Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA / 2012-04 PÖYTÄKIRJA"

Transkriptio

1 Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina klo Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuoneessa, Maunukselantie 3 Osanottajat Ylikangas Kimmo, kirkkoherra Janhunen Ritva, jäsen, kokouksen pj. läsnä / poissa Grönlund Reino, jäsen Hartikainen Jutta, jäsen Huuskonen Urpo, jäsen, estynyt Poteri Marjatta, varajäsen Komppa Kalevi, jäsen Lavikkala Sirkka, jäsen Littman Hannele, jäsen Nyberg Timo, jäsen, estynyt Hietanen Leila, varajäsen Parvinen Vesa, jäsen, estynyt ei saatu varajäsentä paikalle Rikala Tuula, jäsen Sorsa Mirja, jäsen, estynyt Forssell Aulis, varajäsen Tenetz Merja, jäsen Vainio Juha, jäsen ei ilmoittanut estymisestä Ylimäki Kalle, jäsen Koponen Henrik, vs. kappalainen Stadig Raija, sihteeri 48 Kokouksen avaus, hartaus ja nimenhuuto Puheenjohtaja avasi kokouksen, veisattiin virrestä 571: 1-3 ja kirkkoherra piti hartauden. Sihteeri suoritti nimenhuudon. 49 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen ehdotus Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todetiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2 50 Pöytäkirjan tarkastajien valinta ehdotus Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Timo Nyberg ja Vesa Parvinen. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Leila Hietanen ja Tuula Rikala. 51 Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä päättäminen ehdotus Kokouksen tarkistettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä seurakuntatoimistossa klo ja nähtävillä pitämisestä ilmoitetaan KJ 23. luvun 2 1. mom. mukaisesti seurakunnan viralliselle ilmoitustaululle pantavalla ilmoituksella. Kopio pöytäkirjasta lähetetään myös Jaalan kappeliseurakunnalle. Hyväksyttiin päätösehdotus. 52 Kokouksen työjärjestys ehdotus Esityslista toimii kokouksen työjärjestyksenä. Hyväksyttiin päätösehdotus. Muissa asioissa Kalevi Kompan esitys jumalanpalveluksen tekstinlukijoista. 53 Kuusankosken seurakunnan strategia Seurakuntayhtymän seurakunnissa on meneillään strategia-työskentely. Kuusankosken seurakunnan strategiaryhmän jäseninä ovat toimineet: Kalevi Komppa (pj), Suvi Toivanen, Eija Linden, Timo Nyberg, Jyrki Lindberg, Vuokko Järvinen, Sari Syrjälä sekä Kimmo Ylikangas. Liitteenä esitys Kuusankosken seurakunnan strategiaksi. esitys Hyväksytään esitys Kuusankosken seurakunnan strategiaksi. Keskusteltiin asiasta. Hyväksyttiin esitys Kuusankosken seurakunnan strategiaksi. Otsikon 3. Kirkon strategian toteutus kohdasta päätettiin poistaa lause, joka oli jäänyt korjaamatta liitteeseen.

3 54 Toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohjeet Laadinnan yleisohje Talousarviota laadittaessa tavoitteena on, että vuoden 2013 talousarvio laaditaan tasapainoisen talouden periaatteen mukaisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vuosikate on vähintään poistojen suuruinen. Vuosikatteella pyritään myös kattamaan lainanlyhennykset ja investoinnit. Seurakuntien prosenttiosuus kokonaisvastuukatteesta on vähintään sama kuin vuonna 2011 seurakuntien toiminnan turvaamiseksi ja sen korostamiseksi, että säästöt kohdistuvat yhtymään vähintään samalla osuudella kuin seurakuntiin. Vuoden 2013 talousarviossa ja suunnitelmavuosina henkilöstön kehittämiseen varattava määräraha vahvistetaan 0,5 prosenttiin palkkamenoista. Tätä määrää ei saa ylittää seurakunta/työalatasolla. Vakinaisen henkilöstön palkkaerät ja sisäiset laskennalliset erät (sisäiset vuokrat, korot ja poistot ym.) laskee ja merkitsee talousarvioon talouspalvelut/henkilöstöpalvelut. Mahdollisten uusien työntekijöiden sekä ylimääräisen ja määräaikaisen henkilöstön palkkaerät on kuitenkin merkittävä talousarvioehdotukseen. Kehittämissuunnitelma 2013 sekä tavoitteet ja painopisteet seuraaville vuosille liitetään toiminnan ja talouden kolmivuotisen suunnitteluprosessin osaksi. Henkilöstön kehittämisen tulee olla jatkuvaa ja suunnitelmallista ja koko henkilöstön kattavaa. Henkilöstöpalvelut toimittaa tarkemman ohjeistuksen työaloille. Kuten yhteinen kirkkoneuvosto vuonna 2011 päätti, väkilukuun suhteutetut henkilöstömäärärahat ja toimintamäärärahat sopeutetaan viiden vuoden ajanjaksolla seurakunnittain yhteneväksi (vuosina ). Seurakuntien osuudessa huomioidaan talousarviosta 2012 lähtien ensin alueelliset erot vuoden 2010 toteutuneiden kilometrikorvausten mukaisesti Anjalankoski Elimäki Kouvola Kuusankoski Valkeala

4 Euromäärät ovat tulevissa talousarviossa edellä mainitut ja kiinteät. Seurakunta voi tehdä jo sovitun talousarviossa olevan investoinnin tai muun työn talkoilla sopimalla siitä ensin asianomaisen yhtymän viranhaltijan kanssa (mm. kiinteistöpäällikkö, hautatoimenpäällikkö). Talkootyöläisille tarjotaan ruoka ja kahvit. Talousarvioon nähden säästyneistä kuluista seurakunnalle maksetaan puolet hyvityksenä kestitys vähentäen. Ajatuksena on tukea strategista painopistettä jäsenyyden vahvistaminen palkitsemalla vapaaehtoistyötä. Talkootyön valvontavastuu on yhtymällä. Toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelman alussa esitetään seurakunnan/työalan pysyvä toiminta-ajatus, sen jälkeen kuvaus työalan henkilöstöstä (kuka/mikä viranhaltija työalasta vastaa ja henkilöstömäärä), kuvataan työalan keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella ja lopuksi talousarviovuoden keskeiset toiminnalliset tavoitteet (1-5 tavoitetta). Näiden tavoitteiden toteutumista arvioidaan aikanaan sekä talousarviovuoden 2013 aikana että toimintakertomusta laadittaessa. Toimintasuunnitelmaan hyvin asetettu tavoite täyttää seuraavat tunnusmerkit: konkreettinen, yksiselitteinen, realistisesti saavutettavissa ja arvioitavissa perustuu seurakuntalaisten tarpeisiin ja odotuksiin ohjaa toimintaa hyväksytyn strategian toteuttamiseen sidoksissa aikaan (esim. kerrotaan toteutusaikataulu) haasteellinen, mutta saavutettavissa. Aikataulu Talousarvion (joka sisältää aina kyseisen vuoden toimintasuunnitelman) laadinnassa ja käsittelyssä noudatetaan seuraavaa aikataulua: Huhtikuu: Yhteinen kirkkoneuvosto antaa ohjeet seurakunnille ja muille toimintayksiköille. Toukokuu: 4.5. mennessä talouspalvelut antavat euromääräiset vastuukatteet seurakuntien ja yhtymän työaloille Toukokuu: Seurakuntaneuvostojen ohjeet työaloille Työalojen tiedot Statukseen mennessä seurakuntaneuvostojen kokoukset 7.9. mennessä

5 Syyskuu: Talouspalvelut kokoaa saamansa aineiston yhteiselle kirkkoneuvostolle esitettäväksi talousarvioksi ja kolmivuotissuunnitelmaksi ja neuvottelee tarvittaessa seurakuntien ja toimintayksiköiden kanssa tarpeellisiksi katsomistaan muutoksista eri ehdotuksiin. Lokakuu: Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee toiminta- ja taloussuunnitelman kokonaisuutena ja tekee siihen mahdollisesti muutoksia. Marraskuu: Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee talousarvion toiminta- ja taloussuunnitelman toisen kerran ja antaa esityksensä kirkkovaltuustolle sekä pyytää talousarviosta lausunnot seurakuntaneuvostoilta valtuustolle. Yhteinen kirkkovaltuusto tekee päätöksen veroprosentista vuodelle Joulukuu: Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman. Tammikuu: Yhteinen kirkkoneuvosto antaa täytäntöönpanopäätöksessään talousarvion käyttöohjeet. Seurakunnat ja eri työalat tarkistavat tarvittaessa välittömästi tämän jälkeen omat toiminta- ja rahankäyttösuunnitelmansa saamiensa määrärahojen mukaisiksi ja toimittavat tarkistetut tiedot talouspalveluihin (sekä tarkistetut toimintasuunnitelmatekstit että tarkistetut rahankäyttösuunnitelmat). ehdotus Kuusankosken seurakuntaneuvosto antaa toiminta- ja taloussuunnitelmaan liittyen ohjeistuksen seurakunnan työaloille toimia yhteisen seurakuntaneuvoston laadintaohjeiden mukaisesti. Eri työalojen toimintasuunnitelmat tulee olla Kuusankosken seurakunnan strategian suuntaisia Hyväksyttiin päätösehdotus. 55 Valtuustoseminaarin muistio Liitteenä valtuustoseminaarin muistio kiinteistöstrategiasta. ehdotus Merkitään tiedoksi. Keskusteltiin asiasta vilkkaasti. Merkittiin tiedoksi lisäyksellä, että Kuusankosken seurakuntaneuvosto valtuuttaa Tuula Rikalan saamaan lisätietoja muistiossa esitetyistä selvityksistä.

6 56 Lähetyksen vastuuryhmän esitys seurakuntaneuvostolle Liitteenä esitys Kuusankosken seurakunnan vuosijuhlaedustuksesta vuonna esitys Päätetään esityksen mukaisesti. Hyväksyttiin liitteen mukaisesti vuosijuhlaedustus vuonna Lisäksi seurakuntaneuvosto päätti, että Kuusankosken seurakunta valtuuttaa vuosikokousedustajaksi Kalevi Kompan Suomen ev.lut. Kansanlähetyksen syksyn kokoukseen. 57 Kirkkoherran päätökset ehdotus luettelot jaetaan pöydälle. Päätökset merkitään tiedoksi saatetuksi. Asioita ei ollut. 58 Johtavan diakoniatyöntekijän päätökset ehdotus luettelot jaetaan pöydälle. Päätökset merkitään tiedoksi saatetuksi. Asioita ei ollut. 59 Muut mahdolliset asiat 59.1 Jumalanpalveluksen tekstinlukijat Kalevi Komppa kertoi, että jumalanpalveluksen tekstinlukijoiden kokoamisvastuusta huolehtivat jatkossa Jyrki Lindberg ja Kalevi Komppa. Heillä on lista, johon halukkaat tekstinlukijat voivat ilmoittautua Henrik Koposen huomioiminen Henrik Koponen kiitti seurakuntaneuvostoa ajasta, jonka hän on saanut työskennellä Kuusankosken seurakunnassa vietetään Jaalassa jumalanpalveluksen yhteydessä hänen lähtöjuhlaansa ja samalla Heikki Kiviluodon paluuta. Henrikille laulettiin kiitos- ja ylistysvirsi 332 Herraa hyvää kiittäkää.

7 60 Seuraavan kokouksen ajankohta 61 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Seuraava kokous pidetään torstaina klo 18 alkaen seurakuntakeskuksen kokoushuoneessa. ehdotus Liitetään pöytäkirjaan. Liitetään pöytäkirjaan. 62 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo ja toivotti kaikille hyvää kesää. Vakuudeksi Ritva Janhunen Raija Stadig kokouksen puheenjohtaja sihteeri Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Kuusankoskella 28. päivänä toukokuuta Leila Hietanen Tuula Rikala