Läsnä jäsenet Huovila Juhani kirkkoherra, pj., kokouksen puheenjohtaja 57. :n aikana Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Läsnä jäsenet Huovila Juhani kirkkoherra, pj., kokouksen puheenjohtaja 57. :n aikana Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja"

Transkriptio

1 ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 4/2012 Sivu 1 (12) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina klo Paikka Inkeroisten seurakuntatalo Läsnä et Huovila Juhani kirkkoherra, pj., kokouksen puheenjohtaja 57. :n aikana Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja Ahola Pekka Hasu Kyllikki Heino Matti Huovi Juha Mynttinen Anne poistui kokouksesta klo Mörsäri Sirkku Paakala Matti Pokki Teuvo Raukko Jussi Vainio Marja-Leena poissa Halme Terttu Raskinen Marjatta Suutari Tero muut Ahtola Pauliina kokouksen sihteeri Kokkonen-Nurmela Helena Byckling Pirjo lapsityönohjaaja, mukana 55. :n käsittelyn aikana varhaisnuorisotyönohjaaja, mukana 55. :n käsittelyn aikana Asiat Kokouksen avaus ja alkuhartaus Kokouksen aloitukseksi veisattiin virsi 125 ja kuultiin kokouksen puheenjohtaja Elina Lehtomäen pitämänä alkuhartaus. Alkuhartauden jälkeen puheenjohtaja totesi kokouksen avatuksi. 47. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen on kuuluu puheenjohtajan lisäksi 14 tä. KL 7:4,1 Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet istä on saapuvilla. Srkn 1/11: että kokoukset kutsutaan koolle lähettämällä ille kirjallinen kokouskutsu siten, että kutsu asialistoineen on ellä viimeistään 5 päivää ennen kokousta. Mikäli esityslistaa ei saada kokouskutsun mukaan, on sekin toimitettava ille viimeistään 3 päivää ennen kokousta.

2 ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 4/ PUHEENJOHTAJAN EHDOTUS Toimitetaan nimenhuuto ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Toimitetun kokouksen jälkeen todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 48. Pöytäkirjan tarkastajien valinta Anjalankosken seurakuntaneuvoston ohjesääntö 1:5, 2 Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, seurakuntaneuvosto kokouksessaan. Jos pöytäkirjantarkastajat ja puheenjohtaja eivät ole yksimielisiä pöytäkirjan sisällöstä, seurakuntaneuvosto tarkastaa pöytäkirjan seuraavassa kokouksessa. PUHEENJOHTAJAN EHDOTUS valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina. Aakkosjärjestystä noudattaen tarkastusvuorossa ovat Teuvo Pokki ja Marjatta Raskinen. Pöytäkirja tarkastetaan seurakuntatoimistossa torstaina klo Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Teuvo Pokki ja Jussi Raukko. Tarkastusajankohdaksi sovittiin torstai klo seurakuntatoimisto, Terholantie Inkeroinen. 49. Kokouksen työjärjestys PUHEENJOHTAJAN EHDOTUS Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi sillä muutoksella, että 53. :ssä käsiteltäväksi esitetty Anjalankosken seurakunnan strategia käsitellään 58. :ssä ja näin ollen pykälissä käsiteltäviksi esitetyt asiat siirtyvät käsiteltäviksi yhtä pykälää aikaisemmin. Lisäksi 64. :ssä Muut asiat ehdotetaan käsiteltäväksi seuraavien kokousten aikataulut. Hyväksyttiin työjärjestys esitetyin muutoksin ja Muut asiat käsiteltäviksi päätösehdotuksen mukaisella tavalla.

3 ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 4/ Anjalankosken seurakunnan jumalanpalvelussuunnitelma ajalle Anjalankosken seurakunnan jumalanpalvelussuunnitelma ajalle , liite 1. KIRKKOHERRAN EHDOTUS Vahvistetaan Anjalankosken seurakunnan jumalanpalvelussuunnitelma ajalle KÄSITTELY Esityslistan liitteenä olevaan jumalanpalvelussuunnitelmaan tehtiin muutos: Su Inkeroinen klo 10 messu poistetaan ja lisätään Su Anjala klo 10 messu. Vahvistetaan jumalanpalvelussuunnitelma ajalle siihen käsittelyn aikana tehdyin muutoksin. 51. Anjalankosken seurakunnan kolehtisuunnitelma ajalle Aluepappien laatimat kolehtisuunnitelmat Anjalan, Inkeroisten, Myllykosken ja Sippolan osalta ajalle , liite 2. KIRKKOHERRAN EHDOTUS Vahvistetaan Anjalankosken seurakunnan kolehtisuunnitelma ajalle KÄSITTELY Esityslistan liitteenä olevaan kolehtisuunnitelmaan tehtiin seuraavat muutokset: Kolehtisuunnitelmassa olevan virheen vuoksi Anjalan kirkossa kannettavan kolehdin kohteeksi muutetaan: Ahdingossa olevien henkilöiden taloudelliseen avustamiseen Kirkon diakoniarahaston kautta. Kirkkohallitus, PL 185, Helsinki (viitenumeroluettelo) Jumalanpalvelussuunnitelman muutoksesta johtuva muutos: Su Inkeroisten kirkossa klo 10 pidettävässä messussa kannettavaksi merkitty kolehtikohde Suomen NMKY:n Gambiassa toteutettavaan vajaakuntoisten nuorten koulutus- ja kyläprojektiin. Suomen NMKY toteuttaa tämän syrjäytyneiden nuorten kolmivuotisen työllistämisen jatkoprojektin vuosina Suomen NMKY:n Liitto ry, PL 337, Helsinki ( ) kannetaan Su Anjalan kirkossa klo 10 pidettävässä messussa.

4 ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 4/ Vahvistettiin kolehtisuunnitelma ajalle siihen käsittelyn aikana tehdyin muutoksin. 52. Talousarvion laadintaohjeet suunnitelmakaudelle Kirkkojärjestyksen 15 luvun 1 :n mukaan seurakunnalle on jokaista varainhoitovuotta varten viimeistään edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio. Varainhoitovuotena on kalenterivuosi. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Kouvolan seurakuntayhtymän talous Kouvolan seurakuntayhtymän kaksi ensimmäistä vuotta olivat alijäämäiset, mutta viimevuosi ylijäämäinen. Väkiluku on vähentynyt seurakuntayhtymän alueella viidessä vuodessa ( ) 6,5 % (koko kirkko 3,6 %). Tarvitaan siksi edelleen toimintakulujen sopeuttamista tuloihin talouden saamiseksi tasapainoon. Laadinnan yleisohje Talousarviota laadittaessa tavoitteena on, että vuoden 2013 talousarvio laaditaan tasapainoisen talouden periaatteen mukaisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vuosikate on vähintään poistojen suuruinen. Vuosikatteella pyritään myös kattamaan lainanlyhennykset ja investoinnit. Seurakuntien prosenttiosuus kokonaisvastuukatteesta on vähintään sama kuin vuonna 2011 seurakuntien toiminnan turvaamiseksi ja sen korostamiseksi, että säästöt kohdistuvat yhtymään vähintään samalla osuudella kuin seurakuntiin. Vuoden 2013 talousarviossa ja suunnitelmavuosina henkilöstön kehittämiseen varattava määräraha vahvistetaan 0,5 prosenttiin palkkamenoista. Tätä määrää ei saa ylittää seurakunta/työalatasolla. Vakinaisen henkilöstön palkkaerät ja sisäiset laskennalliset erät (sisäiset vuokrat, korot ja poistot ym.) laskee ja merkitsee talousarvioon talouspalvelut/henkilöstöpalvelut. Mahdollisten uusien työntekijöiden sekä ylimääräisen ja määräaikaisen henkilöstön palkkaerät on kuitenkin merkittävä talousarvioehdotukseen. Kehittämissuunnitelma 2013 sekä tavoitteet ja painopisteet seuraaville vuosille liitetään toiminnan ja talouden kolmivuotisen suunnitteluprosessin osaksi. Henkilöstön kehittämisen tulee olla jatkuvaa ja suunnitelmallista ja koko henkilöstön kattavaa. Henkilöstöpalvelut toimittaa tarkemman ohjeistuksen työaloille. Kuten yhteinen kirkkoneuvosto vuonna 2011 päätti, väkilukuun suhteutetut henkilöstömäärärahat ja toimintamäärärahat sopeutetaan viiden vuoden ajanjaksolla seurakunnittain yhteneväksi (vuosina ). Seurakuntien osuudessa huomioidaan talousarviosta 2012 lähtien ensin alueelliset erot vuoden 2010 toteutuneiden kilometrikorvausten mukaisesti Anjalankoski Elimäki

5 ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 4/ Kouvola Kuusankoski Valkeala Euromäärät ovat tulevissa talousarviossa edellä mainitut ja kiinteät. Seurakunta voi tehdä jo sovitun talousarviossa olevan investoinnin tai muun työn talkoilla sopimalla siitä ensin asianomaisen yhtymän viranhaltijan kanssa (mm. kiinteistöpäällikkö, hautatoimenpäällikkö). Talkootyöläisille tarjotaan ruoka ja kahvit. Talousarvioon nähden säästyneistä kuluista seurakunnalle maksetaan puolet hyvityksenä kestitys vähentäen. Ajatuksena on tukea strategista painopistettä yyden vahvistaminen palkitsemalla vapaaehtoistyötä. Talkootyön valvontavastuu on yhtymällä. Toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelman alussa esitetään seurakunnan/työalan pysyvä toiminta-ajatus, sen jälkeen kuvaus työalan henkilöstöstä (kuka/mikä viranhaltija työalasta vastaa ja henkilöstömäärä), kuvataan työalan keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella ja lopuksi talousarviovuoden keskeiset toiminnalliset tavoitteet (1-5 tavoitetta). Näiden tavoitteiden toteutumista arvioidaan aikanaan sekä talousarviovuoden 2013 aikana että toimintakertomusta laadittaessa. Toimintasuunnitelmaan hyvin asetettu tavoite täyttää seuraavat tunnusmerkit: konkreettinen, yksiselitteinen, realistisesti saavutettavissa ja arvioitavissa perustuu seurakuntalaisten tarpeisiin ja odotuksiin ohjaa toimintaa hyväksytyn strategian toteuttamiseen sidoksissa aikaan (esim. kerrotaan toteutusaikataulu) haasteellinen, mutta saavutettavissa. Aikataulu Talousarvion (joka sisältää aina kyseisen vuoden toimintasuunnitelman) laadinnassa ja käsittelyssä noudatetaan seuraavaa aikataulua: Huhtikuu: Yhteinen kirkkoneuvosto antaa ohjeet seurakunnille ja muille toimintayksiköille. Toukokuu: 4.5. mennessä talouspalvelut antavat euromääräiset vastuukatteet seurakuntien ja yhtymän työaloille Toukokuu: jen ohjeet työaloille Työalojen tiedot Statukseen mennessä jen kokoukset 7.9. mennessä Syyskuu: Talouspalvelut kokoaa saamansa aineiston yhteiselle kirkkoneuvostolle esitettäväksi talousarvioksi ja kolmivuotissuunnitelmaksi ja neuvottelee tarvittaessa seurakuntien ja toimintayksiköiden kanssa tarpeellisiksi katsomistaan muutoksista eri ehdotuksiin. Lokakuu: Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee toiminta- ja taloussuunnitelman kokonaisuutena ja tekee siihen mahdollisesti muutoksia.

