Alkoholi- ja huumeriippuvuuden neurobiologiaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Alkoholi- ja huumeriippuvuuden neurobiologiaa"

Transkriptio

1 Alkoholi- ja huumeriippuvuuden neurobiologiaa Esa Korpi Helsingin yliopisto, biolääketieteen laitos, farmakologia Diagnosis of drug dependence in humans Intense craving or compulsive urge for a drug Impaired control over drug usage Withdrawal symptoms when stopping or reducing drug use Increased tolerance Drug use takes the center stage of life Continued drug use in spite of acknowledged severe social or health consequences 3 or more symptoms repeatedly or longer than one month within a 12 month period needed for the diagnosis

2 Riippuvuuden mekanismit Toistettu ja haluttu huumeannostelu (altistus) Farmakologiset vaikutukset reseptoreissa (huumekohtaiset tekijät) Hermosolujen mukautuminen (yleiset ja yksilökohtaiset aivojen muovautumistekijät) - nopeat reseptoritoleranssi- ja mukautumisvasteet (mm. AMPA ja NMDA reseptorien muutokset) - toisiolähettimien muutokset (PKA, MAPK, DARPP-2, ) - geeni-ilmentymisen laajat muutokset Euforia Herkistyminen Toleranssi Vieroitusoireet Pakonomainen käyttö ja huumehimo Pysyvät muistinomaiset muutokset - geenien säätelyssä - hermosolujen vasteissa huumeille - hermosolujen rakenteissa Aivojen sähköinen ärsytys on palkitsevaa (Olds & Milner: Positive reinforcement produced by electrical stimulation of septal area and other regions of rat brain, J. Comp. Physiol. Psychol. 47: ,1954) James Olds ( ) Aivojen sähköinen ärsytys on rankaisevaa (Delgado, Roberts & Miller: Learning motivated by electrical stimulation of the brain, Am. J. Physiol. 179: ,1954)

3 Aivojen palkkiomekanismit Käyttäytymistä vahvistavia mekanismeja: positiivinen ja negatiivinen vahvistaminen Motivaation perusta Aivojen pohjaosien rakenteita Osallisina normaalissa käyttäytymisessä Osallisina erilaisissa kohtuuttomuuksissa, kuten alkoholi- ja huumeaddiktiossa ja obesiteetissa Plastisia muovautuvia hermoverkostoja Addiktioissa tärkeät hermovälittäjäaineiden radat (O Brien & Gardner, 2005)

4 C N Huumeiden yhteisenä vaikutuskohtana dopamiinihermosolut opiaatit GHB +/- sosiaalinen ympäristö, stressi, ehdollistuminen, muistot, vieroitusoireet nikotiini VTA dopamiinihermosolu ketamiini fensyklidiini amfetamiinit, kokaiini opiaatit, NAc alkoholi, liuottimet kannabis kannabis rauhoittavat lääkeaineet -/? LSD - Huumeiden molekulaariset farmakologiset vaikutuskohdat aivoissa (liite!) amfetamiinit kokaiini useat muuntohuumeet monoamiinien kuljetusproteiinit G-proteiineihin liittyneet reseptorit presynaptinen hermosolu postsynaptinen hermosolu Neurotransmitterin aktivoimat ionikanavareseptorit alkoholi nikotiini fensyklidiini ketamiini hypnootit sedatiivit anesteetit G-proteiinit ja niiden aktivoimat kanavat entsyymit LSD opiaatit tetrahydrokannabinoli gamma-hydroksibutyraatti kofeiini?alkoholit? kofeiini

5 Many drugs of abuse induce LTP in VTA DA neurons after a single in vivo administration (modified from Kauer & Malenka, 2007) VTA DA neuron Escalation to increased consumption by extended availability: an increase in brain reward threshold (Ahmed et al., Nat Neurosci 2002)

6 Huumeriippuvuuden aivoradat motivaatio huumeen hankkimiseen huumehimo pakonomaisuus palkkio (Koob & Le Moal, 2006) Vain osa vuoden aikana määrättyä huumetta käyttäneistä kehittää aineelle riippuvuuden (Substance abuse and mental health services administration, 2003; Koob & Le Moal, 2006)

7 Riippuvuuden syntyminen toleranssi, herkistyminen euforia riippuvuus ALTISTUS vieroitusoireet +/- pakonomainen, kompulsiivinen käyttö riippuvuussairaus

8 Huumeriippuvuuden neurobiologiset muutokset oppiminen, farmakologia toleranssi euforia hermoratojen aktivaatio spesifisten reseptorien välityksellä riippuvuus reseptori- ja toisiolähetit ALTISTUS riippuvuussairaus vieroitusoireet +/- kompulsiivinen käyttö pysyvät muutokset hermoradoissa, hermosoluvauriot Rankaisevat tapahtumat huumeriippuvuudessa toleranssi, herkistyminen (euforia) dysforia riippuvuus ALTISTUS vieroitusoireet +/- repsahdukset pakonomainen, kompulsiivinen käyttö riippuvuussairaus sosiaaliset ongelmat, terveyden heikkeneminen, mielenterveyden heikkeneminen

9 (Lancet 2010)

10 Alkoholin aineenvaihdunta Alkoholidehydrogenaasi (ADH) sytoplasmassa CH 3 CH 2 OH + NAD + CH 3 CHO + NADH + H + fomepitsoli Sytokromi CYP450 2E1 järjestelmä mikrosomeissa CH 3 CH 2 OH + NADPH + H + + O 2 CH 3 CHO + NADP+ + 2H 2 O Katalaasi peroksisomaalisen rasvahappojen hapettumisen ( H 2 O 2 ) jälkeen CH 3 CH 2 OH + H 2 O 2 CH 3 CHO + 2H 2 O Aldehydidehydrogenaasi (ALDH) mitokondrioissa CH 3 CHO + NAD + + H 2 O CH 3 COOH + NADH + H + disulfiraami (Antabus) NADH:n hapettuminen mitokondrioiden hengitysketjussa NADH + H + + ½ O 2 NAD + + H 2 O Kun ADH on saturoitunut, alkoholi tuottaa jopa puolet elimistön energiatarpeesta! Alkoholin vaikutukset neuroadaptaationa (Littleton)

11 Alkoholin akuutit vaikutukset ja mekanismit (Littleton) Alkoholin vieroitusoireiden oletetut mekanismit (Littleton)

12 Alkoholin vaikutukset GABA ja glutamaattireseptoreihin GABA Cl - Cl - EtOH GABA A R acute chronic Cl - NMDAR Glu Ca 2+, Na + Ca 2+, Na + Ca 2+, Na + Gly EtOH acute chronic Fetaalialkoholisyndrooma - alkoholi on teratogeeninen - pysyviä elinvaurioita ja käyttäytymisen ja oppimisen puutteita - korkeat kertakäyttö-annokset vaarallisempia kuin jatkuva matala käyttö? 2 (Ikonomidou et al. Science 287: 1056, 2000)

13 Alkoholismityypit: Cloningerin tyyppi 1 ja 2 (Cloninger, Science 1987) Alkoholismin lääkehoito Vieroitusoireet: kouristusten esto bentsodiatsepiineillä tai epilepsialääkkeillä Alkoholinjuomisen vähentäminen lääkkeillä varsinkin kognitiivisen terapiaan yhdistettynä: Disulfiraami (Antabus) + (- ihonalaiset kapselit) Naltreksoni, nalmefeeni + Akamprosaatti (erityisluvalla) + Ondansetroni + (nuoret alkoholistit) Topiramaatti +/- Ketiapiini +/- SSRI - Bentsodiatsepiinit - Alkoholiongelmaisen hoito, Käypä hoito suositus,

14 Naltreksoni, oraalisesti tehokas opioidiantagonisti t 1/2 4 h, maksa- ja ekstra-hepaattinen metabolia > 98%; aktiivinen metaboliitti: 6- -naltreksoli, pitoisuus > 10x (t 1/2 13 h), sivuvaikutukset? Yhdistetään muuhun (kognitiiviseen) terapiaan, yksin tehoton? 50 mg naltreksonia => -opioidi-reseptorien blokkaus, t 1/2 n h! => reseptorien supersensitiivisyys!? sivuvaikutukset: < 10%?, pahoinvointi, päänsärky, huimaus, tuskaisuus, erektio, vatsakrampit, kivuliaisuus kontraindikaatiot: akuutti hepatiitti tai maksan vajaatoiminta (>300 mg annoksilla maksatoksinen), opiaattien käyttö tai vieroitusvaiheen alku Naltreksonihoito auttaa enemmän OPRM1 118Galkoholisteja (Asp40) (Anton et al. Arch Gen Psychiat 2008) Alkoholin vapauttaa DA enemmän OPRM1 118G-henkilöillä (Asp40) (Ramchandani et al. Mol Psychiat 2011) Alkoholin suurkulutukset alarajat miehet: g/viikko eli ad 24 annosta/viikko naiset: g/viikko eli ad 16 annosta/viikko kertakäytön rajat: miehet 80 g (7 annosta) naiset 60 g (5 annosta) annos = 12 g alkoholia = 1 keskiolut, lasillinen viiniä tai annos väkeviä

15 Alkoholiannokset Juoma Annos 1 pullo keskiolutta tai siideriä = 1 1 lasillinen (12 cl) viiniä = 1 1 pullo A-olutta = 1,3 1 lasi mietoa viiniä (12 cl) = 1 1 viskipaukku = 1 1 IV-tuoppi (0,5 l) = 2 pullo mietoa viiniä (75 cl) = 6 pullo väkevää viiniä (75 cl) = pullo viinaa (50 cl) = 13 Alkoholin käytön aiheuttamat elimelliset aivo-oireyhtymät ja käyttäytymisen häiriöt (ICD-10) äkillinen päihtymystila haitallinen käyttö riippuvuusoireyhtymä vieroitusoireet vieroitusoireet, joihin liittyy sekavuustila (delirium) psykoottinen häiriö (aistiharhaisuus, paranoia, mustasukkaisuus) amnestinen oireyhtymä (Korsakoff) jäännöstilana esiintyvä tai viivästynyt psykoottinen reaktio Alkoholiongelmaisia on suuri määrä kaikkien kliinisten erikoisalojen potilasaineistossa!

16 Alkoholin terveysvaikutukset: J-käyrä koronaaritaudin riskin ja alkoholinkulutuksen välillä (Corrao et al., Prev Med 2004) Terveysriskit < 25 g/pv alkoholin kulutukselle (Corrao et al., Prev Med 2004)

KATSAUS. Alkoholin vaikutusmekanismi, interaktiot ja väärinkäyttöön liittyvä hoito. Esa Korpi ja Timo Seppälä

KATSAUS. Alkoholin vaikutusmekanismi, interaktiot ja väärinkäyttöön liittyvä hoito. Esa Korpi ja Timo Seppälä KATSAUS Alkoholin vaikutusmekanismi, interaktiot ja väärinkäyttöön liittyvä hoito Esa Korpi ja Timo Seppälä Alkoholi on yhteiskunnan hyväksymänä riippuvuutta aiheuttavana nautintoaineena vahvasti mukana

Lisätiedot

GLUTAMAATTIRESEPTORIT ALKOHOLISTIEN AIVOISSA

GLUTAMAATTIRESEPTORIT ALKOHOLISTIEN AIVOISSA GLUTAMAATTIRESEPTORIT ALKOHOLISTIEN AIVOISSA Eero Rantala Tutkielma Lääketieteen koulutusohjelma Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Oikeuspsykiatrian klinikka Toukokuu 2014 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO,

Lisätiedot

Kannabis tulee kaapista

Kannabis tulee kaapista KATSAUS tieteessä Pekka Laine psykiatrian erikoislääkäri, kliininen opettaja, apulaisylilääkäri Oulun yliopisto, OYS, psykiatrian klinikka pekka.laine@oulu.fi Esa R. Korpi farmakologian professori Helsingin

Lisätiedot

Alkoholi uhka vai mahdollisuus?

Alkoholi uhka vai mahdollisuus? JULKAISU 6/2010 TUTKAS Tutkijoiden ja kansanedustajien seura Alkoholi uhka vai mahdollisuus? Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura TUTKAS järjesti yhdessä Yrjö Jahnssonin

Lisätiedot

Tupakoinnin on yli 200 vuoden ajan epäilty

Tupakoinnin on yli 200 vuoden ajan epäilty Katsaus Tupakkariippuvuuden neurobiologinen tausta Taru Mustonen Monien on vaikea päästä eroon tupakanpoltosta. Tämä johtuu tupakansavun sisältämän nikotiinin riippuvuutta aiheuttavista vaikutuksista keskushermostossa.

Lisätiedot

Mitä uutta tupakkariippuvuudesta ja sen hoidosta?

Mitä uutta tupakkariippuvuudesta ja sen hoidosta? katsaus tieteessä Taru Kinnunen MA, Ph. D., Associate Professor Harvard Medical School and Harvard School of Dental Medicine Director of the Tobacco Dependence Treatment and Research Group taru_kinnunen@hms.harvard.edu

Lisätiedot

Kipulääkkeet: opioidit euforisoivat analgeetit

Kipulääkkeet: opioidit euforisoivat analgeetit Kipulääkkeet: opioidit euforisoivat analgeetit Esa Korpi esa.korpi@helsinki.fi Lääketieteellinen tiedekunta, Biolääketieteen laitos, farmakologia Kivun käsitteistöä akuutti kipu (fysiologinen) biologinen

Lisätiedot

Alkoholivieroitusdeliriumin tunnistaminen ja hoito. Antero Leppävuori Hyks/Helsingin sairaalat Psykiatrian poliklinikka 4.10.2007

Alkoholivieroitusdeliriumin tunnistaminen ja hoito. Antero Leppävuori Hyks/Helsingin sairaalat Psykiatrian poliklinikka 4.10.2007 Alkoholivieroitusdeliriumin tunnistaminen ja hoito Antero Leppävuori Hyks/Helsingin sairaalat Psykiatrian poliklinikka 4.10.2007 Kirjallisuutta Alkoholiongelmaisen hoito. Käypä hoito-suositus. Duodecim,

Lisätiedot

Aivot riippuvuuden kierteessä

Aivot riippuvuuden kierteessä Aivot riippuvuuden kierteessä Petri Hyytiä, dosentti Biolääketieteen laitos Helsingin yliopisto Jyväskylä, 16.11.2012 Riippuvuuden kierre Riippuvuussyndrooma Riippuvuuden kehittyminen Päihdehimo Vieroitus

Lisätiedot

Tupakkariippuvuus ja aivot. Petri Hyytiä, FT, dosentti Biolääketieteen laitos Helsingin yliopisto

Tupakkariippuvuus ja aivot. Petri Hyytiä, FT, dosentti Biolääketieteen laitos Helsingin yliopisto Tupakkariippuvuus ja aivot Petri Hyytiä, FT, dosentti Biolääketieteen laitos Helsingin yliopisto Sidonnaisuudet Viranomaistahot: ei sidonnaisuuksia Lääketeollisuus: ei sidonnaisuuksia Tupakka Nicotiana

Lisätiedot

Opioidireseptorit opioidiriippuvuus

Opioidireseptorit opioidiriippuvuus 376 D18 Opioidireseptorit opioidiriippuvuus Mustonen, Oona & Niemiaho, Emilia Solu-ja kehitysbiologian kurssin kirjoitelma Anatomian ja solubiologian laitos, Oulun yliopisto 19.9.2012 Tarkastaja: Jarkko

Lisätiedot

This document has been downloaded from Tampub The Institutional Repository of University of Tampere. Kustantajan versio 2.

This document has been downloaded from Tampub The Institutional Repository of University of Tampere. Kustantajan versio 2. This document has been downloaded from Tampub The Institutional Repository of University of Tampere Kustantajan versio 2.232Mb View/Open Author(s): Tacke, Ulrich; Seppä, Kaija; Winstock, Adam Title: Year:

Lisätiedot

Riippuvuus ja väärinkäyttö

Riippuvuus ja väärinkäyttö 26. Riippuvuus ja väärinkäyttö Riippuvuus ja väärinkäyttö Päihdealaan liittyvät yleiset käsitteet Ilan hoidollista tavoitetta käytettyjä psyykkisiin toiintoihin vaikuttavia aineita kutsutaan päihteiksi.

Lisätiedot

Vierotushoitolääkkeitä. 16.12.2011 Elina Jussila

Vierotushoitolääkkeitä. 16.12.2011 Elina Jussila Vierotushoitolääkkeitä 16.12.2011 Elina Jussila Oireenmukaisia lääkkeitä Vierotushoitolääkkeiden valikoima on aika suppea Takykardiaan ja vierotusoireista johtuvaan hypertensioon käytetään tavallisimmin

Lisätiedot

Alkoholi ja aivot. takia aivot ja muut elimet voivat altistua sairauksille, jotka johtuvat liiallisen alkoholin myrkkyvaikutuksista.

Alkoholi ja aivot. takia aivot ja muut elimet voivat altistua sairauksille, jotka johtuvat liiallisen alkoholin myrkkyvaikutuksista. Alkoholi ja aivot 1 Sisällys Alkoholi ja aivot 3 Alkoholi lamaannuttaa aivot 4 Aivot tottuvat alkoholiin 4 Krapula on aivoperäinen tila 7 Alkoholiriippuvuus on aivojen sairaus 7 Lapsille alkoholi on aina

Lisätiedot

Alkoholin, tupakan ja huumeiden käytön seulontatesti. Käyttöopas perusterveydenhuoltoa. Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto

Alkoholin, tupakan ja huumeiden käytön seulontatesti. Käyttöopas perusterveydenhuoltoa. Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Alkoholin, tupakan ja huumeiden käytön seulontatesti Käyttöopas perusterveydenhuoltoa varten Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto ASSIST 2 Alkoholin, tupakan ja huumeiden käytön seulontatesti

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus

Käypä hoito -suositus Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä Päivitetty 19.1.2012 Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti koottuun tutkimustietoon,

Lisätiedot

ELÄMÄN LANGAT KÄSISSÄSI

ELÄMÄN LANGAT KÄSISSÄSI ELÄMÄN LANGAT KÄSISSÄSI Puheeksiottoväline terveydenhoitajan ja lukioikäisen päihdekeskusteluun Hoitotyön koulutusohjelma, sairaanhoitaja Opinnäytetyö 18.4.2007 Eveliina Kotonen Kristiina Krauel HELSINGIN

Lisätiedot

Alkoholi maksansiirron aiheena

Alkoholi maksansiirron aiheena Alkoholi maksansiirron aiheena Elintavat elimen vaurion syynä Hannu Alho, Ph.D., M.D., Professor of Addiction Medicine Professor of Addiction Medicine, University of Helsinki Research Professor, National

Lisätiedot

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMAN PUHEEKSI OTTO JA ASIAKKAAN KOHTAAMINEN. Aki Kuikka Psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttaja Evipro Oy

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMAN PUHEEKSI OTTO JA ASIAKKAAN KOHTAAMINEN. Aki Kuikka Psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttaja Evipro Oy PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMAN PUHEEKSI OTTO JA ASIAKKAAN KOHTAAMINEN Aki Kuikka Psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttaja Evipro Oy KOULUTUKSEN SISÄLTÖ Tiivistetyt kuvaukset keskeisimmistä päihde- ja

Lisätiedot

Aivot ja alkoholi. Keijo Koivisto, ylilääkäri, ta-johtaja Seinäjoen keskussairaala, neurologian ty, kta

Aivot ja alkoholi. Keijo Koivisto, ylilääkäri, ta-johtaja Seinäjoen keskussairaala, neurologian ty, kta Aivot ja alkoholi Keijo Koivisto, ylilääkäri, ta-johtaja Seinäjoen keskussairaala, neurologian ty, kta Kyllä sitä viinaa menee! Alkoholijuomien kokonaiskulutus vuosina 1960 2006 (stakes) VIINANJUONTI KASVUSSA

Lisätiedot

KIPULÄÄKKEET & KESKUS- HERMOSTOON VAIKUTTAVAT LA:t

KIPULÄÄKKEET & KESKUS- HERMOSTOON VAIKUTTAVAT LA:t KIPULÄÄKKEET & KESKUS- HERMOSTOON VAIKUTTAVAT LA:t NSAID:t, ASA, muut 1. PROSTANOIDIT 2. LEUKOTRIEENIT (1+2 = eikosanoidit) 3. NSAID:t 4. ASA 5. NABUMETONI 6. PARASETAMOLI EIKOSANOIDIT = prostanoidit +

Lisätiedot

Yleisimmin käytetyt päihteet ja hoidon kulmakivet. Markus Sundqvist Kettutien erityispoliklinikka

Yleisimmin käytetyt päihteet ja hoidon kulmakivet. Markus Sundqvist Kettutien erityispoliklinikka Yleisimmin käytetyt päihteet ja hoidon kulmakivet Markus Sundqvist Kettutien erityispoliklinikka Alkoholin ongelmakäyttö - käsitteitä Alkoholin riskikäyttö (aikaisemmin: suurkulutus): Riskikäytön rajat

Lisätiedot

Tero Hallikainen Alko-genetiikka 9.2010 2

Tero Hallikainen Alko-genetiikka 9.2010 2 Alkoholismista ja sen periytyvyydestä Tero Hallikainen, MD, Ph.D. Chief Physician, Psychiatrist, Forensic Psychiatrist Niuvanniemi Hospital, Kuopio, Finland E-mail: tero.hallikainen@niuva.fi Fax: +358-17-203

Lisätiedot

RYHMIEN MERKITYS PÄIHDEKUNTOUTUKSESSA HARJAVALLAN SAIRAALAN OSASTOLLA 71

RYHMIEN MERKITYS PÄIHDEKUNTOUTUKSESSA HARJAVALLAN SAIRAALAN OSASTOLLA 71 RYHMIEN MERKITYS PÄIHDEKUNTOUTUKSESSA HARJAVALLAN SAIRAALAN OSASTOLLA 71 Julin Teija, Pulli Susanna Opinnäytetyö, kevät 2005 Diakonia- ammattikorkeakoulu, Porin yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja

Lisätiedot

ALKOHOLITUTKIMUS- SÄÄTIÖ VUOSIKERTOMUS

ALKOHOLITUTKIMUS- SÄÄTIÖ VUOSIKERTOMUS ALKOHOLITUTKIMUS- SÄÄTIÖ VUOSIKERTOMUS 2014 ALKOHOLITUTKIMUSSÄÄTIÖ HALLITUS 2014-2016: PUHEENJOHTAJA Jussi Simpura, tutkimusprofessori VARAPUHEENJOHTAJA Erkki Vuori, professori emeritus JÄSENET Maritta

Lisätiedot

ALKOholin käytön. työvälineenä audit

ALKOholin käytön. työvälineenä audit ALKOholin käytön Riskien arviointi, neuvonta ja hoitoonohjaus työvälineenä audit OPAS SOSIAALIALAN JA TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISILLE 1 TYÖVÄLINEENÄ AUDIT Helsingin kaupunki Sosiaalivirasto Leena Alho

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdeongelmien varhainen tunnistaminen

Mielenterveys- ja päihdeongelmien varhainen tunnistaminen OPAS Mielenterveys- ja päihdeongelmien Opas ennaltaehkäisevän työn ammattilaisille 5 Kirjoittajat Mauri Aalto Heli Bäckmand Henna Haravuori Jouko Lönnqvist Mauri Marttunen Tarja Melartin Airi Partanen

Lisätiedot

Syväaivostimulaatiohoidon vaikutus tiedonkäsittelyja

Syväaivostimulaatiohoidon vaikutus tiedonkäsittelyja tieteessä Kaisa M. Hartikainen neurologian erikoislääkäri, kokeellisen neurologian dosentti, akatemiatutkija TAYS, käyttäytymisneurologian tutkimusyksikkö Syväaivostimulaatiohoidon vaikutus tiedonkäsittelyja

Lisätiedot

Nikotiiniriippuvuuden monimuotoisuus

Nikotiiniriippuvuuden monimuotoisuus Nikotiiniriippuvuuden monimuotoisuus - ilmiasu ja perimä Jaakko Jaakko Kaprio Kaprio ja ja Ulla Ulla Broms Broms Helsingin yliopisto, Kansanterveystieteen laitos Hjelt-instituutti, Kansanterveystieteen

Lisätiedot