Helsingin kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2012"

Transkriptio

1 Helsingin kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 212 versio:

2 Sisältö Tausta ja tavoitteet Helsingin kaupunki Helsingin kaupunkikonserni 212 Helsingin kaupunkikonserni yhteenveto

3 Kuntien tilipäätösanalyysit Kuntien tilipäätösanalyysientavoite on tarjota kuntalaisille, päättäjille, medialle sekä muille kuntataloudesta kiinnostuneille tahoille riippumaton ja analyyttinen väline kaupunkien taloudellisen tilan seurantaan. Analyysi on tehty yritystaloudellisesta näkökulmasta, mutta malli on kuitenkin räätälöity kuntataloudelle soveltaen olemassa olevia yritysanalyysityökaluja. Lähestymistapa mahdollistaa kuntien taloudellisen kehityksen seuraamisen aiempaa tarkoituksenmukaisimmilla, tarkemmilla ja vertailukelpoisimmilla mittareilla. Seuranta on säännöllistä ja sen tarkoituksena on helpottaa kuntatalouden ja kuntien toiminnan ymmärtämistä sekä lisätä sen läpinäkyvyyttä. Näin analyysien tarkoituksena on edesauttaa myös kuntataloudesta käytävän keskustelun tason ja kiinnostuksen kohenemista ja kannustaa myös kuntalaisten ja yksityisen sektorin aktiivisempaa osallistumista kuntataloudesta käytävään keskusteluun. Analyyseissä kuntien asukkaita kutsutaan asukasomistajiksi soveltaen kuluttajaosuuskuntien asiakasomistaja-käsitettä, sillä kunnallisella toiminnalla on monia yhtäläisyyksiä juuri kuluttajaosuuskuntien kanssa. Asukkaat sekä rahoittavat kuntien toiminnan että käyttävät niiden tarjoamia palveluita. Kuntatalouden tarkasteleminen omistajan näkökulmasta muistuttaa myös siitä, että kuntalaisten intresseissä on valvoa ja pohtia, kuinka kuntakonsernien laajoja omaisuusmassoja hallitaan ja hyödynnetään. Verkkosivuillewww.asukasomistajat.fi päivitetään vuoden mittaan suurimpien kuntien tilinpäätösanalyysien versiot

4 Suurkaupunkien konsernirakenne B&MANs analyysi kattaa koko kaupunkikonsernin Kaupunkikonserni Emokaupunki Peruskunta Tytäryhtiöitä x kpl Kaupungin toimialatoiminta + Rahastot + Liikelaitokset + Säätiöitä x kpl Kuntayhtymiä x kpl

5 Sisältö Tausta ja tavoitteet Helsingin kaupunki Helsingin kaupunkikonserni 212 Helsingin kaupunkikonserni yhteenveto

6 Helsingin asukasomistajan nettovarallisuus oli vuoden 212 lopussa eur vastaava luku oli Turussa eur eur Asukasomistajakohtainen osakekurssi = ,1 EUR ( + 54 ) * Asukasomistajakohtainen osakekurssi = (kaupunkikonsernin oma pääoma + vapaat varaukset + liittymismaksut) / asukasmäärä Pääoma sidottu toimintaan Sijoitukset - toimintaan Sijoitukset - rahoitus Korolliset velat OPO

7 Helsingin kaupunki Helsingin kaupungin toimialatoiminta 212 Liikelaitokset 212 Kaupungin johtajan toimiala Rahastot Helsingin Energia Sosiaali- ja terveystoimi Asuntolainarahasto Asuntotuotantorahasto Helsingin Satama Palmia Sivistys- ja henkilöstötoimi Kaupunginsuunnittelu- ja kiinteistötoimi Rakennus- ja ympäristötoimi Ulkoilu- ja urheilurahasto Vakuutusrahasto Innovaatiorahasto Helsingin Liikennelaitos Talpa Oiva Akatemia Board & Management Services Oy - 7 -

8 Kaupungin tuloverokertymän kasvu oli 88,3 meurmutta osuus yhteisöveron tuotoista tippui 71,5 meur -verokertymä yhtensä kuitenkin 19 meurkorkeammat suhteessa viime vuoteen jolloin kunnallisverokorotuksen kautta verotulot kasvoivat 15 meur ja suhteessa vuoteen 21 tuloverokertymä oli 25 meur korkeampi. Helsingin kaupungin tuloslaskelma ERO 5v CAGR 1v muutos 212/211 Kunnan tulovero ,95 % 3,98 % Osuus yhteisöveron tuotoista ,22 % -21,35 % Kiinteistövero ,1 % 1,2 % Koiravero/Muut verot ,18 % -3,72 % Verotulot yhteensä ,41 %,7 % Yksi veroprosentti tuo kaupungille 125 meur

9 Valtionosuudet olivat 37,5 meur suuremmat suhteessa vuoteen 211 ja kasvavat yli 13 % vuosivauhtia osuuksien analysointia on haasteellista koska niiden käsittely ja raportointi on kirjanpidossa muuttunut Muutos HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki 212/ ,5 % 17,5 % 17,5 % 18,5 % 18,5 % % 5v CAGR Peruspalveluiden valtionosuus Yleinen Sosiaali-ja terveydenhuolto Opetus- ja kultuuritoimi v21 järjestelmämuutoksen tasaus Valtionosuudet brutto ,88 % Verotulojen tasaus ,1 % Valtionosuudet netto ,39 % Valtionosuuksien käsittely kirjanpidossa on muuttunut ja vertailu edellisiin vuosiin on huono : - Elatustuen palautukset yht keur:a kirjattu tuloslaskelmaan muihin toimintatuottoihin - Kotikuntakorvaustulot yht keur:a kirjattu tuloslaskelmaan myyntituottoihin - Kotikuntakorvausmenot yht keur:a kirjattu tuloslaskelmaan palvelujen ostoihin. Eli faktiset maksut olivat vuonna 212 yhteensä keur. Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antaman ohjeistuksen mukaan Vuoden 21 tilinpäätöksessä vertailutietona vuodelta 29 riittää Valtionosuudet yhteensä, koska järjestelmän muutoksen vuoksi vastaavia eriä ei ole mahdollista erotella

10 Kokonaisuudessaan tuloja kertyi kaupunkitasolla vuonna 212 yli 5 mrd eur verotulot ja valtion osuudet edustivat siitä 6,7 % -5v kasvuvauhti oli 3,7 %. ERO Helsingin kaupungin tuloslaskelma /211 5v CAGR 1v muutos Myyntituotot ,89 % 1,59 % Maksutuotot ,5 % 1,76 % Tuet ja avustukset ,51 % 6,7 % Vuokratuotot ,16 % 7,48 % Muut tuotot ,34 % -1,94 % Toimintatuotot ,24 % 2,79 % Valmistus omaan käyttöön ,59 % -12,9 % Verotulot ,41 %,7 % Valtionosuudet ,39 % 14,42 % Verot ja valtionosuudet ,2 % 1,88 % Satunnaiset tuotot ,37 % 1634,23 % Satunnaiset kulut ,47 % 21,45 % Myyntivoitot/tappiot ,15 % 1741,82 % " Liikevaihto " ,68 % 2,92 % HSE ympäristöpalvelut kuntayhtymään siirtyivät Helsingin Veden toiminnot jolloin kirjattiin v ,1 meur myyntivoitto

11 Helsingin kaupunki Kaupungilla on 352 meur edestä korvamerkattuja voittovaroja Helsingin kaupungin Asunto- Asunto- Urheilu- ja Vakuutus- Innovaatio Rahastot Rahastot 212 lainarahasto tuotantrahasto ulkoilurahasto rahasto rahasto yhteensä Tulot M enot Toim.kate Poistot Liikevoitto ,2 % Rahoituskulut Rahoitustuotot Nettotulos Mihin sidottu Sidottu toimintaan Sijoitukset - toimintaan Sijoitukset - rahoitus Sidottu pääoma Miten rahoitettu Lainat kaupungilta/kunnalta Muut rahottajat Korolliset velat Oma pääoma Peruspääoma Data Helsingin kaupunki Analyysi : B&MANs

12 Helsingin kaupunki Helsingin kaupungin liikelaitosten liikevaihto vuonna 212 oli meur ( + 13 meur ) ja toiminnan kokonaisliikevoitto 239 meur ( -56 meur ) keur Liikelaitokset Helsingin Energia Helsingin HKL-liikelaitos Helsingin Kaupungin Helsingin Talous- Oiva Yhteensä 212 Satama Palmia-liikelaitos hallintopalvelu-ll Akatemia Tulot Menot Toim.kate Poistot Liikevoitto ,35 % 2,37 % 15,59 % 1,92 %,78 % -2,1 % 19,46 % Rahoituskulut Rahoitustuotot Verot Nettotulos ,31 % 18,68 % 7,99 % 1,94 %,79 % -2,1 % 18,94 % Peruspääomak orvaus Tulos ,3 % 11,51 % 2,8 % 1,83 %,58 % -2,43 % 13,86 % Data Helsingin kaupunki Analyysi : B&MANs Yhtiöitettävä mennessä

13 Helsingin kaupunki Helsingin Kaupungin liikelaitokset sitovat toimintaansa meur ( - 41 meur ) - energiatoiminta siitä suurimman osan ( meur ) keur Liikelaitokset Helsingin Energia Helsingin HKL-liikelaitos Helsingin Kaupungin Helsingin Talous- Oiva Yhteensä 212 Satama Palmia-liikelaitos hallintopalvelu-ll Akatemia Sidottu toimintaan Sijoitukset Kassa Sidottu pääoma Lainat kaupungilta Muut rahottajat Korolliset velat Oma pääoma Peruspääoma Peruspääoman 9,99 % 1,5 % 9, % 8, % 8,6 % 7,74 % 9,89 % tuottovaatimus Faktinen OPO % 4,15 % 1,63 % 1,93 %,52 % 3,37 % 16,9 % 3,12 % vaatimus Yhtiöitettävä mennessä Data: Helsingin kaupunki Analyysi : B&MANs

14 Helsingin kaupungin organisaatio vuoden 212 vaihteessa Henkilöstö = Henkilöstökulut = 1 8 meur Henkilöstö = Henkilöstökulut = meur

15 Vuoden 212 liikevoitto oli 8, meur kaupungin kustannusmassa kasvoi 5,4 % kokonaiskustannusten nousu oli kaupunkitasolla 223,2 meur ( = 1,75 kunnallisvero % ) ERO Helsingin kaupungin tuloslaskelma /211 5v CAGR 1v muutos " Liikevaihto " ,68 % 2,92 % Palkat ja palkkiot ,6 % 4,44 % Eläk ek ulut ,74 % 8,48 % Muut hlö sivuk ulut ,14 % 2,99 % Henkilöstökulut yhteensä ,8 % 5,21 % Palvelujen ostot ,26 % 2,55 % Aineet,tarvikkeet ja tavarat ,12 % 9,3 % Avustukset ,68 % 9,52 % Vuokrakulut ,45 % 1,89 % Muut toimintakulut ,85 % 13,94 % Toiminnankustannukset ,45 % 5,1 % Toimintakate ,53 % -13,59 % Poistot ,43 % 9,6 % Liikevoitto ,67 % -58,65 % Kustannusmassa ( toiminta + poistot ) ,67 % 5,36 % Ulkoistamisaste 31,19 % 32,4 % 31,9 % 3,49 % 3,51 % -,85 %

16 Rahoitustoiminnan tulos oli samalla tasolla kuin vuosi sitten kaupungin nettotulos oli 145 meur( -1 meur) ERO Helsingin kaupungin tuloslaskelma /211 5v CAGR 1v muutos Liikevoitto ,67 % -58,65 % Kork otuotot ,83 % -2,14 % Muut rahoitustuotot ,26 % 6,96 % Kork ok ulut ,1 % -18,48 % Muut rahoitusk ulut ,75 % 129,84 % Nettokorot ,57 % -1,11 % Arvonalentumiset -5 5 Nettotulos ,45 % 4461,43 %

17 Helsingin kaupunki sitoo pääomia 1,3 mrd eur kaupunki on lähes velaton, netto velkaa,5 mrd ja omaa pääomaa 9,2 mrd eur keur Sidottu pääoma ( 211 ) = ( ) Sidottu pääoma ( 212 ) = ( ) Pääoma sidottu toimintaan Sijoitukset - toimintaan Sijoitukset - rahoitus Korolliset velat OPO

18 Konsolidoimalla peruskunta, rahastot ja liikelaitokset syntyy Helsingin kaupunki keur Helsingin kaupunki Perus- Rahastot Liike- Helsingin 212 kunta laitokset Eli- kaupunki minoinnit Tulot M enot Toiminta kate Poistot Liikevoitto ,54 % -27,2 % 19,46 % 1,53 % Rahoituskulut Rahoitustuotot Verot Peruspääomakorvaus Liikelaitoksiin sijoitettu pääoma Helsingin kaupunki Perus- Rahastot Liike- Helsingin 212 kunta laitokset Eli- kaupunki minoinnit Sidottu toimintaan Sijoitukset - toimintaan Sijoitukset -rahoitus Sidottu pääoma Korolliset velat Oma pääoma Peruspääoma Väh.osuus + muut tyttäret Tuloksen oikaisut Nettotulos ,88 %

19 Helsingin kaupungin kassavirta vuonna 212 Helsingin kaupunki keur Rahoituslaskelma Muutos /211 Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Toiminnan rahavirta Vuoden 212 investoinnit kaupunki tasolla olivat 65 meur, lainoja maksettiin takaisin 77 meuredestä ja kassavaorja vähennettiin 143 meur.nettoinvestoinnitrahoitettiin pääosin kaupungin tulorahoituksella liikelaitosten invstoinnit olivat 167 meur. Invetointimenot Rahoitusosuudet inv.menoihin Pysyvien vastaavien luovutustulot Invetsointien rahavirta Toiminnan ja investointien rahavirta Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Antolainauksen muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikasten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Lainakanna muutokset Oman pääoman muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat

20 Sisältö Tausta ja tavoitteet Helsingin kaupunki Helsingin kaupunkikonserni

21 Helsingin kaupungin tytäryhtiötoiminta kuusi laajempaa kokonaisuutta Helsingin kaupunki Auroranlinna Koy Helsingin kaupunginkonserni 211 Arava toimínta Helsingin Korkotukiasunnot Keskinäinen Koy Helsingin Palveluasunnot Koy 4 52 Helsingin Asumisoikeus Oy 5 54 Helsingin kaupungin asunnot Oy 14 kpl Asuntoyhtiöitä 28 kpl Kiinteistöyhtiöitä Kiinteistö toimintaa Energia toimintaa Helen Sähköverkko Oy Mankala Oy 3 77 Mitox Oy Suomen Energia-Urakointi Oy Kunnalista liiketoimintaa 5 kpl Liiketoimintaa tytäryhtiöt ( pois lukien energia) Säätiötoiminta Kuntayhtymät Hgin kaupungin 45-vuotistaiteilijatalosäätiö Helsingin Seniorisäätiö Helsingin seudun kesäyliopistosäätiö Helsingin teatterisäätiö Helsinki-instituutin säätiö Helsinki-viikon säätiö Jääkenttäsäätiö Oulunkylän Sairaskotisäätiö Stadion-säätiö UMO säätiö Helsingin Musiikkitalon säätiö Niemikotisäätiö Hgin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) 2 34 Kårkulla samkommun 3 31 Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta (YTV ) 4 31 Uudenmaan liitto Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä Hgin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) 136 kpl = analyysin kohteena

22 Helsingin kaupungin sosiaalinen asuminen vuonna 212 tulot/asukas = 675,13 eur kun vastaava luku Turun kaupungissa oli 496,84 eur Auroranlinna Koy Helsingin Korkotukiasunnot Keskinäinen Koy Helsingin kaupunki Sosiaalinen 212 asuminen Arava toimínta Arava toimínta Arava toimínta Arava toimínta Helsingin Palveluasunnot Koy 4 52 Helsingin Asumisoikeus Oy 5 54 Helsingin kaupungin asunnot Oy Tulot Jakomäen Kiinteistöt Oy Laajasalon Kiinteistöt Oy M enot Maunulan Asunnot Koy Pihlajiston Kiinteistöt Oy Toiminta kate Kantakaupungin Kiinteistöt Oy Kannelmäen Kiinteistöt Oy Poistot Myllypuron Kiinteistöt Oy Vesalan Kiinteistöt Oy Malmin Kiinteistöt Oy Liikevoitto ,91 % ,46 % , % ,56 % ,51 % Vallilan Kiinteistöt Oy Pohjois-Haagan Kiinteistöt Oy Pikku-Huopalahden Kiinteistöt Oy Siilitien Kiinteistöt Oy Rahoituskulut Rahoitustuotot Malminkartanon Kiinteistöt Oy Suutarilan Kiinteistöt Oy Verot Puotilan Kiinteistöt Oy Roihuvuoren Kiinteistöt Oy Peruspääomakorvaus Vuosaaren Kiinteistöt Oy Kumpulan Kiinteistöt Oy Kontulan Kiinteistöt Oy Helsingin Kansanasunnot Oy Väh.osuus + muut tyttäret Tuloksen oikaisut Nettotulos ,71 % ,1 % ,1 % ,2 % ,31 % Laskenta periaatteita muutettu Toimintakate = 39,45 % ( 212 ) ja 39,45 % ( 211 ) Korko = 3 % ( 212 ) ja 2,75 % ( 211 ) Poistot = 3,22 % ( 212 ) ja 2,37 % ( 211) Rahoitustuotot =,79 % ( 212) ja 6,26 % ( 211)

23 Helsingin kaupungin arava-kiinteistötoiminta vuonna 212 sidottu pääoma/asukas = 4 725,47 eur kun vastaava luku Turun kaupungissa oli 3 81,64 eur Auroranlinna Koy Helsingin Korkotukiasunnot Keskinäinen Koy Helsingin Palveluasunnot Koy 4 52 Helsingin Asumisoikeus Oy 5 54 Helsingin kaupungin asunnot Oy Helsingin kaupunki Sosiaalinen 212 asuminen Arava toimínta Arava toimínta Arava toimínta Arava toimínta Jakomäen Kiinteistöt Oy Laajasalon Kiinteistöt Oy Maunulan Asunnot Koy Pihlajiston Kiinteistöt Oy Kantakaupungin Kiinteistöt Oy Sidottu toimintaan Sijoitukset - toimintaan Kannelmäen Kiinteistöt Oy Myllypuron Kiinteistöt Oy Sijoitukset -rahoitus Vesalan Kiinteistöt Oy Malmin Kiinteistöt Oy Vallilan Kiinteistöt Oy Pohjois-Haagan Kiinteistöt Oy Pikku-Huopalahden Kiinteistöt Oy Sidottu pääoma Korolliset velat Oma pääoma Siilitien Kiinteistöt Oy Malminkartanon Kiinteistöt Oy Suutarilan Kiinteistöt Oy Puotilan Kiinteistöt Oy Roihuvuoren Kiinteistöt Oy Vuosaaren Kiinteistöt Oy Kumpulan Kiinteistöt Oy Kontulan Kiinteistöt Oy Helsingin Kansanasunnot Oy 21 alueellista asuinkiinteistöyhtiöitä fuusioitiin Helsingin kaupungin asunnot Oy:öön

24 Helsingin kaupungin yhtiöitetty energiatoiminta 212 konsernin sisäinen myynti 76,7meur ( 35 % ) Helsingin kaupunki Energia Energia Energia Energia Energia 212 toimintaa toimintaa toimintaa toimintaa toimintaa Tulot M enot Toiminta kate Poistot Helen Sähköverkko Oy Mankala Oy 3 77 Mitox Oy Suomen Energia-Urakointi Oy Liikevoitto , % Rahoituskulut ,37 % ,4 % ,82 % ,15 % Rahoitustuotot Verot Peruspääomakorvaus Väh.osuus + muut tyttäret Tuloksen oikaisut Nettotulos ,5 % ,11 % ,86 % ,3 % ,2 %

25 Helsingin kaupungin yhtiöitetty energiatoiminta vuonna Helsingin kaupunki Energia Energia Energia Energia Energia 212 toimintaa toimintaa toimintaa toimintaa toimintaa Helen Sähköverkko Oy Mankala Oy 3 77 Mitox Oy Suomen Energia-Urakointi Oy Sidottu toimintaan Sijoitukset - toimintaan 12 6 Sijoitukset -rahoitus Sidottu pääoma Korolliset velat Oma pääoma

26 Helsingin kaupungin muu kiinteistötoiminta vuonna Helsingin kaupunki Kiinteistö 212 toimintaa Kiinteistö toimintaa Kiinteistö toimintaa Kiinteistö toimintaa Kiinteistö toimintaa Tulot M enot Toiminta kate kpl Asuntoyhtiöitä 28 kpl Kiinteistöyhtiöitä Poistot Liikevoitto , % -1,34 % -,74 % 3,26 % 3,57 % Rahoituskulut Rahoitustuotot Verot Peruspääomakorvaus Väh.osuus + muut tyttäret Tuloksen oikaisut Nettotulos ,56 % -2,14 % 5,7 % 2,15 % -4,75 %

27 Helsingin kaupungin muu kiinteistötoiminta vuonna Helsingin kaupunki Kiinteistö 212 toimintaa Kiinteistö toimintaa Kiinteistö toimintaa Kiinteistö toimintaa Kiinteistö toimintaa Sidottu toimintaan kpl Asuntoyhtiöitä 28 kpl Kiinteistöyhtiöitä Sijoitukset - toimintaan Sijoitukset -rahoitus Sidottu pääoma Korolliset velat Oma pääoma

28 Helsingin kaupungin yhtiöitetty muu liiketoimintatoiminta vuonna Helsingin kaupunki Kunnalista 212 liiketoimintaa Kunnalista liiketoimintaa Kunnalista liiketoimintaa Kunnalista liiketoimintaa Kunnalista liiketoimintaa Simonaukion Pysäköinti Oy Etelä_Hermannin Pysäköinti Oy Finlandia-talo Oy Lasipalatsin Mediakeskus Oy Länsi-Viikinmäen Pysäköinti Oy Malmin Liiketalo Oy Tulot Forum Virium Helsinki Oy 5 72 Gardenia-Helsinki Oy Malmin Pysäköintitalo Oy Metropolilab Oy M enot Helsingin Bussiliikenne Oy Helsingin Ice Sport Center Oy Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy Paciuksenkadun Pysäköinti Oy Toiminta kate Helsingin Konsernihankinta Oy Helsingin Leijona Oy Palvelukeskus Albatross Oy Posivire Oy Poistot Helsingin Liikuntahallit Oy Helsingin Matkailu Oy Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy Rastilankallion Pysäköinti Oy Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy Seure Henkilöstöpalvelut Oy Liikevoitto ,54 % ,31 % ,89 % ,21 % ,29 % Helsingin V Yhteiskoulun Talo Oy Helsingin Väylä Oy Helsinki Abroad Ltd Oy Suomenlinnan Liikenne Oy Työmaahuolto Oy Töölönlahden Pysäköinti Oy Rahoituskulut Helsinki Region Marketing Oy Helsinki Stadion Oy Urheiluhallit Oy Viikinmäen Pysäköinti Oy Rahoitustuotot Hämeentien Pysäköinti Oy Itä-Pasilan Pysäköinti Oy Virvatulentien Pysäköinti Oy Vuosaaren Liikuntakeskus Oy Verot 2 51 Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy Kalasataman jätteen putkikeräys Oy Vuosaaren Urheilutalo Oy öö jokin tytäryhteisö Peruspääomakorvaus Väh.osuus + muut tyttäret Kallahden Pysäköinti I Oy Kivikon Pysäköinti I Oy Kivikon Pysäköinti II Oy Simonaukion Pysäköinti Oy Suomenlinnan Liikenne Oy Tiedepuiston Asunnot Oy Tuloksen oikaisut Kontulan Palvelutalo Oy 5 94 Suomen Merituuli Oy Nettotulos ,59 % ,75 % ,35 % ,55 % ,59 % 5 kpl Liiketoimintaa tytäryhtiöt ( pois lukien energia)

29 Helsingin kaupungin yhtiöitetty muu liiketoimintatoiminta vuonna Simonaukion Pysäköinti Oy Lasipalatsin Mediakeskus Oy Etelä_Hermannin Pysäköinti Oy Finlandia-talo Oy Länsi-Viikinmäen Pysäköinti Oy Malmin Liiketalo Oy Forum Virium Helsinki Oy Malmin Pysäköintitalo Oy Helsingin kaupunki Kunnalista 212 liiketoimintaa Kunnalista liiketoimintaa Kunnalista liiketoimintaa Kunnalista liiketoimintaa Kunnalista liiketoimintaa 5 72 Gardenia-Helsinki Oy Helsingin Bussiliikenne Oy Helsingin Ice Sport Center Oy Helsingin Konsernihankinta Oy Helsingin Leijona Oy Metropolilab Oy Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy Paciuksenkadun Pysäköinti Oy Palvelukeskus Albatross Oy Posivire Oy Helsingin Liikuntahallit Oy Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy Sidottu toimintaan Helsingin Matkailu Oy Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy Rastilankallion Pysäköinti Oy Seure Henkilöstöpalvelut Oy Sijoitukset - toimintaan Sijoitukset -rahoitus Helsingin V Yhteiskoulun Talo Oy Helsingin Väylä Oy Helsinki Abroad Ltd Oy Suomenlinnan Liikenne Oy Työmaahuolto Oy Töölönlahden Pysäköinti Oy Sidottu pääoma Helsinki Region Marketing Oy Helsinki Stadion Oy Urheiluhallit Oy Viikinmäen Pysäköinti Oy Korolliset velat Hämeentien Pysäköinti Oy Itä-Pasilan Pysäköinti Oy Virvatulentien Pysäköinti Oy Vuosaaren Liikuntakeskus Oy Oma pääoma Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy Kalasataman jätteen putkikeräys Oy Vuosaaren Urheilutalo Oy öö jokin tytäryhteisö Kallahden Pysäköinti I Oy Simonaukion Pysäköinti Oy Kivikon Pysäköinti I Oy Suomenlinnan Liikenne Oy Kivikon Pysäköinti II Oy Tiedepuiston Asunnot Oy Kontulan Palvelutalo Oy 5 94 Suomen Merituuli Oy 5 kpl Liiketoimintaa tytäryhtiöt ( pois lukien energia)

30 Helsingin kaupungin säätiötoiminta vuonna Helsingin kaupunki Säätiö- Säätiö- Säätiö- Säätiö- Säätiö- 212 toiminta toiminta toiminta toiminta toiminta Tulot M enot Hgin kaupungin 45-vuotistaiteilijatalosäätiö 2 79 Helsingin Musiikkitalon säätiö Toiminta kate Helsingin Seniorisäätiö Helsingin seudun kesäyliopistosäätiö Poistot Helsingin teatterisäätiö Helsinki-viikon säätiö Jääkenttäsäätiö 8 55 Niemikotisäätiö Oulunkylän Sairaskotisäätiö Stadion-säätiö UMO säätiö Liikevoitto 468,5 % Rahoituskulut -329 Rahoitustuotot ,61 % ,51 % ,91 % ,93 % Verot Peruspääomakorvaus Väh.osuus + muut tyttäret Tuloksen oikaisut Nettotulos 635,68 % 87,98 % 929 1,15 % ,18 % 779 1,2 %

31 Helsingin kaupungin säätiötoiminta vuonna Helsingin kaupunki Säätiö- Säätiö- Säätiö- Säätiö- Säätiö Hgin kaupungin 45-vuotistaiteilijatalosäätiö 212 toiminta toiminta toiminta toiminta toiminta 2 79 Helsingin Musiikkitalon säätiö Helsingin Seniorisäätiö Helsingin seudun kesäyliopistosäätiö Helsingin teatterisäätiö Helsinki-viikon säätiö Sidottu toimintaan Sijoitukset - toimintaan Jääkenttäsäätiö 8 55 Niemikotisäätiö Sijoitukset -rahoitus Oulunkylän Sairaskotisäätiö Stadion-säätiö UMO säätiö Sidottu pääoma Korolliset velat Oma pääoma

32 Helsingin kaupungin kuntayhtymätoiminta vuonna 212 tulot/asukas = 1 868,67 eur vastaava luku oli Turun kaupungissa 1 127,42 eur Helsingin kaupunki Kunta- Kunta- Kunta- Kunta- Kunta- 212 yhtymät ( HEL-osuus) yhtymät yhtymät ( HEL-osuus) ( HEL-osuus) yhtymät yhtymät Tulot M enot Toiminta kate Hgin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) 2 34 Kårkulla samkommun 3 31 Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta (YTV ) 4 31 Uudenmaan liitto Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä Hgin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) Poistot Liikevoitto ,9 % Rahoituskulut ,5 % ,8 % ,23 % ,52 % Rahoitustuotot Verot Peruspääomakorvaus Väh.osuus + muut tyttäret Tuloksen oikaisut Nettotulos ,83 % ,5 % ,13 % 2 82,28 % ,44 %

33 Helsingin kaupungin kuntayhtymätoiminta vuonna 212-sidottu pääoma / asukas = 2 174,97 eur vastaava luku oli Turun kaupungissa 747,57 eur eli Helsingin kaupunki käyttää kuntayhtymä rakennetta Turun kaupunkia paljon laajemmin Helsingin kaupunki Kunta- Kunta- Kunta- Kunta- Kunta- 212 yhtymät yhtymät yhtymät yhtymät yhtymät Hgin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) 2 34 Kårkulla samkommun 3 31 Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta (YTV ) 4 31 Uudenmaan liitto Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä Hgin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) Sidottu toimintaan Sijoitukset - toimintaan Sijoitukset -rahoitus Sidottu pääoma Korolliset velat Oma pääoma HSE ympäristöpalvelut kuntayhtymään siirtyivät Helsingin Veden toiminnot

34 Helsingin kaupungin konsernituloslaskelma vuonna 212 ja sen keskeisimmät yksiköt Helsingin kaupunki Perus- Rahastot Liike- Helsingin Sosiaalinen Energia Kiinteistö Kunnalista Säätiö- Kunta- Helsingin 212 kunta laitokset Eli- kaupunki asuminen toimintaa toimintaa liiketoimintaa toiminta yhtymät Eli- Kaupunki minoinnit ( HEL-osuus) minoinnit (konserni) Tulot M enot Toiminta kate Poistot Liikevoitto ,54 % -27,2 % 19,46 % 1,53 % 17,91 % 17, % 14, % -1,54 %,5 % 3,9 % 3,69 % Rahoituskulut Rahoitustuotot Verot Peruspääomakorvaus Väh.osuus + muut tyttäret Tuloksen oikaisut Nettotulos ,88 % -,71 % 11,5 % 6,56 % -2,59 %,68 % -,83 % 2,47 % Helsingin kaupungin tyttäret

35 Helsingin kaupungin konsernin liikevaihto vuonna 212 josta yli ½ kertyy muista kuin verotuloista Helsingin Kaupungin Muutos 212/211 Ero = konserni vs konsernituloslaskelma kaupunki Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut tuotot Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Verotulot Valtionosuudet Verot ja valtionosuudet ,9 % Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Osuus osakkkuusyhteisöjen voitosta Myyntivoitot/tappiot " Liikevaihto " Tyttärien liikevaihto

36 Helsingin kaupungin konsernin kokonaiskustannukset kasvoivat 292 meur vuonna 212 ulkoistamisaste oli 25,8 % Helsingin Kaupungin Muutos 212/211 Ero = konserni vs konsernituloslaskelma kaupunki " Liikevaihto " Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut hlö sivukulut Henkilöstökulut yhteensä Palvelujen ostot Aineet,tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut Toiminnankustannukset Toimintakate Poistot Tilikauden yli/alipariarviot Liikevoitto Kustannusmassa ( toiminta + poistot ) Ulkoistamisaste 25,82 % 26,71 % Tyttärien liikevoitto

37 Helsingin kaupungin konsernin nettotulos oli 154 meur vuonna kunnalisveroprosenttin tuotto oli 125 meur Helsingin Kaupungin Muutos 212/211 Ero = konserni vs konsernituloslaskelma kaupunki Liikevoitto Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Konsernin sisäisiä Netto korot Arvonalentumiset -6 6 Netto tulos Tyttärien nettotulos

38 Helsingin kaupunginkonserni vuosina nettotulosta kerätty kumulatiivisesti meur Helsingin kaupunki Helsingin Helsingin Helsingin Helsingin Helsingin 212 Kaupunki (konserni) Kaupunki (konserni) Kaupunki (konserni) Kaupunki (konserni) Kaupunki (konserni) Tulot M enot Toiminta kate Poistot Liikevoitto ,69 % ,19 % ,78 % ,21 % ,12 % Rahoituskulut Rahoitustuotot Verot Peruspääomakorvaus Väh.osuus + muut tyttäret Tuloksen oikaisut Nettotulos ,47 % ,9 % ,97 % ,17 % ,5 %

39 Helsingin kaupunginkonserni pääomia on 5 vuoden aikana sidottu 2 19 meur jota on rahoitettu ottamalla meur uutta laina ja loput rahoitettu syntyneillä voittovaroilla Helsingin kaupunki Helsingin Helsingin Helsingin Helsingin Helsingin 212 Kaupunki (konserni) Kaupunki (konserni) Kaupunki (konserni) Kaupunki (konserni) Kaupunki (konserni) Sidottu toimintaan Sijoitukset - toimintaan Sijoitukset -rahoitus Sidottu pääoma Korolliset velat Oma pääoma

40 Helsingin kaupungin konserni pääomat vuonna keskeisimmät yksiköt Helsingin kaupunki Perus- Rahastot Liike- Helsingin Sosiaalinen Energia Kiinteistö Kunnalista Säätiö- Kunta- Helsingin 212 kunta laitokset Eli- kaupunki asuminen toimintaa toimintaa liiketoimintaa toiminta yhtymät Eli- Kaupunki minoinnit minoinnit (konserni) Sidottu toimintaan Sijoitukset - toimintaan Sijoitukset -rahoitus Sidottu pääoma Korolliset velat Oma pääoma Helsingin kaupungin tyttäret

41 Helsingin kaupunkikonsernin kassavirta vuonna 212 Konserni Konserni Ero Ero = konserni /211 vs kaupunki Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Toiminnan rahavirta Investoinnit olivat konsernitasolla 1 167,5 meur, joista 517,9 meur tehtiin tytäryhtiöihin. Rahoitustarve oli 249,7 meur. Velkaa maksettiin takaisin 26,4 meur edestä, pääomia vapautui 123,3 meur, uutta pääomaa kanavoitiin 7,3 meur ja kassavaroja vähennettiin 14,1 meur edestä Konsernin kassassa oli vuodenvaihteessa lähes 9 meur. Investointimenot Rahoitusosuudet inv.menoihin Pysyvien vastaavien luovutustulot Invetsointien rahavirta Toiminnan ja investointien rahavirta Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Antolainauksen muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikasten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Lainakanna muutokset Oman pääoman muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat

42 Helsingin kaupunkikonserni sitoo 13,4 meur edestä pääomia nettovelkaa on 3,3 meur => netto varallisuutta yli 9 mrd eur nettovelka Sidottu pääoma ( v211) = keur ( ) Sidottu pääoma = keur ( ) Pääoma sidottu toimintaan Sijoitukset - toimintaan Sijoitukset - rahoitus Korolliset velat OPO Data Helsingin kaupunki Analyysi : B&MANs

