Monialaisella palveluyhteistyöllä jatkopolkuja työpajojen asiakkaille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Monialaisella palveluyhteistyöllä jatkopolkuja työpajojen asiakkaille"

Transkriptio

1 Mnialaisella palveluyhteistyöllä jatkplkuja työpajjen asiakkaille Orivesi Tekemällä ppii -hanke Ism Phjantammi Tmi Phjantammi

2 Hankkeista ppia Tausta tälle esitykselle n timintani Pirj Oulasvirta-Niirasen Ssiaalikehityksessä vetämässä Rajanylittäjät hankkeessa, rahitus Lapin ELYkeskus Tarkemmin jssa julkaisu Etsivä nuristyö ja nurten työpajatiminta mnialaisessa palveluyhteistyössä (2013) Tmi Phjantammi 2014

3 Agenda Mnialainen palveluyhteistyö Verkttumisesta ja mnialaisesta palveluyhteistyöstä Pajapalvelut lleet aina sa palveluketjua, mitä uutta mnialaisessa palveluyhteistyössä? Ei vain lähettämistä, vaan tisten vahvuuksista löytyviä mahdllisuuksia, jaettua palveluhjausta ja palvelututanta Mitä yhteistyöhön sallistuminen edellyttää pajatiminnalta? Valmentajien yhteistyön kehittäminen ja pajan sidsryhmäyhteistyön palapeli Pajapalvelujen kehittäminen: sa muiden palvelujen kehittämistä: Hyötyjinä asiakkaat, kunnat, työhallint Jatkplun rakentaminen alkaa pajalle hjaamisesta: pajapalvelujen tunnettuus Osapulten yhteistyövalmius hjaamisesta palvelututantn Miten kehittää hjausta pajajakslta eteenpäin? Työhallinnn ja kunnan yhteistyön tavitteista Tmi Phjantammi 2014

4 Verkstelämän klme vaihetta Verkstkkukset I vaiheessa, kmmunikaatin vahvistaminen: Tiednkulku vahvistaa krdinaatita, käsitys tisten palveluista tukee palveluhjausta. Verkstkkukset II vaiheessa, reagidaan tietihin: Verkstt areena käsitellä esille tulevia ngelmia ja mahdllisuuksia. Verkstissa viritellään yhteistyötä ad hc, tisten vahvuuksia hyödynnetään palvelujen kehittämisessä, tehdään yhteistyötä. Kahden- ja klmenkeskisesti ludaan uusia timintatapja Verkstkkukset III vaiheessa: verkstssa hjataan palvelujen tavitteelliseen kehittämiseen. Verkstssa työstetään yhteiset yleiset tavitteet verksttyölle. Osapulet tunnistavat rlinsa tavitteiden tteutuksessa. Palvelujen kehittämiselle ludaan kunnallinen / seudullinen alusta timia. Tmi Phjantammi 2014

5 Mnialaisen yhteistyön nnistumisen takeena Kunnan sisäinen yhteistyökulttuuri, viestittävä ja ppiva rganisaati - > Valmius ttaa ppia ja krdinitua itse saksi kknaisuutta tisten timinnan kautta Viestintä, kannattaa tuda esille man palvelun vahvuuksia, timinta-ajatus, miksi palvelu timii, mihin palvelutarpeeseen vastataan ja maa kehittämistyötä Viestitetään mia dtuksia ja käsityksiä mahdllisuuksista sekä esteistä ja puutteista - > Synnytetään mielikuvia dtuksista, jihin myös tiset vivat luda ratkaisuehdtuksia Verkstjen ja kunnan päärganisaatiiden suhteet selkeiksi, verkstille tunnistettava tehtävä ja rli: Välittyvätkö verkstn tudut asiat päätöksentekn? Psitiiviset kkemukset luvat intressiä käyttää verkstja kehittämistyössä Luvat valmiutta ja halua viestittää, tehdä alitteita, Valmiutta krdinitua ja kehittää maa timintaa Tmi Phjantammi 2014

6 Kun tunnetaan tisten palvelut, vidaan alkaa kehittää asiita yhdessä Vanhat timijat: Vaikka paikalliset palveluntuttajat tunnetaan: Tunnetaank palvelut? Asiakas hjataan yksikköön, kuten pajalle, tunnetaank palvelun sisältöjä, työntekijöiden tehtävänkuvia, mihin paja visi mukautua, js tiveet perusteltuja? Kun tunnetaan tisten ydinvahvuudet, miksi timinta tuttaa hyviä tulksia, nähdään, miksi mia asiakkaita vidaan hjata k. palveluun ja mistä silti tulisi varmistua, miten kehittää palveluja Syntyy ideita kehittää palveluhjausta ja maa timintaa tisia palveluja tukevaksi. Työntekijätasn keskinäinen reagiva yhteistyö n tärkeää. Sitä tukisi laajempi yhteinen tavitteenasettelu: Timijat tunnistavat, mitä tavitella paikallisessa timinnassa. Tmi Phjantammi 2014

7 Rakennerefrmit veruke jättää palvelut kehittämättä? Palveluyhteistyön kehittämisnäkymät vat sin kiinni ste- ja kuntarakenteiden refrmeissa sekä työhallinnn muutksissa, Asiakaspalvelu agendassa. Epävarmuustekijöitä ja verukkeita riittää. Silti vidaan kehittää palveluyhteistyötä, jka n svitettavissa kaikkiin rakenteisiin. Rakennetaan yhteistyöpäämaa, se n resurssi. Kehitetään valmiuksia tunnistaa palvelutarve, räätälöidä palveluja, kehittää palveluhjausta, ryhmäpalveluja, seurantaa tai tapja tuttaa palveluja Sidsryhmäyhteistyöstä saadaan aineksia man timinnan kehittämiseen Yhteisissä verkstissa vidaan ennakida rakenteellisia murrksia, kehittämisen reunaehtja, mutta ne eivät le kehittämisen esteitä. Tmi Phjantammi 2014

8 Mnialaista palveluyhteistyötä Asiakastyön verkstt ja asiakaskhtaiset yhteistyöryhmät Palveluhjausta yhteistyössä, saattaen vaihtaen periaatetta syvennetään, yhteinen seuranta, vahvistetaan kpin ttamista aiemmin j tisen palvelusta alkaen, yhteistyössä vi syntyä uudenlainen tapa timia Asiakkaan ympärille yksilöllisesti räätälöityä palveluyhteistyötä, varmistetaan raamit yhteisin neuvtteluin tai spimuksin Työntekijöiden saamisen jakaminen, jaettu timintatapa: Knsultiva työte, maan työhön myös tisten saamista ja näkökulma Työparitiminta esim. ssiaalityön ja työhallinnn työntekijä tai etsivä ja yksilövalmentaja, vi synnyttää uudistuneita palveluja Jaettu yhteinen palvelututant eli Jaetun palvelun knsepti: Mnialainen yhdessä suunniteltu ja (sin) yhteisesti tutettu palvelu, jka vi lla samalla palveluhjausta, esim. typ-timinnassa tai ryhmätiminta yhteistyönä. Tmi Phjantammi 2014

