MONISTEITA 1 / 2013 ASUNTOJEN UUDISTUOTANTO TAMPEREELLA VUOSINA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MONISTEITA 1 / 2013 ASUNTOJEN UUDISTUOTANTO TAMPEREELLA VUOSINA 2013-2015"

Transkriptio

1 MONISTEITA 1 / 213 ASUNTOJEN UUDISTUOTANTO TAMPEREELLA VUOSINA TAMPEREEN KAUPUNKI ASUNTOTOIMI

2 Asuntojen uudistuotanto Tampereella vuosina SISÄLTÖ sivu Johdanto 1 Taustaa vuosien arviolle 1-3 Uudisasuntotuotannon määrän kehitys 3 Asuntotuotanto talotyypeittäin 4 Asuntotuotanto hallintamuodoittain 5-6 Senioriasuntotuotanto 6 Asuntotuotannon rahoitusmuodot 6 Muuta 7 LIITTEET TAUSTAA ARVIOLLE LIITE 1 Rakentamiskyselyssä mukana olleet yritykset / yhteisöt LIITE 2 Myönnetyt rakennusluvat asunnoille ja aloitettu asuntotuotanto Tampereella vuosina LIITE 3 Vanhojen osakeasuntojen tehdyt kaupat Tampereella neljännesvuosittain vuosina LIITE 4 Vanhojen rivitaloasuntojen ja eri kerrostalohuoneistotyyppien hintataso vuosineljänneksittäin Tampereella vuosina LIITE 5 Vanhojen rivitaloasuntojen ja eri kerrostalohuoneistotyyppien hintojen neljännesvuosimuutokset Tampereella vuosina LIITE 6 Väestön lisäys ja uudisasuntotuotanto Tampereella vuosina UUDISTUOTANTO LIITE 7 Valmistuneet / valmistuvat asunnot Tampereella vuosina

3 LIITE 8 Valmistuneet / valmistuvat asunnot asuinrakennustyypin mukaan vuosina LIITE 9 Valmistuneet / valmistuvat asunnot hallintamuodon mukaan vuosina LIITE 1 Valmistuneet / valmistuvat omistusasunnot kerros- ja rivitaloihin vuosina LIITE 11 Valmistuneet / valmistuvat asunnot rahoitusmuodon mukaan Tampereella vuosina LIITE 12 Valmistuneet / valmistuvat vuokra-asunnot rahoitusmuodon mukaan Tampereella vuosina LIITE 13 Vuonna 213 valmistuvat kerros- ja rivitaloasunnot kaupunginosittain

4 1 ASUNTOJEN UUDISTUOTANTO TAMPEREELLA VUOSINA Johdanto Tampereen kaupungin asuntotoimi on vuodesta 2 lähtien tehnyt vuosittain asuntotuotantoarvion. Sen pohjana on asuntosijoittajille, rakennuttajille ja rakentajille tehtävä kysely. Tällä kertaa mukana oli 61 yritystä / yhteisöä (LIITE 1), kysely oli näin hyvin kattava. Mukana on kaikki viime aikoina Tampereella vähintään rivitaloja tai sitä suurempia asuntokohteita rakentavat tai rakennuttavat. Arvion tekemisessä on käytetty lisäksi hyväksi seuraavia tilastoja ja aineistoja: arava- tai korkotukilainalla lainoitettujen tai lainoitettavaksi aiottujen kohteiden hanketietoja, rakennuslupatilastoja, kaupungin asemakaavoitusohjelmia, Tilastokeskuksen Asuntojen hinnat julkaisuja, uudisasuntojen markkinointiaineistoja. Tietoihin on lisätty arviona kyselyn ulkopuolelle pääosin jäävä erillispientalotuotanto. Kyselyn vastauksista on poistettu hankkeiden päällekkäisyydet (omistaja, rakennuttaja ja rakentaja). Taustaa vuosien arviolle Vuonna 212 asuntorakentaminen oli hyvin vilkasta Tampereella. Uusia asuntoja valmistui 1 971, jota enemmän asuntoja valmistui viimeksi vuonna 22. Tampereella oli näin kykyä vastata viime vuonna vallinneeseen asuntomarkkinatilanteeseen. Myös Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittisessa ohjelmassa 23 asetettu tavoite (1 865 asuntoa) saavutettiin. Rakentamisen vilkkaus näkyi erityisesti omistusasunnoissa. Niitä valmistui 1 167, kun esimerkiksi vuonna 21 valmistui vain 31, joka on alhaisin lukema 2-luvulla. Perustajaurakoituja kerros- ja rivitaloasuntoja valmistui vuonna 212 kolmanneksi eniten koko 2-luvulla. Kaikkein voimakkaimmin kasvoi perustajaurakoitujen kerrostaloasuntojen määrä, jossa kasvua vuodesta 211 oli 5 %. Rivitaloasunnoissa puolestaan gryndaus väheni 15 % edellisvuodesta. Erillispientaloasunnoissa oli kasvua 43 % vuodesta 211. Kun perustajaurakoitujen asuntojen rakentaminen oli näin vilkasta, se näkyi syksyllä valmiiden myymättömien asuntojen määrässä, joka oli yli kaksinkertainen kevääseen verrattuna. Keväällä niitä oli markkinatilanteeseen nähden normaaliksi luonnehdittava määrä (noin 9 asuntoa). Syksyn tilanteessa oli kuitenkin enempi kyse syksyyn osuneesta runsaasta tarjonnasta, kuin kysynnän hiipumisesta. Tammikuussa 213 myymättömien asuntojen määrä oli jo pudonnut syksystä neljänneksellä. Uusien vuonna 213 valmistuvien kohteiden ennakkomarkkinointi sujui hyvin. Uusissa

5 2 omistusasunnoissa on ollut hyvä menekki, vaikka talous on samaan aikaan ollut matalasuhdanteessa. Useat tekijät ovat vaikuttaneet tähän. Tärkeimpänä on vuosien 29 ja 21 erittäin alhainen omistusasuntojen tuotanto. Vuonna 212 patoutunut kysyntä pääsi purkautumaan. Korkotaso oli edelleen alhainen ja vuonna 212 kansalaisten reaalitulot kasvoivat edelleen. Tampereen väestönkasvu vuosina 211 ja 212 oli varsin voimakasta. Myös valtion varainsiirtoveron muutokset ja kaavailut lainakaton käyttöönottamisesta ovat vaikuttaneet asiaan. Kerrostaloasuntoja valmistui ympäri kaupunkia, jolloin myös hintakirjo oli aiempaa laajempi. Taantuman aikaan vuosina tuotanto keskittyi keskustaan. Myös vuoden 212 rakennuslupatilastot osoittavat asuntorakentamisen vilkkautta. Ne myös kertovat, että asuntorakentaminen on jatkossa hiljenemässä. Vuoden 212 jälkipuoliskon myönnetyt luvat ja aloitetut asunnot ovat selvässä laskussa. LIITE 2. Kun uusien asuntojen kauppoja tehtiin vilkkaasti vuonna 212, niin vanhojen osakeasuntojen kauppoja tehtiin Tampereella (noin 4 1 asuntokauppaa) jopa alle 2- luvun keskimääräisen tason. LIITE 3. Kauppojen lukumäärä vaihteli myös vuosineljänneksittäin paljon. Vuoden ensimmäisenä neljänneksenä kauppoja tehtiin hyvin nihkeästi verrattuna aiempiin vuosiin 2-luvulla. Vuoden toisena neljänneksenä kauppoja tehtiin jo vilkkaasti. Kolmannella neljänneksellä kaupanteko hieman hyytyi. Viimeisellä neljänneksellä kauppa taas vilkastui. Kerrostaloasuntojen osalta kaupanteko oli hieman laimeampaa kuin rivitaloasuntojen. Vanhojen osakeasuntojen hintakehitys kertoo osaltaan vallitsevasta markkinatilanteesta. Samalla se kertoo myös rakentajille uusien kohteiden aloittamismahdollisuuksista. Kahtena viime vuotena asuntojen hintakehitys on ollut varsin poukkoilevaa, näin varsinkin vuonna 211. Vuosi 212 oli jo hieman rauhallisempaa mutta taloudellinen epävarmuus heijastui tällöinkin hintakehitykseen LIITE 4. Tampereella vuoden 21 kolmannella kolmanneksella vanha rivitaloasunto maksoi /m2 ja vuoden 212 viimeisellä neljänneksellä se maksoi 2 32 /m2. Vastaavasti kerrostalokolmio ja sitä suuremmat asunnot maksoivat vuoden 211 ensimmäisellä neljänneksellä /m2 ja vuoden 212 viimeisellä neljänneksellä 2 19 /m2. Hintakehitys on ollut siis hyvin maltillista. Sen sijaan kerrostaloyksiöissä ja -kaksioissa hintakehitys on ollut nouseva. Yksiöissä vuoden 212 viimeisellä neljänneksellä hintojen vuosimuutos oli 5,4 % ja kaksioissa 6,6 %.LIITE 5. Loppuvuonna 212 oli jo nähtävissä, että asuntorakentaminen tulee jatkossa vähenemään. Mitään romahdusta ei kuitenkaan näillä näkymin tule tapahtumaan, vaan lasku on hyvin maltillinen. Vuonna 212 uusien asuntojen osuus kaikista tehdyistä asuntoosakekaupoista oli Tampereella noin 19 %. Tällöin ollaan tasolla, jossa riskit uusien asuntojen jäämisestä varastoon kasvavat merkittävästi. Tänä vuonna gryndausasuntojen valmistuminen ajoittuu pääosin alkuvuoteen ja niitä on varsin hyvin myyty rakenteilla olevista kohteista. Asuntokauppa tullee kuitenkin jonkin verran hiljenemään taloustilanteen vuoksi. Tämä tulee heijastumaan uusien asuntojen aloitusten määrään ja sitä kautta vuonna 214 valmistuvien omistusasuntojen määrään. Vuokra-asuntopuolella valmistuvien asuntojen määrä painottuu vuonna 213 vapaarahoitteisiin vuokra-asuntoihin. Tänä vuonna kaikista valmistuvista asunnoista onkin vain noin 9 % valtion lainoittamia, kun keskimäärin 2-luvulla osuus on ollut 39 %. Valtion elvyttäessä asuntotuotantoa vuonna 21 valtion lainoittamien asuntojen osuus nousi 72 prosenttiin Tampereella. Jatkossa vuokra-asuntotuotannon volyymiin vaikuttaa hallituksen tänä keväänä mahdollisesti tekemät ratkaisut ARA-tuotannon vauhdittamiseksi.

