Kuntaliiton ajankohtaiset. Yhdyskuntatekniikan päällikkö Kirsi Rontu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntaliiton ajankohtaiset. Yhdyskuntatekniikan päällikkö Kirsi Rontu"

Transkriptio

1 Kuntaliiton ajankohtaiset Yhdyskuntatekniikan päällikkö Kirsi Rontu

2 Kuntalain uudistus

3 Hallitusohjelman mukaan kuntarakenneuudistus, kuntalaki, valtionosuusuudistus ja sote uudistus muodostavat kokonaisuuden

4 Kuntalain kokonaisuudistus aikataulu Asettamispäätös Alustavat linjaukset ja kuuleminen kevät-kesä 2013 Jaostojen toimikausi alkaen Eduskunta syksy 2014 Uusi kuntalaki voimaan

5 Kuntalain uudistamisen tarkastelukulmat Toimielimet ja johtaminen Demokratia Talous Kunnat ja markkinat

6 Kunnat ja markkinat jaoston asiakokonaisuudet Kuntien ja markkinoiden väliset rajapinnat Kunnan yleisen toimialan sääntely Kuntien mahdollisuus antaa lainoja, avustuksia ja takauksia Kuntien välinen yhteistoiminta ja sen suhde hankintasääntelyyn Julkisen palvelun velvoitteen antaminen Kunnallisten hankintojen organisointi Palvelustrategia osana kuntastrategiaa

7 Alustavia linjauksia Valmistellaan säännökset kuntien takauksien ja lainanantomahdollisuuksien rajaamisesta siten, etteivät kunnat voisi taata vaikeuksissa olevia yhtiöitä tai takauksiin ja lainoihin ei saisi sisältyä merkittäviä riskejä. Selvitetään, mikä vaikutus olisi, jos kunnan takaukset muille kuin kuntien konserni- ja osaomistusyhtiöille kiellettäisiin. Ei ryhdytä selvittämään erikseen valtakunnallista kuntasektorin yhteishankintayksikköä koskevaa lainsäädäntöä. Palvelustrategia otetaan huomioon kuntalaissa joko siten, että siitä säädetään kunnille vapaaehtoisena, tai palvelustrategian keskeiset asiat otetaan huomioon yleisesti kunnan strategiasääntelyssä

8 Ajankohtaista kuntatekniikassa

9 Lainsäädäntö Hankintadirektiivin vieminen kansalliseen lainsäädäntöön Tieliikennelainsäädännön kokonaisuudistus Vesihuoltolain uudistus Tilaajavastuulain uudistus

10 Hankintojen kehittäminen yhteistyössä Livin ja TEM:n kanssa Muutaman kerran vuodessa yhteistyötapaamiset LIVIn ja KEHTO-ohryn edustajien kanssa (Helsinki, Turku, Kuopio; Rovaniemi, Jyväskylä, Kuntaliitto) Mukana myös TEM:n ja TEKES:n edustaja

11 Katujen ylläpidon tehostaminen Esiselvitys Esiselvitys on laadittu Liikenne- ja viestintäministeriön Liikennevirastolle antaman toimeksiannon pohjalta ja tehty Liikenneviraston ja kuntien yhteistyönä. Esiselvityksessä esitetyt päätelmät ja toimenpide-ehdotukset perustuvat tehtyihin haastatteluihin, aiempiin selvityksiin sekä ohjausryhmätyöhön. Myöskään maanteiden ja katujen ylläpitoa ei voida vertailla suoraviivaisesti. Osaltaan se johtuu edellä mainitusta kuntien erilaisuudesta, mutta merkittävin tekijä on toimintaympäristön erilaisuus. Tärkeimpänä yksittäisenä päätelmänä todetaan, että Suomen väyläverkoston ja yleisten alueiden ylläpitosektoria tulisi yhtenäistää väylänpitäjien ja muiden toimijoiden yhteistyöllä. Oikeansuuntaista, jo käynnissä olevaa kehitystyötä tulee edelleen tiivistää ja konkretisoida.

