NURMIJÄRVEN KUNTA Muuttoliiketutkimus Tutkimusraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NURMIJÄRVEN KUNTA Muuttoliiketutkimus 2015. Tutkimusraportti"

Transkriptio

1 NURMIJÄRVEN KUNTA Muuttoliiketutkimus 2015 Tutkimusraportti Taloustutkimus Oy, Markus Mervola Toukokuu 2015

2 Nurmijärven Kunta Muuttoliiketutkimus 2 TIIVISTELMÄ: NURMIJÄRVEN MUUTTOTUTKIMUS Nurmijärvelle muutettiin vuonna aikana selvästi useimmin Uudenmaan sisältä. Suurimman ryhmän muodostivat Helsingistä muuttaneet. Hieman yli puolet muuttaneista sanoo harkinneensa asuinpaikaksi muitakin vaihtoehtoja kuin Nurmijärveä. Nurmijärvelle muuttaneet ovat olleet pääosin tyytyväisiä muuttopäätökseensä. Ylivoimainen enemmistö sanoo Nurmijärven vastanneen odotuksia vähintään melko hyvin. Kokonaisarvosanojen keskiarvo Nurmijärvestä asuinpaikkana on 8,29. Parhaimpia arvioita antavat nuoret, lapsiperheiden vanhemmat ja omakotitaloon muuttaneet vastaajat. Nurmijärvi saa uusilta asukkailtaan paremmat arviot kuin mitä entiset asukkaat antavat uudelle asuinpaikkakunnalleen. Nurmijärveltä muutettiin useimmin muualle Uudellemaalle, mutta 40 prosenttia tässä kyselytutkimuksessa haastatelluista ihmisistä muuttivat kokonaan Uudenmaan ulkopuolelle. Nurmijärveltä poismuutto tapahtui vuosina hyvin usein pääkaupunkiseudun ulkopuoliselle Uudellemaalle. Nurmijärveltä poismuuttaneet olivat tyytyväisiä muuttopäätökseensä ja antoivat pääosin hyviä arvioita uudesta asuinpaikkakunnastaan. Nurmijärvelle muuttamisen yleisimmät syyt ovat asumiskustannusten suhteellinen edullisuus sekä asunnon sopivuus, kuten asunnon aiempaa suurempi koko. Myös halu vaihtaa asuntotyyppiä erityisesti omakoti- tai paritaloon on usein mainittu syyksi Nurmijärvelle muuttamiselle. Vanhemmilla ikäryhmillä suhteellisen yleinen syy on halu muuttaa lähemmäksi ystäviä ja sukulaisia. Nurmijärveltä poismuuttaneiden joukossa yleisin muuton motiivi on ollut halu päästä lähemmäs ystäviä ja sukulaisia. Muita suhteellisen usein mainittuja syitä Nurmijärveltä poismuuttamiselle on oman työpaikan sijainti sekä muutto kumppanin kanssa yhteen tai erilleen. Asumiskustannukset tai asunnon kokoon tai laatuun liittyvät asiat mainitaan Nurmijärveltä poismuuton syiksi selvästi harvemmin kuin mitä ne mainitaan Nurmijärvelle muuton syiksi. Nurmijärvelle muuttaneet kokevat uuden asuinpaikkansa suurimmat puutteet liittyvän liikenneyhteyksiin ja maantieteelliseen sijaintiin. Erityisen hyvät arviot Nurmijärvi saa uusilta asukkailtaan turvallisuudesta, viihtyisyydestä ja lapsiystävällisyydestä. Myös päiväkoti- ja koulutarjontaa pidetään hyvänä.

3 Nurmijärven Kunta Muuttoliiketutkimus 3 Sisällysluettelo: 1. TEKNINEN JOHDANTO TUTKIMUKSEN TOIMEKSIANTAJA JA TARKOITUS TUTKIMUKSEN KOHDERYHMÄ JA OTOS TIEDONKERUUMENETELMÄ TIETOJEN KÄSITTELY JA T-TESTI MUUTA TAUSTAA: NURMIJÄRVEN MUUTTOLIIKKEET NURMIJÄRVELLE MUUTTANEET ASUMISMUOTO MUUTTAJIEN KUNTAVAIHTOEHDOT MUUTTAJIEN AIEMMAT KONTAKTIN NURMIJÄRVELLE ENNAKKO-ODOTUSTEN TOTEUTUMINEN NURMIJÄRVELLE SITOUTUMINEN TIEDON HANKKIMINEN NURMIJÄRVESTÄ NURMIJÄRVELTÄ POISMUUTTANEET ASUMISMUOTO MUUTON MÄÄRÄNPÄÄ MUUTTAJIEN AIEMMAT KONTAKTIN UUTEEN ASUINKUNTAAN ENNAKKO-ODOTUSTEN TOTEUTUMINEN MUUTTOPÄÄTÖSTEN MOTIIVIT NURMIJÄRVELLE MUUTTANEIDEN MUUTON SYYT NURMIJÄRVELTÄ POISMUUTTANEIDEN MUUTON SYYT NYKYISESTÄ JA ENTISESTÄ ASUINKUNNASTA ANNETUT KOKONAISARVIOT MITÄ NYKYISESSÄ ASUINKUNNASSA PITÄISI PARANTAA? ARVIOT VIIHTYISÄÄN ASUINYMPÄRISTÖÖN VAIKUTTAVISTA TEKIJÖISTÄ OMAN KUNNAN SUOSITTELEMINEN ASUINPAIKAKSI MUILLE LIITE 1: KYSELYLOMAKE LIITE 2: AD HOC TUTKIMUKSEN JULKAISUOHJEET... 40

4 Nurmijärven Kunta Muuttoliiketutkimus 4 1. Tekninen Johdanto 1.1. Tutkimuksen toimeksiantaja ja tarkoitus Tutkimus Nurmijärven muuttajista toteutettiin Nurmijärven kunnan toimeksiannosta. Tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa Nurmijärvelle muuttaneista sekä Nurmijärveltä poismuuttaneista. Lukuisat tutkimukset ovat osoittaneet, että pitkän matkan muutoissa muuton varsinaisina syinä ovat toimeentuloon ja työhön liittyvät seikat tai jotkin muut merkittävät elämäntilanteen muutokset kuten opiskelun aloittaminen tai työelämästä poistuminen. Lähialueelle suuntautuvassa muutossa merkittävimmät motiivit liittyvät useimmin asumiseen ja asumisympäristöön. Käsillä olevan tutkimuksen tarkoituksena on saada riittävän yksityiskohtaista tietoa juuri ihmisten muuttopäätösten motiiveista. Muuton motiivien ymmärtämiseksi tutkimuksessa selvitettiin myös muuttajien mielipiteitä nykyisestä asuinkunnasta (Nurmijärvi tai jokin muu). Haastateltavia pyydettiin muun muassa arviomaan asumisympäristöään sekä antamaan asuinkukkastaan kokonaisarvion Tutkimuksen kohderyhmä ja otos Tutkimuksen kohderyhmän muodostivat Nurmijärvelle vuosina muuttaneet henkilöt ja samana ajankohtana sieltä poismuuttaneet henkilöt. Haastateltavien ikähaarukka oli vuotiaat. Tätä nuoremmat vastaajat rajattiin kohderyhmän ulkopuolelle, sillä hyvin usein alle 25- vuotiaiden muuton syyt liittyvät opiskeluun. Haastattelut kiintiöitiin niin, että hieman reilu 500 haastateltavasta henkilöstä puolet olivat alueelle muuttaneita (n=252) ja puolet alueelta poismuuttaneita henkilöitä (n=256). Tutkimusotos kiintiöitiin siten, että otos muodostuisi mahdollisimman edustavaksi muuttaneiden ihmisten asuntotyypin mukaisesti (kerrostalo, rivitalo, paritalo omakotitalo, jokin muu). Kiintiöiden koko arvioitiin väestötietojärjestelmästä saadun tutkimusnäytteen perusteella. Nurmijärveltä poismuuttaneiden osalta kerrostaloon muuttaneiden osuus jäi lopulta hieman vajavaiseksi, ja omakotitaloon muuttaneiden osuus hieman korostui. Lopullinen vastaajaotos näytti vinoutuvan hieman siten, että vanhemmat vastaajat ovat jonkin verran yliedustettuina. Tämä asia on pyritty mahdollisimman hyvin ottamaan huomioon kussakin raportoitavassa kohdassa Tiedonkeruumenetelmä Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluina Taloustutkimus Oy:n puhelinhaastattelukeskuksessa Tutkimusta varten haastateltiin yhteensä 508 vastaajaa. Haastatteluja teki yhteensä 60 Taloustutkimus Oy:n koulutettua puhelinhaastattelijaa.

5 Nurmijärven Kunta Muuttoliiketutkimus Tietojen käsittely ja T-testi Tilastolliset ajot ja ristiintaulukoinnit on tehty Taloustutkimus Oy:sa. Taulukoinnissa on käytetty T- testiä, joka mittaa kunkin taulukoidun taustamuuttujan kohdalla, poikkeaako tulos muista vastaajista enemmän kuin mitä satunnaisvaihtelun osuus on 95%:n luotettavuustasolla. Kaikkien kysymysten ristiintaulukoinnit on toimitettu tilaajalle erillisenä Excel-tiedostona Muuta Tutkimuksessa käytetty kyselylomake on raportin liitteenä. SGS Fimko on myöntänyt Taloustutkimukselle sekä ISO 9001:2008 että ISO laatusertifikaatit, ja tämän projektin kaikki vaiheet on toteutettu näiden standardien sekä Suomen lakien mukaisesti. Tutkimusraportin on kirjoittanut markkinatutkija Markus Mervola. Tutkimusprojektissa ei käytetty alihankkijoita missään työvaiheessa.

