MONISTEITA 1 / 2013 ASUNTOJEN UUDISTUOTANTO TAMPEREELLA VUOSINA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MONISTEITA 1 / 2013 ASUNTOJEN UUDISTUOTANTO TAMPEREELLA VUOSINA 2013-2015"

Transkriptio

1 MONISTEITA 1 / 213 ASUNTOJEN UUDISTUOTANTO TAMPEREELLA VUOSINA TAMPEREEN KAUPUNKI ASUNTOTOIMI

2 Asuntojen uudistuotanto Tampereella vuosina SISÄLTÖ sivu Johdanto 1 Taustaa vuosien arviolle 1-3 Uudisasuntotuotannon määrän kehitys 3 Asuntotuotanto talotyypeittäin 4 Asuntotuotanto hallintamuodoittain 5-6 Senioriasuntotuotanto 6 Asuntotuotannon rahoitusmuodot 6 Muuta 7 LIITTEET TAUSTAA ARVIOLLE LIITE 1 Rakentamiskyselyssä mukana olleet yritykset / yhteisöt LIITE 2 Myönnetyt rakennusluvat asunnoille ja aloitettu asuntotuotanto Tampereella vuosina LIITE 3 Vanhojen osakeasuntojen tehdyt kaupat Tampereella neljännesvuosittain vuosina LIITE 4 Vanhojen rivitaloasuntojen ja eri kerrostalohuoneistotyyppien hintataso vuosineljänneksittäin Tampereella vuosina LIITE 5 Vanhojen rivitaloasuntojen ja eri kerrostalohuoneistotyyppien hintojen neljännesvuosimuutokset Tampereella vuosina LIITE 6 Väestön lisäys ja uudisasuntotuotanto Tampereella vuosina UUDISTUOTANTO LIITE 7 Valmistuneet / valmistuvat asunnot Tampereella vuosina

3 LIITE 8 Valmistuneet / valmistuvat asunnot asuinrakennustyypin mukaan vuosina LIITE 9 Valmistuneet / valmistuvat asunnot hallintamuodon mukaan vuosina LIITE 1 Valmistuneet / valmistuvat omistusasunnot kerros- ja rivitaloihin vuosina LIITE 11 Valmistuneet / valmistuvat asunnot rahoitusmuodon mukaan Tampereella vuosina LIITE 12 Valmistuneet / valmistuvat vuokra-asunnot rahoitusmuodon mukaan Tampereella vuosina LIITE 13 Vuonna 213 valmistuvat kerros- ja rivitaloasunnot kaupunginosittain

4 1 ASUNTOJEN UUDISTUOTANTO TAMPEREELLA VUOSINA Johdanto Tampereen kaupungin asuntotoimi on vuodesta 2 lähtien tehnyt vuosittain asuntotuotantoarvion. Sen pohjana on asuntosijoittajille, rakennuttajille ja rakentajille tehtävä kysely. Tällä kertaa mukana oli 61 yritystä / yhteisöä (LIITE 1), kysely oli näin hyvin kattava. Mukana on kaikki viime aikoina Tampereella vähintään rivitaloja tai sitä suurempia asuntokohteita rakentavat tai rakennuttavat. Arvion tekemisessä on käytetty lisäksi hyväksi seuraavia tilastoja ja aineistoja: arava- tai korkotukilainalla lainoitettujen tai lainoitettavaksi aiottujen kohteiden hanketietoja, rakennuslupatilastoja, kaupungin asemakaavoitusohjelmia, Tilastokeskuksen Asuntojen hinnat julkaisuja, uudisasuntojen markkinointiaineistoja. Tietoihin on lisätty arviona kyselyn ulkopuolelle pääosin jäävä erillispientalotuotanto. Kyselyn vastauksista on poistettu hankkeiden päällekkäisyydet (omistaja, rakennuttaja ja rakentaja). Taustaa vuosien arviolle Vuonna 212 asuntorakentaminen oli hyvin vilkasta Tampereella. Uusia asuntoja valmistui 1 971, jota enemmän asuntoja valmistui viimeksi vuonna 22. Tampereella oli näin kykyä vastata viime vuonna vallinneeseen asuntomarkkinatilanteeseen. Myös Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittisessa ohjelmassa 23 asetettu tavoite (1 865 asuntoa) saavutettiin. Rakentamisen vilkkaus näkyi erityisesti omistusasunnoissa. Niitä valmistui 1 167, kun esimerkiksi vuonna 21 valmistui vain 31, joka on alhaisin lukema 2-luvulla. Perustajaurakoituja kerros- ja rivitaloasuntoja valmistui vuonna 212 kolmanneksi eniten koko 2-luvulla. Kaikkein voimakkaimmin kasvoi perustajaurakoitujen kerrostaloasuntojen määrä, jossa kasvua vuodesta 211 oli 5 %. Rivitaloasunnoissa puolestaan gryndaus väheni 15 % edellisvuodesta. Erillispientaloasunnoissa oli kasvua 43 % vuodesta 211. Kun perustajaurakoitujen asuntojen rakentaminen oli näin vilkasta, se näkyi syksyllä valmiiden myymättömien asuntojen määrässä, joka oli yli kaksinkertainen kevääseen verrattuna. Keväällä niitä oli markkinatilanteeseen nähden normaaliksi luonnehdittava määrä (noin 9 asuntoa). Syksyn tilanteessa oli kuitenkin enempi kyse syksyyn osuneesta runsaasta tarjonnasta, kuin kysynnän hiipumisesta. Tammikuussa 213 myymättömien asuntojen määrä oli jo pudonnut syksystä neljänneksellä. Uusien vuonna 213 valmistuvien kohteiden ennakkomarkkinointi sujui hyvin. Uusissa

5 2 omistusasunnoissa on ollut hyvä menekki, vaikka talous on samaan aikaan ollut matalasuhdanteessa. Useat tekijät ovat vaikuttaneet tähän. Tärkeimpänä on vuosien 29 ja 21 erittäin alhainen omistusasuntojen tuotanto. Vuonna 212 patoutunut kysyntä pääsi purkautumaan. Korkotaso oli edelleen alhainen ja vuonna 212 kansalaisten reaalitulot kasvoivat edelleen. Tampereen väestönkasvu vuosina 211 ja 212 oli varsin voimakasta. Myös valtion varainsiirtoveron muutokset ja kaavailut lainakaton käyttöönottamisesta ovat vaikuttaneet asiaan. Kerrostaloasuntoja valmistui ympäri kaupunkia, jolloin myös hintakirjo oli aiempaa laajempi. Taantuman aikaan vuosina tuotanto keskittyi keskustaan. Myös vuoden 212 rakennuslupatilastot osoittavat asuntorakentamisen vilkkautta. Ne myös kertovat, että asuntorakentaminen on jatkossa hiljenemässä. Vuoden 212 jälkipuoliskon myönnetyt luvat ja aloitetut asunnot ovat selvässä laskussa. LIITE 2. Kun uusien asuntojen kauppoja tehtiin vilkkaasti vuonna 212, niin vanhojen osakeasuntojen kauppoja tehtiin Tampereella (noin 4 1 asuntokauppaa) jopa alle 2- luvun keskimääräisen tason. LIITE 3. Kauppojen lukumäärä vaihteli myös vuosineljänneksittäin paljon. Vuoden ensimmäisenä neljänneksenä kauppoja tehtiin hyvin nihkeästi verrattuna aiempiin vuosiin 2-luvulla. Vuoden toisena neljänneksenä kauppoja tehtiin jo vilkkaasti. Kolmannella neljänneksellä kaupanteko hieman hyytyi. Viimeisellä neljänneksellä kauppa taas vilkastui. Kerrostaloasuntojen osalta kaupanteko oli hieman laimeampaa kuin rivitaloasuntojen. Vanhojen osakeasuntojen hintakehitys kertoo osaltaan vallitsevasta markkinatilanteesta. Samalla se kertoo myös rakentajille uusien kohteiden aloittamismahdollisuuksista. Kahtena viime vuotena asuntojen hintakehitys on ollut varsin poukkoilevaa, näin varsinkin vuonna 211. Vuosi 212 oli jo hieman rauhallisempaa mutta taloudellinen epävarmuus heijastui tällöinkin hintakehitykseen LIITE 4. Tampereella vuoden 21 kolmannella kolmanneksella vanha rivitaloasunto maksoi /m2 ja vuoden 212 viimeisellä neljänneksellä se maksoi 2 32 /m2. Vastaavasti kerrostalokolmio ja sitä suuremmat asunnot maksoivat vuoden 211 ensimmäisellä neljänneksellä /m2 ja vuoden 212 viimeisellä neljänneksellä 2 19 /m2. Hintakehitys on ollut siis hyvin maltillista. Sen sijaan kerrostaloyksiöissä ja -kaksioissa hintakehitys on ollut nouseva. Yksiöissä vuoden 212 viimeisellä neljänneksellä hintojen vuosimuutos oli 5,4 % ja kaksioissa 6,6 %.LIITE 5. Loppuvuonna 212 oli jo nähtävissä, että asuntorakentaminen tulee jatkossa vähenemään. Mitään romahdusta ei kuitenkaan näillä näkymin tule tapahtumaan, vaan lasku on hyvin maltillinen. Vuonna 212 uusien asuntojen osuus kaikista tehdyistä asuntoosakekaupoista oli Tampereella noin 19 %. Tällöin ollaan tasolla, jossa riskit uusien asuntojen jäämisestä varastoon kasvavat merkittävästi. Tänä vuonna gryndausasuntojen valmistuminen ajoittuu pääosin alkuvuoteen ja niitä on varsin hyvin myyty rakenteilla olevista kohteista. Asuntokauppa tullee kuitenkin jonkin verran hiljenemään taloustilanteen vuoksi. Tämä tulee heijastumaan uusien asuntojen aloitusten määrään ja sitä kautta vuonna 214 valmistuvien omistusasuntojen määrään. Vuokra-asuntopuolella valmistuvien asuntojen määrä painottuu vuonna 213 vapaarahoitteisiin vuokra-asuntoihin. Tänä vuonna kaikista valmistuvista asunnoista onkin vain noin 9 % valtion lainoittamia, kun keskimäärin 2-luvulla osuus on ollut 39 %. Valtion elvyttäessä asuntotuotantoa vuonna 21 valtion lainoittamien asuntojen osuus nousi 72 prosenttiin Tampereella. Jatkossa vuokra-asuntotuotannon volyymiin vaikuttaa hallituksen tänä keväänä mahdollisesti tekemät ratkaisut ARA-tuotannon vauhdittamiseksi.

6 3 Ratkaisujen olisi oltava myös tarpeeksi järeitä, jotta niillä olisi merkitystä. Pelkkä hienosäätö ei enää riitä. Tampereella oli vuonna 21 ARA-vuokra-asuntojen osuus koko vuokra-asuntokannasta 52 %, vuonna 211 osuus oli enää 44 %. Ongelma on samanlainen kaikissa kasvavissa kaupungeissa. Kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen osuus kaikista asunnoista laskee merkittävästi. Vanhoja ARA-asuntoja vapautuu käyttö- ja luovutusrajoituksista kiihtyvällä vauhdilla. Rajoituksista vapauduttuaan asunnot muuttuvat vähintään vapaarahoitteisiksi vuokra-asunnoiksi tai omistaja voi myös muuttaa ne omistusasunnoiksi. Näin kohtuuhintaisten pienituloisille ja vähävaraisille tarkoitettujen vuokra-asuntojen määrä vähenee. Vuokra-asuntojen uudistuotanto ei ole pystynyt kompensoimaan kehitystä. Nykyisestä ja lähiajan taloustilanteesta on sanottu, että pahin vaihe velkakriisissä on ohitettu. Kukaan ei kuitenkaan tiedä, onko ikäviä odottamattomia yllätyksiä jatkossa tulossa. Suomessakin tämänvuotinen talouskehitys tulee olemaan varsin vaimeaa ja reaalitulojen kasvu tulee todennäköisesti olemaan negatiivinen. Työttömyys tullee hieman kasvamaan. Joulukuussa 212 Tampereen työttömyysaste oli 14,7 % kun se koko maassa oli 1,7 %. Erityisesti viennistä riippuvaisilla paikkakunnilla tilanne tulee olemaan hankalaa. Korkotaso pysynee vielä jonkin aikaa matalana marginaalien noususta huolimatta, mikä vaikuttaa myönteisesti asuntokauppaan. Varainsiirtoveron muutokset vaikuttavat maaliskuun jälkeen tänä vuonna jonkin aikaa asuntokaupan vilkkauteen. Taloustilanne tulee vaimentamaan asuntorakentamisen tasoa. Myös pankkien uudet vakavaraisuus- ja maksuvalmiusvaatimukset vaikuttavat asuntorakennuttajien luototukseen. Mitään finanssikriisin kaltaista pudotusta ei kuitenkaan ole nykynäkymin odotettavissa. Vuonna 212 pystyttiin osittain paikkaamaan vuosina 29 ja 21 syntynyttä asuntotuotannon vajausta. Tampereella väestönkasvu jatkuu voimakkaana. Tampereella väkiluvun kasvu ja asuntotuotannon kehitys ovat kulkeneet rinnakkain. (LIITE 6). Asuntotuotannon tarpeeseen vaikuttaa väestönkasvun lisäksi väljyyden kasvu, väestörakenteen muutos, nuorten itsenäistyminen sekä asuntojen poistuman ja varauman lisäys. Tampereella väestönkasvun osuus asuntojen kokonaiskysynnästä on tällä hetkellä hieman yli puolet. Uudisasuntotuotannon määrän kehitys (LIITE 7) Asuntotuotannon määrällinen tavoite Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 23 asettaa vuosien keskimääräiseksi tuotantotavoitteeksi Tampereelle asuntoa. Väestönkasvu oli 2- luvun alkuvuosina kaupunkiseudun kehyskunnissa keskuskaupunkia suurempi. Vuonna 21 kaupunkiseudun kunnat sopivat, että Tampereen tulee ottaa seudun väestönkasvusta vähintään 5 %. Tämän pohjalta ohjelmakaudella varaudutaan Tampereella 45 5 asukkaan väestökasvuun ja laaditussa väestösuunnitteessa vuosien keskimääräinen kasvu olisi 1 96 asukasta vuosittain. Uusi väestösuunnite tarkistetaan tänä vuonna. Vuosien tuotantoarvio Vuosien asuntotuotannon arvioidaan olevan keskimäärin asuntoa vuodessa. Tuleva asuntorakentaminen ei näin aivan yllä pitkän ajan tavoitteeseen. Vuonna 213 valmistuu 185 asuntoa, vuonna 214 tuotanto laskisi 17 asuntoon ja

7 4 vuonna 215 valmistuisi 1 8 asuntoa. Vuosina valmistui keskimäärin asuntoa. Asuntotuotanto talotyypeittäin (LIITE 8) Kerrostalot Asuntotuotannon talotyyppijakauman tavoite Kaupunkiseudun valtuustot hyväksyivät vuonna 21 Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittisen ohjelman 23. Ohjelmatyössä nähtiin tärkeäksi, että Tampereen kaupungin asuntotuotannossa tulisi nostaa rivi- ja erillispientaloasuntojen määrää. Tämän nähtiin edistävän Tampereen väestönkasvun osuuden korotusta kaupunkiseudun väestön kokonaiskasvussa. Ohjelma asettaa kerrostaloasuntojen tavoitteelliseksi osuudeksi Tampereella koko ohjelmakaudelle 6 % (1 119 asuntoa). Vuosien tuotantoarvio Seuraavien kolmen vuoden aikana valmistuu keskimäärin vuosittain kerrostaloasuntoa ja niiden osuus koko tuotannosta on 78 %. Tuotanto on näin jatkossakin täsmälleen yhtä kerrostalovaltaista kuin se on ollut vuosina Rivitalot Asuntotuotannon talotyyppijakauman tavoite Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 23 asettaa rivitaloasuntojen tavoitteelliseksi osuudeksi Tampereella koko ohjelmakaudelle 25 %. Vuosittain pitäisi valmistua 466 asuntoa rivi- ja ketjutaloihin. Viimeksi tälle tasolle on ylletty vuonna 199, jolloin valmistui 554 rivitaloasuntoa. Vuosien tuotantoarvio Arviointikaudella valmistuu vuosittain keskimäärin 175 rivitaloasuntoa ja niiden osuus koko tuotannosta on 1 %. Rivitaloasuntojen osuus seuraavien kolmen vuoden aikana säilyy täsmälleen samana kuin se on ollut vuosina Rivitaloasuntoja valmistuu enemmän kuin vuosina , mutta vielä ollaan hyvin kaukana tavoitteesta. Uudet rivitaloasunnot ovat Tampereella pääosin omistusasuntoja. Esimerkiksi vuonna 212 valmistuneista 133 rivitaloasunnosta 91 % oli omistusasuntoja. Vuonna 213 valmistuvista 181 rivitaloasunnoista 165 on omistusasuntoja. Erillispientalot Asuntotuotannon talotyyppijakauman tavoite Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 23 asettaa erillispientaloasuntojen tavoitteelliseksi osuudeksi Tampereella koko ohjelmakaudelle 15 %. Vuosittain pitäisi valmistua 28 omakoti- ja paritaloasuntoa. Viimeksi tälle tasolle on ylletty vuosina

