VUODEN 2008 PALVELUSOPIMUKSET/TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUODEN 2008 PALVELUSOPIMUKSET/TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET"

Transkriptio

1 Khall liite nro 3 IIN KUNTA VUODEN 2008 PALVELUSOPIMUKSET/TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Iin kunnan kehittämissuunnitelmaan, Kuntastrategia 2013, kirjatut kunnan strategiset päämäärät ja tavoitteet ohjaavat lautakuntien / palvelualueiden konkreettisia talousarviovuoden tavoitteita. Lautakunnat ohjaavat näin palvelualueidensa toiminta- ja käyttösuunnitelmia/määrärahojen kohdentamista huomioiden kunnan kokonaiskehittämisen painopisteet ja strategiset linjaukset. Vuoden 2008 alusta kunnassa on siirrytty uuteen johtamis- ja ohjausjärjestelmään. Tämä nk. sopimusohjausjärjestelmä sisältää palvelusopimusten käyttöön oton kunnan eri palvelualueilla ja vähittäisen siirtymisen kunnan palvelutuotannossa nk. tilaaja-tuottajamalliin. Vuoden 2008 palvelusopimusten (palvelusopimuksen osio 7) toiminnalliset tavoitteet ovat valtuuston nähden sitovia. Lautakuntatasolla voidaan käyttösuunnitelmien yhteydessä määrittää tulosalue- ja tulosyksikkökohtaisesti yksityiskohtaisempia ja määrältään useampia tavoitteita/toimenpiteitä, joita talousarviovuoden aikana lautakunnat voivat seurata. Sopimusohjausjärjestelmä sisältää palvelusopimusten toteutumisen seurantajärjestelmän (hyväksytty khall ), jonka mukaan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen varmistetaan kaksi kertaa vuodessa toteutettavalla väliraportoinnilla (30.4. ja 31.8.). Lopullinen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuma esitetään tilinpäätöksen yhteydessä. 1.Talousarvion velvoittavuus Kunnanvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt vuoden 2008 palvelusopimukset / talousarvion. Talousarvion toteuttamisessa noudatetaan valtuuston hyväksymiä talousarvioperusteluja. Sitovuustason määrärahat ja tuloarviot ovat valtuuston nähden sitovia bruttomääräisinä, vaikka lautakunnan palvelusopimus koostuu useammasta eri tulosaluetasoisesta tilauksesta/palvelusta. Palvelun tuottajan/lautakunta toimintaan liittyvien mahdollisten muutosten (resurssit, sopimukset, hankinnat yms.) tulee parantaa tuottavuutta ja muutosten tulee perustua prosessien parantamiseen. Vuodelle 2008 myönnettyjen määrärahojen sisällä yli palvelun tuottamistavan muutoksiin (monituottajamalli) tulee saada kunnanhallituksen hyväksyntä. Lautakuntien tulee päättää palvelusopimusten määrärahojen käyttösuunnitelmista helmikuun 29. päivään mennessä. Käyttösuunnitelmilla toimielimet jakavat määrärahat

2 kustannuspaikoille ja asettavat samalla valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhden mukaiset, mutta tarkennetut tavoitteet kustannuspaikoittain. Käytännössä talousarvion valmistelu on jo tapahtunut kustannuspaikkatasoilla. Lautakunta vastaa palvelusopimusten määrärahoista ja niiden riittävyydestä. Kunnanvaltuustolta tulee hakea lupa ylitysoikeuteen etukäteen. Määrärahojen ja tilausten toteutumisesta raportoidaan lautakunnalle kuukausittain ja kunnanhallitukselle/kunnanvaltuustolle seurantajärjestelmän aikataulun mukaisesti. Talousarviossa on lautakunnittain esitetty sitovat tavoitteet eli tilaukset valtuuston hyväksymiin palveluihin. Talousarviossa esitettyjä tilauksia voidaan lautakunnan esityksestä kuitenkin tarkentaa samalla rajoituksella kuin edellä määrärahan osalta eli tarkennukset eivät saa lisätä tai laajentaa palveluja/palvelutuotantoa siitä tuotetarjonnasta, joka on ollut lähtökohtana talousarviota hyväksyttäessä. Tilausten tarkennukset hyväksytään kunnanhallituksessa. Lautakuntien tulee päättää palvelualueen tulosalueiden ja kustannuspaikkojen vastuuhenkilöiden, nimenkirjoittajien sekä laskujen hyväksyjät. Tiedot laskujen hyväksyjistä ja heidän nimikirjoitusnäytteensä tulee toimittaa taloustoimistoon. 2. Määrärahojen käyttö Määrärahojen käytössä tulee noudattaa taloussäännön määräyksiä sekä sisäisen hallinnon ohjetta sekä muita erikseen annettavia käyttöohjeita. Hankinnoissa noudatetaan hyväksyttyjä päätöksiä, ohjeita ja hyväksyttyjä sopimuksia. Hankinnoissa on oltava säästeliäs ja taloudellinen. Määrärahaa on käytettävä tarkoituksenmukaisesti ja tasaisesti siten, että myös loppuvuodesta määrärahaa on käytettävissä. Talousarvioissa pysyminen, raportointi ja muuttaminen Palvelusopimusten tavoitteiden saavuttaminen varmistetaan kunnassa siis kaksi kertaa vuodessa toteutettavalla väliraportoinnilla: tammi-huhtikuun tilanne (30.4.) raportoidaan kesäkuun valtuustossa tammi-elokuun tilanne (31.8) lokakuun valtuustossa lopullinen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuma esitetään tilinpäätöksen yhteydessä. Toimielin (palvelualue) itse päättää ja toteuttaa talousarviossa pysymisen edellyttämät toimenpiteet. Toimialueilta edellytetään, että palvelualueet seuraavat aktiivisesti määrärahojen käyttötilannetta kuukausittain ja ryhtyvät toimenpiteisiin talousarviossa pysymiseksi ja raportoivat mahdollisesti tarvittavista toimenpiteistä kunnanhallitukselle. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää kunnanvaltuusto. Talousarvionmuutokset on tehtävä talousarvioon välittömästi kun muutostarve on tiedossa.

3 3. Menotositteiden käsittely Laskujen hyväksyjä on vastuussa hankinnan, työsuorituksen tai palvelun laskun oikeellisuudesta ja maksukelpoisuudesta sekä määrärahan riittävyydestä. Tilimerkinnät arvonlisämerkintöineen tulee tehdä talousarvioasetelman mukaisesti. Laskun vastaanottajan ja hyväksyjän tulee huolehtia laskun nopeasta kierrosta maksatukseen keskustoimistoon, jotta mahdolliset kassa-alennukset voidaan huomioida ja laskut voidaan maksaa eräpäivänä. Tositteiden hyväksyjistä ja vastaanottajista tulee ilmoittaa heti, kun lautakunta on ko. henkilöt nimennyt. Laissa määritellään laskulle selvät sisältövaatimukset. Verohallinto on antanut asiasta soveltamisohjeet. Jotta alv-vähennysoikeutta voidaan käyttää, laskujen hyväksyjän on tarkistettava että lasku on uusien ohjeiden mukainen ja laskun vastaanottajana on Iin kunta. 4. Henkilöstön otosta ja palkkauksesta Ennen kuin virka tai työsopimussuhde julistetaan haettavaksi toistaiseksi tapahtuvaa täyttämistä varten, tulee selvittää onko tehtävän hoitaminen sisäisin järjestelyin mahdollista. Täyttämiseen tulee hakea kunnanhallituksen lupa. Palvelusuhteen alkamisesta ja päättymisestä on tehtävä päätös ja ilmoitettava siitä viipymättä palkanlaskentaan. Kaikki laskut, joissa maksetaan palkkaa tai muuta veronalaista maksua, on toimitettava hyväksymisen jälkeen heti palkanlaskentaan. Palvelusuhteen alkamisesta ja päättymisestä on heti tehtävä ilmoitus Web-tallennuksella. Web- tallennuksesta saa lisätietoa palkanlaskennasta. Lisäksi esimiehet ilmoittavat muutkin henkilöstön poissaolot mm. lomat ja koulutukset Web-tallennuksella. 5. Kokouspalkkiot ja matkakustannukset Kokous- ja matkakorvauslaskelmat tulee toimittaa palkanlaskentaan neljännesvuosittain. Kokouspalkkiot maksetaan palkkiosäännön mukaisesti. Kunnan autoja käytetään kunnan kuljetuksissa ensisijaisesti ja autoista pidetään ajopäiväkirjaa. Kilometrikorvaukset alkaen: ensimmäistä kilometriä 0,44 yli 5000 kilometriä 0,39 - lisähenkilö 0,02 - perävaunu 0,07 Päivärahat sekä ateriakorvaukset - kokopäiväraha yli 12 tuntia 32,00 ateriat alentavat 50 % - osapäiväraha yli 8 tuntia 14,00 - ateriakorvaus 8,00

