MONISTEITA 1 / 2013 ASUNTOJEN UUDISTUOTANTO TAMPEREELLA VUOSINA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MONISTEITA 1 / 2013 ASUNTOJEN UUDISTUOTANTO TAMPEREELLA VUOSINA 2013-2015"

Transkriptio

1 MONISTEITA 1 / 213 ASUNTOJEN UUDISTUOTANTO TAMPEREELLA VUOSINA TAMPEREEN KAUPUNKI ASUNTOTOIMI

2 Asuntojen uudistuotanto Tampereella vuosina SISÄLTÖ sivu Johdanto 1 Taustaa vuosien arviolle 1-3 Uudisasuntotuotannon määrän kehitys 3 Asuntotuotanto talotyypeittäin 4 Asuntotuotanto hallintamuodoittain 5-6 Senioriasuntotuotanto 6 Asuntotuotannon rahoitusmuodot 6 Muuta 7 LIITTEET TAUSTAA ARVIOLLE LIITE 1 Rakentamiskyselyssä mukana olleet yritykset / yhteisöt LIITE 2 Myönnetyt rakennusluvat asunnoille ja aloitettu asuntotuotanto Tampereella vuosina LIITE 3 Vanhojen osakeasuntojen tehdyt kaupat Tampereella neljännesvuosittain vuosina LIITE 4 Vanhojen rivitaloasuntojen ja eri kerrostalohuoneistotyyppien hintataso vuosineljänneksittäin Tampereella vuosina LIITE 5 Vanhojen rivitaloasuntojen ja eri kerrostalohuoneistotyyppien hintojen neljännesvuosimuutokset Tampereella vuosina LIITE 6 Väestön lisäys ja uudisasuntotuotanto Tampereella vuosina UUDISTUOTANTO LIITE 7 Valmistuneet / valmistuvat asunnot Tampereella vuosina

3 LIITE 8 Valmistuneet / valmistuvat asunnot asuinrakennustyypin mukaan vuosina LIITE 9 Valmistuneet / valmistuvat asunnot hallintamuodon mukaan vuosina LIITE 1 Valmistuneet / valmistuvat omistusasunnot kerros- ja rivitaloihin vuosina LIITE 11 Valmistuneet / valmistuvat asunnot rahoitusmuodon mukaan Tampereella vuosina LIITE 12 Valmistuneet / valmistuvat vuokra-asunnot rahoitusmuodon mukaan Tampereella vuosina LIITE 13 Vuonna 213 valmistuvat kerros- ja rivitaloasunnot kaupunginosittain

4 1 ASUNTOJEN UUDISTUOTANTO TAMPEREELLA VUOSINA Johdanto Tampereen kaupungin asuntotoimi on vuodesta 2 lähtien tehnyt vuosittain asuntotuotantoarvion. Sen pohjana on asuntosijoittajille, rakennuttajille ja rakentajille tehtävä kysely. Tällä kertaa mukana oli 61 yritystä / yhteisöä (LIITE 1), kysely oli näin hyvin kattava. Mukana on kaikki viime aikoina Tampereella vähintään rivitaloja tai sitä suurempia asuntokohteita rakentavat tai rakennuttavat. Arvion tekemisessä on käytetty lisäksi hyväksi seuraavia tilastoja ja aineistoja: arava- tai korkotukilainalla lainoitettujen tai lainoitettavaksi aiottujen kohteiden hanketietoja, rakennuslupatilastoja, kaupungin asemakaavoitusohjelmia, Tilastokeskuksen Asuntojen hinnat julkaisuja, uudisasuntojen markkinointiaineistoja. Tietoihin on lisätty arviona kyselyn ulkopuolelle pääosin jäävä erillispientalotuotanto. Kyselyn vastauksista on poistettu hankkeiden päällekkäisyydet (omistaja, rakennuttaja ja rakentaja). Taustaa vuosien arviolle Vuonna 212 asuntorakentaminen oli hyvin vilkasta Tampereella. Uusia asuntoja valmistui 1 971, jota enemmän asuntoja valmistui viimeksi vuonna 22. Tampereella oli näin kykyä vastata viime vuonna vallinneeseen asuntomarkkinatilanteeseen. Myös Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittisessa ohjelmassa 23 asetettu tavoite (1 865 asuntoa) saavutettiin. Rakentamisen vilkkaus näkyi erityisesti omistusasunnoissa. Niitä valmistui 1 167, kun esimerkiksi vuonna 21 valmistui vain 31, joka on alhaisin lukema 2-luvulla. Perustajaurakoituja kerros- ja rivitaloasuntoja valmistui vuonna 212 kolmanneksi eniten koko 2-luvulla. Kaikkein voimakkaimmin kasvoi perustajaurakoitujen kerrostaloasuntojen määrä, jossa kasvua vuodesta 211 oli 5 %. Rivitaloasunnoissa puolestaan gryndaus väheni 15 % edellisvuodesta. Erillispientaloasunnoissa oli kasvua 43 % vuodesta 211. Kun perustajaurakoitujen asuntojen rakentaminen oli näin vilkasta, se näkyi syksyllä valmiiden myymättömien asuntojen määrässä, joka oli yli kaksinkertainen kevääseen verrattuna. Keväällä niitä oli markkinatilanteeseen nähden normaaliksi luonnehdittava määrä (noin 9 asuntoa). Syksyn tilanteessa oli kuitenkin enempi kyse syksyyn osuneesta runsaasta tarjonnasta, kuin kysynnän hiipumisesta. Tammikuussa 213 myymättömien asuntojen määrä oli jo pudonnut syksystä neljänneksellä. Uusien vuonna 213 valmistuvien kohteiden ennakkomarkkinointi sujui hyvin. Uusissa

5 2 omistusasunnoissa on ollut hyvä menekki, vaikka talous on samaan aikaan ollut matalasuhdanteessa. Useat tekijät ovat vaikuttaneet tähän. Tärkeimpänä on vuosien 29 ja 21 erittäin alhainen omistusasuntojen tuotanto. Vuonna 212 patoutunut kysyntä pääsi purkautumaan. Korkotaso oli edelleen alhainen ja vuonna 212 kansalaisten reaalitulot kasvoivat edelleen. Tampereen väestönkasvu vuosina 211 ja 212 oli varsin voimakasta. Myös valtion varainsiirtoveron muutokset ja kaavailut lainakaton käyttöönottamisesta ovat vaikuttaneet asiaan. Kerrostaloasuntoja valmistui ympäri kaupunkia, jolloin myös hintakirjo oli aiempaa laajempi. Taantuman aikaan vuosina tuotanto keskittyi keskustaan. Myös vuoden 212 rakennuslupatilastot osoittavat asuntorakentamisen vilkkautta. Ne myös kertovat, että asuntorakentaminen on jatkossa hiljenemässä. Vuoden 212 jälkipuoliskon myönnetyt luvat ja aloitetut asunnot ovat selvässä laskussa. LIITE 2. Kun uusien asuntojen kauppoja tehtiin vilkkaasti vuonna 212, niin vanhojen osakeasuntojen kauppoja tehtiin Tampereella (noin 4 1 asuntokauppaa) jopa alle 2- luvun keskimääräisen tason. LIITE 3. Kauppojen lukumäärä vaihteli myös vuosineljänneksittäin paljon. Vuoden ensimmäisenä neljänneksenä kauppoja tehtiin hyvin nihkeästi verrattuna aiempiin vuosiin 2-luvulla. Vuoden toisena neljänneksenä kauppoja tehtiin jo vilkkaasti. Kolmannella neljänneksellä kaupanteko hieman hyytyi. Viimeisellä neljänneksellä kauppa taas vilkastui. Kerrostaloasuntojen osalta kaupanteko oli hieman laimeampaa kuin rivitaloasuntojen. Vanhojen osakeasuntojen hintakehitys kertoo osaltaan vallitsevasta markkinatilanteesta. Samalla se kertoo myös rakentajille uusien kohteiden aloittamismahdollisuuksista. Kahtena viime vuotena asuntojen hintakehitys on ollut varsin poukkoilevaa, näin varsinkin vuonna 211. Vuosi 212 oli jo hieman rauhallisempaa mutta taloudellinen epävarmuus heijastui tällöinkin hintakehitykseen LIITE 4. Tampereella vuoden 21 kolmannella kolmanneksella vanha rivitaloasunto maksoi /m2 ja vuoden 212 viimeisellä neljänneksellä se maksoi 2 32 /m2. Vastaavasti kerrostalokolmio ja sitä suuremmat asunnot maksoivat vuoden 211 ensimmäisellä neljänneksellä /m2 ja vuoden 212 viimeisellä neljänneksellä 2 19 /m2. Hintakehitys on ollut siis hyvin maltillista. Sen sijaan kerrostaloyksiöissä ja -kaksioissa hintakehitys on ollut nouseva. Yksiöissä vuoden 212 viimeisellä neljänneksellä hintojen vuosimuutos oli 5,4 % ja kaksioissa 6,6 %.LIITE 5. Loppuvuonna 212 oli jo nähtävissä, että asuntorakentaminen tulee jatkossa vähenemään. Mitään romahdusta ei kuitenkaan näillä näkymin tule tapahtumaan, vaan lasku on hyvin maltillinen. Vuonna 212 uusien asuntojen osuus kaikista tehdyistä asuntoosakekaupoista oli Tampereella noin 19 %. Tällöin ollaan tasolla, jossa riskit uusien asuntojen jäämisestä varastoon kasvavat merkittävästi. Tänä vuonna gryndausasuntojen valmistuminen ajoittuu pääosin alkuvuoteen ja niitä on varsin hyvin myyty rakenteilla olevista kohteista. Asuntokauppa tullee kuitenkin jonkin verran hiljenemään taloustilanteen vuoksi. Tämä tulee heijastumaan uusien asuntojen aloitusten määrään ja sitä kautta vuonna 214 valmistuvien omistusasuntojen määrään. Vuokra-asuntopuolella valmistuvien asuntojen määrä painottuu vuonna 213 vapaarahoitteisiin vuokra-asuntoihin. Tänä vuonna kaikista valmistuvista asunnoista onkin vain noin 9 % valtion lainoittamia, kun keskimäärin 2-luvulla osuus on ollut 39 %. Valtion elvyttäessä asuntotuotantoa vuonna 21 valtion lainoittamien asuntojen osuus nousi 72 prosenttiin Tampereella. Jatkossa vuokra-asuntotuotannon volyymiin vaikuttaa hallituksen tänä keväänä mahdollisesti tekemät ratkaisut ARA-tuotannon vauhdittamiseksi.

6 3 Ratkaisujen olisi oltava myös tarpeeksi järeitä, jotta niillä olisi merkitystä. Pelkkä hienosäätö ei enää riitä. Tampereella oli vuonna 21 ARA-vuokra-asuntojen osuus koko vuokra-asuntokannasta 52 %, vuonna 211 osuus oli enää 44 %. Ongelma on samanlainen kaikissa kasvavissa kaupungeissa. Kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen osuus kaikista asunnoista laskee merkittävästi. Vanhoja ARA-asuntoja vapautuu käyttö- ja luovutusrajoituksista kiihtyvällä vauhdilla. Rajoituksista vapauduttuaan asunnot muuttuvat vähintään vapaarahoitteisiksi vuokra-asunnoiksi tai omistaja voi myös muuttaa ne omistusasunnoiksi. Näin kohtuuhintaisten pienituloisille ja vähävaraisille tarkoitettujen vuokra-asuntojen määrä vähenee. Vuokra-asuntojen uudistuotanto ei ole pystynyt kompensoimaan kehitystä. Nykyisestä ja lähiajan taloustilanteesta on sanottu, että pahin vaihe velkakriisissä on ohitettu. Kukaan ei kuitenkaan tiedä, onko ikäviä odottamattomia yllätyksiä jatkossa tulossa. Suomessakin tämänvuotinen talouskehitys tulee olemaan varsin vaimeaa ja reaalitulojen kasvu tulee todennäköisesti olemaan negatiivinen. Työttömyys tullee hieman kasvamaan. Joulukuussa 212 Tampereen työttömyysaste oli 14,7 % kun se koko maassa oli 1,7 %. Erityisesti viennistä riippuvaisilla paikkakunnilla tilanne tulee olemaan hankalaa. Korkotaso pysynee vielä jonkin aikaa matalana marginaalien noususta huolimatta, mikä vaikuttaa myönteisesti asuntokauppaan. Varainsiirtoveron muutokset vaikuttavat maaliskuun jälkeen tänä vuonna jonkin aikaa asuntokaupan vilkkauteen. Taloustilanne tulee vaimentamaan asuntorakentamisen tasoa. Myös pankkien uudet vakavaraisuus- ja maksuvalmiusvaatimukset vaikuttavat asuntorakennuttajien luototukseen. Mitään finanssikriisin kaltaista pudotusta ei kuitenkaan ole nykynäkymin odotettavissa. Vuonna 212 pystyttiin osittain paikkaamaan vuosina 29 ja 21 syntynyttä asuntotuotannon vajausta. Tampereella väestönkasvu jatkuu voimakkaana. Tampereella väkiluvun kasvu ja asuntotuotannon kehitys ovat kulkeneet rinnakkain. (LIITE 6). Asuntotuotannon tarpeeseen vaikuttaa väestönkasvun lisäksi väljyyden kasvu, väestörakenteen muutos, nuorten itsenäistyminen sekä asuntojen poistuman ja varauman lisäys. Tampereella väestönkasvun osuus asuntojen kokonaiskysynnästä on tällä hetkellä hieman yli puolet. Uudisasuntotuotannon määrän kehitys (LIITE 7) Asuntotuotannon määrällinen tavoite Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 23 asettaa vuosien keskimääräiseksi tuotantotavoitteeksi Tampereelle asuntoa. Väestönkasvu oli 2- luvun alkuvuosina kaupunkiseudun kehyskunnissa keskuskaupunkia suurempi. Vuonna 21 kaupunkiseudun kunnat sopivat, että Tampereen tulee ottaa seudun väestönkasvusta vähintään 5 %. Tämän pohjalta ohjelmakaudella varaudutaan Tampereella 45 5 asukkaan väestökasvuun ja laaditussa väestösuunnitteessa vuosien keskimääräinen kasvu olisi 1 96 asukasta vuosittain. Uusi väestösuunnite tarkistetaan tänä vuonna. Vuosien tuotantoarvio Vuosien asuntotuotannon arvioidaan olevan keskimäärin asuntoa vuodessa. Tuleva asuntorakentaminen ei näin aivan yllä pitkän ajan tavoitteeseen. Vuonna 213 valmistuu 185 asuntoa, vuonna 214 tuotanto laskisi 17 asuntoon ja

7 4 vuonna 215 valmistuisi 1 8 asuntoa. Vuosina valmistui keskimäärin asuntoa. Asuntotuotanto talotyypeittäin (LIITE 8) Kerrostalot Asuntotuotannon talotyyppijakauman tavoite Kaupunkiseudun valtuustot hyväksyivät vuonna 21 Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittisen ohjelman 23. Ohjelmatyössä nähtiin tärkeäksi, että Tampereen kaupungin asuntotuotannossa tulisi nostaa rivi- ja erillispientaloasuntojen määrää. Tämän nähtiin edistävän Tampereen väestönkasvun osuuden korotusta kaupunkiseudun väestön kokonaiskasvussa. Ohjelma asettaa kerrostaloasuntojen tavoitteelliseksi osuudeksi Tampereella koko ohjelmakaudelle 6 % (1 119 asuntoa). Vuosien tuotantoarvio Seuraavien kolmen vuoden aikana valmistuu keskimäärin vuosittain kerrostaloasuntoa ja niiden osuus koko tuotannosta on 78 %. Tuotanto on näin jatkossakin täsmälleen yhtä kerrostalovaltaista kuin se on ollut vuosina Rivitalot Asuntotuotannon talotyyppijakauman tavoite Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 23 asettaa rivitaloasuntojen tavoitteelliseksi osuudeksi Tampereella koko ohjelmakaudelle 25 %. Vuosittain pitäisi valmistua 466 asuntoa rivi- ja ketjutaloihin. Viimeksi tälle tasolle on ylletty vuonna 199, jolloin valmistui 554 rivitaloasuntoa. Vuosien tuotantoarvio Arviointikaudella valmistuu vuosittain keskimäärin 175 rivitaloasuntoa ja niiden osuus koko tuotannosta on 1 %. Rivitaloasuntojen osuus seuraavien kolmen vuoden aikana säilyy täsmälleen samana kuin se on ollut vuosina Rivitaloasuntoja valmistuu enemmän kuin vuosina , mutta vielä ollaan hyvin kaukana tavoitteesta. Uudet rivitaloasunnot ovat Tampereella pääosin omistusasuntoja. Esimerkiksi vuonna 212 valmistuneista 133 rivitaloasunnosta 91 % oli omistusasuntoja. Vuonna 213 valmistuvista 181 rivitaloasunnoista 165 on omistusasuntoja. Erillispientalot Asuntotuotannon talotyyppijakauman tavoite Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 23 asettaa erillispientaloasuntojen tavoitteelliseksi osuudeksi Tampereella koko ohjelmakaudelle 15 %. Vuosittain pitäisi valmistua 28 omakoti- ja paritaloasuntoa. Viimeksi tälle tasolle on ylletty vuosina

8 5 Vuosien tuotantoarvio Arviointikauden erillispientaloasuntotuotanto on keskimäärin 191 asuntoa vuodessa ja niiden osuus kokonaistuotannosta on 11 %. Osuus säilyy täsmälleen samana kuin se on ollut vuosina Näin erillispientaloasuntoja valmistuu seuraavina vuosina määrällisesti enemmän kuin vuosina , mutta pitkän tähtäimen tavoitteeseen ei ylletä. Asuntotuotanto hallintamuodoittain (LIITE 9) Asuntotuotannon hallintamuotojakauman tavoite Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 23 asettaa omistusasuntojen tavoitteeksi koko ohjelmakaudella Tampereella 55 % (1 25 asuntoa vuodessa). ARAvuokra-asuntojen ja vastaavien kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tavoite on 3 % (56). Muiden (vapaarahoitteiset vuokra-asunnot, asumisoikeusasunnot, osaomistusasunnot ynnä muut) osuustavoitteena on 15 % (28) Vuokra-asuntotuotanto Vuosien tuotantoarvio Arviointikaudella valmistuu vuokra-asuntoja vuosittain keskimäärin 799 ja niiden osuus on 45 % koko asuntotuotannosta. Näin vuokra-asuntotuotannon kokonaismäärä jopa ylittää hieman edellä mainitun sekä määrällisen että suhteellisen tavoitteen. Sen sijaan ARAvuokra-asuntojen ja vastaavien kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen (osa vapaarahoitteisia) osuus on 25 % (438 asuntoa vuosittain) alittaa selvästi tavoitteen. Huonoimmillaan tilanne on vuonna 213, jolloin niiden osuus on vain 1 % kaikista valmistuneista asunnoista. Vuodelle 215 on oletettu, että niiden osuus nousisi tavoitteen mukaiseksi (3 %), tämä kuitenkin riippuu paljolti siitä saadaanko ARA-lainaehdot muutettua tänä vuonna yleishyödyllisiä yhtiöitä kiinnostaviksi. Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen osuus vuosina valmistuvista vuokraasunnoista on 54 %, kun se on ollut 26 % vuosina Vuonna 213 valmistuu 639 vapaarahoitteista vuokra-asuntoa, kun edellinen ennätys on vuodelta 27 (337). Vilkas vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen tuotanto osoittaa, että Tampereella on kova vuokraasuntojen kysyntä. Vielä pitäisi saada myös uusia kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja. Valtion rooli on tässä mielessä merkittävä. Riittävän hyvillä lainaehdoilla luodaan edellytyksiä kohtuuhintaiselle vuokra-asuntotuotannolle. Asumisoikeusasuntotuotanto Vuosien tuotantoarvio Arviointikautena valmistuu vuosittain keskimäärin 43 asumisoikeusasuntoa ja niiden osuus uudisasuntotuotannosta on 2 %. Vuosina valmistui keskimäärin 14 (6 %) asumisoikeusasuntoa. Tuotanto oli voimakkaimmillaan 2-luvun alussa. Tämän jälkeen niitä on valmistunut 1-2 kohdetta vuosittain. Tässäkin vaikuttaa osittain ARA-lainaehtojen kilpailukyvyttömyys matalan korkotason vallitessa. Kaikki Tampereella valmistuneet asumisoikeusasunnot ovat olleet ja ovat arviointikaudellakin ARA-rahoitteisia.

9 6 Omistusasuntotuotanto Vuosien tuotantoarvio Arviointikautena valmistuu vuosittain keskimäärin 941 omistusasuntoa ja niiden osuus kokonaistuotannosta on 53 %. Tavoite on 55 % (1 25). Näin aivan tavoitteeseen ei ylletä. Vuosina valmistui keskimäärin 876 omistusasuntoa ( 5 %). Myytäviä kerrosja rivitaloasuntoja valmistuu tänä vuonna 842, joka on viimevuotisen korkean tason jälkeen nykyisessä taloustilanteessa hyvää tasoa. (LIITE 1). Myönnettyjen rakennuslupien perusteella gryndausasuntojen valmistuminen voisi olla paljon vilkkaampaakin tänä vuonna, mutta asuntojen ennakkomarkkinoin tulokset viimekädessä sanelee kohteiden käynnistymisen. Vuosina valmistuu keskimäärin 739 gryndausasuntoa, kun vuosina valmistui 696. Gryndaustuotannon volyymin arvioiminen on kuitenkin varsin hankalaa. Tuotannon määrä on hyvin riippuvainen suhdannetilanteesta kuten viimeksi finanssikriisi ja sen jälkeiset vuoden ovat osoittaneet. Jo pelkkä tulevaisuuden epävarmuus vaikuttaa käynnistyvän tuotannon määrään. Erillispientalopuolella tonttien vähäinen saatavuus suhteessa kysyntään rajoittaa tavoitteeseen pääsemistä. Senioriasuntotuotanto Senioriasunnoille ei ole yleistä vakiintunutta määritelmää. Senioriasunnoilla tarkoitetaan yleensä yli 55-vuotiaille tarkoitettuja asuntoja. Niiden suunnittelussa on otettu huomioon ikääntyvien erityistarpeet. Tämä asuntotuotantoarvio perustuu tehtävään kyselyyn. Kyselyn lomakkeessa on kohta, jossa tiedustellaan, ovatko asunnot senioriasuntoja. Jos vastaaja täyttää tämän kohdan, kohde lasketaan senioriasuntokohteeksi. Asuntotoimen tekemän arvion mukaan Tampereella oli vuoden 212 lopussa noin senioriasuntoa. Näistä omistusasuntoja oli 916, vuokra-asuntoja ja asumisoikeusasuntoja 69. Vuosien tuotantoarvio Senioriasuntoja valmistuu tänä vuonna 41. Ne ovat kaikki vuokra-asuntoja. Seuraavina kahtena vuotena valmistuu yhteensä 387 senioriasuntoa. Näistä vuokra-asuntoja on 167 ja omistusasuntoja 22. Asuntotuotannon rahoitusmuodot (LIITTEET 11 ja 12) Vuosien tuotantoarvio Valtion tukeman tuotannon osuus ennustekaudella tulee tämänhetkisten näkymien valossa olemaan keskimäärin 23 % (411 asuntoa). Vuosina se oli 39 % (681). Vuosien korkeaan tasoon vaikutti valtion matalasuhdanteissa tekemät elvytystoimenpiteet asuntorakentamiseen vuosina 2-22 ja Suurimmillaan valtion lainoittamien asuntojen osuus oli Tampereella 72 % vuonna 21. Vuonna 213 valtion lainoituksella valmistuu 9 % kaikista asunnoista. Tämä on toinen kerta 2-luvulla, kun osuus jää näin pieneksi. Vuonna 26 osuus oli myös 9 %. Valtio rahoittaa sekä asumisoikeusasuntojen että vuokra-asuntojen rakentamista. Näistä lukumääräisesti kovin pudotus on vuokra-asunnoissa. Vuosina valmistuu keskimäärin 368 valtion

10 7 lainoittamaa vuokra-asuntoa vuosittain, kun vuosina valmistui 573. Mikäli valtio ei muuta korkotukilainojen lainaehtoja niin, että niistä saisi korkohyötyä kaikissa rahamarkkinatilanteissa, kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen rakentaminen tulee jäämäänkin selvästi aikaisempaa vähäisemmäksi. Lisäksi merkittävä osa uusista vuokraasunnoista on tarkoitettu erityisryhmille. Muuta Kaupungin määräämisvallassa oleville yrityksille/yhteisöille valmistuu uusia vuokraasuntoja vuosina keskimäärin 22 (28 % kaikista vuokra-asunnoista). Vuosina valmistui keskimäärin 291 (38 %). Kaupunkikonsernille valmistuu jatkossa edellä mainittujen asuntojen lisäksi erityisryhmille tarkoitettuja ryhmäkotiasuntoja. Esimerkiksi vuonna 213 niitä valmistuu 84 ja vuonna 214 valmistuu 1. Opiskelija-asuntoyhteisöille valmistuu vuosina keskimäärin 29 uutta asuntoa. Vuosina valmistui keskimäärin 217. Tuotanto on vaihdellut vuosittain varsin paljon. Esimerkiksi viime vuonna valmistui vain 5 asuntoa. Kaupunginosista eniten asuntoja valmistuu vuonna 213 Hervantaan (434), Niemenrantaan (256), Kalevanrinteeseen (141) ja Vuorekseen (134). LIITE 13.

11 VUODEN 213 RAKENTAMISKYSELYSSÄ MUKANA OLLEET YRITYKSET JA YHTEISÖT : nimi Arkta Rakennuttajat Oy Rakennusliike A Virtanen Oy LIITE 1 Arttu Oy Asokodit /Suomen Asumisoikeus Oy Autismisäätiö AW-Rakennus Oy Hartela Oy Icecapital Housing Fund II Ky Insinöörioppilastalo Oy Investors House Oy JAK-Talot Oy Karhen Rakennus Oy Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö ILMARINEN Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö VARMA Kruunuasunnot Oy Kuntien Eläkevakuutus Lemminkäinen Talo Oy Lujatalo Oy LähiTapiola Markku Kuusela Oy MKN-Urakointi Oy Monikoti Oy NCC-Rakennus Oy PEAB Oy Ab Pirkanmaan Avo-Asunnot Oy Pirkanmaan Mestarirakentajat Oy Pirkanmaan Sininauha ry Pirkan Opiskelija-asunnot Oy ja Kiint. Oy Opintanner Pohjola Kiinteistösijoitus Oy Propertos Oy Rakennusliike Conrak Oy Rakennusliike K ja P Salonen Oy Rakennusliike Mauno Ojanen Oy Rakennusliike Visura Oy Rakennusosakeyhtiö Suomen Perusrakennus Rakennustoimisto HT-Talot Oy Rakennustoimisto Pekka Kynnös Oy Rakennustoimisto Pohjola Oy Rakennusurakointi P Parviainen Oy Sato Oyj S-Asunnot Oy Skanska Talonrakennus Oy Skudaa Oy Suomen Vuokrakodit Oy SRV-Rakennus Oy TA-Yhtymä Oy T2H-Rakennus Oy Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä Tampereen kaupungin tilakeskus Tampereen Kaupunkilähetys ry Tampereen Kotilinnasäätiö ja Vellamonkodit Oy Tampereen Seudun opiskelija-asuntosäätiö Tampereen Vanhuspalpalveluyhdistys ry Tampereen Vuokra-asunnot Oy Tampereen Vuokratalosäätiö ja Vilusen Rinne Oy VRP-Rakennuspalvelut Oy VVO-Yhtymä Oyj YH-Länsi Oy YIT-Rakennus Oy Rakennusliike Aki Hyrkkönen Oy

12 ASUNTOTOIMI LIITE 2 KL Myönnetyt rakennusluvat asunnoille ja aloitetut asunnot Tampereella vuosina ( uudistuotanto ja laajennukset ) Alkuvuosi ( ), yhteensä Asuntoja ( kpl ) Myönnetyt Aloitetut Loppuvuosi ( ), yhteensä Asuntoja ( kpl ) Myönnetyt Aloitetut Lähde: Tampereen kaupungin rakennusvalvonta

13 ASUNTOTOIMI LIITE 3 KL KPL VANHOJEN OSAKEASUNTOJEN TEHDYT KAUPAT TAMPEREELLA NELJÄNNESVUOSITTAIN VUOSINA ) vuoden 212 kaupat 1) * I II III IV VUOSINELJÄNNES * ennakkotieto sisältää noin 2/3 kaupoista keskiarvo Lähde: Tilastokeskus

14 ASUNTOTOIMI LIITE Vanhojen rivitaloasuntojen ja eri kerrostalohuoneistotyyppien hintojen neljännesvuosimuutokset Tampereella, indeksi 25=1 neljännesvuosimuutos ( % ) 8,% 7,% 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% -1,% -2,% -3,% -4,% -5,% -6,% -7,% rivitaloasunnot keryksiöt kerkaksiot kerkolmiot+ Lähde: Tilastokeskus

15 ASUNTOTOIMI LIITE 5 KL Vanhojen rivitaloasuntojen ja eri kerrostalohuoneistotyyppien hintataso vuosineljänneksittäin Tampereella 28 / m /m /m /m /m rivitaloasunnot kerrostalokaksiot kerrostaloyksiöt kerrostalokolmiot ja sitä suuremmat Lähde: Tilastokeskus

16 ASUNTOTOIMI LIITE 6 KL Väestön lisäys sekä uudisasuntotuotanto Tampereella vuosina Keskiarvo : Väestö Asunnot ) lkm ) 2) Uudet asunnot Väestön muutos Vuodesta 1994 lähtien kotikuntalaki mahdollisti opiskelijoiden kirjautumisen opiskelupaikkakunnalle 1) Väestönkasvun ennakkotieto 2) Asuntotuotantoarvio 3) Väestösuunnite ( 4/21 ) vuosille keskimäärin

17 ASUNTOTOIMI LIITE 7 KL Valmistuneet / valmistuvat asunnot vuosina asuntoja ( kpl ) Kaavio ei sisällä käyttötarkoitusmuutoksia: esim vuonna 212 tstorakennus asuinkerrostaloksi uusia asuntoja 5 Lähde:Tampereen kaupungin rakennusvalvonta, arvio: asuntotoimi * ARVIO, perustuu asuntotoimen tekemään kyselyyn

18 ASUNTOTOIMI LIITE 8 KL VALMISTUNEET / VALMISTUVAT ASUNNOT ASUINRAKENNUSTYYPIN MUKAAN VUOSINA asuntoja ( kpl ) Kaavio ei sisällä käyttötarkoitusmuutoksia: esim vuonna 212 tstorakennus asuinkerrostaloksi uusia asuntoja huoneiston talot rivi- ja ketjutalot kerrostalot muut Lähde:Tampereen kaupungin rakennusvalvonta, arvio: asuntotoimi *ARVIO, perustuu asuntotoimen tekemään kyselyyn

19 ASUNTOTOIMI LIITE 9 KL VALMISTUNEET / VALMISTUVAT ASUNNOT HALLINTAMUODON MUKAAN VUOSINA asuntoja ( kpl ) Kaavio ei sisällä käyttötarkoitusmuutoksia: esim vuonna 212 tstorakennus asuinkerrostaloksi uusia vuokra-asuntoja 5 Vuokra-asunnot Asumisoikeusasunnot Omistusasunnot Lähde: Tampereen kaupungin asuntotoimi * ARVIO, perustuu asuntotoimen tekemään kyselyyn

20 ASUNTOTOIMI KL LIITE1 Valmistuneet / valmistuvat omistusasunnot kerros- ja rivitaloihin Tampereella vuosina asuntoja ( kpl ) kerrostaloasunnot rivitaloasunnot Lähde: Asuntotoimi * ARVIO, perustuu asuntotoimen tekemään kyselyyn

21 ASUNTOTOIMI LIITE 11 KL VALMISTUNEET / VALMISTUVAT ASUNNOT RAHOITUSMUODON MUKAAN TAMPEREELLA VUOSINA % 8 % 6 % % 2 % % * 214* 215* Valtion lainoitus Vapaarahoitteiset Lähde: Tampereen kaupungin asuntotoimi * ARVIO, perustuu asuntotoimen tekemään kyselyyn

22 ASUNTOTOIMI LIITE 12 KL Valmistuneet / valmistuvat vuokra-asunnot rahoitusmuodon mukaan Tampereella vuosina % 9 % 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % % * 214* 215* Valtion lainoitus Vapaarahoitteiset Lähde: Tampereen kaupungin asuntotoimi *ARVIO, perustuu asuntotoimen tekemään kyselyyn Vuosina valtion lainoittamia vuokra-asuntoja keskimäärin 573 (74 % koko vuokra-asuntotuotannosta) Vuosina vapaarahoitteisia vuokra-asunnoista keskimäärin 22 (26 %) vuokra-asunnot sisältävät myös seuraavat ARA:n rahoitusmuodot: osaomistusasunnot väliaikaisen korkotuen asunnot

23 ASUNTOTOIMI LIITE 13 KL Vuonna 213 valmistuvat kerros- ja rivitaloasunnot kaupunginosittain KAUPUNGINOSA Yhteensä asuntoja ( kpl ) Rakennustyyppi kerrostalo asuntoja ( kpl ) rivitalo asuntoja ( kpl ) Hallintamuoto Omistus asuntoja ( kpl ) Vuokra asuntoja ( kpl ) Asumisoikeusasuntoja ( kpl ) 1. Hervanta Niemenranta Kalevanrinne Vuores Lentävänniemi Ratina Rahola Muotiala Atala Härmälä Ristinarkku Muut kaupunginosat ja muut rakennustyypit YHTEENSÄ

TAMPEREEN ASUNTOTUOTANTOARVIO VUOSILLE 2016 2018

TAMPEREEN ASUNTOTUOTANTOARVIO VUOSILLE 2016 2018 TAMPEREEN ASUNTOTUOTANTOARVIO VUOSILLE 2016 2018 TAMPEREEN ASUNTOTUOTANTOARVIO VUOSILLE 2016 2018 Tampereen kaupunki asuntotoimi KAUPUNKIKEHITYSRYHMÄ Asuntotoimi http://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/tietoa-tampereesta/tutkimukset-ja-julkaisut/julkaisut.html

Lisätiedot

Jyväskylän seutu. Asuntokatsaus 2012. Seudun kuntien asuntoryhmä 2013. Sisältö:

Jyväskylän seutu. Asuntokatsaus 2012. Seudun kuntien asuntoryhmä 2013. Sisältö: Jyväskylän seutu Asuntokatsaus 2012 Seudun kuntien asuntoryhmä 2013 Sisältö: Asuntoyhteistyö Jyväskylän seudulla Alueen asunto-olot Asuntomarkkinat Asuntorakentaminen Väestönmuutokset ja muuttoliike Asuntomarkkinat

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030 Ohjelman lähtökohdat: Asuntopoliittisen ohjelman konkreettisia tavoitteita ovat mm.: Asuntotuotannossa varaudutaan 90 000 asukkaan väestönkasvuun;

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 2/2016

Asuntotuotantokysely 2/2016 Asuntotuotantokysely 2/2016 Sami Pakarinen Kesäkuu 2016 1 (2) Kesäkuun 2016 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmesti

Lisätiedot

ISSN Lisätiedot: Hannu Ahola, ARA Puh Selvitys 2/2011. ARA-tuotanto 2010

ISSN Lisätiedot: Hannu Ahola, ARA Puh Selvitys 2/2011. ARA-tuotanto 2010 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola, ARA Puh. +358 4 996 67 Selvitys 2/211 ARA-tuotanto 21 2.3.211 Sisällys 1 ASUNTOMARKKINAT TOIPUIVAT NOPEASTI 3 2 YLI 12 UUTTA ARA-ASUNTOA RAKENTEILLE VUONNA 21 4

Lisätiedot

Selvitys 2/2016. ARA-tuotanto 2015 18.2.2016. Normaalit vuokra-as. Erityisryhmien as. ASO-asunnot Omistusasunnot Välimallin asunnot Takauslainoitetut

Selvitys 2/2016. ARA-tuotanto 2015 18.2.2016. Normaalit vuokra-as. Erityisryhmien as. ASO-asunnot Omistusasunnot Välimallin asunnot Takauslainoitetut ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola p. 0400 996 067 Selvitys 2/2016 ARA-tuotanto 2015 18.2.2016 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 1/2016

Asuntotuotantokysely 1/2016 Asuntotuotantokysely 1/2016 Sami Pakarinen Helmikuu 2016 1 (2) Helmikuun 2016 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmasti

Lisätiedot

Asuntomarkkina- ja väestötietoja 2010

Asuntomarkkina- ja väestötietoja 2010 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 4 996 67 Pekka Pelvas 4 67 831 Selvitys 7/211 Asuntomarkkina- ja väestötietoja 21 23.6.211 Asuntomarkkina- ja väestötietoja 21 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 1/2017

Asuntotuotantokysely 1/2017 Asuntotuotantokysely 1/2017 Sami Pakarinen Helmikuu 2017 1 (2) Helmikuun 2017 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmasti

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus 1/2013

Asuntomarkkinakatsaus 1/2013 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 0400 996 067 Asuntomarkkinakatsaus 1/2013 31.1.2013 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) kerää ja analysoi asuntomarkkinoita ja rakentamista koskevia tietoja

Lisätiedot

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2011

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 12.10.2012 Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2011 Lahden seudun rakennusvalvonnan mukaan Lahteen rakennettiin vuoden 2011 aikana uutta kerrosalaa yhteensä

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä 2015 sekä rakentamisen aikasarjoja

Rakentaminen Helsingissä 2015 sekä rakentamisen aikasarjoja 2016:10 Rakentaminen Helsingissä 2015 sekä rakentamisen aikasarjoja Kuva: Pekka Vuori, Jätkäsaari 2016 Uustuotanto ja laajennukset 2015 2000 2014 (vuosikeskiarvo) Myönnetyt luvat asuinrakentaminen, k-m

Lisätiedot

Rakennusliikkeet ja omistajayhteisöt ARA-tuotannossa

Rakennusliikkeet ja omistajayhteisöt ARA-tuotannossa ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Kimmo Huovinen Puh. 040 537 3493 Selvitys 3/2013 Rakennusliikkeet ja omistajayhteisöt ARA-tuotannossa Kilpailun edistäminen ja normaaleja vuokra-asuntoja omistukseensa rakennuttavien

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 3/2014

Asuntotuotantokysely 3/2014 Asuntotuotantokysely 3/2014 Sami Pakarinen Lokakuu 2014 1 (3) Lokakuun 2014 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmesti

Lisätiedot

Välimallin vuokra-asuntohankkeet ARA-tuotannossa 2009 2010

Välimallin vuokra-asuntohankkeet ARA-tuotannossa 2009 2010 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Kimmo Huovinen Puh. 040 537 3493 ARAn selvityksiä 5/2011 Välimallin vuokra-asuntohankkeet ARA-tuotannossa 2009 2010 15.4.2011 Sisällys 1 VÄLIMALLIN VUOKRA-ASUNTOJEN KORKOTUKILAINOITUS

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 2016

Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 2016 Irja Henriksson 1.3.017 Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 016 Vuonna 016 Lahteen valmistui 35 rakennusta ja 75 asuntoa. Edellisvuoteen verrattuna rakennustuotanto laski yhdeksän prosenttia ja asuntotuotanto

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus 21.5.2015. Ekonomistit

Asuntomarkkinakatsaus 21.5.2015. Ekonomistit Asuntomarkkinakatsaus 21.5.2015 Ekonomistit 2 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä asuntomarkkinoiden kehityksestä 2. Asuntojen hinnat 3. Asuntojen hinnat alueilla 4. Asuntojen hintojen suhde palkkaan 5. Vuokrat

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä vuonna 2002

Rakentaminen Helsingissä vuonna 2002 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN v e r k k o j u l k a i s u j a Rakentaminen Helsingissä vuonna 22 verkkojulkaisu ISSN 1458-577 painettu ISSN 1455-7231 LISÄTIETOJA: Tutkija Maija Vihavainen puh. 169

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä 2011 sekä rakentamisen aikasarjoja

Rakentaminen Helsingissä 2011 sekä rakentamisen aikasarjoja Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 13 212 Rakentaminen Helsingissä 211 sekä rakentamisen aikasarjoja Asuinrakentaminen jatkui Helsingissä vuonna 211 edellisen vuoden tapaan vilkkaana, mutta toimitilarakentaminen

Lisätiedot

Vanhojen asuntojen hintojen kasvu yhtä ripeää kuin pääkaupunkiseudulla

Vanhojen asuntojen hintojen kasvu yhtä ripeää kuin pääkaupunkiseudulla Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 14.2.2013 Vanhojen asuntojen hintojen kasvu yhtä ripeää kuin pääkaupunkiseudulla Asunnon hintaan vaikuttaa moni tekijä, joista mainittakoon rakennuksen talotyyppi,

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä vuonna 2005

Rakentaminen Helsingissä vuonna 2005 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2006 7 Rakentaminen Helsingissä vuonna 2005 verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-638-1 LISÄTIETOJA: Maija Vihavainen, puh. 09-169 3185 Tuula Lappalainen,

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä tammi maaliskuussa 2011

Asuntojen hinnat Helsingissä tammi maaliskuussa 2011 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 13 2011 Asuntojen hinnat Helsingissä tammi maaliskuussa 2011 Asuntojen keskihinta 3 686 /m 2 Keskihinta kerrostaloasunnoissa 3 788 /m 2 ja rivitaloasunnoissa 3

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 12.9.2014

Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 12.9.2014 Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 12.9.2014 2 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä asuntomarkkinoiden kehityksestä 2. Asuntojen hinnat 3. Asuntojen hinnat alueilla 4. Asuntojen hintojen suhde palkkaan 5. Vuokrat

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 10.2.2015

Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 10.2.2015 Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 10.2.2015 2 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä asuntomarkkinoiden kehityksestä 2. Asuntojen hinnat 3. Asuntojen hinnat alueilla 4. Asuntojen hintojen suhde palkkaan 5. Vuokrat

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Huhtikuu 2016 Satakunnan rakentamisen suhdannetilanne jatkuu yhä heikkona Satakunnan rakentamisen suhdannetilanne on talvikautena

Lisätiedot

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2014

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2014 lkm krsm Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson.. Rakennus ja asuntotuotanto vuonna Vuonna Lahden rakennustuotanto oli ja asuntotuotanto 8. Edellisvuoteen verrattuna rakennustuotanto pysyi lähes

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 asuntokuntia Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 30.9.2013 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 Lahdessa oli vuoden 2012 lopussa 53 880 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 558 asuntokunnalla.

