtiöittämisjärjestelyissä edetään niin, että ensi vaiheessa kuntayhtymä perustaa osakeyhtiön euron osakepääomalla ja merkitsee osakeyhtiön kaikki osakkeet. Jäsenkunnat ovat tehneet ehdotuksensa yhtymävaltuustolle ns. hallinnollisen yhtiön hallituksen jäseniksi. Perustamisen toisessa vaiheessa omistusjärjestelyt toteutetaan, niin että yhtiö järjestää osakeannin kuntayhtymälle. Kuntayhtymä maksaa osakkeiden merkintähinnan apporttiomaisuudella eli sijoittaa apporttina yhtiöön Savonia-ammattikorkeakoulun toiminnan kaikkine siihen liittyvine varoineen, velkoineen, oikeuksineen ja vastuineen. Apporttiomaisuutta vastaan kuntayhtymä merkitsee yhtiön uusia osakkeita. Apporttiomaisuuden tarkempi arvo määräytyy kuntayhtymän nettoapportin arvosta taseessa pois lukien kuntayhtymän omistukseen ja hallintaan jäävien kiinteistöjen arvo (Sairaalakadun ja Osmajoentien kiinteistöt). Samalla kuntayhtymä luovuttaa osakeyhtiölle ammattikorkeakoulutoiminnan, henkilöstön, sitoumukset sekä nettovarallisuuden apporttiluovutuksena. Tämän jälkeen kuntayhtymä puretaan osittain ja kuntayhtymän osakkeet palautetaan purussa jäsenkunnille hyväksytyn osakassopimuksen ja muutetun perussopimuksen ehtojen mukaisesti. Kuntayhtymä puretaan kokonaan sen jälkeen, kun kuntayhtymään jätetty kiinteistöomaisuus tai siitä saatavat tulot on luovutettu osakeyhtiölle käytettäväksi opetus- ja Sivu 8

9 kulttuuriministeriön edellyttämällä ammattikorkeakoulutoimintaa hyödyttävällä tavalla. Yhtymähallitukselle ja -valtuustolle tuodaan myöhemmin tiedoksi yhtiöjärjestykseen myöhemmin ammattikorkeakoululain vahvistamisen jälkeen tehtävät tarpeelliset muutokset. Yhtiöjärjestys ja osakassopimus on toimitettava Opetus- ja kulttuuriministeriöön tarkistettavaksi toimiluvan hakemisen yhteydessä. Edellä esitettyyn perustuen kuntayhtymän johtaja esittää osakeyhtiön perustamista liitteenä olevan perustamissopimuksen ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Yhtiöön esitetään lisäksi valittavaksi neljä hallituksen jäsentä jäsenkuntien tekemien ehdotusten pohjalta seuraavasti: Kiuruveden kaupungin edustajana kaupunginjohtaja Jarmo Muiniekka, Kuopion kaupungin edustajana palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen, Iisalmen kaupungin edustajana kaupunginjohtaja Jarmo Ronkainen ja Varkauden kaupungin edustajana kaupunginjohtaja Hannu Tsupari, ja että perustettavan yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Jarmo Pirhonen. Osakeyhtiön hallitus nimittää yhtiölle toimitusjohtajan. Yhtiö toimii ns. hallinnollisena yhtiönä saakka. Hallituksen ja toimitusjohtajan keskeisenä tehtävänä on osakeyhtiön lukuun tehdä ne päätökset, joita ammattikorkeakoulutoiminnan yhtiöittäminen osakeyhtiöltä edellyttää. - Liite 1: Perustamissopimus - Liite 2: Yhtiöjärjestys Lisäksi kuntayhtymän johtaja esittää tiedoksi merkittäväksi jäsenkunnille päätöksentekoa varten toimitetut asiakirjat. - Liite 3: Osakassopimus - Liite 4: Perussopimuksen muutos Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto perustaa Savonia-ammattikorkeakoulu Oy:n ja hyväksyy osakeyhtiön perustamissopimuksen ja yhtiöjärjestyksen liitteiden mukaisesti, sekä valtuuttaa kuntayhtymän johtajan tai hänen määräämänsä tekemään rekisteriviranomaisen mahdollisesti edellyttämät korjaukset osakkeenomistajan puolesta perustamissopimukseen tai yhtiöjärjestykseen. Lisäksi yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto nimittää hallituksen jäseniksi kaupunginjohtaja Jarmo Muiniekan, palvelualuejohtaja Jarmo Pirhosen, kaupunginjohtaja Jarmo Ronkaisen ja kaupunginjohtaja Hannu Tsuparin ja valitsee hallituksen puheenjohtajaksi palvelualuejohtaja Jarmo Pirhosen. Edelleen yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto merkitsee tiedoksi jäsenkunnille päätöksentekoa varten toimitetut esitykset osakeyhtiön osakassopimukseksi ja muutetuksi perussopimukseksi. Päätös Merkittiin, että yhtymähallituksen jäsenille jaettiin kokouksessa voimaan tulevan Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n yhtiöjärjestys. Sivu 9

10 Kuntayhtymän johtaja täydensi kokouksessa esitystään seuraavalla tavalla: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyy voimaan tulevan osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen. Yhtiöjärjestys (voimaan ) otettiin pöytäkirjan liitteeksi. Kuntayhtymän johtajan kokouksessa täydentämä esitys hyväksyttiin kokouksessa täydennetyn mukaisena. Sivu 10

11 6 JOHTAVASSA ASEMASSA TOIMIVIEN PALKKAUKSEN MÄÄRÄYTYMISEN PERUSTEET Kuntayhtymän toimivaltainen viranomainen voi harkintansa mukaan päättää työnantajaa edustavien ammattikorkeakoulun viranhaltijoiden/työntekijöiden palkkauksesta ja sen määräytymisperusteista sen estämättä mitä kunnallisen alan virka- ja työehtosopimuksessa palkkauksesta muutoin on määrätty (KVTES II luku 17 ). Tyypillisesti johtavassa asemassa olevien viranhaltijoiden/työntekijöiden palkkaus määräytyy työnantajan päätöksellä työsopimuksessa eikä siihen sovelleta asianomaisen virka- ja työehtosopimuksen määräyksiä. Näin myös Avaintyönantajat AVAINTA ry:ssä (ent. PTY ry). Yleisesti työnantajan edustajaksi katsotaan viranhaltija/työntekijä, joka vastaa ammattikorkeakoulun (vast. kuntayhtymän/osakeyhtiön) tai sen merkittävän osan johtamisesta ja kehittämisestä. Useimmiten palkkaus määräytyy tällöin kokonaispalkkana, niin ettei se sisällä erillisiä palkanosia mm. tehtävänkohtaisena peruspalkkana, työkokemuslisinä ja henkilökohtaisina lisinä. Ammattikorkeakoulun ylimpään johtoon kuuluu viisi tulosvastuullista johtajaa (vararehtori, talousjohtaja, hallinto- ja henkilöstöjohtaja ja kaksi koulutusvastuujohtajaa) sekä kehittämispäällikkö ja liiketoimintapäällikkö, joiden tehtäviin kuuluu ammattikorkeakoulutasoiset vastuualueet. Kyseisten viranhaltijoiden/työntekijöiden vastuualueet huomioon ottaen heidät on katsottava johtavassa asemassa oleviksi työnantajan edustajiksi, joiden palkkaus on mahdollista ja tarkoituksenmukaista määräytyä kokonaispalkkana. Savoniassa korkeimmin palkattua muuta henkilöstöä johtamistehtävissä toimivia lukuun ottamatta ovat yliopettajat. Yliopettajien palkkaus määräytyy koulutusalan, palveluvuosien, tutkintotason ja työn vaativuuslisän perusteella ja vaihtelee sen mukaisesti noin euron välillä. Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan (KVTES II-luku 9 ) esimiesasemassa olevan tehtäväkohtaisen palkan pitää olla oikeassa suhteessa hänen alaisensa henkilöstön tehtäväkohtaisiin palkkoihin, jollei siitä poikkeamiseen ole erityistä, perusteltua syytä. Kokonaispalkan määräytymisessä esitetään otettavaksi huomioon henkilön koulutustaso, johtamiskokemus ja vastuualueen laajuus. Vararehtorin palkkauksessa otetaan lisäksi huomioon hänen asemansa rehtorin varahenkilönä. Ylimmän johdon palkkausta koskevassa esityksessä on otettu huomioon ammattikorkeakouluja koskevan ylimmän johdon palkkavertailun tulokset. Kuntayhtymän johtaja esittelee edellä mainitun luottamuksellisen aineiston tulokset yhtymähallituksen kokouksessa sekä yhteenvedon johdon palkkauksesta ja sen määräytymisen perusteista. Kuntayhtymän johtaja esittää hallitukselle, että se valtuuttaa kuntayhtymän johtajan päättämään ylimmän johdon kokonaispalkan määrät työsopimuksissa ottaen huomioon yhtymähallituksen vahvistamat palkkauksen määräytymisen perusteet. Edelleen kuntayhtymän johtaja esittää, että johdon tehtävissä voidaan maksaa KVTES:n II luvun 11.n Sivu 11

