Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2012"

Transkriptio

1 Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2012 Versio: B&MANs : Bo-Erik Ekström - 1 -

2 Kuntien tilinpäätösanalyysit Kuntien tilinpäätösanalyysientavoite on tarjota kuntalaisille, päättäjille, medialle sekä muille kuntataloudesta kiinnostuneille tahoille riippumaton ja analyyttinen väline kaupunkien taloudellisen tilan seurantaan. Analyysi on tehty yritystaloudellisesta näkökulmasta, mutta malli on kuitenkin räätälöity kuntataloudelle soveltaen olemassa olevia yritysanalyysityökaluja. Lähestymistapa mahdollistaa kuntien taloudellisen kehityksen seuraamisen aiempaa tarkoituksenmukaisimmilla, tarkemmilla ja vertailukelpoisemmilla mittareilla. Seuranta on säännöllistä ja sen tarkoituksena on helpottaa kuntatalouden ja kuntien toiminnan ymmärtämistä sekä lisätä sen läpinäkyvyyttä. Näin analyysien tarkoituksena on edesauttaa myös kuntataloudesta käytävän keskustelun tason ja kiinnostuksen kohenemista ja kannustaa myös kuntalaisten ja yksityisen sektorin aktiivisempaa osallistumista kuntataloudesta käytävään keskusteluun. Analyyseissä kuntien asukkaita kutsutaan asukasomistajiksi soveltaen kuluttajaosuuskuntien asiakasomistaja-käsitettä, sillä kunnallisella toiminnalla on monia yhtäläisyyksiä juuri kuluttajaosuuskuntien kanssa. Asukkaat sekä rahoittavat kuntien toiminnan että käyttävät niiden tarjoamia palveluita. Kuntatalouden tarkasteleminen omistajan näkökulmasta muistuttaa myös siitä, että kuntalaisten intresseissä on valvoa ja pohtia, kuinka kuntakonsernien laajoja omaisuusmassoja hallitaan ja hyödynnetään. Verkkosivuillewww.asukasomistajat.fi päivitetään vuoden mittaan suurimpien kuntien tilinpäätösanalyysien versiot Asukasomistajat Oy - 2 -

3 Suurkaupunkien konsernirakenne B&MANs analyysi kattaa koko kaupunkikonsernin Koko kaupunkikonserni Peruskunta Emokaupunki Tytäryhtiöitä x kpl Kaupungin toimialatoiminta + Rahastot + Liikelaitokset + Säätiöitä x kpl Kuntayhtymiä x kpl

4 Sisältö Tausta ja tavoitteet Kuopion kaupunki Kuopion kaupunkikonserni 2012 Kuopion kaupunkikonserni - yhteenveto

5 Kuopion asukasomistajan nettovarallisuus oli vuoden 2012 lopussa ja oli suhteessa viime vuoteen 255 eur alhaisempi joka johtuu sekä tilivuoden tappiosta että asukasmäärän kasvusta korollisia velkoja oli peräti ( +358 ) eur/asukas kaupunkikonsernitasolla eur Asukasomistajakohtainen OSAKEKURSSI = EUR ( 255 ) Asukasomistajakohtainen osakekurssi = (kaupunkikonsernin oma pääoma + vapaat varaukset + liittymismaksut) / asukasmäärä Pääoma sidottu toimintaan Sijoitukset - toimintaan Sijoitukset - rahoitus Korolliset velat OPO Data Kuopion kaupunki Analyysi : B&MANs

6 Kuopion kaupungin organisaatio netistä kopioituna Henkilöstö (v2011) = Henkilöstökulut (v2011)= 265,9 meur Henkilöstö = Henkilöstökulut = 262,8 meur Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymä Servican palvelutuotanto käynnistyi vuoden 2012 alussa. Servican palvelukseen siirtyi koko Kuopion Aterian henkilöstö (244,2 htv) sekä Tilakeskuksen kiinteistö-ja laitoshuoltopalvelujen henkilöstöä (224,6 htv) Vanhus- ja vammaispalveluiden sekä sairaalahoidon henkilöstön sijaisvälitys siirrettiin Kuhilas Oy:stä kaupungin omaksi toiminnaksi, jonka seurauksena kaupungin henkuopion Energialta siirtyi asennusliiketoiminnan siirtymisen yhteydessä 28 henkilöä Kuntatekniikkaliikelaitoksen palvelukseenkilötyövuosimäärä kasvoi n. 51 htv. Data: Kuopion kaupunki

7 Verotulot olivat yhteensä 331,5 meur ja kasvoivat 6,7 meur ( +2,0 % ) verotulot ovat kasvaneet 4,0 % vuosikasvuvauhdilla eli kasvu on hiipumassa Kunnallisverokanta 19,50 % 19,50 % 19,50 % 18,75 % 18,75 % ERO eur ERO % Kuopion kaupungin tuloslaskelma / /2011 5v CAGR Kunnan tulovero ,14 % 4,24 % Osuus yhteisöveron tuotoista ,63 % -2,41 % Kiinteistövero ,38 % 5,65 % Koiravero/Muut verot Tuloverot yhteensä ,05 % 3,97 % Yksi veroprosentti tuo Kuopion kaupungille 15,1 meur Data Kuopion kaupunki Analyysi : B&MANs

8 Valtionosuudet olivat 6,9 meur suuremmat suhteessa vuoteen 2011 osuuksien analysointia on haasteellista koska niiden käsittely ja raportointi on kirjanpidossa muuttunut Muutos KUOPION KAUPUNKI Kuopio Kuopio Kuopio Kuopio Kuopio 2012/2011 Asukkaat ,75 % 18,75 % 19,50 % 19,50 % 19,50 % 0 % Peruspalveluiden valtionosuus Yleinen Sosiaali-ja terveydenhuolto Opetus- ja kultuuritoimi v2010 järjestelmämuutoksen tasaus Valtionosuudet brutto Verotulojen tasaus Valtionosuudet netto Kun yksi veroprosentti tuo Kuopion kaupungille 15,1 meur, niin valtionosuudet edustavat 9,00 % kunnallisveroprosentin tuottoa kaupunkitasolla ( valtionosuuksia kanavoidaan suoraan myös Kuopion tyttärille ) Data Kuopion kaupunki Analyysi : B&MANs

9 Kuopion kaupungin bruttoveroprosentti vuonna 2012 oli 32,80 % - Jyväskylässä 31,72 %- Tampereella vastaava luku oli 30,79 %, Vantaalla 26,01% ja Turussa peräti 35,02 % Bruttoveroprosentti vastaa sitä verotasoa, jota kunnat joutuisivat kantamaan asukkailtaan ilman valtion ja kunnan välisiä tulonsiirtoja missä myös kiinteistövero peritään osana kunnallisveroa 0,98 1,42 Valtion osuudet kanavoitu kaupunkiin = 9,00 % 10, ,30 % 32,80 19,50 Kunnallisvero Valtion-osuudet (konserni ) Osuus yhtiösverotuotoista Kiinteistövero Bruttovero

10 Kokonaisuudessaan tuloja kertyi vuonna 2012 kaupunkitasolla 674,7 meur myös kokonaistulojen vuotuinen kasvuvauhti on hidastumasss ERO ERO % Kuopion kaupungin tuloslaskelma / /2011 5v CAGR Myyntituotot ,63 % 10,39 % Mak sutuotot ,84 % 7,89 % Tuet ja avustuk set ,74 % 10,93 % Vuok ratuotot ,57 % 10,10 % Muut tuotot ,37 % -5,93 % Toimintatuotot ,88 % 9,02 % Valmistus omaan käyttöön Verotulot ,05 % 3,97 % Valtionosuudet ,01 % 7,45 % ALV:n tak aisinperintä Verot ja valtionosuudet ,89 % 4,93 % Satunnaiset tuotot Satunnaiset k ulut Myyntivoitot/tappiot " Liikevaihto " ,27 % 6,15 % Data Kuopion kaupunki Analyysi : B&MANs

11 Kuopion kaupunki Verotulot ja muut perustoiminnan tulot eivät kattaneet peruspalveluiden menoja, teki peruskunta52,1 meur tappion liikevoittotasolla pääomia peruskunnan toiminta sitoo 574,3 meur Kuopion kaupunki Perus 2012 kunta Tulot M enot Toimintakate Poistot Liikevoitto ,15 % Rahoituskulut Rahoitustuotot Verot 0 Peruspääomakorvaus Väh.osuus + muut tyttäret Nettotulos Mihin sidottu Miten rahoitettu Kuopion kaupunki Perus 2012 kunta Sidottu toimintaan Sijoitukset Kassa Sidottu pääoma Korolliset velat Oma pääoma Data Kuopion kaupunki Analyysi : B&MANs

12 Kuopion kaupunki Kaupunki ei rahastoi kertyneitä voittovaroja (? ) Data Kuopion kaupunki Analyysi : B&MANs Kuopion kaupunki Rahastot 2012 (+ myynti voitot ) Tulot 0 M enot 0 Toimintakate 0 Poistot 0 Liikevoitto 0 Rahoituskulut 0 Rahoitustuotot 0 Verot 0 Peruspääomakorvaus Väh.osuus + muut tyttäret Nettotulos 0 Mihin sidottu Miten rahoitettu Kuopion kaupunki Rahastot 2012 (+ myynti voitot ) Sidottu toimintaan 0 Sijoitukset 0 Kassa 0 Sidottu pääoma 0 Korolliset velat 0 Oma pääoma 0 TP 2012 : Yleisen vahinkorahaston pääoman vähennys (12,1 milj. euroa) kaventaa merkittävästi alijäämää. Po. rahasto lakkautettiin kaupunginvaltuuston päätöksellä, kun kaupungin riskiä vahinko- ja vastuutapauksissa rajattiin olennaisesti vakuutusturvaa lisäämällä

13 Kuopion kaupunki Kuopion kaupungilla on 6 liikelaitosta, joiden liikevaihto vuonna 2012 oli 204,7 meur toiminnan kokonaisliikevoitto 30,6 meur (15,0 %). keur Liikelaitokset Kuopion Kuopion Kuopion Kallaveden Kuopion Pohjois-savon Yhteensä 2012 Energia Vesi Ateria Työterveys kuntatekniikka pelastuslaitos Tilakeskus Tulot Menot Toim.kate Poistot Liikevoitto ,18 % 22,42 % #JAKO/0! -3,84 % 1,89 % 1,67 % 28,38 % 14,95 % Rahoituskulut Rahoitustuotot Verot Nettotulos ,19 % 21,11 % #JAKO/0! -4,03 % 1,89 % 1,91 % 28,38 % 14,85 % Peruspääomak orvaus Tulos ,85 % 2,37 % #JAKO/0! -9,05 % 1,09 % 1,91 % 6,92 % 2,98 % Data Kuopion kaupunki Analyysi : B&MANs Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymä Servican palvelutuotanto käynnistyi vuoden 2012 alussa

14 Kuopion kaupunki Kuopion kaupungin liikelaitokset sitovat toimintaansa 272,1 meur tilakeskus siitä suurimman osan 187,1 meur Liikelaitokset Kuopion Kuopion Kuopion Kallaveden Kuopion Pohjois-savon Yhteensä keur 2012 Energia Vesi Ateria Työterveys kuntatekniikka pelastuslaitos Tilakeskus Sidottu toimintaan Sijoitukset Kassa Sidottu pääoma Lainat k aupungilta/k unnalta Muut rahottajat Korolliset velat Oma pääoma Peruspääoma Peruspääoman tuottovaatimus 53,88 % 14,32 % 70,43 % 7,55 % 0,00 % 8,54 % 11,56 % OPOn %( faktinen) 23,00 % 7,62 % 19,57 % 7,11 % 0,00 % 7,83 % 9,25 % Data Kuopion kaupunki Analyysi : B&MANs Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymä Servican palvelutuotanto käynnistyi vuoden 2012 alussa

15 Kaupunki teki liikevoittotasolla 21 meur tappiota toimintakustannukset kasvoivat kokonaistuottoja 22,1 meur enemmän ERO ERO % Kuopion kaupungin tuloslaskelma / /2011 5v CAGR " Liikevaihto " ,27 % 6,15 % Palk at ja palk k iot ,32 % 2,56 % Eläk ek ulut ,12 % 2,41 % Muut hlö sivuk ulut ,28 % -4,27 % Henkilöstökulut yhteensä ,18 % 2,18 % Palvelujen ostot ,43 % 12,09 % Aineet,tarvikkeet ja tavarat ,24 % 7,93 % Avustukset ,86 % 4,18 % Vuokrakulut ,45 % 14,29 % Muut toimintakulut ,97 % -0,14 % Toiminnankustannukset ,81 % 6,61 % Toimintakate ,70 % -5,21 % Poistot ,76 % 3,18 % Liikevoitto Data : Kuopion kaupunki Analyysi : B&MANs

16 Kaupungin nettotulos oli 19 meur alijäämäinen ERO ERO % Kuopion kaupungin tuloslaskelma / /2011 Liikevoitto Kork otuotot ,00 % Muut rahoitustuotot ,00 % Kork ok ulut ,96 % Muut rahoitusk ulut ,55 % Netto korot ,23 % Arvonalentumiset 0 Netto tulos Kun yksi veroprosentti tuo Kuopion kaupungille 15,1 meurniin 20,75 % kunnallisveroprosentilla kaupunki olisi päässyt nollatulokseen Data Kuopion kaupunki Analyysi : B&MANs

17 Konsolidoimalla peruskunta, rahastot ja liikelaitokset syntyy Kuopion kaupunki kaupunki teki 3,2 meur nettotulosta ja sitoo toimintaansa 631,4 meur keur Data Kuopion kaupunki Analyysi : B&MANs Kuopion kaupunki Perus Rahastot Like- Kuopion 2012 kunta (+ myynti laitokset Eli- Kaupunki voitot ) minoinnit Tulot M enot Toimintakate Poistot Liikevoitto ,15 % 14,95 % -3,11 % Kuopion kaupunki Perus Rahastot Like- Kuopion 2012 kunta (+ myynti laitokset Eli- Kaupunki voitot ) minoinnit Sidottu toimintaan Sijoitukset Kassa Sidottu pääoma Korolliset velat Oma pääoma Rahoituskulut Rahoitustuotot Verot Peruspääomakorvaus Väh.osuus + muut tyttäret Nettotulos

18 Kuopion kaupunginsitoo 626,8 meur edestä pääomia nettovelkaa 176,3 meur ( + 49,7 meur ) jolla siis myös rahoitettiin kaupungin tappio Data : Kuopion kaupunki Analyysi : B&MANs keur Sijoitukset tyttäriin& kuntayhtymiin Nettovelka Sidottu pääoma (v2011 ) = Sidottu pääoma = ( ) Pääoma sidottu toimintaan Sijoitukset - toimintaan Sijoitukset - rahoitus Korolliset velat OPO

19 Kuopion kaupungintoiminnasta kertyi 19,7 meur ja kun investointien rahavirta oli 71,2 meur niin rahoitustarve oli 51,1 meur ja 50 meur suurempi suhteessa viime vuoteen kun investoinnit olivat 25,1 meur suuremmat ja luovutustulot 12,6 meur alaisemmat. Tämä vaje rahoitetttiin ottamalla 15,4 meur uutta lainaa ja kassavaroja vähennettiin 34,0 meur edestä. Data : Kuopion kaupunki Analyysi : B&MANs keur Kuopion kaupunki Muutos Rahoituslaskelma /2011 Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Toiminnan rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet inv.menoihin Pysyvien vastaavien luovutustulot Invetsointien rahavirta Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituslaskelma Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Antolainauksen muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikasten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos 0 0 Lainakanna muutokset Oman pääoman muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat

20 Sisältö Tausta ja tavoitteet Kuopion kaupunki Kuopion kaupunkikonserni 2012 Kuopion kaupunkikonserni - yhteenveto

21 Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Kuopion Pysäköinti Oy:n omistaman pysäköintilaitoksen laajennusosan rakentaminen torin alle jatkui. Investoinnin rahoittamiseksi kaupunki sijoitti yhtiön omaan pääomaan 10 milj. euroa alkuperäisen kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti. Pysäköintilaitos valmistuu toukokuussa Kuopion kaupungin ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin yhdessä perustaman Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymän omaan pääomaan sijoitettiin 1,7 milj. euroa, joka toteutettiin siirtämällä yhteisön omistukseensen palvelutuotannossa tarvitsemaa omaisuutta apporttina. Liikelaitoskuntayhtymä on tuottanut ateriaja kiinteistöpalvelut vuoden 2012 alusta Kuopion kaupungille. Kaupunki hankki omistukseensa Kiinteistö Oy Kuopion Keskuskentän koko osakekannan. Kuopion Matkailupalvelu Oy yhtiöitti Rauhalahden leirintäaluetoiminnot omaksi tytäryhtiökseen Matkailukeskus Rauhalahti Oy:ksi. Emoyhtiön toiminnaksi jäi matkailun markkinointi ja kehittäminen

22 Kuopion kaupungin tytäryhtiötoiminta viisi laajempaa kokonaisuutta Data : Kuopion kaupunki Analyysi : B&MANs Kuopion kaupunki Kuopion kaupungin konserni 2012 ARAVA Niiralan Kulma Oy ENERGIA Kuopion Energia Oy LIIKETOIMINTAA HARJOITTAVAT Kuopion Opiskelija-Asunnot Oy konserni Kuopion Matkailupalvelu Oy Karttulan Vuokratalot Oy Karttulan Virastokeskus Oy Kevama Oy Kuhilas Oy Kuopion Pysäköinti Oy Kuopion Innovation Oy KIINTEISTÖT Kiinteistö-Kys Oy Kiinteistö Oy Kuopion Keskuskenttä Kiinteistö Oy Kuopion Palolaakso Kiinteistö Oy Kuopion Luukas Kiinteistö Oy Kuopion Koulutilat Kiinteistö Oy Kelloniemen Teollisuustalo Asunto Oy Litmasenrinne KUNTAYHTYMÄT Pohjois-Savon Sairaanhoitopiiri ky Savonia ammattikorkeakoulun ky Itä-Suomen Päihdehuollon ky Vaalijalan kuntayhtymä Pohjois-Savon Liitto Savon Koulutuskuntayhtymä I-S Huoltopalvelut liikel.ky (Servica) 24 kpl = analyysin kohteen tässä raportissa

23 Niiralan Kulma Oy on vastuussa kaupungin sosiaalisesta kiinteistötoimesta toimintaan on sidottu 151,3 meur oma pääoma on negatiivinen Data : Kuopion kaupunki Analyysi : B&MANs Kuopion kaupunki Arava 2012 toimínta Tulot ARAVA Niiralan Kulma Oy M enot Toimintakate Poistot Liikevoitto ,22 % Rahoituskulut Rahoitustuotot 198 Verot 0 Peruspääomakorvaus Väh.osuus + muut tyttäret 0 Nettotulos 957 Kuopion kaupunki Arava 2012 toimínta Sidottu toimintaan Sijoitukset Kassa Sidottu pääoma Korolliset velat Oma pääoma

24 Kuopion kaupunki pyörittää energia toimintaa sekä liikelaitos että osakeyhtiömuodossa osakeyhtiö sitoo pääomia 161,9 meurja liikelaitos 29,7 meur eli energiatoiminta yhteensä 191,6 meur Data : Kuopion kaupunki Analyysi : B&MANs Kuopion kaupunki Kuopion 2012 Energia Oy Tulot M enot ENERGIA Kuopion Energia Oy Toimintakate Poistot Liikevoitto ,00 % Rahoituskulut Rahoitustuotot 107 Verot Peruspääomakorvaus Väh.osuus + muut tyttäret Nettotulos 770 Kuopion kaupunki Kuopion 2012 Energia Oy Sidottu toimintaan Sijoitukset Kassa Sidottu pääoma Korolliset velat Oma pääoma Energiatoiminnalla on 48,3 meur kaupungin sisäistä lainaa josta kaupunki perii 6,5 % korkoa toiminnan ulkopuolisilla lainoilla ( 90,1 meur ) on 3,5 % korko myös Kuopion kaupunki harjoittaa tulos- ja verosuunnittelua markkinaehtoinen korko tarkoittaisi sitä että energiatoiminnan tulos olisi 1,4 meur parempi ja vastaavasti kaupungin tulos olisi saman verran huonompi

25 Omassa liiketoiminnassaankuopion kaupungilla on kiinni 99,7 meur - sijoitetun pääoman tuotto on 1,1 % Data : Kuopion kaupunki Analyysi : B&MANs Kuopion kaupunki Liiketoim harjoittavat Tulot LIIKETOIMINTAA HARJOITTAVAT Kuopion Opiskelija-Asunnot Oy konserni Kuopion Matkailupalvelu Oy Karttulan Vuokratalot Oy Karttulan Virastokeskus Oy Kevama Oy Kuhilas Oy Kuopion Pysäköinti Oy Kuopion Innovation Oy M enot Toimintakate Poistot Liikevoitto ,26 % Rahoituskulut Rahoitustuotot 90 Verot Peruspääomakorvaus Väh.osuus + muut tyttäret 0 Nettotulos -473 Kuopion kaupunki Liiketoim harjoittavat Sidottu toimintaan Sijoitukset 708 Kassa Sidottu pääoma Korolliset velat Oma pääoma

26 Kaupungin kiinteistötoimintasitoo pääomia 83,0 meur edestä -sijoitetun pääoman tuotto on 2,2 % Data : Kuopion kaupunki Analyysi : B&MANs Kuopion kaupunki Kiinteistö 2012 toiminta Tulot KIINTEISTÖT Kiinteistö-Kys Oy Kiinteistö Oy Kuopion Keskuskenttä Kiinteistö Oy Kuopion Palolaakso Kiinteistö Oy Kuopion Luukas Kiinteistö Oy Kuopion Koulutilat Kiinteistö Oy Kelloniemen Teollisuustalo Asunto Oy Litmasenrinne M enot Toimintakate Poistot Liikevoitto ,43 % Rahoituskulut Rahoitustuotot Verot Peruspääomakorvaus Väh.osuus + muut tyttäret 0 Nettotulos -95 Kuopion kaupunki Kiinteistö 2012 toiminta Sidottu toimintaan Sijoitukset 828 Kassa Sidottu pääoma Korolliset velat Oma pääoma

27 Kaupunki on omistajana seitsemässä kuntayhtymässä kaupungin osuus liikevaihdosta/asukas on 3 115,94 eur ja pääomia sidotaan 1 283,02 eur/asukas. Vastaavat asukaskohtaiset luvut olivat Turussa 1 127,42 eur ja 747,57 eur -eli Kuopiossa on kuntayhtymärakennetta käytetty suhteessa Turkuun paljon laajemmin KUNTAYHTYMÄT Pohjois-Savon Sairaanhoitopiiri ky Savonia ammattikorkeakoulun ky Itä-Suomen Päihdehuollon ky Vaalijalan kuntayhtymä Pohjois-Savon Liitto Savon Koulutuskuntayhtymä I-S Huoltopalvelut liikel.ky (Servica) Kuopion kaupunki Kunta 2012 yhtymät ( K:n-osuus) Tulot M enot Toimintakate Poistot Liikevoitto ,27 % Rahoituskulut Rahoitustuotot 248 Verot Peruspääomakorvaus Väh.osuus + muut tyttäret Nettotulos Kuopion kaupunki Kunta 2012 yhtymät ( K:n-osuus) Sidottu toimintaan Sijoitukset Kassa Sidottu pääoma Korolliset velat Oma pääoma Data : Kuopion kaupunki Analyysi : B&MANs

28 Kuopion kaupungin konsernituloslaskelma kaupunki teki konsernitasolla 16,0 meur tappiota Kuopion kaupunki Perus Rahastot Like- Kuopion Arava Kuopion Liiketoim. Kiinteistö Säätiö Kunta Kuopion 2012 kunta (+ myynti laitokset Eli- Kaupunki toimínta Energia harjoittavat toiminta toiminta yhtymät Eli- Kaupunki voitot ) minoinnit Oy ( K:n-osuus) minoinnit (konserni) Tulot M enot Toimintakate Poistot Liikevoitto ,15 % 14,95 % -3,11 % 14,22 % 9,00 % 4,26 % 13,43 % -0,27 % -0,19 % Rahoituskulut Rahoitustuotot Verot Peruspääomakorvaus Väh.osuus + muut tyttäret Nettotulos Data Kuopion kaupunki Analyysi : B&MANs

29 Konsernitasolla liikevaihtoa kertyi 652,1 meur suhteessa edelliseen vuoteen enemmän verotulojen ja valtionosuuksien osuus 50,9 % Kuopion kaupungin konsernituloslaskelma Muutos Konserni / Kaup 2012/ Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut tuotot Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Osuus osakkkuusyhteisöjen voitosta Verotulot Valtionosuudet ALV:n takaisinperintä Verot ja valtionosuudet ,9 % Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Myyntivoitot/tappiot " Liikevaihto " Tyttärien ulkoinen liikevaihto

30 Kokonaistoimintakustannusten nousu oli 79,5 meur konsernitasolla ja liikevoittotaso laski 27,5 meur suurimmat nousijat :henkilöstökulut 33,2 meur ja palveluiden ostot 24,0 meur ( fuusiot? ) Kuopion kaupungin konsernituloslaskelma Muutos Konserni / Kaup 2012/ " Liikevaihto " Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut hlö sivukulut Henkilöstökulut yhteensä Palvelujen ostot Aineet,tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut Toiminnankustannukset Toimintakate Poistot Tilikauden yli/alipariarviot Tyttärien ulkoinen liikevoitto Liikevoitto

31 Kuopio kokonaiskustannukset olivat 79,4 meur korkeammat suhteessa vuoteen 2011 palveluiden ostot suhteessa kokonaiskustannuksiin ( ulkoistamisaste) 24,9 % -kaupunki työllistää ja on välittömästi ja välillisesti vastuussa henkilöstä joista tytäryhtiö ja kuntayhtiö kautta. Kuopion kaupungin konsernituloslaskelma Muutos 2012/2011 Kustannusmassa ( toimintakulut+poistot) Ulkoistamisaste ( konserni) 24,91 % 24,44 % 0,47 % Henkilöstö ( kaupunki ) Henkilöstökulut ( eur ) /hlö ( kaupunki ) , , ,44 Henkilöstö arvio (tyttäret ja kunta yhtymät ) Henkilöstö ( konserni)

32 Konsernitason tulos oli 30 meur huonompi suhteessa edelliseen vuoteen rakenteelliset muutokset kaupungin toiminnassa näkyy kustannusten mutta ei tulojen puolella Kuopion kaupungin konsernituloslaskelma Muutos Konserni / Kaup 2012/ Liikevoitto Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Netto korot Arvonalentumiset Netto tulos Kun yksi veroprosentti tuo Kuopion kaupungille 15,1 meurniin 20,50 % kunnallisveroprosentilla kaupunkikonserni olisi päässyt nollatulokseen Tyttärien ulkoinen nettotulos

33 Kuopion kaupungin konsernin sidottu 1 044,3 meur Kuopion kaupunki Perus Rahastot Like- Kuopion Arava Kuopion Liiketoim. Kiinteistö Säätiö Kunta 2012 kunta (+ myynti laitokset Eli- Kaupunki toimínta Energia harjoittavat toiminta toiminta yhtymät voitot ) minoinnit Oy ( K:n-osuus) Sidottu toimintaan Sijoitukset Kassa Sidottu pääoma Korolliset velat Oma pääoma Data : Kuopion kaupunki Analyysi : B&MANs

34 Kuopion kaupunkikonsernillaon nettovelkaa 596,9 meur ( + 82,5 meur ) edestä-velkojen suhde omaan pääomaan 2:1 joka on jo hälyttävällä tasolla keur Data Kuopion kaupunki Analyysi : B&MANs Nettovelka Sidottu pääoma ( v2011) = ( ) Sidottu pääoma = ( ) Pääoma sidottu toimintaan Sijoitukset - toimintaan Sijoitukset - rahoitus Korolliset velat OPO

35 Kuopion kaupunkikonsernin toiminnan kassavirta oli 57,6 meur ja 13,7 meur pienemmät suhteesa vuoteen 2011.Investoinnit olivat 166,6meurja siitä 89,2 tehtiin kaupungin tyttäriin ja kuntayhtymiin. Rahoitus tarve oli konsernitasolla 86,7 meur ja 22,4 meur suurempi suhteessa viime vuoteen Kuopion kaupunkikonserni Tyttärien ja Muutos kuntayhtymien Rahoituslaskelma /2011 osuus Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Toiminnan rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet inv.menoihin Pysyvien vastaavien luovutustulot Invetsointien rahavirta Toiminnan ja investointien rahavirta Data Kuopion kaupunki Analyysi : B&MANs

36 Syntynyttä rahoitusvajetta paikattiin ottamalla 39,5 meur edestä uutta lainaa ja tyhjentämällä kassavaroja 39,4 meur edestä Kuopion kaupunkikonserni Muutos Rahoituslaskelma /2011 Toiminnan ja investointien rahavirta Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Antolainauksen muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikasten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Lainakanna muutokset Oman pääoman muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat

Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013

Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013 Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013 Versio: 24.4.2014 B&MANs : Bo-Erik Ekström/Rudolf Ekström - 1 - Kuntien tilinpäätösanalyysit Kuntien tilinpäätösanalyysientavoite on tarjota kuntalaisille,

Lisätiedot

Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014

Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014 Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014 Versio : 2.7.2015 B&MANs : Bo-Erik Ekström/Rudolf Ekström - 1 - Kuntien tilinpäätösanalyysit Kuntien tilinpäätösanalyysien tavoite on tarjota kuntalaisille,

Lisätiedot

Lahden kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2012

Lahden kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2012 Lahden kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2012 Versio: 2.5.2013 B&MANs Bo-Erik Ekström - 1 - Suurkaupunkien konsernirakenne B&MANs analyysi kattaa koko kaupunkikonsernin Koko kaupunkikonserni Emokaupunki

Lisätiedot

Vantaan kaupunginkonsernin tilinpäätösanalyysi 2010

Vantaan kaupunginkonsernin tilinpäätösanalyysi 2010 Vantaan kaupunginkonsernin tilinpäätösanalyysi 2010 versio: 23.6.2011 Bo-Erik Ekström / B&MANs - 1 - Vesiliiketoiminnan siirtyminen vaikuttaa niin tuloslaskelman, taseen kuin rahoituslaskelmankin eriin

Lisätiedot

Oulun kaupunkikonsernin tilinpäätösanalyysi 2011

Oulun kaupunkikonsernin tilinpäätösanalyysi 2011 Oulun kaupunkikonsernin tilinpäätösanalyysi 2011 Versio: 19.6.2012 Bo-Erik Ekström/B&MANs - 1 - B&MANs AsukasOmistajat Sisältö Tausta ja tavoitteet Oulun kaupunki 2007-2011 Oulun kaupunkikonserni 2011

Lisätiedot

Vantaan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013

Vantaan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013 Vantaan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013 Versio : 19.6.2014 Bo-Erik Ekström / Rudolf Ekström B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Vantaan kaupunki 2009-2013 Vantaan kaupunkikonserni 2013

Lisätiedot

Turun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2009

Turun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2009 Turun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2009 Versio : 10.5.2010 B&MANs - 1 - Suurkaupunkien konsernirakenne B&MANs analyysi kattaa koko kaupunkikonsernin Koko kaupunkikonserni Peruskunta Emokaupunki Tytäryhtiöitä

Lisätiedot

Espoon kaupungin tilinpäätösanalyysi 2009

Espoon kaupungin tilinpäätösanalyysi 2009 Espoon kaupungin tilinpäätösanalyysi 2009 Versio : 30.9.2010 B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Espoon kaupunki 2005-2009 Espoon kaupunkikonserni - yhteenveto 29.9.2010 2-2 - Kuntien tilipäätösanalyysit

Lisätiedot

Oulun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2006

Oulun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2006 Oulun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2006 Versio : 3.12.2007 B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Oulun kaupunki 2002-2006 Oulun kaupunkikonserni 2006 Oulun kaupunkikonserni - yhteenveto 30.11.2007

Lisätiedot

Turun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2005

Turun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2005 Turun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2005 Versio : 22.9.2006 B&MANs -1- Sisältö Tausta ja tavoitteet Turun kaupunki 2001-2005 Turun kaupunkikonserni - yhteenveto 22.9.2006 2-2- Kuntien tilipäätösanalyysit

Lisätiedot

Tampereen kaupungin tilinpäätösanalyysi 2005

Tampereen kaupungin tilinpäätösanalyysi 2005 Tampereen kaupungin tilinpäätösanalyysi 2005 Versio : 8.9.2006 B&MANs -1- Sisältö Tausta ja tavoitteet Toimintaympäristön muutokset Tampereen kaupunki 2001-2004 Tampereen kaupunkikonserni - yhteenveto

Lisätiedot

Oulun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2005

Oulun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2005 Oulun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2005 Versio : 8.5.2006 B&MANs -1- Sisältö Tausta ja tavoitteet Oulun toimintaympäristön muutokset Oulun kaupunki 2001-2005 Oulun kaupunkikonserni - yhteenveto 14.6.2006

Lisätiedot

Tampereen kaupunkikonsernianalyysi

Tampereen kaupunkikonsernianalyysi Tampereen kaupunkikonsernianalyysi Versio : 6.3.2006 B&MANs -1- Sisältö Tausta ja tavoitteet Toimintaympäristön muutokset Tampereen kaupunki 2001-2004 Tampereen kaupunkikonserni - yhteenveto 6.3.2006 2-2-

Lisätiedot

Espoon kaupunkikonsernianalyysi

Espoon kaupunkikonsernianalyysi Espoon kaupunkikonsernianalyysi Suppea versio : 21.1.2006 Bo-Erik Ekström -1- Sisältö Tausta ja tavoitteet Toimintaympäristön muutokset Espoon kaupunki 2001-2004 Espoon kuntakonserni - yhteenveto 20.1.2006

Lisätiedot

Turun kaupunkikonsernianalyysi

Turun kaupunkikonsernianalyysi Turun kaupunkikonsernianalyysi Versio : 6.2.2006 B&MANs -1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Toimintaympäristön muutokset Turun kaupunki 2001-2004 Turun kaupunkikonserni - yhteenveto 6.2.2006 2-2 - Kuntakonsernianalyysit

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI Tilinpäätös 2012

KUOPION KAUPUNKI Tilinpäätös 2012 KUOPION KAUPUNKI Tilinpäätös 2012 Kuopion kaupunki Seurantajulkaisut SE 2013:1 ISSN 0785-0344 Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2012 Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 5 1.1 Olennaiset tapahtumat taloudessa

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010. Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä

TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010. Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä Kansien suunnittelu: Mainostoimisto Atomi Oy Kuva: Petri Kivinen Paino: Juvenes Print Tampereen

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Varkauden kaupungin toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Kv 16.6.2014 Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 KUOPIO

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 KUOPIO Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 1 KUOPIO 2 Sisällysluettelo Sivu 1 Toimintakertomus 1.1 Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 6 1.1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2008

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2008 Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2008 Kuopion kaupunki Seurantajulkaisut (SE) 2009:1 ISSN 0785 0344 2 Sisällysluettelo 1 Toimintakertomus 1.1 Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat 1.1.1 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 31.3.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2014 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2014 1 1.2.

Lisätiedot

TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2006

TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2006 TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2006 KAUPUNGINHALLITUS U N A L I U 26.3.2007. 2 0 234 TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2006 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS 1. Kaupunginjohtajan katsaus 4 2. Kaupungin hallinto

Lisätiedot

YHDISTYMISSELVITYS JUANKOSKI-KUOPIO KUNTATALOUS, HENKILÖSTÖ, HALLINTO JA PÄÄTÖKSENTEKO SEKÄ TUKIPALVELUT

YHDISTYMISSELVITYS JUANKOSKI-KUOPIO KUNTATALOUS, HENKILÖSTÖ, HALLINTO JA PÄÄTÖKSENTEKO SEKÄ TUKIPALVELUT YHDISTYMISSELVITYS JUANKOSKI-KUOPIO KUNTATALOUS, HENKILÖSTÖ, HALLINTO JA PÄÄTÖKSENTEKO SEKÄ TUKIPALVELUT 1 KUNTATALOUS 1. Yleistä 1.1. Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 63 :n mukainen

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2013

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2013 HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto TASEKIRJA SISÄLLYSLUETTELO: 1 Toimintakertomus 6 1.1 Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat 6 1.2 Kaupungin hallinnossa tapahtuneet

Lisätiedot

Toimintakertomus 3. Selonteko kaupungin sisäisen valvonnan järjestämisestä 24

Toimintakertomus 3. Selonteko kaupungin sisäisen valvonnan järjestämisestä 24 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 3 Kaupunginjohtajan katsaus 3 Keskeiset taloushistorialliset kuvaajat 6 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 Kaupunginhallitus 26.3.2012 72 Kaupunginvaltuusto 18.6.2012 TASEKIRJA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1 KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT... 5 1.2

Lisätiedot

Vanhusten palvelutalo Katajakoti

Vanhusten palvelutalo Katajakoti Vanhusten palvelutalo Katajakoti Tilinpäätös 214 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet..

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 1 Sisällys TOIMINTAKERTOMUS... 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 Savonlinnan kaupungin hallinto-organisaatio...

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 Valtuusto 17.6.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 Valtuusto 17.6.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 Valtuusto 17.6.2015 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 YLEISET TIEDOT... 5 3 KUNNANHALLINTO JA SEN MUUTOKSET... 6 4 YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS JA KUNNAN OMAN ALUEEN KEHITYS... 10 5 OLENNAISET

Lisätiedot

TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS KAUPUNGINHALLITUS 25.3.2008 186

TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS KAUPUNGINHALLITUS 25.3.2008 186 TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2007 KAUPUNGINHALLITUS 25.3.2008 186 TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2007 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS 4 1. Kaupunginjohtajan katsaus 4 2. Kaupungin hallinto ja henkilöstö

Lisätiedot