KESKI-SUOMEN MUUTTAJATUTKIMUS 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESKI-SUOMEN MUUTTAJATUTKIMUS 2013"

Transkriptio

1 KESKI-SUOMEN MUUTTAJATUTKIMUS 2013 Diasarjan lähteenä Innolink Research Oy:n tuottama raportti sekä tutkimushaastatteluiden tietokanta. 1

2 Tutkimuksen lähtökohdat ja toteutus Innolink Research Oy on toteuttanut Keski-Suomen liiton toimeksiannosta muuttajatutkimuksen alkuvuonna Muuttajatutkimus kartoittaa Keski- Suomen alueelle muuttaneiden ja Keski-Suomesta pois muuttaneiden näkemyksiä ja odotuksia. Maakunnan sisäinen muuttoliike ei ole tutkimuksen kohteena. Tutkimuksella haetaan vastauksia muuton syihin sekä maakunnan ja asuinkunnan vetovoimatekijöihin tulo- ja lähtömuuttajien ryhmissä. Lisäksi kartoitetaan vastaajien tarpeita sekä kehittämiskohteita Keski-Suomen alueella. Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään mm. Keski-Suomen strategian valmistelussa ja maakunnan ennakointityössä.

3 Nettomuutto Keski-Suomessa Lähde: Tilastokeskus

4 Nettomuutto Keski-Suomessa ikäryhmittäin, v kokonaismäärät Lähde: Tilastokeskus

5 Nettomuutto Keski-Suomessa ikäryhmittäin ; lukuun ottamatta Jyväskylän seutua Lähde: Tilastokeskus

6 Maakuntarajat ylittävä nettomuutto Keski-Suomen seutukunnissa , kokonaismäärät Lähde: Tilastokeskus

7 Tutkimusaineiston kuvaus Tutkimuksen otos koostuu Keski-Suomeen muuttaneista ja Keski-Suomesta vuosina pois muuttaneista henkilöistä. Tutkimuksen aineisto kerättiin puhelinhaastatteluiden avulla viikoilla 10-13/2013. Haastateltavat kiintiöitiin seutukunnittain. Tutkimukseen osallistui 401 tulomuuttajaa ja 104 lähtömuuttajaa. Seutukunnittain tulomuuttajat (401) jakaantuivat seuraavasti - Joutsa: 16 henkilöä (4 %) - Jyväskylä: 209 (52 %) - Jämsä: 50 (13 %) - Keuruu: 25 (6 %) - Saarijärvi-Viitasaari: 61 (15 %) - Äänekoski: 40 (10 %) Vastaajista 54 % oli naisia ja 46 % miehiä. Vastaajat edustivat eri kotitalouksia.

8 Tutkimusaineiston kuvaus: Vastaajien ikärakenne ja pääasiallinen toiminta Vastaajien ikärakenne tulomuuttaja 21% (83) 24% (96) 1 9% 17% (68) 19% (77) lähtömuuttaja 16% (17) 26% (27) 16% (17) 11% 12% 19% (20) vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta 65 vuotta tai vanhempi 10 Vastaajat pääasiallisen toiminnan mukaan

9 Tutkimusaineiston kuvaus: Vastaajien ikärakenne alueryhmissä Jyväskylän seudulle muuttaneet Muille seuduille muuttaneet vuotta 34,6% (72) vuotta 28,8% (60) vuotta 5,8% (11) vuotta 18,9% (36) tulomuuttaja vuotta 8,7% (18) vuotta 4,8% (10) tulomuuttaja vuotta 10,5% (20) vuotta 13,7% (26) vuotta 10,6% (22) vuotta 24,2% (46) 65 vuotta tai vanhempi 12,5% (26) 65 vuotta tai vanhempi 26,8% (51)

10 Tutkimusaineiston kuvaus: Asumisaika Keski- Suomessa Tulomuuttajat: Kauanko olette asuneet Keski-Suomessa? alle puoli vuotta 8.2% (33) yli puoli vuotta, alle puolitoista vuotta 39.4% (158) 1,5 vuotta - 3 vuotta 52.4% (210) Lähtömuuttajat: Kauanko ehditte asua Keski-Suomessa? alle 3 vuotta 13.7% (14) 3-15 vuotta 27.5% (28) yli 15 vuotta 58.8% (60)

11 Tutkimusaineiston kuvaus: Työ-/opiskelupaikan etäisyys asuinpaikasta Jyväskylän seudulle muuttaneet Muille seuduille muuttaneet alle 10 km 78.5% (117) alle 10 km 41.1% (37) tulomuuttaja km 8.7% (13) km 4.7% (7) tulomuuttaja km 20. (18) km 14.4% (13) yli 50 km 8.1% (12) yli 50 km 24.4% (22)

12 Tutkimusaineiston kuvaus: Keski-Suomen tuntemus ennen muuttoa Jyväskylän seudulle muuttaneet Muille seuduille muuttaneet erittäin hyvin, olen asunut Keski-Suomessa myös aiemmin 25,8% (54) erittäin hyvin muista syistä (en ole asunut aiemmin Keski-Suomessa) 8,6% (18) melko hyvin 23, (48) melko huonosti 27,8% (58) en lainkaan 14,8% (31) erittäin hyvin, olen asunut Keski-Suomessa myös aiemmin 44,3% (85) erittäin hyvin muista syistä (en ole asunut aiemmin Keski-Suomessa) 10,4% (20) melko hyvin 22,9% (44) melko huonosti 14,6% (28) en lainkaan 7,8% (15)

13 Tulomuuttajien mielikuvat Keski-Suomesta

14 Mielikuvat Keski-Suomen vetovoimaisuudesta (1= väittämä kuvaa Keski-Suomea erittäin huonosti 5=erittäin hyvin) Tulomuuttajat Lähtömuuttajat Maakunta on luonnonläheinen, 401 kpl Maakunnan hyvä sijainti, 401 kpl Maakunta on luonnonläheinen, 104 kpl Hyvät vapaa-ajan mahdollisuudet, 104 kpl Hyvät vapaa-ajan mahdollisuudet, 401 kpl Turvallinen, 401 kpl Hyvät kouluttautumismahdollisuudet, 104 kpl Maakunnan hyvä sijainti, 104 kpl Hyvät kouluttautumismahdollisuudet, 401 kpl Houkutteleva asuinalue, 401 kpl Turvallinen, 104 kpl Houkutteleva asuinalue, 104 kpl Monipuoliset kaupalliset palvelut, 401 kpl Hyvin tunnettu, maakunnalla vahva imago, 401 kpl Monipuoliset kaupalliset palvelut, 104 kpl Hyvin tunnettu, maakunnalla vahva imago, 104 kpl Maakunta on vetovoimainen, 401 kpl Toimivat ja kattavat julkiset palvelut, 401 kpl Uudistumishakuinen, 104 kpl Maakunnan sisäinen identiteetti on vahva, 104 kpl Maakunnan sisäinen identiteetti on vahva, 401 kpl Uudistumishakuinen, 401 kpl Maakunta on vetovoimainen, 104 kpl Toimivat ja kattavat julkiset palvelut, 104 kpl Yrittäjäystävällinen, 401 kpl Hyvät työelämän mahdollisuudet, 401 kpl Yrittäjäystävällinen, 104 kpl Hyvät työelämän mahdollisuudet, 104 kpl Asteikkojen keskiarvot max 5 Asteikkojen keskiarvot max 5

15 Mielikuvat Keski-Suomen vetovoimaisuudesta (1= väittämä kuvaa Keski-Suomea erittäin huonosti 5=erittäin hyvin) Jyväskylän seudulle muuttaneet Muille seuduille muuttaneet Hyvät kouluttautumismahdollisuudet, 209 kpl Maakunta on luonnonläheinen, 209 kpl 4,3 4,3 Maakunta on luonnonläheinen, 192 kpl Turvallinen, 192 kpl 4,4 4,2 Hyvät vapaa-ajan mahdollisuudet, 209 kpl Maakunnan hyvä sijainti, 209 kpl 4,3 4,2 Maakunnan hyvä sijainti, 192 kpl Hyvät vapaa-ajan mahdollisuudet, 192 kpl 4,2 4,0 Turvallinen, 209 kpl Monipuoliset kaupalliset palvelut, 209 kpl 4,1 4,0 Houkutteleva asuinalue, 192 kpl Hyvät kouluttautumismahdollisuudet, 192 kpl 3,8 3,6 Houkutteleva asuinalue, 209 kpl Maakunta on vetovoimainen, 209 kpl 3,8 3,7 Hyvin tunnettu, maakunnalla vahva imago, 192 kpl Maakunnan sisäinen identiteetti on vahva, 192 kpl 3,6 3,5 Hyvin tunnettu, maakunnalla vahva imago, 209 kpl Toimivat ja kattavat julkiset palvelut, 209 kpl 3,7 3,6 Monipuoliset kaupalliset palvelut, 192 kpl Toimivat ja kattavat julkiset palvelut, 192 kpl 3,5 3,4 Uudistumishakuinen, 209 kpl Maakunnan sisäinen identiteetti on vahva, 209 kpl 3,5 3,4 Yrittäjäystävällinen, 192 kpl Maakunta on vetovoimainen, 192 kpl Yrittäjäystävällinen, 209 kpl Hyvät työelämän mahdollisuudet, 209 kpl 3,0 Uudistumishakuinen, 192 kpl Hyvät työelämän mahdollisuudet, 192 kpl 3,2 2,9 Asteikkojen keskiarvot max 5 Asteikkojen keskiarvot max 5

16 Mielikuvat Keski-Suomen vetovoimaisuudesta seutukunnittain (1= väittämä kuvaa Keski-Suomea erittäin huonosti 5=erittäin hyvin) TOIMINNAN TEKIJÄT Joutsan seutukunta N=16 Jyväskylän seutukunta N=209 Jämsän seutukunta N=50 Keuruun seutukunta N=25 Saarijärven-Viitasaaren seutukunta N=61 Äänekosken seutukunta N=40 Houkutteleva asuinalue Turvallinen 4,1 4,5 3,8 4,1 3,5 4,2 3,8 4,3 4,0 4,1 3,9 4,1 Uudistumishakuinen Yrittäjäystävällinen Hyvät vapaa-ajan mahdollisuudet Hyvät työelämän mahdollisuudet 2,9 3,2 4,3 2,9 3,5 4,3 3,0 3,0 3,2 4,0 2,6 3,8 2,6 3,5 3,4 3,9 3,4 4,3 2,9 Toimivat ja kattavat julkiset palvelut Monipuoliset kaupalliset palvelut Hyvät kouluttautumismahdollisuudet 3,6 3,6 4,0 4,3 3,2 3,4 3,6 3,8 3,5 3,5 3,8 3,7 3,9 Hyvin tunnettu, maakunnalla vahva imago Maakunta on vetovoimainen Maakunta on luonnonläheinen 3,4 4,5 3,7 3,7 4,3 3,5 2,9 4,4 3,5 4,6 3,8 3,6 4,3 3,5 4,6 Maakunnan sisäinen identiteetti on vahva Maakunnan hyvä sijainti Kaikkien kriteerien keskiarvo 3,4 4,4 3,65 3,4 4,2 3,81 3,2 4,2 3,46 3,9 3,60 3,8 4,2 3,76 3,5 4,2 3,68 Taulukko vertaa tekijöitä keskiarvoon. Punaiset tekijät ovat vähintään 0,2 yksikköä alle keskiarvon, vihreät vastaavasti yli keskiarvon.

17 Tärkeimmät muuttosyyt TULOMUUTTAJAT LÄHTÖMUUTTAJAT

18 Miksi muutin Keski-Suomeen, muita syitä kuin työ ja opiskelu suoria sitaatteja Pääsy ruuhkasuomesta pois / Pääkaupunkiseudun ruuhkaan kyllästyminen Halusimme pois ruuhkasuomesta, luonnonrauhaa Halusimme muuttaa ruuhkaisesta etelästä pois. Haaveena talo järven rannasta. Enemmän aikaa perheelle kuin etelässä. Halusin muuttaa pois Helsingistä. Hyvät metsästysmahdollisuudet. Harrastusmahdollisuudet, perhe, kunnon talvi Harrastusten ja kuntoilun vuoksi Asumiskulut sekä harrastemahdollisuudet Miehen kotiseutua, veneilyharrastus Maaseudun rauha / Rauhallisuus, maaseutu / Luonto on lähellä / Rauhallinen ja turvallinen asuinympäristö Halusin vaihtaa maisemaa / Radikaali maisemanvaihto / Kaipasin maisemanvaihdosta ja uudistusta

19 Muuttopäätökseen vaikuttaneet tekijät, kaikki tulomuuttajat (1=merkittävä vaikutus, 2=jonkin verran, 3=ei lainkaan vaikutusta) Muu syy, 21 kpl Kunta on turvallinen ja rauhallinen, 401 kpl Kunnassa on hyvät ulkoilu- ja liikuntamahdollisuudet, 400 kpl Kunta on sijainniltaan keskeisellä paikalla, 401 kpl Sukulaisia ja/tai ystäviä asuu kyseisessä kunnassa tai sen lähistöillä, 401 kpl Kunnassa on riittävä yksityinen palvelutarjonta (kaupat ja palvelut), 401 kpl Kunnan imago ja maine on hyvä, 401 kpl Oma tai puolison työ-/opiskelupaikka sijaitsee kyseisessä kunnassa, 401 kpl Kunnassa on hyvät peruspalvelut elämän eri vaiheissa, 399 kpl Kunnassa on hyvät opiskelumahdollisuudet, 399 kpl Kunta on perheystävällinen, 400 kpl Kunnassa on monipuolinen tapahtuma- ja kulttuuritarjonta, 400 kpl Kunnan asumisen ja elämisen hintataso, 400 kpl Kunta on opiskelijavetoinen, 400 kpl Kunnassa on toimivat liikenneyhteydet, 400 kpl Kunta on edistyksellinen ja uudistuva, 401 kpl Kunnassa on laaja-alainen asunto- tai tonttitarjonta, 401 kpl Kunnassa on paljon kerho- ja järjestötoimintaa, 398 kpl Kunnassa on kannustavat työllisyysnäkymät (nyt tai tulevaisuudessa), 397 kpl Muut ihmiset suosittelivat kyseistä kuntaa lämpimästi, 400 kpl Asteikkojen keskiarvot max

20 Muuttopäätökseen vaikuttaneet tekijät Jyväskylän seudun ulkopuolella (1=merkittävä vaikutus, 2=jonkin verran, 3=ei lainkaan vaikutusta) Muu syy, 20 kpl Kunta on turvallinen ja rauhallinen, 192 kpl Sukulaisia ja/tai ystäviä asuu kyseisessä kunnassa tai sen lähistöillä, 192 kpl Kunnassa on hyvät ulkoilu- ja liikuntamahdollisuudet, 191 kpl Kunta on sijainniltaan keskeisellä paikalla, 192 kpl Kunta on perheystävällinen, 192 kpl Kunnan asumisen ja elämisen hintataso, 192 kpl Kunnassa on hyvät peruspalvelut elämän eri vaiheissa, 191 kpl Kunnan imago ja maine on hyvä, 192 kpl Kunnassa on riittävä yksityinen palvelutarjonta (kaupat ja palvelut), 192 kpl Oma tai puolison työ-/opiskelupaikka sijaitsee kyseisessä kunnassa, 192 kpl Kunnassa on laaja-alainen asunto- tai tonttitarjonta, 192 kpl Kunta on edistyksellinen ja uudistuva, 192 kpl Kunnassa on toimivat liikenneyhteydet, 191 kpl Kunnassa on monipuolinen tapahtuma- ja kulttuuritarjonta, 191 kpl Kunnassa on paljon kerho- ja järjestötoimintaa, 192 kpl Muut ihmiset suosittelivat kyseistä kuntaa lämpimästi, 192 kpl Kunnassa on hyvät opiskelumahdollisuudet, 191 kpl Kunnassa on kannustavat työllisyysnäkymät (nyt tai tulevaisuudessa), 189 kpl Kunta on opiskelijavetoinen, 191 kpl Asteikkojen keskiarvot max

