Verkkokauppa kansainvälistymisen edistäjänä & Case Fysioline

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Verkkokauppa kansainvälistymisen edistäjänä & Case Fysioline"

Transkriptio

1 Verkkkauppa kansainvälistymisen edistäjänä & Case Fysiline

2 Agenda 1. Verkkkauppa kansainvälisessä myynnissä Verkkkaupan hyödyt b2b-myynnissä Asiakasajattelun ja liiketimintamallien muutspaineet Kansainvälisen kaupan erityisvaatimukset teknlgialle 2. Case Fysiline 3. Yhteenvet

3 1. Verkkkauppa kansainvälisessä myynnissä B2B-verkkkaupan hyödyt Tilauskanava nykyisille -> Uusia asiakasryhmiä Yksi myymälä -> Eheä mnikanavainen palvelumalli Kustannusten laskija -> Aktiivista markkinintia Verkkkauppa -> Laaja-alainen sähköinen asiakaskhtaaminen Ostajat -> Ihmiset, jtka arvstavat ylivertaista käyttäjäkkemusta Pakllinen kanava -> Timivan asiakassuhteen perusedellytys

4 1. Verkkkauppa kansainvälisessä myynnissä Asiakasajattelun laajeneminen Erityisesti b2b-kaupassa timitusketjujen murrs n suurin verkkkaupan teknlgiavaatimuksiin vaikuttava tekijä Kuluttajakauppa, myyntikanava yrityksille Jälleenmyyjien tilauskanava, edustajien/timipisteiden tukikanava Verkkkaupan kansainvälisyys tu kauppiaan eteen tukun uusia haasteita Myynnin laajentaminen ulkmaille vaatii sekä uutta saamista että teknlgian skaalautumista Khdeasiakkaiden laajenemisen ja kansainvälisen myynnin lisäksi haasteena myös kilpailun lisääntyminen Ulkmainen ja ktimainen kilpailu vaatii liiketimintamalliin palveluinnvintia ja valikimastrategiaa / laajentamista

5 Kansainvälisen kaupan erityisvaatimukset teknlgialle Tutehallinta Tutetiet ja valikimanhallinta sekä hajautettua (esim. UGC) että keskitettyä Saldhallinta lgistisen prsessin mukaisesti Markkininti Keskitetysti hallittavat elementit, sisältö, termit, timinnt Timituksellinen sisältö maakhtaisesti hallittavissa Markkinintikampanjita eri khdemarkkinille, markkinapaikkaliitännät Lgistiikka & maksaminen Maa-/aluekhtaiset valuutat, verkäsittelyt sekä tuetut maksutavat Avimet rajapinnat eri lgistiikkatimijiden palvelujärjestelmiin Asiakaspalvelu 1. Verkkkauppa kansainvälisessä myynnissä Asiakaspalvelun hajauttaminen / keskittäminen, hallintaliittymän mnikielisyys

6 1. Verkkkauppa kansainvälisessä myynnissä Fysiline timittajan näkökulmasta Hakee rhkeasti kansainvälistä kasvua Myynnin mnikanavaisuus nykypäivän vaatimusten mukaisesti Tarjaa hyvän käyttäjäkkemuksen Tu b2c-ppeja b2b-verkkkauppaan Teknlgisesti vahva alusta

7 Case Fysiline 2. Case Fysiline

8 2. Case Fysiline Case Fysiline Timiala ja markkinat Fysilinen knsepti Verkkkaupan rli Haasteet Tavitteet

9 2. Case Fysiline Fysiline Liikunnan ja terveyden mnisaaja Perustettu 1991 Sumalainen, yksityismistuksessa Liikevaiht 26 M

10 2. Case Fysiline

11 2. Case Fysiline Kansainvälistyminen Tavitteena kattaa Phjismaat ja Baltia Fysiline Nrway As Fysiline Eesti Oü Fysiline Sweden Ab

12 2. Case Fysiline Kansainvälinen timinta Satelliittiperustainen mat paikallisesti rekisteröidyt yritykset Paikallinen myyntirganisaati Kaikki hallinnsta lgistiikkaan sekä markkinintimateriaalin tuttamiseen hidetaan Sumessa Markkinintipäätökset paikallisesti yhteistyössä emn kanssa

13 2. Case Fysiline Verkkkaupan rli ulkmailla Alkuperäinen tarve lisätä myyntiä ja näkyvyyttä B2B verkkkauppa, jka timii myös näyteikkunana tutteisiin Paljn myös katalgi, sisäänheittäjä ja esittelijä selataan verkssa, löydetään yritys mutta tilataan kasvkkain/puhelimitse Lähdetty yhdistämään khti B2C maailmaa Virssa Pieni myyntirganisaati verkkkauppa tavittaa maanlaajuisesti 24/7

14 2. Case Fysiline Haasteet Kieliversiiden ylläpit työlästä Alkuun kitettiin Virssa englanniksi ei timi Sumesta käsin timittaessa paikallisen verkkmedian ja ihmisten tuntemus (tuntemattmuus) Paikallinen hakukneptiminti Paikallisesta gglesta pitää löytyä kieliversit yms Palautusten händläys Lainsäädännön tuntemus tärkeää Kntaktinti ja kmmunikinti asiakkaisiin Verkäytännöt ja eri valuutat kurssiert Lgistiset kulut ja kustannustehkkuus

15 2. Case Fysiline Tulevaisuus Painpiste verkkn tulee vahvistumaan myös ulkmailla Lisätään näkymistä ja näkyvyyttä verkssa verkstt, blgit, arvstelut, susitukset myös B2B kaupassa Tutkitaan paremmin ulkmaista stkäyttäytymistä mukautetaan prsesseja Suran kuluttajakaupan lisääminen Integraatiiden lisääminen ja tehstaminen

16 Mikä n lennaista? 3. Yhteenvet

17 3. Yhteenvet Mikä n lennaista? Osaava henkilökunta khdemarkkinista ja -alueelta Lainsäädännön sekä asetusten tietämys (Tulli yms) Lgistinen kyvykkyys (npeus, hinta, timitusvarmuus) Hintatas ja valikima ltava kansainvälisesti kilpailukykyinen Verkssa riittävä infrmaati malla kielellä Ei näpertelyä ltava tsissaan

18 Kiits! Jaakk Hallav jhtava knsultti, Smilehuse Oy Arttu Kalli jhtaja, Fysiline Oy