Monialaisella palveluyhteistyöllä jatkopolkuja työpajojen asiakkaille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Monialaisella palveluyhteistyöllä jatkopolkuja työpajojen asiakkaille"

Transkriptio

1 Mnialaisella palveluyhteistyöllä jatkplkuja työpajjen asiakkaille Orivesi Tekemällä ppii -hanke Ism Phjantammi Tmi Phjantammi

2 Hankkeista ppia Tausta tälle esitykselle n timintani Pirj Oulasvirta-Niirasen Ssiaalikehityksessä vetämässä Rajanylittäjät hankkeessa, rahitus Lapin ELYkeskus Tarkemmin jssa julkaisu Etsivä nuristyö ja nurten työpajatiminta mnialaisessa palveluyhteistyössä (2013) Tmi Phjantammi 2014

3 Agenda Mnialainen palveluyhteistyö Verkttumisesta ja mnialaisesta palveluyhteistyöstä Pajapalvelut lleet aina sa palveluketjua, mitä uutta mnialaisessa palveluyhteistyössä? Ei vain lähettämistä, vaan tisten vahvuuksista löytyviä mahdllisuuksia, jaettua palveluhjausta ja palvelututanta Mitä yhteistyöhön sallistuminen edellyttää pajatiminnalta? Valmentajien yhteistyön kehittäminen ja pajan sidsryhmäyhteistyön palapeli Pajapalvelujen kehittäminen: sa muiden palvelujen kehittämistä: Hyötyjinä asiakkaat, kunnat, työhallint Jatkplun rakentaminen alkaa pajalle hjaamisesta: pajapalvelujen tunnettuus Osapulten yhteistyövalmius hjaamisesta palvelututantn Miten kehittää hjausta pajajakslta eteenpäin? Työhallinnn ja kunnan yhteistyön tavitteista Tmi Phjantammi 2014

4 Verkstelämän klme vaihetta Verkstkkukset I vaiheessa, kmmunikaatin vahvistaminen: Tiednkulku vahvistaa krdinaatita, käsitys tisten palveluista tukee palveluhjausta. Verkstkkukset II vaiheessa, reagidaan tietihin: Verkstt areena käsitellä esille tulevia ngelmia ja mahdllisuuksia. Verkstissa viritellään yhteistyötä ad hc, tisten vahvuuksia hyödynnetään palvelujen kehittämisessä, tehdään yhteistyötä. Kahden- ja klmenkeskisesti ludaan uusia timintatapja Verkstkkukset III vaiheessa: verkstssa hjataan palvelujen tavitteelliseen kehittämiseen. Verkstssa työstetään yhteiset yleiset tavitteet verksttyölle. Osapulet tunnistavat rlinsa tavitteiden tteutuksessa. Palvelujen kehittämiselle ludaan kunnallinen / seudullinen alusta timia. Tmi Phjantammi 2014

5 Mnialaisen yhteistyön nnistumisen takeena Kunnan sisäinen yhteistyökulttuuri, viestittävä ja ppiva rganisaati - > Valmius ttaa ppia ja krdinitua itse saksi kknaisuutta tisten timinnan kautta Viestintä, kannattaa tuda esille man palvelun vahvuuksia, timinta-ajatus, miksi palvelu timii, mihin palvelutarpeeseen vastataan ja maa kehittämistyötä Viestitetään mia dtuksia ja käsityksiä mahdllisuuksista sekä esteistä ja puutteista - > Synnytetään mielikuvia dtuksista, jihin myös tiset vivat luda ratkaisuehdtuksia Verkstjen ja kunnan päärganisaatiiden suhteet selkeiksi, verkstille tunnistettava tehtävä ja rli: Välittyvätkö verkstn tudut asiat päätöksentekn? Psitiiviset kkemukset luvat intressiä käyttää verkstja kehittämistyössä Luvat valmiutta ja halua viestittää, tehdä alitteita, Valmiutta krdinitua ja kehittää maa timintaa Tmi Phjantammi 2014

6 Kun tunnetaan tisten palvelut, vidaan alkaa kehittää asiita yhdessä Vanhat timijat: Vaikka paikalliset palveluntuttajat tunnetaan: Tunnetaank palvelut? Asiakas hjataan yksikköön, kuten pajalle, tunnetaank palvelun sisältöjä, työntekijöiden tehtävänkuvia, mihin paja visi mukautua, js tiveet perusteltuja? Kun tunnetaan tisten ydinvahvuudet, miksi timinta tuttaa hyviä tulksia, nähdään, miksi mia asiakkaita vidaan hjata k. palveluun ja mistä silti tulisi varmistua, miten kehittää palveluja Syntyy ideita kehittää palveluhjausta ja maa timintaa tisia palveluja tukevaksi. Työntekijätasn keskinäinen reagiva yhteistyö n tärkeää. Sitä tukisi laajempi yhteinen tavitteenasettelu: Timijat tunnistavat, mitä tavitella paikallisessa timinnassa. Tmi Phjantammi 2014

7 Rakennerefrmit veruke jättää palvelut kehittämättä? Palveluyhteistyön kehittämisnäkymät vat sin kiinni ste- ja kuntarakenteiden refrmeissa sekä työhallinnn muutksissa, Asiakaspalvelu agendassa. Epävarmuustekijöitä ja verukkeita riittää. Silti vidaan kehittää palveluyhteistyötä, jka n svitettavissa kaikkiin rakenteisiin. Rakennetaan yhteistyöpäämaa, se n resurssi. Kehitetään valmiuksia tunnistaa palvelutarve, räätälöidä palveluja, kehittää palveluhjausta, ryhmäpalveluja, seurantaa tai tapja tuttaa palveluja Sidsryhmäyhteistyöstä saadaan aineksia man timinnan kehittämiseen Yhteisissä verkstissa vidaan ennakida rakenteellisia murrksia, kehittämisen reunaehtja, mutta ne eivät le kehittämisen esteitä. Tmi Phjantammi 2014

8 Mnialaista palveluyhteistyötä Asiakastyön verkstt ja asiakaskhtaiset yhteistyöryhmät Palveluhjausta yhteistyössä, saattaen vaihtaen periaatetta syvennetään, yhteinen seuranta, vahvistetaan kpin ttamista aiemmin j tisen palvelusta alkaen, yhteistyössä vi syntyä uudenlainen tapa timia Asiakkaan ympärille yksilöllisesti räätälöityä palveluyhteistyötä, varmistetaan raamit yhteisin neuvtteluin tai spimuksin Työntekijöiden saamisen jakaminen, jaettu timintatapa: Knsultiva työte, maan työhön myös tisten saamista ja näkökulma Työparitiminta esim. ssiaalityön ja työhallinnn työntekijä tai etsivä ja yksilövalmentaja, vi synnyttää uudistuneita palveluja Jaettu yhteinen palvelututant eli Jaetun palvelun knsepti: Mnialainen yhdessä suunniteltu ja (sin) yhteisesti tutettu palvelu, jka vi lla samalla palveluhjausta, esim. typ-timinnassa tai ryhmätiminta yhteistyönä. Tmi Phjantammi 2014

9 Pajapalvelujen maa kehittämistä ja kehittämistä yhteistyössä Pajan: Resurssit ja tavitteet Pajavalmennuksen vahvuudet Ajantasainen infrminti palveluista Yhteistyövalmiudet Sidsryhmien palvelut ja asiakasvirrat timintaympäristönä Palvelujen vahvuudet ja valmius tarjta tukipalveluja Viestintä ja dtukset pajapalvelusta Yhteistyövalmiudet Miten pajan vahvuudet visivat hyödyttää sidsryhmien asiakkaita? Mikä käsitys sidsryhmillä n pajapalveluista? Tmi Phjantammi 2014

10 Pajan valmennussaaminen näkyy palveluyhteistyössä Palveluyhteistyön ydin vaiheessa I Työharjittelu pajalla asiakkuuden perustana Työnhjauksessa tunnistetaan asiakkaan vahvuuksia Työyhteisö ja ssiaalinen yhteisö Työvalmentajien henkilökhtainen saaminen palveluhjauksen perustana Palveluyhteistyön ydin vaiheessa II Työ- ja yksilö- ja ryhmävalmennus asiakkuuden perustana Palvelut pajalla asiakkaan palvelutarpeen mukaan, tunnistetaan erilaiset vahvuudet Pajalla n saamista tukipalvelujen hankintaan ja palveluhjaukseen Khdennettuja palveluja vaikka tettaisiin kaikki vastaan Ssiaalisen vimaantumisen yhteisö Valmiudet hakea yhteistyötahja laveammalla phjalla Tmi Phjantammi 2014

11 Pajapalvelujen tulksellisuuden ydin? Mikä n se ydinsaaminen, jnka varassa perinteisellä työpajalla saadaan aikaan tulksia? Työpajalla nurelle tarjtaan erityinen timintaympäristö: Työelämään nähden tisenlainen työharjittelun ympäristö Ssiaalinen yhteisö, jka eraa kaveripiiristä, kdista, irrallisuuden tilasta Kuluun nähden tisenlainen ppimisen ympäristö Työelämäsääntöjen pettelu työyhteisön kaltaisessa tilanteessa. Asiakas ttaa haltuun maa tekemistään ja timintaansa työtilanteissa Kulun sääntöjen rikkjasta tulee pajalla (malla tavallaan) yhteisön jäsen. Itsetunt vahvistuu ja tapahtuu ssiaalista vimaantumista Asiakkaalle tarjtaan mahdllisuus harkita uudelleen tilannettaan työ- ja yksilövalmentajien ja muiden asiakkaiden kanssa -> ssiaalisen vimaantumisen yhteisö Valmentajien tehtävänä n hulehtia siitä, että yhteisö n vimaannuttava Tmi Phjantammi 2014

12 Pajalla tarvetta yhteistyöhön, kska se elää asiakasvirrista Pajatiminta n mnien mielikuvien peittämä palvelu. Paja tunnetaan yksikkönä, mutta pajapalveluja ei kuitenkaan tunneta riittävän hyvin Käytetäänkö pajapalveluja siten kuin pajan näkökulmasta lisi mahdllista? Eri timialilla ei tiedetä, mihin paja taipuu, mitä yksilöllisiä ratkaisuja lisi justavasti aikaan saatavissa Miten paja visi kehittää maa timintaansa yhteistyöllä? Yhteistyöhön ryhtyminen vi edellyttää myös pajan mien palvelujen kehittämistä, pajavalmentajien kulutusta, uusia käytäntöjä. Onk määräaikaisia työntekijöitä ja työvalmentajia kulutettu? Tmi Phjantammi 2014

13 Valmentajien tiimityö: myös työvalmentaja valmentaa Yksilövalmentajien tul n laventanut pajan palvelutarjntaa. Pajan ma palvelusaaminen --> Ssiaalisen vimaantumisen yhteisön kehittäminen. Vahvistaa valmiutta yhteistyöhön muiden palvelututtajien kanssa Pajalta dtetaan valmennuspalveluja. Ne tutetaan yksilö- ja työvalmentajan tiimityönä. Yksilövalmentaja tunnistaa asiakkaan kanssa palvelutarpeita Tisaalta työvalmentaja khtaa asiakkaan päivittäin työvalmennuksessa Työvalmentajien valmennuksellisen työn tunnistaminen -> Valmius timia yhteistyössä yksilövalmentajan kanssa Yksilövalmennuksen tavitteista infrmaatita työvalmentajille, mitä lisi hyvä tukea ja seurata Työvalmentajien hiljaista tieta valmentautumisesta yksilövalmentajille, tukisi palveluhjausta Yhteistyössä valmennustyön saamista välittyy työvalmentajille Tmi Phjantammi 2014

14 Palvelutarpeiden kirj näkyy pajayhteisössä Asiakkailla yksilölliset palvelutarpeet, palvelut pajalla yksilöllisiä, vaikka ryhmiä Pienessä kunnassa palvelutarpeiden kirj n pajatiminnassa humattava Haetaan erilaisia reittejä työelämään; ssiaalinen hyvinvinti edellyttää erilaisia palveluja, elämänhallinta; avataan kulutusplkua man saamisen phjalta Ssiaalisen vimaantumisen yhteisön rakentaminen ja ylläpit n yksilöllisen palvelun takeena: Saadaank rakennettua paja, jssa asiakas tuntee levansa ikeassa palvelussa? Eriyttämistä, mtivintia, asiakkaiden mien tavitteiden selkiyttämistä erilaisissa ryhmissä ja yksilöllisesti Valmentajat ssiaalisen vimaantumisen yhteisön rakentajina erilaisten asiakkaiden ja dtusten keskellä: Pajayhteisössä välittyvien tariniden prsessinti; asenteiden purkaminen ja vaihtehtisten tariniden välittäminen Työelämätarinat välittyvät työvalmennuksessa: työvalmennus Tmi Phjantammi 2014

15 Nurten palvelujen eriyttäminen kaikenikäisten pajalla Nurten dtukset tulevasta ja valmius lähteä eteenpäin, mat tarinat Ryhmä- ja tukipalveluja vidaan suunnata erikseen nurille, harrastuksiin hjaus, terveydenhulln tapaamiset, myös inft nuret mana ryhmänä Nurten tullessa työpulelle yksilö- ja työvalmentajien yhteinen keskustelu nuren kanssa pajajaksn tavitteista. Työvalmentaja tietää, miten tukea työvalmennuksella, mitä seurata. Työtehtävissä pitaan vanhemmilta pajalaisilta; valmentajat tukevat ja valvvat kisälliperiaatteen tteutusta, vältetään negatiivinen mallippiminen Kun nuri kkee levansa ikeassa palvelussa -> mtiivi hyödyntää palvelua, hakea mia mahdllisuuksia Odtuksia nurille suunnattujen pajapalvelujen salta? Nurille spivat työtehtävät? Kysytäänkö nurilta? Tmi Phjantammi 2014

