Helsingin kaupungin tilinpäätösanalyysi 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin kaupungin tilinpäätösanalyysi 2009"

Transkriptio

1 Helsingin kaupungin tilinpäätösanalyysi 29 versio : B&MANs - 1 -

2 Sisältö Tausta ja tavoitteet Helsingin kaupunki Helsingin kaupunkikonserni 29 Helsingin kaupunki - yhteenveto

3 Kuntien tilipäätösanalyysit Kuntien tilipäätösanalyysien tavoite on tarjota kuntalaisille, päättäjille, medialle sekä muille kuntataloudesta kiinnostuneille tahoille riippumaton ja analyyttinen väline kaupunkien taloudellisen tilan seurantaan. Analyysi on tehty yritystaloudellisesta näkökulmasta, mutta malli on kuitenkin räätälöity kuntataloudelle soveltaen olemassa olevia yritysanalyysityökaluja. Lähestymistapa mahdollistaa kuntien taloudellisen kehityksen seuraamisen aiempaa tarkoituksenmukaisimmilla, tarkemmilla ja vertailukelpoisimmilla mittareilla. Seuranta on säännöllistä ja sen tarkoituksena on helpottaa kuntatalouden ja kuntien toiminnan ymmärtämistä sekä lisätä sen läpinäkyvyyttä. Näin analyysien tarkoituksena on edesauttaa myös kuntataloudesta käytävän keskustelun tason ja kiinnostuksen kohenemista ja kannustaa myös kuntalaisten ja yksityisen sektorin aktiivisempaa osallistumista kuntataloudesta käytävään keskusteluun. Analyyseissä kuntien asukkaita kutsutaan asukasomistajiksi soveltaen kuluttajaosuuskuntien asiakasomistaja-käsitettä, sillä kunnallisella toiminnalla on monia yhtäläisyyksiä juuri kuluttajaosuuskuntien kanssa. Asukkaat sekä rahoittavat kuntien toiminnan että käyttävät niiden tarjoamia palveluita. Kuntatalouden tarkasteleminen omistajan näkökulmasta muistuttaa myös siitä, että kuntalaisten intresseissä on valvoa ja pohtia, kuinka kuntakonsernien laajoja omaisuusmassoja hallitaan ja hyödynnetään. Verkkosivuille päivitetään vuoden mittaan suurimpien kuntien tilinpäätösanalyysien versiot

4 Suurkaupunkien konsernirakenne B&MANs analyysi kattaa koko kaupunkikonsernin Kaupunkikonserni Peruskunta Emokaupunki Tytäryhtiöitä x kpl Kaupungin toimialatoiminta + Rahastot + Liikelaitokset + Säätiöitä x kpl Kuntayhtymiä x kpl

5 Sisältö Tausta ja tavoitteet Helsingin kaupunki Helsingin kaupunkikonserni 29 Helsingin kaupunki - yhteenveto

6 Helsingin asukasomistajan nettovarallisuus oli vuoden 29 lopussa eur eur Asukasomistajakohtainen osakekurssi = EUR ( ) * Asukasomistajakohtainen osakekurssi = (kaupunkikonsernin oma pääoma + vapaat varaukset + liittymismaksut) / asukasmäärä Pääoma sidottu toimintaan Sijoitukset - toimintaan Sijoitukset - rahoitus Korolliset velat OPO Data : Helsingin kaupunki Analyysi : B&MANs

7 Helsingin kaupungin organisaatio vuoden 29 vaihteessa Henkilöstö = Henkilöstökulut = meur Data : Helsingin kaupunki Analyysi : B&MANs

8 Helsingin kaupunki Helsingin kaupungin toimialatoiminta 29 Kaupungin johtajan toimiala Rahastot Liikelaitokset 29 Sosiaali- ja terveystoimi Asuntolainarahasto Helsingin Energia Helsingin Vesi Asuntotuotantorahasto Helsingin Satama Helsingin Liikennelaitos Sivistys- ja henkilöstötoimi Ulkoilu- ja urheilurahasto Palmia Tekstiililaitos Kaupunginsuunnittelu- ja kiinteistötoimi Vakuutusrahasto Metropolilab Talpa Rakennus- ja ympäristötoimi Innovaatiorahasto Oiva Akatemia Uusia liikelaitoksia

9 Helsingin kaupunki Ainoastaan 27,2 % rahastojen pääomista on otettu käyttöön. Helsingin kaupungin Asunto- Asunto- Urheilu- ja Vakuutus- Innovaatio Rahastot Rahastot 29 lainarahasto tuotantrahasto ulkoilurahasto rahasto rahasto yhteensä Tulot M enot Toim.kate Poistot Liikevoitto ,4 % Rahoituskulut Rahoitustuotot Nettotulos Mihin sidottu Sidottu toimintaan Sijoitukset - toimintaan Sijoitukset - rahoitus Sidottu pääoma Miten rahoitettu Lainat kaupungilta/kunnalta Muut rahottajat Korolliset velat Oma pääoma Peruspääoma Data Helsingin kaupunki Analyysi : B&MANs

10 Helsingin kaupunki Helsingin kaupungin liikelaitosten liikevaihto vuonna 29 oli meur ja toiminnan kokonaisliikevoitto 38 meur keur Talpa Oiva Akatemia Liikelaitokset Helsingin Helsingin Helsingin HKL Palmia Talous- Metropolilab Kehittämis- Yhteensä 29 Energia Vesi Satama hallintopalvelu palvelut Tulot Menot Toim.kate Poistot Liikevoitto ,14 % 32,95 % 17,49 % 3,71 % 2,2 % -1,13 % 11,2 % -,52 % 22,94 % Rahoituskulut Rahoitustuotot Verot Nettotulos ,31 % 19,87 % 11,71 % 3,28 % 2,26 % -1,7 % 11,32 % -,55 % 21,55 % Data Helsingin kaupunki Analyysi : B&MANs

11 Helsingin kaupunki Helsingin Kaupungin liikelaitokset sitovat toimintaansa meur energiatoiminta siitä suurimman osan meur keur Talpa Oiva Akatemia Liikelaitokset Helsingin Helsingin Helsingin HKL Palmia Talous- Metropolilab Kehittämis- Yhteensä 29 Energia Vesi Satama hallintopalvelu palvelut Sidottu toimintaan Sijoitukset Kassa Sidottu pääoma Lainat kaupungilta Muut rahottajat Korolliset velat Oma pääoma Peruspääoma Peruspääoman 1, % 9, % 1,5 % 9, % 8, % 8,6 % 8,3 % 7,69 % 9,72 % tuottovaatimus Faktinen OPO % 4,57 % 6,36 % 5,63 % 2,19 %,84 % 14,81 % 5,9 % 9,6 % 4,29 % vaatimus Data: Helsingin kaupunki Analyysi : B&MANs

12 Helsingin kaupungin tulot

13 Helsingin Kaupunki sai vuonna 29 ei-veropohjaisia tuloja 37 meur edestä enemmän kuin vuonna 28 ERO Helsingin kaupungin tuloslaskelma /28 5v CAGR 1v muutos Myyntituotot ,74 % 1,38 % Mak sutuotot ,84 % 2,88 % Tuet ja avustuk set ,79 % 15,27 % Vuok ratuotot ,76 % 5,78 % Muut tuotot ,38 % -22,5 % Toimintatuotot ,96 % 1,91 % Valmistus omaan käyttöön ,78 % 18,36 % Satunnaiset tuotot ,17 % -29,9 % Satunnaiset k ulut ,5 % 3742,86 % Myyntivoitot/tappiot ,11 % -33,52 % Data : Helsingin kaupunki Analyysi : B&MANs

14 Kaupungin tuloverokertymän kasvu oli 53 meur osuus yhteisöveron tuotosta väheni huomattavasti kaupungin verokertymä oli lähes edellisen vuoden tasolla Helsingin kaupungin tuloslaskelma ERO CAGR 29/28 % 29/28 Kunnan tulovero ,7 % 2,68 % Osuus yhteisöveron tuotoista ,12 % -23,88 % Kiinteistövero ,29 % 4,51 % Koiravero/Muut verot ,31 % -9,29 % Verot Yhteensä ,59 % -,38 % 1 k-vero% Data : Helsingin kaupunki Analyysi : B&MANs

15 Valtionosuuden bruttosummat kasvavat väestön ikääntyessä mutta tasausmaksut olivat vuonna 29 meur jälleen aiempaa suuremmat valtionosuudet olivat nettomielessä merkittävästi pienemmät kuin vuonna Muutos HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki 29/ ,5 % 17,5 % 17,5 % 17,5 % 17,5 % 17,5 % 5v CAGR Yleinen ,35 % Sosiaali-ja terveydenhuolto ,45 % Opetus- ja kultuuritoimi ,4 % Valtionosuudet brutto ,41 % Verotulojen tasaus ,14 % Valtionosuudet netto Data : Helsingin kaupunki Analyysi : B&MANs

16 Kokonaisuudessaan tuloja kertyi kaupunkitasolla vuonna meur, 9 meur enemmän kuin vuonna 28 tulojen 5v vuotuinen kasvuvauhti on tippunut 5,1 prosentin tasolle (-,3 %) Helsingin kaupungin tuloslaskelma ERO CAGR 6 29/28 % 29/28 # Toimintatuotot ,96 % 1,91 % Valmistus omaan käyttöön ,78 % 18,36 % Verot ja valtionosuudet ,93 % -1,8 % Myyntivoitot/tappiot ,11 % -33,52 % " Liikevaihto " ,9 %,21 % Data : Helsingin kaupunki Analyysi : B&MANs

17 Helsingin kaupungin menot

18 Vuoden 29 liikevoitto oli negatiivinen koska kaupungin kustannusmassa (m.l. poistot) nousi 255,7 meur ( + 6,4 % ) Helsingin kaupungin tuloslaskelma ERO CAGR 6 29/28 % 29/28 # " Liikevaihto " ,9 %,21 % Palkat ja palkkiot ,78 % 5,33 % Eläk ek ulut ,65 % 3,27 % Muut hlö sivuk ulut ,79 % -12,78 % Henkilöstökulut yhteensä ,87 % 3,89 % Palvelujen ostot ,67 % 6,36 % Aineet,tarvikkeet ja tavarat ,47 % 6,46 % Avustukset ,23 % 1,7 % Vuokrakulut ,76 % 14,9 % Muut toimintakulut ,59 % 25,31 % Toiminnankustannukset ,17 % 5,98 % Toimintakate ,62 % -42,2 % Poistot ,89 % 11,86 % Liikevoitto Data : Helsingin kaupunki Analyysi : B&MANs

19 Rahoitustoiminnan tulos oli 43,5 meur - kun kaupunki teki -28,9 meur liiketappiota, oli nettotulos niukasti positiivinen, mutta suhteessa edelliseen vuoteen 276,6 meur huonompi ERO Helsingin kaupungin tuloslaskelma /28 Liikevoitto Kork otuotot Muut rahoitustuotot Kork ok ulut Muut rahoitusk ulut Netto korot Arvonalentumiset Netto tulos Data : Helsingin kaupunki Analyysi : B&MANs

20 Konsolidoimalla peruskunta, rahastot ja liikelaitokset syntyy Helsingin kaupunki keur Helsingin kaupunki Perus- Rahastot Liike- Helsingin 29 kunta laitokset Eli- kaupunki minoinnit Tulot M enot Toim.kate Poistot Liikevoitto ,67 % -78,4 % 22,94 % -,66 % Rahoituskulut Rahoitustuotot Helsingin kaupunki Perus- Rahastot Liike- Helsingin 29 kunta laitokset Eli- kaupunki minoinnit Sidottu toimintaan Sijoitukset - toimintaan Sijoitukset -rahoitus Sidottu pääoma Korolliset velat Oma pääoma Peruspääoma Verot Peruspääomakorvaus Väh.osuus + muut tyttäret Tuloksen oikaisut -5-5 Nettotulos Data : Helsingin kaupunki Analyysi : B&MANs

21 Helsingin kaupungin korolliset velat kasvoivat 231 meur nettovelkaa on kuitenkin ainoastaan 2 meur edestä - eli kaupunki rahoittaa lähes kokonaan toimintansa ja sijoituksensa omalla pääomalla keur Sidottu pääoma = Pääoma sidottu toimintaan Sijoitukset - toimintaan Sijoitukset - rahoitus Korolliset velat OPO Data : Helsingin kaupunki Analyysi : B&MANs

22 Helsingin kaupunki Rahoituslaskelma Delta keur Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Toiminnan rahavirta Invetointimenot Rahoitusosuudet inv.menoihin Pysyvien vastaavien luovutustulot Investointien rahavirta Vuoden 29 toiminnasta on kertynyt 297 meur kassavirtaa, 216 meur vähemmän kuin edellisenä vuotena - kaupunki investoi kuitenkin 575 meur toimintaansa - uutta lainaa otettiin siis kaupunkitasolla lisää 231 meur edestä Toiminnan ja investointien rahavirta Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Antolainauksen muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikasten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Lainakannan muutokset Oman pääoman muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Data : Helsingin kaupunki Analyysi : B&MANs Rahavarat Rahavarat

23 Sisältö Tausta ja tavoitteet Helsingin kaupunki Helsingin kaupunkikonserni 29 Helsingin kaupunki - yhteenveto

24 Helsingin kaupungin tytäryhtiötoiminta kuusi laajempaa kokonaisuutta Data : Helsingin kaupunki Analyysi : B&MANs Helsingin kaupunki Helsingin kaupungin konserni kpl Arava kiinteistöyhtiöt Arava toimínta Kiinteistö toimintaa harjoittavat 17 kpl Asuntoyhtiöitä 522 Helsingin Asuntohankinta Oy 28 kpl Kiinteistöyhtiöitä Energia toimintaa harjoittavat 776 Helen Sähköverkko Oy 693 Mankala Oy 77 Mitox Oy 779 Suomen Energia-Urakointi Oy Kunnalista liiketoimintaa harjoittavat 45 kpl Liiketoimintaa harjoittavat tytäryhtiöt ( paitsi energia) 728 Hgin kaupungin 45-vuotistaiteilijatalosäätiö 748 Helsingin Seniorisäätiö 525 Helsingin seudun kesäyliopistosäätiö 526 Helsingin teatterisäätiö 528 Helsinki-instituutin säätiö 529 Helsinki-viikon säätiö 532 Jääkenttäsäätiö 777 Oulunkylän Sairaskotisäätiö 632 Stadion-säätiö 785 UMO säätiö 79 Helsingin Musiikkitalon säätiö Säätiötoiminta Kuntayhtymät 315 Hgin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) 34 Kårkulla samkommun 31 Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta (YTV ) 31 Uudenmaan liitto 314 Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä kpl = analyysin kohteena

25 Helsingin kaupungin arava-kiinteistötoiminta vuonna 29 Helsingin kaupunki Arava 28 Arava Muutos Arava 25 kpl Arava kiinteistöyhtiöt 29 toimínta toimínta toimínta Tulot M enot Toim.kate Helsingin kaupunki Arava 29 toimínta 28 Muutos Arava Arava toimínta toimínta Poistot Liikevoitto ,56 % Rahoituskulut Rahoitustuotot Verot Peruspääomakorvaus ,51 % ,22 % Sidottu toimintaan Sijoitukset - toimintaan Sijoitukset -rahoitus Sidottu pääoma Korolliset velat Oma pääoma Väh.osuus + muut tyttäret Tuloksen oikaisut Nettotulos ,2 % ,31 % ,71 %

26 Helsingin kaupungin yhtiöitetty energiatoiminta vuonna Helen Sähköverkko Oy 693 Mankala Oy 77 Mitox Oy 779 Suomen Energia-Urakointi Oy Helsingin kaupunki Energia 29 toimintaa harjoittavat 28 Muutos Energia toimintaa harjoittavat Energia toimintaa harjoittavat Tulot M enot Toim.kate Poistot Helsingin kaupunki Energia 29 toimintaa harjoittavat 28 Muutos Energia Energia toimintaa toimintaa harjoittavat harjoittavat Liikevoitto ,82 % Rahoituskulut ,15 % ,91 % Sidottu toimintaan Sijoitukset - toimintaan Sijoitukset -rahoitus Rahoitustuotot Sidottu pääoma Verot Peruspääomakorvaus Korolliset velat Oma pääoma Väh.osuus + muut tyttäret Tuloksen oikaisut Nettotulos ,3 % ,2 % ,68 %

27 Helsingin kaupungin muu kiinteistötoiminta vuonna kpl Asuntoyhtiöitä 522 Helsingin Asuntohankinta Oy 28 kpl Kiinteistöyhtiöitä 28 Muutos Helsingin kaupunki Kiinteistö 29 toimintaa Kiinteistö toimintaa Kiinteistö toimintaa harjoittavat harjoittavat harjoittavat Tulot Muutos M enot Toim.kate Poistot Helsingin kaupunki Kiinteistö 29 toimintaa harjoittavat Kiinteistö toimintaa harjoittavat Kiinteistö toimintaa harjoittavat Liikevoitto Sidottu toimintaan ,26 % 3,57 %,17 % Sijoitukset - toimintaan Rahoituskulut Sijoitukset -rahoitus Rahoitustuotot Sidottu pääoma Verot Peruspääomakorvaus Korolliset velat Oma pääoma Väh.osuus + muut tyttäret Tuloksen oikaisut Nettotulos ,15 % -4,75 % 71,15 %

28 Helsingin kaupungin muu liiketoimintatoiminta vuonna kpl Liiketoimintaa harjoittavat tytäryhtiöt ( paitsi energia) 28 Muutos Helsingin kaupunki Kunnalista 29 liiketoimintaa Kunnalista liiketoimintaa Kunnalista liiketoimintaa harjoittavat harjoittavat harjoittavat Tulot Muutos M enot Toim.kate Helsingin kaupunki Kunnalista 29 liiketoimintaa harjoittavat Kunnalista liiketoimintaa harjoittavat Kunnalista liiketoimintaa harjoittavat Poistot Liikevoitto ,21 % ,29 % ,77 % Sidottu toimintaan Sijoitukset - toimintaan Sijoitukset -rahoitus Rahoituskulut Sidottu pääoma Rahoitustuotot Korolliset velat Verot Oma pääoma Peruspääomakorvaus Väh.osuus + muut tyttäret Tuloksen oikaisut Nettotulos ,55 % -5,59 % 33,92 %

29 Helsingin kaupungin säätiötoiminta vuonna 29 Helsingin kaupunki 29 toiminta Säätiö- 28 Muutos Säätiötoiminta Säätiötoiminta 728 Hgin kaupungin 45-vuotistaiteilijatalosäätiö 748 Helsingin Seniorisäätiö 525 Helsingin seudun kesäyliopistosäätiö 526 Helsingin teatterisäätiö 528 Helsinki-instituutin säätiö 529 Helsinki-viikon säätiö 532 Jääkenttäsäätiö 777 Oulunkylän Sairaskotisäätiö 632 Stadion-säätiö 785 UMO säätiö 79 Helsingin Musiikkitalon säätiö Tulot M enot Toim.kate Helsingin kaupunki 29 toiminta Säätiö- 28 Muutos Säätiötoiminta Säätiötoiminta Poistot Sidottu toimintaan Liikevoitto ,91 % ,93 % ,16 % Sijoitukset - toimintaan Sijoitukset -rahoitus Rahoituskulut Sidottu pääoma Rahoitustuotot Korolliset velat Verot Oma pääoma Peruspääomakorvaus Väh.osuus + muut tyttäret Tuloksen oikaisut Nettotulos ,18 % 779 1,2 % ,56 %

30 Helsingin kaupungin kuntayhtymätoiminta vuonna Hgin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) 34 Kårkulla samkommun 31 Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta (YTV ) 31 Uudenmaan liitto 314 Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä 28 Muutos Helsingin kaupunki Kunta- Kunta- Kunta- 29 yhtymät yhtymät yhtymät 28 Muutos Tulot M enot Toim.kate Helsingin kaupunki 29 yhtymät Kunta- Kuntayhtymät Kuntayhtymät Poistot Sidottu toimintaan Liikevoitto ,23 % 3 685,52 % ,76 % Sijoitukset - toimintaan 1 91 Sijoitukset -rahoitus Rahoituskulut Sidottu pääoma Rahoitustuotot Korolliset velat Verot Oma pääoma Peruspääomakorvaus Väh.osuus + muut tyttäret Tuloksen oikaisut Nettotulos 2 82,28 % ,44 % ,12 %

31 Helsingin kaupungin konsernituloslaskelma vuonna 29 ja sen keskeisimmät yksiköt Helsingin kaupunki Perus- Rahastot Liike- Helsingin Arava Energia Kiinteistö Kunnalista Säätiö- Kunta- Helsingin 29 kunta laitokset Eli- kaupunki toimínta toimintaa toimintaa liiketoimintaa toiminta yhtymät Eli- Kaupunki minoinnit harjoittavat harjoittavat harjoittavat minoinnit (konserni) Tulot M enot Toim.kate Poistot Liikevoitto ,67 % -78,4 % 22,94 % -,66 % 27,56 % 16,82 % 3,26 % -2,21 % 3,91 % 1,23 % 2,62 % Rahoituskulut Rahoitustuotot Verot Peruspääomakorvaus Väh.osuus + muut tyttäret Tuloksen oikaisut Nettotulos ,32 % 6,2 % 8,3 % 2,15 % -4,55 % 3,18 %,28 % 1,19 % Helsingin kaupungin tyttäret

32 Helsingin kaupungin konserni pääomat vuonna 29 - keskeisimmät yksiköt Helsingin kaupunki Perus- Rahastot Liike- Helsingin Arava Energia Kiinteistö Kunnalista Säätiö- Kunta- Helsingin 29 kunta laitokset Eli- kaupunki toimínta toimintaa toimintaa liiketoimintaa toiminta yhtymät Eli- Kaupunki minoinnit harjoittavat harjoittavat harjoittavat minoinnit (konserni) Sidottu toimintaan Sijoitukset - toimintaan Sijoitukset -rahoitus Sidottu pääoma Korolliset velat Oma pääoma Helsingin kaupungin tyttäret

33 Helsingin kaupunkikonserni Delta Konserni vs Rahoituslaskelma 29 kaupunki Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Toiminnan rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet inv.menoihin Pysyvien vastaavien luovutustulot Invetsointien rahavirta Toiminnan ja investointien rahavirta Helsingin kaupunkikonsernin kassavirta investoinnit olivat konsernitasolla yli 1 mrd eur, josta 458 meur tehtiin tytäryhtiöihin. Uutta velkaa tyttäret ottivat lähes 2 meur edestä. Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Antolainauksen muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikasten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Lainakanna muutokset Oman pääoman muutokset -254 Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Data Helsingin kaupunki Analyysi : B&MANs Rahavarat Rahavarat

34 Helsingin kaupunkikonserni sitoo meur pääomia nettovelkaa on meur Sidottu pääoma = keur ( ) Pääoma sidottu toimintaan Sijoitukset - toimintaan Sijoitukset - rahoitus Korolliset velat OPO Data Helsingin kaupunki Analyysi : B&MANs

35 Sisältö Tausta ja tavoitteet Helsingin kaupunki Helsingin kaupunkikonserni 29 Helsingin kaupunki - yhteenveto

36 Helsingin kaupunkikonserni Yhteenveto (1/4) Helsingissä korostuu yhä voimakkaammin kahdet kasvot Helsingin kaupunki ei ole saanut kustannuskehityksensä kuriin. Helsingin perustoiminnan liiketappio oli peräti 327 meur. Vajetta katettiin teollisen (liikelaitos-) toiminnan katteilla. Helsinki on kuitenkin hyvin rikas, koska kaupunki on vuosien mittaan kerännyt verovaroja ja näitä on investoitu sekä ydin- että teolliseen toimintaan. Helsinki on konserninakin ähes 12 mrd euron pääomat ja niistä yli 8 mrd on omaa pääomaa. Helsingin asukasomistajan nettovarallisuus (kaupunkikonsernin koko oma pääoma /asukas) vuoden vaihteessa 29 oli eur Kuten monet muutkin suuret kaupungit, Helsinkikin on käytännössä vielä tätäkin vauraampi, sillä kaupunkien käyttämät kirjanpitoarvot eivät aina kuvaa taseen todellista arvoa. Helsinki on sijoittanut 475 meur peruspääomaa energia-alan liikelaitokseensa, mutta sen markkina-arvo vaihtelee 3-4 miljardia euron välillä. Jos esim. energiatoiminta arvostettaisiin markkinahintaan, olisi asukasomistajan nettovarallisuus 4 5 eur edellä mainittua korkeampi. Tunnusluvut kuvaavat osuvasti Helsingin dilemmaa: kaupungin pitäisi, kuten ollaan monta kertaa korostettu, pikku hiljaa kyetä päättämään, miten se aikoo käyttää vaurauttaan asukkaidensa hyödyksi. Helsingillä ei vaurautensa vuoksi taloudellisessa mielessä ole huolen häivää, mutta verotulojen ja perustoiminnan menojen nykyinen - ja erityisesti ennakoitavissa oleva kehitys ei ole kestävää. Helsingin kaupunki on itsekin todennut, että se on liian riippuvainen sen energiatoiminnasta ja että kaupungille olisi välttämätöntä, että tulot kattavat menot ilman liikelaitosten ylimääräisiä tuloutuksia. Kuntalaisten eli asukasomistajien pitäisi kiireisesti kysyä kaupungin johdolta seuraavaa : Jos tulot ja menot saadaan tasapainoon, niin mihin sitten käytetään energian voittovarat? Voidakseen vastata tähän kysymykseen, pitää Helsingin hahmottaa, että se on tärkeiden valintojen edessä. Helsingin pitää ratkaista, keskittääkö se mielenkiintonsa ja resurssinsa asukkaisiinsa ja niihin tehtäviin, joiden hoitamista varten se on olemassa vai jatkaako se edelleen toimintaansa lukuisilla liiketoiminnan saroilla - samaan aikaan kun väestö ikääntyy ja kuntatalous kiristyy

37 Helsingin kaupunkikonserni Yhteenveto (2/4) Liike-elämän monialakonserni? Helsinki on nykyisellään taloudellisessa mielessä myös mittavan kokoinen monialayritys, joka tuottaa hyödykkeitä ja palveluita sekä itselleen että markkinoille. Palveluistaan Helsingin kaupunki tuottaa yli 8% itse (kun ostot omista kuntayhtymistä lasketaan pois). Helsinki harjoittaa useilla eri toimialoilla liiketoimintaa liikelaitostensa ja lukuisten tytäryhtiöidensä kautta. Joillain toimialoilla Helsingin liiketoiminta on laajuudeltaan erittäin merkittävää ja se kilpailee markkinoilla muiden yritysten kanssa. Asukasomistajien näkökulmasta on huolestuttavaa, että Helsingin liiketoiminnan omistajaohjauksessa on toivomisen varaa. Omaisuuden tuottovaatimukset ovat vieläkin kovin alhaisia ja kaupungin sateenvarjon alla on osallistuttu ja yhä mennään mukaan liian moneen erityyppiseen toimintaan, joissa kaupungilla ei kuitenkaan ole riittävää osaamista. Kaupungin organisaatiota ei ole tarkoitettu liiketoiminnan harjoittamiseen. Esimerkiksi Helsingin lukuisten tytäryhtiöiden toimintaa ei ole kyetty organisoimaan kokonaisuuksiin, mikä helpottaisi niiden ohjausta ja seurantaa. Me ollaan monena vuotena näillä web-sivuilla yhdistäneet meidän suurkaupunkien tytäryhtiö toimintaa kokonaisuuksiin joita voi suhteellisen helposti seurata. Liiketoiminta tarjoaa Helsingille paitsi tuottomahdollisuuksia ja mielenkiintoisia haasteita, myös merkittäviä riskejä. Helsingin kaupungin liiketoiminnan riskit kantavat omistajat, eli Helsingin asukkaat. Muun muassa energia- ja satamatoiminnan toimialariskit ovat pitkän päälle hallittavissa vain olemalla mukana alojen kehityksessä ja panostamalla liiketoiminnan kehittämiseen kaikin käytettävissä olevin keinoin. Samaan aikaan tämä vie kuitenkin Helsingin kaupungin toiminnan panostuksia ja fokusta edelleen kauemmaksi sen perustehtävästä - asukkaiden palvelemisesta. Jotta Helsingin kaupungin omistuksessa olevat arvokkaat omaisuuserät palvelisivat Helsinkiläisiä mahdollisimman hyvin, pitäisi niiden, kuten olemme monta kertaa todenneet, hallinnoimiselle pikaisesti luoda edistynyt ja kattava omistajapolitiikan strategia. Omistajapolitiikan pitäisi linjata, miten Helsingin kaupungin teollista toimintaa ja siihen sidottuja pääomia hallinnoidaan, ohjataan ja jalostetaan. Monet kaupungin omaisuuseristä eivät enää tue kaupungin ydintoimintaa ja niistä voitaisiin luopua

Helsingin kaupungin tilinpäätösanalyysi 2008

Helsingin kaupungin tilinpäätösanalyysi 2008 Helsingin kaupungin tilinpäätösanalyysi 2008 Data-versio : 28.12.2009 B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Helsingin kaupunki 2004-2008 Helsingin kaupunkikonserni 2008 Nettokustannus analyysi Helsingin

Lisätiedot

Turun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2009

Turun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2009 Turun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2009 Versio : 10.5.2010 B&MANs - 1 - Suurkaupunkien konsernirakenne B&MANs analyysi kattaa koko kaupunkikonsernin Koko kaupunkikonserni Peruskunta Emokaupunki Tytäryhtiöitä

Lisätiedot

Vantaan kaupunginkonsernin tilinpäätösanalyysi 2010

Vantaan kaupunginkonsernin tilinpäätösanalyysi 2010 Vantaan kaupunginkonsernin tilinpäätösanalyysi 2010 versio: 23.6.2011 Bo-Erik Ekström / B&MANs - 1 - Vesiliiketoiminnan siirtyminen vaikuttaa niin tuloslaskelman, taseen kuin rahoituslaskelmankin eriin

Lisätiedot

Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011

Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011 Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011 Versio: 7.6.2011 Bo-Erik Ekström - 1 - Suurkaupunkien konsernirakenne B&MANs analyysi kattaa koko kaupunkikonsernin Koko kaupunkikonserni Peruskunta Emokaupunki

Lisätiedot

Oulun kaupunkikonsernin tilinpäätösanalyysi 2011

Oulun kaupunkikonsernin tilinpäätösanalyysi 2011 Oulun kaupunkikonsernin tilinpäätösanalyysi 2011 Versio: 19.6.2012 Bo-Erik Ekström/B&MANs - 1 - B&MANs AsukasOmistajat Sisältö Tausta ja tavoitteet Oulun kaupunki 2007-2011 Oulun kaupunkikonserni 2011

Lisätiedot

Lahden kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2012

Lahden kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2012 Lahden kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2012 Versio: 2.5.2013 B&MANs Bo-Erik Ekström - 1 - Suurkaupunkien konsernirakenne B&MANs analyysi kattaa koko kaupunkikonsernin Koko kaupunkikonserni Emokaupunki

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011

Jyväskylän kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011 Jyväskylän kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011 Versio : 26.10.2012 Bo-Erik Ekström / B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Jyväskylän kaupunki 2007-2011 Jyväskylän kaupunkikonserni 2011 Jyväskylän

Lisätiedot

Espoon kaupungin tilinpäätösanalyysi 2009

Espoon kaupungin tilinpäätösanalyysi 2009 Espoon kaupungin tilinpäätösanalyysi 2009 Versio : 30.9.2010 B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Espoon kaupunki 2005-2009 Espoon kaupunkikonserni - yhteenveto 29.9.2010 2-2 - Kuntien tilipäätösanalyysit

Lisätiedot

Turun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2008

Turun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2008 Turun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2008 Versio : 28.10.2009 B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Turun kaupunki 2004-2008 Turun kaupunkikonserni 2008 Turun kaupunkikonserni - yhteenveto 28.10.2009

Lisätiedot

Oulun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2006

Oulun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2006 Oulun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2006 Versio : 3.12.2007 B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Oulun kaupunki 2002-2006 Oulun kaupunkikonserni 2006 Oulun kaupunkikonserni - yhteenveto 30.11.2007

Lisätiedot

Vantaan kaupungin tilinpäätösanalyysi 2006

Vantaan kaupungin tilinpäätösanalyysi 2006 Vantaan kaupungin tilinpäätösanalyysi 2006 Versio : 27.12.2007 B&MANs -1- Sisältö Tausta ja tavoitteet Vantaan kaupunki 2002-2006 Vantaan kaupunkikonserni 2006 Vantaan kaupunkikonserni - yhteenveto 27.12.2007

Lisätiedot

Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014

Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014 Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014 Versio : 2.7.2015 B&MANs : Bo-Erik Ekström/Rudolf Ekström - 1 - Kuntien tilinpäätösanalyysit Kuntien tilinpäätösanalyysien tavoite on tarjota kuntalaisille,

Lisätiedot

Tampereen kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014

Tampereen kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014 Tampereen kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014 Versio : 11.6.2014 Bo-Erik Ekström / Rudolf Ekström B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Tampereen kaupunki 2010-2014 Tampereen kaupunkikonserni

Lisätiedot

Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013

Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013 Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013 Versio: 24.4.2014 B&MANs : Bo-Erik Ekström/Rudolf Ekström - 1 - Kuntien tilinpäätösanalyysit Kuntien tilinpäätösanalyysientavoite on tarjota kuntalaisille,

Lisätiedot

Turun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2005

Turun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2005 Turun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2005 Versio : 22.9.2006 B&MANs -1- Sisältö Tausta ja tavoitteet Turun kaupunki 2001-2005 Turun kaupunkikonserni - yhteenveto 22.9.2006 2-2- Kuntien tilipäätösanalyysit

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014

Jyväskylän kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014 Jyväskylän kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014 Versio : 28.5.2015 Bo-Erik Ekström & Rudolf Ekström / B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Jyväskylän kaupunki 2010-2014 Jyväskylän kaupunkikonserni

Lisätiedot

Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2012

Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2012 Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2012 Versio: 20.6.2013 B&MANs : Bo-Erik Ekström - 1 - Kuntien tilinpäätösanalyysit Kuntien tilinpäätösanalyysientavoite on tarjota kuntalaisille, päättäjille,

Lisätiedot

Tampereen kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2010

Tampereen kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2010 Tampereen kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2010 Versio : 19.5.2011 B&MANs - 1 - Kuntien tilinpäätösanalyysit Kuntien tilinpäätösanalyysientavoite on tarjota kuntalaisille, päättäjille, medialle sekä

Lisätiedot

Vantaan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013

Vantaan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013 Vantaan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013 Versio : 19.6.2014 Bo-Erik Ekström / Rudolf Ekström B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Vantaan kaupunki 2009-2013 Vantaan kaupunkikonserni 2013

Lisätiedot

Tampereen kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013

Tampereen kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013 Tampereen kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013 Versio : 15.5.2014 Bo-Erik Ekström / Rudolf Ekström B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet 2009-2013 konserni 2013 konserni - yhteenveto 15.5.2014

Lisätiedot

Turun kaupunkikonsernianalyysi

Turun kaupunkikonsernianalyysi Turun kaupunkikonsernianalyysi Versio : 6.2.2006 B&MANs -1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Toimintaympäristön muutokset Turun kaupunki 2001-2004 Turun kaupunkikonserni - yhteenveto 6.2.2006 2-2 - Kuntakonsernianalyysit

Lisätiedot

Tampereen kaupungin tilinpäätösanalyysi 2005

Tampereen kaupungin tilinpäätösanalyysi 2005 Tampereen kaupungin tilinpäätösanalyysi 2005 Versio : 8.9.2006 B&MANs -1- Sisältö Tausta ja tavoitteet Toimintaympäristön muutokset Tampereen kaupunki 2001-2004 Tampereen kaupunkikonserni - yhteenveto

Lisätiedot

Oulun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2005

Oulun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2005 Oulun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2005 Versio : 8.5.2006 B&MANs -1- Sisältö Tausta ja tavoitteet Oulun toimintaympäristön muutokset Oulun kaupunki 2001-2005 Oulun kaupunkikonserni - yhteenveto 14.6.2006

Lisätiedot

Vantaan kaupungin tilinpäätösanalyysi 2005

Vantaan kaupungin tilinpäätösanalyysi 2005 Vantaan kaupungin tilinpäätösanalyysi 2005 Versio : 18.12.2006 B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Toimintaympäristön muutokset Vantaan kaupunki 2005 Vantaan kaupunkikonserni - yhteenveto 18.12.2006

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013

Jyväskylän kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013 Jyväskylän kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013 Versio: 17.4.2014 Bo-Erik Ekström & Rudolf Ekström / B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet 2009-2013 konserni 2013 konserni - yhteenveto 16.4.2014

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011

Kouvolan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011 Kouvolan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011 Versio: 5.7.2012 B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet 2009-2011 konserni 2011 konserni - yhteenveto 3.7.2012 2-2 - Verotulot olivat vuonna 2011

Lisätiedot

Oulun kaupunkikonsernianalyysi

Oulun kaupunkikonsernianalyysi Oulun kaupunkikonsernianalyysi Versio : 8.5.2006 B&MANs -1- Sisältö Tausta ja tavoitteet Toimintaympäristön muutokset Oulun kaupunki 2001-2004 Oulun kaupunkikonserni - yhteenveto 8.5.2006 2-2- Kuntakonsernianalyysit

Lisätiedot

Espoon kaupunkikonsernianalyysi

Espoon kaupunkikonsernianalyysi Espoon kaupunkikonsernianalyysi Suppea versio : 21.1.2006 Bo-Erik Ekström -1- Sisältö Tausta ja tavoitteet Toimintaympäristön muutokset Espoon kaupunki 2001-2004 Espoon kuntakonserni - yhteenveto 20.1.2006

Lisätiedot

Tampereen kaupunkikonsernianalyysi

Tampereen kaupunkikonsernianalyysi Tampereen kaupunkikonsernianalyysi Versio : 6.3.2006 B&MANs -1- Sisältö Tausta ja tavoitteet Toimintaympäristön muutokset Tampereen kaupunki 2001-2004 Tampereen kaupunkikonserni - yhteenveto 6.3.2006 2-2-

Lisätiedot

PELASTAKAA HELSINKI. Globalisaatiostrategia kuntataloudelle. Bo-Erik Ekström

PELASTAKAA HELSINKI. Globalisaatiostrategia kuntataloudelle. Bo-Erik Ekström PELASTAKAA HELSINKI Globalisaatiostrategia kuntataloudelle Bo-Erik Ekström www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi Kustantaja: Taloustieto Oy Kansi: Antti

Lisätiedot