Helsingin kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2012"

Transkriptio

1 Helsingin kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 212 versio:

2 Sisältö Tausta ja tavoitteet Helsingin kaupunki Helsingin kaupunkikonserni 212 Helsingin kaupunkikonserni yhteenveto

3 Kuntien tilipäätösanalyysit Kuntien tilipäätösanalyysientavoite on tarjota kuntalaisille, päättäjille, medialle sekä muille kuntataloudesta kiinnostuneille tahoille riippumaton ja analyyttinen väline kaupunkien taloudellisen tilan seurantaan. Analyysi on tehty yritystaloudellisesta näkökulmasta, mutta malli on kuitenkin räätälöity kuntataloudelle soveltaen olemassa olevia yritysanalyysityökaluja. Lähestymistapa mahdollistaa kuntien taloudellisen kehityksen seuraamisen aiempaa tarkoituksenmukaisimmilla, tarkemmilla ja vertailukelpoisimmilla mittareilla. Seuranta on säännöllistä ja sen tarkoituksena on helpottaa kuntatalouden ja kuntien toiminnan ymmärtämistä sekä lisätä sen läpinäkyvyyttä. Näin analyysien tarkoituksena on edesauttaa myös kuntataloudesta käytävän keskustelun tason ja kiinnostuksen kohenemista ja kannustaa myös kuntalaisten ja yksityisen sektorin aktiivisempaa osallistumista kuntataloudesta käytävään keskusteluun. Analyyseissä kuntien asukkaita kutsutaan asukasomistajiksi soveltaen kuluttajaosuuskuntien asiakasomistaja-käsitettä, sillä kunnallisella toiminnalla on monia yhtäläisyyksiä juuri kuluttajaosuuskuntien kanssa. Asukkaat sekä rahoittavat kuntien toiminnan että käyttävät niiden tarjoamia palveluita. Kuntatalouden tarkasteleminen omistajan näkökulmasta muistuttaa myös siitä, että kuntalaisten intresseissä on valvoa ja pohtia, kuinka kuntakonsernien laajoja omaisuusmassoja hallitaan ja hyödynnetään. Verkkosivuillewww.asukasomistajat.fi päivitetään vuoden mittaan suurimpien kuntien tilinpäätösanalyysien versiot

4 Suurkaupunkien konsernirakenne B&MANs analyysi kattaa koko kaupunkikonsernin Kaupunkikonserni Emokaupunki Peruskunta Tytäryhtiöitä x kpl Kaupungin toimialatoiminta + Rahastot + Liikelaitokset + Säätiöitä x kpl Kuntayhtymiä x kpl

5 Sisältö Tausta ja tavoitteet Helsingin kaupunki Helsingin kaupunkikonserni 212 Helsingin kaupunkikonserni yhteenveto

6 Helsingin asukasomistajan nettovarallisuus oli vuoden 212 lopussa eur vastaava luku oli Turussa eur eur Asukasomistajakohtainen osakekurssi = ,1 EUR ( + 54 ) * Asukasomistajakohtainen osakekurssi = (kaupunkikonsernin oma pääoma + vapaat varaukset + liittymismaksut) / asukasmäärä Pääoma sidottu toimintaan Sijoitukset - toimintaan Sijoitukset - rahoitus Korolliset velat OPO

7 Helsingin kaupunki Helsingin kaupungin toimialatoiminta 212 Liikelaitokset 212 Kaupungin johtajan toimiala Rahastot Helsingin Energia Sosiaali- ja terveystoimi Asuntolainarahasto Asuntotuotantorahasto Helsingin Satama Palmia Sivistys- ja henkilöstötoimi Kaupunginsuunnittelu- ja kiinteistötoimi Rakennus- ja ympäristötoimi Ulkoilu- ja urheilurahasto Vakuutusrahasto Innovaatiorahasto Helsingin Liikennelaitos Talpa Oiva Akatemia Board & Management Services Oy - 7 -

8 Kaupungin tuloverokertymän kasvu oli 88,3 meurmutta osuus yhteisöveron tuotoista tippui 71,5 meur -verokertymä yhtensä kuitenkin 19 meurkorkeammat suhteessa viime vuoteen jolloin kunnallisverokorotuksen kautta verotulot kasvoivat 15 meur ja suhteessa vuoteen 21 tuloverokertymä oli 25 meur korkeampi. Helsingin kaupungin tuloslaskelma ERO 5v CAGR 1v muutos 212/211 Kunnan tulovero ,95 % 3,98 % Osuus yhteisöveron tuotoista ,22 % -21,35 % Kiinteistövero ,1 % 1,2 % Koiravero/Muut verot ,18 % -3,72 % Verotulot yhteensä ,41 %,7 % Yksi veroprosentti tuo kaupungille 125 meur

9 Valtionosuudet olivat 37,5 meur suuremmat suhteessa vuoteen 211 ja kasvavat yli 13 % vuosivauhtia osuuksien analysointia on haasteellista koska niiden käsittely ja raportointi on kirjanpidossa muuttunut Muutos HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki 212/ ,5 % 17,5 % 17,5 % 18,5 % 18,5 % % 5v CAGR Peruspalveluiden valtionosuus Yleinen Sosiaali-ja terveydenhuolto Opetus- ja kultuuritoimi v21 järjestelmämuutoksen tasaus Valtionosuudet brutto ,88 % Verotulojen tasaus ,1 % Valtionosuudet netto ,39 % Valtionosuuksien käsittely kirjanpidossa on muuttunut ja vertailu edellisiin vuosiin on huono : - Elatustuen palautukset yht keur:a kirjattu tuloslaskelmaan muihin toimintatuottoihin - Kotikuntakorvaustulot yht keur:a kirjattu tuloslaskelmaan myyntituottoihin - Kotikuntakorvausmenot yht keur:a kirjattu tuloslaskelmaan palvelujen ostoihin. Eli faktiset maksut olivat vuonna 212 yhteensä keur. Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antaman ohjeistuksen mukaan Vuoden 21 tilinpäätöksessä vertailutietona vuodelta 29 riittää Valtionosuudet yhteensä, koska järjestelmän muutoksen vuoksi vastaavia eriä ei ole mahdollista erotella

10 Kokonaisuudessaan tuloja kertyi kaupunkitasolla vuonna 212 yli 5 mrd eur verotulot ja valtion osuudet edustivat siitä 6,7 % -5v kasvuvauhti oli 3,7 %. ERO Helsingin kaupungin tuloslaskelma /211 5v CAGR 1v muutos Myyntituotot ,89 % 1,59 % Maksutuotot ,5 % 1,76 % Tuet ja avustukset ,51 % 6,7 % Vuokratuotot ,16 % 7,48 % Muut tuotot ,34 % -1,94 % Toimintatuotot ,24 % 2,79 % Valmistus omaan käyttöön ,59 % -12,9 % Verotulot ,41 %,7 % Valtionosuudet ,39 % 14,42 % Verot ja valtionosuudet ,2 % 1,88 % Satunnaiset tuotot ,37 % 1634,23 % Satunnaiset kulut ,47 % 21,45 % Myyntivoitot/tappiot ,15 % 1741,82 % " Liikevaihto " ,68 % 2,92 % HSE ympäristöpalvelut kuntayhtymään siirtyivät Helsingin Veden toiminnot jolloin kirjattiin v ,1 meur myyntivoitto

11 Helsingin kaupunki Kaupungilla on 352 meur edestä korvamerkattuja voittovaroja Helsingin kaupungin Asunto- Asunto- Urheilu- ja Vakuutus- Innovaatio Rahastot Rahastot 212 lainarahasto tuotantrahasto ulkoilurahasto rahasto rahasto yhteensä Tulot M enot Toim.kate Poistot Liikevoitto ,2 % Rahoituskulut Rahoitustuotot Nettotulos Mihin sidottu Sidottu toimintaan Sijoitukset - toimintaan Sijoitukset - rahoitus Sidottu pääoma Miten rahoitettu Lainat kaupungilta/kunnalta Muut rahottajat Korolliset velat Oma pääoma Peruspääoma Data Helsingin kaupunki Analyysi : B&MANs

12 Helsingin kaupunki Helsingin kaupungin liikelaitosten liikevaihto vuonna 212 oli meur ( + 13 meur ) ja toiminnan kokonaisliikevoitto 239 meur ( -56 meur ) keur Liikelaitokset Helsingin Energia Helsingin HKL-liikelaitos Helsingin Kaupungin Helsingin Talous- Oiva Yhteensä 212 Satama Palmia-liikelaitos hallintopalvelu-ll Akatemia Tulot Menot Toim.kate Poistot Liikevoitto ,35 % 2,37 % 15,59 % 1,92 %,78 % -2,1 % 19,46 % Rahoituskulut Rahoitustuotot Verot Nettotulos ,31 % 18,68 % 7,99 % 1,94 %,79 % -2,1 % 18,94 % Peruspääomak orvaus Tulos ,3 % 11,51 % 2,8 % 1,83 %,58 % -2,43 % 13,86 % Data Helsingin kaupunki Analyysi : B&MANs Yhtiöitettävä mennessä

13 Helsingin kaupunki Helsingin Kaupungin liikelaitokset sitovat toimintaansa meur ( - 41 meur ) - energiatoiminta siitä suurimman osan ( meur ) keur Liikelaitokset Helsingin Energia Helsingin HKL-liikelaitos Helsingin Kaupungin Helsingin Talous- Oiva Yhteensä 212 Satama Palmia-liikelaitos hallintopalvelu-ll Akatemia Sidottu toimintaan Sijoitukset Kassa Sidottu pääoma Lainat kaupungilta Muut rahottajat Korolliset velat Oma pääoma Peruspääoma Peruspääoman 9,99 % 1,5 % 9, % 8, % 8,6 % 7,74 % 9,89 % tuottovaatimus Faktinen OPO % 4,15 % 1,63 % 1,93 %,52 % 3,37 % 16,9 % 3,12 % vaatimus Yhtiöitettävä mennessä Data: Helsingin kaupunki Analyysi : B&MANs

14 Helsingin kaupungin organisaatio vuoden 212 vaihteessa Henkilöstö = Henkilöstökulut = 1 8 meur Henkilöstö = Henkilöstökulut = meur

15 Vuoden 212 liikevoitto oli 8, meur kaupungin kustannusmassa kasvoi 5,4 % kokonaiskustannusten nousu oli kaupunkitasolla 223,2 meur ( = 1,75 kunnallisvero % ) ERO Helsingin kaupungin tuloslaskelma /211 5v CAGR 1v muutos " Liikevaihto " ,68 % 2,92 % Palkat ja palkkiot ,6 % 4,44 % Eläk ek ulut ,74 % 8,48 % Muut hlö sivuk ulut ,14 % 2,99 % Henkilöstökulut yhteensä ,8 % 5,21 % Palvelujen ostot ,26 % 2,55 % Aineet,tarvikkeet ja tavarat ,12 % 9,3 % Avustukset ,68 % 9,52 % Vuokrakulut ,45 % 1,89 % Muut toimintakulut ,85 % 13,94 % Toiminnankustannukset ,45 % 5,1 % Toimintakate ,53 % -13,59 % Poistot ,43 % 9,6 % Liikevoitto ,67 % -58,65 % Kustannusmassa ( toiminta + poistot ) ,67 % 5,36 % Ulkoistamisaste 31,19 % 32,4 % 31,9 % 3,49 % 3,51 % -,85 %

16 Rahoitustoiminnan tulos oli samalla tasolla kuin vuosi sitten kaupungin nettotulos oli 145 meur( -1 meur) ERO Helsingin kaupungin tuloslaskelma /211 5v CAGR 1v muutos Liikevoitto ,67 % -58,65 % Kork otuotot ,83 % -2,14 % Muut rahoitustuotot ,26 % 6,96 % Kork ok ulut ,1 % -18,48 % Muut rahoitusk ulut ,75 % 129,84 % Nettokorot ,57 % -1,11 % Arvonalentumiset -5 5 Nettotulos ,45 % 4461,43 %

17 Helsingin kaupunki sitoo pääomia 1,3 mrd eur kaupunki on lähes velaton, netto velkaa,5 mrd ja omaa pääomaa 9,2 mrd eur keur Sidottu pääoma ( 211 ) = ( ) Sidottu pääoma ( 212 ) = ( ) Pääoma sidottu toimintaan Sijoitukset - toimintaan Sijoitukset - rahoitus Korolliset velat OPO

18 Konsolidoimalla peruskunta, rahastot ja liikelaitokset syntyy Helsingin kaupunki keur Helsingin kaupunki Perus- Rahastot Liike- Helsingin 212 kunta laitokset Eli- kaupunki minoinnit Tulot M enot Toiminta kate Poistot Liikevoitto ,54 % -27,2 % 19,46 % 1,53 % Rahoituskulut Rahoitustuotot Verot Peruspääomakorvaus Liikelaitoksiin sijoitettu pääoma Helsingin kaupunki Perus- Rahastot Liike- Helsingin 212 kunta laitokset Eli- kaupunki minoinnit Sidottu toimintaan Sijoitukset - toimintaan Sijoitukset -rahoitus Sidottu pääoma Korolliset velat Oma pääoma Peruspääoma Väh.osuus + muut tyttäret Tuloksen oikaisut Nettotulos ,88 %

19 Helsingin kaupungin kassavirta vuonna 212 Helsingin kaupunki keur Rahoituslaskelma Muutos /211 Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Toiminnan rahavirta Vuoden 212 investoinnit kaupunki tasolla olivat 65 meur, lainoja maksettiin takaisin 77 meuredestä ja kassavaorja vähennettiin 143 meur.nettoinvestoinnitrahoitettiin pääosin kaupungin tulorahoituksella liikelaitosten invstoinnit olivat 167 meur. Invetointimenot Rahoitusosuudet inv.menoihin Pysyvien vastaavien luovutustulot Invetsointien rahavirta Toiminnan ja investointien rahavirta Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Antolainauksen muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikasten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Lainakanna muutokset Oman pääoman muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat

20 Sisältö Tausta ja tavoitteet Helsingin kaupunki Helsingin kaupunkikonserni

21 Helsingin kaupungin tytäryhtiötoiminta kuusi laajempaa kokonaisuutta Helsingin kaupunki Auroranlinna Koy Helsingin kaupunginkonserni 211 Arava toimínta Helsingin Korkotukiasunnot Keskinäinen Koy Helsingin Palveluasunnot Koy 4 52 Helsingin Asumisoikeus Oy 5 54 Helsingin kaupungin asunnot Oy 14 kpl Asuntoyhtiöitä 28 kpl Kiinteistöyhtiöitä Kiinteistö toimintaa Energia toimintaa Helen Sähköverkko Oy Mankala Oy 3 77 Mitox Oy Suomen Energia-Urakointi Oy Kunnalista liiketoimintaa 5 kpl Liiketoimintaa tytäryhtiöt ( pois lukien energia) Säätiötoiminta Kuntayhtymät Hgin kaupungin 45-vuotistaiteilijatalosäätiö Helsingin Seniorisäätiö Helsingin seudun kesäyliopistosäätiö Helsingin teatterisäätiö Helsinki-instituutin säätiö Helsinki-viikon säätiö Jääkenttäsäätiö Oulunkylän Sairaskotisäätiö Stadion-säätiö UMO säätiö Helsingin Musiikkitalon säätiö Niemikotisäätiö Hgin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) 2 34 Kårkulla samkommun 3 31 Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta (YTV ) 4 31 Uudenmaan liitto Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä Hgin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) 136 kpl = analyysin kohteena

22 Helsingin kaupungin sosiaalinen asuminen vuonna 212 tulot/asukas = 675,13 eur kun vastaava luku Turun kaupungissa oli 496,84 eur Auroranlinna Koy Helsingin Korkotukiasunnot Keskinäinen Koy Helsingin kaupunki Sosiaalinen 212 asuminen Arava toimínta Arava toimínta Arava toimínta Arava toimínta Helsingin Palveluasunnot Koy 4 52 Helsingin Asumisoikeus Oy 5 54 Helsingin kaupungin asunnot Oy Tulot Jakomäen Kiinteistöt Oy Laajasalon Kiinteistöt Oy M enot Maunulan Asunnot Koy Pihlajiston Kiinteistöt Oy Toiminta kate Kantakaupungin Kiinteistöt Oy Kannelmäen Kiinteistöt Oy Poistot Myllypuron Kiinteistöt Oy Vesalan Kiinteistöt Oy Malmin Kiinteistöt Oy Liikevoitto ,91 % ,46 % , % ,56 % ,51 % Vallilan Kiinteistöt Oy Pohjois-Haagan Kiinteistöt Oy Pikku-Huopalahden Kiinteistöt Oy Siilitien Kiinteistöt Oy Rahoituskulut Rahoitustuotot Malminkartanon Kiinteistöt Oy Suutarilan Kiinteistöt Oy Verot Puotilan Kiinteistöt Oy Roihuvuoren Kiinteistöt Oy Peruspääomakorvaus Vuosaaren Kiinteistöt Oy Kumpulan Kiinteistöt Oy Kontulan Kiinteistöt Oy Helsingin Kansanasunnot Oy Väh.osuus + muut tyttäret Tuloksen oikaisut Nettotulos ,71 % ,1 % ,1 % ,2 % ,31 % Laskenta periaatteita muutettu Toimintakate = 39,45 % ( 212 ) ja 39,45 % ( 211 ) Korko = 3 % ( 212 ) ja 2,75 % ( 211 ) Poistot = 3,22 % ( 212 ) ja 2,37 % ( 211) Rahoitustuotot =,79 % ( 212) ja 6,26 % ( 211)

23 Helsingin kaupungin arava-kiinteistötoiminta vuonna 212 sidottu pääoma/asukas = 4 725,47 eur kun vastaava luku Turun kaupungissa oli 3 81,64 eur Auroranlinna Koy Helsingin Korkotukiasunnot Keskinäinen Koy Helsingin Palveluasunnot Koy 4 52 Helsingin Asumisoikeus Oy 5 54 Helsingin kaupungin asunnot Oy Helsingin kaupunki Sosiaalinen 212 asuminen Arava toimínta Arava toimínta Arava toimínta Arava toimínta Jakomäen Kiinteistöt Oy Laajasalon Kiinteistöt Oy Maunulan Asunnot Koy Pihlajiston Kiinteistöt Oy Kantakaupungin Kiinteistöt Oy Sidottu toimintaan Sijoitukset - toimintaan Kannelmäen Kiinteistöt Oy Myllypuron Kiinteistöt Oy Sijoitukset -rahoitus Vesalan Kiinteistöt Oy Malmin Kiinteistöt Oy Vallilan Kiinteistöt Oy Pohjois-Haagan Kiinteistöt Oy Pikku-Huopalahden Kiinteistöt Oy Sidottu pääoma Korolliset velat Oma pääoma Siilitien Kiinteistöt Oy Malminkartanon Kiinteistöt Oy Suutarilan Kiinteistöt Oy Puotilan Kiinteistöt Oy Roihuvuoren Kiinteistöt Oy Vuosaaren Kiinteistöt Oy Kumpulan Kiinteistöt Oy Kontulan Kiinteistöt Oy Helsingin Kansanasunnot Oy 21 alueellista asuinkiinteistöyhtiöitä fuusioitiin Helsingin kaupungin asunnot Oy:öön

