Harkittua omistajuutta infraan ja toimitiloihin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Harkittua omistajuutta infraan ja toimitiloihin"

Transkriptio

1 Harkittua omistajuutta infraan ja toimitiloihin Tuulia Innala, erityisasiantuntija Henna Luukkonen, projekti-insinööri Kuntamarkkinat

2 Harkittua omistajuutta - projektikokonaisuus Projektiaika Projekti koostuu neljästä osaprojektista ja osaprojekteja yhdistävästä nykytila- ja taustaselvityksestä: 1. Kuntatekniikka kuntastrategioissa - nykytila ja tarpeet 2. HARKO vesihuolto: Vesihuollon kehittäminen ja ohjaaminen 3. HARKO jätehuolto: Yhteinen jätehuoltomme - vastuut ja konserniyhteistyö 4. HARKO toimitilat: Harkittua omistajuutta toimitiloihin 5. HARKO infra: Kuntainfran palveluiden tuotantotavat vaihtoehtojen edut ja haitat 2

3 Kuntatekniikka kuntastrategioissa Tarkastelussa mukana 60 kuntaa (20 suurinta, as., alle as.) teknisen toimen omistajaohjauksen näkyvyys, merkitys ja toteutuminen kuntien strategiadokumenteissa Tekniikka esiintyy yleisten tavoitteiden, kuten viihtyisyyden, toimivuuden ja turvallisuuden lomassa tiedostettua näkymistä? Omistajaohjauksen rooli vähäinen erityisesti keskisuurissa ja pienissä kunnissa (ei konserniohjeissa/ ei konserniohjeita) Asuminen, toimitilat ja liikenne tekniikan osa-alueista näkyvimmin esillä Jäte- ja vesihuollon rooli hyvin pieni Yleiset alueet huomioitu suurissa kunnissa pieniä kattavammin Muita teemoja: Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen ja eheyttäminen, täydennysrakentaminen Painopiste keskustojen kehittämisessä, mutta pienissä kunnissa tavoitteena myös keskustaajaman ulkopuolisten alueiden elinvoimaisuus Olemassa olevan infrastruktuurin ylläpito näkyi kohtalaisesti 3

4 HARKO infra: Kuntainfran palveluiden tuotantotavat vaihtoehtojen edut ja haitat

5 HARKO Infra Projektin rahoittajana KEHTO-foorumi Projekti toteutetaan konsultin ohjaamana opinnäytetyönä (WSP Finland Oy) Projektiaika 1/ /2015.» Opinnäytetyön aktiiviaika oli 1/2015-5/2015» Alustavia tuloksia esitetty Kuntatekniikan päivillä 5/2015» Tuotoksia valmistellaan ja viimeistellään Tavoitetila:» kunnan infrapalveluja tuotetaan laadukkaasti erilaisilla kuntien valitsemilla toimintamalleilla, joiden perustana ovat kunnan omistajastrategiaan pohjautuvat toimialakohtaiset tai toimialat huomioon ottavat omistajaohjeet. 5

6 HARKO Infra Projekti kohdistunut lähinnä katujen ja yleisten alueiden palvelujen tuottamisen tapoihin ja niiden hyötyjen ja haittojen selvittämiseen.» esitellään käytössä olevia erilaisia tuotantotapoja ja ratkaisuja oma toiminta, oman toiminnan suhde ulkoistamiseen ulkoistamisen eri vaihtoehdot ja asteet alueurakoista kokonaisulkoistukseen toteutettujen case-tapausten arviointi (Varkaus, Inkoo, Askola, Turku)» Toteutettu pääosin haastattelemalla KEHTOkaupunkien ja Inkoon kunnan teknisiä johtajia/kaupungininsinöörejä 6

7 Haastatellut kunnat Otoskuntien yhteenlaskettu asukasluku kattoi n. 52 % Suomen kokonaisväestöstä. 7

8 Tavoitetuotokset Projektin tuotoksena syntyy infrapalvelujen tuotantotapoja koskevat raportit eli» ytimekäs, tiivis ja selkeä kuntainfran palvelujen tuotantotapoja ja niiden etuja haittoja koskeva opas päättäjille» kuntainfran palvelujen tuotantotapoja syvällisemmin kuvaava raportti viranhaltijoiden käyttöön» esitysmateriaalia koulutuksen ja jalkautuksen avuksi 8

9 9

10 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Kuntien kadunpidon investointien ja hallinnan (ylläpidon) suhde Rakentaminen ja saneerausinvestoinnit Infran hallinta (korjaus & hoito) Milj. Eur. 10

11 Katutuotannon toteuttamisen järjestämistapa Kunnan ja yksityisen yrityksen muodostama yritys Yksityinen yritys Valtio Kuntayhtymä Kunta, Isäntäkunta Kunta, Kunnan omistama yhtiö Kunta, Liikelaitos %/ painotettu Kunta, Virastomuotoinen N= Infran hallinta (ylläpito) Rakentaminen Rakennuttaminen Suunnittelu 11

12 Puistotuotannon toteuttamisen järjestämistapa Kunnan ja yksityisen yrityksen muodostama yritys Yksityinen yritys Valtio Kuntayhtymä Kunta, Isäntäkunta Kunta, Kunnan omistama yhtiö Kunta, Liikelaitos Kunta, Virastomuotoinen %/ painotettu Infran hallinta (ylläpito) Rakentaminen Rakennuttaminen Suunnittelu N= 20 12

13 Organisoitumistapojen muutokset Mikä organisoitumismalli ollut ennen käytössä? Millä organisoitumismallilla toimitaan nyt? 13

14 Muutoksien tuomat säästöt ja laadun kehitys (alustavia tuloksia) Tuotantotapojen muutokset, kustannussäästöt Ylläpidossa säästetty n % (ostetaan enemmän ulkoa): markkinakilpailutus alentanut hintoja Keskimäärin 15 % säästö kilpailutetuista kohteista markkinatilanteen mukaan (virastosta kunnan omistamaan yhtiöön) Oman tuotannon kadunpidon neliöhinta arviolta -20 %. (tilaaja/tuottajamalli -> liikelaitos) Rakentamisen laadun kehitys Loppulaadussa ei ole ollut eroa (ostetaan enemmän ulkoa) Oman tuotannon osalta rakentamisprosessin laatu parantunut (tilaaja-tuottajamalli) Työmaiden läpimenoaika lyhentynyt, kun käyttöön otettu bonus/sanktiojärjestelmä (virastosta kunnan omistamaan yhtiöön) Päätoimiset urakoitsijat hoitavat asiat hyvin, pienempien kanssa ongelmia eikä ole takuita töistä (tilaaja/tuottajamalli virastomalli) Tarpeeton ylilaatu leikattu pois 14

15 Alustavia johtopäätöksiä Markkinat syntyvät tilaajien avauksista, ei tuottajien synnyttäminä (markkinoiden avaus) Ei ole järkeä yhtiöittää, jos 1 kunta on yhtiön ainoa tilaaja Investoitavat varat eivät kasva, pakko tehostaa toimintaa Infran hallinnan ja investointien suhde ei ole muuttunut, vaarana vanhojen rakenteiden rapistuminen Useassa kunnassa seuraavaa tehostamiskeinoa selvitetään» Poliittiset linjaukset eivät aina yhteneviä viranhaltijoiden ajatusten kanssa Pohdittava dilemma: Tuotetaanko sellaista laatua, mihin kunnalla on varaa vai tehdäänkö ylilaatua? Pohdittava: Miten suhtaudutaan omaan tuotantoon, mihin suuntaan halutaan palveluiden tuottamista kehittää?» Yhtiöittämällä, esim. yhteisyritys vai markkinoiden vahvalla avauksella?» Ajetaanko oman tuotanto alas? 15

16 HARKO toimitilat Projektin rahoittavat:» Kuntaliitto» Sosiaali- ja terveysministeriö» Turku, Tuusula, Imatra, Vaasa, Oulu, Lahti, Espoo, Rauma, Lappeenranta ja Rovaniemi Projektin toteuttaa FCG Konsultointi Oy Projektiaika 9/ /2015 Tuotoksena opas toimitilojen omistajaohjauksen kehittämiseen 16

17 Lähtökohta Projektissa kantavana teemana on omistajaohjauksen toteutuminen ja sen kehittäminen kuntien toimitilahallinnossa ja siinä keskitytään neljään keskeisimpään osaalueeseen:» toimitilakannan strateginen kehittäminen» kuntien nykyisen toimitilakannan haltuunotto (määrä, arvo, kunto ja käyttötarve)» toimitilojen erilaiset omistus- ja hallintamuodot sekä investointien toteutusratkaisut» hankehallinto ja -ohjaus 17

18 Tavoitteet Kehittää kuntien toimitiloihin liittyvää omistajaohjausta ja toimintatapoja sekä lisätä ymmärrystä toimitilojen merkityksestä koko kuntataloudelle Selvittää ja koota yhteen kuntien hyvien käytänteiden avulla toimitilojen haltuunottoon, omistamiseen ja hallintaan, investointien toteuttamiseen ja strategiatyön kehittämiseen liittyviä näkökulmia Kuvata prosessi, jonka avulla kunnat voivat kehittää toimitilakantaansa kestävästi palveluverkko 18

19 Opasmateriaalin sisältöä Palveluverkkoselvityksen perusteiden kirjaaminen ja prosessimallin luominen Rakennusten valtakunnallisesti sovellettavissa olevan luokitusjärjestelmän periaatteiden kehittäminen Talous-, tuottavuus- ja elinkaarimittareiden arviointi ja sen selvittäminen, mitkä ovat toimitilahallinnon kannalta kuvaavimmat ja tärkeimmät Omistus- ja hallintamuotojen sekä investointien toteutusratkaisujen tunnistaminen, vertailu ja soveltuvuus Erilaisten tilahallinnon organisaatioiden vertailu ja arviointi Hankeohjeen laatiminen 19

MUUT PALVELUT -TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI

MUUT PALVELUT -TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI MUUT PALVELUT -TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI Sisällysluettelo 1. Muut palvelut / loppuraportti... 2 2. Työryhmämme organisointi ja työskentelytapa... 2 2.1 Ryhmän kokoonpano... 2 2.2 Sidosryhmävuorovaikutus...

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus kuntainfran hoidon ja korjauksen hankkeisiin

Ajankohtaiskatsaus kuntainfran hoidon ja korjauksen hankkeisiin Ajankohtaiskatsaus kuntainfran hoidon ja korjauksen hankkeisiin Maini Väisänen, yhdyskuntatekniikan asiantuntija Tuulia Innala, erityisasiantuntija Infra 2015, Vanha Satama, Helsinki Kuntaliiton ajankohtaiset

Lisätiedot

TAMPEREEN INFRATUOTANTO LIIKELAITOKSEN TOIMINTAMALLIN KEHITYSMAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN. Ohjausryhmän loppuraportti

TAMPEREEN INFRATUOTANTO LIIKELAITOKSEN TOIMINTAMALLIN KEHITYSMAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN. Ohjausryhmän loppuraportti TAMPEREEN INFRATUOTANTO LIIKELAITOKSEN TOIMINTAMALLIN KEHITYSMAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN Ohjausryhmän loppuraportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 1.1. Johtokunnan päätös toimintamallin kehitysmahdollisuuksien

Lisätiedot

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Teknisen palvelukeskuksen rakentamisyksikön tulevaisuutta selvittäneen työryhmän loppuraportti 5.5.2015 ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Sisällys 1 Toimeksianto ja työryhmän

Lisätiedot

KUNNAT JA OMISTAMINEN Johdatus kaupunkien omistajuusproblematiikkaan ja omistajuusinnovaatioihin

KUNNAT JA OMISTAMINEN Johdatus kaupunkien omistajuusproblematiikkaan ja omistajuusinnovaatioihin KUNNAT JA OMISTAMINEN Johdatus kaupunkien omistajuusproblematiikkaan ja omistajuusinnovaatioihin Pentti Siitonen & Ari-Veikko Anttiroiko & Olavi Kallio Tampereen yliopisto Tampere 2010 2 SISÄLTÖ Alkusanat...3

Lisätiedot

VAASANSEUDUN PALVELUSTRATEGIA 3.4.2006

VAASANSEUDUN PALVELUSTRATEGIA 3.4.2006 1 VAASANSEUDUN PALVELUSTRATEGIA 3.4.2006 2 1 Johdanto 4 2 Tavoitteet 5 2.1 Hankesuunnitelmassa asetetut tavoitteet 5 2.2 Täsmennetyt tavoitteet: 5 2.3 Lähtökohdat ja reunaehdot 7 3 Nykytilan analyysi 7

Lisätiedot

Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys. Teknisten palvelujen teemaryhmän raportti

Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys. Teknisten palvelujen teemaryhmän raportti Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys 2 (26) Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys teemaryhmä Sisällysluettelo 1 Työryhmä, toimeksianto ja tausta... 3 2 Teknisen toimen

Lisätiedot

KUNNAN TYTÄRYHTIÖILLE ASETTAMAT TAVOITTEET Case: Helsinki, Tampere ja Oulu

KUNNAN TYTÄRYHTIÖILLE ASETTAMAT TAVOITTEET Case: Helsinki, Tampere ja Oulu TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu KUNNAN TYTÄRYHTIÖILLE ASETTAMAT TAVOITTEET Case: Helsinki, Tampere ja Oulu Finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi Pro gradu -tutkielma Helmikuu 2015

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Ulriika Leponiemi Pentti Siitonen Ari-Veikko Anttiroiko Tampereen yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos Tampere 2010 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Julkinen

Lisätiedot

TYÖRYHMIEN VÄLIRAPORTIT

TYÖRYHMIEN VÄLIRAPORTIT TYÖRYHMIEN VÄLIRAPORTIT Sisällysluettelo 1. Muut palvelut -työryhmä / väliraportti... 2 2. Työryhmän organisointi ja työskentelytapa... 2 3. Työryhmämme tarkastelun kohteena olevan palvelun tai teeman

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihanke 2: Yhteinen ICT- ja sähköisen asioinnin kehittäminen Loppuraportti Matti Franck Valtiovarainministeriö, HKO, KuntaIT Heikki Talkkari Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe 2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa Esipuhe Keskustelunavauksen tarkoituksena on kartoittaa, analysoida ja kommentoida Suomen 10 suurimman kaupungin otetta julkisten palveluiden

Lisätiedot

KUNTAINFRAA KÄSITTELEVIÄ HANKKEITA

KUNTAINFRAA KÄSITTELEVIÄ HANKKEITA Suomen Kuntaliitto ry KUNTAINFRAA KÄSITTELEVIÄ HANKKEITA Tilanne syksyllä 2012 Anu Kerkkänen Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 2 2 KÄYNNISSÄ OLEVAT HANKKEET... 2 2.1 Vesihuoltolaitosten arvonmääritysperiaatteiden

Lisätiedot

YHDISTYMISSELVITYKSEN TYÖRYHMÄN VÄLIRAPORTTI

YHDISTYMISSELVITYKSEN TYÖRYHMÄN VÄLIRAPORTTI Liite 6. ASKOLA LAPINJÄRVI LOVIISA MYRSKYLÄ PORNAINEN PORVOO SIPOO LAPPTRÄSK LOVISA MÖRSKOM BORGNÄS BORGÅ SIBBO ASKOLAN, LAPINJÄRVEN, LOVIISAN, MYRSKYLÄN, PORNAISTEN, PORVOON JA SIPOON YHDISTYMISSELVITYKSEN

Lisätiedot

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä työllä hyvinvointia Yhteistyöllä vinvointia Yhteistyöllä hyvin tia Yhteistyöllä hyvinvointia a Yhteistyöllä hyvinvointia työllä hyvinvointia Yhteistyöllä llä Julkiset hyvinvointia palvelut avautuvat Yhteistyöllä

Lisätiedot

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Palvelujen ulkoistus

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Palvelujen ulkoistus Palvelujen ulkoistus Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toimitus: Sini Linteri Graafinen suunnittelu: Tiina Kuoppala ISBN 978-952-245-719-6 (painettu) ISBN 978-952-245-720-2 (verkkojulkaisu)

Lisätiedot

Askola. Palveluverkkoselvitys 2014 2025

Askola. Palveluverkkoselvitys 2014 2025 Askola Palveluverkkoselvitys 2014 2025 6.2.2014 PALVELUVERKKOSELVITYS 2 Tiivistelmä Askolan kunnan palveluverkkoselvityksen tarkoituksena on luoda yleiset tavoitteet kunnan kiinteistöjen omistamiselle

Lisätiedot

Kuntien tietotekniikkakartoitus 2013

Kuntien tietotekniikkakartoitus 2013 Elisa Kettunen, Tuomas Jalava Kuntien tietotekniikkakartoitus 2013 Kuntien tietotekniikan tunnusluvut, organisointi, toiminnan kehittäminen ja haasteet Helsinki 2014 Sisällys 1 Yhteenveto...3 2 Johdanto...7

Lisätiedot

Yhdistymisen hyödyt ja haitat pitkällä tähtäimellä. Teknisten ja ympäristöpalveluiden toimikunta kotitehtävä 9.3.2010

Yhdistymisen hyödyt ja haitat pitkällä tähtäimellä. Teknisten ja ympäristöpalveluiden toimikunta kotitehtävä 9.3.2010 Yhdistymisen hyödyt ja haitat pitkällä tähtäimellä Teknisten ja ympäristöpalveluiden toimikunta kotitehtävä 9.3.2010 Tehtävä: Arvioi nykyisen kuntasi kannalta yhdistymisen tuottamat hyödyt ja haitat palvelujen

Lisätiedot

Hankinnan toimintalinjat TAVOITETILARAPORTTI

Hankinnan toimintalinjat TAVOITETILARAPORTTI 2 2013 LIIKENNEVIRASTON toimintalinjoja Hankinnan toimintalinjat TAVOITETILARAPORTTI Hankinnan toimintalinjat Tavoitetilaraportti Liikenneviraston toimintalinjoja 2/2013 Liikennevirasto Helsinki 2013

Lisätiedot

Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020

Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020 PALVELU- JA HANKINTAOHJELMA Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020 Palvelu- ja hankintaohjelma 1 (50) Kuopion kaupunki Tavoite- ja kehittämissuunnitelmat TA 2013:1 ISSN 0785-0352 PALVELU-

Lisätiedot

KAJAANIN KUNNALLISTEKNIIKAN LIIKELAITOSSELVITYS

KAJAANIN KUNNALLISTEKNIIKAN LIIKELAITOSSELVITYS KAJAANIN KUNNALLISTEKNIIKAN LIIKELAITOSSELVITYS Loppuraportti 28.8.2012 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1 SELVITYSTYÖN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 6 1.1 Selvitystyön lähtökohdat... 6 1.2 Selvitystyön tavoitteet...

Lisätiedot

SELVITYS KUNTIEN JA KUNTAYHTYMIEN LIIKELAITOSTOIMINNASTA 2008

SELVITYS KUNTIEN JA KUNTAYHTYMIEN LIIKELAITOSTOIMINNASTA 2008 SELVITYS KUNTIEN JA KUNTAYHTYMIEN LIIKELAITOSTOIMINNASTA 2008 SAATESANAT Suomen Yrittäjät on laatinut tämän selvityksen keskustelunavaukseksi kuntien liiketoiminnan vaikutuksista yritysten toimintaympäristöön.

Lisätiedot

Yksityisen sektorin innovatiivisten liiketoimintamallien soveltamismahdollisuudet kuntapalvelujen tuotannossa

Yksityisen sektorin innovatiivisten liiketoimintamallien soveltamismahdollisuudet kuntapalvelujen tuotannossa Yksityisen sektorin innovatiivisten liiketoimintamallien soveltamismahdollisuudet kuntapalvelujen tuotannossa Katariina Välikangas 1 Katariina Välikangas: Yksityisen sektorin innovatiivisten liiketoimintamallien

Lisätiedot

Maastotyön esiselvitys. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 40/2007

Maastotyön esiselvitys. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 40/2007 Maastotyön esiselvitys Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 40/2007 Maastotyön esiselvitys Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 40/2007 Tiehallinto Helsinki 2007 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut)

Lisätiedot

Valtuusto 25.10.2006 78

Valtuusto 25.10.2006 78 Valtuusto 25.10.2006 78 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Palvelustrategian lähtökohdat ja muutokset palvelutarpeissa... 4 2.1. Palvelustrategian tavoitteet ja suhde kunnan muihin ohjelmiin ja talousarvioon...

Lisätiedot

Kuntien välinen yhteistyö infrastruktuuripalvelujen järjestämisessä Tapaustutkimus Lahden ja Turun seuduilla

Kuntien välinen yhteistyö infrastruktuuripalvelujen järjestämisessä Tapaustutkimus Lahden ja Turun seuduilla Kuntien välinen yhteistyö infrastruktuuripalvelujen järjestämisessä Tapaustutkimus Lahden ja Turun seuduilla Kansantaloustiede Maisterin tutkinnon tutkielma Elli Leppisaari 2011 Taloustieteen laitos Aalto-yliopisto

Lisätiedot

VESIHUOLTOVERKOSTOJEN SANEERAUKSEN JA YLLÄPIDON UUSIEN LIIKETOIMINTA- MAHDOLLISUUKSIEN KEHITTÄMISOHJELMA

VESIHUOLTOVERKOSTOJEN SANEERAUKSEN JA YLLÄPIDON UUSIEN LIIKETOIMINTA- MAHDOLLISUUKSIEN KEHITTÄMISOHJELMA FCG Finnish Consulting Group Oy VESIHUOLTOVERKOSTOJEN SANEERAUKSEN JA YLLÄPIDON UUSIEN LIIKETOIMINTA- MAHDOLLISUUKSIEN KEHITTÄMISOHJELMA Loppuraportti 31.8.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy I Loppuraportti

Lisätiedot

kunnat ja kilpailu Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö

kunnat ja kilpailu Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö kunnissa kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kilpailutus ja toimittajayhteistyö kunnissa Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki 18.09.2013 PALVELU- JA HANKINTAOHJELMA. Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020

Kuopion kaupunki 18.09.2013 PALVELU- JA HANKINTAOHJELMA. Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020 Kuopion kaupunki 18.09.2013 LUONNOS PALVELU- JA HANKINTAOHJELMA Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020 Palvelu- ja hankintaohjelma 0 (46) Sisällys I PALVELU- JA HANKINTAOHJELMA... 1

Lisätiedot