KESKI-SUOMEN MUUTTAJATUTKIMUS 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESKI-SUOMEN MUUTTAJATUTKIMUS 2013"

Transkriptio

1 KESKI-SUOMEN MUUTTAJATUTKIMUS 2013 Diasarjan lähteenä Innolink Research Oy:n tuottama raportti sekä tutkimushaastatteluiden tietokanta. 1

2 Tutkimuksen lähtökohdat ja toteutus Innolink Research Oy on toteuttanut Keski-Suomen liiton toimeksiannosta muuttajatutkimuksen alkuvuonna Muuttajatutkimus kartoittaa Keski- Suomen alueelle muuttaneiden ja Keski-Suomesta pois muuttaneiden näkemyksiä ja odotuksia. Maakunnan sisäinen muuttoliike ei ole tutkimuksen kohteena. Tutkimuksella haetaan vastauksia muuton syihin sekä maakunnan ja asuinkunnan vetovoimatekijöihin tulo- ja lähtömuuttajien ryhmissä. Lisäksi kartoitetaan vastaajien tarpeita sekä kehittämiskohteita Keski-Suomen alueella. Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään mm. Keski-Suomen strategian valmistelussa ja maakunnan ennakointityössä.

3 Nettomuutto Keski-Suomessa Lähde: Tilastokeskus

4 Nettomuutto Keski-Suomessa ikäryhmittäin, v kokonaismäärät Lähde: Tilastokeskus

5 Nettomuutto Keski-Suomessa ikäryhmittäin ; lukuun ottamatta Jyväskylän seutua Lähde: Tilastokeskus

6 Maakuntarajat ylittävä nettomuutto Keski-Suomen seutukunnissa , kokonaismäärät Lähde: Tilastokeskus

7 Tutkimusaineiston kuvaus Tutkimuksen otos koostuu Keski-Suomeen muuttaneista ja Keski-Suomesta vuosina pois muuttaneista henkilöistä. Tutkimuksen aineisto kerättiin puhelinhaastatteluiden avulla viikoilla 10-13/2013. Haastateltavat kiintiöitiin seutukunnittain. Tutkimukseen osallistui 401 tulomuuttajaa ja 104 lähtömuuttajaa. Seutukunnittain tulomuuttajat (401) jakaantuivat seuraavasti - Joutsa: 16 henkilöä (4 %) - Jyväskylä: 209 (52 %) - Jämsä: 50 (13 %) - Keuruu: 25 (6 %) - Saarijärvi-Viitasaari: 61 (15 %) - Äänekoski: 40 (10 %) Vastaajista 54 % oli naisia ja 46 % miehiä. Vastaajat edustivat eri kotitalouksia.

8 Tutkimusaineiston kuvaus: Vastaajien ikärakenne ja pääasiallinen toiminta Vastaajien ikärakenne tulomuuttaja 21% (83) 24% (96) 1 9% 17% (68) 19% (77) lähtömuuttaja 16% (17) 26% (27) 16% (17) 11% 12% 19% (20) vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta 65 vuotta tai vanhempi 10 Vastaajat pääasiallisen toiminnan mukaan

9 Tutkimusaineiston kuvaus: Vastaajien ikärakenne alueryhmissä Jyväskylän seudulle muuttaneet Muille seuduille muuttaneet vuotta 34,6% (72) vuotta 28,8% (60) vuotta 5,8% (11) vuotta 18,9% (36) tulomuuttaja vuotta 8,7% (18) vuotta 4,8% (10) tulomuuttaja vuotta 10,5% (20) vuotta 13,7% (26) vuotta 10,6% (22) vuotta 24,2% (46) 65 vuotta tai vanhempi 12,5% (26) 65 vuotta tai vanhempi 26,8% (51)

10 Tutkimusaineiston kuvaus: Asumisaika Keski- Suomessa Tulomuuttajat: Kauanko olette asuneet Keski-Suomessa? alle puoli vuotta 8.2% (33) yli puoli vuotta, alle puolitoista vuotta 39.4% (158) 1,5 vuotta - 3 vuotta 52.4% (210) Lähtömuuttajat: Kauanko ehditte asua Keski-Suomessa? alle 3 vuotta 13.7% (14) 3-15 vuotta 27.5% (28) yli 15 vuotta 58.8% (60)

11 Tutkimusaineiston kuvaus: Työ-/opiskelupaikan etäisyys asuinpaikasta Jyväskylän seudulle muuttaneet Muille seuduille muuttaneet alle 10 km 78.5% (117) alle 10 km 41.1% (37) tulomuuttaja km 8.7% (13) km 4.7% (7) tulomuuttaja km 20. (18) km 14.4% (13) yli 50 km 8.1% (12) yli 50 km 24.4% (22)

