SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN ESITYSLISTA 02/2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN ESITYSLISTA 02/2015"

Transkriptio

1 AIKA Tiistai kello PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Technopolis Microkatu 1, Kuopio KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Liite/Viite* Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 3 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 1 kpl N HALLINTOSÄÄNNÖN PÄIVITTÄMINEN 6 N JOHTAJAN TEHTÄVIEN HOITAMINEN 7 1 kpl SOPIMUS TALOUS- JA KIINTEISTÖHALLINTOON KUULUVIEN PALVELUJEN HOITAMISESTA 8 YHTYMÄVALTUUSTON KOKOONPANO KLO ALKAEN JA YHTYMÄVALTUUSTON PÄÄTÖSVALLAN JAKAUTUMINEN 9 1 kpl VUODEN 2014 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 10 3 kpl SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN N OSMAJOENTIEN KIINTEISTÖN KAUPPA 11 OTTO-OIKEUDEN ALAISET PÄÄTÖKSET 12 MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT 13 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Sivu 1

2 1 KOKOUKSEN AVAUS Yhtymähallituksen puheenjohtaja Riitta Korhonen avaa kokouksen. Sivu 2

3 2 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Yhtymähallitus hyväksyy kokouksen työjärjestyksen. Sivu 3

4 3 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kuntayhtymän hallintosäännön 2 :n mukaan toimielin pitää kokouksen päättämänään aikana ja paikassa. Edelleen säännön 2 :n mukaan kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Yhtymähallitus päätti (6 ) kokouksessa kevät kauden 2015 kokousajankohdistaan. Tämän kokouksen kutsu ja lista on lähetetty kokouskutsun mukaisella jakelulla Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Yhtymähallitus toteaa 1) kokoukseen osallistuvat henkilöt 2) kokouksen laillisuuden 3) kokouksen päätösvaltaisuuden. Sivu 4

5 4 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Yhtymähallitus valitsee kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Antti Kivelä ja Juha Koivula. Sivu 5

6 5 N HALLINTOSÄÄNNÖN PÄIVITTÄMINEN Kuntayhtymän perussopimuksen klo voimaan astuneet muutokset edellyttävät kuntayhtymän hallintosäännön määräysten päivittämistä. Voimassa olevan hallintosäännön määräykset eivät vastaa kuntayhtymän nykyistä organisaatiota ja tosiasiallista toimintaa. - Liite: Hallintosääntö alkaen Asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta. Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto hyväksyy hallintosäännön muutokset liitteestä ilmenevän mukaisesti alkaen. Sivu 6

7 6 N JOHTAJAN TEHTÄVIEN HOITAMINEN Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän johtajan/rehtorin palvelussuhde on ammattikorkeakoulun toiminnan luovutuksessa siirtynyt Savonia-ammattikorkeakoulu oy:öön. Perussopimuksen 11 :n mukaan hallituksen kokouksissa esittelijänä toimii kuntayhtymän johtaja. Kuntalain mukaan hallinnon järjestäminen kuntayhtymässä on perussopimuksessa ja johtosäännöissä sovittavissa ja määrättävissä. Käytännön toiminnan kannalta on välttämätöntä, että kuntayhtymässä toimii kuntayhtymän johtaja. Sen vuoksi yhtymähallitukselle esitetään, että yhtymähallitus esittää edelleen yhtymävaltuustolle Savonia-ammattikorkeakoulu osakeyhtiön rehtori/toimitusjohtaja Mervi Vidgrénin nimittämistä hoitamaan oman toimen ohella Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän johtajan tehtävää toistaiseksi. Asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta. Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se nimittää Savoniaammattikorkeakoulu osakeyhtiön rehtori/toimitusjohtaja Mervi Vidgrénin hoitamaan oman toimen ohella Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän johtajan tehtävää toistaiseksi. Sivu 7