16 Työpajjen näkemys tahista, jiden kanssa yhteistyön kehittäminen lisi ajankhtaista ( 2012) Peruskulut 3 Ammattikulut 6 Terveydenhult 10 Mielenterveystyö 7 Päihdehult 6 Tukiasunnt 7 Etsivä nuristyö 1 TE-timist 6 Ssiaalitimi ja TYP 7 Muu, mikä: mamu-työ 2 Tmi Phjantammi 2014

17 Työpajjen ppilaitsyhteistyöstä Työvalmentajat vastaavat näyttötöistä ja hyväksi luvun jaksista. Yhteistyö ammattialjen pettajien kanssa Työvalmentajien näyttötyövalmiuksien vahvistaminen Yksilövalmentajalla piskeluedellytysten tunnistaminen ja vahvistaminen, yhteistyö etsivien ja kuraattreiden kanssa, hyväksi lukujen suunnittelu Seinätön paja laajentaa pajan ammattippilaitsten yhteistyömahdllisuuksia. Aikuisppilaitkset pajille merkittävä resurssi, yhteistyö näiden ppilaanhjauksen ja etsivien kanssa, tuen varmistaminen, ettei kulku katkea Pajalta hankittava tdistus tai prtfli saamisesta tukisi kulutuksiin ja työelämään hakeutumista, Oppilaitkset eivät edellytä, mutta kulutusplulle mtivitaessa tärkeä Paja ppilaitsyhteistyössä ssiaalisen vimaantumisen tukena, itsetunnn vahvistamisen paikkana, tunnetaank sellaisena? Tmi Phjantammi 2014

18 Mielenterveys- ja päihdetyö Pajan asiakkaista mnella n myös mielenterveystyön asiakkuus tai vanha asiakkuus; tai n lääkitys, mutta asiakas ei tunnista asiakkuutta. Pajalla ei välttämättä tiedetä kenellä n mtt:n asiakkuus Tukipalvelujen varmistaminen pajan asiakkaille. Tukihenkilöt ja tukiasunnt myös pajapalvelun nnistumisen edellytyksenä Pajalla tarjtaan yleistä infrmaatita, keskustelu- ja kntaktimahdllisuuksia. Terveyskasvatuksen teeman sisällä terveydenhulln työntekijöiden alustuksia ja keskusteluja Pajan yhteistyö päihdetyön kanssa timivaa Orivedellä. Onk 18-25v. nurille erikseen päihdetyön palveluja? Mielenterveystyön kiski pajalle, neuvnta, vastaantt? Mitä dtuksia asiakkaiden palvelutarpeesta käsin lisi nähtävissä pajatiminnan ja mielenterveystyön tai päihdetyön yhteistyölle? Tmi Phjantammi 2014

19 Työpaja ja ssiaalitimi Pajan asiakkaista suuri sa n myös ssiaalitimen asiakkaita; vaikka työhallint varsinaisena lähettäjänä. Pajavalmennuksessa lisi tärkeä tuntea ssiaalitimen dtukset pajapalvelun käytölle, vastaavatk ne pajavalmennuksen käytäntöjä, pajan käsityksiä palvelujensa vahvuuksista? Onk ssiaalitimessa tieta valmennuskäytännöistä, mitä erilaisille asiakasryhmille vidaan tarjta, mihin suuntaan paja taipuisi ssiaalitimen dtusten mukaisesti? Viestintä ja Knsultiva työte kehittämiseen, yhdistetään saamista Lisäksi knsultiva työte asiakastyössä esim. asiakkaan hjaus pajan yksilövalmentajan ja ssiaalihjaajan sekä työhallinnn työntekijän kanssa; mahdllisesti etsivän kanssa Työhallinnn työntekijällä n hjauksen alkuvaiheessa merkittävä rli, tältä sin yhteistyötä tehdään j typ-ajatuksen mukaisesti Tmi Phjantammi 2014

20 Palveluhjaajia, yhteinen käsitys palveluhjauksesta? Terveydenhulln palveluhjaus Työhallinnn palveluhjaus Ssiaalitimen palveluhjaus Työpajan valmennus ja palveluhjaus Työtimintapaikat Kuntuttavat paikat Etsivän nuristyön palveluhjaus Tmi Phjantammi 2014

21 Ssiaalitimen palveluhjaus ja sidsryhmäyhteistyö Pitkäjänteinen palveluhjaus jatkuu asiakkaan tukena myös palveluihin ja työtimintapaikkihin sijituttaessa. Palveluhjauksesta vetvastuu ssiaalitimen palveluhjaajalla? Aktivintisuunnitelma vidaan laatia pajalla, palveluhjausvastuu? Ssiaalihjaajan ja pajavalmentajan vastuiden jakaminen pajalla ja työtimintapaikalla? Vastuut yhteistyön tteutumisesta työtimintapaikkjen kanssa; Vastuut asiakastyötä tukevasta keskinäisen infn kulusta, seurannasta k. palvelussa Asiakkaan kiinnstuksen selvittäminen jatkuu läpi palvelujen. Kulkeek viesti työtimintapaikilta hjaajille? Miten ssiaalitimi seuraa asiakkaiden pajajaksa, muita kuntuttavia timijita? Miten paja raprti pajajaksn kuluessa tapahtuvista muutksista, entä työtimintapisteet pajaa ja ssiaalityön palveluhjaajaa? Palveluyhteistyön timintatavat selkeiksi Tmi Phjantammi 2014

22 Asiakas mnialaisessa palveluhjauksessa Jatkuva palveluhjaus lu kuvan yhtenäisestä, yhdestä palvelusta: asiakas vi käsittää levansa samassa palvelussa tai palvelujen kknaisuudessa Palveluhjauksellisen tuen tavite: asiakas löytäisi mahdllisuutensa ja tavitteensa mnialaisen palvelutarjnnan perusteella Asiakas päätyy npeammin palveluun, jnka hän tunnistaa itselleen ikeaksi, tällöin asiakas mtivituu vahvemmin timintaan Palveluhjaus päättyy asiakkaan siirtyessä työhön tai kulutukseen, hjaus vähenee vaiheittain: Tuki työpaikilla rahallisen tuen lisäksi hjauksellista tukea, tarjlla myös työhönhjaajan palveluja? Yksilöllisesti tuki myös ammatilliseen kulutukseen siirryttäessä, esim. etsivän työ vi jatkua yhdessä ppilashulln kanssa Paja vi tutustuttaa ppilaitksen timintaan ja hjata ppilaitksen hjaamn ja ppilashultn Tmi Phjantammi 2014

23 Palvelutarpeeseen vastaava yhteistyö Mitä dtuksia timeentultukiasiakkailla n pajan suhteen? Miten vahvistaa asiakkaan realistisia dtuksia ja valmiuksia ttaa pajapalvelu vastaan? Miten tuttaa realistisia, dtuksia vastaavia palveluja? Työpajajakslla asiakas n muiden palvelujen tavitettavissa, pajajakssta vidaan tukipalveluilla kta mnipulisempi palvelu, jista asiakas valitsee Case: Asiakkaiden taustalla llut pitkä ssiaalitimen asiakkuus ja mielenterveyden tai päihteiden kanssa ngelmia: li henkilöitä, jtka eivät pystyneet pajalle eivätkä starttipajalle. Siksi paja li yhteistyössä mtt, päihdetyö, etsivä /yksilövalmentaja pienryhmän, timi 6 viikka, 4 h päivässä 3 kertaa viikssa, pajan tilissa. Palveluntuttavat jakivat yhdessä palvelun suunnittelun ja tteutuksen Jaettu palvelututant vi luda palvelutarvekartituksen, palvelujen ja palveluhjauksen jaksja. Jatk hyvinvinnin plulla asiakkaan selvittämien realististen tavitteiden phjalta Tmi Phjantammi 2014