12 Yhtenäiset asiakirjat ja toimintamallit Ylläpitosektorille tulee kehittää yhtenäiset hankinta-asiakirjat sisältäen tuotteistamisen nimikkeineen, laatuvaatimukset ja kaupalliset asiakirjat. Kehitystyössä tulee ottaa huomioon skaalautuvuus ja toimintaympäristöjen monimuotoisuus, mutta myös tarve muuttaa sopimusten sisältöjä toimintaympäristön muuttuessa. Liikenneviraston, Kuntaliiton ja palveluntuottajien yhteinen teiden hoidon alueurakan kaupallisten asiakirjojen kehittämisryhmä vie asiaa jo osaltaan eteenpäin. Yhtenäistämällä ylläpidon järjestämisen toimintamalleja aikaansaadaan erityisesti kuntakentässä tehokkuutta vähentämällä toiminnan yleistä kitkaa ja päällekkäisyyksiä sekä parannetaan liiketoimintaedellytyksiä ja ennustettavuutta. Tältä osin kehitystyötä on jo käynnissä muun muassa Liikenneviraston ja Kuntaliiton yhteisessä Hankintafoorumissa sekä kuntien KEHTO-foorumissa.

13 Tiedon hallinta ja käyttö Kuntien infraomaisuuden määrä- ja kuntotiedot ovat kokonaisuutena tallessa huonosti tai välttävästi. Perustietojen osalta Digiroadin toinen vaihe on erinomainen tilaisuus parantaa pienten tai keskisuurten kuntien tilannetta. Myös tiedon hallinnan osalta alalle tarvitaan yhtenäiset toimintamallit. Vuorovaikutuksen lisääminen ja liikkumisen ohjaus avoimen tiedon sekä uusien järjestelmien avulla tulee ottaa huomioon tehostamisen keinona. Rontu

14 Kilpailun lisääminen Ylläpidon kuntamarkkina tulee avata suunnitelmallisesti. Tämä tarkoittaa erityisesti alueurakoinnin lisäämistä ja kuntien oman työn osuuden vähentämistä. Kuntia suositellaankin laatimaan pitkän tähtäimen hankintasuunnitelmia. Lisäksi tulee kasvattaa kuntien ja ELYkeskusten yhteisurakoiden määrää niille väyläverkoston suhteen sopivilla alueilla. Rontu

15 Kuntien päätöksenteko Kuntien ylläpidon järjestämiseen liittyvä suunnittelujakso ja siihen liittyvä päätöksenteko tulee saada pidemmäksi. Kunnan infraomaisuuden hallinta tulee saada mukaan suunnitteluja päätöksentekoprosessiin. Investointien vaikutukset ylläpitoon ja rakenteiden ylläpidettävyys pitää olla selvillä jo suunnitteluvaiheessa. Tässä yhteydessä tulee ottaa tarkasteluun myös ylläpidon järjestämisen alueet. Ylläpidettäviä väyliä tulee järjestämismallista huolimatta tarkastella jatkossa enemmän yli hallinnollisten rajojen. Eri toimijoiden välisellä yhteistyöllä voidaan saavuttaa merkittävää tehostumista. Rontu

16 Organisaation ja osaamisen kehittäminen Vanhat toimintamallit ovat merkittävä este kuntien ylläpitotuotannon tehostamisessa. Mikäli oman työn osuutta ei voida jostain syystä vähentää, tulee kunnissa kehittää ainakin sisäisiä prosesseja, tehtäväkiertoa, koneiden monikäyttöisyyttä ja työn tuottavuutta. Jatkossa tulee myös varmistaa riittävät resurssit ja osaaminen. Tilaajat tarvitsevat ylläpidon osaamisen lisäksi innovatiivista hankintaosaamista sekä omaisuuden ja riskien hallinnan osaamista. Tuottajien osalta tulee varmistaa riittävän ylläpitoosaamisen kehittyminen. Tähänkin voidaan vaikuttaa hankintamalleilla. Rontu

17 Uudet palvelumallit ja -pilotit Osana Suomussalmen maanteiden alueurakkaa tullaan aloittamaan laajemman palvelukokonaisuuden kokeilut. Vastaavat palvelukokeilut ja esimerkiksi usean pienen kunnan katujen ylläpidon isännöintipalvelut voisivat olla keino tehostaa toimintaa kokonaisuutena. Esiselvityksen pohjalta edetään Liikenneviraston, Suomen Kuntaliiton, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä erikseen sovittavien kuntien ja/tai seutukuntien kanssa pilottihankkeisiin, joissa kokeiluin viedään käytäntöön näitä toimenpide-ehdotuksia ja uusia yhteistyömuotoja. Rontu

18 Tekniikkatiimi

19 Tekniikka, tiimiesimies Kirsi Rontu Kirsi Rontu Tuulia Innala Pirjo Kohtamäki Esko Korhonen Marika Kämppi Henna Luukkonen Kadut ja yleiset alueet (Marika) Rakennuttaminen (Henna ja Marika) Toimitilat (Esko) Pelastustoimi (Jussi) Vesihuolto (Henna) Jätehuolto (Tuulia) Tilastot (Jarno) Kehittäminen (Tuulia ja Kirsi) Talous ja konserniohjaus (Kirsi) Assistenttipalvelut (Pirjo) Jarno Parviainen Jussi Rahikainen