12 mukaista euromääräistä henkilökohtaista lisää tai KVTES:n II luvun 15 :n mukaista rekrytointilisää, jos lisän suorittaminen harkitaan perustelluksi. Henkilökohtaisen lisän tai rekrytointilisän maksamisen perusteena voi olla esimerkiksi johdon tehtäviin siirtyvän henkilön varsinaisesta aiemmasta tehtävästä maksettu henkilökohtainen palkka tai henkilöstön saatavuuteen liittyvät ongelmat. Henkilökohtaista tai rekrytointilisää maksettaessa työntekijöitä kohdellaan yhdenmukaisin perustein. Koulutusvastuupäälliköiden ja TK-päälliköiden palkkauksen määräytymisen perusteista sekä muista organisaatiouudistukseen liittyvistä työntekijäryhmiin yhtenäisesti sovellettavista palkkausperusteista päättää ammattikorkeakoulun hallitus. Ammattikorkeakoulun hallituksen on päätöksessään otettava huomioon yhtymähallituksen päätös ylimmän johdon palkkauksesta. Tämän päätöksen mukaisia johdon palkkauksen määräytymisperusteita tarkistetaan, mikäli ammattikorkeakoulussa otetaan käyttöön tulospalkkausjärjestelmä tai ammattikorkeakoulun palkkausjärjestelmän perusteita muutoin olennaisesti uudistetaan ja kuitenkin viimeistään siirryttäessä palvelutyönantajayhdistyksen työehtosopimusten soveltamispiiriin. Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus valtuuttaa kuntayhtymän johtajan päättämään ylimmän johdon kokonaispalkan määrät työsopimuksissa ottaen huomioon yhtymähallituksen vahvistamat palkkauksen määräytymisen perusteet kuntayhtymän johtajan esittämän yhteenvedon mukaisesti. Edelleen yhtymähallitus päättää, että johdon tehtävissä voidaan maksaa KVTES:n II luvun 11.n mukaista euromääräistä henkilökohtaista lisää tai KVTES:n II luvun 15 :n mukaista rekrytointilisää, jos lisän suorittaminen harkitaan perustelluksi. Päätös Merkittiin, että Päivi Diov poistui pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi ja pöytäkirjanpitäjänä tämän pykälän ajan toimi talousjohtaja Olli Helanterä. Merkittiin myös tiedoksi OAJ Savonia ry:n kannanotto Esitys hyväksyttiin siten täydennettynä, että kuntayhtymän johtaja tuo luottamuksellisesti tiedoksi kuntayhtymän hallitukselle johdon palkkojen yhteenvedon siinä vaiheessa, kun johto on valittu ja heidän palkkansa sovittu. Sivu 12

13 7 KOULUTUSVASTUUJOHTAJAN TEHTÄVÄ, PALVELUSSUHTEEN EHDOTJA TEHTÄVÄN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN Yhtymävaltuusto päätti ( 7) ammattikorkeakoulun hallinnon ja organisaation järjestämisen perusteista. Päätöksessään yhtymävaltuusto totesi, että ylimpään johtoon kuuluvien tehtävien haettavaksi julkistamisesta päättää yhtymähallitus. Uudistetussa organisaatiossa ylimpään johtoon kuuluvat kahden koulutusvastuujohtajan tehtävät. Uudistetun johtamisjärjestelmän mukaisten tehtävien pääasialliset tehtäväalueet ja vastuut on kuvattu oheisessa liitteessä. Tehtäviin liittyvä toimivalta- ja vastuusuhteet määritellään tarkemmin osakeyhtiön johtosäännöissä. Koulutusvastuujohtajan keskeinen rooli uudistetussa johtamisjärjestelmässä on ammatillinen johtajuus. Koulutusvastuujohtaja vastaa tulosvastuullisena toiminnan ja talouden tuloksista vastuualueellaan. Koulutusvastuujohtajan keskeisenä tehtävänä on vastata vastuualueensa koulutusvastuista (koulutus ja TKI-toiminta) siten, että ne toteutuvat tavoitteellisesti, laadukkaasti ja tuloksellisesti, jotta kilpailukyky säilyy ja kehittyy vastata tulosvastuullisena koulutusvastuualueen toiminnasta, taloudesta ja laadusta vastata ammattikorkeakoulun strategian toimeenpanosta sekä toiminnan johtamisesta, kehittämisestä ja kansainvälistämisestä vastuualueellaan vastata koulutusvastuualueen toimintasuunnitelman ja talousarvion laadinnasta ja niiden toteutumisen valvonnasta vastata sisäisestä valvonnasta sekä riskienhallinnasta vastuualueellaan vastata vastuualueensa henkilöstön osaamisen johtamisesta ja henkilöstövoimavaraohjauksesta toimii vastuualueensa koulutusvastuupäälliköiden ja TK-päälliköiden lähiesimiehenä sekä erikseen nimettyjen Savonian yhteisten yliopettajien esimiehenä hoitaa muut rehtorin/toimitusjohtajan määräämät ja johtosäännöissä määrätyt tehtävät. Koulutusvastuujohtaja raportoi rehtorille/toimitusjohtajalle vastuualueidensa toiminnasta, taloudesta ja tuloksista sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutumisesta. Kelpoisuus- ja osaamisvaatimukset koulutusvastuujohtajan tehtävään: Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Valinnassa arvostetaan jatkotutkintona suoritettua lisensiaatin tai tohtorin tutkintoa Ammattikorkeakouluasetuksen mukainen pedagoginen pätevyys (22 ) Ammattikorkeakoulun laaja-alainen tuntemus Organisointikyky ja asiajohtamisen taito. Valinnassa arvostetaan johtamiskokemusta Näyttöä ihmisten johtamisen taidoista asiantuntijaorganisaatiossa Näyttöä kyvystä tulokselliseen toimintaan Muutosjohtamisen taitoja Hyvää talouden hallinnan osaamista Sivu 13

14 Hyvää englannin kielen taitoa Näyttöä osallistumisesta kansallisten ja kansainvälisten verkostojen toimintaan Hyvää yhteistyökykyä ja aktiivista kehittämisotetta Hallinnollinen kokemus luetaan eduksi. Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus julistaa koulutusvastuujohtajien tehtävät haettaviksi ammattikorkeakoulun sisäisellä hakumenettelyllä, niin että valinnat tehdään haastattelujen ja ulkopuolisen asiantuntijatahon toteuttamien soveltuvuusarviointien perusteella. Yhtymähallitus päättää myös, että valintaryhmään kuuluvat hallituksen puheenjohtaja, valtuuston puheenjohtaja, rehtori sekä henkilökunnan keskuudestaan valitsema edustaja. Tehtävän palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Mikäli koko ammattikorkeakoulun henkilöstön työsuhteisiin sovelletaan lukien muuta työehtosopimusta, määräytyy tehtävän palvelussuhteen ehdot sen mukaisesti. Tehtävän palkkaus määräytyy edellä 6 yhtymähallituksen päättämien palkkausperusteiden mukaisesti. Tehtävään valittava henkilö siirtyy osakeyhtiöön samoin ehdoin kuin liikkeen luovutuksessa muun henkilöstön osalta sovitaan. Koulutusvastuujohtajille tehdään erillinen johtajasopimus tai sitä vastaava (työsuhteinen). Päätös Merkittiin, että Päivi Diov poistui pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi ja pöytäkirjanpitäjänä tämän pykälän ajan toimi talousjohtaja Olli Helanterä. Merkittiin, että esittelijä muutti kokouksessa esitystään siten, että edellä olevasta esityksestä poistetaan sanan johtajasopimus jälkeinen kohta tai sitä vastaava. Merkittiin myös tiedoksi OAJ Savonia ry:n kannanotto Esitys hyväksyttiin näin muutetussa muodossa ja lisäksi siten täydennettynä, että valintaryhmään valitaan mukaan kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja valtuuston puheenjohtaja. Sivu 14

15 8 KEHITTÄMISPÄÄLLIKÖN TEHTÄVÄ, PALVELUSSUHTEEN EHDOTJA TEHTÄVÄN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN Yhtymävaltuusto päätti ammattikorkeakoulun hallinnon ja organisaation järjestämisen perusteista. Päätöksessään yhtymävaltuusto totesi, että ylimpään johtoon kuuluvien tehtävien haettavaksi julkistamisesta päättää yhtymähallitus. Uudistetussa organisaatiossa ylimpään johtoon kuuluu ammattikorkeakoulutasoisena vastuutehtävänä kehittämispäällikön tehtävä. Uudistetun johtamisjärjestelmän mukaisten tehtävien pääasialliset tehtäväalueet ja vastuut on kuvattu oheisessa liitteessä. Tehtäviin liittyvät toimivalta- ja vastuusuhteet määritellään tarkemmin osakeyhtiön ja ammattikorkeakoulun johtosäännöissä. Kehittämispäällikön keskeinen rooli uudistetussa johtamisjärjestelmässä on koulutustoiminnan (perustutkinto, ylempi ammattikorkeakoulu, avoin ammattikorkeakoulu) ja korkeakoulupalvelujen ohjaus, kehittäminen ja operatiivinen johtaminen ammattikorkeakoulutasolla. Kehittämispäällikön vastuualueeseen kuuluu ohjata seuranta- ja ennakointitietojen tuottamista vastuualueellaan sekä niihin perustuen toiminnan ohjausta. Kehittämispäällikön keskeisenä tehtävänä on johtaa opetussuunnittelu- ja koulutuksen kehittämistyötä pedagogisten toimintamallien jalkauttaminen koulutustarjonnan ennakointi ja suunnittelu koulutuksen ja TKI-työn integraation vahvistaminen ohjata koulutusprosesseja, niiden kehittämistä ja kansainvälistymistä hoitaa koulutuksen suunnittelu-, raportointi- ja muut hallinnolliset tehtävät vastata korkeakoulupalvelujen toimintasuunnitelman ja talousarvioin valmistelusta ja niiden toteutumisen seurannasta vastata korkeakoulupalvelujen toiminnan ja talouden ohjauksesta toimia korkeakoulupalvelujen johtavan informaatikon, johtavan opintoneuvojan (tiimiesimiesten) ja suunnittelijoiden lähiesimiehenä koulutuksen ja TKI-työn laadunhallinta ja opiskelijahyvinvoinnin edistäminen hoitaa muut rehtorin määräät ja johtosäännössä määrätyt tehtävät. Kehittämispäällikkö raportoi vararehtorille vastuualueidensa toiminnasta, taloudesta ja laadusta. Kelpoisuus- ja osaamisvaatimukset kehittämispäällikön tehtävään: Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto Ammattikorkeakouluasetuksen mukainen pedagoginen pätevyys (22 ) Ammattikorkeakoulukoulutuksen laaja-alaista osaamista Käytännön kokemusta koulutuksen kehittämistyöstä Näyttöä ihmisten johtamisen taidoista asiantuntijaorganisaatiossa Näyttöä monialaisesta yhteistyöstä ja kokemusta toimimisesta kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa Kokemus johtamis- ja hallintotehtävistä luetaan eduksi Sivu 15

16 Hyvää englannin kielen taitoa Hyvää yhteistyö- ja organisointikykyä sekä itsenäistä ja uudistavaa työotetta. Yhtymähallitukselle esitetään valintaryhmän nimeämistä kuntayhtymän johtajan esityksen mukaisesti. Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus julistaa kehittämispäällikön tehtävän haettaviksi ammattikorkeakoulun sisäisellä hakumenettelyllä, niin että valinta tehdään haastattelujen perusteella. Yhtymähallitus päättää myös, että valintaryhmään kuuluvat yhtymähallituksen puheenjohtaja, rehtori ja henkilöstön keskuudestaan valitsema edustaja. Tehtävän palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Mikäli koko ammattikorkeakoulun henkilöstön työsuhteisiin sovelletaan lukien muuta työehtosopimusta, määräytyy tehtävän palvelussuhteen ehdot sen mukaisesti. Tehtävän palkkaus määräytyy edellä 6 yhtymähallituksen päättämien palkkausperusteiden mukaisesti. Tehtävään valittava henkilö siirtyy osakeyhtiöön samoin ehdoin kuin liikkeen luovutuksessa muun henkilöstön osalta sovitaan. Päätös Merkittiin, että Päivi Diov poistui pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi ja pöytäkirjanpitäjänä tämän pykälän ajan toimi talousjohtaja Olli Helanterä. Merkittiin myös tiedoksi OAJ Savonia ry:n kannanotto Esitys hyväksyttiin siten täydennettynä, että valintaryhmään valitaan mukaan kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja valtuuston puheenjohtaja. Sivu 16

17 9 HALLINTO- JA HENKILÖSTÖJOHTAJAN TEHTÄVÄ JA PALVELUSSUHTEEN EHDOT Yhtymävaltuusto päätti ammattikorkeakoulun hallinnon ja organisaation järjestämisen perusteista. Päätöksessään yhtymävaltuusto totesi, että ylimpään johtoon kuuluvien tehtävien haettavaksi julkistamisesta päättää yhtymähallitus. Uudistetussa organisaatiossa ylimpään johtoon kuuluu hallinto- ja henkilöstöjohtajan tehtävät. Uudistetun johtamisjärjestelmän mukaisten tehtävien pääasialliset tehtäväalueet ja vastuut on kuvattu oheisessa liitteessä. Tehtäviin liittyvä toimivalta- ja vastuusuhteet määritellään tarkemmin osakeyhtiön johtosäännöissä. Hallinto- ja henkilöstöjohtajan keskeinen rooli johtamisjärjestelmässä on vastata osakeyhtiön hallinnosta ja ammattikorkeakoulun julkisista hallintotehtävistä, vastata henkilöstöjohtamisen kehittämisestä ja ohjata henkilöstövoimavaroja ammattikorkeakoulutasolla. Hallinto- ja henkilöstöjohtaja vastaa tulosvastuullisena toiminnasta ja taloudesta omalla vastuualueellaan. Hallinto- ja henkilöstöjohtajan keskeisenä tehtävänä on vastata hyvän hallintotavan mukaisesta hallinnosta osakeyhtiössä ja ammattikorkeakoulussa. vastata osakeyhtiön ja ammattikorkeakoulun yleishallinnosta ja henkilöstöhallinnosta vastata henkilöstöjohtamisen kehittämisestä ja henkilöstövoimavaraohjauksesta ammattikorkeakoulutasolla edistää kansainvälistymistä ja monikulttuurisuutta vastuualueellaan toimia hallinto- ja henkilöstöpalvelujen henkilöstön lähiesimiehenä ja ammattikorkeakoulun työsuojelupäällikkönä hoitaa ammattikorkeakoulun julkiset hallintotehtävät ja huolehtia lakiasioiden toteutumisesta ammattikorkeakoulussa toimia työnantajan edustajana työsuhdeasioissa, paikallisneuvotteluissa ja muussa yhteistoimintamenettelyssä hoitaa toimitusjohtajan määräämät sisäisen valvonnan toimeenpanotehtävät hoitaa muut rehtorin/toimitusjohtajan määräämät ja johtosäännöissä määrätyt tehtävät. Hallinto- ja henkilöstöjohtaja raportoi rehtorille/toimitusjohtajalle vastuualueidensa toiminnasta, taloudesta ja tuloksista sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutumisesta. Kelpoisuus- ja osaamisvaatimukset: Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto Ammattikorkeakouluasetuksen mukainen pedagoginen pätevyys (22 ) Laaja-alaista perehtyneisyyttä julkishallintoon ja -lainsäädäntöön sekä ammattikorkeakoulun hallintoon Työsuhde- ja työehtosopimusasioiden ja osakeyhtiön toiminnan tuntemusta Kokemusta vähintään keskisuuren organisaation henkilöstöjohtamisesta Sivu 17