12 Tutkimusaineiston kuvaus: Keski-Suomen tuntemus ennen muuttoa Jyväskylän seudulle muuttaneet Muille seuduille muuttaneet erittäin hyvin, olen asunut Keski-Suomessa myös aiemmin 25,8% (54) erittäin hyvin muista syistä (en ole asunut aiemmin Keski-Suomessa) 8,6% (18) melko hyvin 23, (48) melko huonosti 27,8% (58) en lainkaan 14,8% (31) erittäin hyvin, olen asunut Keski-Suomessa myös aiemmin 44,3% (85) erittäin hyvin muista syistä (en ole asunut aiemmin Keski-Suomessa) 10,4% (20) melko hyvin 22,9% (44) melko huonosti 14,6% (28) en lainkaan 7,8% (15)

13 Tulomuuttajien mielikuvat Keski-Suomesta

14 Mielikuvat Keski-Suomen vetovoimaisuudesta (1= väittämä kuvaa Keski-Suomea erittäin huonosti 5=erittäin hyvin) Tulomuuttajat Lähtömuuttajat Maakunta on luonnonläheinen, 401 kpl Maakunnan hyvä sijainti, 401 kpl Maakunta on luonnonläheinen, 104 kpl Hyvät vapaa-ajan mahdollisuudet, 104 kpl Hyvät vapaa-ajan mahdollisuudet, 401 kpl Turvallinen, 401 kpl Hyvät kouluttautumismahdollisuudet, 104 kpl Maakunnan hyvä sijainti, 104 kpl Hyvät kouluttautumismahdollisuudet, 401 kpl Houkutteleva asuinalue, 401 kpl Turvallinen, 104 kpl Houkutteleva asuinalue, 104 kpl Monipuoliset kaupalliset palvelut, 401 kpl Hyvin tunnettu, maakunnalla vahva imago, 401 kpl Monipuoliset kaupalliset palvelut, 104 kpl Hyvin tunnettu, maakunnalla vahva imago, 104 kpl Maakunta on vetovoimainen, 401 kpl Toimivat ja kattavat julkiset palvelut, 401 kpl Uudistumishakuinen, 104 kpl Maakunnan sisäinen identiteetti on vahva, 104 kpl Maakunnan sisäinen identiteetti on vahva, 401 kpl Uudistumishakuinen, 401 kpl Maakunta on vetovoimainen, 104 kpl Toimivat ja kattavat julkiset palvelut, 104 kpl Yrittäjäystävällinen, 401 kpl Hyvät työelämän mahdollisuudet, 401 kpl Yrittäjäystävällinen, 104 kpl Hyvät työelämän mahdollisuudet, 104 kpl Asteikkojen keskiarvot max 5 Asteikkojen keskiarvot max 5

15 Mielikuvat Keski-Suomen vetovoimaisuudesta (1= väittämä kuvaa Keski-Suomea erittäin huonosti 5=erittäin hyvin) Jyväskylän seudulle muuttaneet Muille seuduille muuttaneet Hyvät kouluttautumismahdollisuudet, 209 kpl Maakunta on luonnonläheinen, 209 kpl 4,3 4,3 Maakunta on luonnonläheinen, 192 kpl Turvallinen, 192 kpl 4,4 4,2 Hyvät vapaa-ajan mahdollisuudet, 209 kpl Maakunnan hyvä sijainti, 209 kpl 4,3 4,2 Maakunnan hyvä sijainti, 192 kpl Hyvät vapaa-ajan mahdollisuudet, 192 kpl 4,2 4,0 Turvallinen, 209 kpl Monipuoliset kaupalliset palvelut, 209 kpl 4,1 4,0 Houkutteleva asuinalue, 192 kpl Hyvät kouluttautumismahdollisuudet, 192 kpl 3,8 3,6 Houkutteleva asuinalue, 209 kpl Maakunta on vetovoimainen, 209 kpl 3,8 3,7 Hyvin tunnettu, maakunnalla vahva imago, 192 kpl Maakunnan sisäinen identiteetti on vahva, 192 kpl 3,6 3,5 Hyvin tunnettu, maakunnalla vahva imago, 209 kpl Toimivat ja kattavat julkiset palvelut, 209 kpl 3,7 3,6 Monipuoliset kaupalliset palvelut, 192 kpl Toimivat ja kattavat julkiset palvelut, 192 kpl 3,5 3,4 Uudistumishakuinen, 209 kpl Maakunnan sisäinen identiteetti on vahva, 209 kpl 3,5 3,4 Yrittäjäystävällinen, 192 kpl Maakunta on vetovoimainen, 192 kpl Yrittäjäystävällinen, 209 kpl Hyvät työelämän mahdollisuudet, 209 kpl 3,0 Uudistumishakuinen, 192 kpl Hyvät työelämän mahdollisuudet, 192 kpl 3,2 2,9 Asteikkojen keskiarvot max 5 Asteikkojen keskiarvot max 5