4 Huom! Kokopäiväraha = matka yli 12 tuntia Osapäiväraha = matka yli 8 tuntia tai yli 6 tuntia, jos enemmän kuin 3 tuntia matkasta on tapahtunut klo 16 ja 7 välillä Ateriakorvaus = matka yli 6 tuntia (ateriointi omalla kustannuksella, ei päivärahaa) Yömatkaraha = korvaus, kun yöpyy omin kustannuksin ja matkavuorokaudesta on vähintään 4 tuntia klo välisenä aikana 6. Hankinnat Iin kunta on mukana hankintayhteistyössä Oulun seudun kuntien kanssa. Asiasta on vahvistettu hankintasopimus ja hankintayhteistyön toimintasääntö. Hankintayksikkönä toimii Oulun kaupungin logistiikkakeskus ja päätöksentekoeliminä Oulun kaupungin hankintalautakunta. Pääsääntöisesti Iin kunnan hankinnat kilpailutetaan Oulun kautta ja hankitaan Oulun lautakunnan päättämiltä toimittajilta. Oulun hankintalautakunnan päätös on kuntaa sitova. Hankintapäätöksistä saa lisätietoa tukipalvelukeskuksen päälliköltä Terttu Paasolta ja suunnittelija Tero Kariselta. Viranhaltijoiden hankintarajat: Kustannuspaikan vastuuhenkilö Lähiesimies Kunnanjohtaja/resurssijohtaja/palvelujohtajat Kassatilanne Hallintokuntien tulee ilmoittaa suurista investointihankinnoista resurssijohtajalle hyvissä ajoin ennen hankinnan suorittamista, jotta maksuun voidaan varautua. Investoinneista on toimitettava maksupostitaulukot, kun sopimus on allekirjoitettu. 8. Ennakkoperintä sekä menotositteiden käsittely Ennakkoperintä suoritetaan, jos maksettavan korvauksen saaja ei ole merkitty uuteen ennakkoperintärekisteriin. Asian voi tarkistaa ytj-tietopalveluista (www.ytj.fi). Mikäli laskuttajaa ei ole merkitty rekisteriin on palvelun ostot maksettava palkanlaskennan kautta.

5 SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI PALVELUALUE: TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI PALAUTEINFORMAATIOJÄRJESTELMÄ: väliraportoinnit I) II) III) sopimusvuoden kokonaisraportointi raportointivälineet I) palvelusopimuksen osio 7/sitovat tavoitteet kunnanvaltuustoon II) palvelualueen määräraharaportointi PALVELUALUE: TAVOITTEIDEN TOTEUTUMATILANNE: RAPORTOINTIAJANKOHTA: 2008 VALTUUSTON NÄHDEN SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET (PALVELUSOPIMUS OSIO 7) TOTEUTUMA

6 PALVELUALUEEN TALOUSRAPORTOINTI 2008: VÄLIRAPORTTI MERKITTÄVÄT POIKKEAMAT (+/-) VRT PALVELUSOPIMUKSEN MÄÄRÄRAHA - TOIMENPITEET SOPIMUKSEN MÄÄRÄRAHASSA PYSYMISEKSI PALVELUALUE/tulosalue/tulosyksikkö: RAPORTOITAVA AJANJAKSO: Tulot ( ja %-osuus sopimuksen määrärahasta): Palkat ( ja %-osuus sopimuksen määrärahasta): Palvelujen ostot ( ja %-osuus sopimuksen määrärahasta): Aineet, tarvikkeet, tavarat ( ja %-osuus sopimuksen määrärahasta): Avustukset ( ja %-osuus sopimuksen määrärahasta): Muut menot ( ja %-osuus sopimuksen määrärahasta): Menot yhteensä ( ja %-osuus sopimuksen määrärahasta): Nettomeno ( ja %-osuus sopimuksen määrärahasta): Muut talousarvion toteutumiseen vaikuttavat/vaikuttaneet asiat: Toteutetut/toteutettavat toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi: Muu informaatio kunnanvaltuustolle/kunnanhallitukselle/lautakunnalle: khall