18 Näyttöä kyvystä tulokselliseen toimintaan Hyvää englannin kielen taitoa Hyviä yhteistyö- ja neuvottelutaitoja ja aktiivista kehittämisotetta Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus päättää nimittää hallinto- ja henkilöstöpäällikön suoraan hallinto- ja henkilöstöjohtajan tehtävään kuulemismenettelyllä seuraavin perustein: Hallinto- ja henkilöstöjohtajan tehtävä ei vastuualueen sisällön, laajuuden tai tehtävien osalta poikkea hallinto- ja henkilöstöpäällikön tehtävästä. Perustetta tehtävän haettavaksi julistamiselle taloudellis-tuotannollisilla perusteilla ei siten ole. Tehtävän haettavaksi julistaminen ei myöskään ole tarkoituksenmukaista ottaen huomioon meneillään olevat muutokset ammattikorkeakoulu- ja ylläpitäjähallinnossa. Tehtävän palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Mikäli koko ammattikorkeakoulun henkilöstön työsuhteisiin sovelletaan lukien muuta työehtosopimusta, määräytyy tehtävän palvelussuhteen ehdot sen mukaisesti. Tehtävän palkkaus määräytyy edellä 6 yhtymähallituksen päättämien palkkausperusteiden mukaisesti. Tehtävään valittava henkilö siirtyy osakeyhtiöön samoin ehdoin kuin liikkeen luovutuksessa muun henkilöstön osalta sovitaan. Hallinto- ja henkilöstöjohtajalle tehdään erillinen johtajasopimus tai sitä vastaava (työsuhteinen). Päätös Merkittiin, että Päivi Diov poistui pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi ja pöytäkirjanpitäjänä tämän pykälän ajan toimi talousjohtaja Olli Helanterä. Merkittiin, että kuntayhtymän johtaja muutti esitystään siten, että hallinto- ja henkilöstöjohtajan paikka pannaan sisäiseen hakuun hallinto- ja henkilöstöpäällikön oman toivomuksen mukaisesti yhdenmukaisesti muun johdon haun kanssa. Lisäksi merkittiin, että esittelijä muutti kokouksessa esitystään siten, että edellä olevasta esityksestä poistetaan sanan johtajasopimus jälkeinen kohta tai sitä vastaava. Merkittiin myös tiedoksi OAJ Savonia ry:n kannanotto Esitys hyväksyttiin edellä muutetussa muodossa ja siten täydennettynä, että todetaan, että hallinto- ja henkilöstöjohtajan toimenkuvaan tulee aiemman lisäksi myös strategista johtamista ja talousvastuuta, ja että valintaryhmään valitaan mukaan kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja valtuuston puheenjohtaja.. Sivu 18

19 10 TALOUSJOHTAJAN TEHTÄVÄÄN VALITSEMINEN ALKAEN Talousjohtajan hakuprosessi käynnistettiin kuntayhtymän hallituksen kokouksessa Tavoitteena on ollut saada nykyinen talousjohtajan virka (sittemmin talousjohtajan tehtävä) täytettyä lukien niin, että valittu henkilö toimii välisen ajan projektijohtajan tehtävissä. Siten hän on osaltaan mukana osakeyhtiöittämisen valmistelutyössä ja taloushallinnon kehittämistyössä. Talousjohtajan keskeisenä tehtäväalueena on vastata tulosvastuullisena osakeyhtiön taloudesta ja rahoituksesta, ennakointi- ja seurantatietojen tuottamisesta ja turvallisuusjohtamisesta sekä hoitaa muut hallituksen, toimitusjohtajan ja johtosäännöissä määrätyt tehtävät. Talousjohtaja johtaa, suunnittelee, ohjaa ja valvoo Savonian taloutta ja rahoitusta sekä sovittuja muita palveluja toimitusjohtaja/rehtorin alaisuudessa. Talousjohtajan rekrytoinnin valmisteluryhmässä oli hallituksen päätöksen mukaisesti kuntayhtymän johtaja Mervi Vidgrén, yhtymähallituksen puheenjohtaja Riitta Korhonen ja talousjohtaja Olli Helanterä sekä henkilöstön edustajana Anitta Miettinen. Talousjohtajan tehtävää haki 21 hakijaa, joista kuusi kutsuttiin haastatteluun ja edelleen neljälle järjestettiin soveltuvuusarvioinnit. Yhteenveto hakijoista tuodaan nähtäville yhtymähallituksen kokoukseen. Talousjohtajan menestysprofiili määriteltiin yhteistyössä valmisteluryhmän ja henkilövalintakonsultin kanssa. Profiilissa otettiin huomioon talousjohtajan hakuilmoitus ja valmisteluryhmän näkemys talousjohtajan tehtävässä vaadittavista kyvykkyyksistä. Valitut näkökulmat, joita vasten haastattelussa ja soveltuvuusarvioinnissa arvioitiin henkilön kyvykkyyttä toimia talousjohtajana, olivat: strateginen ajattelu, talouden kokonaisvaltainen ajattelu, päätöksentekokyky, ihmisten johtaminen sekä tehtävä- ja toimintasuuntautuneisuus. Nimitysesitys perustuu valmisteluryhmän yksimieliseen esitykseen. Valmisteluryhmä on hakemusasiakirjoihin, haastatteluihin ja soveltuvuusarviointeihin tehtyyn ansiovertailuun ja kokonaisharkintaan perustuen todennut, että KTM Merja Laituri-Korhonen täyttää parhaiten tehtävän vaatimukset ja on siihen soveltuvin. Talousjohtajan tehtävä täytetään lukien toistaiseksi. Talousjohtajan tehtävät täsmennetään osakeyhtiön johtosäännössä osana johtamisjärjestelmän uudistukseen liittyvää johdon toimivalta- ja vastuusuhteiden määrittelyä. Talousjohtajan virkasuhteeseen sovelletaan kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta tai sen asemesta osakeyhtiössä sovellettavaa työehtosopimusta. Tehtävän palkkaus määräytyy edellä 6 hallituksen päättämien palkkausperusteiden mukaisesti. Tehtävään valittava henkilö siirtyy osakeyhtiöön samoin ehdoin kuin liikkeen luovutuksessa muun henkilöstön osalta sovitaan. Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus nimittää talousjohtajan tehtävään lukien KTM Merja Laituri-Korhosen valmisteluryhmän yksimielisen esityksen mukaisesti, siten että valittu henkilö toimii lukien projektijohtajan tehtävissä. Sivu 19

