Ikäaparaattityöpaja Lahdessa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ikäaparaattityöpaja Lahdessa 6.6.2012"

Transkriptio

1 Ikäaparaattityöpaja Lahdessa Työ-ja elinkeinministeriön järjestämässä työpajassa Lahden Sibelius-tallla käsiteltiin ikärakennemuutksen vaikutuksia alueellisesta näkökulmasta sekä ikärakennemuutksen haltuun ttamista. Työpaja liittyi työ- ja elinkeinministeriön ikäaparaatti-hankesuunnitelmaan. Ikäaparaatista kehitetään hankkeen aikana väline, jnka avulla ikärakennemuuts ja ikääntyminen vidaan humiida paremmin aluekehityksessä ja suunnittelussa. Ikäaparaatissa tärkeää n erityisesti sektrien välinen yhteistyö ja ikärakennemuutksen näkeminen tekijänä, jka läpäisee ja yhdistää timialja. Olennaista lisikin ikärakennemuutksen käsitteleminen yhteistyössä eri sektrien välillä sen sijaan, että kukin sektri käsittelee sitä yksinään. Työpajan järjestivät yhteistyössä työ- ja elinkeinministeriö ja DEMO-ikärakenneverkst Työpajaa veti Prud Age -hankekrdinaattri Anna Pylkkänen Osallistujina li vajaa 20 alue-edustajaa Aamupäivä: ikärakennemuutksen vaikutukset aluenäkökulmasta Osallistujat jaettiin neljään ryhmään, jista kukin käsitteli kahta seuraavista teemista: a) työ, työvima ja talus; b) palvelut; c) ssikulttuuriset tekijät sekä d) asuminen, infrastruktuuri ja liikenne. Ryhmiä hjeistettiin phtimaan teemaan liittyen tisaalta muutksen psitiivisia ja negatiivisia vaikutuksia että ikärakennemuutkseen liittyviä uhkia ja mahdllisuuksia, jihin alueet vivat itse aktiivisesti vaikuttaa. Lisäksi kiinnitettiin humita muutkseen yksilön ja alueen näkökulmista. Tarkitus li phtia myös, miten ikääntyneet itse saadaan sallistumaan tai miten heidän sallistumisensa mahdllistetaan. Kuva 1 Ikääntymisen vaikutukset (Anna Pylkkänen) 1

2 a) Työ, työvima ja talus Ryhmä lähti tarkastelemaan ikärakennemuutksen vaikutuksia kahden tasn (yksilö ja alue) sijaan neljän tasn kautta: yksilö, työyhteisö, alue sekä kansallinen tas. Työyhteisö tuli luntevaksi tarkastelukhteeksi, kun puhe n työstä. Yksilötas - miten vimme tukea 60-vutiaan työhyvinvintia? - justavat työajat, mahdllisuus alueellisiin/yksilötasisiin järjestelyihin - yksilötasiset eläköitymissuunnitelmat - kkemuksen arvstaminen (vrt. bisnesenkelit) - ikääntyneet mentrit, jille timinta vi lisätä tarkituksenmukaisuuden tunnetta ja hyvinvintia - ikääntyminen vi lla mahdllisuus uuteen vimaantumisen myötä (Työ)yhteisö - ikäystävällinen jhtaminen - ikääntyneen sa-aikatyön kurmittavuus suhteessa muihin työntekijöihin - yritysten työllistämismahdllisuuksien tukeminen - ikähjelmat (Ably, Saariinen) - eläköitymissuunnitelmat rganisaatitaslla - asiantuntijuuden ylläpit rganisaatissa - työurien jatkaminen kulutuksella, saamisen kartittaminen ja lisääminen - juniri-saaja-seniri-tiednsiirt - juniri-seniri-työssäppimismalli - tiedn (myös hiljaisen) siirt Alue (kunta, seutu) - seniriyrittäjyys aluetaludessa, sen merkitys? - seniriyrittäjyyden tukeminen - varakkaat ikääntyneet -> heidän merkityksensä aluetaludelle - ikääntyneet vimavaraksi, esim. ste-sektrin ikääntyneet, hyväkuntiset hiva-avustajat, jtka vivat auttaa tisia ikääntyneitä - alueelliset saajat - ikääntyneet vat taakka kuntataludelle Kansallinen tas - ikääntyneiden arvstus eri alilla - työkulttuuri - hallinnlliset timenpiteet senireiden työllistämisen edistämiseksi (vrt. Rutsi, jssa rganisaati saa tukea työllistäessään ikääntyneen) - asenteet ikääntyneitä khtaan, erityisesti ste-sektrilla - harmaan taluden mahdllinen lisääntyminen - ikääntyneet vat suuri vimavara kansantaludelle - ikääntyneiden vapaaehtistyön (esim. lastenlasten hit) merkitys sekä kansantaludelle että yksilötasn hyvinvinnille - työelämän vastakkainasettelut - työmarkkinajärjestöjen rli eläköitymissuunnitelmien edistämisessä b) Palvelut Ryhmässä keskusteltiin lähinnä ikärakennemuutksen aiheuttamista uhkista sekä niiden ratkaisumahdllisuuksista yksilön ja ssiaali- ja terveyspalveluiden tuttajien kannalta, mutta myös muista 2

3 palveluista puhuttiin jnkin verran. Ikärannemuutksen lisäksi keskustelun taustalla näkyi ajatus siitä, että kuntien varat palveluiden tuttamiseen vähenevät ja palveluita keskitetään keskuksiin. Uhkia/negatiivisia vaikutuksia yksilön kannalta: - Palveluiden saatavuus etenkin maaseutumaisilla alueilla haastavaa - Palvelut rajautuvat kunnan rajaan, mikä vi yksilöiden kannalta tuda vaikeuksia - Ikääntyminen vi tuda mukanaan yksinäisyyttä - Ikääntyneen vi lla vaikea saada työnvälityspalveluita, vaikka työkykyä ja -halua lisi Uhkia/negatiivisia vaikutuksia alueen kannalta: - Yhä enemmän palveluiden tarvitsijita, ikääntyvien hetergeenisyys tu haasteita palveluiden khdistamiseen - Lakisääteiset peruspalvelut n tutettava jllain keinlla vaikka ihmiset asuisivat miten kaukana keskuksista - Kunnalla n mahdllisuus stpalveluihin mutta asukkaat (ja viranmaiset) suhtautuvat niihin usein varauksellisesti - Kynnys ryhtyä vaikkapa palveluyrittäjäksi suuri Mahdllisuuksia ja ratkaisuja: - Ikääntyneiden timintakyky ja varallisuus vat paremmat kuin aiemmin - Hyväkuntiset ikääntyneet vivat hakeutua itse palveluihin eikä heille tarvitse niitä tuda ktiin - Ikääntyneet hallitsevat teknlgian paremmin ja paremmin: mahdllisuus palvelututannssa - Jillain alueilla jk palveluiden tai ihmisten pitää liikkua: tämä n sekä mahdllisuus että haaste - Ennakintitiedn käyttö n mahdllisuus, kun suunnitellaan tulevaisuuden palvelurakennetta ja esimerkiksi maankäyttöä - Ikääntyvillä n paljn ssiaalista päämaa, taitja ja kykyjä - Palveluiden tuttaminen yhteisössä vapaaehtistiminnalla tai esim. suuskunnalla Mahdllisuus: visi ratkaista esimerkiksi maaseudun palveluiden tuttamisen ngelmia Yhteisö, vapaaehtistyö ja mien kykyjen käyttämismahdllisuus ja se, että niitä arvstetaan vimaannuttaa ja lisää hyvinvintia, ehkäisee yksinäisyyttä - Yksityinen palvelututant esimerkiksi yritys-, suuskunta- tai yhdistysmudssa n mahdllisuus, mutta lisi vähennettävä yksityisiä palveluita khtaan tunnettua epäluula Kunta tukee yksityisten palveluiden käyttöä esim. palveluseteli Kehitetään niitä yksityisen ja julkisen yhteistyömalleja, jtka j timivat ja jihin suhtaudutaan hyvin (kuten mnipalvelu-kauppa-aut) Helptetaan yrityksen perustamista ja byrkratiaa Tuetaan yrittäjyyttä: kunnan tuki, verkstt, uusien yritysmutjen kuten suuskunta esiin tuminen - Erityisesti paikallinen ja paikallisyhteisöstä nuseva vapaaehtis- tai yritystiminta erityyppisten palveluiden tuttamisessa (hyvinvinti, liikunta, kauppa, kulttuuri ) - Alueelle, jssa ei le palveluita vi tulla tulevaisuudessa uusia, ja ne vivat lisätä alueen vetvimaa ja vilkkautta c) Ssikulttuuriset tekijät Osallisuus ikääntyvän yksilön näkökulma: - Järjestetyt khtaamiset nurten ja vanhusten kesken - Vertaishjaajat puistkuntsaleille - Ikääntyneet babysitterit - ikäystävälliset asukastupaillat - tiettekniikkatuki - Yli 75-vutiaille tunnin ktikäynti: haastattelu mitä tiv, tarvitsee, mitä haluaisi tehdä jne. 3

