Espoon kaupungin tilinpäätösanalyysi 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Espoon kaupungin tilinpäätösanalyysi 2009"

Transkriptio

1 Espoon kaupungin tilinpäätösanalyysi 2009 Versio : B&MANs - 1 -

2 Sisältö Tausta ja tavoitteet Espoon kaupunki Espoon kaupunkikonserni - yhteenveto

3 Kuntien tilipäätösanalyysit Kuntien tilipäätösanalyysien tavoite on rakentaa kaupunkien taloudellisen tilan seurannalle uutta välinettä jo aiemmin lanseerattujen Kuntakonsernianalyysien oheen. Seurannan kehittäminen helpottaa kuntien toiminnan ymmärtämistä sekä lisää sen läpinäkyvyyttä. Kuntatalouden tarkempi analysointi edesauttaa myös kuntataloudesta käytävän keskustelun tason ja kiinnostuksen kohenemista. Analyysit on tehty yritystaloudellisesta näkökulmasta, mutta malli on kuitenkin räätälöity kuntataloudelle soveltaen olemassa olevia yritysanalyysityökaluja. Kuntakeskustelu on käynnistänyt lukuisia hankkeita. Näistä useimmat ovat julkisten tahojen omia strategisia tai poliittisia hankkeita. Yksityisen sektorin ja elinkeinoelämän osallistuminen keskusteluun on ollut vähäisempää. Yksi näistä avauksista on ollut Elinkeinoelämän Valtuuskunta EVAn vuonna 2003 käynnistämä Kaupunkitalous hanke, jonka yksi kantava ajatus oli, että kuntataloudesta käytävää keskustelua tulisi pyrkiä laajentamaan ja siirtämään uusille raiteille. Hankkeen Pelastakaa Helsinki raportissa todettiin muun muassa, että kuntien talous tarvitsee riippumattoman analyytikkotahon, joka seuraisi kuntien taloudellista kehitystä aiempaa tarkoituksenmukaisimmilla, tarkemmilla ja vertailukelpoisimmilla mittareilla. Raportissa todettiin myös, että median tulisi seurata ainakin suurimpien kaupunkien taloutta aiempaa laajemmin. Nämä Kuntien tilinpäätösanalyysit yrittävät omalta osaltaan vastata tähän haasteeseen. Kutsumme kuntien asukkaita asukasomistajiksi soveltaen kuluttajaosuuskuntien asiakasomistaja-käsitettä, sillä kunnallisella toiminnalla on monia yhtäläisyyksiä juuri kuluttajaosuuskuntien kanssa. Kuntatalouden tarkasteleminen omistajan näkökulmasta avaa myös uusia vaihtoehtoja kuntien ongelmien ratkaisemiseksi muun muassa kehittämällä ja jalostamalla kuntakonsernien laajoja omaisuusmassoja. Verkkosivuille lisätään tilinpäätösanalyysien suppeat versiot suurimmista kuntakonserneista sitä mukaa kun ne valmistuvat

4 Suurkaupunkien konsernirakenne B&MANs analyysi tehdään konserni näkökulmasta Koko kaupunkikonserni Emo kaupunki Peruskunta Tyttäriä x kpl Kaupungin toimialatoiminta + Rahastot + Liikelaitokset + Kuntayhtymiä x kpl

5 Sisältö Tausta ja tavoitteet Espoon kaupunki Espoon kaupunkikonserni - yhteenveto

6 Espoon asukasomistajat ovat suurten kaupunkien asukkaista kolmanneksi varakkaimpia liikeidea näkyy myös konsernitaseen rakenteessa eur Asukasomistajakohtainen OSAKEKURSSI = EUR ( ) Asukasomistajakohtainen osakekurssi = (kaupunkikonsernin oma pääoma + vapaat varaukset + liittymismaksut) / asukasmäärä Pääoma sidottu toimintaan Sijoitukset - toimintaan Sijoitukset - rahoitus Korolliset velat OPO Data Espoon kaupunki Analyysi : B&MANs

7 Espoon kaupungin organisaatio keskeiset viranhaltijat

8 Espoon kaupungin rakenne vuonna liikelaitoksia 7 kpl, 3 uutta Espoon kaupungin toimialatoiminta 2009 Espoon kaupunki Rahastot Peruskunta Liikelaitokset 2009 Yleishallinto Sos- ja terveys toimi Vahinko rahasto Peruspalvelujen kehittämisrahasto Elinkeinojen ja työllisyyden kehittämisrahasto Espoon Vesi Varikko Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Espoon Catering Sivistystoimi Tekninen ja ympäristötoimi Sosiaalisen luotoksen rahasto Peruspalvelujen ja maahankinnan investointirahasto Tilakeskus Suurpelto ( tase yksikkö ). Tapiola ( taseyksikkö )

9 Espoon kaupunki Rahastojen vuoden 2008 tilinpäätökseen tehtyä arvonalennusta palautettiin 29,9 meur, mikä parantaa kaupungin vuosikatetta ja tulosta Peruspalvelujen Elinkeinojen Sosiaalsen Yhteensä Rahastot ja maanhankinnan Peruspalvelujen ja työllisyyden luototuksen 2009 investointirahasto Kehittämisrahasto kehittämisrahasto Vahinkorahasto rahasto Tulot M enot Toim.kate Poistot Liikevoitto Rahoituskulut Rahoitustuotot Nettotulos Mihin sidottu Sidottu toimintaan Sijoitukset toimintaan Sijoitukset - rahoitus Sidottu pääoma Miten rahoitettu Lainat kaupungilta/kunnalta Muut rahottajat Korolliset velat Oma pääoma Peruspääoma

10 Espoon kaupunki Espoolla on 7 liikelaitosta, kolme uutta joista kertyi vuonna 2009 liikevoittoa 59,6 meur, siitä uuden Tilakeskusken osuus 31,9 meur keur Data Espoon kaupunki Analyysi : B&MANs Liikelaitokset Espoon Vesi Varikko Länsi-Uudenmaan Tilakeskus Espoo Catering Suurpelto Tapiola Yhteensä 2008 pelastuslaitos Tulot M enot Toim.kate Poistot Liikevoitto ,05 % 3,15 % 0,45 % 21,60 % 6,72 % 89,76 % 97,51 % 22,59 % Rahoituskulut Rahoitustuotot Verot Nettotulos ,39 % 2,67 % 0,12 % 21,62 % 6,75 % 92,34 % 97,66 % 22,02 % Peruspääomakorvaus Tulos ,69 % 2,11 % 0,12 % 2,56 % 6,72 % 92,34 % 97,66 % 10,22 %

11 Espoon kaupunki Espoon kaupungin liikelaitosten sidottu pääoma oli vuoden 2009 lopussa 910 meur valtaosa sidottu uuden Tilakeskuksen toimintaan. keur Liikelaitokset Espoon Vesi Varikko Länsi-Uudenmaan Tilakeskus Espoo Catering Suurpelto Tapiola Yhteensä 2008 pelastuslaitos Mihin sidottu Sidottu toimintaan Sijoitukset Kassa Sidottu pääoma Miten rahoitettu Lainat kaupungilta/kunnalta Muut rahottajat Korolliset velat Oma pääoma Peruspääoma Peruspääoman 10,00 % 6,06 % 0,00 % 5,00 % 3,07 % 0,00 % 0,00 % 5,53 % tuottovaatimus OPOn % ( faktinen ) 5,50 % 0,20 % 0,00 % 4,32 % 0,37 % 0,00 % 0,00 % 4,14 % Data Espoon kaupunki Analyysi : B&MANs

12 Konsolidoimalla peruskunta, rahastot ja liikelaitokset syntyy Espoon kaupunki rahoitustoiminnan ja liikelaitostoiminnan tulokset vetivät kaupungin tulos plussalle keur Espoon kaupunki Perus Rahastot Like- Espoon 2009 kunta (+ myynti laitokset Eli- Kaupunki voitot ) minoinnit Tulot M enot Toim.kate Poistot Liikevoitto ,57 % -326,34 % 22,59 % -1,48 % Espoon kaupunki Perus Rahastot Like- Espoon 2009 kunta (+ myynti laitokset Eli- Kaupunki voitot ) minoinnit Sidottu toimintaan Sijoitukset - toimintaan Sijoitukset - rahoitus Sidottu pääoma Korolliset velat Oma pääoma Rahoituskulut Rahoitustuotot Verot Peruspääomakorvaus Väh.osuus + muut tyttäret Nettotulos Data Espoon kaupunki Analyysi : B&MANs

13 Espoon Kaupungin tulot

14 Espoon Kaupunki sai vuonna 2009 lähes 8 meur enemmän toiminastaan tuottoja kun vuonna 2008 Data Espoon kaupunki Analyysi : B&MANs ERO 5v Espoon Kaupungin /2008 CAGR Tuloslaskelma Myyntituotot ,48 % Maksutuotot ,36 % Tuet ja avustuk set ,42 % Vuok ratuotot Muut tuotot ,14 % Toimintatuotot ,11 % Valmistus omaan käyttöön ,63 % Satunnaiset tuotot Satunnaiset k ulut Myyntivoitot/tappiot Sähköliiketoiminan divestointi

15 Verotulot laskivat 22 meur suhteessa edelliseen vuoteen kunnallisverokertymä oli vuonna 2009 lamasta huolimatta 13 meur suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Yhteisövero tuottojen osuudet tippuivat Espoossa peräti 37 meur, eli kaupunki on kuten se strategiassaan kertoo, integroitunut ympäröimäänsä markkinatalouteen Espoon Kaupungin Tuloslaskelma ERO CAGR 2009/2008 Kunnan tulovero ,08 % Osuus yhteisöveron tuotoista ,54 % Kiinteistövero ,06 % Koiravero/Muut velat Verot Yhteensä ,10 % Data Espoon kaupunki Analyysi : B&MANs

16 Valtion osuudet näkyvät tilinpäätöksessä nettona eli tasauksen jälkeen. Bruttosumma oli vuonna ,5 meur, ja tasauksen jälkeen taas negatiivinen Espoon kaupunki on tässä mielessä valtion rahoituksesta riippumaton Data Espoon kaupunki Analyysi : B&MANs Espoon Kaupunki Muutos Espoo Espoo Espoo Espoo Espoo 2009/2008 Asukkaita v CAGR Yleinen Sosiaali-ja terveydenhuolto ,12 % Opetus- ja k ultuuritoimi ,38 % Valtionosuudet brutto ,87 % Verotulojen tasaus ,24 % Valtionosuudet netto Valtionosuus brutto/asukas 580,74 587,97 614,73 664,34 718,29 53,95... mutta kaupungin laajaan kuntayhtymätoimintaan kanavoituu valtionosuuksia suoraan, jota ei tällä hetkellä vielä raportoida erikseen. Kaupungin osuus omistamistaan kuntayhtymien liikevaihdosta suhteessa omistusosuuteensa oli vuonna 2009 peräti 421 meur( katso sivu 28 ) joka tarkoittaa eur/asukas, vastaava luku oli Turussa 1007 eur/asukas, eli Turku ei ole siirtänyt yhtä paljon toimintaa kuntayhtymiin

17 Kokonaisuudessaan tuloja kertyi kaupunki tasolla vuonna meur, 15,6 meur vähemmän kuin vuonna 2008 tulojen vuosikasvuvauhti on tippunut koko kuntasektorin keskitasolle ERO 5v Espoon Kaupungin /2008 CAGR Tuloslaskelma Myyntituotot ,48 % Maksutuotot ,36 % Tuet ja avustukset ,42 % Vuok ratuotot Muut tuotot ,14 % Toimintatuotot ,11 % Valmistus omaan käyttöön ,63 % Satunnaiset tuotot Satunnaiset k ulut Myyntivoitot/tappiot Verotulot ,10 % Valtionosuudet ,52 % Verot ja valtionosuudet ,19 % " Liikevaihto " ,61 % Data Espoon kaupunki Analyysi : B&MANs

18 Espoon Kaupungin menot

19 Data Espoon kaupunki Analyysi : B&MANs Vuoden 2009 liikevoitto oli negatiivinen 20,0 meur toimintakustannusten 5v kasvuvauhti oli vuonna 2009 ensimmäistä kertaa tuloja korkeammat ERO 5v Espoon Kaupungin /2008 CAGR Tuloslaskelma " Liikevaihto " ,61 % Palkat ja palkkiot ,84 % Eläkekulut ,84 % Muut hlö sivukulut ,05 % Henkilöstökulut yhteensä ,02 % Palvelujen ostot ,26 % Aineet,tarvikkeet ja tavarat ,63 % Avustukset ,17 % Muut toimintakulut ,29 % Toiminnankustannukset ,69 % Toimintakate Poistot ,22 % Liikevoitto Kustannusmassa ( toimintamenot + poistot ) ,42 %

20 Rahoitustoiminnan tulos oli taas positiivinen, ylöskirjauksista johtuen, eli kaupunki pääsi 27 meur nettotulokseen ERO 5v Espoon Kaupungin /2008 CAGR Tuloslaskelma Liikevoitto Korkotuotot ,38 % Muut rahoitustuotot ,50 % Korkokulut ,17 % Muut rahoitusk ulut Nettokorot Arvonalentumiset Netto tulos ,02 % Poistoeron muutos Varausten muutos Rahastojen muutos ,07 % Varausten ja rahastojen muutos Verot Tilikauden ylijäämä ,49 %

21 Espoon kaupunki on nettomielessä velaton kaupunki on korvamerkinnyt voittovaroja 529 meur edestä ( rahastot ) Data Espoon kaupunki keur Analyysi : B&MANs Tytäryhtiö toimintaan sidottu pääoma Rahastoiden korvamerkattuja voittovaroja ( 529 meur ) 255 meur Sidottu pääoma = Pääoma sidottu toimintaan Sijoitukset - toimintaan Sijoitukset - rahoitus Korolliset velat OPO

22 Vuoden 2009 kaupungin toiminnan kassavirta ei pystynyt kattamaan 196,6 meur nettoinvestointeja - eli kaupungin vapaa kassavirta oli 90 meur miinuksella. Investointeja rahoitettiin purkamalla rahastoja 61,4 meur Espoon kaupunki keur Rahoituslaskelma Muutos Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Toiminnan rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet inv.menoihin Pysyvien vastaavien luovutustulot Invetsointien rahavirta Investoinnit kasvoivat Toiminnan ja investointien rahavirta Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Antolainauksen muutokset Uutta lainaa Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikasten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Lainakanna muutokset Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Kassasta varoja = rahastoja purettu Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat Data Espoon kaupunki Analyysi : B&MANs

23 Sisältö Tausta ja tavoitteet Espoon kaupunki Espoon kaupunkikonserni - yhteenveto

24 Espoon kaupungin tytäryhtiötoiminta viisi laajempaa kokonaisuutta 2009 Espoon kaupunki Espoon kaupungin konserni Arava Espoonkruunu Oy Kunnallista liiketoimintaa harjoittavat Espoon Toimistotalo Oy Espoon Virastotalo Oy Tapiolan Urheilutalo Oy Kaupinkallion Paikoitustalo Oy Leppävaaran Pysäköinti Oy WeeGee Oy Espoon Matkailu Oy Länsimetro Oy Espoon toimitilat Oy Kiinteistötoimintaa harjoittavat Koy Espoon Keskuksen Pysäköintitalo Koy Sokinsuonkuja Koy Koskelonteollisuus Koy Koskelonteollisuus Koy Koskelonteollisuus KOY Otaniemen Tiedeasunnot KOY WLC Säätiöt Espoon Taide- ja Tietotekniikkasäätiö Espoon Kaupunginteatterisäätiö Helinä Rautavaaran etnografisen museon säätiö Espoon taidemuseosäätiö Energia liiketoiminta Myyty ei toimintaa Kuntayhtymät Pääkaupunkiseuden yhteistyövaltuuskunta (YTV) Uudenmaan liitto Helsingin ja uudenmaan sairaanhoitopiiri Kårkulla Samkommun Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä Eteva Samkommunen för Västra Nylands folkhögsskola Espoon seudun koulutuskuntayhtymä EVTEK-kuntayhtymä

25 Rakentaminen on Espoon kaupungin valitulle strategialle keskeinen. Kun kaupunki on Vantaan tapaan keskittänyt koko aravatoimintansa yhteen yksikköön, pitää toiminnan ohjauksen ja hallinnan myös olla tehokkaampaa. Arava Espoonkruunu Oy Espoon kaupunki Arava 2009 toimínta Tulot M enot Toim.kate Poistot Liikevoitto ,68 % Rahoituskulut Rahoitustuotot Verot 0 Peruspääomakorvaus Väh.osuus + muut tyttäret 0 Nettotulos Sidotun pääoman tuotto % Liikevoitto + rahoitustuotot Sidottu pääoma 3,9 % Espoon kaupunki Arava 2009 toimínta Sidottu toimintaan Sijoitukset - toimintaan Sijoitukset - rahoitus Sidottu pääoma Korolliset velat Oma pääoma

26 Muu kiinteistötoiminnasta ei kerry sanottavasti tuloja, niissä on kuitenkin kiinni lähes 8 meur, ja siitä pääosa kaupungin omia varoja Espoon kaupunki Kiinteistö 2009 toimintaa harjoittavat Kiinteistötoimintaa harjoittavat Koy Espoon Keskuksen Pysäköintitalo Koy Sokinsuonkuja Koy Koskelonteollisuus Koy Koskelonteollisuus Koy Koskelonteollisuus KOY Otaniemen Tiedeasunnot KOY WLC Tulot 367 M enot 321 Toim.kate 46 Poistot 30 Liikevoitto 16 4,23 % Rahoituskulut -6 Rahoitustuotot 1 Verot 0 Peruspääomakorvaus Väh.osuus + muut tyttäret 0 Nettotulos 10 Sidotun pääoman tuotto % Liikevoitto + rahoitustuotot Sidottu pääoma 0,2 % Espoon kaupunki Kiinteistö 2009 toimintaa harjoittavat Sidottu toimintaan Sijoitukset - toimintaan 0 Sijoitukset - rahoitus 646 Sidottu pääoma Korolliset velat 686 Oma pääoma

27 Espoon kaupunki harjoittaa liiketoimintaa 9 yhtiön kautta johon on sidottu yli 100 meur varoja mutta eivät tuota kaupungille mitään Espoon kaupunki Kunnalista 2009 liiketoimintaa harjoittavat Kunnallista liiketoimintaa harjoittavat Espoon Toimistotalo Oy Espoon Virastotalo Oy Tapiolan Urheilutalo Oy Kaupinkallion Paikoitustalo Oy Leppävaaran Pysäköinti Oy WeeGee Oy Espoon Matkailu Oy Länsimetro Oy Espoon toimitilat Oy Tulot M enot Toim.kate 692 Poistot Liikevoitto ,61 % Rahoituskulut Rahoitustuotot Verot 0 Peruspääomakorvaus Väh.osuus + muut tyttäret 0 Nettotulos Sidotun pääoman tuotto % Liikevoitto + rahoitustuotot Sidottu pääoma negatiivinen Espoon kaupunki Kunnalista 2009 liiketoimintaa harjoittavat Sidottu toimintaan Sijoitukset - toimintaan 542 Sijoitukset - rahoitus Sidottu pääoma Korolliset velat Oma pääoma

28 Säätiötoiminta on näillä mittareilla mitattuna kannattavaa Säätiöt Espoon Taide- ja Tietotekniikkasäätiö Espoon Kaupunginteatterisäätiö Helinä Rautavaaran etnografisen museon säätiö Espoon taidemuseosäätiö Espoon kaupunki Säätiö 2009 toiminta Tulot M enot Toim.kate 758 Poistot 89 Liikevoitto 670 9,22 % Rahoituskulut -6 Rahoitustuotot 76 Verot 0 Peruspääomakorvaus Väh.osuus + muut tyttäret 0 Nettotulos 740 Sidotun pääoman tuotto % Liikevoitto + rahoitustuotot Sidottu pääoma 18 % Espoon kaupunki Säätiö 2009 toiminta Sidottu toimintaan 387 Sijoitukset - toimintaan 467 Sijoitukset - rahoitus Sidottu pääoma Korolliset velat 0 Oma pääoma

29 Espoon kaupungin kuntayhtymä toiminta on suhteessa muihin suuriin kaupunkeihin laajaa, joka näkyy myös siinä että kaupunki saa valtionosuuksia suhteessa vähemmän Espoon kaupunki Kunta 2009 yhtymät Kuntayhtymät Pääkaupunkiseuden yhteistyövaltuuskunta (YTV) Uudenmaan liitto Helsingin ja uudenmaan sairaanhoitopiiri Kårkulla Samkommun Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä Eteva Samkommunen för Västra Nylands folkhögsskola Espoon seudun koulutuskuntayhtymä EVTEK-kuntayhtymä Brutto VO/ Osuus KY lv/ asukas asukas Turku 1 774, ,00 Helsinki 773, ,00 Espoo 718, ,86 Tulot M enot Toim.kate Poistot Liikevoitto ,88 % Rahoituskulut Rahoitustuotot Verot 0 Peruspääomakorvaus Väh.osuus + muut tyttäret 154 Nettotulos Sidotun pääoman tuotto % Liikevoitto + rahoitustuotot Sidottu pääoma 4,1 % Espoon kaupunki Kunta 2009 yhtymät Sidottu toimintaan Sijoitukset - toimintaan Sijoitukset - rahoitus Sidottu pääoma Korolliset velat Oma pääoma

30 Yhteenveto: Espoon kaupungin konsernituloslaskelma Espoon kaupunki Perus Rahastot Like- Espoon Arava Energia Kiinteistö Kunnalista Säätiö Kunta Espoon 2009 kunta (+ myynti laitokset Eli- Kaupunki toimínta toimintaa toimintaa liiketoimintaa toiminta yhtymät Eli- Kaupunki voitot ) minoinnit harjoittavat harjoittavat harjoittavat minoinnit (konserni) Tulot M enot Toim.kate Poistot Liikevoitto ,57 % -326,34 % 22,59 % -1,48 % 26,68 % 4,23 % -39,61 % 9,22 % 1,88 % 1,04 % Rahoituskulut Rahoitustuotot Verot Peruspääomakorvaus Väh.osuus + muut tyttäret Nettotulos

31 Yhteenveto : Espoon kaupungin konsernin sidottu pääoma Espoon kaupunki Perus Rahastot Like- Espoon Arava Energia Kiinteistö Kunnalista Säätiö Kunta Espoon 2009 kunta (+ myynti laitokset Eli- Kaupunki toimínta toimintaa toimintaa liiketoimintaa toiminta yhtymät Eli- Kaupunki voitot ) minoinnit harjoittavat harjoittavat harjoittavat minoinnit (konserni) Sidottu toimintaan Sijoitukset - toimintaan Sijoitukset - rahoitus Sidottu pääoma Korolliset velat Oma pääoma

32 Myös konsernin tase on erittäin vahva nettovelkaa on 200 meur ja varsinaiseen toimintaan sidottu pääoma on rahoitettu omalla pääomalla Data Espoon kaupunki Analyysi : B&MANs Nettovelka meur Sidottu pääoma = keur ( ) Pääoma sidottu toimintaan Sijoitukset - toimintaan Sijoitukset - rahoitus Korolliset velat OPO

33 Espoon kaupunkikonsernin kassavirta Espoon kaupunkikonserni Konserni vs Rahoituslaskelma Muutos kaup unki Tyttärien kassavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Toiminnan rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet inv.menoihin Pysyvien vastaavien luovutustulot Invetsointien rahavirta Toiminnan ja investointien rahavirta Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Antolainauksen muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikasten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Lainakanna muutokset Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos

Vantaan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013

Vantaan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013 Vantaan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013 Versio : 19.6.2014 Bo-Erik Ekström / Rudolf Ekström B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Vantaan kaupunki 2009-2013 Vantaan kaupunkikonserni 2013

Lisätiedot

Vantaan kaupunginkonsernin tilinpäätösanalyysi 2010

Vantaan kaupunginkonsernin tilinpäätösanalyysi 2010 Vantaan kaupunginkonsernin tilinpäätösanalyysi 2010 versio: 23.6.2011 Bo-Erik Ekström / B&MANs - 1 - Vesiliiketoiminnan siirtyminen vaikuttaa niin tuloslaskelman, taseen kuin rahoituslaskelmankin eriin

Lisätiedot

Oulun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2005

Oulun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2005 Oulun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2005 Versio : 8.5.2006 B&MANs -1- Sisältö Tausta ja tavoitteet Oulun toimintaympäristön muutokset Oulun kaupunki 2001-2005 Oulun kaupunkikonserni - yhteenveto 14.6.2006

Lisätiedot

Oulun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2006

Oulun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2006 Oulun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2006 Versio : 3.12.2007 B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Oulun kaupunki 2002-2006 Oulun kaupunkikonserni 2006 Oulun kaupunkikonserni - yhteenveto 30.11.2007

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010. Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä

TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010. Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä Kansien suunnittelu: Mainostoimisto Atomi Oy Kuva: Petri Kivinen Paino: Juvenes Print Tampereen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate 115 TULOSLASKELMAOSA Toimintakate Toimintakate kuvaa toimintakulujen ja -tuottojen välistä erotusta, joka kunnallistaloudessa on aina miinusmerkkinen, koska verotulot ja valtionosuudet esitetään tuloslaskelmassa

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 KUOPIO

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 KUOPIO Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 1 KUOPIO 2 Sisällysluettelo Sivu 1 Toimintakertomus 1.1 Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 6 1.1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

Tasekirja. Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31

Tasekirja. Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31 Tasekirja 2009 Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31 Tasekirja 2009 2 Sisällysluettelo Sivu KAUHAJOEN KAUPUNGIN PERUSTEHTÄVÄ... 4 VISIO 2015... 4 Vision täsmennys... 4 ARVOT... 4 STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Yleinen ja oman alueen taloudellisen kehitys 7

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Toimintakertomus 1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.2.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 Kaupunginhallitus 26.3.2012 72 Kaupunginvaltuusto 18.6.2012 TASEKIRJA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1 KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT... 5 1.2

Lisätiedot

Tasekirja. Khall 2.4.2012 / 92 Kvalt 25.6.2012 / 51

Tasekirja. Khall 2.4.2012 / 92 Kvalt 25.6.2012 / 51 Tasekirja 2011 Khall 2.4.2012 / 92 Kvalt 25.6.2012 / 51 Tasekirja 2011 2 Sisällysluettelo Sivu KAUHAJOEN KAUPUNGIN PERUSTEHTÄVÄ... 4 VISIO 2015... 4 ARVOT... 4 STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT VALTUUSTOKAUDELLE

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat Kunnanhallitus 31.3.2014 Valtuusto 1 Toimintakertomus 1 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 1 1.2 Olennaiset tapahtumat Pyhäjoen

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 1 Sisällys TOIMINTAKERTOMUS... 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 Savonlinnan kaupungin hallinto-organisaatio...

Lisätiedot

Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -4 969 133,08-4 535 465,53 Arvonalentumiset -4 969 133,08-4 535 465,53

Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -4 969 133,08-4 535 465,53 Arvonalentumiset -4 969 133,08-4 535 465,53 1. TULOSLASKELMA Euroa 1.1. - 31.12.2008 1.1. - 31.12.2007 Toimintatuotot Myyntituotot 2 906 776 2 546 860,49 Maksutuotot 5 008 898 4 671 492,19 Tuet ja avustukset 776 761 848 728,52 Vuokratuotot 1 237

Lisätiedot

Sisältö. Tilinpäätös 2012 1

Sisältö. Tilinpäätös 2012 1 TILINPÄÄTÖS 2012 Tasekirja Tilinpäätös 2012 1 Sisältö 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAISTALOUDEN KEHITYS... 3 1.1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 4 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus...

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017 TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Talousarvio 2015 1 Sisällys 1. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 2 1.1. KANNUKSEN KAUPUNGIN STRATEGIA... 2 1.2. TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN RAKENNE... 5 1.3.

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 KUHMOISTEN KUNTA Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnanjohtajan katsaus... 1 2. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.23 3. Yleishallinto. 24 Kunnan sijainti

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kunnanhallitus 28.3.2011 2.4.2012

TASEKIRJA. Kunnanhallitus 28.3.2011 2.4.2012 TASEKIRJA 2010 2011 Kunnanhallitus 28.3.2011 2.4.2012 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 6 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus...

Lisätiedot

Hailuodon kunta HAILUOTO. Tilinpäätös ja

Hailuodon kunta HAILUOTO. Tilinpäätös ja Hailuodon kunta HAILUOTO Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 2 Kannen kuva: 15.3.2015 M. Parrila 3 Hailuodon kunta Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Käsittely Kunnanhallitus 30.3.2015 53 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Loviisan kaupunki. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013

Loviisan kaupunki. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 Loviisan kaupunki Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 2 Loviisan kaupunki Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 Loviisan kaupunki Tilinpäätös ja

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. 1 Toimintakertomus...1. 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...1

SISÄLLYSLUETTELO. 1 Toimintakertomus...1. 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...1 TASEKIRJA 2014 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 Toimintakertomus...1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...1 1.1.1 Kunnanjohtajan katsaus...1 1.1.2 Sipoon kunnan hallinto...2 1.1.3 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot