Monialaisella palveluyhteistyöllä jatkopolkuja työpajojen asiakkaille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Monialaisella palveluyhteistyöllä jatkopolkuja työpajojen asiakkaille"

Transkriptio

1 Mnialaisella palveluyhteistyöllä jatkplkuja työpajjen asiakkaille Orivesi Tekemällä ppii -hanke Ism Phjantammi Tmi Phjantammi

2 Hankkeista ppia Tausta tälle esitykselle n timintani Pirj Oulasvirta-Niirasen Ssiaalikehityksessä vetämässä Rajanylittäjät hankkeessa, rahitus Lapin ELYkeskus Tarkemmin jssa julkaisu Etsivä nuristyö ja nurten työpajatiminta mnialaisessa palveluyhteistyössä (2013) Tmi Phjantammi 2014

3 Agenda Mnialainen palveluyhteistyö Verkttumisesta ja mnialaisesta palveluyhteistyöstä Pajapalvelut lleet aina sa palveluketjua, mitä uutta mnialaisessa palveluyhteistyössä? Ei vain lähettämistä, vaan tisten vahvuuksista löytyviä mahdllisuuksia, jaettua palveluhjausta ja palvelututanta Mitä yhteistyöhön sallistuminen edellyttää pajatiminnalta? Valmentajien yhteistyön kehittäminen ja pajan sidsryhmäyhteistyön palapeli Pajapalvelujen kehittäminen: sa muiden palvelujen kehittämistä: Hyötyjinä asiakkaat, kunnat, työhallint Jatkplun rakentaminen alkaa pajalle hjaamisesta: pajapalvelujen tunnettuus Osapulten yhteistyövalmius hjaamisesta palvelututantn Miten kehittää hjausta pajajakslta eteenpäin? Työhallinnn ja kunnan yhteistyön tavitteista Tmi Phjantammi 2014

4 Verkstelämän klme vaihetta Verkstkkukset I vaiheessa, kmmunikaatin vahvistaminen: Tiednkulku vahvistaa krdinaatita, käsitys tisten palveluista tukee palveluhjausta. Verkstkkukset II vaiheessa, reagidaan tietihin: Verkstt areena käsitellä esille tulevia ngelmia ja mahdllisuuksia. Verkstissa viritellään yhteistyötä ad hc, tisten vahvuuksia hyödynnetään palvelujen kehittämisessä, tehdään yhteistyötä. Kahden- ja klmenkeskisesti ludaan uusia timintatapja Verkstkkukset III vaiheessa: verkstssa hjataan palvelujen tavitteelliseen kehittämiseen. Verkstssa työstetään yhteiset yleiset tavitteet verksttyölle. Osapulet tunnistavat rlinsa tavitteiden tteutuksessa. Palvelujen kehittämiselle ludaan kunnallinen / seudullinen alusta timia. Tmi Phjantammi 2014

5 Mnialaisen yhteistyön nnistumisen takeena Kunnan sisäinen yhteistyökulttuuri, viestittävä ja ppiva rganisaati - > Valmius ttaa ppia ja krdinitua itse saksi kknaisuutta tisten timinnan kautta Viestintä, kannattaa tuda esille man palvelun vahvuuksia, timinta-ajatus, miksi palvelu timii, mihin palvelutarpeeseen vastataan ja maa kehittämistyötä Viestitetään mia dtuksia ja käsityksiä mahdllisuuksista sekä esteistä ja puutteista - > Synnytetään mielikuvia dtuksista, jihin myös tiset vivat luda ratkaisuehdtuksia Verkstjen ja kunnan päärganisaatiiden suhteet selkeiksi, verkstille tunnistettava tehtävä ja rli: Välittyvätkö verkstn tudut asiat päätöksentekn? Psitiiviset kkemukset luvat intressiä käyttää verkstja kehittämistyössä Luvat valmiutta ja halua viestittää, tehdä alitteita, Valmiutta krdinitua ja kehittää maa timintaa Tmi Phjantammi 2014

6 Kun tunnetaan tisten palvelut, vidaan alkaa kehittää asiita yhdessä Vanhat timijat: Vaikka paikalliset palveluntuttajat tunnetaan: Tunnetaank palvelut? Asiakas hjataan yksikköön, kuten pajalle, tunnetaank palvelun sisältöjä, työntekijöiden tehtävänkuvia, mihin paja visi mukautua, js tiveet perusteltuja? Kun tunnetaan tisten ydinvahvuudet, miksi timinta tuttaa hyviä tulksia, nähdään, miksi mia asiakkaita vidaan hjata k. palveluun ja mistä silti tulisi varmistua, miten kehittää palveluja Syntyy ideita kehittää palveluhjausta ja maa timintaa tisia palveluja tukevaksi. Työntekijätasn keskinäinen reagiva yhteistyö n tärkeää. Sitä tukisi laajempi yhteinen tavitteenasettelu: Timijat tunnistavat, mitä tavitella paikallisessa timinnassa. Tmi Phjantammi 2014