24 Yhteistyöllä tutettuja palveluja erilaisille asiakasryhmille Ssiaalisen kuntutuksen ryhmä timii Orivedellä tavallaan jaettuna yhteisenä palvelututantna Työhönhjauksen vaiheeseen vastaavaa yhteistyötä? Yhteistyön tarvetta n, kska kunkin palvelutimijan man asiakaskunnan palvelutarpeiden kirj n laaja Ryhmätiminnan kehittämiseen yhteistyössä Asiakkaiden palvelutarpeet -- palveluaukt -- palvelujen tuttajien saaminen, resurssit yhteistyöhalu ja justavuus Mahdllisesti ryhmille timintaa eri timipisteissä, yhteistyössä 3.sektrin timijiden kanssa? Tmi Phjantammi 2014

25 Työllistämisen plkuja: kulutus ja työhallinnn välineitä Oppilaitkset, ml aikuiskulutus, keskeisiä työllistämisen plkuja, kaikenikäisten mtivinti niihin n tärkeää. Alle 3 kk:n ammatillisilta työllisyyskursseilta työllistyi 3 kk:ssa 1/3, 6-12 kk:n lähes pulet ja yli vuden kulutuksesta yli pulet. Kurssi tai tutkint työllistymisen edellytyksenä. Juuri suritettu tutkint, asiakkaan pitkän taustan merkitys vähenee, työpaikalla selvitetään: Onk asenne nyt khdallaan. Työhallinnlla käytettävissä urahjaus ja työllistymisplkua tukevia resursseja, vaikka henkilöstö vähenee n edelleen välineitä Onk muissa palveluissa valmiutta käyttää niitä? Miten hyödyntää paremmin? Ovatk työhallinnn palvelut työhönhjauksessa riittävät? Työhönhjaajan palvelut pajajaksn kuluessa vauhdittaneet sijittumista Työhönhjaan valinta, ei palkkatukityönä, tarvitaan ammattilainen: hjaustyön saaminen ja yritysten luttamus Tmi Phjantammi 2014

26 Yrityskntaktit Vidaank hyödyntää työhallinnn eri linjjen saamista yrityskntaktien lunnissa ja työhönhjauksen palveluissa, vaikka asiakas lähtöisin III linjalta? Elinkeinyhtiöt? Elinkeinasiamiehet? Knsultinti näiden kanssa, heidän näkemykset työllistämismahdllisuuksista Yrittäjäjärjestöjen hyödyntäminen kntaktien lumisessa Mitä infrmaatita visi yrittäjäjärjestöjen tilaisuuksissa välittää yrityksiin? Suraan inf suuriin yrityksiin? Osaamisesta dkumentti pajalta, lisi markkinitavissa yrityksille esim. yrittäjäjärjestöjen tilaisuuksissa, lehdissä Kuuluuk yrityskntaktien lunti pajavalmentajien työhön ja työaikaan? Laajempi paikallinen työllisyysstrategia aktivisi sapulia Frumi sapulten tapaamiselle, työllisyysryhmä? Tmi Phjantammi 2014

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Autismia sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Autismia

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan

Lisätiedot

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänvikaa sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

UUTTA VAHVISTUSTA ASIAKASOHJAUKSEEN

UUTTA VAHVISTUSTA ASIAKASOHJAUKSEEN 1 UUTTA VAHVISTUSTA ASIAKASOHJAUKSEEN Millaisia vat uuden vanhuspalvelulain ja laatususituksen tumat muutstarpeet? Case Hämeenlinna Vukk Lehtimäki, asiakashjausyksikön päällikkö, vs. Khti vanhustyön tulevaisuutta

Lisätiedot

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen 4.6.2015. Liikkujan polku -verkosto

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen 4.6.2015. Liikkujan polku -verkosto Nurten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen 4.6.2015 Liikkujan plku -verkst Iltapäivän hjelma Kuulumisten vaiht Viestintä aiheen jatka: uudistuneet nurten ja aikuisten harrasteliikunnan

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja 1 Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja muisti aika 23.11.2015 kl 13-16: kahvit nin kl 14.15-14.30 paikka valtuustsali sallistujat lapsiperhepalveluissa timivat Aiemmin n lähetetty (ja löytyvät

Lisätiedot

2.2.2015. www.ktay.fi

2.2.2015. www.ktay.fi Ssiaali- ja terveysvalikunta Eduskunta Kuntutuksen timialayhdistyksen lausunt hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi ssiaali- ja terveydenhulln järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

Vastuukäyttäjän tehtävät

Vastuukäyttäjän tehtävät Vastuukäyttäjän tehtävät 22.3.2013 Satu Hrnbrg Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedte 3/500/2013 Kulutuksen järjestäjä nimeää 2-6 vastuukäyttäjää, jiden tehtäviä vat Perehtyminen rganisaati-, kulutustarjnta-

Lisätiedot

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Lasten niveltulehdusta sairastavien speutumisvalmennuskurssit Nurten speutumisvalmennuskurssit, sittaiset t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Liikkujan polku -verkosto

Liikkujan polku -verkosto Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt? Sinä teet, minä teen Visik tekemisiä yhdistää ja saada ismpia tulksia aikaiseksi? Khderyhmä tiedssa, kanavat kunnssa Keneltä löytyisi sisältöjä? Yksinäistä

Lisätiedot

Etunoja lasten, nuorten ja perheiden tukemisessa edellyttää monialaista yhteistyötä ja johtamista. - Mihin se voi kaatua?

Etunoja lasten, nuorten ja perheiden tukemisessa edellyttää monialaista yhteistyötä ja johtamista. - Mihin se voi kaatua? Etunja lasten, nurten ja perheiden tukemisessa edellyttää mnialaista yhteistyötä ja jhtamista. - Mihin se vi kaatua? FT, ssiaalijhtaja Arja Heikkinen, Oulun kaupunki 29.9.2014 Oulun kaupungin tavitteet

Lisätiedot

Hengityssairautta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Hengityssairautta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Hengityssairautta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Hengityssairauksia

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

TULOSKORTTI TULOSKORTTI TOTEUTUS. Kirjasto updated yhteiskehittäminen. KIRJASTO UPDATED yhteiskehittäminen Kirjasto treenaa nuoria hanke 1) LÄHTÖKOHTA

