Vantaan kaupunginkonsernin tilinpäätösanalyysi 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vantaan kaupunginkonsernin tilinpäätösanalyysi 2010"

Transkriptio

1 Vantaan kaupunginkonsernin tilinpäätösanalyysi 2010 versio: Bo-Erik Ekström / B&MANs - 1 -

2 Vesiliiketoiminnan siirtyminen vaikuttaa niin tuloslaskelman, taseen kuin rahoituslaskelmankin eriin Konsernitilinpäätöksessä kaupasta syntynyt kirjanpidollinen myyntivoitto oli Espoossa eliminoitu kokonaisuudessaan eikä kuntayhtymän Espoon omistusosuutta( 27,09 %) vastaavalta osalta. Satunnainen tuotto Helsingin kaupungilla oli HSY kaupasta 549 meur, josta konsernitilinpäätöksessä eliminoitiin 57,56 % eli 316 meur, eli konsernilla osaeliminoinnin jälkeen saatu tuotto HSY kaupasta on 233 meur Vesilaitostoimintojen myynnin vaikutus konsernitilinpäätöksen tilikauden ylijäämään oli Espoossa siis nolla euramutta Helsingissä 263 miljoonaa euroa. Vantaan konsernitilinpäätöksessä kaupasta syntynyt kirjanpidollinen 196 meurmyyntivoitto oli eliminoitu ainoastaan 1,7 % edestä eikä kuntayhtymän Vantaan omistusosuutta( 19,40 %) vastaavalta osalta Kunta-Kilanyleisohjeen mukaan lähtökohtana on se ajastus, että HSY transaktiossa kaupunki on myynyt muun kuin oman jäsenosuutensa osuuden niin sanotusti konserninsa ulkopuolelle eli muille HSY:njäsenkunnille. Helsinki,Espoo ja myös Vantaa ovat tulkinneet yleisohjeen kovin eri tavalla. Espoo on nyt korjannut konsernitilinpäästöstään ja 234,9 meurmyyntivoitosta on nyt eliminoitu Espoon omistusosuus 27,09 %, eli 63,6 meur konsernituloksesta : Espoon korjattu tulos 104,3 +171,3 => 275,6 meur Vantaa joutuu tekemään vastaavanlaisen korjauksen, eli myyntivoitto konsernitasolla on korjauksen jälkeen 158 meurja konsernin nettotulos 194,4 meur olemme tässä analyysissä tehneet tarvittavat korjaukset Olemme sitä mieltä että Espoon alkuperäinen tapa kirjata tätä transaktiota on läpinäkyvämpi ja antaa paremman ja realistisemman kuvan konsernituloksen tasosta mutta huolestuttavaa on että näinkin mittavasta transaktiosta on kolme eri kirjauskäytäntöä jotka olennaisesti vaikuttavat kaupunkien konsernitulostasoihin ja sitä kautta myös omiin pääomiin. Bruttovaikutus on yli 200 meur. Kaupunkien tilintarkastajat, valtaosaltaan Kuntaliitto konsernin palveluksessa, on myös pystyttävä tarkastamaan kaupunkien konsernitilejäkoska ovat asukasomistajienedun valvojia ja keskustelua pitää myös käydä siitä onko pitkän päälle terveellistä että Kuntaliitto joka rahoittaa toimintansa kaupunkien jäsenmaksuilla myös tarkastavat niiden tilejä vaikka se tapahtuukin erillisessä tytäryhtiössä. Lähde : Helsingin/Espoon/Vantaan kaupungit

3 Sisältö Tausta ja tavoitteet Vantaan kaupunki Vantaan kaupunkikonserni 2010 Yhteenveto Vantaan kaupunkikonserni

4 Kuntien tilipäätösanalyysit Kuntien tilipäätösanalyysientavoite on tarjota kuntalaisille, päättäjille, medialle sekä muille kuntataloudesta kiinnostuneille tahoille riippumaton ja analyyttinen väline kaupunkien taloudellisen tilan seurantaan. Analyysi on tehty yritystaloudellisesta näkökulmasta, mutta malli on kuitenkin räätälöity kuntataloudelle soveltaen olemassa olevia yritysanalyysityökaluja. Lähestymistapa mahdollistaa kuntien taloudellisen kehityksen seuraamisen aiempaa tarkoituksenmukaisimmilla, tarkemmilla ja vertailukelpoisimmilla mittareilla. Seuranta on säännöllistä ja sen tarkoituksena on helpottaa kuntatalouden ja kuntien toiminnan ymmärtämistä sekä lisätä sen läpinäkyvyyttä. Näin analyysien tarkoituksena on edesauttaa myös kuntataloudesta käytävän keskustelun tason ja kiinnostavuuden kohenemista ja kannustaa myös kuntalaisten ja yksityisen sektorin aktiivisempaa osallistumista kuntataloudesta käytävään keskusteluun. Analyyseissä kuntien asukkaita kutsutaan asukasomistajiksi soveltaen kuluttajaosuuskuntien asiakasomistajakäsitettä, sillä kunnallisella toiminnalla on monia yhtäläisyyksiä juuri kuluttajaosuuskuntien kanssa. Asukkaat sekä rahoittavat kuntien toiminnan että käyttävät niiden tarjoamia palveluita. Kuntatalouden tarkasteleminen omistajan näkökulmasta muistuttaa myös siitä, että kuntalaisten intresseissä on valvoa ja pohtia, kuinka kuntakonsernien laajoja omaisuusmassoja hallitaan ja hyödynnetään. Verkkosivuillewww.asukasomistajat.fipäivitetään vuoden mittaan suurimpien kuntien tilinpäätösanalyysien versiot

5 Suurkaupunkien konsernirakenne B&MANs analyysi kattaa koko kaupunkikonsernin Kaupunkikonserni Peruskunta Emokaupunki Tytäryhtiöitä x kpl Kaupungin toimialatoiminta + Rahastot + Liikelaitokset + Säätiöitä x kpl Kuntayhtymiä x kpl

6 Sisältö Tausta ja tavoitteet Vantaan kaupunki Vantaan kaupunkikonserni 2010 Yhteenveto Vantaan kaupunkikonserni

7 Vantaan asukasomistajan nettovarallisuus oli vuoden 2010 lopussa eur korollisia velkoja oli peräti eur/asukas kaupunkikonsernitasolla Osakekurssit v2010 eur Helsinki : eur ( x 1,00 ) Espoo : eur ( x 0,62 ) Tampere : eur ( x 0,45 ) Lahti : eur (x 0,39 ) Turku : eur ( x 0,38 ) Vantaa : (x 0,34 ) Jyväskylä : eur( x 0,29 ) Kouvola : eur ( x 0,28 ) Kuopio : eur (x 0,27 ) Asukasomistajakohtainen OSAKEKURSSI = EUR ( ) Asukasomistajakohtainen osakekurssi = (kaupunkikonsernin oma pääoma + vapaat varaukset + liittymismaksut) / asukasmäärä Pääoma sidottu toimintaan Sijoitukset - toimintaan Sijoitukset - rahoitus Korolliset velat OPO

8 Vantaan kaupungin organisaatio Henkilöstö = Henkilöstökulut = 461,9 meur

9 Vantaan kaupungin rakenne vuonna 2010 Vantaan kaupungin toimialatoiminta 2010 Vantan kaupunki Liikelaitokset 2010 Vantaan Vesi Peruskunta Sosiaali- ja terveys toimi Vapaa-aika ja asukas palvelut Sivistys toimi Rahastot Asuntolaina rahasto Marja-Vantaa rahasto Vahinkorahasto Sosiaalinen luototus Vantaan Vesi Keskushallinto Keski- Uudenmaan pelastuslaitos Työterveyshuolto Vantaan Suu Kuntaythymätetty UUSI Maankäyttö ja ympäristö Tilakeskus

10 Vantaan kaupunki Verotulot ja muut perustoiminnan tulot eivät olleet tasapainossa peruspalveluiden menoja kanssa pääomia peruskunnan toiminta sitoo 1 441,6 meur edestä Vantaan kaupunki Perus 2010 kunta Tulot M enot Toim.kate Poistot Liikevoitto ,74 % Rahoituskulut Rahoitustuotot Verot 0 Peruspääomakorvaus Alipariarvot&arvonalentumiset Nettotulos Mihin sidottu Miten rahoitettu Vantaan kaupunki Perus 2010 kunta Sidottu toimintaan Sijoitukset - toimintaan Sijoitukset -rahoitus Sidottu pääoma Korolliset velat Oma pääoma

11 Vantaan kaupunki Vantaan kaupungilla on neljä rahastoa ja niihin allokoitu 77,3 meur pääomia Rahastot Asuntolaina- Marja Vahinko Sosiaalinen Rahastot 2010 rahasto Vantaa rahasto luototus yhteensä Tulot Menot Toim.kate Poistot Liikevoitto ,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Rahoituskulut Rahoitustuotot Verot Nettotulos ,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Mihin sidottu Sidottu toimintaan Sijoitukset Kassa Sidottu pääoma Miten rahoitettu Lainat kaupungilta/kunnalta Muut rahottajat Korolliset velat Oma pääoma

12 Vantaan kaupunki Vantaan kaupungin liikelaitosten liikevaihto vuonna 2010 oli 45 meur Vantaan Veden liikevaihto oli vuonna ,8 meur ja siitä 12,6 meur oli kaupungin sisäistä toimintaa Vantaan kaupungin liikelaitokset Keski-Uuden. Vantaan Suun Työterveys Yhteensä 2010 Pelastuslaitos terveydenhuolto huolto keur Tulot Menot Toimintakate Poistot Liikevoitto ,86 % 8,01 % -6,15 % 3,40 % Rahoituskulut Rahoitustuotot Verot Nettotulos ,88 % 7,24 % -6,42 % 3,19 % Peruspääomakorvaus Tulos ,88 % 6,91 % -6,50 % 3,10 % uusi