43 Helsingin kaupungin talousmaastossa käy lähivuosina kova rytinä Teksti : Kyösti Jurvelin/Kauppalehti Analyysi : B&MANs Kaupunki tulee tekemään todennäköisesti miljardiluokan sisäiset omistusjärjestelyt. Tämä johtuu siitä, että tuleva kuntalaki velvoittaa kaupungit yhtiöittämään markkinoilla toimivat liikelaitoksena vuoden 215 alkuun mennessä. Helsingissä tämä tarkoittaa energia-ja satamaliikelaitoksen osakeyhtiöittämistä. Jos muun muassa catering-, hää-ja vartiointipalveluja tuottava Palmia liikelaitos jatkaa toimimistaan nykyisellä tavalla, myös se on yhtiöitettävä. Yhtiöittäminen tulee merkitsemään isoja muutoksia kaupungin tulokseen. Osakeyhtiöittämisen myötä kaupungin tuloslaskelmasta siirtyy noin 2 miljoonan euron edestä voittoja kaupunkikonsernin tuloslaskelmaan. Tähän saakka Helsingin tulosta on seurattu yleensä vain kaupungin tuloslaskelmasta, jossa eivät ole mukana tytäryhtiöt ja osuudet kuntayhtymistä, joiden tulovirrat näkyvät vähemmän seuratussa konsernin tuloslaskelmassa. Muutokset tulevat todennäköisesti merkitsemään suurten sisäisten myyntivoittojen syntymistä. Esimerkiksi Helsingin energialiikelaitos on arvostettu taseessa vajaan 5 miljoonan euron arvoiseksi. Jos Helsinki arvostaa järjestelyssä energiatoimintansa varsinaiseen markkina-arvoon, joka voi olla noin 2 3 miljardia euroa, yhtiöittämisen seurauksena syntyy vähintään 1,5 miljardin euron myyntivoitto. Tämä hokkuspokkusraha tulee nostamaan kaupungin tulosta merkittäväksi. Näin pelkän kaupungin tuloslaskelman seuraaminen ei anna todellista kuvaa Helsingin toiminnasta ja tuloksesta. Katseet on suunnattava konsernilaskelmaan, jossa sisäiset myyntivoitot eliminoituvat. Konsernitoimintojen merkitysten kasvaessa, kaupunkien talousseurantaa koskeva lainsäädäntö on vanhentunut. Aivan äärimmillään voisi käydä jopa niin, että Helsingin kaupungin talous voisi mennä tulevina vuosia sisäisten tulosiirtyminen myötä alijäämäiseksi. Ohjeistusten mukaan kaupunkien on saatava taloutensa tasapainoon useamman vuoden sisältävän taloussuunnittelukauden puitteissa. Tämä pitäisi tehdä siitä huolimatta, vaikka konsernin talous olisi kokonaisuudessaan terve. Tilanne voisi synnyttää yhtälön, jossa kunnallisveroa pitäisi korottaa peruskaupungin alijäämän takia, vaikka konserni olisi vankasti plussalla

44 Käynnissä olevan kuntalain uudistuksen yhteydessä on tulossa muutoksia konsernisäännöstöön. Teksti : Kyösti Jurvelin/Kauppalehti Analyysi : B&MANs Käynnissä olevan kuntalain uudistuksen yhteydessä on tulossa muutoksia konsernisäännöstöön. Lakiuudistuksen ja siitä seuraavien kuntasektorin omien tulevien ohjeistusten perusteella nyt lähes paitsiossa olevat konserniluvut tulevat korostumaan peruskaupungin numeroiden sijaan. Toivottavasti muutokset ja ohjeistukset tulevat olemaan niin vahvoja, että niiden avulla vältyttäisiin epäjohdonmukaisilta käytännöiltä. Oma lukunsa on se, miten kaupunki aikoo jatkossa tulouttaa rahoja energia-ja satamatoiminnoistaan. Periaatteessa vaihtoehtoja on kaksi. Kaupunki voi saada tytäryhtiöistä tuloja osinkoina tai korkotuloina. Kun muut kaupungit ovat osakeyhtiöittäneet energiatoimintojaan, ne ovat yleensä lapioineet sähköyhtiöihinsä isot summat sisäisiä korkeakorkoisia lainoja. Sähköyhtiöt eivät juurikaan lyhennä sisäistä lainaa, vaan maksavat kaupungeille vuosi toisensa perään korkoja. Korkeat korkomenot heikentävät energiayhtiöiden tulosta, ja niiden veroalainen voitto jää minimiin. Yritysten korkomenojen vähennysoikeutta verotuksessa ollaan kuitenkin rajoittamassa, joten korkokikkailu vaikeutuu. Perinteisesti Helsinki on tulouttanut energialiikelaitoksestaan kaupungin muihin menoihin noin 2 miljoonaa euroa, joka vastaa noin 1,5 kunnallisveroprosenttiyksikön tuottoa. Tasearvojen, lainottamisten ja tuottovaatimusten myötä Helsingissä on entistä tarkemmin mietittävä sitä, miten konsernia ohjataan: kuka vastaa ja kenelle?

45 Teksti : Kyösti Jurvelin/Kauppalehti Analyysi : B&MANs Lukujen valossa pääkaupungillamme menee hyvin Helsinki-konsernin tulos oli viime vuonna 154 miljoonaa euroa voitolla. Kaupunkikonserni on erittäin vakaassa kunnossa. Sillä on omaa pääomaa reilut 9 miljardia euroa, kassassa vajaat miljardi euroa ja velkaa reilut 4 miljardia euroa. Lainoista yli puolet on kiinni sosiaalisessa asuntotoiminnassa. Helsinki-konserni sitoo toimintaansa pääomia 13,4 miljardia euroa. Tämä on summa, joka on kiinni muun muassa koneissa, laitteissa ja kiinteistöissä. Summa on kasvanut viidessä vuodessa reilulla kahdella miljardilla eurolla. Luku on lähes yhtä suuri kuin mitä koko Turun kaupunki sitoo toimintaansa. Helsinki on tällä mittarilla kasvanut viidessä vuodessa Turun kaupungin verran. Helsingin väkimäärä on kuitenkin kasvanut viiden vuoden aikana vain 3 henkilöllä. Turussa asuu 18 asukasta. Konsernin tulos on laskusuunnassa. Viime vuonna pelkästään henkilöstökulut kasvoivat 132 miljoonaa euroa. Suuren omaisuuden myötä Helsinki-konsernin talous on kuitenkin tasapainossa. Velkamäärän kasvusta huolimatta, taakka on vielä kohtuullinen. Konsernilla on velan vastineeksi myös muhkeasti omaisuutta

Helsingin kaupungin tilinpäätösanalyysi 2008

Helsingin kaupungin tilinpäätösanalyysi 2008 Helsingin kaupungin tilinpäätösanalyysi 2008 Data-versio : 28.12.2009 B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Helsingin kaupunki 2004-2008 Helsingin kaupunkikonserni 2008 Nettokustannus analyysi Helsingin

Lisätiedot

Helsingin kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014

Helsingin kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014 Helsingin kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014 versio : 30.4.2015 Bo-Erik Ekström / Rudolf Ekström B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet 2010-2014 konserni 2014 konserni 2014 - yhteenveto 29.4.2015

Lisätiedot

Oulun kaupunkikonsernin tilinpäätösanalyysi 2009

Oulun kaupunkikonsernin tilinpäätösanalyysi 2009 Oulun kaupunkikonsernin tilinpäätösanalyysi 2009 Versio : 16.12.2010 B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Oulun kaupunki 2005-2009 Oulun kaupunkikonserni 2009 Oulun kaupunkikonserni - yhteenveto 15.12.2010

Lisätiedot

Helsingin kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013

Helsingin kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013 Helsingin kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013 versio : 5.6.2013 Bo-Erik Ekström / Rudolf Ekström B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Helsingin kaupunki 2009-2013 Helsingin kaupunkikonserni

Lisätiedot

Vantaan kaupungin tilinpäätösanalyysi 2008

Vantaan kaupungin tilinpäätösanalyysi 2008 Vantaan kaupungin tilinpäätösanalyysi 2008 Data-versio : 28.12.2009 B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Vantaan kaupunki 2004-2008 Vantaan kaupunkikonserni 2008 Nettokustannus analyysi Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2015

Jyväskylän kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2015 Jyväskylän kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2015 Versio : 12.5.2016 Bo-Erik Ekström & Rudolf Ekström / B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Jyväskylän kaupunki 2011-2015 Jyväskylän kaupunkikonserni

Lisätiedot

Espoon kaupungin tilinpäätösanalyysi 2009

Espoon kaupungin tilinpäätösanalyysi 2009 Espoon kaupungin tilinpäätösanalyysi 2009 Versio : 30.9.2010 B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Espoon kaupunki 2005-2009 Espoon kaupunkikonserni - yhteenveto 29.9.2010 2-2 - Kuntien tilipäätösanalyysit

Lisätiedot

Tampereen kaupungin tilinpäätösanalyysi 2009

Tampereen kaupungin tilinpäätösanalyysi 2009 Tampereen kaupungin tilinpäätösanalyysi 2009 Versio : 2.12.2010 B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet 2005-2009 konserni 2009 1.12.2010 2-2 - Kuntien tilinpäätösanalyysit Kuntien tilinpäätösanalyysien

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2012

Kouvolan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2012 Kouvolan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2012 Versio: 27.6.2013 B&MANs - 1 - Kouvolan asukasomistajan nettovarallisuus oli vuoden 2012 lopussa 4 086 eur korollisia velkoja oli 3 543 eur/asukas kaupunkikonsernitasolla

Lisätiedot

Helsingin kaupungin tilinpäätösanalyysi 2009

Helsingin kaupungin tilinpäätösanalyysi 2009 Helsingin kaupungin tilinpäätösanalyysi 29 versio : 1.9.21 B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Helsingin kaupunki 25-29 Helsingin kaupunkikonserni 29 Helsingin kaupunki - yhteenveto 1.9.21 2-2 -

Lisätiedot

Stadista tulisi tosi buli konsernitasolla

Stadista tulisi tosi buli konsernitasolla Stadista tulisi tosi buli konsernitasolla Bo-Erik Ekström B&MANs - 1 - Stadista tulisi tosi buli konsernitasolla Tuloja kertyisi konsernitasolla yli 10 mrd, siitä 50 % muita kuin verotuloja 5. sija TE500

Lisätiedot

Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2010

Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2010 Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2010 Versio : 26.5.2011 B&MANs - 1 - Suurkaupunkien konsernirakenne B&MANs analyysi kattaa koko kaupunkikonsernin Koko kaupunkikonserni Peruskunta Emokaupunki

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011

Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011 Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011 Versio: 7.6.2011 Bo-Erik Ekström - 1 - Suurkaupunkien konsernirakenne B&MANs analyysi kattaa koko kaupunkikonsernin Koko kaupunkikonserni Peruskunta Emokaupunki

Lisätiedot

Lahden kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2010

Lahden kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2010 Lahden kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2010 Versio: 20.6.2011 Bo-Erik Ekström B&MANs - 1 - Suurkaupunkien konsernirakenne B&MANs analyysi kattaa koko kaupunkikonsernin Koko kaupunkikonserni Emokaupunki

Lisätiedot

Vantaan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014

Vantaan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014 Vantaan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014 Versio : 21.5.2015 Bo-Erik Ekström / Rudolf Ekström B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Vantaan kaupunki 2010-2014 Vantaan kaupunkikonserni 2014

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2010

Jyväskylän kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2010 Jyväskylän kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2010 Versio : 16.6.2011 Bo-Erik Ekström / B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Jyväskylän kaupunki 2006-2010 Jyväskylän kaupunkikonserni 2010 Jyväskylän

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Espoon kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2010

Espoon kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2010 Espoon kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2010 Versio: 5.5.2011 B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Espoon kaupunki 2006-2010 Espoon kaupunkikonserni 2010 4.5.2011 2-2 - Kuntien konsernitilipäätösanalyysit

Lisätiedot

Oulun kaupunkikonsernin tilinpäätösanalyysi 2011

Oulun kaupunkikonsernin tilinpäätösanalyysi 2011 Oulun kaupunkikonsernin tilinpäätösanalyysi 2011 Versio: 19.6.2012 Bo-Erik Ekström/B&MANs - 1 - B&MANs AsukasOmistajat Sisältö Tausta ja tavoitteet Oulun kaupunki 2007-2011 Oulun kaupunkikonserni 2011

Lisätiedot

Turun kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014

Turun kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014 Turun kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014 Versio : 4.6.2015 Bo-Erik Ekström / Rudolf Ekström B&MANs - 1 - Suurkaupunkien konsernirakenne B&MANs analyysi kattaa koko kaupunkikonsernin Koko kaupunkikonserni

Lisätiedot

Helsingin kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011

Helsingin kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011 Helsingin kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 211 versio: 1.5.212-1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Helsingin kaupunki 27-211 Helsingin kaupunkikonserni 211 9.5.212 2-2 - Kuntien tilipäätösanalyysit Kuntien

Lisätiedot

Lahden kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011

Lahden kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011 Lahden kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011 Versio: 21.6.2012 Bo-Erik Ekström B&MANs - 1 - Suurkaupunkien konsernirakenne B&MANs analyysi kattaa koko kaupunkikonsernin Koko kaupunkikonserni Emokaupunki

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011

Jyväskylän kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011 Jyväskylän kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011 Versio : 26.10.2012 Bo-Erik Ekström / B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Jyväskylän kaupunki 2007-2011 Jyväskylän kaupunkikonserni 2011 Jyväskylän

Lisätiedot

Espoon kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011

Espoon kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011 Espoon kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011 Versio: 28.6.2012 B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Espoon kaupunki 2007-2011 Espoon kaupunkikonserni 2011 Espoon kaupunkikonserni -yhteenveto

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Lahden kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2012

Lahden kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2012 Lahden kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2012 Versio: 2.5.2013 B&MANs Bo-Erik Ekström - 1 - Suurkaupunkien konsernirakenne B&MANs analyysi kattaa koko kaupunkikonsernin Koko kaupunkikonserni Emokaupunki

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Lahden kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2015

Lahden kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2015 Lahden kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2015 Versio : 9.6.2015 B&MANs Bo-Erik Ekström/ Rudolf Ekström - 1 - Suurkaupunkien konsernirakenne B&MANs analyysi kattaa koko kaupunkikonsernin Koko kaupunkikonserni

Lisätiedot

Espoon kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014

Espoon kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014 Espoon kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014 Versio : 7.5.2015 Bo-Erik Ekström / Rudolf Ekström B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Espoon kaupunki 2010-2014 Espoon kaupunkikonserni 2014 Espoon

Lisätiedot

Vantaan kaupunginkonsernin tilinpäätösanalyysi 2010

Vantaan kaupunginkonsernin tilinpäätösanalyysi 2010 Vantaan kaupunginkonsernin tilinpäätösanalyysi 2010 versio: 23.6.2011 Bo-Erik Ekström / B&MANs - 1 - Vesiliiketoiminnan siirtyminen vaikuttaa niin tuloslaskelman, taseen kuin rahoituslaskelmankin eriin

Lisätiedot

Tampereen kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011

Tampereen kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011 Tampereen kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011 Versio: 31.5.2012 B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet 2007-2011 konserni 2011 konserni - yhteenveto 30.5.2012 2-2 - Kuntien tilinpäätösanalyysit

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2010

Kouvolan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2010 Kouvolan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2010 Versio : 2.6.2011 B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet 2009-2010 konserni 2010 konserni - yhteenveto 1.6.2011 2-2 - Kouvolan asukasomistajan nettovarallisuus

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014

Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014 Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014 Versio : 2.7.2015 B&MANs : Bo-Erik Ekström/Rudolf Ekström - 1 - Kuntien tilinpäätösanalyysit Kuntien tilinpäätösanalyysien tavoite on tarjota kuntalaisille,

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin varat tehokkaaseen käyttöön

Kaupunkikonsernin varat tehokkaaseen käyttöön Kaupunkikonsernin varat tehokkaaseen käyttöön Liikkeenjohdon neuvonantajabo-erik Ekström, Board & Management Services Oy ja taloustoimittajakyösti Jurvelin, Kauppalehti - 1 - Kunta on läsnä kaikkialla

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Liite 5 a 1 Tarkastusvirasto

HELSINGIN KAUPUNKI Liite 5 a 1 Tarkastusvirasto HELSINGIN KAUPUNKI Liite 5 a 1 HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKETOIMINNAN KONSERNIYHTIÖIDEN TILINTARKASTAJA- EHDOKKAAT VUODELLE 2017 Finlandia-talo Oy Forum Virium Helsinki Oy Helsingin kaupungin Linja-autotoiminta

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011

Kouvolan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011 Kouvolan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011 Versio: 5.7.2012 B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet 2009-2011 konserni 2011 konserni - yhteenveto 3.7.2012 2-2 - Verotulot olivat vuonna 2011

Lisätiedot

Lahden kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013

Lahden kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013 Lahden kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013 Versio : 8.5.2014 B&MANs Bo-Erik Ekström/ Rudolf Ekström - 1 - Suurkaupunkien konsernirakenne B&MANs analyysi kattaa koko kaupunkikonsernin Koko kaupunkikonserni

Lisätiedot

Espoon kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2012

Espoon kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2012 Espoon kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2012 Versio: 30.5.2013 B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Espoon kaupunki 2008-2013 Espoon kaupunkikonserni 2012 Espoon kaupunkikonserni -yhteenveto

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Turun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2009

Turun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2009 Turun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2009 Versio : 10.5.2010 B&MANs - 1 - Suurkaupunkien konsernirakenne B&MANs analyysi kattaa koko kaupunkikonsernin Koko kaupunkikonserni Peruskunta Emokaupunki Tytäryhtiöitä

Lisätiedot

Tampereen kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014

Tampereen kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014 Tampereen kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014 Versio : 11.6.2014 Bo-Erik Ekström / Rudolf Ekström B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Tampereen kaupunki 2010-2014 Tampereen kaupunkikonserni

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014

Jyväskylän kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014 Jyväskylän kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014 Versio : 28.5.2015 Bo-Erik Ekström & Rudolf Ekström / B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Jyväskylän kaupunki 2010-2014 Jyväskylän kaupunkikonserni

Lisätiedot

Lahden kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014

Lahden kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014 Lahden kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2014 Versio : 18.6.2015 B&MANs Bo-Erik Ekström/ Rudolf Ekström - 1 - Suurkaupunkien konsernirakenne B&MANs analyysi kattaa koko kaupunkikonsernin Koko kaupunkikonserni

Lisätiedot

Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013

Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013 Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013 Versio: 24.4.2014 B&MANs : Bo-Erik Ekström/Rudolf Ekström - 1 - Kuntien tilinpäätösanalyysit Kuntien tilinpäätösanalyysientavoite on tarjota kuntalaisille,

Lisätiedot

Vantaan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2015

Vantaan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2015 Vantaan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2015 28.4.2016 Bo-Erik Ekström / Rudolf Ekström B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Vantaan kaupunki 2011-2015 Vantaan kaupunkikonserni 2015 Yhteenveto

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Tampereen kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2012

Tampereen kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2012 Tampereen kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2012 Versio: 23.5.2013 B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet 2008-2012 konserni 2012 konserni - yhteenveto 22.5.2013 2-2 - Kuntien tilinpäätösanalyysit

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Tampereen kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2010

Tampereen kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2010 Tampereen kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2010 Versio : 19.5.2011 B&MANs - 1 - Kuntien tilinpäätösanalyysit Kuntien tilinpäätösanalyysientavoite on tarjota kuntalaisille, päättäjille, medialle sekä

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Espoon kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013

Espoon kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013 Espoon kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013 Versio : 12.6.2014 Bo-Erik Ekström / Rudolf Ekström B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Espoon kaupunki 2009-2013 Espoon kaupunkikonserni 2013 Espoon

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

Turun kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013

Turun kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013 Turun kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013 Versio : 22.5.2014 Bo-Erik Ekström / Rudolf Ekström B&MANs - 1 - Suurkaupunkien konsernirakenne B&MANs analyysi kattaa koko kaupunkikonsernin Koko kaupunkikonserni

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Turun kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2012

Turun kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2012 Turun kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2012 Versio: 18.4.2013 B&MANs - 1 - Suurkaupunkien konsernirakenne B&MANs analyysi kattaa koko kaupunkikonsernin Koko kaupunkikonserni Peruskunta Emokaupunki

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta

Lisätiedot

Oulun kaupunkikonsernin tilinpäätösanalyysi 2012

Oulun kaupunkikonsernin tilinpäätösanalyysi 2012 Oulun kaupunkikonsernin tilinpäätösanalyysi 2012 Versio: 16.5.2013 Bo-Erik Ekström/B&MANs - 1 - B&MANs AsukasOmistajat Sisältö Tausta ja tavoitteet Oulun kaupunki 2008-2012 Oulun kaupunkikonserni 2012

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2012

Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2012 Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2012 Versio: 20.6.2013 B&MANs : Bo-Erik Ekström - 1 - Kuntien tilinpäätösanalyysit Kuntien tilinpäätösanalyysientavoite on tarjota kuntalaisille, päättäjille,

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

Vantaan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011

Vantaan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011 Vantaan kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011 Versio: 14.6.2011 B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet 2007-2011 konserni 2011 Yhteenveto konserni 13.6.2012 2-2 - Vantaan kaupungin rakenne vuonna

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA MARRASKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 91,7 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.12.2016 10:01:09 Tili(T)

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Vantaan kaupungin tilinpäätösanalyysi 2009

Vantaan kaupungin tilinpäätösanalyysi 2009 Vantaan kaupungin tilinpäätösanalyysi 2009 Data-versio : 10.11.2010 B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Vantaan kaupunki 2005-2009 Vantaan kaupunkikonserni 2009 Yhteenveto Vantaan kaupunkikonserni

Lisätiedot

Turun kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011

Turun kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011 AsukasOmistajat Turun kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2011 Versio: 18.5.2012 B&MANs - 1 - Suurkaupunkien konsernirakenne B&MANs analyysi kattaa koko kaupunkikonsernin Koko kaupunkikonserni Peruskunta

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 6/26/2017 Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Liikevaihto 0 0 0 0 0 0 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 0 0

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti 31.10.2016 TULOSLASKELMA Talousarvio 2016 Toteuma Tot. % Toteuma Ta + Ta-muutos 31.10.2016 (83,33 % tas.kert) TPE 2016 31.10.2015 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot