Ilmatilaloukkaukset ja yleis- ja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ilmatilaloukkaukset ja yleis- ja"

Transkriptio

1 Ilmatilaloukkaukset ja yleis- ja harrasteilmailun turvallisuus - Lentoturvallisuusseminaari, Ilmailumuseo, Heli Koivu osastonjohtaja Liikenteen Analyysit Vastuullinen liikenne Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

2 Liikenteen analyysit -osasto, päätehtävät ja periaatteet: t Turvallisuustilanteen kokonaiskuvan ylläpito; kerätä ja analysoida oleellista turvallisuustietoa päätöksenteon pohjaksi Trafin toiminnan riskiperustaiseen kohdentamiseen (kaikki liikennemuodot) Turvallisuusriskien arviointi Turvallisuuspromootio ja sidosryhmäyhteistyö (mm. SIL) Työ: Just culturen periaatteiden mukaisesti Ilmailun analyysit / ATC Merja Roberts Ilmailun analyysit / tekniikka & huolto Paavo Himmanen Ilmailun analyysit / lentotoiminta Jukka Hovi Ilmailun riskienhallinta / Tapani Maukonen 2

3 Raportointi turvallisuustyön perustana; miksi kannattaa raportoida! Kokemuksien jakamista ja ilmailutermein kuppilatiimaa laajassa mittakaavassa Keino oppia toinen toistemme virheistä; kaikkea ei kannata kokeilla itse! Ilmailun viranomaisena Trafi pystyy vaikuttamaan havaittuihin epäkohtiin Yksittäisen ilmailijan keino vaikuttaa turvallisuuteen ja saada oma näkemys esiin Poikkeamien analysointi; ennakoivaa turvallisuustyötä (ja miksi pitää raportoida; kts Ilmailumääräys GEN M1-4) C = kompetenssi (competence) A= asenne (attitude) T= koulutus (training) E = kokemus (experience) 3

4 JUST CULTURE ja lain edellyttämä RAPORTOINTI (Errare humanum est) Just culture: Luottamuksellinen ilmapiiri, jossa toimivia henkilöitä rohkaistaan tai jopa palkitaan tuottamaan turvallisuuteen liittyvää tietoa, ja jossa on selkeä raja hyväksyttävän ja ei-hyväksyttävän toiminnan välillä. (by James Reason) Ilmailulaki» / luku, Ilmailuonnettomuudet, vaaratilanteet ja poikkeamat 134 Poikkeamatietojen käyttö Viranomainen ei saa ryhtyä oikeudellisiin toimenpiteisiin suunnittelemattoman tai tahattoman rikkomuksen johdosta, joka tulee viranomaisen tietoon ainoastaan siksi, että siitä on tehty ilmoitus 131 :ssä olevan vaatimuksen johdosta, paitsi jos on kyse törkeänä huolimattomuutena pidettävästä velvollisuuksien laiminlyömisestä tai rikoslaissa rangaistavaksi säädetystä menettelystä. Toiminnanharjoittajat eivät saa kohdella syrjivästi työntekijää, joka tekee ilmoituksen tiedossaan mahdollisesti olevasta vaaratilanteesta. Kumpi suhtautumistapa lisää turvallisuutta? 4

5 Esimerkki turvallisuustiedottamisesta: Asenne ratkaisee - julistekampanja Jatkuva kampanja yleis- ja harrasteilmailijoille, aiheet raportoinnin analysoinnin perusteella todettujen suurimpien riskien perusteella Kuvitus: Petteri Patolinna Lataa itsellesi julisteet osoitteesta: 5

6 6

7 Suomen ilmailun turvallisuuden tila (vuosikatsauksesta 2011) SPI (02/2013 SPI-seuranta Trafin nettisivuille), taso 1: siviili-ilmailussa iili il il sattui yhteensä 46 onnettomuutta, joissa sai surmansa yhteensä 13 ihmistä. Kaikki kuolemaan johtaneet ja pääosa muista onnettomuuksista tapahtuivat yleis- ja harrasteilmailussa. 7

8 Suomen ilmailun turvallisuuden tila (vuosikatsauksesta 2011) SPI, taso 1, vakavat vaaratilanteet: Vuonna 2011: 30:ssä tapauksessa yksittäinen ilma-alus. alus Näistä 6 kpl sattui kaupallisessa kotimaisessa ilmakuljetuksessa, syytekijöinä tekniset viat, lentäjän toiminta, savuhavainnot ilma-aluksessa sekä sääilmiöt. Yleis- ja harrasteilmailussa syytekijöitä pääasiassa lentäjän tai lennonjohtajan toiminta ja harrasteilmailussa myös ilma-aluksen tekniset viat. 8

