Tulevaisuuden koulu Opettajuus muutoksessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tulevaisuuden koulu Opettajuus muutoksessa"

Transkriptio

1

2 Tulevaisuuden koulu Opettajuus muutoksessa OPStuki 2016, koulutuskoordinaattori Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu

3 OPStuki 2016 työpajan 3 sisällöt Tulevaisuuden koulu Opettajuus muutoksessa Opettajan rooli ja muuttuva tehtävänkuva Hyvä opettaminen Kodin ja koulun välinen yhteistyö Yhteistyökumppanit ja sidosryhmät mukana opetussuunnitelmatyössä

4 Avaan selain. Todaysmeet.com todaysmeet.com/ Kirjoita nimesi tai lempinimesi. > Join Kirjoita viestisi (esim. ajatus, idea, kommentti, kysymys tms.) > Say

5 TERVETULOA TYÖPAJAAN 3! 1. Mitä vaiheita opettajuuteesi on liittynyt urasi aikana? 2. Miten opettajuutesi on muuttunut urasi aikana? 3. Mikä on muuttanut opettajuuttasi eniten? 4. Mikä on muuttanut opettamistasi urasi aikana eniten?

6 OPETTAJAN ROOLI JA MUUTTUVA TEHTÄVÄNKUVA

7 PUHUVA KYNÄ (1) Neljä henkilöä / ryhmä Yksi minuutti / henkilö Missä rooleissa olet opettajana päivittäin? - Missä rooleissa olet useimmiten? - Mikä rooleista on mieluisin? - Mikä rooleista on epämieluisin tai haastavin? (Heli Lepistö)

8 OPETTAJAN ROOLEJA opettaja kasvattaja ohjaaja kannustaja auttaja mahdollistaja asiantuntija kasvatuskumppani yhteistyökumppani kollega alainen jne.

9 PUHUVA KYNÄ (2) Neljä henkilöä / ryhmä Yksi minuutti / henkilö Mitä työtehtäviä teet päivittäin? - Mitkä työtehtävät toistuvat päivittäin? - Mitkä tehtävät ovat Sinulle mieluisia tai soveltuvia? - Mitkä tehtävät ovat Sinulle haastavia? - Mitä työtehtäviä teet yhdessä jonkun toisen opettajan tai tiimin kanssa?

10 OPETTAJAN TEHTÄVISTÄ 1. Oman opetuksen suunnittelu 2. Yhteistyö opettajan työ muiden kansssa 3. Eettinen sitoutuminen opetusammattiin 4. Oppilaiden erilaisuus ja heidän valmentamisensa tulevaisuutta varten 5. Opettajien oma ammatillinen kasvu ja oppiminen (Hannele Niemi)

11 OPETTAJAN TEHTÄVISTÄ Mikä on opettajan tärkein tehtävä? Miten maailmassa ja yhteiskunnassamme tapahtuneet muutokset ovat vaikuttaneet ja tulevat vaikuttamaan opettajan tehtäviin? Jääkö opetuksen suunnittelulle ja opettamiselle tarpeeksi aikaa? Miten uusi opetussuunnitelma 2016 muuttaa tai vaikuttaa opettajan rooliin, tehtäviin ja tehtävänkuvaan tulevaisuudessa?

12 OPETTAJAN MUUTTUVA TEHTÄVÄNKUVA (1) Toimintatapojen ja koulun toimintakulttuurin uudelleen ajattelua, suunnittelua ja käytänteiden toteutusta Yksintekemisen kulttuurista yhdessä tekemiseen niin opetus- kuin kasvatustyössä - suunnittelu, toteutus ja arviointi - moniammatillinen yhteistyö - eri oppiaineita opettavien opettajien yhteistyö - samanaikaisopetus, tiimityö jne. Vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojen sekä uusien toiminta- ja työskentelytapojen kehittäminen - vuorovaikutustilanteiden ja vuorovaikutuksen määrä - ajan ja työtehtävien hallinta

13 OPETTAJAN MUUTTUVA TEHTÄVÄNKUVA (2) Yhteistyön lisääntyminen koulun ulkopuolisten tahojen kanssa - asiantuntijatehtävät Oppimisympäristöjen ja sosiaalisen median tuomat muutokset - oppimateriaalien jakaminen, kierrättäminen ja kehittely Työtehtävien jakaminen ja kierrättäminen oppivassa yhteisössä - vaatimukset ja haasteet > mielekkyys > työmotivaatio > ajankäyttö Opettajien ja muun henkilökunnan vahvuuksien ymmärtäminen ja hyödyntäminen - niin opetus-, kasvatus- kuin koulun kehittämistyössä

14 PUHUVA KYNÄ (3) Neljä henkilöä / ryhmä Yksi minuutti / henkilö Miten määrittelisitte käsitteen opettajuus? - Mitä opettajuus on? - Mihin suuntaan opettajuus kehittyy? - Miten opettajan työ ja opettajuus hahmotetaan koulun ulkopuolelta katsottuna?

15 OPETTAJUUDEN KEHITTYMISESTÄ Opettajuuden kehittyminen kohti vuotta luku 1970-luku 1980-luku 1990-luku 2000-luku Sosiaalistaja/kansankynttilä Hyvän opetustaidon omaaja Asiantuntija Reflektoiva tutkija Yhteiskunnallinen vaikuttaja Eettisesti näkemyksellinen ja aktiivinen yhteiskunnan kehittäjä (Olli Luukkainen) Opettajuuden kehittyminen kohti vuosia ?

16 OPPIMISEN TULEVAISUUS 2030 BAROMETRI Opetushallituksen, Otavan opiston, Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen sekä Demos ry:n yhdessä toteuttama Delfoi-barometri: Käynnistyi perusopetusta koskevana 2010 vuoden alusta Laajentui koskemaan myös lukiota keväällä 2011 Kaksi paneelia, n. 30 panelistia kummassakin, yhteensä 77 asiantuntijaa Sisäpaneeli: opetusalan asiantuntijat, opettajat, oppimisen tutkijat ja virkamiehet Ulkopaneeli: yritysjohtajat, päättäjät, tutkijat, kansalaisjärjestöjen edustajat jne. Julkaisu: Linturi, H. & A. Rubin: Toinen koulu, toinen maailma; Oppimisen tulevaisuus 2030 IRMELI HALINEN

17 MIKÄ ON DELFOI? Kyselymenetelmä, jonka avulla saadaan esille asiantuntijoiden perusteltuja mielipiteitä tulevaisuuden mahdollisuuksista ja vaihtoehdoista. Kutsutuista asiantuntijoista muodostettu paneeli arvioi jonkin määrätyn asiantilan/ ilmiön/ tapahtuman/ kehityskulun tms. tulevaisuutta. Luonteeltaan laadullista tutkimusta, mutta erityisesti tietokonepohjainen tekniikka mahdollistaa myös laajat ennustetyyppiset kyselyt (esim. edelfoi). Erityisen käyttökelpoinen tutkittaessa laajoja ilmiöitä, suunniteltuja kehitysmalleja tai sellaisia asioita, jotka ovat poliittisesti tai sosiaalisesti arkaluontoisia tai monitahoisia ja joita on vaikea tarkastella muiden menetelmien avulla. IRMELI HALINEN

18 RATKAISTUJA KYSYMYKSIÄ 2030 eli mistä ollaan melko lailla yhtä mieltä Tarvitaan monta tapaa oppia ja opettaa ilmiöoppiminen, ongelmalähtöinen oppiminen, itseopiskelu, kansalaistoiminnan ja muun kuin kouluoppimisen hyväksilukeminen; osaamisen näyttäminen Resurssikysymys voidaan ajatella uudella tavalla yhteistuottamisen ja jakamisen uudet toimintatavat eläkeläiset ja vanhemmat mukaan koulun toimintaan tehtävien ja säännösten tiukkojen raja-aitojen murtaminen Erilaisuuden huomioonottaminen tärkeää yksilölliset tarpeet yhteistoiminnallisen oppimisen muodot Opettajan tehtävän uudelleenarviointi välttämätöntä moniammatillisuuden lisääntyminen IRMELI HALINEN

19 DIALOGIT eli ilmiöt, joiden suhteen käsitykset jakautuvat moniksi tulevaisuuspoluiksi Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus yhteiskunnallisen koheesion säilyttäminen vs. erilaisuuden kunnioittaminen Globalisaation alueelliset seuraukset fundamentalismi vs. yksilöllisten tarpeiden huomioonottaminen; esim. kotikoulut, uskonnolliset koulut ym. Opetuksen toteuttamisen tavat perustuvatko ratkaisut teknologiseen kehitykseen, yhteiskunnalliseen tarpeeseen vai taloudellisiin näkökulmiin? IRMELI HALINEN

20 DIALOGIT eli ilmiöt, joiden suhteen käsitykset jakautuvat moniksi tulevaisuuspoluiksi Arviointi metataidot vs. ainekohtainen osaaminen; näyttö koko ikäluokan päättö- ja tulosarviointi, vs. (moni)kansalliset väliarvioinnit yksilöllisen osaamisen arviointi vs. ryhmäkohtaiset arviointikäytännöt Yleissivistys opettaja sivistysagenttina, itseohjautuva ja -organisoituva oppija IRMELI HALINEN

21 KIISTAKYSYMYKSET eli asiat, joista esitettiin hyvin erilaisia näkemyksiä Voiko kukaan muu kuin yksilö oppia? tiimioppiminen, yhteisöllinen oppiminen, organisaation oppiminen Opettajakoulutuksen yhtenäistäminen monialaisuus vs. erikoisosaaminen; yhteistyö ja ilmiö-oppiminen vs. asiantuntijuus Opetuksen ulkoistaminen, tarve hakea rahoitusta yritysmaailmalta keikkaopettajafirmat, etäopetus jne. ulkoistettu opetus, eriarvoistuminen Englanti oppimisen kieleksi moni- vai monokulttuuristuminen? Virtuaaliset koulut ja tietoteknologia inhimilliset ja kiireettömät kasvokkainsuhteet vs. keinotekoiset virtuaalisuhteet IRMELI HALINEN

22 OPETTAJUUDEN KAKSI ULOTTUVUUTTA Opettajan orientaatio opettajan tehtävään Yhteiskunnan edellyttämä orientaatio opettajan tehtävään (Olli Luukkainen)

23 MILLAINEN OPETTAJA? Millainen on opettajan ihanneminä normiminä reaaliminä? Missä vaiheessa uraa? Aloittelija Edistynyt aloittelija Pätevä suorittaja Kokenut suorittaja Asiantuntija (vrt. Kari Uusikylä) (Dreyfys&Dreyfys 1986)

24 OMA KASVU NOVIISISTA EKSPERTIKSI Asiantuntija Kokenut suorittaja Pätevä suorittaja Edistynyt aloittelija Aloittelija (Dreyfys&Dreyfys 1986) Aloittelija Edistynyt aloittelija Pätevä suorittaja Kokenut suorittaja Asiantuntija Mitä aloittelijalla on annettavana kokeneelle opettajalle? Entä mitä kokeneella opettajalla on annettavana aloittelijalle? > vrt. ops-työ (vrt. Hannele Niemi)

25 EKSPERTISTÄ NOVIISIKSI? Asiantuntija Kokenut suorittaja Pätevä suorittaja Edistynyt aloittelija Aloittelija (Dreyfys&Dreyfys 1986) Milloin ja missä tilanteissa kokenut suorittaja tai asiantuntija voi joutua aloittelijan rooliin? Mitä yhteistyöllä saadaan aikaiseksi työyhteisössä? > vrt. esimerkiksi tietoteknologinen osaaminen, uudet työtavat jne. > vrt. sisäinen täydennyskoulutus > vrt. pedagoginen johtaminen, henkilöstö- ja muutosjohtaminen

26 OPETTAJUUDESSA KEHITTYMINEN Opettajan työ on elinikäinen kehitysprosessi: 1. Opettajankoulutus 2. Opettajan työn ensimmäiset vuodet nk. induktiovaihe > perehdyttäminen, mentorointi 3. Täydennyskoulutus ja työnohjaus (vrt. Hannele Niemi)

27 KUMPPANUUS JA VALMIUDET Opettajan ammatti perustuu kumppanuuteen Opettajan työssä on monia toisiinsa hyvin oleellisesti kytkeytyviä osa-alueita. Voidaan kuitenkin erottaa kolme laajaa kompetenssialuetta, joissa opettajalla tulisi olla hyvät valmiudet: Tieto ja teknologia Työ ihmisten kanssa Työn yhteiskunnallinen ulottuvuus (Hannele Niemi)

28 SOSIOKULTTUURINEN MUUTOS Monet tutkijat ovatkin korostaneet paikallisen yhteisön ja opettajan roolia. Muutoksia voi tapahtua, jos saadaan aikaiseksi toimijoiden välinen luottamus, tukitoimia on riittävästi ja opettajat sitoutuvat muutokseen. Englantilainen Willian A. Reid on esittänyt todellisen opetussuunnitelmamuutoksen tarkoittavan samalla koulun sosiokulttuurista muutosta. Koulut eivät ole mekaanisia tavarantuottajia, vaan toimintakulttuureja. (Jari Salminen)

29 SWOT JA OPETTAJUUS VAHVUUTENI HEIKKOUTENI MAHDOLLISUUTENI RISKINI, UHKANI

30 TOIMINTAKULTTUURI PERUSTELUONNOKSESSA Hyvinvointi ja turvallinen arki Paikallinen Vastuu ympäristöstä ja tulevaisuuteen suuntautuminen Oppiva yhteisö Osallistuminen ja demokraattinen toiminta Vuorovaikutus ja monipuolinen työskentely Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus Irmeli Halinen, Opetushallitus

31 SWOT JA OPPIVA YHTEISÖ VAHVUUTEMME HEIKKOUTEMME MAHDOLLISUUTEMME RISKIMME, UHKAMME

32 DYNAAMINEN SWOT-ANALYYSI Vahvistetaan vahvuuksia Parannetaan heikkouksia Hyödynnetään mahdollisuuksia Varaudutaan riskeihin

33 OPPIVAKSI YHTEISÖKSI (1) Otetaan aikaa pedagogiseen keskusteluun. Rakennetaan yhteinen visio. Otetaan aikaa yhdessä tekemiseen. Otetaan aikaa osaamisen jakamiseen. Kokeillaan ja kehitetään yhdessä. Luotetaan. Tuetaan ja kannustetaan. (Heli Lepistö)

34 OPPIVAKSI YHTEISÖKSI (2) Miten oppivan yhteisön ammatillinen osaaminen kasvaa ja on ajantasalla olevaa? Millaista osaamista eri ikäiset työntekijät tarvitsevat uuden opetussuunnitelman tekemisessä ja sen jälkeen? Miten täydennyskoulutuksesta huolehditaan? Miten työyhteisössä jaetaan osaamista?

35 OPETTAJUUDEN TARKASTELUA Miten opetussuunnitelma 2016 muuttaa opettajuutta? Esimerkiksi vrt. Opetusuunnitelman perusteiden luonnokstekstit ja OPStuki työpajojen 1 ja 2 sisällöt: - koulun toimintakulttuurin muutos - uusi oppimiskäsitys - laaja-alainen osaaminen - oppiaineiden yhteistyö, eheyttäminen - työtavat jne.

36 OPETTAJUUS MUUTOKSESSA 1. Mitä muutoksia opettajuudessa tulee tapahtua? 2. Mikä muuttuu opettajuudessa joka tapauksessa? 3. Mikä ei saa muuttua opettajuudessa?

37 LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN Mitä laaja-alainen osaaminen tarkoittaa? Mitä on hyvä opettaminen? Miten OPS 2016 muuttaa opettajuutta?

38 MITEN OPS 2016 MUUTTAA OPETTAJUUTTA? Laaja-alainen osaaminen: Ajattelu ja oppiminen Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu Monilukutaito Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen Työelämässä tarvittava osaaminen ja yrittäjyys Osallistuminen ja vaikuttaminen (vrt. Perusteluonnostekstien kehittyminen, esim. Ajattelu ja oppiminen > Ajattelu ja oppimaan oppiminen)

39 OPPIMINEN JA OSAAMINEN MUUTTUVASSA YHTEISKUNNASSA Oppilas on aktiivinen toimija Myönteiset tunnekokemukset ja yhdessä tekeminen ja uutta luova toiminta edistävät oppimista Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa toisten kanssa kielen ja vuorovaikutuksen merkitys Taitojen merkitys Kasvaminen vastuuseen omasta opiskelusta Tavoitteiden asettaminen ja oman työn suunnittelu ja arviointi Kannustavan ja ohjaavan palautteen merkitys Irmeli Halinen, Opetushallitus

40 OPPIMISYMPÄRISTÖJEN AJATTELEMINEN UUDELLEEN Ympäristöjen monipuolisuus sekä tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuuksien hyödyntäminen Koulussa ja sen ulkopuolella tapahtuvan oppimisen kietoutuminen yhteen Yhteisöllinen tiedon rakentaminen ja osaamisen jakaminen Mahdollisuus osallistumineen, vaikuttamiseen ja tekemiseen Turvallisuuteen, esteettömyyteen ja esteettisyyteen liittyvät näkökulmat Irmeli Halinen, Opetushallitus

41 TYÖTAPOJEN VALINNAN LÄHTÖKOHDAT Lähtökohtana oppimiskäsitys ja tavoitteet Laaja-alaisen osaamisen edistäminen Motivaation vahvistaminen Eriyttäminen ja työtapojen valinta Eheyttäminen ja työtapojen valinta Yhteisöllisen oppimisen tukeminen Tieto- ja viestintätekniikan monipuolinen hyödyntäminen Irmeli Halinen, Opetushallitus

42 Perusopetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen Osallistuminen ja vaikuttaminen Ajattelu ja oppiminen Ihmisenä ja kansalaisena kasvaminen Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu Työelämätaidot ja yrittäjyys Monilukutaito Perusteluonnos / Irmeli Halinen, Opetushallitus Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

43 AJATTELU JA OPPIMINEN Vuorovaikutus sekä mahdollisuus syventymiseen ja keskittymiseen ajattelun kehittymisen ja oppimisen edellytyksenä Tutkiva ja luova työskentelyote luottamus omiin näkemyksiin ja samalla valmius tarkastella omia ajatuksiin, nähdä asioita toisin ja hakea uutta tietoa, analysoida ja tarkastella eri näkökulmista ongelmanratkaisu, argumentointi, päättely ja johtopäätösten tekeminen, systeeminen ajattelu, luovuus ja innovatiivisuus harjoiteltavina taitoina Oppiva asenne ja oppimaan oppimisen taidot Irmeli Halinen, Opetushallitus

44 MONILUKUTAITO Käsitteeseen kuuluvat aikamme monet erilaiset lukutaidot, tulkitsemisen ja tuottamisen taidot Käsite kattaa mm. kirjoitetun tekstin lukutaidon, kuvanlukutaidon, numeraalisen/matemaattisen lukutaidon, medialukutaidon ja digitaalisen lukutaidon Tavoitteena on kehittää lasten ja nuorten erilaisten viestien/tekstien tulkitsemisen ja tuottamisen taitoja jatkumona esikoulusta läpi elämän Haasteena on, että tietoa tuotetaan ja esitetään yhä enemmän monikanavaisesti: sanallisesti, kuvallisesti, äänellisesti, numeerisesti ja kinesteettisesti ja näiden yhdistelmien avulla. Irmeli Halinen, Opetushallitus

45 KUKA OPETTAA JA MITEN? Kuuluu kaikkiin oppiaineisiin: kullakin tiedonalalla on omat sille tyypilliset tavat välittää ja tuottaa tietoa Opetuksessa edetään arkikielen hallinnasta kohti tiedonalojen käsitteellistä kieltä Liittyy ajattelun ja oppimisen taitoihin: kykyyn hankkia, muokata, tuottaa, arvioida ja arvottaa tietoa Hyödynnetään uudistuvaa teknologiaa mutta opitaan myös perinteisiä käsin harjoitettavia viestintätaitoja Vapaa-ajan tekstit, informaali oppiminen ja ilo mukaan monilukutaitoon Irmeli Halinen, Opetushallitus

46 TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGINEN OSAAMINEN TVT-osaamisen pääalueet Käytännön työtaidot ja oma tuottaminen Vastuullinen ja turvallinen toiminta Tiedonhankinta sekä tutkiva ja luova työskentely Vuorovaikutus ja verkostoituminen Yleisiä tieto- ja viestintäteknologia valmiuksia ovat: Teknologiaan liittyvän kielen ja käsitteiden hallinta Jatkuvasti uudistuvan teknologian käyttö- ja toimintaperiaatteet Teknologian sovellusten ja käyttötarkoitusten tunteminen Teknologian merkityksen ja roolin ymmärtäminen työelämässä, osana useimpien työalojen ammattitaitoa Teknologian vaikutusten pohtiminen kestävän kehityksen näkökulmasta Kokemukset teknologian käytöstä monenlaisessa, myös kansainvälisessä yhteistyössä; teknologian rooli globaalissa maailmassa Irmeli Halinen, Opetushallitus

47 ORGANISOINTIA 1. Mitä oppiainetta haluaisit kehittää? Minkä oppiaineen opetussuunnitelmaan haluaisit vaikuttaa tulevassa ops-työssä alueellasi, kunnassasi ja/tai koulussasi? 2. Valitse yksi Sinua kiinnostava oppiaine. 3. Kirjoita oppiaineen nimi ja oma etunimesi pöydällä olevaan lappuun. kemia Hannes matematiikka Elina kuvataide Anne äidinkieli ja kirjallisuus Ulla

48 RÄJÄHTÄVÄ KESKUSTELU Miten laaja-alainen osaaminen muuttaa opettajuutta, opettamista ja opettajien yhteistyötä koulun toimintakulttuuria? n. 10 min/dia

49 1. AJATTELU JA OPPIMINEN Miten edistämme tutkivaa ja luovaa työskentelyotetta? (esim. leikit, pelillisyys, fyysinen aktiivisuus, kokeellisuus ja muut toiminnalliset työtavat) Miten toteutamme oppiainerajat ylittävää opetusta ja työskentelyä koulussamme tällä hetkellä? Miten voisimme toteuttaa oppiainerajat ylittävää opetusta, opiskelua ja työskentelyä koulussamme jatkossa? Millainen oppiva yhteisö olemme nyt ja millainen haluamme olla tulevaisuudessa?

50 2. ITSESTÄ HUOLEHTIMINEN JA ARJEN TAIDOT Mitkä itsestä huolehtimisen ja arjen taidot ovat osalla oppilaistamme kateissa tällä hetkellä? Mitkä itsestä huolehtimisen ja arjen taidot ovat oppilaan hyvinvoinnin ja oppilaan oman tulevaisuuden kannalta oleellisimpia? Miten koulussamme edistetään oppilaan hyvinvointia, itsestä huolehtimista ja arjen taitoja jatkossa paremmin? Miten oppimisen ilo lisääntyisi koulussamme nyt ja tulevaisuudessa?

51 3. KULTTUURINEN OSAAMINEN, VUOROVAIKUTUS JA ILMAISU Mitä eri kulttuureja, kieliä ja katsomuksia koulussamme esiintyy (vrt. oppilaat, huoltajat, opettajat, muu henkilökunta)? Miten edistämme koulussamme suunnitelmallisesti kunnioitusta ja luottamusta muita ihmisryhmiä ja kansoja kohtaan? Miten koulussamme harjoitellaan rakentavan mielipiteen esittämistä? Miten koulumme oppilaita ohjataan asettumaan toisen asemaan ja kasvatetaan kohtaamaan arvostavasti muita ihmisiä sekä noudattamaan hyviä tapoja? Miten koulussamme harjoitellaan ja opiskellaan sosiaalisia taitoja, suunnittelutaitoja, ilmaisutaitoja ja kädentaitoja? Miten kannustamme oppilaitamme ja opettajiamme kansainväliseen yhteistyöhön?

52 4. MONILUKUTAITO Mitä laaja tekstikäsitys tarkoittaa? Miten ymmärrätte käsitteen monilukutaito? Millaisia multimodaalisia tekstejä olette käyttäneet lähiaikoina? Millaisia ovat monilukutaitoiset opettajat? Miten oppilaita ohjataan ja kasvatetaan monilukutaitoisiksi?

53 5. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGINEN OSAAMINEN Millaista osaamista koulussamme jo on? Miten tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen lisääntyy koulussamme? Miten oppilaamme etsivät, hankkivat, käsittelevät ja jakavat tietoa jatkossa monipuolisemmin? Miten oppilaat voisivat olla mukana koulumme tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen kehittämisessä? Miten koulumme opettajien, oppilaiden ja muun henkilökunnan tieto- ja viestintäteknologisten taitojen kehittymisestä huolehditaan?

54 6. TYÖELÄMÄSSÄ TARVITTAVA OSAAMINEN JA YRITTÄJYYS Miten seuraavat käsitteet liittyvät tulevaisuuden työelämässä tarvittavaan osaamiseen ja yrittäjyyteen? VUOROVAIKUTUSTAI- DOT NEUVOTTELUTAIDOT TYÖPROSESSIT VASTAVUOROISUUS PONNISTELU ERILAISET VAIHTOEHDOT JÄRJESTELMÄLLISYYS SISUKKUUS YHTEISTYÖ KOKEILU PITKÄJÄNTEISYYS EPÄONNISTUMINEN RYHMÄTYÖSKENTELY TIETOTEKNIIKKA TYÖN ARVOSTUS PETTYMYKSET VERKOSTOITUMINEN TYÖN ARVOSTUS ASENNE LOPPUUN TEKEMINEN KÄYTÖSTAVAT PROJEKTIT TYÖN TEHO ONNISTUMINEN

55 7. OSALLISTUMINEN JA VAIKUTTAMINEN Miten määrittelisitte käsitteet osallistuminen ja vaikuttaminen? Miten koulumme oppilaat voisivat kokea itsensä jatkossa paremmin kuulluiksi ja arvostetuiksi? Miten koulumme oppilaat voivat oppia keskustelu-, neuvottelu-, sovittelu- ja päätöksentekotaitoja jatkossa paremmin ja monipuolisemmin? Miten oppilaiden osallisuus ja osallistuminen lisääntyy koulumme arjessa? Miten vahvistamme koulumme oppilaiden yhteiskunnallista kiinnostuneisuutta ja taitoja toimia demokraattisen yhteiskunnan jäseninä?

56 LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN Laaja-alainen osaaminen ( ): Ajattelu ja oppimaan oppiminen Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot Monilukutaito Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen Työelämässä tarvittava osaaminen ja yrittäjyys Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12, Luonnos )

57 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ, YHTEISTYÖKUMPPANIT JA SIDOSRYHMÄT MUKANA OPETUSSUUNNITELMATYÖSSÄ

58 SUOMEN VANHEMPAINLIITTO Tutustu Suomen vanhempainliiton materiaaleihin - Vanhempien barometri 2013, Peruskoululaisten vanhempien näkemyksiä kouluhyvinvoinnista - www. vanhempainilta.fi erityisasiantuntija Tuija Metson PP-esitys: Vanhempien osallisuus opetussuunnitelmatyössä (www.ops2016.fi > työpajat 3)

59 VANHEMPIEN OSALLISUUS (1) vrt. Tuija Metso, Vanhempien osallisuus opetussuunnitelmatyössä (www.thl.fi/teaviisari): - Koulun toiminnan arviointi - Koulun vuosittaisen suunnitelman laatiminen - Kouluntilojen ja piha-alueiden suunnittelu - Järjestyssääntöjen laatiminen - Kouluruokailun suunnittelu, toteuttaminen - Opetussuunnitelman laatiminen ja päivittäminen - Koejärjestelyistä päättäminen

60 VANHEMPIEN OSALLISUUS (2) Vanhempia kiinnostavia teemoja luokan tasolla esimerkiksi: - Opettajaan ja toisiin vanhempiin tutustuminen - Kuluvan lukuvuoden tavoitteet - Opettajan työtavat - Oppilaan arviointi - Oppilaiden väliset suhteet ja vuorovaikutus (kaverit, kiusaamiseen puuttuminen) - Miten vanhemmat voivat tukea lapsen koulunkäyntiä? Mitä opettaja odottaa vanhemmilta? - Mitä luokan vanhemmat yhdessä voivat tehdä luokan hyväksi? - Kodin ja koulun yhteistyön pelisäännöt (www.vanhempainilta.fi)

61 VANHEMPIEN OSALLISUUS (3) Vanhempia kiinnostavia teemoja koulun tasolla esimerkiksi: - Kouluruokailu - Välitunnit - Oppimisen ja koulunkäynnin tuki - Oppilashuolto - Koulun tilat (

62 PAIKALLISEN TYÖN KYSYMYKSIÄ Mitä tietoja meillä on oman opetussuunnitelmamme toimivuudesta? Kuinka opsia käytetään työn suunnittelun perustana? Nähdäänkö kehittämishankkeiden yhteys opsin toteuttamiseen? Millaisia eroja on eri henkilöstöryhmien/koulujen välillä? Miten hyvin huoltajat ja oppilaat tuntevat opsin? Miten opsista välitetään tietoa muille yhteistyökumppaneille? Mitkä opsin osa-alueet toimivat hyvin, missä on kehittämistarpeita? Mitä opimme viime ops-prosessista? IRMELI HALINEN

63 KASVATUSKUMPPANUUS (1) Mitä kasvatuskumppanuus tarkoittaa? Miten koulun henkilöstö ja huoltajat tekevät yhteistyötä kasvatuskumppaneina? Miten huoltajat tehdään tietoisiksi opetussuunnitelman kasvatustavoitteista? Miten huoltajat otetaan mukaan ops-työhön? Kodin ja koulun tehtävät Mikä on yhteinen tehtävä ja tavoite? Miten lapsen ja nuoren paras toteutuu?

64 KASVATUSKUMPPANUUS (2) Kasvatuskumppaneiden yhteistyön mahdollisuudet ops-työssä: Toimintakulttuurin muutos > huoltajien tiedot ja taidot sekä asiantuntemus käyttöön Arvot ja arvokeskustelut sekä arvokyselyt > Mitkä asiat ovat hyvin? Mihin haluamme muutosta? Kasvatuskumppanuus vaatii suunnittelua, jo olemassa olevien toimintatapojen ja rakenteiden pohtimista ja uudelleen organisoimista, uusien toimintamallien kehittämistä Huoltajien osallisuus osallistaminen Aktiivisuuden ja toimijuuden vahvistaminen Sitoutuminen: kaikkien osapuolten sitoutuminen Tietoa ja keskustelua (vrt. tavoitteet, sisällöt, toteutus esim. oppiminen ja opiskelu, työtavat, opetusmenetelmät ja -materiaalit, arviointi jne. )

65 ESIMERKKEJÄ KASVATUSKUMPPANUUDESTA Oulun Ritaharjun koulu (ks. Parpala, Pertti. Osaamisen ja koulun johtaminen. Teknologian ja uusien toimintamallien juurruttaminen koulun arkeen ja oppimisen johtaminen. Uusi oppiminen. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 8/2013. Helsinki 2013.) Espoon Koulumestarin koulu (ks. Tornberg, Pirjo. Jaettu johtajuus ja osaamisen johtaminen Koulumestarin koulussa. Uusi oppiminen. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 8/2013. Helsinki 2013.) Joensuun normaalikoulu - Oppilaat haastattelevat omia vanhempiaan (vrt. Kodin ja koulun yhteistyö, arvot ja toimintakulttuurin muutos) Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu (ks. seuraava dia) > Mitä kasvatuskumppanuus vaatii toteutuakseen?

66 KODIN JA KOULUN PÄIVÄN AATTOILTA Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulussa klo Tervetuloa! (Kimmo Koskinen) klo klo klo klo klo Musiikkiesitykset (Oppilaat ja Sari Muhonen & Terhi Maskonen; Kaija Viitasalo-Tulkki & Pekka Tulkki) Mikä on opetussuunnitelma ja opetussuunnitelmauudistus? OPStuki 2016 Paikallisen opetussuunnitelmaprosessin tukikoulutus () Wilman arvokysely koulumme huoltajille sekä yläluokkien oppilaille ja lukion opiskelijoille (Arto Vaahtokari) Työpajojen toimintaohjeet (Reetta Niemi) Työpajat kouluravintolassa (kesto 3x20 min) 1. Osallistava pedagogiikka (Reetta Niemi) 2. Kodin ja koulun välinen yhteistyö (Anja Huurinainen-Kosunen & Heikki Niskanen) 3. Aktiivinen kansalaisuus (Sirkku Myllyntausta & Eija Kujansuu) 4. Kestävä kehitys (Juha Juntunen, Leena Hänninen & Tuija Peuhkuri) 5. Vertaissovittelu (Marjatta Junkkaala, Sirkka Staff & Tapani Saarinen) 6. Oppilaan kasvun ja oppimisen tukeminen (Heidi Mattila & Päivi Pitkänen-Kettunen) 7. Kieli ja kulttuuritietoisuus (Marja Martikainen & Martti Mery) 8. Monilukutaito ja mediakasvatus (Sirkka Laitinen, Päivi Korhonen ja Niklas Koppatz) 9. Sana on vapaa! (Katrianna Halinen & ) klo klo klo Vinokuu-kuoro laulaa Koontipuheenvuorot (yksi opettaja/työpaja) Loppusanat ( ja Marja Martikainen)

67 MISSÄ KOULUN TOIMINNASSA HUOLTAJAT OVAT JO MUKANA? Vanhempainillat Juhlat ja tapahtumat Kodin ja koulun päivä (syyskuu) Kehitys- ja arviointikeskustelut Kasvatuskeskustelut Luokkatoimikunnat Vanhempainyhdistys Johtokunta jne.

68 MIKSI HUOLTAJIEN OLISI TÄRKEÄÄ OLLA MUKANA KOULUN TOIMINNASSA? Oppilaantuntemus > hyödyt kaikille osapuolille: oppilaalle, huoltajille ja opettajille Opiskelumotivaation tukeminen Vuorovaikutuksen lisääntyminen: tapa kommunikoida muuttunut > Miten koulussamme tiedotetaan huoltajia? Miten koulussamme kerrotaan huoltajille koulun tai oppilaan toiminnasta? Positiivisen ilmapiirin ja kasvatuskumppanuuden vahvistaminen Koulun hyvinvointi ja yhteisöllisyys Koko kylä kasvattaa

69 SUUNNITTELUTEHTÄVÄ Vanhempainilta syksy 2014 OPS-ilta - Miten voisimme toteuttaa vuorovaikutteisen vanhempainillan, jonka teema on OPS 2016? - Mihin huoltajat voisivat tai haluaisivat vaikuttaa ops-työssä? - Mistä huoltajat tarvitsisivat lisätietoa? - Millainen illan rakenne voisi olla? - Kuka ja ketkä osallistuisivat illan ohjelman suunnitteluun ja toteutukseen? - Miten huoltajat osallistetaan illan aikana? - Missä ja milloin ilta järjestettäisiin? - Kuinka kauan tilaisuus kestäisi? - Pitäisikö luokkatoimikuntia aktivoida jotenkin? Entä muut sidosryhmät? JNE.

70 KUNTA- JA KOULUKOHTAISET OPETUSSUUNNITELMAPROSESSIT NÄKYVIKSI Paikallinen, alueellinen ääni kuuluviin ja näkyviin...

71 MITEN PAIKALLISET OPETUSSUUNNITELMAPROSESSIT OVAT EDISTYNEET? Organisaatio ja organisointi Tehtävät ja tehtävien jako Aikataulut Paikallisesti pohdituttavat asiat ja tuen tarve Verkostoituminen jne.

72

73

74

75 OPS-TYÖ ON ALOITETTU! (1) Esimerkkejä paikallisesta OPS2016 työstä netissä: Lohjan kaupungin ops-prosessi ja organisaatiomalli: eli=246 Sodankylän kaupungin ops-prosessi: OPS 2016 käyntiin Aleksanteri Kenan koululla https://www.youtube.com/watch?v=gdl2gqf_rng&feature =youtu.be

76 OPS-TYÖ ON ALOITETTU! (2) OPS2016 aloitus Otalammella, Otalammen koulussa Vihdissä: https://www.youtube.com/watch?v=zwioccjw0io Asikkalan Vääksyn yhteiskoulun ops-prosessi:

77 PERUSTEIDEN LAADINTAPROSESSIA Normiperustaisuus OHJAAVAT PERIAATTEET Sitoutuminen työtä ohjaaviin suomalaisen yhteiskunnan normeihin ja Suomen solmimiin kansainvälisiin sopimuksiin Tietoperustaisuus Huolellinen paneutuminen tutkimus- ja arviointitietoon sekä kehittämishankkeista ja koulun arjesta saatuihin kokemuksiin Tulevaisuuteen suuntautuminen Ratkaisujen pohdinta tulevaisuusnäkökulmasta, tiedon hakeminen mahdollisista tulevaisuuksista (ks. ebarometri.fi) Suunnitelmallisuus ja ennakoitavuus Koko työprosessin ja aikataulujen hahmottaminen heti prosessin alussa, tavoitteen pitäminen kirkkaana IRMELI HALINEN

78 PERUSTEIDEN LAADINTAPROSESSIA OHJAAVAT PERIAATTEET Yhdessä tekeminen Perusteiden laadinta monialaisissa, erilaisia näkemyksiä edustavissa ryhmissä, laajapohjainen ohjausryhmä, jatkuva yhteydenpito eri tahoihin Kuunteleminen ja avoimuus Perusteluonnosten avaaminen kommentointia varten, palautteen aktiivinen hakeminen, vastaanottaminen ja hyödyntäminen Kunnioitus Arjen kokemuksen kuuleminen, erilaisten näkemysten pohdinta ja vuoropuhelu, paikallisen valmistautumisen ja opetussuunnitelmatyön vahva tukeminen IRMELI HALINEN

79 OPETUSSUUNNITELMATYÖN KESKEINEN TAVOITE Luodaan yhdessä paremmat edellytykset koulun kasvatus- ja opetustyölle kaikkien oppilaiden mielekkäälle oppimiselle kestävälle tulevaisuudelle IRMELI HALINEN

80 MIKÄ MUUTTUU? Koulun ja opetuksen suhde muuttuvaan yhteiskuntaan arvoperusta ja tehtävä Oppimisen ja osaamisen määrittely oppimiskäsitys, pedagogiikka, oppimisen arviointi, laaja-alainen osaaminen Tapa toimia Toimintakulttuuri ja kouluntyön käytännön järjestäminen Perusopetuksen yhtenäisyys ja opetuksen eheyttäminen Vuosiluokkakokonaisuudet, monialaiset oppimiskokonaisuudet IRMELI HALINEN

81 Perusteluonnos / Irmeli Halinen, Opetushallitus

82 TOIMINTAKULTTUURI PERUSTELUONNOKSESSA Hyvinvointi ja turvallinen arki Paikallinen Vastuu ympäristöstä ja tulevaisuuteen suuntautu-minen Oppiva yhteisö Osallistuminen ja demokraattinen toiminta Vuorovaikutus ja monipuolinen työskentely Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus

83 MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET Suunnitellaan paikallisesti toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavien periaatteiden mukaisiksi Edistävät laaja-alaisen osaamisen kehittymistä Oppimiskokonaisuuksien nimet, tavoitteet ja sisällöt päätetään paikallisesti Oppilaiden kannalta kiinnostavia ja merkityksellisiä Auttavat hahmottamaan, miten eri oppiaineissa opiskeltavat asiat liittyvät toisiinsa ja oikeaan elämään Lisäävät mahdollisuuksia ymmärtää asioiden vuorovaikutussuhteita ja keskinäisiä yhteyksiä IRMELI HALINEN

Todaysmeet. www.todaysmeet.com/ Sähköinen kommen9- ja keskusteluympäristö 140 merkkiä/yksi kommen9 Kirjoita nimesi - > Join

Todaysmeet. www.todaysmeet.com/ Sähköinen kommen9- ja keskusteluympäristö 140 merkkiä/yksi kommen9 Kirjoita nimesi - > Join Todaysmeet Prof. Pekka Räihän puheenvuoron kommen9seinä www.todaysmeet.com/ Sähköinen kommen9- ja keskusteluympäristö 140 merkkiä/yksi kommen9 Kirjoita nimesi - > Join 1 Ope$ajuus muutoksessa OpeIajan

Lisätiedot

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Luonnos 19.9.2014 1 Sisällysluettelo LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA... 4 1.1 Opetussuunnitelman perusteet

Lisätiedot

SeutuOPS 2004 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9. Kannonkoski Karstula Kivijärvi Kyyjärvi Pylkönmäki Saarijärvi

SeutuOPS 2004 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9. Kannonkoski Karstula Kivijärvi Kyyjärvi Pylkönmäki Saarijärvi SeutuOPS 2004 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Kannonkoski Karstula Kivijärvi Kyyjärvi Pylkönmäki Saarijärvi 1. painos ISBN 951-96218-4-9 Toimittanut Elise Tarvainen Gummerus Kirjapaino

Lisätiedot

PEREHDYTYS TOTTA VAI TARUA? Susanna Honkaniemi ja Maija Kaappola

PEREHDYTYS TOTTA VAI TARUA? Susanna Honkaniemi ja Maija Kaappola PEREHDYTYS TOTTA VAI TARUA? Vastavalmistuneiden opettajien ja heidän rehtoreidensa kokemuksia perehdytyksestä Susanna Honkaniemi ja Maija Kaappola Kasvatustieteen Pro Gradu -tutkielma Syksy 2013 Opettajankoulutuslaitos

Lisätiedot

Kyl määki. Turun peruskoulujen oppilaanohjauksen käsikirja. Koonnut Petri Niemi. Kyl määki! Turun kaupungin peruskoulujen oppilaanohjauksen käsikirja

Kyl määki. Turun peruskoulujen oppilaanohjauksen käsikirja. Koonnut Petri Niemi. Kyl määki! Turun kaupungin peruskoulujen oppilaanohjauksen käsikirja Kyl määki Turun peruskoulujen oppilaanohjauksen käsikirja Koonnut Petri Niemi Kyl määki Turun kaupunki, kasvatus- ja opetustoimi ISBN 978-952-5991-84-0 Koonnut Petri Niemi Kuvat Taitto Lauri Tiikasalo

Lisätiedot

1:2015 OPETUSVIRASTON JULKAISUJA. Ilmiömäinen Helsinki Tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015 2020

1:2015 OPETUSVIRASTON JULKAISUJA. Ilmiömäinen Helsinki Tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015 2020 1:2015 OPETUSVIRASTON JULKAISUJA Ilmiömäinen Helsinki Tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015 2020 Ilmiömäinen Helsinki Tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015 2020 Helsingin kaupungin opetusvirasto Käyntiosoite

Lisätiedot

KIRKKOHARJUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

KIRKKOHARJUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA KIRKKOHARJUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2008 1 LUKU OPETUSSUUNNITELMA... 4 1. 1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 4 1. 2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 5 2 LUKU OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 6 2.

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma (UUDISTETTU 2011)

Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma (UUDISTETTU 2011) Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma (UUDISTETTU 2011) Heinäkuu 2011 Hyväksytty klk..2011 Käyn peruskoulua Tuusniemellä, tulen aamulla kouluun iloisella mielellä. Opin viisautta vanhaa ja

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa TÖÖLÖN YHTEISKOULU PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa 1 2 1. Koulun työn perusta... 5 1.1. Arvoperusta... 5 1.2. Koulun toiminta-ajatus... 6 1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet...

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2012 Sisällys 1 luku Opetussuunnitelma... 3 1. 1 Opetussuunnitelman laatiminen... 3 1. 2 Opetussuunnitelman sisältö... 4 2 luku Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

KANTVIKIN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

KANTVIKIN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA KANTVIKIN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2011 2 Sisällysluettelo 1. LUKU OPETUSSUUNNITELMA... 1 1. 1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 1 1. 2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 2 2. LUKU OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

ILMAJOEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA ILMAJOEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 69 2.6.2004 Muutokset: - 10.5.2005 39-22.11.2005 92-28.3.2006 25-23.5.2006 33-12.12.2006 88-22.5.2007 50-28.11.2007 81-15.6.2011 100-17.9.2014

Lisätiedot

SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty Sivistystoimen lautakunta 14.6.2004 86 Voimassa 3. - 7. luokilla 1.8.2004 alkaen 8. luokilla

Lisätiedot

1. JOHDANTO... 5 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 5 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 7 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 9 2.1.

1. JOHDANTO... 5 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 5 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 7 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 9 2.1. 1. JOHDANTO... 5 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 5 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 7 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 9 2.1. PERUSOPETUKSEN ARVOPOHJA... 9 2.2 MONIPUOLINEN KASVU JA OPPIMINEN

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka uusissa opetussuunnitelman perusteissa

Tieto- ja viestintätekniikka uusissa opetussuunnitelman perusteissa Tieto- ja viestintätekniikka uusissa opetussuunnitelman perusteissa Opetushallitus on hyväksynyt perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 22.12.2014 http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/perusopetus

Lisätiedot

1. SULKAVAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN SYNTY (OPS)... 3 2. LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 2.1. Lukiokoulutuksen tehtävä... 4 2.2.

1. SULKAVAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN SYNTY (OPS)... 3 2. LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 2.1. Lukiokoulutuksen tehtävä... 4 2.2. 1. SULKAVAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN SYNTY (OPS)... 3 2. LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 2.1. Lukiokoulutuksen tehtävä... 4 2.2. Arvoperusta ja toiminta-ajatus... 4 3. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN...

Lisätiedot

Köyliön kunnan PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

Köyliön kunnan PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Köyliön kunnan PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA päivitetty 26.9.2012 1 Sisällys 1. Opetussuunnitelma... 4 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 4 1.2 Opetussuunnitelman sisältö... 5 2. Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio

SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio 1 SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio 1 Opetussuunnitelma... 4 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 4 1.2 Opetussuunnitelman sisältö... 4 2 Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9

NOUSIAISTEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 1 NOUSIAISTEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Opetussuunnitelma hyväksytty koulutuslautakunnassa 29.8.2011 80 Liitteet hyväksytty koulutuslautakunnassa 20.9.2011 97 2 NOUSIAISTEN

Lisätiedot

Katsaus perusopetuksen opetussuunnitelmatyöhön

Katsaus perusopetuksen opetussuunnitelmatyöhön Katsaus perusopetuksen opetussuunnitelmatyöhön Talous tutuksi Helsinki 10.9.2014 Kristina Kaihari opetusneuvos MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

PÖYTYÄN PERUSOPETUKSEN OPETUS- SUUNNITELMA

PÖYTYÄN PERUSOPETUKSEN OPETUS- SUUNNITELMA PÖYTYÄN PERUSOPETUKSEN OPETUS- SUUNNITELMA Hyväksytty lautakunnassa 28.5.2008 Muutokset hyväksytty 28.10.2009 Elisenvaaran koulun osalta päivitetty syyskuussa 2011 (muutokset/lisäykset punaisella) 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu

Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu Perusopetuksen opetussuunnitelma Uusi opetussuunnitelma astuu voimaan 3-8 luokilla 1.8.2005 ja 9. luokalla 1.8.2006 Hyväksytty Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun johtokunnan

Lisätiedot

Lappeenrannan kristillinen koulu OPETUSSUUNNITELMA LUOKAT 1-9. Lappeenrannan kristillinen kasvatus ry hallitus

Lappeenrannan kristillinen koulu OPETUSSUUNNITELMA LUOKAT 1-9. Lappeenrannan kristillinen kasvatus ry hallitus Lappeenrannan kristillinen koulu OPETUSSUUNNITELMA LUOKAT 1-9 Lappeenrannan kristillinen kasvatus ry hallitus Hyväksytty 17.7.2009 Päivitetty 26.7.2010 Päivitetty 1.2.2011 SISÄLLYS 1. OPETUSSUUNNITELMA...

Lisätiedot

VIHDIN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9

VIHDIN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 VIHDIN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 YLEINEN OSA päivitetty 2013 2 Sisällys 1. OPETUSSUUNNITELMA OPETUKSEN PERUSTANA... 6 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 6 1. 2 Opetussuunnitelman sisältö...

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

LOHJAN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA LOHJAN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Muutokset hyväksytty 25.5.2011 Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO... 3 1.1 OPETUSSUUNNITELMIEN MERKITYS... 3 1.2 ESIOPETUS... 4 1.3 PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN...

Lisätiedot

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 VANTAA Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 Sivistystoimi 2011 Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Johdanto... 5 2 Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman lähtökohdat... 6 2.1 Näkökulmia

Lisätiedot

1. Itäreitin opetussuunnitelma 4. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 4 1.2 Opetussuunnitelman sisältö 5. 2. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat 6

1. Itäreitin opetussuunnitelma 4. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 4 1.2 Opetussuunnitelman sisältö 5. 2. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat 6 ITÄREITIN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. Itäreitin opetussuunnitelma 4 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 4 1.2 Opetussuunnitelman sisältö 5 2. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat 6 2.1 Perusopetuksen

Lisätiedot