24 Helsingin kaupungin yhtiöitetty energiatoiminta 212 konsernin sisäinen myynti 76,7meur ( 35 % ) Helsingin kaupunki Energia Energia Energia Energia Energia 212 toimintaa toimintaa toimintaa toimintaa toimintaa Tulot M enot Toiminta kate Poistot Helen Sähköverkko Oy Mankala Oy 3 77 Mitox Oy Suomen Energia-Urakointi Oy Liikevoitto , % Rahoituskulut ,37 % ,4 % ,82 % ,15 % Rahoitustuotot Verot Peruspääomakorvaus Väh.osuus + muut tyttäret Tuloksen oikaisut Nettotulos ,5 % ,11 % ,86 % ,3 % ,2 %

25 Helsingin kaupungin yhtiöitetty energiatoiminta vuonna Helsingin kaupunki Energia Energia Energia Energia Energia 212 toimintaa toimintaa toimintaa toimintaa toimintaa Helen Sähköverkko Oy Mankala Oy 3 77 Mitox Oy Suomen Energia-Urakointi Oy Sidottu toimintaan Sijoitukset - toimintaan 12 6 Sijoitukset -rahoitus Sidottu pääoma Korolliset velat Oma pääoma

26 Helsingin kaupungin muu kiinteistötoiminta vuonna Helsingin kaupunki Kiinteistö 212 toimintaa Kiinteistö toimintaa Kiinteistö toimintaa Kiinteistö toimintaa Kiinteistö toimintaa Tulot M enot Toiminta kate kpl Asuntoyhtiöitä 28 kpl Kiinteistöyhtiöitä Poistot Liikevoitto , % -1,34 % -,74 % 3,26 % 3,57 % Rahoituskulut Rahoitustuotot Verot Peruspääomakorvaus Väh.osuus + muut tyttäret Tuloksen oikaisut Nettotulos ,56 % -2,14 % 5,7 % 2,15 % -4,75 %

27 Helsingin kaupungin muu kiinteistötoiminta vuonna Helsingin kaupunki Kiinteistö 212 toimintaa Kiinteistö toimintaa Kiinteistö toimintaa Kiinteistö toimintaa Kiinteistö toimintaa Sidottu toimintaan kpl Asuntoyhtiöitä 28 kpl Kiinteistöyhtiöitä Sijoitukset - toimintaan Sijoitukset -rahoitus Sidottu pääoma Korolliset velat Oma pääoma

28 Helsingin kaupungin yhtiöitetty muu liiketoimintatoiminta vuonna Helsingin kaupunki Kunnalista 212 liiketoimintaa Kunnalista liiketoimintaa Kunnalista liiketoimintaa Kunnalista liiketoimintaa Kunnalista liiketoimintaa Simonaukion Pysäköinti Oy Etelä_Hermannin Pysäköinti Oy Finlandia-talo Oy Lasipalatsin Mediakeskus Oy Länsi-Viikinmäen Pysäköinti Oy Malmin Liiketalo Oy Tulot Forum Virium Helsinki Oy 5 72 Gardenia-Helsinki Oy Malmin Pysäköintitalo Oy Metropolilab Oy M enot Helsingin Bussiliikenne Oy Helsingin Ice Sport Center Oy Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy Paciuksenkadun Pysäköinti Oy Toiminta kate Helsingin Konsernihankinta Oy Helsingin Leijona Oy Palvelukeskus Albatross Oy Posivire Oy Poistot Helsingin Liikuntahallit Oy Helsingin Matkailu Oy Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy Rastilankallion Pysäköinti Oy Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy Seure Henkilöstöpalvelut Oy Liikevoitto ,54 % ,31 % ,89 % ,21 % ,29 % Helsingin V Yhteiskoulun Talo Oy Helsingin Väylä Oy Helsinki Abroad Ltd Oy Suomenlinnan Liikenne Oy Työmaahuolto Oy Töölönlahden Pysäköinti Oy Rahoituskulut Helsinki Region Marketing Oy Helsinki Stadion Oy Urheiluhallit Oy Viikinmäen Pysäköinti Oy Rahoitustuotot Hämeentien Pysäköinti Oy Itä-Pasilan Pysäköinti Oy Virvatulentien Pysäköinti Oy Vuosaaren Liikuntakeskus Oy Verot 2 51 Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy Kalasataman jätteen putkikeräys Oy Vuosaaren Urheilutalo Oy öö jokin tytäryhteisö Peruspääomakorvaus Väh.osuus + muut tyttäret Kallahden Pysäköinti I Oy Kivikon Pysäköinti I Oy Kivikon Pysäköinti II Oy Simonaukion Pysäköinti Oy Suomenlinnan Liikenne Oy Tiedepuiston Asunnot Oy Tuloksen oikaisut Kontulan Palvelutalo Oy 5 94 Suomen Merituuli Oy Nettotulos ,59 % ,75 % ,35 % ,55 % ,59 % 5 kpl Liiketoimintaa tytäryhtiöt ( pois lukien energia)

29 Helsingin kaupungin yhtiöitetty muu liiketoimintatoiminta vuonna Simonaukion Pysäköinti Oy Lasipalatsin Mediakeskus Oy Etelä_Hermannin Pysäköinti Oy Finlandia-talo Oy Länsi-Viikinmäen Pysäköinti Oy Malmin Liiketalo Oy Forum Virium Helsinki Oy Malmin Pysäköintitalo Oy Helsingin kaupunki Kunnalista 212 liiketoimintaa Kunnalista liiketoimintaa Kunnalista liiketoimintaa Kunnalista liiketoimintaa Kunnalista liiketoimintaa 5 72 Gardenia-Helsinki Oy Helsingin Bussiliikenne Oy Helsingin Ice Sport Center Oy Helsingin Konsernihankinta Oy Helsingin Leijona Oy Metropolilab Oy Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy Paciuksenkadun Pysäköinti Oy Palvelukeskus Albatross Oy Posivire Oy Helsingin Liikuntahallit Oy Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy Sidottu toimintaan Helsingin Matkailu Oy Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy Rastilankallion Pysäköinti Oy Seure Henkilöstöpalvelut Oy Sijoitukset - toimintaan Sijoitukset -rahoitus Helsingin V Yhteiskoulun Talo Oy Helsingin Väylä Oy Helsinki Abroad Ltd Oy Suomenlinnan Liikenne Oy Työmaahuolto Oy Töölönlahden Pysäköinti Oy Sidottu pääoma Helsinki Region Marketing Oy Helsinki Stadion Oy Urheiluhallit Oy Viikinmäen Pysäköinti Oy Korolliset velat Hämeentien Pysäköinti Oy Itä-Pasilan Pysäköinti Oy Virvatulentien Pysäköinti Oy Vuosaaren Liikuntakeskus Oy Oma pääoma Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy Kalasataman jätteen putkikeräys Oy Vuosaaren Urheilutalo Oy öö jokin tytäryhteisö Kallahden Pysäköinti I Oy Simonaukion Pysäköinti Oy Kivikon Pysäköinti I Oy Suomenlinnan Liikenne Oy Kivikon Pysäköinti II Oy Tiedepuiston Asunnot Oy Kontulan Palvelutalo Oy 5 94 Suomen Merituuli Oy 5 kpl Liiketoimintaa tytäryhtiöt ( pois lukien energia)

30 Helsingin kaupungin säätiötoiminta vuonna Helsingin kaupunki Säätiö- Säätiö- Säätiö- Säätiö- Säätiö- 212 toiminta toiminta toiminta toiminta toiminta Tulot M enot Hgin kaupungin 45-vuotistaiteilijatalosäätiö 2 79 Helsingin Musiikkitalon säätiö Toiminta kate Helsingin Seniorisäätiö Helsingin seudun kesäyliopistosäätiö Poistot Helsingin teatterisäätiö Helsinki-viikon säätiö Jääkenttäsäätiö 8 55 Niemikotisäätiö Oulunkylän Sairaskotisäätiö Stadion-säätiö UMO säätiö Liikevoitto 468,5 % Rahoituskulut -329 Rahoitustuotot ,61 % ,51 % ,91 % ,93 % Verot Peruspääomakorvaus Väh.osuus + muut tyttäret Tuloksen oikaisut Nettotulos 635,68 % 87,98 % 929 1,15 % ,18 % 779 1,2 %

31 Helsingin kaupungin säätiötoiminta vuonna Helsingin kaupunki Säätiö- Säätiö- Säätiö- Säätiö- Säätiö Hgin kaupungin 45-vuotistaiteilijatalosäätiö 212 toiminta toiminta toiminta toiminta toiminta 2 79 Helsingin Musiikkitalon säätiö Helsingin Seniorisäätiö Helsingin seudun kesäyliopistosäätiö Helsingin teatterisäätiö Helsinki-viikon säätiö Sidottu toimintaan Sijoitukset - toimintaan Jääkenttäsäätiö 8 55 Niemikotisäätiö Sijoitukset -rahoitus Oulunkylän Sairaskotisäätiö Stadion-säätiö UMO säätiö Sidottu pääoma Korolliset velat Oma pääoma

32 Helsingin kaupungin kuntayhtymätoiminta vuonna 212 tulot/asukas = 1 868,67 eur vastaava luku oli Turun kaupungissa 1 127,42 eur Helsingin kaupunki Kunta- Kunta- Kunta- Kunta- Kunta- 212 yhtymät ( HEL-osuus) yhtymät yhtymät ( HEL-osuus) ( HEL-osuus) yhtymät yhtymät Tulot M enot Toiminta kate Hgin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) 2 34 Kårkulla samkommun 3 31 Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta (YTV ) 4 31 Uudenmaan liitto Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä Hgin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) Poistot Liikevoitto ,9 % Rahoituskulut ,5 % ,8 % ,23 % ,52 % Rahoitustuotot Verot Peruspääomakorvaus Väh.osuus + muut tyttäret Tuloksen oikaisut Nettotulos ,83 % ,5 % ,13 % 2 82,28 % ,44 %

33 Helsingin kaupungin kuntayhtymätoiminta vuonna 212-sidottu pääoma / asukas = 2 174,97 eur vastaava luku oli Turun kaupungissa 747,57 eur eli Helsingin kaupunki käyttää kuntayhtymä rakennetta Turun kaupunkia paljon laajemmin Helsingin kaupunki Kunta- Kunta- Kunta- Kunta- Kunta- 212 yhtymät yhtymät yhtymät yhtymät yhtymät Hgin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) 2 34 Kårkulla samkommun 3 31 Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta (YTV ) 4 31 Uudenmaan liitto Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä Hgin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) Sidottu toimintaan Sijoitukset - toimintaan Sijoitukset -rahoitus Sidottu pääoma Korolliset velat Oma pääoma HSE ympäristöpalvelut kuntayhtymään siirtyivät Helsingin Veden toiminnot

34 Helsingin kaupungin konsernituloslaskelma vuonna 212 ja sen keskeisimmät yksiköt Helsingin kaupunki Perus- Rahastot Liike- Helsingin Sosiaalinen Energia Kiinteistö Kunnalista Säätiö- Kunta- Helsingin 212 kunta laitokset Eli- kaupunki asuminen toimintaa toimintaa liiketoimintaa toiminta yhtymät Eli- Kaupunki minoinnit ( HEL-osuus) minoinnit (konserni) Tulot M enot Toiminta kate Poistot Liikevoitto ,54 % -27,2 % 19,46 % 1,53 % 17,91 % 17, % 14, % -1,54 %,5 % 3,9 % 3,69 % Rahoituskulut Rahoitustuotot Verot Peruspääomakorvaus Väh.osuus + muut tyttäret Tuloksen oikaisut Nettotulos ,88 % -,71 % 11,5 % 6,56 % -2,59 %,68 % -,83 % 2,47 % Helsingin kaupungin tyttäret

35 Helsingin kaupungin konsernin liikevaihto vuonna 212 josta yli ½ kertyy muista kuin verotuloista Helsingin Kaupungin Muutos 212/211 Ero = konserni vs konsernituloslaskelma kaupunki Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut tuotot Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Verotulot Valtionosuudet Verot ja valtionosuudet ,9 % Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Osuus osakkkuusyhteisöjen voitosta Myyntivoitot/tappiot " Liikevaihto " Tyttärien liikevaihto

36 Helsingin kaupungin konsernin kokonaiskustannukset kasvoivat 292 meur vuonna 212 ulkoistamisaste oli 25,8 % Helsingin Kaupungin Muutos 212/211 Ero = konserni vs konsernituloslaskelma kaupunki " Liikevaihto " Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut hlö sivukulut Henkilöstökulut yhteensä Palvelujen ostot Aineet,tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut Toiminnankustannukset Toimintakate Poistot Tilikauden yli/alipariarviot Liikevoitto Kustannusmassa ( toiminta + poistot ) Ulkoistamisaste 25,82 % 26,71 % Tyttärien liikevoitto

37 Helsingin kaupungin konsernin nettotulos oli 154 meur vuonna kunnalisveroprosenttin tuotto oli 125 meur Helsingin Kaupungin Muutos 212/211 Ero = konserni vs konsernituloslaskelma kaupunki Liikevoitto Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Konsernin sisäisiä Netto korot Arvonalentumiset -6 6 Netto tulos Tyttärien nettotulos

38 Helsingin kaupunginkonserni vuosina nettotulosta kerätty kumulatiivisesti meur Helsingin kaupunki Helsingin Helsingin Helsingin Helsingin Helsingin 212 Kaupunki (konserni) Kaupunki (konserni) Kaupunki (konserni) Kaupunki (konserni) Kaupunki (konserni) Tulot M enot Toiminta kate Poistot Liikevoitto ,69 % ,19 % ,78 % ,21 % ,12 % Rahoituskulut Rahoitustuotot Verot Peruspääomakorvaus Väh.osuus + muut tyttäret Tuloksen oikaisut Nettotulos ,47 % ,9 % ,97 % ,17 % ,5 %

39 Helsingin kaupunginkonserni pääomia on 5 vuoden aikana sidottu 2 19 meur jota on rahoitettu ottamalla meur uutta laina ja loput rahoitettu syntyneillä voittovaroilla Helsingin kaupunki Helsingin Helsingin Helsingin Helsingin Helsingin 212 Kaupunki (konserni) Kaupunki (konserni) Kaupunki (konserni) Kaupunki (konserni) Kaupunki (konserni) Sidottu toimintaan Sijoitukset - toimintaan Sijoitukset -rahoitus Sidottu pääoma Korolliset velat Oma pääoma

40 Helsingin kaupungin konserni pääomat vuonna keskeisimmät yksiköt Helsingin kaupunki Perus- Rahastot Liike- Helsingin Sosiaalinen Energia Kiinteistö Kunnalista Säätiö- Kunta- Helsingin 212 kunta laitokset Eli- kaupunki asuminen toimintaa toimintaa liiketoimintaa toiminta yhtymät Eli- Kaupunki minoinnit minoinnit (konserni) Sidottu toimintaan Sijoitukset - toimintaan Sijoitukset -rahoitus Sidottu pääoma Korolliset velat Oma pääoma Helsingin kaupungin tyttäret

41 Helsingin kaupunkikonsernin kassavirta vuonna 212 Konserni Konserni Ero Ero = konserni /211 vs kaupunki Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Toiminnan rahavirta Investoinnit olivat konsernitasolla 1 167,5 meur, joista 517,9 meur tehtiin tytäryhtiöihin. Rahoitustarve oli 249,7 meur. Velkaa maksettiin takaisin 26,4 meur edestä, pääomia vapautui 123,3 meur, uutta pääomaa kanavoitiin 7,3 meur ja kassavaroja vähennettiin 14,1 meur edestä Konsernin kassassa oli vuodenvaihteessa lähes 9 meur. Investointimenot Rahoitusosuudet inv.menoihin Pysyvien vastaavien luovutustulot Invetsointien rahavirta Toiminnan ja investointien rahavirta Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Antolainauksen muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikasten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Lainakanna muutokset Oman pääoman muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat

42 Helsingin kaupunkikonserni sitoo 13,4 meur edestä pääomia nettovelkaa on 3,3 meur => netto varallisuutta yli 9 mrd eur nettovelka Sidottu pääoma ( v211) = keur ( ) Sidottu pääoma = keur ( ) Pääoma sidottu toimintaan Sijoitukset - toimintaan Sijoitukset - rahoitus Korolliset velat OPO Data Helsingin kaupunki Analyysi : B&MANs

43 Helsingin kaupungin talousmaastossa käy lähivuosina kova rytinä Teksti : Kyösti Jurvelin/Kauppalehti Analyysi : B&MANs Kaupunki tulee tekemään todennäköisesti miljardiluokan sisäiset omistusjärjestelyt. Tämä johtuu siitä, että tuleva kuntalaki velvoittaa kaupungit yhtiöittämään markkinoilla toimivat liikelaitoksena vuoden 215 alkuun mennessä. Helsingissä tämä tarkoittaa energia-ja satamaliikelaitoksen osakeyhtiöittämistä. Jos muun muassa catering-, hää-ja vartiointipalveluja tuottava Palmia liikelaitos jatkaa toimimistaan nykyisellä tavalla, myös se on yhtiöitettävä. Yhtiöittäminen tulee merkitsemään isoja muutoksia kaupungin tulokseen. Osakeyhtiöittämisen myötä kaupungin tuloslaskelmasta siirtyy noin 2 miljoonan euron edestä voittoja kaupunkikonsernin tuloslaskelmaan. Tähän saakka Helsingin tulosta on seurattu yleensä vain kaupungin tuloslaskelmasta, jossa eivät ole mukana tytäryhtiöt ja osuudet kuntayhtymistä, joiden tulovirrat näkyvät vähemmän seuratussa konsernin tuloslaskelmassa. Muutokset tulevat todennäköisesti merkitsemään suurten sisäisten myyntivoittojen syntymistä. Esimerkiksi Helsingin energialiikelaitos on arvostettu taseessa vajaan 5 miljoonan euron arvoiseksi. Jos Helsinki arvostaa järjestelyssä energiatoimintansa varsinaiseen markkina-arvoon, joka voi olla noin 2 3 miljardia euroa, yhtiöittämisen seurauksena syntyy vähintään 1,5 miljardin euron myyntivoitto. Tämä hokkuspokkusraha tulee nostamaan kaupungin tulosta merkittäväksi. Näin pelkän kaupungin tuloslaskelman seuraaminen ei anna todellista kuvaa Helsingin toiminnasta ja tuloksesta. Katseet on suunnattava konsernilaskelmaan, jossa sisäiset myyntivoitot eliminoituvat. Konsernitoimintojen merkitysten kasvaessa, kaupunkien talousseurantaa koskeva lainsäädäntö on vanhentunut. Aivan äärimmillään voisi käydä jopa niin, että Helsingin kaupungin talous voisi mennä tulevina vuosia sisäisten tulosiirtyminen myötä alijäämäiseksi. Ohjeistusten mukaan kaupunkien on saatava taloutensa tasapainoon useamman vuoden sisältävän taloussuunnittelukauden puitteissa. Tämä pitäisi tehdä siitä huolimatta, vaikka konsernin talous olisi kokonaisuudessaan terve. Tilanne voisi synnyttää yhtälön, jossa kunnallisveroa pitäisi korottaa peruskaupungin alijäämän takia, vaikka konserni olisi vankasti plussalla

44 Käynnissä olevan kuntalain uudistuksen yhteydessä on tulossa muutoksia konsernisäännöstöön. Teksti : Kyösti Jurvelin/Kauppalehti Analyysi : B&MANs Käynnissä olevan kuntalain uudistuksen yhteydessä on tulossa muutoksia konsernisäännöstöön. Lakiuudistuksen ja siitä seuraavien kuntasektorin omien tulevien ohjeistusten perusteella nyt lähes paitsiossa olevat konserniluvut tulevat korostumaan peruskaupungin numeroiden sijaan. Toivottavasti muutokset ja ohjeistukset tulevat olemaan niin vahvoja, että niiden avulla vältyttäisiin epäjohdonmukaisilta käytännöiltä. Oma lukunsa on se, miten kaupunki aikoo jatkossa tulouttaa rahoja energia-ja satamatoiminnoistaan. Periaatteessa vaihtoehtoja on kaksi. Kaupunki voi saada tytäryhtiöistä tuloja osinkoina tai korkotuloina. Kun muut kaupungit ovat osakeyhtiöittäneet energiatoimintojaan, ne ovat yleensä lapioineet sähköyhtiöihinsä isot summat sisäisiä korkeakorkoisia lainoja. Sähköyhtiöt eivät juurikaan lyhennä sisäistä lainaa, vaan maksavat kaupungeille vuosi toisensa perään korkoja. Korkeat korkomenot heikentävät energiayhtiöiden tulosta, ja niiden veroalainen voitto jää minimiin. Yritysten korkomenojen vähennysoikeutta verotuksessa ollaan kuitenkin rajoittamassa, joten korkokikkailu vaikeutuu. Perinteisesti Helsinki on tulouttanut energialiikelaitoksestaan kaupungin muihin menoihin noin 2 miljoonaa euroa, joka vastaa noin 1,5 kunnallisveroprosenttiyksikön tuottoa. Tasearvojen, lainottamisten ja tuottovaatimusten myötä Helsingissä on entistä tarkemmin mietittävä sitä, miten konsernia ohjataan: kuka vastaa ja kenelle?

45 Teksti : Kyösti Jurvelin/Kauppalehti Analyysi : B&MANs Lukujen valossa pääkaupungillamme menee hyvin Helsinki-konsernin tulos oli viime vuonna 154 miljoonaa euroa voitolla. Kaupunkikonserni on erittäin vakaassa kunnossa. Sillä on omaa pääomaa reilut 9 miljardia euroa, kassassa vajaat miljardi euroa ja velkaa reilut 4 miljardia euroa. Lainoista yli puolet on kiinni sosiaalisessa asuntotoiminnassa. Helsinki-konserni sitoo toimintaansa pääomia 13,4 miljardia euroa. Tämä on summa, joka on kiinni muun muassa koneissa, laitteissa ja kiinteistöissä. Summa on kasvanut viidessä vuodessa reilulla kahdella miljardilla eurolla. Luku on lähes yhtä suuri kuin mitä koko Turun kaupunki sitoo toimintaansa. Helsinki on tällä mittarilla kasvanut viidessä vuodessa Turun kaupungin verran. Helsingin väkimäärä on kuitenkin kasvanut viiden vuoden aikana vain 3 henkilöllä. Turussa asuu 18 asukasta. Konsernin tulos on laskusuunnassa. Viime vuonna pelkästään henkilöstökulut kasvoivat 132 miljoonaa euroa. Suuren omaisuuden myötä Helsinki-konsernin talous on kuitenkin tasapainossa. Velkamäärän kasvusta huolimatta, taakka on vielä kohtuullinen. Konsernilla on velan vastineeksi myös muhkeasti omaisuutta

Jyväskylän kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2015

Jyväskylän kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2015 Jyväskylän kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2015 Versio : 12.5.2016 Bo-Erik Ekström & Rudolf Ekström / B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Jyväskylän kaupunki 2011-2015 Jyväskylän kaupunkikonserni

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2012

Kouvolan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2012 Kouvolan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2012 Versio: 27.6.2013 B&MANs - 1 - Kouvolan asukasomistajan nettovarallisuus oli vuoden 2012 lopussa 4 086 eur korollisia velkoja oli 3 543 eur/asukas kaupunkikonsernitasolla

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Lahden kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2015

Lahden kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2015 Lahden kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2015 Versio : 9.6.2015 B&MANs Bo-Erik Ekström/ Rudolf Ekström - 1 - Suurkaupunkien konsernirakenne B&MANs analyysi kattaa koko kaupunkikonsernin Koko kaupunkikonserni

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin varat tehokkaaseen käyttöön

Kaupunkikonsernin varat tehokkaaseen käyttöön Kaupunkikonsernin varat tehokkaaseen käyttöön Liikkeenjohdon neuvonantajabo-erik Ekström, Board & Management Services Oy ja taloustoimittajakyösti Jurvelin, Kauppalehti - 1 - Kunta on läsnä kaikkialla

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Helsingin kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011

Helsingin kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011 Helsingin kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 211 versio: 1.5.212-1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Helsingin kaupunki 27-211 Helsingin kaupunkikonserni 211 9.5.212 2-2 - Kuntien tilipäätösanalyysit Kuntien

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Tampereen kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011

Tampereen kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011 Tampereen kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011 Versio: 31.5.2012 B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet 2007-2011 konserni 2011 konserni - yhteenveto 30.5.2012 2-2 - Kuntien tilinpäätösanalyysit

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Liite 5 a 1 Tarkastusvirasto

HELSINGIN KAUPUNKI Liite 5 a 1 Tarkastusvirasto HELSINGIN KAUPUNKI Liite 5 a 1 HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKETOIMINNAN KONSERNIYHTIÖIDEN TILINTARKASTAJA- EHDOKKAAT VUODELLE 2017 Finlandia-talo Oy Forum Virium Helsinki Oy Helsingin kaupungin Linja-autotoiminta

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Vantaan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2015

Vantaan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2015 Vantaan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2015 28.4.2016 Bo-Erik Ekström / Rudolf Ekström B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Vantaan kaupunki 2011-2015 Vantaan kaupunkikonserni 2015 Yhteenveto

Lisätiedot

Lahden kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014

Lahden kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014 Lahden kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014 Versio : 18.6.2015 B&MANs Bo-Erik Ekström/ Rudolf Ekström - 1 - Suurkaupunkien konsernirakenne B&MANs analyysi kattaa koko kaupunkikonsernin Koko kaupunkikonserni

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Vantaan kaupungin tilinpäätösanalyysi 2009

Vantaan kaupungin tilinpäätösanalyysi 2009 Vantaan kaupungin tilinpäätösanalyysi 2009 Data-versio : 10.11.2010 B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Vantaan kaupunki 2005-2009 Vantaan kaupunkikonserni 2009 Yhteenveto Vantaan kaupunkikonserni

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014

Kouvolan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014 Kouvolan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014 Versio : 9.7.2015 Bo-Erik Ekström / Rudolf Ekström B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Kouvolan kaupunki 2010-2014 Kouvolan kaupunkikonserni 2014

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 37 TULOSSUUNNITELMA 38 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 11/2013 1 (7) 5 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen HEL 2013-003762 T 02 06 01 00 Päätösehdotus päättänee 1 hyväksyä vuoden 2012 tilinpäätöksen siten, että tilikauden

Lisätiedot

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu VERSIO 2.6/2010 Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutuminen 1 2 Talousarvion rahoitusosan toteutuminen 3 2 Kunnan tuloslaskelma 5 2 Kunnan tase 7 3 Kunnan rahoituslaskelma

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TULOSSUUNNITELMA TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE ilmoittaa, paljonko

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

Turun kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2015

Turun kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2015 Turun kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2015 Versio : 2.6.2016 Bo-Erik Ekström / Rudolf Ekström B&MANs - 1 - Suurkaupunkien konsernirakenne B&MANs analyysi kattaa koko kaupunkikonsernin Koko kaupunkikonserni

Lisätiedot

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen Kuntien välinen Netto- Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys muuttoliike maahan-

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 215,7 % 2, % 4,5 % 1, % 6,1 % 7,8 % 19,7 % 1,6 % 11, % 36,6 % Toimintakulut 36,75 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,13 mrd. Henkilösivukulut 4,88 mrd. Palvelujen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Tiedotustilaisuus 13.2.2013 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2011 ja 2012 (ml.

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat. Talousarvion 2004 rahoituslaskelma

RAHOITUSOSA. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat. Talousarvion 2004 rahoituslaskelma 151 RAHOITUSOSA 152 153 RAHOITUSOSA Talousarvion rahoitusosaan kootaan käyttötalous-, tuloslaskelma - ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

Helsingin kaupungin tilinpäätösanalyysi 2006

Helsingin kaupungin tilinpäätösanalyysi 2006 Helsingin kaupungin tilinpäätösanalyysi 2006 Versio : 15.10.2007 B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Helsingin kaupunki 2002-2006 Helsingin kaupunkikonserni 2006 Helsingin kaupunkikonserni - yhteenveto

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA RAHOITUSOSA

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA RAHOITUSOSA NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP15 TA16 TPE16** TE17 TA17 TS18 TS19 TS20 TOIMINTATUOTOT 47 252

Lisätiedot

Tampereen kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2015

Tampereen kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2015 Tampereen kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2015 Versio : 26.5.2016 Bo-Erik Ekström / Rudolf Ekström B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Tampereen kaupunki 2011-2015 Tampereen kaupunkikonserni

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v. 2009 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta 12.4.2010 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2009 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP11 TA12 KV TPE12 8kk TEehd13 KH13 TS14 TS15 TS16 1 000 eur TOIMINTATUOTOT ulk. 34 719 49 980 48 329 921 53 226 334 52 796 334 52 485 489 55 667 199 53 680 543 Myyntituotot

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 31.5.2015 Väestö 0,00 Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.448, josta Lieksassa 12.052, Nurmeksessa 8.049 ja Valtimolla 2.347 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.111. Toukokuussa Nurmeksen

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2013 31.3.2014 Minna Uschanoff Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku kääntyi laskuun. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2013 lopussa 21 129 eli 43 asukasta vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012 Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä 2011 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2011 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Talousselvitys. Tampereen seutu

Talousselvitys. Tampereen seutu Talousselvitys Tampereen seutu Selvityksen sisältö Kuntien tilinpäätökset 2008-2012 kuntien tuloslaskelmat investoinnit, lainamäärä valikoima tunnuslukuja seudun yhteiset tuloslaskelmat Laesterän kuntatalouden

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 Lehdistöinfo 1.4.2011 Elina Alajoki VUOSI 2010 Uuden organisaation ja toimintamallin vakiintuminen Käytäntöjen yhtenäistäminen Toimintaprosessien määrittely Palveluverkkomuutosten

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot