SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 05/2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 05/2014"

Transkriptio

1 AIKA Tiistai kello PAIKKA Kylpylähotelli Rantasipi Laajavuori, Kokoustila 7 käyntiosoite: Laajavuorentie 30, Jyväskylä LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Juha Koivula Riitta Korhonen, puheenjohtaja Martti Lamberg Olavi Martikainen, Toini Juvosen varahenkilö Toni Mäkinen, Elina Vepsäläisen varahenkilö Kaarina Mäyrä, Iris Asikaisen varahenkilö Matti Notko Pauli Ruotsalainen POISSA Iris Asikainen Toini Juvonen Antti Kivelä Elina Vepsäläinen MUUT LÄSNÄ OLLEET Päivi Diov Aleksi Eskelinen Olli Helanterä Matti Kartano Anna Olkkonen Mervi Vidgrén hallinto- ja henkilöstöpäällikkö, pöytäkirjanpitäjä muiden paitsi 14 :n osalta yhtymävaltuuston puheenjohtaja talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä 14 :n osalta yhtymävaltuuston 1. varapuheenjohtaja yhtymävaltuuston 2. varapuheenjohtaja esittelijä / kuntayhtymän johtaja KÄSITELLYT ASIAT Pykälä Liite/Viite* Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 3 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 YHTYMÄHALLITUKSEN JA YHTYMÄVALTUUSTON SYYSKAUDEN 2014 KOKOUSAJANKOHDAT 6 3 kpl TALOUDELLINEN VÄLIKATSAUS KOULUTUKSEN SEKÄ TUTKIMUS-, KEHITYS- JA INNOVAATIOTOIMINNAN VÄLIKATSAUS kpl SISÄISEN TARKASTUKSEN VUOSISUUNNITELMA 2014 Sivu 1

2 9 SAVONIAN VANHOJEN LUOKKA- JA TYÖHUONEKALUSTEIDEN SEKÄ OPETUSLAITTEIDEN JA -KONEIDEN REALISOINTI, POISTAMINEN JA HÄVITTÄMINEN 10 1 kpl MYYNTILUPA EBAY-JÄRJESTELMÄÄN KAHDESTA TESTAUSLAITTEESTA 11 2 kpl SAVONIAN TIETOTURVAPOLITIIKKA JA TIETOTURVAN VASTUUNJAKO 12 1 kpl HENKILÖSTÖKERTOMUS TALOUSJOHTAJAN TEHTÄVÄÄN VALITSEMINEN ALKAEN 14 HALLINTO- JA HENKILÖSTÖJOHTAJAN TEHTÄVÄÄN VALITSEMINEN ALKAEN 15 KOULUTUSVASTUUJOHTAJAN (TEKNOLOGIA- JA YMPÄRISTÖALA, LIIKETALOUSALA JA MATKAILU- JA RAVITSEMISALA) TEHTÄVÄÄN VALITSEMINEN ALKAEN 16 KOULUTUSVASTUUJOHTAJA (SOSIAALI- JA TERVEYSALA, KULTTUURIALA JA LUONNONVARA-ALA) TEHTÄVÄÄN VALITSEMINEN ALKAEN 17 KEHITTÄMISPÄÄLLIKÖN TEHTÄVÄÄN VALITSEMINEN ALKAEN 18 2 kpl* AMMATTIKORKEAKOULUJEN VETOVOIMATILASTO JA SAVONIAN HAKIJAMÄÄRÄT KEVÄÄN 2014 OSALTA NUORTEN JA AIKUISTEN YHTEISHAUSSA 19 MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT 20 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Allekirjoitukset Riitta Korhonen Päivi Diov Olli Helanterä puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä pöytäkirjanpitäjä 1 13, Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu kokouspaikalla heti kokouksen päättymisen jälkeen. Pauli Ruotsalainen pöytäkirjantarkastaja Toni Mäkinen pöytäkirjantarkastaja Sivu 2

3 1 KOKOUKSEN AVAUS Yhtymähallituksen puheenjohtaja Riitta Korhonen avaa kokouksen. Päätös Kokous todettiin avatuksi. Sivu 3

4 2 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Kuntayhtymän johtajan esitys Päätös Yhtymähallitus hyväksyy kokouksen työjärjestyksen. Esitys hyväksyttiin. Sivu 4

5 3 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kuntayhtymän hallintosäännön 2 :n mukaan toimielin pitää kokouksen päättämänään aikana ja paikassa. Edelleen säännön 2 :n mukaan kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Yhtymähallitus päätti (6 ) kokouksessa kevätkauden 2014 kokousajankohdistaan. Tämän kokouksen kutsu ja esityslista on lähetetty kokouskutsun mukaisella jakelulla Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kuntayhtymän johtajan esitys Päätös Yhtymähallitus toteaa 1) kokoukseen osallistuvat henkilöt 2) kokouksen laillisuuden 3) kokouksen päätösvaltaisuuden. Todettiin. Sivu 5

6 4 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus valitsee kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Pauli Ruotsalainen ja Elina Vepsäläinen. Päätös Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Pauli Ruotsalainen ja Toni Mäkinen. Sivu 6

7 5 YHTYMÄHALLITUKSEN JA YHTYMÄVALTUUSTON SYYSKAUDEN 2014 KOKOUSAJANKOHDAT Kuntayhtymän hallintosäännön 2 :n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Yhtymähallituksen tulisi päättää tässä kevätkauden 2014 viimeisessä kokouksessaan syyskauden 2014 kokousajankohdista ja tehdä edelleen esitys yhtymävaltuustolle sen syyskauden 2014 kokousajankohdista. Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus päättää syyskauden 2014 kokousajankohdistaan seuraavasti: tiistaina klo (Varkauden kampus) keskiviikkona klo (Technopolis Kuopio) torstaina klo (Technopolis Kuopio) torstaina klo (Technopolis Kuopio) Edelleen yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto kokoontuisi syyskaudella 2014 seuraavasti: torstaina klo (Technopolis Kuopio) torstaina klo (Technopolis Kuopio) keskiviikkona klo (Technopolis Kuopio) tiistaina klo (Technopolis Kuopio) Päätös Esitys hyväksyttiin. Sivu 7

8 6 TALOUDELLINEN VÄLIKATSAUS Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän ja Savonia -ammattikorkeakoulun (Savonia) tulos kaudelta 1 4/2014 on juuri saatu valmiiksi Toteutunut taloustilanne ja vuodelle 2014 laadittu arvio tuloksesta esitetään tässä ja liitteissä kootussa muodossa kokonaistasoisena. Kuntayhtymän kokoukseen mennessä tuloksen muodostumisesta on saatavissa myös yksityiskohtaisempaa tietoa ja myös sen analyysiä. Taloustilanteessa kokonaistuloksesta voidaan sitovien minimitavoitteiden osalta todeta seuraavaa: Toimintatuotot/toimintakulut suhdeluku on 106 %, eli hieman yli koko tilikauden tavoitteen 105 % Vuosikatteen kertymä näyttäisi olevan varsin lähellä budjetoitua, tässä tasajaolla laskettua kertymää ja näin ollen tilikauden tavoite euroa on alkuvuoden perusteella hyvinkin saavutettavissa. Välitilinpäätösvaiheen tilikauden tulos ylittää ajankohdan mukaisen tavoitteen johtuen siitä, että investointien toteuttaminen painottuu loppuvuoteen ja siten alkuvuoden poistot ovat euroa budjetoitua pienemmät. Osaamisalueiden tulokset analysoidaan ja osaamisaluejohtajien tuloskommentointi saadaan hallituksen kokoukseen mennessä ja esitetään tuolloin. Koko Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän / Savoniaammattikorkeakoulun tuloksesta vuodelle voidaan vuodelle 2014 ennakoida seuraavaa: Vuoden 2014 tulostavoite tultaneen saavuttamaan vuosikatteen tasolla. Mikäli tilikaudelle budjetoidut investoinnit toteutuvat suunnitelman mukaan ja Osmajoentien kiinteistölle joudutaan kirjaamaan arvonalennusta tässä tulosennusteessa suunnitellun 1 miljoonan euron verran, tilikauden tulostavoitteesta euroa jäätänee noin euroa. Ennuste täsmentyy tilivuoden edetessä. Investointien toteumataso on ollut euroa ja vuodelle 2014 budjetoitu määrä siihen tehtyjen muutosten jälkeen on 10.2 milj. euroa. - Liite 1: Taloudellinen välikatsaus 1-4/ Liite 2: Tulosennuste Liite 3: Investointien toteutumisvertailu 1-4/2014 Kuntayhtymän johtajan esitys Päätös Yhtymähallitus merkitsee taloudellisen välikatsauksen 1 4/2014 tiedoksi. Esitys hyväksyttiin. Sivu 8

9 7 KOULUTUKSEN SEKÄ TUTKIMUS-, KEHITYS- JA INNOVAATIOTOIMINNAN VÄLIKATSAUS Koulutus Opintojen edistymisen seurantaa on tehostettu opintojen ohjauksen ja neuvonnan kokonaisvaltaisen toimintamallin sekä opintopisteseurannan avulla. Opiskelijatietojen osalta tehdään parhaillaan opiskelijahallintajärjestelmän käyttöönoton valmistelua. Se on edennyt lähes aikataulussa. Opiskelijatietojen siirto vanhasta opiskelijahallintajärjestelmästä (SYMSI) on edennyt. Tietojen oikeellisuuden varmistamiseen on jouduttu käyttämään odotettua enemmän aikaa teknisistä syistä johtuen. Välikatsauksessa esitettävien opiskelijatietojen oikeellisuutta varmistetaan ja tarkistetut tiedot ovat käytössä yhtymähallituksen kokouksessa Koulutusohjelmien/Tutkinto-ohjelmien itsearvioinnit toteutettiin välijaksolla. Nuorten koulutusohjelmia oli 25 kpl ja ylempi amk -koulutusohjelmia 8 kpl. Koulutusohjelmien/tutkinto-ohjelmien toiminnan taso on hyvä, mittaritietotojen valossa tulos osoittaa toiminnan olevan keskitasoa. Keskeisiä kehityskohteita esille nousi muun muassa: sovittujen yhteisten menettelyjen mukaisen toiminnan vahvistaminen, opintojen edistymisen tukeminen entistä tehokkaammin (opintopistekertymät), opistosuoritusten kirjaamisen tehostaminen (mm. TKI-opintopisteet), palautteiden hyödyntäminen sekä uuden opetussuunnitelman käyttöönoton onnistumisen varmistaminen (mm. OPS-arviointi, oppimisen arviointimenetelmät). Auditointiin valmistautuminen etenee koulutusohjelmien/tutkinto-ohjelmien itsearviointiprosessin jälkeen prosessien uuudistamistyönä sekä päivittämisinä ja erilaisten toimintamallien ja yhteisten menettelytapojen kehitystyönä. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta ISAT-yhteistyössä painotus on ollut olemassa olevien TKI-hankkeissa ja yhteisissä koulutuskokonaisuuksissa. Toiminta painoaloilla on edennyt tavoitteiden suuntaisesti. Kesälukukauden osalta Savonian vetovastuulla oleviin kesäopintoihin on ilmoittautunut 795 opiskelijaa, mikä on erinomainen saavutus (vuonna 2013 ilmoittautuneita oli alle 100). Yhteistyö kesäkoulun osalta on sujunut erinomaisen hyvin kumppaneina toimivien Karelia-ammattikorkeakoulun ja Saimaan-ammattikorkeakoulun kanssa. Savoniassa on käynnissä olevia hankkeita yhteensä 68, joista kansallisia on 60 ja kansainvälisiä 8 hanketta. Vuoden 2015 puolelle jatkuvia hankkeita on yhteensä 11 kappaletta. Parhaillaan valmistellaan uuden ohjelmakauden hankkeita. Toiminnan ennakoinnin helpottamiseksi uudelle ohjelmakaudelle suuntautuvista hankeideoista tehtiin kattava kooste koko Savonian tasolta. Sivu 9

10 Itämeren ohjelmaan kuuluva kansainvälinen ABOWE-hanke (biojalostamoteknologian kehittämiseen tähtäävä hanke) on saanut valtakunnallista tunnustusta, joka tuodaan kokoukseen erillisenä julki. Kuntayhtymän johtajan esitys Päätös Yhtymähallitus merkitsee toiminnan välikatsauksen tiedoksi. Merkittiin että kokouksessa jaettiin yhtymähallituksen jäsenille toiminnan välikatsausta koskeva liite. Esitys hyväksyttiin. Sivu 10

11 8 SISÄISEN TARKASTUKSEN VUOSISUUNNITELMA 2014 Sisäisen tarkastuksen tarkoituksena on varmistaa, että kuntayhtymän / ammattikorkeakoulun toiminta on tavoitteiden, päämäärien ja toimintaperiaatteiden sekä säädösten ja määräysten mukaista, ja että toiminta tukee asetettujen tavoitteiden toteutumista. Lisäksi se tukee toiminnan taloudellisuutta ja tuloksellisuutta sekä johtamis- ja hallintojärjestelmien kehittämistä. Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeessa (2008) kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta todetaan, että sisäinen tarkastus avustaa kuntayhtymän johtoa heidän valvontavelvollisuuden täyttämisessä. Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on arvioida systemaattisilla menetelmillä sisäisen valvonnan toimivuutta ja tehokkuutta sekä tukea kuntayhtymän johtavia viranhaltijoita ja toimielimiä riskienhallinnan toteuttamisessa. Toimintakertomuksessa tulee olla selonteko, josta käy ilmi, miten sisäinen tarkastus on kuntayhtymässä järjestetty, tarkastustoiminnan laajuus, kohdentuminen ja keskeiset tulokset päättyneeltä tilikaudelta ja johtopäätökset. Sisäistä tarkastusta Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymässä ja Savonia-ammattikorkeakoulussa (Savonia) vuonna 2014 toteuttaa siihen avoimen kilpailutuksen perusteella valittu BDO Audiator Oy. Vuodelle 2014 on laadittu Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymälle ja Savonia-ammattikorkeakoululle sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelma (edellä mainitut liitteet) yhdessä Savonian sisäisestä tarkastuksesta vastaavan virkamiesjohdon ja BDO Audiator Oy:n kesken. Vuosisuunnitelman taulukko sisältää myös osuuden maksuliikenteen tarkastuksesta, jonka toteuttaa KPMG Oy Ab siten kuin siitä on KPMG:n kanssa sovittu. - Liite 1: Sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelma Liite 2: Sisäisen tarkastuksen kohteet ja painopisteet / excel-taulu Sisäisen tarkastuksen alueet vuodelle 2014 ovat em. suunnitelmien mukaan: Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuus ja nykytilan arviointi; Sivutoimilupatarkastus; Tietojärjestelmiin liittyvien riskien arviointi; Talousraportoinnin toimivuuden arviointi; Maksuliikenteen tarkastus. Lisätietona voidaan todeta, että BDO Audiatorin toimesta osa vuoden 2014 sisäisistä tarkastuksista on käynnistynyt ja on toteutuksessa. Kuntayhtymän hallitus on vuonna 2013 sisäisen tarkastuksen osalta päättänyt, että sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelma on julkinen asiakirja. Kuntayhtymän johtajan esitys Päätös Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelman vuodelle Esitys hyväksyttiin. Sivu 11

12 9 SAVONIAN VANHOJEN LUOKKA- JA TYÖHUONEKALUSTEIDEN SEKÄ OPETUSLAITTEIDEN JA - KONEIDEN REALISOINTI, POISTAMINEN JA HÄVITTÄMINEN Kuntayhtymän toimipisteissä on toimintavuosien ja toteutuneiden tilajärjestelyjen aikana kertynyt käyttötiloihin ja varastoihin merkittävä määrä käyttökelvottomia tai nykykäyttöön soveltumattomia kalusteita, varusteita, laitteita ja koneita. Erityisen runsaasti tällaista materiaalia on tällä hetkellä varastoituna Opistotien kiinteistön D-osan kellarikerrokseen ja Sairaalakadun rakennuksiin. Vastaavaa poistettavaa materiaalia on myös muissa kuntayhtymän toimipisteissä. Kalusteet, varusteet, laitteet ja koneet ovat jääneet ylimääräisiksi mm. opetus- ja työtilojen muutoksien ja koneiden ja laitteiden sekä kalustusten uusimisten yhteydessä. Osa kalusteista ja varusteista on selkeästi huonokuntoisia rakenteellisesti ja/tai pinnoiltaan naarmuuntuneita tai kooltaan ja muodoiltaan sellaisia, että niiden uudelleen sijoittaminen käyttöön on hyvin epätodennäköistä. Osa kalusteista on tehty mittatilaustyönä entisiin käyttöpaikkoihinsa. Koneet ja laitteet ovat pääsääntöisesti poistettu opetuskäytöstä tai eivät muuten enää sovellu nykykäyttöön. Kirjanpidollisesti varastoidut kalusteet, varusteet, laitteet ja koneet ovat yli viisi (5) vuotta vanhoja ja hankinta-arvo on poistettu kirjanpidossa. Kalusteista ja varusteista suurin osa on hankittu 1990-luvulla tai sitä ennen ja osa 2000-luvun alkupuolella. Käyttökelvottomat ja epäsiistit kalusteet ja varusteet on perusteltua toimittaa lajiteltuna kierrätykseen ja/tai kaatopaikalle. Samoin on perusteltua toimia niiden kalusteiden osalta, joiden jatkokäyttö on epätodennäköistä. Osa kalusteista voidaan tarjota kuntayhtymän henkilöstön lunastettavaksi määräpäivään mennessä annettua kalustekohtaista korkeinta kirjallista tarjousta vastaan sillä edellytyksellä, että kalusteet ja varusteet eivät ole olleet tiloissa, joissa on epäilty olevan sisäilmaongelmia. Koneiden ja laitteiden osalta hävittäminen on pääsääntöisesti perusteltua toteuttaa ensisijaisesti myymällä julkisesti tarjousten perusteella esim. yhteistyötahoille tai laittamalla ne myyntiin soveltuvaan (kansainväliseen) huutokauppaportaaliin, koska osalle koneista tai laitteista ei ole olemassa markkinoita Suomessa. Kalusteiden, varusteiden, laitteiden ja koneiden poistamisesta aiheutuvat kustannukset katetaan Tilapalveluiden vuoden 2014 talousarvion mukaisista kiinteistöjen jätehuoltomaksuista (kiinteistön kp, tili 4393) tai tilapalveluiden määrärahasta (kp 1510). Kustannuksia aiheutuu mm. kalusteiden purkamisesta, jätelajikkeiden erittelystä ja lastaamisesta sekä jätekuljetuksista ja -maksusta arviolta noin ,00 (alv 0 %). Nykymenettelyllä kalusteiden säilytyksestä aiheutuu myös merkittäviä varastointi- ja tilakustannuksia. Lisäksi nykyinen varastointi ei pääsääntöisesti täytä paloturvallisuusvaatimuksia. Paloviranomaisten mukaan mm. Opistotien D-rakennuksen kellarikerroksen tilaa ei saa käyttää mihinkään muuhun käyttöön ennen kuin kaikki kalusteet on poistettu tilasta. Tilan käyttötarkoitus on rakennusluvan mukaan paikoitushalli. Sivu 12

13 Koska nyt esillä olevilla kalusteilla ym. ei ole enää jäljellä kirjanpidossa arvoa, ei niiden realisoinnista aiheudu Savonialle tappiota, vaikkakin jonkin verran suoria kustannuksia (kuluja). Mahdollisesti saatavat realisointituotot voidaan kirjata Savonian kiinteistöhallinnolle (tilapalveluille), joka on haltijana ja hallinnoi tällaisia/näitä omaisuuseriä. Kalusteet on tarkoitus poistaa nykyisistä säilytystiloista vuoden 2014 aikana. Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus valtuuttaa omalta osaltaan kuntayhtymän johtajan poistamaan ja hävittämään varastoidut käyttökelvottomat, ylimääräiset ja/tai nykykäyttöön soveltumattomat kalusteet ja varusteet sekä opetuksen ja tutkimustoiminnan käytöstä poistetut koneet ja laitteet erikseen laadittavien poistoluetteloiden mukaisesti. Poisto- ja hävitysmenettely (esim. myynti, lahjoitus tai toimitus jäteasemalle) päätetään poistettavan / hävitettävän tavaran kunnon ja realisointikelpoisuuden mukaan. Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että kuntayhtymän johtaja valtuutetaan päättämään poistettavien kalusteiden, varusteiden, laitteiden ja koneiden poistamisesta ja käytettävästä poistamismenettelystä tavaroiden kunnon ja realisointikelpoisuuden mukaan. Päätös Esitys hyväksyttiin. Sivu 13

14 10 MYYNTILUPA EBAY-JÄRJESTELMÄÄN KAHDESTA TESTAUSLAITTEESTA Teknologian ja ympäristöalan osaamisalue ja Savonian tutkimus- ja kehittämispäällikkö esittävät haettavaksi seuraavaa myyntilupaa kahden testauslaitteen myymiseen ns. Ebay-järjestelmän kautta. Savonian sähkö- ja tietotekniikka-alalle (Teknologia- ja ympäristöala, Microkatu) on lahjoitettu vuonna 2002 Nokialta kaksi gsmpuhelintestauslaitetta. Laitteita on käytetty pääasiassa tietoliikennetekniikan opetuksessa vuoteen 2009 saakka. Nykyisin opetuskäyttöä ei ole, eikä käyttöä ole nähtävissä myöskään TKI-toiminnassa tai maksullisen palvelutoiminnan muodossa. Osaamisalue ja Savonian tutkimus- ja kehittämispäällikkö pyytävät lupaa laitteiden myymiseen kansainvälisessä Ebay-järjestelmässä. - Myyntilupaesitys Ebay-järjestelmään kahdesta testauslaitteesta Mahdollinen lupa olisi samalla ennakko- ja testitapaus siitä, miten Ebayjärjestelmä toimisi Savonian vanhojen, mutta edelleen kohtuullisen rahallisen arvon omaavien laitteistojen yhtenä vaihtoehtoisena myyntikanavana. Mikäli prosessi onnistuu hyvin, kokemusta voidaan hyödyntää uudelleen ja myös laaja-alaisemmin, erityisesti tekniikan alalla käytössä olleiden laitteistojen myymiseen. Ebay-järjestelmässä maksuliikenne tapahtuu Paypal-palvelun välityksellä. Paypal ja Ebay ovat annetun selvityksen perusteella kansainvälisesti tunnettuja ja yleisesti luotettavaksi luokiteltuja palveluita. Ebay:n ja Paypalin ehtoihin tutustutaan ennen prosessia. Tämä nyt esitetty myyntilupa ja sen toteutus olisi järkevää antaa laitteiden haltijana Teknologian osaamisalueelle. Realisointituotto, joka jäänee kokonaissummaltaan melko matalaksi, voidaan tulouttaa vastaavasti ko. osaamisalueen hyväksi. Kuntayhtymän johtajan esitys Päätös Yhtymähallitus valtuuttaa Teknologian ja ympäristöalan osaamisaluejohtajan myymään ja realisoimaan edellä esitetyt kaksi testauslaitetta esim. Ebayjärjestelmää hyödyntäen tai muulla julkisesti tapahtuvan myynnin tavalla. Esitys hyväksyttiin. Sivu 14