6 ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 4/ Marraskuu: Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee talousarvion toiminta- ja taloussuunnitelman toisen kerran ja antaa esityksensä kirkkovaltuustolle sekä pyytää talousarviosta lausunnot seurakuntaneuvostoilta valtuustolle. Yhteinen kirkkovaltuusto tekee päätöksen veroprosentista vuodelle Joulukuu: Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman. Tammikuu: Yhteinen kirkkoneuvosto antaa täytäntöönpanopäätöksessään talousarvion käyttöohjeet. Seurakunnat ja eri työalat tarkistavat tarvittaessa välittömästi tämän jälkeen omat toiminta- ja rahankäyttösuunnitelmansa saamiensa määrärahojen mukaisiksi ja toimittavat tarkistetut tiedot talouspalveluihin (sekä tarkistetut toimintasuunnitelmatekstit että tarkistetut rahankäyttösuunnitelmat) Yhteinen kirkkoneuvosto ( ) kehottaa seurakuntaneuvostoja laatimaan oman toiminta- ja talousarvioehdotuksensa varainhoitovuodeksi 2013 sekä suunnitelman vuosiksi Talousarvioehdotus ja -suunnitelma tehdään pääosin suoraan Status-budjetointiohjelmaan, toimintasuunnitelmat Word-lomakepohjalle. Käyttäjille järjestetään lisäkoulutusta tarpeen mukaan. Käyttösuunnitelma on suunnitelma, jonka avulla seurakunnat ja yhtymän tehtäväalueet panevat täytäntöön yhtymän kirkkovaltuuston hyväksymän talousarvion. Tilikohtainen käyttösuunnitelma on kunkin työalan oma asia ja sen tulee noudattaa vahvistettua talousarviota. Liitteenä seurakuntakohtaiset vastuukatteet, liite 3. KIRKKOHERRAN EHDOTUS antaa ohjeeksi työaloille vuoden 2013 talousarvioita laadittaessa noudattaa toimintamäärärahojen osalta mahdollisimman pitkälle vuoden 2012 tasoa. Työalat voivat säästäväisyyttä noudattaen tehdä perusteltuja esityksiä hankkeista ja projekteista, jotka vaativat lisämäärärahaa. Toimintatavoitteissa pyydetään huomioimaan seurakunnan ja yhtymän strategian mukaiset painopistealueet: Hengellinen elämä vahvistuu ja Vahvistamme kirkon yyden merkitystä. päättää työalojen sitovuustasoksi tehtäväalueen vastuukatteen, jota ei ilman seurakuntaneuvoston lupaa saa ylittää. pyytää työaloja mennessä toimittamaan talousarvioehdotuksensa ja toimintasuunnitelmansa toiminnalliselle sihteerille tallennusta varten. Hyväksyttiin päätösehdotus. Pöytäkirjaan merkitään, että vuoden 2013 talousarvion asettamat säästötavoitteet toteutetaan henkilöstömenoja supistamalla, näin toimien pystytään muiden toimintamenojen määrärahat pitämään vuoden 2012 tasolla.

7 ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 4/ Lastenohjaajan Pihla Lumitähden irtisanoutuminen Lastenohjaaja Pihla Lumitähti on irtisanoutunut lastenohjaajan toimesta, työsopimuslain mukaan irtisanomisaika on yksi kuukausi. KIRKKOHERRAN EHDOTUS merkitsee tiedokseen saatetuksi lastenohjaaja Pihla Lumitähden irtisanoutumisen alkaen. Hyväksyttiin päätösehdotus. 54. Henkilöstöasia 55. Kahden lastenohjaajan palkkaaminen Lapsityön vastuuryhmän kokouksen esitys seurakuntaneuvostolle: Yhden lastenohjaajan määräaikainen toimi päättyy toukokuun lopussa ja yksi vakituinen lastenohjaaja on hakeutumassa eläkkeelle. Seurakunnan tehtävänä on jollakin tavalla tavoittaa kaikki seurakunnan alueen lapset. Pohdittiin koko lapsityön tulevaisuutta tästä näkökulmasta ja yhteistyötä toisten työalojen kanssa. Asiasta keskusteltiin ja todettiin, että lapsityö tarvitsee tulevaisuudessa nämä molemmat toimet. Lapsityön vastuuryhmä yksimielisesti esittää seurakuntaneuvostolle molempien toimien täyttämistä 6.8. alkaen. KÄSITTELY Lapsityönohjaaja Helena Kokkonen-Nurmela ja varhaisnuorisotyönohjaaja Pirjo Byckling selvittivät päiväkerhojen ja iltapäiväkerhojen kokoontumiskertoja sekä lapsiryhmien kokoja ja lapsityön ohjaajatilannetta. KIRKKOHERRAN EHDOTUS Hyväksytään lapsityön vastuuryhmän esitys ja selvitetään mahdollisuus palkata kaksi lastenohjaajaa oppisopimuskoulutuksen kautta alkaen määräaikaisesti oppisopimuskoulutuksen ajaksi.

