Kuntatalous/Kommunalekonomi 5/2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntatalous/Kommunalekonomi 5/2009"

Transkriptio

1 5/2009 joulukuu Verotus Vuoden 2010 valtionosuudet Esi- ja perusopetuksen sopimuksista Perustamishankkeiden valtionosuudet valtionavustuksiksi Kotikuntakorvauskysely vuodelle 2011 Sosiaali- ja terveydenhuollon indeksiin sidotut asiakasmaksut muuttuvat vuoden 2010 alusta Kuntatyönantajan sosiaalivakuutusmaksut vuonna 2010 Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Eläinlääkintähuoltolaki uudistui (Kuntaliiton yleiskirje 26/80/2009) Perus- ja viivästyskorko

2 Kuntatalous Kommunalekonomi Nro/nr 5/2009 Lehti ilmestyy n. 5 kertaa vuodessa Infobladet utkommer ca.5 gånger per år Julkaisija / Utgivare Suomen Kuntaliitto Finlands Kommunförbund Toinen linja 14 Andra linjen Helsinki Helsingfors puh./tfn (09) 7711 fax (09) Painosmäärä 990 kpl Upplaga 990 st Painopaikka / Tryckeri Kuntatalon Painatuskeskus, Helsinki Tryckericentralen i Kommunernas hus i Helsingfors Tilaushinnat / Prenumerationer Tiedotetta toimitetaan kuntiin ja kuntayhtymiin yksi ilmainen kappale. Alla kommuner och samkommuner får ett gratis exemplar av informationsbladet. Lisätilaukset à 75 euroa vuosi Kuntatalouden vastuualueelta/ Raija Haaja, p. (09) tai fax. (09) Extra prenumerationer à 75 euro/år av Raija Haaja, fax (09) Tiedote on myös Internetissä Kuntaliiton Internet-sivulla Informationsbladet finns också på Kommunförbundets webbsidor >Kuntatalous > Julkaisut, Kuntatalous-tiedote >Kuntatiedotteet > Verksamhetsområden > Kommunalekonomi Vastuuhenkilöt / Ansvariga Martti Kallio Jan Björkwall Toimittanut / Sammanställt av Raija Haaja SISÄLLYSLUETTELO Sivu Verotus 3 Verotili Verojen ilmoittaminen verotilijärjestelmässä Verojen maksaminen ja palauttaminen verotilijärjestelmässä Kuntien yhteisöveron jako-osuutta pienennetään (HE 245/2009) Vuoden 2010 luontoisetuarvot Verovapaat matkakustannusten korvaukset vuonna 2010 Kiinteistöverolain muutokset vahvistettiin Helsingin yliopisto kiinteistöverovelvolliseksi (HE 244/2009) Verokannat muuttuvat Palveluiden myyntimaasäännökset muuttuvat Yhteenvetoilmoitus palvelumyynneistä Ulkomaalaispalautus Seurannaismuutoksen soveltamisalue laajenee Verohallinnon uudet ohjeet Vuoden 2010 valtionosuudet 15 Valtionosuusjärjestelmän sisältö 2010 Kuntakohtaiset valtionosuustaulukot ja valtionosuuslaskuri Valtionosuuden perusteet ja kokonaismäärä Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus Yhden putken valtionosuudet Yleisen osan määräytymisperusteet (yleinen valtionosuus) Sosiaali- ja terveydenhuollon laskennalliset kustannukset Esi- ja perusopetuksen ja yleisen kirjaston laskennalliset kustannukset sekä taiteen perusopetuksen ja yleisen kulttuuritoimen määräytymisperusteet Valtionosuusprosentti ja asukaskohtainen omarahoitusosuus Kotikuntakorvaukset Erityisen harvan asutuksen, saaristokunnan ja saamelaisten kotiseutualueen kunnan lisäosat Valtionosuuteen tehtävät vähennykset ja lisäykset Valtionosuusjärjestelmämuutoksen tasaus Muut opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet Perusopetuksen lisärahoitus yhden putken järjestelmään Ylläpitäjäjärjestelmä ja muut valtionosuudet Vuoden 2009 lopullinen rahoitusosuus Esi- ja perusopetuksen sopimuksista 27 Yhden putken järjestelmä ja kotikuntakorvaukset Sopimusten voimassaolo Sopimusten tulkinta Uusia termejä ja perusteita Erityisopetus Perustamishankkeiden valtionosuudet valtionavustuksiksi 29 Opetusministeriön hallinnonala Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala Kotikuntakorvauskysely vuodelle Esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvaukset Kotikuntakorvausta koskeva tiedonkeruu Keskitetty maksaminen Sosiaali- ja terveydenhuollon indeksiin sidotut asiakasmaksut muuttuvat vuoden 2010 alusta 32 Kuntatyönantajan sosiaalivakuutusmaksut vuonna Kirjanpitoon liittyviä ohjeita 36 Kuntajaoston yleisohjeiden tarkistuksia Valtionosuuksien, kotikuntakorvausten ja elatustuen takautumissaatavien kirjanpitokäsittely 2010 alkaen Influenssa A-virus (H1N1) v epidemian hoitoon myönnetty valtion avustus Valtion varoista korvausta ulkomailla kotipaikan omaavien sairaanhoidosta vuoden 2008 alusta Vakuutusyhtiöiden täyskustannuskorvausten käsittelystä Eläinlääkintähuoltolaki uudistui (Kuntaliiton yleiskirje 26/80/2009) 41 Perus- ja viivästyskorko Liitteet: Kuntatyönantajan sosiaalivakuutusmaksuja (liite 1) 2 Kuntatalous/Kommunalekonomi 5/2009

3 Verotus Verotili Uusi verotilijärjestelmä tulee voimaan Verotili on verovelvollisen ja Verohallinnon välinen tili, jossa eri verojen ilmoitukset ja maksut näkyvät kootusti ja reaaliaikaisesti. Verotili muuttaa olennaisesti verojen ilmoittamiseen, maksamiseen ja palauttamiseen liittyviä menettelyjä. Verotili koskee myös kuntia, kuntayhtymiä ja kunnallisia yhtiöitä. Suurin osa muutoksista koskee yhtälailla kuntaa, kuntayhtymää ja yhtiöitä, mutta eroavaisuuksiakin löytyy. Verotilijärjestelmä tulee voimaan asteittain kolmessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa verotili koskee kaikkia oma-aloitteisesti maksettavia veroja paitsi varainsiirtoveroa. Merkittävimmät oma-aloitteiset verot ovat työnantajasuoritukset ja arvonlisävero. Verojen ilmoittaminen verotilijärjestelmässä Verotilin myötä työnantajasuoritusten ja arvonlisäverojen ilmoittaminen muuttuu monella tapaa. Ilmoitusten määrä vähenee, eräpäivät yhtenäistetään ja ilmoitusten korjauskäytäntö muuttuu olennaisesti. Lisäksi myöhässä ilmoitetuille tiedoille määrätään tuntuva myöhästymismaksu. Kausiveroilmoituksella ilmoitettavat tiedot Uusi kausiveroilmoitus korvaa mm. arvonlisäveron ja työnantajasuoritusten valvontailmoitukset sekä arvonlisäveron palautushakemukset. Kausiveroilmoituksella ilmoitettavat tiedot poikkeavat jonkin verran valvontailmoituksella ilmoitettavista tiedoista. Merkittävimmät uudet arvonlisäveron tietovaatimukset ovat: 306 Vero palveluostoista muista EU-maista 312 Palveluiden myynti muihin EU-maihin 314 Palveluostot muista EU-maista 310 Muu arvonlisäveroton liikevaihto (HUOM! Ohje muuttunut ) Verohallinto on ohjeistanut Kuntaliitolle, että kuntien ja kuntayhtymien ei toistaiseksi tarvitse täyttää lainkaan kohtaa 310 Muu arvonlisäveroton liikevaihto. Ohjeistus poikkeaa Verohallinnon aiemmasta ohjeistuksesta. Kuntien ja kuntayhtymien on syytä huomata muutos ja varmistaa, että asia on arvonlisäveroja ilmoittavan henkilön tiedossa. Kohdan 310 ohjeistus kuntien ja kuntayhtymien osalta on aivan uusi, joten mm. Kuntaliiton syksyn koulutustilaisuuksissa, ohjeissa sekä puhelin- ja sähköpostineuvonnassa annetut ohjeet ovat jo vanhentuneet. Myös Verohallinnon kaikki verotiliä koskevat ohjeet, lomakkeet ja täyttöoppaat sisältävät kyseisen kohdan osalta vanhentunutta tietoa. Työnantajasuoritusten ilmoitusosa on ryhmitelty uudelleen seuraavasti: 601 Ennakonpidätysten alaiset palkat ja muut suoritukset 605 Lähdeveron alaiset palkat ja muut suoritukset 609 Sosiaaliturvamaksun alaiset palkat Kuntatalous/Kommunalekonomi 5/2009 3

4 Seuraavat kohdat jäävät pois työnantajasuoritusten ilmoituskohdista: 506 Liikaa suoritetun ennakonpidätyksen vähennys 508 Liikaa suoritetun st-maksun vähennys 510 Liikaa suoritetun lähdeveron vähennys Työnantajasuoritusten ja arvonlisäveron tietoja ei tarvitse lähettää yhdellä ja samalla kausiveroilmoituksella, vaan palkkahallinnosta voidaan lähettää työnantajasuoritusten tiedoista oma kausiveroilmoitus ja kirjanpitotoimistosta vastaavasti arvonlisäveron tiedoista oma kausiveroilmoitus Ilmoitusten eräpäivät Arvonlisävero ja työnantajasuoritukset ilmoitetaan kausiveroilmoituksella, joka tulee antaa sähköisesti viimeistään kuukauden 12. päivänä. Jos ilmoitus annetaan paperisena, tulee sen olla Verohallinnossa jo kuukauden 7. päivänä. Nykyään eräpäivät ovat työnantajasuoritusten osalta kuukauden 10. päivänä ja arvonlisäveron osalta kuukauden 15. päivänä. Arvonlisäveron tiedot on ilmoitettava kohdekuukautta seuraavan toisen kuukauden 12. päivään mennessä ja työnantajasuoritukset kohdekuukautta seuraavan kuun 12. päivään mennessä. Esimerkiksi kesäkuussa 2010 on ilmoitettava huhtikuun arvonlisävero ja toukokuun työnantajasuoritukset. Arvonlisäveron tiedot voidaan myös ilmoittaa jo heti kohdekuukautta seuraavana kuukautena, jolloin arvonlisävero saadaan palautuksena aiemmin. Esimerkiksi kesäkuussa 2010 voidaan ilmoittaa jo toukokuun arvonlisävero. Ilmoitusten korjaaminen Ilmoitusten korjaamisen periaatteet muuttuvat täysin. Verotilijärjestelmässä kausiveroilmoituksella ilmoitettuja tietoja korjataan antamalla lisäilmoitus, jossa ilmoitetaan vain muuttuneissa kohdissa muutoksen määrä. Lisäilmoituksella ilmoitettava määrä voi siten olla plus- tai miinusmerkkinen luku. Kausiveroilmoituksen kohtia, joissa ei ole tapahtunut muutoksia, ei ilmoiteta uudestaan lisäilmoituksella. Muutoin ilmoitetut tiedot tulee lasketuksi yhteen, jolloin tieto onkin ilmoitettu liian suurena. Korjausta ei voi tehdä siten, että ensin lisäilmoituksella antaa aiemman ilmoituksen täysin kumoavan ilmoituksen ja sitten ilmoittaa oikeat tiedot. Tällöin tiedot tulevat toki oikeansuuruisina ilmoitettua, mutta myöhästymismaksu määrätään liian suurena. Myöhästymismaksu Myöhästyneelle ilmoitukselle määrätään myöhästymismaksu, joka lasketaan verolajeittain 20 % vuotuisen korkokannan mukaan. Myöhästymismaksu on vähintään 5 euroa ja korkeintaan euroa verolajilta. Myöhästymismaksua määrätään myös kunnalle, jos työnantajasuoritukset ilmoitetaan myöhässä, vaikka maksut kuitataan verosaajatilityksistä. Pidempiaikaisesta ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnistä seuraa arvioverotus ja veronkorotus. Edes arvioverotuksen oikaiseminen annetulla kausiveroilmoituksella ei poista veronkorotusta, mutta myöhästymismaksua ei tällöin määrätä. Ensimmäiset ilmoitukset 2010 Ensimmäinen ilmoitus verotilimenettelyssä on annettava helmikuun 12. päivänä mennessä, jolloin ilmoitetaan tammikuun työnantajasuoritukset. Toinen ilmoitus an- 4 Kuntatalous/Kommunalekonomi 5/2009