15 11 SAVONIAN TIETOTURVAPOLITIIKKA JA TIETOTURVAN VASTUUNJAKO Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän tietoturvapolitiikka, tietoturvavastuunjako ja tietoturvallisuuden ohjeita on ajantasaistettu. Ne pohjautuvat CSC/FUSEC-ohjeistukseen. Tietoturvapolitiikasta ja tietoturvavastuunjaosta päättää ylläpitäjä. - Liite 1: Savonian tietoturvapolitiikka - Liite 2: Savonian tietoturvavastuunjako Muut tietoturvallisuuden ohjeet on hyväksynyt ammattikorkeakoulun hallitus (8 ). IT-palvelujen käyttösäännöt, Savonian sähköpostisäännöt, IT-palvelujen väärinkäytön seuraamukset ja työntekijän sähköpostin hakeminen ja avaaminen -ohjeet ovat nähtävillä yhtymähallituksen kokouksessa. Tietoturvapolitiikkaa, tietoturvavastuunjakoa ja tietoturvallisuuden ohjeita on käsitelty Savonian johtoryhmässä Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus hyväksyy Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän tietoturvapolitiikan ja tietoturvavastuunjaon. Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se merkitsee kuntayhtymän tietoturvapolitiikan ja tietoturvan vastuunjaon tiedoksi. Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi IT-palvelujen käyttösäännöt, Savonian sähköpostisäännöt, IT-palvelujen väärinkäytön seuraamukset ja säännön työntekijän sähköpostin hakemisesta ja avaamisesta. Päätös Esitys hyväksyttiin. Sivu 15

16 12 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 Vuoden 2013 henkilöstökertomus on liitteenä: - Henkilöstökertomus 2013 Kuntayhtymän YT-ryhmä käsitteli henkilöstökertomuksen kokouksessaan Ammattikorkeakoulun hallitus käsittelee henkilöstökertomusta omalta osaltaan kesäkuun kokouksessaan. Kuntayhtymän johtajan esitys Päätös Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyy osaltaan vuoden 2013 henkilöstökertomuksen. Esitys hyväksyttiin. Sivu 16

17 13 TALOUSJOHTAJAN TEHTÄVÄÄN VALITSEMINEN ALKAEN Yhtymähallitus käsitteli asiaa (10 ) kokouksessaan ja päätti palauttaa asian uudelleen valmisteluun. Talousjohtajan hakuprosessi käynnistettiin kuntayhtymän hallituksen kokouksessa Tavoitteena on ollut saada nykyinen talousjohtajan virka (sittemmin talousjohtajan tehtävä) täytettyä lukien niin, että valittu henkilö toimii välisen ajan projektijohtajan tehtävissä. Siten hän on osaltaan mukana osakeyhtiöittämisen valmistelutyössä ja taloushallinnon kehittämistyössä. Talousjohtajan keskeisenä tehtäväalueena on vastata tulosvastuullisena osakeyhtiön taloudesta ja rahoituksesta, ennakointi- ja seurantatietojen tuottamisesta ja turvallisuusjohtamisesta sekä hoitaa muut hallituksen, toimitusjohtajan ja johtosäännöissä määrätyt tehtävät. Talousjohtaja johtaa, suunnittelee, ohjaa ja valvoo Savonian taloutta ja rahoitusta sekä sovittuja muita palveluja toimitusjohtaja/rehtorin alaisuudessa. Talousjohtajan rekrytoinnin valmisteluryhmässä oli hallituksen päätöksen mukaisesti kuntayhtymän johtaja Mervi Vidgrén, yhtymähallituksen puheenjohtaja Riitta Korhonen ja talousjohtaja Olli Helanterä sekä henkilöstön edustajana Anitta Miettinen. Talousjohtajan tehtävää haki 21 hakijaa, joista kuusi kutsuttiin haastatteluun ja edelleen neljälle järjestettiin soveltuvuusarvioinnit. Hakijayhteenveto ja soveltuvuusarviot toimitetaan erikseen tiedoksi yhtymähallituksen varsinaisille jäsenille (Henkilötietolaki /523, 3.3 ; Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta /621, 16.3 ja kohta). Talousjohtajan menestysprofiili määriteltiin yhteistyössä valmisteluryhmän ja henkilövalintakonsultin kanssa. Profiilissa otettiin huomioon talousjohtajan hakuilmoitus ja valmisteluryhmän näkemys talousjohtajan tehtävässä vaadittavista kyvykkyyksistä. Valitut näkökulmat, joita vasten haastattelussa ja soveltuvuusarvioinnissa arvioitiin henkilön kyvykkyyttä toimia talousjohtajana, olivat: strateginen ajattelu, talouden kokonaisvaltainen ajattelu, päätöksentekokyky, ihmisten johtaminen sekä tehtävä- ja toimintasuuntautuneisuus. Nimitysesitys perustuu valmisteluryhmän yksimieliseen esitykseen. Valmisteluryhmä on hakemusasiakirjoihin, haastatteluihin ja soveltuvuusarviointeihin tehtyyn ansiovertailuun ja kokonaisharkintaan perustuen todennut, että KTM Merja Laituri-Korhonen täyttää parhaiten tehtävän vaatimukset ja on siihen soveltuvin. Talousjohtajan tehtävä täytetään lukien toistaiseksi, siten että talousjohtajan työsuhteeseen sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa tehtävän vastaanottamisesta ( ) lukien. Talousjohtajan tehtävät täsmennetään osakeyhtiön johtosäännössä osana johtamisjärjestelmän uudistukseen liittyvää johdon toimivalta- ja vastuusuhteiden määrittelyä. Talousjohtajan virkasuhteeseen sovelletaan kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta tai sen asemesta osakeyhtiössä sovellettavaa työehtosopimusta. Tehtävän palkkaus määräytyy yhtymähallituksen Sivu 17

18 ( 6) päättämien palkkausperusteiden mukaisesti. Tehtävään valittava henkilö siirtyy osakeyhtiöön tämän päätöksen mukaisin ehdoin ja ottaen lisäksi huomioon liikkeen luovutuksessa sovittavat ehdot. Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus nimittää talousjohtajan tehtävään lukien KTM Merja Laituri-Korhosen valmisteluryhmän yksimielisen esityksen mukaisesti, siten että valittu henkilö toimii lukien projektijohtajan tehtävissä. Talousjohtajan tehtävään sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa tehtävän vastaanottamisesta ( ) lukien. Kokonaisharkintaan perustuen KTM Merja Laituri-Korhonen täyttää parhaiten tehtävän vaatimukset on ja siihen soveltuvin. Talousjohtajan keskeisenä tehtäväalueena on vastata tulosvastuullisena osakeyhtiön taloudesta ja rahoituksesta, ennakointi- ja seurantatietojen tuottamisesta ja turvallisuusjohtamisesta sekä hoitaa muut hallituksen, toimitusjohtajan ja osakeyhtiön johtosäännöissä määrättävät tehtävät. Talousjohtaja johtaa, suunnittelee, ohjaa ja valvoo Savonian taloutta ja rahoitusta sekä sovittuja muita palveluja toimitusjohtaja/rehtorin alaisuudessa. Talousjohtajan virkasuhteeseen sovelletaan kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta tai sen asemesta osakeyhtiössä sovellettavaa työehtosopimusta. Tehtävän palkkaus määräytyy yhtymähallituksen ( 6) päättämien palkkausperusteiden mukaisesti. Tehtävään valittava henkilö siirtyy osakeyhtiöön tämän päätöksen mukaisin ehdoin ja ottaen lisäksi huomioon liikkeen luovutuksessa sovittavat ehdot. Talousjohtajalle tehdään erillinen johtajasopimus (työsuhteinen). Päätös Merkittiin, että kuntayhtymän johtaja muutti kokouksessa esitystään seuraavilta osin: Yhtymähallitus nimittää talousjohtajan tehtävään lukien KTM Merja Laituri-Korhosen valmisteluryhmän yksimielisen esityksen mukaisesti, siten että valittu henkilö toimii lukien projektijohtajan tehtävissä. Muilta osin kuntayhtymän johtaja uudisti esityksensä. Esitys hyväksyttiin kuntayhtymän johtajan kokouksessa muuttaman mukaisena. Lisäksi yhtymähallitus päätti, että kaikissa johtajasopimuksissa tulee määritellä johtamisvastuut ja tuloksellisuustavoitteet sekä työsuhteen päättämisen perusteet. Sivu 18

19 14 HALLINTO- JA HENKILÖSTÖJOHTAJAN TEHTÄVÄÄN VALITSEMINEN ALKAEN Hallinto- ja henkilöstöjohtajan hakuprosessi käynnistettiin kuntayhtymän hallituksen kokouksessa (9 ). Hallinto- ja henkilöstöjohtajan keskeinen rooli johtamisjärjestelmässä on vastata osakeyhtiön hallinnosta ja ammattikorkeakoulun julkisista hallintotehtävistä, vastata henkilöstöjohtamisen kehittämisestä ja ohjata henkilöstövoimavaroja ammattikorkeakoulutasolla. Hallinto- ja henkilöstöjohtaja vastaa tulosvastuullisena toiminnasta ja taloudesta omalla vastuualueellaan. Hallinto- ja henkilöstöjohtajan keskeisenä tehtävänä on vastata hyvän hallintotavan mukaisesta hallinnosta osakeyhtiössä ja ammattikorkeakoulussa. vastata osakeyhtiön ja ammattikorkeakoulun yleishallinnosta ja henkilöstöhallinnosta vastata henkilöstöjohtamisen kehittämisestä ja henkilöstövoimavaraohjauksesta ammattikorkeakoulutasolla edistää kansainvälistymistä ja monikulttuurisuutta vastuualueellaan toimia hallinto- ja henkilöstöpalvelujen henkilöstön lähiesimiehenä ja ammattikorkeakoulun työsuojelupäällikkönä hoitaa ammattikorkeakoulun julkiset hallintotehtävät ja huolehtia lakiasioiden toteutumisesta ammattikorkeakoulussa toimia työnantajan edustajana työsuhdeasioissa, paikallisneuvotteluissa ja muussa yhteistoimintamenettelyssä hoitaa toimitusjohtajan määräämät sisäisen valvonnan toimeenpanotehtävät hoitaa muut rehtorin/toimitusjohtajan määräämät ja johtosäännöissä määrätyt tehtävät. Hallinto- ja henkilöstöjohtajan toimenkuvaan kuuluu aiemman lisäksi myös strategista johtamista ja talousvastuuta. Hallinto- ja henkilöstöjohtaja raportoi rehtorille/toimitusjohtajalle vastuualueidensa toiminnasta, taloudesta ja tuloksista sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutumisesta. Kelpoisuus- ja osaamisvaatimukset tehtävään ovat: Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto Ammattikorkeakouluasetuksen mukainen pedagoginen pätevyys (22 ) Laaja-alaista perehtyneisyyttä julkishallintoon ja -lainsäädäntöön sekä ammattikorkeakoulun hallintoon Työsuhde- ja työehtosopimusasioiden ja osakeyhtiön toiminnan tuntemusta Kokemusta vähintään keskisuuren organisaation henkilöstöjohtamisesta Näyttöä kyvystä tulokselliseen toimintaan Hyvää englannin kielen taitoa Hyviä yhteistyö- ja neuvottelutaitoja ja aktiivista kehittämisotetta Hallinto- ja henkilöstöjohtajan tehtävä laitettiin sisäisesti haettavaksi yhtymähallituksen päätöksen mukaisesti. Hakuaika päättyi klo Määräajassa tehtävää hakivat OTK Päivi Diov ja restonomi Anu Sivu 19

20 Eronen. Haastatteluun kutsuttiin OTK Päivi Diov. Haastattelu järjestetään Hallinto- ja henkilöstöjohtajan rekrytoinnin valmisteluryhmään kuuluvat yhtymähallituksen päätöksen mukaisesti kuntayhtymän johtaja Mervi Vidgrén, yhtymähallituksen puheenjohtaja Riitta Korhonen, yhtymähallituksen varapuheenjohtaja Iris Asikainen, yhtymävaltuuston puheenjohtaja Aleksi Eskelinen sekä henkilöstön edustajana Pentti Mäkelä. Hallinto- ja henkilöstöjohtajan tehtävä täytetään lukien toistaiseksi. Hallinto- ja henkilöstöjohtajan tehtävät täsmennetään osakeyhtiön johtosäännössä osana johtamisjärjestelmän uudistukseen liittyvää johdon toimivalta- ja vastuusuhteiden määrittelyä. Hallinto- ja henkilöstöjohtajan tehtävään sovelletaan kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta. Mikäli koko ammattikorkeakoulun henkilöstön työsuhteisiin sovelletaan lukien muuta työehtosopimusta, määräytyy tehtävän palvelussuhteen ehdot sen mukaisesti. Tehtävän palkkaus määräytyy yhtymähallituksen ( 6) päättämien palkkausperusteiden mukaisesti. Tehtävään valittava henkilö siirtyy osakeyhtiöön tämän päätöksen mukaisin ehdoin ja ottaen lisäksi huomioon mitä liikkeen luovutuksessa muun henkilöstön osalta sovitaan. Hallinto- ja henkilöstöjohtajalle tehdään erillinen johtajasopimus (työsuhteinen). Kuntayhtymän johtajan esitys Valmisteluryhmän esitys tuodaan viimeistään kokoukseen. Esitys sähköpostitse : Nimitysesitys perustuu valmisteluryhmän yksimieliseen esitykseen. Valmisteluryhmä on hakemusasiakirjoihin, haastatteluun, tehtyyn ansiovertailuun ja kokonaisharkintaan perustuen todennut, että Päivi Diov täyttää parhaiten tehtävän vaatimukset ja on siihen soveltuvin. Hakijayhteenveto toimitetaan erikseen tiedoksi yhtymähallituksen varsinaisille jäsenille ja kokoukseen osallistuville varahenkilöille (Henkilötietolaki /523, 3.3 ; Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta /621, 16.3 ). Kuntayhtymän johtaja esittää, että yhtymähallitus nimittää hallinto- ja henkilöstöjohtajan tehtävään lukien OTK Päivi Diovin valmisteluryhmän yksimielisen esityksen mukaisesti. Kokonaisharkintaan perustuen Päivi Diov täyttää parhaiten tehtävän vaatimukset on ja siihen soveltuvin. Hallinto- ja henkilöstöjohtajan tehtävät täsmennetään osakeyhtiön johtosäännössä osana johtamisjärjestelmän uudistukseen liittyvää johdon toimivalta- ja vastuusuhteiden määrittelyä. Hallinto- ja henkilöstöjohtajan tehtävään sovelletaan kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta. Mikäli koko ammattikorkeakoulun henkilöstön työsuhteisiin sovelletaan lukien muuta työehtosopimusta, määräytyy tehtävän palvelussuhteen ehdot sen mukaisesti. Tehtävän palkkaus määräytyy yhtymähallituksen ( 6) päättämien palkkausperusteiden mukaisesti. Tehtävään valittava henkilö siirtyy osakeyhtiöön tämän päätöksen mukaisin ehdoin ja ottaen Sivu 20

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014 AIKA Torstai 4.12.2014 kello 16.00 18.14 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Technopolis Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2013 AIKA Keskiviikko 19.6.2013 kello 15.00 18.00 PAIKKA Technopolis Kuopio, C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 (Savonia-amk:n kehittämis- ja palvelukeskuksen neuvotteluhuone) käyntiosoite: Microkatu

Lisätiedot

8 2 kpl SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N TOIMINNANOHJAUS JA LAADUNHALLINTA SEKÄ HYVÄN TOIMINTATAVAN PERIAATTEET

8 2 kpl SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N TOIMINNANOHJAUS JA LAADUNHALLINTA SEKÄ HYVÄN TOIMINTATAVAN PERIAATTEET Aika Maanantai 23.2.2015 klo 15.00 16.48 Paikka Microkadun kampuksen B-osan 5. kerroksen neuvotteluhuone B5016 (käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2013 AIKA Tiistai 22.10.2013 kello 16.00 17.37 PAIKKA Technopolis Kuopion B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 (TKTP 2014)

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 (TKTP 2014) H A L L I N T O P A L V E L U T TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 (TKTP 2014) H Y V Ä K S Y T T Y : Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän yhtymähallitus 24.2.2015 (9 ) H Y V Ä K S Y T T Y : Savonia-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Yhtymähallitus Aika 21.01.2014 klo 15:00-19:59 Paikka Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos

Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 3/2015 1 Yhtymähallitus 16.02.2015 Aika 16.02.2015 klo 8:30-10:35 Paikka Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4. Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x

HALLINTOSÄÄNTÖ. Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4. Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x HALLINTOSÄÄNTÖ Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4 Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x 2 Hallintosääntö Hallintosääntö 3 1. YLEISTÄ 5 1.1 Soveltaminen... 5 1.2 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

Toiminta- ja tulosraportti (TOTU) 2011

Toiminta- ja tulosraportti (TOTU) 2011 Toiminta- ja tulosraportti (TOTU) 2011 Hyväksytty Savonia-ammattikorkeakoulun hallituksessa 22.2.2012 (6 ) Toiminta- ja tulosraportti (TOTU) 2011 2 / 38 Sisältö 1 Rehtorin katsaus... 3 2 Savonia-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/213 11.3.213 Kokoustiedot... 1 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 25 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJE

SISÄISEN VALVONNAN OHJE www.korsholm.fi www.mustasaari.fi HYVÄKSYTTY KUNNANHALLITUKSESSA 24.8.2010 TULEE VOIMAAN 1.10.2010 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 1.1 Vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä toiminnan tavoitteet... 4

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA

NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA Liite nro 1 Sosiaalilautakunta 1.4.2014 / NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA Sosiaalijohtaja 25.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 Johdanto 1 2 Sisäinen valvonta

Lisätiedot

Hallintosääntö 1.1.2015 -

Hallintosääntö 1.1.2015 - 1 (23) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 1.1.2015 - 2 (23) Sisällysluettelo Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallintosääntö... 4 1 Luku Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Kaupunginhallitus hyväksynyt XX.XX.2015 Voimaantulo XX.XX.2015 1. JOHDANTO Tämä ohje täydentää kaupunginvaltuuston 3.2.2014 hyväksymiä Ylöjärven

Lisätiedot

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/2015 1 Yhtymähallitus 21.04.2015 Aika 21.04.2015 17:00-17:30 Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Käsitellyt

Lisätiedot

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely:

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä 1(47) LUONNOS Käsittely: Yhtymävaltuusto 20.5.2010 Yhtymähallitus 11.12.2012 Yhtymävaltuusto 18.12.2012 Yhtymähallitus 10.12.2013 Yhtymävaltuusto 17.12.2013 Kommentti [NJ1]:

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

OYS ERVA LABORATORIOKESKUS

OYS ERVA LABORATORIOKESKUS OYS ERVA LABORATORIOKESKUS Perustamissuunnitelman liiteaineistoraportti Valmistelutoimikunta 30.08.2011 LIITEAINEISTO: Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Liite 7 Liite 8 Liite 9 Kuvaus laboratoriokeskuksen

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 110 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 110 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 7/2007 Kokousaika 28.8.2007 kello 15.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä tilikaudelta 2014

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä tilikaudelta 2014 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä tilikaudelta 2014 23.2.2015 Sami Ensio Toimitusjohtaja puh. +358 50 584 2029 sami.ensio@innofactor.com Tietoturvaluokka: Julkinen innofactor@innofactor.fi Sisältö

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE

Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE 2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 2 KAUPUNGIN JOHTAMIS- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ... 4 3 KAUPUNGIN VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 3.1 Valvonnan

Lisätiedot

HALLITUS. Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 3/2009. Aika Tiistai 15.12.2009 kello 9.15. Paikka Hallituksen kokoushuone HR 144

HALLITUS. Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 3/2009. Aika Tiistai 15.12.2009 kello 9.15. Paikka Hallituksen kokoushuone HR 144 HALLITUS Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 3/2009 Aika Tiistai 15.12.2009 kello 9.15 Paikka Hallituksen kokoushuone HR 144 Asialistat Hallintojohtaja A 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus A 14 Vararehtoreiden

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET 1 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET KÄSITELTY TYÖALAVASTAAVIEN KOKOUKSESSA 22.4.2009 KÄSITELTY TYÖNTEKIJÄKOKOUKSESSA 29.4.2009 KÄSITELTY TALOUDELLISESSA JAOSTOSSA 5.5.2009 HYVÄKSYTTY KIRKKONEUVOSTOSSA

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 11.05.2015 klo 17.00-18.35

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 11.05.2015 klo 17.00-18.35 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 07/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 11.05.2015 klo 17.00-18.35 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SISÄLTÖ I LUKU YLEISTÄ...4 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA...4 II LUKU HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET JA RATKAISUVALTA...4 2 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO...4 3 PÄÄTÖSVALLAN

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä. Tilinpäätös 2012. Tasekirja

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä. Tilinpäätös 2012. Tasekirja Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Tilinpäätös 2012 Tasekirja Tasekirjan sisällys Toimintakertomus Kuntayhtymän johtajan katsaus... 1 Keudan strategia... 4 Keudan hallinto... 8 Arvio merkittävimmistä

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 Yhtymähallitus 17.3.2015 Yhtymävaltuusto xx.x.2015

Tilinpäätös 2014 Yhtymähallitus 17.3.2015 Yhtymävaltuusto xx.x.2015 Tilinpäätös 2014 Yhtymähallitus 17.3.2015 Yhtymävaltuusto xx.x.2015 Sisällysluettelo I Toimintakertomus... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kuntayhtymäjohtajan katsaus... 1

Lisätiedot

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto Raision seudun koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4.6.2015 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 YHTYMÄVALTUUSTON PÖYTÄKIRJA 1/2015 Aika Torstai 4.6.2015 klo 16.00 16.56 Paikka

Lisätiedot

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 Yhtymähallitus 17.03.2015 Aika 17.03.2015 17:00-19:25 Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjaus- Financial Statements. järjestelmästä

Selvitys hallinto- ja ohjaus- Financial Statements. järjestelmästä Consectetuer Metso johtava et venenatis teollisuuden eget velit. prosesseja Sed augue tehostavien laite- ja palveluratkaisujen orci, toimittaja lacinia eu asiakkailleen tincidunt et kaivos-, eleifend maarakennus-

Lisätiedot