Helsingin kaupungin tilinpäätösanalyysi 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin kaupungin tilinpäätösanalyysi 2008"

Transkriptio

1 Helsingin kaupungin tilinpäätösanalyysi 2008 Data-versio : B&MANs - 1 -

2 Sisältö Tausta ja tavoitteet Helsingin kaupunki Helsingin kaupunkikonserni 2008 Nettokustannus analyysi Helsingin kaupunki

3 Kuntien tilipäätösanalyysit Kuntien tilipäätösanalyysien tavoite on tarjota kuntalaisille, päättäjille, medialle sekä muille kuntataloudesta kiinnostuneille tahoille riippumaton ja analyyttinen väline kaupunkien taloudellisen tilan seurantaan. Analyysi on tehty yritystaloudellisesta näkökulmasta, mutta malli on kuitenkin räätälöity kuntataloudelle soveltaen olemassa olevia yritysanalyysityökaluja. Lähestymistapa mahdollistaa kuntien taloudellisen kehityksen seuraamisen aiempaa tarkoituksenmukaisimmilla, tarkemmilla ja vertailukelpoisimmilla mittareilla. Seuranta on säännöllistä ja sen tarkoituksena on helpottaa kuntatalouden ja kuntien toiminnan ymmärtämistä sekä lisätä sen läpinäkyvyyttä. Näin analyysien tarkoituksena on edesauttaa myös kuntataloudesta käytävän keskustelun tason ja kiinnostuksen kohenemista ja kannustaa myös kuntalaisten ja yksityisen sektorin aktiivisempaa osallistumista kuntataloudesta käytävään keskusteluun. Analyyseissä kuntien asukkaita kutsutaan asukasomistajiksi soveltaen kuluttajaosuuskuntien asiakasomistaja-käsitettä, sillä kunnallisella toiminnalla on monia yhtäläisyyksiä juuri kuluttajaosuuskuntien kanssa. Asukkaat sekä rahoittavat kuntien toiminnan että käyttävät niiden tarjoamia palveluita. Kuntatalouden tarkasteleminen omistajan näkökulmasta muistuttaa myös siitä, että kuntalaisten intresseissä on valvoa ja pohtia, kuinka kuntakonsernien laajoja omaisuusmassoja hallitaan ja hyödynnetään. Verkkosivuille päivitetään vuoden mittaan suurimpien kuntien tilinpäätösanalyysien versiot

4 Suurkaupunkien konsernirakenne B&MANs analyysi kattaa koko kaupunkikonsernin Kaupunkikonserni Peruskunta Emokaupunki Tytäryhtiöitä x kpl Kaupungin toimialatoiminta + Rahastot + Liikelaitokset + Säätiöitä x kpl Kuntayhtymiä x kpl

5 Sisältö Tausta ja tavoitteet Helsingin kaupunki Helsingin kaupunkikonserni 2008 Nettokustannus analyysi Helsingin kaupunki

6 Helsingin kaupungin organisaatio vuoden vaihteessa Henkilöstö = Henkilöstökulut = meur Data : Helsingin kaupunki Analyysi : B&MANs

7 Helsingin kaupunki Helsingin kaupungin toimialatoiminta 2008 Liikelaitokset 2008 Kaupungin johtajan toimiala Rahastot Sosiaali- ja terveystoimi Asuntolainarahasto Asuntotuotantorahasto Helsingin Energia Helsingin Vesi Helsingin Satama Helsingin Liikennelaitos Sivistys- ja henkilöstötoimi Kaupunginsuunnittelu- ja kiinteistötoimi Rakennus- ja ympäristötoimi Ulkoilu- ja urheilurahasto Vakuutusrahasto Innovaatiorahasto Palmia Tekstiililaitos Metropolilab

8 Helsingin kaupunki Koska verotulot (ja muut perustoiminnan tulot) eivät kattaneet peruspalveluiden menoja, teki peruskunta 79 meur tappion toteutunut KJTA RYT STT SHT KSKT TA Yhteensä Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut tuotot Valmistus omaan käyttöön Verotulot = nettokustannukset Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut " Liikevaihto " Henkilöstökulut yhteensä Palvelujen ostot Aineet,tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut Toiminnan kustannukset Toimintakate Poistot Liikevoitto Data : Helsingin kaupunki Analyysi : B&MANs

9 Helsingin kaupunki Ainoastaan 31% rahastojen pääomista on otettu käyttöön. Helsingin kaupungin Asunto- Asunto- Urheilu- ja Vakuutus- Innovaatio Rahastot Rahastot 2008 lainarahasto tuotantrahasto ulkoilurahasto rahasto rahasto yhteensä Tulot M enot Toim.kate Poistot Liikevoitto ,58 % Rahoituskulut Rahoitustuotot Nettotulos Mihin sidottu Sidottu toimintaan Sijoitukset - toimintaan Sijoitukset - rahoitus Sidottu pääoma Miten rahoitettu Lainat kaupungilta/kunnalta Muut rahottajat Korolliset velat Oma pääoma Data Helsingin kaupunki Analyysi : B&MANs

10 Helsingin kaupunki Helsingin kaupungin liikelaitosten liikevaihto vuonna 2008 oli meur (+ 268 meur ) ja toiminnan kokonaisliikevoitto 349 meur keur Liikelaitokset Helsingin Energia Helsingin Vesi Helsingin Liikennelaitos Palmia Helsingin Metropolilab Yhteensä 2008 Satama Tekstiilialvelu Liikelaitos Tulot Menot Toim.kate Poistot Liikevoitto ,63 % 28,65 % 40,55 % 4,08 % 2,52 % 2,12 % 2,40 % 26,89 % Rahoituskulut Rahoitustuotot Nettotulos ,79 % 15,48 % 31,98 % 4,01 % 3,10 % 1,77 % 3,04 % 25,89 % Peruspääomakorvaus Tulos ,27 % 2,86 % 25,48 % 0,62 % 2,95 % 1,77 % 0,88 % 20,07 % Data Helsingin kaupunki Analyysi : B&MANs

11 Helsingin kaupunki Helsingin Kaupungin liikelaitokset sitovat toimintaansa meur energiatoiminta siitä suurimman osan meur keur Liikelaitokset Helsingin Energia Helsingin Vesi Helsingin Liikennelaitos Palmia Helsingin Metropolilab Yhteensä 2008 Satama Tekstiilialvelu Liikelaitos Sidottu toimintaan Sijoitukset Kassa Sidottu pääoma Lainat kaupungilta Muut rahottajat Korolliset velat Oma pääoma Peruspääoma Peruspääoman 10,00 % 9,00 % 10,50 % 9,00 % 8,00 % 0,00 % 7,52 % 9,71 % tuottovaatimus Faktinen OPO % 4,36 % 6,42 % 6,49 % 2,20 % 0,97 % 0,00 % 7,30 % 4,21 % vaatimus Data: Helsingin kaupunki Analyysi : B&MANs

12 Konsolidoimalla peruskunta, rahastot ja liikelaitokset syntyy Helsingin kaupunki keur Helsingin kaupunki Perus- Rahastot Liike- Helsingin 2008 kunta laitokset Eli- kaupunki minoinnit Tulot M enot Toim.kate Poistot Liikevoitto ,15 % -27,58 % 26,89 % 5,20 % Rahoituskulut Helsingin kaupunki Perus- Rahastot Liike- Helsingin 2008 kunta laitokset Eli- kaupunki minoinnit Sidottu toimintaan Sijoitukset - toimintaan Sijoitukset -rahoitus Sidottu pääoma Korolliset velat Oma pääoma Rahoitustuotot Verot Peruspääomakorvaus Väh.osuus + muut tyttäret Tuloksen oikaisut Nettotulos ,67 % Data : Helsingin kaupunki Analyysi : B&MANs

13 Helsingin kaupungin tulot

14 Helsingin Kaupunki sai vuonna 2008 ei-veropohjaisia tuloja 34 meur edestä enemmän kuin vuonna 2007 ERO Helsingin kaupungin tuloslaskelma /2007 5v CAGR 1v muutos Myyntituotot ,22 % 9,50 % Maksutuotot ,19 % 11,35 % Tuet ja avustukset ,30 % 6,47 % Vuokratuotot ,88 % 3,51 % Muut tuotot ,92 % -6,66 % Toimintatuotot ,75 % 7,78 % Valmistus omaan käyttöön ,06 % 22,19 % Satunnaiset tuotot ,65 % -58,39 % Satunnaiset kulut ,67 % -83,33 % Myyntivoitot/tappiot ,21 % -58,38 % Data : Helsingin kaupunki Analyysi : B&MANs

15 Kaupungin tuloverokertymän kasvu oli 150,4 meur joka vastaa 1,25 veroäyriä, eli kaupunki olisi päässyt viime vuoden kertymään 16,25% veroäyrillä Helsingin kaupungin tuloslaskelma ERO CAGR 62008/2007 % 2008/2007 # Kunnan tulovero ,07 % 6,11 % Osuus yhteisöveron tuotoista ,12 % 10,00 % Kiinteistövero ,29 % 7,64 % Koiravero/Muut verot ,31 % -4,51 % Verot Yhteensä ,59 % 6,65 % 1 k-vero% Data : Helsingin kaupunki Analyysi : B&MANs

16 Valtionosuuden bruttosummat kasvavat väestön ikääntyessä mutta tasausmaksut olivat vuonna 2008 meur aiempaa suuremmat valtionosuudet olivat nettomielessä pienemmät kuin vuonna Muutos HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki 2008/ ,50 % 17,50 % 17,50 % 17,50 % 17,50 % 5v CAGR Yleinen ,08 % Sosiaali-ja terveydenhuolto ,33 % Opetus- ja kultuuritoimi ,16 % Valtionosuudet brutto ,41 % Verotulojen tasaus ,51 % Valtionosuudet netto Data : Helsingin kaupunki Analyysi : B&MANs

17 Kokonaisuudessaan tuloja kertyi kaupunki tasolla vuonna 2008 yli meur, 182 meur enemmän kuin vuonna 2007 tulojen 5v vuotuinen kasvuvauhti 5,4 % ERO Helsingin kaupungin tuloslaskelma /2007 5v CAGR 1v muutos Toimintatuotot ,75 % 7,78 % Valmistus omaan käyttöön ,06 % 22,19 % Verot ja valtionosuudet ,76 % 6,09 % Myyntivoitot/tappiot ,21 % -58,38 % " Liikevaihto " ,44 % 5,27 % Data : Helsingin kaupunki Analyysi : B&MANs

18 Helsingin kaupungin menot

19 Vuoden 2008 liikevoitto oli 227 meur kaupungin kustannusmassa ( m.l. poistot ) nousivat 300 meur ( + 7,8 % ) ERO Helsingin kaupungin tuloslaskelma /2007 5v CAGR 1v muutos " Liikevaihto " ,44 % 5,27 % Palkat ja palkkiot ,77 % 5,77 % Eläkekulut ,14 % 3,51 % Muut hlö sivukulut ,01 % 5,40 % Henkilöstökulut yhteensä ,27 % 5,26 % Palvelujen ostot ,05 % 9,98 % Aineet,tarvikkeet ja tavarat ,71 % 17,81 % Avustukset ,48 % 6,04 % Vuokrakulut ,11 % 7,31 % Muut toimintakulut ,13 % 16,81 % Toiminnankustannukset ,74 % 8,37 % Toimintakate ,38 % -12,96 % Poistot ,66 % 1,17 % Liikevoitto Data : Helsingin kaupunki Analyysi : B&MANs

20 Rahoitustoiminnan tulos oli 63,9 meur. Kun kaupunki teki 226,8 meur liikevoittoa, oli nettotulos 290,7 meur ERO Helsingin kaupungin tuloslaskelma /2007 Liikevoitto Kork otuotot Muut rahoitustuotot Kork okulut Muut rahoituskulut Netto korot Arvonalentumiset Netto tulos Data : Helsingin kaupunki Analyysi : B&MANs

21 Helsingin kaupunki on nettomielessä velaton eli kaupunki rahoittaa toimintansa ja sijoituksiaan omalla pääomalla keur Sidottu pääoma = Pääoma sidottu toimintaan Sijoitukset - toimintaan Sijoitukset - rahoitus Korolliset velat OPO Data : Helsingin kaupunki Analyysi : B&MANs

22 Vuoden 2008 toiminnasta on kertynyt 525 meur kassavirtaa - kaupunki investoi 625 meur toimintaansa joka on yli 2,1x suhteessa poistoihin keur Helsingin kaupunki 2008 Liikevoitto Poistot Brutto kassavirta Käyttöpääoman muutos Sijoitusten muutos Käyttöomaisuus investoinnit Netto investoinnit Vapaa kassavirta Rahoitus netto Korollisten lainojen muutos OPO lisäys 251 Likviidien varojen muutos Data : Helsingin kaupunki Analyysi : B&MANs

23 Sisältö Tausta ja tavoitteet Helsingin kaupunki Helsingin kaupunkikonserni 2006 Nettokustannus analyysi Helsingin kaupunki