13 Vantaan kaupunki Vantaan kaupungin liikelaitokset sitovat toimintaansa ainoastaan 7,2 meur Vantaan Veteen oli vounna 2009 sidottu 177 meur keur Liikelaitokset Keski-Uuden. Vantaan Suun Työterveys Yhteensä 2009 Pelastuslaitos terveydenhuolto huolto Mihin sidottu Sidottu toimintaan Sijoitukset - rahoitus Sijoitukset - toimintaa Sidottu pääoma Miten rahoitettu Lainat kaupungilta/kunnalta Muut rahottajat Korolliset velat Oma pääoma

14 keur Konsolidoimalla peruskunta, rahastot ja liikelaitokset syntyy Vantaan kaupunki Vantaan kaupunki Perus Rahastot Liike- Vantaan 2010 kunta laitokset Eli- kaupunki minoinnit Tulot M enot Toim.kate Poistot Liikevoitto ,74 % 3,40 % 14,02 % Rahoituskulut Rahoitustuotot Vantaan kaupunki Perus Rahastot Liike- Vantaan 2010 kunta laitokset Eli- kaupunki minoinnit Sidottu toimintaan Sijoitukset - toimintaan Sijoitukset -rahoitus Sidottu pääoma Korolliset velat Oma pääoma Peruspääoma Verot Peruspääomakorvaus Alipariarvot&arvonalentumiset Nettotulos ,33 %

15 Vantaan kaupungin tulot

16 Verotulot kasvoivat vuonna 2010 reippaasti 41,1, meur:lla veroprosentin nosto ( + 0,50% ) edusti tästä 18,3 meur ERO 2010/2009 Vantaan Kaupunki /2009 5v CAGR % Kunnan tulovero ,67 % 3,90 % Osuus yhteisöveron tuotoista ,58 % 23,23 % Kiinteistövero ,45 % 10,93 % Koiravero/Muut verot Verot yhteensä ,50 % 1,20 % Osuus yhteisöveron tuotoista 6,01 % 5,14 % 7,80 % 8,35 % 7,28 % Kiinetistövero 7,37 % 7,00 % 6,80 % 6,99 % 6,60 % Verotettavat tulot ( verotulot/vero % ) ,97 % Veroprosentti 19,00 18,50 18,50 18,50 18,50 Veroprosenttin tuotto ( 1% )

17 Valtionosuudet olivat maksuperusteisesti 15,2 meur suuremmat suhteessa vuoteen 2009 osuuksien analysointia on haasteellista koska niiden käsittely ja raportointi on kirjanpidossa muuttunut Muutos VANTAAN KAUPUNKI Vantaa Vantaa Vantaa Vantaa Vantaa Vantaa 2010/2009 Asukkaita Vero % 18,50 % 18,50 % 18,50 % 18,50 % 18,50 % 19,00 % 0,50 % Peruspalveluiden valtionosuus Yleinen Sosiaali-ja terveydenhuolto Opetus- ja kultuuritoimi v2010 järjestelmämuutoksen tasaus Valtionosuudet brutto Verotulojen tasaus Valtionosuudet netto Valtionosuuksien käsittely kirjanpidossa on muuttunut ja vertailu edellisiin vuosiin on huono : - Elatustuen palautukset yht. 629,2 keur:a kirjattu tuloslaskelmaan muihin toimintatuottoihin - Kotikuntakorvaustulot yht ,3 keur:a kirjattu tuloslaskelmaan myyntituottoihin - Kotikuntakorvausmenot yht ,1 keur:a kirjattu tuloslaskelmaan palvelujen ostoihin. Eli faktiset maksut olivat vuonna 2010 yhteensä keur vuonna keur. ( + 15,2 ) Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antaman ohjeistuksen mukaan Vuoden 2010 tilinpäätöksessä vertailutietona vuodelta 2009 riittää Valtionosuudet yhteensä, koska järjestelmän muutoksen vuoksi vastaavia eriä ei ole mahdollista erotella

18 Kokonaisuudessaan tuloja kertyi kaupunkitasolla vuonna ,9 meur, 238,2 meur enemmän kuin vuonna 2009 ERO 2010/2009 Vantaan Kaupunki /2009 5v CAGR % Myyntituotot ,47 % -35,13 % Maksutuotot ,65 % -2,27 % Tuet ja avustuk set ,66 % 15,14 % Vuok ratuotot Muut tuotot ,65 % 14,89 % Toimintatuotot ,28 % -7,59 % Valmistus omaan käyttöön ,50 % -7,62 % Verotulot ,50 % 5,38 % Valtionosuudet ,35 % 16,69 % Verot ja valtionosuudet ,99 % 6,81 % Satunnaiset tuotot Satunnaiset k ulut Myyntivoitot/tappiot " Liikevaihto " ,52 % 20,24 % HSE ympäristöpalvelut kuntayhtymään siirtyivät Vantaan Veden toiminnot jolloin kirjattiin jo aikaisemmin mainittu 201,7 meur myyntivoitto

19 Vantaan kaupungin menot

20 Vuoden 2010 kustannusmassa ( m.l. poistot ) kasvoivat yli 56 meur -kasvuvauhti oli 4,9 % eli alhaisempi kuin kaupungin korkea 5 vuoden kasvuvauhti onko Vantaan kaupunki saamassa kustannusmassa kehityksensä kuriin? ERO 2010/2009 Vantaan Kaupunki /2009 5v CAGR % " Liikevaihto " ,52 % 20,24 % Palkat ja palkkiot ,83 % 1,52 % Eläkekulut ,75 % 1,68 % Muut hlö sivukulut ,20 % -15,13 % Henkilöstökulut yhteensä ,10 % 0,90 % Palvelujen ostot ,40 % 8,19 % Aineet,tarvikkeet ja tavarat ,47 % -44,52 % Avustukset ,05 % 3,39 % Vuokrakulut Muut toimintakulut ,54 % 6,37 % Toiminnankustannukset ,52 % 2,75 % Toimintakate Poistot Liikevoitto

21 Rahoitustoiminnan tulos oli 14,7 meur parmpi kuin vuonna 2009 ja kun tähän liitetään HSY transaktiosta syntynyt myyntivoitto kaupungin nettotulos ERO Vantaan Kaupunki /2009 Liikevoitto Kork otuotot Muut rahoitustuotot Kork ok ulut Muut rahoitusk ulut Rahoitusnetto Arvonalentumiset Netto tulos

22 Kaupunginkustannusmassa oli 1 216,6 meur palveluostojen osuus oli 44,1 % koko kustannusmassasta (= ulkoistamisaste) kaupunki työllistää henkilöä ERO 2010/2009 Vantaan kaupunki /2009 5v CAGR % Kustannusmassa ( toimintakulut+poistot) ,34 % 1,81 % Ulkoistamisaste ( kaupunki ) 44,13 % 41,52 % 40,10 % 39,10 % 39,36 % 2,60 % 2,90 % 6,26 % Henkilöstö ,05 % -0,74 % Henkilöstökulut/hlö ( eur ) , , , , ,45 662,37 4,15 % 1,65 %

23 Vantaan kaupungilla on lähes yhtä paljon velkaa kun sillä on omia pääomia sijoitukset tyttäriin ja kuntayhtymiin 225,5 meur HSY:n 234,8 meur lainasaaminen on kirjattu muihin saamisiin eikä sijoituksiin keur Sijoitukset tyttäriin& kuntayhtymiin Yhtiöittämisaste 16,00 % Sidottu pääoma = ( ) Pääoma sidottu toimintaan Sijoitukset - toimintaan Sijoitukset - rahoitus Korolliset velat OPO

24 Vantaan kaupunki 2010/2009 Rahoituslaskelma muutos Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Toiminnan rahavirta keur Vuoden 2010 toiminnasta jäi kassan 2,1 meur ja myös tässä HSY transaktio näkyy monella rivillä: - satunnaisiin eriin myyntivoitto - investointimenoihin on kirjattu Vantaan kaupungin sijoitettu peruspääoma 98,6 meur - luovutustuloihin syntynyt myyntivoitto - saamisten muutoksiin kaupungin laina HSY:lle Eli transaktiolla ei ollut kassavirta vaikutusta Investointimenot Rahoitusosuudet inv.menoihin Pysyvien vastaavien luovutustulot Invetsointien rahavirta Toiminnan ja investointien rahavirta Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Antolainauksen muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikasten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Lainakanna muutokset Oman pääoman muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Data : Vantaan kaupunki Analyysi : B&MANs Rahavarat Rahavarat

25 Sisältö Tausta ja tavoitteet Vantaan kaupunki Vantaan kaupunkikonserni 2010 Yhteenveto - Vantaan kaupunkikonserni

26 Vantaan kaupungin tytäryhtiötoiminta kuusi laajempaa kokonaisuutta Vantaan kaupunki Kuntayhtymät EVTEK-kuntayhtymä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri ky Keski-Uudenmaan Vesiensuojelun kuntayhtymä Kårkulla kommunalförbund för omsorger ky Pääkaupunkiseudun Yhteistyövaltuuskunta Uudenmaan Päihdehuollon kuntayhtymä ETEVA Västra-Nylands folkhögskola - kansanopiston Uudenmaan liitto HSY HSL Liiketoimintaa harjoittavat Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy Continental Estate Ltd Oy Vantaan Innovaatioinstituutti Oy Kanniston Rakennustoimi Oy Vantaan Markkinointi Oy Pakkala Development Oy Vanha nimi ei käytössä Korson Keskustakiinteistöt Oy Korson Pienteollisuustalo Myyrmäen Urheiluhallit Hyvinvointikeskus Vivamus Continental Estate Ltd Oy (ent.peuratie 25) Arava VAV konserni Energia toimintaa Vantaan Energia Oy 2010 Vantaan kaupungin konserni Säätiöt Helsingin Pitäjän Kirkonkylän säätiö Tiedekeskussäätiö Vantaan Jäähallisäätiö Kiinteistöt As Oy Niittytie Koy Itäkehä Koy Katriinanrinne Koy Kehäportti Koy Kehäsuora Koy Lehdokkitien Virastotalo As Oy Vantaan Sepänpuisto Koy Plane Koy Tiedepuisto Koy Pakkalan Kartanonkoski Koy Pakkalan Kartanonkoski Koy Vantaan Kartanonkoski Koy Tikkurilan Keskustapysäköinti Koy Pakkalan Kartanonkoski Koy Tikkurilan Terveysasema Koy Vantaan Ahven Koy Vantaan Kauppalantalo Koy Vantaan Maakotkantie As Oy Vantaan Maarukka As Oy Vantaan Pihka A Asunto Oy Vantaan Tuokkonen A Asunto Oy Vantaan Vasu A Asunto Oy Vantaan Laari A Asunto Oy Vantaan Tiinu A Asunto Oy Vantaan Solkipuu A Asunto Oy Vantaan Antaksentie A Asunto Oy Vantaan Pakkalanrinne Koy Tikkurilan Urheilutalo Koy Vantaan Uudentuvantie Koy Länsi-Vantaa Liikuntalaitokset Koy Vantaan Erikas Koy Korson Toimistokeskus Koy Piispankylän Mestarintie Koy Vantaan Finn-Ekonomia

27 Vantaan kaupunki on jo vuonna 1986 keskittänyt omistamansa vuokrataloyhtiöt yhdeksi kokonaisuudeksi VAV-konserniksi, joka rakennuttaa ja omistaa kaupungin vuokra-asunnot Vantaan kaupunki Arava 2010 toimínta ( VAV oy ) Tulot Arava VAV konserni M enot Toim.kate Poistot Liikevoitto ,31 % Rahoituskulut Rahoitustuotot 800 Verot 0 Peruspääomakorvaus 0 Tuloksen oikaisut 0 Nettotulos ,66 % Vantaan kaupunki Arava 2010 toimínta ( VAV oy ) Sidottu toimintaan Sijoitukset - toimintaan Sijoitukset -rahoitus Sidottu pääoma Korolliset velat Oma pääoma

28 Vantaan kaupungin energiatoiminta on organisoitu Vantaan Energia konserniin liikevoittoa 48,8 meur ( 16,85 % ) Vantaan kaupunki Energia 2010 toimintaa harjoittavat Energia toimintaa Vantaan Energia Oy Tulot M enot Toim.kate Poistot Liikevoitto ,85 % Rahoituskulut -995 Rahoitustuotot Verot 0 Peruspääomakorvaus 0 Tuloksen oikaisut Nettotulos ,33 % Vantaan kaupunki Energia 2010 toimintaa harjoittavat Sidottu toimintaan Sijoitukset - toimintaan Sijoitukset -rahoitus Sidottu pääoma Korolliset velat Oma pääoma

29 Kaupungin kiinteistötoimintasitoo pääomia 71,1 meur edestä ja toiminta on tappiollista asunto-ja kiinteistöyhtiöitä on peräti 34 kpl Kiinteistöt As Oy Niittytie Koy Itäkehä Koy Katriinanrinne Koy Kehäportti Koy Kehäsuora Koy Lehdokkitien Virastotalo As Oy Vantaan Sepänpuisto Koy Plane Koy Tiedepuisto Koy Pakkalan Kartanonkoski Koy Pakkalan Kartanonkoski Koy Vantaan Kartanonkoski Koy Tikkurilan Keskustapysäköinti Koy Pakkalan Kartanonkoski Koy Tikkurilan Terveysasema Koy Vantaan Ahven Koy Vantaan Kauppalantalo Koy Vantaan Maakotkantie As Oy Vantaan Maarukka As Oy Vantaan Pihka A Asunto Oy Vantaan Tuokkonen A Asunto Oy Vantaan Vasu A Asunto Oy Vantaan Laari A Asunto Oy Vantaan Tiinu A Asunto Oy Vantaan Solkipuu A Asunto Oy Vantaan Antaksentie A Asunto Oy Vantaan Pakkalanrinne Koy Tikkurilan Urheilutalo Koy Vantaan Uudentuvantie Koy Länsi-Vantaa Liikuntalaitokset Koy Vantaan Erikas Koy Korson Toimistokeskus Koy Piispankylän Mestarintie Koy Vantaan Finn-Ekonomia Vantaan kaupunki Kiinteistö 2010 toimintaa harjoittavat Tulot M enot Toim.kate Poistot Liikevoitto ,00 % Rahoituskulut -276 Rahoitustuotot 84 Verot 0 Peruspääomakorvaus 0 Tuloksen oikaisut 0 Nettotulos ,36 % Vantaan kaupunki Kiinteistö 2010 toimintaa harjoittavat Sidottu toimintaan Sijoitukset - toimintaan 776 Sijoitukset -rahoitus Sidottu pääoma Korolliset velat Oma pääoma

30 Omassa liiketoiminnassaan( pois lukien energiatoiminta ) Vantaan kaupungilla on kiinni 142,1 meur jonka tuotto on alhainen 2,8 % Vantaan kaupunki Kunnalista 2010 liiketoimintaa harjoittavat Tulot Liiketoimintaa harjoittavat Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy Continental Estate Ltd Oy Vantaan Innovaatioinstituutti Oy Kanniston Rakennustoimi Oy Vantaan Markkinointi Oy Pakkala Development Oy Vanha nimi ei käytössä Korson Keskustakiinteistöt Oy Korson Pienteollisuustalo Myyrmäen Urheiluhallit Hyvinvointikeskus Vivamus Continental Estate Ltd Oy (ent.peuratie 25) M enot Toim.kate Poistot Liikevoitto ,78 % Rahoituskulut Rahoitustuotot 109 Verot 0 Peruspääomakorvaus 0 Tuloksen oikaisut 0 Nettotulos ,25 % Vantaan kaupunki Kunnalista 2010 liiketoimintaa harjoittavat Sidottu toimintaan Sijoitukset - toimintaan Sijoitukset -rahoitus Sidottu pääoma Korolliset velat Oma pääoma

31 Kaupungilla on 3 säätiöitä Vantaan kaupunki 2010 toiminta Säätiöt Helsingin Pitäjän Kirkonkylän säätiö Tiedekeskussäätiö Vantaan Jäähallisäätiö Tulot M enot Toim.kate 238 Poistot 153 Liikevoitto 86 0,92 % Rahoituskulut -24 Rahoitustuotot 15 Verot 0 Peruspääomakorvaus 0 Tuloksen oikaisut 0 Nettotulos 76 0,82 % Vantaan kaupunki Säätiö- Säätiö toiminta Sidottu toimintaan 521 Sijoitukset - toimintaan 173 Sijoitukset -rahoitus 562 Sidottu pääoma Korolliset velat 578 Oma pääoma

32 Kaupunki on omistajana ja osallisena 11 erilaisessa kuntayhtymässä Vantaan kaupungin osuus kuntayhtymiensä liikevaihdosta oli 1 712eur/asukas vastaava luku Helsingin kaupungissa oli eur ja Espoon kaupungissa eur/asukas. Vantaan kaupunki 2010 yhtymät ( V-osuus ) Kuntayhtymät EVTEK-kuntayhtymä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri ky Keski-Uudenmaan Vesiensuojelun kuntayhtymä Kårkulla kommunalförbund för omsorger ky Pääkaupunkiseudun Yhteistyövaltuuskunta Uudenmaan Päihdehuollon kuntayhtymä ETEVA Västra-Nylands folkhögskola - kansanopiston Uudenmaan liitto HSY HSL Tulot M enot Toim.kate Poistot Liikevoitto ,20 % Rahoituskulut Rahoitustuotot 813 Verot 0 Peruspääomakorvaus 0 Tuloksen oikaisut Nettotulos ,08 % Vantaan kaupunki Kunta- Kunta yhtymät ( V-osuus ) Sidottu toimintaan Sijoitukset - toimintaan Sijoitukset -rahoitus Sidottu pääoma Korolliset velat Oma pääoma

33 Vantaan kaupungin konsernituloslaskelma vuonna 2010 ja sen keskeisimmät yksiköt Vantaan kaupunki Perus Rahastot Liike- Vantaan Arava Energia Kiinteistö Kunnalista Säätiö- Kunta- Vantaan 2010 kunta laitokset Eli- kaupunki toimínta toimintaa toimintaa liiketoimintaa toiminta yhtymät Eli- Kaupunki minoinnit ( VAV oy ) harjoittavat harjoittavat harjoittavat ( V-osuus ) minoinnit (konserni) Tulot M enot Toim.kate Poistot Liikevoitto ,74 % 3,40 % 14,02 % 24,31 % 16,85 % -25,00 % 13,78 % 0,92 % 2,20 % 11,75 % Rahoituskulut Rahoitustuotot Verot Peruspääomakorvaus Tuloksen oikaisut Nettotulos ,33 % 7,66 % 16,33 % -27,36 % 7,25 % 0,82 % -0,08 % 9,61 %

34 Vantaan kaupungin konserni pääomat vuonna /3 korollisista veloista oli kiinni kaupungin aravatoiminnassa Vantaan kaupunki Perus Rahastot Liike- Vantaan Arava Energia Kiinteistö Kunnalista Säätiö- Kunta- Vantaan 2010 kunta laitokset Eli- kaupunki toimínta toimintaa toimintaa liiketoimintaa toiminta yhtymät Eli- Kaupunki minoinnit ( VAV oy ) harjoittavat harjoittavat harjoittavat ( V-osuus ) minoinnit (konserni) Sidottu toimintaan Sijoitukset - toimintaan Sijoitukset -rahoitus Sidottu pääoma Korolliset velat Oma pääoma

35 Vantaan kaupunkikonserni sitoo meur edestä pääomia nettovelkaa on 1 465,1 meur keur Sidottu pääoma = ( ) Pääoma sidottu toimintaan Sijoitukset - toimintaan Sijoitukset - rahoitus Korolliset velat OPO

36 Vantaan kaupunkikonserni Delta 2010/2009 Konserni vs Rahoituslaskelma muutos keur kaupunki Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Toiminnan rahavirta Vantaan kaupunkikonsernin kassavirta Investointimenot Rahoitusosuudet inv.menoihin Pysyvien vastaavien luovutustulot Invetsointien rahavirta Toiminnan ja investointien rahavirta Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Antolainauksen muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikasten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Lainakanna muutokset Oman pääoman muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 KUOPIO

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 KUOPIO Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 1 KUOPIO 2 Sisällysluettelo Sivu 1 Toimintakertomus 1.1 Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 6 1.1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

Tulorahoitus ei riitä

Tulorahoitus ei riitä HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS Tutkimuskatsauksia 2007 4 HEIKKI HELIN Tulorahoitus ei riitä 10 suurimman kaupungin tilinpäätökset 2006 Painettu ISSN 1455-7266 Verkossa ISSN 1796-7236 ISBN 978-952-473-870-5

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014

Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014 Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014 Sisällys 1 KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 1 1.1 Kunnanjohtajan puheenvuoro... 2 1.2 Kangasalan kunnan hallinto vuonna 2013...

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat Kunnanhallitus 31.3.2014 Valtuusto 1 Toimintakertomus 1 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 1 1.2 Olennaiset tapahtumat Pyhäjoen

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA Kaarinan kaupunki TASEKIRJA 1.1 31.12.2013 Sisällys Toimintakertomus... 4 Kaupunginjohtajan katsaus... 4 Kaupungin hallinto... 7 Organisaatio 31.12.2013... 7 Kaupunginvaltuusto... 8 Kaupunginhallitus...

Lisätiedot

(Khall) Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2018 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020

(Khall) Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2018 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020 (Khall) Talousarvio 214 Taloussuunnitelma 214 218 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 22 Kaupunginhallitus 2.12.213 387 Kaupunginhallitus 2.12.213 Talousarvio 214 1 YLEISET PERUSTEET JA KEHITYSNÄKYMÄT...

Lisätiedot

Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 21.5.2015 Seurantajulkaisut SE 2015:2 ISSN 0785-0344

Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 21.5.2015 Seurantajulkaisut SE 2015:2 ISSN 0785-0344 Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 21.5.2015 Seurantajulkaisut SE 2015:2 ISSN 0785-0344 SEURANTARAPORTTI ALKUVUOSI 2015 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Talouden seuranta ja ennuste 5 Talousarvion seuranta

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Vuodelta 2013 KV 23.6.2014 38

ÄHTÄRIN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Vuodelta 2013 KV 23.6.2014 38 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Tilinpäätös Vuodelta 2013 KV 23.6.2014 38 2.3 Kaupunginvaltuusto 7 2.2 Kaupungin henkilöstöorganisaatio 6 2.1 Kaupungin hallinto-organisaatio 5 1.1. Kaupunginj ohtaj an katsaus 3 1 Toinjintakertomus.3

Lisätiedot

Talouskoulu TILINPÄÄTÖS

Talouskoulu TILINPÄÄTÖS OSA 1: MIKÄ ON TILINPÄÄTÖS? OSA 2: TULOSLASKELMA JA TASE OSA 3: YRITYKSEN TOIMINNAN LAAJUUS JA KANNATTAVUUS OSA 4: VAKAVARAISUUS OSA 5: MAKSUVALMIUS JA TEHOKKUUS OSA 6: KERTAUS JA YHTEENVETO Mikä on tilinpäätös?

Lisätiedot

NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA (2011)

NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA (2011) Tilinpäätös 2011 NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA (2011) Pinta ala 348 km 2 josta vettä 59 km 2 Asukasluku vuoden 31.12.2011 32 056 Työpaikat toimialoittain: (v. 2009 tieto) Yksityiset ja julkiset palvelut 57,5

Lisätiedot

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010 Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010 sisältö toimintakertomus 3 2010 Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 11 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 12 Konsernin rahavirtalaskelma 13 Konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2013

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2013 STOCKMANN Oyj Abp Tilinpäätös 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 sivu Hallituksen toimintakertomus 1 Osakepääoma ja osakkeet 8 Tunnusluvut 10 Konsernin tuloslaskelma 13 Konsernin tase 14 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO liikelaitoskuntayhtymä

KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO liikelaitoskuntayhtymä KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO liikelaitoskuntayhtymä Y-tunnus 2367681-2 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...2 Hallinto...3 Sisäisen valvonnan järjestäminen...5

Lisätiedot

Tutkimuskatsauksia HEIKKI HELIN. Kuntien talouden kehitys 1988 2008 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS

Tutkimuskatsauksia HEIKKI HELIN. Kuntien talouden kehitys 1988 2008 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS Tutkimuskatsauksia 2010 6 HEIKKI HELIN Aina on ollut vaikeaa Kuntien talouden kehitys 1988 2008 LISÄTIETOJA Heikki Helin puh. 040 516 5976 Sukunimi.etunimi@phnet.fi ISSN

Lisätiedot

Tikkurila-konserni. Tilinpäätös 2010. Sisältö. tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010

Tikkurila-konserni. Tilinpäätös 2010. Sisältö. tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010 tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010 53 Tikkurila-konserni Tilinpäätös 2010 Sisältö Hallituksen toimintakertomus Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Tunnuslukujen kaavat Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot

NAANTALI ESITTÄÄ JO VUODESTA 1443

NAANTALI ESITTÄÄ JO VUODESTA 1443 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Suomen kansantalouden ja julkisen talouden kehityksen asettamat lähtökohdat kaupungin vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2015 2018 taloussuunnitelman laatimiselle ja toimeenpanolle

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS

KEMIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS KEMIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS KH 30.3.2015 132 KV 15.6.2015 69 Kemi faktoina Perustamispäivä 5.3.1869 Asukasluku (ennakkotieto) 21 920 Pinta-ala Maapinta-ala Seutukunta Maakunta 747 km² 95 km² Kemi-Tornio

Lisätiedot

Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus

Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2009 2 liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus. 31.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2009 Liiketoiminnan

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

Altia tilinpäätös 2010

Altia tilinpäätös 2010 Altia tilinpäätös 2010 Your 1st Choice Service Company Altia on Pohjoismaiden ja Baltian johtava alkoholijuoma yhtiö, jonka tuotevalikoima koostuu viineistä ja väkevistä juomista. Altia valmistaa, jakelee,

Lisätiedot

osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 vuokra-asuntojen määrä kasvaa

osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 vuokra-asuntojen määrä kasvaa osavuosikatsaus 1.1. 30.9. vuokra-asuntojen määrä kasvaa 1 OSAVUOSIKATSAUS Q3/ SATO kasvaa ja tukee yhteiskunnan hyvinvointia investoimalla vuokra-asuntoihin Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa ja Pietarissa.

Lisätiedot

IFRS-Tilinpäätösmalli Laadittu käyttäen Basware Group Consolidation -järjestelmää ja Basware IFRS-Package -työkalupakettia. Basware IFRS Consolidation

IFRS-Tilinpäätösmalli Laadittu käyttäen Basware Group Consolidation -järjestelmää ja Basware IFRS-Package -työkalupakettia. Basware IFRS Consolidation Basware IFRS Consolidation IFRS-Tilinpäätösmalli Laadittu käyttäen Basware Group Consolidation -järjestelmää ja Basware IFRS-Package -työkalupakettia VERSIO 11.1/2011 (DEMOGROUP) Sisältö Konsernitilinpäätös

Lisätiedot

Tilinpäätös ja sijoittajatietoa 2014

Tilinpäätös ja sijoittajatietoa 2014 Tilinpäätös ja sijoittajatietoa 2014 Vakaa tulos haastavilla markkinoilla Onnistuimme säilyttämään kannattavuutemme terveellä tasolla liikevaihdon laskusta huolimatta, ja palveluliiketoiminta kasvoi ja

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2010

HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2010 HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2010 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus 3 Tilinpäätös Konsernin tuloslaskelma 8 Konsernin tase 9 Konsernin rahavirtalaskelma 10

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015 SISÄLTÖ 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 1 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 1 3 TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 2 3.1.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

Metsä Board tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2014 5.2.2015 klo 12 Sivu 1/29 METSÄ BOARD OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

Metsä Board tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2014 5.2.2015 klo 12 Sivu 1/29 METSÄ BOARD OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Sivu 1/29 METSÄ BOARD OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014 :00 Sivu 2/29 METSÄ BOARD OYJ:N LIIKETULOS ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ 136,5 MILJOONAA EUROA VUONNA 2014 VUODEN 2014 TULOS Liikevaihto 2 008,4 miljoonaa

Lisätiedot

Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia

Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia Tilinpäätös 2009 Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia Kaupunginjohtajan katsaus Uuden Kouvolan ensimmäinen toimintavuosi on takana. Kolme kaupunkia, kolme maalaiskuntaa ja kolme kuntayhtymää

Lisätiedot