Turvallisuusarviointi Helsinki-Malmin toiminnan jatkuminen valvomattomana lentopaikkana

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turvallisuusarviointi Helsinki-Malmin toiminnan jatkuminen valvomattomana lentopaikkana"

Transkriptio

1 1(14) TRAFI/31678/ /2014 Turvallisuusarviointi Helsinki-Malmin toiminnan jatkuminen valvomattomana lentopaikkana Versio: 1.0 Muutostiedot: 1.0: Ensimmäinen julkaistu versio Turvallisuusarviointi on toteutettu noudattaen työohjetta Turvallisuusarvioinnin teko ssa. Turvallisuusarvioinnin koordinaattori, ilmailun riskienhallinnan erityisasiantuntija Tapani Maukonen Turvallisuusarvioinnin hyväksyjä, osastonjohtaja Björn Ziessler Sisällys Lähtökohdat... 2 Turvallisuusarvioinnissa käytetty menetelmä... 3 TURVALLISUUSARVIOINTI Helsinki-Malmin lentoaseman toiminnan jatkuminen valvomattomana lentopaikkana... 4 Muutoksen vaikutusten arviointi Yhteentörmäys laskukierroksessa Ilmatilaloukkaus Yhteentörmäys Malmille tulevan ja Malmilta lähtevän liikenteen välillä Yhteentörmäys kiitotiellä Kiitotieltä suistuminen Alueelle tunkeutuminen Seuranta... 14

2 2(14) Lähtökohdat Suomen valtio on ilmoittanut vetäytyvänsä toimintoineen Helsinki-Malmin lentoasemalta syyskuussa Lentoaseman alue palautuu Helsingin kaupungin käyttöön viimeistään Alue on suunniteltu otettavan asuntotuotantokäyttöön viimeistään 2020-luvun alussa. Rajavartiolaitoksen Malmilla sijaitseva tukikohta siirtyy Helsinki-Vantaalle syksyllä Tämän jälkeen Malmilla ei enää ole tarjolla lennonvarmistuspalveluja. Tämä turvallisuusarviointi on tehty Liikenne- ja viestintäministeriön toimeksiannosta. Toimeksiannossa pyydettiin Trafia tekemään riskikartoitus siitä, millaisin edellytyksin ja rajoituksin harrasteilmailua voisi jatkaa Helsinki-Malmilla ilman lennonvarmistuspalveluja elokuusta 2016 vuoden 2018 loppuun.

3 3(14) Turvallisuusarvioinnissa käytetty menetelmä Arviointi toteutettiin Trafin toimesta noudattaen työohjetta Turvallisuusarvioinnin teko ssa. Turvallisuusarviointi toteutettiin työpajoissa, jossa olivat mukana Trafista Jukka Hovi, J-P Perunka, Heli Koivu, Jani Hottola, Sami Jänis, Veli-Matti Petramo, Tuomas Gröndahl, Esa Ravantti, Heikki Silpola, Kirsi Lähteenmäki-Riistama, Petteri Peltola ja Tapani Maukonen turvallisuusarviointimenettelyn hallinnoijana. Lisäksi työpajoihin osallistuivat Finavialta Heikki Isomaa, Paavo Puranen, Mika Suorto, Tomi Hannuksela ja Kim Raju, Salpauslennolta Anssi Viljanen ja Mäntsälän Ilmailukerhosta Jorma Sucksdorff. Työohjeen mukaisesti ensin määritellään arvioitava kohde mahdollisimman tarkasti, tunnistetaan vaaratekijä/vaaratekijät ja kehitetään niiden pohjalta arvioitavaan kohteeseen liittyviä mahdollisia skenaarioita. Näistä valitaan kriittisimmät, jotka arvioidaan käyttäen kuvan 1 mukaista mallia: - tunnistetaan skenaariosta se piste, välitön onnettomuusvaara, jossa onnettomuus tai vaaratilanne on tapahtumassa ellei sitä estetä (undesirable operational state UOS) - tunnistetaan tilanteen käynnistävät tekijät (triggering event) - tunnistetaan potentiaaliset seuraukset (onnettomuus/accident outcome) - tunnistetaan suojaukset jotka pyrkivät estämään tilanteen kehittymisen vaaralliseksi (estävät suojaukset) ja suojaukset, jotka pyrkivät palauttamaan tilanteen normaaliksi ja estämään onnettomuuden (palauttavat suojaukset). Skenaarion analyysin jälkeen arvioidaan sen kokonaisriski perustuen seurausten todennäköisyyteen ja niiden vakavuuteen, ja tämän perusteella tehdään päätös riskin hyväksyttävyydestä. Tarvittaessa määritellään toimenpiteitä riskin vähentämiseksi. Turvallisuusarviointityökalun ollessa vielä kehitysvaiheessa, perustui riskiarvio asiantuntijoiden yhteisnäkemykseen eikä riskimatriisin arvoon. EHKÄISE ESTÄ PALAUTA (MINIMOI VAHINGOT) huolto operointi 2:n Kulj välineen törmäys viat KÄYNNISTÄVÄT TEKIJÄT säätekijät Välitön onnettomuusvaara Muu törmäys ONNETTOMUUS Tulipalo muut ymp tekijät Rakenteen hajoaminen Kuva 1: Turvallisuusongelman riskin arviointi

4 4(14) TURVALLISUUSARVIOINTI Helsinki-Malmin lentoaseman toiminnan jatkuminen valvomattomana lentopaikkana Nykytila Helsinki-Malmin lentoasema toimii Finavian ylläpitämänä valvottuna lentopaikkana, jossa tarjotaan lennonvarmistuspalveluja (lennonjohto-, ilmailutiedotus-, ilmailuviesti- ja hälytyspalvelua) ilmaliikenteelle. Ilmatieteen laitos tarjoaa Helsinki- Malmilla lentosääpalvelua. Finavia huolehtii Helsinki-Malmin lentoaseman kunnossapidosta eli kiitoteiden, rullausteiden, asematason, ruohoalueiden, aitojen ja rakennusten kunnosta, palo- ja pelastuspalvelusta sekä muusta lentoaseman alueen valvonnasta. Helsinki-Malmilla oli vuonna 2013 yhteensä n operaatiota (lentoonlähtöä ja/tai laskua sekä läpilaskua). Näistä n operaatiota oli erilaisia koulutus- ja tarkistuslentoja, n operaatiota ns. yksityistä harraste- ja yleisilmailua ja loput mm. etsintä- ja pelastuslentoja ja valokuvauslentoja. Lentoasemalla on Rajavartiolaitoksen tukikohta, josta käsin Rajavartiolaitos tekee etsintä- ja pelastuslentoja sekä kouluttaa lentäjiään. Lentoasemalla toimii useita lentokoulutusorganisaatioita. Lentoasemalla toimii huolto-organisaatioita, jotka tekevät erilaisia huoltoja ilma-aluksille. Malmin lentoaseman paikalliset tiedot ja ilmailukartat on esitetty Suomen ilmailukäsikirjassa. Malmilla on oma briefing-tila, jossa lentäjät voivat suorittaa tarvittavat lennonvalmistelutoimenpiteet. Lennonjohdon aukioloajat ovat arkisin klo ja viikonloppuisin Lennonjohto tarjoaa ilmaliikennepalvelua, jonka tarkoituksena on estää yhteentörmäykset ilma-alusten ja ilma-alusten ja esteiden välillä sekä mm. jouduttaa ja ylläpitää järjestystä ilmaliikenteen kulussa ja onnettomuus- tai vaaratilanteessa hälyttää tarvittavat viranomaiset. Aukioloaikojen ulkopuolella Malmin lentoasema toimii valvomattomana lentopaikkana. Lentoasemalle on myönnetty ympäristölupa, joka rajoittaa laskukierroslentämistä, laskuvarjohyppytoimintaa sekä taitolentotoimintaa. Ympäristöluvan rajoitusten johdosta kenttää saa käyttää yöaikaan vain välttämättömiin mm. hälytys- ja pelastuslentoihin sekä hätätilanteessa. Lennonjohdon aukioloaikojen ulkopuolella lentoasemalle saa vain tulla ja lähteä mutta laskukierrosta ei saa lentää. Helsinki-Malmilla on mahdollista toimia sekä näkölentosääntöjen (VFR) että mittarilentosääntöjen (IFR) mukaisesti, Helsinki-Vantaan ilmaliikenteen asettamat rajoitukset huomioiden. Muutos Elokuun 2016 jälkeen Helsinki-Malmin lentoasema muuttuisi valvomattomaksi lentopaikaksi kun Finavia vetäisi sekä lennonvarmistustoiminnot että muut kunnossapitotoiminnot ja palo- ja pelastuspalvelutoiminnot pois Malmilta. Ensisijainen edellytys lentopaikan toiminnan jatkumiselle onkin, että jokin taho ryhtyy lentopaikan pitäjäksi ja että lentopaikalla on voimassaoleva ympäristölupa. Tämän turvallisuusarvioinnin lähtökohtana on, että lentopaikalla on pitäjä ja ympäristölupa. Ilmatieteen laitos mahdollisesti jättäisi kentälle säähavaintolaitteistot. Kiitoteiden, rullausteiden, asematason ja muiden alueiden kunnossapito ja valvonta jäisi lentopaikan pitäjän vastuulle. Pelastuspalvelu esim. ilmailun onnettomuustilanteessa tapahtuisi pelkästään kunnallisen pelastuslaitoksen kautta. Operaatiomäärä todennäköisesti tulisi laskemaan Rajavartiolaitoksen lentojen siirtyessä pois kentältä. Lentokoulutuksen määrä tulisi vähentymään organisaatioiden

5 5(14) valmistautuessa siirtymään tai siirtyessä lentoasemille, joilla on tarjolla lennonvarmistuspalveluja. Lentopaikalle kuitenkin todennäköisesti jäisi vielä huomattava määrä pääasiassa yksityisiä ilma-aluksia. Huolto-organisaatiot mahdollisesti jäisivät vielä kentälle. Malmin lentoaseman muuttuessa valvomattomaksi lentopaikaksi sen tiedot ja ilmailukartat pääosin poistuisivat Suomen ilmailukäsikirjasta. Hyvin lyhyet tiedot lentopaikasta esitettäisiin Suomen ilmailukäsikirjan kohdassa AD 2/EFXX. Yksityiskohtaisempia tietoja voitaisiin julkaista lentopaikat.fi-sivustolla. Malmin briefing-tila todennäköisesti poistuisi ja lennonvalmistelu tulisi suorittaa muissa tiloissa. Lentopaikan toiminta-aikoja tulisivat pääasiassa määrittämään ympäristöluvan mukaiset ehdot. Oletettavasti nykyisen ympäristöluvan mukaisin ehdoin voitaisiin jatkaa. Tämä mahdollistaisi mm. laskukierroslentämisen sekä laskuvarjohyppytoiminnan. Valvomattomalla lentopaikalla ilmaliikennettä ei johdeta vaan yhteentörmäysten välttäminen on täysin ilma-alusten päälliköiden vastuulla, samoin kuin esim. laskuja lähtövuorojen määrittäminen. Onnettomuustilanteessa ilma-alusten päälliköt tai kuka tahansa muu onnettomuuden havainnut taho vastaa tarvittavien hätäilmoitusten tekemisistä viranomaisille. Vaadittavien lennonvarmistuspalvelujen puuttuessa Helsinki-Malmilla ei jatkossa olisi mahdollista toimia kuin näkölentosääntöjen mukaisesti.