24 Helsingin kaupungin tytäryhtiötoiminta kuusi laajempaa kokonaisuutta Helsingin kaupunki Helsingin kaupungin konserni 2008 Data : Helsingin kaupunki Analyysi : B&MANs 128 kpl = analyysin kohteena 25 kpl Arava kiinteistöyhtiöt Helsingin Asuntohankinta Oy 14 kpl Asuntoyhtiöitä 27 kpl Kiinteistöyhtiöitä 776 Helen Sähköverkko Oy 693 Mankala Oy 770 Mitox Oy 779 Suomen Energia-Urakointi Oy Hgin kaupungin 450-vuotistaiteilijatalosäätiö 748 Helsingin Seniorisäätiö 525 Helsingin seudun kesäyliopistosäätiö 526 Helsingin teatterisäätiö 528 Helsinki-instituutin säätiö 529 Helsinki-viikon säätiö 532 Jääkenttäsäätiö 777 Oulunkylän Sairaskotisäätiö 632 Stadion-säätiö 785 UMO säätiö Hgin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) 304 Kårkulla samkommun 310 Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta (YTV ) 301 Uudenmaan liitto 314 Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä + 42 kpl Liiketoimintaa harjoittavat tytäryhtiöt ( paitsi energia )

25 Helsingin kaupungin arava kiinteistötoiminta vuonna 2008 Helsingin kaupunki Arava 2008 toimínta Tulot M enot Toim.kate Poistot Liikevoitto ,51 % Rahoituskulut Rahoitustuotot Verot 0 Peruspääomakorvaus 0 Väh.osuus + muut tyttäret 0 Tuloksen oikaisut Nettotulos ,31 % 25 kpl Arava kiinteistöyhtiöt Liikevoitto + rah.tuotot Sidottu pääoma 4,1 % Helsingin kaupunki Arava 2008 toimínta Sidottu toimintaan Sijoitukset - toimintaan Sijoitukset -rahoitus Sidottu pääoma Korolliset velat Oma pääoma

26 Helsingin kaupungin yhtiöitetty energiatoiminta vuonna 2008 Helsingin kaupunki Energia 2008 toimintaa harjoittavat Tulot M enot Toim.kate Poistot Liikevoitto ,15 % Rahoituskulut Rahoitustuotot Verot 0 Peruspääomakorvaus 0 Väh.osuus + muut tyttäret 0 Tuloksen oikaisut Nettotulos ,20 % 776 Helen Sähköverkko Oy 693 Mankala Oy 770 Mitox Oy 779 Suomen Energia-Urakointi Oy Liikevoitto + rah.tuotot Sidottu pääoma 5,5 % Helsingin kaupunki Energia 2008 toimintaa harjoittavat Sidottu toimintaan Sijoitukset - toimintaan Sijoitukset -rahoitus Sidottu pääoma Korolliset velat Oma pääoma

27 Helsingin kaupungin muu kiinteistötoiminta vuonna 2008 Helsingin kaupunki Kiinteistö 2008 toimintaa harjoittavat Tulot M enot Toim.kate Poistot Liikevoitto ,57 % Rahoituskulut Rahoitustuotot Verot 0 Peruspääomakorvaus 0 Väh.osuus + muut tyttäret 0 Tuloksen oikaisut Nettotulos ,75 % 521 Helsingin Asuntohankinta Oy 14 kpl Asuntoyhtiöitä 27 kpl Kiinteistöyhtiöitä Liikevoitto + rah.tuotot Sidottu pääoma 1,9 % Helsingin kaupunki Kiinteistö 2008 toimintaa harjoittavat Sidottu toimintaan Sijoitukset - toimintaan Sijoitukset -rahoitus Sidottu pääoma Korolliset velat Oma pääoma

28 Helsingin kaupungin muu liiketoimintatoiminta vuonna 2008 Helsingin kaupunki Kunnalista 2008 liiketoimintaa harjoittavat Tulot M enot Toim.kate Poistot Liikevoitto ,29 % Rahoituskulut Rahoitustuotot Verot 0 Peruspääomakorvaus 0 Väh.osuus + muut tyttäret 0 Tuloksen oikaisut Nettotulos ,59 % 42 kpl Liiketoimintaa harjoittavat tytäryhtiöt ( paitsi energia ) Liikevoitto + rah.tuotot Sidottu pääoma negatiivinen Helsingin kaupunki Kunnalista 2008 liiketoimintaa harjoittavat Sidottu toimintaan Sijoitukset - toimintaan Sijoitukset -rahoitus Sidottu pääoma Korolliset velat Oma pääoma

