KAKSOISDIAGNOOSI- POTILAIDEN INTEGROITU HOITO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAKSOISDIAGNOOSI- POTILAIDEN INTEGROITU HOITO"

Transkriptio

1 KAKSOISDIAGNOOSI- POTILAIDEN INTEGROITU HOITO ESITYKSEN SISÄLTÖ Kaksoisdiagnoosi? Muna vai kana? Integroitu hoito? TERVEYTTÄ LAPISTA Solja Niemelä Psykiatrian professori (ma.), ylilääkäri Päihdelääketieteen erityispätevyys Oulun yliopisto ja Lapin sairaanhoitopiiri Käytöstä koituvat haitat PÄIHTEIDENKÄYTÖN TASOT (WHO) Riippuvuus Haitallinen käyttö Dysfunktionaalinen käyttö Toiminnallinen käyttö Päihdekokeilut Vain 1/3 hakeutuu hoitoon!!! ICD-10: Päihderiippuvuus F1x.2 Tunnetko himoa käyttää päihdettä? Onko käyttösi pakonomaista? Oletko yrittänyt vähentää tai lopettaa käyttöä? Onko käyttö riistäytynyt käsistä? Oletko saanut vieroitusoireita, kun olet vähentänyt tai lopettanut päihteen käytön? Vähintään kolme myönteistä vastausta Yhtäaikaisesti vähintään 1 kk ajan tai mikäli käyttöjaksot lyhyempiä; toistuvasti kuluneen vuoden aikana Voimakas halu tai pakonomainen tarve käyttää ainetta. Jatkuvaa halua tai epäonnistuneita yrityksiä vähentää tai kontrolloida käyttöä Käyttää suurempia määriä tai pitempiä jaksoja kuin oli tarkoitus. Päihteelle tyypillinen fysiologinen vieroitusoireisto, kun aineen käyttö loppuu tai vähenee, tai samankaltaisen päihteen käyttö oireiden vähentämiseksi tai välttämiseksi. Oletko joutunut käyttämään aiempaa suurempia määriä päihdettä saadaksesi haluamasi vaikutuksen? Onko toleranssisi kasvanut? Meneekö suuri osa ajastasi päihteen käyttöön, hankintaan tai toipumiseen päihteen käytöstä? Aiheuttaako käyttö ongelmia toisten ihmisten, ystävien, perheenjäsenten tai työtovereiden kanssa? Oletko joutunut tekemisiin poliisin kanssa päihteen käytön takia? Onko päihteen käytöstäsi aiheutunut sinulle terveydellistä haittaa? Osoitus sietokyvyn kasvusta; vanha annos ei enää tuota haluttua vaikutusta, tai aineen käyttöä seuraa selvästi aiempaa heikompi vaikutus, kun käytetään samaa annosta Aineen käytön asettaminen muiden toimintojen ja velvollisuuksien edelle. Käytön jatkaminen päihteen aiheuttamista tai pahentamista sosiaalisista ja/tai terveydellisistä ongelmista huolimatta. Psyykkinen häiriö PSYYKKINEN PSYYKKINEN Päihdeongelma PSYYKKINEN PSYYKKINEN

2 Psyykkinen häiriö PSYYKKINEN PSYYKKINEN REGIER ET AL. (1990) COMORBIDITY OF MENTAL DISORDERS WITH ALCOHOL AND OTHER DRUG ABUSE. RESULTS FROM THE EPIDEMIOLOGIC CATCHMENT AREA (ECA) STUDY, N= PSYYKKINEN PSYYKKINEN Päihdeongelma MASENNUS JA ALKOHOLI MELARTIN T. J CLIN PSY 2002 PÄIHDERIIPPUVUUDEN KOMORBIDITEETTI? AUD 25% PD 44% ANX 57% MDD 21% Bipo Anx ENEMMÄN ADHD SÄÄNTÖ KUIN Epävakaa PH Päihdeongelma ASPD POIKKEUS! MDD KAKSOISDIAGNOOSIPOTILAS= PÄIHDEN HOITO BIPOLAARIPOTILAILLA Useammin Psykoosi / mielialajaksoja Enemmän Itsemurhia Väkivaltaa Riskikäyttäytymistä Huonompi Terveys Enemmän terveyspalvelujen käyttöä Huonompi kapasiteetti käyttää saatavilla olevia palveluita Simon ym. J Clin Psych 2004;24:

3 KAKSOISDG-VERTAILU HAVASSY YM. AJP 2004 KAKSOISDG-VERTAILU HAVASSY YM. AJP 2004 p < 0.05 PSYYKKISEN SAIRAUDEN JA PÄIHDEN ILMENEMINEN KESSLER RC (2004) THE EPIDEMIOLOGY OF DUAL DIAGNOSIS. BIOL PSYCH 56: PSYKIATRINEN? Psyykkinen häiriö alkanut ennen päihteiden käytön (päihdehäiriön) alkamista Psyykkinen häiriö todettavissa 1 kk päihteiden käytön / vieroitusoireiden päätyttyä MÄÄRITELMIÄ Krooninen päihtymys- > 4vrk/vko >3 viikon ajan Putki >3vrk yhtäjaksoista käyttöä Satunnainen käyttö < 4 vrk/vko käyttöä (ellei kyse binge-käytöstä) Vieroitusvaihe 4 vkon jakso, joka seuraa kroonista päihtymystilaa tai putkea 1 kk PÄIHDETTÄ

4 DEPRESSIO-OIREET? PANIIKKIKOHTAUKSET? Vieroitusoireet Alkoholi Bentsot Opiaatit Intoksikaatiotila Kannabis (krooninen käyttö ~amotivaatio oireyhtymä) Vieroitusoireet Alkoholi Bentsot Opiaatit Intoksikaatiotila Stimulantit Kannabis PÄIHDE JA PSYKOOSI: MONIMUTKAINEN YHTÄLÖ Aiheuttaa Psykoosin Nopeuttaa Psykoosin puhkeamista PÄIHDE PSYKOOSI Voi lisätä Päihdehakuisuutta PÄIHDE JA MIELIALA: MONIMUTKAINEN YHTÄLÖ Aiheuttaa mielialaoireita PÄIHDE MIELIALAJAKSO Voi lisätä päihdehakuisuutta Päihdehäiriöisillä hoitamattoman psykoosin kesto on pitempi SKITSOFRENIAN KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS INTEGROIKO HOIDON 1. JÄRJESTELMÄ 2. HOITAVA(T) HENKILÖ(T) 3. POTILAS ITSE (TAI HÄNEN LÄHEISENSÄ)

5 INTEGROITU HOITOMALLI Psykoedukaatio Perhenäkökulma Päätös / Toimintavaihe Retkahduksen ehkäisy (CBT) Motivoiva haastattelu Tehdään systemaattisesti sekä päihde- että psyk. diagnostiikkaa Antipsykoottinen lääkehoito Päihdehäiriön lääkkeellinen hoito Esipohdinta / kiinnittymis -vaihe Pohdinta / Onnistuu lopettamaan Estovaihe Retkahdus KIINNITTYMISVAIHE: HOIDON TAVOITTEET saada päihdeongelmainen hoidon piiriin sitoutumaan ensisijaisesti hoitopaikkaan ja vasta toissijaisesti varsinaiseen hoitoon käytön aiheuttamien haittojen vähentäminen ja välttäminen lopettaminen voi olla tässä vaiheessa epärealistista! KIINNITTYMISVAIHE: HOIDON TARPEET läheisten tukeminen seuranta ja arviointi kriisiapu itsetuhoiseen käytökseen konkreettista materiaalista tukea rahaa ruokaa vaatteita asunnon järjestäminen KIINNITTYMISVAIHE Päihdekäytön haittoja minimoiva terveysneuvonta on tyypillistä kiinnittymisvaiheen hoitoa neutraalisti ja päihdekäyttöä moralisoimatta! Hyötyä arvioidaan myös tarkastelemalla potilaan toimintakyvyn ja elämänlaadun kehittymistä. Päihdekäytön jatkaminen tai retkahtaminen päihteisiin eivät ole hoitoon pääsyn esteitä Hoitoon mahdollisimman joustavasti ja matalalla kynnyksellä SUOSTUTTELUVAIHE Tavoitteena on rakentaa omaa motivaatiota hoitaa sekä päihdeongelmaa että psykoosisairautta Päihdeongelmainen tunnistaa itse päihdekäyttöönsä liittyviä haittoja Plussat ja miinukset Pystyvyyden tunteen kohentaminen Ambivalenssi on normaalia

6 SUOSTUTTELUVAIHE Potilaan ja hänen läheisiensä psykoedukaatio Päihteettömien vapaa-ajan aktiviteettien löytäminen Lääkehoidon suunnittelu ja toteutus Suostutteluvaihe on aktiivista toimintaa hoitavan tahon osalta konkreettisia vaikutuksia ei vielä hoidossa ehkä näy pienten muutosten huomaaminen päihteitä käyttävän ajattelutavassa on tärkeää! AKTIIVISEN HOIDON VAIHE plas on motivoitunut vähentämään jo noin 1 kk ajan Laitosolosuhteissa toteutettava päihdekuntoutus sijoittuu usein aktiivisen hoidon vaiheeseen Ongelmanratkaisukeinojen oppiminen päihteistä kieltäytyminen ihmissuhderistiriitojen selvittäminen psykoosioireiden tunnistaminen avun pyytäminen Oireiden tai päihdekäyttöä provosoivien hankalien tilanteiden tunnistaminen AKTIIVISEN HOIDON VAIHE Antipsykootin rinnalle päihdekäyttöä vähentävä lääkitys Esim. disulfiraami- tai naltreksonilääkitys korvaushoito Aktiivisen hoidon vaiheessa retkahtelua päihdekäyttöön voi edelleen tapahtua avohoidossa päihdekäytön vähentämistä on hyvä monitoroida laboratoriokokein Esipohdinta / kiinnittymis -vaihe Päätös / Pohdinta / Toimintavaihe Onnistuu lopettamaan Estovaihe Retkahdus PÄIHDEN LÄÄKKEELLINEN HOITO RETKAHDUKSEN ESTOVAIHE Alkoholi Disulfiraami Naltreksoni Akamprosaatti Topiramaatti Ondansetroni? Baklofeeni? Nikotiini Nikotiinikorvaushoito Bupropioni Nikotiini(nAChR)antagonistit Varenikliinitartraatti Opioidit Opiaattikorvaushoito Naltreksoni Stimulantit Kannabis Bentsodiatsepiinit Hallusinogeenit Kun raittiutta on kestänyt 6 kk tietoisuutta päihdeongelman uusiutumisesta vahvistetaan ennakoidaan mahdollisia retkahdustilanteita Hoidon painopiste eri elämänalueilla Päihteetön toiminta sosiaaliset suhteet harrastukset vertaistukena toimiminen Uusia toimintatapoja on harjoiteltava riittävän pitkään, jotta ne vakiintuisivat.

7 HOIDOSTA Kaikissa hoitomuodoissa tärkeitä seikkoja ovat Hoitavan henkilön ammattitaito hoidon jatkuvuus potilaan motivoiminen ja sitouttaminen hoitoon Terapeutin vuorovaikutustaidot vaikuttavat hoidon tulokseen HOIDOSTA Onnistunut työskentelysuhde on yhteydessä hyviin tuloksiin Jyrkkää konfrontointia välttävä motivoiva haastattelu auttaa ilmeisesti saavuttamaan hyviä hoitotuloksia (KAKSOISDIAGNOOSI)- POTILAAN MOTIVOITUMINEN HOITOON ON TODENNÄKÖISEMPÄÄ, JOS HOITAVA HENKILÖ ON MOTIVOITUNUT HÄNTÄ HOITAMAAN

Kansanterveys. Uutta mielenterveydestä s. 3-14. Rabiesta Ranskassa s. 15 Terveyden edistämisen hankearviointi s. 20 Kouluruokailusta suositus s.

Kansanterveys. Uutta mielenterveydestä s. 3-14. Rabiesta Ranskassa s. 15 Terveyden edistämisen hankearviointi s. 20 Kouluruokailusta suositus s. Kansanterveys KANSANTERVEYSLAITOS WWW.KTL.FI 4/2008 Uutta mielenterveydestä s. 3-14 Rabiesta Ranskassa s. 15 Terveyden edistämisen hankearviointi s. 20 Kouluruokailusta suositus s. 25 Kannen kuva: Iofoto/Rodeo

Lisätiedot

Alkoholin riskikäytön puheeksi ottaminen

Alkoholin riskikäytön puheeksi ottaminen Alkoholin riskikäytön puheeksi ottaminen Mika Heikkinen Ehkäisevän päihdetyön suunnittelija Turun sosiaali- ja terveystoimi Luentomateriaali: Ilkka Helamo Alkoholi ja kansanterveys Alkoholi on yleisin

Lisätiedot

Nuorten päihdehäiriöiden ja samanaikaisten muiden mielenterveyshäiriöiden arviointi ja hoito. Tietoa nuorten kanssa työskenteleville aikuisille

Nuorten päihdehäiriöiden ja samanaikaisten muiden mielenterveyshäiriöiden arviointi ja hoito. Tietoa nuorten kanssa työskenteleville aikuisille PsM Tiia Pirkola LL Jaana Lepistö PsM Thea Strandholm Prof. Mauri Marttunen Nuorten päihdehäiriöiden ja samanaikaisten muiden mielenterveyshäiriöiden arviointi ja hoito Tietoa nuorten kanssa työskenteleville

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdeongelmien varhainen tunnistaminen

Mielenterveys- ja päihdeongelmien varhainen tunnistaminen OPAS Mielenterveys- ja päihdeongelmien Opas ennaltaehkäisevän työn ammattilaisille 5 Kirjoittajat Mauri Aalto Heli Bäckmand Henna Haravuori Jouko Lönnqvist Mauri Marttunen Tarja Melartin Airi Partanen

Lisätiedot

SAIRAANHOITAJAN TYÖN SISÄLTÖ KYMEN A-KLINIKKATOIMEN AVOHOIDOSSA

SAIRAANHOITAJAN TYÖN SISÄLTÖ KYMEN A-KLINIKKATOIMEN AVOHOIDOSSA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma/ sairaanhoitaja Heli Jaakkola SAIRAANHOITAJAN TYÖN SISÄLTÖ KYMEN A-KLINIKKATOIMEN AVOHOIDOSSA Opinnäytetyö 2011 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMAN PUHEEKSI OTTO JA ASIAKKAAN KOHTAAMINEN. Aki Kuikka Psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttaja Evipro Oy

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMAN PUHEEKSI OTTO JA ASIAKKAAN KOHTAAMINEN. Aki Kuikka Psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttaja Evipro Oy PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMAN PUHEEKSI OTTO JA ASIAKKAAN KOHTAAMINEN Aki Kuikka Psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttaja Evipro Oy KOULUTUKSEN SISÄLTÖ Tiivistetyt kuvaukset keskeisimmistä päihde- ja

Lisätiedot

MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen

MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen Tiina Kaalinpää Aija Suikkanen MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Lokakuu 2014 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen. 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä

Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen. 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä 1 VANTAAN PÄIHDEPALVELUJEN PALVELURAKENTEEN JA PALVELUJEN KEHITTÄMINEN - YHTEENVETO JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Lisätiedot

Saatesanat. 1. Riippuvuus.. 2 Alkoholiriippuvuus... 2 Huumeriippuvuus. 3 Sekakäyttö 5. Päihteidenkäyttö ja mielenterveysongelmat..

Saatesanat. 1. Riippuvuus.. 2 Alkoholiriippuvuus... 2 Huumeriippuvuus. 3 Sekakäyttö 5. Päihteidenkäyttö ja mielenterveysongelmat.. Vaasan kaupungin päihdetyön palveluopas Sisällys Saatesanat. 1 Riippuvuus.. 2 Alkoholiriippuvuus... 2 Huumeriippuvuus. 3 Sekakäyttö 5 Päihteidenkäyttö ja mielenterveysongelmat.. 6 Mielenterveysongelmien

Lisätiedot

VARHAINEN PUUTTUMINEN IKÄÄNTYMISEN JA RIIPPUVUUDEN YHTEISVAIKUTUKSEEN ELÄMÄSSÄ, PAIKALLISEN YHTEISTYÖN AVULLA

VARHAINEN PUUTTUMINEN IKÄÄNTYMISEN JA RIIPPUVUUDEN YHTEISVAIKUTUKSEEN ELÄMÄSSÄ, PAIKALLISEN YHTEISTYÖN AVULLA VIRE2-PROJEKTI 15.12.2009-30.6.2012 Vire 2 VARHAINEN PUUTTUMINEN IKÄÄNTYMISEN JA RIIPPUVUUDEN YHTEISVAIKUTUKSEEN ELÄMÄSSÄ, PAIKALLISEN YHTEISTYÖN AVULLA 2 VIRE 2 VIRE 2 3 Sisällys Johdanto Johdanto...

Lisätiedot

Toipumisen käsikirja buprenorfiinihoidossa

Toipumisen käsikirja buprenorfiinihoidossa Toipumisen käsikirja buprenorfiinihoidossa Käännös: Antti Holopainen 2000, täydennetty 2008 vastaamaan suomalaisia hoitokäytäntöjä ja viranomaissäännöksiä Alkuperäinen teos: Walter Ling M.D Opiate Dependence:

Lisätiedot

Piikkihuumeita käyttävien kanssa työskenteleville

Piikkihuumeita käyttävien kanssa työskenteleville Piikkihuumeita käyttävien kanssa työskenteleville 2 Saatteeksi...8 Käsitemääritelmiä...9 Johdanto...11 Terveyden edistäminen ja haittojen rajoittaminen...12 Haittojen rajoittamisen toimintamalli tukee

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus. Depressio

Käypä hoito -suositus. Depressio Käypä hoito -suositus Päivitetty 29.9.2014 Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti koottuun tutkimustietoon, jonka näytön aste ja luotettavuus arvioidaan alla olevan taulukon mukaan. Suositus on

Lisätiedot

ACTA ALKOHOLISTIN JA HÄNEN LÄHEISENSÄ SAMANAIKAINEN TOIPUMINEN VAPAUTTAVANA OPPIMISPROSESSINA MINNESOTA-HOIDOSSA UNIVERSITATIS OULUENSIS E 139

ACTA ALKOHOLISTIN JA HÄNEN LÄHEISENSÄ SAMANAIKAINEN TOIPUMINEN VAPAUTTAVANA OPPIMISPROSESSINA MINNESOTA-HOIDOSSA UNIVERSITATIS OULUENSIS E 139 ACTA Heikki Oinas-Kukkonen OULU 2013 E 139 UNIVERSITATIS OULUENSIS ALKOHOLISTIN JA HÄNEN LÄHEISENSÄ SAMANAIKAINEN TOIPUMINEN VAPAUTTAVANA OPPIMISPROSESSINA MINNESOTA-HOIDOSSA E SCIENTIAE RERUM SOCIALIUM

Lisätiedot

Päihteet ja puheeksiotto. Valtakunnalliset työpajapäivät 18.-19.4.2012 Vaasa Suvi Einola-Uuro

Päihteet ja puheeksiotto. Valtakunnalliset työpajapäivät 18.-19.4.2012 Vaasa Suvi Einola-Uuro Päihteet ja puheeksiotto Valtakunnalliset työpajapäivät 18.-19.4.2012 Vaasa Suvi Einola-Uuro Päihteet Huumeet Huumausaineet Muut päihteet CNS lamaavat Opiaatit: heroiini, unikko, fentanyyli Lääkkeet Rauhoittavat

Lisätiedot

Omaisen opas. Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti

Omaisen opas. Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti Omaisen opas Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti 2 INNEHÅLL Johdanto oppaaseen... Miksi ihminen sairastuu psyykkisesti?... Millloin sairastunut tarvitsee ammattiapua?...

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaaliala, Kuusankoski/Sosiaalialan koulutusohjelma/sosiaalinen kuntoutus

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaaliala, Kuusankoski/Sosiaalialan koulutusohjelma/sosiaalinen kuntoutus KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaaliala, Kuusankoski/Sosiaalialan koulutusohjelma/sosiaalinen kuntoutus Taru Lillberg TOIMIVAT LAITOSKATKAISUHOITOKÄYTÄNNÖT LAHDEN, KOUVOLAN JA KOTKAN KATKAISUHOITOASEMILLA

Lisätiedot

Depressio. Käypä hoito -suositus. Keskeinen sanoma. Kohderyhmät

Depressio. Käypä hoito -suositus. Keskeinen sanoma. Kohderyhmät Käypä hoito -suositus Suomen Psykiatriyhdistys ry:n asettama työryhmä Keskeinen sanoma on keskeinen kansanterveysongelma ja painopistealuetta sekä perusterveydenhuollon että psykiatrisen erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

ALKOholin käytön. työvälineenä audit

ALKOholin käytön. työvälineenä audit ALKOholin käytön Riskien arviointi, neuvonta ja hoitoonohjaus työvälineenä audit OPAS SOSIAALIALAN JA TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISILLE 1 TYÖVÄLINEENÄ AUDIT Helsingin kaupunki Sosiaalivirasto Leena Alho

Lisätiedot

Ehdotettu vieroitusoirelista (Journal of Abnormal Psychology 2003, Vol. 112, No. 3, 393-402) Oireyhtymän kulku keskim. :oireiden alku 1-3 pv:nä,

Ehdotettu vieroitusoirelista (Journal of Abnormal Psychology 2003, Vol. 112, No. 3, 393-402) Oireyhtymän kulku keskim. :oireiden alku 1-3 pv:nä, Esityksen Sisältö Eri päihteet ja masennus lyhyesti Samanaikainen depressio ja alkoholiongelma Depression selvittely Alkoholiongelman selvittely Samanaikaisen hoidon toteuttaminen 1 Kannabis Runsaaseen

Lisätiedot

2 dg? 2dg ja kognitiivinen terapia / jari.lahti@helsinki.fi 1. Sisältö

2 dg? 2dg ja kognitiivinen terapia / jari.lahti@helsinki.fi 1. Sisältö Masennuksen, ahdistuksen ja päihteiden negatiivinen kehä kognitiivisen terapian näkökulmasta Koulutussuunnittelija, VTT Antti Weckroth Dos., psykoterapeutti (YET) Jari Lahti 17/2/12 Ahdistus, masennus,

Lisätiedot

Sosiaalivirasto. AUDIT-testi. Helsingin kaupunki TOIMITTANUT MARJA HEINÄNEN OPPAITA JA TYÖKIRJOJA 20 07: 4

Sosiaalivirasto. AUDIT-testi. Helsingin kaupunki TOIMITTANUT MARJA HEINÄNEN OPPAITA JA TYÖKIRJOJA 20 07: 4 AUDIT-testi A L K O H O L I N K Ä Y T Ö N P U H E E K S I O T T O S O S I A A L I A L A L L A Helsingin kaupunki Sosiaalivirasto TOIMITTANUT MARJA HEINÄNEN OPPAITA JA TYÖKIRJOJA 20 07: 4 A U D I T 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

LÄHEISRIIPPUVUUS ALKOHOLISTIPERHEESSÄ

LÄHEISRIIPPUVUUS ALKOHOLISTIPERHEESSÄ Tiina Ketonen & Hanne Salo LÄHEISRIIPPUVUUS ALKOHOLISTIPERHEESSÄ Oppaan laatiminen Sosiaali- ja terveysala 2012 2 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä Tiina Ketonen, Hanne

Lisätiedot

ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan

ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan ILMAN TÄTÄ JUTTUU EN TIIÄ MIS OLISIN NYT Jälkipolku-hoito-ohjelman merkitys nuoren huumekuntoutujan elämään Tiina Savander ja Sandra Salminen Opinnäytetyö, syksy 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä,

Lisätiedot

MASENNUS. Mistä masennus johtuu?

MASENNUS. Mistä masennus johtuu? MASENNUS Masennuksella tarkoitetaan olotilaa, jossa ihmisellä on pitkäaikaisesti vaikea, ahdistunut olo ja elämä näyttää synkältä. Kun ihminen on masentunut, hän ei pysty tuntemaan mielihyvää juuri mistään.

Lisätiedot

Päihteet psykiatrisen ongelman rinnalla kuka ottaa tilanteen haltuun?

Päihteet psykiatrisen ongelman rinnalla kuka ottaa tilanteen haltuun? Päihteet psykiatrisen ongelman rinnalla kuka ottaa tilanteen haltuun? Antti Mikkonen Psykiatrian erikoislääkäri Päihdelääketieteen erityispätevyys Ylilääkäri, Kaarinan mielenterveys- ja päihdeyksikkö Vintti

Lisätiedot

PUHEEKSIOTTO JA MINI-INTERVENTIO ALKOHOLI JA TUPAKKA

PUHEEKSIOTTO JA MINI-INTERVENTIO ALKOHOLI JA TUPAKKA PUHEEKSIOTTO JA MINI-INTERVENTIO ALKOHOLI JA TUPAKKA Sirpa Moilanen, hankevastaava, terveyden edistämisen suunnittelija Jaana Huohvanainen, terveyden edistämisen suunnittelija Pohjois-Karjalan kansanterveyden

Lisätiedot

Alkoholin, tupakan ja huumeiden käytön seulontatesti. Käyttöopas perusterveydenhuoltoa. Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto

Alkoholin, tupakan ja huumeiden käytön seulontatesti. Käyttöopas perusterveydenhuoltoa. Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Alkoholin, tupakan ja huumeiden käytön seulontatesti Käyttöopas perusterveydenhuoltoa varten Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto ASSIST 2 Alkoholin, tupakan ja huumeiden käytön seulontatesti

Lisätiedot

This document has been downloaded from Tampub The Institutional Repository of University of Tampere. Kustantajan versio 2.

This document has been downloaded from Tampub The Institutional Repository of University of Tampere. Kustantajan versio 2. This document has been downloaded from Tampub The Institutional Repository of University of Tampere Kustantajan versio 2.232Mb View/Open Author(s): Tacke, Ulrich; Seppä, Kaija; Winstock, Adam Title: Year:

Lisätiedot

Verkossa julkaistujen mielipidekirjoitusten näkökulmat raskaana olevien päihteiden käyttäjien pakkohoitoon

Verkossa julkaistujen mielipidekirjoitusten näkökulmat raskaana olevien päihteiden käyttäjien pakkohoitoon Verkossa julkaistujen mielipidekirjoitusten näkökulmat raskaana olevien päihteiden käyttäjien pakkohoitoon TIINA OKSANEN Tampereen yliopisto Yhteiskunta ja kulttuuritieteiden yksikkö Sosiaalityön pro gradu

Lisätiedot