6 6(14) Muutoksen vaikutusten arviointi Ensi vaiheessa tunnistettiin ja kirjattiin ylös muutokset, joita Helsinki-Malmin muuttuminen valvomattomaksi lentopaikaksi toisi mukanaan nykytilaan verrattuna. Nämä muutokset käytiin läpi ja arvioitiin aiheutuuko niistä vaaratekijöitä ja mitkä olisivat muutokset aiheuttamien tilanteiden pahimpia todennäköisiä skenaarioita. Näille tehtiin kohdassa Turvallisuusarvioinnissa käytetty menetelmä esitetyn menetelmän mukainen tarkempi analyysi. Alla on esitetty tunnistetut skenaariot, niihin liittyvät vaaratekijät sekä käynnistävät tekijät, suojaukset, arvio riskin (seurausten vakavuus x niiden todennäköisyys) hyväksyttävyydestä ja ehdotukset mahdollisista toimenpiteistä riskin pienentämiseksi. 1. Yhteentörmäys laskukierroksessa Seuraava muutokseen liittyvä vaaratekijä arvioitiin merkittävämmäksi: Malmilta poistuu lennonjohto, Malmin status muuttuu valvomattomaksi ja se poistuu AIP:stä, jonka seurauksena ei ole keinoja kontrolloida laskukierroslentämistä ja laskukierrosvolyymia. Pahimmaksi todennäköiseksi tästä seuraavaksi skenaarioksi arvioitiin: Kontrolloimattoman laskukierroksen ja laskukierroksessa lentävien koneiden määrän johdosta tapahtuu ilma-alusten välinen yhteentörmäys jossa kuolee kaksi tai useampia henkilöitä. Skenaariota analysoitiin ottaen huomioon Malmin laskukierroksessa lentävät ja laskukierrokseen liittyvät koneet. Analyysi tehtiin erikseen päivä- ja yöaikaan tapahtuva toiminta huomioiden. Arvioinnissa tunnistettiin skenaarion merkittävimmiksi mahdollisiksi käynnistäviksi tekijöiksi seuraavat: - Laskukierroksessa niin monta konetta, että lentäjien tilannetietoisuus ei riitä tilannekuvan ylläpitoon - Laskukierrokseen liittyvää konetta ei huomioida - Laskukierrokseen liittyvä kone ei osaa huomioida muita koneita riittävästi - Laskuvarjohyppykoneen toiminta - Yöaikaan maassa olevat valot vaikeuttavat muun liikenteen havainnointia - Helsinki-Vantaalle mittarilentosääntöjen mukaisesti lentänyt, siellä IFRlentosuunnitelman päättänyt ja VFR-sääntöjen mukaan Malmille jatkava ilma-alus liittyy laskukierrokseen Skenaarion mukaisessa tilanteessa, estäviksi suojauksiksi tunnistettiin: - Tähystys - Radiopuhelimella tehtävät liikenneilmoitukset Palauttavana suojauksena tunnistettiin: - Väistöliike Arvioinnin perusteella pahimman todennäköisen skenaarion riskiarvo on sellaisella tasolla, että toimenpiteitä on syytä tehdä riskin pienentämiseksi. Todettiin lisäksi, että lentopaikan läheisyydessä väestöntiheys on suuri ja mahdollinen lentokoneiden yhteentörmäys ilmassa aiheuttaisi vaaran myös maassa oleville

7 7(14) henkilöille ja näin ollen toimenpiteiden tulee olla varmuudella riittävän kattavia. Suojausten heikkouksiksi tunnistettiin: - muita koneita ei tähystämisestä huolimatta havaita, esim. huonon sään johdosta tai koska koneita on niin paljon, että tilannekuvan muodostaminen ja lentäminen samaan aikaan muodostuu liian kuormittavaksi - radiopuhelimella tehtäviä ilmoituksia ei ole pakollista tehdä valvomattomassa ilmatilassa - laskukierrokseen liittyvä ilma-alus huomioidaan, mutta laskukierroksen sijainnin rajoituksista johtuen riittävää etäisyyttä ilma-alusten välille ei ole mahdollista saada aikaan esim. myötätuuliosaa pidentämällä. - Etäisyys Helsinki-Vantaan ilmatilan ja Malmin kiitotien 18 loppuosan välillä niin lyhyt, että Helsinki-Vantaalta saapuva kone ei ehdi hahmottaa liikennetilannetta laskukierroksessa Suojausten heikkouksiin puuttumiseksi ja riskien vähentämiseksi ehdotetaan seuraavia toimenpiteitä: 1. Radiopuhelimella tehtävien liikenneilmoitusten tekeminen oltava pakollista. Toimenpide-ehdotus 1: Perustetaan Malmin lentopaikalle ja sen lähistölle RMZ (radiovyöhyke). Radiovyöhykkeellä toimittaessa tulee ilmaaluksessa olla radio ja lentäjän on pakollista ilmoittaa radiolla aikeensa, kuten tarkemmin on EU-asetuksen 923/2012 kohdassa SERA ) määritelty. RMZ on velvoittava myös maassa tapahtuvalle toiminnalle. Vastuutaho: Tuleva lentopaikan pitäjä / Trafi. 2. Laskukierroslentämistä tulee rajoittaa niin, että laskukierrosliikenteen määrä pysyy lentäjän hahmotettavissa eikä muun liikenteen tarkkailu aiheuta niin suurta kuormitusta, että se vaikuttaisi merkittävästi lentosuoritukseen. Toimenpide-ehdotus 2: Laskukierrokseen sallittavan liikenteen määrää rajoitetaan. Ilmailulain 88 antaa lentopaikan pitäjälle mahdollisuuden rajoittamiseen. Maksimimäärä arvioitava erikseen yö- tai päiväaikaan tapahtuvaan toimintaan. Lisäksi määriteltävä, miten lentopaikalle saapuvien ja lähtevien ilma-alusten ja laskukierrosliikenteen yhteensovittaminen tapahtuu sekä laskuvarjohyppytoiminta, huomioiden ympäristöluvassa määritellyt melunrajoitusalueet ja muut rajoitukset. Vastuutaho: Tuleva lentopaikan pitäjä / Trafi. 3. Toiminta Malmilla saa jatkossa tapahtua vain näkösääolosuhteissa (VMC) jotta muiden koneiden havainnointi on mahdollista. Toimenpide-ehdotus 3: Lentotoiminta Malmilla sallitaan vain VMColosuhteissa. Ilmailulain 88 antaa lentopaikan pitäjälle mahdollisuuden rajoittamiseen. Lentopaikalla oltava tarvittavat säähavaintolaitteet tai muut menettelyt, jotta VMC-olosuhteet voidaan tarkasti määritellä. Vastuutaho: Tuleva lentopaikan pitäjä / Ilmatieteen laitos / Trafi. 4. Helsinki-Vantaalle mittarilentosääntöjen mukaan tullutta ja sieltä näkölentosääntöjen mukaan Malmille jatkavaa liikennettä on rajoitettava. Toimenpide-ehdotus 4: Lentopaikan pitäjän on sovittava Helsinki- Vantaan lennonjohdon kanssa miten sen ilmatilasta Malmille saapuva liikenne hoidetaan ja nämä menettelyt on julkaistava Suomen ilmailukäsikirjassa. Vastuutaho: Tuleva lentopaikan pitäjä / Finavia

8 8(14) 2. Ilmatilaloukkaus Seuraava muutokseen liittyvä vaaratekijä arvioitiin merkittävämmäksi: Malmilta poistuu lennonjohto, Malmin status muuttuu valvomattomaksi ja se poistuu AIP:stä, jonka seurauksena ei ole keinoja kontrolloida laskukierroslentämistä, laskukierrosvolyymia ja Malmilta lähtevää ja tulevaa liikennettä. Pahimmaksi todennäköiseksi tästä seuraavaksi skenaarioksi arvioitiin: Kontrolloimattoman laskukierroksen, laskukierroksessa lentävien koneiden määrän ja Malmille tulevan ja lähtevän liikenteen hallitsemattomuuden johdosta ilmaalukset tunkeutuvat Helsinki-Vantaan ilmatilaan ja tapahtuu porrastuksen alitus josta seuraa yhteentörmäys liikennelentokoneen kanssa ja useita kuolleita. Skenaariota analysoitiin ottaen huomioon Malmin laskukierroksessa lentävät, laskukierrokseen liittyvät ja Malmilta lähtevät koneet. Arvioinnissa tunnistettiin skenaarion merkittävimmiksi mahdollisiksi käynnistäviksi tekijöiksi seuraavat: - Laskukierroskoneiden määrä johtaa siihen, että laskukierroskuvio kasvaa Helsinki-Vantaan alueelle - EFHK CTR:n reunan leikkaus, suunnistusvirhe Skenaarion mukaisessa tilanteessa, estäviksi suojauksiksi tunnistettiin: - Tähystys - Radiopuhelimella tehtävät liikenneilmoitukset - Lentäjien koulutus - Kartat, GPS Palauttavana suojauksena tunnistettiin: - Lennonjohdon valvonta - TCAS Arvioinnin perusteella pahimman todennäköisen skenaarion riskiarvo on sellaisella tasolla, että toimenpiteitä on syytä tehdä riskin pienentämiseksi. Suojausten heikkouksiksi tunnistettiin: - muita koneita ei tähystämisestä huolimatta havaita, esim. huonon sään johdosta tai koska koneita on niin paljon, että tilannekuvan muodostaminen ja lentäminen samaan aikaan muodostuu liian kuormittavaksi ja lennetään epähuomiossa EFHK:n alueelle - radiopuhelimella tehtäviä ilmoituksia ei ole pakollista tehdä valvomattomassa ilmatilassa - vanhentuneet kartat tai karttaohjelmistot - ilma-aluksessa ei transponderia Suojausten heikkouksiin puuttumiseksi ja riskien vähentämiseksi samat kuin edellä ehdotetut toimenpiteet 1, 2 ja 3 ja lisäksi: 5. Korkeuskoodaava transponderi ja sen käyttö oltava pakollista Malmilla tapahtuvalle lentotoiminnalle. Toimenpide-ehdotus 5: Ilmailumääräyksen OPS M1-31 perusteella EFHK TMA:n alapuolinen ilmatila on transponderivyöhykettä (TMZ) jossa kor-

9 9(14) keuskoodaava transponderi ja sen käyttö on pakollista. Varmistetaan, että Malmin alue pysyy transponderivyöhykkeenä myös jatkossa. Vastuutaho: Trafi.

10 10(14) 3. Yhteentörmäys Malmille tulevan ja Malmilta lähtevän liikenteen välillä Seuraava muutokseen liittyvä vaaratekijä arvioitiin merkittävämmäksi: Malmilta poistuu lennonjohto, Malmin status muuttuu valvomattomaksi ja se poistuu AIP:stä, jonka seurauksena ei ole keinoja kontrolloida Malmilta lähtevää ja tulevaa liikennettä. Pahimmaksi todennäköiseksi tästä seuraavaksi skenaarioksi arvioitiin: Malmille tulevan ja lähtevän liikenteen lentoreitit saattavat kulkea mistä vain ja tapahtuu yhteentörmäys lähtevän ja tulevan ilma-aluksen välillä minkä seurauksena kuolee kaksi tai useampia henkilöitä. Skenaariota analysoitiin ottaen huomioon Malmille tulevat ja Malmilta lähtevät koneet. Analyysi tehtiin erikseen päivä- ja yöaikaan tapahtuva toiminta huomioiden. Arvioinnissa tunnistettiin skenaarion merkittävimmiksi mahdollisiksi käynnistäviksi tekijöiksi seuraavat: - Ilma-alusten havainnointi vaikeaa sääolosuhteiden tai auringon häikäisyn johdosta - Eri nopeusluokkaan kuuluvien ilma-alusten huomiointi vaikeata - Yöaikaan Malmin suunnasta tulevat ilma-alukset hukkuvat muihin valoihin - ilma-alukset saattavat tulla mistä suunnasta tahansa kohti kenttää Skenaarion mukaisessa tilanteessa, estäviksi suojauksiksi tunnistettiin: - Tähystys - Radiopuhelimella tehtävät liikenneilmoitukset Palauttavana suojauksena tunnistettiin: - Väistöliike Arvioinnin perusteella pahimman todennäköisen skenaarion riskiarvo on sellaisella tasolla, että toimenpiteitä on syytä tehdä riskin pienentämiseksi. Suojausten heikkouksiksi tunnistettiin: - muita koneita ei tähystämisestä huolimatta havaita, esim. huonon sään johdosta tai koska ne saattavat tulla mistä suunnasta tahansa - radiopuhelimella tehtäviä ilmoituksia ei ole pakollista tehdä valvomattomassa ilmatilassa Suojausten heikkouksiin puuttumiseksi ja riskien vähentämiseksi samat kuin edellä ehdotetut toimenpiteet 1, 2 ja 3 ja lisäksi: 6. Tuleville ja lähteville määriteltävä reitit, joiden kautta lentopaikalle tullaan tai sieltä lähdetään. Toimenpide-ehdotus 6: Määritellään tietyt maantieteelliset paikat, joiden kautta tulevan ja lähtevän liikenteen tulee lentää, huomioiden ympäristöluvassa määritellyt melunrajoitusalueet ja muut rajoitukset. Ilmailulain 88 antaa lentopaikan pitäjälle mahdollisuuden rajoittamiseen. Julkaistaan kyseiset paikat ja mikäli mahdollista Suomen ilmailukäsikirjassa. Vastuutaho: Tuleva lentopaikan pitäjä / Finavia / Trafi.

11 11(14) 4. Yhteentörmäys kiitotiellä Seuraava muutokseen liittyvä vaaratekijä arvioitiin merkittävämmäksi: Malmin lentoaseman alueen käytön valvonta vähenee tai poistuu minkä johdosta kentällä voi olla monenlaista sinänsä sallittua toimintaa (laskuvarjohyppytoimintaa, lennokit, mahdollisesti autoja/moottoripyöriä) ilman valvontaa ja myös muut ilmaalukset voivat mennä kiitotielle. Pahimmaksi todennäköiseksi tästä seuraavaksi skenaarioksi arvioitiin: Muu liikenne tulee kiitotielle tai muuten ilma-alusten tielle ja tapahtuu yhteentörmäys minkä seurauksena kuolee tai vakavasti loukkaantuu yksi tai useampia henkilöitä. Skenaariota analysoitiin ottaen huomioon Malmille tulevat ja Malmilta lähtevät koneet ja maassa tapahtuva toiminta. Analyysi tehtiin erikseen päivä- ja yöaikaan tapahtuva toiminta huomioiden. Arvioinnissa tunnistettiin skenaarion merkittävimmiksi mahdollisiksi käynnistäviksi tekijöiksi seuraavat: - Ei lasku/lähtövuoroja, ilma-alukset vain pyrkivät huomioimaan muun liikenteen - Autot ja ilma-alukset ylittävät kiitotien sanomatta mitään - Laskuvarjohyppääjiä laskeutuu kiitotielle tai ylittää sen - Kiitotien 09/27 ja 18/36 samanaikainen käyttö Skenaarion mukaisessa tilanteessa, estäviksi suojauksiksi tunnistettiin: - Tähystys - Radiopuhelimella tehtävät liikenneilmoitukset - Laskuvarjohyppääjien koulutus Palauttavana suojauksena tunnistettiin: - Väistöliike, ylösveto Arvioinnin perusteella pahimman todennäköisen skenaarion riskiarvo on sellaisella tasolla, että toimenpiteitä on syytä tehdä riskin pienentämiseksi. Suojausten heikkouksiksi tunnistettiin: - muita ilma-aluksia, ajoneuvoja tai henkilöitä ei tähystämisestä huolimatta havaita, esim. yöllä vaikeaa - radiopuhelimella tehtäviä ilmoituksia ei ole pakollista tehdä valvomattomassa ilmatilassa - maassa liikkuvat eivät kuuntele radiotaajuutta Suojausten heikkouksiin puuttumiseksi ja riskien vähentämiseksi samat kuin edellä ehdotetut toimenpiteet 1, 2 ja 3 ja lisäksi: 6. Kahden kiitotien samanaikainen käyttö lisää huomattavasti yhteentörmäyksen riskiä ja lisäksi 09/27 käyttö johtaa käytännössä hyvin helposti ilmatilaloukkaukseen Helsinki-Vantaan ilmatilaan. Toimenpide-ehdotus 7: Kiitotie 09/27 poistetaan käytöstä, jolloin mahdollisuus kiitotiepoikkeamille ja konfliktitilanteiden määrä laskee. Kyseisen kiitotien poisto vähentää myös ilmatilaloukkausten todennäköisyyttä. Vastuutaho: Tuleva lentopaikan pitäjä.

12 12(14) 5. Kiitotieltä suistuminen Seuraava muutokseen liittyvä vaaratekijä arvioitiin merkittävämmäksi: Kiitoteiden ja rullausteiden talvikunnossapidon määrä ja laatu laskee, minkä johdosta kiitotiet ovat liukkaita tai niillä on muita esiintymiä. Pahimmaksi todennäköiseksi tästä seuraavaksi skenaarioksi arvioitiin: Kiitotieltä suistuminen kiitotien liukkauden tai muiden esiintymien johdosta minkä seurauksena vakavasti loukkaantuu yksi tai useampia henkilöitä. Skenaariota analysoitiin ottaen huomioon Malmille tulevat ja Malmilta lähtevät koneet. Arvioinnissa tunnistettiin skenaarion merkittävimmiksi mahdollisiksi käynnistäviksi tekijöiksi seuraavat: - Kiitotietä ei ole puhdistettu lumesta/jäästä riittävästi - Kiitotien kunnosta ei ole varmaa tietoa Skenaarion mukaisessa tilanteessa, estäviksi suojauksiksi tunnistettiin: - Lentopaikan pitäjällä velvollisuus pitää kiitotie riittävän hyvässä kunnossa, tai laitettava kiitotie kiinni. - Lentopaikan pitäjällä velvollisuus tiedottaa kiitotien ja muiden alueiden kunnosta. Palauttavana suojauksena tunnistettiin: - Ylösveto Arvioinnin perusteella pahimman todennäköisen skenaarion riskiarvo on sellaisella tasolla, että riskin pienentämiseksi ei ole tarpeen tehdä muita toimenpiteitä.

13 13(14) 6. Alueelle tunkeutuminen Seuraava muutokseen liittyvä vaaratekijä arvioitiin merkittävämmäksi: Aitojen kuntoa ei seurata ja niiden rikkoutuessa alueelle pääsee alueelle henkilöitä tai eläimiä, joita ei havaita. Pahimmaksi todennäköiseksi tästä seuraavaksi skenaarioksi arvioitiin: Alueelle täysin kuulumattomat henkilöt tai eläimet menevät kiitotielle josta seuraa yhteentörmäys ilma-aluksen ja henkilöiden/ajoneuvojen välillä ja yksi tai useampi henkilö kuolee tai vakavasti loukkaantuu. Skenaariota analysoitiin ottaen huomioon Malmille tulevat ja Malmilta lähtevät koneet ja maassa tapahtuva toiminta. Arvioinnissa tunnistettiin skenaarion merkittävimmiksi mahdollisiksi käynnistäviksi tekijöiksi seuraavat: - Aidoista pääsee henkilöitä/eläimiä läpi Skenaarion mukaisessa tilanteessa, estäviksi suojauksiksi tunnistettiin: - Lentopaikan pitäjällä velvollisuus pitää aidat kunnossa, jos sellaiset on. Palauttavana suojauksena tunnistettiin: - Väistöliike, ylösveto Arvioinnin perusteella pahimman todennäköisen skenaarion riskiarvo on sellaisella tasolla, että riskin pienentämiseksi ei ole tarpeen tehdä muita toimenpiteitä.

14 14(14) Seuranta Helsinki-Malmin toiminnan jatkuessa valvomattomana lentopaikkana seurataan seuraavien tapaustyyppien määrän ja vakavuuden kehitystä: - Malmin liikenteen tekemät ilmatilaloukkaukset Helsinki-Vantaan ilmatilaan - ilma-alusten väliset läheltä piti-tilanteet tai yhteentörmäykset ilmassa Malmin lentopaikan läheisyydessä - maassa tapahtuvat läheltä piti-tilanteet tai yhteentörmäykset - kiitotieltä suistumiset Liikenteen analyysit-osasto vastaa seurannasta, joka alkaa muutoksen voimaantulon jälkeen ja sitä jatketaan niin kauan kuin toiminta jatkuu.

Turvallisuusarviointi Miehittämättömien ilma-alusten ja lennokkien lennättäminen

Turvallisuusarviointi Miehittämättömien ilma-alusten ja lennokkien lennättäminen TRAFI/12195/07.00.05.00/2015 1(34) Turvallisuusarviointi Miehittämättömien ilma-alusten ja lennokkien lennättäminen Versio: 1.0 Muutostiedot: 1.0 Ensimmäinen julkaistu versio Turvallisuusarviointi on toteutettu

Lisätiedot

Ilmatilaloukkaukset Suomessa

Ilmatilaloukkaukset Suomessa Ilmatilaloukkaukset Suomessa Tämä esitys ei korvaa mitään asiaan liittyvää virallista informaatiota tai ohjeistusta. 28.11.2012 VALVOTTUUN ILMATILAAN lentäminen ilman selvitystä. Viimeaikainen kehitys

Lisätiedot

Finavia Oyj 1.7.2011 KOULUTUSLENTOTOIMINTA HELSINKI-MALMIN LENTOASEMALLA

Finavia Oyj 1.7.2011 KOULUTUSLENTOTOIMINTA HELSINKI-MALMIN LENTOASEMALLA Finavia Oyj KOULUTUSLENTOTOIMINTA HELSINKI-MALMIN LENTOASEMALLA 2 (10) SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 2. YLEISTÄ ILMATILAN HALLINNASTA...3 2.1. Valvottu ja valvomaton ilmatila... 3 2.2. Minimilentokorkeudet...

Lisätiedot

HELSINKI-MALMIN LENTOPAIKAN TOIMINTAOHJEET. Malmin lentokenttäyhdistys ry

HELSINKI-MALMIN LENTOPAIKAN TOIMINTAOHJEET. Malmin lentokenttäyhdistys ry HELSINKI-MALMIN LENTOPAIKAN TOIMINTAOHJEET Malmin lentokenttäyhdistys ry 1.1.2017 0 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 1 VOIMASSA OLEVIEN SIVUJEN LUETTELO... 3 YLEISTÄ... 4 ORGANISAATIO JA YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

Seuraavaa etuoikeusjärjestystä noudatetaan eri ilmatilarakenteiden ja ilmaliikenteen välillä:

Seuraavaa etuoikeusjärjestystä noudatetaan eri ilmatilarakenteiden ja ilmaliikenteen välillä: ILMATILANKÄYTÖN ETUOIKEUSJÄRJESTYS Etuoikeusjärjestys perustuu FUA-konseptin mukaan esitaktisella tasolla suoritettuihin ennakkoilmoitusmenettelytoimenpiteisiin. Ennakkoilmoituksia voivat jättää AMC:lle

Lisätiedot

Puolustusvoimat, Sisäministeriö - Suomen ilmailuliitto. ilmatilatyöryhmä

Puolustusvoimat, Sisäministeriö - Suomen ilmailuliitto. ilmatilatyöryhmä Kohta Kommentti Lausunnon antaja Ilmavoimien esikunta on laatinut Puolustusvoimien lausunnon TraFin lausuntopyyntöön Määräysluonnoksesta OPS M1-28, Vaara-alueet. Lausunto on koordinoitu Sotilasilmailun

Lisätiedot

Harrasteilmailun turvallisuuden analysointi, lentokaudet 2012 2013. Jorma Laine

Harrasteilmailun turvallisuuden analysointi, lentokaudet 2012 2013. Jorma Laine Harrasteilmailun turvallisuuden analysointi, lentokaudet 2012 2013 Jorma Laine Oma tausta Purjelentoa vuodesta 1974, noin 2000 h Purjelennon opettaja Moottoripurjelentäjä noin 350 h Moottoripurjelennon

Lisätiedot

Lentoon! -seminaari Stina Andersson-Jalkanen

Lentoon! -seminaari Stina Andersson-Jalkanen Lentoon! -seminaari 28.10.2017 Stina Andersson-Jalkanen 3 ANS Finland yhtiönä AIR NAVIGATION SERVICES FINLAND = ANS FINLAND Lennonvarmistus eriytettiin Finaviasta omaksi yhtiökseen (kv.kehitys, kustannusten

Lisätiedot

HELSINKI-MALMIN LENTOPAIKAN TOIMINTAOHJEET. Revisio 1 korjaus Malmin lentokenttäyhdistys ry

HELSINKI-MALMIN LENTOPAIKAN TOIMINTAOHJEET. Revisio 1 korjaus Malmin lentokenttäyhdistys ry HELSINKI-MALMIN LENTOPAIKAN TOIMINTAOHJEET Revisio 1 korjaus 14.1.2017 Malmin lentokenttäyhdistys ry 9.1.2017 1 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 1 VOIMASSA OLEVIEN SIVUJEN LUETTELO... 3 REVISIOLUETTELO...

Lisätiedot

MIEHITTÄMÄTTÖMÄN ILMA-ALUKSEN JA LENNOKIN LENNÄTTÄMINEN

MIEHITTÄMÄTTÖMÄN ILMA-ALUKSEN JA LENNOKIN LENNÄTTÄMINEN al Määräysluonnos versio 5.5.2015 1 (6) Antopäivä: x.xx.2015 Voimaantulopäivä: x.xx.2015 Säädösperusta: Ilmailulaki (864/2014) 9, 57, 70 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöön pantava EU-lainsäädäntö: - Muutostiedot:

Lisätiedot

Lentoturvallisuutta vaarantanut tapaus 3.9.1997 Lappeenrannan lentoaseman läheisyydessä

Lentoturvallisuutta vaarantanut tapaus 3.9.1997 Lappeenrannan lentoaseman läheisyydessä Tutkintaselostus C 26/1997 L Lentoturvallisuutta vaarantanut tapaus 3.9.1997 Lappeenrannan lentoaseman läheisyydessä OH-HLT, Hughes 296C OH-CFQ, Cessna 172M OH-773, SZD-51-1 Kansainvälisen siviili-ilmailun

Lisätiedot

Lentoturvallisuutta vaarantanut tapaus Utin lentopaikan läheisyydessä

Lentoturvallisuutta vaarantanut tapaus Utin lentopaikan läheisyydessä Tutkintaselostus C 19/1997 L Lentoturvallisuutta vaarantanut tapaus Utin lentopaikan läheisyydessä 29.6.1997 HB-VJB, Cessna 501 OH-ULK, Cessna 206G ja laskuvarjohyppääjät Kansainvälisen siviili-ilmailun

Lisätiedot

Lentoturvallisuutta vaarantanut tapaus Jyväskylän lentoaseman läheisyydessä 18.7.1997

Lentoturvallisuutta vaarantanut tapaus Jyväskylän lentoaseman läheisyydessä 18.7.1997 Tutkintaselostus C 21/1997 L Lentoturvallisuutta vaarantanut tapaus Jyväskylän lentoaseman läheisyydessä 18.7.1997 OH-PKT, Piper PA-28-181 OH-JLK, Cessna TU206G Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen

Lisätiedot

Ilmailulaki ja EU:n yhteisten lentosääntöjen tuomat säädösja määräysmuutokset

Ilmailulaki ja EU:n yhteisten lentosääntöjen tuomat säädösja määräysmuutokset Ilmailulaki ja EU:n yhteisten lentosääntöjen tuomat säädösja määräysmuutokset Rovaniemi 14.3.2015 Päivi Metsävainio Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Ilmailulaki 864/2014 Ilmailulain uudistuksen

Lisätiedot

Vaaratilanne Helsinki-Malmin lentoaseman liikennealueella

Vaaratilanne Helsinki-Malmin lentoaseman liikennealueella Tutkintaselostus D1/2009L Vaaratilanne Helsinki-Malmin lentoaseman liikennealueella 5.12.2008 OH-HMZ, Robinson R 22 RG-9, L36, L-90 TP Redigo Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13

Lisätiedot

LENNONVALMISTELU JA SEN HAASTEET

LENNONVALMISTELU JA SEN HAASTEET LENNONVALMISTELU JA SEN HAASTEET Tuomas Gröndahl Lennonvalmistelu pähkinänkuoressa säätarkastelu Onko lento sään puolesta mahdollista toteuttaa? Täyttyvätkö viranomaisen asettamat suunnitteluminimit? Täyttyvätkö

Lisätiedot

SERA NEFAB laajuinen harmonisointi ja käyttöönotto

SERA NEFAB laajuinen harmonisointi ja käyttöönotto Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. SERA NEFAB laajuinen harmonisointi ja käyttöönotto Tarkastuslentäjien kertauskoulutus Trafi 8.11.2013 Kai Väisänen Historiaa / taustat Taustalla yhtenäinen eurooppalainen

Lisätiedot

ILMARI. Ilmatilan kokonaisuudistus Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

ILMARI. Ilmatilan kokonaisuudistus Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. ILMARI Ilmatilan kokonaisuudistus 9.10.2014 Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. ILMARI - Taustaa Projekti käynnistettiin Trafi-joryssä 9.8.2013 Projektin tarkoituksena oli ja on tunnistaa ja toteuttaa

Lisätiedot

7 Ilmaliikennepalvelu

7 Ilmaliikennepalvelu sivu 329 7 Ilmaliikennepalvelu 7.A Lentotoiminta 7.A.0.1 TOIMINTA VALVOMATTO- MALTA LENTOPAIKALTA Valvomattomat lentopaikat voidaan jakaa kahteen ryhmään: sellaisiin, joilla on lentopaikan lentotiedotuspalvelua

Lisätiedot

Ilmailualan kehittämisseminaari, Pori 19.11.2013

Ilmailualan kehittämisseminaari, Pori 19.11.2013 Ilmailualan kehittämisseminaari, Pori 19.11.2013 Suomen ilmailun turvallisuusohjelma FASP, turvallisuusindikaattorit Poikkeamaraportointi Turvallisuuden tila 19.11.2013 Paavo Himmanen paavo.himmanen(at)trafi.fi

Lisätiedot

katsaus yleisilmailuun

katsaus yleisilmailuun Raportointi tukee turvallisuutta katsaus yleisilmailuun Lentoturvallisuusseminaari 27.11.2010 Trafi / Ilmailu / Analyysiyksikkö/ tarkastaja Heli Koivu Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. I m not crazy,

Lisätiedot

Ilmatilaloukkaukset ja yleis- ja

Ilmatilaloukkaukset ja yleis- ja Ilmatilaloukkaukset ja yleis- ja harrasteilmailun turvallisuus - Lentoturvallisuusseminaari, Ilmailumuseo, 19.1.20131 Heli Koivu osastonjohtaja Liikenteen Analyysit Vastuullinen liikenne Vastuullinen liikenne.

Lisätiedot

Uusi ilmatila 11/2014

Uusi ilmatila 11/2014 Uusi ilmatila 11/2014 Pakkasparlamentti 22.3.2014 Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Projektin eteneminen Finavia (Ilmatila 2012+ projekti) haki Trafilta hyväksyntää suunnittelukriteereille 6/2012 ja

Lisätiedot

MUISTIO 1 (3) KÄYTÖSSÄ OLEVIEN MELUNHALLINTAKEINOJEN VAIKUTUS VUODEN 2025 MELUENNUS- TEESEEN

MUISTIO 1 (3) KÄYTÖSSÄ OLEVIEN MELUNHALLINTAKEINOJEN VAIKUTUS VUODEN 2025 MELUENNUS- TEESEEN MUISTIO 1 (3) Päivämäärä 17.11.2014 Liite 6, 12.12.2014 KÄYTÖSSÄ OLEVIEN MELUNHALLINTAKEINOJEN VAIKUTUS VUODEN 2025 MELUENNUS- TEESEEN Tässä muistiossa kuvataan Trafin lisäselvityspyynnössä 25.02.2014

Lisätiedot

Harrasteilmailun riskikartoitus

Harrasteilmailun riskikartoitus Harrasteilmailun riskikartoitus Ilmailujohtaja, ylijohtaja Pekka Henttu 29.10.2014 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Harrasteilmailun kartoitus Toimeksianto 24.10.2014 Riskikartoituksen perusteella:

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma 2015 Ilmailu

Valvontasuunnitelma 2015 Ilmailu Valvontasuunnitelma 2015 Ilmailu Sisällysluettelo 1 Lentopaikkojen pidon valvonta... 1 2 Lennonvarmistusorganisaatioiden valvonta... 1 3 Siviili-ilmailun turvaamispalveluorganisaatioiden valvonta... 2

Lisätiedot

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Ilmailun tason 1 ja 2 turvallisuusindikaattorit Tammikuu-toukokuu 2013

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Ilmailun tason 1 ja 2 turvallisuusindikaattorit Tammikuu-toukokuu 2013 Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Ilmailun tason 1 ja 2 turvallisuusindikaattorit Tammikuu-toukokuu 213 Määritelmiä Vakavalla vaaratilanteella tarkoitetaan vaaratilannetta, jonka olosuhteista käy ilmi,

Lisätiedot

Lentoon! 2017 seminaari Suomen ilmailun turvallisuudenhallinta Heli Koivu / ilmailun esikunta. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Lentoon! 2017 seminaari Suomen ilmailun turvallisuudenhallinta Heli Koivu / ilmailun esikunta. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Lentoon! 2017 seminaari 28.10.2017 Suomen ilmailun turvallisuudenhallinta Heli Koivu / ilmailun esikunta Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Ytimessä riskienhallinta vaaratekijä huono sää väsymys kokemattomuus

Lisätiedot

Immolan lentokentän pysyväismääräykset

Immolan lentokentän pysyväismääräykset Immolan lentokentän pysyväismääräykset Päivitys 7, 07.02.2010 mw/tn 7.2.2010 2 (14) Päivitys 6, 25.3.2003 Muutokset koskevat pääasiassa seuraavia asioita: 1. Puhelinnumerot on muutettu ajan tasalle. 2.

Lisätiedot

ILMATILAUUDISTUS xxxxxx xxxx Finavia Oyj

ILMATILAUUDISTUS xxxxxx xxxx Finavia Oyj ILMATILAUUDISTUS 13.11.2014 xxxxxx xxxx Finavia Oyj Johdanto Taustaa Puolustusvoimien rakenneuudistus Single European Sky (SES) I ja II -asetusten vaatimukset FRA-valmistautuminen (syksy 2015) ICAO / SERA

Lisätiedot

Korpikenttien menetelmät EFNU MH2009

Korpikenttien menetelmät EFNU MH2009 Korpikenttien menetelmät EFNU MH2009 Tekijän huomautus Diaesitys on tehty harrastustyönä Esityksessä olevat tiedot eivät sellaisenaan ole lennonvalmistelussa käytettäviä tietoja Esitetyissä tiedoissa saattaa

Lisätiedot

ONNETTOMUUSTUTKINTAKESKUS CENTRALEN FÖR UNDERSÖKNING AV OLYCKOR ACCIDENT INVESTIGATION BOARD FINLAND

ONNETTOMUUSTUTKINTAKESKUS CENTRALEN FÖR UNDERSÖKNING AV OLYCKOR ACCIDENT INVESTIGATION BOARD FINLAND ONNETTOMUUSTUTKINTAKESKUS CENTRALEN FÖR UNDERSÖKNING AV OLYCKOR ACCIDENT INVESTIGATION BOARD FINLAND Sörnäisten rantatie 33 C, 00580 Helsinki, Finland www.onnettomuustutkinta.fi Kalle Brusi, Onnettomuustutkintakeskus

Lisätiedot

Malmin lentoasema. Tilastot toiminnasta Finavia/Trafi. http://malmiairport.fi/ https://www.facebook.com/groups/malmi airport

Malmin lentoasema. Tilastot toiminnasta Finavia/Trafi. http://malmiairport.fi/ https://www.facebook.com/groups/malmi airport Malmin lentoasema Tilastot toiminnasta Finavia/Trafi http://malmiairport.fi/ https://www.facebook.com/groups/malmi airport Sisältö Malmin lentotoiminta Jakauma eri toimijoiden kesken Valtion ja Patrian

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE KAANAAN (TEISKON) LENTOKENTÄLLÄ LENNÄTTÄVÄLLE

TOIMINTAOHJE KAANAAN (TEISKON) LENTOKENTÄLLÄ LENNÄTTÄVÄLLE Tampereen RC Lentäjät ry. Toimintaohje (v1.4) 1(5) TOIMINTAOHJE KAANAAN (TEISKON) LENTOKENTÄLLÄ LENNÄTTÄVÄLLE 1. Saapuessasi lentokentälle tarkista onko lentokentällä toimintaa. Mikäli hallin ovet ovat

Lisätiedot

Yhteentörmäysvaara Porin lähestymisalueella 23.8.2010

Yhteentörmäysvaara Porin lähestymisalueella 23.8.2010 Tutkintaselostus D8/2010L Yhteentörmäysvaara Porin lähestymisalueella 23.8.2010 OH-PCE Piper PA-28-140 SP-KWN Jetstream J32 Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (Annex 13) kohdan

Lisätiedot

ILMATILAUUDISTUS 13.11.2014. xxxxxx xxxx Finavia Oyj

ILMATILAUUDISTUS 13.11.2014. xxxxxx xxxx Finavia Oyj ILMATILAUUDISTUS 13.11.2014 xxxxxx xxxx Finavia Oyj Johdanto Taustaa Puolustusvoimien rakenneuudistus Single European Sky (SES) I ja II -asetusten vaatimukset FRA-valmistautuminen (syksy 2015) ICAO / SERA

Lisätiedot

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Ilmailun tason 1 sekä tason 2 turvallisuusindikaattorit 1.1.- 30.4.2014

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Ilmailun tason 1 sekä tason 2 turvallisuusindikaattorit 1.1.- 30.4.2014 Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Ilmailun tason 1 sekä tason 2 turvallisuusindikaattorit 1.1.- 3.4.214 Määritelmiä Vakavalla vaaratilanteella tarkoitetaan vaaratilannetta, jonka olosuhteista käy ilmi,

Lisätiedot

Lentokonemelun vähentäminen jo rakennetuilla asuinalueilla

Lentokonemelun vähentäminen jo rakennetuilla asuinalueilla VANTAAN OMAKOTIYHDISTYSTEN KESKUSJÄRJESTÖ ry. Lentokonemelun vähentäminen jo rakennetuilla asuinalueilla Esitys 26.2.2009 VANTAAN LAURI - lehti - Stefan Skog - Vantaan ympäristöjohtaja Kansalaisten vaatimusten

Lisätiedot

Voimassa: toistaiseksi

Voimassa: toistaiseksi luo Määräys 1 (6) Antopäivä: 9.10.2015 Voimaantulopäivä: 9.10.2015 Säädösperusta: Ilmailulaki (864/2014) 9, 57, 70 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: - Muutostiedot: - KAUKO-OHJATUN

Lisätiedot

Purjelentäjän lupakirja GPL

Purjelentäjän lupakirja GPL Purjelentäjän lupakirja GPL Teoriakoulutus Osa 1: Ilmailun säädökset V0.1 Yleistä - Osa 1: Ilmailun säädökset 6 tuntia Tämä koulutusmateriaali pohjautuu Suomen Ilmailuliiton teoriakoulutusohjelmaan purjelentäjän

Lisätiedot

OPS M6-1. Laskuvarjotoimikunta Timo Kokkonen

OPS M6-1. Laskuvarjotoimikunta Timo Kokkonen OPS M6-1 Laskuvarjotoimikunta Timo Kokkonen YLEISTÄ Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) on antanut 19.5. ilmailumääräyksen OPS M6-1, Laskuvarjohyppytoiminta. Määräys tulee voimaan 22.5. ja kumoaa aiemman

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki - Puolustusministeriö -

Mikkelin kaupunki - Puolustusministeriö - KOMMENTTIKOOSTE, toinen lausuntopyyntö 1(7) TRAFI/3161/03.04.00.00/2015 OPS M1-28 Vaara-alueet Kohta Kommentti Lausunnon antaja Trafi Mikkelin kaupungin lentoasemalla ei ole huomautettavaa OPS M1-28 Vaara-alueita

Lisätiedot

Malmin lentoasema. Helsinki Fly In Tilanne 24.05.2014

Malmin lentoasema. Helsinki Fly In Tilanne 24.05.2014 Malmin lentoasema Helsinki Fly In Tilanne 24.05.2014 Nahistelua. Keskustelu Malmin lentoaseman alueen rakentamisesta on jatkunut vuosia. Sitä on leimannut tarkoitushakuisuus ja vastakkainasettelu. Perustelut

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 62. Ympäristölautakunta 13.06.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 62. Ympäristölautakunta 13.06.2013 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 13.06.2013 Sivu 1 / 1 2594/11.01.04/2013 62 Lausunto Finavia Oyj:lle Helsinki-Vantaan lentoaseman liikenteen meluntorjunnan toimintasuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Kari Kavasto,

Lisätiedot

Ilmatilan hahmottaminen

Ilmatilan hahmottaminen Ilmatilan hahmottaminen LENTOTURVALLISUUSSEMINAARI 19.1.2013 Matti Sorsa Pilot Select Oy Ilmatilaloukkaus miksi? Tietämättömyyttä Huolimattomuutta Välinpitämättömyyttä Koulutuskysymys? Vai jotain aivan

Lisätiedot

Voimassa: toistaiseksi

Voimassa: toistaiseksi luo Määräysluonnos 1 (7) Antopäivä: X.10.2016 Voimaantulopäivä: X.10.2016 Säädösperusta: Ilmailulaki (864/2014) 9, 57, 70 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: - Muutostiedot: Kumotaan

Lisätiedot

RÄYSKÄLÄN LENTOPAIKAN PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET (RÄPY)

RÄYSKÄLÄN LENTOPAIKAN PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET (RÄPY) 1 RÄYSKÄLÄN LENTOPAIKAN PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET (RÄPY) Hyväksytty: - Räyskälä-Säätiön hallitus 31.07.2015. 1. YLEISTÄ 2. LIIKKUMINEN KENTTÄALUEELLA 2.1 YLEISTÄ 2.2 AJONEUVOLIIKENNE 2.3 PYSÄKÖINTI, AJONEUVOT

Lisätiedot

SUIO harrastelennonopettajien kertauskoulutus 2014 Ilmailumuseo

SUIO harrastelennonopettajien kertauskoulutus 2014 Ilmailumuseo SUIO harrastelennonopettajien kertauskoulutus 2014 Ilmailumuseo Säätietojen hankintaa koskevat määräykset ja lennonsuunnittelu Sääminimit VFR:ssä Käytettävissä olevat säätiedot Lennonsuunnittelu Säätiedot

Lisätiedot

OPS M6-1. ESITYS PERUSTUU OLETUKSIIN (perustelumuistioluonnos yms.) Laskuvarjotoimikunta Timo Kokkonen

OPS M6-1. ESITYS PERUSTUU OLETUKSIIN (perustelumuistioluonnos yms.) Laskuvarjotoimikunta Timo Kokkonen OPS M6-1 ESITYS PERUSTUU OLETUKSIIN (perustelumuistioluonnos yms.) Laskuvarjotoimikunta Timo Kokkonen YLEISTÄ Trafin Lausuntopyyntö: Laskuvarjohyppytoiminta OPS M6-1 Määräykseen tehtävät muutokset johtuvat

Lisätiedot

Tutkaporrastusminimin alitus Helsingin lähestymisalueella

Tutkaporrastusminimin alitus Helsingin lähestymisalueella Tutkintaselostus D16/2007L Tutkaporrastusminimin alitus Helsingin lähestymisalueella 5.9.2007 FIN166 ja SAS1712 A319 ja MD82 Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (Annex 13) kohdan

Lisätiedot

SOTILASILMAILUSSA NOUDATETTAVAT LENTOSÄÄNNÖT (MIL OPS M1-1)

SOTILASILMAILUSSA NOUDATETTAVAT LENTOSÄÄNNÖT (MIL OPS M1-1) SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS MILITARY AVIATION REGULATION SIM-To-Lnt-032 12.03.2014 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel. +358 299 800, Fax

Lisätiedot

Kittilän lentoasema. Lentokonemelualueet vuonna 2007 ja 2025 yleistason tarkastelu

Kittilän lentoasema. Lentokonemelualueet vuonna 2007 ja 2025 yleistason tarkastelu Kittilän lentoasema Lentokonemelualueet vuonna 2007 ja 2025 yleistason tarkastelu Ilmailulaitos Finavia A6/2008 12.2.2009 Kittilän lentoasema, Lentokonemelualueet vuonna 2007 ja 2025, yleistason tarkastelu

Lisätiedot

LENTOTURVALLISUUSSEMINAARI - avaus ja ilmailujohtaja Pekka Hentun terveiset Harrasteilmailun turvallisuusprojekti / Heli Koivu

LENTOTURVALLISUUSSEMINAARI - avaus ja ilmailujohtaja Pekka Hentun terveiset Harrasteilmailun turvallisuusprojekti / Heli Koivu LENTOTURVALLISUUSSEMINAARI - avaus ja ilmailujohtaja Pekka Hentun terveiset Harrasteilmailun turvallisuusprojekti / Heli Koivu Ilmailumuseo, 31.1.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Päivän kulku

Lisätiedot

VFR ilma-alusten aiheuttamat valvotun ilmatilan loukkaukset

VFR ilma-alusten aiheuttamat valvotun ilmatilan loukkaukset VFR ilma-alusten aiheuttamat valvotun ilmatilan loukkaukset Johtava tutkija Ismo Aaltonen www.turvallisuustutkinta.fi 1 Tutkinnan käynnistyminen C172M:n VFR matkalento EFHF-EFHV-EFHF lennon aikana 4 erillistä

Lisätiedot

Voimassa: toistaiseksi

Voimassa: toistaiseksi luo Määräys 1 (8) Antopäivä: 23.12.2016 Voimaantulopäivä: 1.1.2017 Säädösperusta: Ilmailulaki (864/2014) 9, 57, 70 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: - Muutostiedot: Kumotaan Liikenteen

Lisätiedot

Malmin lentoasema. Helsinki Ilmailutoimittajat Tilanne 03.06.2014. http://malmiairport.fi/lehdistolle/

Malmin lentoasema. Helsinki Ilmailutoimittajat Tilanne 03.06.2014. http://malmiairport.fi/lehdistolle/ Malmin lentoasema Helsinki Ilmailutoimittajat Tilanne 03.06.2014 http://malmiairport.fi/lehdistolle/ Nahistelua. Keskustelu Malmin lentoaseman alueen rakentamisesta on jatkunut vuosia. Sitä on leimannut

Lisätiedot

Ajankohtaista Lentoon! 2017

Ajankohtaista Lentoon! 2017 Ajankohtaista Lentoon! 2017 Yleisilmailukoordinaattori erityisasiantuntija Jani Hottola Ilmailun Lupakirjat Twitter: @Yleisilmailija www.trafi.fi/yleisilmailijalle Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

Lisätiedot

SOTILASILMAILUN ILMALIIKENNEPALVELUMÄÄRÄYS

SOTILASILMAILUN ILMALIIKENNEPALVELUMÄÄRÄYS SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS MILITARY AVIATION REGULATION SIM-To-Lv-012 24.02.2011 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel. +358 299 800 SOTILASILMAILUN

Lisätiedot

Lentoturvallisuudesta laskuvarjohyppytoiminnassa

Lentoturvallisuudesta laskuvarjohyppytoiminnassa Turvallisuustiedote Ilmailu 14.4.2015 Lentoturvallisuudesta laskuvarjohyppytoiminnassa Syksyllä 2014 julkaistussa harrasteilmailun riskikartoituksessa tunnistettiin riskejä, joihin sekä hyppääjien että

Lisätiedot

Lentosuunnistus ja ilmatilan jako. Harrasteilmailun lennonopettajien kertauskoulutus 2009 MH2009

Lentosuunnistus ja ilmatilan jako. Harrasteilmailun lennonopettajien kertauskoulutus 2009 MH2009 Lentosuunnistus ja ilmatilan jako Harrasteilmailun lennonopettajien kertauskoulutus 2009 MH2009 Taustalla Eksymisiä Valvottuun ilmatilaan lentäminen ilman Lentosuunnitelmaa Lennonjohtoselvitystä Tötöily

Lisätiedot

Keskeytetty lentoonlähtö laskeutuvan ilma-aluksen vuoksi Helsinki-Vantaan lentoasemalla 4.3.2007

Keskeytetty lentoonlähtö laskeutuvan ilma-aluksen vuoksi Helsinki-Vantaan lentoasemalla 4.3.2007 Tutkintaselostus D6/2007L Keskeytetty lentoonlähtö laskeutuvan ilma-aluksen vuoksi Helsinki-Vantaan lentoasemalla 4.3.2007 OH-EBE ja OH-LXM EMB145 ja A320 Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen

Lisätiedot

Suomessa sovellettavat lentosäännöt

Suomessa sovellettavat lentosäännöt 1 (11) Antopäivä: 11.11.2014 Säädösperusta: Ilmailulaki (864/2014) 5 Voimaantulopäivä: 13.11.2014 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 923/2012

Lisätiedot

RÄYSKÄLÄN LENTOPAIKAN PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET (RÄPY) 16.6.2012/päivitetty 30.6.2013/10.12.2014

RÄYSKÄLÄN LENTOPAIKAN PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET (RÄPY) 16.6.2012/päivitetty 30.6.2013/10.12.2014 1/10 RÄYSKÄLÄN LENTOPAIKAN PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET (RÄPY) 16.6.2012/päivitetty 30.6.2013/10.12.2014 Hyväksytty: - Räyskälä-Säätiön hallitus 16.6.2012 1. YLEISTÄ 2. LIIKKUMINEN KENTTÄALUEELLA 2.1 YLEISTÄ 2.2

Lisätiedot

Malmin harrasteilmailun sijoittumismahdollisuudet Nummelan ja Hyvinkään lentokentille

Malmin harrasteilmailun sijoittumismahdollisuudet Nummelan ja Hyvinkään lentokentille Malmin harrasteilmailun sijoittumismahdollisuudet Nummelan ja Hyvinkään lentokentille Julkaisuja 26/2014 1 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus

Lisätiedot

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Ajankohtaista tuulivoimasta yksikönpäällikkö Juha Nurmi 2012 Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. 1 Sisältö Tuulivoimalat, ilmailulaki laki ja lentoestelupa Tuulivoimaloiden rakentaminen ja korkeustarpeet

Lisätiedot

Ilmailun tason 1 turvallisuusindikaattorit 1.1.-20.12.2013 sekä Ilmailun tason 2 turvallisuusindikaattorit 1.1.- 30.11.2013

Ilmailun tason 1 turvallisuusindikaattorit 1.1.-20.12.2013 sekä Ilmailun tason 2 turvallisuusindikaattorit 1.1.- 30.11.2013 Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Ilmailun tason 1 turvallisuusindikaattorit 1.1.-2.12.213 sekä Ilmailun tason 2 turvallisuusindikaattorit 1.1.- 3.11.213 Määritelmiä Vakavalla vaaratilanteella tarkoitetaan

Lisätiedot

Ilmatila asiaa liitäjille 2012

Ilmatila asiaa liitäjille 2012 Ilmatila asiaa liitäjille 2012 ILMATILA SUOMESSA 2012 Ilmatila FL 95 alapuolella EF_ENR_6_ATSINDEX.pdf G alueet EF_ENR_6_GLIDING.pdf TG alue 2012 Karttakuva AMC 04-10-2012 TG114 v. 0.1.pdf Muut varausalueet

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliiton lausunto HE 79/2014 vp eduskunnalle ilmailulaiksi ja laiksi meripelastuslain 14 :n muuttamisesta

Suomen Ilmailuliiton lausunto HE 79/2014 vp eduskunnalle ilmailulaiksi ja laiksi meripelastuslain 14 :n muuttamisesta Liikenne- ja viestintävaliokunta Asiantuntijakuuleminen Suomen Ilmailuliiton lausunto HE 79/2014 vp eduskunnalle ilmailulaiksi ja laiksi meripelastuslain 14 :n muuttamisesta Suomen Ilmailuliitto kiittää

Lisätiedot

Malmin ilmailukerho ry. 25.11.2014. 1. Miten Etelä-Suomen ns. korpikenttien julkisia liikenneyhteyksiä tullaan kehittämään?

Malmin ilmailukerho ry. 25.11.2014. 1. Miten Etelä-Suomen ns. korpikenttien julkisia liikenneyhteyksiä tullaan kehittämään? 1/5 Malmin ilmailukerho ry. 25.11.2014 1. Miten Etelä-Suomen ns. korpikenttien julkisia liikenneyhteyksiä tullaan kehittämään? 2. Lentokenttien infrastruktuurin ja palveluiden kehittäminen? 3. Kuntien

Lisätiedot

Yleisilmailu EASA maailmassa Huolto-ohjelmakoulutus Nummela 29.11.2009 Jyrki Laitila Päällikkö huoltotoimintayksikkö

Yleisilmailu EASA maailmassa Huolto-ohjelmakoulutus Nummela 29.11.2009 Jyrki Laitila Päällikkö huoltotoimintayksikkö Yleisilmailu EASA maailmassa Huolto-ohjelmakoulutus Nummela 29.11.2009 Jyrki Laitila Päällikkö huoltotoimintayksikkö Luennon aiheet EASAn määräysrakenne Vielä Ilmailuhallinnon määräysvallassa Ilmailuhallinnossa

Lisätiedot

KOMMENTTITAULUKKO Lausuntopyyntö esityksistä Suomen ilmatilarakenteeksi (TRAFI/11666/04.04.00.01/2012)

KOMMENTTITAULUKKO Lausuntopyyntö esityksistä Suomen ilmatilarakenteeksi (TRAFI/11666/04.04.00.01/2012) KOMMENTTITAULUKKO Lausuntopyyntö esityksistä Suomen ilmatilarakenteeksi (TRAFI/11666/04.04.00.01/2012) Lausuntopyynnön liite Lausunnonantaja (nimi, organisaatio): Timo Latikka, Suomen Ilmailuliitto Dokumentti

Lisätiedot

Radiot ja transponderit. Aki Suokas

Radiot ja transponderit. Aki Suokas Radiot ja transponderit Aki Suokas 1 Mitä operointivaatimus sanoo? NCO.IDE.A.190 Radioviestintälaitteet a) Lentokoneissa on oltava radioviestintälaitteet, jotka soveltuvat kaksisuuntaiseen viestintään

Lisätiedot

Lentokelpoisuustarkastajien kertausseminaari

Lentokelpoisuustarkastajien kertausseminaari Lentokelpoisuustarkastajien kertausseminaari 28.1.2014 Klo 9-16 Jyrki Laitila Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Lentokelpoisuustarkastajien kertausseminaari Trafi tänään Trafin organisaatio Tulevaisuuden

Lisätiedot

Lentoliikennestrategia ja matkailu? Rovaniemi 10.12.2014 Lassi Hilska, johtava asiantuntija

Lentoliikennestrategia ja matkailu? Rovaniemi 10.12.2014 Lassi Hilska, johtava asiantuntija Lentoliikennestrategia ja matkailu? Rovaniemi 10.12.2014 Lassi Hilska, johtava asiantuntija Visio Seurantaryhmä: Lentoliikenne tukee Suomen talouden kasvu- ja kehitysmahdollisuuksia sekä maamme kilpailukykyä.

Lisätiedot

Lupahakemuksen laatiminen

Lupahakemuksen laatiminen Luvan tarve Lentoaseman toiminnassa tai ympäristövaikutuksissa ei ole tapahtumassa hyppäyksellisiä muutoksia. Lupatarve johtuu vesienjohtamisluvan määräaikaisuudesta sekä ympäristösuojelulain voimaantulosta

Lisätiedot

ILMATILAUUDISTUS 13.11.2014. Simo Aro Finavia Oyj

ILMATILAUUDISTUS 13.11.2014. Simo Aro Finavia Oyj ILMATILAUUDISTUS 13.11.2014 Simo Aro Finavia Oyj Ilmatilan rakenteiden muutokset Ilmatilan rakenteet CTR-, TMA- ja FIZ-alueiden sivu- ja korkeusrajojen muutokset Uudet lennonjohtoalueet EFHK CTA EAST ja

Lisätiedot

9 Lentopaikat 9.A.3 KIITOTIET. 9.A Lentopaikat 9.A.1 LENTOPAIKAT JA NIIDEN MERKINNÄT 9.A.4 KIITOTEIDEN NUMEROINTI 9.A.2 LENTOKENTÄN RAKENTA- MINEN

9 Lentopaikat 9.A.3 KIITOTIET. 9.A Lentopaikat 9.A.1 LENTOPAIKAT JA NIIDEN MERKINNÄT 9.A.4 KIITOTEIDEN NUMEROINTI 9.A.2 LENTOKENTÄN RAKENTA- MINEN sivu 409 LENTÄJÄN KÄSIKIRJA 9 Lentopaikat 9.A Lentopaikat 9.A.1 LENTOPAIKAT JA NIIDEN MERKINNÄT Suomen lentokenttäverkosto on kansainvälisestikin katsoen varsin tiheä. Siviili- ja sotilaslentoasemia, joilla

Lisätiedot

LENTOTURVALLISUUTTA VAARANTANUT TAPAUS OULUN LÄHI- JA LÄHESTYMISALUEELLA 20.8.1996. Tutkintaselostus No: C14/1996 L

LENTOTURVALLISUUTTA VAARANTANUT TAPAUS OULUN LÄHI- JA LÄHESTYMISALUEELLA 20.8.1996. Tutkintaselostus No: C14/1996 L ONNETTOMUUSTUTKINTAKESKUS Kasarmikatu 44 PL 1 00131 Helsinki Puh. 09-18251, telefax 09-18257811 LENTOTURVALLISUUTTA VAARANTANUT TAPAUS OULUN LÄHI- JA LÄHESTYMISALUEELLA 20.8.1996 Tutkintaselostus No: C14/1996

Lisätiedot

Schengen rajasäännöstä ei myöskään velvoita Suomea luokittelemaan lentoasemia.

Schengen rajasäännöstä ei myöskään velvoita Suomea luokittelemaan lentoasemia. Lausuntopyyntö id 3742639, 00, RVLDno/2015/1700 : Rajanylityspaikoista sekä rajatarkastustehtävien jakamisesta niillä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttaminen TAUSTAMUISTIO Rajavartiolaitoksen, poliisin

Lisätiedot

Ilmailulaitos Finavia A5/2008, Vol 3 Vantaa 11.11.2008. Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Heinä-syyskuu 2008

Ilmailulaitos Finavia A5/2008, Vol 3 Vantaa 11.11.2008. Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Heinä-syyskuu 2008 Ilmailulaitos Finavia A5/28, Vol 3 Vantaa 11.11.28 Helsinki-Vantaan lentoasema LENTOKONEMELUKATSAUS Heinä-syyskuu 28 Lentokonemelukatsaus 3/8 1 FINAVIA, HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA LENTOKONEMELUKATSAUS

Lisätiedot

ILMATILAUUDISTUS 13.11.2014. Simo Aro Finavia Oyj

ILMATILAUUDISTUS 13.11.2014. Simo Aro Finavia Oyj ILMATILAUUDISTUS 13.11.2014 Simo Aro Finavia Oyj Ilmatilan rakenteiden muutokset Ilmatilan rakenteet CTR-, TMA- ja FIZ-alueiden sivu- ja korkeusrajojen muutokset Uudet lennonjohtoalueet EFHK CTA EAST ja

Lisätiedot

Ilmailulakiuudistus: HE 79/2014 vp.

Ilmailulakiuudistus: HE 79/2014 vp. Ilmailulakiuudistus: HE 79/2014 vp. Tietoa ilmailun sidosryhmille 9.10.2014 Susanna Metsälampi Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Muutostarpeista Ilmailulakia lähdettiin uudistamaan, koska EU-säädökset

Lisätiedot

trafi.screen.io/lento

trafi.screen.io/lento trafi.screen.io/lento 22.10.2016 Yleisilmailu - Jani Hottola/Trafi 10:30» Miten nostetaanko niidenkin vanhojen ultrien lentoonlähtö painoja joiden suunnittelupainot on pienempi? Suomen tavoitteena on että

Lisätiedot

Tiedon hyödyntämisestä parempaan sääntelyyn & tietoisku poikkeama - asetuksesta

Tiedon hyödyntämisestä parempaan sääntelyyn & tietoisku poikkeama - asetuksesta Tiedon hyödyntämisestä parempaan sääntelyyn & tietoisku poikkeama - asetuksesta Ilmailun sääntelyn infotilaisuus 9.10.2014 Heli Koivu, Osastonjohtaja, Liikenteen analyysit - osasto Vastuullinen liikenne.

Lisätiedot

Moottoroidun Varjoliidon Koulutusohjelma

Moottoroidun Varjoliidon Koulutusohjelma Tämä koulutusohjelma on Suomen ilmailuliitto (SIL) ry:n hyväksymä yleisesti käytettävä koulutusohjelma, joka korvaa 7.12.2010 päivätyn koulutusohjeen. SIL on hyväksynyt koulutusohjelman 24.11.2010 ja se

Lisätiedot

Rullaavan ilma-aluksen eksyminen Helsinki-Vantaan lentoaseman liikennealueella

Rullaavan ilma-aluksen eksyminen Helsinki-Vantaan lentoaseman liikennealueella Tutkintaselostus D3/2007L Rullaavan ilma-aluksen eksyminen Helsinki-Vantaan lentoaseman liikennealueella 24.1.2007 MTL589 Antonov Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (Annex 13)

Lisätiedot

Tämä ohje on hyväksytty Tampereen laskuvarjokerhon käyttöön johtokunnan kokouksessa 11.9.2014.

Tämä ohje on hyväksytty Tampereen laskuvarjokerhon käyttöön johtokunnan kokouksessa 11.9.2014. Tampereen Laskuvarjokerho ry Hyppytoiminnanohje YLEISTÄ Tämä ohje on hyväksytty Tampereen laskuvarjokerhon käyttöön johtokunnan kokouksessa 11.9.2014. Hyppytoiminnassa noudatetaan Liikenteen turvallisuusviraston

Lisätiedot

Lennonvarmistus ja harrasteilmailun turvallisuus. Harrasteilmailun turvallisuusseminaari Vantaalla 14.11.2015-15.11.2015

Lennonvarmistus ja harrasteilmailun turvallisuus. Harrasteilmailun turvallisuusseminaari Vantaalla 14.11.2015-15.11.2015 Lennonvarmistus ja harrasteilmailun turvallisuus Harrasteilmailun turvallisuusseminaari Vantaalla 14.11.2015-15.11.2015 Kiitotiellä tapahtuvat poikkeamat ovat harrasteilmailussa yleisiä. Tyypillisiä ovat:

Lisätiedot

02.08.2010 KUMOTTU MIL AGA -SOTILASILMAILUMÄÄRÄYKSISSÄ KÄYTETTYJEN KÄSITTEIDEN MÄÄRITELMIÄ (MIL AGA M3-1)

02.08.2010 KUMOTTU MIL AGA -SOTILASILMAILUMÄÄRÄYKSISSÄ KÄYTETTYJEN KÄSITTEIDEN MÄÄRITELMIÄ (MIL AGA M3-1) SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS MILITARY AVIATION REGULATION SIM-To-Tu-009 02.08.2010 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel. +358 299 800 MIL

Lisätiedot

Ilmatilauudistus Mitä, missä, milloin ja miksi

Ilmatilauudistus Mitä, missä, milloin ja miksi Ilmatilauudistus Mitä, missä, milloin ja miksi Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Työnjako Työnjako eri toimijoiden välillä oli selkeä, mutta tiivis yhteistyö kaikkien eri toimijoiden välillä oli

Lisätiedot

Ilmailun tason 1 ja 2 turvallisuusindikaattorit vuodelta 2014 sekä ajalta 1.1.-18.3.2015. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

Ilmailun tason 1 ja 2 turvallisuusindikaattorit vuodelta 2014 sekä ajalta 1.1.-18.3.2015. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Ilmailun tason 1 ja turvallisuusindikaattorit vuodelta 14 sekä ajalta 1.1.-18.3.15 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Määritelmiä Vakavalla vaaratilanteella tarkoitetaan vaaratilannetta, jonka olosuhteista

Lisätiedot

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Lainsäädäntökuulumisia osastonjohtaja Susanna Metsälampi Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Ajankohtaista ilmailun säädöshankesalkussa Ilmailulain l i kokonaisuudistus k EU-lainsäädännön ja kv. standardien

Lisätiedot

Kauko-ohjatun ilma-aluksen ja lennokin lennättäminen OPS M1-32

Kauko-ohjatun ilma-aluksen ja lennokin lennättäminen OPS M1-32 Perustelumuistio OPS M1-32 TRAFI/4482/03.04.00.00/2015 1(9) 9.10.2015 Kauko-ohjatun ilma-aluksen ja lennokin lennättäminen OPS M1-32 Määräyksen tausta ja säädösperusta antaa ilmailulain (864/2014) 57 ja

Lisätiedot

Ilmailu ja nuoret. Suomen Ilmailuliitto

Ilmailu ja nuoret. Suomen Ilmailuliitto Ilmailu ja nuoret Suomen Ilmailuliitto Purjelento Purjelento on monien mielestä puhtainta ja aidointa lentämistä. Elämys on kun kone pysyy ilmassa omien taitojen avulla nostavissa ilmavirtauksissa, aurinkoenergiaa

Lisätiedot

Jyväskylän lentoasema. Lentokonemeluselvitys Tilanne 2006 ja ennuste 2025

Jyväskylän lentoasema. Lentokonemeluselvitys Tilanne 2006 ja ennuste 2025 Jyväskylän lentoasema Lentokonemeluselvitys Tilanne 2006 ja ennuste 2025 Ilmailulaitos Finavia A 1/2008 1.7.2008 Jyväskylän lentoasema, Lentokonemeluselvitys, Tilanne 2006 ja ennuste 2025 0 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

ILMAILUTIEDOTUS. PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499

ILMAILUTIEDOTUS. PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 ILMAILUTIEDOTUS OPS T1-21 4.2.1999 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi KENTTÄALUEEN KYLTIT JA NIIDEN YHTEYDESSÄ KÄYTETTÄVÄT MAALAUSMERKINNÄT

Lisätiedot

Helsinki-Malmin lentoasemaa korvaavaa lentopaikkaa selvittävä ryhmä. Puheenjohtajan yhteenveto

Helsinki-Malmin lentoasemaa korvaavaa lentopaikkaa selvittävä ryhmä. Puheenjohtajan yhteenveto Helsinki-Malmin lentoasemaa korvaavaa lentopaikkaa selvittävä ryhmä Puheenjohtajan yhteenveto Raportit ja selvitykset 1/2015 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä

Lisätiedot

Suomen ilmailun turvallisuuden

Suomen ilmailun turvallisuuden Suomen ilmailun turvallisuuden vuosikatsaus 2011 Trafin julkaisuja 20/2012 ISBN 978-952-5893-55-7 ISSN 1799-0432 Ulkoasu: Innocorp Oy Kannen kuva: Mikael Häggblom/Trafi Paino: Edita Prima Oy Kuva: Mika

Lisätiedot

Pyöräalustaisten liitimien koulutusohjelma

Pyöräalustaisten liitimien koulutusohjelma Tämä on Suomen ilmailuliitto (SIL) ry:n hyväksymä yleisesti käytettävä. SIL on hyväksynyt n 30.11.2012 ja se astuu voimaan. Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 1. Yleistä... 2 2. Koulutuksen aloittamisvaatimukset...

Lisätiedot