Lisätiedot

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2014

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2014 lkm krsm2 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 2..215 Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 214 Vuonna 214 Lahden rakennustuotanto oli 9 ja asuntotuotanto 859. Edellisvuoteen verrattuna rakennustuotanto

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa Sami Pakarinen Kimmo Anttonen Huhtikuu 2016 Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne hyvin tyydyttävä Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne jatkunee tänä vuonna

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 21:2016

TILASTOKATSAUS 21:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 21:2016 1 10.11.2016 VANTAAN ASUNTOKANTA 31.12.2005 31.12.2015 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2015 lopussa kaikkiaan 104 700 asuntoa. Niistä

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 3/2016

Asuntotuotantokysely 3/2016 Asuntotuotantokysely 3/2016 Sami Pakarinen Lokakuu 2016 1 (2) Lokakuun 2016 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmesti

Lisätiedot

Osakeasuntojen hinnat Helsingissä heinä syyskuussa 2013

Osakeasuntojen hinnat Helsingissä heinä syyskuussa 2013 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 35 2013 Osakeasuntojen hinnat Helsingissä heinä syyskuussa 2013 Valokuva: Kallio Virva Kuparinen Asuntojen keskihinta 3 984 /m 2 Keskihinta kerrostaloasunnoissa

Lisätiedot

Vuokra-asuntotilanne marraskuussa 2008 eräissä kaupungeissa - Kysely yleishyödyllisille yhteisöille

Vuokra-asuntotilanne marraskuussa 2008 eräissä kaupungeissa - Kysely yleishyödyllisille yhteisöille ISSN 12371288 Lisätiedot: Virpi Tiitinen Puh. +358 40 517 3400 Selvityksiä 1/2009 Vuokra-asuntotilanne marraskuussa 2008 eräissä kaupungeissa - Kysely yleishyödyllisille yhteisöille 4.3.2009 Vuokra-asuntotilanne

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2012

Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2012 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 6 2013 Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2012 Asuntojen keskihinta 3 829 /m 2 Keskihinta kerrostaloasunnoissa 3 970 /m 2 ja rivitaloasunnoissa 3 336

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Toukokuu 2015 Satakunnan rakentamisen suhdannetilanne pysyy edelleen heikkona Satakunnan rakentamisen suhdannetilanne on talvikautena

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 2:2016

TILASTOKATSAUS 2:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 2:2016 1 26.1.2016 RAKENTAMINEN VANTAALLA VUONNA 2015 1 Vantaalle rakennettiin vuoden 2015 aikana uutta kerrosalaa kaikkiaan 376 790 k-m 2, mikä on 100 820 k-m 2 (37

Lisätiedot

Asuntoja 6:2012. Tilastokatsaus. Taulukko 1. Yht Omakotitalot % 57,3. Rivitaloasunnot. Vuonna ja 28.

Asuntoja 6:2012. Tilastokatsaus. Taulukko 1. Yht Omakotitalot % 57,3. Rivitaloasunnot. Vuonna ja 28. Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 3:2017 1 20.1.2017 RAKENTAMINEN VANTAALLAA VUONNA 2016 1 Vantaalle rakennettiin vuoden 2016 aikana uutta kerrosalaa kaikkiaan 420 150 k m 2, mikä on 45 710 k m 2 (12

Lisätiedot

Osakeasuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2013

Osakeasuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2013 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 1 2014 Osakeasuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2013 Valokuva: Kallio Virva Kuparinen Asuntojen keskihinta 3 973 /m 2 Keskihinta kerrostaloasunnoissa

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Huhtikuu 2016 Varsinais-Suomen talonrakentamisen suhdannetilanne on vahvistunut Varsinais-Suomen talonrakentamisen suhdannetilanne

Lisätiedot

Rakentaminen Vantaalla 2012

Rakentaminen Vantaalla 2012 Rakentaminen Vantaalla 2012 Rakennus- ja asuntokanta 1.1.2013 Tiedustelut Vantaan kaupunki Jaana Calenius p. 09 8392 6082 jaana.k.calenius(at)vantaa.fi Kannen kuva: Paino: Tuukka Mielonen, Vantaan kaupungin

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014 asuntokuntia Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 25.9.2015 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014 Lahdessa oli vuoden 2014 lopussa 54 666 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 513 asuntokunnalla.

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät

Rakentamisen suhdannenäkymät Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Julkiset palvelurakennukset m 3 8 7 6 5 4 3 2 1 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Bo Salmén Markku Leppälehto Huhtikuu 214 Varsinais-Suomen talonrakentamisen

Lisätiedot

Rakentaminen Vantaalla 2011

Rakentaminen Vantaalla 2011 Rakentaminen Vantaalla 2011 Rakennus- ja asuntokanta 1.1.2012 Tiedustelut Vantaan kaupunki Jaana Calenius p. 09 8392 6082 jaana.k.calenius(at)vantaa.fi Kannen kuva: Paino: Arkkitehtitoimisto Hannu Jaakkola

Lisätiedot

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 31.3.2014 Suomen johtava asuntovuokrausyritys ASUNTOTUOTANTOA KASVUKESKUKSIIN JA SUJUVAA VUOKRAUSPALVELUA. Liikevaihto 1.1. 31.3.2014 miljoonaa euroa

Lisätiedot

OHJELMAKAUDEN 2004 2008 ASUNTOPOLIITTISET TOIMENPITEET

OHJELMAKAUDEN 2004 2008 ASUNTOPOLIITTISET TOIMENPITEET OHJELMAKAUDEN 2004 2008 ASUNTOPOLIITTISET TOIMENPITEET 1 Asuntotuotannon määrä, hallintasuhde, rahoitusmuoto ja rakennuttaminen Asemakaavoittamalla, kaupungin maan luovutusehdoilla sekä valtion lainoituksella

Lisätiedot

Osakeasuntojen hinnat Helsingissä tammi-maaliskuussa 2013

Osakeasuntojen hinnat Helsingissä tammi-maaliskuussa 2013 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 17 2013 Osakeasuntojen hinnat Helsingissä tammi-maaliskuussa 2013 Asuntojen keskihinta 3 885 Keskihinta kerrostaloasunnoissa 4 032 ja rivitaloasunnoissa 3 370

Lisätiedot

Rakennusfoorumi 2.2.2016: Hankintalaki muuttuu

Rakennusfoorumi 2.2.2016: Hankintalaki muuttuu Rakennusfoorumi 2.2.2016: Hankintalaki muuttuu Urakkamuodon vaikutus laatuun ja toteutukseen Seppo Kallio, Espoon Asunnot Oy Espoon Asunnot Lv 123,6 milj. euroa Asuntoja 15.011 Asukkaita 30.000 Henkilöstö

Lisätiedot

Rajoitusten alaiset ARA vuokraasunnot

Rajoitusten alaiset ARA vuokraasunnot ISSN 1237 1288 Lisätiedot/More information: Kimmo Huovinen Puh./tel +358 40 537 3493 Selvityksiä 5/2008 Rajoitusten alaiset ARA vuokraasunnot Rajoitusten alaiset ARA vuokra asunnot: määrä, omistajat ja

Lisätiedot

Asuntojen hinnat ja vuokrat vuonna 2015

Asuntojen hinnat ja vuokrat vuonna 2015 euroa/m2 Irja Henriksson 22.3.2016 Asuntojen hinnat ja vuokrat vuonna 2015 Asunnon hintaan vaikuttaa moni tekijä, joista mainittakoon rakennuksen talotyyppi, sijainti sekä huoneistotyyppi. Yksiöiden neliöhinta

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Marraskuu 2016 Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne helpottamassa Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne on rakennusalan

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2011

Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2011 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 5 2012 Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2011 Asuntojen keskihinta 3 682 /m 2 Keskihinta kerrostaloasunnoissa 3 806 /m 2 ja rivitaloasunnoissa 3 248

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä huhti kesäkuussa 2011

Asuntojen hinnat Helsingissä huhti kesäkuussa 2011 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 21 2011 Asuntojen hinnat Helsingissä huhti kesäkuussa 2011 Asuntojen keskihinta 3 721 Keskihinta kerrostaloasunnoissa 3 848 ja rivitaloasunnoissa 3 273 Asuntojen

Lisätiedot

ASUMINEN JA RAKENTAMINEN. TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Tilastoaineisto 2015

ASUMINEN JA RAKENTAMINEN. TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Tilastoaineisto 2015 ASUMINEN JA RAKENTAMINEN TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Tilastoaineisto 2015 TAMPEREEN KAUPUNKI TILASTOT 2016 KONSERNIPALVELUYKSIKKÖ KOPPARI Tietojohtamispalvelut PL 487, 33101 Tampere http://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/tietoa-tampereesta/tietonakoala/asuminen-ja-rakentaminen.html

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Virpi Tiitinen 9/2003 Marja-Leena Ikonen 25.9.2003 Tyhjät arava- ja korkotukivuokra-asunnot kasvukeskusten suurissa kaupungeissa syksyllä 2003 Valtion asuntorahasto

Lisätiedot

Helsingin seudun asuntorakentamisen ja asuntojen korkean hintatason ongelmat

Helsingin seudun asuntorakentamisen ja asuntojen korkean hintatason ongelmat Asuntopolitiikan kehittäminen Fokusryhmä 10.3.2017 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Helsingin seudun asuntorakentamisen ja asuntojen korkean hintatason ongelmat Alustavia tuloksia ja johtopäätöksiä pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

Selvitys 3/2014. ARA-tuotanto

Selvitys 3/2014. ARA-tuotanto ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola puh. 029 525 0855 Selvitys 3/2014 ARA-tuotanto 2013 14.3.2014 Selvitys ARA-tuotannosta sisältää keskeiset tilastotiedot vuoden 2013 ARA-tuotannon aloituksista, rakennuskustannuksista

Lisätiedot

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-9/

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-9/ SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2011 Erkka Valkila Osavuosikatsaus 1-9/2011 25.10.2011 1 Sisältö 1. Toimintaympäristö 2. Strategia 3. SATO 1-9/2011 4. Näkymät vuodelle 2011 Osavuosikatsaus 1-9/2011

Lisätiedot

Rakentamisen ja LVI-alan suhdanteet. LVI-treffit Sami Pakarinen

Rakentamisen ja LVI-alan suhdanteet. LVI-treffit Sami Pakarinen Rakentamisen ja LVI-alan suhdanteet LVI-treffit 14.10.2016 Sami Pakarinen Suomen talous vuosimuutos, % Suomessa talouskasvu voimistuu tänä vuonna 5 Kotimaisten talousennusteiden keskiarvoja 4 3 2 1 0 2015

Lisätiedot

RAKENTAMINEN HELSINGISSÄ VUONNA Kuvio 1. Valmistuneiden asuntojen määrä Helsingissä osa-alueittain vuonna Puistola. Tapanila.

RAKENTAMINEN HELSINGISSÄ VUONNA Kuvio 1. Valmistuneiden asuntojen määrä Helsingissä osa-alueittain vuonna Puistola. Tapanila. TILASTOJA 4 212 RAKENTAMINEN HELSINGISSÄ VUONNA 211 Asuinrakentaminen Helsingissä vuonna 211 jatkui edellisen vuoden tapaan vilkkaana, mutta toimitilarakentaminen väheni. Asuinrakentamiseen myönnettyjen

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden suhdanteet syksy Rakennusteollisuus RT ry

Rakennusteollisuuden suhdanteet syksy Rakennusteollisuus RT ry Rakennusteollisuuden suhdanteet syksy 2016 Rakennusteollisuus RT ry 11.10.2016 Rakennusteollisuus RT ry:n hallituksen puheenjohtaja, YIT Oyj:n varatoimitusjohtaja Tero Kiviniemi Rakennusteollisuus RT:n

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä heinä syyskuussa 2008

Asuntojen vuokrat Helsingissä heinä syyskuussa 2008 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 4 008 Asuntojen vuokrat Helsingissä heinä syyskuussa 008 u Keskivuokra 11,6 /m/kk u Keskivuokra huoneistotyypin mukaan: Yksiöt 14,61 /m/kk Kaksiot 11,44 /m/kk

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä huhti kesäkuussa 2013

Asuntojen vuokrat Helsingissä huhti kesäkuussa 2013 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 23 2013 Asuntojen vuokrat Helsingissä huhti kesäkuussa 2013 Keskivuokra 14,41 /m 2 /kk Keskivuokra vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa 16,58 /m 2 /kk Keskivuokra

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 18:2016

TILASTOKATSAUS 18:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 18:2016 1 10.10.2016 OSAKEASUNTOJEN MYYNTIHINTOJA VANTAALLA Vantaalla asunnoista maksettuja neliöhintoja voidaan seurata esimerkiksi Tilastokeskuksen neljännesvuosittaisista

Lisätiedot

Asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet ja markkinatilanne

Asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet ja markkinatilanne ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 0400 996 067 Selvitys 5/2012 Asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet ja markkinatilanne 2010 2012 27.11.2012 Sisällys 1 VUOKRA- JA OMISTUSASUMISEN VÄLIMUOTO... 3 1.1

Lisätiedot

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2007 Erkka Valkila

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2007 Erkka Valkila SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2007 Erkka Valkila 1 Strategia > toimialat: asuntosijoitus ja asuntorakennuttaminen > kannattava kasvu > asiakaslähtöinen toiminta > alueellinen keskittyminen > asuntosijoitustoiminta

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Lokakuu 2014 Varsinais-Suomen talonrakentamisen suhdannetilanne on korkeintaan tyydyttävä Varsinais-Suomen talonrakentamisen

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015 Irja Henriksson 2.6.2016 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015 Lahdessa oli vuoden 2015 lopussa 61 930 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 457 asuntokunnalla. Asuntokuntien keskikoko pienenee jatkuvasti.

Lisätiedot

Valtion terveiset ja toimenpiteet asumisen kehittämiseen. Hannu Rossilahti Kouvola

Valtion terveiset ja toimenpiteet asumisen kehittämiseen. Hannu Rossilahti Kouvola Valtion terveiset ja toimenpiteet asumisen kehittämiseen Hannu Rossilahti Kouvola 29.10.2014 johtaja Jarmo Lindén, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 19.11.2009 ARA-tuotannon määrä eri vuosikymmeninä

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Lokakuu 2015 Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne on tyydyttävä Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne on rakennusalan

Lisätiedot

SATOn OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2008

SATOn OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2008 SATOn OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2008 Asuntosijoitusyhtiö SATOn vuokra-asuntojen kysyntä kasvanut YHTEENVETO AJALTA 1.1.- 30.9.2008 (1.1. 30.9.2007) Konsernin liikevaihto oli 183,4 (191,7) milj. ja liikevoitto

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus 1/2012

Asuntomarkkinakatsaus 1/2012 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 0400 996 067 Selvitys 3/2012 Asuntomarkkinakatsaus 1/2012 14.6.2012 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) kerää ja analysoi asuntomarkkinoita ja rakentamista

Lisätiedot

Rakennustuotannon arvo vuonna 2011 Yhteensä 28,5 mrd.

Rakennustuotannon arvo vuonna 2011 Yhteensä 28,5 mrd. Rakennustuotannon arvo vuonna 211 Yhteensä 28,5 mrd. Talonrakentaminen 22,7 mrd. Maa- ja vesirakentaminen 5,7 mrd. Ko rja usrakent am in en 1,3 mrd. Kunnossapito 1,6 mrd. Asuinrakennukset Muut rakennukset

Lisätiedot

Tilastokatsaus 7:2013

Tilastokatsaus 7:2013 Tilastokatsaus 6:2012 Vantaa 1 21.8.2013 Tietopalvelu B12:2013 Asuntorakentaminen Vantaalla vuodesta 1970 Asuntokanta vuoden 2013 alussa Vantaalla oli vuoden 2013 alussa 99 620 asuntoa. Niistä 60 835 oli

Lisätiedot

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 31.1.2012 Erkka Valkila. Tilinpäätösinfo 31.1.2012 1

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 31.1.2012 Erkka Valkila. Tilinpäätösinfo 31.1.2012 1 SATO Oyj TILINPÄÄTÖSINFO 31.1.2012 Erkka Valkila Tilinpäätösinfo 31.1.2012 1 Sisältö 1. Asuntomarkkinat 2. Strategia 3. SATOn vuosi 2011 4. Näkymät vuodelle 2012 Tilinpäätösinfo 31.1.2012 2 Asuntomarkkinat

Lisätiedot

Taulut ja kuviot. 1. Uudisrakentaminen. Taulu 1.1. ARA-uudistuotanto alueittain vuosina ARA-uudistuotanto lainajeittain vuosina

Taulut ja kuviot. 1. Uudisrakentaminen. Taulu 1.1. ARA-uudistuotanto alueittain vuosina ARA-uudistuotanto lainajeittain vuosina Taulut ja kuviot 1. Uudisrakentaminen Taulu 1.1 ARA-uudistuotanto alueittain vuosina 2004-2006 2004 2005 2006 Alue Arava KT yhteensä Arava KT yhteensä Arava KT yhteensä as.kpl as.kpl as.kpl % as.kpl as.kpl

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 12/2013

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 12/2013 Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 12/213 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 1/214 [1] Syntyneet Vuonna 213 Kemi-Tornio seudulla on ennakkotietojen mukaan syntynyt vähemmän lapsia

Lisätiedot

Tampereen tonttitarjonta ja asuntotuotantoon sekä asuinympäristöön liittyvät tavoitteet lähivuosina

Tampereen tonttitarjonta ja asuntotuotantoon sekä asuinympäristöön liittyvät tavoitteet lähivuosina Tampereen tonttitarjonta ja asuntotuotantoon sekä asuinympäristöön liittyvät tavoitteet lähivuosina Kaupunkiseudun tonttipäivä 10.3.2016 Mikko Nurminen 10.3.2016 Maakunnalliset ja seudulliset suunnitelmat

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Lokakuu 2016 Varsinais-Suomen talonrakentamisen suhdannetilanne on hyvä Varsinais-Suomen talonrakentamisen suhdannetilanne

Lisätiedot

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila SATO Oyj TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila 1 SATO > asiakkailleen parhaiden asumisratkaisujen tarjoaja > sijoittajia kiinnostava yhtiö, joka antaa omistajilleen kilpailukykyisen tuoton ottaen huomioon

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä tammi maaliskuussa 2005

Asuntojen hinnat Helsingissä tammi maaliskuussa 2005 Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 19 2005 Asuntojen hinnat Helsingissä tammi maaliskuussa 2005 Helsingin kaupungin kuvapankki/ Mika Lappalainen Asuntojen keskihinta 2 597 /m 2 Keskihinta

Lisätiedot

Rakennusliikkeet ja omistajayhteisöt ARA-tuotannossa

Rakennusliikkeet ja omistajayhteisöt ARA-tuotannossa Lisätiedot: Pekka Pelvas Kimmo Huovinen Puh./tel +358 40 537 3493 Selvitys 3/2016 Rakennusliikkeet ja omistajayhteisöt ARA-tuotannossa Rakentamisen kilpailutilanne vaikuttaa rakentamisen hintaan ja myös

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä heinä syyskuussa 2010

Asuntojen vuokrat Helsingissä heinä syyskuussa 2010 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 37 2010 Asuntojen vuokrat Helsingissä heinä syyskuussa 2010 Keskivuokra 12,96 /m 2 /kk Kuva: Raimo Riski Keskivuokra huoneistotyypin mukaan: Yksiöt 16,88 /m 2

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä heinä syyskuussa 2008

Asuntojen hinnat Helsingissä heinä syyskuussa 2008 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 38 2008 Asuntojen hinnat Helsingissä heinä syyskuussa 2008 u Asuntojen keskihinta 3 249 /m2 u Keskihinta kerrostaloasunnoissa 3 351 /m2 ja rivitaloasunnoissa 2

Lisätiedot

TA-Yhtymä Oy Yleishyödyllinen asuntojen omistaja ja rakennuttaja

TA-Yhtymä Oy Yleishyödyllinen asuntojen omistaja ja rakennuttaja TA-Yhtymä Oy Yleishyödyllinen asuntojen omistaja ja rakennuttaja TA-Yhtymä Oy vuonna 2015 TA-Yhtymä Oy ja sen konserni toimii yleishyödyllisenä asuntojen rakennuttajana ja omistajana, joka tarjoaa sosiaalisin

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 1 SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Virpi Tiitinen 1/2005 Olavi Lehtinen Pekka Pelvas 5.1.2005 Vuokra-asuntotilanne marraskuussa 2004 eräissä kaupungeissa Kysely yleishyödyllisille yhteisöille

Lisätiedot

Katsaus Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen toteutumiseen

Katsaus Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen toteutumiseen Tiivistelmä Helsingin seudun MAL-seurannasta, 25.11.2014 Katsaus Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen toteutumiseen Valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2005

Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2005 Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 4 2006 Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2005 Asuntojen keskihinta 2 875 /m 2 Keskihinta kerrostaloasunnoissa 2 927 /m 2 ja rivitaloasunnoissa

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä heinä syyskuussa 2007

Asuntojen vuokrat Helsingissä heinä syyskuussa 2007 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 39 007 Asuntojen vuokrat Helsingissä heinä syyskuussa 007 u Keskivuokra 10,97 /m/kk u Keskivuokra huoneistotyypin mukaan: Yksiöt 13,89 /m/kk Kaksiot 10,91 /m/kk

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2004

Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2004 Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 5 2005 Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2004 Helsingin kaupungin kuvapankki/ Matti Tirri Asuntojen keskihinta 2 592 /m 2 Keskihinta kerrostaloasunnoissa

Lisätiedot

9 Rakentaminen Helsingissä vuonna 2009

9 Rakentaminen Helsingissä vuonna 2009 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 21 tilastoja 9 Rakentaminen Helsingissä vuonna 29 Talonrakentaminen Helsingissä väheni vuoden 29 aikana. Erityisesti rakentamisen supistuminen kohdistui toimitilarakentamiseen

Lisätiedot

Miten rakennusalalla menee rakennusalan talouskatsaus. Paaluseminaari , Viking XPRS Sami Pakarinen. Suomen talous

Miten rakennusalalla menee rakennusalan talouskatsaus. Paaluseminaari , Viking XPRS Sami Pakarinen. Suomen talous Miten rakennusalalla menee rakennusalan talouskatsaus Paaluseminaari 2016 17.11.2016, Viking XPRS Sami Pakarinen Suomen talous Suomessa talouskasvu voimistuu tänä vuonna 5 Kotimaisten talousennusteiden

Lisätiedot

Palvelurakentamisen vaikutus asuntotuotantoon Skanssissa - Kyselytutkimuksen tulokset ja verrokkikohteet

Palvelurakentamisen vaikutus asuntotuotantoon Skanssissa - Kyselytutkimuksen tulokset ja verrokkikohteet Palvelurakentamisen vaikutus asuntotuotantoon Skanssissa - Kyselytutkimuksen tulokset ja verrokkikohteet Skanssi Turussa on rakentumassa uusi Skanssin 7000 asukkaan kerrostalovaltainen asuntoalue. Skanssin

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä heinä syyskuussa 2013

Asuntojen vuokrat Helsingissä heinä syyskuussa 2013 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 37 2013 Asuntojen vuokrat Helsingissä heinä syyskuussa 2013 Keskivuokra 14,51 /m 2 /kk Keskivuokra vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa 16,71 /m 2 /kk Keskivuokra

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden näkökulmia asuntorakentamiseen. Asumisen Think-tank Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden näkökulmia asuntorakentamiseen. Asumisen Think-tank Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden näkökulmia asuntorakentamiseen Asumisen Think-tank 9.9.2015 Tarmo Pipatti Suomi rakennemuutoksen kourissa Rakennusteollisuus RT ry 8.9.2015 2 Kuluttajien luottamus heikentynyt kesän

Lisätiedot

Valtion talousarvioesitys vuodelle 2014 (HE 112/2013 vp) TAE 2014 ja arvio sen vaikuttavuudesta asunto- ja rakentamissektorilla

Valtion talousarvioesitys vuodelle 2014 (HE 112/2013 vp) TAE 2014 ja arvio sen vaikuttavuudesta asunto- ja rakentamissektorilla Kim Kaskiaro / RKo 4.10.2013 Lausunto 1 (3) Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan asunto- ja ympäristöjaostolle Valtion talousarvioesitys vuodelle 2014 (HE 112/2013 vp) TAE 2014 ja arvio sen vaikuttavuudesta

Lisätiedot

Asumisoikeusasuntojen markkinatilanne ja käyttövastikkeet 2013 2014

Asumisoikeusasuntojen markkinatilanne ja käyttövastikkeet 2013 2014 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 0400 996 067 Selvitys 4/2014 Asumisoikeusasuntojen markkinatilanne ja käyttövastikkeet 2013 2014 31.10.2014 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA kerää ja analysoi

Lisätiedot

Vakinaisesti asutuista asunnoista 30 prosenttia vuokra-asuntoja

Vakinaisesti asutuista asunnoista 30 prosenttia vuokra-asuntoja Asuminen 2011 Asunnot ja asuinolot 2010, yleiskatsaus Vakinaisesti asutuista asunnoista 30 prosenttia vuokra-asuntoja Tilastokeskuksen tietojen mukaan vakinaisesti asutuista asunnoista 30 prosenttia oli

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun asuntorakentamisen pullonkaulat ja asuntojen korkean hintatason ongelmat: =lannekuva

Pääkaupunkiseudun asuntorakentamisen pullonkaulat ja asuntojen korkean hintatason ongelmat: =lannekuva Asuntopoli=ikan kehidämiskohteita koskeva tutkimus Fokusryhmäkeskustelu 9.12.2016 Seppo Laakso Kaupunkitutkimus TA Oy Pääkaupunkiseudun asuntorakentamisen pullonkaulat ja asuntojen korkean hintatason ongelmat:

Lisätiedot

Kasvukeskusten asuntorakentaminen ja joukkoliikenneinvestoinnit. Tarmo Pipatti Rakennusfoorumi 6.10.2015

Kasvukeskusten asuntorakentaminen ja joukkoliikenneinvestoinnit. Tarmo Pipatti Rakennusfoorumi 6.10.2015 Kasvukeskusten asuntorakentaminen ja joukkoliikenneinvestoinnit Tarmo Pipatti Rakennusfoorumi 6.10.2015 Asuntotuotanto kappalemääräisesti kasvussa Rakennusteollisuus RT 6.10.2015 2 Omakotitalojen aloitukset

Lisätiedot

Valtion talousarvioesitys vuodelle 2015 (HE 131/2014 vp) TAE 2015 ja arvio sen vaikuttavuudesta asunto- ja rakentamissektorilla

Valtion talousarvioesitys vuodelle 2015 (HE 131/2014 vp) TAE 2015 ja arvio sen vaikuttavuudesta asunto- ja rakentamissektorilla Anu Kärkkäinen / RKo 8.10.2014 Lausunto 1 (3) Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan asunto- ja ympäristöjaostolle Valtion talousarvioesitys vuodelle 2015 (HE 131/2014 vp) TAE 2015 ja arvio sen vaikuttavuudesta

Lisätiedot