Helsingin kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2012"

Transkriptio

1 Helsingin kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 212 versio:

2 Sisältö Tausta ja tavoitteet Helsingin kaupunki Helsingin kaupunkikonserni 212 Helsingin kaupunkikonserni yhteenveto

3 Kuntien tilipäätösanalyysit Kuntien tilipäätösanalyysientavoite on tarjota kuntalaisille, päättäjille, medialle sekä muille kuntataloudesta kiinnostuneille tahoille riippumaton ja analyyttinen väline kaupunkien taloudellisen tilan seurantaan. Analyysi on tehty yritystaloudellisesta näkökulmasta, mutta malli on kuitenkin räätälöity kuntataloudelle soveltaen olemassa olevia yritysanalyysityökaluja. Lähestymistapa mahdollistaa kuntien taloudellisen kehityksen seuraamisen aiempaa tarkoituksenmukaisimmilla, tarkemmilla ja vertailukelpoisimmilla mittareilla. Seuranta on säännöllistä ja sen tarkoituksena on helpottaa kuntatalouden ja kuntien toiminnan ymmärtämistä sekä lisätä sen läpinäkyvyyttä. Näin analyysien tarkoituksena on edesauttaa myös kuntataloudesta käytävän keskustelun tason ja kiinnostuksen kohenemista ja kannustaa myös kuntalaisten ja yksityisen sektorin aktiivisempaa osallistumista kuntataloudesta käytävään keskusteluun. Analyyseissä kuntien asukkaita kutsutaan asukasomistajiksi soveltaen kuluttajaosuuskuntien asiakasomistaja-käsitettä, sillä kunnallisella toiminnalla on monia yhtäläisyyksiä juuri kuluttajaosuuskuntien kanssa. Asukkaat sekä rahoittavat kuntien toiminnan että käyttävät niiden tarjoamia palveluita. Kuntatalouden tarkasteleminen omistajan näkökulmasta muistuttaa myös siitä, että kuntalaisten intresseissä on valvoa ja pohtia, kuinka kuntakonsernien laajoja omaisuusmassoja hallitaan ja hyödynnetään. Verkkosivuillewww.asukasomistajat.fi päivitetään vuoden mittaan suurimpien kuntien tilinpäätösanalyysien versiot

4 Suurkaupunkien konsernirakenne B&MANs analyysi kattaa koko kaupunkikonsernin Kaupunkikonserni Emokaupunki Peruskunta Tytäryhtiöitä x kpl Kaupungin toimialatoiminta + Rahastot + Liikelaitokset + Säätiöitä x kpl Kuntayhtymiä x kpl

5 Sisältö Tausta ja tavoitteet Helsingin kaupunki Helsingin kaupunkikonserni 212 Helsingin kaupunkikonserni yhteenveto

6 Helsingin asukasomistajan nettovarallisuus oli vuoden 212 lopussa eur vastaava luku oli Turussa eur eur Asukasomistajakohtainen osakekurssi = ,1 EUR ( + 54 ) * Asukasomistajakohtainen osakekurssi = (kaupunkikonsernin oma pääoma + vapaat varaukset + liittymismaksut) / asukasmäärä Pääoma sidottu toimintaan Sijoitukset - toimintaan Sijoitukset - rahoitus Korolliset velat OPO

7 Helsingin kaupunki Helsingin kaupungin toimialatoiminta 212 Liikelaitokset 212 Kaupungin johtajan toimiala Rahastot Helsingin Energia Sosiaali- ja terveystoimi Asuntolainarahasto Asuntotuotantorahasto Helsingin Satama Palmia Sivistys- ja henkilöstötoimi Kaupunginsuunnittelu- ja kiinteistötoimi Rakennus- ja ympäristötoimi Ulkoilu- ja urheilurahasto Vakuutusrahasto Innovaatiorahasto Helsingin Liikennelaitos Talpa Oiva Akatemia Board & Management Services Oy - 7 -

8 Kaupungin tuloverokertymän kasvu oli 88,3 meurmutta osuus yhteisöveron tuotoista tippui 71,5 meur -verokertymä yhtensä kuitenkin 19 meurkorkeammat suhteessa viime vuoteen jolloin kunnallisverokorotuksen kautta verotulot kasvoivat 15 meur ja suhteessa vuoteen 21 tuloverokertymä oli 25 meur korkeampi. Helsingin kaupungin tuloslaskelma ERO 5v CAGR 1v muutos 212/211 Kunnan tulovero ,95 % 3,98 % Osuus yhteisöveron tuotoista ,22 % -21,35 % Kiinteistövero ,1 % 1,2 % Koiravero/Muut verot ,18 % -3,72 % Verotulot yhteensä ,41 %,7 % Yksi veroprosentti tuo kaupungille 125 meur

9 Valtionosuudet olivat 37,5 meur suuremmat suhteessa vuoteen 211 ja kasvavat yli 13 % vuosivauhtia osuuksien analysointia on haasteellista koska niiden käsittely ja raportointi on kirjanpidossa muuttunut Muutos HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki 212/ ,5 % 17,5 % 17,5 % 18,5 % 18,5 % % 5v CAGR Peruspalveluiden valtionosuus Yleinen Sosiaali-ja terveydenhuolto Opetus- ja kultuuritoimi v21 järjestelmämuutoksen tasaus Valtionosuudet brutto ,88 % Verotulojen tasaus ,1 % Valtionosuudet netto ,39 % Valtionosuuksien käsittely kirjanpidossa on muuttunut ja vertailu edellisiin vuosiin on huono : - Elatustuen palautukset yht keur:a kirjattu tuloslaskelmaan muihin toimintatuottoihin - Kotikuntakorvaustulot yht keur:a kirjattu tuloslaskelmaan myyntituottoihin - Kotikuntakorvausmenot yht keur:a kirjattu tuloslaskelmaan palvelujen ostoihin. Eli faktiset maksut olivat vuonna 212 yhteensä keur. Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antaman ohjeistuksen mukaan Vuoden 21 tilinpäätöksessä vertailutietona vuodelta 29 riittää Valtionosuudet yhteensä, koska järjestelmän muutoksen vuoksi vastaavia eriä ei ole mahdollista erotella

10 Kokonaisuudessaan tuloja kertyi kaupunkitasolla vuonna 212 yli 5 mrd eur verotulot ja valtion osuudet edustivat siitä 6,7 % -5v kasvuvauhti oli 3,7 %. ERO Helsingin kaupungin tuloslaskelma /211 5v CAGR 1v muutos Myyntituotot ,89 % 1,59 % Maksutuotot ,5 % 1,76 % Tuet ja avustukset ,51 % 6,7 % Vuokratuotot ,16 % 7,48 % Muut tuotot ,34 % -1,94 % Toimintatuotot ,24 % 2,79 % Valmistus omaan käyttöön ,59 % -12,9 % Verotulot ,41 %,7 % Valtionosuudet ,39 % 14,42 % Verot ja valtionosuudet ,2 % 1,88 % Satunnaiset tuotot ,37 % 1634,23 % Satunnaiset kulut ,47 % 21,45 % Myyntivoitot/tappiot ,15 % 1741,82 % " Liikevaihto " ,68 % 2,92 % HSE ympäristöpalvelut kuntayhtymään siirtyivät Helsingin Veden toiminnot jolloin kirjattiin v ,1 meur myyntivoitto

11 Helsingin kaupunki Kaupungilla on 352 meur edestä korvamerkattuja voittovaroja Helsingin kaupungin Asunto- Asunto- Urheilu- ja Vakuutus- Innovaatio Rahastot Rahastot 212 lainarahasto tuotantrahasto ulkoilurahasto rahasto rahasto yhteensä Tulot M enot Toim.kate Poistot Liikevoitto ,2 % Rahoituskulut Rahoitustuotot Nettotulos Mihin sidottu Sidottu toimintaan Sijoitukset - toimintaan Sijoitukset - rahoitus Sidottu pääoma Miten rahoitettu Lainat kaupungilta/kunnalta Muut rahottajat Korolliset velat Oma pääoma Peruspääoma Data Helsingin kaupunki Analyysi : B&MANs

12 Helsingin kaupunki Helsingin kaupungin liikelaitosten liikevaihto vuonna 212 oli meur ( + 13 meur ) ja toiminnan kokonaisliikevoitto 239 meur ( -56 meur ) keur Liikelaitokset Helsingin Energia Helsingin HKL-liikelaitos Helsingin Kaupungin Helsingin Talous- Oiva Yhteensä 212 Satama Palmia-liikelaitos hallintopalvelu-ll Akatemia Tulot Menot Toim.kate Poistot Liikevoitto ,35 % 2,37 % 15,59 % 1,92 %,78 % -2,1 % 19,46 % Rahoituskulut Rahoitustuotot Verot Nettotulos ,31 % 18,68 % 7,99 % 1,94 %,79 % -2,1 % 18,94 % Peruspääomak orvaus Tulos ,3 % 11,51 % 2,8 % 1,83 %,58 % -2,43 % 13,86 % Data Helsingin kaupunki Analyysi : B&MANs Yhtiöitettävä mennessä

13 Helsingin kaupunki Helsingin Kaupungin liikelaitokset sitovat toimintaansa meur ( - 41 meur ) - energiatoiminta siitä suurimman osan ( meur ) keur Liikelaitokset Helsingin Energia Helsingin HKL-liikelaitos Helsingin Kaupungin Helsingin Talous- Oiva Yhteensä 212 Satama Palmia-liikelaitos hallintopalvelu-ll Akatemia Sidottu toimintaan Sijoitukset Kassa Sidottu pääoma Lainat kaupungilta Muut rahottajat Korolliset velat Oma pääoma Peruspääoma Peruspääoman 9,99 % 1,5 % 9, % 8, % 8,6 % 7,74 % 9,89 % tuottovaatimus Faktinen OPO % 4,15 % 1,63 % 1,93 %,52 % 3,37 % 16,9 % 3,12 % vaatimus Yhtiöitettävä mennessä Data: Helsingin kaupunki Analyysi : B&MANs

14 Helsingin kaupungin organisaatio vuoden 212 vaihteessa Henkilöstö = Henkilöstökulut = 1 8 meur Henkilöstö = Henkilöstökulut = meur

15 Vuoden 212 liikevoitto oli 8, meur kaupungin kustannusmassa kasvoi 5,4 % kokonaiskustannusten nousu oli kaupunkitasolla 223,2 meur ( = 1,75 kunnallisvero % ) ERO Helsingin kaupungin tuloslaskelma /211 5v CAGR 1v muutos " Liikevaihto " ,68 % 2,92 % Palkat ja palkkiot ,6 % 4,44 % Eläk ek ulut ,74 % 8,48 % Muut hlö sivuk ulut ,14 % 2,99 % Henkilöstökulut yhteensä ,8 % 5,21 % Palvelujen ostot ,26 % 2,55 % Aineet,tarvikkeet ja tavarat ,12 % 9,3 % Avustukset ,68 % 9,52 % Vuokrakulut ,45 % 1,89 % Muut toimintakulut ,85 % 13,94 % Toiminnankustannukset ,45 % 5,1 % Toimintakate ,53 % -13,59 % Poistot ,43 % 9,6 % Liikevoitto ,67 % -58,65 % Kustannusmassa ( toiminta + poistot ) ,67 % 5,36 % Ulkoistamisaste 31,19 % 32,4 % 31,9 % 3,49 % 3,51 % -,85 %

16 Rahoitustoiminnan tulos oli samalla tasolla kuin vuosi sitten kaupungin nettotulos oli 145 meur( -1 meur) ERO Helsingin kaupungin tuloslaskelma /211 5v CAGR 1v muutos Liikevoitto ,67 % -58,65 % Kork otuotot ,83 % -2,14 % Muut rahoitustuotot ,26 % 6,96 % Kork ok ulut ,1 % -18,48 % Muut rahoitusk ulut ,75 % 129,84 % Nettokorot ,57 % -1,11 % Arvonalentumiset -5 5 Nettotulos ,45 % 4461,43 %

17 Helsingin kaupunki sitoo pääomia 1,3 mrd eur kaupunki on lähes velaton, netto velkaa,5 mrd ja omaa pääomaa 9,2 mrd eur keur Sidottu pääoma ( 211 ) = ( ) Sidottu pääoma ( 212 ) = ( ) Pääoma sidottu toimintaan Sijoitukset - toimintaan Sijoitukset - rahoitus Korolliset velat OPO

18 Konsolidoimalla peruskunta, rahastot ja liikelaitokset syntyy Helsingin kaupunki keur Helsingin kaupunki Perus- Rahastot Liike- Helsingin 212 kunta laitokset Eli- kaupunki minoinnit Tulot M enot Toiminta kate Poistot Liikevoitto ,54 % -27,2 % 19,46 % 1,53 % Rahoituskulut Rahoitustuotot Verot Peruspääomakorvaus Liikelaitoksiin sijoitettu pääoma Helsingin kaupunki Perus- Rahastot Liike- Helsingin 212 kunta laitokset Eli- kaupunki minoinnit Sidottu toimintaan Sijoitukset - toimintaan Sijoitukset -rahoitus Sidottu pääoma Korolliset velat Oma pääoma Peruspääoma Väh.osuus + muut tyttäret Tuloksen oikaisut Nettotulos ,88 %

19 Helsingin kaupungin kassavirta vuonna 212 Helsingin kaupunki keur Rahoituslaskelma Muutos /211 Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Toiminnan rahavirta Vuoden 212 investoinnit kaupunki tasolla olivat 65 meur, lainoja maksettiin takaisin 77 meuredestä ja kassavaorja vähennettiin 143 meur.nettoinvestoinnitrahoitettiin pääosin kaupungin tulorahoituksella liikelaitosten invstoinnit olivat 167 meur. Invetointimenot Rahoitusosuudet inv.menoihin Pysyvien vastaavien luovutustulot Invetsointien rahavirta Toiminnan ja investointien rahavirta Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Antolainauksen muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikasten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Lainakanna muutokset Oman pääoman muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat

20 Sisältö Tausta ja tavoitteet Helsingin kaupunki Helsingin kaupunkikonserni

21 Helsingin kaupungin tytäryhtiötoiminta kuusi laajempaa kokonaisuutta Helsingin kaupunki Auroranlinna Koy Helsingin kaupunginkonserni 211 Arava toimínta Helsingin Korkotukiasunnot Keskinäinen Koy Helsingin Palveluasunnot Koy 4 52 Helsingin Asumisoikeus Oy 5 54 Helsingin kaupungin asunnot Oy 14 kpl Asuntoyhtiöitä 28 kpl Kiinteistöyhtiöitä Kiinteistö toimintaa Energia toimintaa Helen Sähköverkko Oy Mankala Oy 3 77 Mitox Oy Suomen Energia-Urakointi Oy Kunnalista liiketoimintaa 5 kpl Liiketoimintaa tytäryhtiöt ( pois lukien energia) Säätiötoiminta Kuntayhtymät Hgin kaupungin 45-vuotistaiteilijatalosäätiö Helsingin Seniorisäätiö Helsingin seudun kesäyliopistosäätiö Helsingin teatterisäätiö Helsinki-instituutin säätiö Helsinki-viikon säätiö Jääkenttäsäätiö Oulunkylän Sairaskotisäätiö Stadion-säätiö UMO säätiö Helsingin Musiikkitalon säätiö Niemikotisäätiö Hgin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) 2 34 Kårkulla samkommun 3 31 Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta (YTV ) 4 31 Uudenmaan liitto Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä Hgin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) 136 kpl = analyysin kohteena

22 Helsingin kaupungin sosiaalinen asuminen vuonna 212 tulot/asukas = 675,13 eur kun vastaava luku Turun kaupungissa oli 496,84 eur Auroranlinna Koy Helsingin Korkotukiasunnot Keskinäinen Koy Helsingin kaupunki Sosiaalinen 212 asuminen Arava toimínta Arava toimínta Arava toimínta Arava toimínta Helsingin Palveluasunnot Koy 4 52 Helsingin Asumisoikeus Oy 5 54 Helsingin kaupungin asunnot Oy Tulot Jakomäen Kiinteistöt Oy Laajasalon Kiinteistöt Oy M enot Maunulan Asunnot Koy Pihlajiston Kiinteistöt Oy Toiminta kate Kantakaupungin Kiinteistöt Oy Kannelmäen Kiinteistöt Oy Poistot Myllypuron Kiinteistöt Oy Vesalan Kiinteistöt Oy Malmin Kiinteistöt Oy Liikevoitto ,91 % ,46 % , % ,56 % ,51 % Vallilan Kiinteistöt Oy Pohjois-Haagan Kiinteistöt Oy Pikku-Huopalahden Kiinteistöt Oy Siilitien Kiinteistöt Oy Rahoituskulut Rahoitustuotot Malminkartanon Kiinteistöt Oy Suutarilan Kiinteistöt Oy Verot Puotilan Kiinteistöt Oy Roihuvuoren Kiinteistöt Oy Peruspääomakorvaus Vuosaaren Kiinteistöt Oy Kumpulan Kiinteistöt Oy Kontulan Kiinteistöt Oy Helsingin Kansanasunnot Oy Väh.osuus + muut tyttäret Tuloksen oikaisut Nettotulos ,71 % ,1 % ,1 % ,2 % ,31 % Laskenta periaatteita muutettu Toimintakate = 39,45 % ( 212 ) ja 39,45 % ( 211 ) Korko = 3 % ( 212 ) ja 2,75 % ( 211 ) Poistot = 3,22 % ( 212 ) ja 2,37 % ( 211) Rahoitustuotot =,79 % ( 212) ja 6,26 % ( 211)

23 Helsingin kaupungin arava-kiinteistötoiminta vuonna 212 sidottu pääoma/asukas = 4 725,47 eur kun vastaava luku Turun kaupungissa oli 3 81,64 eur Auroranlinna Koy Helsingin Korkotukiasunnot Keskinäinen Koy Helsingin Palveluasunnot Koy 4 52 Helsingin Asumisoikeus Oy 5 54 Helsingin kaupungin asunnot Oy Helsingin kaupunki Sosiaalinen 212 asuminen Arava toimínta Arava toimínta Arava toimínta Arava toimínta Jakomäen Kiinteistöt Oy Laajasalon Kiinteistöt Oy Maunulan Asunnot Koy Pihlajiston Kiinteistöt Oy Kantakaupungin Kiinteistöt Oy Sidottu toimintaan Sijoitukset - toimintaan Kannelmäen Kiinteistöt Oy Myllypuron Kiinteistöt Oy Sijoitukset -rahoitus Vesalan Kiinteistöt Oy Malmin Kiinteistöt Oy Vallilan Kiinteistöt Oy Pohjois-Haagan Kiinteistöt Oy Pikku-Huopalahden Kiinteistöt Oy Sidottu pääoma Korolliset velat Oma pääoma Siilitien Kiinteistöt Oy Malminkartanon Kiinteistöt Oy Suutarilan Kiinteistöt Oy Puotilan Kiinteistöt Oy Roihuvuoren Kiinteistöt Oy Vuosaaren Kiinteistöt Oy Kumpulan Kiinteistöt Oy Kontulan Kiinteistöt Oy Helsingin Kansanasunnot Oy 21 alueellista asuinkiinteistöyhtiöitä fuusioitiin Helsingin kaupungin asunnot Oy:öön

24 Helsingin kaupungin yhtiöitetty energiatoiminta 212 konsernin sisäinen myynti 76,7meur ( 35 % ) Helsingin kaupunki Energia Energia Energia Energia Energia 212 toimintaa toimintaa toimintaa toimintaa toimintaa Tulot M enot Toiminta kate Poistot Helen Sähköverkko Oy Mankala Oy 3 77 Mitox Oy Suomen Energia-Urakointi Oy Liikevoitto , % Rahoituskulut ,37 % ,4 % ,82 % ,15 % Rahoitustuotot Verot Peruspääomakorvaus Väh.osuus + muut tyttäret Tuloksen oikaisut Nettotulos ,5 % ,11 % ,86 % ,3 % ,2 %

25 Helsingin kaupungin yhtiöitetty energiatoiminta vuonna Helsingin kaupunki Energia Energia Energia Energia Energia 212 toimintaa toimintaa toimintaa toimintaa toimintaa Helen Sähköverkko Oy Mankala Oy 3 77 Mitox Oy Suomen Energia-Urakointi Oy Sidottu toimintaan Sijoitukset - toimintaan 12 6 Sijoitukset -rahoitus Sidottu pääoma Korolliset velat Oma pääoma

26 Helsingin kaupungin muu kiinteistötoiminta vuonna Helsingin kaupunki Kiinteistö 212 toimintaa Kiinteistö toimintaa Kiinteistö toimintaa Kiinteistö toimintaa Kiinteistö toimintaa Tulot M enot Toiminta kate kpl Asuntoyhtiöitä 28 kpl Kiinteistöyhtiöitä Poistot Liikevoitto , % -1,34 % -,74 % 3,26 % 3,57 % Rahoituskulut Rahoitustuotot Verot Peruspääomakorvaus Väh.osuus + muut tyttäret Tuloksen oikaisut Nettotulos ,56 % -2,14 % 5,7 % 2,15 % -4,75 %

27 Helsingin kaupungin muu kiinteistötoiminta vuonna Helsingin kaupunki Kiinteistö 212 toimintaa Kiinteistö toimintaa Kiinteistö toimintaa Kiinteistö toimintaa Kiinteistö toimintaa Sidottu toimintaan kpl Asuntoyhtiöitä 28 kpl Kiinteistöyhtiöitä Sijoitukset - toimintaan Sijoitukset -rahoitus Sidottu pääoma Korolliset velat Oma pääoma

28 Helsingin kaupungin yhtiöitetty muu liiketoimintatoiminta vuonna Helsingin kaupunki Kunnalista 212 liiketoimintaa Kunnalista liiketoimintaa Kunnalista liiketoimintaa Kunnalista liiketoimintaa Kunnalista liiketoimintaa Simonaukion Pysäköinti Oy Etelä_Hermannin Pysäköinti Oy Finlandia-talo Oy Lasipalatsin Mediakeskus Oy Länsi-Viikinmäen Pysäköinti Oy Malmin Liiketalo Oy Tulot Forum Virium Helsinki Oy 5 72 Gardenia-Helsinki Oy Malmin Pysäköintitalo Oy Metropolilab Oy M enot Helsingin Bussiliikenne Oy Helsingin Ice Sport Center Oy Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy Paciuksenkadun Pysäköinti Oy Toiminta kate Helsingin Konsernihankinta Oy Helsingin Leijona Oy Palvelukeskus Albatross Oy Posivire Oy Poistot Helsingin Liikuntahallit Oy Helsingin Matkailu Oy Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy Rastilankallion Pysäköinti Oy Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy Seure Henkilöstöpalvelut Oy Liikevoitto ,54 % ,31 % ,89 % ,21 % ,29 % Helsingin V Yhteiskoulun Talo Oy Helsingin Väylä Oy Helsinki Abroad Ltd Oy Suomenlinnan Liikenne Oy Työmaahuolto Oy Töölönlahden Pysäköinti Oy Rahoituskulut Helsinki Region Marketing Oy Helsinki Stadion Oy Urheiluhallit Oy Viikinmäen Pysäköinti Oy Rahoitustuotot Hämeentien Pysäköinti Oy Itä-Pasilan Pysäköinti Oy Virvatulentien Pysäköinti Oy Vuosaaren Liikuntakeskus Oy Verot 2 51 Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy Kalasataman jätteen putkikeräys Oy Vuosaaren Urheilutalo Oy öö jokin tytäryhteisö Peruspääomakorvaus Väh.osuus + muut tyttäret Kallahden Pysäköinti I Oy Kivikon Pysäköinti I Oy Kivikon Pysäköinti II Oy Simonaukion Pysäköinti Oy Suomenlinnan Liikenne Oy Tiedepuiston Asunnot Oy Tuloksen oikaisut Kontulan Palvelutalo Oy 5 94 Suomen Merituuli Oy Nettotulos ,59 % ,75 % ,35 % ,55 % ,59 % 5 kpl Liiketoimintaa tytäryhtiöt ( pois lukien energia)

29 Helsingin kaupungin yhtiöitetty muu liiketoimintatoiminta vuonna Simonaukion Pysäköinti Oy Lasipalatsin Mediakeskus Oy Etelä_Hermannin Pysäköinti Oy Finlandia-talo Oy Länsi-Viikinmäen Pysäköinti Oy Malmin Liiketalo Oy Forum Virium Helsinki Oy Malmin Pysäköintitalo Oy Helsingin kaupunki Kunnalista 212 liiketoimintaa Kunnalista liiketoimintaa Kunnalista liiketoimintaa Kunnalista liiketoimintaa Kunnalista liiketoimintaa 5 72 Gardenia-Helsinki Oy Helsingin Bussiliikenne Oy Helsingin Ice Sport Center Oy Helsingin Konsernihankinta Oy Helsingin Leijona Oy Metropolilab Oy Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy Paciuksenkadun Pysäköinti Oy Palvelukeskus Albatross Oy Posivire Oy Helsingin Liikuntahallit Oy Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy Sidottu toimintaan Helsingin Matkailu Oy Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy Rastilankallion Pysäköinti Oy Seure Henkilöstöpalvelut Oy Sijoitukset - toimintaan Sijoitukset -rahoitus Helsingin V Yhteiskoulun Talo Oy Helsingin Väylä Oy Helsinki Abroad Ltd Oy Suomenlinnan Liikenne Oy Työmaahuolto Oy Töölönlahden Pysäköinti Oy Sidottu pääoma Helsinki Region Marketing Oy Helsinki Stadion Oy Urheiluhallit Oy Viikinmäen Pysäköinti Oy Korolliset velat Hämeentien Pysäköinti Oy Itä-Pasilan Pysäköinti Oy Virvatulentien Pysäköinti Oy Vuosaaren Liikuntakeskus Oy Oma pääoma Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy Kalasataman jätteen putkikeräys Oy Vuosaaren Urheilutalo Oy öö jokin tytäryhteisö Kallahden Pysäköinti I Oy Simonaukion Pysäköinti Oy Kivikon Pysäköinti I Oy Suomenlinnan Liikenne Oy Kivikon Pysäköinti II Oy Tiedepuiston Asunnot Oy Kontulan Palvelutalo Oy 5 94 Suomen Merituuli Oy 5 kpl Liiketoimintaa tytäryhtiöt ( pois lukien energia)

30 Helsingin kaupungin säätiötoiminta vuonna Helsingin kaupunki Säätiö- Säätiö- Säätiö- Säätiö- Säätiö- 212 toiminta toiminta toiminta toiminta toiminta Tulot M enot Hgin kaupungin 45-vuotistaiteilijatalosäätiö 2 79 Helsingin Musiikkitalon säätiö Toiminta kate Helsingin Seniorisäätiö Helsingin seudun kesäyliopistosäätiö Poistot Helsingin teatterisäätiö Helsinki-viikon säätiö Jääkenttäsäätiö 8 55 Niemikotisäätiö Oulunkylän Sairaskotisäätiö Stadion-säätiö UMO säätiö Liikevoitto 468,5 % Rahoituskulut -329 Rahoitustuotot ,61 % ,51 % ,91 % ,93 % Verot Peruspääomakorvaus Väh.osuus + muut tyttäret Tuloksen oikaisut Nettotulos 635,68 % 87,98 % 929 1,15 % ,18 % 779 1,2 %

31 Helsingin kaupungin säätiötoiminta vuonna Helsingin kaupunki Säätiö- Säätiö- Säätiö- Säätiö- Säätiö Hgin kaupungin 45-vuotistaiteilijatalosäätiö 212 toiminta toiminta toiminta toiminta toiminta 2 79 Helsingin Musiikkitalon säätiö Helsingin Seniorisäätiö Helsingin seudun kesäyliopistosäätiö Helsingin teatterisäätiö Helsinki-viikon säätiö Sidottu toimintaan Sijoitukset - toimintaan Jääkenttäsäätiö 8 55 Niemikotisäätiö Sijoitukset -rahoitus Oulunkylän Sairaskotisäätiö Stadion-säätiö UMO säätiö Sidottu pääoma Korolliset velat Oma pääoma

32 Helsingin kaupungin kuntayhtymätoiminta vuonna 212 tulot/asukas = 1 868,67 eur vastaava luku oli Turun kaupungissa 1 127,42 eur Helsingin kaupunki Kunta- Kunta- Kunta- Kunta- Kunta- 212 yhtymät ( HEL-osuus) yhtymät yhtymät ( HEL-osuus) ( HEL-osuus) yhtymät yhtymät Tulot M enot Toiminta kate Hgin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) 2 34 Kårkulla samkommun 3 31 Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta (YTV ) 4 31 Uudenmaan liitto Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä Hgin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) Poistot Liikevoitto ,9 % Rahoituskulut ,5 % ,8 % ,23 % ,52 % Rahoitustuotot Verot Peruspääomakorvaus Väh.osuus + muut tyttäret Tuloksen oikaisut Nettotulos ,83 % ,5 % ,13 % 2 82,28 % ,44 %

33 Helsingin kaupungin kuntayhtymätoiminta vuonna 212-sidottu pääoma / asukas = 2 174,97 eur vastaava luku oli Turun kaupungissa 747,57 eur eli Helsingin kaupunki käyttää kuntayhtymä rakennetta Turun kaupunkia paljon laajemmin Helsingin kaupunki Kunta- Kunta- Kunta- Kunta- Kunta- 212 yhtymät yhtymät yhtymät yhtymät yhtymät Hgin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) 2 34 Kårkulla samkommun 3 31 Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta (YTV ) 4 31 Uudenmaan liitto Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä Hgin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) Sidottu toimintaan Sijoitukset - toimintaan Sijoitukset -rahoitus Sidottu pääoma Korolliset velat Oma pääoma HSE ympäristöpalvelut kuntayhtymään siirtyivät Helsingin Veden toiminnot

34 Helsingin kaupungin konsernituloslaskelma vuonna 212 ja sen keskeisimmät yksiköt Helsingin kaupunki Perus- Rahastot Liike- Helsingin Sosiaalinen Energia Kiinteistö Kunnalista Säätiö- Kunta- Helsingin 212 kunta laitokset Eli- kaupunki asuminen toimintaa toimintaa liiketoimintaa toiminta yhtymät Eli- Kaupunki minoinnit ( HEL-osuus) minoinnit (konserni) Tulot M enot Toiminta kate Poistot Liikevoitto ,54 % -27,2 % 19,46 % 1,53 % 17,91 % 17, % 14, % -1,54 %,5 % 3,9 % 3,69 % Rahoituskulut Rahoitustuotot Verot Peruspääomakorvaus Väh.osuus + muut tyttäret Tuloksen oikaisut Nettotulos ,88 % -,71 % 11,5 % 6,56 % -2,59 %,68 % -,83 % 2,47 % Helsingin kaupungin tyttäret

35 Helsingin kaupungin konsernin liikevaihto vuonna 212 josta yli ½ kertyy muista kuin verotuloista Helsingin Kaupungin Muutos 212/211 Ero = konserni vs konsernituloslaskelma kaupunki Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut tuotot Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Verotulot Valtionosuudet Verot ja valtionosuudet ,9 % Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Osuus osakkkuusyhteisöjen voitosta Myyntivoitot/tappiot " Liikevaihto " Tyttärien liikevaihto

36 Helsingin kaupungin konsernin kokonaiskustannukset kasvoivat 292 meur vuonna 212 ulkoistamisaste oli 25,8 % Helsingin Kaupungin Muutos 212/211 Ero = konserni vs konsernituloslaskelma kaupunki " Liikevaihto " Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut hlö sivukulut Henkilöstökulut yhteensä Palvelujen ostot Aineet,tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut Toiminnankustannukset Toimintakate Poistot Tilikauden yli/alipariarviot Liikevoitto Kustannusmassa ( toiminta + poistot ) Ulkoistamisaste 25,82 % 26,71 % Tyttärien liikevoitto

37 Helsingin kaupungin konsernin nettotulos oli 154 meur vuonna kunnalisveroprosenttin tuotto oli 125 meur Helsingin Kaupungin Muutos 212/211 Ero = konserni vs konsernituloslaskelma kaupunki Liikevoitto Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Konsernin sisäisiä Netto korot Arvonalentumiset -6 6 Netto tulos Tyttärien nettotulos

38 Helsingin kaupunginkonserni vuosina nettotulosta kerätty kumulatiivisesti meur Helsingin kaupunki Helsingin Helsingin Helsingin Helsingin Helsingin 212 Kaupunki (konserni) Kaupunki (konserni) Kaupunki (konserni) Kaupunki (konserni) Kaupunki (konserni) Tulot M enot Toiminta kate Poistot Liikevoitto ,69 % ,19 % ,78 % ,21 % ,12 % Rahoituskulut Rahoitustuotot Verot Peruspääomakorvaus Väh.osuus + muut tyttäret Tuloksen oikaisut Nettotulos ,47 % ,9 % ,97 % ,17 % ,5 %

39 Helsingin kaupunginkonserni pääomia on 5 vuoden aikana sidottu 2 19 meur jota on rahoitettu ottamalla meur uutta laina ja loput rahoitettu syntyneillä voittovaroilla Helsingin kaupunki Helsingin Helsingin Helsingin Helsingin Helsingin 212 Kaupunki (konserni) Kaupunki (konserni) Kaupunki (konserni) Kaupunki (konserni) Kaupunki (konserni) Sidottu toimintaan Sijoitukset - toimintaan Sijoitukset -rahoitus Sidottu pääoma Korolliset velat Oma pääoma

40 Helsingin kaupungin konserni pääomat vuonna keskeisimmät yksiköt Helsingin kaupunki Perus- Rahastot Liike- Helsingin Sosiaalinen Energia Kiinteistö Kunnalista Säätiö- Kunta- Helsingin 212 kunta laitokset Eli- kaupunki asuminen toimintaa toimintaa liiketoimintaa toiminta yhtymät Eli- Kaupunki minoinnit minoinnit (konserni) Sidottu toimintaan Sijoitukset - toimintaan Sijoitukset -rahoitus Sidottu pääoma Korolliset velat Oma pääoma Helsingin kaupungin tyttäret

41 Helsingin kaupunkikonsernin kassavirta vuonna 212 Konserni Konserni Ero Ero = konserni /211 vs kaupunki Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Toiminnan rahavirta Investoinnit olivat konsernitasolla 1 167,5 meur, joista 517,9 meur tehtiin tytäryhtiöihin. Rahoitustarve oli 249,7 meur. Velkaa maksettiin takaisin 26,4 meur edestä, pääomia vapautui 123,3 meur, uutta pääomaa kanavoitiin 7,3 meur ja kassavaroja vähennettiin 14,1 meur edestä Konsernin kassassa oli vuodenvaihteessa lähes 9 meur. Investointimenot Rahoitusosuudet inv.menoihin Pysyvien vastaavien luovutustulot Invetsointien rahavirta Toiminnan ja investointien rahavirta Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Antolainauksen muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikasten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Lainakanna muutokset Oman pääoman muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat

42 Helsingin kaupunkikonserni sitoo 13,4 meur edestä pääomia nettovelkaa on 3,3 meur => netto varallisuutta yli 9 mrd eur nettovelka Sidottu pääoma ( v211) = keur ( ) Sidottu pääoma = keur ( ) Pääoma sidottu toimintaan Sijoitukset - toimintaan Sijoitukset - rahoitus Korolliset velat OPO Data Helsingin kaupunki Analyysi : B&MANs

43 Helsingin kaupungin talousmaastossa käy lähivuosina kova rytinä Teksti : Kyösti Jurvelin/Kauppalehti Analyysi : B&MANs Kaupunki tulee tekemään todennäköisesti miljardiluokan sisäiset omistusjärjestelyt. Tämä johtuu siitä, että tuleva kuntalaki velvoittaa kaupungit yhtiöittämään markkinoilla toimivat liikelaitoksena vuoden 215 alkuun mennessä. Helsingissä tämä tarkoittaa energia-ja satamaliikelaitoksen osakeyhtiöittämistä. Jos muun muassa catering-, hää-ja vartiointipalveluja tuottava Palmia liikelaitos jatkaa toimimistaan nykyisellä tavalla, myös se on yhtiöitettävä. Yhtiöittäminen tulee merkitsemään isoja muutoksia kaupungin tulokseen. Osakeyhtiöittämisen myötä kaupungin tuloslaskelmasta siirtyy noin 2 miljoonan euron edestä voittoja kaupunkikonsernin tuloslaskelmaan. Tähän saakka Helsingin tulosta on seurattu yleensä vain kaupungin tuloslaskelmasta, jossa eivät ole mukana tytäryhtiöt ja osuudet kuntayhtymistä, joiden tulovirrat näkyvät vähemmän seuratussa konsernin tuloslaskelmassa. Muutokset tulevat todennäköisesti merkitsemään suurten sisäisten myyntivoittojen syntymistä. Esimerkiksi Helsingin energialiikelaitos on arvostettu taseessa vajaan 5 miljoonan euron arvoiseksi. Jos Helsinki arvostaa järjestelyssä energiatoimintansa varsinaiseen markkina-arvoon, joka voi olla noin 2 3 miljardia euroa, yhtiöittämisen seurauksena syntyy vähintään 1,5 miljardin euron myyntivoitto. Tämä hokkuspokkusraha tulee nostamaan kaupungin tulosta merkittäväksi. Näin pelkän kaupungin tuloslaskelman seuraaminen ei anna todellista kuvaa Helsingin toiminnasta ja tuloksesta. Katseet on suunnattava konsernilaskelmaan, jossa sisäiset myyntivoitot eliminoituvat. Konsernitoimintojen merkitysten kasvaessa, kaupunkien talousseurantaa koskeva lainsäädäntö on vanhentunut. Aivan äärimmillään voisi käydä jopa niin, että Helsingin kaupungin talous voisi mennä tulevina vuosia sisäisten tulosiirtyminen myötä alijäämäiseksi. Ohjeistusten mukaan kaupunkien on saatava taloutensa tasapainoon useamman vuoden sisältävän taloussuunnittelukauden puitteissa. Tämä pitäisi tehdä siitä huolimatta, vaikka konsernin talous olisi kokonaisuudessaan terve. Tilanne voisi synnyttää yhtälön, jossa kunnallisveroa pitäisi korottaa peruskaupungin alijäämän takia, vaikka konserni olisi vankasti plussalla

44 Käynnissä olevan kuntalain uudistuksen yhteydessä on tulossa muutoksia konsernisäännöstöön. Teksti : Kyösti Jurvelin/Kauppalehti Analyysi : B&MANs Käynnissä olevan kuntalain uudistuksen yhteydessä on tulossa muutoksia konsernisäännöstöön. Lakiuudistuksen ja siitä seuraavien kuntasektorin omien tulevien ohjeistusten perusteella nyt lähes paitsiossa olevat konserniluvut tulevat korostumaan peruskaupungin numeroiden sijaan. Toivottavasti muutokset ja ohjeistukset tulevat olemaan niin vahvoja, että niiden avulla vältyttäisiin epäjohdonmukaisilta käytännöiltä. Oma lukunsa on se, miten kaupunki aikoo jatkossa tulouttaa rahoja energia-ja satamatoiminnoistaan. Periaatteessa vaihtoehtoja on kaksi. Kaupunki voi saada tytäryhtiöistä tuloja osinkoina tai korkotuloina. Kun muut kaupungit ovat osakeyhtiöittäneet energiatoimintojaan, ne ovat yleensä lapioineet sähköyhtiöihinsä isot summat sisäisiä korkeakorkoisia lainoja. Sähköyhtiöt eivät juurikaan lyhennä sisäistä lainaa, vaan maksavat kaupungeille vuosi toisensa perään korkoja. Korkeat korkomenot heikentävät energiayhtiöiden tulosta, ja niiden veroalainen voitto jää minimiin. Yritysten korkomenojen vähennysoikeutta verotuksessa ollaan kuitenkin rajoittamassa, joten korkokikkailu vaikeutuu. Perinteisesti Helsinki on tulouttanut energialiikelaitoksestaan kaupungin muihin menoihin noin 2 miljoonaa euroa, joka vastaa noin 1,5 kunnallisveroprosenttiyksikön tuottoa. Tasearvojen, lainottamisten ja tuottovaatimusten myötä Helsingissä on entistä tarkemmin mietittävä sitä, miten konsernia ohjataan: kuka vastaa ja kenelle?

45 Teksti : Kyösti Jurvelin/Kauppalehti Analyysi : B&MANs Lukujen valossa pääkaupungillamme menee hyvin Helsinki-konsernin tulos oli viime vuonna 154 miljoonaa euroa voitolla. Kaupunkikonserni on erittäin vakaassa kunnossa. Sillä on omaa pääomaa reilut 9 miljardia euroa, kassassa vajaat miljardi euroa ja velkaa reilut 4 miljardia euroa. Lainoista yli puolet on kiinni sosiaalisessa asuntotoiminnassa. Helsinki-konserni sitoo toimintaansa pääomia 13,4 miljardia euroa. Tämä on summa, joka on kiinni muun muassa koneissa, laitteissa ja kiinteistöissä. Summa on kasvanut viidessä vuodessa reilulla kahdella miljardilla eurolla. Luku on lähes yhtä suuri kuin mitä koko Turun kaupunki sitoo toimintaansa. Helsinki on tällä mittarilla kasvanut viidessä vuodessa Turun kaupungin verran. Helsingin väkimäärä on kuitenkin kasvanut viiden vuoden aikana vain 3 henkilöllä. Turussa asuu 18 asukasta. Konsernin tulos on laskusuunnassa. Viime vuonna pelkästään henkilöstökulut kasvoivat 132 miljoonaa euroa. Suuren omaisuuden myötä Helsinki-konsernin talous on kuitenkin tasapainossa. Velkamäärän kasvusta huolimatta, taakka on vielä kohtuullinen. Konsernilla on velan vastineeksi myös muhkeasti omaisuutta

Helsingin kaupungin tilinpäätösanalyysi 2008

Helsingin kaupungin tilinpäätösanalyysi 2008 Helsingin kaupungin tilinpäätösanalyysi 2008 Data-versio : 28.12.2009 B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Helsingin kaupunki 2004-2008 Helsingin kaupunkikonserni 2008 Nettokustannus analyysi Helsingin

Lisätiedot

Helsingin kaupungin tilinpäätösanalyysi 2009

Helsingin kaupungin tilinpäätösanalyysi 2009 Helsingin kaupungin tilinpäätösanalyysi 29 versio : 1.9.21 B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Helsingin kaupunki 25-29 Helsingin kaupunkikonserni 29 Helsingin kaupunki - yhteenveto 1.9.21 2-2 -

Lisätiedot

Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011

Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011 Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011 Versio: 7.6.2011 Bo-Erik Ekström - 1 - Suurkaupunkien konsernirakenne B&MANs analyysi kattaa koko kaupunkikonsernin Koko kaupunkikonserni Peruskunta Emokaupunki

Lisätiedot

Vantaan kaupunginkonsernin tilinpäätösanalyysi 2010

Vantaan kaupunginkonsernin tilinpäätösanalyysi 2010 Vantaan kaupunginkonsernin tilinpäätösanalyysi 2010 versio: 23.6.2011 Bo-Erik Ekström / B&MANs - 1 - Vesiliiketoiminnan siirtyminen vaikuttaa niin tuloslaskelman, taseen kuin rahoituslaskelmankin eriin

Lisätiedot

Oulun kaupunkikonsernin tilinpäätösanalyysi 2011

Oulun kaupunkikonsernin tilinpäätösanalyysi 2011 Oulun kaupunkikonsernin tilinpäätösanalyysi 2011 Versio: 19.6.2012 Bo-Erik Ekström/B&MANs - 1 - B&MANs AsukasOmistajat Sisältö Tausta ja tavoitteet Oulun kaupunki 2007-2011 Oulun kaupunkikonserni 2011

Lisätiedot

Lahden kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2012

Lahden kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2012 Lahden kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2012 Versio: 2.5.2013 B&MANs Bo-Erik Ekström - 1 - Suurkaupunkien konsernirakenne B&MANs analyysi kattaa koko kaupunkikonsernin Koko kaupunkikonserni Emokaupunki

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011

Jyväskylän kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011 Jyväskylän kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011 Versio : 26.10.2012 Bo-Erik Ekström / B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Jyväskylän kaupunki 2007-2011 Jyväskylän kaupunkikonserni 2011 Jyväskylän

Lisätiedot

Tampereen kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2010

Tampereen kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2010 Tampereen kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2010 Versio : 19.5.2011 B&MANs - 1 - Kuntien tilinpäätösanalyysit Kuntien tilinpäätösanalyysientavoite on tarjota kuntalaisille, päättäjille, medialle sekä

Lisätiedot

Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013

Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013 Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013 Versio: 24.4.2014 B&MANs : Bo-Erik Ekström/Rudolf Ekström - 1 - Kuntien tilinpäätösanalyysit Kuntien tilinpäätösanalyysientavoite on tarjota kuntalaisille,

Lisätiedot

Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014

Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014 Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014 Versio : 2.7.2015 B&MANs : Bo-Erik Ekström/Rudolf Ekström - 1 - Kuntien tilinpäätösanalyysit Kuntien tilinpäätösanalyysien tavoite on tarjota kuntalaisille,

Lisätiedot

Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2012

Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2012 Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2012 Versio: 20.6.2013 B&MANs : Bo-Erik Ekström - 1 - Kuntien tilinpäätösanalyysit Kuntien tilinpäätösanalyysientavoite on tarjota kuntalaisille, päättäjille,

Lisätiedot

Tampereen kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014

Tampereen kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014 Tampereen kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014 Versio : 11.6.2014 Bo-Erik Ekström / Rudolf Ekström B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Tampereen kaupunki 2010-2014 Tampereen kaupunkikonserni

Lisätiedot

Espoon kaupungin tilinpäätösanalyysi 2009

Espoon kaupungin tilinpäätösanalyysi 2009 Espoon kaupungin tilinpäätösanalyysi 2009 Versio : 30.9.2010 B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Espoon kaupunki 2005-2009 Espoon kaupunkikonserni - yhteenveto 29.9.2010 2-2 - Kuntien tilipäätösanalyysit

Lisätiedot

Turun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2009

Turun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2009 Turun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2009 Versio : 10.5.2010 B&MANs - 1 - Suurkaupunkien konsernirakenne B&MANs analyysi kattaa koko kaupunkikonsernin Koko kaupunkikonserni Peruskunta Emokaupunki Tytäryhtiöitä

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014

Jyväskylän kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014 Jyväskylän kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014 Versio : 28.5.2015 Bo-Erik Ekström & Rudolf Ekström / B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Jyväskylän kaupunki 2010-2014 Jyväskylän kaupunkikonserni

Lisätiedot

Tampereen kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013

Tampereen kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013 Tampereen kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013 Versio : 15.5.2014 Bo-Erik Ekström / Rudolf Ekström B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet 2009-2013 konserni 2013 konserni - yhteenveto 15.5.2014

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011

Kouvolan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011 Kouvolan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011 Versio: 5.7.2012 B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet 2009-2011 konserni 2011 konserni - yhteenveto 3.7.2012 2-2 - Verotulot olivat vuonna 2011

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013

Jyväskylän kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013 Jyväskylän kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013 Versio: 17.4.2014 Bo-Erik Ekström & Rudolf Ekström / B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet 2009-2013 konserni 2013 konserni - yhteenveto 16.4.2014

Lisätiedot

Vantaan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013

Vantaan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013 Vantaan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013 Versio : 19.6.2014 Bo-Erik Ekström / Rudolf Ekström B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Vantaan kaupunki 2009-2013 Vantaan kaupunkikonserni 2013

Lisätiedot

Vantaan kaupungin tilinpäätösanalyysi 2006

Vantaan kaupungin tilinpäätösanalyysi 2006 Vantaan kaupungin tilinpäätösanalyysi 2006 Versio : 27.12.2007 B&MANs -1- Sisältö Tausta ja tavoitteet Vantaan kaupunki 2002-2006 Vantaan kaupunkikonserni 2006 Vantaan kaupunkikonserni - yhteenveto 27.12.2007

Lisätiedot

Oulun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2006

Oulun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2006 Oulun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2006 Versio : 3.12.2007 B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Oulun kaupunki 2002-2006 Oulun kaupunkikonserni 2006 Oulun kaupunkikonserni - yhteenveto 30.11.2007

Lisätiedot

Turun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2008

Turun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2008 Turun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2008 Versio : 28.10.2009 B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Turun kaupunki 2004-2008 Turun kaupunkikonserni 2008 Turun kaupunkikonserni - yhteenveto 28.10.2009

Lisätiedot

Turun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2005

Turun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2005 Turun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2005 Versio : 22.9.2006 B&MANs -1- Sisältö Tausta ja tavoitteet Turun kaupunki 2001-2005 Turun kaupunkikonserni - yhteenveto 22.9.2006 2-2- Kuntien tilipäätösanalyysit

Lisätiedot

Tampereen kaupungin tilinpäätösanalyysi 2005

Tampereen kaupungin tilinpäätösanalyysi 2005 Tampereen kaupungin tilinpäätösanalyysi 2005 Versio : 8.9.2006 B&MANs -1- Sisältö Tausta ja tavoitteet Toimintaympäristön muutokset Tampereen kaupunki 2001-2004 Tampereen kaupunkikonserni - yhteenveto

Lisätiedot

Oulun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2005

Oulun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2005 Oulun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2005 Versio : 8.5.2006 B&MANs -1- Sisältö Tausta ja tavoitteet Oulun toimintaympäristön muutokset Oulun kaupunki 2001-2005 Oulun kaupunkikonserni - yhteenveto 14.6.2006

Lisätiedot

Vantaan kaupungin tilinpäätösanalyysi 2005

Vantaan kaupungin tilinpäätösanalyysi 2005 Vantaan kaupungin tilinpäätösanalyysi 2005 Versio : 18.12.2006 B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Toimintaympäristön muutokset Vantaan kaupunki 2005 Vantaan kaupunkikonserni - yhteenveto 18.12.2006

Lisätiedot

Turun kaupunkikonsernianalyysi

Turun kaupunkikonsernianalyysi Turun kaupunkikonsernianalyysi Versio : 6.2.2006 B&MANs -1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Toimintaympäristön muutokset Turun kaupunki 2001-2004 Turun kaupunkikonserni - yhteenveto 6.2.2006 2-2 - Kuntakonsernianalyysit

Lisätiedot

Tampereen kaupunkikonsernianalyysi

Tampereen kaupunkikonsernianalyysi Tampereen kaupunkikonsernianalyysi Versio : 6.3.2006 B&MANs -1- Sisältö Tausta ja tavoitteet Toimintaympäristön muutokset Tampereen kaupunki 2001-2004 Tampereen kaupunkikonserni - yhteenveto 6.3.2006 2-2-

Lisätiedot

Oulun kaupunkikonsernianalyysi

Oulun kaupunkikonsernianalyysi Oulun kaupunkikonsernianalyysi Versio : 8.5.2006 B&MANs -1- Sisältö Tausta ja tavoitteet Toimintaympäristön muutokset Oulun kaupunki 2001-2004 Oulun kaupunkikonserni - yhteenveto 8.5.2006 2-2- Kuntakonsernianalyysit

Lisätiedot

Espoon kaupunkikonsernianalyysi

Espoon kaupunkikonsernianalyysi Espoon kaupunkikonsernianalyysi Suppea versio : 21.1.2006 Bo-Erik Ekström -1- Sisältö Tausta ja tavoitteet Toimintaympäristön muutokset Espoon kaupunki 2001-2004 Espoon kuntakonserni - yhteenveto 20.1.2006

Lisätiedot