8 7 SOPIMUS TALOUS- JA KIINTEISTÖHALLINTOON KUULUVIEN PALVELUJEN HOITAMISESTA Ammattikorkeakoulun tukipalvelujen ja viran-/toimenhaltijoiden siirryttyä toiminnan luovutuksen yhteydessä kuntayhtymästä osakeyhtiöön on tarpeen sopia kuntayhtymän talous- ja kiinteistöpalvelujen hoitamisesta kuntayhtymän ja osakeyhtiön välillä. Osakeyhtiön toimihenkilöillä on myös oltava asianmukainen valtuutus kuntayhtymän puolesta hoitaa talous- ja kiinteistöpalvelujen toteuttamiseen kuuluvia valmistelu-, neuvottelu- ja muita käytännön asioita. Sen vuoksi yhtymähallitukselle esitetään, että hallitus osaltaan hyväksyy liitteen mukaisen sopimuksen talous- ja kiinteistöpalvelujen hoitamisesta osakeyhtiön toimesta ja valtuuttaa talousjohtajan ja kiinteistöpäällikön hoitamaan niiden toteuttamiseen liittyviä käytännön asioita. - Liite: Sopimus palvelutehtävien hoitamisesta Savoniaammattikorkeakoulun kuntayhtymän ja Savonia-ammattikorkeakoulun osakeyhtiön välillä Asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta. Yhtymähallitus päättää, että kuntayhtymän talous- ja kiinteistöpalvelut hoidetaan Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n taloushallinto- ja tilapalvelujen toimesta liitteenä olevan sopimuksen mukaisesti. Lisäksi yhtymähallitus valtuuttaa talousjohtaja Merja Laituri-Korhosen talousja kiinteistöpalvelujen osalta sekä kiinteistöpäällikkö Matti Jalkasen kiinteistöpalvelujen osalta valmistelemaan, neuvottelemaan ja hoitamaan palvelujen toteuttamiseen liittyviä käytännön asioita. Sivu 8

9 8 YHTYMÄVALTUUSTON KOKOONPANO KLO ALKAEN JA YHTYMÄVALTUUSTON PÄÄTÖSVALLAN JAKAUTUMINEN Kuntayhtymän perussopimuksen muutos on astunut voimaan klo Kuntayhtymän tehtävänä on klo lukien omistaa ja hallinnoida ammattikorkeakoulun Sairaalakadun ja Osmajoentien kiinteistöjä. Kuntayhtymä sitoutuu näiden kiinteistöjen omistamisella, hallinnoinnilla ja ylläpidolla tukemaan ammattikorkeakoulun toimintaa ja sen perustehtävien laadukasta toteuttamista. Kuntayhtymä sitoutuu päätöksenteossaan ottamaan huomioon Savonia-ammattikorkeakoulu osakeyhtiön tahtotilan ja päätökset. Kuntayhtymän perussopimuksen 6 ja 7 määrittävät yhtymävaltuuston jäsenten lukumäärästä ja äänivallasta seuraavasti: 6 / Jäsenten lukumäärä Yhtymävaltuustossa on Kuopiosta 7, Varkaudesta 5, Iisalmesta 3 ja Kiuruvedeltä 1 jäsen. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 7 / Äänivalta klo lukien jäsenkuntien äänimäärä yhtymävaltuustossa jakautuu seuraavasti: Iisalmi 22,76 %, Kiuruvesi 3,96 %, Kuopio 51 % ja Varkaus 22,28 %. Kunnan valitsemien jäsenten äänimäärä jakautuu tasan heistä saapuvilla olevien kesken. Jäsenkuntien valtuustot ovat päättäneet Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän valtuuston jäsenistä seuraavasti: Kuopio varsinainen jäsen Aleksi Eskelinen (kesk.) Pirjo Hentelä-Aho (sd.) Matti Kartano (ps.) Jaakko Kosunen (sd.) Veli-Matti Lammentausta (kok.) Anna Olkkonen (kesk.) Maija Svärd (kok.) Varkaus varsinainen jäsen Jorma Aro (sd.) Juha Koivula (sd.) Martti Lamberg (kok.) Paula Pulliainen (sd.) Anja Venäläinen (kd.) Iisalmi varsinainen jäsen henkilökohtainen varajäsen Simo Räty (kesk.) Pirjo Simonen (sd.) Marjaana Mikkonen (ps.) Henning Hendolin (sd.) Upi Heinonen (kok.) Tuomo Rissanen (kesk.) Kaisa Savolainen (kok.) henkilökohtainen varajäsen Jeremias Rantanen (sd.) Jorma Saastamoinen (sd.) Ari Nevalainen (kok.) Pia Hedman (sd.) Ulla-Riikka Juvonen (kesk.) henkilökohtainen varajäsen Sivu 9

10 Pirjo Laitinen (vas.) Matti Notko (kesk.) Markku Rautio (kok.) Kiuruvesi varsinainen jäsen Matti Heikinmaa (kesk.) Kaarina Korhonen (vas.) Jussi Kauppinen (kesk.) Anni Juntunen (kok.) henkilökohtainen varajäsen Rauno Pikkarainen (vas.) Asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se toteaa yhtymävaltuuston kokoonpanon klo alkaen em. mukaiseksi ja että yhtymävaltuusto merkitsee tiedoksi äänivaltansa jakaantumisen. Sivu 10

11 9 VUODEN 2014 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS Virallinen toimintakertomus ja tilinpäätös on Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän tilinpäätös. - Liite: Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Vuosi 2014 oli Savonialle historiallinen. Uusi ammattikorkeakoululaki tuli voimaan ja Savonia aloitti toimintansa valtioneuvoston myöntämällä uudella toimiluvalla. Samalla otettiin myös käyttöön uuden lain mukainen 100 % tuloksellisuuteen pohjautuva rahoitusmalli. Vuoden 2014 aikana tehtiin monia tilamuutoksia, koska tilojen kuormitusta on lisätty ja vuokratiloista on pyritty luopumaan tarkoituksenmukaisesti. Tammikuussa terveysalan koulutus aloitti Microkadun kampuksella yhdessä restonomi- ja insinööriopiskelijoiden kanssa. Syksyllä kampukselle siirtyivät liiketalouden opiskelijat. Myös keskitetyt palvelut ovat muuttaneet toimintojaan Microkadun kampukselle ja tukevat omalta osaltaan opiskelijoiden opintoja. Opistotien kampuksen suunnittelutyöt aloitettiin alkukeväällä. Vuoden 2014 lopussa muotoilun koulutus siirtyi Opistotien kampukselle osin remontin keskelle. Savon koulutuskuntayhtymän ja Varkauden kanssa on neuvoteltu vuoden aikana Varkauden kampuksen myynnistä toisen asteen koulutuskuntayhtymälle. Iisalmen kampuksella on etsitty ylimääräisille tiloille sopivaa vuokralaista ja neuvottelujen jälkeen Iisalmen kaupunki on kiinnostunut vuokraamaan tiloja väestökäyttöön. Vuoden 2014 aikana Savoniassa valmisteltiin ammattikorkeakoululain edellyttämää yhtiöittämistä. Organisaatio- ja johtamisjärjestelmä uudistettiin vuoden aikana ja se otettiin käyttöön alkaen. Savonia onnistui vuonna 2014 ylittämään tavoitteensa perustutkintojen ja 55 opintopistekertymän osalta. Samoin avoimen ammattikorkeakoulun opintopisteet ovat kasvaneet merkittävästi. Myös sidosryhmäpalaute on pysynyt edelleen hyvällä tasolla ja opiskelijapalaute hieman noussut edellisestä vuodesta. Toimintatuotot laskivat vuonna 2014 edellisestä vuodesta noin 2,4 milj. euroa johtuen perusrahoituksen supistumisesta. TK-toiminta ja liiketoiminta saavuttivat tuottotavoitteensa. Ulkopuolisen TK-rahoituksen osuus kokonaisrahoituksesta oli 12,7 %. Savoniassa on tilikauden aikana pystytty sopeuttamaan toimintakuluja alentuneisiin toimintatuottoihin. Vuosikate on 2,3 milj. euroa ja oikaistu vuosikate tavoitteen mukainen noin 3,5 milj. euroa. Asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta. Yhtymähallitus Sivu 11

12 1. hyväksyy vuodelta 2014 laaditun tilinpäätöksen yhteydessä ja osana sitä tehdyt luottotappiokirjaukset (saatavien poistot) määrältään 8.445,45 euroa. 2. päättää esittää tilinpäätöksen kohdan 1.10 Kuntayhtymän hallituksen tilikauden tuloksen käsittelystä mukaisesti yhtymävaltuustolle vuoden 2014 tilikauden tuloksen ,34 euron käsittelystä seuraavaa: a) Tuloutetaan osakeyhtiöön siirtokelvottomat poistoerot ,98 euroa ja investointivaraukset euroa b) Siirretään tilikauden ylijäämä ,32 kirjanpidossa ensin edellisten kausien ali/ylijäämätilille c) Luovutetaan koko kertynyt ylijäämä ammattikorkeakoulun yhtiöittämisen yhteydessä tapahtuvan nettovarallisuuden luovutuksessa klo 23:59 kuntayhtymän jäsenkunnille käytettäväksi edelleen Savonia-ammattikorkeakoulu osakeyhtiön osakkeiden apporttiomaisuudella tapahtuvaan maksuun. 3. päättää esittää tilinpäätöksen kohdan 1.11 mukaisesti ammattikorkeakoulun toiminnallisen kokonaisuuden yhtiöittämisen yhteydessä peruspääoman alentamista ,39 eurosta ,07 euroon. Peruspääoman jakautuminen vastaa kuntayhtymän voimaan tulevan perussopimuksen 7 :n mukaista äänivallan jakautumista. 4. hyväksyy ja allekirjoittaa vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. 5. jättää hyväksytyn ja allekirjoitetun vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnalle arvioitavaksi. 6. saattaa tilinpäätöksen tilintarkastuksen jälkeen yhtymävaltuuston hyväksyttäväksi samassa kokouksessa, mihin tarkastuslautakunta esittää arviointikertomuksensa ja kannanottonsa vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. 7. valtuuttaa Savonia-ammattikorkeakoulu osakeyhtiön rehtori/toimitusjohtaja Mervi Vidgrénin tekemään mahdollisesti tarvittavat teknisluonteiset korjaukset lopulliseen versioon. Sivu 12

13 10 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN N OSMAJOENTIEN KIINTEISTÖN KAUPPA Osmajoentien kiinteistössä Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän omistuksessa on m 2 tilaa. Savon koulutuskuntayhtymä ja Savonia ammattikorkeakoulun kuntayhtymä teettivät vuonna 2013 Varkauden osalta tilatarveselvityksen Haahtela Oy:ltä. Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän Varkaudessa kampuksella osoitteessa Osmajoentie 75 on arvioitu Savonian koulutuksen tilatarpeeksi noin m 2 sekä lisäksi valmisteilla oleva energiatekniikan tutkimushalli. Savonian osalta Varkauden kampuksella on merkittävä määrä ylimääräistä tilaa tyhjänä ja Savon koulutuskuntayhtymällä on tarve keskittää toimintojaan Osmajoentielle. Näiden tarpeiden yhteensovittamisesta on käyty neuvotteluja. Savonian Osmajoentien kiinteistön vuotuiset kokonaisylläpitokustannukset ovat noin euroa. Tiloja on tällä hetkellä ulosvuokrattuna Lappeenrannan yliopistolle 72 m 2 ja Inspecta Oy:lle 18 m Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän yhtymävaltuusto valtuutti kuntayhtymän johtajan käymään Osmajoentien kiinteistön myyntiin tähtäävät neuvottelut. Lisäksi yhtymävaltuusto nimesi neuvotteluryhmän, jossa mukana kuntayhtymän puolesta yhtymävaltuuston puheenjohtaja Aleksi Eskelinen, yhtymähallituksen puheenjohtaja Riitta Korhonen, yhtymähallituksen jäsenenä Juha Koivula, kuntayhtymän johtaja ja talousjohtaja. Savon koulutuskuntayhtymä teetti uuden tilatarveselvityksen syksyllä 2014, joka valmistui joulukuun lopulla. Sen perusteella he tekivät ostotarjouksen Osmajoentien kiinteistön A-osasta (liite 1). - Liite 1: Ostotarjous Neuvottelujen yhteydessä on ilmennyt, että Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän kiinteistön B-rakennusosalle ei ole käyttöä ammattikorkeakoululla itsellään eikä myöskään Savon koulutuskuntayhtymällä. Savonia teki vastatarjouksen (liite 2). Vastatarjous on käsitelty Savon koulutuskuntayhtymässä ja sen pohjalta on myös valmisteltu kauppakirjaa, (liite 3). - Liite 2: Savonian vastatarjous Liite 3: Kauppakirjan luonnos (ei julkinen: Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta /621, 6 3. kohta) Asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta. Yhtymähallitus hyväksyy Savonian tekemän vastatarjouksen sekä Osmajoentien 75 kiinteistön kauppakirjan ja esittää yhtymävaltuustolle niiden hyväksymistä. Samalla yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se valtuuttaa yhtymähallituksen puheenjohtajan ja yhtymävaltuuston puheenjohtajan allekirjoittamaan kauppakirjan. Sivu 13

14 Yhtymähallitus valtuuttaa Savonia-ammattikorkeakoulu osakeyhtiön rehtori/toimitusjohtaja Mervi Vidgrénin tekemään kauppakirjaan mahdollisesti tarvittavat teknisluonteiset korjaukset ja vähäiset muutokset ja esittää edelleen yhtymävaltuustolle että se antaisi vastaavan valtuutuksen. Sivu 14

15 11 OTTO-OIKEUDEN ALAISET PÄÄTÖKSET Kuntayhtymän hallintosäännön :ssä määrätään yhtymähallituksen otto-oikeudesta ja ottokelpoisen päätöksen tiedottamisesta seuraavaa: Alemman viranomaisen ja ammattikorkeakoulun hallituksen päättämän ylläpitäjän delegoimaan toimivaltaan kuuluvan asian ottamisesta yhtymähallituksen käsiteltäväksi voi päättää yhtymähallitus, sen puheenjohtaja ja kuntayhtymän johtaja, kukin erikseen. Ammattikorkeakoulun sisäisiin asioihin ei ole otto-oikeutta. Kuntayhtymän ja ammattikorkeakoulun viranhaltijoiden ja toimielinten on pöytäkirjan tarkastamista tai viranhaltijapäätöksen allekirjoittamista lähinnä seuraavan viikon keskiviikkoon mennessä tai sen sattuessa arkipyhäksi ensimmäisen arkipäivänä sen jälkeen ilmoitettava yhtymähallitukselle ja sen puheenjohtajalle niistä päätöksistä, jotka voidaan ottaa yhtymähallituksen käsiteltäväksi. Niistä asioista tai asiaryhmistä ei kuitenkaan ilmoiteta, joista yhtymähallitus on päättänyt olla käyttämättä otto-oikeuttaan. Luettelo 1: Päätökset ovat olleet määräajan esillä Savoniaammattikorkeakoulun suojatulla www-sivulla otto-oikeuden käyttämistä varten. Niissä ei ole käytetty otto-oikeutta määräaikaan mennessä. Rehtori Mervi Vidgrén 1221 / 17 / : Rytmimusiikin lehtorin tehtävän täyttämättä jättäminen 1221 / 20 / : Sisustusarkkitehtuurin lehtorin tehtävän täyttämättä jättäminen 1221 / 22 / : Koru- ja jalometallimuotoilun osaaikaisen tuntiopettajan tehtävän täyttämättä jättäminen 1222 / 61 / : Infrarakentamisen päätoimisen tuntiopettajan määräaikaiseen työsuhteeseen nimittäminen Vs. talousjohtaja Merja Laituri-Korhonen 3214 / 11 / : Kuopion muotoiluakatemian käytettyjen koneiden ja kalusteiden hankinta Luettelo 2: Ei päätöksiä, joihin olisi käytetty otto-oikeutta. Asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta. Yhtymähallitus merkitsee asian tiedoksi ja toteaa, että luettelon 1 mukaisista päätöksistä ei ole käytetty kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta määräaikaan mennessä. Sivu 15

16 12 MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT Kuntayhtymän hallintosäännön 5 3 mom. mukaan toimielin voi ottaa käsiteltäväkseen sellaisen toimivaltaansa kuuluvan asian jota ei ole mainittu kokouskutsussa (listassa). Tällainen asia pannaan pöydälle seuraavaan kokoukseen, jos vähintään neljäsosa läsnä olevista toimielimen jäsenistä sitä vaatii. Sivu 16

17 13 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Sivu 17

8 2 kpl SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N TOIMINNANOHJAUS JA LAADUNHALLINTA SEKÄ HYVÄN TOIMINTATAVAN PERIAATTEET

8 2 kpl SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N TOIMINNANOHJAUS JA LAADUNHALLINTA SEKÄ HYVÄN TOIMINTATAVAN PERIAATTEET Aika Maanantai 23.2.2015 klo 15.00 16.48 Paikka Microkadun kampuksen B-osan 5. kerroksen neuvotteluhuone B5016 (käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 05/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 05/2013 AIKA Maanantai 13.5.2013 kello 17.00-19.18 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 08/2014

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 08/2014 AIKA Keskiviikko 26.11.2014 kello 15.00 16.30 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 1. kerroksen luokkatila B1012 käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET JÄSENET Kuopio Aleksi Eskelinen

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2013 AIKA Tiistai 22.10.2013 kello 16.00 17.37 PAIKKA Technopolis Kuopion B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2014

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2014 AIKA Torstai 23.10.2014 kello 15.00 15.45 PAIKKA Varkauden kampus, 2. kerroksen neuvotteluhuone C-2030 käyntiosoite: Osmajoentie 75, 78210 Varkaus LÄSNÄ OLLEET JÄSENET Kuopio Aleksi Eskelinen Matti Kartano

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014 AIKA Torstai 4.12.2014 kello 16.00 18.14 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Technopolis Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2013 AIKA Keskiviikko 19.6.2013 kello 15.00 18.00 PAIKKA Technopolis Kuopio, C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 (Savonia-amk:n kehittämis- ja palvelukeskuksen neuvotteluhuone) käyntiosoite: Microkatu

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2014

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2014 AIKA Tiistai 29.4.2014 kello 15.00 16.34 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 1. kerroksen luokkatila B1012 käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET JÄSENET Kuopio Aleksi Eskelinen

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013 AIKA Maanantai 10.6.2013 kello 16.00 21.03 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 09/2014

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 09/2014 AIKA Tiistai 16.12.2014 kello 16.00 17.21 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 1. kerroksen luokkatila B1012 käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET JÄSENET Kuopio Aleksi Eskelinen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 (TKTP 2014)

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 (TKTP 2014) H A L L I N T O P A L V E L U T TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 (TKTP 2014) H Y V Ä K S Y T T Y : Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän yhtymähallitus 24.2.2015 (9 ) H Y V Ä K S Y T T Y : Savonia-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN ESITYSLISTA 09/2014

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN ESITYSLISTA 09/2014 AIKA Tiistai 16.12.2014 kello 16.00 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 1. kerroksen luokkatila B1012 käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Liite/Viite * Asia 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 05/2014

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 05/2014 AIKA Tiistai 20.5.2014 kello 16.00 19.18 PAIKKA Kylpylähotelli Rantasipi Laajavuori, Kokoustila 7 käyntiosoite: Laajavuorentie 30, 40740 Jyväskylä LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Juha Koivula Riitta

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 08/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 08/2013 AIKA Keskiviikko 19.6.2013 kello 13.30 14.10 PAIKKA Technopolis Kuopio, D-osan 4. kerroksen tila D 4023 (huom! poikkeava kokoustila) käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET

Lisätiedot

11 OPINTOTUKILAUTAKUNNAN ASETTAMINEN AJALLE 1.8.2015 31.7.2017. 12 3 kpl OPINTOTUKILAUTAKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1.8.2015 ALKAEN

11 OPINTOTUKILAUTAKUNNAN ASETTAMINEN AJALLE 1.8.2015 31.7.2017. 12 3 kpl OPINTOTUKILAUTAKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1.8.2015 ALKAEN Aika Keskiviikko 17.6.2015 klo 17.30 20.40 Paikka Microkadun kampuksen B-osan 5. kerroksen neuvotteluhuone B5016 (käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet

Lisätiedot

6 1 kpl SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N TOIMINNANOHJAUS JA LAADUNHALLINTA 10 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN STRATEGIAN VÄLIARVIOINTI

6 1 kpl SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N TOIMINNANOHJAUS JA LAADUNHALLINTA 10 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN STRATEGIAN VÄLIARVIOINTI Aika Tiistai 20.1.2015 klo 16.00 18.09 Paikka Microkadun kampuksen B-osan 5. kerroksen neuvotteluhuone B5016 (käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet

Lisätiedot

muun päätoimisen henkilöstön edustaja Hannu Porasmaa elinkeino- ja muun työelämän edustaja

muun päätoimisen henkilöstön edustaja Hannu Porasmaa elinkeino- ja muun työelämän edustaja AIKA Keskiviikko 30.1.2013 kello 15.00 - PAIKKA Technopolis Kuopio, C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 (Kehittämis- ja palvelukeskuksen neuvotteluhuone) käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ

Lisätiedot

Hallintosääntö 1 (11) HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ

Hallintosääntö 1 (11) HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ Hallintosääntö 1 (11) Yhtiökokouksen hyväksymä 15.11.2013 HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ Yhtymäkokouksen hyväksymä 15. marraskuuta 2013 I luku Soveltamisala 1 Soveltamisala