TULOSKORTTI TULOSKORTTI TOTEUTUS. Kirjasto updated yhteiskehittäminen. KIRJASTO UPDATED yhteiskehittäminen Kirjasto treenaa nuoria hanke 1) LÄHTÖKOHTA TULOSKORTTI Kirjast updated yhteiskehittäminen Helsingin kaupunginkirjast & Dems Helsinki 9.2.2016 TULOSKORTTI KIRJASTO UPDATED yhteiskehittäminen Kirjast treenaa nuria hanke TOTEUTUS 1) LÄHTÖKOHTA Nurten

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

me-talo konsepti. Kohti myönteistä tulevaisuutta.

me-talo konsepti. Kohti myönteistä tulevaisuutta. me-tal knsepti. Khti myönteistä tulevaisuutta. 2 visi. 2050 Sumessa ei le yhtään syrjäytynyttä lasta eikä nurta painpistealueet. maahanmuuttajanuret mielenterveyden tuki ja palvelut kulutus työllistyminen

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nurten ja nurten aikuisten ja lasten speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Nurten ja nurten aikuisten speutumisvalmennuskurssit

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

Uutta vahvistusta palveluohjaukseen keskittämisen ja kehittämisen keinoin Hämeenlinnan ikäihmisten asiakasohjausyksikkö ja IKÄPALO hanke

Uutta vahvistusta palveluohjaukseen keskittämisen ja kehittämisen keinoin Hämeenlinnan ikäihmisten asiakasohjausyksikkö ja IKÄPALO hanke Uutta vahvistusta palveluhjaukseen keskittämisen ja kehittämisen keinin Hämeenlinnan ikäihmisten asiakashjausyksikkö ja IKÄPALO hanke Vukk Lehtimäki, päällikkö vs. Hämeenlinnan Ikäihmisten asiakashjausyksikkö

Lisätiedot

Liikkujan polku mitä, miksi ja miten? #LiikkujanPolku

Liikkujan polku mitä, miksi ja miten? #LiikkujanPolku Liikkujan plku mitä, miksi ja miten? #LiikkujanPlku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt? Sinä teet, minä teen Visik tekemisiä yhdistää ja saada ismpia tulksia aikaiseksi? Khderyhmä tiedssa, kanavat

Lisätiedot

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 Lajiliittjen n mahdllista hakea tukea lasten ja nurten urheilun (6-19v) kehittämistyöhön. Nuri Sumi tukee lajiliittjen kehittämistimia

Lisätiedot

Kärkihanke 1 Palvelut asiakaslähtöisiksi (PASI) Palvelusetelikokeilu -osahankkeen laajennus Sitra Vuokko Lehtimäki, hankepäällikkö, STM

Kärkihanke 1 Palvelut asiakaslähtöisiksi (PASI) Palvelusetelikokeilu -osahankkeen laajennus Sitra Vuokko Lehtimäki, hankepäällikkö, STM Kärkihanke 1 Palvelut asiakaslähtöisiksi (PASI) Palvelusetelikkeilu -sahankkeen laajennus Sitra 13.10.2017 Vukk Lehtimäki, hankepäällikkö, STM 1 Palvelusetelikkeilujen mahdllisuus laajentua Kärkihankkeen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunnan elinkeinoja

Kuhmoisten kunnan elinkeinoja Kuhmisten kunnan elinkeinja työllisyysstrategia [Tiedstn alatsikk] Visi, tavitteet, keint 0 Visi Kuhmisissa n luntaista elinvimaa, tekemistä ja laadukkaita palveluita ihmisille ja yhteisöille. Kuhmisten

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä Palveluspimus 1 (4) 1 Spijasapulet 1.1 Tilaaja Palvelujen tilaajana timii Frssan kaupunki 1.2 Tuttaja Palvelujen tuttaja ja tinen spijasapuli n 2 Spimuksen rajaus 2.1 Spimus perustuu Tämä palveluspimus

Lisätiedot

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan 9.4.2015 1 / 8 Työ- ja elinkeinministeriö Viite: TEM/574/00.06.02/2015 Seudullisten kehittämisyhtiöiden rli työ- ja elinkeinplitiikan edistämisessä 1. TEM:n kysymykset ja vastaukset niihin: 1.1. Kehittämisyhtiöiden

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn tiseen verkstseminaariin! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Tässä ja nyt jälleen huikea prukka kasassa! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt?

Lisätiedot

Yhteenveto Päivä liitossa päivästä

Yhteenveto Päivä liitossa päivästä Päivä liitssa päivä järjestettiin 2.10.2014 Val-talssa Helsingin Pasilassa. Päivään sallistui pääkaupunkiseudun urheiluseurjen päätimisia timihenkilöitä sekä yleisurheilukuluhjaaja. Tähän yhteenvetn n

Lisätiedot

Nuorten tuki-hanke ja avoin ammattiopisto. Hanna Nuutinen, Tero Vornanen ja Kristiina Sallinen www.pkky.fi/avoinammattiopisto

Nuorten tuki-hanke ja avoin ammattiopisto. Hanna Nuutinen, Tero Vornanen ja Kristiina Sallinen www.pkky.fi/avoinammattiopisto Nurten tuki-hanke ja avin ammattipist Hanna Nuutinen, Ter Vrnanen ja Kristiina Sallinen www.pkky.fi/avinammattipist OHJAAMO Ohjaavat/lähettävät taht 2.Asteen ppilaitkset Palveluun tutustuminen ja palvelutarpeen

Lisätiedot

FC HONKA AKATEMIAN ARVOT

FC HONKA AKATEMIAN ARVOT FC HONKA AKATEMIAN ARVOT JOHDANTO... 3 FC HONKA AKATEMIAN ARVOT... 4 YHTEISÖLLISYYS & YKSILÖ... 5 MEIDÄN SEURA, TOIMIMME YHDESSÄ, VOITAMME YHDESSÄ... 5 YKSILÖN KEHITYS JA YKSILÖN ONNISTUMISET PARANTAVAT

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

Missä ikävaiheissa kuuluu? => varhaiskasvatus, esiopetus sekä perusopetus, toisen asteen koulutus. aikuisten osalta? ei seurata

Missä ikävaiheissa kuuluu? => varhaiskasvatus, esiopetus sekä perusopetus, toisen asteen koulutus. aikuisten osalta? ei seurata UNICEFIN LAPSIYSTÄVÄLLINEN KUNTA TOIMINTAMALLI LAPPEENRANNAN SUUNNITELMA Rakennuspalikka ja tarkistuslista tämän hetken tilanne kehittämistimi kehittämisestä vastaava tah 1. Lapsen ikeudet tunnetaan Näkyykö

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

Taloussuunnittelu ja seuranta suhteessa lapsi- ja nuorisopolitiikan tietotarpeisiin Armi Tauriainen Talousarviopäällikkö

Taloussuunnittelu ja seuranta suhteessa lapsi- ja nuorisopolitiikan tietotarpeisiin Armi Tauriainen Talousarviopäällikkö H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, YLI- II Talussuunnittelu ja seuranta suhteessa lapsi- ja nurisplitiikan tiettarpeisiin Armi Tauriainen Talusarvipäällikkö 17.11.2010 2

Lisätiedot

7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ

7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ 39 7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ Elämässä tulee vastaan yllättäviä tilanteita ja tapahtumia, tisinaan aivan yllättäenkin ja arvaamattmasti ja ne vievät elämän hetkeksi hämmennyksen ja

Lisätiedot

Arvioinnin kohteena ovat: Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta

Arvioinnin kohteena ovat: Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta ASIAKASPALVELU, 20 v Arviinnin khde Ammattisaamisen näyttö Muu saamisen arviinti 1. Työprsessien hallinta Arviinnin khteena vat: Työhyvinvinnista hulehtiminen 3. Työn perustana levan tiedn hallinta Työympäristöstä

Lisätiedot

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittäminen Savon koulutuskuntayhtymässä Tuloksia ja käytäntöjä

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittäminen Savon koulutuskuntayhtymässä Tuloksia ja käytäntöjä Työpaikalla tapahtuvan ppimisen kehittäminen Savn kulutuskuntayhtymässä Tulksia ja käytäntöjä Maija Savlainen 15.11.2017 Kehittämishanke 8/2015-7/2018 Tteuttaja Savn kulutuskuntayhtymä. Hanke n valmisteltu

Lisätiedot

Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustoimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015

Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustoimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015 Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015 KOOSTE SEMINAARIPÄIVÄN HAVAINNOISTA JA TULOKSISTA Kirjaukset: Tm Tarvainen, tm.tarvainen@ajatustal.fi

Lisätiedot

Kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain uudistaminen

Kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain uudistaminen Opetus- ja kulttuuriministeriö Lausuntpyyntö 18.05.2018 OKM/93/040/2017 Kuntien kulttuuritiminnasta annetun lain uudistaminen Jhdant Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausunta liitteenä levasta muistista

Lisätiedot

A ryhmä. Ryhmä 1. 1. Mitä muuttaisitte nykyisessä lastensuojelun työssä / millainen lastensuojelun työn tulisi olla vuonna 2023

A ryhmä. Ryhmä 1. 1. Mitä muuttaisitte nykyisessä lastensuojelun työssä / millainen lastensuojelun työn tulisi olla vuonna 2023 A ryhmä Ryhmä 1 1. Mitä muuttaisitte nykyisessä lastensujelun työssä / millainen lastensujelun työn tulisi lla vunna 2023 peruspalveluja enemmän ktiin tehtävää työtä lisää vanhempien kanssa enemmän työskentelyä

Lisätiedot

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän verkostotapaaminen 2.9.2015. Liikkujan polku -verkosto

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän verkostotapaaminen 2.9.2015. Liikkujan polku -verkosto Nurten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän verksttapaaminen 2.9.2015 Liikkujan plku -verkst Iltapäivän hjelma Kuulumisten vaiht Hyvien käytäntöjen jakaminen: Glfin hyviä käytäntöjä Seuratimintayksikön

Lisätiedot

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Muistisairauksia sairastavien aikuisten speutumisvalmennuskurssit, parikurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital speutumisvalmennuskurssi,

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

VALMA-KOULUTUS AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS

VALMA-KOULUTUS AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS VALMA-kulutus n hyvä vaihteht sinulle js haluat tutustua erilaisiin kulutusalihin ja ammatteihin tarvitset lisäaikaa ja hjausta kulutuksen ja ammatin valinnassa

Lisätiedot

Asiakirja liitetään Suomen Nuorisoseurat ry:n toimintasuunnitelman liitteeksi.

Asiakirja liitetään Suomen Nuorisoseurat ry:n toimintasuunnitelman liitteeksi. TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Aluetimist: Phjis-Karjala Keskeiset alueelliset timinnt ja timenpiteet vunna 2014 Asiakirja liitetään Sumen Nurisseurat ry:n timintasuunnitelman liitteeksi. 1. KULTTUURI-, HARRASTUS-

Lisätiedot

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013 7.2.2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö Kirsi Kaunisharju Sähköp. kirsi.kaunisharju@minedu.fi Arvi kulttuurin ja luvan taluden timintaedellytyksistä 2013, hjeistus 7.11.2013 Etelä-Savn alueen arvi kulttuurin

Lisätiedot

Fibromyalgiaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Fibromyalgiaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Fibrmyalgiaa sairastavien speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja

Lisätiedot

Tutustumme Kokoomukseen

Tutustumme Kokoomukseen Tutustumme Kkmukseen Opiskelevan pienryhmän aineist Kansallisen Sivistysliitn Opintkeskus KANSIO www.kkmus.fi/kansi/aineistt/tutustumme_kkmukseen Tutustumme Kkmukseen Kkmuksen paikallisyhdistyksiin liittyy

Lisätiedot

HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA

HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA HANKKEEN AVULLA EDISTETÄÄN KAUPUNGIN ELINKEINOELÄMÄÄ JA YMPÄRISTÖTAVOITTEITA YRITYSTEN TOIMINTA = YRITYSTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Kehittämisen sa-alueet:

Lisätiedot

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731 Hyvinvintitiet hyvinvintijhtamisen työkaluna Matti Vähäkupus Oulun kaupunki matti.vahakupus@uka.fi 0505687731 Kertmus etenee vudesta ja valtuustkaudesta tiseen Hyvinvinnin rakenteet Oulun kaupunki Kaupungin

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA 2004/2009 Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut Kirkknummen musiikkipist n perustettu vunna 1972, kunnallistettu 1.1.1989

Lisätiedot

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Hengityssairauksia sairastavien

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit

Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntutuskurssit Aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Yleistä Pidä Lappi Siistinä ry:n timinnan tavitteena n säilyttää Lapin puhdas ja viihtyisä ympäristö. Päämäärään pyrimme valistustiminnalla, kulutuksella, jätehulln kehittämisellä,

Lisätiedot

3. Riittääkö Tilaajavastuusta saatava raportti sieltä saatavien tietojen osalta ja katsooko tilaaja sen sieltä suoraan tässäkin vaiheessa?

3. Riittääkö Tilaajavastuusta saatava raportti sieltä saatavien tietojen osalta ja katsooko tilaaja sen sieltä suoraan tässäkin vaiheessa? Tarjuspyynnöstä esitetyt kysymykset ja vastaukset niihin 1. Vik avkuntutuksessa rakentaa palvelun niin, että siinä n sekä ktiin annettavaa kuntutusta että erillisessä tilissa tteutettavaa ryhmämutista

Lisätiedot

Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Ikääntyneiden mnisairaiden kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Ikääntyneiden mnisairaiden

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan johtaminen. Saara Jäämies Salo

Vapaaehtoistoiminnan johtaminen. Saara Jäämies Salo + Vapaaehtistiminnan jhtaminen Saara Jäämies Sal 14.3.2017 + Kuka len? Saara Jäämies Helsingin kaupunginkansliassa vapaaehtistiminnan mallin prjektisuunnittelija Vapaaehtis- ja kansalaistiminnan kehittäjä

Lisätiedot

Urheillen terveyttä seurassa -tapaaminen 4.6.2015. Liikkujan polku -verkosto

Urheillen terveyttä seurassa -tapaaminen 4.6.2015. Liikkujan polku -verkosto Urheillen terveyttä seurassa -tapaaminen 4.6.2015 Liikkujan plku -verkst Aamupäivän hjelma Kuulumisten vaiht & UTS- ja terveysprfiilien tilannekatsaukset Sprts Club fr Health kuulumiset Sumen ryhmän SCfH

Lisätiedot

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto ry. Maistuva ammatti -hanke Hankkeen kesto 2012 2013 LOPPURAPORTTI Dnro 2089/325/2011

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto ry. Maistuva ammatti -hanke Hankkeen kesto 2012 2013 LOPPURAPORTTI Dnro 2089/325/2011 Sumen Elintarviketyöläisten Liitt ry Maistuva ammatti -hanke Hankkeen kest 2012 2013 LOPPURAPORTTI Dnr 2089/325/2011 Jaana Saaranen 20.1.2014 1 Sisällys Hankkeen tavite... 1 Hankesapulet ja yhteistyö...

Lisätiedot

Esimerkkejä elävästä elämästä

Esimerkkejä elävästä elämästä Esimerkkejä elävästä elämästä Tämän esityksen tarkitus: Antaa tieta neurpsykiatrisesta valmennuksesta Miten neurpsykiatrinen valmennus visi esimerkiksi auttaa Miten tulisi timia tätä palvelua hakeakseen

Lisätiedot

Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus

Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus DM 450969 02-2009 Cpyright Tekes Tekes teknlgian ja innvaatiiden kehittämiskeskus Innvaatitiminnan edistämisen edelläkävijä Tekes verkstja innvaatiille Palvelut Asiakkaat Resurssit rahitusta ja asiantuntemusta

Lisätiedot

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014 Auringnpilkkujen ryhmä Päivänsäteiden ryhmä 1. YKSIKKÖ Mutkaplun päiväkti n Rajamäen uusin ja suurin 5-ryhmäinen päiväkti, jka

Lisätiedot

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA elkuu 2015 OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA OPPILAAN SÄÄNNÖLLISEN KOULUNKÄYNNIN TURVAAMINEN JA TUKEMINEN Kulun aikuisten tehtävä n tukea tasapulisesti jkaista ppilasta tämän kasvussa ja kehityksessä

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustalite Fennviman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuustalite Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustkysymys 31.8.2015/Selntek Fennviman hankkeesta ja siihen valmistautumisesta:

Lisätiedot

Johdanto laadullistamismoduuliin. 1. koulutuspäivä

Johdanto laadullistamismoduuliin. 1. koulutuspäivä Jhdant laadullistamismduuliin 1. kulutuspäivä Päivän agenda Tervetula, alitussanat Miksi täällä llaan? Miten ensimmäinen päivä menee: Esitesti Sumen maahanmuuttjärjestelmä Sumen työmarkkinat Sumen VTO-markkinat

Lisätiedot

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua.

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua. Muistilista tasa-arvtyön laadunvalvntaan Muistilistan tarkitus: Valvtaan lain tteutumista sekä tavitteiden, timenpiteiden ja kulun tasa-arvtyön seurantamenettelyn laatua. Jhdant: Muistilistat timivat usein

Lisätiedot

Alueellisten aikuiskoulutuksen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen tilanne kysely

Alueellisten aikuiskoulutuksen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen tilanne kysely Alueellisten aikuiskulutuksen tiet-, neuvnta- ja hjauspalvelujen tilanne 2009 -kysely Helmikuu 2009 (versi 23.2.2009) Aikuishjauksen krdinaatiprjekti 1. Lmakkeen täyttämiseen sallistuneen ryhmän tiedt

Lisätiedot

KAIKKI ALKAA TIEDOSTA TULOKSELLISTA DIGITAALISESTI OHJAAVAA UUSIOKÄYTTÖÄ MAANRAKENTAMISEEN

KAIKKI ALKAA TIEDOSTA TULOKSELLISTA DIGITAALISESTI OHJAAVAA UUSIOKÄYTTÖÄ MAANRAKENTAMISEEN KAIKKI ALKAA TIEDOSTA TULOKSELLISTA DIGITAALISESTI OHJAAVAA UUSIOKÄYTTÖÄ MAANRAKENTAMISEEN Maapörssi Maapörssi n alittanut nettiphjaisen tiedn välittämisen ylijäämä maa-ainesten kierrätyksen edistämiseksi

Lisätiedot

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden kuntoutuskurssit

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aivverenkierthäiriön sairastaneiden kuntutuskurssit 29.8.2012 AVH-kuntutuskurssit Kurssikknaisuus vuden 2013 alusta Humiitu kehittämistiminnasta saatuja tulksia (kevennetty kävely

Lisätiedot

Parasta Lapsille ry Rekrytointi- ja perehdytyskansio

Parasta Lapsille ry Rekrytointi- ja perehdytyskansio Rekrytinti- ja perehdytyskansi Kansi n tarkitettu apuvälineeksi erilaisiin tilaisuuksiin, jissa järjestöämme ja timintaamme tehdään tutuksi uusille ihmisille. Ajatuksena n, että jkainen hyödyntää sitä

Lisätiedot

Etelä-Savon OHJAAMO asioiden keskustelu Nro #3

Etelä-Savon OHJAAMO asioiden keskustelu Nro #3 MUISTIO Etelä-Savn OHJAAMO asiiden keskustelu Nr #3 Mikkeli, Etelä-Savn ELY-keskus, Ruuma - kkushune + Skype -yhteys Ajankhta 5.4.2016 kl 13:00-14:15 Läsnä: Tuija Tivakainen (ELY-keskus) Heikki Kantnen

Lisätiedot

SYVENTÄVÄ KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU - OPINTOKIRJA

SYVENTÄVÄ KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU - OPINTOKIRJA SYVENTÄVÄ KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU - OPINTOKIRJA Valtineuvstn asetuksessa 351/2011 tarkitettu syventävä käytännön harjittelu (30 p) sisältyen hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintn (330 p) Opiskelija hetu

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2015 Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen Mielenterveys- ja

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2015 Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen Mielenterveys- ja n tutkintkhtainen sa Ssiaali- ja terveysalan perustutkint 2015 Lasten ja nurten hidn ja kasvatuksen Mielenterveys- ja päihdetyön Sairaanhidn ja hulenpidn saamisalat Lähihitaja Oph määräys 79/011/2014 Luksian

Lisätiedot

L 3. 9. 01. 2015 KAUPUNGINKANSLIA LOPPURAPORTTI HELSINGIN KAUPUNKI INNOVAATIORAHASTO

L 3. 9. 01. 2015 KAUPUNGINKANSLIA LOPPURAPORTTI HELSINGIN KAUPUNKI INNOVAATIORAHASTO HELSINGIN KAUPUNKI INNOVAATIORAHASTO KAUPUNGINKANSLIA LOPPURAPORTTI HELSINGIN KAUPUNGIN KIRJAAMO HELSINGFORS STADS REGISTRATORSKONTOR Saapunut/lnkmmit Hankkeen vastuullinen ia yhteystiedt Vastuutah/Yrityksen

Lisätiedot

Välkky-hanke. Työvalmennus ja työnetsinta. 8.6. Päätösseminaari. Työvalmennuksen ja työnetsinnän hyvät käytännöt sekä niiden jalkauttaminen

Välkky-hanke. Työvalmennus ja työnetsinta. 8.6. Päätösseminaari. Työvalmennuksen ja työnetsinnän hyvät käytännöt sekä niiden jalkauttaminen Välkky-hanke Työvalmennus ja työnetsinta 8.6. Päätösseminaari Työvalmennuksen ja työnetsinnän hyvät käytännöt sekä niiden jalkauttaminen Sari Puurtinen Net Effect Oy Ajatuksia hyvistä käytännöistä Hyvät

Lisätiedot

Urheillen terveyttä seurassa -tapaaminen 10.9.2015. Liikkujan polku -verkosto

Urheillen terveyttä seurassa -tapaaminen 10.9.2015. Liikkujan polku -verkosto Urheillen terveyttä seurassa -tapaaminen 10.9.2015 Liikkujan plku -verkst Tapaamisen tavitteet kirkastaa yhteistä Urheillen terveyttä seurassa viestiä ja viestintää saada tukea man piltin/hankkeen käytäntöön

Lisätiedot

3) Kehitetään omaishoidontukea

3) Kehitetään omaishoidontukea IKÄIHMISTEN PALVELUJEN KEHITTÄMISOHJELMA VEHMAAN KUNNASSA Liite 2 1) Tuetaan ikääntyneen terveyden edistämistä ja timintakykyä TAVOITE TOIMENPITEET VASTUUTAHOT Ikäihmisillä n terveyttä Ikäihmisten neuvntatiminta

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014 NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014 BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bd.fi BDO Oy, a limited liability cmpany

Lisätiedot

Pois syrjästä hankkeen kehittämispäivä

Pois syrjästä hankkeen kehittämispäivä MUISTIO 8/2015 18.11.2015 Pis syrjästä hankkeen kehittämispäivä Aika: 29.10.2015 kl 9.00 15.00 Paikka: Rauman kaupungintal s. Kanalinranta 3, Rauma Osallistujat: Anu-Elina Halnen, Satakunnan sairaanhitpiiri,

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA

VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA 1 Auttamallakin pitaan VAPAAEHTOISTOIMINTA OPPIMISKOKEMUKSENA Aineist n kehitetty Opetushallituksen rahittamassa kulutushankkeessa ja se perustuu kansainvälisen Cmenius-prjektin Eubis tulksiin. Aineist

Lisätiedot

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista.

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista. EKOTUKIKITOIMINNAN PERUSKOULUTUS OSA II MAANANTAI 13.2.2012 Kulutustilaisuudessa tehtiin klme ryhmätyötä. Seuraavassa n knti ryhmätöiden tulksista. Alussa phdittiin mitä tulee mieleen kestävästä kuluttamisesta.

Lisätiedot

Ystävän apuri. Palveluihin ohjaamisen opasvihko ikäihmisen ystävälle. Ystävätoiminnan alueellisen tuen kehittämisprojekti 2012-

Ystävän apuri. Palveluihin ohjaamisen opasvihko ikäihmisen ystävälle. Ystävätoiminnan alueellisen tuen kehittämisprojekti 2012- Ystävän apuri Palveluihin hjaamisen pasvihk ikäihmisen ystävälle Ystävätiminnan alueellisen tuen kehittämisprjekti 2012- TAVALLISEN IHMISEN TAIDOIN Oppaan sisällöstä: Opas n tarkitettu Punaisen Ristin

Lisätiedot

22.9.2015. Riihimäen Yritystalo, Teklan nh, 3.krs, osoite Eteläinen Asemakatu 2, Riihimäki. Osallistujat Paavo Vuori, puheenjohtaja Hausjärvi

22.9.2015. Riihimäen Yritystalo, Teklan nh, 3.krs, osoite Eteläinen Asemakatu 2, Riihimäki. Osallistujat Paavo Vuori, puheenjohtaja Hausjärvi Muisti 1 (7) HAUSJÄRVEN, HYVINKÄÄN, LOPEN JA RIIHIMÄEN SEUDULLISEN LIIKENNETURVALLISUUSRYHMÄN KOKOUS Aika kl 14.00 16.00 Paikka Riihimäen Yritystal, Teklan nh, 3.krs, site Eteläinen Asemakatu 2, Osallistujat

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

Lapuan kaupunki. Lapuan kaupungin strategia. Luonnos 29.11.2013. Säännöt ja ohjeet nro. Hyväksytty: Voimaantulo:

Lapuan kaupunki. Lapuan kaupungin strategia. Luonnos 29.11.2013. Säännöt ja ohjeet nro. Hyväksytty: Voimaantulo: Lapuan kaupunki Säännöt ja hjeet nr Lapuan kaupungin strategia Lunns 29.11.2013 Hyväksytty: Vimaantul: 29.11.2013 DEMOKRATIA JA OSALLISUUS Otsikk: Osallistuva demkratia - rhkeus, reiluus ja vastuullisuus

Lisätiedot

Spectrum kokous 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki

Spectrum kokous 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki Spectrum kkus 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki Yleiset ajatukset ja ideat Miksi maanne n valinnut kääntää tietyn san Spectrumia? Sumi Kääntää Appendix 1 - Tämä n sitä, mitä Sumen muset tarvitsevat

Lisätiedot

Tommi Pekanoja Ensihoidon kenttäjohtaja

Tommi Pekanoja Ensihoidon kenttäjohtaja L4 Tmmi Pekanja Ensihidn kenttäjhtaja Mikä L4? Timintaa käynnistellään Erilaisia timintamalleja käytössä valtakunnassa Ensihitasetus Hätäkeskusuudistus Kentän kulutus- ja pätevyysvaatimusten muuttuminen

Lisätiedot

Opinpaletin koulutustarjonta

Opinpaletin koulutustarjonta JOULUKUU 2014 KE 3.12.2014, kl 10 16: Alustja ja appseja aineryhmittäin (yhteiskuntatieteelliset aineet, maantiet ja bilgia) MARRASKUU 2014 TO 20..2014, kl 9 15: Verkktyövälineiden sveltaminen hjaus ja

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ PERHEPÄIVÄHOITAJA VARHAISKASVATTAJANA HYVÄ PÄIVÄ PERHEPÄIVÄHOIDOSSA

Lisätiedot

Muistio. - aikataulu. Merja Ruotsalainen, projektipäällikkö

Muistio. - aikataulu. Merja Ruotsalainen, projektipäällikkö valtakunnallinen tiet- ja petuskäytön kulutus TieVie-suunnitteluryhmän kkus Aika: ke 9.11.2005 kl 11.15-18.00, t 10.11. kl 8.30-15.15 Paikka: Peurunka, Laukaa Läsnä: Paula Airaksinen, Antti Auer, Taru

Lisätiedot

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen Liikkujan polku -verkosto

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen Liikkujan polku -verkosto Nurten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen 10.3.2016 Liikkujan plku -verkst Iltapäivän hjelma (kl 13.30-15.30) Esittäytymiset KKI-hanketuki Hyvien käytäntöjen jakaminen: Lunais-Sumen

Lisätiedot