Vesiosuuskunnat hyöty vai haitta kunnalle?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vesiosuuskunnat hyöty vai haitta kunnalle?"

Transkriptio

1 Vesiosuuskunnat hyöty vai haitta kunnalle? Kuntamarkkinat, , Helsinki Henna Luukkonen, projekti-insinööri

2 Kuntien tehtävät vesihuollon järjestämisessä Vesihuollon yleinen kehittäminen» Vesihuollon kehittämissuunnitelman laatiminen Vesihuollon järjestämisvelvollisuus» Kunnan tulee huolehtia siitä, että ryhdytään toimenpiteisiin tarvetta vastaavan vesihuoltolaitoksen perustamiseksi, vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen laajentamiseksi tai muun tarpeellisen vesihuollon palvelun saatavuuden turvaamiseksi, jos suurehkon asukasjoukon tarve tai ympäristön- tai terveydensuojelulliset syyt sitä vaativat Kunta vahvistaa toiminta-alueen vesihuoltolaitokselle» Toiminta-alueella vesihuoltolaitoksen on huolehdittava vesihuoltopalvelut kiinteistöille ja kiinteistöjen on liityttävä vesihuoltoverkostoihin 2

3 Vesihuollon organisoituminen kunnissa Suurimmassa osassa kuntia pääosasta vesihuoltopalveluita huolehtii kunnallinen vesihuoltolaitos» Kunnallinen vesihuoltolaitos toimii pääosin asemakaavaja taajama-alueilla Kunnallisen vesihuoltolaitoksen lisäksi vesihuoltopalveluita voivat tarjota yksityiset vesiosuuskunnat» Kaikissa Manner-Suomen maakunnissa toimii vesiosuuskuntia» Määrä kunnissa vaihtelee: joissakin ei ole yhtään vesiosuuskuntaa ja toisissa taas kymmeniä» Vesiosuuskunnat ovat rakentaneet verkostoja alueille, joille kunnan ei ole ollut niitä mahdollista laajentaa ainakaan niin nopeassa tahdissa 3

4 Suomessa toimii noin 1500 vesiosuuskuntaa Vesiosuuskunta on asiakkaidensa omistama ja ylläpitämä vesihuoltopalveluita tarjoava toimija Vesiosuuskuntia toimii pääosin hajaasutusalueella Vesiosuuskunnat toimittavat noin 10 % kaikesta talousvedestä Suurinta osaa vesiosuuskunnista koskevat samat lainsäädännöstä tulevat velvoitteet kuin suuria kuntien vesihuoltolaitoksia» Noin 1000 vesiosuuskuntaa luokitellaan vesihuoltolaitokseksi» Vesihuoltolainsäädännön uudistus lisää velvoitteita 4

5 Suomessa toimii noin 1500 vesiosuuskuntaa Voivat huolehtia sekä talousvesi- että jätevesihuollosta Vedenhankinta voi tapahtua omasta vedenottamosta tai ostopalveluna (ns. verkosto-osuuskunnat) esimerkiksi kunnalliselta vesihuoltolaitokselta tai toiselta vesiosuuskunnalta Jätevedenpuhdistuspalvelu hankintaan pääosin kunnalliselta vesihuoltolaitokselta 5

6 Suomessa toimii noin 1500 vesiosuuskuntaa Vesiosuuskuntia alettiin perustaa laajemmassa mittakaavassa 1970-luvulla ja niiden määrä kasvaa edelleen vuosittain Perustaminen on tapahtunut asukkaiden oman aktiivisuuden seurauksena, mutta valtiolta ja kunnilta on saatu merkittäviäkin avustuksia Vesiosuuskunnat ovat kirjava joukko erilaisia toimijoita» Liittyjämäärä vaihtelee muutamasta yli tuhanteen» Toimintatavat vaihtelevat samankokoistenkin vesiosuuskuntien välillä 6

7 Vesiosuuskuntien toiminta Vesiosuuskuntia hoidetaan pääosin talkoovoimin» Hallinnoinnista ja ylläpidosta huolehtivat vesiosuuskunnan jäsenet» Asianmukainen verkostojen ylläpito, talouden hallinta, dokumentointi sekä hallinnointi muodostavat haasteen» Uusia vastuuhenkilöitä on vaikeaa löytää Ammattimaisuuden lisääminen on useissa tapauksissa tarpeen» Toimintaympäristön muutos» Lisääntyvät lainsäädäntöön perustuvat velvoitteet esimerkiksi talouden tarkempi seuranta 7

8 Vesiosuuskuntien laadukkaan toiminnan kehittäminen Palveluiden hankinta ulkopuolisilta toimijoilta tai niiden tuottaminen yhteistyössä muiden vesiosuuskuntien kanssa voi olla ratkaisu» Yhteistyö muiden vesiosuuskuntien kanssa palveluiden hankinnassa Vesiosuuskuntien resurssipohja on useimmiten kapea suuremmissa yksiköissä toimintaa voidaan pystyä kehittämään ammattimaisempaan suuntaan 8

9 Vesiosuuskuntien merkitys kunnille Vesiosuuskunnat ovat kunnille merkittävä elinvoimatekijä» Rooli kunnan palveluntuotannossa» Vesiosuuskuntien laadukas toiminta on edellytys niiden positiiviselle vaikutukselle» Maankäytön suunnittelun rooli Vesiosuuskuntien palveluntarve voi synnyttää haja-asutusalueille uusia työpaikkoja» Kysyntä lisää tarjontaa tiedottaminen» Lisävolyymia kiinteistökohtaisten vesihuoltojärjestelmien ylläpidosta 9

10 Kunnat ovat investoineet vesiosuuskuntiin Vesiosuuskuntien tekemät investoinnit ovat merkittäviä Useimmat kunnat ovat erilaisten avustusten kautta tukeneet vesiosuuskuntien perustamista ja toimintaa» Vesiosuuskunnan laadukas toiminta on vastinetta niihin sijoitetulle rahalle Taloudellisiin vaikeuksiin ajautuvan vesiosuuskunnan lainat voivat tulla takaajan maksettaviksi Kunnan vesihuollon järjestämisvelvollisuus taloudelliset vaikeudet voivat ajaa vesiosuuskuntia kunnan syliin» Jatkuva talouden seuranta 10

11 Miten voimme vastata vesiosuuskuntia ja vesihuollon organisoitumista koskeviin kehittämistarpeisiin?

12 Opas on tehty kentän tarpeisiin Avoimiin kysymyksiin päätettiin vastata laatimalla Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Oppaan ovat yhteistyössä toteuttaneet» Kuntaliitto» maa- ja metsätalousministeriö» ympäristöministeriö» Pirkanmaan ELY-keskus» Vesilaitosyhdistys» Pellervo-seura» Suomen vesihuolto-osuuskunnat ry 12

13 Oppaan sisältö Osa 1 Suomalainen vesihuolto Osa 2 Vesihuollon järjestäminen Osa 3 Vesihuoltolaitosten talouden hallinta Osa 4 Vesiosuuskunnan hallinto Osa 5 Vesiosuuskunnan tehtävät Osa 6 Sopimuspohjainen toiminta Osa 7 Vesihuoltolaitosten yhdistämisen toteuttaminen Osa 8 Vesiosuuskunnan yhdistäminen kunnan vesihuoltolaitokseen Osa 9 Vesiosuuskuntien välinen sulautuminen Osa 10 Suositukset ja johtopäätökset 13

14 Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat opas on ilmainen verkkojulkaisu Ladattavissa osoitteesta uppa Työ ei pääty oppaan julkaisemiseen» Jalkauttaminen» Oppaan päivittäminen 14

15 Miten kunnan tulisi toimia vesiosuuskuntien suhteen? Vesihuoltoverkostojen laajentaminen» Tarvealueet ja verkostolaajennukset suunniteltava vesihuollon kehittämissuunnitelmassa myös vesiosuuskunnat otettava huomioon!» Perusteena vesihuollon järjestämisvelvollisuus, joka edellyttää keskitetyn vesihuoltoratkaisun toteuttamista» Tavoitteena, että verkostolaajennukset toteutetaan olemassa olevan vesihuoltolaitoksen toimesta» Toiminta-alueen rajaaminen ennen rakentamishankkeeseen ryhtymistä tai liittymishalukkuuden selvittäminen ja liittyjien sitouttaminen 15

16 Miten kunnan tulisi toimia vesiosuuskuntien suhteen? Vesiosuuskunnan toiminta-alueen vahvistaminen» Toiminta-alue rajataan vesihuollon järjestämisvelvollisuuden perusteella» Muissa tapauksissa toiminta-alueen rajaaminen ei ole välttämätöntä» Vesiosuuskunnan tekemää toiminta-alue-esitystä arvioitava kriittisesti toiminta-alue velvoittaa sekä vesihuoltolaitosta että kiinteistöä! Liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen» Perusteet eivät riipu vesihuoltolaitoksen tyypistä (vesiosuuskunta/kunnallinen vesihuoltolaitos) 16

17 Miten kunnan tulisi toimia vesiosuuskuntien suhteen? Laadukkaan toiminnan edistäminen» Tiedottaminen hyvistä käytännöistä ja toimintatavoista» Ohjeistaminen mistä lisätietoa esimerkiksi Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat opas, muut oppaat, koulutukset» Tärkeitä teemoja esimerkiksi ylläpito, talouden hallinta, häiriötilanteisiin varautuminen, dokumentaatio» Vesiosuuskuntailtojen järjestäminen? Vesiosuuskuntien huomioon ottaminen häiriötilanteisiin varautumisessa 17

18 Vesiosuuskunnille myönnettävät mahdolliset avustukset Mahdollisen tuen tulee olla tukea muutokselle verkostolaajennukset tai muut muutokset toiminnassa Investointiavustusten perusteena vesihuollon järjestämisvelvollisuus tai muut merkittävät ympäristövaikutukset Lainatakauksen myöntämiseksi tulee edellyttää» Rakentamissuunnitelmien hyväksyttämistä, tarpeeksi suurta liittyjämäärää, taloussuunnitelmaa» Talouden seuranta vuosittain esimerkiksi vesiosuuskunnan kirjanpitäjän lausunto myös muissa tukimuodoissa! 18

19 Kiitos! Lisätietoja: projekti-insinööri Henna Luukkonen

Luukkonen Henna. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset

Luukkonen Henna. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset Luukkonen Henna Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat Helsinki 2013 Sisältö Esipuhe... 2 Ohjausryhmä... 4 Merkinnät... 5 Oppaan sisältö tiivistettynä... 6 Osa 1 - Suomalainen vesihuolto...

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen toimintaalue. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuoltolaitoksen toimintaalue. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuoltolaitoksen toimintaalue Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Toiminta-alueen vahvistaminen Toiminta-alueen aiheuttamat velvoitteet Toiminta-alueen rajaamisen

Lisätiedot

Lausuntoyhteenveto - ehdotus hallituksen esitykseksi vesihuoltolainsäädännön muuttamisesta

Lausuntoyhteenveto - ehdotus hallituksen esitykseksi vesihuoltolainsäädännön muuttamisesta LAUSUNTOYHTEENVETO 7..6.2013 1 (68) MMM039:00/2008 Lausuntoyhteenveto - ehdotus hallituksen esitykseksi vesihuoltolainsäädännön muuttamisesta SISÄLLYS Lausunnonantajat...3 Yleiskommentit...5 Yleisiä arvioita...5

Lisätiedot

Elämme puhtaasti vedestä

Elämme puhtaasti vedestä Elämme puhtaasti vedestä Vesihuolto on kuntien vastuulla Haaste kuntapäättäjille Kuntaliiton ja Vesilaitosyhdistyksen tavoitteena on vesihuoltolaitosten toimintaedellytysten turvaaminen tulevaisuuden

Lisätiedot

VESIHUOLLON KEHITTÄMISEN SUUNTAVIIVOJA. Paul Silfverberg. VESI- JA VIEMÄRILAITOSYHDISTYKSEN MONISTESARJA Nro 20

VESIHUOLLON KEHITTÄMISEN SUUNTAVIIVOJA. Paul Silfverberg. VESI- JA VIEMÄRILAITOSYHDISTYKSEN MONISTESARJA Nro 20 VESIHUOLLON KEHITTÄMISEN SUUNTAVIIVOJA Paul Silfverberg VESI- JA VIEMÄRILAITOSYHDISTYKSEN MONISTESARJA Nro 20 Helsinki 2007 Julkaisija: Vesi- ja viemärilaitosyhdistys Asemapäällikönkatu 7 00520 Helsinki

Lisätiedot

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Vesihuollon maksut Kustannusten kohdentaminen eri maksuille Taksan

Lisätiedot

VESIHUOLLON TOIMINTAVARMUUS JA HYVÄT PALVELUT TURVATAAN PARHAITEN RIITTÄVÄN SUURISSA ITSENÄISISSÄ VESIHUOLTOLAITOKSISSA.

VESIHUOLLON TOIMINTAVARMUUS JA HYVÄT PALVELUT TURVATAAN PARHAITEN RIITTÄVÄN SUURISSA ITSENÄISISSÄ VESIHUOLTOLAITOKSISSA. 1 Kannanotto 06.10.2011 / VVY VESIHUOLLON TOIMINTAVARMUUS JA HYVÄT PALVELUT TURVATAAN PARHAITEN RIITTÄVÄN SUURISSA ITSENÄISISSÄ VESIHUOLTOLAITOKSISSA Suomen Vesilaitosyhdistys ry on vesihuoltoalan yhteisjärjestö,

Lisätiedot

Valtakunnalliset vesiosuuskuntapäivät

Valtakunnalliset vesiosuuskuntapäivät Valtakunnalliset vesiosuuskuntapäivät Vesiosuuskuntien rakentaminen ja kehittäminen vesihuoltolain näkökulmasta Valtakunnalliset vesiosuuskuntapäivät Siilinjärvi Kunnonpaikka 24 25.10.2014 Jarmo Siekkinen

Lisätiedot

YHTEISET JÄTEVESIRATKAISUT

YHTEISET JÄTEVESIRATKAISUT YHTEISET JÄTEVESIRATKAISUT Haja-asutusalueen keskitettyä viemäröintiä ja jätevesien puhdistusta yhteispuhdistamoilla pidetään vielä usein virheellisesti kalliina ja kannattamattomana jätevesien käsittelytapana.

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE TYÖNUMERO: E26705.10 NOUSIAISTEN KUNTA KUNNAN SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista ARY ARY VKOL VALMIS 17.9.2014 ARY ARY VKOL LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1

Lisätiedot

OPAS XX 2012 minna nummelin (toim.)

OPAS XX 2012 minna nummelin (toim.) OPAS XX 2012 minna nummelin (toim.) Jätevesien käsittely haja-asutusalueella OPas XX 2012 jätevesien käsittely haja-asutusalueella Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Taitto: Päivi

Lisätiedot

KARIN LEPOLA VESIHUOLTOLAITOSTEN ARVONMÄÄRITYS VERKOSTOJEN JÄLLEENHANKINTA-ARVON MÄÄRITYS YHTENEVIN PERIAAT- TEIN. Diplomityö

KARIN LEPOLA VESIHUOLTOLAITOSTEN ARVONMÄÄRITYS VERKOSTOJEN JÄLLEENHANKINTA-ARVON MÄÄRITYS YHTENEVIN PERIAAT- TEIN. Diplomityö KARIN LEPOLA VESIHUOLTOLAITOSTEN ARVONMÄÄRITYS VERKOSTOJEN JÄLLEENHANKINTA-ARVON MÄÄRITYS YHTENEVIN PERIAAT- TEIN Diplomityö Tarkastajat: professori Jukka Rintala ja dosentti Jarmo Hukka Tarkastajat ja

Lisätiedot

Jätevesien käsittely haja-asutusalueella

Jätevesien käsittely haja-asutusalueella OPAS nro 3 Jätevesien käsittely haja-asutusalueella VESI LUONTO KULTTUURIYMPÄRISTÖ L OUNAIS-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS OPASSARJA SISÄLTÖ 3 Jäteveden käsittelyvaatimukset Asetus talousjätevesien käsittelystä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

Lausunto 1 (9) Lausunnon antaminen ehdotuksesta hallituksen esitykseksi vesihuoltolainsäännön muuttamisesta

Lausunto 1 (9) Lausunnon antaminen ehdotuksesta hallituksen esitykseksi vesihuoltolainsäännön muuttamisesta Lausunto 1 (9) Päiväys 22.3.2013 Dnro 96/10.107.1072/2013 Maa- ja metsätalousministeriö kirjaamo@mmm.fi Viite: lausuntopyyntönne MMM039:00/2008/11.2.2013 Lausunnon antaminen ehdotuksesta hallituksen esitykseksi

Lisätiedot

Varautuminen ja. jatkuvuudenhallinta KUNNASSA

Varautuminen ja. jatkuvuudenhallinta KUNNASSA Varautuminen ja jatkuvuudenhallinta KUNNASSA YHTEISTYÖSSÄ Valtiovarainministeriö Sisäasiainministeriö Puolustusministeriö Turvallisuus- ja puolustusasiain komitea Huoltovarmuuskeskus Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

YLI-II. Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma. Nykyiset ja uudet kiinteistöt. Työnro:21452YV Oulu 9.1.2006 AIR-IX YMPÄRISTÖ OY

YLI-II. Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma. Nykyiset ja uudet kiinteistöt. Työnro:21452YV Oulu 9.1.2006 AIR-IX YMPÄRISTÖ OY YLI-II Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma Nykyiset ja uudet kiinteistöt Työnro:21452YV Oulu AIR-IX YMPÄRISTÖ OY Muut toimistot: Sepänkatu 9 A 7 KAARINA 90100 OULU TAMPERE Puh. (08) 883

Lisätiedot

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS FCG KONSULTOINTI OY Mikko Kenni, Anna Laiho, Jussi Kukkonen LUONNOS Työvaliokunnan elinvoima-tarkastelu Kuntien elinvoima voidaan nähdä kattavan laajemmin eri elementtejä

Lisätiedot

Kysely kunnille kuntalain kokonaisuudistukseen liittyen

Kysely kunnille kuntalain kokonaisuudistukseen liittyen 22.8.2013 1(1) Kysely kunnille kuntalain kokonaisuudistukseen liittyen Taustatiedot 1. Kuntanumero: 167 2. Kunta: Joensuu 3. Maakunta: Pohjois-Karjala 4. Kuntakokoluokka: a. 1= Alle 2000 as. b. 2= 2000

Lisätiedot

PÄÄTÖS, JOSTA VALITETAAN

PÄÄTÖS, JOSTA VALITETAAN Helsinki Helsingfors Dnro Dnr 6.4.2005 UUS-2003-V-41-321 Helsingin hallinto-oikeus Viite / Hänvisning Asia / Ärende VALITUS PÄÄTÖS, JOSTA VALITETAAN Kirkkonummen kunnanhallituksen päätös 13.12.2004 632,

Lisätiedot

Vuokrataloyhteisöjen toimintatavat ARA-asuntojen omakustannusvuokrien määrityksessä

Vuokrataloyhteisöjen toimintatavat ARA-asuntojen omakustannusvuokrien määrityksessä Ympäristöministeriön raportteja 5 2013 Vuokrataloyhteisöjen toimintatavat ARA-asuntojen omakustannusvuokrien määrityksessä Hanna Kaleva, Jessica Niemi, Jari Ylönen ja Mikko Hietala YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

Lisätiedot

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Piia Vähäsalo Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Pelastuslaitosten kumppanuushanke Pelastuslaitokset TEKIJÄ Piia Vähäsalo 1. painos ISBN 978-952-213-548-3 (nid.)

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus 2012 2 Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Tampereen kaupunkiseutu 2012 Teksti:

Lisätiedot

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Joulukuu 2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

0.73 KAJAANIN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET

0.73 KAJAANIN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET KAJAANIN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.11.2007 Sisältö 1. Peruslähtökohdat 1 2. Omistuksen organisointimuodot 2 2.1 Peruskaupungin suora omistus 2 2.2 Nettobudjetoitu

Lisätiedot

Tiivistä yhteistyötä ja käytännön tietoa Satakunnan välityömarkkinoille Välkky-projektin kokonaisarviointi. Jukka Lidman Riitta Kinnunen

Tiivistä yhteistyötä ja käytännön tietoa Satakunnan välityömarkkinoille Välkky-projektin kokonaisarviointi. Jukka Lidman Riitta Kinnunen Tiivistä yhteistyötä ja käytännön tietoa Satakunnan välityömarkkinoille Välkky-projektin kokonaisarviointi 2014 Jukka Lidman Riitta Kinnunen SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 1 2 Arvioinnista... 2 2.1. Arviointiaineisto...

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Omistajapoliittiset linjaukset 11.8.2014

Kuopion kaupunki Omistajapoliittiset linjaukset 11.8.2014 1 (15) Kuopion kaupunkikonsernin omistajapolitiikka 1 Johdanto Kuopion kaupunginvaltuuston 28.6.2010 hyväksymässä strategiassa vuoteen 2020 todetaan omistajaohjauksesta seuraavaa: Kuopion kaupunki on konserni,

Lisätiedot

Vuokko Kurki VESIHUOLLON YLIKUNNALLINEN SOPIMUSPOHJAINEN YHTEISTYÖ. Diplomityö

Vuokko Kurki VESIHUOLLON YLIKUNNALLINEN SOPIMUSPOHJAINEN YHTEISTYÖ. Diplomityö TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kemian- ja biotekniikan laitos Bio- ja ympäristötekniikan laboratorio Vuokko Kurki VESIHUOLLON YLIKUNNALLINEN SOPIMUSPOHJAINEN YHTEISTYÖ Diplomityö Tarkastajat dos. Tapio

Lisätiedot