8 ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 4/ Hyväksyttiin päätösehdotus. 56. Osa-aikaeläkkeelle siirtyvän lastenohjaajan osa-aikaisuuden täyttäminen Lastenohjaajan osa-aikaeläkkeelle siirtymisestä aiheutuvan osaaikaisuuden täyttäminen määräaikaisesti. KIRKKOHERRAN EHDOTUS Täytetään lastenohjaajan osa-aikaeläkkeelle siirtymisestä aiheutuva osa-aikaisuus 18 h/viikossa määräaikaisesti osaaikaeläkkeelle siirtyvän lastenohjaajan eläkkeelle siirtymiseen asti. KIRKKOHERRAN MUUTETTU EHDOTUS Jätetään lastenohjaajan osa-aikaeläkkeelle siirtymisestä aiheutuva osaaikainen lastenohjaajan toimi (18 h/viikossa) täyttämättä. Hyväksyttiin kirkkoherran muutettu päätösehdotus. Merkittään pöytäkirjaan, että Elina Lehtomäki poistui kokouksesta 57. :n ajaksi, kokouksen puheenjohtajaksi siirtyi 57. :n ajaksi kirkkoherra Juhani Huovila. 57. Lapsiasiahenkilön valitseminen Lapsiasiahenkilöiden valinta on osa lasten ja nuorten osallisuutta tukevaa, seurakunnallisten palvelujärjestöjen ja kirkkohallituksen Näyn ja kuulun hanketta. Hankkeen tavoitteena on edistää vuoden 2009 kirkolliskokouksen päätöstä lapsivaikutusten arvioinnin käyttöönotosta seurakuntien toiminnassa ja hallinnossa. Lapsiasiahenkilön päätehtäviä ovat: varmistaa, että lasten ja nuorten näkemykset otetaan huomioon toiminnassa ja päätöksenteossa edesauttaa lasten ja nuorten kuulemista ymmärtää lapsen etuun ja osallisuuteen liittyvät asiat ja varmistaa, että muutkin ymmärtävät tehdä tilaa osallisuudelle välittää osallisuutta tukevia menetelmiä Lapsityön vastuuryhmän kokouksen esitys seurakuntaneuvostolle: Lapsityön vastuuryhmä esittää lapsiasiahenkilöksi Elina Lehtomäkeä. Tänä vuonna lapsityön teologien ja lapsityönohjaajien neuvottelupäiviin

9 ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 4/ varatut määrärahat esitetään käytettäväksi lapsiasiahenkilön kouluttamiseen. KIRKKOHERRAN EHDOTUS Hyväksytään lapsityön vastuuryhmän esitys. Hyväksyttiin päätösehdotus ja valittiin lapsiasiahenkilöksi vuoden 2014 loppuun asti Elina Lehtomäki. 58. Anjalankosken seurakunnan strategia Yhteisen kirkkoneuvoston asettama seurakuntasuunnittelutoimikunta on pyytänyt yhtymän seurakuntia laatimaan omat strategiansa mennessä. Anjalankosken seurakunnan strategian laatimista varten on valittu työryhmä (seurakuntaneuvosto ), johon kuuluvat kirkkoherra ja työntekijäkokouksen valitsemana Eija Murto sekä seurakuntaneuvoston et Elina Lehtomäki, Tero Suutari ja Marja- Leena Vainio. Työryhmä on tehnyt seurakunnan työalakohtaisia strategioita hyödyntäen ja yhtymän strategiaan soveltaen esityksensä seurakuntaneuvostolle, liite 4. KIRKKOHERRAN EHDOTUS Hyväksytään työryhmän esitys Anjalankosken seurakunnan strategiaksi. Hyväksyttiin päätösehdotus. 59. Lähetystyön talousarvioavustuksen jako v Lähetystyön vastuuryhmän kokouksen esitys seurakuntaneuvostolle: Koska vuoden 2011 vapaaehtoisen kannatuksen tilastot eivät ole vielä tulleet, vastuuryhmä esittää seurakuntaneuvostolle alla olevien viimevuotisten jakoprosenttien säilyttämistä Suomen Lähetysseura 45 % Suomen ev.lut.kansanlähetys 20 % Suomen evankeliumiyhdistys 15 % Sanansaattajat 10 % Ev.lut. lähetysyhdistys Kylväjä 5 %

10 ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 4/ Suomen Pipliaseura 5 % Jaettava lähetystyön talousarvioavustusmääräraha v on euroa. KIRKKOHERRAN EHDOTUS Hyväksytään lähetystyön talousarvioavustusmäärärahan jako lähetystyön vastuuryhmän esityksen mukaisesti Hyväksyttiin päätösehdotus. 60. Seurakuntamatka Inkerinmaalle Seurakuntamatka on suunniteltu ystävyysseurakunta Volosovoon ja lähiympäristöön. Majoitus Hatsinassa hotelli Nesteroffissa aamiaisella. Matkan hinta noin viisumi. Matkan johtajina Kari Räntilä ja Juhani Huovila. VARAPUHEENJOHTAJAN EHDOTUS Järjestetään seurakuntamatka Inkerinmaalle. Hyväksyttiin päätösehdotus. 61. Keskustelua nuorisotyön työntekijätilanteesta Käytiin keskustelua nuorisotyön työntekijävajeen aiheuttamasta tilanteesta. Merkittiin tiedoksi. 62. Viranhaltijapäätökset Ei viranhaltijapäätöksiä. Merkittiin tiedoksi.

11 ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 4/ Ilmoitusasiat 1. Luukan talon tilanne Kyllikki Hasu ilmoitti, että Kouvolan kaupungille myydyn Luukan talon käytöstä kutomotupana syyskuun loppuun asti on päästy kaupungin kanssa sopimukseen. Merkittiin tiedoksi 2. Kirkkoherran vaali. Anjalankosken seurakunnan avoinna olevaan kirkkoherran virkaan on kolme hakijaa. Kirkkoherran vaali järjestetään syksyllä. Näytteet vaalia varten annetaan syys-lokakuussa Sippolan kirkossa. Järjestetään myös keskustelutilaisuuksia, joissa ehdokkaat ovat läsnä. Merkittiin tiedoksi. 3. Kiinteistöstrategia Paikallisseurakuntien on annettava Kouvolan seurakuntayhtymälle mennessä lausunto kiinteistöstrategiasta. Kiinteistöstrategia sekä valtuustoseminaarin muistio toimitetaan neuvoston ille. Merkittiin tiedoksi. 64. Muut asiat 1. Talousarvion toteutumavertailu tammi-maaliskuu 2012 Merkittiin tiedoksi. 2. n kokousaikataulu To klo 17 To klo 17 To klo 17 To klo 17

12 ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 4/ Ti klo 17 Merkittiin tiedoksi. 65. Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Puheenjohtaja antaa oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen, jotka liitetään pöytäkirjaan, (liite 5). 66. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo kiittäen kokoukseen osallistuneita. Pöytäkirjan allekirjoitukset: ELINA LEHTOMÄKI Elina Lehtomäki, puheenjohtaja PAULIINA AHTOLA Pauliina Ahtola, sihteeri Pöytäkirjan tarkastus: Kouvola TEUVO POKKI Teuvo Pokki JUSSI RAUKKO Jussi Raukko Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä seurakuntatoimistossa seurakuntatoimiston aukioloaikoina ja ilmoitus nähtävillä pitämisestä seurakuntatalon ilmoitustaululla lähtien nähtävillä olon loppuun asti.

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Raskinen Marjatta jäsen. Vainio Marja-Leena jäsen

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Raskinen Marjatta jäsen. Vainio Marja-Leena jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 5/2014 Sivu 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 12.6.2014 klo 16.00 18.26 Paikka Inkeroisten seurakuntatalo Läsnä et Heinonen Heikki kirkkoherra, pj.

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Raskinen Marjatta jäsen. Vainio Marja-Leena jäsen

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Raskinen Marjatta jäsen. Vainio Marja-Leena jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 3/2014 Sivu 1 (8) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 3.4.2014 klo 17.00-19.50 Paikka Inkeroisten seurakuntatalo Läsnä et Heinonen Heikki kirkkoherra, pj.

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA / 2010-03 PÖYTÄKIRJA 1 / 9 01.06.2010

Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA / 2010-03 PÖYTÄKIRJA 1 / 9 01.06.2010 PÖYTÄKIRJA 1 / 9 Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistaina klo 18.00 20.45 Paikka Jaalan kesäkoti läsnä / poissa Osanottajat Ylikangas Kimmo, pj. Rikala Tuula, varapj., kokouksen pj.

Lisätiedot

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 PÖYTÄKIRJA 5/2012 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Nuortentilat, III kerros B, 45700 Kuusankoski

Lisätiedot

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski ESITYSLISTA 9/2013 1 (12) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai 21. marraskuuta 2013 klo 17.00 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen kirkkoneuvoston

Lisätiedot

Aika Torstai 30. päivänä lokakuuta 2014 klo 17.00 19.10. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Torstai 30. päivänä lokakuuta 2014 klo 17.00 19.10. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 (15) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai 30. päivänä lokakuuta 2014 klo 17.00 19.10 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (18)

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (18) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (18) Aika: Keskiviikko 26.11.2014 kello 16.30-17.40 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Seppo Eerola jäsen Päivi Harsia Onni Hämäläinen

Lisätiedot

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013. Hannun sali, Savontie 3, Varkaus

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013. Hannun sali, Savontie 3, Varkaus Päivämäärä KIRKKONEUVOSTO 22.11.2013 1 Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 20.11.2013 klo 17.30 19.35 Paikka Hannun sali, Savontie 3, Varkaus OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Ahonen Kauko Aro Jorma Eskelinen

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 19.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen Tero Kiiskinen Hannu

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

A S I A T. 66 Porin ev.lut. seurakuntayhtymän tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2011

A S I A T. 66 Porin ev.lut. seurakuntayhtymän tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2011 Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 18.4.2012 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

Aika Keskiviikko 21. toukokuuta 2014 klo 17.00-17.50. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Keskiviikko 21. toukokuuta 2014 klo 17.00-17.50. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 (12) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 21. toukokuuta 2014 klo 17.00-17.50 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

Ykv 18.12.2014, liite 3 28 vahvistettu. TALOUSARVIO 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017

Ykv 18.12.2014, liite 3 28 vahvistettu. TALOUSARVIO 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 Ykv 18.12.2014, liite 3 28 vahvistettu TALOUSARVIO 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 SISÄLLYS 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 YLEISPERUSTELUT... 4 2.1 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski. Läsnä Nimi Ehdokaslistan numero Seurakunta

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski. Läsnä Nimi Ehdokaslistan numero Seurakunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 (15) YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstaina 6. päivänä kesäkuuta 2013 klo 17.00 18.18 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Nimi Ehdokaslistan

Lisätiedot

Aika Torstaina 27. päivänä syyskuuta 2012 klo 17.00 18.39. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Torstaina 27. päivänä syyskuuta 2012 klo 17.00 18.39. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 7/2012 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 27. päivänä syyskuuta 2012 klo 17.00 18.39 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski ESITYSLISTA 3/2012 1 (11) YHTEISEN KIRKKONEUVON KOKOUS Aika Torstaina 29. päivänä maaliskuuta 2012 klo 17.00 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo puheenjohtaja

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 (20) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 12.3.2009 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 (20) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 12.3.2009 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 (20) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 12. päivänä maaliskuuta 2009 klo 17.00 Paikka Kouvolan seurakuntakeskus, Kirkkoneuvoston kokoushuone,,

Lisätiedot

Valkealan seurakunnan kirkkoherra Elimäen seurakunnan kirkkoherra Kuusankosken seurakunnan kirkkoherra

Valkealan seurakunnan kirkkoherra Elimäen seurakunnan kirkkoherra Kuusankosken seurakunnan kirkkoherra ESITYSLISTA 1/2010 1 (21) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 14. päivänä tammikuuta 2010 klo 17.00 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Kokoushuone 1 (1. krs),, Kuusankoski Läsnä Huovila Juhani,

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O :

A S I A L U E T T E L O : IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 1 (20) A S I A L U E T T E L O : 88 Kokouksen avaus 89 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 90 Pöytäkirjan tarkastus 91 Ääntenlaskijat 92 Työjärjestys 93 Virkavapausanomus:

Lisätiedot

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 27.4.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 27.4.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 27.4.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2011 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2011

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2011 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2011 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2011 1 Aika 13.12.2011 klo 18.00 22.15. Paikka Kallaveden seurakuntakeskus, Rauhalahdentie 21, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Ilkka Raninen, puheenjohtaja

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O KIRKKONEUVOSTO 18.8.2015 5/2015

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O KIRKKONEUVOSTO 18.8.2015 5/2015 Kokousaika Tiistai 18.8.2015 klo 17.30 19.38 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Seurakuntatalon kokoushuone Heikki Nissinen, puheenjohtaja, kirkkoherra Anja Pinoniemi, varapuheenjohtaja Taisto Kokko

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 19.11.2013 klo 18.33 22.45 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 272 KOKOUKSEN AVAUS 359 273 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kirkkoneuvosto 4.6.2013. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne.

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kirkkoneuvosto 4.6.2013. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne. KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kokousaika 4.6.2013 klo 17.00 19.05 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki Leena Ala-Käkelä Liisa Kallio Laila Karlstedt Risto

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 29.8.2013 N:o 8/2013 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 23.8.2013 Sivu 76

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 29.8.2013 N:o 8/2013 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 23.8.2013 Sivu 76 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 23.8.2013 Sivu 76 Kokousaika Torstai 29.8.2013 klo 16.30 18.04 Kokouspaikka Vihtavuoren kappeli Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto Ari Pannula

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 21.1.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1.11.2012 ASIALISTA 7 / 2012

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1.11.2012 ASIALISTA 7 / 2012 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) ASIALISTA 7 / 2012 107 Kokouksen avaus 108 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 109 Pöytäkirjantarkastajien valinta 110 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 10/2013 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 10/2013 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 10/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 25.11.2013 klo 18.30 20.55 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 12.2.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 12.2.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) Kokoustiedot: aika: torstaina 12.2.2009 klo 18.00 19.10 paikka: Naantalin seurakuntakeskuksen ryhmähuone 4 (Piispantie 2, 21100 Naantali) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 (23) YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstaina 10. päivänä kesäkuuta 2010 klo 17.00 18.38 Paikka Läsnä Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Nimi Ehdokaslistan

Lisätiedot