7 SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 SOPIMUSVUODEN KOKONAISRAPORTTI Palvelualue: Palvelualueen toiminta-ajatus: Palvelualueen visio: PALVELUALUEEN TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI PALAUTEINFORMAATIOJÄRJESTELMÄ: väliraportoinnit I) II) III) sopimusvuoden kokonaisraportointi raportointivälineet I) palvelusopimuksen osio 7/sitovat tavoitteet kunnanvaltuustoon II) palvelualueen määräraharaportointi PALVELUALUE: TAVOITTEIDEN TOTEUTUMATILANNE: KOKONAISRAPORTTI 2008 VALTUUSTON NÄHDEN SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET (PALVELUSOPIMUS OSIO 7) TOTEUTUMA PALVELUALUEEN TALOUSRAPORTOINTI: KOKONAISRAPORTTI 2008

8 MERKITTÄVÄT POIKKEAMAT (+/-) VRT TALOUSARVIOON - TOTEUTETUT TOIMENPITEET TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI PALVELUALUE/tulosalue: RAPORTOITAVA AJANJAKSO: Tulot ( ja %-osuus sopimuksen määrärahasta): Palkat ( ja %-osuus sopimuksen määrärahasta): Palvelujen ostot ( ja %-osuus sopimuksen määrärahasta): Aineet, tarvikkeet, tavarat ( ja %-osuus sopimuksen määrärahasta): Avustukset ( ja %-osuus sopimuksen määrärahasta): Muut menot ( ja %-osuus sopimuksen määrärahasta): Menot yhteensä ( ja %-osuus sopimuksen määrärahasta): Nettomeno ( ja %-osuus sopimuksen määrärahasta): Muut talousarvion toteutumiseen vaikuttaneet asiat: Toteutetut toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi: Muu informaatio kunnanvaltuustolle/kunnanhallitukselle/lautakunnalle: khall

TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE Khall 20.1.2015 VUODELLE 2015

TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE Khall 20.1.2015 VUODELLE 2015 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE Khall 20.1.2015 VUODELLE 2015 1 TALOUDEN JA TOIMIINNAN PERIAATTEET 2 1.1 Kuntalaki 2 1.2 Hallintosääntö 2 1.3 Käyttösuunnitelman laatiminen 2 2 TALOUSARVION NOUDATTAMINEN

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA Toritie 34 A 17800 Kuhmoinen 14.1.2015

KUHMOISTEN KUNTA Toritie 34 A 17800 Kuhmoinen 14.1.2015 1 KUHMOISTEN KUNTA Toritie 34 A 17800 Kuhmoinen 14.1.2015 Hallintokunnat VUODEN 2015 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. Yleistä Valtuusto on kokouksessaan 16.12.2014 84 hyväksynyt talousarvion vuodelle

Lisätiedot

tarkistavat tuotteiden asiakashinnat tavoitteena omakustannushintoihin pääseminen.

tarkistavat tuotteiden asiakashinnat tavoitteena omakustannushintoihin pääseminen. 1 JOROISTEN KUNTA TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 2015 Yleistä Talousarvio on kaikkia hallintoelimiä, viranhaltijoita ja työntekijöitä sitova ohje kunnan talouden hoidossa. edellyttää toimijoilta, että

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2009 2012 TALOUSSUUNNITELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2009 2012 TALOUSSUUNNITELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1 (7) Lauta- ja johtokunnat sekä toimistot VUODEN 2009 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2009 2012 TALOUSSUUNNITELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Talousarvion ja taloussuunnitelman täytäntöönpanossa ja toteutuksessa on

Lisätiedot

TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2015

TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2015 Talousarvio 2015 1 (5) TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2015 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpanossa ja toteutuksessa on noudatettava kaupunginvaltuuston 15.12.2014 hyväksymää talousarviota.

Lisätiedot

Vuoden 2012 talousarvion täytäntöönpano-ohje Kaupunginhallitus 30.1.2012

Vuoden 2012 talousarvion täytäntöönpano-ohje Kaupunginhallitus 30.1.2012 Vuoden 2012 talousarvion täytäntöönpano-ohje Kaupunginhallitus 30.1.2012 Sisällysluettelo 1. Yleistä 3 2. Taloutta ja toimintaa ohjaavat säännöt ja ohjeet 3 3. Talousarvion täytäntöönpano ja sitovuus 3

Lisätiedot

Hallintokuntien tulee huolehtia siitä, että talousarvion määrärahoja ei ylitetä.

Hallintokuntien tulee huolehtia siitä, että talousarvion määrärahoja ei ylitetä. TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE TALOUSARVIO 2015 Valtuusto on kokouksessaan 8.12.2014 hyväksynyt vuoden 2015 talousarvion ja valtuuttanut kunnanhallituksen antamaan täytäntöönpano-ohjeet hallintokunnille. Talousarvion

Lisätiedot

Ohje 29.11.2013. Jakelussa mainituille TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2014

Ohje 29.11.2013. Jakelussa mainituille TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2014 Jakelussa mainituille TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2014 Kunnanvaltuusto on 9.12.2013 hyväksynyt taloussuunnitelman vuosille 2014-2016. Talousarvion (taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi)

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO 2015

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO 2015 PÖYTYÄN KUNTA TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO 2015 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia toimielimiä sitova ja velvoittava ohje, jota on noudatettava kaikessa kunnan toiminnassa

Lisätiedot

Talousarvio on kaikkia hallintoelimiä, viranhaltijoita ja työntekijöitä sitova ohje kunnan talouden hoidossa.

Talousarvio on kaikkia hallintoelimiä, viranhaltijoita ja työntekijöitä sitova ohje kunnan talouden hoidossa. Rantasalmen kunta 12.1.2015 Toimialat VUODEN 2015 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1.Yleistä Talousarvio on kaikkia hallintoelimiä, viranhaltijoita ja työntekijöitä sitova ohje kunnan talouden hoidossa.

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2015

KEMIN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2015 KEMIN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2015 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE Kaupunginhallitus 26.1.2015 Sisällysluettelo 1. Yleistä 1 2. Maisema-malli 1 3. Talousarvion sitovuus ja talousarviomuutokset 2 4. Seuranta,

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohje

Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohje Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohje Kaupunginhallitus 13.1.2014 Sisällys: 1. Yleistä 2. Taloutta ja toimintaa ohjaavat säännöt ja ohjeet 3. Talousarvion täytäntöönpano ja sitovuus 4. Raportointi

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Parikkalan kunta Kunnanhallitus 14.1.2014 Lautakunnille ja tilivelvollisille Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Lautakunnille ja tilivelvollisille on lähetetty kunnanvaltuuston 12.12.2013 hyväksymä

Lisätiedot

SELVITYS SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ

SELVITYS SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ Kunnanhallitus hyväksynyt 22.2.2011 59 Muutettu kv 28.4.2014 24 SELVITYS SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ 1. MITÄ SISÄINEN VALVONTA ON Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä

Lisätiedot

Talousarvion käyttösuunnitelma täytäntöönpano-ohj e 2014

Talousarvion käyttösuunnitelma täytäntöönpano-ohj e 2014 Talousarvion käyttösuunnitelma täytäntöönpano-ohj e 2014 PERUSPALVELULIIKELAITOS Sisällysluettelo TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 1 1. TALOUSARVIO ON SITOVA 3 2. TOIMINTA JA TALOUS 3 2.1. Toiminnalliset

Lisätiedot

SISÄLLYS TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

SISÄLLYS TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET SISÄLLYS 1. Yleistä... 2 2. Talousarvion ja toiminnan seuranta ja talousarvion muuttaminen... 2 3. Tilikartta... 3 4. Tilinkäyttöoikeudet... 3 4.1 Tilinkäyttöoikeuden määrääminen... 3 4.2 Menoon sitoutuminen,

Lisätiedot

VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1 VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Talousarvion sitovuus ja käyttösuunnitelmat... 3 3. Henkilöstöasiat... 4 4.

Lisätiedot

KINNULAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN OHJESÄÄNTÖ

KINNULAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN OHJESÄÄNTÖ KINNULAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa / 2014 0 Sisällys 1. JOHDANTO... 2 2. SOVELTAMISALA... 2 3. JOHTAMISJÄRJESTELMÄ... 3 4. VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 4 4.1. SISÄISEN VALVONNAN

Lisätiedot

Sisällys 1 (18) Talousarvion 2014 täytäntöönpano-ohje 20.1.2014. Käsittely konsernihallituksen kokouksessa 20.1.2014 9

Sisällys 1 (18) Talousarvion 2014 täytäntöönpano-ohje 20.1.2014. Käsittely konsernihallituksen kokouksessa 20.1.2014 9 1 (18) 20.1.2014 Käsittely konsernihallituksen kokouksessa 20.1.2014 9 Vuoden 2014 talousarvion Sisällys 1. TALOUDEN JA TOIMINNAN PERIAATTEET... 2 1.1 Tulosalueiden, toimialojen sekä niiden tulosyksiköiden