20 Tekniikan julkaisut ACTA 240 Huomispäivän infrastruktuuri, 2012 Hulevesiopas, 2012 Tuottavuus, vaikuttavuus ja julkiset hankinnat, case infra-ala, 2014 Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat, 2013 Kadun korjausvelan laskenta, 2014 Elinkaarihankkeen palvelusopimusmalli, 2013 Jätehuoltomääräysten malli, 2014 Pelastuslaitosten palontutkinnan käsikirja, 2014 (tulossa) Infraa kannattaa hoitaa hyvin tietoa kuntapäättäjille, 2013 Taitava kuntarakennuttaja, 2014 (yhteistyö RILin kanssa)

KEHTO-foorumin hankkeet

KEHTO-foorumin hankkeet KEHTO-foorumin hankkeet Tuulia Innala kehittämisinsinööri KEHTO-foorumi, Seinäjoki 23.-24.10.2014 KUPERA-hanke KEHTO-foorumin ensimmäinen hanke oli KUPERA-hanke eli Kuntien perusrakenteiden ja perusrakennepalvelujen

Lisätiedot

Kuntalain kokonaisuudistus: Kunnat ja markkinat -jaosto

Kuntalain kokonaisuudistus: Kunnat ja markkinat -jaosto Kuntalain kokonaisuudistus: Kunnat ja markkinat -jaosto Kuntamarkkinat 2013 Helsinki 11.9.2013 Katariina Huikko Lakimies Kunnat ja markkinat -jaosto Kunnat ja markkinat jaosto käsittelee kuntien ja markkinoiden

Lisätiedot

Hankinnan toimintalinjat TAVOITETILARAPORTTI

Hankinnan toimintalinjat TAVOITETILARAPORTTI 2 2013 LIIKENNEVIRASTON toimintalinjoja Hankinnan toimintalinjat TAVOITETILARAPORTTI Hankinnan toimintalinjat Tavoitetilaraportti Liikenneviraston toimintalinjoja 2/2013 Liikennevirasto Helsinki 2013

Lisätiedot

KUNTAINFRAA KÄSITTELEVIÄ HANKKEITA

KUNTAINFRAA KÄSITTELEVIÄ HANKKEITA Suomen Kuntaliitto ry KUNTAINFRAA KÄSITTELEVIÄ HANKKEITA Tilanne syksyllä 2012 Anu Kerkkänen Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 2 2 KÄYNNISSÄ OLEVAT HANKKEET... 2 2.1 Vesihuoltolaitosten arvonmääritysperiaatteiden

Lisätiedot

Kysely kunnille kuntalain kokonaisuudistukseen liittyen

Kysely kunnille kuntalain kokonaisuudistukseen liittyen 22.8.2013 1(1) Kysely kunnille kuntalain kokonaisuudistukseen liittyen Taustatiedot 1. Kuntanumero: 167 2. Kunta: Joensuu 3. Maakunta: Pohjois-Karjala 4. Kuntakokoluokka: a. 1= Alle 2000 as. b. 2= 2000

Lisätiedot

Maastotyön esiselvitys. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 40/2007

Maastotyön esiselvitys. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 40/2007 Maastotyön esiselvitys Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 40/2007 Maastotyön esiselvitys Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 40/2007 Tiehallinto Helsinki 2007 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut)

Lisätiedot

Kysely kunnille kuntalain kokonaisuudistukseen liittyen

Kysely kunnille kuntalain kokonaisuudistukseen liittyen 11.9.2013 1(12) Kysely kunnille kuntalain kokonaisuudistukseen liittyen Taustatiedot 1. Kuntanumero: 2. Kunta: 3. Maakunta: 4. Kuntakokoluokka: a. 1= Alle 2000 as. b. 2= 2000 5000 as. c. 3= 5001 10 000

Lisätiedot

Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT tuki

Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT tuki 5.11.2013 Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT tuki Sopimukset ja hankinnat ohje V 1.0 5.11.2013 Valtiovarainministeriö Snellmaninkatu 1 A, Helsinki PL 28, 00023 Valtioneuvosto Puh 09 160 01 tai 09 578

Lisätiedot

Forssan seudun 4 kunnan kuntaliitosselvitys ICT selvitys

Forssan seudun 4 kunnan kuntaliitosselvitys ICT selvitys 1 Loppuraportti 22.9.2014 Forssan seudun 4 kunnan kuntaliitosselvitys ICT selvitys 2 Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 TIETOHALLINNON NYKYTILA... 4 Kuntien ICT henkilöstö ja kustannukset... 4 Tietohallinnon

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO... 3 1 JOHDANTO... 4 1.1 Tausta... 4 1.2 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuottavuusohjelman

Lisätiedot

Liikenne- ja infra-alan osaamisen nykytila.

Liikenne- ja infra-alan osaamisen nykytila. 1 Liikenne- ja infra-alan osaamisen nykytila. 15.09.2011 Liikennevirasto 2011 Loppuraportti, ohjausryhmäversio 2 Tiivistelmä Tämä nykytilakuvaus käsittelee liikenne- ja infra-alan osaamisen nykytilaa Liikenneviraston

Lisätiedot

VESIHUOLTOVERKOSTOJEN SANEERAUKSEN JA YLLÄPIDON UUSIEN LIIKETOIMINTA- MAHDOLLISUUKSIEN KEHITTÄMISOHJELMA

VESIHUOLTOVERKOSTOJEN SANEERAUKSEN JA YLLÄPIDON UUSIEN LIIKETOIMINTA- MAHDOLLISUUKSIEN KEHITTÄMISOHJELMA FCG Finnish Consulting Group Oy VESIHUOLTOVERKOSTOJEN SANEERAUKSEN JA YLLÄPIDON UUSIEN LIIKETOIMINTA- MAHDOLLISUUKSIEN KEHITTÄMISOHJELMA Loppuraportti 31.8.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy I Loppuraportti

Lisätiedot

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Palvelujen ulkoistus

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Palvelujen ulkoistus Palvelujen ulkoistus Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toimitus: Sini Linteri Graafinen suunnittelu: Tiina Kuoppala ISBN 978-952-245-719-6 (painettu) ISBN 978-952-245-720-2 (verkkojulkaisu)

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihanke 2: Yhteinen ICT- ja sähköisen asioinnin kehittäminen Loppuraportti Matti Franck Valtiovarainministeriö, HKO, KuntaIT Heikki Talkkari Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

Kansallinen älyliikenteen strategia. Selvitysmiehen ehdotus

Kansallinen älyliikenteen strategia. Selvitysmiehen ehdotus Kansallinen älyliikenteen strategia Selvitysmiehen ehdotus Sisältö Lähetekirje... 2 Johdanto... 4 Kansallinen älyliikenteen strategia... 6 1. Älyliikenteen visio... 6 2. Älyliikenteen seitsemän periaatetta...

Lisätiedot

TAMPEREEN INFRATUOTANTO LIIKELAITOKSEN TOIMINTAMALLIN KEHITYSMAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN. Ohjausryhmän loppuraportti

TAMPEREEN INFRATUOTANTO LIIKELAITOKSEN TOIMINTAMALLIN KEHITYSMAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN. Ohjausryhmän loppuraportti TAMPEREEN INFRATUOTANTO LIIKELAITOKSEN TOIMINTAMALLIN KEHITYSMAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN Ohjausryhmän loppuraportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 1.1. Johtokunnan päätös toimintamallin kehitysmahdollisuuksien

Lisätiedot

KAJAANIN KUNNALLISTEKNIIKAN LIIKELAITOSSELVITYS

KAJAANIN KUNNALLISTEKNIIKAN LIIKELAITOSSELVITYS KAJAANIN KUNNALLISTEKNIIKAN LIIKELAITOSSELVITYS Loppuraportti 28.8.2012 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1 SELVITYSTYÖN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 6 1.1 Selvitystyön lähtökohdat... 6 1.2 Selvitystyön tavoitteet...

Lisätiedot

Hankinnan toimintalinjat LINJAUKSET JA KEHITTÄMISKOHTEET

Hankinnan toimintalinjat LINJAUKSET JA KEHITTÄMISKOHTEET 3 2013 LIIKENNEVIRASTON toimintalinjoja Hankinnan toimintalinjat LINJAUKSET JA KEHITTÄMISKOHTEET Hankinnan toimintalinjat Linjaukset ja kehittämiskohteet Liikenneviraston toimintalinjoja 3/2013 Liikennevirasto

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat Henna Luukkonen Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat TEKIJÄ Henna Luukkonen ISBN 978-952-293-093-4 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013 Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14, 00530 Helsinki

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin omistajapoliittinen ohjelma/ omistajapoliittiset linjaukset

Hämeenlinnan kaupungin omistajapoliittinen ohjelma/ omistajapoliittiset linjaukset 1 Hämeenlinnan kaupungin omistajapoliittinen ohjelma/ omistajapoliittiset linjaukset 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMEKSIANTO JA SEN TOTEUTUS... 5 2. YLEISTÄ KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKASTA JA PALVELUHANKINNASTA...

Lisätiedot

VALIKKOVERKOSTOT vapaaehtoistyötä varten - yhteistyötä kolmannen sektorin ja kuntien ytimessä

VALIKKOVERKOSTOT vapaaehtoistyötä varten - yhteistyötä kolmannen sektorin ja kuntien ytimessä Järjestö: Kansalaisareena ry yhteistyökumppaneineen toukokuu 2015 VALIKKOVERKOSTOT vapaaehtoistyötä varten - yhteistyötä kolmannen sektorin ja kuntien ytimessä Kohdennettu (Ak) -toiminta-avustushakemus

Lisätiedot

TUORE TAMPERE LUOVASTI UUTEEN

TUORE TAMPERE LUOVASTI UUTEEN Kari Hakari TUORE TAMPERE LUOVASTI UUTEEN Tampereen kaupungin toimintamallin uudistus 2002 Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi A 1 / 20 07 Kansien suunnittelu: Mainostoimisto Atomi Oy Paino:

Lisätiedot

1(3) VM/KAO 28.11.2013. Rakennepoliittinen ohjelma. Toimenpide 3.5

1(3) VM/KAO 28.11.2013. Rakennepoliittinen ohjelma. Toimenpide 3.5 VM/KAO 28.11.2013 1(3) Rakennepoliittinen ohjelma Toimenpide 3.5 Aluekehityksen kannalta keskeisten kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteen eheyden, alueen elinvoimaisuuden kehittämisen ja palvelujen tehokkaan

Lisätiedot

Carean sairaalainvestointi

Carean sairaalainvestointi Muistio Mononen Kirsi 11.5.2015 Lauri Lamminmäki Kouvolan kaupunki Carean sairaalainvestointi Tämä muistio on laadittu Kouvolan kaupungin pyynnöstä. Muistiossa tarkastellaan riskejä, joita lähes 140 000

Lisätiedot

Luukkonen Henna. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset

Luukkonen Henna. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset Luukkonen Henna Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat Helsinki 2013 Sisältö Esipuhe... 2 Ohjausryhmä... 4 Merkinnät... 5 Oppaan sisältö tiivistettynä... 6 Osa 1 - Suomalainen vesihuolto...

Lisätiedot

Turun kaupungin tarkastuslautakunnan julkaisuja 2:2005 KAUPUNGIN OMISTAJAOHJAUS LIIKETOIMINNASSA

Turun kaupungin tarkastuslautakunnan julkaisuja 2:2005 KAUPUNGIN OMISTAJAOHJAUS LIIKETOIMINNASSA Turun kaupungin tarkastuslautakunnan julkaisuja 2:2005 KAUPUNGIN OMISTAJAOHJAUS LIIKETOIMINNASSA Turun kaupungin tarkastuslautakunta 18.5.2005 KAUPUNGIN OMISTAJAOHJAUS LIIKETOIMINNASSA Tiivistelmä... 2

Lisätiedot

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä työllä hyvinvointia Yhteistyöllä vinvointia Yhteistyöllä hyvin tia Yhteistyöllä hyvinvointia a Yhteistyöllä hyvinvointia työllä hyvinvointia Yhteistyöllä llä Julkiset hyvinvointia palvelut avautuvat Yhteistyöllä

Lisätiedot

Hoidon hankinnan suunnitelma itäiselle yhteistyöalueelle. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 3/2008

Hoidon hankinnan suunnitelma itäiselle yhteistyöalueelle. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 3/2008 Hoidon hankinnan suunnitelma itäiselle yhteistyöalueelle Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 3/2008 gg Hoidon hankinnan suunnitelma itäiselle yhteistyöalueelle Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 3/2008 Tiehallinto

Lisätiedot

Palvelusopimusten laadunhallinnan kehittäminen

Palvelusopimusten laadunhallinnan kehittäminen Eerik Jarkko, Timo Perälä, Katja Vimpari, Minna Koukkula Palvelusopimusten laadunhallinnan kehittäminen Esiselvitys Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 46/2009 gg Eerik Jarkko, Timo Perälä, Katja Vimpari,

Lisätiedot