Harrasteilmailun turvallisuusprojekti - Helsinki Fly In, EFHF,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Harrasteilmailun turvallisuusprojekti - Helsinki Fly In, EFHF, 23.5.2015"

Transkriptio

1 Harrasteilmailun turvallisuusprojekti - Helsinki Fly In, EFHF, Heli Koivu, projektin vetäjä Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

2 Sisältö Heli Koivu projektin yleisesittely, yhteisöllisyyden kehittäminen, analysointiyhteistyö Jani Hottola Koulutuksen kokonaisuus/tilannekatsaus Juho Eskelinen työryhmän 4 toimenpiteet; ilmailumääräysten uudistaminen, Liite 2-OPStyö sekä EASAn tulossa olevat uudet lentotoimintavaatimukset Pasi Takala & Jukka Hovi ilmailun paikkatietoa hyödyntävä harrasteilmailijoille suunnattu sovellus; demoversion esittely Liikenteen turvallisuusvirasto

3 Taustaa - Harrasteilmailun riskikartoitus Taustalla harrasteilmailun heikentynyt turvallisuustilanne kuluneen kolmen vuoden aikana Harrasteilmailun riskikartoitus: Toimeksianto Jämin lento-onnettomuuden jälkeen Liikenne- ja kuntaministeriltä Riskikartoituksen perusteella: keskustelu hyväksyttävästä riskitasosta määritetään viranomaisten ja harrasteilmailun toimijoiden roolit ja vastuut lyhyen ja keskipitkän aikavälin toimenpiteet harrasteilmailun turvallisuuden parantamiseksi ca551c6004/15678-trafin_julkaisuja_ _- _Harrasteilmailun_riskikartoitus.pdf Liikenteen turvallisuusvirasto 3

4 Harrasteilmailun turvallisuusprojekti - käynnistettiin TAVOITTEENA: Luoda yhteistyössä Suomen harrasteilmailulle turvallisuustyön toimintamalli ja menetelmät vahvistaa mallia, jossa harrasteilmailuyhteisö vastaa itse turvallisuuden kehittämisestä luoda Trafille malli tukemaan harrasteilmailun turvallisuustyötä EASAn GA-roadmap & viranomaistoiminnan priorisointi Riskikartoituksen toimenpide-ehdotukset käytäntöön Viranomaisten ja ilmailuyhteisön yhdessä tekemistä uusien käytäntöjen rohkea kokeileminen tähdätään siihen, että tuloksia voidaan käyttää projektin jälkeisessä turvallisuustyössä pysyviä muutoksia Liikenteen turvallisuusvirasto 4

5 Yhteisöllisyys - suojaverkko turvallisuusjohtamisjärjestelmä toinen lentäjä koulutus menetelmät Ammattilentäjä lentoyhtiössä Yksinäinen harrastelentäjä Liikenteen turvallisuusvirasto 5

6 Harrasteilmailun suojaverkot? - tuetaan työryhmien toimenpiteillä Poikkeamatiedon hyödyntäminen opitaan pienistä virheistä / muiden virheistä, kerrotaan omat virheet muille opiksi turvallisuusjohtamis- Järjestelmän kevyet mallit muokattuna harrasteilmailuun Kerhon sisäinen turvallisuustyö Saatavilla hyvää ohjemateriaalia - Lennonsuunnittelu - Riskit & - turvallinen toiminta Laadukas koulutus -harmonisointi Kerhojen & muiden toimijoiden välinen yhteistyö Harrastelentäjä yhteisössä Liikenteen turvallisuusvirasto 6

7 Projektin keskeiset osa-alueet ja työryhmät 1. ilmailuyhteisön yhteisöllisyyden vahvistaminen, yhteistyön lisääminen ja käytäntöjen harmonisointi (ryhmän vetäjä: Heli Koivu) 2. koulutuksen kokonaisuus (ryhmän vetäjä: Jani Hottola) 3. tehokkaan turvallisuusviestinnän lisääminen (ryhmän vetäjä: Tapani Maukonen) 4. kansallisen viranomaissääntelyn kehittäminen ja viranomaistehtävät (ryhmän vetäjä: Veli-Matti Petramo) 5. opittavaa vertailumaista; roolit, vastuut ja keinot (ryhmän vetäjä: Helena Pietilä) Mukana: Suomen Ilmailuliitto, Suomen Moottorilentäjien Liitto, Finavia, Ilmatieteen laitos, asiantuntija-sparraajana myös OTKES Ryhmien teemat nousivat riskikartoituksen tuloksista Liikenteen turvallisuusvirasto 7

8 Kuinka edetään? Ryhmien toimenpiteiden priorisointia Tiedon keruuta Pohjatyötä Nettisivut, kyselyt Helsinki Fly In Turku Airshow Kuhmo Fly In Jämi Fly In Toimenpiteiden toteutusta 2016 osa toimenpiteistä jatkuu, uudet mallit käytössä kevät Jämi Fly in syksy 12/ Seminaari / Ilmailumuseo Oulun yhteisöllisyystyöpaja Päätösseminaari projektin käynnistys projektisuunnitelman teko, yhteydenotot SIL, SMLL, Finavia, ILL Projektiryhmien muodostaminen Nettisivut Kick-off-seminaari Työtä ryhmissä tuloksia ennen lentokautta mm. Turvallisuustiedotteet, sidosryhmätapaamiset, viestintä Syksyn turvallisuusse minaari Projektin päätös uusien mallien käyttöönotto Finnish Transport Safety Agency 8

9 Ilmailuyhteisö mukana projektissa Liikenteen turvallisuusvirasto 9

10 TUTUSTU ryhmien työhön nettisivuilta, ota yhteyttä, tule mukaan! Liikenteen turvallisuusvirasto 10

11 Ajankohtaista & välituloksia: ryhmä 1, yhteisöllisyys Yhteisöllisyystyöpaja Oulussa (Trafi, SILin, SMLLn ja Finavian kanssa) Yhteistyön uudet toimintamallit, nyky-yhteistyön tila näkyväksi (risut & ruusut), harrasteilmailun kustannukset, katso ryhmän 1 sivut. Työpajan tuloksista: konkreettinen toimintasuunnitelma, johon kaikki osapuolet sitoutuvat. Toimintasuunnitelma pitää sisällään yhteiset tavoitteet, toimenpiteet, niiden vastuutahot ja aikataulun. Työpajan tulosten yhteenveto ja versio 1.0 toimintasuunnitelmasta; tavoitteena julkaisu ensi viikolla kokouksen jälkeen 11 Liikenteen turvallisuusvirasto

12 Ajankohtaista & välituloksia: ryhmä 3, turvallisuusviestintä Käynnistetty harrasteilmailun analysointiyhteistyökokeilu yhteistyössä SIL, SMLL, Trafi turvallisuustiedotteita, koulutus- ja muuta materiaalia kaikkien osapuolten käyttöön turvallisuustiedottamiseen purjelentoon, ultrakevytlentämiseen ja moottorilentotoimintaan Liittojen nimeämät vapaaehtoiset, kokeneet ilmailijat analysoivat luottamuksellisesti ja yhteisellä sopimuksella määritettyjen pelisääntöjen mukaisesti Ilmailumääräys Gen M1-4:n mukaisten lentoturvallisuusilmoitusten pohjalta koottuja tapauskoosteita (ei nimiä, ei tunnistetietoja) Tällä yhteistyöllä vastataan harrasteilmailijoilta saatuun toiveeseen saada enemmän tietoa poikkeamaraportoinnista kannustetaan entisestään kehittämään raportointikulttuuria ja parantamaan harrasteilmailun turvallisuutta Tavoitteena pysyvä käytäntö Raportointi: Ohjeet ja itse ilmoituspohjan löydät linkistä: karttasovellus ilmailun turvallisuusuhkien ja vaaratekijöiden jakamiseen / lennonvalmistelun tueksi, katso ryhmän 3 sivut. Liikenteen turvallisuusvirasto 12

13 Harrasteilmailun turvallisuus Koulutuksen kokonaisuus/tilannekatsaus Helsinki Fly-In Jani Hottola Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

14 Harrasteilmailun turvallisuuden kehittämisprojekti Koulutuksen kokonaisuus projektiryhmän painopisteet Hyvän tiedon jakaminen Opettajien tukeminen Käytännönläheisyys koulutuksessa Liikenteen turvallisuusvirasto 14

15 Konkreettisia toimenpiteitä Tukimateriaalien luominen ja niiden luomisen valmentaminen UL-opettajan/tarkastuslentäjän ohje (vrt. BMAA) Koulutusmateriaalipankki Trafin nettisivuille Julkinen LAPL/PPL teoriakoekysymyspankki Trafin nettisivuille Vesilento-ohje (vrt. KSAK) Hyppylennon Turvallisuustiedote, julkaistu Hyppylento-ohje Liikenteen turvallisuusvirasto 15

16 Konkreettisia toimenpiteitä Koulutusohjelmien tarkastaminen riskikartoituksen havaintojen perustalta Uusien koulutusmenetelmien ja niiden viranomaislinjausten uudelleen tarkastelu Toimialan hyvien menetelmien jakamisen kanavien luominen Trafi mukana harrastajatapahtumissa Tiedottamassa ja saamassa palautetta Liikenteen turvallisuusvirasto 16

17 Ehdotuksia? Liikenteen turvallisuusvirasto 17

18 Kiitos! Liikenteen turvallisuusvirasto 18

19 Kansallisen sääntelyn kehittäminen ja viranomaistehtävät Helsinki Fly In , Juho Eskelinen Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

20 Sisältö Kansallisten ilmailumääräysten uudistaminen Liite II ilma-alusten lentotoimintamääräykset Lentotoiminta-asetuksen liitteet VI (NCC) ja VII (NCO) EASAn säädöskartta Perusasetus ja lentotoiminta-asetus Määritelmiä perusasetuksesta ja lentotoiminta-asetuksesta, jotka esiintyvät liitteissä NCC ja NCO Lentotoimintaa koskevien vaatimusten laajeneminen muuhun kuin kaupalliseen lentotoimintaan Liite VII NCO Erityisvaatimukset NCC ja NCO sääntöjen soveltaminen Suomessa Lisätietoa Helsinki Fly In Liikenteen turvallisuusvirasto

21 Kansallisten ilmailumääräysten uudistaminen Tarkoituksena poistaa tai muuttaa turhia ilmailumääräyksiä ja näin selkiyttää ilmailumääräyskokoelmaa Kumotaan ja muutetaan ilmailumääräyskokoelman määräyksiä ja tiedotuksia Määräyshankepäätös useiden ilmailumääräysten kumoamisesta nkepaatos_eraiden_ilmailumaaraysten_kumoamisesta Lausuntokierros touko-/kesäkuun aikana Määräys voimaan elokuussa Työ jatkuu kunnes lentotoiminta- ja lentomiehistöasetuksia noudatetaan kokonaisuudessaan Suomessa Vuosi Helsinki Fly In Liikenteen turvallisuusvirasto 21

22 Liite II ilma-alusten lentotoimintamääräykset Työ perusasetuksen (EY) N:o 216/2008 liite II ilmaalusten lentotoimintamääräysten laatimiseksi on aloitettu Alustavien suunnitelmien mukaan tarkoituksena on saattaa myös liite II ilma-alusten toimintavaatimukset lähemmäksi lentotoiminta-asetuksessa esitettyjä vaatimuksia, huomioiden liite II ilma-alusten erityispiirteet Näillä näkymin uusi määräys koskien liite II ilma-aluksia saadaan ulkoiselle lausuntokierrokselle vuodenvaihteessa Tavoitteena kansallisen sääntelyn selkiyttäminen ja kehittäminen kohti kevyempää, riskiperusteista sääntelyä Helsinki Fly In Liikenteen turvallisuusvirasto 22

23 Lentotoiminta-asetuksen (EU) N:o 965/2012 liitteet VI ja VII: LIITE VI OSA NCC VAATIVILLA MOOTTORIKÄYTTÖISILLÄ ILMA-ALUKSILLA HARJOITETTAVA MUU KUIN KAUPALLINEN LENTOTOIMINTA NON-COMMERCIAL AIR OPERATIONS WITH COMPLEX MOTOR- POWERED AIRCRAFT LIITE VII OSA NCO MUILLA KUIN VAATIVILLA MOOTTORIKÄYTTÖISILLÄ ILMA- ALUKSILLA HARJOITETTAVA MUU KUIN KAUPALLINEN LENTOTOIMINTA NON-COMMERCIAL AIR OPERATIONS WITH OTHER-THAN COMPLEX MOTOR-POWERED AIRCRAFT Helsinki Fly In Liikenteen turvallisuusvirasto

24 EASAn säädöskartta Helsinki Fly In Liikenteen turvallisuusvirasto

25 Perusasetus ja lentotoiminta-asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 216/2008 Perusasetus Yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta sekä neuvoston direktiivin 91/670/ETY, asetuksen (EY) N:o 1592/2002 ja direktiivin 2004/36/EY kumoamisesta Komission asetus (EU) N:o 965/2012 Lentotoiminta-asetus tai EASA OPS Lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista menettelyistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti Helsinki Fly In Liikenteen turvallisuusvirasto

26 Määritelmiä asetuksesta (EY) N:o 216/2008, jotka esiintyvät osissa NCC ja NCO 3 artikla Määritelmät lentotoiminnan harjoittajalla oikeushenkilöä tai luonnollista henkilöä, joka käyttää tai suunnittelee käyttävänsä yhtä tai useampaa ilma-alusta, ja lentopaikan pitäjällä oikeushenkilöä tai luonnollista henkilöä, joka pitää tai suunnittelee pitävänsä yllä yhtä tai useampaa lentopaikkaa; vaativalla moottorikäyttöisellä ilma-aluksella i) lentokonetta, jonka suurin sallittu lentoonlähtömassa on yli kilogrammaa, tai jonka suurin hyväksytty matkustajapaikkaluku on enemmän kuin 19, tai joka on hyväksytty lentotoimintaan vähintään kahden ohjaajan vähimmäismiehistöllä, tai joka on varustettu suihkumoottor(e)illa tai potkuriturbiinimoottoreilla; taikka ii) helikopteria, jonka suurin sallittu lentoonlähtömassa on yli kilogrammaa, tai jonka suurin hyväksytty matkustajapaikkaluku on enemmän kuin yhdeksän, tai joka on hyväksytty lentotoimintaan vähintään kahden ohjaajan vähimmäismiehistöllä; tai iii) kallistuvalla roottorilla varustettua ilma-alusta; Helsinki Fly In Liikenteen turvallisuusvirasto

27 Määritelmiä asetuksesta (EU) N:o 965/2012, jotka esiintyvät osissa NCC ja NCO 2 artikla Määritelmät suoritusarvoluokan B lentokoneilla potkurilentokoneita, joiden suurin käytettävä matkustajapaikkaluku on enintään 9 ja suurin sallittu lentoonlähtömassa enintään kilogrammaa. erityislentotoiminnalla mitä tahansa muuta toimintaa kuin kaupallista ilmakuljetusta, kun ilma-alusta käytetään erikoistehtäviin esimerkiksi maatalouden, rakennustoiminnan, valokuvauksen, kartoituksen, tähystyksen, partioinnin ja mainoshinauksen alalla. esittelylennolla maksua tai muuta korvausta vastaan suoritettua lentoa, joka koostuu lyhytkestoisesta lentokierroksesta, jonka tarjoaa hyväksytty koulutusorganisaatio tai organisaatio, joka on perustettu edistämään harraste- ja vapaa-ajan ilmailua, uusien koulutettavien tai uusien jäsenten houkuttelemiseksi Helsinki Fly In Liikenteen turvallisuusvirasto

28 Lentotoiminta Helsinki Fly In Liikenteen turvallisuusvirasto

29 LIITE VII NCO (EU) N:o 965/2012 (koonnos) 5 artikla M4 4. Lentotoiminnan harjoittajien, jotka harjoittavat muilla kuin vaativilla moottorikäyttöisillä lentokoneilla ja helikoptereilla sekä ilmapalloilla ja purjelentokoneilla muuta kuin kaupallista lentotoimintaa, mukaan lukien muu kuin kaupallinen erityislentotoiminta, on käytettävä ilma-alusta liitteessä VII täsmennettyjen säännösten mukaisesti Helsinki Fly In Liikenteen turvallisuusvirasto

30 LIITE VII NCO Kun muuta kuin vaativaa moottorikäyttöistä ilma-alusta käytetään muuhun kuin kaupalliseen lentotoimintaan, mukaan lukien muuhun kuin kaupalliseen erityislentotoimintaan, on ilma-alusta käytettävä liitteen VII (NCO) mukaisesti. NCO = MUILLA KUIN VAATIVILLA MOOTTORIKÄYTTÖISILLÄ ILMA- ALUKSILLA HARJOITETTAVA MUU KUIN KAUPALLINEN LENTOTOIMINTA NON-COMMERCIAL AIR OPERATIONS WITH OTHER-THAN COMPLEX MOTOR-POWERED AIRCRAFT Helsinki Fly In Liikenteen turvallisuusvirasto

31 LIITE VII NCO ERITYISVAATIMUKSET NCO.SPEC.100 Soveltamisala Tässä osastossa vahvistetaan erityisvaatimukset, joita ilmaaluksen päällikön on noudatettava muussa kuin kaupallisessa erityislentotoiminnassa muulla kuin vaativalla moottorikäyttöisellä ilma-aluksella. + NCO.SPEC.105 Tarkistuslista + NCO.SPEC.120 Tehtäväasiantuntijan velvollisuudet + (EU) N:o 965/2012 (koonnos) LIITE I 117 a. tehtäväasiantuntijalla lentotoiminnan harjoittajan tai kolmannen osapuolen nimeämää tai yrittäjänä toimivaa henkilöä, joka suorittaa maassa tehtäviä, jotka suoraan liittyvät erityistehtävään, tai suorittaa erityistehtäviä ilma-aluksella tai ilma-aluksesta käsin Helsinki Fly In Liikenteen turvallisuusvirasto

32 LIITE VII NCO ERITYISVAATIMUKSET NCO.SPEC.HESLO Helikopterilentotoiminta ulkoista riippuvaa kuormaa kuljettaen (HESLO) NCO.SPEC.HEC Henkilökuljetus ilma-aluksen ulkopuolella (HEC) NCO.SPEC.PAR Laskuvarjotoiminta (PAR) NCO.SPEC.ABF Taitolennot (ABF) Helsinki Fly In Liikenteen turvallisuusvirasto

33 NCC ja NCO sääntöjen soveltaminen Suomessa Komission lentotoiminta-asetus (EU) N:o 965/2012 (koonnos) 10 artikla Voimaantulo M1 3. Poiketen siitä, mitä 1 kohdan toisessa alakohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat päättää olla soveltamatta a) vaativilla moottorikäyttöisillä lentokoneilla ja helikoptereilla harjoitettavaan muuhun kuin kaupalliseen lentotoimintaan M3 liitteiden II ja III säännöksiä 25 päivään elokuuta 2016 asti; ja b) lentokoneilla, helikoptereilla, purjelentokoneilla ja ilmapalloilla harjoitettavaan muuhun kuin kaupalliseen lentotoimintaan M3 liitteiden II, V, VI ja VII. säännöksiä 25 päivään elokuuta 2016 asti. GEN M Lentotoiminta-asetuksen liitteiden VI ja VII säännöksiä sovelletaan lentokoneilla, helikoptereilla, purjelentokoneilla ja ilmapalloilla harjoitettavaan muuhun kuin kaupalliseen lentotoimintaan alkaen, mihin saakka sovelletaan lentotoiminta-asetuksen voimaantullessa voimassa olleita vaatimuksia Helsinki Fly In Liikenteen turvallisuusvirasto

34 Lisätietoa Trafi _lentotoiminta EASA Helsinki Fly In Liikenteen turvallisuusvirasto

35 Lisätietoa EUR-LEX (konsolidoitu lainsäädäntö) Ilmatilauudistus _kokonaisuudistus https://ais.fi/ais/ilmatila2014/ Tietoa EU:n yhteisistä lentosäännöistä (SERA) https://ais.fi/ais/ilmatila2014/40.html Helsinki Fly In Liikenteen turvallisuusvirasto

36 Liikenteen turvallisuusvirasto Kumpulantie 9, Helsinki PL 320, Helsinki Puhelin Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

37 HARRASTEILMAILUN KARTTASOVELLUS Pasi Takala, tarkastaja, lentopaikat ja turva-asiat Jukka Hovi, erityisasiantuntija, arviointipalvelut Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

38 Karttasovellus harrasteilmailijoille Yksi Harrasteilmailun turvallisuusprojektin ryhmän 3 (turvallisuusviestintä) toimenpiteistä Tarkoituksena koota harrasteilmailijoille hyödyllistä tietoa yhteen paikkaan. Kertoa Trafiin tullutta poikkeamatietoa paikkaan sidottuna Asiakkaan mahdollisuus tuottaa paikkaan sidottua hyödyllistä tietoa myös itse Tavoitteena saada palvelu toimintaan 06/ Liikenteen turvallisuusvirasto 38

39 Liikenteen turvallisuusvirasto 39

40 Liikenteen turvallisuusvirasto Kumpulantie 9, Helsinki PL 320, Helsinki Puhelin Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

41 Liikenteen turvallisuusvirasto Kumpulantie 9, Helsinki PL 320, Helsinki Puhelin Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

42 Liikenteen turvallisuusvirasto Kumpulantie 9, Helsinki PL 320, Helsinki Puhelin Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

43 Liikenteen turvallisuusvirasto Kumpulantie 9, Helsinki PL 320, Helsinki Puhelin Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

44 Liikenteen turvallisuusvirasto Kumpulantie 9, Helsinki PL 320, Helsinki Puhelin Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

45 Liikenteen turvallisuusvirasto Kumpulantie 9, Helsinki PL 320, Helsinki Puhelin Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

46 Kiitos! Kysymyksiä? Liikenteen turvallisuusvirasto Kumpulantie 9, Helsinki PL 320, Helsinki Puhelin Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

LENTOTURVALLISUUSSEMINAARI - avaus ja ilmailujohtaja Pekka Hentun terveiset Harrasteilmailun turvallisuusprojekti / Heli Koivu

LENTOTURVALLISUUSSEMINAARI - avaus ja ilmailujohtaja Pekka Hentun terveiset Harrasteilmailun turvallisuusprojekti / Heli Koivu LENTOTURVALLISUUSSEMINAARI - avaus ja ilmailujohtaja Pekka Hentun terveiset Harrasteilmailun turvallisuusprojekti / Heli Koivu Ilmailumuseo, 31.1.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Päivän kulku

Lisätiedot

aloitustilaisuus 15.12.2014 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

aloitustilaisuus 15.12.2014 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Harrasteilmailun turvallisuuden kehittämisprojekti - tehtävänanto ja tulokset: Ryhmä 5, Opittavaa vertailumaista; roolit, vastuut ja keinot - projektin aloitustilaisuus 15.12.2014 Vastuullinen liikenne.

Lisätiedot

L 362 virallinen lehti

L 362 virallinen lehti Euroopan unionin L 362 virallinen lehti Suomenkielinen laitos Lainsäädäntö 57. vuosikerta 17. joulukuuta 2014 Sisältö II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset ASETUKSET Komission

Lisätiedot

L 311. virallinen lehti. Euroopan unionin. Lainsäädäntö. Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

L 311. virallinen lehti. Euroopan unionin. Lainsäädäntö. Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset Euroopan unionin virallinen lehti ISSN 1977-0812 L 311 Suomenkielinen laitos Lainsäädäntö 54. vuosikerta 25. marraskuuta 2011 Sisältö II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset ASETUKSET

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 25.11.2011 Euroopan unionin virallinen lehti L 311/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1178/2011, annettu 3 päivänä marraskuuta 2011,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 79/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle ilmailulaiksi ja laiksi meripelastuslain 14 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi ilmailulaki. Samanniminen

Lisätiedot

[FI]-Opinion 03/2004 - Explanatory Note. Related regulation(s): Regulation (EC) No 216/2008

[FI]-Opinion 03/2004 - Explanatory Note. Related regulation(s): Regulation (EC) No 216/2008 Opinion 03/2004 Description: Language: [FI]-Opinion 03/2004 - Explanatory Note Finnish Opinion number: 03/2004 Related regulation(s): Regulation (EC) No 216/2008 Related NPA(s): NPA 02-2004 European Aviation

Lisätiedot

Ilmailumääräys 1 (8) Voimassa: Toistaiseksi

Ilmailumääräys 1 (8) Voimassa: Toistaiseksi Ilmailumääräys 1 (8) TRAFI/4841/03.04.00.00/2011 OPS M2-9 Antopäivä: 6.7.2011 Voimaantulopäivä: 1.8.2011 Säädösperusta: Ilmailulaki (1194/2009) 6 ja 78 :n 4 momentti. Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot:

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 13.10.2012 Euroopan unionin virallinen lehti L 281/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 923/2012, annettu 26 päivänä syyskuuta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU)

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 12.11.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 295/35 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 996/2010, annettu 20 päivänä lokakuuta 2010, siviili-ilmailun onnettomuuksien ja vaaratilanteiden

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 864/2014 Ilmailulaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku. säädetään, 59 :ää ja 178 :n 10 kohtaa sovelletaan,

SÄÄDÖSKOKOELMA. 864/2014 Ilmailulaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku. säädetään, 59 :ää ja 178 :n 10 kohtaa sovelletaan, SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2014 864/2014 Ilmailulaki Annettu Helsingissä 7 päivänä marraskuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset

Lisätiedot

Part M:n mukainen purje- ja moottoripurjekoneiden lentokelpoisuuden valvonta ja huoltotoiminta. Seinäjoki 16.1.2009

Part M:n mukainen purje- ja moottoripurjekoneiden lentokelpoisuuden valvonta ja huoltotoiminta. Seinäjoki 16.1.2009 Part M:n mukainen purje- ja moottoripurjekoneiden lentokelpoisuuden valvonta ja huoltotoiminta Seinäjoki 16.1.2009 EU asetukset ja sen liitteet» Perusasetus 216 / 2008 (uusi)» yhteisistä siviili-ilmailua

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Muutettu ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Muutettu ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Muutettu ehdotus Bryssel, 04.02.2002 KOM(2002) 30 lopullinen 2000/0069 (COD) EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI teknisten sääntöjen ja hallinnollisten menettelyjen

Lisätiedot

HE 10/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Vietnamin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä

HE 10/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Vietnamin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Vietnamin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Ilma-alushuoltajan kansalliset vaatimukset

Ilma-alushuoltajan kansalliset vaatimukset 1 (12) Antopäivä: 20.12.2012 Voimaantulopäivä: 1.1.2013 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Ilmailulaki (1194/2009) 31 ottaen huomioon kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen (SopS 11/1949) liite

Lisätiedot

Yleis- ja harrasteilmailu viranomaisen näkökulmasta

Yleis- ja harrasteilmailu viranomaisen näkökulmasta Yleis- ja harrasteilmailu viranomaisen näkökulmasta Turvallisen Ilmailun Tulevaisuus Seminaari 2014 Pekka Henttu; 12.4.2014 Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Sisältö Trafi Viranomaisuuden muutos Toimintaympäristön

Lisätiedot

Lentoturvallisuudesta laskuvarjohyppytoiminnassa

Lentoturvallisuudesta laskuvarjohyppytoiminnassa Turvallisuustiedote Ilmailu 14.4.2015 Lentoturvallisuudesta laskuvarjohyppytoiminnassa Syksyllä 2014 julkaistussa harrasteilmailun riskikartoituksessa tunnistettiin riskejä, joihin sekä hyppääjien että

Lisätiedot

Kansalliset ilmailumääräykset ja niiden muutokset (sisältäen myös EASA asiaa)

Kansalliset ilmailumääräykset ja niiden muutokset (sisältäen myös EASA asiaa) Kansalliset ilmailumääräykset ja niiden muutokset (sisältäen myös EASA asiaa) Jani Kosonen Lupakirjat yksikkö 21.3.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Sisältö Yleistä Ilmailulaki 864/2014 Medikaali

Lisätiedot

Työryhmän raportti 2015. Helsinki-Malmin lentoasema Toiminnan jatkaminen. Malmi 1 työryhmä

Työryhmän raportti 2015. Helsinki-Malmin lentoasema Toiminnan jatkaminen. Malmi 1 työryhmä Helsinki-Malmin lentoasema Toiminnan jatkaminen Malmi 1 työryhmä Työryhmän raportti 2015 Esipuhe Liikenneministeri Paula Risikko antoi 4.12.2014 Trafille toimeksiannon koota Malmi 1 työryhmä selvittämään

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2005. Ilmailulaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku. Yleiset säännökset.

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2005. Ilmailulaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku. Yleiset säännökset. Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2005 Ilmailulaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Soveltamisala Ilmailussa Suomen alueella noudatetaan tätä lakia, jollei

Lisätiedot

vuosikatsaus Lentoturvallisuushallinnon IL M A I LU L A I T O S

vuosikatsaus Lentoturvallisuushallinnon IL M A I LU L A I T O S LENTOTURVALLISUUSHALLINTO Lentoturvallisuushallinnon vuosikatsaus IL M A I LU L A I T O S 2000 21 S i s ä l l y s l u e t t e l o 1 Katsaus vuoteen 2000 04 2 Tilastoja 06 3 Lentoturvallisuus vuonna 2000

Lisätiedot

VAARALLISTEN AINEIDEN ILMAKULJETUS

VAARALLISTEN AINEIDEN ILMAKULJETUS 1 (21) Antopäivä: 16.6.2014 Voimaantulopäivä: 1.7.2014 Säädösperusta: Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta (719/1994) Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö/kansainvälinen sopimus/suositus/standardi:

Lisätiedot

VAARALLISTEN AINEIDEN ILMAKULJETUS

VAARALLISTEN AINEIDEN ILMAKULJETUS 1 (20) Antopäivä: 8.11.2012 Voimaantulopäivä: 12.11.2012 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Tämä ilmailumääräys on annettu vaarallisten aineiden kuljetuksesta 2.8.1994 annetun lain (719/1994) nojalla

Lisätiedot

Riskiperusteinen toiminnanohjaus liikenneturvallisuusviranomaisen työssä

Riskiperusteinen toiminnanohjaus liikenneturvallisuusviranomaisen työssä Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Kristiina Roivainen Riskiperusteinen toiminnanohjaus liikenneturvallisuusviranomaisen työssä Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2011, annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2011, annettu [ ], FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel, C KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2011, annettu [ ], jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 2042/2003 lentokelpoisuuden ja ilmailutuotteiden, osien

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1992L0050 FI 18.11.2001 004.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON DIREKTIIVI 92/50/ETY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1992, julkisia

Lisätiedot

Sisältö. Vuoden 2009 tilastot ja tunnusluvut: www.trafi.fi (Ilmailu)

Sisältö. Vuoden 2009 tilastot ja tunnusluvut: www.trafi.fi (Ilmailu) Vuosikertomus 2009 Sisältö 4 Ilmailuasiain esittelijästä Ilmailuhallintoon ja Trafiin 6 Ylijohtajan katsaus 8 Överdirektörens översikt 10 Tavoitteet 2009 12 Ilmailuviranomaisen muotokuva: Kim Salonen 14

Lisätiedot

Liikenteen tila 2013

Liikenteen tila 2013 Liikenteen tila 2013 2 Liikenteen tila Kuva: Mika Huisman Kannen kuvat: Mika Huisman ja Shutterstock Liikenteen tila 3 Liikennejärjestelmän näkökulmasta katsottuna suomalainen liikenneturvallisuus on parantunut

Lisätiedot

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan, ottavat huomioon komission ehdotuksen ( 1 ),

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan, ottavat huomioon komission ehdotuksen ( 1 ), L 345/90 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2003/98/EY, annettu 17 päivänä marraskuuta 2003, julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN

Lisätiedot

(Tiedotteet) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET NEUVOSTO SOPIMUS

(Tiedotteet) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET NEUVOSTO SOPIMUS 20.6.2013 Euroopan unionin virallinen lehti C 175/1 IV (Tiedotteet) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET NEUVOSTO SOPIMUS yhdistetystä patenttituomioistuimesta (2013/C

Lisätiedot