4 - Ikääntyneille järjestetyt khtaamispaikat Vaikuttaminen - Nykyisten rakenteiden yhteistyön lisääminen, lemassalevien yhdistysten hyödyntäminen - Ikääntyneiden frumit vs vanhusneuvstt - Tuettuna 3.sektrin timintaa, yhteistyössä kunnan kanssa - Valtuustt ikärakenteeltaan vinutuneita? - Asukasraadit Alueen kehittäminen ikääntyneet vimavarana - Vapaaehtistyö alueen kehittämisen vimavarana - Juuri eläköityneet, tiettait, resurssit, aika yhdelle luukulle - Eläköityvien pitäminen sallisena suuren elämänmuutksen aikana - Työvimahallint: hyödynnetään j eläkkeelle jääneiden halukkuus palata työelämään Ikäystävällinen plitiikka - Kunnat: lutava yhteistyörakenteita eri sektreiden kesken, kuten rakentaminen palvelutalt - Päätöksenten vaikutukset eri ikäryhmiin arviidaan samalla prsessilla kuin yritysvaikutukset Tietyhteiskunta ikääntyvän yksilön näkökulma - Viestinnän esteettömyys - Kännykkätiedtteet - Tiedtus myös lähikaupan aulassa - Tiettekniikkakurssit d) Asuminen, infrastruktuuri ja liikenne Psitiivisia vaikutuksia: - Laitshidn tarpeen pieneneminen - Hyvinvinnin lisäys - Ktna asumisen mahdllistaminen pidempään - Yleiskaavissa j humiitu vanhille asuntalueille uustutanta, jka tukee pitkää ktna asumista (esim. Lahti) - Oma talnmies turvaksi (palveluparannukset) - Rukatarvikkeet ktiin; senirit ja perheet (palveluparannukset) Negatiivisia vaikutuksia: - Palveluiden hinnan nusu - Asuntjen hinnan nusu - Palvelun laatu hunnee, js palvelut keskitetään vain isille timijille - Rakennetaank ktna asumisesta ikeaa vaihtehta taludellisesti ja palvelullisesti (kuntastrategisesti) Mahdllisuuksia: - Yli 65-vutiaiden muuttvitt kasvukuntiin tdellisuutta, miten ratkaistaan palvelut ja asumisratkaisut - Perhehitmallit asumiseen maaseudulla - Yhteisöllinen asuminen - Turvajärjestelmät asumiseen - Palveluiden/pikkukauppjen elpyminen asuinalueilla - Palvelutasn paraneminen - Yksilön tarpeet humiidaan paremmin asunttutannssa (liukkauden pist, esteettömyys, yhteiset tilat ) 4

5 Uhkia: - Asunttutannssa alkavat krstua yhteiset tilat sisällä (mninaiset palvelutilat) ja ulkna (puist- ja ulkilutilat) - Julkisen liikenteen säilyminen kasvukeskusten ulkpulella - Timiva palveluliikennöinti - Vukra-asumisen puutteet - Löytyykö alueellista/seudullista yhteistyötä - Vanhjen taljen esteettömyysngelma (vaikea muuttaa tuettunakaan eli pakttaa muuttamaan) - Maaseudun palvelut vähenevät edelleen Iltapäivä: ikärakennemuutksen haltuuntt ja ikäaparaatti Iltapäivällä keskusteltiin siitä, minkälaisia ngelmia tai haasteita alueilla n ikärakennemuutksen haltuuntssa sekä siitä, minkälaista tuke tai apuvälineitä alueet kaipaisivat. Ryhmät myös hahmttelivat sitä, minkälainen työja elinkeinministeriön kehittämän ikäaparaatti-työkalu visi lla. Ryhmä 1: Mikä tekee ikääntymisen haltuuntsta vaikeaa? - Muutkset väestön ikärakenteessa vat suuria ja npeita. - Tarkastelukulmat keskittyvät liikaa raskasta hita vaativaan, yli 85-vutiaiden ikäryhmään. - Resurssit vastata äkillisiin muutksiin ketaan vähäisiksi niin ennakimisen kuin timinnan synnyttämisen silta. - Suhtautuminen ikääntymiseen n yleisesti liian varautunutta ja negatiivista. Ikääntyminen yhdistetään liiaksi raihnaisuuteen ja timintakyvyn vajavuuteen. Tämän takia ikääntyvän väestön vimavarat jäävät näkemättä ja hyödyntämättä. - Alueelliset ert työttömyydessä, työvimapulassa, ikärakenteessa ja vallitsevissa käytännöissä tekevät haltuuntsta vaikeaa. Mitä tarvitaan, että ikääntymisen haltuuntt helpttuu? - Ikälain vimaantul tarjaa kunnille mahdllisuuden kknaisvaltaisen ikäplitiikan rakentamiseen ja väestön ikääntymisen ennakimiseen. - Tilastimalla ikääntyneiden saamista vitaisiin edistää heidän tiettaitnsa hyödyntämistä: Visik ikääntyneille tehdä eläkkeelle jäämisen yhteydessä kyselyn, jlla kartitettaisiin henkilön saamista sekä intressejä man saamisensa hyödyntämiseen myös eläkkeelle jäämisen jälkeen? Olisik tarpeen rakentaa palvelu, jssa ikääntyneet tarjavat saamistaan sa-aikaisesti tai prjektiluntisesti? (vertaa esim. tai - Kehittämällä ja edistämällä yhteistyötä vanhusneuvstjen kanssa vitaisiin saada lisää resursseja ikääntymisen haltuunttamiseksi: Visik vanhusneuvstilla lla rli esim. ikääntyneiden saamiskyselyiden tteuttamiseksi, saatujen tietjen tilastimiseksi sekä eläkeläisten aktiivisen sallisuuden edistämiseksi? - Ikääntyneen, hyväkuntisen väestön aktivimiseksi tulisi myös eläkeläisjärjestöjä, -yhdistyksiä yms. kannustaa timintjensa ja imagnsa nykypäiväistämiseen. Lisäksi lisi tärkeää saada infrmaatita siitä, minkälainen aktiviteetti esim. juuri eläkkeelle jääneitä kiinnstaa, ja mitä he tivisivat eri järjestöjen tarjavan heille. 5