6 3 Ratkaisujen olisi oltava myös tarpeeksi järeitä, jotta niillä olisi merkitystä. Pelkkä hienosäätö ei enää riitä. Tampereella oli vuonna 21 ARA-vuokra-asuntojen osuus koko vuokra-asuntokannasta 52 %, vuonna 211 osuus oli enää 44 %. Ongelma on samanlainen kaikissa kasvavissa kaupungeissa. Kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen osuus kaikista asunnoista laskee merkittävästi. Vanhoja ARA-asuntoja vapautuu käyttö- ja luovutusrajoituksista kiihtyvällä vauhdilla. Rajoituksista vapauduttuaan asunnot muuttuvat vähintään vapaarahoitteisiksi vuokra-asunnoiksi tai omistaja voi myös muuttaa ne omistusasunnoiksi. Näin kohtuuhintaisten pienituloisille ja vähävaraisille tarkoitettujen vuokra-asuntojen määrä vähenee. Vuokra-asuntojen uudistuotanto ei ole pystynyt kompensoimaan kehitystä. Nykyisestä ja lähiajan taloustilanteesta on sanottu, että pahin vaihe velkakriisissä on ohitettu. Kukaan ei kuitenkaan tiedä, onko ikäviä odottamattomia yllätyksiä jatkossa tulossa. Suomessakin tämänvuotinen talouskehitys tulee olemaan varsin vaimeaa ja reaalitulojen kasvu tulee todennäköisesti olemaan negatiivinen. Työttömyys tullee hieman kasvamaan. Joulukuussa 212 Tampereen työttömyysaste oli 14,7 % kun se koko maassa oli 1,7 %. Erityisesti viennistä riippuvaisilla paikkakunnilla tilanne tulee olemaan hankalaa. Korkotaso pysynee vielä jonkin aikaa matalana marginaalien noususta huolimatta, mikä vaikuttaa myönteisesti asuntokauppaan. Varainsiirtoveron muutokset vaikuttavat maaliskuun jälkeen tänä vuonna jonkin aikaa asuntokaupan vilkkauteen. Taloustilanne tulee vaimentamaan asuntorakentamisen tasoa. Myös pankkien uudet vakavaraisuus- ja maksuvalmiusvaatimukset vaikuttavat asuntorakennuttajien luototukseen. Mitään finanssikriisin kaltaista pudotusta ei kuitenkaan ole nykynäkymin odotettavissa. Vuonna 212 pystyttiin osittain paikkaamaan vuosina 29 ja 21 syntynyttä asuntotuotannon vajausta. Tampereella väestönkasvu jatkuu voimakkaana. Tampereella väkiluvun kasvu ja asuntotuotannon kehitys ovat kulkeneet rinnakkain. (LIITE 6). Asuntotuotannon tarpeeseen vaikuttaa väestönkasvun lisäksi väljyyden kasvu, väestörakenteen muutos, nuorten itsenäistyminen sekä asuntojen poistuman ja varauman lisäys. Tampereella väestönkasvun osuus asuntojen kokonaiskysynnästä on tällä hetkellä hieman yli puolet. Uudisasuntotuotannon määrän kehitys (LIITE 7) Asuntotuotannon määrällinen tavoite Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 23 asettaa vuosien keskimääräiseksi tuotantotavoitteeksi Tampereelle asuntoa. Väestönkasvu oli 2- luvun alkuvuosina kaupunkiseudun kehyskunnissa keskuskaupunkia suurempi. Vuonna 21 kaupunkiseudun kunnat sopivat, että Tampereen tulee ottaa seudun väestönkasvusta vähintään 5 %. Tämän pohjalta ohjelmakaudella varaudutaan Tampereella 45 5 asukkaan väestökasvuun ja laaditussa väestösuunnitteessa vuosien keskimääräinen kasvu olisi 1 96 asukasta vuosittain. Uusi väestösuunnite tarkistetaan tänä vuonna. Vuosien tuotantoarvio Vuosien asuntotuotannon arvioidaan olevan keskimäärin asuntoa vuodessa. Tuleva asuntorakentaminen ei näin aivan yllä pitkän ajan tavoitteeseen. Vuonna 213 valmistuu 185 asuntoa, vuonna 214 tuotanto laskisi 17 asuntoon ja

7 4 vuonna 215 valmistuisi 1 8 asuntoa. Vuosina valmistui keskimäärin asuntoa. Asuntotuotanto talotyypeittäin (LIITE 8) Kerrostalot Asuntotuotannon talotyyppijakauman tavoite Kaupunkiseudun valtuustot hyväksyivät vuonna 21 Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittisen ohjelman 23. Ohjelmatyössä nähtiin tärkeäksi, että Tampereen kaupungin asuntotuotannossa tulisi nostaa rivi- ja erillispientaloasuntojen määrää. Tämän nähtiin edistävän Tampereen väestönkasvun osuuden korotusta kaupunkiseudun väestön kokonaiskasvussa. Ohjelma asettaa kerrostaloasuntojen tavoitteelliseksi osuudeksi Tampereella koko ohjelmakaudelle 6 % (1 119 asuntoa). Vuosien tuotantoarvio Seuraavien kolmen vuoden aikana valmistuu keskimäärin vuosittain kerrostaloasuntoa ja niiden osuus koko tuotannosta on 78 %. Tuotanto on näin jatkossakin täsmälleen yhtä kerrostalovaltaista kuin se on ollut vuosina Rivitalot Asuntotuotannon talotyyppijakauman tavoite Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 23 asettaa rivitaloasuntojen tavoitteelliseksi osuudeksi Tampereella koko ohjelmakaudelle 25 %. Vuosittain pitäisi valmistua 466 asuntoa rivi- ja ketjutaloihin. Viimeksi tälle tasolle on ylletty vuonna 199, jolloin valmistui 554 rivitaloasuntoa. Vuosien tuotantoarvio Arviointikaudella valmistuu vuosittain keskimäärin 175 rivitaloasuntoa ja niiden osuus koko tuotannosta on 1 %. Rivitaloasuntojen osuus seuraavien kolmen vuoden aikana säilyy täsmälleen samana kuin se on ollut vuosina Rivitaloasuntoja valmistuu enemmän kuin vuosina , mutta vielä ollaan hyvin kaukana tavoitteesta. Uudet rivitaloasunnot ovat Tampereella pääosin omistusasuntoja. Esimerkiksi vuonna 212 valmistuneista 133 rivitaloasunnosta 91 % oli omistusasuntoja. Vuonna 213 valmistuvista 181 rivitaloasunnoista 165 on omistusasuntoja. Erillispientalot Asuntotuotannon talotyyppijakauman tavoite Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 23 asettaa erillispientaloasuntojen tavoitteelliseksi osuudeksi Tampereella koko ohjelmakaudelle 15 %. Vuosittain pitäisi valmistua 28 omakoti- ja paritaloasuntoa. Viimeksi tälle tasolle on ylletty vuosina

8 5 Vuosien tuotantoarvio Arviointikauden erillispientaloasuntotuotanto on keskimäärin 191 asuntoa vuodessa ja niiden osuus kokonaistuotannosta on 11 %. Osuus säilyy täsmälleen samana kuin se on ollut vuosina Näin erillispientaloasuntoja valmistuu seuraavina vuosina määrällisesti enemmän kuin vuosina , mutta pitkän tähtäimen tavoitteeseen ei ylletä. Asuntotuotanto hallintamuodoittain (LIITE 9) Asuntotuotannon hallintamuotojakauman tavoite Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 23 asettaa omistusasuntojen tavoitteeksi koko ohjelmakaudella Tampereella 55 % (1 25 asuntoa vuodessa). ARAvuokra-asuntojen ja vastaavien kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tavoite on 3 % (56). Muiden (vapaarahoitteiset vuokra-asunnot, asumisoikeusasunnot, osaomistusasunnot ynnä muut) osuustavoitteena on 15 % (28) Vuokra-asuntotuotanto Vuosien tuotantoarvio Arviointikaudella valmistuu vuokra-asuntoja vuosittain keskimäärin 799 ja niiden osuus on 45 % koko asuntotuotannosta. Näin vuokra-asuntotuotannon kokonaismäärä jopa ylittää hieman edellä mainitun sekä määrällisen että suhteellisen tavoitteen. Sen sijaan ARAvuokra-asuntojen ja vastaavien kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen (osa vapaarahoitteisia) osuus on 25 % (438 asuntoa vuosittain) alittaa selvästi tavoitteen. Huonoimmillaan tilanne on vuonna 213, jolloin niiden osuus on vain 1 % kaikista valmistuneista asunnoista. Vuodelle 215 on oletettu, että niiden osuus nousisi tavoitteen mukaiseksi (3 %), tämä kuitenkin riippuu paljolti siitä saadaanko ARA-lainaehdot muutettua tänä vuonna yleishyödyllisiä yhtiöitä kiinnostaviksi. Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen osuus vuosina valmistuvista vuokraasunnoista on 54 %, kun se on ollut 26 % vuosina Vuonna 213 valmistuu 639 vapaarahoitteista vuokra-asuntoa, kun edellinen ennätys on vuodelta 27 (337). Vilkas vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen tuotanto osoittaa, että Tampereella on kova vuokraasuntojen kysyntä. Vielä pitäisi saada myös uusia kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja. Valtion rooli on tässä mielessä merkittävä. Riittävän hyvillä lainaehdoilla luodaan edellytyksiä kohtuuhintaiselle vuokra-asuntotuotannolle. Asumisoikeusasuntotuotanto Vuosien tuotantoarvio Arviointikautena valmistuu vuosittain keskimäärin 43 asumisoikeusasuntoa ja niiden osuus uudisasuntotuotannosta on 2 %. Vuosina valmistui keskimäärin 14 (6 %) asumisoikeusasuntoa. Tuotanto oli voimakkaimmillaan 2-luvun alussa. Tämän jälkeen niitä on valmistunut 1-2 kohdetta vuosittain. Tässäkin vaikuttaa osittain ARA-lainaehtojen kilpailukyvyttömyys matalan korkotason vallitessa. Kaikki Tampereella valmistuneet asumisoikeusasunnot ovat olleet ja ovat arviointikaudellakin ARA-rahoitteisia.

9 6 Omistusasuntotuotanto Vuosien tuotantoarvio Arviointikautena valmistuu vuosittain keskimäärin 941 omistusasuntoa ja niiden osuus kokonaistuotannosta on 53 %. Tavoite on 55 % (1 25). Näin aivan tavoitteeseen ei ylletä. Vuosina valmistui keskimäärin 876 omistusasuntoa ( 5 %). Myytäviä kerrosja rivitaloasuntoja valmistuu tänä vuonna 842, joka on viimevuotisen korkean tason jälkeen nykyisessä taloustilanteessa hyvää tasoa. (LIITE 1). Myönnettyjen rakennuslupien perusteella gryndausasuntojen valmistuminen voisi olla paljon vilkkaampaakin tänä vuonna, mutta asuntojen ennakkomarkkinoin tulokset viimekädessä sanelee kohteiden käynnistymisen. Vuosina valmistuu keskimäärin 739 gryndausasuntoa, kun vuosina valmistui 696. Gryndaustuotannon volyymin arvioiminen on kuitenkin varsin hankalaa. Tuotannon määrä on hyvin riippuvainen suhdannetilanteesta kuten viimeksi finanssikriisi ja sen jälkeiset vuoden ovat osoittaneet. Jo pelkkä tulevaisuuden epävarmuus vaikuttaa käynnistyvän tuotannon määrään. Erillispientalopuolella tonttien vähäinen saatavuus suhteessa kysyntään rajoittaa tavoitteeseen pääsemistä. Senioriasuntotuotanto Senioriasunnoille ei ole yleistä vakiintunutta määritelmää. Senioriasunnoilla tarkoitetaan yleensä yli 55-vuotiaille tarkoitettuja asuntoja. Niiden suunnittelussa on otettu huomioon ikääntyvien erityistarpeet. Tämä asuntotuotantoarvio perustuu tehtävään kyselyyn. Kyselyn lomakkeessa on kohta, jossa tiedustellaan, ovatko asunnot senioriasuntoja. Jos vastaaja täyttää tämän kohdan, kohde lasketaan senioriasuntokohteeksi. Asuntotoimen tekemän arvion mukaan Tampereella oli vuoden 212 lopussa noin senioriasuntoa. Näistä omistusasuntoja oli 916, vuokra-asuntoja ja asumisoikeusasuntoja 69. Vuosien tuotantoarvio Senioriasuntoja valmistuu tänä vuonna 41. Ne ovat kaikki vuokra-asuntoja. Seuraavina kahtena vuotena valmistuu yhteensä 387 senioriasuntoa. Näistä vuokra-asuntoja on 167 ja omistusasuntoja 22. Asuntotuotannon rahoitusmuodot (LIITTEET 11 ja 12) Vuosien tuotantoarvio Valtion tukeman tuotannon osuus ennustekaudella tulee tämänhetkisten näkymien valossa olemaan keskimäärin 23 % (411 asuntoa). Vuosina se oli 39 % (681). Vuosien korkeaan tasoon vaikutti valtion matalasuhdanteissa tekemät elvytystoimenpiteet asuntorakentamiseen vuosina 2-22 ja Suurimmillaan valtion lainoittamien asuntojen osuus oli Tampereella 72 % vuonna 21. Vuonna 213 valtion lainoituksella valmistuu 9 % kaikista asunnoista. Tämä on toinen kerta 2-luvulla, kun osuus jää näin pieneksi. Vuonna 26 osuus oli myös 9 %. Valtio rahoittaa sekä asumisoikeusasuntojen että vuokra-asuntojen rakentamista. Näistä lukumääräisesti kovin pudotus on vuokra-asunnoissa. Vuosina valmistuu keskimäärin 368 valtion

10 7 lainoittamaa vuokra-asuntoa vuosittain, kun vuosina valmistui 573. Mikäli valtio ei muuta korkotukilainojen lainaehtoja niin, että niistä saisi korkohyötyä kaikissa rahamarkkinatilanteissa, kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen rakentaminen tulee jäämäänkin selvästi aikaisempaa vähäisemmäksi. Lisäksi merkittävä osa uusista vuokraasunnoista on tarkoitettu erityisryhmille. Muuta Kaupungin määräämisvallassa oleville yrityksille/yhteisöille valmistuu uusia vuokraasuntoja vuosina keskimäärin 22 (28 % kaikista vuokra-asunnoista). Vuosina valmistui keskimäärin 291 (38 %). Kaupunkikonsernille valmistuu jatkossa edellä mainittujen asuntojen lisäksi erityisryhmille tarkoitettuja ryhmäkotiasuntoja. Esimerkiksi vuonna 213 niitä valmistuu 84 ja vuonna 214 valmistuu 1. Opiskelija-asuntoyhteisöille valmistuu vuosina keskimäärin 29 uutta asuntoa. Vuosina valmistui keskimäärin 217. Tuotanto on vaihdellut vuosittain varsin paljon. Esimerkiksi viime vuonna valmistui vain 5 asuntoa. Kaupunginosista eniten asuntoja valmistuu vuonna 213 Hervantaan (434), Niemenrantaan (256), Kalevanrinteeseen (141) ja Vuorekseen (134). LIITE 13.

11 VUODEN 213 RAKENTAMISKYSELYSSÄ MUKANA OLLEET YRITYKSET JA YHTEISÖT : nimi Arkta Rakennuttajat Oy Rakennusliike A Virtanen Oy LIITE 1 Arttu Oy Asokodit /Suomen Asumisoikeus Oy Autismisäätiö AW-Rakennus Oy Hartela Oy Icecapital Housing Fund II Ky Insinöörioppilastalo Oy Investors House Oy JAK-Talot Oy Karhen Rakennus Oy Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö ILMARINEN Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö VARMA Kruunuasunnot Oy Kuntien Eläkevakuutus Lemminkäinen Talo Oy Lujatalo Oy LähiTapiola Markku Kuusela Oy MKN-Urakointi Oy Monikoti Oy NCC-Rakennus Oy PEAB Oy Ab Pirkanmaan Avo-Asunnot Oy Pirkanmaan Mestarirakentajat Oy Pirkanmaan Sininauha ry Pirkan Opiskelija-asunnot Oy ja Kiint. Oy Opintanner Pohjola Kiinteistösijoitus Oy Propertos Oy Rakennusliike Conrak Oy Rakennusliike K ja P Salonen Oy Rakennusliike Mauno Ojanen Oy Rakennusliike Visura Oy Rakennusosakeyhtiö Suomen Perusrakennus Rakennustoimisto HT-Talot Oy Rakennustoimisto Pekka Kynnös Oy Rakennustoimisto Pohjola Oy Rakennusurakointi P Parviainen Oy Sato Oyj S-Asunnot Oy Skanska Talonrakennus Oy Skudaa Oy Suomen Vuokrakodit Oy SRV-Rakennus Oy TA-Yhtymä Oy T2H-Rakennus Oy Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä Tampereen kaupungin tilakeskus Tampereen Kaupunkilähetys ry Tampereen Kotilinnasäätiö ja Vellamonkodit Oy Tampereen Seudun opiskelija-asuntosäätiö Tampereen Vanhuspalpalveluyhdistys ry Tampereen Vuokra-asunnot Oy Tampereen Vuokratalosäätiö ja Vilusen Rinne Oy VRP-Rakennuspalvelut Oy VVO-Yhtymä Oyj YH-Länsi Oy YIT-Rakennus Oy Rakennusliike Aki Hyrkkönen Oy

12 ASUNTOTOIMI LIITE 2 KL Myönnetyt rakennusluvat asunnoille ja aloitetut asunnot Tampereella vuosina ( uudistuotanto ja laajennukset ) Alkuvuosi ( ), yhteensä Asuntoja ( kpl ) Myönnetyt Aloitetut Loppuvuosi ( ), yhteensä Asuntoja ( kpl ) Myönnetyt Aloitetut Lähde: Tampereen kaupungin rakennusvalvonta

13 ASUNTOTOIMI LIITE 3 KL KPL VANHOJEN OSAKEASUNTOJEN TEHDYT KAUPAT TAMPEREELLA NELJÄNNESVUOSITTAIN VUOSINA ) vuoden 212 kaupat 1) * I II III IV VUOSINELJÄNNES * ennakkotieto sisältää noin 2/3 kaupoista keskiarvo Lähde: Tilastokeskus

14 ASUNTOTOIMI LIITE Vanhojen rivitaloasuntojen ja eri kerrostalohuoneistotyyppien hintojen neljännesvuosimuutokset Tampereella, indeksi 25=1 neljännesvuosimuutos ( % ) 8,% 7,% 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% -1,% -2,% -3,% -4,% -5,% -6,% -7,% rivitaloasunnot keryksiöt kerkaksiot kerkolmiot+ Lähde: Tilastokeskus

15 ASUNTOTOIMI LIITE 5 KL Vanhojen rivitaloasuntojen ja eri kerrostalohuoneistotyyppien hintataso vuosineljänneksittäin Tampereella 28 / m /m /m /m /m rivitaloasunnot kerrostalokaksiot kerrostaloyksiöt kerrostalokolmiot ja sitä suuremmat Lähde: Tilastokeskus

16 ASUNTOTOIMI LIITE 6 KL Väestön lisäys sekä uudisasuntotuotanto Tampereella vuosina Keskiarvo : Väestö Asunnot ) lkm ) 2) Uudet asunnot Väestön muutos Vuodesta 1994 lähtien kotikuntalaki mahdollisti opiskelijoiden kirjautumisen opiskelupaikkakunnalle 1) Väestönkasvun ennakkotieto 2) Asuntotuotantoarvio 3) Väestösuunnite ( 4/21 ) vuosille keskimäärin

17 ASUNTOTOIMI LIITE 7 KL Valmistuneet / valmistuvat asunnot vuosina asuntoja ( kpl ) Kaavio ei sisällä käyttötarkoitusmuutoksia: esim vuonna 212 tstorakennus asuinkerrostaloksi uusia asuntoja 5 Lähde:Tampereen kaupungin rakennusvalvonta, arvio: asuntotoimi * ARVIO, perustuu asuntotoimen tekemään kyselyyn

18 ASUNTOTOIMI LIITE 8 KL VALMISTUNEET / VALMISTUVAT ASUNNOT ASUINRAKENNUSTYYPIN MUKAAN VUOSINA asuntoja ( kpl ) Kaavio ei sisällä käyttötarkoitusmuutoksia: esim vuonna 212 tstorakennus asuinkerrostaloksi uusia asuntoja huoneiston talot rivi- ja ketjutalot kerrostalot muut Lähde:Tampereen kaupungin rakennusvalvonta, arvio: asuntotoimi *ARVIO, perustuu asuntotoimen tekemään kyselyyn

19 ASUNTOTOIMI LIITE 9 KL VALMISTUNEET / VALMISTUVAT ASUNNOT HALLINTAMUODON MUKAAN VUOSINA asuntoja ( kpl ) Kaavio ei sisällä käyttötarkoitusmuutoksia: esim vuonna 212 tstorakennus asuinkerrostaloksi uusia vuokra-asuntoja 5 Vuokra-asunnot Asumisoikeusasunnot Omistusasunnot Lähde: Tampereen kaupungin asuntotoimi * ARVIO, perustuu asuntotoimen tekemään kyselyyn

20 ASUNTOTOIMI KL LIITE1 Valmistuneet / valmistuvat omistusasunnot kerros- ja rivitaloihin Tampereella vuosina asuntoja ( kpl ) kerrostaloasunnot rivitaloasunnot Lähde: Asuntotoimi * ARVIO, perustuu asuntotoimen tekemään kyselyyn

21 ASUNTOTOIMI LIITE 11 KL VALMISTUNEET / VALMISTUVAT ASUNNOT RAHOITUSMUODON MUKAAN TAMPEREELLA VUOSINA % 8 % 6 % % 2 % % * 214* 215* Valtion lainoitus Vapaarahoitteiset Lähde: Tampereen kaupungin asuntotoimi * ARVIO, perustuu asuntotoimen tekemään kyselyyn

22 ASUNTOTOIMI LIITE 12 KL Valmistuneet / valmistuvat vuokra-asunnot rahoitusmuodon mukaan Tampereella vuosina % 9 % 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % % * 214* 215* Valtion lainoitus Vapaarahoitteiset Lähde: Tampereen kaupungin asuntotoimi *ARVIO, perustuu asuntotoimen tekemään kyselyyn Vuosina valtion lainoittamia vuokra-asuntoja keskimäärin 573 (74 % koko vuokra-asuntotuotannosta) Vuosina vapaarahoitteisia vuokra-asunnoista keskimäärin 22 (26 %) vuokra-asunnot sisältävät myös seuraavat ARA:n rahoitusmuodot: osaomistusasunnot väliaikaisen korkotuen asunnot

23 ASUNTOTOIMI LIITE 13 KL Vuonna 213 valmistuvat kerros- ja rivitaloasunnot kaupunginosittain KAUPUNGINOSA Yhteensä asuntoja ( kpl ) Rakennustyyppi kerrostalo asuntoja ( kpl ) rivitalo asuntoja ( kpl ) Hallintamuoto Omistus asuntoja ( kpl ) Vuokra asuntoja ( kpl ) Asumisoikeusasuntoja ( kpl ) 1. Hervanta Niemenranta Kalevanrinne Vuores Lentävänniemi Ratina Rahola Muotiala Atala Härmälä Ristinarkku Muut kaupunginosat ja muut rakennustyypit YHTEENSÄ

ASUNTOJEN UUDISTUOTANTO TAMPEREELLA VUOSINA 2014-2016

ASUNTOJEN UUDISTUOTANTO TAMPEREELLA VUOSINA 2014-2016 ASUNTOJEN UUDISTUOTANTO TAMPEREELLA VUOSINA 214-216 TAMPEREEN KAUPUNKI ASUNTOTOIMI 2.4.214 SISÄLTÖ sivu Johdanto 1 Taustaa vuosien 214-216 arviolle Vuoden 213 kehitys Uudistuotanto 1 Vanhojen asunto-osakkeiden

Lisätiedot

MONISTEITA 1 / 2011 ASUNTOJEN UUDISTUOTANTO TAMPEREELLA VUOSINA 2011-2013

MONISTEITA 1 / 2011 ASUNTOJEN UUDISTUOTANTO TAMPEREELLA VUOSINA 2011-2013 MONISTEITA 1 / 2011 ASUNTOJEN UUDISTUOTANTO TAMPEREELLA VUOSINA 2011-2013 TAMPEREEN KAUPUNKI ASUNTOTOIMI 15.2.2011 Asuntojen uudistuotanto Tampereella vuosina 2011-2013 SISÄLTÖ sivu Johdanto 1 Taustaa

Lisätiedot

TAMPEREEN ASUNTOTUOTANTOARVIO VUOSILLE 2016 2018

TAMPEREEN ASUNTOTUOTANTOARVIO VUOSILLE 2016 2018 TAMPEREEN ASUNTOTUOTANTOARVIO VUOSILLE 2016 2018 TAMPEREEN ASUNTOTUOTANTOARVIO VUOSILLE 2016 2018 Tampereen kaupunki asuntotoimi KAUPUNKIKEHITYSRYHMÄ Asuntotoimi http://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/tietoa-tampereesta/tutkimukset-ja-julkaisut/julkaisut.html

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030. Pekka Hinkkanen 20.4.2010

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030. Pekka Hinkkanen 20.4.2010 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030 Pekka Hinkkanen 20.4.2010 Ohjelman lähtökohdat: Asuntopoliittisen ohjelman konkreettisia tavoitteita ovat mm.: Asuntotuotannossa varaudutaan 91 000

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030 Ohjelman lähtökohdat: Asuntopoliittisen ohjelman konkreettisia tavoitteita ovat mm.: Asuntotuotannossa varaudutaan 90 000 asukkaan väestönkasvuun;

Lisätiedot

Jyväskylän seutu. Asuntokatsaus 2012. Seudun kuntien asuntoryhmä 2013. Sisältö:

Jyväskylän seutu. Asuntokatsaus 2012. Seudun kuntien asuntoryhmä 2013. Sisältö: Jyväskylän seutu Asuntokatsaus 2012 Seudun kuntien asuntoryhmä 2013 Sisältö: Asuntoyhteistyö Jyväskylän seudulla Alueen asunto-olot Asuntomarkkinat Asuntorakentaminen Väestönmuutokset ja muuttoliike Asuntomarkkinat

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 2/2017

Asuntotuotantokysely 2/2017 Asuntotuotantokysely 2/2017 Sami Pakarinen Kesäkuu 2017 1 (2) Kesäkuun 2017 asuntokatsaus Asuntotuotantokyselyn tulokset: Asuntotuotannossa ennätys, omistusasuntojen kysyntä paikkaa kovan rahan vuokra-asuntojen

Lisätiedot

Toimintaympäristö: Asuntojen hinnat ja vuokrat 14.3.2012

Toimintaympäristö: Asuntojen hinnat ja vuokrat 14.3.2012 Toimintaympäristö: Asuntojen hinnat ja vuokrat 14.3.2012 T A M P E R E E N K A U P U N K I Toimintaympäristö: Asuntojen hinnat ja vuokrat Tampere 14.3.2012 Jesse Marola www.tampere.fi/tilastot etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Asuntojen hinnat ja vuokrat. 16.6.2014 Leena Salminen

Toimintaympäristö. Asuntojen hinnat ja vuokrat. 16.6.2014 Leena Salminen Toimintaympäristö Asuntojen hinnat ja vuokrat Asuntojen hinnat laskeneet Asuntojen hinnat Vuoden 2008 finanssikriisin aiheuttaman asuntojen hintojen notkahduksen jälkeen ne ovat suhteellisen nopeasti palanneet

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 2/2015

Asuntotuotantokysely 2/2015 Asuntotuotantokysely 2/2015 Sami Pakarinen Kesäkuu 2015 1 (2) Kesäkuun 2015 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmesti

Lisätiedot

MONISTEITA 2 / 2010. Asuntojen hinnat ja vuokrat Tampereella vuosina 2004 2009

MONISTEITA 2 / 2010. Asuntojen hinnat ja vuokrat Tampereella vuosina 2004 2009 MONISTEITA 2 / 2010 Asuntojen hinnat ja vuokrat Tampereella vuosina 2004 2009 TAMPEREEN KAUPUNKI ASUNTOTOIMI 17.8.2010 1. JOHDANTO...2 2. TAMPEREEN ASUNTOKANTA JA MARKKINATILANNE...3 3. ASUNTOJEN HINTATILASTO

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 2/2016

Asuntotuotantokysely 2/2016 Asuntotuotantokysely 2/2016 Sami Pakarinen Kesäkuu 2016 1 (2) Kesäkuun 2016 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmesti

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä

Rakentaminen Helsingissä vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 14 2012 Rakentaminen Helsingissä vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä Myönnetyt luvat asuinrakentaminen 79 802 k-m 2 915 asuntoa toimitilarakentaminen 28 802

Lisätiedot

ISSN Lisätiedot: Hannu Ahola, ARA Puh Selvitys 2/2011. ARA-tuotanto 2010

ISSN Lisätiedot: Hannu Ahola, ARA Puh Selvitys 2/2011. ARA-tuotanto 2010 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola, ARA Puh. +358 4 996 67 Selvitys 2/211 ARA-tuotanto 21 2.3.211 Sisällys 1 ASUNTOMARKKINAT TOIPUIVAT NOPEASTI 3 2 YLI 12 UUTTA ARA-ASUNTOA RAKENTEILLE VUONNA 21 4

Lisätiedot

Hakunilan asuntotuotanto

Hakunilan asuntotuotanto Hakunilan asuntotuotanto Kormuniityn suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu 15.8.2017 Tomi Henriksson asumisasioiden päällikkö Hakunilan suuralueen väestö 1.1.1971-1.1.2014 ja ennuste vuoteen 2024 35 000

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 1/2016

Asuntotuotantokysely 1/2016 Asuntotuotantokysely 1/2016 Sami Pakarinen Helmikuu 2016 1 (2) Helmikuun 2016 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmasti

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 3/2015

Asuntotuotantokysely 3/2015 Asuntotuotantokysely 3/2015 Sami Pakarinen Lokakuu 2015 1 (2) Lokakuun 2015 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmesti

Lisätiedot

Selvitys 2/2016. ARA-tuotanto 2015 18.2.2016. Normaalit vuokra-as. Erityisryhmien as. ASO-asunnot Omistusasunnot Välimallin asunnot Takauslainoitetut

Selvitys 2/2016. ARA-tuotanto 2015 18.2.2016. Normaalit vuokra-as. Erityisryhmien as. ASO-asunnot Omistusasunnot Välimallin asunnot Takauslainoitetut ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola p. 0400 996 067 Selvitys 2/2016 ARA-tuotanto 2015 18.2.2016 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä

Rakentaminen Helsingissä vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 11 211 Rakentaminen Helsingissä vuoden 211 ensimmäisellä neljänneksellä Myönnetyt luvat asuinrakentaminen 98 15 k-m 2 1 25 asuntoa toimitilarakentaminen 25 712

Lisätiedot

Osakeasuntojen hinnat Helsingissä huhti kesäkuussa 2013

Osakeasuntojen hinnat Helsingissä huhti kesäkuussa 2013 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 21 2013 Osakeasuntojen hinnat Helsingissä huhti kesäkuussa 2013 Asuntojen keskihinta 3 877 Keskihinta kerrostaloasunnoissa 4 063 ja rivitaloasunnoissa 3 226 Asuntojen

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä

Rakentaminen Helsingissä vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 33 2013 Rakentaminen Helsingissä vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä Valokuva: Jätkäsaari Virva Kuparinen Myönnetyt luvat asuinrakentaminen 56 635 k-m 2 577

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä

Rakentaminen Helsingissä vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 14 2013 Rakentaminen Helsingissä vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä Valokuva: Arabianranta Eija Rauniomaa Myönnetyt luvat asuinrakentaminen 57 699 k-m 2

Lisätiedot

Asuntomarkkinat tilastojen valossa

Asuntomarkkinat tilastojen valossa 1 (9) Vastaanottaja Eduskunta Valtiovarainvaliokunta/Asunto-ja ympäristöjaosto PL 10 vav@eduskunta.fi Viite Asia Lausuntopyyntö Asuntomarkkinat tilastojen valossa Eduskunnan Valtiovarainvaliokunnan asunto-ja

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Asuntojen hinnat ja vuokrat. 6.6.2013 Jukka Tapio

Toimintaympäristö. Asuntojen hinnat ja vuokrat. 6.6.2013 Jukka Tapio Toimintaympäristö Asuntojen hinnat ja vuokrat Asuntojen hinnat ja vuokrat Asuntojen hinnat nousussa Diat 4-7 Vanhojen asuntojen* hinnat nousivat Tampereella vuonna 2012 1,9 prosenttia. Asuntojen hinnat

Lisätiedot

Tilastokatsaus 11:2012

Tilastokatsaus 11:2012 Osuus asuntokannasta, % Tilastokatsaus 11:2012 14.12.2012 Tietopalvelu B14:2012 n asuntokanta 31.12.2011 ja sen muutokset 2000-luvulla Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

Rakennusalan suhdannenäkymät

Rakennusalan suhdannenäkymät Rakennusalan suhdannenäkymät Bo Salmén Bo Salmén 9.5.2012 1 Kokonaistuotannon ja rakentamisen kehitys muutos edellisestä vuodesta, % Lähde: Tilastokeskus, RT 2 3 Talonrakennustuotanto, kaikki rakennukset,

Lisätiedot

MONISTEITA 2 / 2006. Asuntojen hinnat ja vuokrat Tampereella vuosina 1998-2005

MONISTEITA 2 / 2006. Asuntojen hinnat ja vuokrat Tampereella vuosina 1998-2005 MONISTEITA 2 / 2006 Asuntojen hinnat ja vuokrat Tampereella vuosina 1998-2005 TAMPEREEN KAUPUNKI ASUNTOTOIMI 31.7.2006 SISÄLLYS: 1. JOHDANTO...3 2. YLEISTÄ...4 A. Asuntojen hintatiedot... 4 B. Asuntojen

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä

Rakentaminen Helsingissä vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 34 2011 Rakentaminen Helsingissä vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä Myönnetyt luvat asuinrakentaminen 99 343 k-m 2 1 174 asuntoa toimitilarakentaminen 15 261

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus 1/2013

Asuntomarkkinakatsaus 1/2013 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 0400 996 067 Asuntomarkkinakatsaus 1/2013 31.1.2013 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) kerää ja analysoi asuntomarkkinoita ja rakentamista koskevia tietoja

Lisätiedot

Asuntomarkkina- ja väestötietoja 2010

Asuntomarkkina- ja väestötietoja 2010 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 4 996 67 Pekka Pelvas 4 67 831 Selvitys 7/211 Asuntomarkkina- ja väestötietoja 21 23.6.211 Asuntomarkkina- ja väestötietoja 21 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 9:2015

TILASTOKATSAUS 9:2015 TILASTOKATSAUS 9:2015 13.11.2015 VANTAAN ASUNTOKANTA JA SEN MUUTOKSIA 2004 2014 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa kaikkiaan 102 455 asuntoa. Niistä runsas 62

Lisätiedot

Tilastokatsaus 15:2014

Tilastokatsaus 15:2014 19.12.2014 Tietopalvelu B18:2014 n asuntokanta 31.12.2013 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2013 lopussa kaikkiaan 100 600 asuntoa. Niistä vajaa 62 prosenttia (62 175) oli kerrostaloissa,

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä

Rakentaminen Helsingissä vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 33 2012 Rakentaminen Helsingissä vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä Valokuva: Arabianranta Virva Kuparinen Myönnetyt luvat asuinrakentaminen 45 231 k-m 2 496

Lisätiedot

Valtion tukema asuntotuotanto. 23.9.2015 Tommi Laanti Pääsuunnittelija Ympäristöministeriö tommi.laanti@ymparisto.fi

Valtion tukema asuntotuotanto. 23.9.2015 Tommi Laanti Pääsuunnittelija Ympäristöministeriö tommi.laanti@ymparisto.fi Valtion tukema asuntotuotanto 23.9.2015 Tommi Laanti Pääsuunnittelija Ympäristöministeriö tommi.laanti@ymparisto.fi Valtion tukema asuntotuotanto o Sosiaalinen asuntotuotanto (EU, SGEI) o Vuokra-asuntoja

Lisätiedot

Rakennusliikkeet ja omistajayhteisöt ARA-tuotannossa

Rakennusliikkeet ja omistajayhteisöt ARA-tuotannossa ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Kimmo Huovinen Puh. 040 537 3493 Selvitys 3/2013 Rakennusliikkeet ja omistajayhteisöt ARA-tuotannossa Kilpailun edistäminen ja normaaleja vuokra-asuntoja omistukseensa rakennuttavien

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 1/2017

Asuntotuotantokysely 1/2017 Asuntotuotantokysely 1/2017 Sami Pakarinen Helmikuu 2017 1 (2) Helmikuun 2017 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmasti

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä 2015 sekä rakentamisen aikasarjoja

Rakentaminen Helsingissä 2015 sekä rakentamisen aikasarjoja 2016:10 Rakentaminen Helsingissä 2015 sekä rakentamisen aikasarjoja Kuva: Pekka Vuori, Jätkäsaari 2016 Uustuotanto ja laajennukset 2015 2000 2014 (vuosikeskiarvo) Myönnetyt luvat asuinrakentaminen, k-m

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus 21.5.2015. Ekonomistit

Asuntomarkkinakatsaus 21.5.2015. Ekonomistit Asuntomarkkinakatsaus 21.5.2015 Ekonomistit 2 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä asuntomarkkinoiden kehityksestä 2. Asuntojen hinnat 3. Asuntojen hinnat alueilla 4. Asuntojen hintojen suhde palkkaan 5. Vuokrat

Lisätiedot

Helsingin seudun uusi asuinkerrosala käyttötarkoituksittain ja asemakaavavaiheittain 2016

Helsingin seudun uusi asuinkerrosala käyttötarkoituksittain ja asemakaavavaiheittain 2016 Helsingin seudun uusi asuinkerrosala käyttötarkoituksittain ja asemakaavavaiheittain 2016 Voimaan tullut asumisen kerrosala 2016 (NETTO) kem² Kerrostalot Rivi- ja ketjutalot Erillispientalot Yhteensä keskim.

Lisätiedot

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2011

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 12.10.2012 Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2011 Lahden seudun rakennusvalvonnan mukaan Lahteen rakennettiin vuoden 2011 aikana uutta kerrosalaa yhteensä

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 12.9.2014

Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 12.9.2014 Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 12.9.2014 2 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä asuntomarkkinoiden kehityksestä 2. Asuntojen hinnat 3. Asuntojen hinnat alueilla 4. Asuntojen hintojen suhde palkkaan 5. Vuokrat

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä 2011 sekä rakentamisen aikasarjoja

Rakentaminen Helsingissä 2011 sekä rakentamisen aikasarjoja Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 13 212 Rakentaminen Helsingissä 211 sekä rakentamisen aikasarjoja Asuinrakentaminen jatkui Helsingissä vuonna 211 edellisen vuoden tapaan vilkkaana, mutta toimitilarakentaminen

Lisätiedot

Vanhojen asuntojen hintojen kasvu yhtä ripeää kuin pääkaupunkiseudulla

Vanhojen asuntojen hintojen kasvu yhtä ripeää kuin pääkaupunkiseudulla Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 14.2.2013 Vanhojen asuntojen hintojen kasvu yhtä ripeää kuin pääkaupunkiseudulla Asunnon hintaan vaikuttaa moni tekijä, joista mainittakoon rakennuksen talotyyppi,

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 2016

Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 2016 Irja Henriksson 1.3.017 Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 016 Vuonna 016 Lahteen valmistui 35 rakennusta ja 75 asuntoa. Edellisvuoteen verrattuna rakennustuotanto laski yhdeksän prosenttia ja asuntotuotanto

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä vuonna 2002

Rakentaminen Helsingissä vuonna 2002 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN v e r k k o j u l k a i s u j a Rakentaminen Helsingissä vuonna 22 verkkojulkaisu ISSN 1458-577 painettu ISSN 1455-7231 LISÄTIETOJA: Tutkija Maija Vihavainen puh. 169

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 10.2.2015

Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 10.2.2015 Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 10.2.2015 2 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä asuntomarkkinoiden kehityksestä 2. Asuntojen hinnat 3. Asuntojen hinnat alueilla 4. Asuntojen hintojen suhde palkkaan 5. Vuokrat

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä tammi maaliskuussa 2011

Asuntojen hinnat Helsingissä tammi maaliskuussa 2011 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 13 2011 Asuntojen hinnat Helsingissä tammi maaliskuussa 2011 Asuntojen keskihinta 3 686 /m 2 Keskihinta kerrostaloasunnoissa 3 788 /m 2 ja rivitaloasunnoissa 3

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä vuonna 2005

Rakentaminen Helsingissä vuonna 2005 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2006 7 Rakentaminen Helsingissä vuonna 2005 verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-638-1 LISÄTIETOJA: Maija Vihavainen, puh. 09-169 3185 Tuula Lappalainen,

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 3/2014

Asuntotuotantokysely 3/2014 Asuntotuotantokysely 3/2014 Sami Pakarinen Lokakuu 2014 1 (3) Lokakuun 2014 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmesti

Lisätiedot

Välimallin vuokra-asuntohankkeet ARA-tuotannossa 2009 2010

Välimallin vuokra-asuntohankkeet ARA-tuotannossa 2009 2010 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Kimmo Huovinen Puh. 040 537 3493 ARAn selvityksiä 5/2011 Välimallin vuokra-asuntohankkeet ARA-tuotannossa 2009 2010 15.4.2011 Sisällys 1 VÄLIMALLIN VUOKRA-ASUNTOJEN KORKOTUKILAINOITUS

Lisätiedot

Asunnot ja asuntokunnat 2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 23.1.2015

Asunnot ja asuntokunnat 2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 23.1.2015 Asunnot ja asuntokunnat 2013 Hyvinkään kaupunki Talousosasto 23.1.2015 Hyvinkään asumistilastot Asumistilastot tarjoavat tietoa muun muassa Hyvinkään kaupungin asuntotyypeistä, asumisväljyyden muutoksesta

Lisätiedot

Osakeasuntojen hinnat Helsingissä heinä syyskuussa 2013

Osakeasuntojen hinnat Helsingissä heinä syyskuussa 2013 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 35 2013 Osakeasuntojen hinnat Helsingissä heinä syyskuussa 2013 Valokuva: Kallio Virva Kuparinen Asuntojen keskihinta 3 984 /m 2 Keskihinta kerrostaloasunnoissa

Lisätiedot

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2014

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2014 lkm krsm Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson.. Rakennus ja asuntotuotanto vuonna Vuonna Lahden rakennustuotanto oli ja asuntotuotanto 8. Edellisvuoteen verrattuna rakennustuotanto pysyi lähes

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 21:2016

TILASTOKATSAUS 21:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 21:2016 1 10.11.2016 VANTAAN ASUNTOKANTA 31.12.2005 31.12.2015 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2015 lopussa kaikkiaan 104 700 asuntoa. Niistä

Lisätiedot

Rakennusalan. Rakennusfoorumi 7.5.2013 Bo Salmén

Rakennusalan. Rakennusfoorumi 7.5.2013 Bo Salmén Rakennusalan suhdannenäkymät ät Rakennusfoorumi 7.5.2013 Bo Salmén Kokonaistuotannonja rakentamisen kehitys Suomessa Vuoden 2013 alun talouskasvu jää vaimeaksi Luottamus talouteen vahvistuu vähitellen

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 asuntokuntia Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 30.9.2013 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 Lahdessa oli vuoden 2012 lopussa 53 880 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 558 asuntokunnalla.

Lisätiedot

ALKUSANAT. Tilasto- ja tutkimustietoa on laajemmin saatavilla Internet-sivuiltamme

ALKUSANAT. Tilasto- ja tutkimustietoa on laajemmin saatavilla Internet-sivuiltamme 2 ALKUSANAT Espoon rakennustuotanto oli vuonna 2001 ennätyksellistä. Kerrosalaa valmistui 555 700 neliömetriä. Syynä tähän oli liikekeskus Ison Omenan valmistuminen Matinkylään. Rakennustuotannon vuositilastoa

Lisätiedot

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2014

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2014 lkm krsm2 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 2..215 Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 214 Vuonna 214 Lahden rakennustuotanto oli 9 ja asuntotuotanto 859. Edellisvuoteen verrattuna rakennustuotanto

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2012

Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2012 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 6 2013 Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2012 Asuntojen keskihinta 3 829 /m 2 Keskihinta kerrostaloasunnoissa 3 970 /m 2 ja rivitaloasunnoissa 3 336

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 2:2016

TILASTOKATSAUS 2:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 2:2016 1 26.1.2016 RAKENTAMINEN VANTAALLA VUONNA 2015 1 Vantaalle rakennettiin vuoden 2015 aikana uutta kerrosalaa kaikkiaan 376 790 k-m 2, mikä on 100 820 k-m 2 (37

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Huhtikuu 2016 Satakunnan rakentamisen suhdannetilanne jatkuu yhä heikkona Satakunnan rakentamisen suhdannetilanne on talvikautena

Lisätiedot

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2011. Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-6/2011 5.8.2011 1

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2011. Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-6/2011 5.8.2011 1 SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2011 Erkka Valkila Osavuosikatsaus 1-6/2011 5.8.2011 1 Sisältö 1. Toimintaympäristö 2. Strategia 3. SATO 1-6/2011 4. Näkymät vuodelle 2011 Osavuosikatsaus 1-6/2011 5.8.2011

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa Sami Pakarinen Kimmo Anttonen Maaliskuu 2017 Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne jatkuu hyvänä Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne jatkunee tänä vuonna

Lisätiedot

Osakeasuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2013

Osakeasuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2013 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 1 2014 Osakeasuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2013 Valokuva: Kallio Virva Kuparinen Asuntojen keskihinta 3 973 /m 2 Keskihinta kerrostaloasunnoissa

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä 2014 sekä rakentamisen aikasarjoja

Rakentaminen Helsingissä 2014 sekä rakentamisen aikasarjoja 215:12 Rakentaminen Helsingissä 214 sekä rakentamisen aikasarjoja Kuva: Eija Rauniomaa, 214 Uustuotanto ja laajennukset 214 2 213 (vuosikeskiarvo) Myönnetyt luvat asuinrakentaminen, k-m 2 381 271 291 292

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa Sami Pakarinen Kimmo Anttonen Huhtikuu 2016 Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne hyvin tyydyttävä Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne jatkunee tänä vuonna

Lisätiedot

Asuntoja 6:2012. Tilastokatsaus. Taulukko 1. Yht Omakotitalot % 57,3. Rivitaloasunnot. Vuonna ja 28.

Asuntoja 6:2012. Tilastokatsaus. Taulukko 1. Yht Omakotitalot % 57,3. Rivitaloasunnot. Vuonna ja 28. Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 3:2017 1 20.1.2017 RAKENTAMINEN VANTAALLAA VUONNA 2016 1 Vantaalle rakennettiin vuoden 2016 aikana uutta kerrosalaa kaikkiaan 420 150 k m 2, mikä on 45 710 k m 2 (12

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä vuonna 2004

Rakentaminen Helsingissä vuonna 2004 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN v e r k k o j u l k a i s u j a 2005 4 Rakentaminen Helsingissä vuonna 2004 verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-406-0 LISÄTIETOJA: Maija Vihavainen Helsingin kaupungin

Lisätiedot

Vuokra-asuntotilanne marraskuussa 2008 eräissä kaupungeissa - Kysely yleishyödyllisille yhteisöille

Vuokra-asuntotilanne marraskuussa 2008 eräissä kaupungeissa - Kysely yleishyödyllisille yhteisöille ISSN 12371288 Lisätiedot: Virpi Tiitinen Puh. +358 40 517 3400 Selvityksiä 1/2009 Vuokra-asuntotilanne marraskuussa 2008 eräissä kaupungeissa - Kysely yleishyödyllisille yhteisöille 4.3.2009 Vuokra-asuntotilanne

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 3/2016

Asuntotuotantokysely 3/2016 Asuntotuotantokysely 3/2016 Sami Pakarinen Lokakuu 2016 1 (2) Lokakuun 2016 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmesti

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Huhtikuu 2017 Varsinais-Suomen talonrakentamisen suhdannetilanne on hyvässä nosteessa Varsinais-Suomen talonrakentamisen

Lisätiedot

Valmistuneet asunnot v. 2012¹, lkm

Valmistuneet asunnot v. 2012¹, lkm 1 Luonnos ASUNTOREFORMIYHDISTYS RY. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 Yleistä Vuonna 2012 valmistunut asuntotuotanto oli edellisen vuoden tapaan korkealla tasolla. Korkeaan määrään vaikutti vielä vuosina

Lisätiedot

Sami Pakarinen Lokakuu (7)

Sami Pakarinen Lokakuu (7) Sami Pakarinen Lokakuu 2017 1 (7) 2 (7) Lokakuun 2017 asuntotuotantokyselyn tulokset Asuntotuotantokyselyn tulokset: Asuntotuotannossa uusi ennätys, etenkin pääkaupunkiseutu kärsii tonttipulasta RT:n asuntotuotantokysely

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä

Rakentaminen Helsingissä vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 36 9 Rakentaminen Helsingissä vuoden 9 kolmannella neljänneksellä Myönnetyt luvat asuinrakentaminen 88 348 k-m 2 1 72 asuntoa toimitilarakentaminen 24 14 k-m 2

Lisätiedot

RAKENTAMINEN VANTAALLA 2014

RAKENTAMINEN VANTAALLA 2014 RAKENTAMINEN VANTAALLA 2014 RAKENNUS- JA ASUNTOKANTA 1.1.2015 Tiedustelut Jaana Calenius p. 09 8392 6082 jaana.k.calenius(at)vantaa.fi Kannen kuva: Pertti Raami, Vantaan kaupungin aineistopankki Kansi

Lisätiedot

Rakentaminen Vantaalla 2012

Rakentaminen Vantaalla 2012 Rakentaminen Vantaalla 2012 Rakennus- ja asuntokanta 1.1.2013 Tiedustelut Vantaan kaupunki Jaana Calenius p. 09 8392 6082 jaana.k.calenius(at)vantaa.fi Kannen kuva: Paino: Tuukka Mielonen, Vantaan kaupungin

Lisätiedot

Rakentaminen Vantaalla 2011

Rakentaminen Vantaalla 2011 Rakentaminen Vantaalla 2011 Rakennus- ja asuntokanta 1.1.2012 Tiedustelut Vantaan kaupunki Jaana Calenius p. 09 8392 6082 jaana.k.calenius(at)vantaa.fi Kannen kuva: Paino: Arkkitehtitoimisto Hannu Jaakkola

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden kevään 2013 suhdannekatsaus. Rakennusteollisuus RT ry:n suhdannejulkistus 22.4.2013

Rakennusteollisuuden kevään 2013 suhdannekatsaus. Rakennusteollisuus RT ry:n suhdannejulkistus 22.4.2013 Rakennusteollisuuden kevään 2013 suhdannekatsaus Rakennusteollisuus RT ry:n suhdannejulkistus 22.4.2013 Kokonaistuotannon ja rakentamisen kehitys Suomessa Vuoden 2013 alun talouskasvu jää vaimeaksi. Rakentamisessa

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2012

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2012 1 SATO OYJ Erkka Valkila Toimintaympäristö 2 kasvukeskuksissa vuokra-asuntojen kysyntä jatkunut hyvänä kaupungistuminen, perhekoon pienentyminen, väestön ikääntyminen ja työperäinen maahanmuutto tukevat

Lisätiedot

OHJELMAKAUDEN 2004 2008 ASUNTOPOLIITTISET TOIMENPITEET

OHJELMAKAUDEN 2004 2008 ASUNTOPOLIITTISET TOIMENPITEET OHJELMAKAUDEN 2004 2008 ASUNTOPOLIITTISET TOIMENPITEET 1 Asuntotuotannon määrä, hallintasuhde, rahoitusmuoto ja rakennuttaminen Asemakaavoittamalla, kaupungin maan luovutusehdoilla sekä valtion lainoituksella

Lisätiedot

LAKIALOITE Laki aravalain 15 a :n ja 15 d :n ja vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta.

LAKIALOITE Laki aravalain 15 a :n ja 15 d :n ja vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta. LAKIALOITE Laki aravalain 15 a :n ja 15 d :n ja vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnalle Yleishyödyllisyyssäädöksiä on muutettava kohtuuhintaisen

Lisätiedot

Rakentaminen Suomessa

Rakentaminen Suomessa Rakennusteollisuuden suhdannejulkistus Syksy 2017 4.10.2017 Kimmo Anttonen Aluepäällikkö Talonrakennusteollisuus Itä Suomi Rakentaminen Suomessa 1 Rakentamisen kasvu jatkuu tänä vuonna arviolta 4 prosentin

Lisätiedot

Tietoja valtion tukemasta asuntotuotannosta ja perusparannushankkeista tukimuodoittain

Tietoja valtion tukemasta asuntotuotannosta ja perusparannushankkeista tukimuodoittain ISSN 1237 1288 Lisätiedot/More information: Ari Laine Puh./tel +358 40 519 2054 Selvityksiä 2/2009 ARA tuotanto 2008 Tietoja valtion tukemasta asuntotuotannosta ja perusparannushankkeista tukimuodoittain

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä tammi maaliskuussa 2013

Asuntojen vuokrat Helsingissä tammi maaliskuussa 2013 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 18 2013 Asuntojen vuokrat Helsingissä tammi maaliskuussa 2013 Keskivuokra 14,27 /m 2 /kk Keskivuokra vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa 16,42 /m 2 /kk Keskivuokra

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014 asuntokuntia Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 25.9.2015 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014 Lahdessa oli vuoden 2014 lopussa 54 666 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 513 asuntokunnalla.

Lisätiedot

Kuvio 1. Suomen rahalaitoksista nostetut kotitalouksien uudet asuntolainat ja uusien nostojen keskikorko

Kuvio 1. Suomen rahalaitoksista nostetut kotitalouksien uudet asuntolainat ja uusien nostojen keskikorko Kuvio. Suomen rahalaitoksista nostetut kotitalouksien uudet asuntolainat ja uusien nostojen keskikorko asuntolainat, m keskikorko, %,,,,,, Lähde: Suomen Pankki Kuvio. Suomen rahalaitoksista nostetut kotitalouksien

Lisätiedot

RAKENNUS- JA KIINTEISTÖALAN NÄKYMÄT PIRKANMAALLA 2010 2011

RAKENNUS- JA KIINTEISTÖALAN NÄKYMÄT PIRKANMAALLA 2010 2011 RAKENNUS- JA KIINTEISTÖALAN NÄKYMÄT PIRKANMAALLA 2010 2011 Pirkanmaan rakennuspäivä 2.11.2009, Tampere Markku Riihimäki VTT Rakentamisen markkinat ja vaikuttavuus 3.11.2010 2 BAROMETRIN RAHOITTAJAT Talonrakennusteollisuus

Lisätiedot

Tilastokatsaus 8:2013

Tilastokatsaus 8:2013 Tilastokatsaus 6:2012 Vantaa 1 10.10.2013 Tietopalvelu B14:2013 Vanhojen osakeasuntojen kaupat ja hinnat Vantaalla vuosina 2003 2012 sekä alkuvuodesta 2013 Vuosien 2003 2012 aikana Vantaalla on tehty kaikkiaan

Lisätiedot

Osakeasuntojen hinnat Helsingissä tammi-maaliskuussa 2013

Osakeasuntojen hinnat Helsingissä tammi-maaliskuussa 2013 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 17 2013 Osakeasuntojen hinnat Helsingissä tammi-maaliskuussa 2013 Asuntojen keskihinta 3 885 Keskihinta kerrostaloasunnoissa 4 032 ja rivitaloasunnoissa 3 370

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 1/2004 Ari Laine 11.2.2004 ARA-tuotanto vuonna 2003 Ennakkoarvioiden mukaan vuonna 2003 aloitettiin yhteensä 30 600 uuden asunnon rakentaminen. Koko asuntotuotanto

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä heinä syyskuussa 2012

Asuntojen hinnat Helsingissä heinä syyskuussa 2012 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 37 2012 Asuntojen hinnat Helsingissä heinä syyskuussa 2012 Asuntojen keskihinta 3 808 Keskihinta kerrostaloasunnoissa 3 969 ja rivitaloasunnoissa 3 246 Asuntojen

Lisätiedot

Asuntopolitiikan linjaukset

Asuntopolitiikan linjaukset Asuntopolitiikan linjaukset 2015 2017 Tampereen kaupunki Kaukojory 20.5.2015 Kohajory 26.5.2015 Kaupungin jory 29.5.2015 Khsuko 8.6.2015 Kaukojory 20.5.2015 Kohajory 26.5.2015 Kaupungin jory 29.5.2015

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2012

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2012 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/212 Erkka Valkila Toimintaympäristö 2 kasvukeskuksissa pienten vuokra-asuntojen kysyntä ylittää tarjonnan, etenkin pääkaupunkiseudulla kaupungistuminen, perhekoon pienentyminen,

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Huhtikuu 2015 Varsinais-Suomen talonrakentamisen suhdannetilanne pysynee yhä ennallaan Varsinais-Suomen talonrakentamisen

Lisätiedot

Asuntotuotannon haasteet Helsingille Valtakunnallinan asunto- ja yhdyskuntapäivä 8.5.2008 Helsinki

Asuntotuotannon haasteet Helsingille Valtakunnallinan asunto- ja yhdyskuntapäivä 8.5.2008 Helsinki Asuntotuotannon haasteet Helsingille Valtakunnallinan asunto- ja yhdyskuntapäivä 8.5.2008 Helsinki Apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä Helsingin kaupunki Asumisen uhkakuva on kasvanut Vuokra-asuntotuotanto

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä tammi maaliskuussa 2012

Asuntojen vuokrat Helsingissä tammi maaliskuussa 2012 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 18 2012 Asuntojen vuokrat Helsingissä tammi maaliskuussa 2012 Valokuva: Herttoniemi Virva Kuparinen Keskivuokra 13,72 /m 2 /kk Keskivuokra huoneistotyypin mukaan:

Lisätiedot

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2006 Erkka Valkila

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2006 Erkka Valkila SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2006 Erkka Valkila 1 SATO > asiakkailleen parhaiden asumisratkaisujen tarjoaja > toimiala: asuntosijoitus ja asuntorakennuttaminen > toiminta-alueet: pääkaupunkiseutu,

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN ASUNTOTUOTANTO- OHJELMA 2013-2017 JA TONTINLUOVUTUSOHJELMA 2013-2022

JÄRVENPÄÄN ASUNTOTUOTANTO- OHJELMA 2013-2017 JA TONTINLUOVUTUSOHJELMA 2013-2022 1 JÄRVENPÄÄN ASUNTOTUOTANTO- OHJELMA 2013-2017 JA TONTINLUOVUTUSOHJELMA 2013-2022 SISÄLTÖ 1. Ohjelmoinnin tausta, tarkoitus sekä lähtökohdat Tausta ja lähtökohdat Helsingin seudun näkymät Järvenpään asuntomarkkinatilanne

Lisätiedot

RAKENTAMINEN HELSINGISSÄ VUONNA Kuvio 1. Valmistuneiden asuntojen määrä Helsingissä osa-alueittain vuonna Puistola. Tapanila.

RAKENTAMINEN HELSINGISSÄ VUONNA Kuvio 1. Valmistuneiden asuntojen määrä Helsingissä osa-alueittain vuonna Puistola. Tapanila. TILASTOJA 4 212 RAKENTAMINEN HELSINGISSÄ VUONNA 211 Asuinrakentaminen Helsingissä vuonna 211 jatkui edellisen vuoden tapaan vilkkaana, mutta toimitilarakentaminen väheni. Asuinrakentamiseen myönnettyjen

Lisätiedot

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2011 Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-3/2011 29.4.2011 1

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2011 Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-3/2011 29.4.2011 1 SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2011 Erkka Valkila Osavuosikatsaus 1-3/2011 29.4.2011 1 Sisältö 1. Toimintaympäristö 2. Strategia 3. SATO 1-3/2011 4. Näkymät vuodelle 2011 Osavuosikatsaus 1-3/2011 29.4.2011

Lisätiedot