8 5 Vuosien tuotantoarvio Arviointikauden erillispientaloasuntotuotanto on keskimäärin 191 asuntoa vuodessa ja niiden osuus kokonaistuotannosta on 11 %. Osuus säilyy täsmälleen samana kuin se on ollut vuosina Näin erillispientaloasuntoja valmistuu seuraavina vuosina määrällisesti enemmän kuin vuosina , mutta pitkän tähtäimen tavoitteeseen ei ylletä. Asuntotuotanto hallintamuodoittain (LIITE 9) Asuntotuotannon hallintamuotojakauman tavoite Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 23 asettaa omistusasuntojen tavoitteeksi koko ohjelmakaudella Tampereella 55 % (1 25 asuntoa vuodessa). ARAvuokra-asuntojen ja vastaavien kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tavoite on 3 % (56). Muiden (vapaarahoitteiset vuokra-asunnot, asumisoikeusasunnot, osaomistusasunnot ynnä muut) osuustavoitteena on 15 % (28) Vuokra-asuntotuotanto Vuosien tuotantoarvio Arviointikaudella valmistuu vuokra-asuntoja vuosittain keskimäärin 799 ja niiden osuus on 45 % koko asuntotuotannosta. Näin vuokra-asuntotuotannon kokonaismäärä jopa ylittää hieman edellä mainitun sekä määrällisen että suhteellisen tavoitteen. Sen sijaan ARAvuokra-asuntojen ja vastaavien kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen (osa vapaarahoitteisia) osuus on 25 % (438 asuntoa vuosittain) alittaa selvästi tavoitteen. Huonoimmillaan tilanne on vuonna 213, jolloin niiden osuus on vain 1 % kaikista valmistuneista asunnoista. Vuodelle 215 on oletettu, että niiden osuus nousisi tavoitteen mukaiseksi (3 %), tämä kuitenkin riippuu paljolti siitä saadaanko ARA-lainaehdot muutettua tänä vuonna yleishyödyllisiä yhtiöitä kiinnostaviksi. Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen osuus vuosina valmistuvista vuokraasunnoista on 54 %, kun se on ollut 26 % vuosina Vuonna 213 valmistuu 639 vapaarahoitteista vuokra-asuntoa, kun edellinen ennätys on vuodelta 27 (337). Vilkas vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen tuotanto osoittaa, että Tampereella on kova vuokraasuntojen kysyntä. Vielä pitäisi saada myös uusia kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja. Valtion rooli on tässä mielessä merkittävä. Riittävän hyvillä lainaehdoilla luodaan edellytyksiä kohtuuhintaiselle vuokra-asuntotuotannolle. Asumisoikeusasuntotuotanto Vuosien tuotantoarvio Arviointikautena valmistuu vuosittain keskimäärin 43 asumisoikeusasuntoa ja niiden osuus uudisasuntotuotannosta on 2 %. Vuosina valmistui keskimäärin 14 (6 %) asumisoikeusasuntoa. Tuotanto oli voimakkaimmillaan 2-luvun alussa. Tämän jälkeen niitä on valmistunut 1-2 kohdetta vuosittain. Tässäkin vaikuttaa osittain ARA-lainaehtojen kilpailukyvyttömyys matalan korkotason vallitessa. Kaikki Tampereella valmistuneet asumisoikeusasunnot ovat olleet ja ovat arviointikaudellakin ARA-rahoitteisia.

9 6 Omistusasuntotuotanto Vuosien tuotantoarvio Arviointikautena valmistuu vuosittain keskimäärin 941 omistusasuntoa ja niiden osuus kokonaistuotannosta on 53 %. Tavoite on 55 % (1 25). Näin aivan tavoitteeseen ei ylletä. Vuosina valmistui keskimäärin 876 omistusasuntoa ( 5 %). Myytäviä kerrosja rivitaloasuntoja valmistuu tänä vuonna 842, joka on viimevuotisen korkean tason jälkeen nykyisessä taloustilanteessa hyvää tasoa. (LIITE 1). Myönnettyjen rakennuslupien perusteella gryndausasuntojen valmistuminen voisi olla paljon vilkkaampaakin tänä vuonna, mutta asuntojen ennakkomarkkinoin tulokset viimekädessä sanelee kohteiden käynnistymisen. Vuosina valmistuu keskimäärin 739 gryndausasuntoa, kun vuosina valmistui 696. Gryndaustuotannon volyymin arvioiminen on kuitenkin varsin hankalaa. Tuotannon määrä on hyvin riippuvainen suhdannetilanteesta kuten viimeksi finanssikriisi ja sen jälkeiset vuoden ovat osoittaneet. Jo pelkkä tulevaisuuden epävarmuus vaikuttaa käynnistyvän tuotannon määrään. Erillispientalopuolella tonttien vähäinen saatavuus suhteessa kysyntään rajoittaa tavoitteeseen pääsemistä. Senioriasuntotuotanto Senioriasunnoille ei ole yleistä vakiintunutta määritelmää. Senioriasunnoilla tarkoitetaan yleensä yli 55-vuotiaille tarkoitettuja asuntoja. Niiden suunnittelussa on otettu huomioon ikääntyvien erityistarpeet. Tämä asuntotuotantoarvio perustuu tehtävään kyselyyn. Kyselyn lomakkeessa on kohta, jossa tiedustellaan, ovatko asunnot senioriasuntoja. Jos vastaaja täyttää tämän kohdan, kohde lasketaan senioriasuntokohteeksi. Asuntotoimen tekemän arvion mukaan Tampereella oli vuoden 212 lopussa noin senioriasuntoa. Näistä omistusasuntoja oli 916, vuokra-asuntoja ja asumisoikeusasuntoja 69. Vuosien tuotantoarvio Senioriasuntoja valmistuu tänä vuonna 41. Ne ovat kaikki vuokra-asuntoja. Seuraavina kahtena vuotena valmistuu yhteensä 387 senioriasuntoa. Näistä vuokra-asuntoja on 167 ja omistusasuntoja 22. Asuntotuotannon rahoitusmuodot (LIITTEET 11 ja 12) Vuosien tuotantoarvio Valtion tukeman tuotannon osuus ennustekaudella tulee tämänhetkisten näkymien valossa olemaan keskimäärin 23 % (411 asuntoa). Vuosina se oli 39 % (681). Vuosien korkeaan tasoon vaikutti valtion matalasuhdanteissa tekemät elvytystoimenpiteet asuntorakentamiseen vuosina 2-22 ja Suurimmillaan valtion lainoittamien asuntojen osuus oli Tampereella 72 % vuonna 21. Vuonna 213 valtion lainoituksella valmistuu 9 % kaikista asunnoista. Tämä on toinen kerta 2-luvulla, kun osuus jää näin pieneksi. Vuonna 26 osuus oli myös 9 %. Valtio rahoittaa sekä asumisoikeusasuntojen että vuokra-asuntojen rakentamista. Näistä lukumääräisesti kovin pudotus on vuokra-asunnoissa. Vuosina valmistuu keskimäärin 368 valtion

10 7 lainoittamaa vuokra-asuntoa vuosittain, kun vuosina valmistui 573. Mikäli valtio ei muuta korkotukilainojen lainaehtoja niin, että niistä saisi korkohyötyä kaikissa rahamarkkinatilanteissa, kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen rakentaminen tulee jäämäänkin selvästi aikaisempaa vähäisemmäksi. Lisäksi merkittävä osa uusista vuokraasunnoista on tarkoitettu erityisryhmille. Muuta Kaupungin määräämisvallassa oleville yrityksille/yhteisöille valmistuu uusia vuokraasuntoja vuosina keskimäärin 22 (28 % kaikista vuokra-asunnoista). Vuosina valmistui keskimäärin 291 (38 %). Kaupunkikonsernille valmistuu jatkossa edellä mainittujen asuntojen lisäksi erityisryhmille tarkoitettuja ryhmäkotiasuntoja. Esimerkiksi vuonna 213 niitä valmistuu 84 ja vuonna 214 valmistuu 1. Opiskelija-asuntoyhteisöille valmistuu vuosina keskimäärin 29 uutta asuntoa. Vuosina valmistui keskimäärin 217. Tuotanto on vaihdellut vuosittain varsin paljon. Esimerkiksi viime vuonna valmistui vain 5 asuntoa. Kaupunginosista eniten asuntoja valmistuu vuonna 213 Hervantaan (434), Niemenrantaan (256), Kalevanrinteeseen (141) ja Vuorekseen (134). LIITE 13.

11 VUODEN 213 RAKENTAMISKYSELYSSÄ MUKANA OLLEET YRITYKSET JA YHTEISÖT : nimi Arkta Rakennuttajat Oy Rakennusliike A Virtanen Oy LIITE 1 Arttu Oy Asokodit /Suomen Asumisoikeus Oy Autismisäätiö AW-Rakennus Oy Hartela Oy Icecapital Housing Fund II Ky Insinöörioppilastalo Oy Investors House Oy JAK-Talot Oy Karhen Rakennus Oy Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö ILMARINEN Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö VARMA Kruunuasunnot Oy Kuntien Eläkevakuutus Lemminkäinen Talo Oy Lujatalo Oy LähiTapiola Markku Kuusela Oy MKN-Urakointi Oy Monikoti Oy NCC-Rakennus Oy PEAB Oy Ab Pirkanmaan Avo-Asunnot Oy Pirkanmaan Mestarirakentajat Oy Pirkanmaan Sininauha ry Pirkan Opiskelija-asunnot Oy ja Kiint. Oy Opintanner Pohjola Kiinteistösijoitus Oy Propertos Oy Rakennusliike Conrak Oy Rakennusliike K ja P Salonen Oy Rakennusliike Mauno Ojanen Oy Rakennusliike Visura Oy Rakennusosakeyhtiö Suomen Perusrakennus Rakennustoimisto HT-Talot Oy Rakennustoimisto Pekka Kynnös Oy Rakennustoimisto Pohjola Oy Rakennusurakointi P Parviainen Oy Sato Oyj S-Asunnot Oy Skanska Talonrakennus Oy Skudaa Oy Suomen Vuokrakodit Oy SRV-Rakennus Oy TA-Yhtymä Oy T2H-Rakennus Oy Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä Tampereen kaupungin tilakeskus Tampereen Kaupunkilähetys ry Tampereen Kotilinnasäätiö ja Vellamonkodit Oy Tampereen Seudun opiskelija-asuntosäätiö Tampereen Vanhuspalpalveluyhdistys ry Tampereen Vuokra-asunnot Oy Tampereen Vuokratalosäätiö ja Vilusen Rinne Oy VRP-Rakennuspalvelut Oy VVO-Yhtymä Oyj YH-Länsi Oy YIT-Rakennus Oy Rakennusliike Aki Hyrkkönen Oy

12 ASUNTOTOIMI LIITE 2 KL Myönnetyt rakennusluvat asunnoille ja aloitetut asunnot Tampereella vuosina ( uudistuotanto ja laajennukset ) Alkuvuosi ( ), yhteensä Asuntoja ( kpl ) Myönnetyt Aloitetut Loppuvuosi ( ), yhteensä Asuntoja ( kpl ) Myönnetyt Aloitetut Lähde: Tampereen kaupungin rakennusvalvonta

13 ASUNTOTOIMI LIITE 3 KL KPL VANHOJEN OSAKEASUNTOJEN TEHDYT KAUPAT TAMPEREELLA NELJÄNNESVUOSITTAIN VUOSINA ) vuoden 212 kaupat 1) * I II III IV VUOSINELJÄNNES * ennakkotieto sisältää noin 2/3 kaupoista keskiarvo Lähde: Tilastokeskus

14 ASUNTOTOIMI LIITE Vanhojen rivitaloasuntojen ja eri kerrostalohuoneistotyyppien hintojen neljännesvuosimuutokset Tampereella, indeksi 25=1 neljännesvuosimuutos ( % ) 8,% 7,% 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% -1,% -2,% -3,% -4,% -5,% -6,% -7,% rivitaloasunnot keryksiöt kerkaksiot kerkolmiot+ Lähde: Tilastokeskus

15 ASUNTOTOIMI LIITE 5 KL Vanhojen rivitaloasuntojen ja eri kerrostalohuoneistotyyppien hintataso vuosineljänneksittäin Tampereella 28 / m /m /m /m /m rivitaloasunnot kerrostalokaksiot kerrostaloyksiöt kerrostalokolmiot ja sitä suuremmat Lähde: Tilastokeskus

16 ASUNTOTOIMI LIITE 6 KL Väestön lisäys sekä uudisasuntotuotanto Tampereella vuosina Keskiarvo : Väestö Asunnot ) lkm ) 2) Uudet asunnot Väestön muutos Vuodesta 1994 lähtien kotikuntalaki mahdollisti opiskelijoiden kirjautumisen opiskelupaikkakunnalle 1) Väestönkasvun ennakkotieto 2) Asuntotuotantoarvio 3) Väestösuunnite ( 4/21 ) vuosille keskimäärin

17 ASUNTOTOIMI LIITE 7 KL Valmistuneet / valmistuvat asunnot vuosina asuntoja ( kpl ) Kaavio ei sisällä käyttötarkoitusmuutoksia: esim vuonna 212 tstorakennus asuinkerrostaloksi uusia asuntoja 5 Lähde:Tampereen kaupungin rakennusvalvonta, arvio: asuntotoimi * ARVIO, perustuu asuntotoimen tekemään kyselyyn

18 ASUNTOTOIMI LIITE 8 KL VALMISTUNEET / VALMISTUVAT ASUNNOT ASUINRAKENNUSTYYPIN MUKAAN VUOSINA asuntoja ( kpl ) Kaavio ei sisällä käyttötarkoitusmuutoksia: esim vuonna 212 tstorakennus asuinkerrostaloksi uusia asuntoja huoneiston talot rivi- ja ketjutalot kerrostalot muut Lähde:Tampereen kaupungin rakennusvalvonta, arvio: asuntotoimi *ARVIO, perustuu asuntotoimen tekemään kyselyyn

19 ASUNTOTOIMI LIITE 9 KL VALMISTUNEET / VALMISTUVAT ASUNNOT HALLINTAMUODON MUKAAN VUOSINA asuntoja ( kpl ) Kaavio ei sisällä käyttötarkoitusmuutoksia: esim vuonna 212 tstorakennus asuinkerrostaloksi uusia vuokra-asuntoja 5 Vuokra-asunnot Asumisoikeusasunnot Omistusasunnot Lähde: Tampereen kaupungin asuntotoimi * ARVIO, perustuu asuntotoimen tekemään kyselyyn

20 ASUNTOTOIMI KL LIITE1 Valmistuneet / valmistuvat omistusasunnot kerros- ja rivitaloihin Tampereella vuosina asuntoja ( kpl ) kerrostaloasunnot rivitaloasunnot Lähde: Asuntotoimi * ARVIO, perustuu asuntotoimen tekemään kyselyyn

21 ASUNTOTOIMI LIITE 11 KL VALMISTUNEET / VALMISTUVAT ASUNNOT RAHOITUSMUODON MUKAAN TAMPEREELLA VUOSINA % 8 % 6 % % 2 % % * 214* 215* Valtion lainoitus Vapaarahoitteiset Lähde: Tampereen kaupungin asuntotoimi * ARVIO, perustuu asuntotoimen tekemään kyselyyn

22 ASUNTOTOIMI LIITE 12 KL Valmistuneet / valmistuvat vuokra-asunnot rahoitusmuodon mukaan Tampereella vuosina % 9 % 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % % * 214* 215* Valtion lainoitus Vapaarahoitteiset Lähde: Tampereen kaupungin asuntotoimi *ARVIO, perustuu asuntotoimen tekemään kyselyyn Vuosina valtion lainoittamia vuokra-asuntoja keskimäärin 573 (74 % koko vuokra-asuntotuotannosta) Vuosina vapaarahoitteisia vuokra-asunnoista keskimäärin 22 (26 %) vuokra-asunnot sisältävät myös seuraavat ARA:n rahoitusmuodot: osaomistusasunnot väliaikaisen korkotuen asunnot

23 ASUNTOTOIMI LIITE 13 KL Vuonna 213 valmistuvat kerros- ja rivitaloasunnot kaupunginosittain KAUPUNGINOSA Yhteensä asuntoja ( kpl ) Rakennustyyppi kerrostalo asuntoja ( kpl ) rivitalo asuntoja ( kpl ) Hallintamuoto Omistus asuntoja ( kpl ) Vuokra asuntoja ( kpl ) Asumisoikeusasuntoja ( kpl ) 1. Hervanta Niemenranta Kalevanrinne Vuores Lentävänniemi Ratina Rahola Muotiala Atala Härmälä Ristinarkku Muut kaupunginosat ja muut rakennustyypit YHTEENSÄ

ASUNTOJEN UUDISTUOTANTO TAMPEREELLA VUOSINA 2014-2016

ASUNTOJEN UUDISTUOTANTO TAMPEREELLA VUOSINA 2014-2016 ASUNTOJEN UUDISTUOTANTO TAMPEREELLA VUOSINA 214-216 TAMPEREEN KAUPUNKI ASUNTOTOIMI 2.4.214 SISÄLTÖ sivu Johdanto 1 Taustaa vuosien 214-216 arviolle Vuoden 213 kehitys Uudistuotanto 1 Vanhojen asunto-osakkeiden

Lisätiedot

MONISTEITA 1 / 2011 ASUNTOJEN UUDISTUOTANTO TAMPEREELLA VUOSINA 2011-2013

MONISTEITA 1 / 2011 ASUNTOJEN UUDISTUOTANTO TAMPEREELLA VUOSINA 2011-2013 MONISTEITA 1 / 2011 ASUNTOJEN UUDISTUOTANTO TAMPEREELLA VUOSINA 2011-2013 TAMPEREEN KAUPUNKI ASUNTOTOIMI 15.2.2011 Asuntojen uudistuotanto Tampereella vuosina 2011-2013 SISÄLTÖ sivu Johdanto 1 Taustaa

Lisätiedot

Selvitys Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittisen yhteistyön tiivistämisestä ja organisoinnin kehittämisestä

Selvitys Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittisen yhteistyön tiivistämisestä ja organisoinnin kehittämisestä Selvitys Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittisen yhteistyön tiivistämisestä ja organisoinnin kehittämisestä Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen työryhmä 12.9.2011 2 Selvitys Tampereen kaupunkiseudun

Lisätiedot

RAKENNUSALAN SUHDANNERYHMÄ

RAKENNUSALAN SUHDANNERYHMÄ 8.2.213 RAKENNUSALAN SUHDANNERYHMÄ RAKENTAMINEN 213 Määrä vähenee maltillisesti. Uudisrakentaminen ja MVR supistuvat, korjaaminen kasvaa. Työllisyystilanne heikkenee. 13 Rakennustoiminta arvonlisäys, 2=1

Lisätiedot

MARKKINAKATSAUS TALVI 2011

MARKKINAKATSAUS TALVI 2011 MARKKINAKATSAUS TALVI 2011 1 REALIA GROUP OY Markkinakatsaus Talvi 2011 SISÄLLYS 03 Pääkirjoitus 04 Asuntomarkkinat Pankin näkökulmasta 05 Uudistuotantomarkkinat 07 Asuntomarkkinoiden kehitys 11 Vuokra-asuminen

Lisätiedot

TEIJA OJANKOSKI Selvitys vuokra-asuntotuotannon turvaamiseksi KUUMA-kunnissa

TEIJA OJANKOSKI Selvitys vuokra-asuntotuotannon turvaamiseksi KUUMA-kunnissa TEIJA OJANKOSKI Selvitys vuokra-asuntotuotannon turvaamiseksi KUUMA-kunnissa Hyvinkää Järvenpää Kerava Kirkkonummi Mäntsälä Nurmijärvi Pornainen Sipoo Tuusula Vihti SISÄLTÖ SIVU ESIPUHE OSA I 1. TOIMEKSIANTO

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN ASUNTOSTRATEGIA 2025

HELSINGIN SEUDUN ASUNTOSTRATEGIA 2025 HELSINGIN SEUDUN ASUNTOSTRATEGIA 2025 LUONNOS MAL-NK 23.9.2014 HESE-KJ 2.10.2014 HSYK 14.10.2014 HELSINGIN SEUDUN ASUNTOSTRATEGIA 2025 1 (48) Sisällys Esipuhe... 2 OSA I Helsingin seudun asumisen ympäristökuvaus...

Lisätiedot

Akseli 2/2014. Tilastollisia tiedonantoja Tampereelta VÄ E S TÖ ASUMINEN. ORIGOSSA: Asiakaspalautteista kaikki hyöty irti

Akseli 2/2014. Tilastollisia tiedonantoja Tampereelta VÄ E S TÖ ASUMINEN. ORIGOSSA: Asiakaspalautteista kaikki hyöty irti VÄ E S TÖ T YÖ L L I S Y YS T YÖ PA I K AT ASUMINEN TA LO U S TAMPEREEN KAUPUNGIN JULKAISUJA TOIMINTA JA TALOUS 214 ORIGOSSA: Asiakaspalautteista kaikki hyöty irti Akseli 2/214 Tilastollisia tiedonantoja

Lisätiedot

Rakentaminen kääntynee ensi vuonna

Rakentaminen kääntynee ensi vuonna kevät 2015 Rakentaminen kääntynee ensi vuonna Vuoden 2014 betonirakenne, Länsisatamankatu 23, Helsingin Jätkäsaaressa. Kuva: Marko Huttunen Rakentamisen määrä vähenee vielä tänä vuonna. Neljän heikon vuoden

Lisätiedot

5.11.2012 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2012 2013

5.11.2012 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2012 2013 5.11.212 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 212 213 MARRASKUU 212 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 212 213 Tekijä VTT Expert Services Oy PL 345, 3311 Tampere Puh. 2 722 111 Painopaikka Tampere, marraskuu 212 Kannen

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi VÄ E S TÖ. Kunnallisvaalit. Akseli 1/2013. Tilastollisia tiedonantoja Tampereelta

Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi VÄ E S TÖ. Kunnallisvaalit. Akseli 1/2013. Tilastollisia tiedonantoja Tampereelta Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi VÄ E S TÖ T YÖ PA I K AT T YÖ L L I S Y YS A S U M I N E N HY V I N V O I N T I TA LO U S O R I G O S S A : Kunnallisvaalit Akseli 1/2013 Tilastollisia

Lisätiedot

VÄ E S TÖ TAMPEREEN KAUPUNGIN JULKAISUJA TOIMINTA JA TALOUS 2014. Tu l e vaisuuden Ta m p e re. Akseli 1/2014. Tilastollisia tiedonantoja Tampereelta

VÄ E S TÖ TAMPEREEN KAUPUNGIN JULKAISUJA TOIMINTA JA TALOUS 2014. Tu l e vaisuuden Ta m p e re. Akseli 1/2014. Tilastollisia tiedonantoja Tampereelta TAMPEREEN KAUPUNGIN JULKAISUJA TOIMINTA JA TALOUS 2014 VÄ E S TÖ M U U T TO L I I K E VÄ E S TÖ S U U N N I T E T YÖ L L I S Y YS T YÖ PA I K AT A S U M I N E N TA LO U S O R I G O S S A : Tu l e vaisuuden

Lisätiedot

ALUEELLISTEN ASUNTOMARKKINOIDEN KEHITYS VUOTEEN 2016

ALUEELLISTEN ASUNTOMARKKINOIDEN KEHITYS VUOTEEN 2016 PTT työpapereita 156 PTT Working Papers 156 ALUEELLISTEN ASUNTOMARKKINOIDEN KEHITYS VUOTEEN 2016 Markus Lahtinen Eeva Alho Veera Holappa Sami Pakarinen Helsinki, tammikuu 2014 1 PTT työpapereita 156 PTT

Lisätiedot

Asuntokantaa ja väestöä koskevat kehitysnäkymät ja niistä johdetut toimenpidelinjaukset

Asuntokantaa ja väestöä koskevat kehitysnäkymät ja niistä johdetut toimenpidelinjaukset 1 HOLLOLAN KUNNAN ASUNTOSTRATEGIA Johdanto Vaikka asuntoasiat näkyvät tavalla tai toisella eri ohjelmissa (Kaavoitus-ohjelmassa, Vanhuspoliittisessa ohjelmassa, Asunto-ohjelmassa jne. sekä joissakin erillisissä

Lisätiedot

RAKENNUSALAN SUHDANNERYHMÄ

RAKENNUSALAN SUHDANNERYHMÄ 26.9.214 RAKENNUSALAN SUHDANNERYHMÄ RAKENTAMINEN 214-215 Asuntojen ja muun talonrakentamisen aloituksia harkitaan aiempaa tarkemmin Vilkas asuntojen korjaaminen jatkuu 215 Asunto- ja kiinteistösijoitukset

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä 2014 sekä rakentamisen aikasarjoja

Rakentaminen Helsingissä 2014 sekä rakentamisen aikasarjoja 215:12 Rakentaminen Helsingissä 214 sekä rakentamisen aikasarjoja Kuva: Eija Rauniomaa, 214 Uustuotanto ja laajennukset 214 2 213 (vuosikeskiarvo) Myönnetyt luvat asuinrakentaminen, k-m 2 381 271 291 292

Lisätiedot

PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2014 2015

PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2014 2015 4.11. PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2015 Forecon Oy päivämäärä: 4.11. tekijät: Markku Riihimäki ja Liisa Jaakkonen Pirkanmaan rakennusbarometri 2015 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2015 Tekijä Forecon Oy Hermiankatu

Lisätiedot

HELSINGIN SOSIALIDEMOKRAATIT R.Y. KOHTUUHINTAINEN ASUMINEN JA SEN EDISTÄMINEN HELSINGISSÄ

HELSINGIN SOSIALIDEMOKRAATIT R.Y. KOHTUUHINTAINEN ASUMINEN JA SEN EDISTÄMINEN HELSINGISSÄ HELSINGIN SOSIALIDEMOKRAATIT R.Y. KOHTUUHINTAINEN ASUMINEN JA SEN EDISTÄMINEN HELSINGISSÄ TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI Elokuu 214 1 2 Helsingin sosialidemokraatit r.y:lle Helsingin sos.dem. piiri asetti työryhmän

Lisätiedot

Markkinakatsaus syksy 2005. Asunnot Toimitilat

Markkinakatsaus syksy 2005. Asunnot Toimitilat Markkinakatsaus syksy 2005 Asunnot Toimitilat Markkinakatsaus Huoneistokeskus syksy 2005 SISÄLTÖ Kehittämisen tulokset näkyvät 3 Asunnot Pääkaupunkiseudulla asuntokauppa käy virkeänä 4 Kehyskunnissa rakennetaan

Lisätiedot

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 3 Asuntopolitiikka ja kaupungin strategia... 14

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 3 Asuntopolitiikka ja kaupungin strategia... 14 Porvoon kaupungin Asuntopoliittinen ohjelma 2013 2018 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Nykytila... 4 Asuntopoliittisen ohjelman valmistelu... 4 Väestö... 4 Toimialat ja työpaikat... 6 Asuntokanta... 7 Valtioneuvoston

Lisätiedot

ASUINRAKENNUSTEN KORJAUSTARVE

ASUINRAKENNUSTEN KORJAUSTARVE PTT raportteja 251 PTT Reports 251 ASUINRAKENNUSTEN KORJAUSTARVE Mikko Hietala Janne Huovari Hanna Kaleva Markus Lahtinen Jessica Niemi Niko-Matti Ronikonmäki Terttu Vainio Pellervon taloustutkimus PTT

Lisätiedot

Turun kaupungin asunto- ja maankäyttöohjelma vuosille 2009-2013

Turun kaupungin asunto- ja maankäyttöohjelma vuosille 2009-2013 Turun kaupungin asunto- ja maankäyttöohjelma vuosille 2009-2013 1. OHJELMATYÖN LÄHTÖKOHDAT 1.1 Strateginen viitekehys 1.2 Turun väestönkehitys ja väestöennuste 1.3 Yleiskaava ja yleiskaavalliset väestötavoitteet

Lisätiedot

Rakentaminen mataa pohjalukemissa

Rakentaminen mataa pohjalukemissa lokakuu 2014 Rakentaminen mataa pohjalukemissa Kuva: RT/Tommi Ahlberg Rakentaminen supistuu tänä vuonna kaksi prosenttia ja supistunee myös ensi vuonna 0 1 prosenttia. Talonrakennustöitä ennakoidaan aloitettavan

Lisätiedot

ALUEELLISTEN ASUNTOMARKKINOIDEN KEHITYS VUOTEEN 2013

ALUEELLISTEN ASUNTOMARKKINOIDEN KEHITYS VUOTEEN 2013 PTT työpapereita 131 PTT Working Papers 131 ALUEELLISTEN ASUNTOMARKKINOIDEN KEHITYS VUOTEEN 2013 Petri Mäki-Fränti Markus Lahtinen Sami Pakarinen Lauri Esala Helsinki, tammikuu 2011 PTT työpapereita 131

Lisätiedot

Markkinakatsaus 2 2008

Markkinakatsaus 2 2008 Markkinakatsaus 2 8 Markkinakatsaus 2 8 Realia Group Oy 1 Hurjassa kiinteistösyksyssä piilee myös potentiaalia Asioilla sanotaan olevan aina kaksi puolta, niin myös näissä asumisen asioissa: yhtäältä asuntokauppa

Lisätiedot

Väestöltään vähenevän kunnan asuntokannan tukitoimenpiteiden toimivuus, esimerkkinä Savonlinna

Väestöltään vähenevän kunnan asuntokannan tukitoimenpiteiden toimivuus, esimerkkinä Savonlinna Ympäristöministeriö Väestöltään vähenevän kunnan asuntokannan tukitoimenpiteiden toimivuus, esimerkkinä Savonlinna LOPPURAPORTTI Helsingissä 10.12.2012 VTM Ossi Paukku Paucus Oy Väestöltään vähenevän kunnan

Lisätiedot

Järvenpään kaupunki ASUNTOPOLIITTINEN PERIAATEOHJELMA. Kaupunginhallitus 12.2.2007 95 Kaupunginvaltuusto 26.2.2007 22

Järvenpään kaupunki ASUNTOPOLIITTINEN PERIAATEOHJELMA. Kaupunginhallitus 12.2.2007 95 Kaupunginvaltuusto 26.2.2007 22 Järvenpään kaupunki ASUNTOPOLIITTINEN PERIAATEOHJELMA Kaupunginhallitus 12.2.2007 95 Kaupunginvaltuusto 26.2.2007 22 1 (20) Sisällysluettelo SIVU ESIPUHE... 2 1. YLEISTÄ... 3 2. ASUNTOPOLIITTISET TARPEET...

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 2030

Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 2030 Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 2030 Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 2030 Kuntajohtajakokous 15.1.2010 Seutuhallitus 24.3.2010 2 Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen

Lisätiedot

Järvenpään Asuntotuotanto-ohjelma 2012-2016. Kaupunginhallitus hyväksynyt 13.2.2012 26

Järvenpään Asuntotuotanto-ohjelma 2012-2016. Kaupunginhallitus hyväksynyt 13.2.2012 26 Järvenpään Asuntotuotanto-ohjelma 2012-2016 Kaupunginhallitus hyväksynyt 13.2.2012 26 Sisällys JÄRVENPÄÄN ASUNTOTUOTANTO-OHJELMA 2012-2016 3 1. Ohjelmoinnin tausta, tarkoitus ja lähtökohdat 3 Väestösuunnite

Lisätiedot

PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI

PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 25 26 VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA LOKAKUU 25 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 25-26 Tekijä Tilaukset VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka PL 182, 3311 TAMPERE Puh. 2-722

Lisätiedot