6 - Edistämällä eri-ikäisten khtaamisia ja yhdessä tekemistä, vitaisiin madaltaa aktiivisen sallistumisen kynnystä niiden ihmisten khdalla, jtka eivät tunne seniritimintaa makseen. senirit vapaaehtistyöhön lasten pariin nuret ja työikäiset vapaaehtistyöhön vanhusten pariin säännöllinen yhteistyö vanhuspalveluiden ja kulun ja/tai päivähitsektrin kanssa eri aljen ppilaitsten yhteistyö esim. palvelutaljen kanssa tärkeää, että sukuplvia yhdistävälle timinnalle tarjtaan timitilja - Etsivä vanhustyö visi lla yksi kein estää vanhusten syrjäytymistä ja sitä kautta myös ennaltaehkäistä yksinäisyyteen liittyvää pahinvintia. - Talusnäkökulmaa tulisi ehdttmasti vahvistaa suhteessa vanhuuteen: seniriyrittäjyyteen kannustaminen sektrirajat ylittävä yhteistyö yritysten tutekehitys senirisegmentin tutteille ja palveluille kuluttajatutkimukset yli 65-vutiaille Mitä ikäapparaatti visi tuda alueille? - Esimerkkejä hyvistä käytännöistä - Se visi timia käynnistäjänä alueiden ikääntymisen haltuun ttamiselle - Ikäapparaatilla vitaisiin saada kysyntä ja tarjnta sekä eri timijat khtaamaan tisensa mm: kuluttajat ja palvelut/tutteet työnantaja ja työvima vapaaehtistyö / järjestöt / vapaaehtistyöstä kiinnstuneet Ryhmä 2: Mikä tekee ikärakennemuutksen haltuuntsta vaikeaa: - Ikääntyneiden jukn hetergeenisyys: tarpeet vat erilaisia, ryhmää vaikea määritellä, myös ikääntyneiden määrästä erilaisia tulkintja ja käsityksiä - Eläköityminen ketaan asenteellisena ngelmana: ikääntyviin ja eläkeikää lähestyviin työpaikalla vidaan suhtautua negatiivisesti eikä usein ennaklta phdita, miten työhyvinvintia edistetään ja ihmiset saadaan viihtymään työssä pidempään Mikä helpttaisi haltuuntta ja minkälaista tukea alueet tarvitsisivat: - Ikääntyvien palvelut timiviksi esimerkiksi siten, että samasta pisteestä saa kaikki palvelut tai tiedn niistä - Palveluiden käyttö ja hinnittelu selkeiksi - Eläköityminen n merkittävä siirtymävaihe Työnantajia tulisi tukea siinä, miten he vivat tukea eläköitymässä levaa ja miten työnantaja vi ttaa ikääntymisen humin työrganisaatissa, asenteet Pitäisi kehittää timintatapja siihen, miten j humattavasti ennen eläkeikää työntekijän kannalta phdittaisiin tätä siirtymävaihetta, työssä jaksamista, työhyvinvintia ja esimerkiksi sitä, mitä hän tekee eläköitymisen jälkeen ja minkälaisia palvelutarpeita hänellä mahdllisesti jatkssa n Ikäaparaatti uudenlaisena timintatapana: - Tarpeiden kartitus: J pitkälti ennen eläköitymistä tai jhnkin tiettyyn ikään liittyen tehdään kartitushaastatteluita tai vastaavia kk ikälukan nykyisistä ja tulevista palvelutarpeista sekä hyvinvintia tukevista asiista kuten terveydestä, verkstista jne. Tarvekartitusta tapahtuisi myös palveluiden ja palveluun hjaamisen yhteydessä - Pikkisektraalisuus: 6

7 Tarpeiden kartitus tapahtuu eri hallinnn alihin liittyen: esimerkiksi ssiaali- ja terveyspalvelut, hyvinvinti, liikunta, kulttuuri, työhallinnn palvelut, erilaiset tuet, ppiminen ja piskelu, ystävät ja verkstt, harrastukset Samin tarvitaan pikkihallinnllisia palvelupisteitä: lähtökhtana ikääntyvän kknaisvaltainen palvelu ja infrmaati, edellä mainitut ja muut palvelut humin - Palvelu- ja harrastustiminnan kehittäminen: Tarpeiden kartituksen ja pikkisektraalisen palvelupisteen kautta saatu tiet Uuden yritys- ja palvelutiminnan tarpeet ja mahdllisuudet, myös esimerkiksi erilaisten harrastepiirien ja samanhenkisten khtaamispaikkjen ja -frumeiden tarpeet Ludaan uudenlainen palveluhjausmalli kerättävän tiedn ja pikkisektriaalisuuden avulla, vidaan kehittää myös esimerkiksi räätälöityjä palvelupaketteja - Ikääntyneiden ma timinta ja sallistaminen: Pikkisektraaliset palvelupisteet vivat timia myös khtaamis- ja vurvaikutuspaikkina tai niihin vi kytkeä lemassa levia khtaamispaikkja (verkssa tai fyysisiä) Ikääntyneet vivat sallistua esimerkiksi makkemuksellisille teemakursseille (esim. eläköityminen, työssä jatkaminen, muut teemat kuten ikäihminen ratissa, ystävätiminta jne.) ja lla niissä puhujina vertaisryhmä, yhteisö, hyvinvinnin tukeminen, aktiivisuus Palveluita ja vurvaikutusta haetaan aktiivisesti kknaisvaltaisista palvelupisteistä Ryhmä 3: Mikä tekee haltuuntsta hankalan? - Kknaisuutta ei hallita, ei le kenenkään vastuulla - Ennustamisen vaikeus vaikea tarttua ratkaisuin (ihmisten työkyky, vernmaksukyky, palveluntarve ikääntyvä väestö ei le yhtenäistä massaa) - Kuntien kesken suuret ert alueella keskiarvjen maantiede peittää alleen kustannuksiltaan tasa-arvisten palvelujen turvaaminen haaste Alueiden erjen humiinti apparaatissa! - Päätöksentessa keskitytään nykypäivään, ei nähdä tulevaan - Ei teta tsissaan väestön ikääntymisen merkitystä Mitä tarvitaan: - pikkihallinnllinen ait yhteistyö, yhteinen visi mihin pyritään - sektriajattelu ei svi ikääntymiseen - Mitä merkityksiä eri palvelualueiden näkökulmasta saksi apparaattia - Kehityskaaren tunnistaminen past-present-future - Päätöksentekijöille selkeä väline tutekehittely - Kestävä ikääntyminen - Uusi yhteisöllisyys Apparaatti 1. Käytännön timet: a. hyvät käytännöt b. ennakinnin työkalut (käytön avaaminen asiantuntijat/päättäjät, ennakinnin ja sen tarpeen avaaminen), yhteenkkaminen c. ikääntymisen vaikutusten arviinti -check list 2. Väestön ikääntymisen vaikutusten ydinviestit a. eri sektreiden salta 7

8 b. negatiiviset / psitiiviset vaikutukset c. haasteet / mahdllisuudet d. ikääntyneen yksilön näkökulma, alueen kehittämisen näkökulma e. viestin vastaanttajat: päättäjät vs. asiantuntijat Yhteenvet työpajasta Työpaja sitti, että ikärakennemuutksen vaikutusten tunnistaminen ja muutksen haltuuntt vat ylisektraalisia kysymyksiä. Ikärakennemuuts yhdistetään usein vain vanhusten ssiaali- ja terveyspalveluiden tarpeen kasvamiseen, mutta ikärakennemuuts kskee kaikkia ikäryhmiä ja timialja. Työpajakeskustelut tivat esiin sen, että ikääntyneet vat myös vimavara, sekä sen, että ikääntyvien ja ikääntyneiden maa aktiivista sallistumista tivtaan ja siitä n etua, kun ikärakennemuutkseen varaudutaan. Tiseksi, ikääntyneet eivät le yhtenäinen ryhmä ja tulevaisuudessa hetergeenisyys vielä lisääntyy, mikä asettaa haasteita esimerkiksi palvelututannlle. Haasteena vat myös vakiintuneet asenteet ja standardidut timintamallit, jtka eivät ta eri ikäryhmiä, elämäntilanteita, tarpeita tai vimavarja taikka eri timialjen yhteistyömahdllisuuksia humin. Iltapäivän keskusteluissa nusi vahvasti esiin ikääntyneiden ma, aktiivinen rli ikääntymisen haltuuntssa. Alueiden ja kuntien tulisi tarjta ikääntyneille mahdllisuuksia sallistua alusta asti ikääntymisen haltuuntta edellyttävien rakenteiden lumiseen. Tämä tulee haastamaan myös nykyiset vanhusjärjestöt ja -neuvstt, jtta mukaan saadaan sellaisiakin ikääntyneitä, jita perinteiset vanhusyhdistykset eivät puhuttele. Vanhuusstrategian merkityksestä keskusteltiin paljn. Strategia yksin ei takaa ikääntymisen haltuuntta edellyttävää timintaa, mutta strategisilla linjavedilla ludaan eri sektreille yhteiset visit ja tavitteet. Ilman selkeää strategiaa eri sektreiden timinta jää helpsti sattumanvaraiseksi. Ikäapparaatti visi tarjta välineitä kknaisvaltaisen vanhuusstrategian lumiseen sekä sen juurruttamiseen käytännön timinnan taslle. Hyvin merkittävänä asiana nähtiin myös se, kuinka asenteisiin lisi välttämätöntä saada muutksia väestön ikääntymistä ennakitaessa. Alueiden, kuntien ja yritysten tulisi sittaa kiinnstusta ikääntyneitä khtaan, jtta heidän vimavaransa pääsisivät ikeuksiinsa. Mielenkiintisena ajatuksena nusi esiin yritysten ja klmannen tai julkisen sektrin yhteistyö, jssa yhdistettäisiin julkista sektri palveleva ikääntyneiden saamiskartitus sekä yrityssektria palveleva kuluttajatutkimus. Parhaimmillaan se visi jhtaa ikääntyneiden lisääntyneeseen vapaaehtistyöhön sekä yritysten kykyyn palvella paremmin ja tuttavammin ikäihmisiä. Ikäapparaatin mut tulee ratkaisevasti vaikuttamaan siihen, miten sen antia vidaan tulevaisuudessa hyödyntää. Kska yhteiskuntamme kehittyy ja muuttuu kiivaassa tahdissa, lisi tärkeää että apparaatti eläisi yhteiskunnan mukana. Hyvien käytäntöjen jakamiselle, uusien timintjen esittelylle, eri timijiden törmäyttämiselle yms. lisi ihanteellista interaktiivinen alusta, jssa apparaatti visi kasvaa, jalstua ja kehittyä. Käyttöönttvaiheessa ikäapparaatin tunnetuksi tekeminen sekä sen sisältöön, tavitteisiin ja tarkituksiin perehdyttäminen vat seikkja, jihin kannattaa resurssida, jtta apparaatti tdella käynnistäisi ikääntymisen haltuuntn alueilla. 8

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunnan elinkeinoja

Kuhmoisten kunnan elinkeinoja Kuhmisten kunnan elinkeinja työllisyysstrategia [Tiedstn alatsikk] Visi, tavitteet, keint 0 Visi Kuhmisissa n luntaista elinvimaa, tekemistä ja laadukkaita palveluita ihmisille ja yhteisöille. Kuhmisten

Lisätiedot

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Autismia sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Autismia

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731 Hyvinvintitiet hyvinvintijhtamisen työkaluna Matti Vähäkupus Oulun kaupunki matti.vahakupus@uka.fi 0505687731 Kertmus etenee vudesta ja valtuustkaudesta tiseen Hyvinvinnin rakenteet Oulun kaupunki Kaupungin

Lisätiedot

2.2.2015. www.ktay.fi

2.2.2015. www.ktay.fi Ssiaali- ja terveysvalikunta Eduskunta Kuntutuksen timialayhdistyksen lausunt hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi ssiaali- ja terveydenhulln järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lisätiedot

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja 1 Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja muisti aika 23.11.2015 kl 13-16: kahvit nin kl 14.15-14.30 paikka valtuustsali sallistujat lapsiperhepalveluissa timivat Aiemmin n lähetetty (ja löytyvät

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 Lajiliittjen n mahdllista hakea tukea lasten ja nurten urheilun (6-19v) kehittämistyöhön. Nuri Sumi tukee lajiliittjen kehittämistimia

Lisätiedot

Liikkujan polku -verkosto

Liikkujan polku -verkosto Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt? Sinä teet, minä teen Visik tekemisiä yhdistää ja saada ismpia tulksia aikaiseksi? Khderyhmä tiedssa, kanavat kunnssa Keneltä löytyisi sisältöjä? Yksinäistä

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013 7.2.2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö Kirsi Kaunisharju Sähköp. kirsi.kaunisharju@minedu.fi Arvi kulttuurin ja luvan taluden timintaedellytyksistä 2013, hjeistus 7.11.2013 Etelä-Savn alueen arvi kulttuurin

Lisätiedot

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänvikaa sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

me-talo konsepti. Kohti myönteistä tulevaisuutta.

me-talo konsepti. Kohti myönteistä tulevaisuutta. me-tal knsepti. Khti myönteistä tulevaisuutta. 2 visi. 2050 Sumessa ei le yhtään syrjäytynyttä lasta eikä nurta painpistealueet. maahanmuuttajanuret mielenterveyden tuki ja palvelut kulutus työllistyminen

Lisätiedot

HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA

HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA HANKKEEN AVULLA EDISTETÄÄN KAUPUNGIN ELINKEINOELÄMÄÄ JA YMPÄRISTÖTAVOITTEITA YRITYSTEN TOIMINTA = YRITYSTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Kehittämisen sa-alueet:

Lisätiedot

Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustoimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015

Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustoimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015 Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015 KOOSTE SEMINAARIPÄIVÄN HAVAINNOISTA JA TULOKSISTA Kirjaukset: Tm Tarvainen, tm.tarvainen@ajatustal.fi

Lisätiedot

Missä ikävaiheissa kuuluu? => varhaiskasvatus, esiopetus sekä perusopetus, toisen asteen koulutus. aikuisten osalta? ei seurata

Missä ikävaiheissa kuuluu? => varhaiskasvatus, esiopetus sekä perusopetus, toisen asteen koulutus. aikuisten osalta? ei seurata UNICEFIN LAPSIYSTÄVÄLLINEN KUNTA TOIMINTAMALLI LAPPEENRANNAN SUUNNITELMA Rakennuspalikka ja tarkistuslista tämän hetken tilanne kehittämistimi kehittämisestä vastaava tah 1. Lapsen ikeudet tunnetaan Näkyykö

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

Yhteenveto Päivä liitossa päivästä

Yhteenveto Päivä liitossa päivästä Päivä liitssa päivä järjestettiin 2.10.2014 Val-talssa Helsingin Pasilassa. Päivään sallistui pääkaupunkiseudun urheiluseurjen päätimisia timihenkilöitä sekä yleisurheilukuluhjaaja. Tähän yhteenvetn n

Lisätiedot

3) Kehitetään omaishoidontukea

3) Kehitetään omaishoidontukea IKÄIHMISTEN PALVELUJEN KEHITTÄMISOHJELMA VEHMAAN KUNNASSA Liite 2 1) Tuetaan ikääntyneen terveyden edistämistä ja timintakykyä TAVOITE TOIMENPITEET VASTUUTAHOT Ikäihmisillä n terveyttä Ikäihmisten neuvntatiminta

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

Jyväskylä Suomen INKA cyber-koordinaattori

Jyväskylä Suomen INKA cyber-koordinaattori Keski-Sumen IC 2 timialapäivä 16.9.2013 Digitaalinen tulevaisuus Palvelut timimaan Business kasvamaan Jyväskylä Sumen INKA cyber-krdinaattri Veli-Pekka Saarnivaara VPSluti VPSluti/V-P Saarnivaara/www.vpsluti.cm

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri 1 Nuristyön kehittämisverkst MUISTIO 4/2010 Kkus: Krdinaatiryhmän kkus Aika: ti 30.11.2010 kl 13.00 15.55 Paikka: Läsnä: DIAK (etelä), Järvenpää Päivi Harinen, Itä-Sumen ylipist (YUNET) Elna Hirvnen, Tampereen

Lisätiedot

Älykäs kaupunki työpajan ryhmätyöt 25.9.2013/ Koonnut Anne Miettinen

Älykäs kaupunki työpajan ryhmätyöt 25.9.2013/ Koonnut Anne Miettinen Älykäs kaupunki työpajan ryhmätyöt 25.9.2013/ Knnut Anne Miettinen Tampereella 25.9.2013 järjestetyn Älykäs kaupunki työpajan ryhmätyössä visiitiin älykästä kaupunkia erityisesti eri ikäryhmien ja yritysten

Lisätiedot

Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Ikääntyneiden mnisairaiden kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Ikääntyneiden mnisairaiden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

Kv 3/15. Kn 6/15 I MIKSI TEHDÄÄN STRATEGIA? 37 Liite 1. 98 Liite 1

Kv 3/15. Kn 6/15 I MIKSI TEHDÄÄN STRATEGIA? 37 Liite 1. 98 Liite 1 I MIKSI TEHDÄÄN STRATEGIA? Kn 6/15 98 Liite 1 Kv 3/15 37 Liite 1 1. Edellinen strategia Lähimmäisen yhteisö päättyy vuteen 2015. 2. Seurakunta tarvitsee strategiaa, kska se hjaa kaikkea seurakunnan timintaa

Lisätiedot

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Lasten niveltulehdusta sairastavien speutumisvalmennuskurssit Nurten speutumisvalmennuskurssit, sittaiset t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Liikkujan polku mitä, miksi ja miten? #LiikkujanPolku

Liikkujan polku mitä, miksi ja miten? #LiikkujanPolku Liikkujan plku mitä, miksi ja miten? #LiikkujanPlku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt? Sinä teet, minä teen Visik tekemisiä yhdistää ja saada ismpia tulksia aikaiseksi? Khderyhmä tiedssa, kanavat

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston kolmanteen verkostotapaamiseen! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston kolmanteen verkostotapaamiseen! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn klmanteen verksttapaamiseen! #liikkujanplku Meitä n paljn, vanhja tuttuja ja aivan uusia kasvja. Olette kaikki yhtä lämpimästi tervetulleita! http://www.sprt.fi/verkstt/liikkujan-plku-verkst

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Lapuan kaupunki. Lapuan kaupungin strategia. Luonnos 29.11.2013. Säännöt ja ohjeet nro. Hyväksytty: Voimaantulo:

Lapuan kaupunki. Lapuan kaupungin strategia. Luonnos 29.11.2013. Säännöt ja ohjeet nro. Hyväksytty: Voimaantulo: Lapuan kaupunki Säännöt ja hjeet nr Lapuan kaupungin strategia Lunns 29.11.2013 Hyväksytty: Vimaantul: 29.11.2013 DEMOKRATIA JA OSALLISUUS Otsikk: Osallistuva demkratia - rhkeus, reiluus ja vastuullisuus

Lisätiedot

Kärkihanke 1 Palvelut asiakaslähtöisiksi (PASI) Palvelusetelikokeilu -osahankkeen laajennus Sitra Vuokko Lehtimäki, hankepäällikkö, STM

Kärkihanke 1 Palvelut asiakaslähtöisiksi (PASI) Palvelusetelikokeilu -osahankkeen laajennus Sitra Vuokko Lehtimäki, hankepäällikkö, STM Kärkihanke 1 Palvelut asiakaslähtöisiksi (PASI) Palvelusetelikkeilu -sahankkeen laajennus Sitra 13.10.2017 Vukk Lehtimäki, hankepäällikkö, STM 1 Palvelusetelikkeilujen mahdllisuus laajentua Kärkihankkeen

Lisätiedot

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nurten ja nurten aikuisten ja lasten speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Nurten ja nurten aikuisten speutumisvalmennuskurssit

Lisätiedot

FC HONKA AKATEMIAN ARVOT

FC HONKA AKATEMIAN ARVOT FC HONKA AKATEMIAN ARVOT JOHDANTO... 3 FC HONKA AKATEMIAN ARVOT... 4 YHTEISÖLLISYYS & YKSILÖ... 5 MEIDÄN SEURA, TOIMIMME YHDESSÄ, VOITAMME YHDESSÄ... 5 YKSILÖN KEHITYS JA YKSILÖN ONNISTUMISET PARANTAVAT

Lisätiedot

Etunoja lasten, nuorten ja perheiden tukemisessa edellyttää monialaista yhteistyötä ja johtamista. - Mihin se voi kaatua?

Etunoja lasten, nuorten ja perheiden tukemisessa edellyttää monialaista yhteistyötä ja johtamista. - Mihin se voi kaatua? Etunja lasten, nurten ja perheiden tukemisessa edellyttää mnialaista yhteistyötä ja jhtamista. - Mihin se vi kaatua? FT, ssiaalijhtaja Arja Heikkinen, Oulun kaupunki 29.9.2014 Oulun kaupungin tavitteet

Lisätiedot

82136257 Parikkalan kunta. Kolmikannan Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.5.2013. 1. Osayleiskaava-alue

82136257 Parikkalan kunta. Kolmikannan Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.5.2013. 1. Osayleiskaava-alue 82136257 Parikkalan kunta Klmikannan Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 22.5.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja,

Lisätiedot

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA elkuu 2015 OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA OPPILAAN SÄÄNNÖLLISEN KOULUNKÄYNNIN TURVAAMINEN JA TUKEMINEN Kulun aikuisten tehtävä n tukea tasapulisesti jkaista ppilasta tämän kasvussa ja kehityksessä

Lisätiedot

Hengityssairautta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Hengityssairautta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Hengityssairautta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Hengityssairauksia

Lisätiedot

4event on perustettu vuonna 2001 tuomaan hyödyllistä ja innostavaa sisältöä työikäiselle väestölle.

4event on perustettu vuonna 2001 tuomaan hyödyllistä ja innostavaa sisältöä työikäiselle väestölle. 4event Matkapas 4event n perustettu vunna 2001 tumaan hyödyllistä ja innstavaa sisältöä työikäiselle väestölle. Tapaamme vusittain yli 40 000 ihmistä palveluissamme. Jkainen khtaaminen n meille mahdllisuus

Lisätiedot

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Muistisairauksia sairastavien aikuisten speutumisvalmennuskurssit, parikurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital speutumisvalmennuskurssi,

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan johtaminen. Saara Jäämies Salo

Vapaaehtoistoiminnan johtaminen. Saara Jäämies Salo + Vapaaehtistiminnan jhtaminen Saara Jäämies Sal 14.3.2017 + Kuka len? Saara Jäämies Helsingin kaupunginkansliassa vapaaehtistiminnan mallin prjektisuunnittelija Vapaaehtis- ja kansalaistiminnan kehittäjä

Lisätiedot

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue 82136257 Parikkalan kunta Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 19.11.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA

TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA Palveludirektiivin tarkituksena n tuda kuluttajille enemmän valinnanvaraa, enemmän vastinetta rahille ja paremmat mahdllisuudet käyttää palveluja eri pulilta

Lisätiedot

VIRIILI KUHMOINEN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

VIRIILI KUHMOINEN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT VIRIILI KUHMOINEN Kuhmisissa n luntaista elinvimaa, tekemistä ja laadukkaita palveluita ihmisille ja yhteisöille. Kuhmisten tunnetusti lunnnkauniissa ympäristössä arki ja vapaa-aika sujuvat sekä yhteydet

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Kuntakohtaiset palvelut

Kuntakohtaiset palvelut Liite 4 Kuntakhtaiset palvelut Kuntakhtaiset palvelut Ktiin annettavat palvelut Ikäihmisten ktna selviytymistä tuetaan järjestämällä erilaisia palveluja ktiin. Ktiin annettavia palveluita n ktihit, ktihidn

Lisätiedot

Liikunnallisen elämäntavan valtakunnalliset kehittämisavustukset 2018

Liikunnallisen elämäntavan valtakunnalliset kehittämisavustukset 2018 Liikunnallisen elämäntavan valtakunnalliset kehittämisavustukset 2018 Perustiedt: Hakuaika: 31.10.2017 päätös pyritään tekemään maaliskuun alkuun mennessä Haun tarkituksena n tukea Muutsta liikkeellä linjausten,

Lisätiedot

Referenssiryhmän työpajan (22.4.2013) luokitellut kommentit

Referenssiryhmän työpajan (22.4.2013) luokitellut kommentit Referenssiryhmän työpajan (22.4.2013) lukitellut kmmentit Timintatavat + -Käyttäjälähtöisyys, asukaslähtöisyys Käyttäjälähtöisesti, käyttäjien alitteesta suunnittelu, esim. skeittipuistt, nurten leskelutilat,

Lisätiedot

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta Helsinki 17.10.2012 Eduskunnan liikenne- ja viestintävalikunnalle Viite: VNS 4/2012 vp Lausunt sähköisen median viestintäpliittisesta hjelmasta Viestinnän Keskusliitt kiittää mahdllisuudesta antaa lausunt

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ

7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ 39 7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ Elämässä tulee vastaan yllättäviä tilanteita ja tapahtumia, tisinaan aivan yllättäenkin ja arvaamattmasti ja ne vievät elämän hetkeksi hämmennyksen ja

Lisätiedot

Taloussuunnittelu ja seuranta suhteessa lapsi- ja nuorisopolitiikan tietotarpeisiin Armi Tauriainen Talousarviopäällikkö

Taloussuunnittelu ja seuranta suhteessa lapsi- ja nuorisopolitiikan tietotarpeisiin Armi Tauriainen Talousarviopäällikkö H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, YLI- II Talussuunnittelu ja seuranta suhteessa lapsi- ja nurisplitiikan tiettarpeisiin Armi Tauriainen Talusarvipäällikkö 17.11.2010 2

Lisätiedot

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 Kaupunkiseutua (kk rakennemallin aluetta) kskevat yleistavitteet Aluerakenteella vastataan glbalisaatin mukanaan tumiin haasteisiin ja tetaan humin maakunnan asema Itämeren alueella

Lisätiedot

Euroopan muotoiluinnovaatioaloite - Asiantuntijaryhmän 21 suositusta Euroopan komissiolle

Euroopan muotoiluinnovaatioaloite - Asiantuntijaryhmän 21 suositusta Euroopan komissiolle Raprtin tiivistelmä Julkaisuvapaa 17.9.2012 Eurpan mutiluinnvaatialite - Asiantuntijaryhmän 21 susitusta Eurpan kmissille Design fr Grwth and Prsperity -raprtin tiivistelmä Kmissin varapuheenjhtaja, yritys-

Lisätiedot

Uutta vahvistusta palveluohjaukseen keskittämisen ja kehittämisen keinoin Hämeenlinnan ikäihmisten asiakasohjausyksikkö ja IKÄPALO hanke

Uutta vahvistusta palveluohjaukseen keskittämisen ja kehittämisen keinoin Hämeenlinnan ikäihmisten asiakasohjausyksikkö ja IKÄPALO hanke Uutta vahvistusta palveluhjaukseen keskittämisen ja kehittämisen keinin Hämeenlinnan ikäihmisten asiakashjausyksikkö ja IKÄPALO hanke Vukk Lehtimäki, päällikkö vs. Hämeenlinnan Ikäihmisten asiakashjausyksikkö

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ PERHEPÄIVÄHOITAJA VARHAISKASVATTAJANA HYVÄ PÄIVÄ PERHEPÄIVÄHOIDOSSA

Lisätiedot

Parasta Lapsille ry Rekrytointi- ja perehdytyskansio

Parasta Lapsille ry Rekrytointi- ja perehdytyskansio Rekrytinti- ja perehdytyskansi Kansi n tarkitettu apuvälineeksi erilaisiin tilaisuuksiin, jissa järjestöämme ja timintaamme tehdään tutuksi uusille ihmisille. Ajatuksena n, että jkainen hyödyntää sitä

Lisätiedot

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta.

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta. Liite 1: Rvaniemen kaupunginkirjastn kkelmahjeet Kkelmahjeet Kirjast n lemassa asiakkaita varten ja sen aineistn tulee heijastaa heidän tarpeitaan ja tiveitaan. Kirjastlla n myös vanhat sivistykselliset

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020

LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020 LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020 Sisältö 2. IKÄÄNTYMISPOLITIIKKAA OHJAAVA VISIO, TOIMINTAPERIAATTEET JA VALTAKUNNALLI SET TAVOITTEET... 5 2.1 Lviisan kaupungin visi... 5 2.2 Lviisan

Lisätiedot

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista.

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista. EKOTUKIKITOIMINNAN PERUSKOULUTUS OSA II MAANANTAI 13.2.2012 Kulutustilaisuudessa tehtiin klme ryhmätyötä. Seuraavassa n knti ryhmätöiden tulksista. Alussa phdittiin mitä tulee mieleen kestävästä kuluttamisesta.

Lisätiedot

UUTTA VAHVISTUSTA ASIAKASOHJAUKSEEN

UUTTA VAHVISTUSTA ASIAKASOHJAUKSEEN 1 UUTTA VAHVISTUSTA ASIAKASOHJAUKSEEN Millaisia vat uuden vanhuspalvelulain ja laatususituksen tumat muutstarpeet? Case Hämeenlinna Vukk Lehtimäki, asiakashjausyksikön päällikkö, vs. Khti vanhustyön tulevaisuutta

Lisätiedot

VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA. Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA. Suomen Sosialidemokraattinen Puolue VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA Sumen Ssialidemkraattinen Pulue SDP:n vanhuspliittinen hjelma 1 Ikääntyneet vat ssiaalisesti kestävän yhteiskunnan kivijalka Pulueemme vanhusplitiikka perustuu ssialidemkratian

Lisätiedot

Monialaisella palveluyhteistyöllä jatkopolkuja työpajojen asiakkaille

Monialaisella palveluyhteistyöllä jatkopolkuja työpajojen asiakkaille Mnialaisella palveluyhteistyöllä jatkplkuja työpajjen asiakkaille Orivesi 25.4. 2014 Tekemällä ppii -hanke Ism Phjantammi Tmi Phjantammi ism@phjantammi.fi 050 5613426 Hankkeista ppia Tausta tälle esitykselle

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA

VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA 1 Auttamallakin pitaan VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA Aineist n kehitetty Opetushallituksen rahittamassa kulutushankkeessa ja se perustuu kansainvälisen Cmenius-prjektin Eubis tulksiin. Aineist

Lisätiedot

Kenen tai keiden kanssa haluaisit harrastaa liikuntaa? (vrt. kysely: 79 % oli valinnut vaihtoehdon Oman vertaisryhmäni kanssa ) Miksi?

Kenen tai keiden kanssa haluaisit harrastaa liikuntaa? (vrt. kysely: 79 % oli valinnut vaihtoehdon Oman vertaisryhmäni kanssa ) Miksi? 1 Liikunta ja sallisuus -hanke: muisti Seinäjen jäsenraadeista ma 16.11.2015 Etelä-Phjanmaan MS-yhdistys ry:n jäsenraati Kuinka mni tilaisuuteen sallistuvista jäsenistä n vastannut kyselyyn? Lähes kaikki

Lisätiedot

Spectrum kokous 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki

Spectrum kokous 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki Spectrum kkus 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki Yleiset ajatukset ja ideat Miksi maanne n valinnut kääntää tietyn san Spectrumia? Sumi Kääntää Appendix 1 - Tämä n sitä, mitä Sumen muset tarvitsevat

Lisätiedot

Arctic Image 1.3.2015 30.12.2017 14.8.2015

Arctic Image 1.3.2015 30.12.2017 14.8.2015 Arctic Image 1.3.2015 30.12.2017 14.8.2015 Khti Arctic Imagea LIME INNO päättynyt 31.3.2015 VETOVOIMAISUUTTA AV-TUOTANNOILLA 1.4.2015-31.12.2015 ARCTIC IMAGE 1.3.2015-31.12.2017 Vetvimaisuutta AV-tutannilla

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn tiseen verkstseminaariin! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Tässä ja nyt jälleen huikea prukka kasassa! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt?

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 1 Tarjuspyyntö, LIITE 4. NAANTALIN STRATEGISEN YLEISKAAVA PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 Tämä prjektisuunnitelma sittaa mm. strategisen yleiskaavan tarpeellisuuden, kuinka laatimisprsessi n tarkitus viedä

Lisätiedot

Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit

Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntutuskurssit Aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

SATAKUNNAN SOTE - UUSI VAI UUSVANHA. Aulis Laaksonen

SATAKUNNAN SOTE - UUSI VAI UUSVANHA. Aulis Laaksonen SATAKUNNAN SOTE - UUSI VAI UUSVANHA Aulis Laaksnen Länsi-Sumen Ste 2020-luvulle 2 900 000 000 36 600 3 Y 3.11.2014 Aulis Laaksnen 2 Sairaanhidn erityisvastuualueet ja sairaanhitpiirit, väestö 31.12.2013

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

Alueellisten aikuiskoulutuksen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen tilanne kysely

Alueellisten aikuiskoulutuksen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen tilanne kysely Alueellisten aikuiskulutuksen tiet-, neuvnta- ja hjauspalvelujen tilanne 2009 -kysely Helmikuu 2009 (versi 23.2.2009) Aikuishjauksen krdinaatiprjekti 1. Lmakkeen täyttämiseen sallistuneen ryhmän tiedt

Lisätiedot

Määrätietoisesti kehittäen, aktiivisesti ja yhdessä

Määrätietoisesti kehittäen, aktiivisesti ja yhdessä Määrätietisesti kehittäen, aktiivisesti ja yhdessä Humisen laadukkaat ja timivat kuntutuspalvelut Kuntutuspäivät 2014 Hannu Rnkainen 1 Kuntutuksen timialayhdistys Perustettu maaliskuussa 2011 15 jäsentä,

Lisätiedot

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHEKESKUS

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHEKESKUS POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHEKESKUS PERHEKESKUS PERHEKESKUKSESSA ON TARJOLLA SEURAAVANLAISIA PALVELUJA: 1. PERHENEUVOLA 2. PERHEOIKEUDELLISET PALVELUT 3. PERHETYÖ 4. PUHETERAPIA

Lisätiedot

Yritysten yleisimmät kysymykset ja vastaukset Team Finlandista

Yritysten yleisimmät kysymykset ja vastaukset Team Finlandista Yritysten yleisimmät kysymykset ja vastaukset Team Finlandista 3.9.2014 Elinkeinelämän keskusliitt Sisällys 1 Mikä n Team Finland?... 1 2 Mitä Team Finlandissa n saatu aikaan? Miten muuts näkyy yrityksille?...

Lisätiedot

TULOSKORTTI TULOSKORTTI TOTEUTUS. Kirjasto updated yhteiskehittäminen. KIRJASTO UPDATED yhteiskehittäminen Kirjasto treenaa nuoria hanke 1) LÄHTÖKOHTA

TULOSKORTTI TULOSKORTTI TOTEUTUS. Kirjasto updated yhteiskehittäminen. KIRJASTO UPDATED yhteiskehittäminen Kirjasto treenaa nuoria hanke 1) LÄHTÖKOHTA TULOSKORTTI Kirjast updated yhteiskehittäminen Helsingin kaupunginkirjast & Dems Helsinki 9.2.2016 TULOSKORTTI KIRJASTO UPDATED yhteiskehittäminen Kirjast treenaa nuria hanke TOTEUTUS 1) LÄHTÖKOHTA Nurten

Lisätiedot

UUSIUTUVA ENERGIA MAANKÄYTÖN NÄKÖKULMASTA

UUSIUTUVA ENERGIA MAANKÄYTÖN NÄKÖKULMASTA UUSIUTUVA ENERGIA MAANKÄYTÖN NÄKÖKULMASTA HUE HANKE / NASTOLA MIKSI? MITEN? Ilmastnmuuts Tavitteena ilmastnmuutksen hillitseminen, päästöjen alentaminen Energian kulutus EU:n alueella: liikenne 26 %, tellisuus

Lisätiedot

Purnuvuoren ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 9.12.2011. 1. Kaavamuutosalue. 82140614 Hartolan kunta

Purnuvuoren ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 9.12.2011. 1. Kaavamuutosalue. 82140614 Hartolan kunta 82140614 Hartlan kunta Purnuvuren ranta-asemakaavan muuts Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 9.12.2011 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma (OAS) n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä

Lisätiedot

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Hengityssairauksia sairastavien

Lisätiedot

AVOIMEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPINNOT LUKUVUONNA 2015 2016

AVOIMEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPINNOT LUKUVUONNA 2015 2016 Humak Avin AMK 2015 2016, päivitetty 18.6.2015 AVOIMEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPINNOT LUKUVUONNA 2015 2016 JÄRJESTÖ- JA NUORISOTYÖ (YLEMPI AMK) / HELSINGIN TKI-KESKUS (ILKKA) Paikkja: 10 piskelijaa / pintjaks

Lisätiedot

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua.

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua. Muistilista tasa-arvtyön laadunvalvntaan Muistilistan tarkitus: Valvtaan lain tteutumista sekä tavitteiden, timenpiteiden ja kulun tasa-arvtyön seurantamenettelyn laatua. Jhdant: Muistilistat timivat usein

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Iäkkäiden ihmisten psykososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen

Iäkkäiden ihmisten psykososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen Vanhustyön Keskusliitt Ry / Elisa ikä hjelman krdinaati Iäkkäiden ihmisten psykssiaalisen hyvinvinnin edistäminen Yhteenvet järjestöille suunnatusta kyselystä Reija Heinla & Katja Hel 20.2.2012 Sisältö

Lisätiedot

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä Päiväkti Röllin esipetussuunnitelma 1. Esipetuksen tehtävä ja yleiset tavitteet Esipetuksen tavitteena n edistää lapsen kehitys- ja ppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen ssiaalisia taitja ja tervettä

Lisätiedot

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan 9.4.2015 1 / 8 Työ- ja elinkeinministeriö Viite: TEM/574/00.06.02/2015 Seudullisten kehittämisyhtiöiden rli työ- ja elinkeinplitiikan edistämisessä 1. TEM:n kysymykset ja vastaukset niihin: 1.1. Kehittämisyhtiöiden

Lisätiedot

Arvioinnin kohteena ovat: Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta

Arvioinnin kohteena ovat: Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta ASIAKASPALVELU, 20 v Arviinnin khde Ammattisaamisen näyttö Muu saamisen arviinti 1. Työprsessien hallinta Arviinnin khteena vat: Työhyvinvinnista hulehtiminen 3. Työn perustana levan tiedn hallinta Työympäristöstä

Lisätiedot

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta www.penspace.fi inf@penspace.fi 15.6.2015 1 Ominaisuus- ja timintkuvaus Idea/Kehityspankki - svelluksesta 1. Yleistä Kun jäljempänä puhutaan prjektista, tarkitetaan sillä mitä tahansa kehittämishjelmaa

Lisätiedot

Turvakeskustelu lapsen turvan ja turvataitojen vahvistamiseksi. Kaija Lajunen, Pirjo Lahtinen ja Tuija Valkonen. Mitä turvakeskustelu on

Turvakeskustelu lapsen turvan ja turvataitojen vahvistamiseksi. Kaija Lajunen, Pirjo Lahtinen ja Tuija Valkonen. Mitä turvakeskustelu on Turvakeskustelu lapsen turvan ja turvataitjen vahvistamiseksi Kaija Lajunen, Pirj Lahtinen ja Tuija Valknen Mitä turvakeskustelu n Turvakeskustelu n perhe- ja verkstkeskeinen turvaan ja turvataitihin keskittyvä,

Lisätiedot

Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi

Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiinti Kestävä kehitys vapaan sivistystyön petukseen ja arkeen -seminaari Tampere 8.11.2012 Oulu 15.11.2011 Erkka Laininen OKKA-säätiö Perustettu

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2015 Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen Mielenterveys- ja

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2015 Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen Mielenterveys- ja n tutkintkhtainen sa Ssiaali- ja terveysalan perustutkint 2015 Lasten ja nurten hidn ja kasvatuksen Mielenterveys- ja päihdetyön Sairaanhidn ja hulenpidn saamisalat Lähihitaja Oph määräys 79/011/2014 Luksian

Lisätiedot

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta SÄHKÖKAUPPA ALOITE 1(5) Heinimäki, Leht 19.6.2014 Työ- ja elinkeinministeriö Art Rajala Alite timitusvelvllisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta Energiatellisuus ry ehdttaa muutsta timitusvelvllisen

Lisätiedot

Testaustyövälineen kilpailutus tietopyyntö

Testaustyövälineen kilpailutus tietopyyntö T 1 (6) Tietpyyntö Tietpyyntö Testaustyövälineen kilpailutus tietpyyntö Valtin tiet- ja viestintätekniikkakeskus Valtri www.valtri.fi T 2 (6) Tietpyyntö Sisällysluettel 1 Tausta... 3 2 Hankinta, jhn tietpyyntö

Lisätiedot

Urheillen terveyttä seurassa -tapaaminen 4.6.2015. Liikkujan polku -verkosto

Urheillen terveyttä seurassa -tapaaminen 4.6.2015. Liikkujan polku -verkosto Urheillen terveyttä seurassa -tapaaminen 4.6.2015 Liikkujan plku -verkst Aamupäivän hjelma Kuulumisten vaiht & UTS- ja terveysprfiilien tilannekatsaukset Sprts Club fr Health kuulumiset Sumen ryhmän SCfH

Lisätiedot