7 Rakennerefrmit veruke jättää palvelut kehittämättä? Palveluyhteistyön kehittämisnäkymät vat sin kiinni ste- ja kuntarakenteiden refrmeissa sekä työhallinnn muutksissa, Asiakaspalvelu agendassa. Epävarmuustekijöitä ja verukkeita riittää. Silti vidaan kehittää palveluyhteistyötä, jka n svitettavissa kaikkiin rakenteisiin. Rakennetaan yhteistyöpäämaa, se n resurssi. Kehitetään valmiuksia tunnistaa palvelutarve, räätälöidä palveluja, kehittää palveluhjausta, ryhmäpalveluja, seurantaa tai tapja tuttaa palveluja Sidsryhmäyhteistyöstä saadaan aineksia man timinnan kehittämiseen Yhteisissä verkstissa vidaan ennakida rakenteellisia murrksia, kehittämisen reunaehtja, mutta ne eivät le kehittämisen esteitä. Tmi Phjantammi 2014

8 Mnialaista palveluyhteistyötä Asiakastyön verkstt ja asiakaskhtaiset yhteistyöryhmät Palveluhjausta yhteistyössä, saattaen vaihtaen periaatetta syvennetään, yhteinen seuranta, vahvistetaan kpin ttamista aiemmin j tisen palvelusta alkaen, yhteistyössä vi syntyä uudenlainen tapa timia Asiakkaan ympärille yksilöllisesti räätälöityä palveluyhteistyötä, varmistetaan raamit yhteisin neuvtteluin tai spimuksin Työntekijöiden saamisen jakaminen, jaettu timintatapa: Knsultiva työte, maan työhön myös tisten saamista ja näkökulma Työparitiminta esim. ssiaalityön ja työhallinnn työntekijä tai etsivä ja yksilövalmentaja, vi synnyttää uudistuneita palveluja Jaettu yhteinen palvelututant eli Jaetun palvelun knsepti: Mnialainen yhdessä suunniteltu ja (sin) yhteisesti tutettu palvelu, jka vi lla samalla palveluhjausta, esim. typ-timinnassa tai ryhmätiminta yhteistyönä. Tmi Phjantammi 2014

9 Pajapalvelujen maa kehittämistä ja kehittämistä yhteistyössä Pajan: Resurssit ja tavitteet Pajavalmennuksen vahvuudet Ajantasainen infrminti palveluista Yhteistyövalmiudet Sidsryhmien palvelut ja asiakasvirrat timintaympäristönä Palvelujen vahvuudet ja valmius tarjta tukipalveluja Viestintä ja dtukset pajapalvelusta Yhteistyövalmiudet Miten pajan vahvuudet visivat hyödyttää sidsryhmien asiakkaita? Mikä käsitys sidsryhmillä n pajapalveluista? Tmi Phjantammi 2014

10 Pajan valmennussaaminen näkyy palveluyhteistyössä Palveluyhteistyön ydin vaiheessa I Työharjittelu pajalla asiakkuuden perustana Työnhjauksessa tunnistetaan asiakkaan vahvuuksia Työyhteisö ja ssiaalinen yhteisö Työvalmentajien henkilökhtainen saaminen palveluhjauksen perustana Palveluyhteistyön ydin vaiheessa II Työ- ja yksilö- ja ryhmävalmennus asiakkuuden perustana Palvelut pajalla asiakkaan palvelutarpeen mukaan, tunnistetaan erilaiset vahvuudet Pajalla n saamista tukipalvelujen hankintaan ja palveluhjaukseen Khdennettuja palveluja vaikka tettaisiin kaikki vastaan Ssiaalisen vimaantumisen yhteisö Valmiudet hakea yhteistyötahja laveammalla phjalla Tmi Phjantammi 2014

11 Pajapalvelujen tulksellisuuden ydin? Mikä n se ydinsaaminen, jnka varassa perinteisellä työpajalla saadaan aikaan tulksia? Työpajalla nurelle tarjtaan erityinen timintaympäristö: Työelämään nähden tisenlainen työharjittelun ympäristö Ssiaalinen yhteisö, jka eraa kaveripiiristä, kdista, irrallisuuden tilasta Kuluun nähden tisenlainen ppimisen ympäristö Työelämäsääntöjen pettelu työyhteisön kaltaisessa tilanteessa. Asiakas ttaa haltuun maa tekemistään ja timintaansa työtilanteissa Kulun sääntöjen rikkjasta tulee pajalla (malla tavallaan) yhteisön jäsen. Itsetunt vahvistuu ja tapahtuu ssiaalista vimaantumista Asiakkaalle tarjtaan mahdllisuus harkita uudelleen tilannettaan työ- ja yksilövalmentajien ja muiden asiakkaiden kanssa -> ssiaalisen vimaantumisen yhteisö Valmentajien tehtävänä n hulehtia siitä, että yhteisö n vimaannuttava Tmi Phjantammi 2014

12 Pajalla tarvetta yhteistyöhön, kska se elää asiakasvirrista Pajatiminta n mnien mielikuvien peittämä palvelu. Paja tunnetaan yksikkönä, mutta pajapalveluja ei kuitenkaan tunneta riittävän hyvin Käytetäänkö pajapalveluja siten kuin pajan näkökulmasta lisi mahdllista? Eri timialilla ei tiedetä, mihin paja taipuu, mitä yksilöllisiä ratkaisuja lisi justavasti aikaan saatavissa Miten paja visi kehittää maa timintaansa yhteistyöllä? Yhteistyöhön ryhtyminen vi edellyttää myös pajan mien palvelujen kehittämistä, pajavalmentajien kulutusta, uusia käytäntöjä. Onk määräaikaisia työntekijöitä ja työvalmentajia kulutettu? Tmi Phjantammi 2014

13 Valmentajien tiimityö: myös työvalmentaja valmentaa Yksilövalmentajien tul n laventanut pajan palvelutarjntaa. Pajan ma palvelusaaminen --> Ssiaalisen vimaantumisen yhteisön kehittäminen. Vahvistaa valmiutta yhteistyöhön muiden palvelututtajien kanssa Pajalta dtetaan valmennuspalveluja. Ne tutetaan yksilö- ja työvalmentajan tiimityönä. Yksilövalmentaja tunnistaa asiakkaan kanssa palvelutarpeita Tisaalta työvalmentaja khtaa asiakkaan päivittäin työvalmennuksessa Työvalmentajien valmennuksellisen työn tunnistaminen -> Valmius timia yhteistyössä yksilövalmentajan kanssa Yksilövalmennuksen tavitteista infrmaatita työvalmentajille, mitä lisi hyvä tukea ja seurata Työvalmentajien hiljaista tieta valmentautumisesta yksilövalmentajille, tukisi palveluhjausta Yhteistyössä valmennustyön saamista välittyy työvalmentajille Tmi Phjantammi 2014

14 Palvelutarpeiden kirj näkyy pajayhteisössä Asiakkailla yksilölliset palvelutarpeet, palvelut pajalla yksilöllisiä, vaikka ryhmiä Pienessä kunnassa palvelutarpeiden kirj n pajatiminnassa humattava Haetaan erilaisia reittejä työelämään; ssiaalinen hyvinvinti edellyttää erilaisia palveluja, elämänhallinta; avataan kulutusplkua man saamisen phjalta Ssiaalisen vimaantumisen yhteisön rakentaminen ja ylläpit n yksilöllisen palvelun takeena: Saadaank rakennettua paja, jssa asiakas tuntee levansa ikeassa palvelussa? Eriyttämistä, mtivintia, asiakkaiden mien tavitteiden selkiyttämistä erilaisissa ryhmissä ja yksilöllisesti Valmentajat ssiaalisen vimaantumisen yhteisön rakentajina erilaisten asiakkaiden ja dtusten keskellä: Pajayhteisössä välittyvien tariniden prsessinti; asenteiden purkaminen ja vaihtehtisten tariniden välittäminen Työelämätarinat välittyvät työvalmennuksessa: työvalmennus Tmi Phjantammi 2014

15 Nurten palvelujen eriyttäminen kaikenikäisten pajalla Nurten dtukset tulevasta ja valmius lähteä eteenpäin, mat tarinat Ryhmä- ja tukipalveluja vidaan suunnata erikseen nurille, harrastuksiin hjaus, terveydenhulln tapaamiset, myös inft nuret mana ryhmänä Nurten tullessa työpulelle yksilö- ja työvalmentajien yhteinen keskustelu nuren kanssa pajajaksn tavitteista. Työvalmentaja tietää, miten tukea työvalmennuksella, mitä seurata. Työtehtävissä pitaan vanhemmilta pajalaisilta; valmentajat tukevat ja valvvat kisälliperiaatteen tteutusta, vältetään negatiivinen mallippiminen Kun nuri kkee levansa ikeassa palvelussa -> mtiivi hyödyntää palvelua, hakea mia mahdllisuuksia Odtuksia nurille suunnattujen pajapalvelujen salta? Nurille spivat työtehtävät? Kysytäänkö nurilta? Tmi Phjantammi 2014

16 Työpajjen näkemys tahista, jiden kanssa yhteistyön kehittäminen lisi ajankhtaista ( 2012) Peruskulut 3 Ammattikulut 6 Terveydenhult 10 Mielenterveystyö 7 Päihdehult 6 Tukiasunnt 7 Etsivä nuristyö 1 TE-timist 6 Ssiaalitimi ja TYP 7 Muu, mikä: mamu-työ 2 Tmi Phjantammi 2014