9 Pajapalvelujen maa kehittämistä ja kehittämistä yhteistyössä Pajan: Resurssit ja tavitteet Pajavalmennuksen vahvuudet Ajantasainen infrminti palveluista Yhteistyövalmiudet Sidsryhmien palvelut ja asiakasvirrat timintaympäristönä Palvelujen vahvuudet ja valmius tarjta tukipalveluja Viestintä ja dtukset pajapalvelusta Yhteistyövalmiudet Miten pajan vahvuudet visivat hyödyttää sidsryhmien asiakkaita? Mikä käsitys sidsryhmillä n pajapalveluista? Tmi Phjantammi 2014

10 Pajan valmennussaaminen näkyy palveluyhteistyössä Palveluyhteistyön ydin vaiheessa I Työharjittelu pajalla asiakkuuden perustana Työnhjauksessa tunnistetaan asiakkaan vahvuuksia Työyhteisö ja ssiaalinen yhteisö Työvalmentajien henkilökhtainen saaminen palveluhjauksen perustana Palveluyhteistyön ydin vaiheessa II Työ- ja yksilö- ja ryhmävalmennus asiakkuuden perustana Palvelut pajalla asiakkaan palvelutarpeen mukaan, tunnistetaan erilaiset vahvuudet Pajalla n saamista tukipalvelujen hankintaan ja palveluhjaukseen Khdennettuja palveluja vaikka tettaisiin kaikki vastaan Ssiaalisen vimaantumisen yhteisö Valmiudet hakea yhteistyötahja laveammalla phjalla Tmi Phjantammi 2014

11 Pajapalvelujen tulksellisuuden ydin? Mikä n se ydinsaaminen, jnka varassa perinteisellä työpajalla saadaan aikaan tulksia? Työpajalla nurelle tarjtaan erityinen timintaympäristö: Työelämään nähden tisenlainen työharjittelun ympäristö Ssiaalinen yhteisö, jka eraa kaveripiiristä, kdista, irrallisuuden tilasta Kuluun nähden tisenlainen ppimisen ympäristö Työelämäsääntöjen pettelu työyhteisön kaltaisessa tilanteessa. Asiakas ttaa haltuun maa tekemistään ja timintaansa työtilanteissa Kulun sääntöjen rikkjasta tulee pajalla (malla tavallaan) yhteisön jäsen. Itsetunt vahvistuu ja tapahtuu ssiaalista vimaantumista Asiakkaalle tarjtaan mahdllisuus harkita uudelleen tilannettaan työ- ja yksilövalmentajien ja muiden asiakkaiden kanssa -> ssiaalisen vimaantumisen yhteisö Valmentajien tehtävänä n hulehtia siitä, että yhteisö n vimaannuttava Tmi Phjantammi 2014

12 Pajalla tarvetta yhteistyöhön, kska se elää asiakasvirrista Pajatiminta n mnien mielikuvien peittämä palvelu. Paja tunnetaan yksikkönä, mutta pajapalveluja ei kuitenkaan tunneta riittävän hyvin Käytetäänkö pajapalveluja siten kuin pajan näkökulmasta lisi mahdllista? Eri timialilla ei tiedetä, mihin paja taipuu, mitä yksilöllisiä ratkaisuja lisi justavasti aikaan saatavissa Miten paja visi kehittää maa timintaansa yhteistyöllä? Yhteistyöhön ryhtyminen vi edellyttää myös pajan mien palvelujen kehittämistä, pajavalmentajien kulutusta, uusia käytäntöjä. Onk määräaikaisia työntekijöitä ja työvalmentajia kulutettu? Tmi Phjantammi 2014

13 Valmentajien tiimityö: myös työvalmentaja valmentaa Yksilövalmentajien tul n laventanut pajan palvelutarjntaa. Pajan ma palvelusaaminen --> Ssiaalisen vimaantumisen yhteisön kehittäminen. Vahvistaa valmiutta yhteistyöhön muiden palvelututtajien kanssa Pajalta dtetaan valmennuspalveluja. Ne tutetaan yksilö- ja työvalmentajan tiimityönä. Yksilövalmentaja tunnistaa asiakkaan kanssa palvelutarpeita Tisaalta työvalmentaja khtaa asiakkaan päivittäin työvalmennuksessa Työvalmentajien valmennuksellisen työn tunnistaminen -> Valmius timia yhteistyössä yksilövalmentajan kanssa Yksilövalmennuksen tavitteista infrmaatita työvalmentajille, mitä lisi hyvä tukea ja seurata Työvalmentajien hiljaista tieta valmentautumisesta yksilövalmentajille, tukisi palveluhjausta Yhteistyössä valmennustyön saamista välittyy työvalmentajille Tmi Phjantammi 2014

14 Palvelutarpeiden kirj näkyy pajayhteisössä Asiakkailla yksilölliset palvelutarpeet, palvelut pajalla yksilöllisiä, vaikka ryhmiä Pienessä kunnassa palvelutarpeiden kirj n pajatiminnassa humattava Haetaan erilaisia reittejä työelämään; ssiaalinen hyvinvinti edellyttää erilaisia palveluja, elämänhallinta; avataan kulutusplkua man saamisen phjalta Ssiaalisen vimaantumisen yhteisön rakentaminen ja ylläpit n yksilöllisen palvelun takeena: Saadaank rakennettua paja, jssa asiakas tuntee levansa ikeassa palvelussa? Eriyttämistä, mtivintia, asiakkaiden mien tavitteiden selkiyttämistä erilaisissa ryhmissä ja yksilöllisesti Valmentajat ssiaalisen vimaantumisen yhteisön rakentajina erilaisten asiakkaiden ja dtusten keskellä: Pajayhteisössä välittyvien tariniden prsessinti; asenteiden purkaminen ja vaihtehtisten tariniden välittäminen Työelämätarinat välittyvät työvalmennuksessa: työvalmennus Tmi Phjantammi 2014

15 Nurten palvelujen eriyttäminen kaikenikäisten pajalla Nurten dtukset tulevasta ja valmius lähteä eteenpäin, mat tarinat Ryhmä- ja tukipalveluja vidaan suunnata erikseen nurille, harrastuksiin hjaus, terveydenhulln tapaamiset, myös inft nuret mana ryhmänä Nurten tullessa työpulelle yksilö- ja työvalmentajien yhteinen keskustelu nuren kanssa pajajaksn tavitteista. Työvalmentaja tietää, miten tukea työvalmennuksella, mitä seurata. Työtehtävissä pitaan vanhemmilta pajalaisilta; valmentajat tukevat ja valvvat kisälliperiaatteen tteutusta, vältetään negatiivinen mallippiminen Kun nuri kkee levansa ikeassa palvelussa -> mtiivi hyödyntää palvelua, hakea mia mahdllisuuksia Odtuksia nurille suunnattujen pajapalvelujen salta? Nurille spivat työtehtävät? Kysytäänkö nurilta? Tmi Phjantammi 2014

16 Työpajjen näkemys tahista, jiden kanssa yhteistyön kehittäminen lisi ajankhtaista ( 2012) Peruskulut 3 Ammattikulut 6 Terveydenhult 10 Mielenterveystyö 7 Päihdehult 6 Tukiasunnt 7 Etsivä nuristyö 1 TE-timist 6 Ssiaalitimi ja TYP 7 Muu, mikä: mamu-työ 2 Tmi Phjantammi 2014

17 Työpajjen ppilaitsyhteistyöstä Työvalmentajat vastaavat näyttötöistä ja hyväksi luvun jaksista. Yhteistyö ammattialjen pettajien kanssa Työvalmentajien näyttötyövalmiuksien vahvistaminen Yksilövalmentajalla piskeluedellytysten tunnistaminen ja vahvistaminen, yhteistyö etsivien ja kuraattreiden kanssa, hyväksi lukujen suunnittelu Seinätön paja laajentaa pajan ammattippilaitsten yhteistyömahdllisuuksia. Aikuisppilaitkset pajille merkittävä resurssi, yhteistyö näiden ppilaanhjauksen ja etsivien kanssa, tuen varmistaminen, ettei kulku katkea Pajalta hankittava tdistus tai prtfli saamisesta tukisi kulutuksiin ja työelämään hakeutumista, Oppilaitkset eivät edellytä, mutta kulutusplulle mtivitaessa tärkeä Paja ppilaitsyhteistyössä ssiaalisen vimaantumisen tukena, itsetunnn vahvistamisen paikkana, tunnetaank sellaisena? Tmi Phjantammi 2014

18 Mielenterveys- ja päihdetyö Pajan asiakkaista mnella n myös mielenterveystyön asiakkuus tai vanha asiakkuus; tai n lääkitys, mutta asiakas ei tunnista asiakkuutta. Pajalla ei välttämättä tiedetä kenellä n mtt:n asiakkuus Tukipalvelujen varmistaminen pajan asiakkaille. Tukihenkilöt ja tukiasunnt myös pajapalvelun nnistumisen edellytyksenä Pajalla tarjtaan yleistä infrmaatita, keskustelu- ja kntaktimahdllisuuksia. Terveyskasvatuksen teeman sisällä terveydenhulln työntekijöiden alustuksia ja keskusteluja Pajan yhteistyö päihdetyön kanssa timivaa Orivedellä. Onk 18-25v. nurille erikseen päihdetyön palveluja? Mielenterveystyön kiski pajalle, neuvnta, vastaantt? Mitä dtuksia asiakkaiden palvelutarpeesta käsin lisi nähtävissä pajatiminnan ja mielenterveystyön tai päihdetyön yhteistyölle? Tmi Phjantammi 2014

19 Työpaja ja ssiaalitimi Pajan asiakkaista suuri sa n myös ssiaalitimen asiakkaita; vaikka työhallint varsinaisena lähettäjänä. Pajavalmennuksessa lisi tärkeä tuntea ssiaalitimen dtukset pajapalvelun käytölle, vastaavatk ne pajavalmennuksen käytäntöjä, pajan käsityksiä palvelujensa vahvuuksista? Onk ssiaalitimessa tieta valmennuskäytännöistä, mitä erilaisille asiakasryhmille vidaan tarjta, mihin suuntaan paja taipuisi ssiaalitimen dtusten mukaisesti? Viestintä ja Knsultiva työte kehittämiseen, yhdistetään saamista Lisäksi knsultiva työte asiakastyössä esim. asiakkaan hjaus pajan yksilövalmentajan ja ssiaalihjaajan sekä työhallinnn työntekijän kanssa; mahdllisesti etsivän kanssa Työhallinnn työntekijällä n hjauksen alkuvaiheessa merkittävä rli, tältä sin yhteistyötä tehdään j typ-ajatuksen mukaisesti Tmi Phjantammi 2014

20 Palveluhjaajia, yhteinen käsitys palveluhjauksesta? Terveydenhulln palveluhjaus Työhallinnn palveluhjaus Ssiaalitimen palveluhjaus Työpajan valmennus ja palveluhjaus Työtimintapaikat Kuntuttavat paikat Etsivän nuristyön palveluhjaus Tmi Phjantammi 2014

21 Ssiaalitimen palveluhjaus ja sidsryhmäyhteistyö Pitkäjänteinen palveluhjaus jatkuu asiakkaan tukena myös palveluihin ja työtimintapaikkihin sijituttaessa. Palveluhjauksesta vetvastuu ssiaalitimen palveluhjaajalla? Aktivintisuunnitelma vidaan laatia pajalla, palveluhjausvastuu? Ssiaalihjaajan ja pajavalmentajan vastuiden jakaminen pajalla ja työtimintapaikalla? Vastuut yhteistyön tteutumisesta työtimintapaikkjen kanssa; Vastuut asiakastyötä tukevasta keskinäisen infn kulusta, seurannasta k. palvelussa Asiakkaan kiinnstuksen selvittäminen jatkuu läpi palvelujen. Kulkeek viesti työtimintapaikilta hjaajille? Miten ssiaalitimi seuraa asiakkaiden pajajaksa, muita kuntuttavia timijita? Miten paja raprti pajajaksn kuluessa tapahtuvista muutksista, entä työtimintapisteet pajaa ja ssiaalityön palveluhjaajaa? Palveluyhteistyön timintatavat selkeiksi Tmi Phjantammi 2014

22 Asiakas mnialaisessa palveluhjauksessa Jatkuva palveluhjaus lu kuvan yhtenäisestä, yhdestä palvelusta: asiakas vi käsittää levansa samassa palvelussa tai palvelujen kknaisuudessa Palveluhjauksellisen tuen tavite: asiakas löytäisi mahdllisuutensa ja tavitteensa mnialaisen palvelutarjnnan perusteella Asiakas päätyy npeammin palveluun, jnka hän tunnistaa itselleen ikeaksi, tällöin asiakas mtivituu vahvemmin timintaan Palveluhjaus päättyy asiakkaan siirtyessä työhön tai kulutukseen, hjaus vähenee vaiheittain: Tuki työpaikilla rahallisen tuen lisäksi hjauksellista tukea, tarjlla myös työhönhjaajan palveluja? Yksilöllisesti tuki myös ammatilliseen kulutukseen siirryttäessä, esim. etsivän työ vi jatkua yhdessä ppilashulln kanssa Paja vi tutustuttaa ppilaitksen timintaan ja hjata ppilaitksen hjaamn ja ppilashultn Tmi Phjantammi 2014

23 Palvelutarpeeseen vastaava yhteistyö Mitä dtuksia timeentultukiasiakkailla n pajan suhteen? Miten vahvistaa asiakkaan realistisia dtuksia ja valmiuksia ttaa pajapalvelu vastaan? Miten tuttaa realistisia, dtuksia vastaavia palveluja? Työpajajakslla asiakas n muiden palvelujen tavitettavissa, pajajakssta vidaan tukipalveluilla kta mnipulisempi palvelu, jista asiakas valitsee Case: Asiakkaiden taustalla llut pitkä ssiaalitimen asiakkuus ja mielenterveyden tai päihteiden kanssa ngelmia: li henkilöitä, jtka eivät pystyneet pajalle eivätkä starttipajalle. Siksi paja li yhteistyössä mtt, päihdetyö, etsivä /yksilövalmentaja pienryhmän, timi 6 viikka, 4 h päivässä 3 kertaa viikssa, pajan tilissa. Palveluntuttavat jakivat yhdessä palvelun suunnittelun ja tteutuksen Jaettu palvelututant vi luda palvelutarvekartituksen, palvelujen ja palveluhjauksen jaksja. Jatk hyvinvinnin plulla asiakkaan selvittämien realististen tavitteiden phjalta Tmi Phjantammi 2014

24 Yhteistyöllä tutettuja palveluja erilaisille asiakasryhmille Ssiaalisen kuntutuksen ryhmä timii Orivedellä tavallaan jaettuna yhteisenä palvelututantna Työhönhjauksen vaiheeseen vastaavaa yhteistyötä? Yhteistyön tarvetta n, kska kunkin palvelutimijan man asiakaskunnan palvelutarpeiden kirj n laaja Ryhmätiminnan kehittämiseen yhteistyössä Asiakkaiden palvelutarpeet -- palveluaukt -- palvelujen tuttajien saaminen, resurssit yhteistyöhalu ja justavuus Mahdllisesti ryhmille timintaa eri timipisteissä, yhteistyössä 3.sektrin timijiden kanssa? Tmi Phjantammi 2014

25 Työllistämisen plkuja: kulutus ja työhallinnn välineitä Oppilaitkset, ml aikuiskulutus, keskeisiä työllistämisen plkuja, kaikenikäisten mtivinti niihin n tärkeää. Alle 3 kk:n ammatillisilta työllisyyskursseilta työllistyi 3 kk:ssa 1/3, 6-12 kk:n lähes pulet ja yli vuden kulutuksesta yli pulet. Kurssi tai tutkint työllistymisen edellytyksenä. Juuri suritettu tutkint, asiakkaan pitkän taustan merkitys vähenee, työpaikalla selvitetään: Onk asenne nyt khdallaan. Työhallinnlla käytettävissä urahjaus ja työllistymisplkua tukevia resursseja, vaikka henkilöstö vähenee n edelleen välineitä Onk muissa palveluissa valmiutta käyttää niitä? Miten hyödyntää paremmin? Ovatk työhallinnn palvelut työhönhjauksessa riittävät? Työhönhjaajan palvelut pajajaksn kuluessa vauhdittaneet sijittumista Työhönhjaan valinta, ei palkkatukityönä, tarvitaan ammattilainen: hjaustyön saaminen ja yritysten luttamus Tmi Phjantammi 2014

26 Yrityskntaktit Vidaank hyödyntää työhallinnn eri linjjen saamista yrityskntaktien lunnissa ja työhönhjauksen palveluissa, vaikka asiakas lähtöisin III linjalta? Elinkeinyhtiöt? Elinkeinasiamiehet? Knsultinti näiden kanssa, heidän näkemykset työllistämismahdllisuuksista Yrittäjäjärjestöjen hyödyntäminen kntaktien lumisessa Mitä infrmaatita visi yrittäjäjärjestöjen tilaisuuksissa välittää yrityksiin? Suraan inf suuriin yrityksiin? Osaamisesta dkumentti pajalta, lisi markkinitavissa yrityksille esim. yrittäjäjärjestöjen tilaisuuksissa, lehdissä Kuuluuk yrityskntaktien lunti pajavalmentajien työhön ja työaikaan? Laajempi paikallinen työllisyysstrategia aktivisi sapulia Frumi sapulten tapaamiselle, työllisyysryhmä? Tmi Phjantammi 2014

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen 4.6.2015. Liikkujan polku -verkosto

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen 4.6.2015. Liikkujan polku -verkosto Nurten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen 4.6.2015 Liikkujan plku -verkst Iltapäivän hjelma Kuulumisten vaiht Viestintä aiheen jatka: uudistuneet nurten ja aikuisten harrasteliikunnan

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Lasten niveltulehdusta sairastavien speutumisvalmennuskurssit Nurten speutumisvalmennuskurssit, sittaiset t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

TULOSKORTTI TULOSKORTTI TOTEUTUS. Kirjasto updated yhteiskehittäminen. KIRJASTO UPDATED yhteiskehittäminen Kirjasto treenaa nuoria hanke 1) LÄHTÖKOHTA

TULOSKORTTI TULOSKORTTI TOTEUTUS. Kirjasto updated yhteiskehittäminen. KIRJASTO UPDATED yhteiskehittäminen Kirjasto treenaa nuoria hanke 1) LÄHTÖKOHTA TULOSKORTTI Kirjast updated yhteiskehittäminen Helsingin kaupunginkirjast & Dems Helsinki 9.2.2016 TULOSKORTTI KIRJASTO UPDATED yhteiskehittäminen Kirjast treenaa nuria hanke TOTEUTUS 1) LÄHTÖKOHTA Nurten

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

me-talo konsepti. Kohti myönteistä tulevaisuutta.

me-talo konsepti. Kohti myönteistä tulevaisuutta. me-tal knsepti. Khti myönteistä tulevaisuutta. 2 visi. 2050 Sumessa ei le yhtään syrjäytynyttä lasta eikä nurta painpistealueet. maahanmuuttajanuret mielenterveyden tuki ja palvelut kulutus työllistyminen

Lisätiedot

7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ

7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ 39 7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ Elämässä tulee vastaan yllättäviä tilanteita ja tapahtumia, tisinaan aivan yllättäenkin ja arvaamattmasti ja ne vievät elämän hetkeksi hämmennyksen ja

Lisätiedot

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan 9.4.2015 1 / 8 Työ- ja elinkeinministeriö Viite: TEM/574/00.06.02/2015 Seudullisten kehittämisyhtiöiden rli työ- ja elinkeinplitiikan edistämisessä 1. TEM:n kysymykset ja vastaukset niihin: 1.1. Kehittämisyhtiöiden

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

Taloussuunnittelu ja seuranta suhteessa lapsi- ja nuorisopolitiikan tietotarpeisiin Armi Tauriainen Talousarviopäällikkö

Taloussuunnittelu ja seuranta suhteessa lapsi- ja nuorisopolitiikan tietotarpeisiin Armi Tauriainen Talousarviopäällikkö H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, YLI- II Talussuunnittelu ja seuranta suhteessa lapsi- ja nurisplitiikan tiettarpeisiin Armi Tauriainen Talusarvipäällikkö 17.11.2010 2

Lisätiedot

Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustoimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015

Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustoimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015 Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015 KOOSTE SEMINAARIPÄIVÄN HAVAINNOISTA JA TULOKSISTA Kirjaukset: Tm Tarvainen, tm.tarvainen@ajatustal.fi

Lisätiedot

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Muistisairauksia sairastavien aikuisten speutumisvalmennuskurssit, parikurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital speutumisvalmennuskurssi,

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn tiseen verkstseminaariin! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Tässä ja nyt jälleen huikea prukka kasassa! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt?