Lisätiedot

1 Sisäisen valvonnan ohjeet. Sisäinen valvonta on perimmältään erilaisten riskien kokonaisvaltaista hallintaa.

1 Sisäisen valvonnan ohjeet. Sisäinen valvonta on perimmältään erilaisten riskien kokonaisvaltaista hallintaa. 1 Sisäisen valvonnan ohjeet KIRKKONUMMEN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Kh nro 3/16.12.2002 680 1 MITÄ SISÄINEN VALVONTA ON Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä ja menetelmiä,

Lisätiedot

TEUVAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN OHJE 1.1.2015 ALKAEN

TEUVAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN OHJE 1.1.2015 ALKAEN TEUVAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN OHJE 1.1.2015 ALKAEN Kvalt 15.12.2014 92 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 3 1.1. TAVOITE JA TARKOITUS 3 1.2. TEHTÄVÄT

Lisätiedot

TEUVAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE 1.1.2009 alkaen

TEUVAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE 1.1.2009 alkaen TEUVAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE 1.1.2009 alkaen Kvalt 17.12.2008 55 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. MITÄ SISÄINEN VALVONTA ON 3 2. SISÄISEN VALVONNAN OSA-ALUEET 3 3. SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISVASTUU

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJE

SISÄISEN VALVONNAN OHJE www.korsholm.fi www.mustasaari.fi HYVÄKSYTTY KUNNANHALLITUKSESSA 24.8.2010 TULEE VOIMAAN 1.10.2010 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 1.1 Vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä toiminnan tavoitteet... 4

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNKI. Sisäisen valvonnan ohje. Kaupunginhallitus hyväksynyt 5.7.2010, 349 1. SISÄINEN VALVONTA OSANA HYVÄÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPAA

SEINÄJOEN KAUPUNKI. Sisäisen valvonnan ohje. Kaupunginhallitus hyväksynyt 5.7.2010, 349 1. SISÄINEN VALVONTA OSANA HYVÄÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPAA SEINÄJOEN KAUPUNKI Sisäisen valvonnan ohje Kaupunginhallitus hyväksynyt 5.7.2010, 349 1. SISÄINEN VALVONTA OSANA HYVÄÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPAA Seinäjoen kaupungin sisäisen valvonnan yleisohje koskee

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON TALOUSSÄÄNTÖ Liite 1 1 Sisällysluettelo 1 TALOUDEN HOITOA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1.1 Soveltamisala... 3 1.2 Toimintaperiaatteet... 3 1.3 Muut ohjesäännöt ja ohjeet... 3 1.4 Taloussäännössä

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET 1 VAALAN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Hyväksytty: Kunnanhallitus 22.3.2005 64 Voimassa: 1.4.2005 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 Sisäisen valvonnan perusteet 2 1.1. Sisäisen valvonnan järjestäminen 2 1.2.

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoitoja peruspalveluliikelaitos. Talousarvion käyttösuunnitelma 2014

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoitoja peruspalveluliikelaitos. Talousarvion käyttösuunnitelma 2014 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoitoja peruspalveluliikelaitos Talousarvion käyttösuunnitelma 2014 Sisällysluettelo 1. TALOUSARVIO ON SITOVA... 4 2. TOIMINTA JA TALOUS... 5 2.1. TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA Liite / Khall 13.1.2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

RISTIJÄRVEN KUNTA Liite / Khall 13.1.2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1 RISTIJÄRVEN KUNTA Liite / Khall 13.1.2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1) Talousarvion hyväksyminen ja tilivelvollisten tehtävä Kunnanvaltuusto on 11.12.2012 68 hyväksynyt kunnan vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki. Vuoden 2015 talousarvion. täytäntöönpano-ohjeet

Kajaanin kaupunki. Vuoden 2015 talousarvion. täytäntöönpano-ohjeet Kajaanin kaupunki Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 1. Talousarvion sitovuus Kajaanin kaupunginvaltuuston on hyväksynyt kokouksessaan 8.12.2014 224 vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016-2017

Lisätiedot

Alavieskan kunta SISÄISEN VALVONNAN OHJEET

Alavieskan kunta SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Alavieskan kunta SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Kunnanhallitus hyväksynyt 4.6.2001 SISÄINEN VALVONTA 1 SISÄISEN VALVONNAN TEHTÄVÄ Sisäinen valvonta sisältää kunnan johdon toimenpiteet kohtuullisen varmuuden

Lisätiedot