20 Kokonaisharkintaan perustuen KTM Merja Laituri-Korhonen täyttää parhaiten tehtävän vaatimukset on ja siihen soveltuvin. Talousjohtajan keskeisenä tehtäväalueena on vastata tulosvastuullisena osakeyhtiön taloudesta ja rahoituksesta, ennakointi- ja seurantatietojen tuottamisesta ja turvallisuusjohtamisesta sekä hoitaa muut hallituksen, toimitusjohtajan ja osakeyhtiön johtosäännöissä määrättävät tehtävät. Talousjohtaja johtaa, suunnittelee, ohjaa ja valvoo Savonian taloutta ja rahoitusta sekä sovittuja muita palveluja toimitusjohtaja/rehtorin alaisuudessa. Talousjohtajan virkasuhteeseen sovelletaan kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta tai sen asemesta osakeyhtiössä sovellettavaa työehtosopimusta. Tehtävän palkkaus määräytyy edellä 6 hallituksen päättämien palkkausperusteiden mukaisesti. Tehtävään valittava henkilö siirtyy osakeyhtiöön samoin ehdoin kuin liikkeen luovutuksessa muun henkilöstön osalta sovitaan. Talousjohtajalle tehdään erillinen johtajasopimus tai sitä vastaava (työsuhteinen). Päätös Merkittiin, että kuntayhtymän johtaja muutti kokouksessa esitystään siten, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun esityksen täydentämistä varten. Esitys hyväksyttiin kuntayhtymän johtajan kokouksessa muuttaman mukaisena. Sivu 20

21 11 SAVONIAN KUOPION OPISTOTIEN JA IISALMEN HAUKISAARENTIEN OPPILAITOSKIINTEISTÖJEN RUOKAPALVELUJEN HANKINTA Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän (Savonia) hallitus on käsitellyt ruokapalveluiden kilpailuttamista koskevaa asiaa kokouksissaan ( 6), ( 6), ( 8), ( 6), (7 ) ja (13.1 ). Ruokapalvelujen hankintamenettely käynnistettiin hankintalain mukaisesti Savonian Opistotien, Sairaalakadun ja Haukisaarentie 2 koulutusyksiköiden osalta niin, että hankinnan kilpailutukset toteuttaa IS- Hankinta Oy yhteistyössä Savonian kanssa ja myös lopulliset hankintapäätökset tekee Savonia. Hankintapäätöksen tekee ja valtuutuksen sopimuksen allekirjoittamiseen antaa yhtymähallitus. Siten myös hankintapäätöksestä ja sopimushallinnasta vastaa kuntayhtymä. Sittemmin, , on päätetty, että hankintakilpailutus ei koske enää Sairaalakadun kampusta. Hallitus on päättänyt, että kilpailutuksen teknisenä toteuttajana ja yhteystahona on IS-Hankinta Oy ja hankinnassa noudatetaan avointa menettelyä ja hankinta julkaistaan Hilmassa. Yhtymähallitus on hyväksynyt hankintamenettelyn käynnistettäväksi siten, tarjouksen valintaperusteena on kokonaishinnaltaan halvin tarjous. Yhtymähallitus on kokouksessaan päättänyt täsmentää tarjouspyynnön vähimmäisvaatimuksia ja sitä koskeva korjausilmoitus on julkaistu HILMAssa IS-Hankinta Oy:n toimesta. Asian valmistelussa käsitellyt aineistot ja tarjouspyyntöluonnokset ovat olleet ei-julkisia asiakirjoja (Ei-julkiset asiakirjat; Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta /621, 6 1. mom. 2. kohta) julkisessa hankintajärjestelmä Hilmassa julkaistua hankintailmoitusta ja tarjouspyyntöä lukuun ottamatta. - Liite 1: Tarjouspyyntö Tarjousten vertailu tarjouspyynnössä asetettujen vertailuperusteiden mukaisesti valmisteltiin päätöksentekoa varten yhteistyössä IS-Hankinta Oy:n kanssa sekä Kuopion Opistotien kampuksen osalta että Iisalmen Haukisaarentien kampuksen osalta. Edellä mainittuun vertailuun perustuva kuntayhtymän johtajan esitys on tämän esityksen liitteenä. Hankinnan asiakirjat ja hankintapäätös tulevat julkisiksi, kun hankintapäätös on tehty ja allekirjoitettu. - Liite 2: kuntayhtymän johtajan esitys (Ei-julkinen asiakirja; L viranomaisen toiminnan julkisuudesta /621, 6 1 mom. kohdat 3 ja 6) - Liite 3: tarjousten vertailutaulukko (Ei-julkinen asiakirja; L viranomaisen toiminnan julkisuudesta /621, 6 1 mom. kohdat 3 ja 6) Kuntayhtymän johtajan esitys Päätösesityksenään kuntayhtymän johtaja esittää, että hallitus päättää tarjousvertailuun perustuen valita palveluntarjoajan kokonaishinnaltaan Sivu 21

22 halvimman tarjouksen perusteella sekä päättää muista liitteenä olevasta esityksestä tarkemmin ilmenevistä hankintamenettelyyn liittyvistä asioista. Päätös Kuntayhtymän johtajan esitys: Merkittiin, että liitteestä 2 korjattiin kirjoitusvirhe kohdan vähimmäisvaatimuksia ja tarjouspyynnön mukaisia tarjouksia koskevilta osin. Yhtymähallitus päättää hylätä saaduista tarjouksista Opistotien kampuksen osalta esittelytekstissä ilmenevin perustein Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymän tarjouksen, koska sen tarjoushinta ei vastaa tarjouspyynnössä asetettuja vaatimuksia eikä tarjous täytä tarjoajan soveltuvuudelle tarjouspyynnössä asetettuja vaatimuksia. Lisäksi yhtymähallitus päättää hylätä Sodexo Oy:n tarjouksen, tarjous ei täytä tarjoajan soveltuvuudelle tarjouspyynnössä asetettuja vaatimuksia. Nämä tarjoukset hylätään tarjouspyyntöä vastaamattomina, eikä näitä tarjouksia voida ottaa huomioon vertailussa. Yhtymähallitus päättää valita ruokapalveluiden hankintamenettelyn ja tarjousvertailun tuloksena kokonaishinnaltaan halvimman tarjouksen perusteella Kuopion Opistotien kampuksen palvelutuottajaksi Leijona Catering Oy:n, joka on saanut vertailussa kohderyhmän maksimipisteet 100 (laskennallinen kohderyhmän hinta 5.537,49 ) ja kokonaishinnaltaan halvimman tarjouksen perusteella Iisalmen Haukisaarentien kampuksen palvelutuottajaksi Fazer Food Services Oy:n joka on saanut vertailussa kohderyhmän maksimipisteet 100 (2.089,72 ). Esitys hyväksyttiin. Sivu 22

23 12 SAVONIAN TOIMITILOJEN STRATEGINEN SUUNNITTELU JA TILOJEN KÄYTÖN OPTIMOINTI IS-Hankinta Oy kilpailutti Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän toimeksiannosta keväällä 2013 Savonian toimitilojen strategisen suunnittelun ja tilojen käytön optimoinnin selvitystyön. Selvitystyön hankinta käsiteltiin yhtymähallituksen kokouksessa (10 ) ja selvitystyön tekijäksi valittiin Haahtela-kehitys Oy. Yhtymähallituksen päätöksen mukaisesti toimitilatoimikunta osallistui selvitystyön valmisteluun ohjausryhmänä. Toimitilojen strategisen suunnittelun ja tilojen käytön optimoinnin selvitystyöstä valmistui raportti Selvitystyö kattoi kaikki Savoniaammattikorkeakoulun toimitilat Kuopion ja Iisalmen alueella. Varkauden kampuksen osalta vastaava selvitystyö laadittiin vuonna 2012 yhteistyössä Savon koulutuskuntayhtymän ja Haahtela-kehitys Oy:n kanssa; tämän selvitystyön tulokset ammattikorkeakoulun tilojen osalta on yhdistetty nyt valmistuneeseen selvitykseen. Selvityksessä on huomioitu päätetyt toimintojen siirtymiset eri kampuksille (liiketalous Microkadulle ja muotoilu Opistotielle). Selvitystyöhön on osallistunut Savonian henkilöstö ja johto laajalla kokoonpanolla. Raportin mukaan ammattikorkeakoulun käytössä olevien tilojen määrää voidaan toiminnallisen kehittämisen yhteydessä vähentää nykyisestä merkittävästi toimintojen vaarantumatta. Raportissa on tarkasteltu kahta eri toimitilaratkaisumallia, joilla toiminnalliset ja taloudelliset päämäärät on mahdollista saavuttaa. Loppuraportti esitellään kokouksessa (Haahtela-kehitys Oy). - Savonian toimitilojen strateginen suunnittelu ja tilojen käytön optimointi -raportti Kuntayhtymän johtajan esitys Päätös Yhtymähallitus käsittelee selvityksen ja merkitsee sen tiedoksi sekä päättää jatkotoimenpiteistä. Yhtymähallitus valtuuttaa kuntayhtymän johtajan käynnistämään jatkosuunnittelun/-toimenpiteet. Asiaa käsitellään kuntayhtymän strategiapäivillä toukokuussa. Merkittiin, että yhtymähallituksen jäsenille jaettiin kokouksessa Savotta ry:n kannanotto. Kuntayhtymän johtaja muutti kokouksessa esitystään seuraavasti: Yhtymähallitus esittää, että toimitilastrategia menee yhtymävaltuustolle tiedoksi ja asiaa käsitellään strategiaseminaarissa toukokuussa. Esitys hyväksyttiin kuntayhtymän johtajan kokouksessa muuttaman mukaisena. Sivu 23

24 13 ENERGIATEKNIIKAN TUTKIMUSHALLIN URAKOITSIJAVALINTA Keski-Savon Teollisuuskylä Oy on kilpailuttanut Varkauden kampukselle sijoittuvan energiatekniikan tutkimushallin suunnittelut ja rakentamisen urakoitsijat Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän toimeksiannon mukaisesti. Rakentamiseen liittyvien urakoiden tarjouspyyntö on julkaistu HILMAssa ja tarjoukset oli pyydetty jättämään klo mennessä Keski-Savon Teollisuuskylä Oy:lle. - Liite 1: Tarjouspyyntö Saadut tarjoukset on asianmukaisesti käsitelty ja tarjouspyynnön mukaisten sisältöjen ja kattavuuden varmistamiseksi Keski-Savon Teollisuuskylä Oy on käynyt myös selonottoneuvottelut asiassa. Kuntayhtymän talousarvioon vuodelle 2014 on tutkimushallin rakentamiselle varattu investointimäärärahaa euroa. Arvio rakennushankkeen kokonaiskustannuksista tämän hetken tietojen perusteella ei ylitä em. tarkoitukseen varattua määrärahaa. Energiatekniikan tutkimushallin rakentamisen aikataulu on touko syyskuu 2014, jonka jälkeen käyttäjät voivat aloittaan tutkimushallin laitteiden asennuksen ja varustamisen. Tutkimushallin rakentamiselle on olemassa lainvoimainen rakennuslupa. Saadut tarjoukset, niiden käsittely ja valmistelussa laadittu Tarjousten vertailutaulukko eivät ole tässä vaiheessa julkisia. - Liite 2: kuntayhtymän johtajan esitys (Ei-julkinen asiakirja; L viranomaisen toiminnan julkisuudesta /621, 6 1 mom. kohdat 3 ja 6) - Liite 3: Tarjousten vertailutaulukko (Ei-julkinen asiakirja; L viranomaisen toiminnan julkisuudesta 6 1 mom. kohdat 3 ja 6). Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus päättää valita energiatekniikan tutkimushallin urakoitsijoiksi halvimmat tarjouksen jättäneet urakoitsijat hallituksen kokouksessa siten kuin kuntayhtymän johtajan esitys -liitteessä on esitetty. Yhtymähallitus valtuuttaa kuntayhtymän johtajan tilaamaan ja käynnistämään tutkimushallin rakentamisen ja allekirjoittamaan tarvittavat hankinta- ja urakkasopimukset sekä tekemään päätökset mahdollisista lisäja muutostöistä, mikäli yksittäisen muutostyön hinta ylittää euroa (alv 0 %). Lisäksi kiinteistöpäällikkö valtuutetaan tilaamaan yksittäiset alle euron (alv 0 %) suuruiset rakennushankkeen toteuttamiseen liittyvät välttämättömät lisä- ja muutostyöt. Päätös Kuntayhtymän johtajan esitys: Yhtymähallitus päättää energiatekniikan tutkimushallin urakoitsijoiksi halvimmat tarjouksen jättäneet urakoitsijat: 1. Rakennus- ja maanrakennusurakka: KEVEKA RAKENNUS Oy, (alv 0 %). Sivu 24

25 2. Sähköurakka: Insinööritoimisto Ykkössähkö Oy, urakkahintaan ,19 (alv 0 %). 1. LVI-töiden yksikköhintatyöt: TT-Ilmastointi Oy, erillinen yksikköhintaluettelo Yhtymähallitus valtuuttaa kuntayhtymän johtajan tilaamaan ja käynnistämään tutkimushallin rakentamisen ja allekirjoittamaan tarvittavat hankinta- ja urakkasopimukset sekä tekemään päätökset mahdollisista lisäja muutostöistä, mikäli yksittäisen muutostyön hinta ylittää euroa (alv 0 %). Lisäksi kiinteistöpäällikkö valtuutetaan tilaamaan yksittäiset alle euron (alv 0 %) suuruiset rakennushankkeen toteuttamiseen liittyvät välttämättömät lisä- ja muutostyöt. Esitys hyväksyttiin. Sivu 25

26 14 TILAMUUTOS- JA KORJAUSTYÖT OPISTOTIEN KAMPUKSELLA Savonia-ammattikorkeakoulun Muotoilun koulutus siirtyy tehtyjen päätösten mukaisesti Opistotien kampukselle vuoden 2014 lopussa. Opistotien kiinteistössä on edellä olevan johdosta tehtävä tilajärjestely- ja muutostöitä Muotoilun toimintojen ja tarvittavien laitteiden sekä kaluston sijoittamista varten. Tekniikan opetuksella on myös tarvetta toteuttaa tila-/toiminnallisia järjestelyjä ja kampuskohtaisille palveluille on suunniteltu toimitilat. Rakennusosan A kolmannen kerrokseen pohjoispäätyyn sijoittuu opiskelijakahvio. Suunnitelmassa Muotoilun käyttöön tulevat tilat sijoittuvat pääosin rakennusosiin B ja C. Opetustilat ovat osin yhteiskäyttöisiä Tekniikan opetuksen kanssa. Muotoilun käyttöön tulevien Opistotien toimitilojen suunnittelu ja toteutusperiaatteet on käsitelty yhtymähallituksen kokouksessa (10 ). IS-Hankinta Oy kilpailutti vuoden 2013 aikana yksikköhintaiset puitesopimukset rakentamisen suunnittelutehtävistä (arkkitehti-, sähkö- ja LVIA-suunnittelu), rakennuttamis- ja valvontatyöt sekä rakennus- ja LVISurakoinnista. Ensisijaisiksi suunnittelijoiksi valittiin Rakennussuunnittelutoimisto Nylund Oy (arkkitehtisuunnittelu), Insinööritoimisto Aarne Kärkkäinen Oy (sähkösuunnittelu) ja Granlund, Kuopio Oy (LVIA-suunnittelu). Puitesopimusurakoitsijoiksi valittiin rakennusteknisten töiden osalta Mijorak Oy ja RKV-Tekniikka Oy, maalausja tasoitetöiden osalta Kuopion Pinta Oy, ilmanvaihto- ja putkitöiden osalta ISS Palvelut Oy sekä sähkö- ja kaapelointitöiden osalta JOB Kiinteistötekniikka Oy. Rakennuttamis- ja valvontatöiden palveluntuottajaksi valittiin Insinööritoimisto Savon Controlteam Oy. Yhtymähallitus on käsitellyt puitesopimuskilpailutuksen kokouksessaan (16 ). Tarvittavien tilamuutostöiden (kokonaislaajuus noin m 2 ) suunnittelu ja toteutus on perusteltua tehdä yksikköhintatyönä (tuntiveloitustyönä) puitesopimusten pohjalta, koska korjaus- ja tilamuutostarpeet tulevat sijoittumaan hajanaisesti eripuolille kiinteistön tiloja, eivätkä näin ollen muodosta selkeää yhtenäistä muutostyöaluetta. Tarvittavien muutos- /korjaustöiden määrä vaihtelee tilakohtaisesti tulevan käyttötarkoituksen mukaisessa laajuudessa. Yksikköhinnalla toteutettuna suunnittelu-, korjausja muutostyöt on mahdollista tehdä kokonaistaloudellisimmin. Tilamuutos- ja korjaustöistä on tehty suunnitelmat, joiden perusteella investointihankkeelle on laadittu tavoitehinta-arvio. Tavoitehinta-arvio sisältää rakennus- ja LVIS-teknisten töiden lisäksi suunnittelu- ja rakennuttajakustannukset. Hankkeelle arvioitiin lisäksi erillishinnat laskentamuistion mukaisille lattia- ja seinäpinnoitustöille ( euroa) sekä C-osan vesikaton uusimistyölle ( euroa); nämä kustannukset eivät sisälly laadittuun tavoitehintalaskelmaan. Esillä oleviin suunnitelmiin perustuvan tavoitehinta-arvion summa on euroa (alv 0 %). Kuntayhtymän talousarvioon on vuodelle 2014 tarvittavien tilamuutostöiden toteuttamiselle varattu investointimäärärahaa euroa ja lisäksi Opistotien kiinteistön muihin korjausinvestointeihin on varattu yhteensä euroa. Sivu 26

27 Tilamuutos- ja korjaustöille ei ole vielä haettu rakennuslupaa. Suunnitelmat/luonnokset muutosalueista ja Rakennustapaselostus ( ) ovat nähtävillä yhtymähallituksen kokouksessa. - Liite 1: Tavoitehinta-arvio ja laskentamuistio / Liite 2: Opistotien kampus muutostyöt / Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus hyväksyy suunnittelutyön ja toteutuksen pohjaksi esillä olevat suunnitelmat ja tavoitehinta-arvion ja valtuuttaa kuntayhtymän johtajan tilaamaan Opistotien kiinteistön toiminnallisiin ja teknisiin muutoksiin tarvittavat toteutuksen suunnittelu-, rakennus- ja LVISA-työt IS-Hankinta Oy:n kilpailutusten perusteella yksikköhinnoilla sekä käynnistämään muutosja korjaustyöt välittömästi, tekemään tarvittavat hankintapäätökset sekä allekirjoittamaan tarvittavat hankinta- ja urakkasopimukset sekä rakennuslupahakemuksen. Lisäksi yhtymähallitus päättää, että hankkeen ohjausryhmänä toimii toimitilatoimikunta. Kiireelliset lisä- ja muutostyöt hankkeen suunnittelu- ja toteutusvaiheessa hyväksyy kuntayhtymän johtaja euroon saakka ja kiinteistöpäällikkö euroon saakka. Päätös Merkittiin, että pykälä käsiteltiin pykälän 4 jälkeen. Yhtymähallituksen jäsenille jaettiin kokouksessa henkilökunnan näkemyksiä koskeva aloite ( ). Merkittiin, että kuntayhtymän johtaja täydensi kokouksessa esitystään seuraavasti: Päätettiin toteuttaa Opistotien muutos- ja korjaustyöt kiireellisyysjärjestyksessä ja esitettyjen, budjetoitujen määrärahojen puitteissa. Esitys hyväksyttiin kuntayhtymän johtajan kokouksessa täydentämän mukaisesti. Sivu 27

28 15 TILAMUUTOSTYÖT MICROKADUN KAMPUKSEN TILOISSA Savonia-ammattikorkeakoulun Liiketalouden koulutus siirtyy tehtyjen päätösten mukaisesti Microkadun kampukselle kesällä ja kirjasto syksyllä Microkadun kampuksen tiloissa on tämän johdosta tehtävä tilajärjestely- ja muutostöitä sekä lisäksi on toteutettava toimintojen keskittämiseen liittyviä toiminnallisia tilamuutostöitä. Toteutettavat tilajärjestely- ja muutostyöt ja niiden kustannusarviot ovat: palvelukeskuksen (ja kirjaston) sijoitus EFG-rakennusosiin (3. krs); muutostöiden laajuus on noin 822 m 2 ja kustannusarvio noin euroa (alv 0 %) Technopolis Oyj:ltä saadun tavoitehinta-arvion mukaan. Q-osan mikrosensorilaboratorion siirto EMC-laboratorion viereen C- rakennusosaan, muutostöiden laajuus on noin 25 m 2 ja erillinen teräsrakenteinen varastointitaso; nykyisten tilojen vuokrasopimus on suunniteltu päättyvän vuoden 2014 lopussa; kustannusarvio noin euroa (alv 0 %) S-osan neljännen kerroksen tilamuutostyöt Liiketalouden henkilöstötilojen (noin 300 m 2 ) sijoittamisen ja ravitsemisalan tutkimustilan (noin 20 m 2 ) kaluste- ja varustemuutostöiden vuoksi; kustannusarvio noin euroa (alv 0 %), kustannusarvio ei sisällä mahdollisia uusien kalusteiden hankintaa. Cisco-luokkien siirto N-osasta Opistotien kampukselle; nykyisten tilojen vuokrasopimus on suunniteltu päättyvän vuoden 2014 lopussa; kustannusarvio noin euroa (alv 0 %) OIS-tilan (R-osa / noin 317 m 2 ) palauttaminen sopimuksen mukaisesti alkuperäiseen tilaan vuokrasopimuksen päättymisen vuoksi; tilojen vuokrasopimus päättyy ; kustannusarvio noin euroa (alv 0 %) Kiinteistön tiloissa tehtävät muutostyöt ja niihin liittyvät suunnittelutehtävät on käytännössä tilattava Technopolis Oyj / Kiinteistö-Oy Microkatu 1:lta, koska Microkadun kampuksen tilat omistaa Technopolis Oyj / Kiinteistö-Oy Microkatu 1 ja Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä on kiinteistöoy:ssa m 2 :n osalta osakeomistukseen perustuen tilojen haltija (tilat osittain rakennusosissa B, C, D, E, F ja G) ja m 2 :n osalta vuokralla. Tilamuutostöille on vuoden 2014 talousarviossa varattu Microkadun omien tilojen osalle euroa (proj. 8102) ja tilojen kalustamiseen euroa. Lisäksi Liiketalouden tarvitsemille tilamuutostöille on varattu euroa ja EMC-/mikrosensorilaboratorion muutostöille euroa. Lisäksi tulevat muuttokustannukset Liiketalouden materiaalien siirrosta Opistotieltä ja kirjaston materiaalien ja kalusteiden siirto Sairaalakadulta Microkadun kampukselle. Arvio näiden muuttotöiden toteutuksesta on yhteensä noin euroa (alv 0 %). Yhtymävaltuusto on käsitellyt liiketalouden ja kirjaston tilaratkaisuja kokouksessaan ( 9 10). Suunnitelmat palvelukeskuksen muutosalueesta ovat nähtävillä yhtymähallituksen kokouksessa. Sivu 28

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 05/2014

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 05/2014 AIKA Tiistai 20.5.2014 kello 16.00 19.18 PAIKKA Kylpylähotelli Rantasipi Laajavuori, Kokoustila 7 käyntiosoite: Laajavuorentie 30, 40740 Jyväskylä LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Juha Koivula Riitta

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2014

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2014 AIKA Tiistai 29.4.2014 kello 15.00 16.34 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 1. kerroksen luokkatila B1012 käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET JÄSENET Kuopio Aleksi Eskelinen

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2013 AIKA Tiistai 22.10.2013 kello 16.00 17.37 PAIKKA Technopolis Kuopion B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013 AIKA Maanantai 10.6.2013 kello 16.00 21.03 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014 AIKA Torstai 4.12.2014 kello 16.00 18.14 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Technopolis Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 05/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 05/2013 AIKA Maanantai 13.5.2013 kello 17.00-19.18 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2013 AIKA Keskiviikko 19.6.2013 kello 15.00 18.00 PAIKKA Technopolis Kuopio, C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 (Savonia-amk:n kehittämis- ja palvelukeskuksen neuvotteluhuone) käyntiosoite: Microkatu

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2014

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2014 AIKA Torstai 23.10.2014 kello 15.00 15.45 PAIKKA Varkauden kampus, 2. kerroksen neuvotteluhuone C-2030 käyntiosoite: Osmajoentie 75, 78210 Varkaus LÄSNÄ OLLEET JÄSENET Kuopio Aleksi Eskelinen Matti Kartano

Lisätiedot

LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET muun päätoimisen henkilöstön edustaja päätoimisten opettajien edustaja, Jarkko Surakan henkilökohtainen varajäsen

LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET muun päätoimisen henkilöstön edustaja päätoimisten opettajien edustaja, Jarkko Surakan henkilökohtainen varajäsen AIKA Tiistai 18.6.2013 kello 15.00 16.47 PAIKKA Technopolis Kuopio, C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 (Kehittämis- ja palvelukeskuksen neuvotteluhuone) käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ

Lisätiedot

8 2 kpl SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N TOIMINNANOHJAUS JA LAADUNHALLINTA SEKÄ HYVÄN TOIMINTATAVAN PERIAATTEET

8 2 kpl SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N TOIMINNANOHJAUS JA LAADUNHALLINTA SEKÄ HYVÄN TOIMINTATAVAN PERIAATTEET Aika Maanantai 23.2.2015 klo 15.00 16.48 Paikka Microkadun kampuksen B-osan 5. kerroksen neuvotteluhuone B5016 (käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 08/2014

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 08/2014 AIKA Keskiviikko 26.11.2014 kello 15.00 16.30 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 1. kerroksen luokkatila B1012 käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET JÄSENET Kuopio Aleksi Eskelinen

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 09/2014

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 09/2014 AIKA Tiistai 16.12.2014 kello 16.00 17.21 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 1. kerroksen luokkatila B1012 käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET JÄSENET Kuopio Aleksi Eskelinen

Lisätiedot

6 1 kpl SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N TOIMINNANOHJAUS JA LAADUNHALLINTA 10 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN STRATEGIAN VÄLIARVIOINTI

6 1 kpl SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N TOIMINNANOHJAUS JA LAADUNHALLINTA 10 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN STRATEGIAN VÄLIARVIOINTI Aika Tiistai 20.1.2015 klo 16.00 18.09 Paikka Microkadun kampuksen B-osan 5. kerroksen neuvotteluhuone B5016 (käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN ESITYSLISTA 09/2014

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN ESITYSLISTA 09/2014 AIKA Tiistai 16.12.2014 kello 16.00 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 1. kerroksen luokkatila B1012 käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Liite/Viite * Asia 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

11 OPINTOTUKILAUTAKUNNAN ASETTAMINEN AJALLE 1.8.2015 31.7.2017. 12 3 kpl OPINTOTUKILAUTAKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1.8.2015 ALKAEN

11 OPINTOTUKILAUTAKUNNAN ASETTAMINEN AJALLE 1.8.2015 31.7.2017. 12 3 kpl OPINTOTUKILAUTAKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1.8.2015 ALKAEN Aika Keskiviikko 17.6.2015 klo 17.30 20.40 Paikka Microkadun kampuksen B-osan 5. kerroksen neuvotteluhuone B5016 (käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 08/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 08/2013 AIKA Keskiviikko 19.6.2013 kello 13.30 14.10 PAIKKA Technopolis Kuopio, D-osan 4. kerroksen tila D 4023 (huom! poikkeava kokoustila) käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY. [pp.kk.2014]

OSAKASSOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY. [pp.kk.2014] OSAKASSOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY [pp.kk.2014] 1 OSAKASSOPIMUS 1. Osapuolet Tämän osakassopimuksen ( Sopimus ) ovat tehneet jäljempänä mainitulla päivämäärällä: 1.1 Kuopion kaupunki (Y-tunnus:

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 (TKTP 2014)

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 (TKTP 2014) H A L L I N T O P A L V E L U T TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 (TKTP 2014) H Y V Ä K S Y T T Y : Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän yhtymähallitus 24.2.2015 (9 ) H Y V Ä K S Y T T Y : Savonia-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

muun päätoimisen henkilöstön edustaja Hannu Porasmaa elinkeino- ja muun työelämän edustaja

muun päätoimisen henkilöstön edustaja Hannu Porasmaa elinkeino- ja muun työelämän edustaja AIKA Keskiviikko 30.1.2013 kello 15.00 - PAIKKA Technopolis Kuopio, C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 (Kehittämis- ja palvelukeskuksen neuvotteluhuone) käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ

Lisätiedot

Hallintosääntö 1.1.2015. Yhtymähallitus 27.10.2014 106. Yhtymäkokous 25.11.2014 24

Hallintosääntö 1.1.2015. Yhtymähallitus 27.10.2014 106. Yhtymäkokous 25.11.2014 24 Hallintosääntö 1.1.2015 Yhtymähallitus 27.10.2014 106 Yhtymäkokous 25.11.2014 24 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 6 1 Soveltamisala... 6 2. LUKU KOKOUSMENETTELY... 6 2 Luvun määräysten soveltaminen... 6 3

Lisätiedot

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (72) Kaupunginvaltuusto. Aika 10.11.2014 maanantai klo 18:00-20:10

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (72) Kaupunginvaltuusto. Aika 10.11.2014 maanantai klo 18:00-20:10 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (72) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 18:00-20:10 Paikka Valtuusto-virastotalo, valtuustosali, Suokatu 42 Saapuvilla olleet jäsenet Markku Rossi, puheenjohtaja

Lisätiedot

H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö

H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö 2. FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö Yhtymäkokouksen hyväksymä (3.12.2014 30) Voimaantulo: 1.1.2015 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän hallintosääntö Sisällys 1. LUKU...

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 01/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(39) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 5.2.2015

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(39) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 5.2.2015 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(39) Aika Torstai 5.2.2015 klo 16.15 18.00 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Alajoki, Asko Eskelinen, Tiina

Lisätiedot

Läsnä 32, poissa 3 valtuutettua nimenhuutoluettelon mukaan.

Läsnä 32, poissa 3 valtuutettua nimenhuutoluettelon mukaan. -1, KV 21.10.2010 18:30 Kokousaika 21.10.2010 kello 18.30-21.03. Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 18.00 - ) Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Läsnä 32, poissa

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 17/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 10/2014 206 koulutuskuntayhtymä

Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 10/2014 206 koulutuskuntayhtymä Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 10/2014 206 Hallitus 28.11.2014 Aika Perjantai 28.11.2014 klo 09:30-11:45 Paikka Läsnä Luksia, Länsi-Uudenmaan, Toivonkatu 4, 08100 Lohja Lackman Taina puheenjohtaja,

Lisätiedot

Hallintosääntö. Sisällysluettelo

Hallintosääntö. Sisällysluettelo Hallintosääntö Sisällysluettelo Hallintosääntö... 3 1. luku Yleiset määräykset... 3 1 Soveltamisala... 3 2 Turun kaupungin hallinto... 3 2. luku Päätöksenteko- ja kokousmenettely... 4 3 Luvun määräysten

Lisätiedot

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/2015 1 Yhtymähallitus 21.04.2015 Aika 21.04.2015 17:00-17:30 Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Käsitellyt

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(42) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 23.1.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(42) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 23.1.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(42) Aika Torstai 23.1.2014 klo 16.15 19.40 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Alaja, Riitta Alajoki, Asko

Lisätiedot