Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2010"

Transkriptio

1 Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2010 Versio : B&MANs - 1 -

2 Suurkaupunkien konsernirakenne B&MANs analyysi kattaa koko kaupunkikonsernin Koko kaupunkikonserni Peruskunta Emokaupunki Tytäryhtiöitä x kpl Kaupungin toimialatoiminta + Rahastot + Liikelaitokset + Säätiöitä x kpl Kuntayhtymiä x kpl

3 Kuntien tilinpäätösanalyysit Kuntien tilinpäätösanalyysien tavoite on tarjota kuntalaisille, päättäjille, medialle sekä muille kuntataloudesta kiinnostuneille tahoille riippumaton ja analyyttinen väline kaupunkien taloudellisen tilan seurantaan. Analyysi on tehty yritystaloudellisesta näkökulmasta, mutta malli on kuitenkin räätälöity kuntataloudelle soveltaen olemassa olevia yritysanalyysityökaluja. Lähestymistapa mahdollistaa kuntien taloudellisen kehityksen seuraamisen aiempaa tarkoituksenmukaisimmilla, tarkemmilla ja vertailukelpoisemmilla mittareilla. Seuranta on säännöllistä ja sen tarkoituksena on helpottaa kuntatalouden ja kuntien toiminnan ymmärtämistä sekä lisätä sen läpinäkyvyyttä. Näin analyysien tarkoituksena on edesauttaa myös kuntataloudesta käytävän keskustelun tason ja kiinnostuksen kohenemista ja kannustaa myös kuntalaisten ja yksityisen sektorin aktiivisempaa osallistumista kuntataloudesta käytävään keskusteluun. Analyyseissä kuntien asukkaita kutsutaan asukasomistajiksi soveltaen kuluttajaosuuskuntien asiakasomistaja-käsitettä, sillä kunnallisella toiminnalla on monia yhtäläisyyksiä juuri kuluttajaosuuskuntien kanssa. Asukkaat sekä rahoittavat kuntien toiminnan että käyttävät niiden tarjoamia palveluita. Kuntatalouden tarkasteleminen omistajan näkökulmasta muistuttaa myös siitä, että kuntalaisten intresseissä on valvoa ja pohtia, kuinka kuntakonsernien laajoja omaisuusmassoja hallitaan ja hyödynnetään. Verkkosivuille päivitetään vuoden mittaan suurimpien kuntien tilinpäätösanalyysien versiot

4 Sisältö Tausta ja tavoitteet Kuopion kaupunki Kuopion kaupunkikonserni 2010 Kuopion kaupunkikonserni - yhteenveto

5 Kuopion asukasomistajan nettovarallisuus oli vuoden 2010 lopussa eur korollisia velkoja oli eur/asukas kaupunkikonsernitasolla eur Osakekurssit v2010 Helsinki : eur ( x 1,00 ) Espoo : eur ( x 0,62 ) Tampere : eur ( x 0,45 ) Turku : eur ( x 0,38 ) Kuopio : (x 0,27 ) Asukasomistajakohtainen OSAKEKURSSI = EUR ( ) Asukasomistajakohtainen osakekurssi = (kaupunkikonsernin oma pääoma + vapaat varaukset + liittymismaksut) / asukasmäärä Pääoma sidottu toimintaan Sijoitukset - toimintaan Sijoitukset - rahoitus Korolliset velat OPO

6 Kuopion kaupungin organisaatio netistä kopioituna Henkilöstö = Henkilöstökulut = 245,1 meur Data: Kuopion kaupunki

7 Kuopion kaupunki Peruskunta Liikelaitokset 2010 Palvelualueet Vetovoimaisuus Pohjois- Savon Pelastuslaitos Tilakeskus Ympäristö Kuopion Vesi Kuopion Energia Hyvinvointi Kasvu ja Oppiminen Kuopion Ateria Kallaveden työterveys Kuntatekniikka Aloitti toimintansa Perusturva Terveydenhuloto

8 Kuopion kaupunki Verotulot ja muut perustoiminnan tulot eivät kattaneet peruspalveluiden menoja, teki peruskunta24,5 meur tappion liikevoittotasolla pääomia peruskunnan toiminta sitoo 556,9 meur Kuopion kaupunki Perus 2010 kunta Tulot M enot Toimintakate Poistot Liikevoitto ,74 % Rahoituskulut Rahoitustuotot Verot 0 Peruspääomakorvaus Väh.osuus + muut tyttäret Nettotulos Mihin sidottu Miten rahoitettu Kuopion kaupunki Perus 2010 kunta Sidottu toimintaan Sijoitukset Kassa Sidottu pääoma Korolliset velat Oma pääoma

9 Kuopion kaupunki Kaupunki ei rahastoi kertyneitä voittovaroja Kuopion kaupunki Rahastot 2010 (+ myynti voitot ) Tulot 0 M enot 0 Toimintakate 0 Poistot 0 Liikevoitto 0 Rahoituskulut 0 Rahoitustuotot 0 Verot 0 Peruspääomakorvaus Väh.osuus + muut tyttäret Nettotulos 0 Mihin sidottu Miten rahoitettu Kuopion kaupunki Rahastot 2010 (+ myynti voitot ) Sidottu toimintaan 0 Sijoitukset 0 Kassa 0 Sidottu pääoma 0 Korolliset velat 0 Oma pääoma

10 Kuopion kaupunki Kuopion kaupungilla on 6 liikelaitosta, joiden liikevaihto vuonna 2010 oli 172,2 meur toiminnan kokonaisliikevoitto 29,3,0 meur (17,0 %). keur Liikelaitokset Kuopion Kuopion Kuopion Kallaveden Pohjois-Savon Kuopion Yhteensä 2010 Energia Vesi Ateria Työterveys Pelastuslaitos Tilakeskus Tulot Menot Toim.kate Poistot Liikevoitto ,23 % 22,49 % 1,69 % 8,35 % 1,11 % 30,33 % 17,02 % Rahoituskulut Rahoitustuotot Verot Nettotulos ,32 % 21,14 % 1,87 % 8,35 % 1,66 % 30,33 % 17,00 % Peruspääomakorvaus Tulos ,14 % 0,99 % 0,28 % 1,10 % 1,66 % 8,44 % 2,46 %

11 Kuopion kaupunki Kuopion kaupungin liikelaitokset sitovat toimintaansa 252,6 meur tilakeskus siitä suurimman osan keur Liikelaitokset Kuopion Kuopion Kuopion Kallaveden Pohjois-Savon Kuopion Yhteensä 2010 Energia Vesi Ateria Työterveys Pelastuslaitos Tilakeskus Sidottu toimintaan Sijoitukset Kassa Sidottu pääoma Lainat kaupungilta/kunnalta Muut rahottajat Korolliset velat Oma pääoma Peruspääoma Peruspääoman tuottovaatimus 67,57 % 14,55 % 41,50 % 92,17 % 0,00 % 8,39 % 12,42 % OPOn %( faktinen) 31,47 % 7,66 % 22,32 % 21,33 % 0,00 % 8,12 % 10,38 %

12 Konsolidoimalla peruskunta, rahastot ja liikelaitokset syntyy Kuopion kaupunki kaupunki teki 7,6 meur nettotulosta ja sitoo toimintaansa 596,5 meur keur Kuopion kaupunki Perus Rahastot Like- Kuopion 2010 kunta (+ myynti laitokset Eli- Kaupunki voitot ) minoinnit Tulot M enot Toimintakate Poistot Liikevoitto ,74 % 17,02 % 0,91 % Rahoituskulut Rahoitustuotot Kuopion kaupunki Perus Rahastot Like- Kuopion 2010 kunta (+ myynti laitokset Eli- Kaupunki voitot ) minoinnit Sidottu toimintaan Sijoitukset Kassa Sidottu pääoma Korolliset velat Oma pääoma Peruspääoma Verot Peruspääomakorvaus Väh.osuus + muut tyttäret Nettotulos

13 Kuopion kaupungin tulot

14 Verotulot olivat vuonna 2010 peräti 275,2 meur kunnallisverokertymä oli 17,7 meur suurempi kuin vuotta aikaisemmin josta 10 meur oli peräisin veroprosentin nostosta (0,75 % ) verotulot kasvata 5,5 % kasvuvauhdilla ERO Kuopion kaupungin tuloslaskelma /2009 5v CAGR Kunnan tulovero ,41 % Osuus yhteisöveron tuotoista ,14 % Kiinteistövero ,84 % Koiravero/Muut verot Verot Yhteensä ,50 %

15 Valtionosuudet olivat maksuperusteisesti 6,3 meur suuremmat suhteessa vuoteen 2010 osuuksien analysointia on haasteellista koska niiden käsittely ja raportointi on kirjanpidossa muuttunut KUOPION KAUPUNKI Kuopio Kuopio Kuopio Kuopio Kuopio Kuopio Kuopio ,00 % 18,75 % 18,75 % 18,75 % 18,75 % 18,75 % 19,50 % Peruspalveluiden valtionosuus Yleinen Sosiaali-ja terveydenhuolto Opetus- ja kultuuritoimi v2010 järjestelmämuutoksen tasaus Valtionosuudet brutto Verotulojen tasaus Valtionosuudet netto Valtionosuuksien käsittely kirjanpidossa on muuttunut ja vertailu edellisiin vuosiin on huono : - Elatustuen palautukset yht. 296,1 keur:a kirjattu tuloslaskelmaan muihin toimintatuottoihin - Kotikuntakorvaustulot yht. 554,1 keur:a kirjattu tuloslaskelmaan myyntituottoihin - Kotikuntakorvausmenot yht. 2410,2 keur:a kirjattu tuloslaskelmaan palvelujen ostoihin. Eli faktiset maksut olivat vuonna 2010 yhteensä ,0 keur faktinen muutos oli yhteensä keur Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antaman ohjeistuksen mukaan Vuoden 2010 tilinpäätöksessä vertailutietona vuodelta 2009 riittää Valtionosuudet yhteensä, koska järjestelmän muutoksen vuoksi vastaavia eriä ei ole mahdollista erotella

16 Kokonaisuudessaan tuloja kertyi vuonna 2010 kaupunkitasolla 597,3 meur. Tämä on 29,4 meur enemmän kuin vuonna 2009 ERO Kuopion kaupungin tuloslaskelma /2009 Myyntituotot Mak sutuotot Tuet ja avustuk set Vuok ratuotot Muut tuotot Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Verotulot Valtionosuudet Verot ja valtionosuudet Satunnaiset tuotot Satunnaiset k ulut Myyntivoitot/tappiot " Liikevaihto "

17 Kuopion kaupungin menot

18 Vuoden 2010 liikevoitto oli 5,4 meur viime vuonna vielä negatiivinen -trendi on siis positiivinen, sillä kustannusmassan kasvuvauhti on tulojen vastaavaa pienempi ERO Kuopion kaupungin tuloslaskelma /2009 " Liikevaihto " Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut hlö sivukulut Henkilöstökulut yhteensä Palvelujen ostot Aineet,tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut Toiminnankustannukset Toimintakate Poistot Liikevoitto Kustannusmassa ( toimintakulut+poistot) Ulkoistamisaste ( kaupunki ) 34,29 % 32,76 % 31,31 % 31,48 % Henkilöstö Henkilöstökulut/hlö , , ,

19 Rahoitustoiminnan tulos oli 2,2 meur ylijäämäinen, mikä veti koko kaupungin nettotuloksen 7,6 meur 19,00 veroprosentilla olisi kaupunki päässyt edellisen vuoden nettotulokseen ERO Kuopion kaupungin tuloslaskelma /2009 Liikevoitto Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoitusk ulut Netto korot Arvonalentumiset 0 Netto tulos Poistoeron muutos Varausten muutos Rahastojen muutos Varausten ja rahastojen muutos Verot Tilikauden ylijäämä

20 Kuopion kaupunginyhtiöittämisasteon korkea verrattuna moneen suurkaupunkiin nettovelkaa ainoastaan 114,8 meur keur Sijoitukset tyttäriin& kuntayhtymiin Nettovelka Yhtiöittämisaste ,8 % Sidottu pääoma = ( ) Pääoma sidottu toimintaan Sijoitukset - toimintaan Sijoitukset - rahoitus Korolliset velat OPO

21 Kuopion kaupungininvestoinnit olivat vuonna 2010 lähes 10 meur pienemmät nettoinvestoinnit laskivat kuitenkin vain 2 meur koska kaupunki möi omaisuutta edellistä vuotta paljon vähemmän lainoja otettiin kuitenkin lisää ja kassavarat olivatkin 19,7 meur suuremmat kuin vuoden 2010 alussa keur Kuopion kaupunki Rahoituslaskelma /2009 Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Toiminnan rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet inv.menoihin Pysyvien vastaavien luovutustulot Invetsointien rahavirta Toiminnan ja investointien rahavirta Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Antolainauksen muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikasten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Lainakanna muutokset Oman pääoman muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat

22 Sisältö Tausta ja tavoitteet Kuopion kaupunki Kuopion kaupunkikonserni 2010 Kuopion kaupunkikonserni - yhteenveto

23 Kuopion kaupungin tytäryhtiötoiminta viisi laajempaa kokonaisuutta Kuopion kaupunki ARAVA Niiralan Kulma Oy ENERGIA Kuopion Energia Oy Kuopion kaupungin konserni 2010 LIIKETOIMINTAA HARJOITTAVAT Kuopion Opiskelija-asunnot Oy Kuopion Matkailupalvelu Oy Kevama Oy Kuhilas Oy Kuopion Pysäköinti Oy Kuopio Innovation Oy KIINTEISTÖT Kiinteistö-KYS Oy Kiinteistö Oy Kelloniemen Teollisuustalo Kiinteistö Oy Kuopion Palolaakso As Oy Litmasenrinne Kiinteistö Oy Turontalo Kiinteistö Oy Kuopion Luukas Kiinteistö Oy Kuopion Koulutilat KUNTAYHTYMÄT Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ky Savonia ammattikorkeakoulun ky Itä-Suomen Päihdehuollon ky Vaalijalan kuntayhtymä Pohjois-Savon Liitto Savon Koulutuskuntayhtymä 52 kpl = analyysin kohteen tässä raportissa

24 Niiralan Kulma Oy on vastuussa kaupungin sosiaalisesta kiinteistötoimesta toimintaan on sidottu 194,0 meur Kuopion kaupunki Arava 2010 toimínta Tulot M enot Kuopion kaupunki Arava 2010 toimínta Toimintakate Sidottu toimintaan ARAVA Niiralan Kulma Oy Poistot Sijoitukset Liikevoitto Kassa ,50 % Rahoituskulut Rahoitustuotot 161 Sidottu pääoma Korolliset velat Oma pääoma Verot 0 Peruspääomakorvaus Väh.osuus + muut tyttäret 0 Nettotulos

25 Kuopion kaupunki pyörittää energia toimintaa sekä liikelaitos että osakeyhtiömuodossa osakeyhtiö sitoo pääomia 125,6 meur ja liikelaitos 28,7 meur eli energiatoiminta yhteensä 154,3 meur Kuopion kaupunki Kuopion 2010 Energia Oy Tulot M enot ENERGIA Kuopion Energia Oy Toimintakate Poistot Liikevoitto ,23 % Rahoituskulut Rahoitustuotot 111 Verot Peruspääomakorvaus Väh.osuus + muut tyttäret Nettotulos Kuopion kaupunki Kuopion 2010 Energia Oy Sidottu toimintaan Sijoitukset 537 Kassa Sidottu pääoma Korolliset velat Oma pääoma

26 Omassa liiketoiminnassaan Kuopion kaupungilla on kiinni 83,8 meur - sijoitetun pääoman tuotto on 3,1 % Kuopion kaupunki Liiketoim harjoittavat Tulot M enot Kuopion kaupunki Liiketoim. LIIKETOIMINTAA HARJOITTAVAT Toimintakate harjoittavat Kuopion Opiskelija-asunnot Oy Kuopion Matkailupalvelu Oy Poistot Kevama Oy Kuhilas Oy Liikevoitto Sidottu toimintaan Kuopion Pysäköinti Oy Kuopio Innovation Oy 10,58 % Sijoitukset Kassa Rahoituskulut Rahoitustuotot 66 Sidottu pääoma Verot Korolliset velat Peruspääomakorvaus Oma pääoma Väh.osuus + muut tyttäret 0 Nettotulos

27 Kaupungin kiinteistötoimintasitoo pääomia 90,9 meur edestä -sijoitetun pääoman tuotto on 2,8 % Kuopion kaupunki Kiinteistö 2010 toiminta Tulot KIINTEISTÖT Kiinteistö-KYS Oy Kiinteistö Oy Kelloniemen Teollisuustalo Kiinteistö Oy Kuopion Palolaakso As Oy Litmasenrinne Kiinteistö Oy Turontalo Kiinteistö Oy Kuopion Luukas Kiinteistö Oy Kuopion Koulutilat M enot Toimintakate Poistot Liikevoitto ,38 % Rahoituskulut Rahoitustuotot 629 Verot Peruspääomakorvaus Väh.osuus + muut tyttäret 0 Nettotulos 694 Kuopion kaupunki Kiinteistö 2010 toiminta Sidottu toimintaan Sijoitukset 916 Kassa Sidottu pääoma Korolliset velat Oma pääoma Data Turun kaupunki Analyysi : B&MANs

28 Kaupunki on omistajana kuudessa kuntayhtymässä kaupungin osuus liikevaihdosta/asukas on 2 499,91 eur kun vastaava luku Turussa on 1 042,14 eur eur/asukas -eli Kuopiossa on kuntayhtymärakennetta käytetty suhteessa Turkuun paljon laajemmin Kuopion kaupunki Kunta 2010 yhtymät ( K:n-osuus) Tulot KUNTAYHTYMÄT Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ky Savonia ammattikorkeakoulun ky Itä-Suomen Päihdehuollon ky Vaalijalan kuntayhtymä Pohjois-Savon Liitto Savon Koulutuskuntayhtymä M enot Toimintakate Poistot Liikevoitto ,21 % Rahoituskulut Rahoitustuotot 148 Verot Peruspääomakorvaus Väh.osuus + muut tyttäret Nettotulos Kuopion kaupunki Kunta 2010 yhtymät ( K:n-osuus) Sidottu toimintaan Sijoitukset Kassa Sidottu pääoma Korolliset velat Oma pääoma

29 Kuopion kaupungin konsernituloslaskelma kaupunki teki konsernitasolla peräti 23,3 meur voittoa Kuopion kaupunki Perus Rahastot Like- Kuopion Arava Kuopion Liiketoim. Kiinteistö Säätiö Kunta Kuopion 2010 kunta (+ myynti laitokset Eli- Kaupunki toimínta Energia harjoittavat toiminta toiminta yhtymät Eli- Kaupunki voitot ) minoinnit Oy ( K:n-osuus) minoinnit (konserni) Tulot M enot Toimintakate Poistot Liikevoitto ,74 % 17,02 % 0,91 % 23,50 % 10,23 % 10,58 % 21,38 % 3,21 % 3,87 % Rahoituskulut Rahoitustuotot Verot Peruspääomakorvaus Väh.osuus + muut tyttäret Nettotulos

30 Kuopion kaupungin konsernin sidottu 913,5 meur tyttäriin on sidottu 317 meur ( 34,7 % ) Kuopion kaupunki Perus Rahastot Like- Kuopion Arava Kuopion Liiketoim. Kiinteistö Säätiö Kunta 2010 kunta (+ myynti laitokset Eli- Kaupunki toimínta Energia harjoittavat toiminta toiminta yhtymät voitot ) minoinnit Oy ( K:n-osuus) Sidottu toimintaan Sijoitukset Kassa Sidottu pääoma Korolliset velat Oma pääoma

31 Kuopion kaupunkikonsernillaon nettovelkaa 447,9 meur edestä, josta 168,8 meur on kiinni kaupungin sosiaalisessa kiinteistötoiminnassa keur Nettovelka Sidottu pääoma = ( ) Pääoma sidottu toimintaan Sijoitukset - toimintaan Sijoitukset - rahoitus Korolliset velat OPO

32 Kuopion kaupunkikonsernin investoinnit olivat vuonna ,1 meur, siitä 90,3 meur ( 65 % ) investoinneista tehtiin kaupungin tyttäriin ja kuntayhtymiin. Kuopion kaupunkikonserni Muutos Tyttärien ja Rahoituslaskelma /2009 kuntayhtymien osuus Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Toiminnan rahavirta Kuopion kaupungin tytäryhteisöjen kassavirta v (= konsernin kassavirta kaupungin kassavirta) Investointimenot Rahoitusosuudet inv.menoihin Pysyvien vastaavien luovutustulot Invetsointien rahavirta Toiminnan ja investointien rahavirta Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Antolainauksen muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikasten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Lainakanna muutokset Oman pääoman muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat

33 Sisältö Tausta ja tavoitteet Kuopion kaupunki Kuopion kaupunkikonserni 2010 Kuopion kaupunkikonserni - yhteenveto

34 Kuopion kaupunkikonserni Elpyminen yllätti Kuopion Taantuman seurauksena ennätyksellisen moni kunta nosti veroprosenttiaan vuonna 2010, niin myös Kuopio. Kaupunkilaisten kunnallisveroaste nousi 0,75 prosenttiyksikköä 19,50 prosenttiin. Jälkeenpäin korotus näyttää ylimitoitetulta. Kuopion kaupunkikonserni paransi viime vuonna tulostaan 23,3 miljoonaan euroon, ja samalla kaupunki nousi tuloveroprosentillaan suurten kaupunkien kovimpien verottajien joukkoon. Ympäryskuntiin verrattuna kasvukeskuksella ei ole veroetua. Kaupungin tulos ei ole yhtä hyvä, mutta tehty analyysi kattaa koko kaupunkikonsernin, johon kuuluvat ydinkaupungin ja erillisten taseyksiköiden lisäksi muun muassa tytär- ja osakkuusyhtiöt sekä osuudet kuntayhtymistä. Kuopion tuloksesta suurin osa, 16 miljoonaa euroa, syntyi juuri kuntayhtymissä, tytär-ja osakkuusyhtiöissä. Kaupunki käyttää myös paljon kuntayhtymärakennetta. Asukasta kohden laskettu liikevaihto kuntayhtymissä on euroa, noin kaksi kertaa suurempi kuin esimerkiksi Turussa ja Tampereella. Kunnallisveron nosto toi kaupungille runsaat 10 miljoonaa euroa lisää verotuloja. Kokonaisuudessaan verotulot kasvoivat 20 miljoonaa euroa, missä näkyy kunnallisveron noston lisäksi yritysten tulosten paraneminen ja työllisyyskehitys. Lisäksi viime vuonna valtionosuuksien tasausjärjestelmää uudistettiin, minkä seurauksena Kuopio sai valtionosuuksia 120 miljoonaa euroa, lähes 8 miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän. Kävikin niin, että talouden elpyminen yllätti Kuopion. Veronkorotukset mitoitettiin pidempää suvantovaihetta varten, mutta nousualkoi ennakoitua aiemmin. Lähde : Kauppalehti

35 Kuopion kaupunkikonserni Velka ei saa enää kasvaa Toisaalta veronkorotuksilla vahvistettiin kaupungin kassaa. Kassassa on nyt lähes 91 miljoonaa euroa, 24 miljoonaa enemmän kuin vuotta aiemmin. Kolmessa vuodessa kassa on kaksinkertaistunut.kassaa on vahvistanut myös investointien hidastaminen. Vaikka kaupungin investoinnit kasvoivat edellisvuodesta, ne ovat edelleen taantumaa edeltävän tason alla. Kaupunkikonsernin 139 miljoonan euron investoinneista 90 meur ( 65 % ) tapahtui tytäryhtiöissä. Yllättävän nopea elpyminen näkyi myös siinä, että Kuopio otti viime vuonna velkaa enemmän kuin tarvitsi. Konsernin korolliset velat kasvoivat 68 miljoonalla eurolla 539 miljoonaan euroon, ja asukasta kohden laskettu velkamäärä on vielä suurten kaupunkien keskitasoa. Velanoton seurauksena konsernin omavaraisuusaste heikkeni. Konsernin nettovelka on 448 miljoonaa euroa, kun omaa pääomaa oli 378 miljoonaa euroa. Kuopion nettovarallisuus asukasta kohden on kymmenen suurimman kaupungin joukossa heikoimmasta päästä. Kaupungin onkin nyt todella tehtävä työtä sen eteen, että se saa velkaantumiskehityksensä aisoihin. Lähde : Kauppalehti

36 Kuopion kaupunkikonserni liian iso julkinen sektori : Pohjois-Savon keskus tarvitsee menestyvää yritystoimintaa Kuopio on maakunnan hallintokeskus ja yliopistopaikkakunta, mikä tuo kaupungille paljon hyvää. Sen vastapainona elinkeinorakennekuitenkin vinoutuu. Kymmenestä suurimmasta työnantajasta kuusi on julkisella sektorilla, ja ne vastaavat yksistään liki neljännestä Kuopion työpaikoista. Suurimpia työnantajia ovat kaupunki, keskussairaala ja Itä-Suomen yliopisto. Kuopion kaupunkikonserni työllistää arviomme mukaan peräti henkilöä kolme suurinta yksityissektorin työnantajat olivat vuoden 2009 tilastojen mukaan paikallinen osuuskauppa ( 825 henkilöä ), Itella Oyj ( 564 henkilöä ) ja ISS palvelut Oy ( 554 henkilöä ) Elinkeinorakenteesta kertoo sekin, että yritysten maksamien verotulojen osuus kaupungin verokertymästä on pieni, vain viisi prosenttia. Vastakkaisena esimerkkinä toimii Espoo, jossa yhteisöverot toivat viime vuonna kymmenen prosenttia verokertymästä. Osin tämänvuoksi kaupungin kokonaisverokertymään ei tullut isoa lovea taantumassa. Tulevaisuudessa Kuopio tarvitsee lisää menestyvää yritystoimintaa. Vaikka Kuopio voitti kisan lääkelaitoksesta, velkaantumisen ja kestävyysvajeen vuoksi työpaikkojen lisäystä ei voi laskea julkisen sektorin varaan. Viime aikoina kaupunki on muun muassa kehittänyt suuria yritysalueita kaupalle ja teollisuudelle. Yliopistolla tehtävässä tutkimustyössä ja matkailussa nähdään paljon potentiaalia Lähde : Kauppalehti

37 LIITE Konsernitason vertailut

38 Konsernitasolla liikevaihtoa kertyi 38,6 meur suhteessa edelliseen vuoteen enemmän verotulojen osuus edusti 75 % kasvusta Kuopion kaupungin konsernituloslaskelma Muutos 2010/ Konserni / Kaup Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut tuotot Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Osuus osakkkuusyhteisöjen voitosta Verotulot Valtionosuudet ALV:n takaisinperintä Verot ja valtionosuudet Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Myyntivoitot/tappiot " Liikevaihto "

39 Konsernitason kustannusmassa oli 823,6meur ja se kasvoi 23,3 meur ( 2,9 % ) palveluostojen osuus oli 23,8 % koko kustannusmassasta ( ulkoistamisaste) konserni työllistää henkilöä siitä peräti välillisesti tytäryhtiöiden ja kuntayhtymiensä kautta. Kuopion kaupungin konsernituloslaskelma Muutos 2010/ Konserni / Kaup " Liikevaihto " Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut hlö sivukulut Henkilöstökulut yhteensä Palvelujen ostot Aineet,tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut Toiminnankustannukset Toimintakate Poistot Tilikauden yli/alipariarviot 0 0 Liikevoitto Kustannusmassa ( toimintakulut+poistot) Ulkoistamisaste ( konserni) 23,79 % 21,69 % Henkilöstö ( kaupunki ) Henkilöstökulut/hlö ( kaupunki ) Henkilöstö arvio (tyttäret ja kunta yhtymät ) Henkilöstö ( konserni)

40 Nettotulosta konserni tekee 17,8 meur enemmän kuin vuonna 2009 kun 1 veroprosentti tuo kaupungin kassaan 14,1 meur olisi Kuopio päässyt vielä 18,00 % veroprosentilla plussalle konsernitasolla. Kuopion kaupungin konsernituloslaskelma Muutos 2010/ Konserni / Kaup Liikevoitto Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Netto korot Arvonalentumiset 0 0 Netto tulos Poistoeron muutos 0 0 Varausten muutos Rahastojen muutos Varausten ja rahastojen muutos Verot Vähemmistöosuudet Tilikauden ylijäämä

Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011

Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011 Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011 Versio: 7.6.2011 Bo-Erik Ekström - 1 - Suurkaupunkien konsernirakenne B&MANs analyysi kattaa koko kaupunkikonsernin Koko kaupunkikonserni Peruskunta Emokaupunki

Lisätiedot

Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014

Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014 Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014 Versio : 2.7.2015 B&MANs : Bo-Erik Ekström/Rudolf Ekström - 1 - Kuntien tilinpäätösanalyysit Kuntien tilinpäätösanalyysien tavoite on tarjota kuntalaisille,

Lisätiedot

Vantaan kaupunginkonsernin tilinpäätösanalyysi 2010

Vantaan kaupunginkonsernin tilinpäätösanalyysi 2010 Vantaan kaupunginkonsernin tilinpäätösanalyysi 2010 versio: 23.6.2011 Bo-Erik Ekström / B&MANs - 1 - Vesiliiketoiminnan siirtyminen vaikuttaa niin tuloslaskelman, taseen kuin rahoituslaskelmankin eriin

Lisätiedot

Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013

Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013 Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013 Versio: 24.4.2014 B&MANs : Bo-Erik Ekström/Rudolf Ekström - 1 - Kuntien tilinpäätösanalyysit Kuntien tilinpäätösanalyysientavoite on tarjota kuntalaisille,

Lisätiedot

Lahden kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2012

Lahden kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2012 Lahden kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2012 Versio: 2.5.2013 B&MANs Bo-Erik Ekström - 1 - Suurkaupunkien konsernirakenne B&MANs analyysi kattaa koko kaupunkikonsernin Koko kaupunkikonserni Emokaupunki

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011

Jyväskylän kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011 Jyväskylän kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011 Versio : 26.10.2012 Bo-Erik Ekström / B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Jyväskylän kaupunki 2007-2011 Jyväskylän kaupunkikonserni 2011 Jyväskylän

Lisätiedot

Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2012

Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2012 Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2012 Versio: 20.6.2013 B&MANs : Bo-Erik Ekström - 1 - Kuntien tilinpäätösanalyysit Kuntien tilinpäätösanalyysientavoite on tarjota kuntalaisille, päättäjille,

Lisätiedot

Oulun kaupunkikonsernin tilinpäätösanalyysi 2011

Oulun kaupunkikonsernin tilinpäätösanalyysi 2011 Oulun kaupunkikonsernin tilinpäätösanalyysi 2011 Versio: 19.6.2012 Bo-Erik Ekström/B&MANs - 1 - B&MANs AsukasOmistajat Sisältö Tausta ja tavoitteet Oulun kaupunki 2007-2011 Oulun kaupunkikonserni 2011

Lisätiedot

Tampereen kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2010

Tampereen kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2010 Tampereen kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2010 Versio : 19.5.2011 B&MANs - 1 - Kuntien tilinpäätösanalyysit Kuntien tilinpäätösanalyysientavoite on tarjota kuntalaisille, päättäjille, medialle sekä

Lisätiedot

Turun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2009

Turun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2009 Turun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2009 Versio : 10.5.2010 B&MANs - 1 - Suurkaupunkien konsernirakenne B&MANs analyysi kattaa koko kaupunkikonsernin Koko kaupunkikonserni Peruskunta Emokaupunki Tytäryhtiöitä

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014

Jyväskylän kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014 Jyväskylän kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014 Versio : 28.5.2015 Bo-Erik Ekström & Rudolf Ekström / B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Jyväskylän kaupunki 2010-2014 Jyväskylän kaupunkikonserni

Lisätiedot

Espoon kaupungin tilinpäätösanalyysi 2009

Espoon kaupungin tilinpäätösanalyysi 2009 Espoon kaupungin tilinpäätösanalyysi 2009 Versio : 30.9.2010 B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Espoon kaupunki 2005-2009 Espoon kaupunkikonserni - yhteenveto 29.9.2010 2-2 - Kuntien tilipäätösanalyysit

Lisätiedot

Helsingin kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2012

Helsingin kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2012 Helsingin kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 212 versio: 25.4.213-1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Helsingin kaupunki 28-212 Helsingin kaupunkikonserni 212 Helsingin kaupunkikonserni 212 - yhteenveto

Lisätiedot

Espoon kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2010

Espoon kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2010 Espoon kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2010 Versio: 5.5.2011 B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Espoon kaupunki 2006-2010 Espoon kaupunkikonserni 2010 4.5.2011 2-2 - Kuntien konsernitilipäätösanalyysit

Lisätiedot

Tampereen kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014

Tampereen kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014 Tampereen kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014 Versio : 11.6.2014 Bo-Erik Ekström / Rudolf Ekström B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Tampereen kaupunki 2010-2014 Tampereen kaupunkikonserni

Lisätiedot

Helsingin kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014

Helsingin kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014 Helsingin kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014 versio : 30.4.2015 Bo-Erik Ekström / Rudolf Ekström B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet 2010-2014 konserni 2014 konserni 2014 - yhteenveto 29.4.2015

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011

Kouvolan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011 Kouvolan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011 Versio: 5.7.2012 B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet 2009-2011 konserni 2011 konserni - yhteenveto 3.7.2012 2-2 - Verotulot olivat vuonna 2011

Lisätiedot

Turun kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013

Turun kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013 Turun kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013 Versio : 22.5.2014 Bo-Erik Ekström / Rudolf Ekström B&MANs - 1 - Suurkaupunkien konsernirakenne B&MANs analyysi kattaa koko kaupunkikonsernin Koko kaupunkikonserni

Lisätiedot

Vantaan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014

Vantaan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014 Vantaan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014 Versio : 21.5.2015 Bo-Erik Ekström / Rudolf Ekström B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Vantaan kaupunki 2010-2014 Vantaan kaupunkikonserni 2014

Lisätiedot

Helsingin kaupungin tilinpäätösanalyysi 2008

Helsingin kaupungin tilinpäätösanalyysi 2008 Helsingin kaupungin tilinpäätösanalyysi 2008 Data-versio : 28.12.2009 B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Helsingin kaupunki 2004-2008 Helsingin kaupunkikonserni 2008 Nettokustannus analyysi Helsingin

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013

Jyväskylän kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013 Jyväskylän kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013 Versio: 17.4.2014 Bo-Erik Ekström & Rudolf Ekström / B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet 2009-2013 konserni 2013 konserni - yhteenveto 16.4.2014

Lisätiedot

Helsingin kaupungin tilinpäätösanalyysi 2009

Helsingin kaupungin tilinpäätösanalyysi 2009 Helsingin kaupungin tilinpäätösanalyysi 29 versio : 1.9.21 B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Helsingin kaupunki 25-29 Helsingin kaupunkikonserni 29 Helsingin kaupunki - yhteenveto 1.9.21 2-2 -

Lisätiedot

Tampereen kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013

Tampereen kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013 Tampereen kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013 Versio : 15.5.2014 Bo-Erik Ekström / Rudolf Ekström B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet 2009-2013 konserni 2013 konserni - yhteenveto 15.5.2014

Lisätiedot

Vantaan kaupungin tilinpäätösanalyysi 2006

Vantaan kaupungin tilinpäätösanalyysi 2006 Vantaan kaupungin tilinpäätösanalyysi 2006 Versio : 27.12.2007 B&MANs -1- Sisältö Tausta ja tavoitteet Vantaan kaupunki 2002-2006 Vantaan kaupunkikonserni 2006 Vantaan kaupunkikonserni - yhteenveto 27.12.2007

Lisätiedot

Oulun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2006

Oulun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2006 Oulun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2006 Versio : 3.12.2007 B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Oulun kaupunki 2002-2006 Oulun kaupunkikonserni 2006 Oulun kaupunkikonserni - yhteenveto 30.11.2007

Lisätiedot

Tampereen kaupungin tilinpäätösanalyysi 2008

Tampereen kaupungin tilinpäätösanalyysi 2008 Tampereen kaupungin tilinpäätösanalyysi 2008 Versio : 25.11.2009 B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Tampereen kaupunki 2004-2008 Tampereen kaupunkikonserni 2008 Tampereen kaupunkikonserni - yhteenveto

Lisätiedot

Turun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2008

Turun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2008 Turun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2008 Versio : 28.10.2009 B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Turun kaupunki 2004-2008 Turun kaupunkikonserni 2008 Turun kaupunkikonserni - yhteenveto 28.10.2009

Lisätiedot

Vantaan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2012

Vantaan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2012 Vantaan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2012 Versio: 6.6.2013 B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Vantaan kaupunki 2008-2012 Vantaan kaupunkikonserni 2012 Yhteenveto Vantaan kaupunkikonserni

Lisätiedot

Vantaan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013

Vantaan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013 Vantaan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013 Versio : 19.6.2014 Bo-Erik Ekström / Rudolf Ekström B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Vantaan kaupunki 2009-2013 Vantaan kaupunkikonserni 2013

Lisätiedot

Oulun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2008

Oulun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2008 Oulun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2008 Versio : 12.11.2009 B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Oulun kaupunki 2004-2008 Oulun kaupunkikonserni 20068 Oulun kaupunkikonserni - yhteenveto 11.11.2009

Lisätiedot