Stadista tulisi tosi buli konsernitasolla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Stadista tulisi tosi buli konsernitasolla"

Transkriptio

1 Stadista tulisi tosi buli konsernitasolla Bo-Erik Ekström B&MANs - 1 -

2 Stadista tulisi tosi buli konsernitasolla Tuloja kertyisi konsernitasolla yli 10 mrd, siitä 50 % muita kuin verotuloja 5. sija TE500 listalla ennen UPM-Kymmene Työllistäisi kaupunkina henkilöä -tytäryhtiö ja kuntayhtymien kautta lisäksi henkilöä, eli yhteensä henkilöä ja olisi Suomen suurin työnantaja Valtio työllisti vuoden 2011 lopussa henkilöä. Henkilöstökulut konsernitasolla yhteensä 3,9 mrdeur puolustusvoimien budjetti vuonna 2011 oli 2,5 mrdeur Hankinnat : palveluiden ostot ( 3,0 mrd), materiaalit (1,2 mrd) ja investoinnit ( 1,8 mrd) yhteensä 6,0 mrd eur Suomen kotitalouksien asuntolainakannan kasvu vuonna 2011 oli yhteensä 5,0 mrd eur Pääomia sitoutuisi lähes 20 mrdeur -eli 34 % koko sektorista Omaa pääomaa 12,5 mrdeur - eli 37 % koko sektorista Yhdistynyt Kone, Metso ja UPM-Kymmene olisi henkilömäärältään pienempi kokonaisuus

3 Metropolilla yli 10 mrd eur liikevaihto puolet muita kuin verotuloja teur Tuloslaskelma kaupunkikonsernitaso 2011 Helsinki Espoo Vantaa Metropoli Toimintatuotot ,5 % Valmistus omaan käyttöön ,1 % Verot ja valtionosuudet ,9 % Myyntivoitot/tappiot ,5 % " Liikevaihto " ,0 %

4 Metropolin kustannusmassa 10 mrd eur teur Tuloslaskelma kaupunkikonsernitaso 2011 Helsinki Espoo Vantaa Metropoli " Liikevaihto " ,0 % Henkilöstökulut yhteensä ,9 % Palvelujen ostot ,7 % Aineet,tarvikkeet ja tavarat ,0 % Avustukset ,9 % Vuokrakulut ,7 % Muut toimintakulut ,8 % Toiminnankustannukset ,9 % Toimintakate ,1 % 10 mrd eur Poistot ,3 % Liikevoitto ,8 %

5 Nettotulos 384 meur Palveluiden ostot suhteessa kustannusmassaan ( = ulkoitsamisaste) oli 30 % - 70 % palveluista tuotettiin kaupunkien omana työnä teur Tuloslaskelma kaupunkikonsernitaso 2011 Helsinki Espoo Vantaa Metropoli Liikevoitto Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Netto korot Arvonalentumiset Tilikauden yli/alipariarviot Netto tulos Kustannusmassa Ulkoistamisaste 26,71 % 34,86 % 34,80 % 30,13 %

6 Metropolikonsernin henkilöstö Helsinki Espoo Vantaa Metropoli Henkilöstö - kaupunki Henkilöstö - tyttäret/kuntayhtymät Henkilöstö - konserni Tyttärien ja kuntayhtymien henkilöstömääriä ei raportoida vuosikertomuksissa erikseen tai yhteensä konsernitasolla arvio perustuu kunkin kaupungin henkilöstö kustannukseen/työntekijä

7 Metropolikonsernin investoinnit 1,8 mrd eur teur Kaupunkikonsernitaso v 2011 Helsinki Espoo Vantaa Metropoli Investointim enot Rahoitusosuudet inv.m enoihin Pysyvien vastaavien luovutustulot Invetsointien rahavirta

8 Metropoli sitoisi pääomia lähes 20 mrd eur kassassa 2 mrd eur teur Sidottu pääoma kaupunkikonsernitaso 2011 Helsinki Espoo Vantaa Metropoli Sidottu toimintaan Sijoitukset Kassa Sidottu pääoma Korolliset velat Oma pääoma

9 Metropoli-kaupunkikonsernisitoisi 19,8 mrd eur edestä pääomia Suomen kuntakonsernit 58,2 mrd eur eli metropolin osuus 34 % meur Sidottu pääoma = meur Pääoma sidottu toimintaan Sijoitukset - toimintaan Kassa Korolliset velat OPO

10 Tuotto ja kustannusrakenteet - liikeideat

11 Erot tuottorakenteissa kertovat, että kaupungeilla on omat ja toisistaan poikkeavia liikeideoita, jotka näkyvät suhteellisella tasolla Tuloslaskelma kaupunkikonsernitaso 2011 /Lvv Helsinki Espoo Vantaa Metropoli Myyntituotot 31,47 22,94 39,61 31,41 Maksutuotot 3,43 5,08 3,39 3,76 Tuet ja avustukset 2,05 1,61 1,99 1,95 Vuokratuotot 9,11 6,01 0,75 6,74 Muut tuotot 1,33 2,70 1,48 1,65 Toimintatuotot 47,39 38,35 47,22 45,51 Valmistus omaan käyttöön 2,64 0,00 7,30 3,07 Verotulot 44,90 57,98 38,68 46,28 Valtionosuudet 4,26 3,57 6,56 4,60 Verot ja valtionosuudet 49,16 61,55 45,24 50,88 Satunnaiset tuotot 0,66 0,00 0,00 0,39 Satunnaiset kulut 0,00 0,00 0,00 0,00 Osuus osakkkuusyhteisöjen voitosta 0,16 0,09 0,24 0,16 Myyntivoitot/tappiot 0,82 0,09 0,24 0,55 " Liikevaihto " 100,00 100,00 100,00 100,

12 .. sekä per asukas tasolla Espoon kaupungin ero muihin on suuri Asukkaita Tuloslaskelma kaupunkikonsernitaso 2011 Helsinki Espoo Vantaa Metropoli Myyntituotot 3221, , , ,13 Maksutuotot 350,96 427,59 360,66 371,23 Tuet ja avustukset 209,56 135,88 212,09 192,36 Vuokratuotot 933,15 506,01 79,93 665,89 Muut tuotot 136,61 227,48 157,95 162,55 Toimintatuotot 4 851, , , ,15 Valmistus omaan käyttöön 269,95-776,53 302,94 Verotulot 4596, , , ,51 Valtionosuudet 435,84 300,75 698,01 454,02 Verot ja valtionosuudet 5 032, , , ,53 Satunnaiset tuotot 67,52 0,09-38,30 Satunnaiset kulut - 0,08-0, ,05 Osuus osakkkuusyhteisöjen voitosta 16,22 7,73 26,00 16,07 Myyntivoitot/tappiot 83,66 7,81 26,00 54,32 " Liikevaihto " , , , ,

13 Erot palveluiden tuotantotavoissa ovat merkittäviä se näkyy myös kustannusrakenteessa Tuloslaskelma kaupunkikonsernitaso 2011 /Lvv Helsinki Espoo Vantaa Metropoli " Liikevaihto " 100,00 100,00 100,00 100,00 Palkat ja palkkiot 30,96 30,04 24,90 29,51 Eläkekulut 7,55 6,33 4,42 6,65 Muut hlö sivukulut 1,83 2,16 0,88 1,70 Henkilöstökulut yhteensä 40,35 38,53 30,20 37,86 Palvelujen ostot 25,06 33,74 33,90 28,67 Aineet,tarvikkeet ja tavarat 11,26 7,25 18,63 11,97 Avustukset 5,04 5,43 3,93 4,89 Vuokrakulut 1,60 2,20 1,34 1,67 Muut toimintakulut 1,45 1,25 3,38 1,81 Toiminnankustannukset 84,75 88,39 91,38 86,87 Toimintakate 15,25 11,61 8,62 13,13 Poistot 9,06 8,38 6,04 8,29 Liikevoitto 6,19 3,23 2,58 4,

14 Vantaan kaupunkikonsernin toimintakustannukset per asukas ovat suhteessa Espooseen yli 30 % korkeammat. Vastaavasti Helsingin henkilöstökulut per asukas ovat sekä Espoota että Vantaata 27,5 % korkeammat Tuloslaskelma kaupunkikonsernitaso Helsinki Espoo Vantaa Metropoli " Liikevaihto " , , , ,93 Palkat ja palkkiot 3169, , , ,93 Eläkekulut 773,19 532,53 470,03 656,89 Muut hlö sivukulut 187,77 181,63 93,97 168,19 Henkilöstökulut yhteensä 4 130, , , ,00 Palvelujen ostot 2 565, , , ,09 Aineet,tarvikkeet ja tavarat 1 152,40 609, , ,45 Avustukset 515,67 456,96 418,77 482,87 Vuokrakulut 163,99 184,87 142,48 164,85 Muut toimintakulut 148,63 105,56 359,71 179,04 Toiminnankustannukset 8 676, , , ,31 Toimintakate 1561,43 976,70 916, ,62 Poistot 927,59 704,68 642,79 819,10 Liikevoitto 633,83 272,03 274,11 477,

15 Helsingin kaupunkikonsernin nettotulos per asukas oli 520 eur/asukas 3,5x Vantaan kaupungin vastaava Tuloslaskelma kaupunkikonsernitaso Helsinki Espoo Vantaa Metropoli Liikevoitto 633,83 272,03 274,11 477,53 Korkotuotot 67,05 54,18 83,25 67,09 Muut rahoitustuotot 19,86 100,02 24,29 39,96 Korkokulut - 176,58-161,85-228,57-183,08 Muut rahoituskulut - 23,51-82,41-13,03-35,63 Netto korot - 113,17-90,05-134,06-111,66 Arvonalentumiset Tilikauden yli/alipariarviot - 0,52-3,66-0,58 Netto tulos 520,66 181,97 140,04 365,

16 Liikeideoiden erot näkyvät myös pääomien tasolla erot nettovarallisuudessa/asukas ovat suuret. Yritysfuusiossa helsinkiläiset asukasomistajat saisivat 72,1 % uudesta kokonaisuudesta kaupunkifuusiossa suhteessa asukasmäärään : 56,7 %. Nettovarallisuus siirrot ovat merkittäviä : helsinkiläiset siirtäisivät 2 mrd edestä nettovarallisuutta siitä 1,5 mrd Vantaalle ja 0,5 mrd eur Espoolle. Asukkaita Sidottu pääoma kaupunkikonsernitaso 2011 Helsinki Espoo Vantaa Metropoli Sidottu toimintaan , , , ,17 Sijoitukset 2 025, , , ,61 Kassa 1 749, ,65 857, ,72 Sidottu pääoma , , , ,50 Korolliset velat 7 046, , , ,57 Oma pääoma , , , ,93 3x

17 Valtionosuudet ja tasaukset

18 Valtionosuuksia tasataan 540 meur verran ( 67 % ) koko Suomen tasausmäärästä valtion todellinen rahoitusosuus jäisi alle 10 % kokonaisverotuloista -metropoli lähes riippumaton valtion rahoituksetsa 2011 ( keur) Helsinki Espoo Vantaa Metropoli Peruspalveluiden valtionosuus Opetus- ja kultuuritoimi v2010 järjestelmämuutoksen tasaus Valtionosuudet brutto Verotulojen tasaus Valtionosuudet netto

19 Valtionosuuksia jaetaan per asukas eri tavalla eri metropoli kaupungeissa Vantaalle 5x enemmän kuin Espoolle Kunnalta Yhteensä 2011 ( keur) Helsinki Espoo Vantaa Metropoli Peruspalveluiden valtionosuus 100,00 100,00 100,00 100,00 Opetus- ja kultuuritoimi -4,85-13,23-0,14-5,94 v2010 järjestelmämuutoksen tasaus -0,95 Valtionosuudet brutto 94,20 86,77 99,86 93,52 Verotulojen tasaus -51,18-74,15-30,94-52,76 Valtionosuudet netto 43,02 12,62 68,92 40, ( per asukas eur ) Peruspalveluiden valtionosuus 975,21 970,47 976,12 974,25 Opetus- ja kultuuritoimi - 47,29-128,36-1,37-57,89 v2010 järjestelmämuutoksen tasaus - 9, ,27 Valtionosuudet brutto 918,63 842,11 974,75 911,09 Verotulojen tasaus - 499,13-719,62-301,96-514,00 Valtionosuudet netto 419,50 122,49 672,79 397,

20 Konserni versus kaupunki

21 Metropolikaupunkien liikevaihto 7,8 merd eur teur Tuloslaskelma kaupunkitaso 2011 Helsinki Espoo Vantaa Metropoli Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut tuotot Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Verotulot Valtionosuudet Verot ja valtionosuudet Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Osuus osakkkuusyhteisöjen voitosta Myyntivoitot/tappiot " Liikevaihto "

22 Metropoli tyttärien ja kuntayhtymien liikevaihto 2,6 mrd eur teur Tuloslaskelma ero konserni vs kaupunki 2011 Helsinki Espoo Vantaa Metropoli Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut tuotot Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Verotulot Valtionosuudet Verot ja valtionosuudet Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Osuus osakkkuusyhteisöjen voitosta Myyntivoitot/tappiot " Liikevaihto "

23 Metropolikaupunkien henkilöstökulut 2,9 mrd ja kokonaiskustannusmassa 7,6 mrd eur teur Tuloslaskelma kaupunkitaso 2011 Helsinki Espoo Vantaa Metropoli " Liikevaihto " Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut hlö sivukulut Henkilöstökulut yhteensä Palvelujen ostot Aineet,tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut Toiminnankustannukset Toimintakate Poistot ,6 mrd eur Liikevoitto Asukasomistajat Oy

24 Metropoli tyttärien ja kuntayhtymienhenkilöstökulut 1 mrd ja kokonaiskustannusmassa 2,3 mrd eur teur Tuloslaskelma ero konserni vs kaupunki 2011 Helsinki Espoo Vantaa Metropoli " Liikevaihto " Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut hlö sivukulut Henkilöstökulut yhteensä Palvelujen ostot Aineet,tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut Toiminnankustannukset Toimintakate ,3 mrd eur Poistot Liikevoitto

25 Metropolikaupunkien nettotulostaso 312 meur teur Tuloslaskelma kaupunkitaso 2011 Helsinki Espoo Vantaa Metropoli Liikevoitto Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Netto korot Arvonalentumiset Tilikauden yli/alipariarviot Netto tulos Kustannusmassa Ulkoistamisaste 32,04 % 40,08 % 45,72 % 36,08 %

26 Tyttärien ja kuntayhtymien nettotulostaso vaatimaton - 72 meur teur Tuloslaskelma ero konserni vs kaupunki 2011 Helsinki Espoo Vantaa Metropoli Liikevoitto Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Netto korot Arvonalentumiset Tilikauden yli/alipariarviot Netto tulos Kustannusmassa Ulkoistamisaste 2,00 % 19,49 % 15,69 % 10,51 %

27 Metropolikaupunkion varakas lähes velaton teur Sidottu pääoma kaupunkitaso 2011 Helsinki Espoo Vantaa Metropoli Sidottu toimintaan Sijoitukset Kassa Sidottu pääoma Korolliset velat Oma pääoma

28 Metropoli konsernin korolliset velat yli 5 mrd eur suuremmat kuin metropolikaupungin sijoitukset tyttäriin ja kuntayhtymiin 2,3 mrd eur teur Sidottu pääoma konserni vs kaupunki 2011 Helsinki Espoo Vantaa Metropoli Sidottu toimintaan Sijoitukset Kassa Sidottu pääoma Korolliset velat Oma pääoma

29 Metropolin kaupunkitason investoinnit meur konsernin ( meur ) teur Asukkaita Kaupunkitaso v 2011 Helsinki Espoo Vantaa Metropoli Investointimenot Rahoitusosuudet inv.menoihin Pysyvien vastaavien luovutustulot Invetsointien rahavirta Tyttäret ja kuntayhtymät v 2011 Helsinki Espoo Vantaa Metropoli Investointimenot Rahoitusosuudet inv.menoihin Pysyvien vastaavien luovutustulot Invetsointien rahavirta Kaupunkikonsernitaso v 2011 Helsinki Espoo Vantaa Metropoli Investointimenot Rahoitusosuudet inv.menoihin Pysyvien vastaavien luovutustulot Invetsointien rahavirta

30 Metropoli mitä jos

31 Helsingin kaupunkikonsernilla on 15 hlö / 1000 asukasta enemmän virkamiehiä suhteessa Espoon ja Vantaan kaupunkikonserneihin Laskennallinen sopeuttamistarve lähes henkilöä Helsinki Espoo Vantaa Metropoli Espoo/Vantaa Asukkaita Henkilöstö - kaupunki Henkilöstö - tyttäret/kuntayhtymät Henkilöstö - konserni Henkilöstö/1000 asukasta - kaupunki 66,2 53,6 56,0 61,2 54,7 Henkilöstö /1000 asukasta- tyttäret/kuntayhtymät 24,3 22,1 19,5 22,9 20,9 Henkilöstö/1000 asukasta - konserni 90,5 75,8 75,5 84,1 75,6 Helsingin henkilöstön vähennystarve ( Espoo/Vantaa kertoimella )

32 Jos Helsingin kaupunki käyttäisi palvelumarkkinoita Vantaan ja Espoon laajuudessa palveluidensa tuottamisessa. Syntyisi laskennallisesti metropolialueelle 500 meur uudet palvelumarkkinat teur Helsinki Espoo Vantaa Metropoli Espoo/Vantaa Asukkaita Palveluiden ostot - konsernitasolla Ulkoistamisaste 26,71 % 34,86 % 34,80 % 30,13 % 34,83 % Helsingin palveluiden ostolisäys ( Espoo/Vantaa kertoimella )

33 Helsingin kaupunkikonsernin pääoman kiertonopeus on suhteessa Espoon ja Vantaan kaupunkien vastaaviin alhainen Helsingin kaupungin laskennallinen sopeuttamistarve lähes 4 mrd eur teur Helsinki Espoo Vantaa Metropoli Espoo/Vantaa Asukkaita Liikevaihto konsernitasolla Sidottu pääoma konsernitasolla Pääoman kiertonopeus 0,46 0,55 0,78 0,52 0,65 Helsingin sidotun pääoman vähennystarve ( Espoo/Vantaa kertoimella )

34 Stadista tulisi tosi buli fuusion tavoitteet? Jos Helsingin virkamies määrä /asukas suhteutetaan Espoon ja Vantaan vastaavaan tasoon Helsingin sopeuttamistarve olisi lähes henkilöä Jos Helsingin pääoman tehokkuutta halutaan nostaa Vantaan ja Espoon vastaavalle tasolle Helsingin pitäisi vapauttaa lähes 4 mrdeuredestä pääomia, jotka sidottu sen konsernin toimintaan Jos Helsingin kaupunki käyttäisi palvelumarkkinoita Vantaan ja Espoon laajuudessa palveluidensa tuottamisessa - niin metropolialueelle syntyisi 0,5 mrd uudet palvelumarkkinat Vantaan kaupunkikonsernin nettovelat olivat vuoden 2011 lopussa eur/asukas taso olisi Helsingissä sama jos viimeisten 5 vuoden aikana kunnallisveroprosentti olisi ollut 15,50-16,00 tasolla ja Espoossa 12,75-13,00 ja syntynyt alijäämä olisi rahoitettu lainanotolla kuten Vantaalla on tehty. Helsingin kaupunkikonsernin nettovarallisuus/asukas oli vuoden 2011 vaihteessa eur fuusiossa metropolin nettovarallisuus olisi eur nettovarallisuutta siirtyisi Vantaan asukkaille 1,4 mrd eur edestä ja Espoon asukkaille 0,5 mrd eur Asetetaanko fuusioselvitykselle taloudellisia tavoitteita koska ratkaisut ovat riippuvaisia siitä, mihin tähdätään

Jyväskylän kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014

Jyväskylän kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014 Jyväskylän kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014 Versio : 28.5.2015 Bo-Erik Ekström & Rudolf Ekström / B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Jyväskylän kaupunki 2010-2014 Jyväskylän kaupunkikonserni

Lisätiedot

Vantaan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014

Vantaan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014 Vantaan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014 Versio : 21.5.2015 Bo-Erik Ekström / Rudolf Ekström B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Vantaan kaupunki 2010-2014 Vantaan kaupunkikonserni 2014

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011

Jyväskylän kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011 Jyväskylän kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011 Versio : 26.10.2012 Bo-Erik Ekström / B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Jyväskylän kaupunki 2007-2011 Jyväskylän kaupunkikonserni 2011 Jyväskylän

Lisätiedot

Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014

Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014 Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014 Versio : 2.7.2015 B&MANs : Bo-Erik Ekström/Rudolf Ekström - 1 - Kuntien tilinpäätösanalyysit Kuntien tilinpäätösanalyysien tavoite on tarjota kuntalaisille,

Lisätiedot

Oulun kaupunkikonsernin tilinpäätösanalyysi 2011

Oulun kaupunkikonsernin tilinpäätösanalyysi 2011 Oulun kaupunkikonsernin tilinpäätösanalyysi 2011 Versio: 19.6.2012 Bo-Erik Ekström/B&MANs - 1 - B&MANs AsukasOmistajat Sisältö Tausta ja tavoitteet Oulun kaupunki 2007-2011 Oulun kaupunkikonserni 2011

Lisätiedot

Vantaan kaupunginkonsernin tilinpäätösanalyysi 2010

Vantaan kaupunginkonsernin tilinpäätösanalyysi 2010 Vantaan kaupunginkonsernin tilinpäätösanalyysi 2010 versio: 23.6.2011 Bo-Erik Ekström / B&MANs - 1 - Vesiliiketoiminnan siirtyminen vaikuttaa niin tuloslaskelman, taseen kuin rahoituslaskelmankin eriin

Lisätiedot

Espoon kaupungin tilinpäätösanalyysi 2009

Espoon kaupungin tilinpäätösanalyysi 2009 Espoon kaupungin tilinpäätösanalyysi 2009 Versio : 30.9.2010 B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Espoon kaupunki 2005-2009 Espoon kaupunkikonserni - yhteenveto 29.9.2010 2-2 - Kuntien tilipäätösanalyysit

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011

Kouvolan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011 Kouvolan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011 Versio: 5.7.2012 B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet 2009-2011 konserni 2011 konserni - yhteenveto 3.7.2012 2-2 - Verotulot olivat vuonna 2011

Lisätiedot

Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013

Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013 Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013 Versio: 24.4.2014 B&MANs : Bo-Erik Ekström/Rudolf Ekström - 1 - Kuntien tilinpäätösanalyysit Kuntien tilinpäätösanalyysientavoite on tarjota kuntalaisille,

Lisätiedot

Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2012

Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2012 Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2012 Versio: 20.6.2013 B&MANs : Bo-Erik Ekström - 1 - Kuntien tilinpäätösanalyysit Kuntien tilinpäätösanalyysientavoite on tarjota kuntalaisille, päättäjille,

Lisätiedot

Tampereen kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014

Tampereen kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014 Tampereen kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014 Versio : 11.6.2014 Bo-Erik Ekström / Rudolf Ekström B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Tampereen kaupunki 2010-2014 Tampereen kaupunkikonserni

Lisätiedot

Turun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2009

Turun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2009 Turun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2009 Versio : 10.5.2010 B&MANs - 1 - Suurkaupunkien konsernirakenne B&MANs analyysi kattaa koko kaupunkikonsernin Koko kaupunkikonserni Peruskunta Emokaupunki Tytäryhtiöitä

Lisätiedot

Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011

Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011 Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011 Versio: 7.6.2011 Bo-Erik Ekström - 1 - Suurkaupunkien konsernirakenne B&MANs analyysi kattaa koko kaupunkikonsernin Koko kaupunkikonserni Peruskunta Emokaupunki

Lisätiedot

Helsingin kaupungin tilinpäätösanalyysi 2008

Helsingin kaupungin tilinpäätösanalyysi 2008 Helsingin kaupungin tilinpäätösanalyysi 2008 Data-versio : 28.12.2009 B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Helsingin kaupunki 2004-2008 Helsingin kaupunkikonserni 2008 Nettokustannus analyysi Helsingin

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013

Jyväskylän kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013 Jyväskylän kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013 Versio: 17.4.2014 Bo-Erik Ekström & Rudolf Ekström / B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet 2009-2013 konserni 2013 konserni - yhteenveto 16.4.2014

Lisätiedot

Turun kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013

Turun kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013 Turun kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013 Versio : 22.5.2014 Bo-Erik Ekström / Rudolf Ekström B&MANs - 1 - Suurkaupunkien konsernirakenne B&MANs analyysi kattaa koko kaupunkikonsernin Koko kaupunkikonserni

Lisätiedot

Tampereen kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2010

Tampereen kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2010 Tampereen kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2010 Versio : 19.5.2011 B&MANs - 1 - Kuntien tilinpäätösanalyysit Kuntien tilinpäätösanalyysientavoite on tarjota kuntalaisille, päättäjille, medialle sekä

Lisätiedot

Vantaan kaupungin tilinpäätösanalyysi 2006

Vantaan kaupungin tilinpäätösanalyysi 2006 Vantaan kaupungin tilinpäätösanalyysi 2006 Versio : 27.12.2007 B&MANs -1- Sisältö Tausta ja tavoitteet Vantaan kaupunki 2002-2006 Vantaan kaupunkikonserni 2006 Vantaan kaupunkikonserni - yhteenveto 27.12.2007

Lisätiedot

Helsingin kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2012

Helsingin kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2012 Helsingin kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 212 versio: 25.4.213-1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Helsingin kaupunki 28-212 Helsingin kaupunkikonserni 212 Helsingin kaupunkikonserni 212 - yhteenveto

Lisätiedot

Lahden kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2012

Lahden kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2012 Lahden kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2012 Versio: 2.5.2013 B&MANs Bo-Erik Ekström - 1 - Suurkaupunkien konsernirakenne B&MANs analyysi kattaa koko kaupunkikonsernin Koko kaupunkikonserni Emokaupunki

Lisätiedot

Espoon kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2010

Espoon kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2010 Espoon kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2010 Versio: 5.5.2011 B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Espoon kaupunki 2006-2010 Espoon kaupunkikonserni 2010 4.5.2011 2-2 - Kuntien konsernitilipäätösanalyysit

Lisätiedot

Vantaan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013

Vantaan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013 Vantaan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013 Versio : 19.6.2014 Bo-Erik Ekström / Rudolf Ekström B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Vantaan kaupunki 2009-2013 Vantaan kaupunkikonserni 2013

Lisätiedot

Tampereen kaupungin tilinpäätösanalyysi 2008

Tampereen kaupungin tilinpäätösanalyysi 2008 Tampereen kaupungin tilinpäätösanalyysi 2008 Versio : 25.11.2009 B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Tampereen kaupunki 2004-2008 Tampereen kaupunkikonserni 2008 Tampereen kaupunkikonserni - yhteenveto

Lisätiedot

Vantaan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2012

Vantaan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2012 Vantaan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2012 Versio: 6.6.2013 B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Vantaan kaupunki 2008-2012 Vantaan kaupunkikonserni 2012 Yhteenveto Vantaan kaupunkikonserni

Lisätiedot

Oulun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2008

Oulun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2008 Oulun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2008 Versio : 12.11.2009 B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Oulun kaupunki 2004-2008 Oulun kaupunkikonserni 20068 Oulun kaupunkikonserni - yhteenveto 11.11.2009

Lisätiedot

Turun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2008

Turun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2008 Turun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2008 Versio : 28.10.2009 B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Turun kaupunki 2004-2008 Turun kaupunkikonserni 2008 Turun kaupunkikonserni - yhteenveto 28.10.2009

Lisätiedot

Oulun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2006

Oulun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2006 Oulun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2006 Versio : 3.12.2007 B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Oulun kaupunki 2002-2006 Oulun kaupunkikonserni 2006 Oulun kaupunkikonserni - yhteenveto 30.11.2007

Lisätiedot

Vantaan kaupungin tilinpäätösanalyysi 2005

Vantaan kaupungin tilinpäätösanalyysi 2005 Vantaan kaupungin tilinpäätösanalyysi 2005 Versio : 18.12.2006 B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Toimintaympäristön muutokset Vantaan kaupunki 2005 Vantaan kaupunkikonserni - yhteenveto 18.12.2006

Lisätiedot

Turun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2005

Turun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2005 Turun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2005 Versio : 22.9.2006 B&MANs -1- Sisältö Tausta ja tavoitteet Turun kaupunki 2001-2005 Turun kaupunkikonserni - yhteenveto 22.9.2006 2-2- Kuntien tilipäätösanalyysit

Lisätiedot

Helsingin kaupungin tilinpäätösanalyysi 2009

Helsingin kaupungin tilinpäätösanalyysi 2009 Helsingin kaupungin tilinpäätösanalyysi 29 versio : 1.9.21 B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Helsingin kaupunki 25-29 Helsingin kaupunkikonserni 29 Helsingin kaupunki - yhteenveto 1.9.21 2-2 -

Lisätiedot