6 Nurmijärven Kunta Muuttoliiketutkimus 6 2. Taustaa: Nurmijärven muuttoliikkeet Kuntien välisissä muuttovirroissa Nurmijärvi on ollut koko 2000-luvun selvä muuttovoittokunta. Tosin 2010-luvulla muuttoliike Nurmijärvelle on ollut hieman vaisumpaa. Viimeisin Tilastokeskuksen julkaisema tilastotieto kuntien välisestä muuttoliikkeistä on vuodelta Muuttotappio Nurmijärvellä on kohdistunut selvimmin vuotiaisiin, minkä selittää luonnollisesti opiskelijaikäisten muutto muille paikkakunnille. Muuttovoitto sen sijaan on korostunut vuotiaissa, joista suuri osa on myös perheellisiä. Nurmijärvelle vuosina muuttaneista melko tarkalleen puolet on vuotiaita, kun taas pois muuttaneista vuotiaiden osuus on 37 prosenttia. Nurmijärven muuttoliikkeet Nurmijärvelle muuttaneet Nurmijärveltä poismuuttaneet Määrä Osuus (%) Määrä Osuus (%) 0-4v % % 5-9 v % % v % % v % % v % % v % % v % % v % % v % % v % % v % % v % % v % % v % % v 55 1 % 64 1 % 75 v % 58 1 % Ikäluokat yhteensä % % Lähde: Tilastokeskus 2010-luvulla Nurmijärvelle on tyypillisenä vuonna muuttanut yli 2000 henkilöä. Lähtömuutto (Nurmijärveltä) pois on ollut hieman pienempää, mutta myös tyypillisesti yli 2000 henkilöä. Nurmijärvelle muuttaneet Yhteensä Pääkaupunkiseutu Muu Uusimaa Muu Suomi Yhteensä kaikki Lähde: Tilastokeskus

7 Nurmijärven Kunta Muuttoliiketutkimus 7 Nurmijärveltä poismuuttaneet Muuttokunta Pääkaupunkiseutu Muu Uusimaa Muu Suomi Yhteensä kaikki Lähde: Tilastokeskus Muuttovirtojen kannalta merkittävimmät kunnat Nurmijärvelle ovat lähellä sijaitsevat Uudenmaan kunnat ja kaupungit. Vuonna 2013 kymmenen merkittävimmin kunnan listalla sekä tulo- että lähtömuuton osalta on vain kaksi Uudenmaan ulkopuolista kuntaa, tulomuutossa Tampere ja Oulu, lähtömuutossa Tampere ja Turku. Muuttoliikkeet vuonna 2013 (viimeisin tilastotieto) Tulomuutto Nurmijärvelle Lähtömuutto Nurmijärveltä Kunta Määrä Kunta Määrä Vantaa 487 Helsinki 424 Helsinki 447 Vantaa 270 Espoo 281 Hyvinkää 245 Hyvinkää 138 Espoo 152 Tuusula 67 Tuusula 65 Vihti 50 Tampere 53 Tampere 43 Järvenpää 48 Järvenpää 40 Turku 39 Kerava 37 Vihti 36 Oulu 33 Kerava 36 Lähde: Tilastokeskus Noin 80 prosenttia vuosien välillä Nurmijärvelle muuttaneista muutti sinne Uudenmaan sisältä. Noin 70 prosenttia niistä, jotka muuttivat pois Nurmijärveltä, muuttivat jonnekin muualle Uudellemaalle.

8 Nurmijärven Kunta Muuttoliiketutkimus 8 3. Nurmijärvelle muuttaneet 3.1. Asumismuoto Kun tarkastellaan Nurmijärvelle vuosien aikana muuttaneita heidän nykyisen asuntotyyppinsä mukaan, tässä aineistossa suurimman ryhmän (43 %) muodostavat omakotitalossa asuvat. Rivitalossa asuu 23 prosenttia, paritalossa 13 prosenttia ja kerrostalossa 18 prosenttia. Omakotitalo asuntotyyppinä on keskimääräistä yleisempää vuotiailla, lapsiperheillä sekä pääkaupunkiseudun ulkopuoliselta Uudeltamaalta muuttaneilla. Myös suurituloiset asuvat muita useammin omakotitalossa. Valtaosa, 79 prosenttia, Nurmijärvelle hiljattain muuttaneista asuu omistusasunnossa. Nurmijärvelle muuttaneet Kaikki Edellinen asuinkunta Espoo, Kauniainen Helsinki Vantaa Muu uusimaa Muu Suomi Perusjoukko Minkä tyyppisessä asunnossa asutte? kerrostalo 18 % 12 % 10 % 13 % 26 % 33 % rivitalo 23 % 29 % 25 % 29 % 11 % 19 % paritalo 13 % 15 % 15 % 18 % 5 % 8 % omakotitalo 43 % 41 % 44 % 38 % 58 % 38 % muu 3 % 3 % 6 % 4 % - 2 % Suurin osa, 56 prosenttia, Nurmijärvelle hiljattain muuttaneista, asui ennen muuttamistaan kerrostalossa. Lähes puolet (44 %) asui ennen muuttoaan Nurmijärvelle vuokra-asunnossa Muuttajien kuntavaihtoehdot Haastateltavilta tiedusteltiin myös, harkitsivatko he muuttopäätöstä tehdessään muita kuin Nurmijärveä uutena asuinpaikkana. Hieman yli puolet sanoi harkinneensa myös muita kuntia. Selvästi useimmin harkittu vaihtoehto asuinkunnaksi oli Vantaa. Myös Tuusula oli suhteellisen usein muuttajien harkintalistalla. Hyvin moni, hieman useampi kuin kaksi neljästä, ei harkinnut muuta vaihtoehtoa. Erityisesti yli 55-vuotiaat harkitsivat muita kuntia uudeksi asuinpaikaksi keskimääräistä harvemmin. Tämä johtunee ainakin osaksi siitä, että vanhimmalla väestöllä yksi muuten keskeinen syy on tämän tutkimuksen perusteella, kuten myöhemmin nähdään, halu muuttaa lähemmäs ystäviä ja sukulaisia. Alle 45-vuotiaistakin kuitenkin joka kolmas piti Nurmijärveä niin selvänä valintana, ettei harkinnut muuttamista mihinkään muuhun asuinkuntaan. Pari- tai rivitaloon muuttaneet sekä erityisesti Vantaalta lähteneet harkitsivat keskimääräistä useammin myös muita kuntia asuinpaikaksi

9 Nurmijärven Kunta Muuttoliiketutkimus Muuttajien aiemmat kontaktin Nurmijärvelle Nurmijärvelle hiljattain muuttaneilla on suurimmalla osalla jonkinlaisia aiempia kontakteja Nurmijärveen. Tosin reilu kolmannes (37 %) sanoo, ettei mitään aiempia kontakteja Nurmijärveen ole. Lähes neljännes (23 %) sanoo, että joko itse tai puoliso on syntynyt Nurmijärvellä. Kolmanneksella on ennestään sukulaisia tai tuttavia Nurmijärvellä. Nurmijärvelle muuttaneet Kaikki Ikäryhmä v v v v. 65+ v. Perusjoukko Millaisia kontakteja teillä oli nykyiseen asuinkuntaanne ennen sinne muuttoanne? Olen itse tai puolisoni on syntynyt tai asunut siellä 23 % 30 % 15 % 30 % 24 % 17 % Olen itse tai puolisoni on käynyt siellä melko usein 5 % 2 % 6 % 8 % 10 % 2 % Olen itse tai puoliseni on käynyt siellä joitakin kertoja 3 % 1 % 4 % 3 % 3 % 4 % Minulla tai puolisollani on sukulaisia tai tuttavia siellä 33 % 30 % 37 % 25 % 34 % 40 % Minulla ei ole mitään aiempia kontakteja nykyiseen 37 % 41 % 43 % 38 % 24 % 29 % asuinkuntaani Jokin muu kontakti 16 % 11 % 11 % 23 % 17 % 25 %

10 Nurmijärven Kunta Muuttoliiketutkimus Ennakko-odotusten toteutuminen Ylivoimainen enemmistö (92 %) Nurmijärvelle hiljattain muuttaneista on sitä mieltä, että asuinpaikkaan liitetyt odotukset ovat toteutuneet vähintään melko hyvin. Monelle uusi asuinpaikka on kuitenkin tuonut eteen jotain odottamatonta, koska 48 prosenttia on sitä mieltä, että odotukset ovat täyttyneet erittäin hyvin. Lapsiperheiden vanhemmat, omakotitalojen asujat ja pääkaupunkiseudun ulkopuoliselta Uudeltamaalta muuttaneet kokevat muita vahvemmin Nurmijärven vastanneen sille asetettuja odotuksia Nurmijärvelle sitoutuminen Tutkimuksessa selvitettiin myös, kuinka sitoutuneita Nurmijärvelle hiljattain muuttaneet ovat asumaan juuri Nurmijärvellä, eikä esimerkiksi missä tahansa Uudenmaan tai Keski-Uudenmaan kunnassa. Haastateltavia pyydettiin valitsemaan kahdesta seuraavasta vaihtoehdosta itseä paremmin kuvaava: 1) haluan asua tällä hetkellä nimenomaan Nurmijärven kunnassa tai 2) asuinkunnalla ei sinänsä ole minulle merkitystä voisin asua samankaltaisessa asunnossa ja asumisympäristössä myös jossain lähikunnassa Hieman yli puolet (58 %) on sitä mieltä, että asuinkunnalla ei sinänsä ole merkitystä vaan yhtä hyvin voisi asua samankaltaisessa asunnossa ja asumisympäristössä myös jossain lähikunnassa. Ikä näyttäisi korreloivan suoraan Nurmijärvelle sitoutumisen kanssa: mitä vanhempi vastaaja, sitä todennäköisemmin tämä haluaa asua nimenomaan Nurmijärvellä. Myös pääkaupunkiseudun (Espoo, Helsinki, Vantaa) ulkopuoliselta Uudeltamaalta ja kokonaan muualta Suomesta muuttaneet kokevat keskimääräistä useammin olevansa sitoutuneita juuri Nurmijärvelle. Sen sijaan lapsiperheet eivät näyttäisi olevan keskimääräisesti lainkaan keskimääräistä sitoutuneempia Nurmijärvellä asumiseen. Tutkimustulokset viittaavat siihen, että ainakin

11 Nurmijärven Kunta Muuttoliiketutkimus 11 nuorehkoista työssäkäyvistä ihmisistä selvästi suurin osa ei koe välttämättömäksi asua Nurmijärvellä pitkälle tulevaisuuteen Tiedon hankkiminen Nurmijärvestä Nurmijärvelle muuttaneet ihmiset ovat hakeneet tietoa Nurmijärvestä ennen muuttoa yleensä Internetistä. Tuttavat ja sukulaiset ovat myös suhteellisen yleisiä tietolähteitä. Kunnan kotisivuja on hyödyntänyt kuusi prosenttia muuttajista. Taustaryhmäkohtaisessa tarkastelussa tietolähteiden käytöstä ei löydy mitään mainittavia eroavaisuuksia. Mainita kuitenkin voi, että Nurmijärvelle muuttaneet ovat käyttäneet kunnan kotisivuja ahkerammin kuin Nurmijärveltä poismuuttaneet. Tämän selittänee osin se, että Nurmijärveltä on muutettu useimmin yleisesti hyvin tunnettuihin kuntiin sekä myös paikkakunnille, jossa muuttaja on entuudestaan asunut.

12 Nurmijärven Kunta Muuttoliiketutkimus 12 Nurmijärvelle muuttaneet Nurmijärveltä pois muuttaneet Perusjoukko Mistä tietolähteistä haitte tietoa tehdessänne muuttopäätöstä nykyiseen asuinpaikkaanne? Internet 54 % 51 % Tuttavat/sukulaiset, jotka tuntevat kuntaa 23 % 19 % Lehdet 7 % 8 % Kunnan kotisivut 6 % 2 % Työnantaja 1 % 0 % Televisio 0 % 0 % Radio 0 % 0 % Kotiin tulleet esitteet 0 % 0 % Messut 0 % 0 % Muualta 6 % 6 % Ei mistään 23 % 31 %

13 Nurmijärven Kunta Muuttoliiketutkimus Nurmijärveltä poismuuttaneet 4.1. Asumismuoto Nurmijärveltä vuosien aikana poismuuttaneista puolet asuivat Nurmijärvellä omakotitalossa, joka neljäs rivitalossa, viidennes kerrostalossa ja seitsemän prosenttia paritalossa. Uudessa asuinkunnassaan alle puolet asuu nyt omakotitalossa (43 %), joka neljäs kerrostalossa, viidennes rivitalossa ja kahdeksan prosenttia paritalossa. Kerrostaloon on muutettu keskimääräistä useammin silloin, kun muutto on suuntautunut pääkaupunkiseudulle, erityisesti Helsinkiin. Kun muutto on tapahtunut koko Uudenmaan ulkopuolelle, uudessa kunnassa asuntotyyppi on selvästi useimmin omakotitalo. Nurmijärveltä pois muuttaneet Kaikki Nykyinen asuinkunta Espoo, Kauniainen Helsinki Vantaa Muu Uusimaa Muu Suomi Perusjoukko Minkä tyyppisessä asunnossa asutte? kerrostalo 26 % 39 % 69 % 35 % 18 % 13 % rivitalo 20 % 6 % 6 % 17 % 32 % 20 % paritalo 8 % 22 % 11 % 17 % 8 % 2 % omakotitalo 43 % 28 % 11 % 22 % 42 % 62 % muu 3 % 6 % 3 % 9 % 1 % 3 % 4.2. Muuton määränpää Tässä tutkimuksessa haastatelluista Nurmijärveltä poismuuttaneista henkilöistä 30 prosenttia muutti pääkaupunkiseudulle (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen) ja 31 prosenttia jonnekin muualle Uudellemaalle. Muualle Suomeen muutti siten 39 prosenttia poismuuttaneista. Kunnittain tarkasteluna suosituimmat muuttokunnat olivat Helsinki (14 % kaikista), Hyvinkää (12 %), Vantaa (9 %) ja Espoo (7 %).

14 Nurmijärven Kunta Muuttoliiketutkimus 14 Nurmijärveltä pois muuttaneet Kaikki Uuden asunnon tyyppi kerrostalo rivitalo paritalo omakotitalo Perusjoukko Mihin kuntaan muuttanut? Espoo, Kauniainen 7 % 11 % 2 % 20 % 5 % Helsinki 14 % 36 % 4 % 20 % 4 % Vantaa 9 % 12 % 8 % 20 % 5 % Muu Uusimaa 31 % 21 % 48 % 30 % 30 % Muu Suomi 39 % 20 % 38 % 10 % 57 % 4.3. Muuttajien aiemmat kontaktin uuteen asuinkuntaan Nurmijärveltä pois muuttaneista reilu neljännes muutti takaisin kuntaan jossa oli asunut aiemmin. Helsinkiin tai Vantaalle muuttaneista lähes puolet oli asunut jommassakummassa aiemmin. Sen sijaan pääkaupunkiseudun ulkopuoleiselle Uudellemaalle muuttaneista vain 15 prosenttia oli asunut muuttokunnassaan aiemmin. Nurmijärveltä pois muuttaneet Kaikki Nykyinen asuinkunta Espoo, Kauniainen Helsinki Vantaa Muu Uusimaa Muu Suomi Perusjoukko Millaisia kontakteja teillä oli nykyiseen asuinkuntaanne ennen sinne muuttoanne? Olen itse tai puolisoni on syntynyt tai asunut siellä 29 % 28 % 40 % 52 % 15 % 30 % Olen itse tai puolisoni on käynyt siellä melko usein 9 % - 17 % - 11 % 8 % Olen itse tai puoliseni on käynyt siellä joitakin kertoja 5 % % 5 % Minulla tai puolisollani on sukulaisia tai tuttavia siellä 36 % 56 % 43 % 39 % 28 % 36 % Minulla ei ole mitään aiempia kontakteja nykyiseen asuinkuntaani 24 % 11 % 9 % 13 % 30 % 30 % Muu kontakti 18 % 17 % 34 % 13 % 22 % 10 % 4.4. Ennakko-odotusten toteutuminen Valtaosa osa (92 %) Nurmijärveltä hiljattain poismuuttaneista on sitä mieltä, että uuteen asuinpaikkaan liitetyt odotukset ovat toteutuneet vähintään melko hyvin. Pääkaupunkiseudun ulkopuoliselle Uudellemaalle muuttaneet ja lapsiperheiden vanhemmat kokevat keskimääräistä selvästi harvemmin, uusi asuinpaikka olisi täysin vastannut odotuksia.

15 Nurmijärven Kunta Muuttoliiketutkimus 15

16 Nurmijärven Kunta Muuttoliiketutkimus Muuttopäätösten motiivit Haastateltavilta kysyttiin avoimella kysymyksellä muuton syitä. Haastattelu eteni niin, että ensiksi vastaajia pyydettiin kertomaan tärkein syy sille, miksi muutti pois aiemmalta paikkakunnalta. Sen jälkeen tätä pyydettiin listaamaan vielä muita syitä poismuuttoon. Seuraavaksi haastateltavaa pyydettiin kertomaan tärkein syy sille, miksi hän muutti juuri nykyiselle asuinpaikkakunnalleen. Lopuksi häneltä kysyttiin vielä mahdollisia muita syitä nykyisen asuinpaikan valinnalle. Muuttopäätösprosessin jakaminen kahteen osaan poismuuton syyt ja uuden asuinpaikan valintaan liittyvät syyt on todellisuudessa hieman ongelmallista. Siinä missä yksi vastaaja kertoo tärkeimmäksi syyksi muuttaa pois edelliseltä asuinpaikasta esimerkiksi halun päästä lähemmäksi sukulaisia, toinen vastaaja saattaa sanoa saman syyn olleen keskeinen uutta asuinpaikkaa valittaessa. Muuton syitä haluttiin kutienkin tutkia tällä tavalla neljällä eri kysymyksellä haastatteluteknisistä syistä: näin varmistettiin, että haastateltavat pohtivat ja palauttavat mieleen muuton syitä mahdollisimman moninaisesti. Muuton syitä analysoidaan tässä osioissa pääasiassa siten, että kaikkiin neljään kysymykseen tulleita vastauksia tarkastellaan yhtenä kokonaisuutena Nurmijärvelle muuttaneiden muuton syyt Kun tarkastellaan vastaajien antamia tärkeimpiä syitä muuttaa pois aiemmalta paikkakunnalta, useimmin mainittu syy on tarve edullisempaan tai hinta-laatusuhteeltaan parempaan asuntoon. Tärkeimmäksi syyksi muuttaa juuri Nurmijärvelle on useimmin sanottu olevan halu muuttaa lähemmäs ystäviä/sukulaisia. Tosin muille kuin yli 65-vuotiailla halu muuttaa lähemmäksi sukulaisia/ystäviä on tärkein huomattavasti harvemmin.

17 Nurmijärven Kunta Muuttoliiketutkimus 17 Tärkeimmät muuton syyt Tärkein muutolle pois aiemmalta asuinpaikkakunnalta % Tärkein syy muuttoon Nurmijärvelle % Edullisempi asunto / parempi hinta-laatusuhde 15 % Halu lähemmäs ystäviä/sukulaisia 19 % Muutto yhteen/erilleen 12 % Sopivampi/tilavampi/laadukkaampi asunto 14 % Halu päästä Lähemmäs ystäviä/sukulaisia 12 % Sijainti parempi oman työpaikan kannalta 13 % Sopivampi/tilavampi/laadukkaampi asunto 12 % Muutto yhteen/erilleen 12 % Vaihto asuntotyypistä toiseen 10 % Edullisempi asunto/parempi hinta-laatusuhde 12 % Sijainti huono oman työpaikan kannalta 9 % Vaihto asuntotyypistä toiseen 6 % Halu maaseutu-/kaupunkimaisemiin 6 % Halu vaihtaa asuinympäristöä 5 % Sijainti perheenjäsenen työpaikkaan 3 % Paremmat liikenneyhteydet/parempi sijainti 5 % Halu vaihtaa asuinympäristöä 3 % Halu maaseutu-/kaupunkimaisemiin 3 % Tyytymättömyys kunnallisiin palveluihin 2 % Sijainti parempi perheenjäsenen työpaikkan 2 % Huono sijainti perheenjäsenen opiskelupaikkaan 1 % Paremmat kunnalliset palvelut 2 % Uusi asuinpaikka turvallisempi 1 % Vapaa-ajan harrastusmahdollisuudet 2 % Huonot harrastusmahdollisuudet 1 % Tuttava/sukulainen suositteli 1 % Sijainti//liikenneyhteydet 1 % Asuinpaikka turvallisempi 1 % Muu 12 % Muu 1 % Eos 0 % Eos 2 % Kun muuton syitä analysoidaan kaikkiin neljään kysymykseen tulleiden vastausten perusteella, niin Nurmijärvelle muuton syyt nähdään useimmin liittyvän asuntoon. Yleisimpiä syitä ovat asumiskustannusten suhteellinen edullisuus sekä asunnon sopivuus, kuten asunnon aiempaa suurempi koko. Myös halu vaihtaa asuntotyyppiä erityisesti omakoti- tai paritaloon on suhteellisen usein mainittu syyksi Nurmijärvelle muuttamiselle. Nurmijärvi valitaan asuinpaikaksi melko usein myös sen maantieteellisen sijaintiin liittyvien asioiden vuoksi: reilu neljännes Nurmijärvelle muuttaneista nimittäin sanoo, että syynä muuttoon on ollut oman työpaikan sijainti tai halu päästä lähemmäs ystäviä tai sukulaisia. Harvemmin mainittuja syitä ovat kuitenkin Nurmijärven liikenneyhteydet tai maantieteellinen sijainti sinänsä. Nurmijärvelle muutetaan usein myös halusta päästä maaseutumaisempiin maisemiin. Tämän sanoo syyksi erityisesti Helsingistä muuttaneet, mutta hyvin harvoin Uudenmaan ulkopuolelta Nurmijärvelle tulleet ihmiset. Muuton syitä kaiken kaikkiaan selittävät luonnolliseesti ihmisten elämäntilanteet ja myös sosioekonomiset tekijät. Ikäryhmittäin tarkasteltuna vanhemmalla väestönosalla ja erityisesti eläkeiässä oleville ylivoimaisesti yleisin syy (60 % mainitsee) muuttoon on halu päästä lähemmäs ystäviä ja sukulaisia. Nuorimmat, eli vuotiaat, sen sijaan sanovat muita selvästi useammin syyn olevan asumiskustannuksissa. Ikäryhmäkohtaisia eroja selittänee parhaiten talouden koko ja siinä tapahtuvat muutokset. Lapsiperhetalouksissa asuvat sanovat selvästi muita useammin muut syiksi asumiskustannukset sekä tarpeen saada sopivampi asunto.

18 Nurmijärven Kunta Muuttoliiketutkimus 18 Kaikki Nurmijärvelle muuttaneet Ikäryhmä v v v v. 65+ v. Perusjoukko Nurmijärvelle muuton syyt Edullisempi asunto / parempi hintalaatusuhde 32 % 46 % 41 % 28 % 14 % 13 % Sopivampi/tilavampi/laadukkaampi asunto 31 % 30 % 39 % 40 % 21 % 25 % Sijainti oman työpaikan kannalta 27 % 35 % 31 % 33 % 28 % 4 % Halu lähemmäs ystäviä/sukulaisia 27 % 21 % 15 % 10 % 31 % 60 % Halu maaseutu/kaupunkimaisemiin 22 % 25 % 20 % 30 % 21 % 15 % Vaihto asuntotyypistä toiseen 20 % 20 % 24 % 18 % 24 % 17 % Muutto yhteen/erilleen 19 % 16 % 13 % 25 % 41 % 10 % Halu vaihtaa asuinympäristöä 12 % 12 % 11 % 18 % 7 % 10 % Sijanti / paremmat liikenneyhteydet 9 % 9 % 11 % 10 % 10 % 6 % Kunnalliset palvelut 6 % 5 % 4 % 5 % 7 % 10 % Sijainti perheenjäsenen työpaikkaan 5 % 4 % 7 % 8 % 7 % 2 % Uusi asuinpaikka turvallisempi 5 % 5 % 7 % 5 % - 4 % Sijainti perheenjäsenen opiskelupaikkaan 2 % 2 % 4 % 3 % 3 % - Vapaa-ajan harrastusmahdollisuudet 2 % 1 % 4 % 3 % - 4 % Tuttava/sukulainen suositteli 1 % 1 % 2 % 3 % - - Sijainti oman opiskelupaikan kannalta 1 % 2 % Kulttuuripalvelut 1 % % Muu syy 18 % 16 % 13 % 13 % 17 % 31 % Eos 3 % 1 % 2 % 8 % - 4 % Ylimpään tuloluokkaan (talouden tulot) kuuluville sekä työelämässä johto- tai asiantuntijatehtävissä oleville asunnon edullisuus tai hyvä hintalaatusuhde on yleisimpiä syitä muuttaa Nurmijärvelle. Tätä selittänee se, että edellä mainittuihin ryhmiin kuuluvilla on muita selvästi useimmin lapsia ja he siksi usein muuttavat keskimääräistä suurempiin asuntoihin. Oman työpaikan sijainti on keskimääräisestä useammin tärkeä Nurmijärvelle muuton syy työväestössä ja toimihenkilön asemassa oleville sekä Uudenmaan ulkopuolelta muuttaneilla. Nurmijärvelle sitoutuneiden (haluaa asua nimenomaan Nurmijärvellä) joukossa halu päästä lähelle ystäviä ja sukulaisia on selvästi useimmin mainittu syy muutolle. Tätä selittää osin se, että tässä joukossa korostuu nimenomaan vanhemmat ihmiset, joille juuri ystävien ja sukulaisten läheisyys on ollut tärkeä muutoin perustu. Kun Nurmijärvelle sitoutuneiden muuton syitä, tarkastellaan siten, että tarkastelu kohdistetaan vain alle 55-vuotiaisiin, nousee useimmin mainituksi syyksi halu muuttaa maaseutumaisempiin maisemiin sekä tarve päästä omaa työpaikkaa lähemmäksi.

19 Nurmijärven Kunta Muuttoliiketutkimus 19 Kaikki Maatalous / muu yrittäjä Nurmijärvelle muuttaneet Työväestö/ toimihenkilö Ammattiryhmä Ylempi toimihlö / johtaja Eläkeläinen Muu Perusjoukko Nurmijärvelle muuton syyt Edullisempi asunto / parempi hinta-laatusuhde 32 % 42 % 33 % 51 % 13 % 27 % Sopivampi/tilavampi/laadukkaampi asunto 31 % 46 % 27 % 33 % 20 % 53 % Sijainti oman työpaikan kannalta 27 % 33 % 40 % 30 % 5 % 13 % Halu lähemmäs ystäviä/sukulaisia 27 % 25 % 13 % 19 % 61 % 20 % Halu maaseutu/kaupunkimaisemiin 22 % 13 % 26 % 26 % 16 % 23 % Vaihto asuntotyypistä toiseen 20 % 21 % 24 % 16 % 18 % 17 % Muutto yhteen/erilleen 19 % 17 % 17 % 23 % 14 % 27 % Halu vaihtaa asuinympäristöä 12 % 4 % 14 % 19 % 9 % 7 % Nurmijärvelle muuttaneet Kaikki Edellinen asuinkunta Espoo, Kauniainen Helsinki Vantaa Muu uusimaa Muu Suomi Perusjoukko Nurmijärvelle muuton syyt Edullisempi asunto / parempi hinta-laatusuhde 32 % 38 % 34 % 55 % 18 % 10 % Sopivampi/tilavampi/laadukkaampi asunto 31 % 35 % 32 % 45 % 34 % 10 % Sijainti oman työpaikan kannalta 27 % 35 % 20 % 21 % 24 % 40 % Halu lähemmäs ystäviä/sukulaisia 27 % 15 % 23 % 25 % 37 % 33 % Halu maaseutu/kaupunkimaisemiin 22 % 21 % 34 % 27 % 18 % 6 % Vaihto asuntotyypistä toiseen 20 % 38 % 20 % 20 % 18 % 13 % Muutto yhteen/erilleen 19 % 9 % 21 % 14 % 18 % 25 % Halu vaihtaa asuinympäristöä 12 % 12 % 14 % 14 % 8 % 10 % Sijanti / paremmat liikenneyhteydet 9 % 15 % 13 % 5 % 5 % 8 %

20 Nurmijärven Kunta Muuttoliiketutkimus 20 Nurmijärvelle muuttaneet Kaikki Oma tilanne Lapsiperhe Nurmijärvelle sitoutuneet Asuinkunnalla ei merkitystä Kyllä Ei Perusjoukko Nurmijärvelle muuton syyt Edullisempi asunto / parempi hinta-laatusuhde 32 % 18 % 41 % 46 % 23 % Sopivampi/tilavampi/laadukkaampi asunto 31 % 21 % 39 % 42 % 25 % Sijainti oman työpaikan kannalta 27 % 24 % 29 % 29 % 25 % Halu lähemmäs ystäviä/sukulaisia 27 % 38 % 19 % 17 % 32 % Halu maaseutu/kaupunkimaisemiin 22 % 25 % 20 % 27 % 19 % Vaihto asuntotyypistä toiseen 20 % 14 % 24 % 23 % 18 % Muutto yhteen/erilleen 19 % 14 % 22 % 12 % 23 % Halu vaihtaa asuinympäristöä 12 % 12 % 12 % 16 % 10 % 5.2. Nurmijärveltä poismuuttaneiden muuton syyt Nurmijärveltä poismuuttaneiden joukossa yleisin muuton motiivi on ollut halu päästä lähemmäs ystäviä ja sukulaisia. On huomattava, että kaikissa poismuuttaneiden ikäluokissa kyseinen motiivi mainitaan useimmin tai toiseksi useimmin. Nurmijärvelle muuttaneiden joukossahan halu muuttaa lähemmäksi ystäviä ja sukulaisia mainittiin usein vain vanhemmissa ikäluokissa. Muita suhteellisen usein mainittuja syitä Nurmijärveltä poismuuttamiselle on oman työpaikan sijainti sekä muutto kumppanin kanssa yhteen tai erilleen. Asumiskustannukset tai asunnon kokoon tai laatuun liittyvät asiat mainitaan Nurmijärveltä poismuuton syiksi selvästi harvemmin kuin mitä ne mainitaan Nurmijärvelle muuton syiksi.

21 Nurmijärven Kunta Muuttoliiketutkimus 21 Nurmijärveltä pois muuttaneet Kaikki Ikäryhmä v v v v. 65+ v. Perusjoukko Muuton syyt Nurmijärveltä pois Halu lähemmäs ystäviä/sukulaisia 37 % 31 % 41 % 29 % 35 % 46 % Sijainti oman työpaikan kannalta 26 % 39 % 37 % 34 % 17 % 4 % Muutto yhteen/erilleen 21 % 20 % 16 % 29 % 28 % 17 % Sopivampi/tilavampi/laadukkaampi asunto 20 % 22 % 22 % 14 % 17 % 25 % Halu vaihtaa asuinympäristöä 18 % 14 % 14 % 14 % 31 % 17 % Edullisempi asunto/parempi hinta-laatusuhde 18 % 20 % 16 % 20 % 15 % 19 % Sijanti / liikenneyhteydet 17 % 11 % 27 % 9 % 15 % 21 % Halu maaseutu-/kaupunkimaisemiin 16 % 13 % 16 % 3 % 19 % 25 % Vaihto asuntotyypistä toiseen 13 % 6 % 14 % 17 % 11 % 21 % Kunnalliset palvelut 12 % 11 % 16 % 6 % 7 % 19 % Sijainti perheenjäsenen työpaikkaan 6 % 5 % 2 % 11 % 13 % 2 % Vapaa-ajan harrastusmahdollisuudet 6 % 0 % 14 % 6 % 2 % 10 % Sijainti oman opiskelupaikan kannalta 5 % 22 % 0 % 0 % 0 % 0 % Sijainti perheenjäsenen opiskelupaikkaan 2 % 2 % 4 % 3 % 0 % 0 % Kulttuuripalvelut 1 % 0 % 0 % 0 % 2 % 2 % Uusi asuinpaikka turvallisempi 0 % 2 % 0 % 0 % 0 % 0 % Tuttava/sukulainen suositteli 0 % 0 % 0 % 0 % 2 % 0 % Muu syy 17 % 14 % 8 % 11 % 24 % 25 % Eos 4 % 5 % 2 % 0 % 7 % 4 % Kunnille on tunnetusti edullista saada pidettyä hyviä veronmaksajia omassa kunnassa. Kun muuton syitä tarkastellaan tuloluokittain (talouden vuosibruttotulot) havaitaan, että vauraimmissa talouksissa asuvat (yli EUR/v) muuttavat yleisimmin halusta päästä lähelle ystäviä ja sukulaisia. Keskituloisten joukossa ( EUR/v) halu muuttaa lähemmäs ystäviä ja sukulaisia on myös erittäin yleinen. Tässä ryhmässä kuitenkin merkittävä muuton syy on keskimääräistä selvästi useammin parisuhteen päättyminen ja/tai uuden alkaminen. Myös halu päästä lähemmäksi (kenties uutta) työpaikkaa on selvästi keskimääräistä yleisempi syy. Asiat, joihin kunnan puolesta voidaan vaikuttaa, kuten kaavoitus tai kunnalliset palvelut, eivät ole merkittävä syy muuttoon missään tuloluokassa. Asumiskustannukset näyttäisi olevan suhteellisen merkittävä syy ainoastaan alle keskituloisten ryhmässä. Kun tarkastellaan muuton syitä muuttajien uuden asuinkunnan perusteella, kiinnostavimmaksi ryhmäksi muodostuu johonkin toiseen Uudenmaan kuntaan muuttaneet. Keskimääräistä huomattavasti tärkeämpänä syynä heillä on ollut muutto asuntotyypistä toiseen. Myös sopivampi tai laadukkaampi asunto mainitaan tässä ryhmässä selvästi muita useammin. Helsinkiin muutetaan useimmiten sen hyvän liikenteellisen sijainnin vuoksi tai siksi, että näin päästään lähemmäksi omaa työpaikkaa. Uudenmaan ulkopuolelle muita yleisimmin siksi, että päästään lähemmäksi sukulaisia tai edullisempaan asuntoon. Espooseen ja Vantaalle muuttaneita on otoksessa sen verran vähän, että näihin kuntiin muuttaneiden muuton syitä ei voida riittävän luotettavasti analysoida.

22 Nurmijärven Kunta Muuttoliiketutkimus 22 Kaikki Nurmijärveltä pois muuttaneet alle Talouden vuosibruttotulot yli Perusjoukko Muuton syyt Nurmijärveltä pois Halu lähemmäs ystäviä/sukulaisia 37 % 41 % 35 % 39 % 30 % Sijainti oman työpaikan kannalta 26 % 11 % 19 % 37 % 26 % Muutto yhteen/erilleen 21 % 19 % 18 % 31 % 16 % Sopivampi/tilavampi/laadukkaampi asunto 20 % 15 % 19 % 23 % 16 % Halu vaihtaa asuinympäristöä 18 % 11 % 24 % 16 % 21 % Edullisempi asunto/parempi hinta-laatusuhde 18 % 19 % 26 % 14 % 12 % Sijanti / liikenneyhteydet 17 % 22 % 14 % 14 % 23 % Halu maaseutu-/kaupunkimaisemiin 16 % 4 % 18 % 16 % 26 % Vaihto asuntotyypistä toiseen 13 % 7 % 21 % 8 % 14 % Kunnalliset palvelut 12 % 11 % 13 % 12 % 12 % Nurmijärveltä pois muuttaneet Kaikki Espoo, Kauniainen Nykyinen asuinkunta Helsinki Vantaa Muu Uusimaa Muu Suomi Perusjoukko Muuton syyt Nurmijärveltä pois Halu lähemmäs ystäviä/sukulaisia 37 % 17 % 34 % 30 % 33 % 46 % Sijainti oman työpaikan kannalta 26 % 50 % 43 % 48 % 14 % 21 % Muutto yhteen/erilleen 21 % 33 % 26 % 39 % 23 % 13 % Sopivampi/tilavampi/laadukkaampi asunto 20 % 6 % 6 % 4 % 33 % 22 % Halu vaihtaa asuinympäristöä 18 % 22 % 23 % 13 % 20 % 16 % Edullisempi asunto/parempi hinta-laatusuhde 18 % 6 % 3 % 13 % 19 % 26 % Sijanti / liikenneyhteydet 17 % 11 % 37 % 26 % 18 % 8 % Halu maaseutu-/kaupunkimaisemiin 16 % 6 % 11 % 17 % 14 % 20 % Vaihto asuntotyypistä toiseen 13 % 0 % 3 % 9 % 27 % 10 % Kunnalliset palvelut 12 % 28 % 20 % 9 % 11 % 8 %

23 Nurmijärven Kunta Muuttoliiketutkimus Nykyisestä ja entisestä asuinkunnasta annetut kokonaisarviot Haastateltavia pyydettiin antamaan sekä nykyisestä että edellisestä asuinkunnastaan kokonaisarvio asuinpaikkana kouluarvosana-asteikolla Nurmijärvelle hiljattain muuttaneet antavat Nurmijärvelle hyvät arviot. Kaksi kolmesta antaa arvosanaksi vähintään kahdeksan. Annettujen kokonaisarvioiden keskiarvoksi tulee 8,29. Lähes kukaan ei pidä Nurmijärveä huonona asuinpaikkana. Vain kaksi vastaaja antaa Nurmijärvelle arvosanaksi seitsemää huonomman. Nurmijärvelle muuttaneista kaikista tyytyväisimpiä on kokonaisarvioiden perusteella vuotiaat, omakotitalossa asuvat, lapsiperheiden vanhemmat sekä asiantuntija- tai johtotehtävissä olevat sekä eniten tienaavat (yli EUR/brutto/talous). Myös pääkaupunkiseudun ulkopuoliselta Uudeltamaalta Nurmijärvelle muuttaneet antavat keskimääräistä parempia arvioita. Keskimääräistä hieman heikompia arvioita antavat yli 65-vuotiaat ja pienituloiset. Tutkimuksesta kuitenkin nähdään, että demograafisten tekijöiden perusteella ei voida ennustaa, kuka viihtyy Nurmijärvellä ja kuka ei. Asuinviihtyvyyden kokemukseen vaikuttavat varmasti myös henkilökohtaiset mieltymykset. Nimittäin kun tarkastellaan Nurmijärveltä poismuuttaneiden arvioita Nurmijärvestä asuinpaikkana eri taustaryhmissä, havaitaan, että esimerkiksi lapsiperheiden vanhempien tai vuotiaiden antamat kokonaisarviot Nurmijärvestä eivät ole keskimääräistä juurikaan parempia.

24 Nurmijärven Kunta Muuttoliiketutkimus 24 Tutkimusaineisto mahdollistaa Nurmijärvelle hiljattain muuttaneiden antamien arvioiden keskiarvon vertailun kolmeen muuhun keskiarvoon: 1) Nurmijärvelle muuttaneiden antamat arviot edellisestä asuinkunnastaan, 2) entisten nurmijärveläisten antamat arviot nykyisestä asuinkunnastaan ja 3) entisten nurmijärveläisten antamat arviot Nurmijärvestä. Tässä vertailussa Nurmijärvi menestyy sikäli hyvin, että nykyisten Nurmijärveläisten eli kuntaan hiljattain muuttaneiden antamat kokonaisarviot Nurmijärvestä ovat paremmat kuin nurmijärveläisten antamat arviot entisestä kotikunnastaan tai entisten nurmijärveläisten antamat arviot nykyisestä kotikunnastaan. Kaikista huonoin keskiarvo tulee kuitenkin entisten nurmijärveläisten antamista arvioista Nurmijärvelle.

25 Nurmijärven Kunta Muuttoliiketutkimus 25

26 Nurmijärven Kunta Muuttoliiketutkimus Mitä nykyisessä asuinkunnassa pitäisi parantaa? Missä Nurmijärvi voisi sitten parantaa? Julkinen liikenne ja kaupalliset palvelut ovat asioita, joihin useimmin toivotaan muutosta ja joihin kunta voisi teoriassa pystyä vaikuttamaan. Myös liikenneyhteydet mainitaan usein, mutta toki esimerkiksi maantieteellisiin etäisyyksiin kunta ei pysty vaikuttamaan. On huomattava, että kun kunnallisia terveyspalveluja monesti arvostellaan, vain 3 prosenttia nurmijärveläisistä nimeää tämän asiana, johon toivoo parannusta. Vanhimman ikäluokan edustajat ja lapsiperheiden vanhemmat, jotka yleensä käyttävät muita enemmän kunnallisia terveyspalveluja, toivovat terveydenhoitoon muita useammin parannusta. Vain hyvin harva esittää katujen ja yleisten paikkojen kunnossapitoon kohennusta. Nurmijärvelle muuttaneista juuri kukaan ei mainitse, että sellaisiin asioihin kuten asuinalueen turvallisuuteen, sosiaalisiin ongelmiin, ympäristön viihtyvyyteen tai toisaalta lasten päivähoitoon tai kouluopetuksen tasoon tulisi saada kohennusta. Nurmijärvelle hiljattain muuttaneiden antamia parannustoiveita on ehkä järkevintä vertailla Nurmijärveltä johonkin muuhun pääkaupunkiseudun ulkopuoliseen Uudenmaan kuntaan muuttaneiden vastauksiin. Tässä vertailussa Nurmijärven heikkous asukkaiden mielestä näyttäisi olevan liikenneyhteydet ja julkinen liikenne, jotka Nurmijärveltä muualle Uudellemaalle muuttaneet mainitsevat nurmijärveläisiä harvemmin uuden kotikuntansa parannusta vaativina asioina. Nurmijärven suhteellisina vahvuuksina Uudenmaan muihin kuntiin voidaan pitää terveydenhuoltoa, turvallisuutta ja asukkaiden kokemusta sosiaalisten ongelmien vähäisyydestä.

27 Nurmijärven Kunta Muuttoliiketutkimus 27 Nurmijärvelle muuttaneet Nurmijärveltä pois muuttaneet Kaikki Lapsiperhe Kaikki Asuu Uudellamaalla (ei pkseutu) Kyllä Ei Perusjoukko Onko nykyisessä asuinkunnassanne joitakin sellaisia asioita, joihin toivoisitte parannusta? julkinen liikenne 25 % 32 % 22 % 13 % 15 % liikenneyhteydet 21 % 18 % 23 % 5 % 6 % kaupalliset palvelut 12 % 15 % 10 % 7 % 14 % harrastusmahdollisuudet 6 % 8 % 5 % 2 % 1 % terveydenhuolto 3 % 4 % 2 % 7 % 8 % teiden ja katujen kunto 2 % 2 % 3 % 4 % 4 % katujen ja yleisten paikkojen siisteys/kunnossapito 1 % 1 % 1 % 3 % 3 % kulttuuritarjonta 1 % 0 % 1 % 1 % 3 % omakotitontin saanti 1 % 2 % 0 % 1 % 0 % asuntojen hintataso 0 % 0 % 0 % 4 % 1 % asuntojen saanti 0 % 0 % 0 % 1 % 0 % elinkustannukset 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % kirjastopalvelut 0 % 0 % 0 % 1 % 0 % lasten päivähoito 0 % 1 % 0 % 2 % 1 % opetuksen taso kouluissa 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % sosiaaliset ongelmat 0 % 0 % 0 % 1 % 3 % turvallisuus 0 % 0 % 0 % 1 % 1 % työpaikan saanti/työllisyystilanne 0 % 0 % 0 % 2 % 0 % ympäristön viihtyisyys 0 % 0 % 1 % 3 % 3 % muu 31 % 28 % 32 % 31 % 29 % Eos 28 % 23 % 31 % 38 % 38 %

28 Nurmijärven Kunta Muuttoliiketutkimus Arviot viihtyisään asuinympäristöön vaikuttavista tekijöistä Asukkaat ovat tyytyväisiä Nurmijärvellä niihin keskeisiin asioihin, joita yleensä pidetään tärkeinä asuinpaikkakunnan viihtyvyydelle ja houkuttelevuudelle. Haastateltavia pyydettiin arviomaan yhtätoista tekijää asteikolla 1-5, jossa 1 tarkoittaa että asia on toteutunut erittäin huonosti ja 5 että asia on toteutunut erittäin hyvin. Ainoastaan liikenneyhteyksistä Nurmijärvi saa koko vastaajajoukolta arviot, jotka keskiarvoltaan jäävät alle hyvän 3,5. Lähemmäksi tyydyttävää keskiarvoa asettuvat Nurmijärven palvelut, tonttitarjonta ja harrastusmahdollisuudet. Parhaat arviot tulevat tekijästä lähellä luontoa, toiseksi paras asuinympäristön turvallisuudesta ja kolmanneksi asuinympäristön viihtyisyydestä. Muut arvioitavat tekijät, joista kaikista siis tulee hyvät arviot, ovat lapsiystävällisyys, itselle/perheelle sopivat asuntotarjonta, päiväkotitarjonta ja koulutarjonta. Taustaryhmittäin tarkasteltuna lapsiperheiden vanhemmat antavat muita parempia arvioita Nurmijärven asuinympäristön viihtyisyydestä, lapsiystävällisyydestä ja sopivasta asuntotarjonnasta. Hieman huonompia arvioita lapsiperheiden vanhemmat antavat tonttitarjonnasta ja palveluista. Pääkaupunkiseudun ulkopuoliselta Uudeltamaalta muuttaneiden arviot esimerkiksi Helsingistä muuttaneiden arvioihin poikkeavat merkittävämmin siinä, että he antavat entisiä helsinkiläisiä heikompia arvioita Nurmijärven lapsiystävällisyydestä ja asunto- sekä tonttitarjonnasta.

29 Nurmijärven Kunta Muuttoliiketutkimus 29 Nurmijärven nykyisiltä asukkailta saamia arvioita eri asumisviihtyvyyttä mittaavasti asioista voidaan vertailla Nurmijärveltä pois muuttaneiden antamiin arvioihin uudesta asuinkunnastaan. Vertailussa tulee kuitenkin muistaa, että poismuuttaneiden annetut arviot eivät tietenkään kohdistu vain johonkin tiettyyn kaupunkiin. Vertailujoukko koostuu kaikista niistä kaupungeista, johon tämän tutkimuksen vastaajat ovat Nurmijärveltä muuttaneet.

30 Nurmijärven Kunta Muuttoliiketutkimus 30 Nurmijärvi saa nykyisiltä asukkailtaan lähes kaikista tekijöistä paremmat arviot verrattuna pois muuttaneiden nykyisille asuinkunnilleen antamien arvioiden keskiarvoon. Liikenneyhteyksistä Nurmijärvi saa nykyisiltä asukkailtaan tosin selvästi vertailuryhmää huonommat arviot. Jonkin verran huonommat arviot tulevat myös harrastusmahdollisuuksista ja palveluista. Nurmijärvi erottuu tässä vertailussa selvästi parempana lapsiystävällisyydeltään, päiväkoti- ja koulutarjonnaltaan sekä tonttitarjonnaltaan. Nykyisten nurmijärveläisten antamia arvioita asumisviihtyvyydestä on tarkoituksenmukaisempaa vertailla kuitenkin Nurmijärveltä muualle Uudellemaalle (pl. pääkaupunkiseutu) muuttaneiden antamiin arvioihin nykyisestä asuinkunnasta. Tässä vertailussa Nurmijärvi saa samansuuntaiset arviot asuinympäristön turvallisuudesta ja viihtyvyydestä sekä itselle/perheelle sopivasta asuntotarjonnasta ja palveluista. Selvästi paremmat arviot Nurmijärvi saa koulutarjonnasta ja jonkin verran paremmat arviot päiväkotitarjonnasta ja lapsiystävällisyydestä yleensä. Sen sijaan liikenneyhteyksistä, tonttitarjonnasta ja harrastusmahdollisuuksista nykyiset nurmijärveläiset antavat heikommat arviot kuin Nurmijärveltä muualla Uudellemaalle muuttaneet uudesta asuinkunnastaan.

31 Nurmijärven Kunta Muuttoliiketutkimus Oman kunnan suositteleminen asuinpaikaksi muille Yksityisen sektorin yritykset tutkivat usein asiakkaidensa tyytyväisyyttä suositteluhalukkuusindeksin (eli Net Promoter Index) avulla. Se on periaatteeltaan yksinkertainen mutta erittäin toimiva konsepti. Siinä asiakkaiden sitoutumisastetta mitataan heidän suositteluhalukkuutensa kautta. Vahva suositteluhalukkuus merkitsee enemmän kuin pelkkä hiljainen tyytyväisyys. Suositteluhalukkuus mitataan kysymällä kohderyhmään kuuluvilta, kuinka todennäköisesti he suosittelisivat tuotetta tai palvelua muilla asteikolla Malli perustuu amerikkalaisen tutkijan Fred Reichheldin mittaviin pohjatutkimuksiin, joiden mukaan korkea suositteluhalukkuus korreloi vahvasti yrityksen taloudellisen menestyksen kanssa. Reichdeldin mallissa vastaajat luokitellaan heidän antamansa vastauksien mukaan aktiivisiin suosittelijoihin 9-10, passiivisiin asiakkaisiin 7-9, ja kriitikoihin 0-6. Suositteluindeksi lasketaan yksikertaisesti vähentämällä kriitikoiden osuus aktiivisista suosittelijoista. Tässä tutkimuksessa suositteluhalukkuuden ajatellaan kertovan, että asuinkokemus on ollut niin hyvä, että henkilö on valmis suosittelemaan kuntaan asuinpaikkana muilla. Taustaryhmittäin tarkasteltuna suositteluhalukkuus on keskimääräistä korkeampi omakotitaloasukkaiden ja lapsiperheiden vanhempien keskuudessa. Ikäluokittainen tarkasteltuna suositteluhalukkaimmat ovat vuotiaat. Kun tarkastellaan suositteluhalukkuutta vielä sen mukaan, mistä päin Nurmijärvelle on muutettu, niin helsinkiläiset ja toisaalta kokonaan Uudenmaan ulkopuolelta tulleet ovat muita useammin halukkaita suosittelemaan Nurmijärveä asuinpaikkana. Tutkimus kertoo, että suositteluhalukkuus odotetusti korreloi selvästi asuinkunnasta annetun kokonaisarvosanan kanssa.

32 Nurmijärven Kunta Muuttoliiketutkimus 32 Nurmijärvelle hiljattain muuttaneiden halukkuutta suositella uutta asuinpaikkaansa on kiinnostavaa vertailla Nurmijärveltä poismuuttaneiden halukkuuteen suositella nykyistä asuinkuntaansa. Ensinnäkin nykyiset nurmijärveläiset ovat yleisesti halukkaampia suosittelemaan Nurmijärveä asuinpaikkana kuin entiset nurmijärveläiset nykyistä asuinpaikkaansa. Huomioitavaa on se, että erityisesti muualle pääkaupunkiseudun ulkopuoliselle Uudellemaalle muuttaneiden keskuudessa suositteluhalukkuusindeksi on selvästi matalampi verrattuna nykyisten nurmijärveläisten indeksiin. Toiseksi, siinä missä lapsiperheiden vanhempien ja omakotitalojen asujien suositteluhalukkuus on keskimääräistä korkeampi Nurmijärvelle hiljattain muuttaneiden joukossa, Nurmijärveltä poismuuttaneiden joukossa lapsiperheiden vanhemmat ja omakotitalojen asukkaat ovat keskimääräistä selvästi harvemmin halukkaita suosittelemaan uutta asuinkuntaansa asuinpaikaksi muille. Suositteluhalukkuusindeksianalyysi vahvistaa koko tutkimuksesta välittyvää kuvaa, että Nurmijärvi näyttää kaiken kaikkiaan olevan otollinen asuinpaikka omakotitaloasukkailla ja lapsiperheille.

SUOMEN YMPÄRISTÖ 1 2011. Omaa kotia etsimässä ASUMINEN. Nuorten asuminen 2010. Tiina Kupari (toim.) YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

SUOMEN YMPÄRISTÖ 1 2011. Omaa kotia etsimässä ASUMINEN. Nuorten asuminen 2010. Tiina Kupari (toim.) YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN YMPÄRISTÖ 1 2011 Omaa kotia etsimässä ASUMINEN Nuorten asuminen 2010 Tiina Kupari (toim.) YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN YMPÄRISTÖ 1 2011 Omaa kotia etsimässä Nuorten asuminen 2010 Tiina Kupari (toim.)

Lisätiedot

VAPPUTUTKIMUS SUOMALAISEN TYÖN LIITTO. Markus Mervola 24.5.2011. Tutkimusraportti TUTKIMUS VAPUSTA, AVAINKLUBISTA JA SUOMALAISESTA TYÖSTÄ

VAPPUTUTKIMUS SUOMALAISEN TYÖN LIITTO. Markus Mervola 24.5.2011. Tutkimusraportti TUTKIMUS VAPUSTA, AVAINKLUBISTA JA SUOMALAISESTA TYÖSTÄ VAPPUTUTKIMUS TUTKIMUS VAPUSTA, AVAINKLUBISTA JA SUOMALAISESTA TYÖSTÄ SUOMALAISEN TYÖN LIITTO Markus Mervola 24.5.2011 Tutkimusraportti JOHDANTO 1. JOHDANTO Tämän tutkimuksen avulla on pyritty selvittämään,

Lisätiedot

Vantaan asuinalueiden laatu -tutkimushanke

Vantaan asuinalueiden laatu -tutkimushanke Vantaan asuinalueiden laatu -tutkimushanke Kaunista luontoa, hyviä polkuja Päiväkummun asukaskysely 2008 Riikka Henriksson Osoite - Adress: Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu Kielotie 28, 01300 Vantaa

Lisätiedot

Kahden kerroksen kännykkäkansaa

Kahden kerroksen kännykkäkansaa Päivi Kurikka Kahden kerroksen kännykkäkansaa Nuorten tietotekniikan käyttö ja asenteet tietoyhteiskuntaa kohtaan Nuorten Suomi 2001 tutkimuksessa 2002 Sitra Sitra OSKU Helsinki 2002 ISBN 951-563-424-5

Lisätiedot

Tutkimuksia. Asuminen, tulot ja varallisuus MARKKU LANKINEN. Edeltävä asunto. Nykyinen asunto. Asumistavoitteen saavuttaminen

Tutkimuksia. Asuminen, tulot ja varallisuus MARKKU LANKINEN. Edeltävä asunto. Nykyinen asunto. Asumistavoitteen saavuttaminen HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS Tutkimuksia 2008 5 MARKKU LANKINEN Asuminen, tulot ja varallisuus Edeltävä asunto Nykyinen asunto Asumistavoitteen saavuttaminen Suunniteltu asunnonvaihto Tavoitteena oleva

Lisätiedot

PIMEÄÄ KESKIAIKAA KESKELLÄ KESÄÄ Turun keskiaikaisten markkinoiden kävijätutkimus

PIMEÄÄ KESKIAIKAA KESKELLÄ KESÄÄ Turun keskiaikaisten markkinoiden kävijätutkimus Timo Toivonen Hanna Ylätalo PIMEÄÄ KESKIAIKAA KESKELLÄ KESÄÄ Turun keskiaikaisten markkinoiden kävijätutkimus Sarja Keskustelua ja raportteja/ Series Discussion and Working Papers 12:2004 ISBN: 951-564-226-4

Lisätiedot

Puolisona maahanmuuttaja

Puolisona maahanmuuttaja tutkimus Heli Sjöblom-Immala Puolisona maahanmuuttaja kaks kunnallisalan kehittämissäätiö Puolisona maahanmuuttaja Heli Sjöblom-Immala Puolisona maahanmuuttaja Monikulttuuristen perheiden viihtyminen Suomessa

Lisätiedot

Suomen elokuvasäätiö. Kotimaisen elokuvan yleisöt -tutkimus

Suomen elokuvasäätiö. Kotimaisen elokuvan yleisöt -tutkimus Suomen elokuvasäätiö Kotimaisen elokuvan yleisöt -tutkimus Parametra Tammikuu 2008 2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ.. 3 1 JOHDANTO 4 1.1 Tutkimuksen tausta 4 1.2 Otos ja vastanneiden taustatiedot. 4 2 ELOKUVIEN

Lisätiedot

ESIPUHE. Vaasassa helmikuussa 2003. Jouko Havunen Levón-instituutin johtaja

ESIPUHE. Vaasassa helmikuussa 2003. Jouko Havunen Levón-instituutin johtaja ESIPUHE Maaseudun palvelujen väheneminen on ollut viime aikojen kestopuheenaihe. Vaihtoehtoisia tapoja tuottaa palveluja on koetettu kehittää ja osin siinä on onnistuttukin. Silti monin paikoin tilanne

Lisätiedot

LAUKAAN MUUTTOLIIKE JA UUDET ASUKKAAT. Maarit Puttonen

LAUKAAN MUUTTOLIIKE JA UUDET ASUKKAAT. Maarit Puttonen LAUKAAN MUUTTOLIIKE JA UUDET ASUKKAAT _ Maarit Puttonen 1 Laukaan kunta 2.7.2014 Kannen kuvat: Kuusa, Laukaan kirkonkylä, Vihtavuori, Vihtasilta, Leppävesi, Lievestuore. Keski-Suomen liiton kuva-arkisto

Lisätiedot

Kehyskuntiin muuttaneiden asumispreferenssit ja asuinpaikan valintaan vaikuttaneet tekijät Turun kaupunkiseudulla

Kehyskuntiin muuttaneiden asumispreferenssit ja asuinpaikan valintaan vaikuttaneet tekijät Turun kaupunkiseudulla Turun kaupunki Kaupunkitutkimusohjelma TUTKIMUSKATSAUKSIA 8/2013 Kehyskuntiin muuttaneiden asumispreferenssit ja asuinpaikan valintaan vaikuttaneet tekijät Turun kaupunkiseudulla Antti Vasanen Tästä on

Lisätiedot

1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA...3 2. TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS...7 3. TULOKSET...9 4. YHTEENVETO BAROMETRIN PÄÄTULOKSET...32

1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA...3 2. TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS...7 3. TULOKSET...9 4. YHTEENVETO BAROMETRIN PÄÄTULOKSET...32 1 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA...3 2. TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS...7 3. TULOKSET...9 3.1. Oma asuinseutu...9 3.2. Turvallisuus...15 3.3. Toimeentulo...17 3.4. Opiskelu ja työ...20 3.5. Huolet, tyytyväisyys

Lisätiedot

Kansi: Eeva Haartio Ulkoasun suunnittelu: Vesa Pesonen Taitto: Eeva Haartio. Helsingissä 22.9.2005

Kansi: Eeva Haartio Ulkoasun suunnittelu: Vesa Pesonen Taitto: Eeva Haartio. Helsingissä 22.9.2005 ERILAISET JA SAMANLAISET NUORISOBAROMETRI TERHI-ANNA WILSKA (TOIM.) OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA ESIPUHE Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 31 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

Viimeinen sammuttaa valot?

Viimeinen sammuttaa valot? Reeta Södergren Viimeinen sammuttaa valot? Suomussalmi elämän näyttämönä kunnasta muuttaneiden ja siellä asuvien näkökulmasta Södergren, Reeta Pro gradu tutkielma Turun Yliopisto Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

MAALLEMUUTTAJAT MILLAISIA HE OVAT?

MAALLEMUUTTAJAT MILLAISIA HE OVAT? Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita Pellervo Economic Research Institute Working Papers N:o 59 (joulukuu 2002) MAALLEMUUTTAJAT MILLAISIA HE OVAT? Satu Nivalainen Helsinki, joulukuu 2002

Lisätiedot

Muuttajaseurantatutkimus 2014 Hattulan kunta 1.8.2014. Etta Partanen Jan-Erik Müller Tuomo Saarinen

Muuttajaseurantatutkimus 2014 Hattulan kunta 1.8.2014. Etta Partanen Jan-Erik Müller Tuomo Saarinen Muuttajaseurantatutkimus 2014 Hattulan kunta 1.8.2014 Etta Partanen Jan-Erik Müller Tuomo Saarinen 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Vastaajien taustatiedot 3. Tutkimuksen tulokset 4. Tulokset ja johtopäätökset

Lisätiedot

ASUMINEN 2014. Tutkimusraportti / Hypo / elokuu 2014

ASUMINEN 2014. Tutkimusraportti / Hypo / elokuu 2014 ASUMINEN 2014 Tutkimusraportti / Hypo / elokuu 2014 SISÄLLYS 1. Päähavainnot tutkimustuloksista 3 2. Asuminen yleisesti 8 3. Omistusasuminen 14 4. Vuokra-asuminen 24 5. Oman talouden hallinta asumiskustannusten

Lisätiedot

LOHJALAINEN KULUTTAJA 2004

LOHJALAINEN KULUTTAJA 2004 Lempi Uusimaa projektin selvityksiä LOHJALAINEN KULUTTAJA 2004 Laurea - ammattikorkeakoulu Joulukuu 2004 EUROOPAN UNIONI Euroopan Sosiaalirahasto Artikla 6 Innovatiiviset toimet 2 1. JOHDANTO 3 2. TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

ASUMISEN NYKYTILA JA KEHITTÄMISEN HAASTEET

ASUMISEN NYKYTILA JA KEHITTÄMISEN HAASTEET ASUMISEN NYKYTILA JA KEHITTÄMISEN HAASTEET ESISELVITYS HYVÄ ASUMINEN 2010-KEHITYSOHJELMA Osatehtävä 3. Tuotteet, prosessit ja liiketoimintakonseptit Juha-Matti Junnonen & Sami Kärnä TKK rakentamistalous

Lisätiedot

USKON ASIA NUORISOBAROMETRI 2006

USKON ASIA NUORISOBAROMETRI 2006 USKON ASIA NUORISOBAROMETRI 2006 TERHI-ANNA WILSKA (TOIM.) OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA 1 ESIPUHE Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 34 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

Kuopion seudun muuttoliike 2000-luvulla

Kuopion seudun muuttoliike 2000-luvulla Kuopion seudun muuttoliike 2000-luvulla 2 Kuopion kaupunki Erillisselvitykset ER 2008:1 ISSN 0785-0301 Kuopion seudun muuttoliike 2000-luvulla Hallinto- ja kehittämiskeskus Talous- ja strategiapalvelu

Lisätiedot

OMAN ELÄMÄNSÄ YRITTÄJÄT? NUORISOBAROMETRI 2004

OMAN ELÄMÄNSÄ YRITTÄJÄT? NUORISOBAROMETRI 2004 OMAN ELÄMÄNSÄ YRITTÄJÄT? NUORISOBAROMETRI 2004 TERHI-ANNA WILSKA (TOIM.) OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 28 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

VATT-TUTKIMUKSIA 105 VATT RESEARCH REPORTS. Seppo Montén Juha Tuomala MUUTTOLIIKE, TYÖSSÄKÄYNTI JA TYÖVOIMAVARAT UUDELLAMAALLA

VATT-TUTKIMUKSIA 105 VATT RESEARCH REPORTS. Seppo Montén Juha Tuomala MUUTTOLIIKE, TYÖSSÄKÄYNTI JA TYÖVOIMAVARAT UUDELLAMAALLA VATT-TUTKIMUKSIA 15 VATT RESEARCH REPORTS Seppo Montén Juha Tuomala MUUTTOLIIKE, TYÖSSÄKÄYNTI JA TYÖVOIMAVARAT UUDELLAMAALLA Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic Research

Lisätiedot

toy taloustutkimus oy

toy taloustutkimus oy toy taloustutkimus oy VAARA-KARJALAN KANSALAISVERKON KÄYTTÄJÄTUTKIMUS MAALISKUU 2001 Kari Roose 30.3.2001 Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia tai osia siitä ei saa

Lisätiedot

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU Keminmaa, muuttotappiosta muuttovoittoon Maarit Lackman ja Taru Puurunen Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinto Tradenomi KEMI 2010 SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ4 ABSTRACT 1

Lisätiedot

Nuorten VAPAA-AIKATUTKIMUS 2013

Nuorten VAPAA-AIKATUTKIMUS 2013 SAMI MYLLYNIEMI PÄIVI BERG Nuoria liikkeellä! Nuorten VAPAA-AIKATUTKIMUS 2013 SAMI MYLLYNIEMI & Päivi Berg Nuoria liikkeellä! Nuorten vapaa-aikatutkimus 2013 Sami Myllyniemi & Päivi Berg Nuoria liikkeellä!

Lisätiedot

MUUTTOLIIKE JA SEN VAIKUTUKSET JYVÄSKYLÄN KAUPUNKISEUDULLA

MUUTTOLIIKE JA SEN VAIKUTUKSET JYVÄSKYLÄN KAUPUNKISEUDULLA SPATIA Raportteja 1/2007 MUUTTOLIIKE JA SEN VAIKUTUKSET JYVÄSKYLÄN KAUPUNKISEUDULLA Arja Jolkkonen Olavi Kallio Mikko Kumpulainen Timo Lautanen Pasi Saukkonen Markku Tykkyläinen Alue- ja kuntatutkimuskeskus

Lisätiedot

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN JULKAISU 1/2007 Specia Kannet: Public Design Oy Piirrokset: Miiku Lehtelä Taitto: Olli Luotonen Forssan kirjapaino 2007 ISBN 978-952-5738-00-1 ISSN 1797-1810 SPECIAN

Lisätiedot

VALITUT PALAT Mielipiteitä kirkosta

VALITUT PALAT Mielipiteitä kirkosta VALITUT PALAT Mielipiteitä kirkosta Taloustutkimus Oy Kesäkuu 2009 Tuomo Turja 15.06.2009 Valitut Palat Mielipiteitä kirkosta SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 1.1 Taustaa... 1 1.2 Kohderyhmä, tutkimusmenetelmä

Lisätiedot

Lämpölux. Asiakastyytyväisyystutkimus. Kevät 2013

Lämpölux. Asiakastyytyväisyystutkimus. Kevät 2013 Lämpölux Asiakastyytyväisyystutkimus Kevät 2013 Lämpölux Asiakastyytyväisyys kevät 2013 11.3.2013 Juha Lemmetyinen SISÄLTÖ 3 TIIVISTELMÄ 4 JOHDANTO 5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 8 VASTAAJAJOUKON RAKENNE 9 KOKONAISTYYTYVÄISYYS

Lisätiedot