9 Yleis- ja harrasteilmailun onnettomuudet ja vakavat vaaratilanteet t t Suppea analyysi: harraste- ja yleisilmailukoneille tapahtuneet onnettomuudet Trafin nettisivuilta Onnettomuuksien kokonaismäärä ä vuonna 2012 oli kaksinkertainen (14kpl.) verrattuna vuoteen 2011 (7kpl.) Onnettomuuksissa kuolleiden määrä vuonna 2012 oli myös kaksinkertainen (6) verrattuna vuoteen 2011 (3). Vakavien vaaratilanteiden määrä vuonna 2012 oli 27kpl. Vuoden 2011 vastaavien tapausten kokonaismäärä oli 33 kpl. Tarvitaan tarkempaa analysointia + onnettomuustutkinnan tulokset; alustavasti tapauksista löytyy ainakin puutteita Lentotilan arvioinnissa C = kompetenssi Koneen suorituskyvyn arvioinnissa (competence) Lentosään arvioinnissa C = A (T+E) A Heikkenevä trendi vai huonoa onnea? A= asenne (attitude) T= koulutus (training) E = kokemus (experience) 9

10 Yleis- ja harrasteilmailun onnettomuudet ja vakavat vaaratilanteet t t Mahdollisena nousevana uhkana yleis- ja harrasteilmailun turvallisuudelle ovat myös ilmailun nousevat kustannukset (polttoainehinnat, huollot, lupakirja yms.), joka saattaa johtaa siihen, että lennetään vähemmän ä jolloin o lentokokemustakin o kertyy vähemmän eikä osata toimia yllättävissä tilanteissa oikein. Koulutuksen merkitys tiedon, taidon ja oikeiden asenteiden pohjana! C = A (T+E) C = kompetenssi (competence) A= asenne (attitude) T= koulutus (training) E = kokemus (experience) 10

11 Euroopan ilmailun turvallisuussuunnitelma (EASp) Esimerkkejä EASp:n Suomelle kohdistuvista toimenpiteistä yleis- ja harrasteilmailun l osalta (MS=member state) AER2.1: MS should implement actions of the European Action Plan for Airspace Infringement Risk Reduction. AER2.8: Mid-air collisions shall be addressed by the MS on their SSPs. This will include as a minimum agreeing a set of actions and measuring their effectiveness. 11

12 ILMATILALOUKKAUKSET Ilmatilaloukkausten määrä Suomessa hälyttävän suuri Tapahtuma, jossa ilma-alus lentää ilman lupaa tai lennonjohtoselvitystä ilmatilan osaan, johon sellainen vaaditaan Paljon tapauksia EFHK TMA & CTR: vaaraa kaupalliselle liikenteelle Useita tapauksia: lennetty aktiiviselle vaara-alueelle (ammunnat käynnissä) Syitä ilmatilaloukkauksiin: Puutteet lennonvalmistelussa (esim. karttojen ajantasaisuus) Puutteelliset navigointitaidot (GPS versus perinteinen) Puutteelliset tiedot ilmatilarakenteesta ja lentomenetelmistä Radion käyttö: ei kommunikoida / hyödynnetä y lennonjohdon apua Ilmatilan rajat joskus vaikeasti tunnistettavia maastossa Keskitytään liikaa muuhun kuin navigointiin (esim. briefaukseen) Seurataan ennalta laskettua ennusteiden mukaan tuulikorjattua suuntaa vertaamatta karttaa ja maastoa ja esim. huomioimatta tuulen muuttumista Seurataan väärää tietä / maamerkkiä (esim. Lahdentien ja Porvoonväylän sekoittaminen) Väärää QNH, seurauksena väärällä ällä korkeudellake 12

13 Ilmatilaloukkaukset / / / /

14 Ilmatilaloukkaukset Ilmatilaloukkaukset AI 3 kaud. liuk. keskiarvo (AI) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 14

15 Ilmatilaloukkaukset Ilmatilaloukkauksissa osallisena Sotilasilmailu ja rajavartiosto Harrasteilmailu Yleisilmailu Muu ulkomainen Ulkomainen kaupallinen ilmakuljetus Muu kaupallinen kotimainen ilmakuljetus NGA Jetflite Airfix Flybe Blue1 Finnair 0 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 15

16 Ilmatilaloukkaukset Valvottuun ilmatilaan kohdistuneiden ilmatilaloukkausten 2012 tapahtumapaikka

17 Ilmatilaloukkaukset Ilmatilaloukkausten tapahtumapaikka Ulkomaat P, R, D ja sotilasharjoitusalueet Muut valvotut EFIN EFHF EFHK 5 0 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 17

18 Ilmatilaloukkaukset Ilmatilaloukkausten määrä EFHK Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 18

19 Lähestymismenetelmät EFHK 19

20 Ilmatilaloukkaukset/EFHK TMA (lähde: OTKES) 20

21 Johtopäätöksiä Ilmatilan käyttäjät tulisi saada tiedostamaan valvottuun ilmatilaan tunkeutumisesta mahdollisesti aiheutuvat seuraamukset Tiedotetaan mm. järjestämällä seminaareja, teematilaisuuksia, lähettämällä henk. koht. postia/sähköpostia yms. Järjestetään aiheesta koulutusta Kehitetään eri toimijoiden välistä yhteistyötä Ilmailijat (yleisilmailijat, ammattilentäjät ml. Sotilasilmailu) L Lennonvarmistuspalvelun l tuottajattt t Viranomaiset (ilmailu, sotilasilmailu, OTKES) Lentokoulutusohjelmien sisältö tulisi arvioida uudelleen ATS- palvelun, l ilmatilarakenteiden, l lentomenetelmien l ja lennonvalmistelun osalta Ilmatilarakenne a a EFHK TMA:lla / IFR- ja VFR- koneiden turvaetäisyys saattaa muodostua pieneksi (meneillään ilmatilauudistuksen suunnittelu) Lennontiedotuspalvelu (FIS) yhtenä vaihtoehtona 21

22 Johtopäätöksiä jatkuu Trafissa syksyllä 2011 työryhmä kartoittamaan ongelman syitä ja etsimään ratkaisuja. Varoitusjärjestelmät (Short-term conflict alert, STCA) ja niiden hyödyntäminen Transponderin käyttöpakon laajentaminen määräysmuutos näillä näkymin Voimaan Siirtymä , perustelluista syistä Viranomaisohjeistus GPS-laitteiden käytössä Ilmailukarttojen yhdenmukaistaminen 1: > vilkkaasti liikennöidyille alueille (CTR/TMA) 1:

23 Paimenkirje kaikille ilmailulupakirjan haltijoille, koulutusorganisaatioille ja lentokerhoille kesäkuussa

24 Voit vaikuttaa lentoturvallisuuteen omalla toiminnallasi Kartat asianmukaiset ja ajan tasalla Lennonvalmistelussa huomio siihen, minkälaisessa ilmatilassa lento suoritetaan. Valvottua ilmatilaa ovat vilkkaampien lentoasemien lähi- ja lähestymisalueet, lentoväylät, sekä kaikki ilmatila lentopinnan 95 (n m) yläpuolella. Varmista aina lentoreitillesi i sattuvien valvottujen ilmatilojen sivurajat ja erityisesti korkeusrajat suurin osa ilmatilaloukkauksista tapahtuu lähestymisalueilla, kun korkeusrajoituksia ei ole huomioitu. Tarkista voimassa olevat NOTAMit. Älä epäröi ottaa yhteyttä lennonjohtoon, jos tarvitset apua tai epäilet olevasi eksyksissä. Lennonjohtaja on sinua palveleva ilmailun ammattilainen! Kiinnitä huomiota navigointiin ja sen tarkkuuteen etenkin vilkkaiden kenttien lähistöllä. Jos koneessa on transponderi, pidä se aina lennolla päällä. Korkeuskoodaavassa transponderissa em. ominaisuutta on syytä käyttää koko ajan. Transponderin käyttö mahdollistaa sen, että lennonjohtaja näkee koneen sijainnin ja korkeuden (C- tai S-moodilliset) ja toisaalta TCAS-laite tarvitsee transponderitiedon toimiakseen mahdollisessa konfliktitilanteessa. Transponderin käytön vaatimukset löydät Suomen ilmailukäsikirjan (AIP) osasta GEN 1.5 ja ENR

25 Kiitos! Kysymyksiä? 25

Ilmailulaki ja EU:n yhteisten lentosääntöjen tuomat säädösja määräysmuutokset

Ilmailulaki ja EU:n yhteisten lentosääntöjen tuomat säädösja määräysmuutokset Ilmailulaki ja EU:n yhteisten lentosääntöjen tuomat säädösja määräysmuutokset Rovaniemi 14.3.2015 Päivi Metsävainio Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Ilmailulaki 864/2014 Ilmailulain uudistuksen

Lisätiedot

Petollinen vedenpi. Pienilmailun turvallisuus ILMAILU

Petollinen vedenpi. Pienilmailun turvallisuus ILMAILU ILMAILU Pienilmailun turvallisuus Pienilmailun onnettomuuksiin liittyy tiedon ja taidon puutteita mutta usein myös huolimattomuutta ja välinpitämättömyyttä. Vaikeat olosuhteet ovat vain harvoin onnettomuuden

Lisätiedot

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Kustantaja: Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry www.potilasturvallisuusyhdistys.fi Toimituskunta: Haavisto E, Helovuo A, Kinnunen M, Peltomaa K. 2012

Lisätiedot

Lennonvarmistus tehostuu ja etäohjattavat ilma-alukset lisääntyvät ilmatilassa

Lennonvarmistus tehostuu ja etäohjattavat ilma-alukset lisääntyvät ilmatilassa Trafin uutiskirje 2/2014 http://www.anpdm.com/newsletter/1461895/424b5c43774246594271 1 of 2 14.10.2014 10:40 TRAFIN UUTISKIRJE JOS ET PYSTY LUKEMAAN TÄTÄ VIESTIÄ, KLIKKAA TÄS KOTISIVULLE LÄHETÄ KAVERILLE

Lisätiedot

Lentoturvallisuudesta laskuvarjohyppytoiminnassa

Lentoturvallisuudesta laskuvarjohyppytoiminnassa Turvallisuustiedote Ilmailu 14.4.2015 Lentoturvallisuudesta laskuvarjohyppytoiminnassa Syksyllä 2014 julkaistussa harrasteilmailun riskikartoituksessa tunnistettiin riskejä, joihin sekä hyppääjien että

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Työsuojeluhallinto Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Väkivallan uhka työssä Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-095-6 ISSN 1456-257X

Lisätiedot

SUIO harrastelennonopettajien kertauskoulutus 10.12.2011 Räyskälä

SUIO harrastelennonopettajien kertauskoulutus 10.12.2011 Räyskälä SUIO harrastelennonopettajien kertauskoulutus 10.12.2011 Räyskälä Säätietojen hankintaa koskevat määräykset ja lennonsuunnittelu Sääminimit VFR:ssä Käytettävissä olevat säätiedot Lennonsuunnittelu Säätiedot

Lisätiedot

Kokeiletko aina onneasi?

Kokeiletko aina onneasi? Kokeiletko aina onneasi? Riskienhallinnan perusteet Pk-yrityksille ja työntekijöille Sisällysluettelo Riskeihin voidaan vaikuttaa... 3 Mitä ovat riskit?... 3 Turvaa riskienhallinnasta... 6 Mitä riskienhallinta

Lisätiedot

1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 JOHDANTO... 5

1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 JOHDANTO... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (26) Sisällysluettelo 1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 JOHDANTO... 5 3 YLEISTÄ... 5 3.1 YTM-asetuksen tavoite... 5 3.2 YTM-asetuksen soveltaminen... 6 3.3 Ehdottaja vastaa riskienhallinnan toteuttamisesta...

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

KATAKRI. Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö. versio II, 2011

KATAKRI. Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö. versio II, 2011 KATAKRI Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö versio II, 2011 Sisällysluettelo Puolustusministeriön kansliapäällikön saate KATAKRI:n ensimmäiseen versioon... 2 Kansallisen turvallisuusviranomeisen

Lisätiedot

Tapahtumajärjestäjän C. 57

Tapahtumajärjestäjän C. 57 Tapahtumajärjestäjän opas C. 57 Tapahtumajärjestäjän opas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Julkaisu: C:57 ISBN 978-951-766-118-8 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto Jukka Kaminen Emme vastaa oppaan

Lisätiedot

Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu

Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:15 Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu Opas sosiaali- ja terveydenhuollon johdolle ja turvallisuusasiantuntijoille Helsinki 2011 Riskienhallinta ja

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Potilastietojärjestelmä ja tietosuojan kompastuskivet Sivu 4. Sisäisen tarkastustuksen ja tietohallinnon välinen yhteistyö Sivu 7.

Potilastietojärjestelmä ja tietosuojan kompastuskivet Sivu 4. Sisäisen tarkastustuksen ja tietohallinnon välinen yhteistyö Sivu 7. SISÄISET TARKASTAJAT ry Nro 1/2015 Tietoturvallisuus Potilastietojärjestelmä ja tietosuojan kompastuskivet Sivu 4 Sisäisen tarkastustuksen ja tietohallinnon välinen yhteistyö Sivu 7 1/2015 3 4 7 9 11 13

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot

Versio 19.11.2012 1 (43)

Versio 19.11.2012 1 (43) 1 (43) ILMA-ALUKSEN KÄYTÖN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. Ilma-alustyypit... 3 1.1. Yleistä... 3 1.2. Lentokone... 4 1.3. Yksimoottorinen helikopteri... 5 1.4. Monimoottorinen helikopteri... 6 2. Ilma-aluksen

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M1-1

ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M1-1 ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M1-1 Muutos 6 30.11.2006 PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 www.ilmailuhallinto.fi LENTOSÄÄNNÖT Ilmailuhallinto on antanut ja julkaissut lentosääntöjen

Lisätiedot

POTENTIAALISTEN ONGELMIEN ANALYYSI

POTENTIAALISTEN ONGELMIEN ANALYYSI 11.2.2002 1 (9) POTENTIAALISTEN ONGELMIEN ANALYYSI 1 YLEISTÄ POTENTIAALISTEN ONGELMIEN ANALYYSISTA Tässä esityksessä tarkastellaan yksityiskohtaisesti potentiaalisten ongelmien analyysin (POA) laatimista

Lisätiedot

Ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelu

Ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelu TRAFI/20498/03.04.00.00/2012 1 (10) Antopäivä: Voimaantulopäivä: Voimassa: 2.10.2013 15.10.2013 Toistaiseksi Säädösperusta: Tämä ilmailumääräys on annettu ilmailulain (1194/2009) 121 :n nojalla. Se perustuu

Lisätiedot

Esimies työhyvinvointia rakentamassa

Esimies työhyvinvointia rakentamassa Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Esimies työhyvinvointia rakentamassa 1 Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Pakarituvantie

Lisätiedot

Piia Kiltti Työturvallisuuden hyvät käytännöt Kysely työturvallisuuden hyvistä käytännöistä

Piia Kiltti Työturvallisuuden hyvät käytännöt Kysely työturvallisuuden hyvistä käytännöistä Turvallisuustekniikan laitos. Raportti 9 Institute of Occupational Safety Engineering. Report 9 Piia Kiltti Työturvallisuuden hyvät käytännöt Kysely työturvallisuuden hyvistä käytännöistä Tampere 4 Tampereen

Lisätiedot

Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma

Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma Kumppaneiden logot lisatään 2 Potilasturvallisuutta taidolla ohjelmasuunnitelma Sisällys TIIVISTELMÄ... 4 JOHDANTO... 5 1. POTILASTURVALLISUUS JA SEN MERKITYS...

Lisätiedot

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen suunnittelu RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning 2012 Glesbygdens avloppsvatten YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen

Lisätiedot

VAARALLISTEN AINEIDEN ILMAKULJETUS

VAARALLISTEN AINEIDEN ILMAKULJETUS 1 (20) Antopäivä: 8.11.2012 Voimaantulopäivä: 12.11.2012 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Tämä ilmailumääräys on annettu vaarallisten aineiden kuljetuksesta 2.8.1994 annetun lain (719/1994) nojalla

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

Laskusiivekevika ja siitä aiheutunut vaaratilanne Helsinki- Malmin lentoasemalla 22.8.2002

Laskusiivekevika ja siitä aiheutunut vaaratilanne Helsinki- Malmin lentoasemalla 22.8.2002 Tutkintaselostus C 7/2002 L Laskusiivekevika ja siitä aiheutunut vaaratilanne Helsinki- Malmin lentoasemalla 22.8.2002 OH-BBX Beechcraft 95-B 55 Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen

Lisätiedot

Kriisi on kuin kivi keskelle lammikkoa: laineet loiskuvat kauas - mutta keskellä on petollisen tyyntä.

Kriisi on kuin kivi keskelle lammikkoa: laineet loiskuvat kauas - mutta keskellä on petollisen tyyntä. TOMMI HAUTANIEMI - AILA JÄRVENPÄÄ ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI JULKAISUSARJA B: Raportit ISBN 952-452-034-6 Painatus: 2003 Julkistaminen: 10.2.2004 HENKIINEN ENSIIAPU KESKUSSAIIRAALASSA Myyntitiedot:

Lisätiedot

Asia: Luotsauslain muuttaminen/hallituksen esitysluonnos Viite: Liikenne- ja viestintäministeriön kirje 17.6.2009; LVM 067:00/2009

Asia: Luotsauslain muuttaminen/hallituksen esitysluonnos Viite: Liikenne- ja viestintäministeriön kirje 17.6.2009; LVM 067:00/2009 Liikenne- ja viestintäministeriölle Asia: Luotsauslain muuttaminen/hallituksen esitysluonnos Viite: Liikenne- ja viestintäministeriön kirje 17.6.2009; LVM 067:00/2009 Pyydettynä lausuntona Luotsiliitto-

Lisätiedot