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä) HALLINTOSÄÄNTÖ

ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä) HALLINTOSÄÄNTÖ 1 (13) ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä) HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo 1.1.2015 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän hallitus Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA 1.2 HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuuston 12. päivänä marraskuuta 2008/23 hyväksymä ja valtuuston 11. päivänä marraskuuta 2013/38 tarkastama I LUKU YLEISET

Lisätiedot

Lahti Tapani, vpj. Nuotio Minna Turpeinen Marja. Hiiri Ulla, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä Järvinen Hanna

Lahti Tapani, vpj. Nuotio Minna Turpeinen Marja. Hiiri Ulla, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä Järvinen Hanna PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO Aika Tiistai klo 17.30 Paikka: Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto Tuorlantie 1 21500 Piikkiö KOKOUSKUTSU 1/2013 Koulurakennuksen

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

SIILINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 (13) SIILINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa 1 Luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko-

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi Viranomainen Esityslista 1/2015 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 26.5.2015 Laatimispäivämäärä Valtuusto Kokousaika Perjantaina 12.6.2015 klo 12 Kokouspaikka Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus,

Lisätiedot

Mahdollisuus ruokailuun ruokasalissa. Erityishuoltopiirin johtajan toimintakatsaus johtaja Seija Aaltonen, juhlasali

Mahdollisuus ruokailuun ruokasalissa. Erityishuoltopiirin johtajan toimintakatsaus johtaja Seija Aaltonen, juhlasali KOKOUSKUTSU Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän valtuuston kokous pidetään torstaina, 24. päivänä huhtikuuta 2014 klo 13.00 alkaen KTO kehitysvamma-alan tuki -ja osaamiskeskuksen toimintakeskuksen

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4. Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x

HALLINTOSÄÄNTÖ. Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4. Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x HALLINTOSÄÄNTÖ Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4 Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x 2 Hallintosääntö Hallintosääntö 3 1. YLEISTÄ 5 1.1 Soveltaminen... 5 1.2 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

PERUSSOPIMUS. Luonnos 1.9.2014 Luonnos 28.10.2014

PERUSSOPIMUS. Luonnos 1.9.2014 Luonnos 28.10.2014 Luonnos 1.9.2014 Luonnos 28.10.2014 1 KUNTAYHTYMÄ... 4 1 Nimi ja kotipaikka... 4 2 Jäsenkunnat... 4 3 Tehtävät... 4 (4 Tehtävien toteuttaminen... 4) 4 Peruspääoma... 4 5 Jäsenkuntien osuudet... 5 2 YHTYMÄKOKOUS...

Lisätiedot

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto Raision seudun koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4.6.2015 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 YHTYMÄVALTUUSTON PÖYTÄKIRJA 1/2015 Aika Torstai 4.6.2015 klo 16.00 16.56 Paikka

Lisätiedot

Hallintosääntö 1.1.2015. Yhtymähallitus 27.10.2014 106. Yhtymäkokous 25.11.2014 24

Hallintosääntö 1.1.2015. Yhtymähallitus 27.10.2014 106. Yhtymäkokous 25.11.2014 24 Hallintosääntö 1.1.2015 Yhtymähallitus 27.10.2014 106 Yhtymäkokous 25.11.2014 24 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 6 1 Soveltamisala... 6 2. LUKU KOKOUSMENETTELY... 6 2 Luvun määräysten soveltaminen... 6 3

Lisätiedot

LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET muun päätoimisen henkilöstön edustaja päätoimisten opettajien edustaja, Jarkko Surakan henkilökohtainen varajäsen

LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET muun päätoimisen henkilöstön edustaja päätoimisten opettajien edustaja, Jarkko Surakan henkilökohtainen varajäsen AIKA Tiistai 18.6.2013 kello 15.00 16.47 PAIKKA Technopolis Kuopio, C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 (Kehittämis- ja palvelukeskuksen neuvotteluhuone) käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 1 / 2012 1. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Kokoushotelli Gustavelund, Kirkkotie 36, 04310 TUUSULA. Martti Syväniemi 1-5 6-14

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 1 / 2012 1. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Kokoushotelli Gustavelund, Kirkkotie 36, 04310 TUUSULA. Martti Syväniemi 1-5 6-14 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 1 / 2012 1 Kuntayhtymän yhtymäkokous Kokousaika Torstai 31.5.2012 klo 13.00 14.53 Kokouspaikka Kokoushotelli Gustavelund, Kirkkotie 36, 04310 TUUSULA Saapuvilla olleet edustajat

Lisätiedot