21 Muuttopäätökseen vaikuttaneet tekijät seutukunnittain (1=merkittävä vaikutus, 2=jonkin verran, 3=ei lainkaan vaikutusta) TOIMINNAN TEKIJÄT Oma tai puolison työ-/opiskelupaikka sijaitsee kyseisessä kunnassa Sukulaisia ja/tai ystäviä asuu kyseisessä kunnassa tai sen lähistöillä Muut ihmiset suosittelivat kyseistä kuntaa lämpimästi Kunnassa on laaja-alainen asunto- tai tonttitarjonta Kunnassa on monipuolinen tapahtuma- ja kulttuuritarjonta Kunnassa on hyvät ulkoilu- ja liikuntamahdollisuudet Kunnassa on paljon kerho- ja järjestötoimintaa Kunnassa on hyvät peruspalvelut elämän eri vaiheissa Kunnassa on riittävä yksityinen palvelutarjonta (kaupat ja palvelut) Kunnassa on hyvät opiskelumahdollisuudet Kunnassa on kannustavat työllisyysnäkymät (nyt tai tulevaisuudessa) Kunnassa on toimivat liikenneyhteydet Kunta on turvallinen ja rauhallinen Kunta on edistyksellinen ja uudistuva Kunta on perheystävällinen Kunta on sijainniltaan keskeisellä paikalla Kunnan imago ja maine on hyvä Kunta on opiskelijavetoinen Kunnan asumisen ja elämisen hintataso Muu syy Kaikkien kriteerien keskiarvo Joutsan seutukunta N=16 2,4 1,8 2,9 2,8 2,7 2,3 2,6 2,4 2,5 2,9 2,9 2,6 1,5 2,5 2,4 2,2 2,6 2,9 2,3 1,0 2,40 Jyväskylän seutukunta N=209 1,7 1,9 2,5 2,1 1,8 1,5 2,1 1,8 1,6 1,5 2,3 1,9 1,5 1,9 1,9 1,4 1,7 1,6 2,0 3,0 1,89 Jämsän seutukunta N=50 2,5 1,8 2,6 2,5 2,4 1,8 2,5 2,0 2,1 2,7 2,7 2,3 1,5 2,5 1,9 1,9 2,3 2,7 2,2 2,26 Keuruun seutukunta N=25 1,9 2,1 2,4 2,2 2,3 1,8 2,4 2,1 2,0 2,3 2,6 2,4 1,7 2,4 2,3 2,0 2,2 2,7 2,2 2,23 Saarijärven- Viitasaaren seutukunta N=61 2,2 1,7 2,2 2,0 2,3 2,0 2,4 2,3 2,3 2,6 2,5 2,4 1,7 2,2 2,2 2,0 2,0 2,4 2,0 2,2 2,18 Äänekosken seutukunta N=40 2,1 1,7 2,3 2,2 2,2 1,7 2,2 2,0 1,9 1,9 2,2 2,2 1,5 2,1 1,8 1,8 2,1 2,3 1,9 1,2 1,94

22 Muuttopäätökseen vaikuttaneet tekijät ikäryhmittäin (1=merkittävä vaikutus, 2=jonkin verran, 3=ei lainkaan vaikutusta) TOIMINNAN TEKIJÄT vuotta N= vuotta N= vuotta N= vuotta N= vuotta N=68 65 vuotta tai vanhempi N=77 Oma tai puolison työ-/opiskelupaikka sijaitsee kyseisessä kunnassa Sukulaisia ja/tai ystäviä asuu kyseisessä kunnassa tai sen lähistöillä Muut ihmiset suosittelivat kyseistä kuntaa lämpimästi Kunnassa on laaja-alainen asunto- tai tonttitarjonta Kunnassa on monipuolinen tapahtuma- ja kulttuuritarjonta Kunnassa on hyvät ulkoilu- ja liikuntamahdollisuudet Kunnassa on paljon kerho- ja järjestötoimintaa Kunnassa on hyvät peruspalvelut elämän eri vaiheissa Kunnassa on riittävä yksityinen palvelutarjonta (kaupat ja palvelut) Kunnassa on hyvät opiskelumahdollisuudet Kunnassa on kannustavat työllisyysnäkymät (nyt tai tulevaisuudessa) Kunnassa on toimivat liikenneyhteydet Kunta on turvallinen ja rauhallinen Kunta on edistyksellinen ja uudistuva Kunta on perheystävällinen Kunta on sijainniltaan keskeisellä paikalla Kunnan imago ja maine on hyvä Kunta on opiskelijavetoinen Kunnan asumisen ja elämisen hintataso Muu syy Kaikkien kriteerien keskiarvo

23 Tulomuuttajien odotukset asuinkunnasta Mitkä asiat ovat yllättäneet asuinkunnassanne positiivisesti? Olivatko odotuksenne suuremmat jonkin asian suhteen, minkä?

24 Lähtömuuttajat jäivät kaipaamaan

25 Sitoutuminen nykyiseen asuinkuntaan Jyväskylän seudulle muuttaneet Muille seuduille muuttaneet TULOMUUTTAJAT: Uskotteko asuvanne viiden vuoden kuluttua nykyisessä asuinkunnassanne? kyllä 67, (140) kyllä 78,6% (151) en 33, (69) en 21,4% (41) TULOMUUTTAJAT: Jos ette viiden vuoden kuluttua usko asuvanne nykyisessä asuinkunnassa, uskotteko asuvanne muualla Keski-Suomessa? kyllä 10,1% (7) kyllä 29,3% (12) en 89,9% (62) en 70,7% (29)

26 Keskisuomalaisuus muuttajissa Koetteko itsenne keskisuomalaiseksi? Jyväskylän seudulle muuttaneet Muille seuduille muuttaneet kyllä 36,5% (76) kyllä 59,5% (113) tulomuuttaja tulomuuttaja en 63,5% (132) en 40,5% (77)

27 Alttius suositella Keski-Suomea asuinpaikaksi Voisitteko suositella Keski-Suomea tuttavillenne asuinpaikaksi? Jyväskylän seudulle muuttaneet Muille seuduille muuttaneet ehdottomasti kyllä 59,8% (125) ehdottomasti kyllä 45,3% (87) luultavasti kyllä 36,4% (76) luultavasti kyllä 48,4% (93) tulomuuttaja tulomuuttaja luultavasti en 2,9% (6) luultavasti en 4,7% (9) ehdottomasti en 1, (2) ehdottomasti en 1,6% (3)

28 Lähtömuuttajien paluu Keski-Suomeen Voisitteko harkita muuttavanne myöhemmin takaisin Keski-Suomeen? ehdottomasti kyllä 28.8% (30) luultavasti kyllä 37.5% (39) luultavasti en 24. (25) ehdottomasti en 9.6% (10)

29 Alueen keskeisimmät kehitystarpeet TULOMUUTTAJAT LÄHTÖMUUTTAJAT

30 Johtopäätökset ja suositukset 1/2 Muuttajaryhmiin vaikuttaminen. Keski-Suomen haasteena on selkeästi saada nuoret jäämään alueelle opiskeluiden jälkeen, jolloin nettomuuton epäedullinen kehitys kääntyy. Työpaikkojen lisääminen ja monipuolistaminen ovat avainasemassa. Keskisuomalainen identiteetti kunniaan. Keskisuomalaisuus jää kaihona poismuuttajien mieleen ja yllättävän nopeasti myös tulomuuttajat omaksuvat maakunnan identiteetin. Identiteetin valossa alue ei olekaan mikään väliseutu, kuten helposti ajatellaan. Rohkeutta erottautua ja reippaita toimia. Heikoimmin Keski-Suomea kuvaavat muuttajien mielestä hyvät työelämän mahdollisuudet, yrittäjäystävällisyys ja uudistumishakuisuus. Imagon ja vetovoiman uudistamista kannattaa tarkastella näiden tekijöiden virkistämisen kautta. Erottautumiseen kannattaa harkita rohkeita otteita perinteitä toistavan maakuntamarkkinoinnin sijaan.

31 Johtopäätökset ja suositukset 2/2 Elämän kokonaislaadun tärkeys. Hyvät vapaa-ajanmahdollisuudet painottuvat muuttajien arvoissa nykyään huomattavasti ja nousevat peräti kolmen kärkeen Keski-Suomen maakuntaa kuvaavana tekijänä sekä tulo- että lähtömuuttajilla. Näihin mahdollisuuksiin ja niiden markkinointiin maakunnan kannattaa panostaa. Alueen ja kunnan imago on merkittävä tekijä. Tulosten mukaan alueen ja kunnan vetovoimalla on merkitystä muuttopäätöstä tehtäessä. Vaikka henkilökohtaiset syyt painavat paljon, alueen vetovoima voi osoittautua vahvemmaksi vaikuttimeksi (esim. Jyväskylän seutukunnassa). Imagon pitkäjänteinen rakentaminen on merkittävää sekä kunnan että maakunnan tasolla. Parhaimmillaan yksittäisten kuntien ja maakunnan imagot täydentävät toisiaan. Keski-Suomen eri seutukunnat profiloituvat onnistuneesti hieman erilaisiksi, mikä osaltaan tukee tätä tavoitetta.

Vetovoimasta elinvoimaa: houkutteleeko Keski-Suomi työntekijöitä ja yrityksiä?

Vetovoimasta elinvoimaa: houkutteleeko Keski-Suomi työntekijöitä ja yrityksiä? Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi V Vetovoimasta elinvoimaa: houkutteleeko Keski-Suomi työntekijöitä ja yrityksiä? MUUTTAJATUTKIMUS 2013 Ari Kurlin Innolink Research Oy M E N E S T Y S Vetovoimasta elinvoimaa:

Lisätiedot

Keski-Suomen muuttajatutkimus 2013. Etta Partanen Meiju Ahomäki Ari Kurlin

Keski-Suomen muuttajatutkimus 2013. Etta Partanen Meiju Ahomäki Ari Kurlin Keski-Suomen muuttajatutkimus 2013 Etta Partanen Meiju Ahomäki Ari Kurlin Keski-Suomen muuttajatutkimus 2013 2 (40) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA...3 2. MUUTTOLIIKE KESKI-SUOMEN ALUEELLA...5

Lisätiedot

MUUTTAJATUTKIMUS Kotkan kaupunki Mikko Ulander Anna Laiho Katri Antinmaa

MUUTTAJATUTKIMUS Kotkan kaupunki Mikko Ulander Anna Laiho Katri Antinmaa MUUTTAJATUTKIMUS Kotkan kaupunki 16.2.2017 Mikko Ulander Anna Laiho Katri Antinmaa 2 Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tilastokatsaus 5.

Lisätiedot

T U T K I M U K S E S T A Y L E E N S Ä

T U T K I M U K S E S T A Y L E E N S Ä Länsi-Uudenmaan vetovoimatutkimus 2011 KOKO Länsi-Uusimaa Tutkimusraportti 13.1.2012 MIKKO KESÄ KAISA MÄKI-KIHNIÄ JUUSO HEINISUO Innolink Research Oy T U T K I M U K S E S T A Y L E E N S Ä Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan vetovoimatutkimus 2011

Länsi-Uudenmaan vetovoimatutkimus 2011 1 (56) Länsi-Uudenmaan vetovoimatutkimus 2011 KOKO-Länsi-Uusimaa ohjelmalle Mikko Kesä Kaisa Mäki-Kihniä Juuso Heinisuo Innolink Research Oy 2011 2 (56) SISÄLLYS 1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA... 4 2. TULOKSET...

Lisätiedot

MUUTTAJATUTKIMUS TAIVALKOSKI Koillis-Suomen Kehittämisyhtiö Naturpolis Oy. Mikko Leinonen Heidi Salomäki

MUUTTAJATUTKIMUS TAIVALKOSKI Koillis-Suomen Kehittämisyhtiö Naturpolis Oy. Mikko Leinonen Heidi Salomäki MUUTTAJATUTKIMUS 2017 - TAIVALKOSKI Koillis-Suomen Kehittämisyhtiö Naturpolis Oy Mikko Leinonen Heidi Salomäki Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää tulo- ja lähtömuuttaneiden sekä

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN Lähtötiedot Asukaskyselyn tulokset 09.12.2011 ASUKASKYSELY: PÄLKÄNEEN TULEVAISUUS Kysely toteutettiin syys-lokakuussa 2011 Kysely on

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Kaupunkikuvatutkimus 2014

Hämeenlinnan kaupunki Kaupunkikuvatutkimus 2014 Hämeenlinnan kaupunki Kaupunkikuvatutkimus 2014 26.9. /27.11. 2014 Mikko Kesä Minna Joutsen Tuomo Saarinen Innolink Research Oy 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Mielikuvatutkimus 2.1. Vastaajien taustatiedot

Lisätiedot

Muuttajaseurantatutkimus 2014 Hattulan kunta 1.8.2014. Etta Partanen Jan-Erik Müller Tuomo Saarinen

Muuttajaseurantatutkimus 2014 Hattulan kunta 1.8.2014. Etta Partanen Jan-Erik Müller Tuomo Saarinen Muuttajaseurantatutkimus 2014 Hattulan kunta 1.8.2014 Etta Partanen Jan-Erik Müller Tuomo Saarinen 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Vastaajien taustatiedot 3. Tutkimuksen tulokset 4. Tulokset ja johtopäätökset

Lisätiedot

Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset

Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset Brändiseminaari 7.11.2012 Hotelli Savonia, Kuopio Mielikuvatutkimus, vaihe 1 Tutkimuksen toteutti Innolink Research Oy. Tavoitteena oli selvittää sekä

Lisätiedot

TULOMUUTTOON VAIKUTTAVISTA TEKIJÖISTÄ

TULOMUUTTOON VAIKUTTAVISTA TEKIJÖISTÄ TULOMUUTTOON VAIKUTTAVISTA TEKIJÖISTÄ tyypillinen muuttaja ja muuttosyyt Dos. Markku Mattila Aluepäällikkö Siirtolaisuusinstituutti Pohjanmaan aluekeskus Keskuskatu 32 I 60100 Seinäjoki Tel. 044-2592 447

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN VETOVOIMATEKIJÄT JA KEHITTÄMISEN KOHTEET

JÄRVI-POHJANMAAN VETOVOIMATEKIJÄT JA KEHITTÄMISEN KOHTEET Liite 1 JÄRVI-POHJANMAAN VETOVOIMATEKIJÄT JA KEHITTÄMISEN KOHTEET Kyselytutkimus alueelle muuttaneille ja pendelöijille MARKKINATUTKIMUSPALVELUT 2013 Hannu Tuuri, Marja Katajavirta SISÄLTÖ 1. Taustatietoja

Lisätiedot

Muutoksen suunnat Porissa III neljännes/2013. Timo Aro ja Timo Widbom, 1.11.2013

Muutoksen suunnat Porissa III neljännes/2013. Timo Aro ja Timo Widbom, 1.11.2013 Muutoksen suunnat Porissa III neljännes/2013 Timo Aro ja Timo Widbom, Sisältö Työllisyyskehitys Väestökehitys Muu yleinen kehitys I Työllisyyskehitys 1. Työllisyyskehitys Porin työllisyyden kehitys heinäsyyskuussa

Lisätiedot

Keski-Suomen Osuuspankkiliiton tulevaisuus seminaari Ikaalisten Kylpylä 7.- 8.11.2008

Keski-Suomen Osuuspankkiliiton tulevaisuus seminaari Ikaalisten Kylpylä 7.- 8.11.2008 KESKI-SUOMEN SUOMEN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Keski-Suomen Osuuspankkiliiton tulevaisuus seminaari Ikaalisten Kylpylä 7.- 8.11.2008 maakuntajohtaja Anita Mikkonen Keski-Suomen liitto Visio Keski-Suomi tilastojen

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI. Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat. Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille

LAPUAN KAUPUNKI. Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat. Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille LAPUAN KAUPUNKI Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille Hyvä Lapuan keskustaajaman / kylien asukas! Lapuan kaupunki on käynnistänyt

Lisätiedot

2011-2014. Hankkeen oppeja ja ajatuksia maaseudun asukashankinnasta

2011-2014. Hankkeen oppeja ja ajatuksia maaseudun asukashankinnasta Onni kutsuu kylään -hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2007 2013 ja sitä rahoittavat Varsinais-Suomen ja Satakunnan ELY - keskukset 2011-2014 Hankkeen oppeja ja ajatuksia maaseudun

Lisätiedot

Toiveena alueellistaminen käytäntönä keskittyminen

Toiveena alueellistaminen käytäntönä keskittyminen Siirtolaisuusinstituutti Migrationsinstitutet Institute of Migration Toiveena alueellistaminen käytäntönä keskittyminen Muuttoliikesymposium 2010 Tutkija Heli Sjöblom-Immala TUTKIMUSHANKE MAAHANMUUTTAJIEN

Lisätiedot

ALUEELLINEN VETOVOIMA

ALUEELLINEN VETOVOIMA ALUEELLINEN VETOVOIMA Antti Mykkänen 6.11.2017 Oulussa 6.11.2017 Kunnallisalan kehittämissäätiö - Veli Pelkonen 2 6.11.2017 Kunnallisalan kehittämissäätiö 1 6.11.2017 Kunnallisalan kehittämissäätiö 4 6.11.2017

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Työmatkakysely Eija Peltonen ja Urpo Huuskonen

Työmatkakysely Eija Peltonen ja Urpo Huuskonen Eija Peltonen ja Urpo Huuskonen Yleistä Työmatkakysely toteutettiin 16.9. 20.10.2011 Vastaajia 230, työmatkakyselysivustolla kävijöitä oli 481 Kouvolaan työhön tulevia vastaajista oli 72 Kouvolalaisia

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: VARHAISKASVATUS. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: VARHAISKASVATUS. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: VARHAISKASVATUS Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN RAKENNEMALLIYHDISTELMÄ

KESKI-SUOMEN RAKENNEMALLIYHDISTELMÄ KESKI-SUOMEN RAKENNEMALLIYHDISTELMÄ YHTEENVETO MOTIIVISEMINAAREISTA 16.8.2013 Keski-Suomen rakennemalliyhdistelmästä Keski-Suomessa laaditaan strategiaa, jossa yhdistyvät maakuntasuunnitelman ja maakuntaohjelman

Lisätiedot

Kuopion muuttoliike 2015 Tilastotiedote 8 /2016

Kuopion muuttoliike 2015 Tilastotiedote 8 /2016 Kuopion muuttoliike 2015 Tilastotiedote 8 /2016 Kuopion viime vuosien hyvä väestönkasvu perustuu muuttovoittoon. Keitä nämä muuttajat ovat? Tässä tiedotteessa kuvataan muuttajien taustatietoja kuten, mistä

Lisätiedot

KAUPUNKIKUVATUTKIMUS 2017 Hämeenlinnan kaupunki. Etta Partanen Meiju Ahomäki Tiina Müller

KAUPUNKIKUVATUTKIMUS 2017 Hämeenlinnan kaupunki. Etta Partanen Meiju Ahomäki Tiina Müller KAUPUNKIKUVATUTKIMUS 2017 Hämeenlinnan kaupunki Etta Partanen Meiju Ahomäki Tiina Müller Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset

Lisätiedot

LAUKAAN TILASTOKATSAUS TYÖVOIMA JA TYÖPAIKAT

LAUKAAN TILASTOKATSAUS TYÖVOIMA JA TYÖPAIKAT LAUKAAN TILASTOKATSAUS TYÖVOIMA JA TYÖPAIKAT 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TYÖVOIMA LAUKAASSA 1990-2011 9000 8000 7000 6000 5000

Lisätiedot

Muuttajatutkimus 2017 Heinolan kaupunki Etta Partanen Meiju Ahomäki Jari Holttinen

Muuttajatutkimus 2017 Heinolan kaupunki Etta Partanen Meiju Ahomäki Jari Holttinen Muuttajatutkimus 2017 Heinolan kaupunki 25.9.2017 Etta Partanen Meiju Ahomäki Jari Holttinen Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen

Lisätiedot

Riihimäen seutu. Esitys Häme-markkinoinnin päättäjätilaisuudessa 22.2.2010

Riihimäen seutu. Esitys Häme-markkinoinnin päättäjätilaisuudessa 22.2.2010 Riihimäen seutu Esitys Häme-markkinoinnin päättäjätilaisuudessa 22.2.2010 1. Seudun tulevaisuus Talousaluestrategia 2015: Väestönkasvu jatkuu, 1-1,5%/vuosi Talousalueemme on metropolialueen aluekeskus

Lisätiedot

Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy. Markkinatutkimus Murmanskin alueella 2013

Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy. Markkinatutkimus Murmanskin alueella 2013 Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy Markkinatutkimus Murmanskin alueella 2013 Tutkimuksesta yleensä Tämä on Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEOn ja Inlike Oy:n tilaaman Muurmanskin

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Kansallispuistokävijät matkailijoina

Kansallispuistokävijät matkailijoina Kansallispuistokävijät matkailijoina Tuija Sievänen ja Marjo Neuvonen Seitsemisen Luontokeskus 18.3.2010 Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute www.metla.fi Tutkimuksen

Lisätiedot

Muutoksen suunnat Porissa II neljännes/2013

Muutoksen suunnat Porissa II neljännes/2013 Muutoksen suunnat Porissa II neljännes/2013 Kehittämispäällikkö Timo Aro 18.8.2013 Kuva: Jan Virtanen Sisältö Työllisyyskehitys Väestökehitys Muu yleinen kehitys I Työllisyyskehitys Porin työllisyyden

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Ikäihmisten palvelut kotihoidon palvelut

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Ikäihmisten palvelut kotihoidon palvelut Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Ikäihmisten palvelut kotihoidon palvelut 4.2.2014 Mikko Kesä Minna Joutsen Ari Kurlin 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien

Lisätiedot

Isännöinnin laatu 2015

Isännöinnin laatu 2015 Isännöinnin laatu 2015 Keskeiset tulokset Tutkimuksen tavoite ja toteutus Kiinteistöliiton tavoitteena oli kartoittaa taloyhtiöiden tyytyväisyyttä isännöintiyritysten ja isännöitsijöiden toimintaan tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Kansallispuistokävijät matkailijoina

Kansallispuistokävijät matkailijoina Kansallispuistokävijät matkailijoina Tuija Sievänen ja Marjo Neuvonen Orilammin lomakeskus 19.3.2010 Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute www.metla.fi Tutkimuksen

Lisätiedot

Muutoksen suunnat Porissa I neljännes 2013

Muutoksen suunnat Porissa I neljännes 2013 Muutoksen suunnat Porissa I neljännes 2013 Kuva: Jan Virtanen Kehittämisen vastuualue/timo Aro Keskeiset nostot yhteenvetona ensimmäisestä kvartaalista 2013 1) Porin työttömyysaste on muihin suuriin kaupunkeihin

Lisätiedot

MIKKELIN DEMOGRAFINEN KILPAILUKYKY JA MUUTTAJIEN PROFIILI. VTT, Timo Aro 27.1.2011

MIKKELIN DEMOGRAFINEN KILPAILUKYKY JA MUUTTAJIEN PROFIILI. VTT, Timo Aro 27.1.2011 MIKKELIN DEMOGRAFINEN KILPAILUKYKY JA MUUTTAJIEN PROFIILI VTT, Timo Aro 27.1.2011 Suomi repeytyy!!!: - Kolme viidestä suomalaisesta asuu 10 suurimmalla kaupunkiseudulla ja neljä viidestä 20 suurimmalla

Lisätiedot

Kosken Tl kunnan strategia Koski Tl älykäs kunta

Kosken Tl kunnan strategia Koski Tl älykäs kunta Kosken Tl kunnan strategia 2014-2020 - Koski Tl älykäs kunta Koski Tl on kehittyvä kunta maaseudun rauhassa suurten pääkeskusten lähellä. Kunnassa on vireä keskustaajama sekä runsas tonttitarjonta. Koski

Lisätiedot

Sisältö. Yliopistoista valmistuneiden alueellinen sijoittuminen. Aineisto. Lähtökohdat tutkimukselle

Sisältö. Yliopistoista valmistuneiden alueellinen sijoittuminen. Aineisto. Lähtökohdat tutkimukselle Sisältö Yliopistoista valmistuneiden alueellinen sijoittuminen Heli Kurikka Tutkija 1. Taustaa 2. Yliopistojen ryhmittely 3. Valmistuneiden alueellisen sijoittumisen piirteitä eri yliopistoista eri aloilta

Lisätiedot

Miten saada uusia asukkaita kylään?

Miten saada uusia asukkaita kylään? Miten saada uusia asukkaita kylään? Kyläpäällikkökoulutus 14.4.2016 Kyläasiamies Henrik Hausen Kylätoiminta on monipuolista Yhteisöllisyys, toimitilat, tapahtumat Kyläsuunnittelu, rakennuspaikat, kyläkaavat

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS 19.10.2017 1 Kuntastrategia on kuntakokonaisuuden pitkän tähtäyksen päätöksentekoa ja toimintaa ohjaava tulevaisuuden suunta tai kantava idea. Visio = toivottu ja haluttu

Lisätiedot

Puistojen Kotkan markkinointi Viestintäpäällikkö Marja Metso, Kotkan kaupunki

Puistojen Kotkan markkinointi Viestintäpäällikkö Marja Metso, Kotkan kaupunki Puistojen Kotkan markkinointi Viestintäpäällikkö Marja Metso, Kotkan kaupunki Sisältö Alueen elinvoima keskiössä 3 Kotkan vetovoiman kriittiset tekijät 6 Puistotoimi, kotiseutuylpeys, matkailu ja uudet

Lisätiedot

TIEDOTE 3/2014 KUOPION MUUTTOLIIKE

TIEDOTE 3/2014 KUOPION MUUTTOLIIKE KUOPION KAUPUNKI Konsernipalvelu Talous- ja strategiapalvelu Elokuu 214 TIEDOTE 3/214 KUOPION MUUTTOLIIKE Kuopion tulomuutto kasvussa Tilastokeskuksen keväällä julkistettujen muuttajatietojen mukaan Kuopion

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: LASTEN JA NUORTEN KASVUA TUKEVAT PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: LASTEN JA NUORTEN KASVUA TUKEVAT PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: LASTEN JA NUORTEN KASVUA TUKEVAT PALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: LIIKUNTAPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: LIIKUNTAPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: LIIKUNTAPALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Osaavan työvoiman rekrytointi Kainuuseen -hanke Tiedotustilaisuus

Osaavan työvoiman rekrytointi Kainuuseen -hanke Tiedotustilaisuus Osaavan työvoiman rekrytointi Kainuuseen -hanke Tiedotustilaisuus 13.6.2017 13.6.2017 Hankkeen taustaa Valtuustoaloite Kainuussa pitkään jatkanut negatiivinen muuttotase vaatii erityistoimenpiteitä tilanteen

Lisätiedot

Esityksen rakenne: Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto pähkinänkuoressa. Tutkimustulokset. Yhteenveto

Esityksen rakenne: Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto pähkinänkuoressa. Tutkimustulokset. Yhteenveto Esityksen rakenne: Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto pähkinänkuoressa Tutkimustulokset Yhteenveto KVKL pähkinänkuoressa Perustettu: 18.3.2008 Perustajat: Realia Group Oy Kiinteistömaailma Oy OP-Keskus

Lisätiedot

TILASTOJA KESKI-SUOMESTA

TILASTOJA KESKI-SUOMESTA 27.1.2017 Kirsi Mukkala TILASTOJA KESKI-SUOMESTA Tietojen lähteenä: Tilastokeskus 1 VÄESTÖMÄÄRÄN KEHITYS Maakuntien väestömuutos 2016, % (palkin perässä maakunnan väestömäärä 31.12.2016, ennakko) Uusimaa

Lisätiedot

DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011

DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011 DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011 30.8.2011 MIKKO KESÄ, tutkimusjohtaja, HM JUUSO HEINISUO, tutkimuspäällikkö, HM INNOLINK RESEARCH OY YHTEENVETO TAUSTATIEDOT Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA.

JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA. JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA. JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET Joutsan kunta toimii aktiivisesti ja tulevaisuushakuisesti sekä etsii uusia toimintatapoja kunnan

Lisätiedot

Elinvoimainen Seinäjoki Kuntamarkkinat 11.9.2013. SEEK/jp

Elinvoimainen Seinäjoki Kuntamarkkinat 11.9.2013. SEEK/jp Elinvoimainen Seinäjoki Kuntamarkkinat 11.9.2013 SEEK/jp SEINÄJOKI PERÄSEINÄJOKI Seinäjoki + Peräseinäjoki + Nurmo ja Ylistaro 31.12.2004 1.1.2005 1.1.2009 Asukkaita 32.000 35.939 57.000 Työpaikkoja 19.206

Lisätiedot

PÄIJÄT HÄMEEN ASUMISEN JA MATKAILUN NYKYTILAKARTOITUS 2012

PÄIJÄT HÄMEEN ASUMISEN JA MATKAILUN NYKYTILAKARTOITUS 2012 PÄIJÄT HÄMEEN ASUMISEN JA MATKAILUN NYKYTILAKARTOITUS 2012 INNOLINK RESEARCH OY TAMPELLAN ESPLANADI 2, 4.krs, 33100 TAMPERE FREDRIKINKATU 34 B 22, 00100 HELSINKI Puh. 010 633 0200 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 1/2018

Keski-Suomen Aikajana 1/2018 Keski-Suomen Aikajana 1/2018 Tilanne 30.9.2017 #keskisuomi #kasvunmaakunta kasvu jatkui hyvänä heinä-syyskuussa vientiteollisuus oivassa vedossa Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Tuoreimmat käänteet

Lisätiedot

Muuttoliike 2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 12.1.2015

Muuttoliike 2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 12.1.2015 Muuttoliike 213 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 12.1.215 Hyvinkään muuttoliiketilastot Muuttoliiketilastot kuvaavat henkilöiden muuttoja. Tilastoissa erotellaan Suomen aluerajojen ylittävät muutot eli

Lisätiedot

Hämeenlinnan seudun puheenvuoro

Hämeenlinnan seudun puheenvuoro Häme-markkinointi 2.0 Hämeenlinnan seudun puheenvuoro Vanajanlinna 22.2.2010 Kehittämiskeskus Oy Häme Tapio Vekka Hallituksen pj 1 Seudun tulevaisuutta koskevien suunnitelmien yhteenveto MAAKUNTATASO Maakuntaohjelman

Lisätiedot

Viitasaari. Kuntaraportti

Viitasaari. Kuntaraportti Viitasaari Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Itäsuomalaisten nuorten hyvinvoinnin tila

Itäsuomalaisten nuorten hyvinvoinnin tila UUSI KOULU V - Itäsuomalaisten nuorten hyvinvoinnin tila yliopettaja Pekka Penttinen Tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia Mikkelin ammattikorkeakoulu Itä-Suomen nuorisopuntari hyvinvointitiedon tuottajana

Lisätiedot

Koulutusalan valintaa kuvailevat väittämät. 5,1% n=11. 66,0% n=142. 0,5% n=1. 27,4% n=59. 0,9% n=2. 23,7% n=51. 2,8% n=6. 1,4% n=3.

Koulutusalan valintaa kuvailevat väittämät. 5,1% n=11. 66,0% n=142. 0,5% n=1. 27,4% n=59. 0,9% n=2. 23,7% n=51. 2,8% n=6. 1,4% n=3. Aloituskysely Amisto (Perämiehentie 6), Amisto (Pomo), Amisto Askola, Amisto Loviisa, Kaikki toimipisteet Kaikki koulutusalat, N=215, vastausprosentti keskimäärin 66, 06.04.2014-09.10.2014 Ajankohta: 14.10.2014

Lisätiedot

Muuttajien taustatiedot 2005

Muuttajien taustatiedot 2005 TILASTOTIEDOTE Sivu 1 / 1 2008:9 30.5.2008 Muuttajien taustatiedot 2005 Tilastokeskus julkaisi muuttajien taustatiedot vuodelta 2005 poikkeuksellisen myöhään eli huhtikuun lopussa 2008. Tampereelle muutti

Lisätiedot

Luhanka. Kuntaraportti

Luhanka. Kuntaraportti Luhanka Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

MENOT JA RAHOITUS Yhteensä %-osuus. Henkilöstömenot, joista Projektiin palkattava henkilöstö Työpanoksen siirto

MENOT JA RAHOITUS Yhteensä %-osuus. Henkilöstömenot, joista Projektiin palkattava henkilöstö Työpanoksen siirto 942 538 965 729 1 908 267 63,3 % 716 038 784 229 1 500 267 49,8 % 226 500 181 500 408 000 13,5 % 492 298 468 783 961 081 31,9 % 253 750 188 750 442 500 14,7 % 7 000 5 000 12 000 0,4 % 24 278 20 763 45

Lisätiedot

Muuttoliike 2007. 29.5.2008 Janne Vainikainen

Muuttoliike 2007. 29.5.2008 Janne Vainikainen Muuttoliike 27 29.5.28 Janne Vainikainen Muuttoliike 27 Tampereen saama muuttovoitto pieneni. Muuttovoittoa kertyi 927 henkilöä, kun edeltävänä vuonna voitto oli 1 331 henkilöä. Taustalla oli kotimaan

Lisätiedot

Kansalaistutkimus rakentamisen materiaaleista. Rakennustuoteteollisuus RTT ry Luottamuksellinen Marraskuu 2012

Kansalaistutkimus rakentamisen materiaaleista. Rakennustuoteteollisuus RTT ry Luottamuksellinen Marraskuu 2012 Kansalaistutkimus rakentamisen materiaaleista Rakennustuoteteollisuus RTT ry Luottamuksellinen Marraskuu 2012 Tutkimusasetelma Aula Research Oy toteutti suomalaisten parissa kyselytutkimuksen asumisesta

Lisätiedot

Kansallispuistokävijät matkailijoina

Kansallispuistokävijät matkailijoina Kansallispuistokävijät matkailijoina Tuija Sievänen ja Marjo Neuvonen Luontokeskus Oskari 15.3.2010 Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute www.metla.fi Linnansaaren

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 4/2017

Keski-Suomen Aikajana 4/2017 Keski-Suomen Aikajana 4/2017 Tilanne 30.6.2017 #keskisuomi #kasvunmaakunta kasvu jatkui kiivaana vuoden 2017 ensimmäisellä puoliskolla Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Tuoreimmat käänteet liiketoiminnan

Lisätiedot

Maamerkit-barometri 2011 Tulokset: Maaseudun merkitykset ja tulevaisuuskuvat Eeva Hellström Julkaisuvapaa klo 12.00

Maamerkit-barometri 2011 Tulokset: Maaseudun merkitykset ja tulevaisuuskuvat Eeva Hellström Julkaisuvapaa klo 12.00 Maamerkit-barometri 2011 Tulokset: Maaseudun merkitykset ja tulevaisuuskuvat 7.3.2011 Eeva Hellström Julkaisuvapaa klo 12.00 Mikä Maamerkit-barometri? Barometrin tarkoituksena on - herättää keskustelua

Lisätiedot

PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017

PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017 TIEDOTUSTILAISUUS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017 LUONNOS Ohjelmaa valmisteltiin tiiviissä yhteistyössä Henkilöstö Asukkaat Asiantuntijaraadit

Lisätiedot

VÄKILUKU JATKAA TURUSSA KASVUAAN JA SALOSSA LASKUAAN

VÄKILUKU JATKAA TURUSSA KASVUAAN JA SALOSSA LASKUAAN VÄKILUKU JATKAA TURUSSA KASVUAAN JA SALOSSA LASKUAAN Varsinais-Suomen väestökehitys jatkaa vuonna 2013 samansuuntaista kehitystä kuin vuonna 2012. Turun kaupungin väkiluku kasvaa ja Salon kaupungin vähenee

Lisätiedot

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi Lähivoimalaprojekti Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tampereen kaupungin Lähivoimala-projekti järjesti keväällä 2015 asukaskyselyn Multisillan, Peltolammin

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki. Ikäihmisten palvelut ympärivuorokautinen hoiva

Hämeenlinnan kaupunki. Ikäihmisten palvelut ympärivuorokautinen hoiva Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2011 Ikäihmisten palvelut ympärivuorokautinen hoiva Tutkimusraportti 11.1.2012 MIKKO KESÄ MERJA LEHTINEN JUUSO HEINISUO INNOLINK RESEARCH OY TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ

Lisätiedot

Paluu- ja tulomuuttajat paikallisina toimijoina ja kehittäjinä

Paluu- ja tulomuuttajat paikallisina toimijoina ja kehittäjinä Paluu- ja tulomuuttajat paikallisina toimijoina ja kehittäjinä Muuttoliikesymposium Turku 17.11.2010 1 Mari Kattilakoski, Itä-Suomen yliopisto, Joensuu / Siirtolaisuusinstituutti, Turku Tutkimusalueena

Lisätiedot

Hämeenlinnan pendelöintitutkimus. Kehittämispalvelut 30.1.2014

Hämeenlinnan pendelöintitutkimus. Kehittämispalvelut 30.1.2014 Hämeenlinnan pendelöintitutkimus Kehittämispalvelut 30.1.2014 1 Tutkimuksen tausta Vastaajia yhteensä 300 (30.1.2014 tilanne) Tiedonkeruu 15.1-3.2 paperilomakkeilla ja internetin kautta. Kohderyhmä ulkopaikkakunnalla

Lisätiedot

Kunta soten jälkeen. Kuntavaaliehdokkaiden näkemykset kuntien taloudesta ja kehityskohteista. Kuntarahoitus Copyright Kuntarahoitus

Kunta soten jälkeen. Kuntavaaliehdokkaiden näkemykset kuntien taloudesta ja kehityskohteista. Kuntarahoitus Copyright Kuntarahoitus Kunta soten jälkeen Kuntavaaliehdokkaiden näkemykset kuntien taloudesta ja kehityskohteista Kuntarahoitus 1 Tutkimuksen tavoite ja taustaa Kuntarahoitus halusi kartoittaa kuntavaaliehdokkaiden näkemyksiä

Lisätiedot

Yritysyhteistyötutkimus 2014. Julkinen yhteenveto tutkimusraportista

Yritysyhteistyötutkimus 2014. Julkinen yhteenveto tutkimusraportista Yritysyhteistyötutkimus 2014 Julkinen yhteenveto tutkimusraportista 25.6.2014 Anne Mähönen Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää alueen yritysten käsityksiä oppilaitosten tarjoamista

Lisätiedot

TIETOISKU 8.6.2015 TURUN MUUTTOVOITTO EI NÄY MUUTTOLIIKKEEN TULOKERTYMISSÄ. Turku

TIETOISKU 8.6.2015 TURUN MUUTTOVOITTO EI NÄY MUUTTOLIIKKEEN TULOKERTYMISSÄ. Turku TIETOISKU 8.6.215 TURUN MUUTTOVOITTO EI NÄY MUUTTOLIIKKEEN TULOKERTYMISSÄ Turun seudun muuttoliikkeessä on tapahtunut merkittävä käänne viime vuosina: Turun muuttotappio on kääntynyt muuttovoitoksi muiden

Lisätiedot

Häme asumisen, elinkeinojen ja vapaa-ajan maakuntana. Kiinteistöliiton tilaisuus 22.3.2013 Timo Reina

Häme asumisen, elinkeinojen ja vapaa-ajan maakuntana. Kiinteistöliiton tilaisuus 22.3.2013 Timo Reina Häme asumisen, elinkeinojen ja vapaa-ajan maakuntana Kiinteistöliiton tilaisuus 22.3.2013 Timo Reina Häme on yksi Suomen historiallisista maakunnista. Hämeen maakunta sijaitsee keskeisellä paikalla Suomen

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

Sipoon Jokilaakso. Sipooseen! Sijoita kasvavaan. Uusi asuinalue Nikkilän keskustassa. www.sipoonjokilaakso.fi

Sipoon Jokilaakso. Sipooseen! Sijoita kasvavaan. Uusi asuinalue Nikkilän keskustassa. www.sipoonjokilaakso.fi Sipoon Jokilaakso Uusi asuinalue Nikkilän keskustassa Sijoita kasvavaan Sipooseen! www.sipoonjokilaakso.fi Sipoon Jokilaakson etuja ovat sijainti, luonto ja palvelut Sipoon Jokilaakso 2 Nikkilän keskustan

Lisätiedot

Sipoon Jokilaakso. Sipooseen! Sijoita kasvavaan. Uusi asuinalue Nikkilän keskustassa.

Sipoon Jokilaakso. Sipooseen! Sijoita kasvavaan. Uusi asuinalue Nikkilän keskustassa. Sipoon Jokilaakso Uusi asuinalue Nikkilän keskustassa Sijoita kasvavaan Sipooseen! www.sipoonjokilaakso.fi Sipoon Jokilaakson etuja ovat sijainti, luonto ja palvelut Sipoon Jokilaakso 2 Nikkilän keskustassa

Lisätiedot

Jämsä. Kuntaraportti

Jämsä. Kuntaraportti Jämsä Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Yritysyhteistyötutkimus 2014. Yhteenveto yhtymähallituksen kokoukseen 19.8.2014

Yritysyhteistyötutkimus 2014. Yhteenveto yhtymähallituksen kokoukseen 19.8.2014 Yritysyhteistyötutkimus 2014 Yhteenveto yhtymähallituksen kokoukseen 19.8.2014 25.6.2014 Anne Mähönen Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää alueen yritysten käsityksiä oppilaitosten

Lisätiedot

Kuntalaiskysely Pyhäselkä. Pasi Saukkonen

Kuntalaiskysely Pyhäselkä. Pasi Saukkonen Kuntalaiskysely Pyhäselkä Pasi Saukkonen 3.11.2015 Pyhäselkä (112 vastausta) % Koko aineisto (n. 500 vastausta) 0 20 40 60 80 100 Kaupunkilainen vai maalainen? kaupunkilainen 10 % Oletko mielestäsi 1)

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 27.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

VOIKO TAMPERE KASVAA RAJATTA JA KIVUTTA, PYSYYKÖ PIRKANMAA KYYDISSÄ?

VOIKO TAMPERE KASVAA RAJATTA JA KIVUTTA, PYSYYKÖ PIRKANMAA KYYDISSÄ? VOIKO TAMPERE KASVAA RAJATTA JA KIVUTTA, PYSYYKÖ PIRKANMAA KYYDISSÄ? Poris sul menee hyvi, nii kaua ku alkaa mennä hyvi - Veli-Pekka Ketola - - Suomen kakkoskeskus - Melko täydellinen sijainti - Kasvava

Lisätiedot

Kuhmoinen. Kuntaraportti

Kuhmoinen. Kuntaraportti Kuhmoinen Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

ALUEIDEN RAKENNEMUUTOS VOIMISTUU 2010 LUVULLA Seminaari alueiden kehitysnäkymistä Pekka Myrskylä Tilastokeskus

ALUEIDEN RAKENNEMUUTOS VOIMISTUU 2010 LUVULLA Seminaari alueiden kehitysnäkymistä Pekka Myrskylä Tilastokeskus ALUEIDEN RAKENNEMUUTOS VOIMISTUU 2010 LUVULLA Seminaari alueiden kehitysnäkymistä 2.2.2010 Pekka Myrskylä Tilastokeskus 4.2.2010 2 200 Kuvio 5.2 Ikärakenteen muutos 2009-2060 (2009=100) Ikärakenteen muutos

Lisätiedot

ORIMATTILA BRÄNDIKOODI 2016

ORIMATTILA BRÄNDIKOODI 2016 ORIMATTILA BRÄNDIKOODI 2016 Ylivoimatekijät Konkreettisesti ajateltuna Orimattilan ylivoimatekijöihin kuuluvat luonnollisesti sekä asumisen että liiketoiminnan näkökulmasta edulliset neliöt. Konkretiaa

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Vesannon elinvoimaryhmä

Vesannon elinvoimaryhmä Vesannon elinvoimaryhmä 26.7.2017 1. Kuntalaiskysely Mitä ja miksi kysytään (kysymykset)? Miten kysytään (sähköinen/paperi)? Milloin kysytään (aikataulu)? Miten organisoidaan (kulut, analyysit/raportointi)?

Lisätiedot

Alustavia tuloksia 15.5.2009

Alustavia tuloksia 15.5.2009 Pääkaupunkiseudun muuttovirrat muutoksessa Muuttoliikesymposium, Turku 17.11.2010 Alustavia tuloksia 15.5.2009 Hannu Kytö Esityksen rakenne Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tarkoitus ja käytetyt aineistot

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana I / 2015

Keski-Suomen Aikajana I / 2015 Keski-Suomen Aikajana I / 2015 Tuoteseloste Tietojen lähteenä on Tilastokeskuksen asiakaskohtainen suhdannepalvelu. Lisäksi tietoja on täydennetty muutamilla muilla Tilastokeskuksen tiedoilla (väestö,

Lisätiedot

CADDIES asukaskyselyn tulokset

CADDIES asukaskyselyn tulokset CADDIES asukaskyselyn tulokset Kysely toteutettiin 27.4.-17.5.2009 Kyselyyn vastattiin Internet-pohjaisella lomakkeella osoitteessa http://kaupunginosat.net/asukaskysely tai paperilomakkeella Arabianrannan,

Lisätiedot

Laukaa. Kuntaraportti

Laukaa. Kuntaraportti Laukaa Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

ASUINALUEET LAPSIPERHEIDEN VANHEMPIEN HYVINVOINTIYMPÄRISTÖINÄ Tarkastelussa Lahden Liipola ja keskusta

ASUINALUEET LAPSIPERHEIDEN VANHEMPIEN HYVINVOINTIYMPÄRISTÖINÄ Tarkastelussa Lahden Liipola ja keskusta ASUINALUEET LAPSIPERHEIDEN VANHEMPIEN HYVINVOINTIYMPÄRISTÖINÄ Tarkastelussa Lahden Liipola ja keskusta Kati Honkanen, HTL, suunnittelija / tutkija kati.honkanen@helsinki.fi Lahden Tiedepäivä 11.11.2014

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MUUTTOLIIKESELVITYS. Raportti Janne Antikainen, Timo Aro, Satu Tolonen, Jari Holttinen, Jan-Erik Müller, Etta Partanen

KANTA-HÄMEEN MUUTTOLIIKESELVITYS. Raportti Janne Antikainen, Timo Aro, Satu Tolonen, Jari Holttinen, Jan-Erik Müller, Etta Partanen KANTA-HÄMEEN MUUTTOLIIKESELVITYS Raportti 6.5.2016 Janne Antikainen, Timo Aro, Satu Tolonen, Jari Holttinen, Jan-Erik Müller, Etta Partanen Keskeisiä huomioita ja johtopäätöksiä Kanta-Hämeen vetovoima

Lisätiedot

TUTKIMUS OSTOPÄÄTÖSTÄ EDELTÄVÄSTÄ TIEDONHAUSTA ASUNTOKAUPASSA 2006 MUUTOSKEHITYS 2002-2006

TUTKIMUS OSTOPÄÄTÖSTÄ EDELTÄVÄSTÄ TIEDONHAUSTA ASUNTOKAUPASSA 2006 MUUTOSKEHITYS 2002-2006 Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos ja Tampereen yliopiston kauppakorkeakoulu 33014 Tampereen yliopisto TUTKIMUSRAPORTTI 18.10.2006 YTT FM Lea Ahoniemi Kauppat. yo Maria-Riitta Ahoniemi TUTKIMUS OSTOPÄÄTÖSTÄ

Lisätiedot

VARIA Mielikuva- ja vaikuttavuuskysely 2012

VARIA Mielikuva- ja vaikuttavuuskysely 2012 VARIA Mielikuva- ja vaikuttavuuskysely 2012 INNOLINK RESEARCH OY TAMPELLAN ESPLANADI 2, 4.krs, 33100 TAMPERE FREDRIKINKATU 34 B 22, 00100 HELSINKI Puh. 010 633 0200 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 23.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 23.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 23.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

Eiranrannan ja Kaivopuiston rantatien matkailututkimus 2017

Eiranrannan ja Kaivopuiston rantatien matkailututkimus 2017 Eiranrannan ja Kaivopuiston rantatien matkailututkimus 2017 Sisältö Sivu Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus 3-4 Tutkimusalue ja kohteet 5 Yhteenveto päätuloksista 6 Tärkeimmät syyt tulla alueelle 8 Alueella

Lisätiedot

Onnistuneen rahoituspäätöksen kulku

Onnistuneen rahoituspäätöksen kulku Onnistuneen rahoituspäätöksen kulku Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö ja Keski- Suomen Palvelurakennuttajat ovat yhteistyössä hankkeistaneet 3 uutta asuntoryhmää kehitysvammaisille. Hanketyön edellytyksenä

Lisätiedot

Keski-Suomi nyt entä tulevaisuudessa?

Keski-Suomi nyt entä tulevaisuudessa? Keski-Suomi nyt entä tulevaisuudessa? Keskisuomalaistaustaisten vaikuttajien tapaaminen 8.12.2015, Botta, Helsinki Maakuntajohtaja, Anita Mikkonen Keski-Suomessa on 23 kuntaa, joissa asuu 5 % koko maan

Lisätiedot