16 Mielikuvat Keski-Suomen vetovoimaisuudesta seutukunnittain (1= väittämä kuvaa Keski-Suomea erittäin huonosti 5=erittäin hyvin) TOIMINNAN TEKIJÄT Joutsan seutukunta N=16 Jyväskylän seutukunta N=209 Jämsän seutukunta N=50 Keuruun seutukunta N=25 Saarijärven-Viitasaaren seutukunta N=61 Äänekosken seutukunta N=40 Houkutteleva asuinalue Turvallinen 4,1 4,5 3,8 4,1 3,5 4,2 3,8 4,3 4,0 4,1 3,9 4,1 Uudistumishakuinen Yrittäjäystävällinen Hyvät vapaa-ajan mahdollisuudet Hyvät työelämän mahdollisuudet 2,9 3,2 4,3 2,9 3,5 4,3 3,0 3,0 3,2 4,0 2,6 3,8 2,6 3,5 3,4 3,9 3,4 4,3 2,9 Toimivat ja kattavat julkiset palvelut Monipuoliset kaupalliset palvelut Hyvät kouluttautumismahdollisuudet 3,6 3,6 4,0 4,3 3,2 3,4 3,6 3,8 3,5 3,5 3,8 3,7 3,9 Hyvin tunnettu, maakunnalla vahva imago Maakunta on vetovoimainen Maakunta on luonnonläheinen 3,4 4,5 3,7 3,7 4,3 3,5 2,9 4,4 3,5 4,6 3,8 3,6 4,3 3,5 4,6 Maakunnan sisäinen identiteetti on vahva Maakunnan hyvä sijainti Kaikkien kriteerien keskiarvo 3,4 4,4 3,65 3,4 4,2 3,81 3,2 4,2 3,46 3,9 3,60 3,8 4,2 3,76 3,5 4,2 3,68 Taulukko vertaa tekijöitä keskiarvoon. Punaiset tekijät ovat vähintään 0,2 yksikköä alle keskiarvon, vihreät vastaavasti yli keskiarvon.

17 Tärkeimmät muuttosyyt TULOMUUTTAJAT LÄHTÖMUUTTAJAT

18 Miksi muutin Keski-Suomeen, muita syitä kuin työ ja opiskelu suoria sitaatteja Pääsy ruuhkasuomesta pois / Pääkaupunkiseudun ruuhkaan kyllästyminen Halusimme pois ruuhkasuomesta, luonnonrauhaa Halusimme muuttaa ruuhkaisesta etelästä pois. Haaveena talo järven rannasta. Enemmän aikaa perheelle kuin etelässä. Halusin muuttaa pois Helsingistä. Hyvät metsästysmahdollisuudet. Harrastusmahdollisuudet, perhe, kunnon talvi Harrastusten ja kuntoilun vuoksi Asumiskulut sekä harrastemahdollisuudet Miehen kotiseutua, veneilyharrastus Maaseudun rauha / Rauhallisuus, maaseutu / Luonto on lähellä / Rauhallinen ja turvallinen asuinympäristö Halusin vaihtaa maisemaa / Radikaali maisemanvaihto / Kaipasin maisemanvaihdosta ja uudistusta

19 Muuttopäätökseen vaikuttaneet tekijät, kaikki tulomuuttajat (1=merkittävä vaikutus, 2=jonkin verran, 3=ei lainkaan vaikutusta) Muu syy, 21 kpl Kunta on turvallinen ja rauhallinen, 401 kpl Kunnassa on hyvät ulkoilu- ja liikuntamahdollisuudet, 400 kpl Kunta on sijainniltaan keskeisellä paikalla, 401 kpl Sukulaisia ja/tai ystäviä asuu kyseisessä kunnassa tai sen lähistöillä, 401 kpl Kunnassa on riittävä yksityinen palvelutarjonta (kaupat ja palvelut), 401 kpl Kunnan imago ja maine on hyvä, 401 kpl Oma tai puolison työ-/opiskelupaikka sijaitsee kyseisessä kunnassa, 401 kpl Kunnassa on hyvät peruspalvelut elämän eri vaiheissa, 399 kpl Kunnassa on hyvät opiskelumahdollisuudet, 399 kpl Kunta on perheystävällinen, 400 kpl Kunnassa on monipuolinen tapahtuma- ja kulttuuritarjonta, 400 kpl Kunnan asumisen ja elämisen hintataso, 400 kpl Kunta on opiskelijavetoinen, 400 kpl Kunnassa on toimivat liikenneyhteydet, 400 kpl Kunta on edistyksellinen ja uudistuva, 401 kpl Kunnassa on laaja-alainen asunto- tai tonttitarjonta, 401 kpl Kunnassa on paljon kerho- ja järjestötoimintaa, 398 kpl Kunnassa on kannustavat työllisyysnäkymät (nyt tai tulevaisuudessa), 397 kpl Muut ihmiset suosittelivat kyseistä kuntaa lämpimästi, 400 kpl Asteikkojen keskiarvot max

20 Muuttopäätökseen vaikuttaneet tekijät Jyväskylän seudun ulkopuolella (1=merkittävä vaikutus, 2=jonkin verran, 3=ei lainkaan vaikutusta) Muu syy, 20 kpl Kunta on turvallinen ja rauhallinen, 192 kpl Sukulaisia ja/tai ystäviä asuu kyseisessä kunnassa tai sen lähistöillä, 192 kpl Kunnassa on hyvät ulkoilu- ja liikuntamahdollisuudet, 191 kpl Kunta on sijainniltaan keskeisellä paikalla, 192 kpl Kunta on perheystävällinen, 192 kpl Kunnan asumisen ja elämisen hintataso, 192 kpl Kunnassa on hyvät peruspalvelut elämän eri vaiheissa, 191 kpl Kunnan imago ja maine on hyvä, 192 kpl Kunnassa on riittävä yksityinen palvelutarjonta (kaupat ja palvelut), 192 kpl Oma tai puolison työ-/opiskelupaikka sijaitsee kyseisessä kunnassa, 192 kpl Kunnassa on laaja-alainen asunto- tai tonttitarjonta, 192 kpl Kunta on edistyksellinen ja uudistuva, 192 kpl Kunnassa on toimivat liikenneyhteydet, 191 kpl Kunnassa on monipuolinen tapahtuma- ja kulttuuritarjonta, 191 kpl Kunnassa on paljon kerho- ja järjestötoimintaa, 192 kpl Muut ihmiset suosittelivat kyseistä kuntaa lämpimästi, 192 kpl Kunnassa on hyvät opiskelumahdollisuudet, 191 kpl Kunnassa on kannustavat työllisyysnäkymät (nyt tai tulevaisuudessa), 189 kpl Kunta on opiskelijavetoinen, 191 kpl Asteikkojen keskiarvot max

21 Muuttopäätökseen vaikuttaneet tekijät seutukunnittain (1=merkittävä vaikutus, 2=jonkin verran, 3=ei lainkaan vaikutusta) TOIMINNAN TEKIJÄT Oma tai puolison työ-/opiskelupaikka sijaitsee kyseisessä kunnassa Sukulaisia ja/tai ystäviä asuu kyseisessä kunnassa tai sen lähistöillä Muut ihmiset suosittelivat kyseistä kuntaa lämpimästi Kunnassa on laaja-alainen asunto- tai tonttitarjonta Kunnassa on monipuolinen tapahtuma- ja kulttuuritarjonta Kunnassa on hyvät ulkoilu- ja liikuntamahdollisuudet Kunnassa on paljon kerho- ja järjestötoimintaa Kunnassa on hyvät peruspalvelut elämän eri vaiheissa Kunnassa on riittävä yksityinen palvelutarjonta (kaupat ja palvelut) Kunnassa on hyvät opiskelumahdollisuudet Kunnassa on kannustavat työllisyysnäkymät (nyt tai tulevaisuudessa) Kunnassa on toimivat liikenneyhteydet Kunta on turvallinen ja rauhallinen Kunta on edistyksellinen ja uudistuva Kunta on perheystävällinen Kunta on sijainniltaan keskeisellä paikalla Kunnan imago ja maine on hyvä Kunta on opiskelijavetoinen Kunnan asumisen ja elämisen hintataso Muu syy Kaikkien kriteerien keskiarvo Joutsan seutukunta N=16 2,4 1,8 2,9 2,8 2,7 2,3 2,6 2,4 2,5 2,9 2,9 2,6 1,5 2,5 2,4 2,2 2,6 2,9 2,3 1,0 2,40 Jyväskylän seutukunta N=209 1,7 1,9 2,5 2,1 1,8 1,5 2,1 1,8 1,6 1,5 2,3 1,9 1,5 1,9 1,9 1,4 1,7 1,6 2,0 3,0 1,89 Jämsän seutukunta N=50 2,5 1,8 2,6 2,5 2,4 1,8 2,5 2,0 2,1 2,7 2,7 2,3 1,5 2,5 1,9 1,9 2,3 2,7 2,2 2,26 Keuruun seutukunta N=25 1,9 2,1 2,4 2,2 2,3 1,8 2,4 2,1 2,0 2,3 2,6 2,4 1,7 2,4 2,3 2,0 2,2 2,7 2,2 2,23 Saarijärven- Viitasaaren seutukunta N=61 2,2 1,7 2,2 2,0 2,3 2,0 2,4 2,3 2,3 2,6 2,5 2,4 1,7 2,2 2,2 2,0 2,0 2,4 2,0 2,2 2,18 Äänekosken seutukunta N=40 2,1 1,7 2,3 2,2 2,2 1,7 2,2 2,0 1,9 1,9 2,2 2,2 1,5 2,1 1,8 1,8 2,1 2,3 1,9 1,2 1,94

22 Muuttopäätökseen vaikuttaneet tekijät ikäryhmittäin (1=merkittävä vaikutus, 2=jonkin verran, 3=ei lainkaan vaikutusta) TOIMINNAN TEKIJÄT vuotta N= vuotta N= vuotta N= vuotta N= vuotta N=68 65 vuotta tai vanhempi N=77 Oma tai puolison työ-/opiskelupaikka sijaitsee kyseisessä kunnassa Sukulaisia ja/tai ystäviä asuu kyseisessä kunnassa tai sen lähistöillä Muut ihmiset suosittelivat kyseistä kuntaa lämpimästi Kunnassa on laaja-alainen asunto- tai tonttitarjonta Kunnassa on monipuolinen tapahtuma- ja kulttuuritarjonta Kunnassa on hyvät ulkoilu- ja liikuntamahdollisuudet Kunnassa on paljon kerho- ja järjestötoimintaa Kunnassa on hyvät peruspalvelut elämän eri vaiheissa Kunnassa on riittävä yksityinen palvelutarjonta (kaupat ja palvelut) Kunnassa on hyvät opiskelumahdollisuudet Kunnassa on kannustavat työllisyysnäkymät (nyt tai tulevaisuudessa) Kunnassa on toimivat liikenneyhteydet Kunta on turvallinen ja rauhallinen Kunta on edistyksellinen ja uudistuva Kunta on perheystävällinen Kunta on sijainniltaan keskeisellä paikalla Kunnan imago ja maine on hyvä Kunta on opiskelijavetoinen Kunnan asumisen ja elämisen hintataso Muu syy Kaikkien kriteerien keskiarvo

23 Tulomuuttajien odotukset asuinkunnasta Mitkä asiat ovat yllättäneet asuinkunnassanne positiivisesti? Olivatko odotuksenne suuremmat jonkin asian suhteen, minkä?

24 Lähtömuuttajat jäivät kaipaamaan

25 Sitoutuminen nykyiseen asuinkuntaan Jyväskylän seudulle muuttaneet Muille seuduille muuttaneet TULOMUUTTAJAT: Uskotteko asuvanne viiden vuoden kuluttua nykyisessä asuinkunnassanne? kyllä 67, (140) kyllä 78,6% (151) en 33, (69) en 21,4% (41) TULOMUUTTAJAT: Jos ette viiden vuoden kuluttua usko asuvanne nykyisessä asuinkunnassa, uskotteko asuvanne muualla Keski-Suomessa? kyllä 10,1% (7) kyllä 29,3% (12) en 89,9% (62) en 70,7% (29)

26 Keskisuomalaisuus muuttajissa Koetteko itsenne keskisuomalaiseksi? Jyväskylän seudulle muuttaneet Muille seuduille muuttaneet kyllä 36,5% (76) kyllä 59,5% (113) tulomuuttaja tulomuuttaja en 63,5% (132) en 40,5% (77)

27 Alttius suositella Keski-Suomea asuinpaikaksi Voisitteko suositella Keski-Suomea tuttavillenne asuinpaikaksi? Jyväskylän seudulle muuttaneet Muille seuduille muuttaneet ehdottomasti kyllä 59,8% (125) ehdottomasti kyllä 45,3% (87) luultavasti kyllä 36,4% (76) luultavasti kyllä 48,4% (93) tulomuuttaja tulomuuttaja luultavasti en 2,9% (6) luultavasti en 4,7% (9) ehdottomasti en 1, (2) ehdottomasti en 1,6% (3)

28 Lähtömuuttajien paluu Keski-Suomeen Voisitteko harkita muuttavanne myöhemmin takaisin Keski-Suomeen? ehdottomasti kyllä 28.8% (30) luultavasti kyllä 37.5% (39) luultavasti en 24. (25) ehdottomasti en 9.6% (10)

29 Alueen keskeisimmät kehitystarpeet TULOMUUTTAJAT LÄHTÖMUUTTAJAT

30 Johtopäätökset ja suositukset 1/2 Muuttajaryhmiin vaikuttaminen. Keski-Suomen haasteena on selkeästi saada nuoret jäämään alueelle opiskeluiden jälkeen, jolloin nettomuuton epäedullinen kehitys kääntyy. Työpaikkojen lisääminen ja monipuolistaminen ovat avainasemassa. Keskisuomalainen identiteetti kunniaan. Keskisuomalaisuus jää kaihona poismuuttajien mieleen ja yllättävän nopeasti myös tulomuuttajat omaksuvat maakunnan identiteetin. Identiteetin valossa alue ei olekaan mikään väliseutu, kuten helposti ajatellaan. Rohkeutta erottautua ja reippaita toimia. Heikoimmin Keski-Suomea kuvaavat muuttajien mielestä hyvät työelämän mahdollisuudet, yrittäjäystävällisyys ja uudistumishakuisuus. Imagon ja vetovoiman uudistamista kannattaa tarkastella näiden tekijöiden virkistämisen kautta. Erottautumiseen kannattaa harkita rohkeita otteita perinteitä toistavan maakuntamarkkinoinnin sijaan.

31 Johtopäätökset ja suositukset 2/2 Elämän kokonaislaadun tärkeys. Hyvät vapaa-ajanmahdollisuudet painottuvat muuttajien arvoissa nykyään huomattavasti ja nousevat peräti kolmen kärkeen Keski-Suomen maakuntaa kuvaavana tekijänä sekä tulo- että lähtömuuttajilla. Näihin mahdollisuuksiin ja niiden markkinointiin maakunnan kannattaa panostaa. Alueen ja kunnan imago on merkittävä tekijä. Tulosten mukaan alueen ja kunnan vetovoimalla on merkitystä muuttopäätöstä tehtäessä. Vaikka henkilökohtaiset syyt painavat paljon, alueen vetovoima voi osoittautua vahvemmaksi vaikuttimeksi (esim. Jyväskylän seutukunnassa). Imagon pitkäjänteinen rakentaminen on merkittävää sekä kunnan että maakunnan tasolla. Parhaimmillaan yksittäisten kuntien ja maakunnan imagot täydentävät toisiaan. Keski-Suomen eri seutukunnat profiloituvat onnistuneesti hieman erilaisiksi, mikä osaltaan tukee tätä tavoitetta.

Hämeenlinnan kaupunki Kaupunkikuvatutkimus 2014

Hämeenlinnan kaupunki Kaupunkikuvatutkimus 2014 Hämeenlinnan kaupunki Kaupunkikuvatutkimus 2014 26.9. /27.11. 2014 Mikko Kesä Minna Joutsen Tuomo Saarinen Innolink Research Oy 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Mielikuvatutkimus 2.1. Vastaajien taustatiedot

Lisätiedot

MUUTTOLIIKE JA SEN VAIKUTUKSET JYVÄSKYLÄN KAUPUNKISEUDULLA

MUUTTOLIIKE JA SEN VAIKUTUKSET JYVÄSKYLÄN KAUPUNKISEUDULLA SPATIA Raportteja 1/2007 MUUTTOLIIKE JA SEN VAIKUTUKSET JYVÄSKYLÄN KAUPUNKISEUDULLA Arja Jolkkonen Olavi Kallio Mikko Kumpulainen Timo Lautanen Pasi Saukkonen Markku Tykkyläinen Alue- ja kuntatutkimuskeskus

Lisätiedot

LAUKAAN MUUTTOLIIKE JA UUDET ASUKKAAT. Maarit Puttonen

LAUKAAN MUUTTOLIIKE JA UUDET ASUKKAAT. Maarit Puttonen LAUKAAN MUUTTOLIIKE JA UUDET ASUKKAAT _ Maarit Puttonen 1 Laukaan kunta 2.7.2014 Kannen kuvat: Kuusa, Laukaan kirkonkylä, Vihtavuori, Vihtasilta, Leppävesi, Lievestuore. Keski-Suomen liiton kuva-arkisto

Lisätiedot

Kuopion seudun muuttoliike 2000-luvulla

Kuopion seudun muuttoliike 2000-luvulla Kuopion seudun muuttoliike 2000-luvulla 2 Kuopion kaupunki Erillisselvitykset ER 2008:1 ISSN 0785-0301 Kuopion seudun muuttoliike 2000-luvulla Hallinto- ja kehittämiskeskus Talous- ja strategiapalvelu

Lisätiedot

Puolisona maahanmuuttaja

Puolisona maahanmuuttaja tutkimus Heli Sjöblom-Immala Puolisona maahanmuuttaja kaks kunnallisalan kehittämissäätiö Puolisona maahanmuuttaja Heli Sjöblom-Immala Puolisona maahanmuuttaja Monikulttuuristen perheiden viihtyminen Suomessa

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu MUUTTOLIIKKEET SEUTUKUNNITTAIN

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu MUUTTOLIIKKEET SEUTUKUNNITTAIN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu MUUTTOLIIKKEET SEUTUKUNNITTAIN Kansantaloustiede Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2013 Tekijä: Terhi Niittylahti Ohjaaja: Hannu Tervo JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

MAALLEMUUTTAJAT MILLAISIA HE OVAT?

MAALLEMUUTTAJAT MILLAISIA HE OVAT? Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita Pellervo Economic Research Institute Working Papers N:o 59 (joulukuu 2002) MAALLEMUUTTAJAT MILLAISIA HE OVAT? Satu Nivalainen Helsinki, joulukuu 2002

Lisätiedot

Houkuttimet ja imago maaseutumaisten kuntien muuttoliikkeen hallinnassa Kuntajohdon näkemyksiä kolmessa eteläpohjalaiskunnassa

Houkuttimet ja imago maaseutumaisten kuntien muuttoliikkeen hallinnassa Kuntajohdon näkemyksiä kolmessa eteläpohjalaiskunnassa 1 Houkuttimet ja imago maaseutumaisten kuntien muuttoliikkeen hallinnassa Kuntajohdon näkemyksiä kolmessa eteläpohjalaiskunnassa Kaj Zimmerbauer Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti Ulla Korpimäki

Lisätiedot

Viimeinen sammuttaa valot?

Viimeinen sammuttaa valot? Reeta Södergren Viimeinen sammuttaa valot? Suomussalmi elämän näyttämönä kunnasta muuttaneiden ja siellä asuvien näkökulmasta Södergren, Reeta Pro gradu tutkielma Turun Yliopisto Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

Lupauksena hyvä maine

Lupauksena hyvä maine Lupauksena hyvä maine HUMAN TECHNOLOGY REGION -TAVOITEMAINETUTKIMUS 2009 Human Technology Region -tavoitemainetutkimus 2009 - Lupauksena hyvä maine Sisällys Sisällys...2 Toteutus...6 Johtopäätöksiä...7

Lisätiedot

Kahden kerroksen kännykkäkansaa

Kahden kerroksen kännykkäkansaa Päivi Kurikka Kahden kerroksen kännykkäkansaa Nuorten tietotekniikan käyttö ja asenteet tietoyhteiskuntaa kohtaan Nuorten Suomi 2001 tutkimuksessa 2002 Sitra Sitra OSKU Helsinki 2002 ISBN 951-563-424-5

Lisätiedot

Kotkan väestöpoliittinen ohjelma 2008-2030

Kotkan väestöpoliittinen ohjelma 2008-2030 Kotkan väestöpoliittinen ohjelma 2008-2030 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Väestö eilen, tänään ja huomenna... 6 2.1. Kasvusta katoon... 6 2.2. Väestörakenne nyt... 8 2.3. Työllisyysnäkymät Kaakkois-Suomessa...

Lisätiedot

Pro gradu -tutkielma Kaupunkimaantiede Aluetiede

Pro gradu -tutkielma Kaupunkimaantiede Aluetiede Pro gradu -tutkielma Kaupunkimaantiede Aluetiede MUUTTOLIIKE JA VETOVOIMATEKIJÄT HELSINGISSÄ KYSELYAINEISTON ANALYYSI MATS STJERNBERG 2010 Ohjaaja: MARI VAATTOVAARA HELSINGIN YLIOPISTO GEOTIETEIDEN JA

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN HYVINVOINTITUTKIMUS 2008 VANTAA Asuminen pääkaupunkiseudulla

PÄÄKAUPUNKISEUDUN HYVINVOINTITUTKIMUS 2008 VANTAA Asuminen pääkaupunkiseudulla PÄÄKAUPUNKISEUDUN HYVINVOINTITUTKIMUS 2008 VANTAA Asuminen pääkaupunkiseudulla 1. Kuinka kauan olette asunut Koko Yli 20 11 20 2 10 Alle 2 ikäni vuotta vuotta vuotta vuotta a) pääkaupunkiseudulla (Espoo,

Lisätiedot

Muuttoliike vuonna 2014

Muuttoliike vuonna 2014 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 19.8.215 Muuttoliike vuonna 214 Muuttoliikettä selvitettäessä tulee kunnan tulo- ja lähtömuuttajien määrän lisäksi tarkastella myös muuttajien demografisia

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Joni Lakaniemi MUUTTOLIIKE SUOMESSA: EMPIIRINEN ANALYYSI GRAVITAATIOMALLILLA

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Joni Lakaniemi MUUTTOLIIKE SUOMESSA: EMPIIRINEN ANALYYSI GRAVITAATIOMALLILLA TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Joni Lakaniemi MUUTTOLIIKE SUOMESSA: EMPIIRINEN ANALYYSI GRAVITAATIOMALLILLA Pro gradu -tutkielma Taloustiede Maaliskuu 214 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta Yksikkö

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS 2010

KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS 2010 KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS 2010 MEK A: 169 2010 KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS 2010 2 (49) ISBN 978-952-5682-37-3 ISBN 978-952-5682-38-0 (PDF) ISSN 0355-6204 KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS

Lisätiedot

ASUIN- JA ELINYMPÄRISTÖN LAATU JA KAUPUNKISEUTUJEN KILPAILUKYKY

ASUIN- JA ELINYMPÄRISTÖN LAATU JA KAUPUNKISEUTUJEN KILPAILUKYKY ASUIN- JA ELINYMPÄRISTÖN LAATU JA KAUPUNKISEUTUJEN KILPAILUKYKY Osaajien preferenssit ja tyytyväisyys Helsingin, Tampereen, Turun, Jyväskylän, Porin ja Seinäjoen seuduilla Tampereen yliopisto Alueellisen

Lisätiedot

Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia Oy Pietarsaaren seudun Kehittämisyhtiö Concordia

Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia Oy Pietarsaaren seudun Kehittämisyhtiö Concordia Gustav Nygård 3-2015 Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia Skolgatan 25-27, 68600 Jakobstad tel puh 010 239 7550 Oy Pietarsaaren seudun Kehittämisyhtiö Concordia Koulukatu 25-27, 68600 Pietarsaari

Lisätiedot

RAAHEN SEUDUN DEMOGRAFINEN KILPAILUKYKYANALYYSI

RAAHEN SEUDUN DEMOGRAFINEN KILPAILUKYKYANALYYSI RAAHEN SEUDUN DEMOGRAFINEN KILPAILUKYKYANALYYSI 1. MUUTTOLIIKKEEN ERITYISPIIRTEET 2000-LUVULLA Alueiden väestönkehitys perustuu kolmeen osatekijään: luonnolliseen väestönlisäykseen (syntyvyyskuolleisuus),

Lisätiedot

Tarja Niemelä ja Kari Itkonen (toim.)

Tarja Niemelä ja Kari Itkonen (toim.) Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Tarja Niemelä ja Kari Itkonen (toim.) KOKEILUISTA LIIKETOIMINTAA Yrittäjämäisiä kokeiluja ja katsauksia maaseudun elinkeinorakenteen ja työllistävyyden parantamiseen

Lisätiedot

1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA...3 2. TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS...7 3. TULOKSET...9 4. YHTEENVETO BAROMETRIN PÄÄTULOKSET...32

1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA...3 2. TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS...7 3. TULOKSET...9 4. YHTEENVETO BAROMETRIN PÄÄTULOKSET...32 1 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA...3 2. TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS...7 3. TULOKSET...9 3.1. Oma asuinseutu...9 3.2. Turvallisuus...15 3.3. Toimeentulo...17 3.4. Opiskelu ja työ...20 3.5. Huolet, tyytyväisyys

Lisätiedot

Muuttoliikkeen voittajat ja häviäjät

Muuttoliikkeen voittajat ja häviäjät tutkimus Hannu Kytö ja Monika Kral-Leszczynska Muuttoliikkeen voittajat ja häviäjät kaks kunnallisalan kehittämissäätiö Muuttoliikkeen voittajat ja häviäjät Hannu Kytö ja Monika Kral-Leszczynska Muuttoliikkeen

Lisätiedot

V AASAN KAUPUNKI VASA STAD. Olli Wuori TERVEYSKESKUS- LÄÄKÄRINÄ VAASASSA

V AASAN KAUPUNKI VASA STAD. Olli Wuori TERVEYSKESKUS- LÄÄKÄRINÄ VAASASSA V AASAN KAUPUNKI VASA STAD Olli Wuori TERVEYSKESKUS- LÄÄKÄRINÄ VAASASSA VAASAN KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNTA TERVEYSTOIMI VAASA 2004 1 Olli Wuori TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRINÄ VAASASSA VAASAN KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNTA

Lisätiedot

METROPOLIALUEEN DEMOGRAFINEN KILPAILU- KYKYANALYYSI

METROPOLIALUEEN DEMOGRAFINEN KILPAILU- KYKYANALYYSI METROPOLIALUEEN DEMOGRAFINEN KILPAILU- KYKYANALYYSI METROPOLIALUEEN ALUEELLINEN JA VÄESTÖLLINEN KILPAILUKYKY MUUTTOLIIKKEEN NÄKÖKULMASTA VUOSINA 2000 2013 VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho 1. MUUTTOLIIKKEEN

Lisätiedot

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUUN LIITTO 2014 A:3 Sisällys Esipuhe... 3 Tiivistelmä... 4 1 KAINUU OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 6

Lisätiedot

ASUMISEN NYKYTILA JA KEHITTÄMISEN HAASTEET

ASUMISEN NYKYTILA JA KEHITTÄMISEN HAASTEET ASUMISEN NYKYTILA JA KEHITTÄMISEN HAASTEET ESISELVITYS HYVÄ ASUMINEN 2010-KEHITYSOHJELMA Osatehtävä 3. Tuotteet, prosessit ja liiketoimintakonseptit Juha-Matti Junnonen & Sami Kärnä TKK rakentamistalous

Lisätiedot

ESIPUHE. Vaasassa helmikuussa 2003. Jouko Havunen Levón-instituutin johtaja

ESIPUHE. Vaasassa helmikuussa 2003. Jouko Havunen Levón-instituutin johtaja ESIPUHE Maaseudun palvelujen väheneminen on ollut viime aikojen kestopuheenaihe. Vaihtoehtoisia tapoja tuottaa palveluja on koetettu kehittää ja osin siinä on onnistuttukin. Silti monin paikoin tilanne

Lisätiedot

Työvoiman alueellisen liikkuvuuden kannustavuus

Työvoiman alueellisen liikkuvuuden kannustavuus Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen raportteja 206 Työvoiman alueellisen liikkuvuuden kannustavuus Pasi Holm Satu Nivalainen Raija Volk* Raportti on osa 1 julkaisussa: Työvoiman alueellisen liikkuvuuden

Lisätiedot

NUORISOASUNTOSELVITYS

NUORISOASUNTOSELVITYS NUORISOASUNTOSELVITYS Nuorisoasumisen mahdollisuuksista Seinänaapurien alueella LOPPURAPORTTI 28.4.2000 Jukka Rannila 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TIIVISTELMÄ...4 1.1. TÄRKEIMMÄT TULOKSET...4 1.2. SELVITYSTYÖN

Lisätiedot