29 Helsingin kaupungin säätiötoiminta vuonna 2008 Helsingin kaupunki 2008 toiminta Tulot M enot Toim.kate Poistot Liikevoitto ,93 % Rahoituskulut Rahoitustuotot 581 Verot 0 Peruspääomakorvaus 0 Väh.osuus + muut tyttäret 0 Tuloksen oikaisut Nettotulos 779 1,02 % 728 Hgin kaupungin 450-vuotistaiteilijatalosäätiö 748 Helsingin Seniorisäätiö 525 Helsingin seudun kesäyliopistosäätiö 526 Helsingin teatterisäätiö 528 Helsinki-instituutin säätiö 529 Helsinki-viikon säätiö 532 Jääkenttäsäätiö 777 Oulunkylän Sairaskotisäätiö 632 Stadion-säätiö 785 UMO säätiö Liikevoitto + rah.tuotot Sidottu pääoma 4,3 % Helsingin kaupunki Säätiö- Säätiö toiminta Sidottu toimintaan Sijoitukset - toimintaan Sijoitukset -rahoitus Sidottu pääoma Korolliset velat Oma pääoma

30 Helsingin kaupungin kuntayhtymätoiminta vuonna 2008 Helsingin kaupunki Kunta yhtymät Tulot M enot Toim.kate Poistot Liikevoitto ,52 % Rahoituskulut Rahoitustuotot Verot 0 Peruspääomakorvaus 0 Väh.osuus + muut tyttäret 0 Tuloksen oikaisut Nettotulos ,44 % 315 Hgin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) 304 Kårkulla samkommun 310 Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta (YTV ) 301 Uudenmaan liitto 314 Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä Helsingin kaupunki Kunta yhtymät Liikevoitto + rah.tuotot Sidottu pääoma 2,4 % Sidottu toimintaan Sijoitukset - toimintaan Sijoitukset -rahoitus Sidottu pääoma Korolliset velat Oma pääoma

31 Helsingin kaupungin konsernituloslaskelma vuonna 2008 ja sen keskeisimmät yksiköt Helsingin kaupunki Perus- Rahastot Liike- Helsingin Arava Energia Kiinteistö Kunnalista Säätiö- Kunta- Helsingin 2008 kunta laitokset Eli- kaupunki toimínta toimintaa toimintaa liiketoimintaa toiminta yhtymät Eli- Kaupunki minoinnit harjoittavat harjoittavat harjoittavat minoinnit (konserni) Tulot M enot Toim.kate Poistot Liikevoitto ,15 % -27,58 % 26,89 % 5,20 % 27,51 % 16,15 % 3,57 % -3,29 % 1,93 % 0,52 % 7,12 % Rahoituskulut Rahoitustuotot Verot Peruspääomakorvaus Väh.osuus + muut tyttäret Tuloksen oikaisut Nettotulos ,67 % 4,31 % 6,20 % -4,75 % -5,59 % 1,02 % -0,44 % 6,05 %

32 Helsingin kaupungin konserni pääomat vuonna keskeisimmät yksiköt Helsingin kaupunki Perus- Rahastot Liike- Helsingin Arava Energia Kiinteistö Kunnalista Säätiö- Kunta- Helsingin 2008 kunta laitokset Eli- kaupunki toimínta toimintaa toimintaa liiketoimintaa toiminta yhtymät Eli- Kaupunki minoinnit harjoittavat harjoittavat harjoittavat minoinnit (konserni) Sidottu toimintaan Sijoitukset - toimintaan Sijoitukset -rahoitus Sidottu pääoma Korolliset velat Oma pääoma

33 Helsingin kaupunkikonserni sitoo meur pääomia nettovelkaa on meur Sidottu pääoma = keur ( ) Pääoma sidottu toimintaan Sijoitukset - toimintaan Sijoitukset - rahoitus Korolliset velat OPO Data Helsingin kaupunki Analyysi : B&MANs

34 Helsingin kaupunkikonsernin kassavirta B&MANs arvio Helsinki kaupunkikonserni 2008 Liikevoitto Poistot Brutto kassavirta Käyttöpääoman muutos Sijoitusten muutos Käyttöomaisuus investoinnit Netto investoinnit Vapaa kassavirta Rahoitus netto Korollisten lainojen muutos OPO lisäys Likviidien varojen muutos Kassavirtapohjainen korjauserä Data Helsingin kaupunki Analyysi : B&MANs

35 Helsingin asukasomistajan nettovarallisuus oli vuoden 2008 lopussa eur eur Asukasomistajakohtainen osakekurssi = EUR ( ) * Asukasomistajakohtainen osakekurssi = (kaupunkikonsernin oma pääoma + vapaat varaukset + liittymismaksut) / asukasmäärä Pääoma sidottu toimintaan Sijoitukset - toimintaan Sijoitukset - rahoitus Korolliset velat OPO Data : Helsingin kaupunki Analyysi : B&MANs

36 Sisältö Tausta ja tavoitteet Helsingin kaupunki Helsingin kaupunkikonserni 2008 Nettokustannus analyysi Helsingin kaupunki

37 Nettokustannus analyysi Helsingin kaupunki Suhteessa Vantaan ja Espoon kaupunkeihin B&MANs

38 Ikärakenne , % Helsinki 6,6 7,0 72,0 7,6 6,8 Espoo 9,7 10,0 69,8 6,3 4,2 Vantaa 9,0 9,4 70,5 7,0 4,1 Manner-Suomi 7,7 9,1 66,5 8,9 7, v v v v. 75 v.- Lähde : Kuntaliitto

39 0-6-vuotiaiden osuus väestöstä, % Helsinki Espoo Vantaa Manner-Suomi Lähde : Kuntaliitto

40 Yli 64-vuotiaiden osuus väestöstä, % Helsinki Espoo Vantaa Manner-Suomi Lähde : Kuntaliitto

41 6 000 Nettokustannukset sekä verotulot + valtionosuudet, /as. Helsinki Nettokäyttökustannukset (pl. liiketoiminta) Verotulot + käyttötalouden valtionosuudet Lähde : Kuntaliitto

42 6 000 Nettokäyttökustannukset (pl. liiketoiminta), /as Helsinki Espoo Vantaa Manner-Suomi Lähde : Kuntaliitto

43 Nettokäyttökustannukset ( /as.) indeksoituna, 1997=100 (pl. liiketoiminta) Helsinki Espoo Vantaa Manner-Suomi Lähde : Kuntaliitto

44 3 500 Nettokustannukset tehtävittäin, /as. Helsinki Sosiaali- ja terveystoimi Opetus- ja kulttuuritoimi Yhdyskuntapalvelut Lähde : Kuntaliitto

45 Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset, /as Helsinki Espoo Vantaa Manner-Suomi Lähde : Kuntaliitto

46 200 Sosiaali- ja terveytoimen nettokustannukset ( /as.) indeksoituna, 1997= Helsinki Espoo Vantaa Manner-Suomi Lähde : Kuntaliitto

47 Sosiaali- ja terveydenhuollon nettokustannuksia, /as. Helsinki Lasten päivähoito Vanhusten huolto ym. 1) Perusterveydenhuolto Erikoissairaanhoito 1) Vanhusten laitoshuolto, kotipalvelu sekä muut vanhusten ja vammaisten palvelut Lähde : Kuntaliitto

48 Sosiaali- ja terveydenhuollon nettokustannukset 2008, /as. Helsinki Espoo Vantaa Manner-Suomi Erikoissairaanhoito Perusterveydenhuolto Vanhusten huolto ym. 1) Lasten päivähoito Muu sos.- ja terv.toimi 1) Vanhusten laitoshuolto, kotipalvelu sekä muut vanhusten ja vammaisten palvelut Lähde : Kuntaliitto

49 Perusterveydenhuollon nettokustannukset, /as Helsinki Espoo Vantaa Manner-Suomi Lähde : Kuntaliitto

50 Erikoissairaanhoidon nettokustannukset, /as Helsinki Espoo Vantaa Manner-Suomi Lähde : Kuntaliitto

51 Opetus- ja kulttuuritoimen nettokustannukset, /as Helsinki Espoo Vantaa Manner-Suomi Lähde : Kuntaliitto

52 200 Opetus- ja kulttuuritoimen nettokustannukset ( /as.) indeksoituna, 1997= Helsinki Espoo Vantaa Manner-Suomi Lähde : Kuntaliitto

53 Oman perusopetuksen nettokustannukset, /opp Helsinki Espoo Vantaa Manner-Suomi Lähde : Kuntaliitto

54 Oman lukiokoulutuksen nettokustannukset, /opp Helsinki Espoo Vantaa Manner-Suomi Lähde : Kuntaliitto

55 400 Kulttuuritoimen nettokustannukset, /as Helsinki Espoo Vantaa Manner-Suomi Lähde : Kuntaliitto

Vantaan kaupunginkonsernin tilinpäätösanalyysi 2010

Vantaan kaupunginkonsernin tilinpäätösanalyysi 2010 Vantaan kaupunginkonsernin tilinpäätösanalyysi 2010 versio: 23.6.2011 Bo-Erik Ekström / B&MANs - 1 - Vesiliiketoiminnan siirtyminen vaikuttaa niin tuloslaskelman, taseen kuin rahoituslaskelmankin eriin

Lisätiedot

Oulun kaupunkikonsernin tilinpäätösanalyysi 2011

Oulun kaupunkikonsernin tilinpäätösanalyysi 2011 Oulun kaupunkikonsernin tilinpäätösanalyysi 2011 Versio: 19.6.2012 Bo-Erik Ekström/B&MANs - 1 - B&MANs AsukasOmistajat Sisältö Tausta ja tavoitteet Oulun kaupunki 2007-2011 Oulun kaupunkikonserni 2011

Lisätiedot

Turun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2009

Turun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2009 Turun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2009 Versio : 10.5.2010 B&MANs - 1 - Suurkaupunkien konsernirakenne B&MANs analyysi kattaa koko kaupunkikonsernin Koko kaupunkikonserni Peruskunta Emokaupunki Tytäryhtiöitä

Lisätiedot

Espoon kaupungin tilinpäätösanalyysi 2009

Espoon kaupungin tilinpäätösanalyysi 2009 Espoon kaupungin tilinpäätösanalyysi 2009 Versio : 30.9.2010 B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Espoon kaupunki 2005-2009 Espoon kaupunkikonserni - yhteenveto 29.9.2010 2-2 - Kuntien tilipäätösanalyysit

Lisätiedot

Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014

Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014 Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014 Versio : 2.7.2015 B&MANs : Bo-Erik Ekström/Rudolf Ekström - 1 - Kuntien tilinpäätösanalyysit Kuntien tilinpäätösanalyysien tavoite on tarjota kuntalaisille,

Lisätiedot

Lahden kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2012

Lahden kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2012 Lahden kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2012 Versio: 2.5.2013 B&MANs Bo-Erik Ekström - 1 - Suurkaupunkien konsernirakenne B&MANs analyysi kattaa koko kaupunkikonsernin Koko kaupunkikonserni Emokaupunki

Lisätiedot

Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013

Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013 Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013 Versio: 24.4.2014 B&MANs : Bo-Erik Ekström/Rudolf Ekström - 1 - Kuntien tilinpäätösanalyysit Kuntien tilinpäätösanalyysientavoite on tarjota kuntalaisille,

Lisätiedot

Oulun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2006

Oulun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2006 Oulun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2006 Versio : 3.12.2007 B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Oulun kaupunki 2002-2006 Oulun kaupunkikonserni 2006 Oulun kaupunkikonserni - yhteenveto 30.11.2007

Lisätiedot

Vantaan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013

Vantaan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013 Vantaan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013 Versio : 19.6.2014 Bo-Erik Ekström / Rudolf Ekström B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Vantaan kaupunki 2009-2013 Vantaan kaupunkikonserni 2013

Lisätiedot

Oulun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2005

Oulun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2005 Oulun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2005 Versio : 8.5.2006 B&MANs -1- Sisältö Tausta ja tavoitteet Oulun toimintaympäristön muutokset Oulun kaupunki 2001-2005 Oulun kaupunkikonserni - yhteenveto 14.6.2006

Lisätiedot

Turun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2005

Turun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2005 Turun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2005 Versio : 22.9.2006 B&MANs -1- Sisältö Tausta ja tavoitteet Turun kaupunki 2001-2005 Turun kaupunkikonserni - yhteenveto 22.9.2006 2-2- Kuntien tilipäätösanalyysit

Lisätiedot

Tampereen kaupungin tilinpäätösanalyysi 2005

Tampereen kaupungin tilinpäätösanalyysi 2005 Tampereen kaupungin tilinpäätösanalyysi 2005 Versio : 8.9.2006 B&MANs -1- Sisältö Tausta ja tavoitteet Toimintaympäristön muutokset Tampereen kaupunki 2001-2004 Tampereen kaupunkikonserni - yhteenveto

Lisätiedot

Turun kaupunkikonsernianalyysi

Turun kaupunkikonsernianalyysi Turun kaupunkikonsernianalyysi Versio : 6.2.2006 B&MANs -1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Toimintaympäristön muutokset Turun kaupunki 2001-2004 Turun kaupunkikonserni - yhteenveto 6.2.2006 2-2 - Kuntakonsernianalyysit

Lisätiedot

Tampereen kaupunkikonsernianalyysi

Tampereen kaupunkikonsernianalyysi Tampereen kaupunkikonsernianalyysi Versio : 6.3.2006 B&MANs -1- Sisältö Tausta ja tavoitteet Toimintaympäristön muutokset Tampereen kaupunki 2001-2004 Tampereen kaupunkikonserni - yhteenveto 6.3.2006 2-2-

Lisätiedot

Espoon kaupunkikonsernianalyysi

Espoon kaupunkikonsernianalyysi Espoon kaupunkikonsernianalyysi Suppea versio : 21.1.2006 Bo-Erik Ekström -1- Sisältö Tausta ja tavoitteet Toimintaympäristön muutokset Espoon kaupunki 2001-2004 Espoon kuntakonserni - yhteenveto 20.1.2006

Lisätiedot

TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2006

TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2006 TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2006 KAUPUNGINHALLITUS U N A L I U 26.3.2007. 2 0 234 TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2006 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS 1. Kaupunginjohtajan katsaus 4 2. Kaupungin hallinto

Lisätiedot

Julkisyhteisön laskentatoimen toiminnan ja talouden käsitteitä

Julkisyhteisön laskentatoimen toiminnan ja talouden käsitteitä Julkisyhteisön laskentatoimen toiminnan ja talouden käsitteitä Kunnan ja Yrityksen tuloslaskelman rakenne ja sisältö Suomen Museoliitto 6.10.2009 Maija Sumi Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Käyttötalousosa

Lisätiedot

Kuntatalous, konsernihallinto ja tukipalvelut Väliraportti

Kuntatalous, konsernihallinto ja tukipalvelut Väliraportti Kuntatalous, konsernihallinto ja tukipalvelut Teemaryhmä 5 Nykytilan kuvaus Kuntatalous 2 (29) Sisällysluettelo 1. Toimeksianto... 2 2. Tehtävän rajaus... 4 3. Nykytilan kuvaus... 4 4. Kaupunkien mahdollisen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010. Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä

TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010. Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä Kansien suunnittelu: Mainostoimisto Atomi Oy Kuva: Petri Kivinen Paino: Juvenes Print Tampereen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2005

TAMPEREEN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2005 TAMPEREEN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2005 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous ja strategiaryhmä Paino: Juvenes Print Painatuskeskus 2006 ISSN 0355 2837 TAMPERE VALMISTAUTUU LUOTTAVAISESTI

Lisätiedot

Miten kunnan tulos lasketaan?

Miten kunnan tulos lasketaan? Miten kunnan tulos lasketaan? TP 213 Laihia Toimintamenot - 48,826 M (sisältää kaikki kunnan käyttötalousmenot, mutta ei investointeja) Toimintatulot + 7, 78 M (toimintatuloja ovat mm. lasten päivähoitomaksut,

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate 130 TULOSLASKELMAOSA Toimintakate Toimintakate kuvaa toimintakulujen ja -tuottojen välistä erotusta, joka kunnallistaloudessa on aina miinusmerkkinen, koska verotulot ja valtionosuudet esitetään tuloslaskelmassa

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate 115 TULOSLASKELMAOSA Toimintakate Toimintakate kuvaa toimintakulujen ja -tuottojen välistä erotusta, joka kunnallistaloudessa on aina miinusmerkkinen, koska verotulot ja valtionosuudet esitetään tuloslaskelmassa

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS KAUPUNGINHALLITUS 25.3.2008 186

TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS KAUPUNGINHALLITUS 25.3.2008 186 TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2007 KAUPUNGINHALLITUS 25.3.2008 186 TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2007 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS 4 1. Kaupunginjohtajan katsaus 4 2. Kaupungin hallinto ja henkilöstö

Lisätiedot

LEPPÄVIRRAN KUNTA PUH (017) 570 911 PL 4 79101 LEPPÄVIRTA WWW.LEPPAVIRTA.FI

LEPPÄVIRRAN KUNTA PUH (017) 570 911 PL 4 79101 LEPPÄVIRTA WWW.LEPPAVIRTA.FI LEPPÄVIRRAN KUNTA PUH (017) 570 911 PL 4 79101 LEPPÄVIRTA WWW.LEPPAVIRTA.FI Osa I (sivut 1 62) Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleinen osa ja laskelmat Osa II (sivut 1 115) Käyttötalouden hallinnonalakohtainen

Lisätiedot

S i s ä l l y s l u e t t e l o

S i s ä l l y s l u e t t e l o PORIN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2012 JA INVESTOINTISUUNNITELMA 2012 2016 S i s ä l l y s l u e t t e l o YLEISPERUSTELUT...1 1 TALOUSARVIO 2012... 2 1.1 Talousarvion valmistelun lähtökohdat... 2 1.2 Talousarvion

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot