Jyväskylän kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jyväskylän kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2010"

Transkriptio

1 Jyväskylän kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2010 Versio : Bo-Erik Ekström / B&MANs - 1 -

2 Sisältö Tausta ja tavoitteet Jyväskylän kaupunki Jyväskylän kaupunkikonserni 2010 Jyväskylän kaupunkikonserni - yhteenveto

3 Jyväskylän asukasomistajan nettovarallisuus oli vuoden 2010 lopussa eur korollisia velkoja oli eur/asukas kaupunkikonsernitasolla eur Osakekurssit v2010 Helsinki : eur ( x 1,00 ) Espoo : eur ( x 0,62 ) Tampere : eur ( x 0,45 ) Lahti : eur (x 0,39 ) Turku : eur ( x 0,38 ) Jyväskylä : eur ( x 0,29 ) Kouvola : eur ( x 0,28 ) Kuopio : (x 0,27 ) Asukasomistajakohtainen OSAKEKURSSI = EUR ( ) Asukasomistajakohtainen osakekurssi = (kaupunkikonsernin oma pääoma + vapaat varaukset + liittymismaksut) / asukasmäärä Pääoma sidottu toimintaan Sijoitukset - toimintaan Sijoitukset - rahoitus Korolliset velat OPO Data Jyväskylän kaupunki Analyysi : B&MANs

4 Jyväskylän kaupungin organisaatio tilinpäätöksestä kopioituna Henkilöstö = Henkilöstökulut = 286,7 meur Data Jyväskylän kaupunki Analyysi : B&MANs

5 Kouvolan kaupunki Verotulot ja muut perustoiminnan tulot eivät kattaneet peruspalveluiden menoja, teki peruskunta28,4 meur tappion liikevoittotasolla mutta nettotulos oli lähes nolla pääomia peruskunnan toiminta sitoo 852,2 meur Jyväskylän kaupunki Perus 2010 kunta Tulot M enot Toim.kate Poistot Liikevoitto ,24 % Rahoituskulut Rahoitustuotot Peruspääomakorvaus Korjauserät Nettotulos 261 Mihin sidottu Miten rahoitettu Jyväskylän kaupunki Perus 2010 kunta Sidottu toimintaan Sijoitukset Kassa Sidottu pääoma Korolliset velat Oma pääoma Data Kouvolan kaupunki Analyysi : B&MANs

6 Kouvolan kaupunki Kaupungilla ei ole rahastoja Data Kouvolan kaupunki Analyysi : B&MANs

7 Kouvolan kaupunki Jyväskylän kaupungilla on 6 liikelaitosta, joiden liikevaihto vuonna 2010 oli 139,7 meur toiminnan kokonaisliikevoitto 125,3 meur (11,0 %). keur Liikelaitokset Jyväskylän Jyväskylän Talouspalvelukeskus Altek Aluetekniikka Kylän Kattaus Keski-Suomen Yhteensä 2010 Tilapalvelu Seudun Työterveys Pelastuslaitos Tulot Menot Toim.kate Poistot Liikevoitto ,40 % 0,82 % 0,73 % 4,02 % 4,00 % 3,24 % 10,97 % Rahoituskulut Rahoitustuotot Verot Nettotulos ,71 % 0,82 % 0,65 % 4,05 % 4,00 % 3,10 % 11,11 % Peruspääomak orvaus Tulos ,32 % 0,82 % 0,65 % 4,05 % 4,00 % 3,10 % -0,11 % Data Jyväskylän kaupunki Analyysi : B&MANs

8 Kouvolan kaupunki Jyväskylän Kaupungin liikelaitokset sitovat toimintaansa 360,4 meur tilapalvelut siitä suurimman osan keur Liikelaitokset Jyväskylän Jyväskylän Talouspalvelukeskus Altek Aluetekniikka Kylän Kattaus Keski-Suomen Yhteensä 2010 Tilapalvelu Seudun Työterveys Pelastuslaitos Sidottu toimintaan Sijoitukset Kassa Sidottu pääoma Lainat k aupungilta/k unnalta Muut rahottajat Korolliset velat Oma pääoma Data Jyväskylän kaupunki Analyysi : B&MANs

9 Jyväskylän kaupungin tulot

10 Verotulot olivat vuonna 2010 yhteensä 421,6 meur kunnallisverokertymä oli 14,6 meur suurempi kuin vuonna 2009 mutta sekä osuus yhteisöveron tuotoista että kiinteistöverokertymä olivat kasvussa verotulot kasvoivat 1,9 % Jyväskylän kaupungin tuloslaskelma ERO CAGR 2010/2009 Kunnan tulovero ,38 % Osuus yhteisöveron tuotoista ,67 % Kiinteistövero ,42 % Verot yhteensä ,07 % Osuus yhteisöveron tuotoista 5,10 % 4,60 % 6,94 % 7,19 % 6,65 % Kiinetistövero 7,76 % 6,66 % 6,97 % 7,20 % 7,15 % Verotettavat tulot ( verotulot/vero % ) Veroprosentti 19,00 % 18,50 % 18,50 % 18,50 % 18,50 % Veroprosenttin tuotto ( 1% ) Data Jyväskylän kaupunki Analyysi : B&MANs

11 Valtionosuudet olivat maksuperusteisesti 8,5 meur suuremmat suhteessa vuoteen 2010 osuuksien analysointia on haasteellista koska niiden käsittely ja raportointi on kirjanpidossa muuttunut Muutos JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Jyväskylä Jyväskylä Jyväskylä Jyväskylä Jyväskylä 2010/ ,50 % 18,50 % 18,50 % 18,50 % 19,00 % Peruspalveluiden valtionosuus Yleinen Sosiaali-ja terveydenhuolto Opetus- ja kultuuritoimi v2010 järjestelmämuutoksen tasaus Valtionosuudet brutto Verotulojen tasaus Valtionosuudet netto Valtionosuuksien käsittely kirjanpidossa on muuttunut ja vertailu edellisiin vuosiin on huono : - Elatustuen palautukset yht. 284,8 keur:a kirjattu tuloslaskelmaan muihin toimintatuottoihin - Kotikuntakorvaustulot yht. 763,7keur:a kirjattu tuloslaskelmaan myyntituottoihin - Kotikuntakorvausmenot yht. 1029,0 keur:a kirjattu tuloslaskelmaan palvelujen ostoihin. Eli faktiset maksut olivat vuonna 2010 yhteensä ,9 keur faktinen muutos oli yhteensä 8 514,7 keur Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antaman ohjeistuksen mukaan Vuoden 2010 tilinpäätöksessä vertailutietona vuodelta 2009 riittää Valtionosuudet yhteensä, koska järjestelmän muutoksen vuoksi vastaavia eriä ei ole mahdollista erotella. Data Jyväskylän kaupunki Analyysi : B&MANs

12 Kokonaisuudessaan tuloja kertyi vuonna 2010 kaupunkitasolla 690,2 meur 61,1, % liikevaihdosta ERO Jyväskylän kaupungin tuloslaskelma /2009 CAGR Myyntituotot ,37 % Maksutuotot ,93 % Tuet ja avustuk set ,15 % Muut tuotot ,41 % Toimintatuotot ,82 % Valmistus omaan käyttöön Verotulot ,07 % Valtionosuudet ,18 % ALV:n tak aisinperintä 0 0 Verot ja valtionosuudet ,13 % Satunnaiset tuotot Satunnaiset k ulut Myyntivoitot/tappiot " Liikevaihto " ,48 % Data Jyväskylän kaupunki Analyysi : B&MANs

13 Jyväskylän kaupungin menot

14 Data : Jyväskylän kaupunki Analyysi : B&MANs Vuoden 2010 liikevoitto oli 12,4 meur negatiivinen -henkilöstökulut/työntekijä korkea (51459 eur ) kun K10 keskiarvo on eur/työntekijä ERO Jyväskylän kaupungin tuloslaskelma /2009 CAGR " Liikevaihto " ,48 % Palkat ja palkkiot ,73 % Eläkekulut ,10 % Muut hlö sivukulut ,78 % Henkilöstökulut yhteensä ,56 % Palvelujen ostot ,11 % Aineet,tarvikkeet ja tavarat ,03 % Avustukset ,51 % Muut toimintakulut ,57 % Toiminnankustannukset ,54 % Toimintakate ,89 % Poistot ,83 % Liikevoitto Kustannusmassa ( toimintakulut+poistot) Ulkoistamisaste ( kaupunki ) 37,37 % 36,78 % 33,63 % 32,58 % 31,09 % Henkilöstö Henkilöstökulut/hlö

15 Rahoitustoiminnan tulos oli 13,1 meur ylijäämäinen jolloin kaupunki pääsi nollatasolle ERO Jyväskylän kaupungin tuloslaskelma /2009 CAGR Liikevoitto Korkotuotot ,82 % Muut rahoitustuotot ,79 % Korkokulut ,63 % Muut rahoituskulut ,66 % Netto korot ,14 % Arvonalentumiset Netto tulos Data : Jyväskylän kaupunki Analyysi : B&MANs

16 Jyväskylän kaupunginyhtiöittämisaste on erittäin korkea verrattuna moneen suurkaupunkiin tämä johtuu ennen muuta siitä, että kaupungin energiatoiminta toimii yhtiömuodossa nettovelkaa on 255,0 meur keur Sijoitukset tyttäriin& kuntayhtymiin Nettovelka Yhtiöittämisaste 40 % Sidottu pääoma = ( ) Pääoma sidottu toimintaan Sijoitukset - toimintaan Sijoitukset - rahoitus Korolliset velat OPO Data : Jyväskylän kaupunki Analyysi : B&MANs

17 Jyväskylän kaupungininvestoinnit olivat vuonna 2010 edellisen vuoden tasolla toiminnan kassavirta oli 30 meur negatiivinen kaupunki otti 15 meur edestä uutta lainaa ja purki 20 meur edestä kassavaroja Jyväskylän kaupunki keur Rahoituslaskelma Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Toiminnan rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet inv.menoihin Pysyvien vastaavien luovutustulot Invetsointien rahavirta Toiminnan ja investointien rahavirta Antolainasaamisten lisäykset -189 Antolainasaamisten vähennykset Antolainauksen muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikasten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Lainakanna muutokset Oman pääoman muutokset 0 Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 671 Vaihto-omaisuuden muutos -91 Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Data : Jyväskylän kaupunki Analyysi : B&MANs Rahavarat Rahavarat

18 Konsolidoimalla peruskunta ja liikelaitokset syntyy Jyväskylän kaupunki kaupungin nettotulos oli nolla ja kaupunki sitoo toimintaansa yli 855,1 meur. keur Jyväskylän kaupunki Perus Rahastot Like- Jyväskylän 2010 kunta (+ myynti laitokset Eli- Kaupunki voitot ) minoinnit Tulot M enot Toim.kate Poistot Liikevoitto ,24 % 10,97 % -1,80 % Rahoituskulut Rahoitustuotot Jyväskylän kaupunki Perus Rahastot Like- Jyväskylän 2010 kunta (+ myynti laitokset Eli- Kaupunki voitot ) minoinnit Sidottu toimintaan Sijoitukset Kassa Sidottu pääoma Korolliset velat Oma pääoma Peruspääoma Peruspääomakorvaus Korjauserät -588 Nettotulos Data : Jyväskylän kaupunki Analyysi : B&MANs

19 Sisältö Tausta ja tavoitteet Jyväskylän kaupunki Jyväskylän kaupunkikonserni 2010 Jyväskylän kaupunkikonserni - yhteenveto

20 Jyväskylän kaupungin tytäryhtiötoiminta kuusi laajempaa kokonaisuutta Jyväskylän kaupunki ENERGIA Jyväskylän kaupungin konserni u Jyväskylän Energia Oy LIIKETOIMINTAA HARJOITTAVAT u Jyväs-Parkki Oy KIINTEISTÖT u Jykes Oy u As Oy Pehtorinharju u Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy u Kiinteistö Oy Lääkäritalo u Total Kiinteistöpalvelut Oy u As Oy Norolankuja u Education Facilities Oy u Ki Oy Tikkakosken Terveysasema u Jyväskylän Laajavuori Oy u Ki Oy Palokan Palvelukeskus u Jyväskylän Jäähalli Oy Kiint Oy Vesijärvenkatu u Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy u Korpilahden Virastokeskus Oy u Ki Oy Haapaniemen Palvelukeskus u Tikkakosken Teollisuustalo Oy u Ki Oy Haapakosken Sulku u Jykes Kiinteistöt Oy u KOy Yrityspaja u KOy Konekeskus u KOy Jykeskeljo u KOy Terässammon yrityskeskus u KOy Konttisentie u KOy Palokärjentie u KOy Asekatu u KOy Muuramen Virastotie u KOy Muuramen Punasilta u KOy Härköojantie u KOy Härköojantie u KOy Tikkakosken Mekaanikontie u KOy Muuramen Keljonportti u KOy Jyväskylän Tourula u Käenpesän Sijoituskiinteistö Ky u Jyki Eliminointiyksikkö ARAVA u Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy KUNTAYHTYMÄT u Jyväskylän Koulutuskuntayhtymä u Keski-Suomen Liitto u K-S Sairaanhoitopiirin Kuntayhtymä u Palokan Terveydenhuollon Kuntayhtymä u Korpilahden-Muuramen Terveydenhuollon Ky SÄÄTIÖT u Jyväskylän Taide- ja tiedesäätiö u Jyväskylän Asumispalvelusäätiö u Keski-Suomen Sairaskotisäätiö u Jyväskylän Rintamamiesveteraanien asuntosääti u Jyväskylän mlk Veteraanien asuntosäätiö u Korpilahden veteraanien asuntosäätiö 44 kpl = analyysin kohteen tässä raportissa

21 Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy on vastuussa kaupungin sosiaalisesta kiinteistötoimesta toimintaan on sidottu 237,6meur Jyväskylän kaupunki Arava 2010 toimínta Tulot Jyväskylän kaupunki Arava 2010 toimínta ARAVA u Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy M enot Toim.kate Poistot Liikevoitto ,51 % Rahoituskulut Rahoitustuotot 357 Peruspääomakorvaus Väh.osuus + muut tyttäret 0 Nettotulos Sidottu toimintaan Sijoitukset Kassa 232 Sidottu pääoma Korolliset velat Oma pääoma Data : Jyväskylän kaupunki Analyysi : B&MANs

22 Kaupungin energiatoiminta pyörii yhtiömuodossa liikevoittotaso ( 9,6 % ) ja sidotun pääomantuotto ( 3,1 % ) alaan nähden alhainen sisäistä velkaa 266 meur Jyväskylän kaupunki Jyväskylän 2010 Energia Oy ENERGIA u Jyväskylän Energia Oy Tulot M enot Toim.kate Poistot Liikevoitto ,60 % Rahoituskulut Rahoitustuotot 125 Peruspääomakorvaus Väh.osuus + muut tyttäret Nettotulos Jyväskylän kaupunki Jyväskylän 2010 Energia Oy Sidottu toimintaan Sijoitukset Kassa Sidottu pääoma Korolliset velat Oma pääoma Data : Jyväskylän kaupunki Analyysi : B&MANs

23 Omassa liiketoiminnassaan Jyväskylän kaupungilla on kiinni 195,8 meur - sijoitetun pääoman tuotto on Jyväskylän kaupunki Liiketoim harjoittavat LIIKETOIMINTAA HARJOITTAVAT u Jyväs-Parkki Oy u Jykes Oy u Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy u Total Kiinteistöpalvelut Oy u Education Facilities Oy u Jyväskylän Laajavuori Oy u Jyväskylän Jäähalli Oy u Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy u Korpilahden Virastokeskus Oy u Tikkakosken Teollisuustalo Oy u Jykes Kiinteistöt Oy u KOy Konekeskus u KOy Terässammon yrityskeskus Tulot M enot Toim.kate Poistot Liikevoitto ,51 % Rahoituskulut Rahoitustuotot 780 Peruspääomakorvaus Väh.osuus + muut tyttäret Nettotulos Jyväskylän kaupunki Liiketoim harjoittavat Sidottu toimintaan Sijoitukset Kassa 108 Sidottu pääoma Korolliset velat Oma pääoma Data : Jyväskylän kaupunki Analyysi : B&MANs

24 Kaupungin puhdas kiinteistötoiminta sitoo pääomia 53,9 meur edestä - sijoitetun pääoman tuotto 2,4 % KIINTEISTÖT u As Oy Pehtorinharju u Kiinteistö Oy Lääkäritalo u As Oy Norolankuja u Ki Oy Tikkakosken Terveysasema u Ki Oy Palokan Palvelukeskus Kiint Oy Vesijärvenkatu u Ki Oy Haapaniemen Palvelukeskus u Ki Oy Haapakosken Sulku u KOy Yrityspaja u KOy Jykeskeljo u KOy Konttisentie u KOy Palokärjentie u KOy Asekatu u KOy Muuramen Virastotie u KOy Muuramen Punasilta u KOy Härköojantie u KOy Härköojantie u KOy Tikkakosken Mekaanikontie u KOy Muuramen Keljonportti u KOy Jyväskylän Tourula u Käenpesän Sijoituskiinteistö Ky u Jyki Eliminointiyksikkö Jyväskylän kaupunki Kiinteistö 2010 toiminta Tulot M enot Toim.kate Poistot Liikevoitto ,32 % Rahoituskulut -870 Rahoitustuotot 318 Peruspääomakorvaus Väh.osuus + muut tyttäret Nettotulos 465 Jyväskylän kaupunki Kiinteistö 2010 toiminta Sidottu toimintaan Sijoitukset 1 Kassa 160 Sidottu pääoma Korolliset velat Oma pääoma Data : Jyväskylän kaupunki Analyysi : B&MANs

25 Säätiötoimintaan on sidottu 12,3 meur edestä varoja Jyväskylän kaupunki Säätiö 2010 toiminta SÄÄTIÖT u Jyväskylän Taide- ja tiedesäätiö u Jyväskylän Asumispalvelusäätiö u Keski-Suomen Sairaskotisäätiö u Jyväskylän Rintamamiesveteraanien asuntosääti u Jyväskylän mlk Veteraanien asuntosäätiö u Korpilahden veteraanien asuntosäätiö Tulot M enot Toim.kate 357 Poistot 216 Liikevoitto 141 2,25 % Rahoituskulut -167 Rahoitustuotot 12 Peruspääomakorvaus Väh.osuus + muut tyttäret 0 Nettotulos -14 Jyväskylän kaupunki Säätiö 2010 toiminta Sidottu toimintaan Sijoitukset 80 Kassa Sidottu pääoma Korolliset velat Oma pääoma Data : Jyväskylän kaupunki Analyysi : B&MANs

26 Kaupunki on omistajana viidessä kuntayhtymässä kaupungin osuus liikevaihdosta/asukas on 1 708,88 eur, Turussa 1 042,14 eur kun vastaava luku Espoossa on peräti 2 155,51 eur/asukas -eli Espoossa on kuntayhtymärakennetta käytetty suhteessa Jyväskylään paljon laajemmin Jyväskylän kaupunki Kunta 2010 yhtymät KUNTAYHTYMÄT u Jyväskylän Koulutuskuntayhtymä u Keski-Suomen Liitto u K-S Sairaanhoitopiirin Kuntayhtymä u Palokan Terveydenhuollon Kuntayhtymä u Korpilahden-Muuramen Terveydenhuollon Ky Tulot M enot Toim.kate Poistot Liikevoitto 819 0,37 % Rahoituskulut -839 Rahoitustuotot 113 Peruspääomakorvaus Väh.osuus + muut tyttäret Nettotulos 94 Jyväskylän kaupunki Kunta 2010 yhtymät Sidottu toimintaan Sijoitukset Kassa Sidottu pääoma Korolliset velat Oma pääoma Data : Jyväskylän kaupunki Analyysi : B&MANs

27 Jyväskylän kaupungin konsernituloslaskelma kaupunki teki konsernitasolla 5,2meur voittoa Jyväskylän kaupunki Perus Rahastot Like- Jyväskylän Arava Jyväskylän Liiketoim. Kiinteistö Säätiö Kunta Jyväskylän 2010 kunta (+ myynti laitokset Eli- Kaupunki toimínta Energia harjoittavat toiminta toiminta yhtymät Eli- Kaupunki voitot ) minoinnit Oy minoinnit (konserni) Tulot M enot Toim.kate Poistot Liikevoitto ,24 % 10,97 % -1,80 % 25,51 % 9,60 % 3,51 % 22,32 % 2,25 % 0,37 % 2,24 % Rahoituskulut Rahoitustuotot Peruspääomakorvaus Korjauserät Nettotulos Data : Jyväskylän kaupunki Analyysi : B&MANs

28 Jyväskylän kaupungin konsernin sidottu pääoma oli 1 436,7 meur tyttäriin on sidottu 341,4 meur Jyväskylän kaupunki Perus Rahastot Like- Jyväskylän Arava Jyväskylän Liiketoim. Kiinteistö Säätiö Kunta Jyväskylän 2010 kunta (+ myynti laitokset Eli- Kaupunki toimínta Energia harjoittavat toiminta toiminta yhtymät Eli- Kaupunki voitot ) minoinnit Oy minoinnit (konserni) Sidottu toimintaan Sijoitukset Kassa Sidottu pääoma Korolliset velat Oma pääoma Data : Jyväskylän kaupunki Analyysi : B&MANs

29 Jyväskylän kaupunkikonsernilla on nettovelkaa 861,1 meur edestä, josta 247,4 meur on kiinni kaupungin sosiaalisessa kiinteistötoiminnassa Data : Jyväskylän kaupunki Analyysi : B&MANs keur Nettovelka Sidottu pääoma = ( ) Pääoma sidottu toimintaan Sijoitukset - toimintaan Sijoitukset - rahoitus Korolliset velat OPO

30 Jyväskylän kaupunkikonsernininvestoinnit olivat vuonna ,4 meur, siitä 86,6 meur ( 52,4 % ) investoinneista tehtiin kaupungin tyttäriin. Jyväskylän kaupunkikonserni Muutos Konserni vs Rahoituslaskelma /2009 kaupunki Data : Jyväskylän kaupunki Analyysi : B&MANs Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Toiminnan rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet inv.menoihin Pysyvien vastaavien luovutustulot Invetsointien rahavirta Toiminnan ja investointien rahavirta Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Antolainauksen muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikasten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Lainakanna muutokset Oman pääoman muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos

31 Sisältö Tausta ja tavoitteet Jyväskylän kaupunki Jyväskylän kaupunkikonserni 2010 Jyväskylän kaupunkikonserni - yhteenveto

32 Jyväskylän kaupunkikonserni - Verotulot kasvoivat Jyväskylän kaupunkikonserni laajensi viime vuonna toimintaansa ja onnistui samalla kääntämään tuloksensa voitolliseksi. Konsernin nettotulos nousi 4,8 miljoonaan euroon, kun se vuonna 2009 oli 4,7 miljoonaa euroa pakkasella. Moneen muuhun suureen kaupunkiin verrattuna tulos on pieni, mutta silti hyvä. Kaupungin tehtävä ei olekaan huipputuloksen tahkoaminen. Itse kaupunki ylsi vain nollatulokseen, mutta Kauppalehden analyysi kattaa ydinkaupungin ja erillisten taseyksiköiden lisäksitytär-ja osakkuusyhtiöt sekä osuudet kuntayhtymistä. Jyväskylän kaupunkikonserni onkin iso kokonaisuus, johon kuului viime vuonna 33 osakeyhtiötä, 6säätiötä ja 5kuntayhtymää. Jyväskylän kaupungin yhtiöittämisaste on verraten korkea, mikä johtuu ennen kaikkea siitä, että kaupungin energiantuotanto toimii yhtiömuotoisena. Toimintatuotoilla mitaten konsernin toiminta laajeni viime vuonna yli 54,8 miljoonalla eurolla 548,6 miljoonaan euroon. Kasvu koostuu pääasiassa energiayhtiön liikevaihdon ja kaupungin toimintatuottojen kasvusta. Parantunut tulos selittyy pitkälti kasvaneilla verotuloilla ja valtionosuuksilla. Jyväskylän verotulot kasvoivat viime vuonna24 miljoonaa euroa 422 miljoonaan euroon. Kunnallisverokertymä kasvoi runsaat 14 miljoonaa. Tästä suurin osa johtui siitä, että kaupunki nosti veroastetta puoli prosenttiyksikköä 19,00 prosenttiin. Luku on suurten kaupunkien keskitasoa ja maakunnan matalimpia. Myös kiinteistöveropotti kasvoi veronkorotuksen ansiosta. Vaikka kaupungin saamat yhteisverotulot kasvoivat yli kolmella miljoonalla eurolla, kertymä ei edelleenkään yllä lamaa edeltävälle tasolle. Yritysten tulostaso on elpynyt hitaasti, ja lisäksi Jyväskylä menetti osuutensa Nokian maksamista yhteisöveroista, kun yhtiö lakkautti toimipisteensä kaupungissa. Lähde Jarno Hartikainen/ Kauppalehti

33 Jyväskylän kaupunkikonserni - Työttömyys huolena,velkaantuminen seis ja kulut kuriin Maakuntakeskuksen yrityksille työvoiman ja kulutuskysynnän näkökulmasta hyvä asia on sekin, että koko Jyväskylän seutu on väestökasvun aluetta. Ongelma on, etteivät kaikki tulijat löydä työtä. Jyväskylän työttömyysaste oli vuoden lopussa 13,4 prosenttia, kun maan keskiarvo oli runsaat 10 prosenttia. Työttömien määrässä näkyy teollisuusyhtiöiden tilanne. Alalla on iso merkitys kaupungin elinkeinoelämässä. Toisaalta Jyväskylän työpaikkojen tarjonta on painottunut julkiselle sektorille. Kymmenestä suurimmasta työnantajasta puolet on julkisella sektorilla, kun mukaan lasketaan myös varuskunnan henkilöstö. Nämä viisi suurta julkista tarjoavat joka neljännen työpaikan. Työpaikkojen lisäys on haettava muualta, kun julkinen sektori kiristää vyötä. Jyväskylässä investoidaankin uusiin yrityskeskittymiin, kuten entisen Kankaan paperitehtaan alueeseen, jonka kaupunki osti runsaalla 13 miljoonalla eurolla. Jyväskylä on muihin suuriin kaupunkeihin nähden hyvin velkainen, ja velka paisui viime vuonna edelleen. Korollista konsernilainaa asukasta kohden on lähes euroa. Konsernilla on korollisia velkoja kaikkiaan 878 miljoonaa euroa. Velasta lähes 250 miljoonaa euroa on kiinni kaupungin sosiaalisessa kiinteistöbisneksessä ja 480 miljoonaa energiayhtiössä. Kaupungin kassa on ohut, vain 17 miljoonaa euroa, joten nettovelkaakin jää vielä 861 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin kaupungilla on omia pääomia. Suuri velkamäärä tarkoittaa myös suurempaa altistumista korkoriskille. Korot olivat koko viime vuoden historiallisen alhaisella tasolla, josta ne ovat jo nytkähtäneet ylöspäin ja nousevat vääjäämättä edelleen. Se tarkoittaa kasvavia rahoituskuluja Kuntaliitoksen myötä vuonna 2009 uuden Jyväskylän menot kasvoivat hurjasti. Viime vuonna kulujen kasvu saatiin kaupungin tasollajoten kuten aisoihin. Toimintakustannukset kasvoivat alle kaksi prosenttia, tosin sekin on enemmän kuin kaupungin tavoitetaso. Konsernitasolla kuri kuitenkin petti, menot kasvoivat lähes yhdeksän prosenttia. Tällaiseen vauhtiin kaupungilla ei ole varaa. Lähde Jarno Hartikainen/ Kauppalehti

34 LIITE Konsernitason vertailut

35 Konsernitasolla liikevaihtoa kertyi 88,0 meur suhteessa edelliseen vuoteen enemmän Data : Jyväskylän kaupunki Analyysi : B&MANs Jyväskylän kaupunginkonsernin tuloslaskelma Muutos 2010/2009 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut tuotot Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Osuus osakkkuusyhteisöjen voitosta Verotulot Valtionosuudet ALV:n takaisinperintä Verot ja valtionosuudet Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Myyntivoitot/tappiot " Liikevaihto " Data Juväskylänn kaupunki Analyysi : B&MANs

36 Konsernitason kustannusmassa oli 1 078,6 meur palveluostojen osuus oli 19,7 % koko kustannusmassasta ( ulkoistamisaste) konserni työllistää henkilöä siitä välillisesti tytäryhtiöiden ja kuntayhtymiensä kautta. Data : Jyväskylän kaupunki Analyysi : B&MANs Jyväskylän kaupunginkonsernin tuloslaskelma Muutos 2010/2009 " Liikevaihto " Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut hlö sivukulut Henkilöstökulut yhteensä Palvelujen ostot Aineet,tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut Jyväskylän kaupunginkonsernin tuloslaskelma Muutos 2010/2009 Kustannusmassa ( toimintakulut+poistot) Ulkoistamisaste ( konserni ) 19,74 % 20,53 % -0,79 % Henkilöstökulut ( konserni ) Henkilöstökulut/hlö(arvio =kaupunki ) , , ,36 Henkilöstö ( konserni) Henkilöstö( kaupunki ) Henkilöstö( tyttärissä&kuntayhtymissä) ,59 % 30,11 % Toiminnankustannukset Toimintakate Poistot Tilikauden yli/alipariarviot Liikevoitto

37 Nettotulosta konserni tekee 9,8 meur enemmän kuin vuonna Data : Jyväskylän kaupunki Analyysi : B&MANs Jyväskylän kaupunginkonsernin tuloslaskelma Muutos 2010/2009 Liikevoitto Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Netto korot Arvonalentumiset Netto tulos