17 Työpajjen ppilaitsyhteistyöstä Työvalmentajat vastaavat näyttötöistä ja hyväksi luvun jaksista. Yhteistyö ammattialjen pettajien kanssa Työvalmentajien näyttötyövalmiuksien vahvistaminen Yksilövalmentajalla piskeluedellytysten tunnistaminen ja vahvistaminen, yhteistyö etsivien ja kuraattreiden kanssa, hyväksi lukujen suunnittelu Seinätön paja laajentaa pajan ammattippilaitsten yhteistyömahdllisuuksia. Aikuisppilaitkset pajille merkittävä resurssi, yhteistyö näiden ppilaanhjauksen ja etsivien kanssa, tuen varmistaminen, ettei kulku katkea Pajalta hankittava tdistus tai prtfli saamisesta tukisi kulutuksiin ja työelämään hakeutumista, Oppilaitkset eivät edellytä, mutta kulutusplulle mtivitaessa tärkeä Paja ppilaitsyhteistyössä ssiaalisen vimaantumisen tukena, itsetunnn vahvistamisen paikkana, tunnetaank sellaisena? Tmi Phjantammi 2014

18 Mielenterveys- ja päihdetyö Pajan asiakkaista mnella n myös mielenterveystyön asiakkuus tai vanha asiakkuus; tai n lääkitys, mutta asiakas ei tunnista asiakkuutta. Pajalla ei välttämättä tiedetä kenellä n mtt:n asiakkuus Tukipalvelujen varmistaminen pajan asiakkaille. Tukihenkilöt ja tukiasunnt myös pajapalvelun nnistumisen edellytyksenä Pajalla tarjtaan yleistä infrmaatita, keskustelu- ja kntaktimahdllisuuksia. Terveyskasvatuksen teeman sisällä terveydenhulln työntekijöiden alustuksia ja keskusteluja Pajan yhteistyö päihdetyön kanssa timivaa Orivedellä. Onk 18-25v. nurille erikseen päihdetyön palveluja? Mielenterveystyön kiski pajalle, neuvnta, vastaantt? Mitä dtuksia asiakkaiden palvelutarpeesta käsin lisi nähtävissä pajatiminnan ja mielenterveystyön tai päihdetyön yhteistyölle? Tmi Phjantammi 2014

19 Työpaja ja ssiaalitimi Pajan asiakkaista suuri sa n myös ssiaalitimen asiakkaita; vaikka työhallint varsinaisena lähettäjänä. Pajavalmennuksessa lisi tärkeä tuntea ssiaalitimen dtukset pajapalvelun käytölle, vastaavatk ne pajavalmennuksen käytäntöjä, pajan käsityksiä palvelujensa vahvuuksista? Onk ssiaalitimessa tieta valmennuskäytännöistä, mitä erilaisille asiakasryhmille vidaan tarjta, mihin suuntaan paja taipuisi ssiaalitimen dtusten mukaisesti? Viestintä ja Knsultiva työte kehittämiseen, yhdistetään saamista Lisäksi knsultiva työte asiakastyössä esim. asiakkaan hjaus pajan yksilövalmentajan ja ssiaalihjaajan sekä työhallinnn työntekijän kanssa; mahdllisesti etsivän kanssa Työhallinnn työntekijällä n hjauksen alkuvaiheessa merkittävä rli, tältä sin yhteistyötä tehdään j typ-ajatuksen mukaisesti Tmi Phjantammi 2014

20 Palveluhjaajia, yhteinen käsitys palveluhjauksesta? Terveydenhulln palveluhjaus Työhallinnn palveluhjaus Ssiaalitimen palveluhjaus Työpajan valmennus ja palveluhjaus Työtimintapaikat Kuntuttavat paikat Etsivän nuristyön palveluhjaus Tmi Phjantammi 2014

21 Ssiaalitimen palveluhjaus ja sidsryhmäyhteistyö Pitkäjänteinen palveluhjaus jatkuu asiakkaan tukena myös palveluihin ja työtimintapaikkihin sijituttaessa. Palveluhjauksesta vetvastuu ssiaalitimen palveluhjaajalla? Aktivintisuunnitelma vidaan laatia pajalla, palveluhjausvastuu? Ssiaalihjaajan ja pajavalmentajan vastuiden jakaminen pajalla ja työtimintapaikalla? Vastuut yhteistyön tteutumisesta työtimintapaikkjen kanssa; Vastuut asiakastyötä tukevasta keskinäisen infn kulusta, seurannasta k. palvelussa Asiakkaan kiinnstuksen selvittäminen jatkuu läpi palvelujen. Kulkeek viesti työtimintapaikilta hjaajille? Miten ssiaalitimi seuraa asiakkaiden pajajaksa, muita kuntuttavia timijita? Miten paja raprti pajajaksn kuluessa tapahtuvista muutksista, entä työtimintapisteet pajaa ja ssiaalityön palveluhjaajaa? Palveluyhteistyön timintatavat selkeiksi Tmi Phjantammi 2014

22 Asiakas mnialaisessa palveluhjauksessa Jatkuva palveluhjaus lu kuvan yhtenäisestä, yhdestä palvelusta: asiakas vi käsittää levansa samassa palvelussa tai palvelujen kknaisuudessa Palveluhjauksellisen tuen tavite: asiakas löytäisi mahdllisuutensa ja tavitteensa mnialaisen palvelutarjnnan perusteella Asiakas päätyy npeammin palveluun, jnka hän tunnistaa itselleen ikeaksi, tällöin asiakas mtivituu vahvemmin timintaan Palveluhjaus päättyy asiakkaan siirtyessä työhön tai kulutukseen, hjaus vähenee vaiheittain: Tuki työpaikilla rahallisen tuen lisäksi hjauksellista tukea, tarjlla myös työhönhjaajan palveluja? Yksilöllisesti tuki myös ammatilliseen kulutukseen siirryttäessä, esim. etsivän työ vi jatkua yhdessä ppilashulln kanssa Paja vi tutustuttaa ppilaitksen timintaan ja hjata ppilaitksen hjaamn ja ppilashultn Tmi Phjantammi 2014

23 Palvelutarpeeseen vastaava yhteistyö Mitä dtuksia timeentultukiasiakkailla n pajan suhteen? Miten vahvistaa asiakkaan realistisia dtuksia ja valmiuksia ttaa pajapalvelu vastaan? Miten tuttaa realistisia, dtuksia vastaavia palveluja? Työpajajakslla asiakas n muiden palvelujen tavitettavissa, pajajakssta vidaan tukipalveluilla kta mnipulisempi palvelu, jista asiakas valitsee Case: Asiakkaiden taustalla llut pitkä ssiaalitimen asiakkuus ja mielenterveyden tai päihteiden kanssa ngelmia: li henkilöitä, jtka eivät pystyneet pajalle eivätkä starttipajalle. Siksi paja li yhteistyössä mtt, päihdetyö, etsivä /yksilövalmentaja pienryhmän, timi 6 viikka, 4 h päivässä 3 kertaa viikssa, pajan tilissa. Palveluntuttavat jakivat yhdessä palvelun suunnittelun ja tteutuksen Jaettu palvelututant vi luda palvelutarvekartituksen, palvelujen ja palveluhjauksen jaksja. Jatk hyvinvinnin plulla asiakkaan selvittämien realististen tavitteiden phjalta Tmi Phjantammi 2014

24 Yhteistyöllä tutettuja palveluja erilaisille asiakasryhmille Ssiaalisen kuntutuksen ryhmä timii Orivedellä tavallaan jaettuna yhteisenä palvelututantna Työhönhjauksen vaiheeseen vastaavaa yhteistyötä? Yhteistyön tarvetta n, kska kunkin palvelutimijan man asiakaskunnan palvelutarpeiden kirj n laaja Ryhmätiminnan kehittämiseen yhteistyössä Asiakkaiden palvelutarpeet -- palveluaukt -- palvelujen tuttajien saaminen, resurssit yhteistyöhalu ja justavuus Mahdllisesti ryhmille timintaa eri timipisteissä, yhteistyössä 3.sektrin timijiden kanssa? Tmi Phjantammi 2014

25 Työllistämisen plkuja: kulutus ja työhallinnn välineitä Oppilaitkset, ml aikuiskulutus, keskeisiä työllistämisen plkuja, kaikenikäisten mtivinti niihin n tärkeää. Alle 3 kk:n ammatillisilta työllisyyskursseilta työllistyi 3 kk:ssa 1/3, 6-12 kk:n lähes pulet ja yli vuden kulutuksesta yli pulet. Kurssi tai tutkint työllistymisen edellytyksenä. Juuri suritettu tutkint, asiakkaan pitkän taustan merkitys vähenee, työpaikalla selvitetään: Onk asenne nyt khdallaan. Työhallinnlla käytettävissä urahjaus ja työllistymisplkua tukevia resursseja, vaikka henkilöstö vähenee n edelleen välineitä Onk muissa palveluissa valmiutta käyttää niitä? Miten hyödyntää paremmin? Ovatk työhallinnn palvelut työhönhjauksessa riittävät? Työhönhjaajan palvelut pajajaksn kuluessa vauhdittaneet sijittumista Työhönhjaan valinta, ei palkkatukityönä, tarvitaan ammattilainen: hjaustyön saaminen ja yritysten luttamus Tmi Phjantammi 2014

26 Yrityskntaktit Vidaank hyödyntää työhallinnn eri linjjen saamista yrityskntaktien lunnissa ja työhönhjauksen palveluissa, vaikka asiakas lähtöisin III linjalta? Elinkeinyhtiöt? Elinkeinasiamiehet? Knsultinti näiden kanssa, heidän näkemykset työllistämismahdllisuuksista Yrittäjäjärjestöjen hyödyntäminen kntaktien lumisessa Mitä infrmaatita visi yrittäjäjärjestöjen tilaisuuksissa välittää yrityksiin? Suraan inf suuriin yrityksiin? Osaamisesta dkumentti pajalta, lisi markkinitavissa yrityksille esim. yrittäjäjärjestöjen tilaisuuksissa, lehdissä Kuuluuk yrityskntaktien lunti pajavalmentajien työhön ja työaikaan? Laajempi paikallinen työllisyysstrategia aktivisi sapulia Frumi sapulten tapaamiselle, työllisyysryhmä? Tmi Phjantammi 2014

5. TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISTA TUKEVAT TOIMINTATAPAMME - JOHTAMINEN - OPPIMINEN - INNOSTAMINEN

5. TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISTA TUKEVAT TOIMINTATAPAMME - JOHTAMINEN - OPPIMINEN - INNOSTAMINEN KAVIOURALLA Ratsastuksen valinnat SISÄLTÖ: 1. AINUTLAATUINEN KUMPPANUUS 2. KAVIOURAN SYNTY 3. TAVOITTEEMME 4. NÄIN SAAVUTAMME TAVOITTEEMME - YHTEISKUNTA JA ARVOSTUS / YHTEISKUNTA ARVOSTAA MEITÄ Viestintä

Lisätiedot

Inkoon kunnan Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015

Inkoon kunnan Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015 Inkn kunnan Kululaisten aamu- ja iltapäivätiminnan timintasuunnitelma 2015 www.inga.fi www.ph.fi www.eftis.fi www. kululaistentimintaverkk.fi Sisällys 1. Aamu- ja iltapäivätiminnan järjestämisen lähtökhdat...

Lisätiedot

KAVIOURALLA. Ratsastuksen valinnat

KAVIOURALLA. Ratsastuksen valinnat KAVIOURALLA Ratsastuksen valinnat SISÄLTÖ: 1. AINUTLAATUINEN KUMPPANUUS 3 2. KAVIOURAN SYNTY 4 3. TAVOITTEEMME 5 4. NÄIN SAAVUTAMME TAVOITTEEMME 8 4.1. YHTEISKUNTA JA ARVOSTUS / YHTEISKUNTA ARVOSTAA MEITÄ

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sote -hanke. Väliraportti 19.1.2015

Pohjois-Karjalan sote -hanke. Väliraportti 19.1.2015 Phjis-Karjalan ste -hanke Väliraprtti 19.1.2015 Sisällys 1 Jhdant... 2 2 Väliraprtin rakenne ja sisältö yleisesti... 3 3 Hankesuunnitelmassa kirjatut tavitteet... 3 4 Asukaslähtöistä tutantmallia kskevat

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutus. Opetussuunnitelma 2012 Luonnos

Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutus. Opetussuunnitelma 2012 Luonnos Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjitustaidn kulutus Opetussuunnitelma 2012 Lunns Opetussuunnitelma 2012 2012 Tekijät vastuualueineen Hallinthenkilökunta rehtri Sini Luhivuri (luku 2.1) tiedttaja

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja TIIVISTELMÄ Outkaira tuttamhan ry n ktiseutunsa kehittämisestä kiinnstuneiden ihmisten mudstama maaseudun kehittämisyhdistys, jta kutsutaan myös timintaryhmäksi. Yhdistyksen nimestä käytetään puhekielessä

Lisätiedot

Terveydenhuoltoalan tulkkauksen alustava opetussuunnitelma englanninkielisen yhteisen opetussuunnitelmamallin pohjalta

Terveydenhuoltoalan tulkkauksen alustava opetussuunnitelma englanninkielisen yhteisen opetussuunnitelmamallin pohjalta 7. Učni načrti p psameznih učnih entah Attachment 3 MedInt: Terveydenhultalan tulkkauksen alustava petussuunnitelma englanninkielisen yhteisen petussuunnitelmamallin phjalta Tampereen ylipist Maaliskuu

Lisätiedot

1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS

1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAKERTOMUS 2006 1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS 1.1. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja ihmisikeudellinen työ Pr-tukipiste ry n yhdistys, jka seuraa sekä kansallista että kansainvälistä prstituutiplitiikkaa

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Etelä-ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Etelä-ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Sumen rakennerahast-hjelma Etelä-ja Länsi-Sumen alueellinen suunnitelma 25.5. 2014 Sisällys 1 Jhdant... 3 2 Etelä- ja Länsi-Sumi Eurppa 2020 strategian tteuttajana...

Lisätiedot

Iäkkäiden ihmisten psykososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen

Iäkkäiden ihmisten psykososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen Vanhustyön Keskusliitt Ry / Elisa ikä hjelman krdinaati Iäkkäiden ihmisten psykssiaalisen hyvinvinnin edistäminen Yhteenvet järjestöille suunnatusta kyselystä Reija Heinla & Katja Hel 20.2.2012 Sisältö

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020

LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020 LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020 Sisältö 2. IKÄÄNTYMISPOLITIIKKAA OHJAAVA VISIO, TOIMINTAPERIAATTEET JA VALTAKUNNALLI SET TAVOITTEET... 5 2.1 Lviisan kaupungin visi... 5 2.2 Lviisan

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN OPAS

TYÖSSÄOPPIMISEN OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN OPAS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPISKELUUN JA OHJAUKSEEN LÄHIHOITAJAN PERUSOPINNOT Kasvun tukeminen ja hjaus Hit ja hulenpit Kuntutumisen tukeminen OPISKELIJAN NIMI SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Hyvinvointi ja turvallisuussuunnitelma

Hyvinvointi ja turvallisuussuunnitelma Etelä Pirkanmaa Hyvinvinti ja turvallisuussuunnitelma 6.11.2013 Akaan kaupunki Valkeaksken kaupunki Urjalan kunta Sisällysluettel: 1. Tausta ja tavitteet... 3 2. Kehityskuva Etelä Pirkanmaan hyvinvinti

Lisätiedot

Levi Snow Sports Academy kehitta mishanke

Levi Snow Sports Academy kehitta mishanke Levi Snw Sprts Academy Hankesuunnitelma Levi Snw Sprts Academy kehitta mishanke HANKESUUNNITELMA 16.6.2014 Kittilän kunta 1 Levi Snw Sprts Academy Hankesuunnitelma Sisältö 1. Tausta ja tarve hankkeelle...

Lisätiedot

TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamko 2014

TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamko 2014 TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamk 2014 SISÄLTÖ Tutrin ABC... 3 Tutrin tehtävät... 5 Tutrin tiedt ja taidt... 6 Ryhmänhjaus ja ryhmäyttäminen... 8 Tutrinnin vusikell... 11 Opiskelijakunta LAMKO... 19 Järjestelmät...

Lisätiedot

LOKIKIRJA erikoislääkärikoulutuksen ja yleislääketieteen erityiskoulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksoa varten

LOKIKIRJA erikoislääkärikoulutuksen ja yleislääketieteen erityiskoulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksoa varten LOKIKIRJA erikislääkärikulutuksen ja yleislääketieteen erityiskulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksa varten Päivitetty 4.11.2014 Tämä lkikirja n sitteessa http://www.ulu.fi/ltk/piskelu/jatkkulutus/yek

Lisätiedot

Kouluttajan tukimateriaali Välkkäri koulutuksen toteuttamiseksi alakoulussa

Kouluttajan tukimateriaali Välkkäri koulutuksen toteuttamiseksi alakoulussa Kuluttajan tukimateriaali Välkkäri kulutuksen tteuttamiseksi alakulussa Alakulun Välkkäri-kulutuksen yleinen kuluttajan tukimateriaali 8.5.2014 Alakulun Välkkäri-kulutuksen yleinen kuluttajan tukimateriaali

Lisätiedot

Lappeenrannan lukioiden opiskelijahuollon opetussuunnitelma

Lappeenrannan lukioiden opiskelijahuollon opetussuunnitelma Lappeenrannan lukiiden piskelijahulln petussuunnitelma Päivitetty 6.6.2012 Sisällysluettel 1) Ennalta ehkäisevät tuen mudt lukissa 3 2) Kdin ja lukin välisen yhteistyön periaatteita ja mutja 3 3) Osallisuuden

Lisätiedot

EETLS Group of Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS

EETLS Group of Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS EETLS Grup f Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS ECO-DESTINET -VERKOSTO 2009 1 EETLS Grup f Criteria Tämän EETLS-lunnksen n painanut

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen)

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen) LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU (tim. Sinikka Mynttinen) 2 SISÄLTÖ 1 Liiketimintasuunnitelma 1.1 Liiketimintasuunnitelman määritelmä 1.2 Liiketimintasuunnitelman merkitys 1.3 Mitä välttää liiketimintasuunnitelmassa?

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin johdanto ja yleinen osio

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin johdanto ja yleinen osio Yks, kaks timimaan! -materiaalin jhdant ja yleinen si Tämä n Kehittämiskeskus Opinkirjn tuttaman Yks, kaks timimaan! -materiaalin PDF-kirjastn tiedst. Linkki sähköiseen materiaaliin ja kaikki tukiaineistt

Lisätiedot

PALOSAAREN KAMPUSALUEEN KANSALAISRAATI JA KEHITTÄMISKÄVELY 24. 25.11. JA 27.11.2014 Loppuraportti

PALOSAAREN KAMPUSALUEEN KANSALAISRAATI JA KEHITTÄMISKÄVELY 24. 25.11. JA 27.11.2014 Loppuraportti PALOSAAREN KAMPUSALUEEN KANSALAISRAATI JA KEHITTÄMISKÄVELY 24. 25.11. JA 27.11.2014 Lppuraprtti JOHDANTO Uusi paikallisuus hanke järjesti Vaasan kampusalueen kehittämisestä yhdistetyn kansalaisraadin ja

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmän väliraportti

Palveluverkkotyöryhmän väliraportti LUONNOS 04.04.2014 2.4.2014 Palveluverkktyöryhmä 7.4.2014 jhtryhmä SALPAUSSELÄN UUSI KUNTA 2017 Hllla, Hämeenkski, Iitti, Kärkölä, Lahti, Nastla Pintaala 2191 km2 Väkiluku 154 139 as Ikäjakauma 014v 15,55

Lisätiedot

Teollisuus osana elinvoimaista elinkeinorakennetta

Teollisuus osana elinvoimaista elinkeinorakennetta Ehdtus uudistuvan tellisuuden timintahjelmaksi (lunns 11.11.2013) Tellisuus sana elinvimaista elinkeinrakennetta Ehdtus uudistuvan tellisuuden timintahjelmaksi TEM/EIO 11.11.2013 1 Ehdtus uudistuvan tellisuuden

Lisätiedot

25.4.2012 MUISTIO 1. Nina Korhonen, kehityspäällikkö, Nuori Suomi ry: Mitä verkostossa on tehty tähän mennessä.

25.4.2012 MUISTIO 1. Nina Korhonen, kehityspäällikkö, Nuori Suomi ry: Mitä verkostossa on tehty tähän mennessä. 25.4.2012 MUISTIO 1 Tutkimusmatkalla päivähidn uusiin liikuntakäytäntöihin Verkstn pääsuunnitteluryhmän ensimmäinen tapaaminen Aika 25.4.2012 kl 9.00-16.00 Paikka: ravintla Vltavan Havel- kabinetti, Helsinki

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO

KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO Etelä Savn Kulutus Oy Etelä Savn ammattipist KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO KOSMETOLOGI Tutkinnn ppilaitskhtainen petussuunnitelma Etelä Savn ammattipistn jhtryhmän vahvistama 28.5.2012 Osaamisjhtaja

Lisätiedot

ESR- HANKEHANKEMUS: ASIAKASLÄHTÖINEN PALVELUMALLIN KEHITTÄMINEN NUORTEN AIKUISTEN CLIENT- CENTERED DEVELOPMENT OF SERVICE MODEL FOR SUPPORTING THE

ESR- HANKEHANKEMUS: ASIAKASLÄHTÖINEN PALVELUMALLIN KEHITTÄMINEN NUORTEN AIKUISTEN CLIENT- CENTERED DEVELOPMENT OF SERVICE MODEL FOR SUPPORTING THE ESR- HANKEHANKEMUS: ASIAKASLÄHTÖINEN PALVELUMALLIN KEHITTÄMINEN NUORTEN AIKUISTEN TUKEMISEEN MONIKULTTUURISESSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ (ASPAKE) CLIENT- CENTERED DEVELOPMENT OF SERVICE MODEL FOR SUPPORTING

Lisätiedot

Opas VMBaro-henkilöstökyselyjärjestelmän tehokkaaseen hyödyntämiseen. Veli-Matti Lehtonen

Opas VMBaro-henkilöstökyselyjärjestelmän tehokkaaseen hyödyntämiseen. Veli-Matti Lehtonen Opas VMBar-henkilöstökyselyjärjestelmän tehkkaaseen hyödyntämiseen Veli-Matti Lehtnen Marraskuu 2010 2 Sisällys sivu 1 Jhdant 3 2 VMBar-henkilöstökyselyjärjestelmän tarkitus 3 3 Mitä VMBar-työtyytyväisyystutkimus

Lisätiedot

s. 8 s. 10-11 s. 16 Porin kaupungin henkilöstölehti 1 2013 Tuulivoimaa lisää. Myös koulutusta Poriin. Henkilöstöpalvelut Hotelli Otavassa. Työn ääniä.

s. 8 s. 10-11 s. 16 Porin kaupungin henkilöstölehti 1 2013 Tuulivoimaa lisää. Myös koulutusta Poriin. Henkilöstöpalvelut Hotelli Otavassa. Työn ääniä. Prin kaupungin henkilöstölehti 1 2013 www.pri.fi/karhunpalvelus Tuulivimaa lisää. Myös kulutusta Priin. s. 8 Henkilöstöpalvelut Htelli Otavassa. Työn ääniä. s. 10-11 Tv-humristi Mielenrauha Prin bussissa.

Lisätiedot

SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI. Salon yritysalueiden kehittäminen osana Etelä-Suomen kehityskäytävää 1.12.2014

SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI. Salon yritysalueiden kehittäminen osana Etelä-Suomen kehityskäytävää 1.12.2014 SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI Saln yritysalueiden kehittäminen sana Etelä-Sumen kehityskäytävää Saln kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.sal.fi kirjaam@sal.fi Y-tunnus: 0139533-1

Lisätiedot