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Yleistä Pidä Lappi Siistinä ry:n timinnan tavitteena n säilyttää Lapin puhdas ja viihtyisä ympäristö. Päämäärään pyrimme valistustiminnalla, kulutuksella, jätehulln kehittämisellä,

Lisätiedot

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013 7.2.2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö Kirsi Kaunisharju Sähköp. kirsi.kaunisharju@minedu.fi Arvi kulttuurin ja luvan taluden timintaedellytyksistä 2013, hjeistus 7.11.2013 Etelä-Savn alueen arvi kulttuurin

Lisätiedot

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731 Hyvinvintitiet hyvinvintijhtamisen työkaluna Matti Vähäkupus Oulun kaupunki matti.vahakupus@uka.fi 0505687731 Kertmus etenee vudesta ja valtuustkaudesta tiseen Hyvinvinnin rakenteet Oulun kaupunki Kaupungin

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA 2004/2009 Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut Kirkknummen musiikkipist n perustettu vunna 1972, kunnallistettu 1.1.1989

Lisätiedot

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista.

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista. EKOTUKIKITOIMINNAN PERUSKOULUTUS OSA II MAANANTAI 13.2.2012 Kulutustilaisuudessa tehtiin klme ryhmätyötä. Seuraavassa n knti ryhmätöiden tulksista. Alussa phdittiin mitä tulee mieleen kestävästä kuluttamisesta.

Lisätiedot

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustalite Fennviman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuustalite Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustkysymys 31.8.2015/Selntek Fennviman hankkeesta ja siihen valmistautumisesta:

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014 Auringnpilkkujen ryhmä Päivänsäteiden ryhmä 1. YKSIKKÖ Mutkaplun päiväkti n Rajamäen uusin ja suurin 5-ryhmäinen päiväkti, jka

Lisätiedot

22.9.2015. Riihimäen Yritystalo, Teklan nh, 3.krs, osoite Eteläinen Asemakatu 2, Riihimäki. Osallistujat Paavo Vuori, puheenjohtaja Hausjärvi

22.9.2015. Riihimäen Yritystalo, Teklan nh, 3.krs, osoite Eteläinen Asemakatu 2, Riihimäki. Osallistujat Paavo Vuori, puheenjohtaja Hausjärvi Muisti 1 (7) HAUSJÄRVEN, HYVINKÄÄN, LOPEN JA RIIHIMÄEN SEUDULLISEN LIIKENNETURVALLISUUSRYHMÄN KOKOUS Aika kl 14.00 16.00 Paikka Riihimäen Yritystal, Teklan nh, 3.krs, site Eteläinen Asemakatu 2, Osallistujat

Lisätiedot

Opinpaletin koulutustarjonta

Opinpaletin koulutustarjonta JOULUKUU 2014 KE 3.12.2014, kl 10 16: Alustja ja appseja aineryhmittäin (yhteiskuntatieteelliset aineet, maantiet ja bilgia) MARRASKUU 2014 TO 20..2014, kl 9 15: Verkktyövälineiden sveltaminen hjaus ja

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a )

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) YLEINEN TUKI Yleinen tuki n jkaiselle lapselle annettavaa esipetusta, jssa hänen yksilölliset tarpeensa ja ppimisedellytyksensä humiidaan yhteistyössä

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ PERHEPÄIVÄHOITAJA VARHAISKASVATTAJANA HYVÄ PÄIVÄ PERHEPÄIVÄHOIDOSSA

Lisätiedot

Tommi Pekanoja Ensihoidon kenttäjohtaja

Tommi Pekanoja Ensihoidon kenttäjohtaja L4 Tmmi Pekanja Ensihidn kenttäjhtaja Mikä L4? Timintaa käynnistellään Erilaisia timintamalleja käytössä valtakunnassa Ensihitasetus Hätäkeskusuudistus Kentän kulutus- ja pätevyysvaatimusten muuttuminen

Lisätiedot

Etelä-Savon OHJAAMO asioiden keskustelu Nro #3

Etelä-Savon OHJAAMO asioiden keskustelu Nro #3 MUISTIO Etelä-Savn OHJAAMO asiiden keskustelu Nr #3 Mikkeli, Etelä-Savn ELY-keskus, Ruuma - kkushune + Skype -yhteys Ajankhta 5.4.2016 kl 13:00-14:15 Läsnä: Tuija Tivakainen (ELY-keskus) Heikki Kantnen

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston kolmanteen verkostotapaamiseen! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston kolmanteen verkostotapaamiseen! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn klmanteen verksttapaamiseen! #liikkujanplku Meitä n paljn, vanhja tuttuja ja aivan uusia kasvja. Olette kaikki yhtä lämpimästi tervetulleita! http://www.sprt.fi/verkstt/liikkujan-plku-verkst

Lisätiedot

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen Liikkujan polku -verkosto

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen Liikkujan polku -verkosto Nurten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen 10.3.2016 Liikkujan plku -verkst Iltapäivän hjelma (kl 13.30-15.30) Esittäytymiset KKI-hanketuki Hyvien käytäntöjen jakaminen: Lunais-Sumen

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2015 Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen Mielenterveys- ja

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2015 Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen Mielenterveys- ja n tutkintkhtainen sa Ssiaali- ja terveysalan perustutkint 2015 Lasten ja nurten hidn ja kasvatuksen Mielenterveys- ja päihdetyön Sairaanhidn ja hulenpidn saamisalat Lähihitaja Oph määräys 79/011/2014 Luksian

Lisätiedot

Pois syrjästä hankkeen kehittämispäivä

Pois syrjästä hankkeen kehittämispäivä MUISTIO 8/2015 18.11.2015 Pis syrjästä hankkeen kehittämispäivä Aika: 29.10.2015 kl 9.00 15.00 Paikka: Rauman kaupungintal s. Kanalinranta 3, Rauma Osallistujat: Anu-Elina Halnen, Satakunnan sairaanhitpiiri,

Lisätiedot

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä Päiväkti Röllin esipetussuunnitelma 1. Esipetuksen tehtävä ja yleiset tavitteet Esipetuksen tavitteena n edistää lapsen kehitys- ja ppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen ssiaalisia taitja ja tervettä

Lisätiedot

Referenssiryhmän työpajan (22.4.2013) luokitellut kommentit

Referenssiryhmän työpajan (22.4.2013) luokitellut kommentit Referenssiryhmän työpajan (22.4.2013) lukitellut kmmentit Timintatavat + -Käyttäjälähtöisyys, asukaslähtöisyys Käyttäjälähtöisesti, käyttäjien alitteesta suunnittelu, esim. skeittipuistt, nurten leskelutilat,

Lisätiedot

SATAKUNNAN SOTE - UUSI VAI UUSVANHA. Aulis Laaksonen

SATAKUNNAN SOTE - UUSI VAI UUSVANHA. Aulis Laaksonen SATAKUNNAN SOTE - UUSI VAI UUSVANHA Aulis Laaksnen Länsi-Sumen Ste 2020-luvulle 2 900 000 000 36 600 3 Y 3.11.2014 Aulis Laaksnen 2 Sairaanhidn erityisvastuualueet ja sairaanhitpiirit, väestö 31.12.2013

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

KOMPASSI - tueksi imetystä pohtiville vanhemmille

KOMPASSI - tueksi imetystä pohtiville vanhemmille KOMPASSI - tueksi imetystä phtiville vanhemmille VAUVAMYÖNTEISYYSKOULUTTAJAT RY 18.10.2016 Kansalliset imetyspäivät 18.10.2016 Th- imetyskuluttaja Mari Khnen Klö-th- imetyskuluttaja Minna Rantanen Prjektin

Lisätiedot

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja 1. Jhdant Tämä n Lautamaan kyläyhdistyksen ensimmäinen kylän kehittämissuunnitelma, jnka tarkituksena n timia kaupunkisuunnitelun apuna sana yhdyskuntasuunnitelua. Lähtökhtana kyläsuunnittelussa vat lleet

Lisätiedot

Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO

Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO Lapin ssiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO - Trstai 17.8.2006 kl 10 15 - Lapin ylipist, ls 21, Rvaniemi - Läsnä 25 henkilöä: Kaisa Kstam-Pääkkö, Asta Niskala, Maarit Pirttijärvi,

Lisätiedot

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri 1 Nuristyön kehittämisverkst MUISTIO 4/2010 Kkus: Krdinaatiryhmän kkus Aika: ti 30.11.2010 kl 13.00 15.55 Paikka: Läsnä: DIAK (etelä), Järvenpää Päivi Harinen, Itä-Sumen ylipist (YUNET) Elna Hirvnen, Tampereen

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja muutstyöt... 3 3 Valvnta... 4 4 Vastaantt...

Lisätiedot

Sopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite 3 Käyttöönotto

Sopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite 3 Käyttöönotto Spimus asiakas- ja ptilastietjärjestelmästä Liite 3 Käyttööntt 21.11.2016 1(5) Sisällysluettel 1. Jhdant... 2 2. Tavitteet... 2 3. Organisaati ja hallintmalli...2 4. Lpputulkset, situs, aikataulu, vastuut...2

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio POHJOISEN KULTTUURI-INSTITUUTTI Jhtryhmä 5/2013 PÖYTÄKIRJA Aika 16.10.2013 kl 10.00 12.33 Paikka Kemi-Trninlaaksn kulutuskuntayhtymä Lappia Mediataln neuvtteluhune, Urheilukatu 6, Trni Osallistujat VARSINAINEN

Lisätiedot

Älykäs kaupunki työpajan ryhmätyöt 25.9.2013/ Koonnut Anne Miettinen

Älykäs kaupunki työpajan ryhmätyöt 25.9.2013/ Koonnut Anne Miettinen Älykäs kaupunki työpajan ryhmätyöt 25.9.2013/ Knnut Anne Miettinen Tampereella 25.9.2013 järjestetyn Älykäs kaupunki työpajan ryhmätyössä visiitiin älykästä kaupunkia erityisesti eri ikäryhmien ja yritysten

Lisätiedot

Liikkujan polku. Matleena Livson

Liikkujan polku. Matleena Livson Liikkujan plku Matleena Livsn 21.11.2015 Mikä n Liikkujan plku verkst? Miten verkst timii ja kuinka pääsee mukaan? Mikä n Liikkujan plku verkst? Miten verkst timii ja kuinka pääsee mukaan? Miten harrasteliikunta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Testaustyövälineen kilpailutus tietopyyntö

Testaustyövälineen kilpailutus tietopyyntö T 1 (6) Tietpyyntö Tietpyyntö Testaustyövälineen kilpailutus tietpyyntö Valtin tiet- ja viestintätekniikkakeskus Valtri www.valtri.fi T 2 (6) Tietpyyntö Sisällysluettel 1 Tausta... 3 2 Hankinta, jhn tietpyyntö

Lisätiedot

ICOM CECA & UMAC Annual Conference 2014 Squaring the Circle? Research, Museum, Public Alexandria, 9-14 October

ICOM CECA & UMAC Annual Conference 2014 Squaring the Circle? Research, Museum, Public Alexandria, 9-14 October ICOM CECA & UMAC Annual Cnference 2014 Squaring the Circle? Research, Museum, Public Alexandria, 9-14 Octber Matkaraprtti Mari Jalkanen Tampereen musepalvelut, kulttuurikasvatusyksikkö TAITE Osallistuin

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisen käsikirja

Palvelujen tuotteistamisen käsikirja Tutanttaluden laits Palvelujen tutteistamisen käsikirja Osallistavia menetelmiä palvelujen kehittämiseen Tiina Tuminen, Katriina Järvi, Mikk H. Lehtnen, Jesse Valtanen, Miia Martinsu TIEDE + TEKNOLOGIA

Lisätiedot

Kuosmanen, Voitto & Takkula, Tuija OPAS KÄYTÄNNÖN OPISKELUN OHJAAJILLE SOSIONO- MIEN JA SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN KOULUTUKSESSA

Kuosmanen, Voitto & Takkula, Tuija OPAS KÄYTÄNNÖN OPISKELUN OHJAAJILLE SOSIONO- MIEN JA SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN KOULUTUKSESSA Kusmanen, Vitt & Takkula, Tuija OPAS KÄYTÄNNÖN OPISKELUN OHJAAJILLE SOSIONO- MIEN JA SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN KOULUTUKSESSA 2 Sisältö 1 JULKAISUN IDEASTA... 3 2 OHJAUSTYÖN LÄHTÖKOHDAT... 5 2.1 Ohjaamisen

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava Heinlan kaupunki liikunta- ja kulttuurilautakunta Oikaisuvaatimus Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 pöytäkirja asetettu yleisesti nähtäville 10.2.2016 Vaatimus: Liikunta- ja ympäristölautakunnan

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

Liikkujan polku -verkosto

Liikkujan polku -verkosto Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt? Sinä teet, minä teen Visik tekemisiä yhdistää ja saada ismpia tulksia aikaiseksi? Khderyhmä tiedssa, kanavat kunnssa Keneltä löytyisi sisältöjä? Yksinäistä

Lisätiedot

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 Kaupunkiseutua (kk rakennemallin aluetta) kskevat yleistavitteet Aluerakenteella vastataan glbalisaatin mukanaan tumiin haasteisiin ja tetaan humin maakunnan asema Itämeren alueella

Lisätiedot

Opinpaletin koulutustarjonta

Opinpaletin koulutustarjonta Opinpaletin kulutustarjnta JOULUKUU 2014 KE 3.12.2014, kl 10 16: Alustja ja appseja pinnittain (yhteiskuntatieteelliset aineet, maantiet, bilgia, maa ja metsätalutta pettavat, em. ammatillisesti kiinnstuneet)

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 VESIHUOLLON RAKENNUTTAMISEN ERITYISPIIRTEET Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja

Lisätiedot

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen:

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: <TEEMAN NIMI> INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: Suunnitelma Otsikk INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: Päivämäärä Aihe/alue Tiettutteet

Lisätiedot

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tiina Takala

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tiina Takala JÄSENKOKOUS Aika: 1.12.2015 kl 18.30 Paikka Valtuusttal Kkmuksen ryhmähune PÖYTÄKIRJA 1. Kkuksen avaus ja päätösvaltaiseksi tteaminen Puheenjhtaja Anna-Maija Kukknen avasi kkuksen ja ttesi päätösvaltaiseksi

Lisätiedot

VÄLI-SUOMEN POTKU VÄLIRAPORTTI. Hämeenlinna / Häme POTKU osahanke 1.11.2012 31.10.2014

VÄLI-SUOMEN POTKU VÄLIRAPORTTI. Hämeenlinna / Häme POTKU osahanke 1.11.2012 31.10.2014 VÄLI-SUOMEN POTKU VÄLIRAPORTTI Hämeenlinna / Häme POTKU sahanke 1.11.2012 31.10.2014 Lilli Väisänen Hämeenlinna/ Häme POTKU2- prjektipäällikkö Elkuu 2014 1. Osahankkeen rganisituminen 1. Hankkeen rganisituminen

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

Nopeammin, korkeammalle, rohkeammin toimenpiteitä SYL:n vaikuttamistoiminnan kehittämiseksi

Nopeammin, korkeammalle, rohkeammin toimenpiteitä SYL:n vaikuttamistoiminnan kehittämiseksi SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nr 18 Sivu 1 / 18 Liittkkus 20.-21.11.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Npeammin, krkeammalle,

Lisätiedot

TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA

TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA Ammattikrkeakulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 Sisällysluettel Jhdant... 3 1. Kaikkia

Lisätiedot

Vastuullista liiketoimintaa 2015 1 (6)

Vastuullista liiketoimintaa 2015 1 (6) Vastuullista liiketimintaa 2015 1 (6) 2 (6) Vastuullista HYY-liiketimintaa Ylippilaskunta haluaa esimerkillään näyttää, että yritystimintaa vidaan tehdä ssiaalisesti, kulttuurisesti ja ympäristön kannalta

Lisätiedot

Kansallisen MAL-verkoston arviointi

Kansallisen MAL-verkoston arviointi Kansallisen MAL-verkstn arviinti Alustavia tulksia Elkuu 2015 Kysely ja haastattelut Kysely tteutettiin 3.6.- 12.6. Surveypal-järjestelmän kautta. Vastauksia kerättiin sekä khdennetusti verkstn työssä

Lisätiedot

Toivon, että tulen pärjäämään Raportti uusien opiskelijoiden kyselystä 2015

Toivon, että tulen pärjäämään Raportti uusien opiskelijoiden kyselystä 2015 Tivn, että tulen pärjäämään Raprtti uusien piskelijiden kyselystä 2015 Minna Savlainen, Annina Lindberg, Glria Sal, Katja Kaulimäki, Pasi Aklahti ja Leena Tuuttila 2016 Sisältö 1 Jhdannksi... 3 2 Kyselyn

Lisätiedot

Neuvolalääkäreiksi ovat nimetty neuvolasta vastaavat lääkärit, samoin koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon omat, nimetyt lääkärit.

Neuvolalääkäreiksi ovat nimetty neuvolasta vastaavat lääkärit, samoin koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon omat, nimetyt lääkärit. TOIMINTAOHJELMA NEUVOLATYÖLLE, KOULU- JA OPISKELU- TERVEYDENHUOLLOLLE SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄI- SEVÄLLE SUUN TERVEYDENHUOLLOLLE VUOSILLE 2012-2016 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 LIPERIN KUNNAN JA OUTOKUMMUN

Lisätiedot

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta.

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta. Liite 1: Rvaniemen kaupunginkirjastn kkelmahjeet Kkelmahjeet Kirjast n lemassa asiakkaita varten ja sen aineistn tulee heijastaa heidän tarpeitaan ja tiveitaan. Kirjastlla n myös vanhat sivistykselliset

Lisätiedot

SELVITYS VALTIONAVUSTUKSEN KÄYTÖSTÄ NUORTEN TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN EDISTÄMINEN SEKÄ TYÖN JA KOULUTUKSEN JOUSTAVA YHDISTÄMINEN

SELVITYS VALTIONAVUSTUKSEN KÄYTÖSTÄ NUORTEN TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN EDISTÄMINEN SEKÄ TYÖN JA KOULUTUKSEN JOUSTAVA YHDISTÄMINEN OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO SELVITYS VALTIONAVUSTUKSEN KÄYTÖSTÄ NUORTEN TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN EDISTÄMINEN SEKÄ TYÖN JA KOULUTUKSEN JOUSTAVA YHDISTÄMINEN Avustuksen

Lisätiedot

Kansalaisvaikuttaminen ja demokratia - valmistelutyöryhmä

Kansalaisvaikuttaminen ja demokratia - valmistelutyöryhmä 1 Kansalaisvaikuttaminen ja demkratia - valmistelutyöryhmä KOKOUS 3 Aika: 6.5.2014 kell 17.30 Paikka: Kkemäen kaupungintal / kaupunginhallituksen kkushune Työryhmän jäsenet: Marja Vaitmaa (pj) / Luvia

Lisätiedot

RYHMÄT JA TEHTÄVÄT. Twistin järjestää Iisalmen kaupungin nuorisopalvelut

RYHMÄT JA TEHTÄVÄT. Twistin järjestää Iisalmen kaupungin nuorisopalvelut RYHMÄT JA TEHTÄVÄT Twistin järjestää Iisalmen kaupungin nurispalvelut YLEISTÄ Twist-ryhmistä kaksitista n teemallisia ja viisi n perustwist-ryhmiä. Kaikkien ryhmien tehtäviin kuuluu lisäksi siivusta ja

Lisätiedot

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta Helsinki 17.10.2012 Eduskunnan liikenne- ja viestintävalikunnalle Viite: VNS 4/2012 vp Lausunt sähköisen median viestintäpliittisesta hjelmasta Viestinnän Keskusliitt kiittää mahdllisuudesta antaa lausunt

Lisätiedot

8. HELMIKUUTA 2016 STM:N HARVINAISET SAIRAUDET TYÖRYHMÄ 2014 2015 RAPORTTI TYÖRYHMÄN TOIMINNASTA JUKKA SARIOLA HARVINAISET-VERKOSTO

8. HELMIKUUTA 2016 STM:N HARVINAISET SAIRAUDET TYÖRYHMÄ 2014 2015 RAPORTTI TYÖRYHMÄN TOIMINNASTA JUKKA SARIOLA HARVINAISET-VERKOSTO 8. HELMIKUUTA 2016 STM:N HARVINAISET SAIRAUDET TYÖRYHMÄ 2014 2015 RAPORTTI TYÖRYHMÄN TOIMINNASTA JUKKA SARIOLA HARVINAISET-VERKOSTO Alkusanat Raprtti STM:n Harvinaiset sairaudet työryhmän (2014 2015) timinnasta

Lisätiedot

OSSI OSALLISTAVAN SOSIAALISEN TUEN KEHITTÄMISHANKE

OSSI OSALLISTAVAN SOSIAALISEN TUEN KEHITTÄMISHANKE OSSI OSALLISTAVAN SOSIAALISEN TUEN KEHITTÄMISHANKE Kupin aikuisssiaalityössä Hankeaika 1.9.2015-31.8.2017 Perusturva- ja terveyslautakunta 21.2.2017 Liite1 HANKKEEN TAUSTAT Ssiaalihultlaki Ssiaalinen kuntutus

Lisätiedot

Henkilöstön työsuhteen tehokas hallinta vt. Toimitusjohtaja Marita Lehikoinen, FCG Kuntarekry Oy Page 1

Henkilöstön työsuhteen tehokas hallinta vt. Toimitusjohtaja Marita Lehikoinen, FCG Kuntarekry Oy Page 1 Henkilöstön työsuhteen tehkas hallinta vt. Timitusjhtaja Marita Lehikinen, FCG Kuntarekry Oy 21.9.2016 Page 1 Tarjamme rganisaatin HR-timinnlle, jhdlle, esimiehille ja henkilöstölle palveluita, jiden avulla

Lisätiedot

Fysiikan labra Powerlandissa

Fysiikan labra Powerlandissa Fysiikan labra Pwerlandissa Bumper Cars Bumper Cars n suuri autrata jka spii niin vanhille kuin nurillekin kuljettajille. Autt vat varustetut turvavöin ja autja vi ajaa yksin tai pareittain. Lievemmät

Lisätiedot

Hämäläinen Hannu. ja Taipale Vappu. 2007. Kertomuksia sosiaalisista innovaatioista. Stakes.

Hämäläinen Hannu. ja Taipale Vappu. 2007. Kertomuksia sosiaalisista innovaatioista. Stakes. 1 Metrplia Ammattikrkeakulu Hyvinvinti ja timintakyky klusteri Innvaatiprjektipinnt SYVENTÄVÄ OSAAMINEN - KIRJALLISUUSTEHTÄVÄ 1p Vit valita alla levasta listasta kaksi lähdettä/kirjaa, jtka sinua eniten

Lisätiedot

OSAAMISTARPEIDEN ENNAKOINTI OULUN ETELÄISESSÄ

OSAAMISTARPEIDEN ENNAKOINTI OULUN ETELÄISESSÄ B. AJANKOHTAISTA AKTUELLT Virve Antinja - Markku Hakuli OSAAMISTARPEIDEN ENNAKOINTI OULUN ETELÄISESSÄ Raprtti elektrniikan ja elektrniikan mekaniikan, metalli- ja knepajatellisuuden, mekaanisen puun sekä

Lisätiedot

Liikkuva koulu aktiivisempia ja viihtyisämpiä koulupäiviä. Kuvat: Liikkuva koulu / Jouni Kallio

Liikkuva koulu aktiivisempia ja viihtyisämpiä koulupäiviä. Kuvat: Liikkuva koulu / Jouni Kallio Liikkuva kulu aktiivisempia ja viihtyisämpiä kulupäiviä Kuvat: Liikkuva kulu / Juni Kalli Liikkuva kulu -hjelmassa n tärkeää lisätä liikettä ja vähentää istumista kulupäivän aikana ppilaiden sallisuus

Lisätiedot

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014 Kestävän kehityksen Timenpidehjelma 2010-2014 Kuva: Arkkitehtitimist Harri Hagan Sisältö JOHDANTO... 2 TOIMENPIDEOHJELMAN PERIAATTEET... 3 HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI... 5 HANKINNAT... 6 RAKENNUTTAMINEN

Lisätiedot

Pöytäkirja. Toimialue 1/HO/sk 6.5.2015 1 (6) Finn-Medi 2, 7.krs, Kauppi-kabinetti, Biokatu 8, Tampere

Pöytäkirja. Toimialue 1/HO/sk 6.5.2015 1 (6) Finn-Medi 2, 7.krs, Kauppi-kabinetti, Biokatu 8, Tampere Timialue 1/HO/sk 6.5.2015 1 (6) HOITOEETTISEN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS Aika 5.5.2015 kl 9.07 12.00 Paikka Finn-Medi 2, 7.krs, Kauppi-kabinetti, Bikatu 8, Tampere Osallistujat Piispa Juha Pihkala puheenjhtaja

Lisätiedot

Yhteistoiminta-alueen palvelusuunnittelun perusteet

Yhteistoiminta-alueen palvelusuunnittelun perusteet Yhteistiminta-alueen palvelusuunnittelun perusteet Perusturvan yhteistiminta-alue vudesta 2010 alkaen Uusi timintamalli 2013 Palvelusuunnitelma Valtuustseminaari tukkuussa Lausunt suunnitelman perusteista

Lisätiedot

Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdollisuudet,

Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdollisuudet, 1(7) Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdllisuudet, 31.5.2016 Suunnittelu ja päätöksentek Ryhmä 1 Ossi Ah Helena Alatarvas Ask Alppi Henry Haglund Eila Henrikssn Maisa Hietikk Sirpa Sulku pj Anja Nr,

Lisätiedot

Vakuutusalan ja AKE:n ATJ-työryhmän kokous 1/2007 (31.1.2007)

Vakuutusalan ja AKE:n ATJ-työryhmän kokous 1/2007 (31.1.2007) Minna Laaksnen n kkus 1/2007 (31.1.2007) Aika: 31.1.2007 kl 13 15 Paikka: AKE nh. Kytkin Osallistujat: Jaana Järvelin /Phjla, Raine Järvinen /Lähivakuutus, Kim Kalpi /Nrdea, Lauri Linna /Vakes, Harri Ljungdell

Lisätiedot

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.3.2016 Eduskunnan sivistysvalikunnalle Re: lausuntpyyntö E 13/2016 vp Valtineuvstn selvitys: Kmissin julkinen kuuleminen, EU:n tellis- ja tekijänikeuksien täytäntöönpana kskeva lainsäädäntökehys EU:N

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot