Tampereen kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tampereen kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014"

Transkriptio

1 Tampereen kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014 Versio : Bo-Erik Ekström / Rudolf Ekström B&MANs - 1 -

2 Sisältö Tausta ja tavoitteet Tampereen kaupunki Tampereen kaupunkikonserni 2014 Tampereen kaupunkikonserni - yhteenveto

3 Kuntien tilinpäätösanalyysit Kuntien tilinpäätösanalyysien tavoite on tarjota kuntalaisille, päättäjille, medialle sekä muille kuntataloudesta kiinnostuneille tahoille riippumaton ja analyyttinen väline kaupunkien taloudellisen tilan seurantaan. Analyysi on tehty yritystaloudellisesta näkökulmasta, mutta malli on kuitenkin räätälöity kuntataloudelle soveltaen olemassa olevia yritysanalyysityökaluja. Lähestymistapa mahdollistaa kuntien taloudellisen kehityksen seuraamisen aiempaa tarkoituksenmukaisimmilla, tarkemmilla ja vertailukelpoisimmilla mittareilla. Seuranta on säännöllistä ja sen tarkoituksena on helpottaa kuntatalouden ja kuntien toiminnan ymmärtämistä sekä lisätä sen läpinäkyvyyttä. Näin analyysien tarkoituksena on edesauttaa myös kuntataloudesta käytävän keskustelun tason ja kiinnostavuuden kohenemista ja kannustaa myös kuntalaisten ja yksityisen sektorin aktiivisempaa osallistumista kuntataloudesta käytävään keskusteluun. Analyyseissä kuntien asukkaita kutsutaan asukasomistajiksi soveltaen kuluttajaosuuskuntien asiakasomistaja-käsitettä, sillä kunnallisella toiminnalla on monia yhtäläisyyksiä juuri kuluttajaosuuskuntien kanssa. Asukkaat sekä rahoittavat kuntien toiminnan että käyttävät niiden tarjoamia palveluita. Kuntatalouden tarkasteleminen omistajan näkökulmasta muistuttaa myös siitä, että kuntalaisten intresseissä on valvoa ja pohtia, kuinka kuntakonsernien laajoja omaisuusmassoja hallitaan ja hyödynnetään. Verkkosivuille päivitetään vuoden mittaan suurimpien kuntien tilinpäätösanalyysien versiot

4 Suurkaupunkien konsernirakenne B&MANs analyysi kattaa koko kaupunkikonsernin Kaupunkikonserni Peruskunta Emokaupunki Tytäryhtiöitä x kpl Kaupungin toimialatoiminta + Rahastot + Liikelaitokset + Säätiöitä x kpl Kuntayhtymiä x kpl

5 Sisältö Tausta ja tavoitteet Tampereen kaupunki Tampereen kaupunkikonserni 2014 Tampereen kaupunkikonserni - yhteenveto

6 Tampereen kaupungin väestörakenteen kehitys : Indeksointi : 100 on jokaisen väestösegmentin asukasmäärä vuonna 2002 ja indeksi siis kertoo miten tämä segmentti kehittyy vuoteen 2013.Segmentin valinta perustuu Tilastokeskuksen ja Kuntaliiton julkaisemiin nettokustannus per asukas tilastoihin Muutos Väestö vuotiaita Koululaiset ( perus+lukio ) yli 15 alle 65 v ( jotka eivät ole lukiossa ) Yli 64-vuotiaita Väestö 0-6-vuotiaita Koululaiset ( perus+lukio ) yli 15 alle 65 v ( jotka eivät ole lukiossa ) Yli 64-vuotiaita Board & Management Services Oy - 6 -

7 Tampereen kaupungin rakenne ja organisaatio vuonna 2014 Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin toimialatoiminta 2014 Liikelaitokset 2014 Peruskaupunki Tilaajalautakunnat Vesi Liikennelaitos Hyvinvointipalvelut ( Tuottajat ) Rahastot Vahinko Tampereen Logistiikka Tullikulman Työterveys Asuminen Tilakeskus Tampereen Ateria Tampereen Pelastuslaitos Tampereen Infratuotanto Pirkanmaan pelastuslaitos

8 Verotulot vuonna 2014 kasvoivat 38,7 meur pääosin verokantoja nostamalla Data Tampereen kaupunki Kaupungin tuloveroprosentti 19,75 % 19,00 % 19,00 % 19,00 % 19,00 % ERO Muutos % Tampereen kaupungin tuloslaskelma / /2013 CAGR ( 5v ) Kunnan tulovero ,27 % 4,12 % Osuus yhteisöveron tuotoista ,14 % -4,84 % Kiinteistövero ,44 % 10,52 % Koiravero/muut verot ,34 % -2,84 % Verotulot yhteensä ,65 % 3,77 % TP2014 : Kasvu perustuu pääosin kunnallisveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien korotuksiin. Vertailtavuutta vuoteen 2013 vaikeuttaa muun muassa verontilityslakiin vuonna 2013 tehdyt muutokset ja edellä mainitut veroprosenttien korotukset vuodelle Vuodelle 2013 kirjautui useampia erityiseriä, jotka lisäsivät kunnallisverotulokertymiä ja vähensivät yhteisöverotuloja. P2014 : Kunnallisverotuloja kertyi 743,5 milj. euroa, jossa on kasvua edelliseen vuoteen 16,5 milj. euroa eli 2,3 %. Kunnallisveroprosenttia nostettiin vuodelle ,75-prosenttiyksikköä. Veroprosentin korotus lisäsi kunnallisverotuloja noin 26,5 milj. euroa. Ilman veroprosentin nostoa kunnallisverokertymä laskisi 10 milj. eurolla (-1,4 %). TP2014 : Yhteisöverotuloja kertyi 62,8 milj. euroa. Yhteisöverotulot kasvoivat 11,4 milj. euroa (22,1 %). Yhteisöverotulojen kasvu aiheutui sekä kaupungin oman että kuntaryhmän jako-osuuden kasvusta. Koska eräiden kaupungissa toimineiden merkittävien yritysten taloudelliset tulokset paranivat vuonna 2012, kaupungin osuus kunnille tilitettävästä yhteisövero-osuudesta kasvoi vuonna 2014 TP2014 : Kiinteistöverotuloja kertyi 63,6 milj. euroa. Kiinteistöverotulot kasvoivat edellisestä vuodesta 20,4 % eli 10,8 milj. euroa. Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroa korotettiin 0,05 %-yksikköä, yleishyödyllisille yhteisöille määrättiin 0,25 %:n ja rakentamattomalle rakennuspaikalle 3,00 %:n vero

9 Valtionosuuksien määrä laski 1,8 meur vuodesta 2013, vaikka kaupungin asukasmäärä kasvoi Data Tampereen kaupunki Muutos TAMPEREEN KAUPUNKI 2014/2013 Asukkaita ,00 % 19,00 % 19,00 % 19,00 % 19,75 % 0,00 % Peruspalveluiden valtionosuus Opetus- ja kultuuritoimi v2010 järjestelmämuutoksen tasaus Valtionosuudet brutto Verotulojen tasaus Valtionosuudet netto TP2014 : Valtionosuusleikkausten vuoksi Tampereella jäi vuonna 2014 saamatta valtionosuuksia 45 milj. euroa. Valtionosuudet toteutuivat lähes talousarvion mukaisina ylittäen talousarvion nettomääräisesti noin 0,4 milj. eurolla. 1 kunnallisvero prosentti tuotto oli vuonna ,6 meur valtionosuudet vastaavat näin 8,00 % kunnallistulovero prosenttia

10 Tampereen kaupungin bruttoveroprosentti vuonna 2014 oli 32,83 % ( + 1,51 ) Bruttoveroprosentti vastaa sitä verotasoa, jota kunnat joutuisivat kantamaan asukkailtaan ilman valtion ja kunnan välisiä tulonsiirtoja missä myös kiinteistövero peritään osana kunnallisveroa 1,67 1,69 Valtion osuudet kanavoitu kaupunkiin = 8,00 % 9, ,08 % 32,83 19,75 Kunnallisvero Valtion-osuudet Osuus yhtiösverotuotoista Kiinteistövero Bruttovero

11 Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin liikelaitosten liikevaihto vuonna 2014 oli 444,9 meur toiminnan kokonaisliikevoitto oli 77,1 meur peruspääomakorvaustenkin jälkeen nettotulosta kertyi 39,7 meur ( = 1 kunnallisveroprosentin tuotto ) keur ( sisäinen ) ( sisäinen ) ( sisäinen ) ( sisäinen ) Liikelaitokset Tampereen Tampereen Tullinkulman Pirkanmaan Tampereen Tampereen Tampereen Tampereen Yhteensä 2014 Vesi Kaupunkiliikenne Työterveys Pelastuslaitos Infratuotanto-LL Ateria-LL Logistiikka-LL Tilakeskus-LL Tulot M enot Toim.kate Poistot Liikevoitto ,52 % 9,51 % 3,01 % 0,00 % 6,07 % 2,01 % 7,01 % 27,40 % 17,33 % Rahoituskulut Rahoitustuotot Verot Nettotulos ,52 % 9,51 % 3,02 % 0,00 % 6,08 % 2,02 % 7,01 % 26,55 % 17,00 % Peruspääomakorvaus Tulos ,10 % 9,51 % 2,56 % 0,00 % 4,58 % 1,47 % 6,59 % 12,80 % 8,93 % Data Tampereen kaupunki

12 Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin liikelaitokset sitovat toimintaansa 791,9 meur liikelaitostoiminta on rahoitettu kokonaan omalla pääomalla ja faktinen oman pääoman tuotto oli 4,54 %. keur Liikelaitokset Tampereen Tampereen Tullinkulman Pirkanmaan Tampereen Tampereen Tampereen Tampereen Yhteensä 2014 Vesi Kaupunkiliikenne Työterveys Pelastuslaitos Infratuotanto-LL Ateria-LL Logistiikka-LL Tilakeskus-LL Sidottu toimintaan Sijoitukset Kassa Sidottu pääoma Lainat kaupungilta Muut rahottajat Korolliset velat Oma pääoma Peruspääoma Peruspääoman 14,93 % 0,00 % 6,00 % 0,00 % 7,89 % 6,00 % 6,00 % 6,73 % 7,78 % tuottovaatimus OPOn % ( faktinen ) 8,60 % 0,00 % 2,73 % 0,00 % 4,54 % 2,41 % 1,17 % 4,03 % 4,54 % Data Tampereen kaupunki

13 Tampereen kaupungin organisaatio netistä kopioituna Henkilöstö v2013 = Henkilöstökulut v2013 = 667,9 meur Henkilöstö = Henkilöstökulut = 677,0 meur Kaupunki toimii laajan sisäisen tilaaja & tuottaja mallin mukaisesti

14 Kokonaisuudessaan tuloja kertyi kaupunkitasolla 1 585,2 meur vuonna 2014, joka oli 32,9 meur ( -9,3 % ) vähemmän suhteessa edelliseen vuoteen Data Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin tuloslaskelma /2013 Muutos % CAGR ( 5v ) ERO Myyntituotot ,42 % 9,08 % Maksutuotot ,87 % 5,30 % Tuet ja avustukset ,85 % 9,67 % Vuokratuotot ,64 % Muut tuotot ,24 % 3,62 % Toimintatuotot ,57 % 7,43 % Valmistus om aan käyttöön ,25 % -27,50 % Verotulot ,65 % 3,50 % Valtionosuudet ,58 % 9,29 % Verot ja valtionosuudet ,26 % 4,85 % Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Myyntivoitot/tappiot " Liikevaihto " ,03 % 3,47 % TP2014: Toiminnan rahavirtaa heikensi lähinnä kaupungin toiminnasta aiheutuneet satunnaiset 14,7 milj. euron kustannukset Härmälän kaatopaikkaan sekä vahingonkorvauksiin liittyen

15 Vuoden 2014 liikevoitto oli 22,2 meur negatiivinen kaupunkitasolla ja ollut negatiivinen vuodsta 2011 lähtien ( 5v yhteenlaskettu = 123,0 meur negatiivinen ) Tampereen kaupungin tuloslaskelma /2013 Muutos % CAGR ( 5v ) ERO " Liikevaihto " ,03 % 3,47 % Palkat ja palkkiot ,62 % 4,08 % Eläkekulut ,43 % 3,80 % Muut hlö sivukulut ,83 % 4,12 % Henkilöstökulut yhteensä ,35 % 4,02 % Palvelujen ostot ,92 % 3,78 % Aineet,tarvikkeet ja tavarat ,22 % 1,70 % Avustukset ,46 % 4,91 % Vuokrakulut ,55 % 18,56 % Muut toimintakulut ,49 % -8,16 % Toiminnankustannukset ,15 % 4,09 % Toimintakate ,60 % -7,26 % Poistot ,23 % 2,21 % Liikevoitto ,92 % Data Tampereen kaupunki

16 Korkotuotot ja muut rahoitustuotot olivat 12,5 meur pienemmät samalla kun korkokuluja oli suhteessa edelliseen vuoteen 2,6 meur korkeammat tämä veti kaupungin nettotuloksen 19,2 meur miinukselle Data Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin tuloslaskelma /2013 ERO Liikevoitto Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Rahoitusnetto Arvonalentumiset Nettotulos TP 2014 Vuoden 2014 talousarviossa asetettiin tilikaudelle 0-tulostavoite. Tilikauden aikana talousarvioon tehtiin muutoksia, jotka heikensivät tilikauden tulosta yhteensä 33,1 milj. eurolla. Työmarkkinatuen kuntaosuuteen ja toimeentulotukimenoihin lisättiin yhteensä 9,0 milj. euroa sekä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon ostoihin 6,0 milj. euroa. Lisäksi Härmälässä vanhan kaatopaikan päälle rakennettujen rivitalojen lunastuksesta ja puhdistuksesta aiheutuviin satunnaisiin kuluihin osoitettiin 12,7 milj. euroa sekä rahoitustuottoarvioita vähennettiin 6,1 milj. euroa

17 Konsolidoimalla peruskunta, rahastot ja liikelaitokset syntyy Tampereen kaupunki sisäisestä tilaaja / tuottaja mallin johdosta kaupungin sisäinen kauppa on yli 1 mrd eur keur Tampereen kaupunki Perus- Rahastot Liike- Tam pereen 2014 kaupunki laitokset Eli- kaupunki minoinnit Tulot M enot Toimintakate Poistot Liikevoitto ,22 % 17,33 % -1,40 % Rahoituskulut Rahoitustuotot Tampereen kaupunki Perus- Rahastot Liike- Tam pereen 2014 kaupunki laitokset Eli- kaupunki minoinnit Sidottu toimintaan Sijoitukset - toimintaan Sijoitukset - rahoitus Sidottu pääoma Korolliset velat Oma pääoma Peruspääoma Peruspääomakorvaus Väh.osuus + muut tyttäret Tuloksen oikaisut Nettotulos Data Tampereen kaupunki

18 Tampereen kaupungilla on vahva tase ja nettovelkaa on 134,3 meur - sijoittanut tytäryhtiö- ja kuntayhtymätoimintaansa 328,0 meur Data Tampereen kaupunki keur Sijoitukset tyttäriin& kuntayhtymiin Sidottu pääoma ( v2013 ) = ( ) Sidottu pääoma ( v2014 ) = ( ) Pääoma sidottu toimintaan Sijoitukset - toimintaan Sijoitukset - rahoitus Korolliset velat OPO

19 Tampereen asukasomistajan nettovarallisuus oli vuoden lopussa eur peräti 535 eur pienempi suhteessa viime vuoteen eur Asukasomistajakohtainen OSAKEKURSSI = EUR ( ) Asukasomistajakohtainen osakekurssi = (kaupunkikonsernin oma pääoma + vapaat varaukset + liittymismaksut) / asukasmäärä Pääoma sidottu toimintaan Sijoitukset - toimintaan Sijoitukset - rahoitus Korolliset velat OPO Data Tampereen kaupunki

20 Tampereen kaupunki 2014/2013 Rahoituslaskelma muutos Toiminnan kassavirta oli peräti 125,9 meur negatiivinen Investoinnit olivat suhteessa viime vuoteen 69,1 meur suuremmat ja luovutus tulot 18,0 pienemmät. Lainoja maksettiin takaisin netto 23,3 meur keur Vuoden 2013 energiatoiminnan uudelleen rahoitus jossa Tampereen Energia otti ulkopuolista velkaa suoraan omaan taseeseensa 280 meur edestä, joka vastaavasti tarkoitti että emo kaupungin antama sisäinen laina maksettiin takaisin. Tämän takia kaupungin kassassa oli vuoden vaihteessa2013/2014 energian maksetut sisäiset josta tänä vuonna purettiin 144,9 meur edestä. Eli kaupunki velkaantuu konsernitasolla ja kaupungin toiminnan seuranta on myös tapahduttava konsernitasolla jotta toiminnasta saadaan kokonaiskuva. Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Toiminnan rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet inv.menoihin Pysyvien vastaavien luovutustulot Invetsointien rahavirta Toiminnan ja investointien rahavirta Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Antolainauksen m uutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikasten lainojen vähennys Muur maksuvalmiuden muutokset Lyhytaikaisten lainojen muutos Lainakanna m uutokset Om an pääom an m uutokset 0 0 Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos 0-44 Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Muut m aksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Data Tampereen kaupunki Rahavarat Rahavarat

21 Sisältö Tausta ja tavoitteet Tampereen kaupunki Tampereen kaupunkikonserni 2014 Tampereen kaupunkikonserni yhteenveto

22 Tampereen kaupungin tytäryhtiötoiminta kuusi laajempaa kokonaisuutta Data Tampereen kaupunki Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin konserni ARAVA Tampereen Vuokra-asunnot Oy Vilusen Rinne Oy Tampereen Vuokratalosäätiö ENERGIA Tampereen Sähkölaitos Oy (konserni) KIINTEISTÖ TAO-Kiinteistöt Oy Pellavan Parkki Kiinteistö Oy Kiinteistö Oy Länsi-Tesoman Liikekeskus Oy Tampereen Tammelankodit As Oy Pispan Tupahaka As Oy Opintanner Kiinteistö Oy Kiinteistö Oy Tupakkikiven Parkki Kiinteistö Oy Tieteenkadun Parkki TREDU-Kiinteistöt Oy SÄÄTIÖT Tampereen työvalmennussäätiö Syke Tampereen Kotilinnasäätiö Tammenlehväsäätiö (konserni) TAMK:n tukisäätiö KUNTAYHTYMÄT Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Pirkanmaan Liitto Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ky (konserni) Tampereen kaupunkiseudun ky Tampereen kaupunkiseudun ky 2014 LIIKETOIMINTAA Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy Ekokumppanit Oy Finnpark Oy (konserni) Finnpark Tekniikka Oy Tullin Parkki Oy Tampereen Palvelukiinteistöt Oy Haukiluoman Liikerakennus Oy Helapuiston Lähipalvelukeskus Oy Lukonmäen Lähipalvelukeskus Oy Maijalanpuiston Lähipalvelukeskus Oy Pelipuiston Lähipalvelukeskus Oy Vellamonkodit Oy Insinöörioppilastalo Oy Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Oy Runoilijan tie Oy Tampereen Ravirata Oy Tampereen Särkänniemi Oy Tampere-talo Oy Tavase Oy Tampere Technology Oy VTS Kiinteistöpalvelu Oy Keinupuistokeskus Oy Pirkan Opiskelija-asunnot Oy Vuores Palvelu Oy Tredea Oy Visit Tampere Oy Pirkanmaan Jätehuolto Oy (konserni) Pirkan Putkikeräys Oy Pirkanmaan Jätehuoltokonsernin oikaisuyksikkö Tampereen Sarka Oy Tammenlehväkeskus Oy

23 Tampereen kaupunkikonserni nettotulos oli 18,4 meur Data Tampereen kaupunki Tampereen kaupunki Perus- Rahastot Liike- Tam pereen Arava Energia Kiinteistö- Liiketoimintaa Säätiö- Kunta- Tampereen 2014 kaupunki laitokset Eli- kaupunki toimínta toimintaa ja asunto- harjoittavat toiminta yhtymät Eli- kaupunki minoinnit harjoittavat yhtiöt ( T:n osuus ) minoinnit (konserni) Tulot M enot Toimintakate Poistot Liikevoitto ,22 % 17,33 % -1,40 % 40,16 % 5,56 % 12,85 % 6,01 % 3,84 % 2,46 % 1,94 % Rahoituskulut Rahoitustuotot Peruspääomakorvaus Väh.osuus + muut tyttäret Tuloksen oikaisut Nettotulos

24 Tampereen kaupungin konsernin sitoo 2 720,0 meur pääomia Tampereen kaupunki Perus- Rahastot Liike- Tampereen Arava Energia Kiinteistö- Liiketoimintaa Säätiö- Kunta- Tampereen 2014 kaupunki laitokset Eli- kaupunki toimínta toimintaa ja asunto- harjoittavat toiminta yhtymät Eli- Kaupunki minoinnit harjoittavat yhtiöt ( T:n osuus ) minoinnit (konserni) Sidottu toimintaan Sijoitukset - toimintaan Sijoitukset - rahoitus Sidottu pääoma Korolliset velat Oma pääoma Data Tampereen kaupunki

25 Konsernitasolla liikevaihtoa kertyi suhteessa edelliseen vuoteen 31,8 meur vähemmän 65,3 meur edestä kanavoitiin valtionosuuksia suoraan tyttärien koulutustoimintaan ja valmistus omaan käyttöön ( aktivoituja hankekustannuksia ) on vähennetty 72 meur Muutos Nettotuloslaskelma Tampereen konsernin tuloslaskelma /2013 konserni vs emo Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut tuotot Tyttärien ulkoinen liikevaihto Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta Verotulot Valtionosuudet Verot ja valtionosuudet Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Myyntivoitot/tappiot " Liikevaihto " Data Tampereen kaupunki keur

26 Konsernitasolla henkilöstökulut nousivat 8,5 meur ja palveluiden ostot peräti 57,5 meur ( check ) Muutos Nettotuloslaskelma Tampereen konsernin tuloslaskelma /2013 konserni vs emo " Liikevaihto " Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut hlö sivukulut Henkilöstökulut yhteensä Palvelujen ostot Aineet,tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut Korjaus Toiminnankustannukset Toimintakate Poistot Liikevoitto Data Tampereen kaupunki ( keur) Tyttärien ulkoinen liikevoitto

27 Tampereen kaupunkikonsernin nettotulos oli 18,4 meur Data Tampereen kaupunki keur Muutos Nettotuloslaskelma Tampereen konsernin tuloslaskelma /2013 konserni vs emo Liikevoitto Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Rahoitusnetto Arvonalentumiset Tilikauden ali ja alipariarvot Netto tulos Tyttärien ulkoinen nettotulos

28 Tampereen kaupunkikonserni sitoo pääomia 2 639,3 meur edestä nettovelkaa 929,9 meur ( + 120,0 meur ) ja kassavarojen käyttö on myös nähtävä velkaantumisena keur Data Tampereen kaupunki Nettovelka Sidottu pääoma ( v2013 ) = ( + 377,4 ) Sidottu pääoma ( v2014 ) = ( ) Pääoma sidottu toimintaan Sijoitukset - toimintaan Sijoitukset - rahoitus Korolliset velat OPO

29 Tampereen kaupunkikonserni Delta Muutos Konserni vs Rahoituslaskelma /2013 kaupunki keur Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Toiminnan rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet inv.menoihin Pysyvien vastaavien luovutustulot Invetsointien rahavirta Toiminnan kassavirta oli 107,6 meur negatiivinen konsernitasolla. Investoinnit olivat konsernitasolla 334,9 meur, rahoitusosuudet 4,5 ja luovutustulot olivat 39,1 meur, eli nettoinvestoinnit 291,3 meur Kaupunkikonserni otti uutta lainaa 5 meur edestä ja tyhjensii kassavaroja 103,0 meur. Toiminnan ja investointien rahavirta Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Antolainauksen muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikasten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Lainakanna muutokset Oman pääoman muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Data Tampereen kaupunki Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat

30 Sisältö Tausta ja tavoitteet Tampereen kaupunki Tampereen kaupunkikonserni 2013 Tampereen kaupunkikonserni - yhteenveto

31 Teksti Antti Lehmusvirta/Kauppalehti Tampereen kaupunkikonserni Tampereen käsi on veroruuvilla Tampere paukuttelee henkseleitään todeten, että sen nettomenojen kasvu on saatu kuriin. Samaan aikaan kaupunkikonserni investoi paljon, tulopuolella se ottaa lisää velkaa ja korottaa veroja. Tampereen kannattaisi keskittyä ennemmin nettovelkaansa ja bruttoveroonsa. Tampereen kaupunkikonsernilla menee toistaiseksi hyvin. Tase on vahva ja tulos oli viime vuonna 18,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Seuraavan viiden vuoden aikana kaupungin nykyinen matala lainamäärä kuitenkin yli kaksinkertaistuu suurinvestointien myötä. Viime vuonna emokaupungin tulos jäi jo 19,3 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Pormestari Anna-Kaisa Ikonen kertoo kaupungin vuosikertomuksessa, että nettomenot kasvoivat viime vuonna vain 0,5 prosenttia. Näin matalaan menojen kasvuun ei ole pystytty sitten 1990-luvun lamavuosien. Kuulostaisi hyvälle, ellei Tampere olisi vastikään kiristänyt verotusta. Kaupunki nosti kunnallisveroa 0,75 prosenttiyksiköllä 19,75 prosenttiin ja korotti kiinteistöveroa 0,05 prosenttiyksiköllä. Lisäksi yleishyödyllisille yhteisöille määrättiin 0,25 prosentin kiinteistövero ja rakentamattomalle rakennuspaikalle kolmen prosentin vero. Nyt kun kaupunki investoi velaksi, eivätkä sen tulot riitä laajenevien palveluiden järjestämiseen, edessä saattaa hyvinkin olla uusi veroruuvin kiristys. Veronkorotuksista johtuen Tampereen bruttoveroaste nousi viime vuonna 1,5 prosenttiyksiköllä 32,83 prosenttiin, kun se esimerkiksi Espoossa on 22,35 prosenttia. Bruttoveroaste kuvaa sitä verotasoa, jonka Tampere joutuisi kantamaan asukkailtaan ilman valtion ja kunnan välisiä tulonsiirtoja Kaupungin johdon mukaan lisäveronkorotuksia yritetään välttää, mutta mikäli valtionosuuksien leikkaukset edelleen jatkuvat, eikä kuntien velvoitteita kyetä vähentämään vähintään vastaavalla euromäärällä, kaupungin taloudellinen tilanne vaikeutuu ratkaisevasti. Tällöin on tarkasteltava myös verotusta

Tampereen kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013

Tampereen kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013 Tampereen kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013 Versio : 15.5.2014 Bo-Erik Ekström / Rudolf Ekström B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet 2009-2013 konserni 2013 konserni - yhteenveto 15.5.2014

Lisätiedot

Tampereen kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2010

Tampereen kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2010 Tampereen kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2010 Versio : 19.5.2011 B&MANs - 1 - Kuntien tilinpäätösanalyysit Kuntien tilinpäätösanalyysientavoite on tarjota kuntalaisille, päättäjille, medialle sekä

Lisätiedot

Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014

Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014 Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014 Versio : 2.7.2015 B&MANs : Bo-Erik Ekström/Rudolf Ekström - 1 - Kuntien tilinpäätösanalyysit Kuntien tilinpäätösanalyysien tavoite on tarjota kuntalaisille,

Lisätiedot

Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011

Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011 Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011 Versio: 7.6.2011 Bo-Erik Ekström - 1 - Suurkaupunkien konsernirakenne B&MANs analyysi kattaa koko kaupunkikonsernin Koko kaupunkikonserni Peruskunta Emokaupunki

Lisätiedot

Vantaan kaupunginkonsernin tilinpäätösanalyysi 2010

Vantaan kaupunginkonsernin tilinpäätösanalyysi 2010 Vantaan kaupunginkonsernin tilinpäätösanalyysi 2010 versio: 23.6.2011 Bo-Erik Ekström / B&MANs - 1 - Vesiliiketoiminnan siirtyminen vaikuttaa niin tuloslaskelman, taseen kuin rahoituslaskelmankin eriin

Lisätiedot

Lahden kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2012

Lahden kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2012 Lahden kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2012 Versio: 2.5.2013 B&MANs Bo-Erik Ekström - 1 - Suurkaupunkien konsernirakenne B&MANs analyysi kattaa koko kaupunkikonsernin Koko kaupunkikonserni Emokaupunki

Lisätiedot

Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013

Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013 Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013 Versio: 24.4.2014 B&MANs : Bo-Erik Ekström/Rudolf Ekström - 1 - Kuntien tilinpäätösanalyysit Kuntien tilinpäätösanalyysientavoite on tarjota kuntalaisille,

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014

Jyväskylän kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014 Jyväskylän kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014 Versio : 28.5.2015 Bo-Erik Ekström & Rudolf Ekström / B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Jyväskylän kaupunki 2010-2014 Jyväskylän kaupunkikonserni

Lisätiedot

Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2012

Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2012 Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2012 Versio: 20.6.2013 B&MANs : Bo-Erik Ekström - 1 - Kuntien tilinpäätösanalyysit Kuntien tilinpäätösanalyysientavoite on tarjota kuntalaisille, päättäjille,

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011

Jyväskylän kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011 Jyväskylän kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011 Versio : 26.10.2012 Bo-Erik Ekström / B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Jyväskylän kaupunki 2007-2011 Jyväskylän kaupunkikonserni 2011 Jyväskylän

Lisätiedot

Oulun kaupunkikonsernin tilinpäätösanalyysi 2011

Oulun kaupunkikonsernin tilinpäätösanalyysi 2011 Oulun kaupunkikonsernin tilinpäätösanalyysi 2011 Versio: 19.6.2012 Bo-Erik Ekström/B&MANs - 1 - B&MANs AsukasOmistajat Sisältö Tausta ja tavoitteet Oulun kaupunki 2007-2011 Oulun kaupunkikonserni 2011

Lisätiedot

Turun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2009

Turun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2009 Turun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2009 Versio : 10.5.2010 B&MANs - 1 - Suurkaupunkien konsernirakenne B&MANs analyysi kattaa koko kaupunkikonsernin Koko kaupunkikonserni Peruskunta Emokaupunki Tytäryhtiöitä

Lisätiedot

Helsingin kaupungin tilinpäätösanalyysi 2008

Helsingin kaupungin tilinpäätösanalyysi 2008 Helsingin kaupungin tilinpäätösanalyysi 2008 Data-versio : 28.12.2009 B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Helsingin kaupunki 2004-2008 Helsingin kaupunkikonserni 2008 Nettokustannus analyysi Helsingin

Lisätiedot

Espoon kaupungin tilinpäätösanalyysi 2009

Espoon kaupungin tilinpäätösanalyysi 2009 Espoon kaupungin tilinpäätösanalyysi 2009 Versio : 30.9.2010 B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Espoon kaupunki 2005-2009 Espoon kaupunkikonserni - yhteenveto 29.9.2010 2-2 - Kuntien tilipäätösanalyysit

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013

Jyväskylän kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013 Jyväskylän kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013 Versio: 17.4.2014 Bo-Erik Ekström & Rudolf Ekström / B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet 2009-2013 konserni 2013 konserni - yhteenveto 16.4.2014

Lisätiedot

Vantaan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013

Vantaan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013 Vantaan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013 Versio : 19.6.2014 Bo-Erik Ekström / Rudolf Ekström B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Vantaan kaupunki 2009-2013 Vantaan kaupunkikonserni 2013

Lisätiedot

Vantaan kaupungin tilinpäätösanalyysi 2006

Vantaan kaupungin tilinpäätösanalyysi 2006 Vantaan kaupungin tilinpäätösanalyysi 2006 Versio : 27.12.2007 B&MANs -1- Sisältö Tausta ja tavoitteet Vantaan kaupunki 2002-2006 Vantaan kaupunkikonserni 2006 Vantaan kaupunkikonserni - yhteenveto 27.12.2007

Lisätiedot

Oulun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2006

Oulun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2006 Oulun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2006 Versio : 3.12.2007 B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Oulun kaupunki 2002-2006 Oulun kaupunkikonserni 2006 Oulun kaupunkikonserni - yhteenveto 30.11.2007

Lisätiedot

Turun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2008

Turun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2008 Turun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2008 Versio : 28.10.2009 B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Turun kaupunki 2004-2008 Turun kaupunkikonserni 2008 Turun kaupunkikonserni - yhteenveto 28.10.2009

Lisätiedot

Tampereen kaupungin tilinpäätösanalyysi 2005

Tampereen kaupungin tilinpäätösanalyysi 2005 Tampereen kaupungin tilinpäätösanalyysi 2005 Versio : 8.9.2006 B&MANs -1- Sisältö Tausta ja tavoitteet Toimintaympäristön muutokset Tampereen kaupunki 2001-2004 Tampereen kaupunkikonserni - yhteenveto

Lisätiedot

Turun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2005

Turun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2005 Turun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2005 Versio : 22.9.2006 B&MANs -1- Sisältö Tausta ja tavoitteet Turun kaupunki 2001-2005 Turun kaupunkikonserni - yhteenveto 22.9.2006 2-2- Kuntien tilipäätösanalyysit

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011

Kouvolan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011 Kouvolan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011 Versio: 5.7.2012 B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet 2009-2011 konserni 2011 konserni - yhteenveto 3.7.2012 2-2 - Verotulot olivat vuonna 2011

Lisätiedot

Oulun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2005

Oulun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2005 Oulun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2005 Versio : 8.5.2006 B&MANs -1- Sisältö Tausta ja tavoitteet Oulun toimintaympäristön muutokset Oulun kaupunki 2001-2005 Oulun kaupunkikonserni - yhteenveto 14.6.2006

Lisätiedot

Vantaan kaupungin tilinpäätösanalyysi 2005

Vantaan kaupungin tilinpäätösanalyysi 2005 Vantaan kaupungin tilinpäätösanalyysi 2005 Versio : 18.12.2006 B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Toimintaympäristön muutokset Vantaan kaupunki 2005 Vantaan kaupunkikonserni - yhteenveto 18.12.2006

Lisätiedot

Tampereen kaupunkikonsernianalyysi

Tampereen kaupunkikonsernianalyysi Tampereen kaupunkikonsernianalyysi Versio : 6.3.2006 B&MANs -1- Sisältö Tausta ja tavoitteet Toimintaympäristön muutokset Tampereen kaupunki 2001-2004 Tampereen kaupunkikonserni - yhteenveto 6.3.2006 2-2-

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010. Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä

TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010. Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä Kansien suunnittelu: Mainostoimisto Atomi Oy Kuva: Petri Kivinen Paino: Juvenes Print Tampereen

Lisätiedot

Turun kaupunkikonsernianalyysi

Turun kaupunkikonsernianalyysi Turun kaupunkikonsernianalyysi Versio : 6.2.2006 B&MANs -1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Toimintaympäristön muutokset Turun kaupunki 2001-2004 Turun kaupunkikonserni - yhteenveto 6.2.2006 2-2 - Kuntakonsernianalyysit

Lisätiedot

Espoon kaupunkikonsernianalyysi

Espoon kaupunkikonsernianalyysi Espoon kaupunkikonsernianalyysi Suppea versio : 21.1.2006 Bo-Erik Ekström -1- Sisältö Tausta ja tavoitteet Toimintaympäristön muutokset Espoon kaupunki 2001-2004 Espoon kuntakonserni - yhteenveto 20.1.2006

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2005

TAMPEREEN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2005 TAMPEREEN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2005 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous ja strategiaryhmä Paino: Juvenes Print Painatuskeskus 2006 ISSN 0355 2837 TAMPERE VALMISTAUTUU LUOTTAVAISESTI

Lisätiedot

Yhtiöittämisiä, kauppoja ja organisaatiouudistuksia

Yhtiöittämisiä, kauppoja ja organisaatiouudistuksia heikki helin Yhtiöittämisiä, kauppoja ja organisaatiouudistuksia Suurten kaupunkien tilinpäätökset 2014 2 tutkimuskatsauksia 2015 tiedustelut förfrågningar InquIrIes Heikki Helin, p. tel. 040 516 5976

Lisätiedot