1(7) ASIAKASTIEDOTE Muutoksia arvonlisäverotuksessa vuonna Verotili käyttöön koskee vasta vuodelta 2010 aiheutuvia veroja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1(7) ASIAKASTIEDOTE 22.1.2010. Muutoksia arvonlisäverotuksessa vuonna 2010. Verotili käyttöön 1.1.2010 koskee vasta vuodelta 2010 aiheutuvia veroja"

Transkriptio

1 1(7) ASIAKASTIEDOTE Muutoksia arvonlisäverotuksessa vuonna 2010 Arvonlisäverolain palveluiden myyntimaasäännökset muuttuivat , ja tähän liittyen eräistä palvelumyynneistä täytyy antaa yhteenvetoilmoitukset. Myös ulkomaalaispalautuksen hakumenettely muuttuu ensi vuoden alusta. Palveluiden myyntimaasäännökset muuttuivat Myyntimaasäännökset määrittelevät, minkä valtion arvonlisävero myynnistä suoritetaan. Vuoden 2010 alusta lähtien elinkeinonharjoittajalle myytävät palvelut verotetaan pääsääntöisesti ostajan sijoittautumisvaltiossa. Ostaja suorittaa veron myyjän puolesta, eli myyntiin sovelletaan käännettyä verovelvollisuutta. Tähän saakka pääsääntö on ollut myyjän sijoittautumisvaltio. Kuluttajille myytyjen palveluiden yleissääntönä on edelleen se, että ne verotetaan myyjän sijoittautumisvaltiossa. Näiden palvelujen osalta nykymenettely ei siis muutu. Myyntimaan yleissäännöt: Elinkeinonharjoittajalle luovutettu palvelu on myyty Suomessa, jos se luovutetaan ostajan täällä sijaitsevaan kiinteään toimipaikkaan. Jos palvelua ei luovuteta kiinteään toimipaikkaan, se on myyty Suomessa, jos ostajan kotipaikka on täällä. Kuluttajalle luovutettu palvelu on myyty Suomessa, jos se luovutetaan täällä sijaitsevasta kiinteästä toimipaikasta. Elinkeinonharjoittajalle tapahtuvassa palvelumyynnissä sovelletaan yleissäännöstä poikkeavaa myyntimaasäännöstä seuraaviin palveluihin: kiinteistöön kohdistuvat palvelut, myös kiinteistönvälitys henkilökuljetuspalvelut kuljetusvälineen lyhytaikainen vuokraus kulttuuri-, viihde- ja muut vastaavat palvelut ravintola- ja ateriapalvelut ja matkatoimistopalvelut. Kuluttajalle tapahtuvassa palvelumyynnissä on myös poikkeussääntöjä yleissäännöstä. Kysy poikkeussäännöistä tarkemmin toimistostamme. Yhteenvetoilmoitus useammin ja myös EUpalveluista Niiden, jotka myyvät EU-alueella tavaroita ja myynteihin soveltuu käännetty arvonlisäverovelvollisuus, on pitänyt aikaisemminkin antaa yhteenvetoilmoitus. Tämän vuoden alusta ilmoitusvelvollisuus laajenee myös palveluita myyviin yrityksiin. Yhteenvetoilmoitus on annettava niistä palvelumyynneistä, jotka verotetaan toisessa EU-maassa elinkeinonharjoittajille tapahtuvia myyntejä koskevan pääsäännön, eli käännetyn verovelvollisuuden nojalla. Yhteenvetoilmoitus tulee antaa sähköisesti. Tätä varten Verohallinto on avannut sähköisen ALVEU-palvelun, jonne kirjaudutaan Katso-tunnisteella. Ilmoituksen saa antaa paperilla vain erityisellä Verohallinnosta anottavalla luvalla. Lisäksi ilmoitus on annettava entistä nopeammin ja useammin. Yhteenvetoilmoitus annetaan kuukausittain ja jo seuraavan kuukauden 20. päivä. Ulkomaalaispalautus Ulkomaalaispalautusta toisesta EU-maasta haetaan alkaen sähköisesti Verohallinnon uuden ALVEU-verkkopalvelun kautta viimeistään palautusajanjaksoa seuraavan kalenterivuoden mennessä. Palautusjakson on oltava vähintään 3 kk ja palautettavan määrän vähintään 400 euroa. Jos palautushakemus koskee koko kalenterivuotta tai sen loppuosaa, palautettavan määrän on oltava vähintään 50 euroa. Verotili käyttöön koskee vasta vuodelta 2010 aiheutuvia veroja Verotili on uusi menettely verojen ilmoittamista, maksamista ja maksuvalvontaa varten ja se otettiin käyttöön vuoden 2010 alussa. Verotili ei siis muuta vuoden 2009 verojen ilmoittamista ja maksamista. Verohallinnon ylläpitämälle tilille kootaan veronmaksajan veroja ja maksuja koskevat tiedot. Sen avulla täsmäytetään kuukausittain, kuinka paljon on mahdollisesti jäänyt maksettavaa tai kuinka paljon verohallinnon on palautettava veroja maksajalle. Käyttöönottovaiheessa järjestelmän piirissä ovat omaaloitteiset verot: arvonlisävero ennakonpidätys työnantajan sosiaaliturvamaksu lähdevero vakuutusmaksu- ja arpajaisvero Varainsiirtovero ei ole mukana järjestelmässä. Verotili tulee käyttöön kaikille esimerkiksi arvonlisäveroa maksaville tai työnantajana toimiville.

2 2(7) Seuraavassa vaiheessa järjestelmään on tarkoitus ottaa mm. tulovero, kiinteistövero ja perintö- ja lahjavero. Verot ilmoitetaan kausiveroilmoituksella Verokaudelta annetaan kausiveroilmoitus, joka korvaa aiemmat valvontailmoitukset arvonlisäverosta ja työnantajasuorituksista. Kuten ennenkin työnantajasuoritukset annetaan edeltävältä ja alv-tiedot sitä edeltävältä kuukaudelta. Sähköisen ilmoituksen on oltava perillä viimeistään kuun 12. päivä. Allekirjoitetun paperisen ilmoituksen pitää olla perillä jo kuun 7. päivä. Jos yritys on arvonlisäverotuksessa vuosimenettelyssä, sen on annettava arvonlisäveroa koskeva kausiveroilmoitus viimeistään seuraavan helmikuun 28. päivä. Kyseinen päivä on myös arvonlisäveron eräpäivä vuosimenettelyssä olevalle. Vuosimenettelyssä olevat antavat työnantajatiedot neljännesvuosittain, kuukauden ja 12 päivän kuluessa kauden päättymisestä. Jos yritys on neljännesvuosimenettelyssä (arvonlisävero ja työnantajasuoritukset) ilmoitukset annetaan aina kuukauden ja 12 päivän kuluessa kauden päättymisestä. Kuitenkin paperi-ilmoitusten on oltava perillä jo 7. päivä. Ilmoituksen myöhästymisestä myöhästymismaksu Myöhässä ilmoitetulle verolle lasketaan verolajikohtainen (esim. arvonlisäverolle ja ennakonpidätyksille erikseen) myöhästymismaksu 20 % korkokannalla vuotuisen koron tapaan. Maksun verolajikohtainen vähimmäismäärä on 5 euroa ja enimmäismäärä euroa, kuitenkin enintään myöhässä ilmoitetun veron määrä. Myöhästymismaksu lasketaan myöhässä ilmoitetulle määrälle ilmoituksen määräpäivää seuraavasta päivästä ilmoituksen antamispäivään. Määräytymistapa on kaavamainen ja se ei sisällä viranomaisharkintaa. Jos veroa ei tule maksettavaksi, myöhästymismaksu on 5 euroa kultakin verolajilta. Myöhästymismaksu määrätään myös silloin, kun kausiveroilmoituksen tietoja korjataan jälkikäteen korjausilmoituksella. Myöhästymismaksu merkitään verotilin tiliotteelle, erillistä maksuunpanopäätöstä ei lähetetä. Myöhästymismaksu ei ole vähennyskelpoinen meno yrityksen tuloverotuksessa. Kausiveroilmoituksen korjaus Kausiveroilmoituksessa tapahtuneet virheet korjataan lisäilmoituksella, johon merkitään vain muutosten määrät kausiveroilmoituksessa ilmoitettuihin määriin nähden. Maksujen kohdentaminen verotilillä Kausiveroilmoituksella ilmoitetut verot kirjataan verotilin velvoitteiksi ja yrityksen maksusuoritukset ja verojen palautukset sen hyvityksiksi. Verotililaissa säädetään verojen suorittamisjärjestyksestä, joka määräytyy ensisijaisesti verojen vanhenemispäivän mukaan. Täsmäytysajankohta Tilin tapahtumat täsmäytetään viimeistään kahdeksantena päivänä yleisen eräpäivän jälkeen eli yleensä kuukauden 20. päivänä ja samalla laaditaan tilin tapahtumista tiliote. Arvonlisäveron palautukset ilman hakemusta Jos maksusuoritukset ja mm. vähentämättä jäänyt arvonlisävero ylittävät kausiveroilmoituksessa ilmoitetut verot, ylittävä osa palautetaan yritykselle hakemuksetta. Erillisistä arvonlisäveron palautushakemuksista siis luovutaan. Alle 20 euron määrää ei palauteta, ja verovelvollinen voi itse ilmoittaa Verohallinnolle tätä korkeamman palautusrajan. Pieniä rahamääriä ei ole järkevää kierrättää edestakaisin Verohallinnon ja yrityksen pankkitilien välillä, joten kannattaa miettiä sopiva palautusraja. Negatiivisen arvonlisäveron palautuksista poiketen, yrityksen Verohallinnon pankkitilille maksamia veroja ei palauteta, ellei niitä ole tehty aiheetta tai erehdyksessä. Yrityksen maksusuoritukset jäävät siis pääsääntöisesti sisään. Hyvityskorko Hyvityskorko lasketaan maksuille, palautuksille ja muille hyvityksille, joita ei ole käytetty verojen suoritukseksi. Hyvityskorkoa suoritetaan myös ennen eräpäivää maksetulle määrälle. Hyvityskorkoa maksetaan päiväkohtaisesti hyvityksen arvopäivää seuraavasta päivästä siihen verovelvoitteen eräpäivään, jonka suoritukseksi hyvitys on käytetty. Hyvityksen arvopäivä määritellään erikseen maksulle, palautettavalle arvonlisäverolle ja muille hyvityksille. Maksusuorituksen arvopäivä on se päivä, jolloin maksu on veloitettu yrityksen tililtä. Tämä on lähtökohta myös SEPA:an (yhtenäinen euromaksualue) siirryttäessä. Palautukseen oikeuttavalle arvonlisäverolle lasketaan hyvityskorkoa kohdekuukautta toiseksi seuraavan kuukauden yleistä eräpäivää seuraavasta päivästä riippumatta siitä, milloin kausiveroilmoitus on annettu. Näin myös niissä tapauksissa, joissa ilmoitus on annettu myöhässä. Hyvityskorko on kalenterivuotta edeltävän puolivuotiskauden korkolain mukainen viitekorko vähennettynä kahdella prosenttiyksiköllä (viitekorko 2). Korkolain mukainen viitekorko on 1 % ajalla Käytännössä yrityksille ei olisi maksettu

3 3(7) vuonna 2010 hyvityskorkoa lainkaan. Joulukuussa 2009 hyväksytyn verotililain muutoksen myötä hyvityskorko on aina vähintään 0,5 %, mikä on siis hyvityskoron määrä verotilijärjestelmän käyttöönottovuonna Hyvityskorko ei ole yrityksen veronalaista tuloa tuloverotuksessa. Veron maksaminen Veronmaksun yleinen eräpäivä on kuun 12. päivä. Jos 12. päivä ei ole pankkipäivä, eräpäivä siirtyy seuraavaksi pankkipäiväksi. Vero katsotaan maksetuksi oikeaan aikaan, kun se on veloitettu asiakkaan tililtä viimeistään eräpäivänä. Tämä on lähtökohtana myös SEPA:an (yhtenäinen euromaksualue) siirryttäessä. Verot maksetaan yhdellä pysyvällä viitenumerolla. Vero maksetaan kausiveroilmoituksen mukaisesti - verojen yhteismäärän verran. Yritys vähentää siis omaaloitteisesti esimerkiksi negatiivisen arvonlisäveron ja muut palautukseen oikeuttavat erät. Maksaessaan verotiliveroa yritys ei voi valita, minkä veron suoritukseksi maksu käytetään. Verohallinto käyttää maksun verotiliverojen suoritukseksi laissa säädetyssä järjestyksessä vanhimmasta verosta alkaen. Näin viestitiedot maksun yhteydessä käyvät tarpeettomiksi ja niistä luovutaan. Neljännesvuosimenettely Vero (arvonlisävero ja työnantajasuoritukset) maksetaan kuukauden ja 12 päivän kuluessa jakson päättymisestä. Vuosimenettely Arvonlisäveron osalta vuosimenettelyssä oleva maksaa arvonlisäveron seuraavan vuoden helmikuun 28. päivä ja työnantajasuoritukset neljännesvuosittain kuukauden ja 12 päivän kuluessa jakson päättymisestä. Maksun myöhästymisestä viivästyskorko Viivästyskorko lasketaan korkolain mukaisen viitekoron ja 7 prosenttiyksikön lisäkoron perusteella (viitekorko + 7). Viitekorko määrätään kaksi kertaa vuodessa. Viivästyskorko lasketaan kalenterivuotta edeltävälle puolivuotiskaudelle määrätyn viitekoron perusteella. Suomen Pankin ilmoittama viitekorko on 1 % ajalla Näin verotililain mukainen viivästyskorko olisi 8 % vuonna Verotililakia on muutettu väliaikaisesti siten, että lisäkorko on 6 % vuonna 2010 ja siten vuoden 2010 viivästyskorko on 7 %. Viivästyskorko ei ole vähennyskelpoinen meno yrityksen tuloverotuksessa. Verojen perintä Maksamattomista veroista annetaan verotiliotteella kaksi kertaa saldohuomautus. Saldohuomautusten jälkeen tiliotteella annetaan ilmoitus verojen perittäväksi siirtämisestä. Perintätoimiin voidaan ryhtyä kahden viikon kuluttua ilmoituksen tiedoksisaannista. Tiliotteelle merkityt verot ovat suoraan ulosottokelpoisia. Perintään siirretyt verot poistuvat verotililtä. Tästä syystä yritys ei voi osoittaa verotiliotteella, että se on huolehtinut verojensa maksusta ja että sillä ei ole verovelkaa. Tiliote ja verkkopalvelu Verotilin tapahtumia ja sille tulleita ilmoituksia voi seurata tätä tarkoitusta varten avattavassa verkkopalvelussa. Alkuvaiheessa paperinen tiliote lähetetään kaikille verovelvollisille. Järjestelmän vakiinnuttua verovelvolliselle lähetetään paperinen tiliote vain erillisestä pyynnöstä. Verotiliote on nähtävissä verkkopalvelussa viimeistään kymmenentenä päivänä yleisen eräpäivän jälkeen eli yleensä kuukauden 22. päivänä. Tilille tulee ilmoitukset ja huomautukset mm. myöhästymismakuista ja viivästyskoroista sekä maksamattomista veroista. Tilin seuraaminen on siis tärkeää. SEPA yhtenäinen euromaksualue Yhtenäinen euromaksualue (Single Euro Payments Area, SEPA) käynnistyi SEPA mahdollistaa euromääräisten maksujen maksamisen ja vastaanottamisen 32 Euroopan maan välillä samoin ehdoin ja hinnoin kuin kotimaassa. Siirtymäaika kestää vuoden 2010 loppuun saakka. Yhtenäisellä eurooppalaisella tilisiirrolla voi maksaa ja vastaanottaa maksuja samalla tavalla kaikkialla SEPAalueella. Tilisiirroissa siirrytään käyttämään maksun saajan tietoina tilinumeron kansainvälistä esitystapaa (IBAN, International Bank Account Number) ja saajan pankin yksilöivää pankkitunnistetta, BIC-koodia (Bank Identifier Code, käytetään myös nimeä SWIFT-osoite). Laskuissa ja tilisiirtolomakkeilla IBAN ja BIC ovat pakollisia alkaen. Jokaisen laskuja tekevän on siis syytä lisätä nämä omille myyntilaskuilleen viimeistään kevään aikana. Rajat ylittävissä EU- ja ETA-alueen maksuissa IBAN ja BIC ovat olleet pakollisia jo vuodesta 2007 alkaen. SEPA-yhteensopivia maksukortteja Suomessa ovat tällä hetkellä käytännössä kaikki VISAt, MasterCardit ja VisaElectronit, yhteensä noin 6 miljoonaa korttia. Kaikissa SEPA-yhteensopivissa korteissa on EMV-siru ja maksut tehdään siruominaisuuksia käyttäen. Tavoitteena on, että vuoden 2010 loppuun mennessä kauppojen sirumaksupäätteiden määrä olisi kattava, tällä hetkellä 52 % kaikista maksupäätteistä on

4 4(7) sirumaksupäätteitä. Kauppias kuitenkin päättää, mitkä kortit hän hyväksyy maksuvälineeksi ja millä aikataululla hän ottaa käyttöön sirukortteja lukevat päätteet. Yritysten vuoden 2009 veroilmoitusten jättöajat Osakeyhtiöt antavat veroilmoituksensa aina neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö antavat veroilmoituksensa tilikauden päättymisestä riippumatta viimeistään Kaikki liikkeen- ja ammatinharjoittajat antavat veroilmoituksensa tilikaudesta riippumatta viimeistään tai lomakkeelle merkittynä tätä myöhäisempänä palautuspäivänä joko tai Liikkeen- ja ammatinharjoittajat saavat esitäytetyn veroilmoituksen, jolle on tulostettu sen palautusaika, joka on joko 6.4., tai Esitäytetty veroilmoitus palautetaan kuitenkin vain, jos siihen on lisättävää tai korjattavaa. Esitäytetyllä veroilmoituksella näytetään vain henkilökohtaisen tulolähteen piiriin kuuluvia tuloja, vähennyksiä ja varoja. Korottomalle ennakon täydennysmaksulle aikaa tammikuun loppuun Jotta välttyisi kokonaan verovuoden 2009 jäännösveron korolta, henkilön on maksettava ennakon täydennysmaksu mennessä. Jäännösveron korkoa ja ennakonpalautuksen palautuskorkoa lasketaan alkaen, kuitenkin niin, että viimeistään maksettu täydennysmaksu huomioidaan kuin se olisi maksettu Jäännösveron koron määrää voi alentaa maksamalla ennakon täydennysmaksua viimeistään Jäännösveron vuotuinen korko on 0,5 %, kun jäännösveron määrä on korkeintaan euroa. Jäännösveron euron ylittävältä osuudelta korko on 3,0 %. Lasketusta jäännösveron koron määrästä vähennetään 20 euroa. Tästä johtuen verovuoden 2009 jäännösverolle peritään korkoa vain, jos jäännösveron määrä on suurempi kuin noin euroa. Vuoden 2010 tuloveroasteikot Ansiotulot - valtion tuloveroasteikko Verotettava ansiotulo Vero alarajalla Marginaalivero euroa euroa % , , , ,0 Progressiivisen tuloveroasteikon kaikkia nykyisiä tuloveroprosentteja alennettiin 0,5 prosenttiyksiköllä. Asteikon tulorajoihin tehtiin noin neljän prosentin inflaatiotarkistus. Sen lisäksi ensimmäistä tulorajaa korotettiin euroa. Verokorttien voimaantulo vuonna 2010 Uudet vuoden 2010 verokortit otetaan käyttöön tai sen jälkeen maksettavissa palkoissa. Tammikuussa 2010 käytetään vuoden 2009 verokorttien pidätysprosentteja sellaisenaan. Jos työntekijällä on muutosverokortti vuodelle 2010, se korvaa voimaan tulevan perusverokortin. Muutosverokorttiin on merkitty päivämäärä, josta alkaen sitä käytetään, esimerkiksi alkaen. Työnantajan sosiaaliturvamaksut 2010 Työnantajan sosiaaliturvamaksu on vuonna 2010 kaikilla työnantajilla 2,23 % palkasta. Palkansaajan nettopalkasta perittävät maksut Palkasta peritään ennakonpidätyksen lisäksi - eläkevakuutusmaksu - alle 53-vuotiaalta työntekijältä 4,5 % - 53 vuotta täyttäneeltä työntekijältä 5,7 % - työttömyysvakuutusmaksu 0,40 % - yrityksen osaomistajalta 0,15 % - yhteensä työntekijältä perittävä määrä 4,90 % tai 6,10 %. Maksut lasketaan bruttopalkasta ja vähennetään nettopalkasta ennakonpidätyksen toimittamisen jälkeen. Sosiaalivakuutukset alkaen - työttömyysvakuutus * työnantaja 0,75 % (v ,65 %) * työntekijä 0,40 % (v ,20 %) - yli euron palkkasummasta * työnantaja 2,95 % (v ,70 %) * työntekijä 0,40 % (v ,20 %) - osaomistajan palkasta * työnantaja 0,75 % (v ,65 %) * työntekijä 0,15 % (v ,07%) - TyEL-vakuutus - tilapäinen työnantaja; vain tilapäisiä työntekijöitä ja palkkasumma alle / 6kk vuotiaat * työnantaja 17,9 % ( ,1 %) * työntekijä 4,5 % (2009 4,3 %) vuotiaat * työnantaja 16,7 % ( ,0 %) * työntekijä 5,7 % (2009 5,4 %) - TyEL-vakuutus sopimustyönantaja; pysyviä työntekijöitä tai palkkasumma vähintään / 6 kk vuotiaat * työnantaja 17,3 % ( ,1 %) * työntekijä 4,5 % (2009 4,3 %)

5 5(7) vuotiaat * työnantaja 16,1 % ( ,0 %) * työntekijä 5,7 % (2009 5,4 %) - YEL-vakuutus vuotiaat 21,2 % ( ,8 %) - aloittavan yrityksen 15,9 % ( ,6 %) vuotiaat 22,4 % ( ,9 %) - aloittavan yrityksen 16,8 % ( ,43%) - oikeus osa-aikaeläkkeeseen, jos vakiintunut työtulo on vähintään ,19 ( ,87 ) - oikeus työttömyysturvaan, jos työtulo on vähintään tapaturmavakuutus, - työn vaarallisuudesta riippuen 0,3-8,0 % - ryhmähenkivakuutus - keskimäärin 0,071 % (2009 0,074%) Palkansaajan verovapaat matkakustannusten korvaukset 2010 * kokopäiväraha, työmatka yli 10 tuntia 36,00 ( ) * osapäiväraha, työmatka yli 6 tuntia 16,00 ( ) Kun matkaan käytetty aika ylittää viimeisen täyden matkavuorokauden vähintään kahdella tunnilla, on viimeisen päivärahan enimmäismäärä 16. Kun matkaan käytetty aika ylittää viimeisen täyden matkavuorokauden yli 6 tunnilla, on viimeisen päivärahan enimmäismäärä 36. * ateriakorvaus 9,00 (2009 8,75 ) Jos palkansaaja joutuu työmatkalla aterioimaan kaksi kertaa tavanomaisen ruokailupaikkansa ulkopuolella, eikä matkasta suoriteta päivärahaa, ateriakorvauksen enimmäismäärä on 18 euroa. Ulkomaanpäivärahoista saatte tarvittaessa maakohtaista tietoa toimistostamme. - km-korvaus oma auto 0,45 /km (2009 0,45 ) - km-korvaus käyttöetuauto 0,11 /km (2009 0,12 ) Luontoisedut alkaen Autoetu Ikäryhmä A ( käyttöönotetut autot) Vapaa autoetu: Edun arvo kuukaudessa on 1,4% auton uushankintahinnasta lisättynä 270 eurolla tai 18 sentillä kilometriltä. Auton käyttöetu: Edun arvo kuukaudessa on 1,4% auton uushankintahinnasta lisättynä 105,00 eurolla tai 7 sentillä kilometriltä. Ikäryhmä B ( käyttöönotetut autot) Vapaa autoetu: Edun arvo kuukaudessa on 1,2% auton uushankintahinnasta lisättynä 285 eurolla tai 19 sentillä kilometriltä. Auton käyttöetu: Edun arvo kuukaudessa on 1,2% auton uushankintahinnasta lisättynä 120,00 eurolla tai 8 sentillä kilometriltä. Ikäryhmä C (ennen vuotta 2005 käyttöönotetut autot) Vapaa autoetu: Edun arvo kuukaudessa on 0,9% auton uushankintahinnasta lisättynä 300,00 eurolla tai 20 sentillä kilometriltä. Auton käyttöetu: Edun arvo kuukaudessa on 0,9% auton uushankintahinnasta lisättynä 135,00 eurolla tai 9 sentillä kilometriltä. Uushankintahinnalla tarkoitetaan auton käyttöönottokuukauden alussa voimassa ollutta automallin yleistä suositushintaa vähennettynä eurolla. Tästä hinnasta lasketaan kyseinen prosentti ja saatu arvo pyöristetään lähinnä alempaan 10 euroon. Kilometrikohtaisen arvon käyttäminen edellyttää ajopäiväkirjaa tai muuta luotettavaa selvitystä autolla ajetuista kilometrimääristä. Ajopäiväkirjasta on käytävä ilmi päivittäin ajettu kilometrimäärä. Ajetuista työajoista on päiväkirjaan merkittävä päivittäin: - ajon alkamis- ja päättymisajankohta - ajon alkamis- ja päättymispaikka sekä tarvittaessa ajoreitti - matkamittarin lukema ajon alkaessa ja päättyessä - matkan pituus, ajon tarkoitus ja auton käyttäjä Verotusta toimitettaessa autoedun arvoa voidaan korottaa, jos on ilmeistä, että autolla vuoden aikana ajettujen yksityisajojen määrä ylittää kilometriä esim. kodin ja työpaikan välisen etäisyyden vuoksi. Autoon hankitut lisävarusteet autopuhelinta ja tavanomaisia talvipyöriä lukuun ottamatta otetaan huomioon autoedun arvoa laskettaessa. Autopuhelimen arvona käytetään matkapuhelinedun arvoa. Lisävarusteiden arvo lisätään auton uushankintahintaan siltä osin kuin niiden arvo ylittää 850. Vapaa autoetu on kyseessä, kun työnantaja suorittaa autosta johtuvat kustannukset. Auton käyttöetu on kysymyksessä, kun palkansaaja suorittaa itse ainakin auton polttoainekulut. Ravintoetu Ravintoedun, joka on saatu , arvo on 5,70 /ateria, jos edun hankkimisesta työnantajalle aiheutuneiden välittömien kustannusten ja arvonlisäveron määrä on 5,70-9,50. Jos tämä määrä alittaa 5,70 tai ylittää 9,50, edun arvona pidetään välittömien kustannusten ja arvonlisäveron määrää. Ravintoedun, joka on saatu , arvo on 5,30 /ateria, jos edun hankkimisesta työnantajalle aiheutuneiden välittömien kustannusten ja arvonlisäveron määrä on 5,30 -

6 6(7) 8,80. Jos tämä määrä alittaa 5,30 tai ylittää 8,80, edun arvona pidetään välittömien kustannusten ja arvonlisäveron määrää. Muun kuin sopimusruokailuun liittyvän ruokailulipukkeen muodossa järjestetty edun arvon on 75 % ruokailulipukkeen nimellisarvosta. Edun arvon on kuitenkin vähintään 5,70, kun etu on saatu ja vähintään 5,30, kun etu on saatu Ruokailulipuke arvostetaan nimellisarvoonsa, jos sen arvo on yli 9,50 ja se on saatu tai jos sen arvo on yli 8,80 ja se on saatu Puhelinetu Työnantajan palkansaajan kotiin kustantamasta puhelimesta muodostuvan puhelinedun arvo on 20,00 /kk. Työnantajan palkansaajalle kustantaman matkapuhelimen luontoisetuarvo on 20,00 /kk. Edun arvo kattaa puheluista, tekstiviesteistä ja multimediaviesteistä aiheutuneet kustannukset. Lisätietoja luontoiseduista saatte toimistostamme. Veron viivästysseuraamukset Viivekorko: Maksetaan maksuunpannulle ja maksettavaksi erääntyneille maksamattomille veroille. Verotilin viivästyskorko: Maksetaan suorittamatta jääneelle, kausiveroilmoituksella ilmoitettavalle velvoitteelle, myöhästymismaksulle, veronkorotukselle, laiminlyöntimaksulle ja takaisin perittävälle hyvitykselle. Veronlisäys: Suoritetaan muiden kuin verotiliin kuuluvien oma-aloitteisesti maksettavien verojen, kuten varainsiirtoveron maksun viivästyessä sekä jälkiverotuksen toimittamisen yhteydessä. Viivekoron, verotilin viivästyskoron ja veronlisäyksen määrä vuonna 2010 on 7,0 %. Yhteisökorko: Jos yhteisön tai yhteisetuuden lopullinen vero on suurempi kuin maksetut ennakot, joutuu yhteisö maksamaan yhteisökorkoa maksettavalle erotukselle. Yhteisökorko on vuonna ,0 %. Jäännösveron korko: Muun kuin yhteisön tai yhteisetuuden jäännösverolle lasketaan jäännösveron korko, joka vuonna 2010 on 0,5 %. Jäännösveron korko on kuitenkin 3,0 % siltä osin kuin jäännösvero ylittää euroa. Veronpalautukselle maksettava korko: Jos lopullinen vero on maksettuja ennakoita pienempi, maksetaan palautettavalle erotukselle yhteisön ja yhteisetuuden osalta palautettavaa yhteisökorkoa ja muiden verovelvollisten osalta palautuskorkoa. Vuonna 2010 näiden suuruus on 0,5 % veronlisäys 7,0 % 11,5 % viivekorko 7,0 % 11,5 % maksettava yhteisökorko 7,0 % 6,5 % palautettava yhteisökorko 0,5 % 2,5 % jäännösveron korko 0,5 % 2,5 % - korko jäännösveron ylittävältä osalta 3,0 % 6,5 % palautuskorko 0,5 % 2,5 % verotilin hyvityskorko 0,5 % Peruskorko vuonna 2010 Valtiovarainministeriö on vahvistanut peruskoron määräksi 1,25 % ajalle Aikaisemmin peruskorko on ollut seuraava: ,75 % ,00 % ,75 % ,75 % ,25 % ,75 % ,25 % ,50 % ,25 % Viivästyskorko Kuluttajilta voidaan periä korkeintaan korkolain mukaista viivästyskorkoa. Viivästyskorko on Suomen Pankin vahvistama viitekorko lisättynä korkolain mukaisella 7 prosenttiyksiköllä. Viivästyskorko ajalla on 8 % vuodessa. Tilinpäätökset Aikataulutamme tilinpäätökset työohjelmiimme siten, että tilinpäätökset valmistuvat mennessä. Mikäli sinulla on erityistoivomuksia valmistumisajankohdan suhteen, pyydämme ystävällisesti ottamaan yhteyttä yhteyshenkilöösi. Työrauha-tiistait Toimistomme ei ole tiistaisin kiinni, mutta toivomme asioimisen ohjautuvan viikon muihin työpäiviin. Keskitämme tiistaipäiville erityistä keskittymistä vaativat ja pitkäjänteisyyttä vaativat tehtävät.

7 7(7) Aineiston toimitus Pyydämme toimittamaan meille aineistot toimeksiantosopimuksessa sovitun mukaisesti. Näin mahdollistuu palveluidemme virheettömyys ja valmistuminen ajallaan. Henkilöstöuutisia Kirjanpitäjä Ritva Husu ja palkanlaskija Tuija Härkönen ovat aloittaneet palveluksessamme marraskuussa. Merja Pirkkalainen on siirtynyt toisen työnantajan palvelukseen joulukuun alussa. Suorat puhelinnumerot Toimiston jokaisella henkilöllä on suora puhelinnumero, jota käyttämällä tavoitat nopeimmin haluamasi henkilön. Puhelinnumerot ovat: Maiju Timo Tuija Anne Ritva Airi Ari Marjut Marianne Jussi Raija Menestyksellistä alkanutta vuotta toivottaen, TILITOIMISTO S. YLI-RAHKO OY Timo Nurmela

ASIAKASTIEDOTE 1/2009

ASIAKASTIEDOTE 1/2009 ASIAKASTIEDOTE 1/ SISÄLLYSLUETTELO: 1. ilmoitusvelvollisuutta koskevia tärkeitä päivämääriä vuonna 2. MYYNTISAAMISTEN SEURAAMINEN JA REKISTERI-ILMOITUS 3. Perintö- ja lahjaverotus sekä uudet verokortit

Lisätiedot

ASIAKASTIEDOTE 2/2009 1. VEROTILI TULEE OLETKO VALMIS SISÄLLYSLUETTELO:

ASIAKASTIEDOTE 2/2009 1. VEROTILI TULEE OLETKO VALMIS SISÄLLYSLUETTELO: ASIAKASTIEDOTE 2/2009 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Verotili tulee oletko valmis 3. peruskorko 4. tuloveroasteikko 5. PALKAN SIVUKULUT 6. tuloverolain muutoksista 7. Korotetuista poistoista 8. kotitalous-vähennyksestä

Lisätiedot

TIEDOTE 5.1.2015. Luontoisedut 2015 RAVINTOETU

TIEDOTE 5.1.2015. Luontoisedut 2015 RAVINTOETU TIEDOTE 5.1.2015 Luontoisedut 2015 RAVINTOETU Ravintoedun arvo on 6,20 ateriaa kohden, jos edun hankkimisesta työnantajalle aiheutuneiden kustannusten ja näiden kustannusten arvonlisäveron määrä on vähintään

Lisätiedot

Yrittäjän verotus 2015

Yrittäjän verotus 2015 Yrittäjän verotus 2015 Juha Siikavuo VÄLITÖN JA VÄLILLINEN VEROTUS VUONNA 2015 Yrittäminen on kivaa! Sitä olen puuhastellut koko ikäni. Olen teille koonnut kivan lukupaketin verotuksesta. Sillä verotuskin

Lisätiedot

Kuittien ja tositteiden säilyttäminen... 3. Jäännösverojen ja veronpalautusten korko... 4. Muista ennakon täydennysmaksu!... 4

Kuittien ja tositteiden säilyttäminen... 3. Jäännösverojen ja veronpalautusten korko... 4. Muista ennakon täydennysmaksu!... 4 Suomen Eläinlääkäriliiton opas Eläinlääkärin veroilmoitus vuodelta 2013 MINNA TANSKA, OTK, VEROASIANTUNTIJA Sisältö A. YLEISTÄ VEROILMOITUSMENETTELYSTÄ... 3 Kuittien ja tositteiden säilyttäminen... 3 Jäännösverojen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Johdanto... 5

Sisällysluettelo. Johdanto... 5 Sisällysluettelo Johdanto... 5 1 Viitekehys... 7 1.1 Sivuseikan merkitys... 7 1.2 Elokuva on riskibusiness... 7 1.3 Vastuu verosta... 8 1.4 Veromaailma pähkinänkuoressa... 11 2 Ennakkoperintä-ennakonpidätys

Lisätiedot

YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET

YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET businessoulu.com 2015 2 YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET SISÄLTÖ SIVU 1. YLEISTÄ 3 2. YRITTÄJÄN VAKUUTUKSET 3 2.1 Yrittäjän eläkevakuutus eli YEL 3 2.2 Yrittäjän muut

Lisätiedot

YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS

YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS businessoulu.com 2015 2 YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS 2015 SISÄLTÖ SIVU JOHDANTO 3 1. VEROTUSMUUTOKSIA VUODELLE 2015 3 2. YRITYKSEN RAHALIIKENNE JA TALOUSHALLINNAN

Lisätiedot

SISÄLLYS TYÖNTEKIJÄN TYEL-ANSION ILMOITTAMINEN... 14

SISÄLLYS TYÖNTEKIJÄN TYEL-ANSION ILMOITTAMINEN... 14 TYÖNANTAJAN TYEL-VAKUUTTAMINEN 2015 SISÄLLYS HYVÄ ASIAKKAAMME... 5 TYÖNTEKIJÄN ELÄKETURVAN VAKUUTTAMINEN... 6 Vakuutuksen tekeminen... 6 Milloin työntekijä vakuutetaan?... 6 Eläkkeensaajan ansiotyö...

Lisätiedot

RANTALAINEN OY IA INTERNATIONAL

RANTALAINEN OY IA INTERNATIONAL Rantalainen Oy sähköisen taloushallinnon ammattilainen RANTALAINEN OY IA INTERNATIONAL Nro 1 2011 A S I A K A S & S I D O S R Y H M Ä L E H T I Turvallisuus on SPEKin vahvuus! Lue lisää sivulta 4 Tässä

Lisätiedot

6/2001 Joulukuu. Yleinen taloudellinen tilanne. Verotus. Valtionosuudet. Kirjanpitoon liittyviä ohjeita. Viivästys- ja peruskorko

6/2001 Joulukuu. Yleinen taloudellinen tilanne. Verotus. Valtionosuudet. Kirjanpitoon liittyviä ohjeita. Viivästys- ja peruskorko 6/2001 Joulukuu Yleinen taloudellinen tilanne Verotus Valtionosuudet Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Viivästys- ja peruskorko Ajankohtaista eurosta JHTT-lautakunta tiedottaa Kuntatalous Kommunalekonomi

Lisätiedot

Sijoittajan vero-opas 2012

Sijoittajan vero-opas 2012 Sijoittajan vero-opas 2012 Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta. Sisällys Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet... 4 Veroilmoituksen täydentäminen... 6 Sijoitusten

Lisätiedot

Kahdenkertaisen kirjanpidon toteutus ja verolaskelmien laatiminen case-yritykselle

Kahdenkertaisen kirjanpidon toteutus ja verolaskelmien laatiminen case-yritykselle Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Laskentatoimi Kristiina Säkkinen Kahdenkertaisen kirjanpidon toteutus ja verolaskelmien laatiminen case-yritykselle Opinnäytetyö

Lisätiedot

MYEL-vakuutusmaksut ja maksujen laskutus

MYEL-vakuutusmaksut ja maksujen laskutus 1 (19) Sisällysluettelo 1 MYEL-vakuutusmaksun laskeminen... 3 Maksun määräytyminen... 3 Perusprosentti... 3 Alennettu prosentti... 3 Väliprosentti... 3 Maksuprosentit ja alennusraja vuosina 2013 2015...

Lisätiedot

MITÄ JOKAISEN YRITTÄJÄN TULISI TIETÄÄ KIRJANPIDOSTA? 1.12.2011

MITÄ JOKAISEN YRITTÄJÄN TULISI TIETÄÄ KIRJANPIDOSTA? 1.12.2011 Sivu 1 / 6 MITÄ JOKAISEN YRITTÄJÄN TULISI TIETÄÄ KIRJANPIDOSTA? 1.12.2011 Tilitoimisto on yrittäjän arvokkaimpia yhteistyökumppaneita. Aktiivinen ja ennakoiva yhteistyö tilitoimiston ja yrittäjän välillä

Lisätiedot

1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 33 %

1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 33 % TIEDOTE 2015 Mitä muuttuu yrittäjän elämässä vuoden 2015 alusta 1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 33 % 2. Osinkojen verotus - julkisesti

Lisätiedot

PORTAALIN YLLÄPITÄJÄ (Suomen Rahoitusyhtiö Oy)

PORTAALIN YLLÄPITÄJÄ (Suomen Rahoitusyhtiö Oy) Yleiset lainaehdot 1. Yleistä 1.1. Suomen Rahoitusyhtiö Oy (jäljempänä Portaalin Ylläpitäjä) ja sen Verkkosivu www.suomenrahoitusyhtiö.fi, tai muu Suomen Rahoitusyhtiön kulloinkin ilmoittama verkkotunnus

Lisätiedot

PALKKIOT JA KULUKORVAUKSET EROTUOMAREILLE JA TARKKAILIJOILLE VIRALLISISSA SM SARJAOTTELUISSA KAUDELLA 2014-2015

PALKKIOT JA KULUKORVAUKSET EROTUOMAREILLE JA TARKKAILIJOILLE VIRALLISISSA SM SARJAOTTELUISSA KAUDELLA 2014-2015 PALKKIOT JA KULUKORVAUKSET EROTUOMAREILLE JA TARKKAILIJOILLE VIRALLISISSA SM SARJAOTTELUISSA KAUDELLA 2014-2015 SM-runko- ja Karsintasarjaottelut Erotuomaripalkkio: 75 / ottelu / tuomari SM play-off ottelut

Lisätiedot

1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot

1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Blue Finance Oy Y-Tunnus 2431091-9 Osoite PL 40 20101 Turku Puhelinnumero

Lisätiedot

KIIVISION TALOUS. Soluessee

KIIVISION TALOUS. Soluessee KIIVISION TALOUS Soluessee Antti Härkönen Emmi Kuortti Miia Leivo Pauliina Suojärvi Soluessee Toukokuu 2015 Liiketalous Proakatemia 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 KIRJANPITO... 4 2.1 Kirjanpitovelvollisuus...

Lisätiedot

Stockmann MasterCard -luottotilin ehdot 1 (5) 02.2013

Stockmann MasterCard -luottotilin ehdot 1 (5) 02.2013 Stockmann MasterCard -luottotilin ehdot 1 (5) Nordea Pankki Suomi Oyj:n (pankki) korttiehtojen ja Nordean euromaksualueella välitettävien euromaksujen yleisten ehtojen lisäksi tähän luottoon sovelletaan

Lisätiedot

Tuottojen maksaminen OM-järjestelmässä Toimitusjohtajan päätös

Tuottojen maksaminen OM-järjestelmässä Toimitusjohtajan päätös Tuottojen maksaminen OM-järjestelmässä Toimitusjohtajan päätös Liikkeeseenlaskijoille Tilinhoitajille Selvitysosapuolille Liikkeeseenlaskijan asiamiehille Sääntöviite: 3.3.20 Hyväksytty: 29.4.2015 Voimaantulo:

Lisätiedot

Tilintarkastajan huomiot ja analyysit ovat elintärkeitä johdolle. Osinkoverotuksen muutosesityksiä. Miten yritystä voi terveyttää?

Tilintarkastajan huomiot ja analyysit ovat elintärkeitä johdolle. Osinkoverotuksen muutosesityksiä. Miten yritystä voi terveyttää? Tilintarkastajan huomiot ja analyysit ovat elintärkeitä johdolle Osinkoverotuksen muutosesityksiä Miten yritystä voi terveyttää? PÄÄKIRJOITUS Toimitusjohtajan katsaus Tuokko Tilintarkastus Oy on ollut

Lisätiedot

TILI-TIINA KY TIEDOTE 1/6 Puh. (014) 264 220 Y-tunnus 0681410-1 03.01.2014

TILI-TIINA KY TIEDOTE 1/6 Puh. (014) 264 220 Y-tunnus 0681410-1 03.01.2014 TILI-TIINA KY TIEDOTE 1/6 UUDET PROSENTTIYKSIKÖT 1.1.2014 ALKAEN Kaikki arvonlisäverokannat pysyvät samalla tasolla kuin 2013. Toimitetut tavarat/palvelut ennen 1.1.2014, laskutus viimeistään 31.12.13

Lisätiedot

1. Luottosopimuksen osapuolet Luottosopimus syntyy Suomen Rahoitusyhtiö Oy:n ja luottoa hakeneen asiakkaan välille, mikäli luotto myönnetään.

1. Luottosopimuksen osapuolet Luottosopimus syntyy Suomen Rahoitusyhtiö Oy:n ja luottoa hakeneen asiakkaan välille, mikäli luotto myönnetään. Luottoehdot Suomen Rahoitusyhtiö Oy 1. Luottosopimuksen osapuolet Luottosopimus syntyy Suomen Rahoitusyhtiö Oy:n ja luottoa hakeneen asiakkaan välille, mikäli luotto myönnetään. Luotonantaja Suomen Rahoitusyhtiö

Lisätiedot

Kuluttajaoikeuden linjauksia MAKSAMINEN JA LASKUTUS. kkv.fi

Kuluttajaoikeuden linjauksia MAKSAMINEN JA LASKUTUS. kkv.fi Kuluttajaoikeuden linjauksia MAKSAMINEN JA LASKUTUS Tässä linjauksessa käsiteltävät pelisäännöt ovat yleisiä ja koskevat lähtökohtaisesti kaikkea maksamista, jossa kuluttaja maksaa yritykselle tai yritys

Lisätiedot

Mun ElämÄ. mun. RaHAt

Mun ElämÄ. mun. RaHAt Mun ElämÄ mun RaHAt Mun ElämÄ mun RaHAt Itsenäistyminen on yksi suurimmista murroksista. Yht äkkiä asuu yksin ja vastaa omista asioistaan. On mietittävä miten hankitaan kotivakuutus, mitä tarkoittaa luoton

Lisätiedot

Uusi yritys Tuloverotus

Uusi yritys Tuloverotus Uusi yritys Tuloverotus Sanna Koivisto Pirkanmaan verotoimisto Esityksen rakenne Yleistä tuloverotuksesta Eri yritysmuotojen verotuksen pääpiirteet Veroilmoitus, verotusmenettely ja muutoksenhaku Sähköinen

Lisätiedot

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry. Hallitus 8.6.2015 versio 1.3. Taloudenhoito-ohje. Seura ja ikäluokat

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry. Hallitus 8.6.2015 versio 1.3. Taloudenhoito-ohje. Seura ja ikäluokat Espoon Palloseuran Jääkiekko ry. Hallitus 8.6.2015 versio 1.3 Taloudenhoito-ohje Seura ja ikäluokat 2 Taloudenhoito-ohje SISÄLLYSLUETTELO 1 SEURAN TALOUDENHOITO 3 1.1 Taloudenhoidon säädökset 3 1.2 Seuran

Lisätiedot

INTRASTAT. Suomessa v. 2015. EU-maiden välisen kaupan tilastointi

INTRASTAT. Suomessa v. 2015. EU-maiden välisen kaupan tilastointi INTRASTAT Suomessa v. 2015 EU-maiden välisen kaupan tilastointi SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Johdanto... 1 2. Mihin ulkomaankauppatilaston tietoja käytetään?... 1 3. Ketkä ovat tilastotietojen ilmoittajia?...

Lisätiedot