5 netaan maaliskuun 12. päivään mennessä, jolloin on ilmoitettava tammikuun arvonlisävero ja helmikuun työnantajasuoritukset. Tammikuun negatiivinen arvonlisävero voidaan ilmoittaa jo helmikuun 12. päivänä. Tällöin kunta saa arvonlisäveron palautuksen käyttöönsä aiemmin. Kuntayhtymä puolestaan voi vähentää negatiivisen arvonlisäveron tammikuulta maksettavista työnantajasuorituksista. Siirtymäsäännöksenä joulukuun 2009 negatiivinen arvonlisävero voidaan vyöryttää tammikuulle, jolloin tammikuun yhteydessä ilmoitetaan myös joulukuun arvonlisävero. Vaihtoehtoisesti joulukuulta 2009 voidaan tehdä arvonlisäveron palautushakemus. Jatkossa negatiivista veroa ei vyörytetä seuraaville kuukausille, vaan Verohallinto palauttaa viivytyksettä ilmoitetut negatiiviset arvonlisäverot. Vuoden 2009 ilmoitukset Vuoden 2009 valvontailmoitukset annetaan edelleen entiseen tapaan, vaikka ilmoitusten eräpäivä menee vuoden 2010 puolelle. Myös ilmoitettujen tietojen korjaaminen tehdään kuten ennenkin eli antamalla korvaava ilmoitus. Marraskuun arvonlisäverot ilmoitetaan siis valvontailmoituksella mennessä ja joulukuun arvonlisäverot mennessä. Joulukuun työnantajasuoritukset puolestaan ilmoitetaan valvontailmoituksella mennessä. Verotilijärjestelmä ei vaikuta vuosi-ilmoitusten antamiseen, vaan mm. työnantajan vuosi-ilmoitus annetaan jatkossa kuten ennenkin kulloisenkin vuoden lomakkeella ja ohjeiden mukaan. Verojen maksaminen ja palauttaminen verotilijärjestelmässä Maksujen eräpäivät Verotilimenettelyn piiriin tulevien verojen yleinen maksupäivä on kuukauden 12. päivä, eli sama päivä kuin kausiveroilmoituksen eräpäivä. Verojen maksu tapahtuu verotilijärjestelmässä siten, että kaikki kohdekauden maksettavat verot lasketaan yhteen ja maksetaan yksi summa henkilökohtaista viitenumeroa käyttäen. Kunnat: Kunnille muodostuu harvoin maksettavaa veroa, koska kunnan työnantajasuoritukset vähennetään edelleen veronsaajatilityksistä ja arvonlisäveroa saadaan yleensä palautuksena. Jos kunnalle kuitenkin muodostuu suoritettavaa arvonlisäveroa jollakin kohdekuukaudella, tulee vero maksaa kohdekuukautta seuraavan toisen kuukauden 12. päivään mennessä. Kunnalle voi joskus tulla maksettavaa veroa myös muista verotilimenettelyn piiriin kuuluvista oma-aloitteisista veroista. Tällöin ensisijaisesti maksettavat verot tulevat vähennetyksi kohdekuukauden palautettavasta arvonlisäverosta. Verohallinto palauttaa erotuksen, jos palautuksena saatava arvonlisäveron määrä on suurempi kuin muut maksettavat verot. Kunnan puolestaan on laskettava ja maksettava erotus, jos maksettavaa veroa on enemmän kuin palautuksena saatavaa arvonlisäveroa. Kuntayhtymät: Jos palautuksena saatavaa arvonlisäveroa on vähemmän kuin maksettavia työnantajasuorituksia, kuntayhtymä vähentää negatiivisen arvonlisäveron työnantajasuorituksista ja maksaa erotuksen omaa viitenumeroa käyttäen. Kuntatalous/Kommunalekonomi 5/2009 5

6 Jos palautuksena saatavaa arvonlisäveroa on enemmän kuin maksettavia työnantajasuorituksia, Verohallinto palauttaa erotuksen kuntayhtymän antaman kausiveroilmoituksen perusteella. Jos kuntayhtymällä on maksettavaa arvonlisäveroa ja työnantajasuorituksia, erät lasketaan yhteen ja maksetaan yhdellä kertaa omaa viitenumeroa käyttäen. Verojen palautukset Verojen palautukset maksetaan lähtökohtaisesti viivytyksettä verovelvollisille. Maksettuja eriä puolestaan ei automaattisesti palauteta, mutta verovelvollisen pyynnöstä ne voidaan palauttaa. Kunnat: Kunnan arvonlisäveron palautukset maksetaan viivytyksettä kausiveroilmoituksen tietojen perusteella. Erilliset arvonlisäveron palautushakemukset poistuvat verotilijärjestelmään siirryttäessä. Palautuksesta vähennetään mahdollisesti muut suoritettavat oma-aloitteiset verot, joita kunnilla joskus voi olla (esim. ennakonpidätys osakeyhtiöltä tai eräät lähdeverot). Arvonlisävero luetaan verotilillä hyväksi jo kohdekuukautta seuraavan kuukauden 12. päivästä alkaen, jonka jälkeen se palautetaan viivytyksettä, mikäli ei ole muita veroja velvoitteina verotilillä. Kunnan kannattaakin ilmoittaa kohdekuukauden arvonlisävero mahdollisimman aikaisin, jotta palautus saataisiin mahdollisimman nopeasti. Arvonlisäveron ilmoittaminen jo seuraavan kuukauden päivänä ei kuitenkaan vielä hyödytä. Kunnan työnantajasuoritukset kuitataan aina verotilityksistä. Arvonlisävero puolestaan saadaan aina takaisin verotilin kautta. Arvonlisäveroa ei voida milloinkaan lisätä tai vähentää verotilityksistä, eikä työnantajasuorituksia voida milloinkaan kuitata negatiivisesta arvonlisäverosta. Kuntayhtymät: Kuntayhtymälle palautetaan viivytyksettä verotilille jäävä hyvitys sen jälkeen, kun palautuksena saatavasta arvonlisäverosta on vähennetty kuntayhtymän työnantajasuoritukset. Mikäli kuntayhtymän työnantajasuoritukset ovat suuremmat kuin palautuksena saatava arvonlisävero, mitään palautettavaa veroa ei luonnollisesti jää verotilille. Arvonlisävero luetaan verotilillä hyväksi jo kohdekuukautta seuraavan kuukauden 12. päivästä alkaen. Kuntayhtymä voi siten vähentää negatiivisen arvonlisäveron jo saman kuukauden työnantajasuorituksista. Mikäli arvonlisäveroa jää kuntayhtymälle palautettavaksi, saadaan palautus käyttöön jo aiemmin. Kuntien veronsaajakuittaukset Kunnat ilmoittavat työnantajasuoritukset kausiveroilmoituksella, josta tiedot kirjautuvat verotilille. Ilmoitettujen työnantajasuoritusten jälkeen verotilillä näkyy samansuuruinen erä veronsaajakuittaus. Kunnan työnantajasuoritusten ilmoitustiedot näkyvät verotilillä, mutta niitä ei makseta, vaan kuitataan verotilityksistä kuten tähänkin asti. Myöhässä ilmoitetuille työnantajasuoritusten tiedoille määrätään kuitenkin myöhästymismaksu, vaikka 6 Kuntatalous/Kommunalekonomi 5/2009

7 suoritus kuitataan tilityksistä, joten oikea-aikainen työnantajasuoritusten ilmoittaminen on hyvin tärkeää. Viivästyskorko ja hyvityskorko Myöhässä maksetuille veroille lasketaan viivästyskorkoa, joka on vahvistettu viitekorko +7 prosenttiyksikköä. Verotilillä oleville hyvityksille lasketaan hyvityskorkoa, joka on vahvistettu viitekorko -2 prosenttiyksikköä. Vaikutus veronsaajan tilityksiin Verotilijärjestelmään siirtymisellä ei ole olennaisia vaikutuksia veronsaajan tilitysaikatauluun tai -periaatteisiin. Ansiotuloverojen kertymäjakso on verotiliaikana kuukauden 18. päivästä seuraavan kuukauden 17. päivään, jona aikana verotilille kirjatut verot tilitetään kunnille pääsääntöisesti kuukauden 28. päivänä. Aiemmin 10. päivään mennessä maksetut ennakonpidätykset on tilitetty kunnille kuukauden 28. päivänä. Työnantajasuoritusten maksupäivä on aiemmin ollut seuraavan kuukauden 10. päivä. Jatkossa maksupäivä on kuukauden 12. päivä. Lisäksi maksun kirjautuminen verotilille kestää 2 3 päivää, joten käytännössä ansiotuloverojen tilittäminen kunnille ei nopeudu. Veronsaajien asema turvataan poikkeustilanteissa uudella takuutilitysmenettelyllä, jolla veronsaajille turvataan 90 % etukäteen arvioidusta työnantajasuoritusten kertymästä. Jos työnantajasuoritusten määrä kertymäjakson aikana on yhteensä vähemmän kuin 90 prosenttia vahvistetusta työnantajasuoritusten vähimmäismäärästä, erotus tilitetään veronsaajille takuutilityksenä. Takuutilitys oikaistaan seuraavassa tilityksessä vastaamaan todellista kertymää. Takuutilityksenä tilitetään kuitenkin enintään määrä, joka vastaa verotileille kohdentamatta olevien maksujen ja verotileillä käyttämättä olevien hyvitysten yhteismäärää kertymisjakson päättymispäivänä. Näin ilmoitustietojen puutteellisuudet tai tietohäiriöt eivät vaikuta täysin veronsaajien tilityksiin. Takuutilitys ei sen sijaan suojaa verotulojen yleiseltä romahdukselta, koska tällöin verotileilläkään ei ole kohdentamatonta rahaa. Tuloverotus Kuntien yhteisöveron jako-osuutta pienennetään (HE 245/2009) Hallituksen esityksessä kuntien yhteisöveron jako-osuutta esitetään alennettavaksi 0,04 prosenttiyksiköllä ja valtion osuutta vastaavasti korotettavaksi verovuodesta 2010 alkaen. Muutoksen taustalla on Helsingin yliopiston elinkeinotoiminnan muuttuminen veronalaiseksi, jonka johdosta yhteisöveron määrä kasvaa noin 5,5 miljoonalla eurolla. Kuntien osuus tästä on noin 1,7 miljoonaa euroa. Valtion tarkoituksena on kompensoida verovapauden menetykset Helsingin yliopistolle kokonaisuudessaan, jolloin valtio siirtäisi kuntien yhteisövero-osuudesta 0,04 prosenttiyksikön osuuden itselleen. Esitetty kuntien yhteisöveron jako-osuuden alentaminen 0,04 prosenttiyksiköllä on laskettu vastaavan 1,7 miljoonan euron yhteisöverotuottoa. Kuntien yhteisöveron jako-osuus olisi siten 31,99 prosenttia vuosina 2010 ja Tämän jälkeen kuntien jako-osuus olisi 21,99 prosenttia. Lakia ei ole vielä vahvistettu, mutta eduskunta on ensimmäisessä käsittelyssä hyväksynyt lakiehdotuksen. Kuntatalous/Kommunalekonomi 5/2009 7

8 Vuoden 2010 luontoisetuarvot Vuoden 2009 luontoisetupäätös on annettu. Päätös löytyy Verohallinnon internetsivuilta osoitteesta Autoetu Jos palkansaaja tai hänen perheensä käyttää yksityisajoihin työnantajan henkilö- tai pakettiautoa, verovelvollisen saama etu katsotaan autoeduksi. Autoedun määrä koostuu kahdesta osasta, pääomakustannuksista laskettavasta prosenttimäärästä ja käyttökustannusten euromäärästä. Prosenttiosaa laskettaessa auton uushankintahintana käytetään auton maahantuojan ilmoittamaa auton käyttöönottokuukauden alun suositushintaa vähennettynä eurolla. Käyttökustannusten kiinteän euromäärän sijaan voidaan käyttää kilometrikohtaista arvoa. Tällöin autoedun arvo koostuu uushankintahinnasta lasketusta prosenttiosuudesta ja vuoden aikana ajettujen kilometrien määrän mukaisesta arvosta. Kilometrikohtaisen arvon käyttäminen edellyttää ajopäiväkirjaa tai muuta luotettavaa selvitystä autolla ajettujen kilometrien määrästä. Kilometrikohtaisen arvon käyttäminen johtaa pienempään autoedun luontoisetuarvoon kun vuotuisten kilometrien määrä on alle kilometriä. Vapaan autoedun luontoisetuarvot laskevat kaikissa ikäryhmissä 15 euroa kuukaudessa edellisvuodesta, mikä johtuu polttoaineen hinnan alentumisesta. Auton käyttöedun luontoisetuarvot sen sijaan säilyvät ennallaan. Autoedun arvot ovat vuonna 2010: ikäryhmä A (v ) ikäryhmä B (v ) vapaa autoetu/kk käyttöetu/kk 1,4 % tai 1,4 % + 18 snt/km 1,4 % tai 1,4 % + 7 snt/km 1,2 % tai 1,2 % + 19 snt/km 1,2 % tai 1,2 % + 8 snt/km ikäryhmä C 0,9 % tai 0,9 % + 20 snt/km 0,9 % tai 0,9 % + 9 snt/km (ennen vuotta 2005) Puhelinedut ennallaan Puhelinetujen arvot säilyvät ennallaan vuonna Sekä matkapuhelimen että kiinteän liittymän luontoisetuarvo on ensi vuonna 20,00 euroa kuukaudessa. Matkapuhelinedun arvo kattaa puheluista, tekstiviesteistä ja multimediaviesteistä aiheutuneet kustannukset. Asuntoetujen arvot muuttuvat Asuntoetujen arvot nousevat koko maassa ja eri-ikäisille asunnoille. Eniten nousevat pääkaupunkiseudulla sijaitsevien asuntojen luontoisetuarvot. Asuntoedun ja siihen sisältyvän lämmityksen raha-arvot ovat keskuslämmitysasunnoissa seuraavat: a) Pääkaupunkiseutu, edun arvo Asunto valmistunut ennen vuotta 1961 vuosina vuonna 1984 tai myöhemmin Edun arvo euro / kk 150,00 euroa + 9,10 euroa neliömetriltä 135,00 euroa + 7,20 euroa neliömetriltä 145,00 euroa + 7,80 euroa neliömetriltä 8 Kuntatalous/Kommunalekonomi 5/2009

9 b) Muu Suomi, edun arvo Asunto valmistunut ennen vuotta 1984 vuosina vuonna 1992 tai myöhemmin Edun arvo euro / kk 94,00 euroa + 5,20 euroa neliömetriltä 95,00 euroa + 6,10 euroa neliömetriltä 103,00 euroa + 7,00 euroa neliömetriltä Ravintoetu Ravintoedulle vahvistetaan poikkeuksellisesti kaksi arvoa, koska ravintolaruokailun arvonlisäverokanta alenee Sairaalan, koulun, päiväkodin tai muun vastaavan laitoksen henkilökuntaan kuuluvan laitosruokailun yhteydessä saaman ravintoedun raha-arvona pidetään 4,28 euroa ateriaa kohden. Koulun, päiväkodin tai vastaavan laitoksen henkilökunnan oppilaiden tai hoidettavien ruokailun valvonnan yhteydessä saaman ravintoedun arvon on 3,42 euroa ateriaa kohden. Työntekijän saaman tavanomaisen ravintoedun verotusarvo on 5,70 euroa aterialta kunhan aterian hintaan sisältyvät raaka-aine- ja palkkakustannukset eivät ylitä 9,50 euroa aterialta Sairaalan, koulun, päiväkodin tai muun vastaavan laitoksen henkilökuntaan kuuluvan laitosruokailun yhteydessä saaman ravintoedun raha-arvona pidetään 3,96 euroa ateriaa kohden. Koulun, päiväkodin tai vastaavan laitoksen henkilökunnan oppilaiden tai hoidettavien ruokailun valvonnan yhteydessä saaman ravintoedun arvon on 3,18 euroa ateriaa kohden. Työntekijän saaman tavanomaisen ravintoedun verotusarvo on 5,30 euroa aterialta kunhan aterian hintaan sisältyvät raaka-aine- ja palkkakustannukset eivät ylitä 8,80 euroa aterialta. Verovapaat matkakustannusten korvaukset vuonna 2010 Matkakustannusten korvaukset ovat verottomia enimmäismäärään asti. Verohallinto on antanut päätöksen verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna Kustannuspäätös löytyy Verohallinnon verkkosivuilta osoitteesta artikkeli/8631. Kustannuspäätöksessä ovat päivärahojen, kilometrikorvausten ja muiden matkakustannusten korvausten perusteet ja määrät. Työnantaja voi maksaa palkansaajalle työmatkasta päätöksen mukaiset korvaukset verovapaasti. Työnantajan tosiasiallisesti maksettavat korvaukset määräytyvät yleensä työ- ja virkaehtosopimusten mukaan. Verohallinnon päätöksen määrät ja perusteet voivat erota työehtosopimusten määristä ja perusteista. Jos korvaus ylittää Verohallinnon päätöksen mukaisen määrän tai jos sitä maksetaan lievemmin perustein, korvaus on päätöksestä poikkeavalta osalta veronalaista palkkatuloa. Kotimaan kokopäiväraha ja ateriakorvaus ovat nousseet vuodesta Osapäiväraha on säilynyt ennallaan. Vuodelle 2010 vahvistetut kotimaan päivärahat ja ateriakorvaus ovat seuraavat: kokopäiväraha 36,00 euroa osapäiväraha 16,00 euroa Kuntatalous/Kommunalekonomi 5/2009 9

10 ateriakorvaus 9,00 euroa Kilometrikorvaus auton käytöstä Kilometrikorvaus oman auton käytöstä vuonna 2010 säilyy ennallaan ja on 45 senttiä kilometriltä. Lisähenkilöstä maksettava korvaus on edelleen 3 senttiä henkilöä kohden. Korvaus käyttöetuautolla tehdystä työmatkasta alenee 11 senttiin kilometriltä, johtuen polttoainekustannusten alenemisesta. Ulkomaan päivärahat Ulkomaan päivärahat on vahvistettu yhteensä 211 maalle tai alueelle. Poikkeuksellisesti usean maan verovapaan päivärahan enimmäismäärät ovat alentuneet edellisvuodesta. Mm. Ruotsin, Norjan ja Islannin verovapaat enimmäismäärät ovat vuonna 2010 alemmat kuin vuonna Lista eri maiden ja alueiden päivärahoista löytyy Verohallinnon päätöksestä. Kiinteistöverotus Kiinteistöverolain muutokset vahvistettiin Tasavallan presidentti vahvisti kiinteistöverolain muutokset, jotka koskevat kiinteistöveroprosenttien ala- ja ylärajoja. Kiinteistöveroprosenttien vaihteluvälit verovuodesta 2010 alkaen ovat: Yleinen kiinteistöveroprosentti 0,60 1,35 Vakituisen asuinrakennus 0,32 0,75 Muu asuinrakennus 0,60 1,35* Voimalaitos 0,60 2,85 Rakentamaton rakennuspaikka 1,00 3,00** * Muun asuinrakennuksen veroprosentti voi edelleen olla korkeintaan 0,60 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti. ** Kiinteistöverolain 12 b :ssä mainituissa kunnissa vähintään yleinen kiinteistöveroprosentti + 1,00, kuitenkin enintään 3,0 %. Helsingin yliopisto kiinteistöverovelvolliseksi (HE 244/2009) Hallituksen esityksessä esitetään eräitä Helsingin yliopiston verovapauksia poistettavaksi, jolloin Helsingin yliopisto olisi tuloverotuksessa, varainsiirtoverotuksessa ja kiinteistöverotuksessa samassa asemassa kuin muutkin yliopistot. Helsingin yliopisto on vanhan yliopistolain 27 :ssä tarkoitettujen varojen osalta vapautunut omistamiensa kiinteistöjen perusteella maksuun pantavasta kiinteistöverosta. Kiinteistöverolakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi 10 a, jonka nojalla Helsingin yliopisto olisi velvollinen suorittamaan kiinteistöveroa myös uuden yliopistolain 75 :n 1 momentissa tarkoitettujen varojen osalta. Hallituksen esityksessä Helsingin yliopiston omistamien kiinteistöjen tuleminen kiinteistöverotuksen piiriin arvioidaan lisäävät kuntien verotuloja noin 1,3 miljoonaa euroa. 10 Kuntatalous/Kommunalekonomi 5/2009

11 Arvonlisäverotus Verokannat muuttuvat Arvonlisäverokantoja nostetaan yhdellä prosenttiyksiköllä valtiontaloudellisista syistä. Samalla kuitenkin ravintola- ja ateriapalveluiden verokanta lasketaan samalle tasolle elintarvikkeiden ja rehujen kanssa. Yleinen arvonlisäverokanta nousee siten 23 prosenttiin. Elintarvikkeiden, rehujen sekä ravintola- ja ateriapalvelujen verokanta on 13 prosenttia. Mm. kirjoihin, lääkkeisiin, liikuntapalveluihin, henkilökuljetuksiin ja majoituspalveluihin sovellettava verokanta on 9 prosenttia. Verokantamuutokset vaikuttavat myös kuntien ja kuntayhtymien toimintaan. Verokantamuutokset aiheuttavat kunnille jonkin verran hallinnollisia kustannuksia. Lisäksi muutokset lisäävät kuntien verokustannuksia niissä tilanteissa, joissa arvonlisäveroa ei saada vähentää tai hakea palautuksena. Tällaisia ovat mm. veroton asuntojen ja kiinteistöjen vuokraustoiminta sekä henkilökunnan käytössä olevat harraste yms. tilat. Suurin yksittäinen muutos on ateriapalveluiden verokannan muutos, koska kunnat ostavat ja myyvät ateriapalveluita monessa eri yhteydessä. Heinäkuun 2010 alusta lähtien rajanveto elintarvikkeiden ja ateriapalveluiden välillä menettää merkityksensä, koska molempiin sovelletaan 13 prosentin verokantaa. Lakia verokantamuutoksista ei vielä ole vahvistettu. Asiasta on kuitenkin annettu hallituksen esitys (HE 137/2009), jonka eduskunta on jo hyväksynyt. Verokantojen soveltamisajankohdasta ja muista siirtymäsäännöksistä Verohallinto tiedottanee lähempänä siirtymävaihetta kesällä Palveluiden myyntimaasäännökset muuttuvat Palveluiden myyntimaasäännökset muuttuvat Taustalla on pyrkimys, että palvelu verotettaisiin palvelun kulutusmaassa. Tämän on katsottu toteutuvat parhaiten, kun palvelut verotetaan ostajan maassa. Uudet myyntimaasäännökset koskevat palveluiden myyntiä elinkeinonharjoittajalle tai muulle arvonlisäverovelvolliselle. Muutokset koskevat tilanteita, joissa ostaja ja myyjä sijaitsevat eri jäsenvaltioissa ja myyjä ei ole rekisteröitynyt arvonlisäverovelvolliseksi ostajan maahan. Muutokset eivät kuitenkaan koske palveluiden myyntiä yksityishenkilöille. Lisäksi useiden palveluiden osalta sovelletaan poikkeavaa menettelyä. Muutokset koskevat vain palveluiden myyntiä, tavaroiden myyntimaasäännökset eivät muutu miltään osin. Uusi yleissääntö alkaen palveluiden uusi yleissääntö elinkeinonharjoittajalle myytävissä palveluissa on, että palvelu on myyty Suomessa, jos se luovutetaan ostajan täällä sijaitsevaan kiinteään toimipaikkaan. Jos palvelua ei luovuteta kiinteään toimipaikkaan, se on myyty Suomessa, jos ostaja kotipaikka on täällä. Myyntimaasäännöstä sovelletaan myös valtiolle ja kunnille tapahtuvaan myyntiin. Kunta tai suomalainen yritys palvelun ostajana maksaa arvonlisäveron Suomeen, jos verotusmaa on yleissäännön mukaan Suomi. Käännettyä verovelvollisuutta ei kuitenkaan sovelleta, jos ulkomaalainen myyjä on hakeutunut Suomessa verovelvolliseksi. Käännettyä verovelvollisuutta sovelletaan edellä mainitussa tilanteessa myös silloin, kun ulkomaalaisella on Suomessa kiinteä toimipaikka, jos täällä oleva toimipaikka ei osallistu kyseiseen myyntiin. Kuntatalous/Kommunalekonomi 5/

12 Vaikutus kuntiin ja kuntayhtymiin Palveluiden myyntimaasäännökset tulevat kunnille sovellettavaksi, jos kunta ostaa tai myy palvelun Suomessa tai ulkomailla ja toisena osapuolena on ulkomainen elinkeinonharjoittaja. Ohessa on lyhyet kuvaukset eri tilanteista. 1) Kunta voi ostaa palvelun Suomessa ulkomaalaiselta elinkeinonharjoittajalta. Tällöin yleissäännön mukaan myyntimaa on Suomi, koska ostettu palvelu joko luovutetaan kunnan kiinteään toimipaikkaan tai, koska kunnan kotipaikka on Suomi. Tällöin kunta ilmoittaa ja maksaa palveluoston arvonlisäveron Suomeen myyjän puolesta, ellei myyjä ole Suomessa rekisteröitynyt arvonlisäverovelvolliseksi. Näin menetellään pääsääntöisesti nykyisinkin. Muutos vuoden 2010 alussa koskee lähinnä tilanteita, joissa myyjällä on Suomessa kiinteä toimipaikka, mutta se ei osallistu kyseiseen myyntiin. Vuodesta 2010 lähtien tällaisessa tilanteessa sovelletaan käännettyä verovelvollisuutta. 2) Kunta voi myydä Suomessa palvelun ulkomaalaiselle elinkeinonharjoittajalle. Tällöin yleissäännön mukaan myyntimaa on ostajan maa. Palvelu on tällöin myyty ulkomailla, jos kunta ei luovuta palvelua ostajan Suomessa sijaitsevaan toimipaikkaan. Kunta antaa myynnistä verottoman laskun ja ilmoittaa myynnin yhteenvetoilmoituksella sekä uudella kausiveroilmoituksella. Ostaja puolestaan ilmoittaa ja maksaa veron omaan maahansa. Muutos aiempaan on merkittävä, koska nykyisin myyjän antama lasku olisi verollinen. 3) Kunta voi ostaa palvelun jossakin toisessa jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Tällöin yleissäännön mukaan myyntimaa on kuitenkin Suomi, ellei kunnalla ole kiinteää toimipaikkaa toisessa jäsenvaltiossa, johon palvelu luovutetaan. Esimerkiksi kunnan ostaessa palvelun Ruotsissa, myyntimaa onkin Suomi. Myyjä antaa tällöin kunnalle verottoman laskun. Kunta ilmoittaa ja maksaa veron Suomeen myyjän puolesta. Lisäksi kunta voi käsitellä veron luonteensa mukaisesti palautus- tai vähennysjärjestelmässä. 4) Uudet palveluiden myyntimaasäännökset tulisivat sovellettavaksi myös, jos kunta myisi palvelun ulkomailla. Tällöin myynti olisi yleensä veroton ja ostaja maksaisi veron kyseiseen maahan. Kunnat kuitenkaan tuskin koskaan myyvät palveluita ulkomailla, joten tällaiset tilanteet koskevat lähinnä suomalaisia yrityksiä. Edellä mainitut tilanteet koskevat vain yleissäännöksen nojalla määräytyviä palveluiden ostoja ja myyntejä. Yleissäännöstä poiketen myyntimaa määräytyy mm. seuraavilla palveluilla: kiinteistöön kohdistuvat palvelut, kuljetuspalvelut ja niiden liitännäispalvelut, irtaimeen omaisuuteen kohdistuvat palvelut, kuljetusvälineen vuokraus, kulttuuri-, viihde- ja muut vastaavat palvelut, ravintola- ja ateriapalvelut sekä välityspalvelut. Kuntien ja kuntayhtymien on ainakin alkuvaiheessa syytä tarkistaa palvelun myyntimaa ja siihen liittyvät raportointivelvoitteet, kun tulee vastaan tilanne, jossa ostetaan palvelu ulkomaiselta elinkeinonharjoittajalta tai myydään tälle palvelu. Yhteenvetoilmoitus palvelumyynneistä Vuoden 2010 alusta lähtien yhteenvetoilmoitus on annettava palveluiden yhteisömyynneistä kuukausittain. Aiemmin yhteenvetoilmoitus on pitänyt antaa vain tavaroiden yhteisömyynneistä neljännesvuosittain. Yhteenvetoilmoitus on annettava sellaisista palvelumyynneistä, joista arvonlisäverovelvollisten välisiä myyntejä koskevan yleissäännön mukaan ostaja on verovelvollinen toisessa EU-maassa. Yhteenvetoilmoitus annetaan kuukauden jaksoissa, mutta ilmoitus on annettava vain niiltä kuukausilta, jolloin on myyty kyseisiä palveluita. Yhteenvetoilmoitus on annettava sähköisesti palvelun suorittamista seuraavan kuun 12 Kuntatalous/Kommunalekonomi 5/2009

Kuntatalous/Kommunalekonomi 4/2008 SISÄLLYSLUETTELO. Kuntatalous Kommunalekonomi Nro/nr 4/2008

Kuntatalous/Kommunalekonomi 4/2008 SISÄLLYSLUETTELO. Kuntatalous Kommunalekonomi Nro/nr 4/2008 4/2008 joulukuu Verotus Kuntakohtaiset valtionosuudet vuonna 2009 Kuntatyönantajan sosiaalivakuutusmaksut vuonna 2009 Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Kunnan, kuntayhtymän ja näiden tytäryhteisöjen tarkastuspalvelujen

Lisätiedot

1(7) ASIAKASTIEDOTE 22.1.2010. Muutoksia arvonlisäverotuksessa vuonna 2010. Verotili käyttöön 1.1.2010 koskee vasta vuodelta 2010 aiheutuvia veroja

1(7) ASIAKASTIEDOTE 22.1.2010. Muutoksia arvonlisäverotuksessa vuonna 2010. Verotili käyttöön 1.1.2010 koskee vasta vuodelta 2010 aiheutuvia veroja 1(7) ASIAKASTIEDOTE 22.1.2010 Muutoksia arvonlisäverotuksessa vuonna 2010 Arvonlisäverolain palveluiden myyntimaasäännökset muuttuivat 1.1.2010, ja tähän liittyen eräistä palvelumyynneistä täytyy antaa

Lisätiedot

Kuntatalous/Kommunalekonomi 3/2010 SISÄLLYSLUETTELO. Kuntatalous Kommunalekonomi Nro/nr 3/2010. Yleinen taloudellinen tilanne

Kuntatalous/Kommunalekonomi 3/2010 SISÄLLYSLUETTELO. Kuntatalous Kommunalekonomi Nro/nr 3/2010. Yleinen taloudellinen tilanne 3/2010 syyskuu Yleinen taloudellinen tilanne Valtiontalousarvioesitys ja peruspalvelubudjetti 2011 Verotus Valtionosuudet vuonna 2011 Valtionosuudet vuonna 2010 Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastoon

Lisätiedot

Kuntatalous/Kommunalekonomi 5/2002

Kuntatalous/Kommunalekonomi 5/2002 Kuntatalous Kommunalekonomi Nro/nr 5/2002 Lehti ilmestyy n. 7 kertaa vuodessa Infobladet utkommer 7 gånger per år Julkaisija / Utgivare Suomen Kuntaliitto Finlands Kommunförbund Toinen linja 14 Andra linjen

Lisätiedot

6/2001 Joulukuu. Yleinen taloudellinen tilanne. Verotus. Valtionosuudet. Kirjanpitoon liittyviä ohjeita. Viivästys- ja peruskorko

6/2001 Joulukuu. Yleinen taloudellinen tilanne. Verotus. Valtionosuudet. Kirjanpitoon liittyviä ohjeita. Viivästys- ja peruskorko 6/2001 Joulukuu Yleinen taloudellinen tilanne Verotus Valtionosuudet Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Viivästys- ja peruskorko Ajankohtaista eurosta JHTT-lautakunta tiedottaa Kuntatalous Kommunalekonomi

Lisätiedot

5/2001 12.11.2001. Verotus. Valtionosuudet v. 2002. Kirjanpitoon liittyviä ohjeita. Ajankohtaista eurosta

5/2001 12.11.2001. Verotus. Valtionosuudet v. 2002. Kirjanpitoon liittyviä ohjeita. Ajankohtaista eurosta 5/2001 12.11.2001 Verotus Valtionosuudet v. 2002 Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Ajankohtaista eurosta SISÄLLYSLUETTELO Sivu Kuntatalous Kommunalekonomi Nro/nr 5/2001 Lehti ilmestyy 7 kertaa vuodessa Infobladet

Lisätiedot

Kausiveroilmoituksen täyttöopas. Oma-aloitteisten verojen. ilmoittaminen SISÄLTÖ 2010

Kausiveroilmoituksen täyttöopas. Oma-aloitteisten verojen. ilmoittaminen SISÄLTÖ 2010 SISÄLTÖ 2010 KAUSIVEROILMOITUS... 2 Kenen on annettava kausiveroilmoitus?... 2 Milloin kausiveroilmoitus annetaan?... 2 Kuinka verojen maksettava määrä lasketaan ja maksetaan?... 3 Miten kausiveroilmoitustietoja

Lisätiedot

Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät. Valtionosuudet v. 2004. Kuntien hankinnat ja kilpailuttaminen

Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät. Valtionosuudet v. 2004. Kuntien hankinnat ja kilpailuttaminen 4/2003 Lokakuu Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät Verotus Valtionosuudet v. 2004 Alueellinen pelastustoimi - taloudenhoidon järjestäminen Kuntien hankinnat ja kilpailuttaminen Kuntatalous Kommunalekonomi

Lisätiedot

Kuntatalous/Kommunalekonomi 3/2006. Kuntatalous Kommunalekonomi Nro/nr 3/2006 SISÄLLYSLUETTELO. Lehti ilmestyy n.

Kuntatalous/Kommunalekonomi 3/2006. Kuntatalous Kommunalekonomi Nro/nr 3/2006 SISÄLLYSLUETTELO. Lehti ilmestyy n. 3/2006 Kesäkuu Yleinen taloudellinen tilanne Verotus Valtionosuudet vuonna 2007 Julkiset hankinnat esitys uudeksi hankintalaiksi annettu Perus- ja viivästyskorko 1.7. 31.12.2006 Kuntien talouden tunnuslukutiedosto

Lisätiedot

Verotus Valtionosuuksien tarkistus v. 2006 Korjauksia vuoden 2005 valtionosuuksiin

Verotus Valtionosuuksien tarkistus v. 2006 Korjauksia vuoden 2005 valtionosuuksiin 3/2005 kesäkuu Verotus Valtionosuuksien tarkistus v. 2006 Korjauksia vuoden 2005 valtionosuuksiin Työmarkkinatuen ja toimeentulotuen rahoitukseen tulossa muutoksia Kuntien alijäämän kattamisvelvoitteen

Lisätiedot

2/2003 huhtikuu april

2/2003 huhtikuu april 2/2003 huhtikuu april Yleinen taloudellinen tilanne Uusi hallitusohjelma ja kunnat Verotus Valtionosuudet v. 2004 Harkinnanvaraiset rahoitusavustukset Lomituspalvelujen hallintoa uudistetaan Kuntajaoston

Lisätiedot

2/2009 huhtikuu. Yleinen taloudellinen tilanne

2/2009 huhtikuu. Yleinen taloudellinen tilanne 2/2009 huhtikuu Yleinen taloudellinen tilanne Valtion talouden kehykset vuosille 2010 2013 Verotus Valtionosuusuudistuksen 2010 tilanne Koulutusta valtionosuus- ja rahoitusjärjestelmän uudistamisesta Kysely

Lisätiedot

3/2014. Paljon uudistuksia vuodelle 2015. Yleinen taloudellinen tilanne. Verotus. Valtionosuudet. Kuntien vastuu pitkäaikaistyöttömistä kasvaa

3/2014. Paljon uudistuksia vuodelle 2015. Yleinen taloudellinen tilanne. Verotus. Valtionosuudet. Kuntien vastuu pitkäaikaistyöttömistä kasvaa 3/2014 Paljon uudistuksia vuodelle 2015 Yleinen taloudellinen tilanne Verotus Valtionosuudet Kuntien vastuu pitkäaikaistyöttömistä kasvaa Tiedustelu kuntien ja kuntayhtymien talousarvioista ja taloussuunnitelmista

Lisätiedot

Kuntatalous 3/13. lokakuu

Kuntatalous 3/13. lokakuu Kuntatalous 3/13 Talouden epävarmuus jatkuu edelleen Rakennepoliittinen ohjelma Yleinen taloudellinen tilanne Verotus Valtionosuudet Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Kuntakohtaiset kustannustiedot julkaistaan

Lisätiedot

ASIAKASTIEDOTE 2/2009 1. VEROTILI TULEE OLETKO VALMIS SISÄLLYSLUETTELO:

ASIAKASTIEDOTE 2/2009 1. VEROTILI TULEE OLETKO VALMIS SISÄLLYSLUETTELO: ASIAKASTIEDOTE 2/2009 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Verotili tulee oletko valmis 3. peruskorko 4. tuloveroasteikko 5. PALKAN SIVUKULUT 6. tuloverolain muutoksista 7. Korotetuista poistoista 8. kotitalous-vähennyksestä

Lisätiedot

Kuntatalous 3/12. syyskuu

Kuntatalous 3/12. syyskuu Kuntatalous 3/12 Taloustilanne vaikea uusia sopeutustoimia saattaa olla tulossa Yleinen taloudellinen tilanne Verotus Valtionosuudet Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston muutokset Kuntien

Lisätiedot

Pääkirjoitus 3 Asiantuntijakirjoituksia 4

Pääkirjoitus 3 Asiantuntijakirjoituksia 4 Sisällysluettelo Pääkirjoitus 3 Asiantuntijakirjoituksia 4 Muutokset kansainvälisen palvelukaupan myyntimaasäännöksiin 4 Varojenjaon verotus muuttumassa 6 Bonusten verotus 8 Oikeuskäytäntö 9 Elinkeinotulon

Lisätiedot

Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt -hanke

Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt -hanke Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt -hanke www.poroverkko.wikispaces.com Maija-Liisa Huhtaniemi: Verotili ja sähköinen asiointi koulutus 3.2.2010 Lapin ammattiopisto Verotili - mitä muuttuu

Lisätiedot

6/2000. Verotus Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Vuoden 2001 talousarvion laadintaan liittyviä tietoja Alijäämän kattamisvelvollisuus

6/2000. Verotus Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Vuoden 2001 talousarvion laadintaan liittyviä tietoja Alijäämän kattamisvelvollisuus 6/2000 27.10.2000 Verotus Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Vuoden 2001 talousarvion laadintaan liittyviä tietoja Alijäämän kattamisvelvollisuus Tilintarkastajan valinta Ajankohtaista eurosta Kuntatalous

Lisätiedot

VEROTILI 2010 Veroasiantuntija Leena Juusela UUSI VEROTILIMENETTELY

VEROTILI 2010 Veroasiantuntija Leena Juusela UUSI VEROTILIMENETTELY VEROTILI 2010 Veroasiantuntija Leena Juusela UUSI VEROTILIMENETTELY VEROTILI, MIKÄ SE ON? tarkoitus ja voimaantulo mitä veroja? UUSI KAUSIVEROILMOITUS antamisajankohta sisältö ANNATTUJEN TIETOJEN KORJAAMINEN

Lisätiedot

VEROTILIJÄRJESTELMÄ TULEE VOIMAAN 1.1.2010

VEROTILIJÄRJESTELMÄ TULEE VOIMAAN 1.1.2010 www.orimattilantilikeskus.fi 07.12.2009 4 / 2009 kiertoon TIEDOTTAA VEROTILIJÄRJESTELMÄ TULEE VOIMAAN 1.1.2010 Verotili oli esillä edellisessä lehdessämme ja järjestimme asiasta kokopäiväisen koulutuksen

Lisätiedot

ASIAKASTIEDOTE 1/2009

ASIAKASTIEDOTE 1/2009 ASIAKASTIEDOTE 1/ SISÄLLYSLUETTELO: 1. ilmoitusvelvollisuutta koskevia tärkeitä päivämääriä vuonna 2. MYYNTISAAMISTEN SEURAAMINEN JA REKISTERI-ILMOITUS 3. Perintö- ja lahjaverotus sekä uudet verokortit

Lisätiedot

Kuntatalous 1/13. maaliskuu

Kuntatalous 1/13. maaliskuu Kuntatalous 1/13 Kuntien menopaineet kasvavat Yleinen taloudellinen tilanne Verotus Valtionosuudet Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston kokoonpano Millainen kuntalaki tulevaisuuden

Lisätiedot

Perus- ja viivästyskorko

Perus- ja viivästyskorko 3/2003 Kesäkuu Vuoden 2003 lisätalousarvio ja kehyspäätös 2004-2007 Verotus Valtionosuudet v. 2003-2004 Perus- ja viivästyskorko Kuntatalous Kommunalekonomi Nro/nr 3/2003 Lehti ilmestyy n. 6 kertaa vuodessa

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2005 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2005 N:o 997 1006. Laki. N:o 997

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2005 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2005 N:o 997 1006. Laki. N:o 997 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2005 N:o 997 1006 SISÄLLYS N:o Sivu 997 Laki työnantajan kansaneläkemaksun suuruudesta vuonna 2006... 4593 998 Laki kansaneläkelain

Lisätiedot

Kaikki oma-aloitteiset verot paitsi varainsiirtovero

Kaikki oma-aloitteiset verot paitsi varainsiirtovero Verotili Oma-aloitteisten verojen ilmoittaminen ja maksaminen Sanna Koivisto Pirkanmaan verotoimisto Mikä Verotili on? Verohallinnon ylläpitämä veronmaksajakohtainen tili, jolle kootaan veronmaksajan veroja

Lisätiedot

Verotiliopas. www.vero.fi/verotili VEROTILI VERKOSSA

Verotiliopas. www.vero.fi/verotili VEROTILI VERKOSSA VEROTILI VERKOSSA www.vero.fi/verotili Verotili Verotili Verotiliverojen ilmoittaminen Verotiliverojen maksaminen Verotilin toiminta Verotilin positiivinen saldo Verotilin negatiivinen saldo Verotilin

Lisätiedot

Aloittavan yrittäjän kysymyksiä arvonlisäverosta

Aloittavan yrittäjän kysymyksiä arvonlisäverosta Aloittavan yrittäjän kysymyksiä arvonlisäverosta www.vero.fi /7 Yrittäjäksi aikovan tai juuri toimintansa aloittaneen yrittäjän mielessä liikkuu paljon kysymyksiä arvonlisäverotuksesta. Tähän koottujen

Lisätiedot

Verontilitysopas. Veronkantoyksikkö. Verohallinto. Veronkantoyksikkö

Verontilitysopas. Veronkantoyksikkö. Verohallinto. Veronkantoyksikkö Verontilitysopas Veronkantoyksikkö Verohallinto Veronkantoyksikkö 3.10.2013 SISÄLTÖ 1 VEROTULOJEN TILITTÄMISEN PERUSTEET... 4 1.1 Verontilityslaki... 4 1.2 Verot ja veronsaajat... 4 1.3 Tilitettävä vero...

Lisätiedot

VEROTILIN TUOMAT MUUTOKSET TILITOIMISTON KÄYTÄNTÖIHIN

VEROTILIN TUOMAT MUUTOKSET TILITOIMISTON KÄYTÄNTÖIHIN Opinnäytetyö VEROTILIN TUOMAT MUUTOKSET TILITOIMISTON KÄYTÄNTÖIHIN Outi Juolio Liiketalouden koulutusohjelma 2009 TURUN TIIVISTELMÄ AMMATTIKORKEAKOULU Koulutusohjelma: Liiketalouden koulutusohjelma Tekijä:

Lisätiedot